LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma"

Transkriptio

1 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007

2 1. Lomakekyselyn tulokset Teemahaastatteluiden tulokset Johtopäätökset

3 3 1. Lomakekyselyn tulokset Käyttökelpoisia vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 355 kappaletta, eli asetettu tavoite ylitettiin. Vastauksista 166 saatiin paperilomakkeista ja loput www kyselystä. Vastauksia tuli muutamia kymmeniä kappaleita enemmän, mutta osa jouduttiin hylkäämään lomakkeen puutteellisen tai sekavan täyttämisen vuoksi. Tällaisia vastauksia tuli sekä www kyselyyn, että paperikyselyyn. Kyselyä voidaan siis pitää onnistuneena ja kerättyä materiaalia riittävän laajana. Lomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan sukupuolta. Kysymykseen vastanneista noin kaksi kolmasosaa (246 eli 69,5 %) oli naisia ja kolmasosa (108 eli 30,5 %) oli miehiä. Kuviossa 2 kuvataan sukupuolijakauma myös korkeakouluittain. Jokaisen korkeakoulun vastaajista enemmistö oli naisia. Pienin sukupuolijakauma ero oli Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa. 69,5 % 3 30,5 % 2 Nainen Mies Kuvio 1. Sukupuoli (n=354)

4 ,6 % 70,9 % 57,9 % 3 31,4 % 29,1 % 42,1 % Nainen Mies 2 Lapin yliopisto RAMK KTamk Kuvio 2. Sukupuoli korkeakouluittain (n=307) Toinen kysymys tiedusteli vastaajan ikää. Kysymyksessä vastaajalle annettiin avoin vastaustila johon hän pystyi kirjoittamaan ikänsä. Ikäjakauma oli vuotta. Mediaani ikä on 23 vuotta ja moodi on 22 vuotta. Vastaajista noin 11 prosenttia oli 20 vuotiaita tai nuorempia, vuotiaita oli noin puolet (48 %), vuotiaita oli noin viidesosa (21 %) ja yli 40 vuotiaita oli noin viidesosa (19,8 %) , ,2 % 21, 19,8 % vuotta vuotta vuotta yli 40 vuotta Kuvio 3. Ikä (n=348)

5 5 Sukupuolen ja iän jälkeen vastaajalta tiedusteltiin, kuinka usein hän käyttää eri kirjastojen palveluita. Kysymyksessä oli viisi vastausvaihtoehtoa, väliltä en ollenkaan ja päivittäin. Eri kirjastoja oli neljä. Viimeinen vaihtoehto oli osittain avoin, johon vastaaja pystyi vastaamaan, mikäli hän käyttää muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastoja. Lapin yliopiston kirjaston palveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista puolet (173 eli ) ei käyttänyt kirjaston palveluita ollenkaan. Vastaajista noin neljäsosa (97 eli 28 %) käytti kirjastoa harvemmin, noin kymmenesosa (31 eli 9 %) vastasi käyttävänsä kirjaston palveluita muutaman kerran kuukaudessa, alle kymmenesosa (30 eli 8,7 %) puolestaan käytti viikoittain ja vastaajista vain 15 (4,3 %) käytti kirjaston palveluita päivittäin. Kuvio 5 kuvaa puolestaan Lapin yliopiston kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Kuviosta päätellen Lapin yliopistossa opiskelevat tai työskentelevät käyttävät eniten Lapin yliopiston kirjastoa, kun taas Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajista neljä viidestä (81,1 %) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun vastaajista reilu puolet (56,1 %) ei käytä ollenkaan Lapin yliopiston kirjaston palveluita , , En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 9, 8,7 % Viikoittain 4,3 % Päivittäin Kuvio 4. Lapin yliopiston kirjaston käyttötiheys (n=346)

6 6 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,1 % 3 2 2, 56,1 % 9,8 % 32,3 % 17, 13,7 % 10,1 % 1,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 45,1 % 1,5 % Viikoittain 29,4 % Päivittäin Kuvio 5. Lapin yliopiston kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=303) RAMK:n kirjaston palveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolmasosa (102 eli 29,4 %) ei käyttänyt kirjaston palveluita ollenkaan. Vastaajista hieman alle viidesosa (59 eli 17 %) käytti kirjaston palveluita harvemmin ja noin viidesosa (74 eli 21,3 %) käytti muutaman kerran kuukaudessa. Viikoittain kirjaston palveluita käytti hieman yli neljäsosa (95 eli 27,4 %) vastaajista ja 17 vastaajaa (4,9 %) käytti kirjastoa päivittäin. Kuvio 7 kuvaa puolestaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Eniten kirjaston palveluita käyttävät RAMK:n vastaajat, mutta myös Lapin yliopiston vastaajista 10 prosenttia käyttää kirjastoa viikoittain ,4 % 17, 21,3 % 27,4 % 4,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 6. Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys (n=347)

7 7 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,5 % , 1, 22, 19,6 % 7,7 % 8, 31,7 % 3,8 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 10, 40,2 % Viikoittain 2, 7,5 % Päivittäin Kuvio 7. Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=302) KTamk:n kirjaston käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolme viidesosaa (251 eli 73 %) ei käyttänyt KTamk:n kirjastojen palveluita ollenkaan. Vastaajista 7,6 prosenttia (26 kpl) käytti kirjaston palveluita harvemmin, noin kahdeksan prosenttia (27 kpl) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa, noin seitsemän prosenttia (25 kpl) vastaajista käytti viikoittain ja noin neljä prosenttia (15 kpl) käytti kirjaston palveluita päivittäin. Kuvio 9 kuvaa puolestaan Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Kirjaston käyttäjiä ovat pääsääntöisesti Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajat , 3 2 7,6 % 7,8 % 7,3 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain 4,4 % Päivittäin Kuvio 8. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys (n=344)

8 ,3 % 93,8 % 12,5 % 5,1 % Lapin yliopisto RAMK KTamk 8,8 % 4,2 % 1, 29,8 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 38,6 % Viikoittain 22,8 % Päivittäin Kuvio 9. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=301) Arktisen keskuksen kirjaston palveluiden käyttötiheyteen vastanneista noin neljä viidesosaa (284 eli 82,6 %) ei käytä Arktisen keskuksen kirjaston palveluita ollenkaan. Vastaajista kymmenesosa (36 eli 10,5 %) käytti kirjaston palveluja harvemmin, noin neljä prosenttia (13 kpl) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa, kaksi prosenttia (7 kpl) käytti viikoittain ja noin yksi prosentti (4 kpl) käytti päivittäin kirjaston palveluita. Kuvio 10 kuvaa puolestaan Arktisen keskuksen kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Arktisen keskuksen kirjaston palveluita käyttää pääasiassa Arktisessa keskuksessa työskentelevät tutkijat ,6 % ,5 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 3,8 % 2, 1,2 % Viikoittain Päivittäin Kuvio 10. Arktisen keskuksen kirjaston käyttötiheys (n=344)

9 , 87,2 % 92,5 % 16, 9,7 % Lapin yliopisto RAMK KTamk 3,8 % 8, 2, En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 6, 1, 1,9 % Viikoittain 4, 1,9 % Päivittäin Kuvio 11. Arktisen keskuksen kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=300) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen palveluita vastaajista kaksi viidesosaa (85 eli 40,5 %) ei käyttänyt ollenkaan. Noin 17 prosenttia (35 kpl) vastaajista käytti muiden kirjastojen palveluita harvemmin, noin neljäsosa (54 eli 25,7 %) vastaajista käytti muutaman kerran kuussa, noin 16 prosenttia (33 kpl) vastaajista käytti viikoittain ja noin yksi prosentti (3 kpl) käytti muiden kirjastojen palveluita päivittäin. Kuvio 13 kuvaa muiden kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Lapin korkeakouluyhteisön kirjastopalveluiden ohella vastaajat käyttävät myös muita kirjastoa melko paljon ,5 % 3 25,7 % 2 16,7 % 15,7 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain 1,4 % Päivittäin Kuvio 12. Muiden kirjastojen käyttötiheys (n=210)

10 10 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,7 % 43, 42,3 % 16,7 % 15,6 % 15,4 % 25, 25,2 % 26,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 16,7 % 14,8 % 11,5 % Viikoittain 1,5 % 3,8 % Päivittäin Kuvio 13. Muiden kirjastojen käyttötiheys kouluittain (n=125) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen palveluiden käyttäjistä kaksi kolmasosaa (85 eli 68 %) vastasi käyttävänsä Rovaniemen alueen kirjastoja. Taulukko 1. Muiden kirjastojen palveluiden käyttö (n=125) Kirjasto Vastausten määrä Prosenttiosuus Rovaniemen kirjastot 85 68,00 Tornion kirjastot 9 7,20 Espoon kirjasot 4 3,20 Ivalon kirjastot 4 3,20 Utsjoen kirjastot 3 2,40 Simon kirjastot 4 2,40 Sallan kirjastot 6 3,20 Oulun kirjastot 6 4,80 Ranuan kirjastot 1 4,80 Turun yliopiston kirjasto 3 0,80 Vastanneita yhteensä ,00 Ei vastannut Seuraavassa kysymyksessä vastaajalta kysyttiin, kuinka usein hän käyttää eri kirjastojen verkkopalveluita. Kysymyksessä oli viisi vastausvaihtoehtoa, väliltä en ollenkaan ja

11 11 päivittäin. Kirjastovaihtoehdot olivat samat, kuin edellisessäkin kysymyksessä. Viimeinen vaihtoehto oli myös osittain avoin, johon asiakas pystyi vastaamaan, mikäli hän käyttää muita kuin lapinkorkeakouluyhteisön kirjastoja. Lapin yliopiston kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista yli puolet (190 eli 54,8 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Vastaajista noin viidesosa (71 eli 20,5 %) käytti kirjaston verkkopalveluita harvemmin, noin 10 prosenttia (36 kpl) käytti muutaman kerran kuukaudessa, noin 10 prosenttia (36 kpl) viikoittain ja neljä prosenttia (14 kpl) käytti kirjaston verkkopalveluita päivittäin. Kuviossa 15 kuvataan Lapin yliopiston verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain. Eniten kirjaston verkkopalveluita käyttävät Lapin yliopiston vastaajat, mutta myös Rovaniemen ammattikorkeakoulun vastaajat käyttäjistä neljä prosenttia käyttää verkkopalveluita viikoittain. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajista reilu 10 prosenttia käyttää verkkopalveluita harvemmin ,8 % ,5 % 10,4 % 10,4 % 4, En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 14. Lapin yliopiston verkkopalveluiden käyttötiheys (n=347)

12 12 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,8 % 62,6 % 46, 3 2 6, 23,7 % 11,3 % 22, 9,1 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 4, 1,9 % Viikoittain 26, 0,5 % Päivittäin Kuvio 15. Lapin yliopiston verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=302) RAMK:n kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolmasosa (104 eli 30,1 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Vastaajista noin viidesosa (67 eli 19,4 %) käytti kirjaston verkkopalveluita harvemmin, vähän alle neljäsosa (79 eli 22,8 %) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa ja vähän alle neljäsosa (81 eli 23,4 %) käytti kirjaston verkkopalveluita viikoittain. Päivittäin verkkopalveluita käytti puolestaan noin neljä prosenttia (15 kpl) vastaajista. Kuvio 17 kuvaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Eniten käyttäjiä löytyy RAMK:n vastaajista, mutta myös Lapin yliopiston vastaajista reilu kymmenesosa (12,2 %) käyttää verkkopalveluita viikoittain ,1 % 19,4 % 22,8 % 23,4 % 4,3 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 16. Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys (n=346)

13 13 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,8 % , 5,1 % 22,4 % 20,8 % 11,3 % 14,3 % 3 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa c 12,2 % 34,5 % 1,9 % Viikoittain 6,1 % Päivittäin Kuvio 17. Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=300) Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolme viidesosaa (245 eli 72,7 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Vastaajista noin kymmenesosa (32 eli 9,5 %) vastasi käyttävänsä verkkopalveluita harvemmin, seitsemän prosenttia (24 kpl) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa, toiset seitsemän prosenttia (23 kpl) käytti viikoittain ja noin neljä prosenttia (13 kpl) vastaajista käytti kirjaston verkkopalveluita päivittäin. Kuvio 19 kuvaa Kemi Tornion ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Suurin osa verkkopalvelun käyttäjistä on Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajia ja vain pieni osa Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun vastaajia.

14 ,7 % 3 2 9,5 % 7,1 % 6,8 % 3,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 18. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys (n=337) 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 81,3 % 92,1 % 1,9 % 10,4 % 5,8 % 18,5 % Lapin yliopisto RAMK KTamk 4,2 % 0,5 % 29,6 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 4,2 % 1,1 % 31,5 % Viikoittain 0, 0,5 % 18,5 % Päivittäin Kuvio 19. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=293) Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyskysymyksen vastaajista yli neljä viidesosaa (284 eli 84,3 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Kymmenesosa (32 eli 9,5 %) vastaajista käytti verkkopalveluita harvemmin, noin 3 prosenttia (9 kpl) vastasi käyttävänsä muutaman kerran kuukaudessa, hieman yli prosentti (5 kpl) vastaajista käytti viikoittain ja kaksi prosenttia (7 kpl) käytti kirjaston verkkopalveluita päivittäin. Kuvio 21 kuvaa Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluita käyttää pääasiassa Arktisessa keskuksessa työskentelevät tutkijat.

15 ,3 % 3 2 9,5 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 2,7 % 1,5 % 2,1 % Viikoittain Päivittäin Kuvio 20. Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheys (n=337) Lapin yliopisto RAMK KTamk ,2 % 90,2 % 90,2 % ,8 % 7,3 % 5,9 % 8,5 % 1, En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 4,3 % 0,5 % Viikoittain 4,3 % 1, 3,9 % Päivittäin Kuvio 21. Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=292) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen verkkopalveluita vastaajista noin kaksi kolmasosaa (119 eli 63,6 %) ei käyttänyt ollenkaan. Reilu kymmenesosa (23 eli 12,3 %) vastaajista käytti muiden kirjastojen verkkopalveluita harvemmin, noin kymmenesosa (21 eli 11,2 %) käytti muutaman kerran kuukaudessa ja toiset noin kymmenesosa (21 eli 11,2 %) käytti viikoittain. Päivittäin muiden kirjastojen verkkopalveluita käytti noin kaksi prosenttia (3 kpl) vastaajista. Kuvio 23 kuvaa muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Ainoastaan RAMK:n vastaajista 1,7 prosenttia käyttää muiden

16 16 kirjastojen palveluita päivittäin. Viikoittain tai harvemmin kirjastoja käyttävät myös muut Lapin korkeakouluyhteisön jäsenet. 100, 90, 80, 70, 60, 63,6 % 50, 40, 30, 20, 10, 0, 12,3 % 11,2 % 11,2 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain 1,6 % Päivittäin Kuvio 22. Muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttötiheys (n=187) Lapin yliopisto RAMK KTamk ,4 % 71,3 % 62,5 % 19, 10,4 % 12,5 % 14,3 % 11,3 % 4,2 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 14,3 % 5,2 % 20,8 % Viikoittain 1,7 % Päivittäin Kuvio 23. Muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=160) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen verkkopalveluiden käyttäjistä noin kolme viidesosaa (42 eli noin 62 %) vastasi käyttävänsä Rovaniemen alueen kirjastoja.

17 17 Taulukko 2. Muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttö (n=68) Kirjasto Vastausten määrä Prosenttiosuus Rovaniemen kirjastot 42 61,8 Tornion kirjastot 9 13,2 Utsjoen kirjastot 2 2,9 Oulun kirjastot 10 14,7 Kuusamon kirjasto 5 7,4 Vastanneita yhteensä ,0 Ei vastannut Viides kysymys oli tarkoitettu vain niille vastaajille, jotka eivät kuulu Lapin korkeakouluyhteisöön. Kysymyksessä heiltä tiedusteltiin heidän ammattiaan. Valmiita vastausvaihtoehtoja annettiin kuusi ja ne olivat tutkija, opettaja, koululainen, opiskelija, matkailija ja yrittäjä. Vastauksia tarkasteltaessa kävi kuitenkin ilmi, että suuri osa vastaajista ei ollut lukenut kysymystä kunnolla ja tämän takia vastannut väärin. Usea Lapin korkeakouluyhteisöön kuulunut henkilö oli vastannut vastausohjeista huolimatta tähän kysymykseen ja tämän takia sen antamia tietoja ei voida pitää luotettavani. Kysymys ei kuitenkaan ollut kovinkaan olennainen työmme kannalta ja tämän takia päätimme olla esittämättä sen tuloksia. Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin Lapin korkeakouluyhteisön jäseniltä, missä he opiskelevat tai työskentelevät. Vastausvaihtoehdot olivat Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi Tornion ammattikorkeakoulu. Vastaajalta kysyttiin myös, missä tiedekunnassa tai koulutusohjelmassa hän opiskelee tai työskentelee. Vastausvaihtoehtoina olivat Lapin yliopiston eri tiedekunnat, sekä Kemi Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmat. Yhtenä vastausvaihtoehtona oli myös muu kuin jokin annetuista vaihtoehdoista. Lopuksi kysymyksessä kysyttiin vielä ammattia, joka oli myös tarkoitettu vain Lapin korkeakouluyhteisön jäsenille. Vastausvaihtoehdot kysymykseen olivat tutkija, opetushenkilökunta, muun henkilöstön edustaja ja opiskelija. Kysymykseen vastaajista noin kaksi kolmasosaa (200 eli 64,9 %) opiskeli tai työskenteli Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Vastaajista noin viidesosa (57 eli 18,5 %) opiskeli tai

18 18 työskenteli Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa ja noin 17 prosenttia vastaajista (51 kpl) opiskeli tai työskenteli Lapin yliopistossa ,9 % ,6 % 18,5 % Lapin yliopisto RAMK Ktamk Kuvio 24. Lapin korkeakouluyhteisön jäsenten opiskelu/työskentely paikka (n=308) Lapin Yliopiston vastaajista vajaa kolmasosa (16 eli 28,6 %) opiskeli tai työskenteli kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa, noin neljäsosa (13 eli 23,2 %) oikeustieteiden tiedekunnassa ja toiset neljäsosa (12 eli 21,4 %) yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Noin 10 prosenttia (6 kpl) vastaajista puolestaan opiskeli tai työskenteli kasvatustieteiden tiedekunnassa ja seitsemän prosenttia (4 kpl) taiteiden tiedekunnassa. Yhdeksän prosenttia vastaajista (5kpl) antoi vastausvaihtoehdon muu ,2 % 10,7 % 7,1 % 21,4 % 28,6 % 8,9 % Oikeustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Kauppatietieden ja matkailun tiedekunta Muu Kuvio 25. Lapin yliopiston opiskelijoiden/työskentelijöiden tiedekunnat (n=56)

19 19 Rovaniemen ammattikorkeakoulussa ja Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa opiskelevista ja työskentelevistä vastaajista reilu neljäsosa (69 eli 28,4 %) oli liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta ja toiset reilu neljäsosa (69 eli 28,4 %) matkailu, ravitsemus ja talousalalta. Vastaajista noin viidesosa (45 eli 18,5 %) opiskeli tai työskenteli tekniikan ja liikenteen alalla, noin 16 prosenttia (38 kpl) vastaajista oli sosiaali, terveys ja liikunta alalla, neljä prosenttia (10 kpl) kulttuurialalla ja kolme prosenttia (8 kpl) luonnonvara ja ympäristöalalla. Kaksi prosenttia (4 kpl) vastaajista vastasi vaihtoehdon muu ,4 % 28,4 % 2 15,6 % 18,5 % Liiketalous ja tietojenkäsittely 3,3 % Luonnonvara ja ympäristöala Matkailu, ravitsemis ja talousala Sosiaali, terveysja liikunta ala Tekniikan ja liikenteen ala 4,1 % Kulttuuriala 1,6 % Muu Kuvio 26. RAMK:n ja KTamk:n opiskelijoiden/työskentelijöiden koulutusala (n=243) Lapin korkeakouluyhteisön jäsenistä reilu neljä viidesosaa (261 eli 84 %) oli opiskelijoita. Vastaajista vajaa kymmenesosa (29 eli 9 %) oli opetushenkilökuntaa, viisi prosenttia (15 kpl) muuta henkilökuntaa ja kaksi prosenttia oli tutkijoita.

20 ,4 % 3 2 9,4 % 1,6 % 4,6 % Tutkija Opetushenkilökuntaa Muutahenkilökuntaa Opiskelija Kuvio 27. Lapin korkeakouluyhteisön jäsenten ammatit (n=310) , Lapin yliopisto RAMK KTamk 9 69, 66,8 % 42,9 % 42,9 % 3 2 6,9 % 24,1 % 14,3 % 16,2 % 17, Tutkija Opetushenkilökuntaa Muutahenkilökuntaa Opiskelija Kuvio 28. Lapin korkeakouluyhteisön jäsenten ammatit kouluittain (n=307) Seitsemäs kysymys oli tarkoitettu vain Lapin korkeakouluyhteisössä opiskeleville henkilöille ja siinä kysyttiin opiskelun aloitusvuotta. Kysymykseen pystyi avoimesti vastaamaan aloitusvuosiluvun. Vastaajista neljä viidesosaa (212 eli ) oli aloittanut opiskelut vuosina

21 21 35, 30, 29,5 % 29,2 % 25, 23,9 % 20, 15, 10, 5, 2,7 % 6,1 % 8,7 % 0, Vuonna 2000 tai aikaisemmin Vuonna 2003 Vuonna 2004 Vuonna tai myöhemmin Kuvio 29. Lapin korkeakouluyhteisön opiskelijoiden aloitusvuodet (n=264) Kahdeksas kysymys oli, että miten kirjasto tai tietopalvelu, mitä vastaaja eniten käyttää, on hänen mielestään järjestänyt palvelut. Palveluvaihtoehdot oli lueteltu kysymyksessä. Palveluita arvioitiin sekä tärkeyden että onnistumisen mukaan. Miten tärkeänä vastaaja siis pitää palveluita ja miten hyvin niissä on onnistuttu. Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 1 5, jossa vastausvaihtoehto 1 tarkoittaa ei lainkaan tärkeä tai erittäin heikko, riippuen onko kyseessä tärkeys vai onnistuminen. Asteikossa vastausvaihtoehto 5 tarkoittaa taas erittäin hyvä tai erittäin tärkeä. Lisäksi yhtenä vastausvaihtoehtona oli en osaa sanoa. Seuraavana on taulukko, jossa esitetään kaikkien vastaajien yhteinen mielipide kysymyksessä kahdeksan kysytyistä palveluista. Tämän jälkeen esitetään kuviona jokainen kohta erikseen. Kuvioissa vastaajat on jaoteltu kouluittain.

22 22 Kysymyksen 8 yhteenvetotaulukko Palvelu n Keskiarvo Tärkeydeys Onnistuminen Aukioloaijat tärkeys 352 4,185 Aukioloajat onnistuminen 351 3,761 0,424 Aineiston lainaus tärkeys 345 4,455 Aineiston lainaus onnistuminen 336 4,009 0,446 Kirjastopalveluiden etäkäyttö tärkeys 343 4,394 Kirjastopalveluiden etäkäyttö onnistuminen 336 4,268 0,126 Kirjakokoelmat tärkeys 323 4,080 Kirjakokoelmat onnistuminen ,563 Lehtivalikoima tärkeys Lehtivalikoima onnistuminen 294 3,684 0,181 Käsikirjasto tärkeys Käsikirjasto onnistuminen 272 3,695 0,151 Rekku tärkeys 197 3,437 Rekku onnistuminen 160 3,738 0,301 Kaukopalvelut tärkeys 273 3,751 Kaukopalvelut onnistuminen 224 3,759 0,008 Nelli tärkeys Nelli onnistuminen 197 3,629 0,070 Tietokannat tärkeys 277 3,845 Tietokannat onnistuminen 258 3,678 0,166 Tietokoneet tärkeys 327 4,043 Tietokoneet onnistuminen 310 3,971 0,072 Ryhmätyötilat tärkeys Ryhmätilat onnistuminen 271 3,443 0,089 Hiljaiset lukutilat tärkeys 316 3,633 Hiljaiset lukutilat onnistuminen 284 3,440 0,193

23 23 Kysymyksen 8 yhteenvetotaulukko Palvelu n Keskiarvo Tärkeydeys Onnistuminen Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen tärkeys 320 4,025 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen onnistuminen 305 3,934 0,091 Tiedonhankinnan luokkaopetus tärkeys 286 3,357 Tiedonhankinnan luokkaopetus onnistuminen 261 3,341 0,016 Tiedonhankinnan opetus verkossa tärkeys 281 3,356 Tiedonhankinnan opetus verkossa opetus 235 3,362 0,006 Tietopalvelut tärkeys 294 3,966 Tietopalvelut onnistuminen 266 3,850 0,116

24 24 Aukioloajat 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,3 4,2 3,9 3,9 4,0 4,1 3,7 3,8 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 30. Aukioloajat (n=355) Aineiston lainaus 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,7 4,5 4,2 4,1 4,1 4,5 4,2 3,6 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 31. Aineiston lainaus (n=348) Kirjastopalveluiden etäkäyttö 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,5 4,5 4,3 4,3 4,0 4,1 4,2 4,1 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 32. Kirjastopalveluiden etäkäyttö (n=347)

25 25 Kirjakokoelmat 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,2 4,1 3,9 4,0 3,6 3,4 3,1 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 33. Kirjakokoelmat (n=345) Lehtivalikoima 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,3 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 34. Lehtivalikoima (n=344) Käsikirjasto 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 35. Käsikirjasto (n=346)

26 26 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,8 4,7 3,8 3,6 3,7 3,1 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 36. Rekku (n=341) Kaukopalvelut 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,7 4,0 3,8 3,8 3,8 3,4 3,4 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 37. Kaukopalvelut (n=347) Nelli portaali (e lehdet, e kirjat) 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,5 4,3 3,9 3,6 3,3 3,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 38. Nelli portaali (n=345)

27 27 Tietokannat ja teema portaalit 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,4 4,4 3,8 3,6 3,8 3,6 3,7 3,6 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 39. Tietokannat ja teemaportaalit (n=348) Tietokoneet 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,0 4,0 4,2 4,3 4,0 3,6 3,2 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 40. Tietokoneet (n=346) Ryhmätyötilat 5,0 4,5 4,0 3,8 3,8 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Ryhmätyötilat (n=346) Kuvio 41.

28 28 Hiljaiset lukutilat 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,9 3,6 3,6 3,4 3,6 3,3 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 42. Hiljaiset lukutilat (n=347) Lukusali 24/7 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,4 3,9 3,3 2,8 2,6 2,2 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 43. Lukusali 24/7 (n=340) Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,4 3,9 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 44. Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen (n=343)

29 29 Tiedonhankinnan luokkaopetus 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,4 3,8 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 45. Tiedonhankinnan luokkaopetus (n=345) Tiedonhankinnan opetus verkossa 5,0 4,5 4,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,1 3,1 3,7 4,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 46. Tiedonhankinnan opetus verkossa (n=345) Tietopalvelut 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,3 4,0 3,8 4,0 3,9 3,7 3,8 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 47. Tietopalvelu (n=346)

30 30 Yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin, että kuinka tärkeänä vastaaja pitää seuraavien palveluiden kehittämistä tulevaisuudessa. Palvelut oli lueteltuna kysymyksessä ja vastavaihtoehtoina oli asteikko 1 5, jossa 1 tarkoitti ei ollenkaan tärkeä ja 5 tarkoitti erittäin tärkeä. Myös ei osaa sanoa oli yksi vaihtoehdoista. Seuraavaksi esitetään kysymyksensen yhdeksän vastaukset kuvioilla, joissa vastaajat on jaoteltu heidän oppilaitostensa mukaan. Asiat on asetettu kehittämistarpeen mukaan tärkeysjärjestykseen jokaisen eri koulun kohdalla.

31 31 Kirjakokoelmat 4,27 Yhteinen kirjastokortti 4,22 Nelli portaali 4,09 Kaukopalvelut 3,98 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 3,94 Lukusali 24 /7 3,93 Aineiston lainaus 3,92 Aukioloajat 3,88 Tietokannat ja teemaportaalit 3,85 Käsikirjasto 3,74 Yhteiset käyttösäännöt 3,67 Tietokoneet 3,44 Tietopalvelut 3,43 Hiljaiset lukutilat 3,40 Lehtivalikoima 3,38 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 3,36 Ryhmätyötilat 3,31 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) Tiedonhankinnan opetus verkossa 3,27 3,16 Tiedonhankinnan luokkaopetus 2,67 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 Kuvio 48. Palveluiden kehittämistarve (Lapin yliopisto)

32 32 Yhteinen kirjastokortti 4,37 Yhteiset käyttösäännöt 4,06 Kirjakokoelmat 4,06 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 4,03 Aukioloajat 3,79 Aineiston lainaus 3,75 Tietokannat ja teemaportaalit 3,71 Tietokoneet 3,69 Kaukopalvelut 3,67 Tietopalvelut 3,61 Lukusali 24 /7 8 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) 8 Lehtivalikoima 5 Hiljaiset lukutilat 5 Käsikirjasto 5 Ryhmätyötilat 3 Nelli portaali 0 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen Tiedonhankinnan opetus verkossa Tiedonhankinnan luokkaopetus 3,25 3,14 3,49 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 Kuvio 49. Palveluiden kehittämistarve (RAMK)

33 33 Kaukopalvelut 4,44 Nelli portaali 4,38 Tietokannat ja teemaportaalit 4,33 Kirjakokoelmat 4,33 Yhteinen kirjastokortti 4,30 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) 4,14 Yhteiset käyttösäännöt 4,14 Tietopalvelut 4,00 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 3,91 Aineiston lainaus 3,91 Tietokoneet 3,80 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 3,80 Aukioloajat 3,64 Lukusali 24 /7 3,60 Lehtivalikoima 5 Hiljaiset lukutilat 0 Tiedonhankinnan opetus verkossa 3,33 Käsikirjasto 3,33 Tiedonhankinnan luokkaopetus 3,22 Ryhmätyötilat 2,89 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 Kuvio 50. Palveluiden kehittämistarve (Arktinen keskus)

34 34 Yhteinen kirjastokortti 3,92 Kirjakokoelmat 3,85 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 3,83 Yhteiset käyttösäännöt 3,66 Tietokoneet 3,64 Aineiston lainaus 3,63 Hiljaiset lukutilat 3,60 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 3,47 Tietopalvelut 3,47 Ryhmätyötilat 3,46 Lukusali 24 /7 3,40 Aukioloajat 3,40 Kaukopalvelut 3,40 Tietokannat ja teemaportaalit 3,38 Käsikirjasto 3,25 Lehtivalikoima 3,20 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) Tiedonhankinnan luokkaopetus Tiedonhankinnan opetus verkossa 3,11 3,08 3,06 Nelli portaali 3,05 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 0 4,00 4,50 Kuvio 51. Palveluiden kehittämistarve (Ktamk)

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä

Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jyväskylän kaupunginkirjaston avoin käyttäjäkoulutus. Tasapainoilua kirjaston resurssien, yhteiskunnan vaatimusten ja asiakkaiden toiveiden välissä Jaana Ojala - Heli Pakonen Proseminaariesitelmä 18.9.

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta

Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa. Anu Ranta Tietopalvelun työnkuvat Tampereen yliopiston kirjastossa Anu Ranta Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2013 TAMPEREEN

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / kansainvälinen kauppa Anne Aarnio Mikko Saari KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA Seminaarityö 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot