LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma"

Transkriptio

1 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007

2 1. Lomakekyselyn tulokset Teemahaastatteluiden tulokset Johtopäätökset

3 3 1. Lomakekyselyn tulokset Käyttökelpoisia vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 355 kappaletta, eli asetettu tavoite ylitettiin. Vastauksista 166 saatiin paperilomakkeista ja loput www kyselystä. Vastauksia tuli muutamia kymmeniä kappaleita enemmän, mutta osa jouduttiin hylkäämään lomakkeen puutteellisen tai sekavan täyttämisen vuoksi. Tällaisia vastauksia tuli sekä www kyselyyn, että paperikyselyyn. Kyselyä voidaan siis pitää onnistuneena ja kerättyä materiaalia riittävän laajana. Lomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan sukupuolta. Kysymykseen vastanneista noin kaksi kolmasosaa (246 eli 69,5 %) oli naisia ja kolmasosa (108 eli 30,5 %) oli miehiä. Kuviossa 2 kuvataan sukupuolijakauma myös korkeakouluittain. Jokaisen korkeakoulun vastaajista enemmistö oli naisia. Pienin sukupuolijakauma ero oli Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa. 69,5 % 3 30,5 % 2 Nainen Mies Kuvio 1. Sukupuoli (n=354)

4 ,6 % 70,9 % 57,9 % 3 31,4 % 29,1 % 42,1 % Nainen Mies 2 Lapin yliopisto RAMK KTamk Kuvio 2. Sukupuoli korkeakouluittain (n=307) Toinen kysymys tiedusteli vastaajan ikää. Kysymyksessä vastaajalle annettiin avoin vastaustila johon hän pystyi kirjoittamaan ikänsä. Ikäjakauma oli vuotta. Mediaani ikä on 23 vuotta ja moodi on 22 vuotta. Vastaajista noin 11 prosenttia oli 20 vuotiaita tai nuorempia, vuotiaita oli noin puolet (48 %), vuotiaita oli noin viidesosa (21 %) ja yli 40 vuotiaita oli noin viidesosa (19,8 %) , ,2 % 21, 19,8 % vuotta vuotta vuotta yli 40 vuotta Kuvio 3. Ikä (n=348)

5 5 Sukupuolen ja iän jälkeen vastaajalta tiedusteltiin, kuinka usein hän käyttää eri kirjastojen palveluita. Kysymyksessä oli viisi vastausvaihtoehtoa, väliltä en ollenkaan ja päivittäin. Eri kirjastoja oli neljä. Viimeinen vaihtoehto oli osittain avoin, johon vastaaja pystyi vastaamaan, mikäli hän käyttää muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastoja. Lapin yliopiston kirjaston palveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista puolet (173 eli ) ei käyttänyt kirjaston palveluita ollenkaan. Vastaajista noin neljäsosa (97 eli 28 %) käytti kirjastoa harvemmin, noin kymmenesosa (31 eli 9 %) vastasi käyttävänsä kirjaston palveluita muutaman kerran kuukaudessa, alle kymmenesosa (30 eli 8,7 %) puolestaan käytti viikoittain ja vastaajista vain 15 (4,3 %) käytti kirjaston palveluita päivittäin. Kuvio 5 kuvaa puolestaan Lapin yliopiston kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Kuviosta päätellen Lapin yliopistossa opiskelevat tai työskentelevät käyttävät eniten Lapin yliopiston kirjastoa, kun taas Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajista neljä viidestä (81,1 %) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun vastaajista reilu puolet (56,1 %) ei käytä ollenkaan Lapin yliopiston kirjaston palveluita , , En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 9, 8,7 % Viikoittain 4,3 % Päivittäin Kuvio 4. Lapin yliopiston kirjaston käyttötiheys (n=346)

6 6 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,1 % 3 2 2, 56,1 % 9,8 % 32,3 % 17, 13,7 % 10,1 % 1,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 45,1 % 1,5 % Viikoittain 29,4 % Päivittäin Kuvio 5. Lapin yliopiston kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=303) RAMK:n kirjaston palveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolmasosa (102 eli 29,4 %) ei käyttänyt kirjaston palveluita ollenkaan. Vastaajista hieman alle viidesosa (59 eli 17 %) käytti kirjaston palveluita harvemmin ja noin viidesosa (74 eli 21,3 %) käytti muutaman kerran kuukaudessa. Viikoittain kirjaston palveluita käytti hieman yli neljäsosa (95 eli 27,4 %) vastaajista ja 17 vastaajaa (4,9 %) käytti kirjastoa päivittäin. Kuvio 7 kuvaa puolestaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Eniten kirjaston palveluita käyttävät RAMK:n vastaajat, mutta myös Lapin yliopiston vastaajista 10 prosenttia käyttää kirjastoa viikoittain ,4 % 17, 21,3 % 27,4 % 4,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 6. Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys (n=347)

7 7 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,5 % , 1, 22, 19,6 % 7,7 % 8, 31,7 % 3,8 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 10, 40,2 % Viikoittain 2, 7,5 % Päivittäin Kuvio 7. Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=302) KTamk:n kirjaston käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolme viidesosaa (251 eli 73 %) ei käyttänyt KTamk:n kirjastojen palveluita ollenkaan. Vastaajista 7,6 prosenttia (26 kpl) käytti kirjaston palveluita harvemmin, noin kahdeksan prosenttia (27 kpl) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa, noin seitsemän prosenttia (25 kpl) vastaajista käytti viikoittain ja noin neljä prosenttia (15 kpl) käytti kirjaston palveluita päivittäin. Kuvio 9 kuvaa puolestaan Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Kirjaston käyttäjiä ovat pääsääntöisesti Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajat , 3 2 7,6 % 7,8 % 7,3 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain 4,4 % Päivittäin Kuvio 8. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys (n=344)

8 ,3 % 93,8 % 12,5 % 5,1 % Lapin yliopisto RAMK KTamk 8,8 % 4,2 % 1, 29,8 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 38,6 % Viikoittain 22,8 % Päivittäin Kuvio 9. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=301) Arktisen keskuksen kirjaston palveluiden käyttötiheyteen vastanneista noin neljä viidesosaa (284 eli 82,6 %) ei käytä Arktisen keskuksen kirjaston palveluita ollenkaan. Vastaajista kymmenesosa (36 eli 10,5 %) käytti kirjaston palveluja harvemmin, noin neljä prosenttia (13 kpl) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa, kaksi prosenttia (7 kpl) käytti viikoittain ja noin yksi prosentti (4 kpl) käytti päivittäin kirjaston palveluita. Kuvio 10 kuvaa puolestaan Arktisen keskuksen kirjaston palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Arktisen keskuksen kirjaston palveluita käyttää pääasiassa Arktisessa keskuksessa työskentelevät tutkijat ,6 % ,5 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 3,8 % 2, 1,2 % Viikoittain Päivittäin Kuvio 10. Arktisen keskuksen kirjaston käyttötiheys (n=344)

9 , 87,2 % 92,5 % 16, 9,7 % Lapin yliopisto RAMK KTamk 3,8 % 8, 2, En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 6, 1, 1,9 % Viikoittain 4, 1,9 % Päivittäin Kuvio 11. Arktisen keskuksen kirjaston käyttötiheys kouluittain (n=300) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen palveluita vastaajista kaksi viidesosaa (85 eli 40,5 %) ei käyttänyt ollenkaan. Noin 17 prosenttia (35 kpl) vastaajista käytti muiden kirjastojen palveluita harvemmin, noin neljäsosa (54 eli 25,7 %) vastaajista käytti muutaman kerran kuussa, noin 16 prosenttia (33 kpl) vastaajista käytti viikoittain ja noin yksi prosentti (3 kpl) käytti muiden kirjastojen palveluita päivittäin. Kuvio 13 kuvaa muiden kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen palveluiden käyttötiheyttä korkeakouluittain. Lapin korkeakouluyhteisön kirjastopalveluiden ohella vastaajat käyttävät myös muita kirjastoa melko paljon ,5 % 3 25,7 % 2 16,7 % 15,7 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain 1,4 % Päivittäin Kuvio 12. Muiden kirjastojen käyttötiheys (n=210)

10 10 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,7 % 43, 42,3 % 16,7 % 15,6 % 15,4 % 25, 25,2 % 26,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 16,7 % 14,8 % 11,5 % Viikoittain 1,5 % 3,8 % Päivittäin Kuvio 13. Muiden kirjastojen käyttötiheys kouluittain (n=125) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen palveluiden käyttäjistä kaksi kolmasosaa (85 eli 68 %) vastasi käyttävänsä Rovaniemen alueen kirjastoja. Taulukko 1. Muiden kirjastojen palveluiden käyttö (n=125) Kirjasto Vastausten määrä Prosenttiosuus Rovaniemen kirjastot 85 68,00 Tornion kirjastot 9 7,20 Espoon kirjasot 4 3,20 Ivalon kirjastot 4 3,20 Utsjoen kirjastot 3 2,40 Simon kirjastot 4 2,40 Sallan kirjastot 6 3,20 Oulun kirjastot 6 4,80 Ranuan kirjastot 1 4,80 Turun yliopiston kirjasto 3 0,80 Vastanneita yhteensä ,00 Ei vastannut Seuraavassa kysymyksessä vastaajalta kysyttiin, kuinka usein hän käyttää eri kirjastojen verkkopalveluita. Kysymyksessä oli viisi vastausvaihtoehtoa, väliltä en ollenkaan ja

11 11 päivittäin. Kirjastovaihtoehdot olivat samat, kuin edellisessäkin kysymyksessä. Viimeinen vaihtoehto oli myös osittain avoin, johon asiakas pystyi vastaamaan, mikäli hän käyttää muita kuin lapinkorkeakouluyhteisön kirjastoja. Lapin yliopiston kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista yli puolet (190 eli 54,8 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Vastaajista noin viidesosa (71 eli 20,5 %) käytti kirjaston verkkopalveluita harvemmin, noin 10 prosenttia (36 kpl) käytti muutaman kerran kuukaudessa, noin 10 prosenttia (36 kpl) viikoittain ja neljä prosenttia (14 kpl) käytti kirjaston verkkopalveluita päivittäin. Kuviossa 15 kuvataan Lapin yliopiston verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain. Eniten kirjaston verkkopalveluita käyttävät Lapin yliopiston vastaajat, mutta myös Rovaniemen ammattikorkeakoulun vastaajat käyttäjistä neljä prosenttia käyttää verkkopalveluita viikoittain. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajista reilu 10 prosenttia käyttää verkkopalveluita harvemmin ,8 % ,5 % 10,4 % 10,4 % 4, En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 14. Lapin yliopiston verkkopalveluiden käyttötiheys (n=347)

12 12 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,8 % 62,6 % 46, 3 2 6, 23,7 % 11,3 % 22, 9,1 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 4, 1,9 % Viikoittain 26, 0,5 % Päivittäin Kuvio 15. Lapin yliopiston verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=302) RAMK:n kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolmasosa (104 eli 30,1 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Vastaajista noin viidesosa (67 eli 19,4 %) käytti kirjaston verkkopalveluita harvemmin, vähän alle neljäsosa (79 eli 22,8 %) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa ja vähän alle neljäsosa (81 eli 23,4 %) käytti kirjaston verkkopalveluita viikoittain. Päivittäin verkkopalveluita käytti puolestaan noin neljä prosenttia (15 kpl) vastaajista. Kuvio 17 kuvaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Eniten käyttäjiä löytyy RAMK:n vastaajista, mutta myös Lapin yliopiston vastaajista reilu kymmenesosa (12,2 %) käyttää verkkopalveluita viikoittain ,1 % 19,4 % 22,8 % 23,4 % 4,3 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 16. Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys (n=346)

13 13 Lapin yliopisto RAMK KTamk ,8 % , 5,1 % 22,4 % 20,8 % 11,3 % 14,3 % 3 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa c 12,2 % 34,5 % 1,9 % Viikoittain 6,1 % Päivittäin Kuvio 17. Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=300) Kemi Tornion ammattikorkeakoulun kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä koskevan kysymyksen vastaajista noin kolme viidesosaa (245 eli 72,7 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Vastaajista noin kymmenesosa (32 eli 9,5 %) vastasi käyttävänsä verkkopalveluita harvemmin, seitsemän prosenttia (24 kpl) vastaajista käytti muutaman kerran kuukaudessa, toiset seitsemän prosenttia (23 kpl) käytti viikoittain ja noin neljä prosenttia (13 kpl) vastaajista käytti kirjaston verkkopalveluita päivittäin. Kuvio 19 kuvaa Kemi Tornion ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Suurin osa verkkopalvelun käyttäjistä on Kemi Tornion ammattikorkeakoulun vastaajia ja vain pieni osa Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun vastaajia.

14 ,7 % 3 2 9,5 % 7,1 % 6,8 % 3,9 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain Päivittäin Kuvio 18. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys (n=337) 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 81,3 % 92,1 % 1,9 % 10,4 % 5,8 % 18,5 % Lapin yliopisto RAMK KTamk 4,2 % 0,5 % 29,6 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 4,2 % 1,1 % 31,5 % Viikoittain 0, 0,5 % 18,5 % Päivittäin Kuvio 19. Kemi Tornion ammattikorkeakoulun verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=293) Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyskysymyksen vastaajista yli neljä viidesosaa (284 eli 84,3 %) ei käyttänyt kirjaston verkkopalveluita ollenkaan. Kymmenesosa (32 eli 9,5 %) vastaajista käytti verkkopalveluita harvemmin, noin 3 prosenttia (9 kpl) vastasi käyttävänsä muutaman kerran kuukaudessa, hieman yli prosentti (5 kpl) vastaajista käytti viikoittain ja kaksi prosenttia (7 kpl) käytti kirjaston verkkopalveluita päivittäin. Kuvio 21 kuvaa Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluita käyttää pääasiassa Arktisessa keskuksessa työskentelevät tutkijat.

15 ,3 % 3 2 9,5 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 2,7 % 1,5 % 2,1 % Viikoittain Päivittäin Kuvio 20. Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheys (n=337) Lapin yliopisto RAMK KTamk ,2 % 90,2 % 90,2 % ,8 % 7,3 % 5,9 % 8,5 % 1, En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 4,3 % 0,5 % Viikoittain 4,3 % 1, 3,9 % Päivittäin Kuvio 21. Arktisen keskuksen kirjaston verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=292) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen verkkopalveluita vastaajista noin kaksi kolmasosaa (119 eli 63,6 %) ei käyttänyt ollenkaan. Reilu kymmenesosa (23 eli 12,3 %) vastaajista käytti muiden kirjastojen verkkopalveluita harvemmin, noin kymmenesosa (21 eli 11,2 %) käytti muutaman kerran kuukaudessa ja toiset noin kymmenesosa (21 eli 11,2 %) käytti viikoittain. Päivittäin muiden kirjastojen verkkopalveluita käytti noin kaksi prosenttia (3 kpl) vastaajista. Kuvio 23 kuvaa muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttötiheyttä kouluittain. Ainoastaan RAMK:n vastaajista 1,7 prosenttia käyttää muiden

16 16 kirjastojen palveluita päivittäin. Viikoittain tai harvemmin kirjastoja käyttävät myös muut Lapin korkeakouluyhteisön jäsenet. 100, 90, 80, 70, 60, 63,6 % 50, 40, 30, 20, 10, 0, 12,3 % 11,2 % 11,2 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa Viikoittain 1,6 % Päivittäin Kuvio 22. Muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttötiheys (n=187) Lapin yliopisto RAMK KTamk ,4 % 71,3 % 62,5 % 19, 10,4 % 12,5 % 14,3 % 11,3 % 4,2 % En ollenkaa Harvemmin Muutaman kerran kuukaudessa 14,3 % 5,2 % 20,8 % Viikoittain 1,7 % Päivittäin Kuvio 23. Muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttötiheys kouluittain (n=160) Muita kuin Lapin korkeakouluyhteisön kirjastojen verkkopalveluiden käyttäjistä noin kolme viidesosaa (42 eli noin 62 %) vastasi käyttävänsä Rovaniemen alueen kirjastoja.

17 17 Taulukko 2. Muiden kirjastojen verkkopalveluiden käyttö (n=68) Kirjasto Vastausten määrä Prosenttiosuus Rovaniemen kirjastot 42 61,8 Tornion kirjastot 9 13,2 Utsjoen kirjastot 2 2,9 Oulun kirjastot 10 14,7 Kuusamon kirjasto 5 7,4 Vastanneita yhteensä ,0 Ei vastannut Viides kysymys oli tarkoitettu vain niille vastaajille, jotka eivät kuulu Lapin korkeakouluyhteisöön. Kysymyksessä heiltä tiedusteltiin heidän ammattiaan. Valmiita vastausvaihtoehtoja annettiin kuusi ja ne olivat tutkija, opettaja, koululainen, opiskelija, matkailija ja yrittäjä. Vastauksia tarkasteltaessa kävi kuitenkin ilmi, että suuri osa vastaajista ei ollut lukenut kysymystä kunnolla ja tämän takia vastannut väärin. Usea Lapin korkeakouluyhteisöön kuulunut henkilö oli vastannut vastausohjeista huolimatta tähän kysymykseen ja tämän takia sen antamia tietoja ei voida pitää luotettavani. Kysymys ei kuitenkaan ollut kovinkaan olennainen työmme kannalta ja tämän takia päätimme olla esittämättä sen tuloksia. Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin Lapin korkeakouluyhteisön jäseniltä, missä he opiskelevat tai työskentelevät. Vastausvaihtoehdot olivat Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi Tornion ammattikorkeakoulu. Vastaajalta kysyttiin myös, missä tiedekunnassa tai koulutusohjelmassa hän opiskelee tai työskentelee. Vastausvaihtoehtoina olivat Lapin yliopiston eri tiedekunnat, sekä Kemi Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmat. Yhtenä vastausvaihtoehtona oli myös muu kuin jokin annetuista vaihtoehdoista. Lopuksi kysymyksessä kysyttiin vielä ammattia, joka oli myös tarkoitettu vain Lapin korkeakouluyhteisön jäsenille. Vastausvaihtoehdot kysymykseen olivat tutkija, opetushenkilökunta, muun henkilöstön edustaja ja opiskelija. Kysymykseen vastaajista noin kaksi kolmasosaa (200 eli 64,9 %) opiskeli tai työskenteli Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Vastaajista noin viidesosa (57 eli 18,5 %) opiskeli tai

18 18 työskenteli Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa ja noin 17 prosenttia vastaajista (51 kpl) opiskeli tai työskenteli Lapin yliopistossa ,9 % ,6 % 18,5 % Lapin yliopisto RAMK Ktamk Kuvio 24. Lapin korkeakouluyhteisön jäsenten opiskelu/työskentely paikka (n=308) Lapin Yliopiston vastaajista vajaa kolmasosa (16 eli 28,6 %) opiskeli tai työskenteli kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa, noin neljäsosa (13 eli 23,2 %) oikeustieteiden tiedekunnassa ja toiset neljäsosa (12 eli 21,4 %) yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Noin 10 prosenttia (6 kpl) vastaajista puolestaan opiskeli tai työskenteli kasvatustieteiden tiedekunnassa ja seitsemän prosenttia (4 kpl) taiteiden tiedekunnassa. Yhdeksän prosenttia vastaajista (5kpl) antoi vastausvaihtoehdon muu ,2 % 10,7 % 7,1 % 21,4 % 28,6 % 8,9 % Oikeustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Kauppatietieden ja matkailun tiedekunta Muu Kuvio 25. Lapin yliopiston opiskelijoiden/työskentelijöiden tiedekunnat (n=56)

19 19 Rovaniemen ammattikorkeakoulussa ja Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa opiskelevista ja työskentelevistä vastaajista reilu neljäsosa (69 eli 28,4 %) oli liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta ja toiset reilu neljäsosa (69 eli 28,4 %) matkailu, ravitsemus ja talousalalta. Vastaajista noin viidesosa (45 eli 18,5 %) opiskeli tai työskenteli tekniikan ja liikenteen alalla, noin 16 prosenttia (38 kpl) vastaajista oli sosiaali, terveys ja liikunta alalla, neljä prosenttia (10 kpl) kulttuurialalla ja kolme prosenttia (8 kpl) luonnonvara ja ympäristöalalla. Kaksi prosenttia (4 kpl) vastaajista vastasi vaihtoehdon muu ,4 % 28,4 % 2 15,6 % 18,5 % Liiketalous ja tietojenkäsittely 3,3 % Luonnonvara ja ympäristöala Matkailu, ravitsemis ja talousala Sosiaali, terveysja liikunta ala Tekniikan ja liikenteen ala 4,1 % Kulttuuriala 1,6 % Muu Kuvio 26. RAMK:n ja KTamk:n opiskelijoiden/työskentelijöiden koulutusala (n=243) Lapin korkeakouluyhteisön jäsenistä reilu neljä viidesosaa (261 eli 84 %) oli opiskelijoita. Vastaajista vajaa kymmenesosa (29 eli 9 %) oli opetushenkilökuntaa, viisi prosenttia (15 kpl) muuta henkilökuntaa ja kaksi prosenttia oli tutkijoita.

20 ,4 % 3 2 9,4 % 1,6 % 4,6 % Tutkija Opetushenkilökuntaa Muutahenkilökuntaa Opiskelija Kuvio 27. Lapin korkeakouluyhteisön jäsenten ammatit (n=310) , Lapin yliopisto RAMK KTamk 9 69, 66,8 % 42,9 % 42,9 % 3 2 6,9 % 24,1 % 14,3 % 16,2 % 17, Tutkija Opetushenkilökuntaa Muutahenkilökuntaa Opiskelija Kuvio 28. Lapin korkeakouluyhteisön jäsenten ammatit kouluittain (n=307) Seitsemäs kysymys oli tarkoitettu vain Lapin korkeakouluyhteisössä opiskeleville henkilöille ja siinä kysyttiin opiskelun aloitusvuotta. Kysymykseen pystyi avoimesti vastaamaan aloitusvuosiluvun. Vastaajista neljä viidesosaa (212 eli ) oli aloittanut opiskelut vuosina

21 21 35, 30, 29,5 % 29,2 % 25, 23,9 % 20, 15, 10, 5, 2,7 % 6,1 % 8,7 % 0, Vuonna 2000 tai aikaisemmin Vuonna 2003 Vuonna 2004 Vuonna tai myöhemmin Kuvio 29. Lapin korkeakouluyhteisön opiskelijoiden aloitusvuodet (n=264) Kahdeksas kysymys oli, että miten kirjasto tai tietopalvelu, mitä vastaaja eniten käyttää, on hänen mielestään järjestänyt palvelut. Palveluvaihtoehdot oli lueteltu kysymyksessä. Palveluita arvioitiin sekä tärkeyden että onnistumisen mukaan. Miten tärkeänä vastaaja siis pitää palveluita ja miten hyvin niissä on onnistuttu. Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla 1 5, jossa vastausvaihtoehto 1 tarkoittaa ei lainkaan tärkeä tai erittäin heikko, riippuen onko kyseessä tärkeys vai onnistuminen. Asteikossa vastausvaihtoehto 5 tarkoittaa taas erittäin hyvä tai erittäin tärkeä. Lisäksi yhtenä vastausvaihtoehtona oli en osaa sanoa. Seuraavana on taulukko, jossa esitetään kaikkien vastaajien yhteinen mielipide kysymyksessä kahdeksan kysytyistä palveluista. Tämän jälkeen esitetään kuviona jokainen kohta erikseen. Kuvioissa vastaajat on jaoteltu kouluittain.

22 22 Kysymyksen 8 yhteenvetotaulukko Palvelu n Keskiarvo Tärkeydeys Onnistuminen Aukioloaijat tärkeys 352 4,185 Aukioloajat onnistuminen 351 3,761 0,424 Aineiston lainaus tärkeys 345 4,455 Aineiston lainaus onnistuminen 336 4,009 0,446 Kirjastopalveluiden etäkäyttö tärkeys 343 4,394 Kirjastopalveluiden etäkäyttö onnistuminen 336 4,268 0,126 Kirjakokoelmat tärkeys 323 4,080 Kirjakokoelmat onnistuminen ,563 Lehtivalikoima tärkeys Lehtivalikoima onnistuminen 294 3,684 0,181 Käsikirjasto tärkeys Käsikirjasto onnistuminen 272 3,695 0,151 Rekku tärkeys 197 3,437 Rekku onnistuminen 160 3,738 0,301 Kaukopalvelut tärkeys 273 3,751 Kaukopalvelut onnistuminen 224 3,759 0,008 Nelli tärkeys Nelli onnistuminen 197 3,629 0,070 Tietokannat tärkeys 277 3,845 Tietokannat onnistuminen 258 3,678 0,166 Tietokoneet tärkeys 327 4,043 Tietokoneet onnistuminen 310 3,971 0,072 Ryhmätyötilat tärkeys Ryhmätilat onnistuminen 271 3,443 0,089 Hiljaiset lukutilat tärkeys 316 3,633 Hiljaiset lukutilat onnistuminen 284 3,440 0,193

23 23 Kysymyksen 8 yhteenvetotaulukko Palvelu n Keskiarvo Tärkeydeys Onnistuminen Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen tärkeys 320 4,025 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen onnistuminen 305 3,934 0,091 Tiedonhankinnan luokkaopetus tärkeys 286 3,357 Tiedonhankinnan luokkaopetus onnistuminen 261 3,341 0,016 Tiedonhankinnan opetus verkossa tärkeys 281 3,356 Tiedonhankinnan opetus verkossa opetus 235 3,362 0,006 Tietopalvelut tärkeys 294 3,966 Tietopalvelut onnistuminen 266 3,850 0,116

24 24 Aukioloajat 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,3 4,2 3,9 3,9 4,0 4,1 3,7 3,8 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 30. Aukioloajat (n=355) Aineiston lainaus 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,7 4,5 4,2 4,1 4,1 4,5 4,2 3,6 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 31. Aineiston lainaus (n=348) Kirjastopalveluiden etäkäyttö 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,5 4,5 4,3 4,3 4,0 4,1 4,2 4,1 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 32. Kirjastopalveluiden etäkäyttö (n=347)

25 25 Kirjakokoelmat 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,2 4,1 3,9 4,0 3,6 3,4 3,1 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 33. Kirjakokoelmat (n=345) Lehtivalikoima 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,3 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 34. Lehtivalikoima (n=344) Käsikirjasto 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 35. Käsikirjasto (n=346)

26 26 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,8 4,7 3,8 3,6 3,7 3,1 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 36. Rekku (n=341) Kaukopalvelut 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,7 4,0 3,8 3,8 3,8 3,4 3,4 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 37. Kaukopalvelut (n=347) Nelli portaali (e lehdet, e kirjat) 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,5 4,3 3,9 3,6 3,3 3,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 38. Nelli portaali (n=345)

27 27 Tietokannat ja teema portaalit 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,4 4,4 3,8 3,6 3,8 3,6 3,7 3,6 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 39. Tietokannat ja teemaportaalit (n=348) Tietokoneet 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,0 4,0 4,2 4,3 4,0 3,6 3,2 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 40. Tietokoneet (n=346) Ryhmätyötilat 5,0 4,5 4,0 3,8 3,8 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Ryhmätyötilat (n=346) Kuvio 41.

28 28 Hiljaiset lukutilat 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,9 3,6 3,6 3,4 3,6 3,3 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 42. Hiljaiset lukutilat (n=347) Lukusali 24/7 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,4 3,9 3,3 2,8 2,6 2,2 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 43. Lukusali 24/7 (n=340) Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,4 3,9 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 44. Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen (n=343)

29 29 Tiedonhankinnan luokkaopetus 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,4 3,8 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 45. Tiedonhankinnan luokkaopetus (n=345) Tiedonhankinnan opetus verkossa 5,0 4,5 4,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,1 3,1 3,7 4,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 46. Tiedonhankinnan opetus verkossa (n=345) Tietopalvelut 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,6 4,3 4,0 3,8 4,0 3,9 3,7 3,8 Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Tärkeys Onnistuminen Lapin yliopisto RAMK KTamk Arktinen keskus Kuvio 47. Tietopalvelu (n=346)

30 30 Yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin, että kuinka tärkeänä vastaaja pitää seuraavien palveluiden kehittämistä tulevaisuudessa. Palvelut oli lueteltuna kysymyksessä ja vastavaihtoehtoina oli asteikko 1 5, jossa 1 tarkoitti ei ollenkaan tärkeä ja 5 tarkoitti erittäin tärkeä. Myös ei osaa sanoa oli yksi vaihtoehdoista. Seuraavaksi esitetään kysymyksensen yhdeksän vastaukset kuvioilla, joissa vastaajat on jaoteltu heidän oppilaitostensa mukaan. Asiat on asetettu kehittämistarpeen mukaan tärkeysjärjestykseen jokaisen eri koulun kohdalla.

31 31 Kirjakokoelmat 4,27 Yhteinen kirjastokortti 4,22 Nelli portaali 4,09 Kaukopalvelut 3,98 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 3,94 Lukusali 24 /7 3,93 Aineiston lainaus 3,92 Aukioloajat 3,88 Tietokannat ja teemaportaalit 3,85 Käsikirjasto 3,74 Yhteiset käyttösäännöt 3,67 Tietokoneet 3,44 Tietopalvelut 3,43 Hiljaiset lukutilat 3,40 Lehtivalikoima 3,38 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 3,36 Ryhmätyötilat 3,31 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) Tiedonhankinnan opetus verkossa 3,27 3,16 Tiedonhankinnan luokkaopetus 2,67 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 Kuvio 48. Palveluiden kehittämistarve (Lapin yliopisto)

32 32 Yhteinen kirjastokortti 4,37 Yhteiset käyttösäännöt 4,06 Kirjakokoelmat 4,06 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 4,03 Aukioloajat 3,79 Aineiston lainaus 3,75 Tietokannat ja teemaportaalit 3,71 Tietokoneet 3,69 Kaukopalvelut 3,67 Tietopalvelut 3,61 Lukusali 24 /7 8 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) 8 Lehtivalikoima 5 Hiljaiset lukutilat 5 Käsikirjasto 5 Ryhmätyötilat 3 Nelli portaali 0 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen Tiedonhankinnan opetus verkossa Tiedonhankinnan luokkaopetus 3,25 3,14 3,49 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 Kuvio 49. Palveluiden kehittämistarve (RAMK)

33 33 Kaukopalvelut 4,44 Nelli portaali 4,38 Tietokannat ja teemaportaalit 4,33 Kirjakokoelmat 4,33 Yhteinen kirjastokortti 4,30 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) 4,14 Yhteiset käyttösäännöt 4,14 Tietopalvelut 4,00 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 3,91 Aineiston lainaus 3,91 Tietokoneet 3,80 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 3,80 Aukioloajat 3,64 Lukusali 24 /7 3,60 Lehtivalikoima 5 Hiljaiset lukutilat 0 Tiedonhankinnan opetus verkossa 3,33 Käsikirjasto 3,33 Tiedonhankinnan luokkaopetus 3,22 Ryhmätyötilat 2,89 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 Kuvio 50. Palveluiden kehittämistarve (Arktinen keskus)

34 34 Yhteinen kirjastokortti 3,92 Kirjakokoelmat 3,85 Kirjastopalveluiden etäkäyttö 3,83 Yhteiset käyttösäännöt 3,66 Tietokoneet 3,64 Aineiston lainaus 3,63 Hiljaiset lukutilat 3,60 Tiedonhankinnan ohjaus ja opastaminen 3,47 Tietopalvelut 3,47 Ryhmätyötilat 3,46 Lukusali 24 /7 3,40 Aukioloajat 3,40 Kaukopalvelut 3,40 Tietokannat ja teemaportaalit 3,38 Käsikirjasto 3,25 Lehtivalikoima 3,20 Lainat Lapin läänin kirjastoista (Rekku) Tiedonhankinnan luokkaopetus Tiedonhankinnan opetus verkossa 3,11 3,08 3,06 Nelli portaali 3,05 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 0 4,00 4,50 Kuvio 51. Palveluiden kehittämistarve (Ktamk)

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia

AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia AMKIT-konsortion asiakastyytyväisyyskyselyn 13.3.-13.4.2006 keskeisiä tuloksia Jari Tyrväinen, tietopalvelupäällikkö, AMKIT-konsortion laaturyhmä puheenjohtaja Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät 16.-17.8.2006

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 Kirjasto teki palvelukyselyn asiakkailleen marraskuussa 2006. Kysely tehtiin ensisijaisesti verkkokyselynä,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kaukopalvelusuositukset

Kaukopalvelusuositukset Kaukopalvelusuositukset Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi) Kohti aineistojen yhteiskäyttöä kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja suositukset seminaari Viikissä 2.11.2011 Seminaarin osallistujat Esityksen

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO Pirjo Pohjolainen 1 AMMATILLISTA TIETOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista: asiakkaina

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut

Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimen ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät, Rovaniemi 30.9.2010 Marja Rautajoki www.amk.fi virtuaaliamk.fi www.avoinamk.fi oncapus.fi virtualyh.fi Copyright Marja

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Tuuli Mirola Anneli Pirttilä Terttu Kauranen Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2013 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Yhdistymisen haasteet kokoelma- ja hankintatyössä

Yhdistymisen haasteet kokoelma- ja hankintatyössä Yhdistymisen haasteet kokoelma- ja hankintatyössä Lapin korkeakoulukirjasto 15.10.2010 Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjaston kehitys Aloitusvaihe 2007 Mukana: Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

TAULUKKOLASKENTA. Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Käytettävät tiedostot. excel.xlsx. Case kuvaus

TAULUKKOLASKENTA. Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Käytettävät tiedostot. excel.xlsx. Case kuvaus Taulukkolaskenta 1 (5) TAULUKKOLASKENTA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materials\Excel\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi Excel_omanimi, jossa

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013

Urheilijatutkimus 2013. Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Urhean oppilaitosverkostontapaaminen 17.4.2013 Urheilijatutkimus 2013 Kohderyhmänä suomalaiset +18vuotiaat maajoukkueurheilijat Kysely lähetettiin noin 1550 urheilijalle Kyseelyyn

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta

Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Palaute FinELibin e- kirjakilpailutuksesta Arja Tuuliniemi Kirjastoverkkopalvelut/FinELib Hankkeen tausta FinELib käytti vuoden 2010 ylijäämästä varoja kotimaisten e-kirjojen hankintaan Hankinnan tavoitteena

Lisätiedot