s. 8 s s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä."

Transkriptio

1 Prin kaupungin henkilöstölehti Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa. s. 16

2 2 Pääkirjitus Prilaista hypekevättä Urheilun ystävänä ei vi lla murhemielellä seuraamatta sumalaisen talviurheilun alennustilaa. Maasthiihdn mm-kisat viimeistään sittivat meille sumalaisille, että jtakin n tehtävä. Tisin n täällä Prissa. Jitakin kuukausia sitten Prin Ässille naureskeltiin ja santtiin, että hyvä js jukkue pääsee säälipleijareihin. Nyt klmentista vitn vittputken jälkeen meillä prilaisilla n syytä näyttää pitkää nenää nille naureskelijille. Odtan mielenkiinnlla, mitä urheilukevät tu tullessaan. Samantapaisia tunteita herättävät Priin suunnitellut investinnit. On hien kerta muualla, mitä kaikkea tänne llaan rakentamassa ja kuinka mnta sataa miljnaa nimenmaan yksityiset investijat vat valmiit sijittamaan Priin. Jkaisella tänne tehtävällä investinnilla n tietysti kerrannaisvaikutuksensa uusien asukkaiden, uusien työpaikkjen ja uusien palvelujen mudssa. Puuvillan kauppakeskuksen rakentaminen n tietysti SE ISO JUTTU. Pelkkää uteliaisuuttani kierrän nin kerran viikssa kurkkaamassa rakennustyömaan aidan takana, miten työ edistyy ja minkälaisia työkneita n näkyvissä. Kierrän myös katsmassa kerrstaltyömaita ja kun seuraan innkkaasti kuukausittain kaupungin väestökehitystä, näen jkaisen uuden asuinrakennuksen tarjaman ptentiaalin myös myönteisen väestökehityksen kannalta. Asuntmessut n asia erikseen. Prin hanketta parempaa ei vi lla. Onhan se keskellä kaupunkia sijaitseva ja mnipulisuudessaan huikaiseva asuntmessukhde, jlle tivttavasti löytyy ymmärrystä myös asiasta päättävien keskuudessa. Tisaalta nnistuneet lma-asuntmessumme sittivat, että Prissa hallitaan tapahtumien rganisinti ja tteuttaminen. Menneiden vusikymmenien vastinkäymiset ja niistä selviämistaistelujen masentavat vudet vat varmaan prilaisissa mielissä ja selkäytimissä. Siksi menestyksen hetkelläkin n pakk nipistää itseään ja kysyä vähän skeptisesti, että kskahan tämä il lppuu. Onneen ei tietenkään pidä tuudittautua vaan n tehtävä työtä sen eteen, että Pri mielletään muuallakin mahdllisuuksien maakunnan pääkaupungiksi. Valtuustspimus antaa kaupungin viranhaltijajhdlle hyvän selkänjan, kun lähdemme päivit- tämään Prin kaupunkistrategiaa ja tekemään tulevien vusien talussuunnitelmaa. Kun pliittinen tahttila n selkeä, meidän tulee tietysti elää sen mukaan. Kaupungin hallintkunnat vat selvästi mieltäneet taludellisen liikkumavaran kapeuden ja jalkauttaneet budjetissa pysymisen ajatuksen kautta rganisaatiidensa. Vaikka valtuustspimuksen taludelliset tavitteet vat haasteelliset, viime vusi sitti meille kaikille, että tavitteet vat saavutettavissa. Entisen Rauman kllegani Arn Miettisen jhdlla valmisteltavan valtinsuusuudistuksen kunta- khtaiset vaikutukset eivät vielä le tiedssa, mutta n uumiltu sen vaikuttavan myönteisellä tavalla keskuskaupunkien taludelliseen kantkykyyn. On santtu, että valtinsuusuudistus ei lisi se perälauta, jka nähtävästi jää kuntarakenneuudistuksesta puuttumaan. Näinköhän kuitenkaan n? Syksyllä lemme viisaampia, kun selvitysmies Miettinen seuraavan kerran rattaa valtinsuusuudistuksen salaisuuksien verha. Ain-Maija Luukknen Kaupunginjhtaja Kuva Juni Kivukski Kaupunki timii Lntn klssaalisen Barbicanin mnitimikeskuksen kulmalla törmään kantaa ttavaan graffitiin, jssa punkkarirtta kantaa kylttiä Lndn desn t wrk. Miten Lntn, kaupungin sitten pitäisi timia? Kaupunki hahmttaa tulevaisuutta visiiden ja strategiiden avulla, laatii eri mittakaavan suunnitelmia ja lu mahdllisuuksia kehitykselle. Niukista resursseista ja kasvavista tehkkuusvaatimuksista hulimatta kaupungin n ylläpidettävä valmiuksia muutksiin ja sallistuttava rakentavaan, kriittiseenkin keskusteluun kehityksen suunnasta. Herkkyys ja tarvittaessa myös npeus hienvaraisille suunnanmuutksille parantavat ratkaisujen laatua, kuten purjehtiessa humiidaan heiktkin tuulenvireet, määritetään suunta uudelleen ja saavutetaan maksimaalinen vauhti. Kaupunki lu puitteet asukkaiden timinnalle. Kaksi kertaa vudessa Sienan 17 kaupunginsan asukkaat varustavat mat hevsensa ja ratsastajansa väreillään ja tunnuksillaan laukkakisaan, Palin, jka justaan Umbrian keltamullalla täytetyllä Piazza del Camplla. Viikkarin kyläjuhlissa ludaan perustuksia man kaupunginsan kukistavalle perinteelle. Jkikeskuksen rannat hukuvat dtuksia ja lunastustaan kaupungin lhuneena. Prmenadin määrätietinen kehitys ruuhkaisesta maantiestä markkinapaikaksi ja keskeisten timintjen helminauhaksi n vertaansa vailla kk Sumessa. Kaupunkia ja tapahtumia kelpaa esitellä. Halpalentyhtiö markkini reittiesitteessään Milann mutia, vaikka kenttä sijaitsee 50km päässä Bergamssa. Helsingin rautatieasemalta n taas päivällisen pituinen junamatka Pietariin. Kestävän kehityksen mukaiset ja npeat yhteysratkaisut yhdessä mielikuvamarkkininnin kanssa liittävät kaupunkimme yhä tiiviimmin pienentyvään maailmaan. Lntsta palattuani ggletan punkkarirtan ja ttean sen levan kuuluisuutta niittäneen Banksyn tes. Erään sivustn mukaan tes n vielä lemassa, eikä esimerkiksi sen päälle le maalattu. Onkhan se sattumaa, hyväntahtista suvaitsevaisuutta vai markkinatietista hyödyntavittelua? Timiik Lnt sittenkin? banksy/banksy_rat_lndn_ wrk.htm Mikk Nurminen Timivan kaupungin ja katutaiteen ystävä Kuva Marianne Ståhl

3 Henkilöstöasiita Apulaiskaupunginjhtajat nyt timialajhtajia Tavitteena jhtajuuden tehstaminen Prissa alki timialajhtajien aika 1. helmikuuta Timialja jhtavat apulaiskaupunginjhtajat, tällä hetkellä Kari Hannus ja Aulis Laaksnen. Muutkset eli timialajhtajien timivalta n kirjattu kaupunginhallituksen ja kunkin hallintkunnan jhtsääntöön. Kaupungin rganisaatissa apulaiskaupunginjhtajat vat kaupungin keskushallinnssa, suraan kaupunginhallituksen ja kaupunginjhtajan alaisuudessa. Työnjak entisellään Apulaiskaupunginjhtajien titteleissä n työnjaka hyvin kuvaavat etuliitteet: tekninen ja palvelutimi. Kertauksen vuksi lienee paikallaan tdeta kummankin tehtävät. Tekniseen timialaan kuuluvat tekninen palvelukeskus, vapaa-aikavirast, ympäristövirast, Satakunnan pelastuslaits, palveluliikelaits ja klme muuta liikelaitsta: satama, vesi ja jätehult. Myös knsernihallinnn kaupunkisuunnittelu kuuluu tähän timialaan. Palveluiden timialaan kuuluvat perusturva, kasvatus- ja petustimi, kulttuuritimi ja Satakunnan työterveyspalvelut. Valtaa ja vastuuta, sitä tuttaa timialajhtajuus mlemmille apulaiskaupunginjhtajille, Kari Hannukselle ja Aulis Laaksselle. Heillä n esittelyvastuu timialjensa lautakuntien isissa taluskysymyksissä ja strategisissa asiissa. Timialajhtaja esittelee lautakunnassa ist asiat Esimerkki, jka hyvin kuvaa timialajhtajan asemaa: Perusturvan talusarvin sekä muut taludellisesti ja strategisesti tärkeät asiat esittelee kkuksessa palvelutimen apulaiskaupunginjhtaja. Hän vi ttaa esiteltäväkseen muunkin haluamansa asian. Hallintkuntien jhtajina timivat virastpäälliköt vat suraan timialajhtajien alaisia ja raprtivat heille. Apulaiskaupunginjhtajat nimeävät, kuten ennenkin, man timialansa jhtryhmän. Uutta järjestelmää n tarkitus seurata ja arviida tistuvasti. Js aihetta n, järjestelmää kehitetään paremmin hallintkuntien tavitteita tukevaksi. Valtaa ja vastuuta Tekninen apulaiskaupunginjhtaja Kari Hannus san, että ainakin hänen sarallaan muuts n mnilta sin vähäinen. Mutta. -Tttakai valtaa ja vastuuta tulee lisää. Talusarvin tek n is asia, se alkaa lla käsillä lähiviikkina. Kari Hannus nstaakin taludellisen vastuun timialajhtajuuden suurimmaksi asiaksi. Teksti Helena Metsälä Kuva Marianne Ståhl Edullista ja terveellistä työpaikkarukailua Kuntatyöntekijöiden (KT) työpaikkarukailulla n pitkät perinteet. KT:n edeltäjä Kunnallinen spimusvaltuuskunta ja silliset pääspijajärjestöt allekirjittivat julukuussa 1976 susitusspimuksen työpaikkarukailun kehittämiseksi. Prissa päätös pysyväislunteisen työpaikkarukailun järjestämisestä tehtiin vunna Omien laitsten lisäksi tehtiin spimuksia ulkpulisten ravitsemusliikkeiden kanssa ja Itäpuist 11:ssa li vukrattuna kaupungin henkilöstön kulutus- ja työpaikkarukailutila, jssa lunaan valmisti yksityinen palvelujen tuttaja. Ravintlat situtuivat tuttamaan tehdyn spimuksen mukaisia ateriita. Työntekijät maksivat lunaasta vertusarvn mukaisen hinnan ja työnantaja maksi palvelun tuttajalle vusittain päätetyn kmpensaatin. Ateria maksettiin sillisesta rahatimiststa stettavilla rukalipuilla ja luvun vaihteesta niin kutsutulla kaupunkikrtilla. Kiinnstus työantajan kmpensimaan työpaikkarukailuun hiipui edullisten keitt- ja salaattilunaspaikkjen lisääntyessä. Kaupunkikrtin käyttömahdllisuus päättyi vuden 2009 lpussa. Työpaikkarukailuspimukset yksityisten rukapalveluyrittäjien kanssa irtisanttiin alkaen ja vastuu työpaikkarukailun järjestämisestä siirtyi timintansa alittaneelle Prin Palveluliikelaitkselle. Työpäivän aikana nautitun terveellisen lunaan merkitys kansanterveydelle ja työhyvinvintiin n kiistatn. Prin kaupungin henkilöstöllä n edelleen mahdllisuus työpaikkarukailla mnissa Prin Palveluliikelaitksen valmistus- ja palvelukeittiöissä. Työpaikka-aterian hinta perustuu edelleen verhallinnn vusittain tekemään päätökseen ja muut ateriat hinnittelee Palveluliikelaits. Rukailupaikkja vat Cygnaeuksen rukapalvelukeskus Maantiekadun ravintkeskus Liinaharjan ja Himmelin vanhainkdit sekä Luteinen lähipalvelukeskus Prin Lyse, Itä-Prin kulu, Rusniemen kulu, Meri- Prin kulu ja Nrmarkun yhtenäiskulu Ateriiden hinnat vunna 2013 Verhallinnn päätökseen perustuva työpaikka-aterian hinta n 5,90 eura ja sassa kkpäivälaitsten rukasaleja tarjttava salaattiateria maksaa 4,43 eura. Verhallinnn päätöksen mukaan sairaalissa, kuluissa ja päiväkdeissa työskentelevä henkilöstö maksaa laitsruka-ateriastaan myös 4,43 eura. Lunaaseen sisältyy keittpäivinä jälkiruka, muussa tapauksessa se maksaa 1,20 eura. Aterian vi maksaa käteisellä tai Prinasta (Yrjönkatu 6 B) ja Prin seudun matkailu Oy Maisasta (Prmenadikeskuksen aula, Yrjönkatu 17) myytävillä aterialipukkeilla. Maantiekadun ravintkeskuksessa, Luteisessa lähipalvelukeskuksessa ja Cygnaeuksen rukapalvelukeskuksessa vi maksuvälineenä käyttää myös pankkikrttia. Tarkempaa tieta rukailupaikkjen aukilajista ja ateriavaihtehdista löydät Patarummusta khdasta Hallintkunnat Prin Palveluliikelaits. Hyvää rukahalua! Teksti Ulla Rininen Kuva Heli Kskela

4 4 Henkilöstöasiita eresepti saapuu perusturvaan Prin perusturvakeskus siirtyy käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Sähköinen resepti helpttaa terveydenhulln ammattilaisten työskentelyä sekä ptilaan asiintia julkisessa terveydenhullssa ja apteekissa. Kun ptilaan reseptitiedt vat saatavissa hidn phjaksi, npeuttaa se ammattilaisen työskentelyä ja auttaa kknaislääkityksen hallinnassa. Ptilaan tiedt vat tarkin sujattuja. - ereseptistä n etua sekä ptilaalle että terveydenhulllle. Se helpttaa ja npeuttaa ptilaan asiintia. Sähköistä reseptiä ei vi väärentää eikä hukata. Samalla vältetään päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset, kert terveys- ja hyvinvintipalveluiden jhtaja Esk Karra. Ptilas vi katsa mia tietjaan Omien tietjen katselu -palvelusta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökrtilla. Ptilas saa yhteenvedn resepteistään paperille niin halutessaan. Ptilaalla n edelleen ikeus saada paperiresepti, js hän kieltäytyy sähköisestä reseptistä. Sähköisen reseptin käyttööntt n merkittävä askel khti terveydenhulln valtakunnallista sähköistä tietjärjestelmää. eresepti n sa Kansallista Terveysarkista (KanTa), jka n yhteinen nimitys terveydenhulln uusille rakenteilla leville valtakunnallisille tietjärjestelmäpalveluille. Näitä vat eresepti-palvelun ja Omien tietjen katselu -palvelun lisäksi vunna 2015 kk maan kattavana palveluna käynnistyvä sähköinen ptilastiedn arkist (earkist). Teksti Hanni Huhtamaa Kuva Heli Kskela eresepti pähkinänkuressa Lääkäri kirjittaa ptilaalle ereseptin. Sen tiedt tallennetaan valtakunnalliseen Reseptikeskukseen. Ptilaan kknaislääkitys tarkistetaan tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietja vivat katsa terveydenhullssa ainastaan ptilasta hitavat lääkärit ja sairaanhitajat ptilaan sustumuksella. Ptilas saa ptilashjeen, jssa n tiedt määrätystä lääkkeestä. Ptilashje npeuttaa asiintia apteekissa, mutta se ei le välttämätön. Kela-krtti n välttämätön lääkekrvausten saamiseksi. Apteekista lääkkeen vi nutaa ptilas tai jku muu hänen pulestaan. Pulesta asiivalla n ltava jk ptilashje tai ptilaan Kela-krtti, jlla hän sittaa ikeuden lääkkeen nutamiseen. Apteekissa farmaseutti tai prviisri hakee Reseptikeskuksesta ereseptin tiedt ja kirjittaa sinne lääkkeen timitustiedt. Lääkkeen tiedt tulstetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle. Kaikki tiednsiirt terveydenhulln, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu sujattuna tunnistettujen sapulten kesken. Täysi-ikäinen vi katsella mia Reseptikeskuksessa levia tietjaan sitteessa fi. Palveluun kirjaudutaan henkilökhtaisilla verkkpankkitunnisteilla tai sähköisellä henkilökrtilla.. ereseptin uusimista vi pyytää apteekista tai terveydenhullsta. Hum! Satakunnan Työterveyspalvelut ttaa ereseptin käyttöön eri aikataulussa kuin perusturva. Työterveyshultn eresepti tulee maaliskuuhun 2014 mennessä. Työterveyshult muistuttaa: Asiakas maksaa peruutusmaksun peruuttamattmista ja liian myöhään peruutetuista ajista Svitut työpaikkatiminnt (mm. työpaikkakäynnit, palaverit, ryhmätiminnt) tulee perua vähintään viikka ennen niille svittua aikaa. Myöhemmin tulleista peruutuksista velitetaan peruutusmaksuna kyseiselle timinnlle varatun ajan suuruinen peruutusmaksu. Työpaikkatiminnan peruutusmaksu velitetaan kyseiseltä tulsalueelta. Työntekijöille varatut vastaanttkäynnit ja tutkimusajat (mm. sairaanhitkäynti, terveystarkastus) tulee perua seuraavasti: lääkärin päivystysaika n peruttava viimeistään tuntia ennen muu aamupäivän vastaanttkäynti tai tutkimusaika n peruttava viimeistään edellisenä päivänä muu iltapäivän vastaanttkäynti tai tutkimusaika n peruttava viimeistään samana päivänä kl 10 Edellä levien määräaikjen jälkeen peruuntuneista tai peruuttamatta jääneistä vastaanttkäyntien ja tutkimusaikjen ajista velitetaan peruutusmaksuna 30,45 /käynti. Hinta n krjattu v hinnastn ja vastaa aiempien vusien käytäntöä. Velitus työntekijältä Henkilöstöpalvelut n ilmittanut, että tulsalueet eivät maksa vastaanttkäyntien peruutusmaksuja, jten peruutusmaksu velitetaan työntekijältä itseltään. - Kysyntää n enemmän kuin tarjntaa. Asiakas peruuttaa varaamansa ajan tai kantaa taludellisen vastuun laiminlyönnistään. Ei le kenenkään edun mukaista, että timinta n vajaatehtista, san henkilöstöpäällikkö Helena Metsälä. Nettivarauksen peruuttamista varten n syytä ttaa muistiin varausta tehdessä saamansa varausnumer. Peruminen nnistuu numern avulla netin kautta tai sittamalla ajanvarausnumern (02) Satakunnan Työterveyspalvelut pyrkii palvelemaan asiakkaitaan mahdllisimman hyvin. On tärkeää, että varatuille ajille saavutaan ja js tulee peruutustarvetta, siitä hulehditaan ajissa, jtta vimme varata vapautuneet ajat muille tarvitsijille. Teksti Tuula-Maria Asikainen Talustuki sulautui KuntaPrhn Talustuki Kuntapalvelut Oy sulautui KuntaPrhn 28. helmikuuta KuntaPr tti kaikki sulautuvan yhtiön vastuut ja velvitteet, jten kaikki spimukset siirtyvät täysimääräisinä Kunta- Pr Oy:n vastattavaksi. Talustuki Kuntapalvelut Oy:llä ja Prin kaupungilla n llut spimus talus- ja henkilöstöhallinnn palveluista. Vastaisuudessa KuntaPr Oy lähettää kaupungin stlaskut, maksaa palkat ja hitaa kirjanpidn, kuten Talustuki aikaisemmin. KuntaPrlla n timipiste sekä Prissa että Hämeenlinnassa. Prin timipiste n Priplissa, sitteessa Tiedepuist 4 B.

5 Uudistunut Patarumpu palvelee paremmin Kaupungin intranet n kkenut vaiheittaisen uudistuksen, jsta näkyvin merkki n tammikuussa julkaistu sivustn uusi etusivu. Palautteen perusteella Patarumpu kettiin aiemmin käyttäjien keskuudessa sekavaksi, eikä etsittyä tieta välttämättä löytynyt. Hakemaansa asiaa jutui kaivamaan sivustrakenteen syövereistä. Eteenpäin vievien linkkien nimet eivät lleet aina kaikista kuvaavimpia. Uudistuksella n pyritty ennen kaikkea selkiyttämään sivusta ja tekemään sen päivittäinen käyttö helpmmaksi. Tärkeäksi kettuihin asiihin löytyy nyt helpmmin suria linkkejä j etusivulta. Sillin käyttäjän ei tarvitse lla niin tietinen sivustn varsinaisesta rakenteesta. Patarumpu palvelee suurta jukka Sivustlla vierailee arkipäivisin keskimäärin 700 kävijää, päivittäisiä sivunlatauksia kertyy nin Kaikille avimista sivuista kävijöitä kiinnstavat eniten henkilöstöpalveluiden ja talushallinnn sivustt. Avimien sivustjen lisäksi Patarummussa n usealla hallintkunnalla aktiivisessa käytössä levat muilta suljetut sisäiset sivut. Tärkeä sisäisen viestinnän kanava Patarumpua seuraamalla näkee tärkeät tiedtteet ja pysyy perillä työpaikan asiissa. Sisäiseen viestintään Patarumpu tarjaa vaivattman kanavan. Materiaaleja vi jakaa helpmmin verrattuna perinteiseen tietkneen kansirakenteeseen. Hankkeiden ja tiimien käyttöön n mahdllista saada mia helpsti ylläpidettäviä työtilja. Oikein käytettynä intranet helpttaa ja tehstaa päivittäistä työskentelyä. Lisätieta Patarummun käytöstä Patarummun Ohjelmist-hjeista löytyy pastusta sivustn eri käyttötilanteisiin. Ottamalla yhteyttä Tiethallinnn web-tiimiin vit spia Patarummun minaisuuksien tarkemmasta esittelystä tai kulutuksesta. Seuraava si rakenteesta n tarkitettu maksi kknaisuudekseen, yhdessä Eerikan kuvan kanssa. Js tämä ei nnistu, pitää miettiä suuden tarkituksenmukaisuutta. Etusivun rakenne Etusivun ylävalikkn n kttu tärkeiksi kettuja asiakknaisuuksia. Yksi uusista khteista n Hallintkunnat -valinta, jnka takana vat hallintkuntien mat sivustt. Js siis aiemmin man hallintkunnan sivust sijaitsi suraan ylä- tai sivuvalikssa, n se vastaisuudessa täällä. Vasemmassa sivuvalikssa n pikalinkkejä usein tarvittuihin ja huminarvisiksi kettuihin sisältöihin. Sivun keskisassa näkyvät tuttuun tapaan ajankhtaiset ilmitukset. Aiemmin erillään lleet Henkilöstöhallinnn tiedtteet löytyvät nyt myös tästä samasta listauksesta. Ajankhtaisen ilmituksen tekeminen n mahdllista jkaiselle hallintkunnalle. Teknisiin tiedtteisiin tulee ilmituksia vikatilanteista ja esimerkiksi tulssa levista katkista järjestelmissä. Tulevista kulutuksista saa kulutusvinkkejä (kaikki kulutukset vat vasemman sivuvalikn Kulutuskalenterissa) ja niiden alla n listattuna avimina levat sisäiset työpaikat. Lisäksi sivulta vi lukea entiseen tapaan Prin internet-sivustn viimeisimmät uutiset ja Talustuki Kuntapalvelut Oy:n tiedtteet. Keskisan ylälaidassa n uusina kaksi niin kutsuttua nstelementtiä. Näihin tudaan aika ajin vaihtuvia tiedtteita. Etusivu tulee myös jatkssa kehittymään Patarummun muun sisällön mukana. Parhaiten uudistuksista ja uusista sisällöistä pysyy perillä Patarummun etusivua seuraamalla. Patarumpu n sitteessa patarumpu.pri.fi. Teksti Samuli Kärkiluma Kuva Eerika Harjula Patarumpu selaimien alitussivuksi Jatkssa, kun avaat internet-selaimen, alitussivuksi tulee Patarumpu. Tisella välilehdellä n kaupungin etusivu. Muuts tteutetaan maaliskuun lpussa. Nyt tarkkana Outlk tulee Tiimi-sähköpstin aktiivikäyttö lppuu kesään mennessä. Tiimin tilalle tulee Outlk -niminen sähköpsti- ja kalenterijärjestelmä. Uuteen järjestelmään siirrytään hallintkunta kerrallaan. Siirtymäaika kestää nin pulitista kuukautta. IT-palvelut tiedttaa siirtymäjärjestyksestä ja aikataulusta Patarummussa sitä mukaa kuin uutta tieta n. Vanhat viestit säilyvät Tiimissä Vaikka uudet viestit alkavat tulla Outlkiin, vi vanhja viestejä edelleen lukea Tiimissä. Viestit säilyvät siellä vähintään vuden. Myöhemmin annetaan hjeet, miten tarpeelliset viestit vi helpsti siirtää Outlkiin. Omia siirtvirityksiä ei tule tehdä. Uuteen järjestelmään vi siirtää ja tallentaa rganisaatin ulkpuliset sähköpstisitteet, mutta ei pri.fi sitteita. Sähköpstiryhmiä ei myöskään pysty siirtämään sellaisenaan, vaan ne täytyy mudstaa uudelleen Outlkissa. Kalenterin tietja ei vi siirtää muuten kuin kirjittamalla ne itse Outlkiin. Käyttöön saa pastusta Outlk n Tiimi-käyttäjän silmään erilainen: timinnat vat eri paikissa, jissakin minaisuuksissa n enemmän valinnaisuutta, jtkut taas tehdään eri tavalla ja muutamia minaisuuksia ei le. Timintatapja judutaan jiltakin sin muuttamaan. IT-palvelut järjestää lyhyen auditrityyppisen kulutustilaisuuden ennen hallintkunnan siirtpäivää, jllin perustiminnt käydään läpi. Kulutuksessa saa materiaalia tärkeimmistä siirtn liittyvistä timenpiteistä muun muassa sitekirjan siirrsta ja ryhmien käsittelystä. Lisäksi Patarumpuun kirjitetaan hjeita hjelman käytöstä. Lukkakulutuksia järjestetään vasta, kun kaikki hallintkunnat vat Outlkin käyttäjiä. Tarkkuutta siirtymävaiheessa Käyttäjiltä vaaditaan tarkkuutta siinä vaiheessa, kun sa käyttäjistä käyttää Tiimiä ja sa Outlkia. Varminta n siterivillä kk siirtymävaiheen ajan, jtta viestit varmasti menevät perille hulimatta siitä, kummassa järjestelmässä viestin vastaanttaja n. Tiimin ryhmiä käytettäessä viestit lähtevät käyttäjillemme vain Tiimiin, ei Outlkiin. Ryhmien kanssa n siis itse pidettävä huli, että viestit menevät myös j siirtyneille käyttäjille. Resurssikalentereista tullaan hallintkunnittain spimaan, millin niiden käyttö lppuun Tiimissä ja millin se alkaa Outlkissa. Uusi järjestelmä n mnipulisempi Uuden ppiminen vie aikansa, mutta sen jälkeen n käytössä mnta uutta työtä helpttavaa timinta. Outlkista n liittymät perustimistjärjestelmiin, mikä mahdllistaa yhteiskäytön niin Wrdin, Excelin kuin SharePintin kanssa. Muissakin hjelmissa n timintja, esimerkiksi sähköpstimuistutusten lähettämiseen liittyen. Muistilista: Siiva sähköpstistasi turhat pis. Järjestä tärkeät viestit kansiihin. Siiva sitekirjasi. Kun let siirtynyt Outlkin käyttäjäksi, timi seuraavasti: Lue uudet viestit Outlkista. Lue vanhat viestit Tiimistä. Tu Tiimin sitekirjan kpi Outlkiin. Tee mat ryhmäsi. Kirjita kalenteritiedt Tiimistä Outlkiin. Vältä ryhmien käyttöä sekä Tiimissä että Outlkissa siirtymävaiheessa. Seuraa siirtymisaikataulua, tiedtusta ja hjeita Patarummusta! Teksti Kaija Laurila Kuva Eerika Harjula

6 6 Uudistuva työyhteisö -kilpailu Taiteilijankti vitti tnnin Kaupunkitasn yhteistyötimikunta valitsi kkuksessaan Uudistuva työyhteisö -kilpailun vittajan. Tuhannen eurn suuruisen palkinnn saaja n Taiteilijankti psykssiaalisista asumispalveluista. Vaikka vain yksi työyhteisö palkittiin, vittajia vat kaikki, jtka vat panstaneet man työyhteisönsä uudistumiseen. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 13 kpl. Kilpailun tavitteena li innstaa työyhteisöjä tteuttamaan arjen työssä muutksia, jilla n vaikutusta työn tulksellisuuteen ja henkilöstön hyvinvintiin. Kilpailun kaikki arviintikriteerit sallistuvuus, innvatiivisuus, vaikuttavuus ja yleistettävyys tteutuivat lähes kaikissa hakemuksissa. Kehittämiskhteet ja tavitteet livat hyvin mnimutisia, jten yhteistyötimikunnan tehtävä ei llut helpp. Vittajaksi valikituneen Taiteilijankdin timinnassa krstui innvatiivisuus. Työn vaikuttavuus näkyy asiakastyytyväisyytenä, työryhmän hyvinvintina ja kustannussäästöinä. Jatkuvaa kehittämistä Taiteilijankti n mielenterveys- ja päihdekuntutujien tuettu asumisyksikkö prilaisille, merikarvialaisille ja ulvilalaisille. Yksikössä n 69 asuntpaikkaa, jtka vat tälläkin hetkellä lähes täynnä. Vastaavanlaista timintaa ei Sumen kunnissa tteuteta muualla. Yksikkö kkee tekevänsä pineerityötä, jka n jatkunut vudesta 2006 alkaneen timinnan ajan. Taiteilijankdin kuntuttavalla työtteella n vitu vähentää ja jpa välttää erikissairaanhidn tarvetta, mikä n selkeää kustannussäästöä. Yksikön timintaa kuvaavat muutsmyönteisyys, suunnitelmallisuus, asiakaslähtöisyys ja kk Taiteilijankdissa tehdään laadukasta, asiakaslähtöistä työtä pienellä henkilömäärällä. henkilöstön saamisen hyödyntäminen. -Työn sisältöä ja timintatapja vidaan kehittää myös ilman suuria määrärahja, tteaa asumispalveluiden esimies Helena Elmgren. Esimiehen ei tarvitse tietää kaikkea, vaan viisaus löytyy prukasta. Meillä saa esittää hullujakin ideita, jiden tteuttamista ph- ditaan säännöllisesti tistuvina kehittämispäivinä. Parhaat ideat kyllä valikituvat juksta ja kehittyvät pikku hiljaa. Vastaavan sairaanhitajan Tarja Siltaniemen mukaan asiita phditaan työryhmissä. - Perustehtävä pidetään aina mielessä ja timintatapja llaan valmiita muuttamaan asukkaiden kuntutumista edistäväksi. Myös vastuualueita n jaettu henkilökunnan kiinnstuksen mukaan. Jkainen kkee, että häntä arvstetaan ja häneen lutetaan. Uusi kilpailu 2013 Kilpailun saama myönteinen vastaantt n selkeä peruste sille, että kilpailua kannattaa jatkaa. Kilpailuhakemuksia vi lähettää henkilöstöpalveluihin pitkin vutta, mutta hakuaika vuden 2013 kilpailuun päättyy vasta vuden lpulla. Seuraava palkinnnsaaja päätetään vuden 2014 alussa. Teksti Riitta Saarinen Kuva Marianne Ståhl Opiskelu työn hessa raskasta Tiedän mistä tieta haen Prin kaupunki tarjaa neuvntaa taludellisessa ahdingssa leville henkilöille. - Henkilö vi itse ttaa yhteyttä neuvntaan. Aluksi selvitellään kknaistilannetta, mietitään yhdessä ratkaisuvaihtehtja ja neuvtellaan velkjien kanssa. Tarkitus n, että lpulta henkilö pärjää itsenäisesti velkineen, vastaava talus- ja velkaneuvja Arja Jkinen kert. Ennaltaehkäisevään talusneuvntaan eivät resurssit valtakunnallisestikaan riitä. Kyseessä n ikeastaan vain krjaava talusneuvnta, muutin työ n suurelta sin ikeudellista neuvntaa ja avustamista. - Velkangelmat vat maassamme pysyvä ilmiö. Ongelmien takana n melkein aina avier, vakava sairaus, työttömyys tai muu kriisi. Yleisessä taludellisessa laskusuhdanteessa levat ilmiöt näkyvät myös velkaneuvnnassa, mutta viiveellä. Jnt neuvntaan vat tällä hetkellä yli kaksi kuukautta, Jkinen selvittää. Opinnilla syvemmälle Jitakin vusia sitten Arja Jkinen kiinnstui Satakunnan ammattikrkeakulun tarjamista yritysjuridiikan tradenmipinnista. - Työ n pitkälle ikeudellista ja siinä ei riitä, että tuntee velkajärjestelylain. Täytyy tuntea paljn muutakin lainsäädäntöä kuten perhe- ja jäämistöikeudellista lainsäädäntöä sekä ulstt, knkurssi- ja ssiaalilainsäädäntöä. Vaikka asiista n ppinut työssä, ikeustradenmin kulutus tuntui spivalta, alun perin ymerknmin kulutuksen saanut Jkinen kert. Raskaat, mutta kannattavat pinnt vaativat aikataulutusta. Jkinen kki piskelun kuitenkin helpmmaksi vusien kkemuksen vuksi. - Js nytkään ei kaikkea tiedä, tietää ainakin mistä hakea, hän naurahtaa. Opinnäytetyö sai palkinnn Arja Jkisen pinnäytetyö Velkangelmiin ratkaisun saaneet Prin talus- ja velkaneuvntatimistn timinta-alueella vusina 2002, 2005 ja 2009 palkittiin viime kesänä Osaaja-palkinnlla yhtenä SAMKin vuden parhaista pinnäytetöistä. Työssään Jkinen tutki, miten velkangelmat vat muuttuneet ratkaisun saaneiden ihmisten keskuudessa. Takausvelkjen väheneminen li selkeästi havaittavissa. Yksinhultajien määrä li lisääntynyt. Hälyttävää tulksissa li se, että eläkeläisten määrä li lisääntynyt kaikissa ikälukissa. Myös esimerkiksi pikaluttjen määrä n kasvanut ja niiden selvittäminen n aiempaa ngelmallisempaa, hän kert tulksista. Arja Jkinen n käyttänyt työtään apuna mm. yhteistyökumppaneille, kuten ssiaalityöntekijöille luennidessaan. Teksti ja kuva Inna Saarinen Prin kaupunki n tarjnnut lakisääteisesti neuvntaa vuden 2001 alusta asti. Nykyään myös esimiestehtävissä timiva Arja Jkinen timi aiemmin ikeusaputimistssa, jssa kenttä li kirjavampi. SAMKiin n hakuaika Työn hessa suritettavaan kulutukseen n eri alilla piskelupaikkja sekä AMK- että ylemmän AMK-tutkinnn kulutushjelmissa. Lisätieta saa sitteesta Hakeminen tapahtuu sitteessa

7 Aktiivinen liikkuja Mtiivina hyvä l Sairaanhitaja Virpi Lindström san jääneensä kuntsalin kukkuun. Hän ei peittele syytä käydä salilla useita kertja viikssa. Hyvä l, virkeys ja lisääntynyt tarm vat palkintina aktiivisuudesta. Kaikki ja vielä enemmänkin n tarjlla. Hintana n viitseliäisyys ja jskus pientä lihaskipua. - Kun vastikkeena let kuin energiapaukun saanut, ei vi kuin susitella. Jaksat paremmin töissä ja ktna. Virpi Lindström ei kuitenkaan halua mralisida. Jkainen tekee man valintansa. - En höykytä ketään, mutta yritän kerta hyvästä lsta. Mnet tuskailevat selkä- ja hartiakipujen kanssa. Kuntilu n iva vastalääke. Varvaisesti liikkeelle Virpi Lindströmillä n melk varma käsitys, miksi mnen kuntilua yrittävän int lpahtaa npeasti. Liikkeelle n lähdettävä varvaisesti, ei täysillä ja ryskien. - Js hyvän ln vastapainksi tuleekin hun l. Js krppaa kivistää ensimmäisten salilla käyntien jälkeen, reakti saattaa lla npea lupuminen. Salilla käynti alkaa maistua vastenmieliseltä. Lindström san tuntevansa, kuinka krpan kunt paranee askel askeleelta. Pikavittja ei le. Omalta khdaltaan hän san tuntevansa lihaskunnn khentumisen ja fyysisen kunnn paranemisen. Kulutustehtävissä timiva Lindström tietää itsekin, kuinka selkäkipu rajittaa harrastuksia. Zumba n tistaiseksi llut pakk jättää, kävelylenkkejä hän tekee edelleen aktiivisesti. Salilla käynti n ttanut vitn uintiharrastuksesta. - Kuntsalin hjaajilta len saanut hyviä hjeita lihaksistn vahvistamiseksi. Myötätuuli n hyvä apu Virpi Lindström san suraan ja kiertelemättä: kaupungin Myötätuulen antamalla taludellisella tuella n merkitystä. Hän san kkeilleensa useampia kuntsaleja, mutta aina lpulta päätyneensä Piukkihin paikkihin edullisuuden ja hyvän palvelun vuksi. Myötätuulen tukema kertamaksu n klme ja puli eura kerralta. Jkainen tietysti valitsee salin man makunsa mukaisesti. Hintaerja n, mutta ne eivät le kvin suuria. - Olen llut humaavinani, että mnelle kaupungin tuki n tärkeä, salle jpa välttämätön. Kun kesäkuukausina ja julukuussa tukea ei makseta, väki vähenee salilla. Virpi Lindström ei suraan ehdta, mutta ajatus käy selväksi: lisi edistysaskel, js tuen visi saada puuttuvinakin kuukausina. - En puhu masta pulestani. Minulla n salille vusikrtti. Myötätuuli n rhkaissut minua seuraamaan sen muutakin tarjntaa. Jumppiin len sallistunutkin. Päivän hjelma Puhumme Virpi Lindströmin kanssa maaliskuisena aamuna. Tuleva hjelma n hänellä vahvasti mielessä. Tänään n kuntsalin iltapäivä, humenna space. Lauantai n yleensä vapaapäivä. Oletk himkuntilija? - En le, mutta aktiivinen len. Siitä asenteesta hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Susittelemme. Kaupungin työntekijä. Myötätuuli n Sinua varten. Tutustu ja käytä! Teksti Tapi Furuhlm Kuva Marianne Ståhl Myötätuulen viikk-hjelmat vat alkaneet tammikuussa ja jatkuvat tukkuun lppuun asti. Ohjelmassa n mnenlaista: n niska-hartia-selkäryhmä, vesijumppaa, kahvakuulaa ja bailatin. Ryhmät vat maksuttmia. Täsmälliset tiedt vat nähtävissä sitteessa Patarumpu > Henkilöstöpalvelut > Virkistystiminta Samasta sitteesta vit tarkistaa myös ne kuntsalit, jissa käymistä kaupunki tukee. Kuukauden aikana tuetaan krkeintaa kahdeksaa käyntiä. Uimahalleissa kaupunki tukee yhdellä eurlla. Myös museihin ja Prin Sinfniettan knsertteihin saa alennusta. Henkilökrtti tai tdistus työsuhteesta kaupunkiin n esitettävä. Syksyllä jatketaan -Näin menemme tukkuun lppuun asti. Emme le vielä päättäneet tulevan syksyn hjelmaa. Se tulee lemaan hyvin samanlainen kuin tämän kevään tarjnta. Lmien jälkeen jatkamme 1. syyskuuta Myötätuulen hjelmaa, lupaa henkilöstöassistentti Heidi Suminen henkilöstöpalveluista.

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot