Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä"

Transkriptio

1 Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Liikenneyhteydet... 1 Yhteenveto... 1 Maaliikenne... 2 Viisumivapauden vaikutukset maaliikenteeseen... 4 Maaliikenteen kasvun uhkatekijöitä... 9 Junaliikenne Lentoliikenne Laivaliikenne Matkojen määrän kasvu ja nykyiset teoreettiset maksimikapasiteetit... 25

3 1 LIIKENNEYHTEYDET Tässä liiteraportissa tarkastellaan Suomen ja Venäjän välisiä liikenneyhteyksiä sekä mm. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kapasiteetteja. YHTEENVETO Vuonna 2012 lähes 90 % Suomessa vierailevista venäläisistä tuli maahan henkilö- tai linja-autolla. Junalla ja laivalla matkustavien osuus oli noin neljä prosenttia ja lentomatkustajien osuus kaksi prosenttia. Viisumivapaus tulisi todennäköisesti lisäämään eniten junalla, laivalla ja lentokoneella Suomeen matkustavien venäläisten määrää. Junamatkustajien osuuden arvioidaan kasvavan viisumivapauden myötä yli 10 prosenttiin ja lentomatkustajienkin osuuden seitsemään prosenttiin Suomessa vierailevista venäläismatkustajista. Juna- eikä lentoliikenteen nykyinen kapasiteetti kykene palvelemaan viisumivapauden jälkeen Suomeen matkustavien venäläisten tarvetta, sillä esimerkiksi venäläisten junalla Suomeen tehtävien matkojen määrä kasvaisi 0,76 miljoonaan. Tämä tarkoittaisi siis 1,5 miljoonaa junalla tehtyä rajanylitystä. Vaikka venäläisten autojen osuus ei kasvakaan yhtä voimakkaasti kuin matkat yhteensä, tulee sekä henkilöautojen ja linja-autojen määrä suomalaisilla teillä kasvamaan 1,4 miljoonaan autoon nykyisestä alle miljoonasta autosta. Valtatiellä 7 osuudella Vaalimaa - Hamina arvioidaan viisumivapauden jälkeen ajavan noin 1500 ja valtatiellä 13 osuudella Nuijamaa - Lappeenranta noin 1600 venäläistä autoa vuorokaudessa keskimäärin. Tämä merkitsee noin 20 %:n lisäystä valtatie 7:n ja 120 % valtatie 13:n liikennemääriin vuoden 2012 tasosta. Kaakkois-Suomen raja-asemien tuleva kapasiteetti riittää palvelemaan kasvavaa venäläismatkailijoiden määrää viisumivapauden myötä, mutta jos muiden kuin venäläismatkustajien osuus kasvaa nykyisestä noin 18 %:sta merkittävästi, ei raja-asemien kapasiteetti tule riittämään. Suomeen on kohtuullisen helppoa ja edullista matkustaa paitsi Pietarista myös Moskovasta. Lentomatka Moskovasta Helsinkiin kestää alle kaksi tuntia ja maksaa vain noin euroa edestakaisin, kun taas esimerkiksi Turkin Antalyaan matkan hinta on 320 euroa ja Egyptin Hurghadaan 595 euroa (syyskuussa 2013). Sekä Turkkiin, että Egyptiin venäläiset saavat hankittua viisumin lentokentältä. Moskovasta voi matkustaa Helsinkiin myös yöjunalla, jonka edestakaisen matkan hinta on 235,80 euroa. Hyvät liikenneyhteydet ovatkin yksi syy moskovalaisten matkojen määrän kasvuun viisumivapauden myötä.

4 2 MAALIIKENNE TAK Rajatutkimuksen (2012) mukaan nykyisestä venäläisten matkustajaliikenteestä Suomeen 57 % toteutetaan omalla henkilöautolla ja 30 % linja-autoilla sekä pikkubusseilla. Maarajojen yli kulkevan matkustajaliikenteen osuus venäläisten kokonaisliikenteestä on näin ollen lähes 90 %. Matkustajaliikenteen kulkuvälineet 2012 (venäläiset) muu laiva lentokone 3 % 4 % 2 % juna 4 % Venäjän ja Suomen itärajan välisiä maantieliikenteen vakituisesti toimivia kansainvälisiä rajanylityspaikkoja on yhteensä kahdeksan ja ne ovat (pohjoisesta etelään): Raja-Jooseppi, Salla, Kuusamo, Vartius, Niirala, Imatra, Nuijamaa, Vaalimaa. Ylivoimaisesti suurin osa (yli 90 %) maantieliikenteestä keskittyy neljälle suosituimmalle raja-asemalle, eli Niiralaan, Imatralle, Nuijamaalle sekä Vaalimaalle. Vakituisesti toimivat maantieliikenteen raja-asemat linja-auto / pikkubussi 30 % auto 57 % Raja-asema Aukioloajat Maakunta (FI) Hallinnollinen alue (RU) Rajatarkastukset 2012 Raja-Jooseppi 07:00-21:00 Lapin maakunta Murmanskin oblast Salla 07:00-21:00 Lapin maakunta Murmanskin oblast Kuusamo 08:00-20:00 Pohjois-Pohjanmaa Karjalan tasavalta Vartius 07:00-21:00 Pohjois-Pohjanmaa Karjalan tasavalta Niirala 24h Pohjois-Karjala Karjalan tasavalta Imatra 24h Etelä-Karjala Leningradin alue Nuijamaa 24h Etelä-Karjala Leningradin alue Vaalimaa 24h Kymenlaakso Leningradin alue Suomen itärajalla toimii myös tilapäisiä rajanylityspaikkoja, joista vilkkain on Parikkala-Syväoro. Parikkalan rajanylityspaikka haluttaisiin muuttaa kansainväliseksi rajanylityspaikaksi mahdollisesti vuonna Sekä Ulkoministeriö että Liikennevirasto ovat olleet asialle myönteisiä. Alueen tieyhteyden parantamiseen on myönnetty myös EU-rahoitusta. Venäjän puolella on olemassa myös suunnitelmia moottoritien rakentamisesta Parikkala-Syväorosta Petroskoihin. Suunnitelmat ovat tässä vaiheessa kuitenkin vasta alustavia.

5 Autoa 3 Henkilö- ja pakettiautojen liikennemäärät Alla olevassa kuvassa on esitetty kuukausittaiset henkilö- ja pakettiautojen liikennemäärät Venäjältä Suomeen vilkkaimmilla raja-asemilla Liikennemäärät ovat nousseet erityisen nopeasti vuodesta 2010 lähtien. Kuvasta käyvät selvästi ilmi myös matkustamisen sesonkiaikojen, eli kesä- ja talvilomien vaikutukset liikennemääriin Henkilö- ja pakettiautojen liikennemäärät Ve -> Su / kk Vaalimaa Nuijamaa Imatra Niirala Lähde: Liikennevirasto

6 4 VIISUMIVAPAUDEN VAIKUTUKSET MAALIIKENTEESEEN Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2013 tekemän maaliikenteen kehitysennusteen mukaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylitysten määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 25 miljoonaan rajanylitykseen, eli määrä lähes kaksinkertaistuisi. Maahenkilöliikenteen kehitysarvio vuoteen 2030 saakka Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

7 miljoonaa matkustajaa 5 Eri kulkuvälineillä tehtyjen matkojen määrän kasvu viisumivapauden myötä Arvion mukaan maaliikenteen osuus venäläisten matkustajien kokonaisliikenteestä Suomeen laskisi nykyisestä 87 %:sta 77 %:iin. Osuuden lasku selittyy sillä, että suuri osa matkojen määrän kasvusta tulee moskovalaisten matkojen määrän kasvusta. Moskovalaisten keskuudessa juna- ja lentomatkojen suhteellinen osuus on suurempi kuin esimerkiksi Pietarissa ja Suomen lähialueilla asuvilla. Maaliikenteen henkilöautoilla tehtävien matkojen määrä kasvaisi kuitenkin nykyisestä 2,16 miljoonasta autolla tehdystä matkasta 3,3 miljoonaan. Linjaautoilla ja tilatakseilla tehtävien matkojen määrät kasvaisivat puolestaan nykyisestä 1,2 miljoonasta 2,2 miljoonaan. 4,0 Suomeen saapuneet venäläismatkailijat kulkuneuvoittain (milj. matkustajaa) 3,5 3,0 3,34 2,5 2,0 1,5 2,16 2,16 1,0 0,5 0,0 1,15 0,76 0,14 0,08 0,48 0,14 0,28 0,13 0,13 auto linja-auto / tilataksi juna lentokone laiva muu 2012 Viisumivapaus Lähde: TAK Oy 2013

8 6 Raja-asemien kapasiteetit ja kehityssuunnitelmat Rajanylityspaikkojen kapasiteetin kuormittuvuuden osalta tilannetta on viimeisen parin vuoden aikana helpottanut raskaan liikenteen väheneminen, ja esimerkiksi vuonna 2012 raskaan liikenteen määrä väheni kolme prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Suomen Tullin arvioiden mukaan raskaan liikenteen vähentymiseen vaikuttaa juuri nyt Euroopan taloustilanne, sekä jo vuosia jatkunut transitoliikenteen siirtyminen Venäjän omiin satamiin Pietariin ja Ust- Lugaan. Erityisesti uusien autojen kauttakuljetus Suomen läpi on vähentynyt Venäjän oman autoteollisuuden kasvun myötä. Rekkojen määrät ovat vähentyneet 35 % huippuvuodesta 2008, mutta ovat edelleen 10 % suuremmat kuin maailmantalouden kriisivuonna Henkilöliikenne raja-asemilla on kuitenkin jatkanut kasvuaan. Rajavartiolaitos on kiinnittänyt huomiota lisääntyvän rajaliikenteen tuomiin haasteisiin, joihin on pyritty varautumaan rajanylityspaikkojen kehittämisohjelmalla. Kehittämisohjelma pitää sisällään seuraavat kehittämistoimenpiteet: Rajanylityspaikkojen liikenneväylät uudistettava Rajanylityspaikkojen infrastruktuuri uudistettava Rajatarkastusprosesseja on kehitettävä nopeammaksi Rajatarkastajia lisättävä ja hankittava Schengen rajasäännöstön mukaiset laitteet Kehittämisohjelma sovitetaan yhteen Venäjän viranomaisten kanssa Tullin omien arvioiden mukaan merkittävin yksittäinen muutostekijä liikennemäärien kasvussa tulee olemaan viisumikäytännön muutos siirryttäessä viisumivapaaseen matkustamiseen. Jo tätä ennen oletus on kuitenkin, että tapahtuu matkustamisen vilkastumista mm. monikertaviisumien määrän kasvaessa. Viisumivapauteen siirtymisen ei siten oleteta aiheuttavan mitään kovin jyrkkää kertavaikutusta matkamäärien kehityksessä ja kasvun oletetaan painottuvan lähivuosiin. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on arvioitu venäläisten rajanylittäjien määriä viisumivapauden jälkeen. Liikenne- ja viestintäministeriön arvioiden mukaan suomalaisten ja muiden maiden kansalaisten tekemien rajanylitysten määrä vuonna 2018 olisi noin % rajanylittäjien kokonaismääristä. Mikäli arvio toteutuu, rajanylityspaikat kykenisivät kehittämisohjelman toimenpiteiden toteutuessa selviämään kapasiteetiltaan matkustajien kokonaismäärästä. Eräs riskitekijä muodostuu kuitenkin bensanhakumatkaajista, joiden määrä oletettavasti kasvaisi viisumivapauden myötä. Näin on käynyt esimerkiksi Kaliningradin ja Puolan välisellä rajalla LBT-sopimuksen voimaantultua.

9 Raja-asema Nykyinen kapasiteetti (milj.) Henkilöliikenne 2012 (milj.) Suunnittelu Rakennusvaihe Rahoitus 7 Uusi kapasiteetti (milj.) Arvio venäläisten henkilöliikenteestä viisumivapauden jälkeen Raja-Jooseppi 0,1 milj. 0,13 milj Ei 0,3 milj. 0,13 0,26 milj.* Salla 0,3 milj. 0,22 milj. Ei tarvetta milj. 0,22 0,44 milj. * Kuusamo 0,1 milj. 0,04 milj. Ei tarvetta - - 0,1 milj. 0,04 0,08 milj. * Vartius 0,5 milj. 0,5 milj Ei 0,8 milj. 0,5 1,0 milj. Niirala 1,0 milj. 1,5 milj Ei 2,0 milj. 1,5 3,0 milj. * Imatra 1,0 milj. 2,2 milj Osittain 4,0-5,3 milj. 2,3 milj. Nuijamaa 2,6 milj. 3,4 milj Osittain 5,0-6,6 milj. 4,4 milj. Vaalimaa 2,6 milj. 3,5 milj Osittain 5,0-6,2 milj. 4,1 milj. * Pohjoisille rajanylityspaikoille ei arvioiden mukaan ole ennustettavissa merkittävää liikenteen kasvua, sillä viisumivapauden myötä suurin matkustajamäärien kasvu tulee Pietarista ja Moskovasta, joiden asukkaat käyttävät pääosin eteläisimpiä rajanylityspaikkoja. Pohjoisten rajanylityspaikkojen osalta arvio on tehty vertaamalla matkustajamäärien kasvua Leningradin oblastissa tehdyn kyselyn tulosten perusteella. Tulli arvioi, että aloitettavat hankkeet Kaakkois-Suomen suurimmilla rajanylityspaikoilla (Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra, Niirala) nostavat Rajavartiolaitoksen arvion mukaan nykyisen kapasiteetin 10 miljoonasta rajanylittäjästä noin 15 miljoonaan vuoteen 2014 mennessä. Tämä läpäisykyky edellyttää lisäksi, että uuden infran myötä myös rajatarkastuksen prosesseja muutetaan ns. jatkuvan matkustajavirran periaatteen mukaisiksi ja että rajavartiosto ja tulli saavat lisäresursseja itärajalle. Parannuksista huolimatta matkustajaruuhkia syntyy koko vuosikymmenen ajan varsinkin Venäjän lomien ja juhlapyhien aikaan. Kasvuun vaikuttaa paljon rajan toimivuus sen molemmin puolin, koska jo nyt ollaan lähellä läpäisykyvyn kattoa. Esim. Kaakkois-Suomessa asioivat venäläiset ostosmatkailijat pitävät juuri rajanylitystä kriittisimpänä matkustushalukkuuteen vaikuttavana seikkana. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan viisumivapauteen varautuminen edellyttää merkittäviä uusia investointeja heti nykyisten hankkeiden valmistuttua vuoden 2014 jälkeen. Vaikka Suomen puoleiset rajanylityspaikat pystyisivätkin vastaamaan kasvaneeseen rajaliikenteeseen viisumivapauden jälkeen, pullonkauloiksi saattavat muodostua Venäjän puoleiset rajanylityspaikat. Torfjanovkan ja Svetogorskin raja-asemien kapasiteettia parannetaan venäläisten toimesta osin ENPI-rahoituksella, mutta Brushnitshnoen raja-aseman eikä Viipuri-Nuijamaa välisen tieyhteyden parantamiseksi venäläisillä ole olemassa kehittämissuunnitelmia ainakaan toistaiseksi.

10 8 Matkustajamäärien lisäksi myös ajoneuvojen määrät lisääntyisivät raja-asemilla. Myös tämä aiheuttaa haasteita rajatarkastustekniikan, -infran ja henkilöstön kehittämiselle. Matkustusväline Määrä / 2012 Määrä / viisumivapaus Lukumäärä vuorokaudessa keskimäärin Auto (2,59 matkustajaa / auto) Linja-auto / tilataksi (16,66 mat.) Auto + linja-auto Vuorokauden keskiarvo ei kuvaa kovinkaan hyvin todellisuutta, sillä viisumivapauden myötä Suomeen matkustavat venäläiset ovat tyypillisesti lomamatkustajia, jolloin heidän matkansa keskittyvät sesonkiaikoihin. Junilla matkustavien määrän arvioidaan noin viisinkertaistuvan nykyisestä viisumivapauden myötä. Myös tämä aiheuttaa paineita Tullin ja Rajavartiolaitoksen resurssien lisäämiseksi junamatkustajien tarkastamiseksi erityisesti siinä tilanteessa, kun osa viisuminanomusprosessin aikana tapahtuvista tarkastusprosesseista siirtyy rajalle.

11 0 = kaikki lähtisivät 1 = kukaan ei lähtisi 9 MAALIIKENTEEN KASVUN UHKATEKIJÖITÄ Uhka raja-asemien ruuhkautumisesta Yhtenä suurimmista riskitekijöistä viisumivapauden myötä kasvaneessa maantieliikenteessä nähdään raja-asemien ruuhkautuminen. Jo nykyisinkin rajanylityspaikat ruuhkautuvat erityisesti sesonkiaikoina ja tieto pitkistä rajajonoista saattaa vaikuttaa joidenkin omalla autollaan matkustavien henkilöiden matkustamiseen. Raja-asemien merkittävä ruuhkautuminen voitaneen välttää, mikäli raja-liikenteen kehittämisohjelma vilkkaimpien raja-asemien kapasiteetin lisäyksineen toteutuu. Selvityksen yhteydessä Leningradin oblastin, Pietarin ja Moskovan asukkaiden keskuudessa tutkittiin rajajonojen vaikutusta matkustushalukkuuteen. Tutkimuksen perusteella jo neljän tunnin rajajono vähentäisi lähtöhalukkuutta merkittävästi, jos vastaaja olisi lähtemässä autolla Suomeen ja saisi etukäteen tietää, että Suomen ja Venäjän välisellä rajalla joutuu jonottamaan. 1 0 Lähde: TAK Oy 2013 LENINGRADIN ALUE PIETARI MOSKOVA rajajono 2 tuntia rajajono 4 tuntia rajajono 6 tuntia rajajono 8 tuntia

12 Autoa 10 Jonot raja-asemilla Alla olevassa kuviossa on esitetty jonoissa seisovien autojen keskimääräiset lukumäärät raja-asemilla Venäjältä Suomeen matkustettaessa. On huomattava, että luvut ovat matkustajien itse ilmoittamiin tietoihin perustuvia kuukausikeskiarvoja. Todellisuudessa, esimerkiksi ruuhka-aikoina ja lomasesonkien aikana jonot ovat yksittäisinä päivinä ja vuorokaudenaikoina huomattavasti pitempiä. 180 Keskimääräiset jonot raja-asemilla Vaalimaa Nuijamaa Imatra Lähde: Nagranitse.ru, TAK Oy 2013

13 11 Sekä Suomen että erityisesti Venäjän puolella on nykyisin tarjolla erilaisia rajajonojen seurantajärjestelmiä (rajakamerat, käyttäjien ilmoittamat jonotusajat), joiden antaman tiedon perusteella henkilöautollaan matkustavat voivat välttää pahimpia ruuhka-aikoja. Esimerkiksi venäläinen verkkopalvelu nagranitse.ru välittää sekä reaaliaikaista tietoa, että tilastotietoa Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien jonotustilanteista. Liikennehuippujen tasaamiseksi vastaavanlaisten palvelujen kehittäminen sekä Suomen että Venäjän puolella olisi perusteltua. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta voi ottaa Viron Rajavartiolaitoksen ylläpitämän palvelun osoitteessa: https://www.eestipiir.ee/yphis/borderqueueinfo.action Ruuhkien ehkäisemiseksi on suunniteltu otettavan käyttöön myös sähköinen vuoronumerojärjestelmä, jollainen on käytössä Venäjän ja Viron välisellä rajalla ja jonka avulla on osaltaan onnistuttu purkamaan rajajonoja. Järjestelmän käyttöönotto Suomessa vaatii lakimuutoksia ja täysimääräisesti se on mahdollista saada käyttöön Kaakkois-Suomen raja-asemilla vuosien 2014 tai 2015 aikana. Bensaralli Eräs maaliikenteeseen vaikuttava uhkatekijä on nk. bensarallin kiihtyminen, jota on havaittu mm. Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välisen LBTsopimuksen voimaantulon myötä. Arvioiden mukaan noin % kaikesta puolalaisten liikenteestä Kaliningradiin muodostuu tankkausmatkailijoista. Asiantuntijoiden tekemien arvioiden mukaan Puolan talous menettää tämän takia vuositasolla noin 76 miljoonaa euroa perimättömien polttoaineverojen muodossa. Tilanteesta johtuen puolalaiset viranomaiset ovat alkaneet viime kuukausina etsiä keinoja bensarallin hillitsemiseksi. Erääksi keinoksi on esitetty polttoaineveron perimistä useammin kuin kymmenen kertaa kuukauden aikana rajan ylittäviltä autoilijoita. Bensarallin aiheuttaja niin Puolassa kuin Suomessakin on merkittävä ero polttoaineiden hinnoissa. Esimerkiksi 95 oktaanisen bensalitran hinta Viipurissa on noin 60 % edullisempi kuin Lappeenrannassa. Bensarallin uhkatekijöitä: Raja-asemien ruuhkautuminen Tiestön kuormituksen lisääntyminen Salakuljetus Laiton polttoainekauppa Valtion veromenetykset Kaliningradin ja Puolan LBT-sopimuksen vaikutuksesta bensaralliin tarkemmin liitteessä: LBT-sopimuksen vaikutukset.

14 Euroa 12 Bensarallin syntymiseen vaikuttaa olennaisesti polttoaineiden hinnanero, joka muodostuu polttoaineen hinnaneroista Suomessa ja Venäjällä sekä ruplan ja euron välisestä vaihtosuhteesta. Polttoaineiden hinnat ovat viime vuosina kasvaneet sekä Suomessa että Venäjällä ja euron ja ruplan välinen vaihtokurssi on pysytellyt vakaana. Tästä johtuen myös polttoaineiden hinnanerot maiden välillä ovat pysytelleet samalla tasolla. Alla olevassa kuvassa on vertailtu 95-oktaanisen polttoaineen keskimääräisiä kuukausihintoja Lappeenrannassa ja Venäjällä. Venäjän hinnat on laskettu kuluvan kuukauden vaihtokurssin mukaan. Polttoaineen hinnanero oli suurimmillaan kesällä 2012, lähes 0,95 senttiä litralta. 1,8 Polttoaineiden hintavertailu 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Lappeenranta Venäjä Eur Hinnanero Lähde: TAK Oy 2013, Finmarket.ru, Polttoaine.net, CBR.ru

15 13 Raja-alueen tiestön kuormittuminen Myös tiestön kuormittuminen on nähty yhdeksi viisumivapauden aiheuttamaksi maaliikenteen riskitekijäksi. Nykyisestä henkilömatkustajaliikenteestä noin 87 % toteutetaan henkilö- ja pakettiautoilla sekä busseilla ja liikenne keskittyy erityisesti (n. 90 %) Vaalimaan, Nuijamaan sekä Imatran raja-asemille. Raja-alueiden tiestön kuormittumista arvioitaessa on tarkasteltu Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raja-asemilta sisämaahan johtavia tieosuuksia. Tarkastelussa on otettu huomioon ainoastaan venäläisten matkustajien ajoneuvoliikenteeseen tuoma kasvu. On huomioitava, että luvut ovat vuorokausittaisia keskiarvoja ja liikennemäärät esimerkiksi ruuhka-aikoina ja lomasesonkina ovat huomattavasti korkeampia. Arviossa on lähdetty oletuksesta, että viisumivapauden myötä lisääntynyt liikennemäärä kohdistuu pääosin Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran raja-asemille. Tie Osuus Ajoneuvot / vrk (2011) Lisäys viisumivapauden myötä Lisäys % Venäläisiä autoja keskimäärin / vrk viisumivapauden jälkeen VT 7 Vaalimaa - Hamina ajoneuvoa 260 ajoneuvoa 22 % VT 13 Nuijamaa - Lappeenranta 710 ajoneuvoa 870 ajoneuvoa 123 % Kantatie 62 Raja-asema - Imatra 780 ajoneuvoa 60 ajoneuvoa 8 % 840 Lähde: Liikennevirasto, TAK 2013 Vaikka raja-asemien läheisten tieosuuksien liikennekapasiteetit riittäisivätkin kasvaneille liikennemäärille, ongelmiksi muodostuvat pullonkaulat Venäjän raja-alueiden tiestöillä. Erityisesti Viipurista Brusnitshnoen (Nuijamaa) raja-asemalle johtava tie A127 (nk. Kanavatie) on jo nykyisiinkin liikennemääriin riittämätön. Tieosuus on kapea, onnettomuusaltis ja sen pientareet sekä sillat ovat tulossa käyttöikänsä loppuun. Tilanne on samankaltainen myös Viipurin ja Svetogorskin välisellä tiellä A124. Ongelmat on huomattu myös päättäjätasolla ja viimeksi vuoden 2013 alussa Imatran ja Lappeenrannan johtohenkilöt laativat maiden poliittiselle johdolle kirjelmän, jossa toivottiin parempia tieyhteyksiä Imatralta ja Lappeenrannasta Viipuriin. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty kokonaan uuden tien rakentamista Brusnitshnoen ja Viipurin välille. Asia on kuitenkin vasta alkuasteella eikä hankkeelle ole vielä olemassa rahoitusta. Sen sijaan Viipurista Torfjanovkaan (Vaalimaa) johtavaa tieosuutta on viimeisten vuosien aikana peruskorjattu ja rakennettu (mm. Viipurin ohitustie) ja tämän tien kapasiteetti vastaa nykyisiin liikennemääriin melko hyvin. Uhkana onkin, että mikäli Nuijamaalle ja Imatralle johtavia tieosuuksia ei paranneta ennen liikennemäärien kasvua, ne ruuhkautuvat edelleen, ja ajoneuvoliikenne saattaa siirtyä enenevissä määrin Viipurin ja Vaalimaan väliselle tieosuudelle, mikä puolestaan voi ruuhkauttaa tätä osuutta. Tiestöjen ruuhkautuminen saattaa toisaalta myös houkutella henkilöautomatkustajia siirtymään bussi-, juna- tai lentomatkustajiksi.

16 14 JUNALIIKENNE Tässä kappaleessa on tarkasteltu Suomen ja Venäjän (erityisesti Moskova-Helsinki ja Pietari-Helsinki) välisiä junayhteyksiä, lippujen hintoja, aikatauluja sekä matkustuskapasiteetteja. Tarkoituksena on selvittää, miten nykyiset matkustuskapasiteetit kykenevät vastaamaan viisumivapauden myötä kasvaneeseen junamatkustamisen kysyntään. Arvion mukaan venäläisten junamatkustamisen osuus eri kulkumuodoista nousisi nykyisestä neljästä prosentista 11 %:iin. Matkojen lukumäärissä laskettuna matkat nousisivat nykyisestä noin junamatkasta vuodessa junamatkaan vuodessa. Kasvu selittyy suurelta osin moskovalaisten matkustusmäärän kasvulla. Eniten junamatkustajien profiili poikkeaa tyypillisestä matkustajaprofiilista matkustajan asuinpaikan sekä tulotason perusteella. Junamatkustajista 36 % asuu Moskovassa, kun kaikista matkustajista vain 5 % asuu Moskovassa. Junalla matkustavista henkilöistä 58 %:lla perheen tulot ovat yli 2834 euroa kuukaudessa, kun taas kaikista matkustajista vain 32 %:lla perheen kuukausitulot ovat yli 2834 euroa. Junamatkustajat vierailevat Suomessa harvemmin, mutta viipyvät yleensä pidempään kuin muut matkustajat. Junamatkustajista yli puolet (58 %) viipyy Suomessa vähintään 3 päivää. Ikäryhmä Kaikki Junalla Ammattiasema Kaikki Junalla Asuinpaikka Kaikki Junalla vuotta 6,0 % 2,4 % työntekijä 7,2 % 1,2 % Pietari ja Leningradin alue 78,2 % 59,8 % vuotta 26,3 % 21,9 % toimihenkilö 49,2 % 48,9 % Moskova ja Moskovan alue 5,2 % 35,5 % vuotta 41,3 % 51,0 % yrittäjä 15,1 % 16,0 % Viipuri ja Viipurin alue 15,3 % 3,4 % vuotta 19,6 % 21,7 % johtaja 15,2 % 24,7 % muu kaupunki 1,2 % 1,4 % vuotta 6,0 % 2,4 % muu 13,4 % 9,2 % yli 64 vuotta 0,7 % 0,6 % Perheen tulotaso Kaikki Junalla Kuinka usein käynyt suomessa Kaikki Junalla Vierailun kesto Kaikki Junalla alle 944 7,6 % 0,5 % ensikertalainen 3,6 % 6,1 % alle 1 päivä 67,0 % 14,7 % ,4 % 11,0 % harvemmin kuin kerran kuukaudessa 50,6 % 66,5 % 2 päivää 14,0 % 26,9 % ,5 % 31,4 % 1-4 kertaa kuukaudessa 41,0 % 26,7 % 3 päivää 9,3 % 30,1 % ,1 % 37,0 % useammin 4,7 % 0,7 % 4-5 päivää 7,1 % 21,2 % ,2 % 10,4 % yli 5 päivää 2,6 % 7,1 % yli ,3 % 9,6 % Lähde: TAK Rajatutkimus 2012

17 15 Moskova-Helsinki-Moskova Moskovan ja Helsingin väliä liikennöi yksi suora junayhteys, yön yli kulkeva Tolstoi-juna. Kaupunkien välillä on mahdollista matkustaa myös saman vuorokauden aikana hyödyntäen Moskovan ja Pietarin välisiä junavuoroja sekä Pietarin ja Helsingin välisiä vuoroja. Moskovan ja Pietarin väliä liikennöi vuorokauden aikana viikonpäivästä ja vuodenajasta riippuen noin matkustajajunavuoroa. Näistä seitsemän on Sapsan suurnopeusjunavuoroa. Moskovasta Pietariin on mahdollista matkustaa Sapsan vuorolla, joilla teoreettisesti ehtii kolmeen samana päivänä Pietarista lähtevään Allegro-vuoroon. Matka-aika on tällöin nopeimmillaan 8:16 ja hinta edullisimmillaan 152,72. Helsingistä Pietariin on mahdollista matkustaa Allegro-vuoroilla, joilla teoreettisesti ehtii viiteen samana päivänä Pietarista lähtevään Sapsan vuoroon. Matka-aika on tällöin nopeimmillaan 9:20 ja hinta edullisimmillaan 100,91. Moskovasta Helsinkiin matkustettaessa edullisimmillaan pääsee Tolstoilla (117,90) ja Helsingistä Moskovaan matkustettaessa puolestaan Allegron ja Sapsanin yhdistelmällä (100,91 ). Sapsaneissa on käytössä joustava hinnoittelumalli, joten Moskovan ja Pietarin väliset Sapsan vuorot maksavat noin lipun ostoajankohdasta riippuen. Venäjän valtionrautatiet RZhD ja VR ovat suunnitelleet Sapsan ja Allegro-junavuorojen synkronoimista sekä yhteisen lipun käyttöönottoa Sapsan ja Allegrojunavuoroille. Suunnitelmissa on ollut myös transfer-yhteyden järjestäminen Pietariin - Moskovan ja Suomen rautatieasemien välillä. Pietari Helsinki - Pietari Pietarin ja Helsingin väliä liikennöi vuorokauden aikana neljä Allegro-vuoroa sekä yksi Moskovan ja Helsingin väliä liikennöivä ja Pietarissa pysähtyvä Tolstoijunan vuoro, joka lähtee Pietarista Helsinkiin klo 5:53 aamulla ja Helsingistä Pietariin kello 17:52 iltapäivällä. Matkan hinta on edullisimmillaan Allegrojen aamuvuoroilla (39 ) ja se on Allegroilla myös nopein (3:36). Allegro-junien pääteasema Pietarissa on Suomen rautatieasema ja Tolstoi-junan väliasemana toimii kaupungin itäosassa oleva Laatokan asema. Junan lähtö ja saapumisajankohdista johtuen (5:53 ja 2:06) asemalle ei pääse Pietarin julkisilla liikennevälineillä. Tolstoi-junavuoron hinta Pietarin ja Helsingin välillä on lähes kaksinkertainen Allegron edullisimpaan hintaan nähden. Moskova Helsinki, suora yhteys Tolstoi-junalla: Juna Lähtö, Mos Saapuminen, Hki Matka-aika Hinta Tolstoi 22:50 12:06 14:16 117,90

18 16 Moskova Pietari, suurnopeusjuna Sapsan: Juna Lähtö, Mos Saapuminen, Pie Matka-aika Hinta Sapsan 6:45 10:35 3: Sapsan 7:00 11:00 4: Sapsan 13:30 17:45 4: Sapsan 13:45 18:10 4: Sapsan 16:30 20:40 4: Sapsan 19:25 23:19 3: Sapsan 19:45 23:30 3: Moskova Helsinki, Sapsan + Allegro: Taulukossa huomioitu vain ne Sapsan-vuorot, joilla ehtii saman vuorokauden aikana Pietarista lähteviin Allegro-vuoroihin Juna Lähtö, Mos Saapuminen, Pie Allegro lähtö Saapuminen, Hki Matka-aika Hinta Sapsan 6:45 10:35 11:25 14:01 8:16 152,72 181,72 Sapsan 7:00 11:00 15:25 18:01 12:01 164,24 193,24 Sapsan 13:30 17:45 20:25 23:01 11:31 152,72 181,72 Sapsan 13:45 18:10 20:25 23:01 11:16 152,72 181,72 Sapsan-junat saapuvat Pietarissa Moskovan rautatieasemalle ja Allegro-junat lähtevät Suomen rautatieasemalta. Asemat ovat saman metrolinjan varrella (1 välipysäkki), joten teoriassa asemalta toiselle ehtii puolessa tunnissa. Käytännössä siirtymiseen kannattaa kuitenkin varata vähintään tunti.

19 Sapsan + Allegro ja Tolstoi, teoreettinen matkustajakapasiteetti Moskova Helsinki välisellä yhteydellä vuorokauden sisällä: Juna 1 vuoro 1 vuorokausi 1 kuukausi 1 vuosi - Sapsan (x4) (x4 x30) (x4 x364) - Allero (x3) (x3 x30) (x3 x364) Yhteensä Tolstoi (x30) (x364) Yhteensä Saman vuorokauden aikana Moskovasta ehtii Sapsaneilla kolmeen Allegro-vuoroon, eli klo 11:25, 15:25 ja 20:25 lähteviin juniin. Näiden kolmen Allegron matkustajakapasiteetti on yhteensä 1026 matkustajaa. Näille vuoroille ehtii Moskovasta yhteensä neljällä Sapsanilla, joiden matkustajakapasiteetti on yhteensä Mikäli siis jokaisella neljällä Sapsanilla kaikki matkustajat saapuisivat Pietariin Allegron vaihtoyhteyttä varten, heistä vain puolet mahtuisi samana päivänä lähteviin Allegroihin. Saman vuorokauden aikana Moskovasta Pietariin kulkevien Sapsan + Allegro vuorojen teoreettinen kuljetuskapasiteetti on siis maksimissaan matkustajaa vuodessa, olettaen, että jokainen Moskovasta Pietarin kautta Helsinkiin kolmella Allegro-vuorolla kulkeva matkustaja matkustaa Moskovasta Helsinkiin ja että vuorot ovat 100% loppuunmyytyjä. Sapsan + Allegro junayhteydellä on kaksi merkittävää etua Tolstoihin verrattuna: niillä pääsee Moskovasta Helsinkiin saman vuorokauden aikana ja jokainen näistä yhteyksistä kulkee matkan nopeammin kuin Tolstoi. Tolstoin etuna on hinta, joka on keskimäärin puolet halvempi kuin Sapsan + Allegro yhteys. Helsinki Moskova suora yhteys Tolstoi-junalla: Juna Lähtö HKI Saapuminen MOS Matka-aika Hinta Tolstoi 17:52 8:25 13:33 117,90

20 18 Pietari Moskova, suurnopeusjuna Sapsan: Juna Lähtö, Pie Saapuminen, Mos Matka-aika Hinta Sapsan 6:45 10:35 3: Sapsan 7:00 11:00 4: Sapsan 13:30 17:55 4: Sapsan 13:45 18:10 4: Sapsan 16:30 20:40 4: Sapsan 19:25 23:19 3: Sapsan 19:45 23:30 3: Helsinki Moskova, Allegro + Sapsan: Taulukossa huomioitu vain ne Allegro-vuorot, joilla ehtii saman vuorokauden aikana Pietarista lähteviin Sapsan-vuoroihin Juna Lähtö, Hki Saapuminen, Pie Lähtö, Pie Saapuminen, Mos Matka-aika Hinta Allegro 6:12 10:49 13:30 17:55 10: Allegro 10:00 14:36 16:30 20:40 9:40 164,08 193,08 Allegro-junat saapuvat Pietarissa Suomen rautatieasemalle ja Sapsan-junat lähtevät Moskovan rautatieasemalta. Asemat ovat saman metrolinjan varrella (1 välipysäkki), joten teoriassa asemalta toiselle ehtii puolessa tunnissa. Käytännössä siirtymiseen kannattaa kuitenkin varata vähintään tunti. Sapsan + Allegro ja Tolstoi teoreettinen matkustajakapasiteetti Helsinki Moskova välisellä yhteydellä saman vuorokauden sisällä: Juna 1 vuoro 1 vuorokausi 1 kuukausi 1 vuosi - Sapsan (x5) (x5 x30) 1 milj. (x5 x364) - Allegro (x2) (x2 x30) (x2 x364) Yhteensä Tolstoi (x30) (x364) Yhteensä

21 19 Saman vuorokauden aikana Helsingistä ehtii Allegroilla viiteen Sapsan -vuoroon, eli kello 13:30, 13:45, 16:30, 19:25 ja 19:45 lähteviin juniin. Näiden viiden Sapsanin matkustajakapasiteetti on yhteensä 2765 matkustajaa. Näille vuoroille ehtii Moskovasta kahdella Allegrolla, joiden matkustajakapasiteetti on yhteensä 684. Saman vuorokauden aikana Moskovasta Pietariin kulkevien Allegro + Sapsan -vuorojen teoreettinen kuljetuskapasiteetti on siis maksimissaan matkustajaa vuodessa, olettaen, että jokainen Helsingistä Pietarin kautta Moskovaan kahdella Allegro-vuorolla kulkeva matkustaja matkustaa Helsingistä Moskovaan ja että vuorot ovat 100 % loppuunmyytyjä. Mikäli Moskovaan matkustaa Helsingistä klo 6:12 lähtevällä Allegrolla, yhteyden hinta voi olla jopa edullisempi ( ) kuin Helsingistä Moskovaan Tolstoi-vuorolla matkustettaessa (117,90 ). Muutoin Tolstoi on edullisempi junayhteys Helsingistä Moskovaan. Pietari - Helsinki Juna Lähtö PIE Saapuminen HKI Matka-aika Hinta Tolstoi 05:53 12:06 7:13 80,13 Allegro 6:40 9:16 3:36 39 Allegro 11:25 14:01 3:36 94,72 Allegro 15:25 18:01 3:36 106,24 Allegro 20:25 23:01 3:36 94,72 Teoreettinen matkustajakapasiteetti Juna 1 vuoro 1 vuorokausi 1 kuukausi 1 vuosi Allegro (x4) (x4 x30) (x4 x364) Tolstoi (x1) (x1 x30) (x1 x364) Yhteensä Vuonna 2012 Allegro-junilla tehtiin yhteensä noin matkaa

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja

LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja Venäjän pohjoisosien välillä voimassaolevasta vapaan rajaliikenteen sopimuksen vaikutuksista

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 42/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Kasvavan rajaliikenteen hallinta Helsinki 2012 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että 1 PM 23.2.2015 Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistäminen Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että Perustelut: hallitus

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat

Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat Taustatietoa rikollisuudesta Venäjällä ja Suomen lähialueilla sekä siirtolaisuudesta ja maahanmuutosta Venäjällä ja Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA 9.. Esipuhe Liikennejärjestelmien toimivuus ja alueiden saavutettavuus ovat elinkeinoelämän perusta. Suomessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT SELVITYS LENTOREITTIEN SÄILYTTÄMISESTÄ Intres Consultings Oy Kauppakatu 9, FIN-87100 Kajaani +358 400 504 814 info@intresconsultings.com 1 1. TAUSTAA 3 1.1. Taustaa

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

SALLA-KELLOSELKÄ ALUEEN MAANKÄYTTÖSELVITYS 2013

SALLA-KELLOSELKÄ ALUEEN MAANKÄYTTÖSELVITYS 2013 SALLA-KELLOSELKÄ ALUEEN MAANKÄYTTÖSELVITYS 2013 Etukannen kuvat Sallan kunta Sito Oy Rovaniemi 22.11.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Projektiryhmä...4 1.2 Tiivistelmä...4 1.3 Lähdeluettelo...4

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot