Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?"

Transkriptio

1 PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille suomalaisille ja eroavatko maksuongelmat luonteeltaan eri ikäryhmissä. Perustutkimusaineistossa ovat mukana kaikki henkilöt, joilla yksi tai useampi maksu on siirtynyt Lindorffin perintään vuonna 2014 (vertailuvuosina vuodet ). Perusaineisto kattaa yli 15-vuotiasta suomalaista. Taustatietoina on käytetty Lindorffin tietokannan tietoja asiakkaan iästä, erääntyneestä velasta sekä asiakkaan perintähistoriasta. Lisätietoja Yhteyshenkilöltäsi myynnissä ja avainasiakaspalvelussa Seppo Lahtinen, varatoimitusjohtaja, Lindorff Oy Puh Silja Sarkamo, viestintäpäällikkö, Lindorff Oy Puh Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, Turku Puhelin: Rekisteröity kotipaikka: Helsinki Käyntiosoite: Joukahaisenkatu, Faksi: Y-tunnus: Turku

2 2. PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Henkilöt, joilla maksuja perintään (%-jakauma) 5+ -vuotiaat 7,1 % 4,8 % 12,4 % vuotiaat 10,9 % 21,4 % vuotiaat vuotiaat vuotiaat 20,0 % 23,0 % 24,0 % 23,9 % ,5 % 9,8 % vuotiaat 2,4 % 11,5 % vuotiaat 3,4 % 5% 1 15% 25% 3 Tyypillisesti maksujen kanssa vaikeuksiin joutuu vuotias suomalainen. Samat aktiivi-ikäryhmät ovat muodostaneet valtaosan perinnän asiakkaista koko 2000-luvun. Yli 45-vuotiaiden osuus maksuongelmia kohdanneista on kuitenkin kasvanut selvästi, samalla kun nuorten ja nuorten aikuisten osuus on pienentynyt. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut yli 5- vuotiaiden joukossa, joiden osuus kaikista perintään joutuneista oli viime vuonna kolmanneksen suurempi kuin vuonna Väestön ikääntyminen ja ikäluokan kasvu yleensä ei riitä selittämään kehitystä. Suhteellinen muutos Perintäasiakkaat Väestö vuotiaat -22 % -8 % vuotiaat -9 % 2 % vuotiaat -4 % 0 % vuotiaat -4 % - % vuotiaat % -5 % vuotiaat 10 % -5 % 5+ -vuotiaat 31 % 15 % Vastaava erojen kaventuminen eri ikäryhmien välillä havaittiin jo vuonna 2010 tehdyssä tarkastelussa, jonka Lindorff toteutti yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Muutos on merkinnyt myös perintään joutuneen suomalaisen keski-iän nousua: vuonna 2014 keski-ikä oli 42 vuotta, vuonna vuotta ja vuonna vuotta. 2/8

3 3. SENIORIT Ehkä merkittävin 2000-luvun muutos on maksuongelmien muita ikäryhmiä nopeampi yleistyminen eläkeiän ylittäneiden suomalaisten joukossa. Vuonna 2014 Lindorffin perinnän asiakkaista 7 prosenttia oli täyttänyt 5 vuotta. Yleisesti ottaen miehillä on maksuongelmia hieman naisia useammin. Tämä korostuu erityisesti eläkeiän ylittäneiden tai sitä lähestyvien ikäryhmissä vuotiaista perintäasiakkaista miehiä on 58 %, kun miesten osuus yleensä on 53 %. 70-ikävuoden jälkeen tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Yli 70- vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jossa perintään joutuneista naisia on enemmän kuin miehiä. Kaikki Ikä 70+ Ikä 5-9 SENIORIT Maksuja perintään - sukupuolen mukaan 4 % 41 % 53 % 59 % 47 % Naiset Miehet SENIORIT Maksuja perintään - laskun luonteen mukaan Vakuutus- ja rahoitusala Sote-ja muut kuntamaksut Sähkö-, ICT- ja kiinteistönhoitomaksut Vähittäiskauppa ja - palvelut Muut Ikä 5-9 Ikä 70+ Kaikki Eläke-ikäisten maksuongelmat jakautuvat varsin tasaisesti eri toimialoilla, eli ne aiheutuvat samoista laskuista kuin muissakin ikäryhmissä. Yksi merkittävä ero löytyy kuitenkin yli 70-vuotiaiden ikäryhmästä. Heillä perintään siirtyneistä laskuista 30 % on terveydenhoito- tai muita kunnallisia palvelumaksuja, kun niiden osuus kaikkiaan on alle viidennes. Toisaalta pankki- tai t rahoitusluotot aiheuttavat 70 vuotta täyttäneille senioreille muita ikäryhmiä vähemmän ongelmia. 3/8

4 SENIORIT Maksuja perintään - laskun suuruus euroina (%-jakaumat ikäryhmissä) 13 % 25 % 19 % 23 % 20 % 9 % 10 % 23 % 19 % 25 % 25 % 28 % 21 % 24 % 18 % Ikä 5-9 Ikä 70+ Kaikki <25 Suuret yli 500 euron laskut aiheuttavat hieman muita useammin ongelmia eläkeiän ylittäneiden ja eläkeikää lähestyvien ikäryhmissä (55-9 -vuotiaat). Yli 70-vuotiailla senioreilla korostuvat puolestaan pienet alle 50 euron maksut: niitä on peräti joka toinen vanhusten perintälaskuista. Tämä näkyy myös perintään edenneiden laskujen keskimääräisessä summassa, mikä 5-9 -vuotiailla on 402 euroa ja 70 vuotta täyttäneillä 335 euroa. Yli 70-vuotiailla vanhuksilla on vain harvoin perittävänä muitakin laskua kyse on selvästi muita ikäryhmiä useammin yksittäisestä maksuviivästymästä kuin maksuongelmien kasautumisesta. SENIORIT Aikaisempia maksuja perinnässä, kpl > Ikä 5-9 Ikä 70+ Kaikki 13 4/8

5 4. NUORET JA NUORET AIKUISET Siinä missä maksuongelmat ovat yleistyneet muita ikäryhmiä nopeammin vanhemmissa ikäryhmissä, nuorten ja nuorten aikuisten osuus perintään joutuneista on tasaisesti pienentynyt 2000-luvulla. Vuonna 2014 Lindorffin perinnän asiakkaista 3 prosenttia oli alle 35-vuotiaita. NUORET JA NUORET AIKUISET Maksuja perintään - sukupuolen mukaan Nuoret naiset ja nuoret miehet ovat laskujen maksajina muita ikäryhmiä tasa-arvoisempia. Alle 25- vuotiaiden joukossa maksuongelmat ovat lähes yhtä yleisiä naisilla kuin miehillä. 25 ikävuoden jälkeen perintään ajautuu useammin mies. Kaikki Ikä Ikä Ikä % 4 % 49 % 49 % 51 % 51 % Naiset Miehet NUORET JA NUORET AIKUISET Maksuja perintää - laskun luonteen mukaan Vakuutus- ja rahoitusala Sote-ja muut kuntamaksut Sähkö-, ICT- ja kiinteistönhoitomaksut Vähittäiskauppa ja - palvelut Muut Ikä Ikä Ikä Kaikki Alle 25-vuotiailla nuorilla jää muita useammin maksamatta vähittäisostoksia ja -palveluja. Ne muodostavat kolmanneksen nuorten aikuisten perintään siirtyneistä laskuista, kun niiden osuus kaikkiaan on alle viidennes. Iän myötä erot tasoittuvat ja tilalle tulevat sähkö-, puhelin- ja muut arkielämään liittyvät, kuukausittain toistuvat maksut vuotiaiden ikäryhmässä perintään siirtyy maksuja, joita voidaan laskuttaa yli 15-vuotiailta alaikäisiltä (liikennevakuutusmaksut, terveydenhoito- tai muut kunnalliset maksut). 5/8

6 10 8 NUORET AIKUISET Maksuja perintään - laskun suuruus euroina (%-jakaumat ikäryhmissä) 3 % 5 % 8 % 10 % % 20 % 38 % 19 % 22 % 31 % 22 % 22 % 2 % 23 % 28 % 21 % 2 % 24 % 17 % 18 % Ikä Ikä Ikä Kaikki <25 Alle 25-vuotiailla perintään siirtyvät laskut ovat pieniä: kolme neljästä laskusta on alle 100 euron suuruinen (80 % vuotiailla ja 75 % vuotiailla). Iän myötä laskujen euromäärät kasvavat. Vastaavasti perintälaskujen keskimääräiset summat ovat nuorilla ja nuorilla aikuisilla muita ikäryhmiä pienemmät: vuotiailla 110 euroa, vuotiailla 5 euroa ja vuotiailla 271 euroa. Vaikka velkaa on vähän, joka toisella perintään joutuneesta vuotiaasta on perinnässä muitakin laskuja. 9 prosentilla laskuja on rästissä kymmenen tai enemmän. Niillä, joilla maksuongelmia on, ongelmat alkavat kasautua erityisesti 25 ikävuoden jälkeen. NUORET JA NUORET AIKUISET Aikaisempia maksuja perinnässä, kpl > 13 Ikä Ikä Ikä Kaikki /8

7 5. KESKI-IKÄISET Vuonna 2014 Lindorffin perinnän asiakkaista 57 prosenttia oli vuotiaita. Erot keski-ikää edustavien ikäryhmien välillä ovat tasoittuneet sitä mukaan kun maksuongelmat ovat lisääntyneet muita ikäryhmiä nopeammin yli 45- vuotiailla. Miehet ajautuvat maksuongelmiin hieman naisia useammin. Miesten osuus korostuu sitä enemmän mitä vanhemmasta ikäpolvesta on kyse ja huipentuu vuotiaiden kohdalla. Tämän ikäisistä perinnän asiakkaista kuusi kymmenestä on miehiä. Kaikki Ikä 55-4 Ikä Ikä KESKI-IKÄISET Maksuja perintään - sukupuolen mukaan 4 % 42 % 45 % 4 % 58 % 55 % Naiset Miehet KESKI-IKÄISET Maksuja perintään - laskun luonteen mukaan Vakuutus- ja rahoitusala Sote-ja muut kuntamaksut Sähkö-, ICT- ja kiinteistönhoitomaksut Vähittäiskauppa ja - palvelut Muut Ikä Ikä Ikä 55-4 Kaikki Keski-ikäisten maksuongelmat jakautuvat tasaisesti eri toimialoilla. Keski-ikäisillä perintään siirtyy hieman muita ikäryhmiä useammin sähkö-, puhelin- ja muita arjen palveluihin liittyviä laskuja, jotka toistuvat kuukausittain. Myös pankkilainoja, luottoja ja vakuutusmaksuja jää maksamatta enemmän kuin muilla ikäryhmillä. Kolmannen suuren laskuryhmän muodostavat päivähoito-, terveyspalvelu- ja muut kunnalliset maksut. 7/8

8 KESKI-IKÄISET Maksuja perintään - laskun suuruu euroissa (%-jakaumat ikäryhmissä) 10 % 12 % 13 % 10 % 31 % 31 % 29 % 20 % 20 % 19 % 28 % 21 % 22 % 21 % 22 % 24 % % % 17 % 18 % Ikä Ikä Ikä 55-4 Kaikki <25 Keski-ikäisillä perintään siirtyneet laskut ovat euromäärältään suurempia kuin muilla ikäryhmillä. Noin 40 prosenttia vuotiaiden perintälaskuista on yli 100 euron suuruinen. Useampi kuin joka kymmenes lasku on yli 500 euroa. Erot keski-ikäisten välillä ovat pieniä, ja jakaumat vastaavat kokonaiskuvaa perintälaskuista. Perintälaskujen keskimääräiset summat ovat vuotiailla 345 euroa, vuotiailla 39 euroa ja vuotiailla 418 euroa. Monella niistä, joilta siirtyy joku maksu perintään, maksuongelmat kasautuvat tai ovat jo kasautuneet vuotiaista perintäasiakkaista kuudella kymmenestä on jo perinnässä muita laskuja. Ongelmat kasautuvat samalla tavoin kaikissa keski-ikäisten ikäryhmissä. Niistä, joilla ongelmia on, noin 40 prosentilla laskuja on jo rästissä kaksi tai enemmän. Yli 20 prosentilla laskuja on perinnässä kuusi tai enemmän. KESKI-IKÄISET Aikaisempia laskuja perinnässä, kpl > Ikä Ikä Ikä 55-4 Kaikki 8/8

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos

Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 2/2013 Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos Helvi Kinnunen Neuvonantaja Suomen Pankki Seppo Orjasniemi Ekonomisti suomen Pankki Väestörakenteen

Lisätiedot

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat Julkinen BoF Online 2 2015 Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat 20 vuodessa Petri Mäki-Fränti Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimus 2009

Ajankäyttötutkimus 2009 Elinolot 2011 Ajankäyttötutkimus 2009 Muutokset 1979 2009, ennakko Suomalaisten vapaa-aika lisääntynyt Suomalaisten ajankäytön peruspiirteet ovat pysyneet melko vakaina kolmen vuosikymmenen aikana. Selvin

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa 7.7.28 Maksaminen Suomessa ja Euroopassa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 7.7.28 Anne Nisén SISÄLLYS Suomalaiset osaavat hyödyntää tekniikkaa maksamisessa...1 Verkkopankin

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä?

Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? Kiire ja ajanpuute nousevat usein esiin, kun vanhemmilta tiedustellaan arkielämän haasteista ja

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu 1 Eroakirkosta.fi palvelu Raportti 8.12.2013 Eroakirkosta.fi palvelu aiheuttanut kirkolle lähes puolen miljardin tappiot Eroakirkosta.fi internetsivusto perustettiin marraskuussa 2003. Sen tarkoitus oli

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot