SISÄLTÖ. Mediatutkimus Venäläismatkailijat Suomessa 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. Mediatutkimus Venäläismatkailijat Suomessa 2003"

Transkriptio

1 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä Johdanto Matkojen määrä Venäläisten matkat Suomeen Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta... 6 Kuinka usein Suomessa? - % vastanneista. 7 Matkustajien sukupuolijakauma 8 Matkustajien ikäjakauma 9 Matkustajien ammattijakauma Matkustajien asuinpaikka.. 11 Radioasemien seuraaminen vuosina 1998 ja Sukupuolen mukaan Iän mukaan Ammattiaseman mukaan Asuinpaikan mukaan TV-kanavien seuraaminen vuosina 1998 ja Sukupuolen mukaan Iän mukaan Ammattiaseman mukaan Asuinpaikan mukaan Venäläisten viikkolehtien seuraaminen vuosina 1998 ja Sukupuolen mukaan Iän mukaan Ammattiaseman mukaan Asuinpaikan mukaan... 26

2 2 SISÄLTÖ Venäläisten sanomalehtien seuraaminen vuosina 1998 ja Sukupuolen mukaan Iän mukaan Ammattiaseman mukaan Asuinpaikan mukaan Rajalla sekä Pietarissa / lähialueilla jaettavien ilmaisjakelulehtien seuraaminen vuosina 1998 ja Sukupuolen mukaan Raja-aluelehtien seuraaminen Iän mukaan Ammattiaseman mukaan Asuinpaikan mukaan Pietarissa ilmestyvien ilmaisjakelulehtien seuraaminen Iän mukaan Ammattiaseman mukaan Asuinpaikan mukaan Tiedonsaanti matkakohteesta 40 Liitteet: Liitetaulukot 1: Vastausten %-osuudet Suomeen tehdyistä matkoista (N=1,53 miljoonaa) Liitetaulukot 2: Vastausten %-osuudet Suomeen käyneistä venäläisistä (N=0,27 miljoonaa)

3 3 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkastelunäkökulmasta Tässä tutkimusraportissa TV-kanavien, radio-asemien ja lehtien suosio kuvaa sitä, kuinka moni satunnaisesti haastateltu Suomessa matkustava venäläinen sanoo seuraavansa kyseistä tiedotusvälinettä säännöllisesti. Tutkimusraportin kuvioiden %-luvut kuvaavat osuutta Suomeen tehdyistä matkoista, jolloin raportissa painottuvat sellaisten matkustajien vastaukset, jotka käyvät Suomessa usein. Liitetaulukoissa 2 medioiden suosiota on kuitenkin tarkasteltu siten, että jokaisella Suomessa käyneellä venäläisellä on yhtä suuri painoarvo. Toisin sanoen näissä taulukoissa %-luvut kuvaavat osuutta vuoden aikana Suomessa käyneistä eri henkilöistä. Televisio seuratuin media Suomessa käyvät venäläiset seuraavat tiedotusvälineistä säännöllisimmin TV-kanavia. Suosituinta, valtakunnallista ORT 1 kanavaa seuraa säännöllisesti yli haastatelluista Suomessa käyvistä venäläisistä. Suosituimpia radiokanavia seuraa 40- haastatelluista. Myös suosituinta Pietarissa ilmestyvää viikkolehteä, Argumenty I Faktya seuraa säännöllisesti yli haastatelluista venäläisistä. Pääasiassa raja-asemilla jaettavat, venäläisille suunnatut lehdet ovat myös varsin seurattuja matkustajien keskuudessa: yli puolet haastatelluista sanoi seuraavansa näitä lehtiä säännöllisesti. Eri kanavien mainoshinnoittelusta voi kysyä lisätietoja tutkimuksen tekijöiltä. Radio Sputnik suosituin radiokanava Erityisesti usein Suomessa käyvät venäläiset seuraavat Radio Sputnikia säännöllisesti. Kaikkein suurimman joukon matkustajia tavoittaa kuitenkin Radio Europa+. Argumenty I Fakty tavoittaa Venäjällä parhaiten Argumenty I Fakty lehteä lukee säännöllisesti 41 % haastatelluista matkustajista. Vyborski Vedomosti ja Komsomolskaja Pravda - lehtiä lukee säännöllisesti noin neljännes haastatelluista venäläisistä. Rajalehtiä lukee säännöllisesti joka toinen matkustaja Runsas puolet haastatelluista venäläisistä sanoo lukevansa säännöllisesti yhtä tai useampaa mm. raja-asemilla jaettavista venäläismatkailijoille suunnatuista lehdistä. Suosituimmat lehdet olivat Pietarin kauppatie (nyk. Venäjän kauppatie), Stop in Finland ja Rajalehti.

4 4 Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksella selvitettiin erityisesti Pietarin alueen ja rajaseudun TVkanavien, radio-asemien sekä lehtien seuraamista Suomessa matkustavien venäläisten keskuudessa. Tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää valittaessa sopivaa mainosvälinettä, kun markkinoidaan tuotteita tai palveluita Suomeen saapuville venäläisille. Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Suomesta henkilö-, linja- tai pakettiautolla, junalla tai lentokoneella lähteviä venäläismatkustajia. Haastattelut tehtiin neljällä Kaakkois-Suomen raja-asemalla (Imatra, Nuijamaa, Vainikkala ja Vaalimaa) sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Haastatteluja tehtiin tammi-, huhti- ja heinäkuussa, yhteensä kappaletta. Kuorma-autoilla Suomesta poistuneiden venäläisten vastauksia ei raportissa ole tarkasteltu. Aineiston luotettavuus Haastateltavat poimittiin Suomesta lähtevien venäläismatkustajien joukosta eri kellonaikoina ja viikonpäivinä siten, että otos kuvaisi mahdollisimman hyvin tutkittavan kohderyhmän jakaumaa. Haastattelupäivinä noudatettiin systemaattista otantaa siten, että joka neljäs rajavartio- ja tulliaseman ovesta kulkenut venäläinen pyrittiin haastattelemaan. Analysointivaiheessa vastauksia painotettiin siten, että eri raja-asemat sekä matkustajien käyttämät kulkuneuvot ovat edustettuina aineistossa oikeassa suhteessa. Otantavirhe raportissa esiintyvissä prosenttiluvuissa on enintään ± 2,9 %. Tutkimuksen toteuttaja Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy. raja-asema: Nuijamaa Vaalimaa Vainikkala Imatra Helsinki-Vantaa kulkuväline: henkilöauto linja-auto juna % aineistossa (n=1 113) 29,0% 38,6% 12,5% 12,1% 7,8% 45,7% 19,7% 12,8% vuosi 2003 % tuloksissa (painotettu N= ) 29,8% 57,2% 3,9% 6,9% 2,2% 52,5% 21,6% 4,4% pakettiauto 9,7% 13,6% kuorma-auto 4,4% 5,8% lentokone 7,7% 2,2%

5 Matkojen määrä 5 miljoonaa henkeä 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Venäläisten rajanylitykset Venäjältä Suomeen Kaakkois-Suomen rajaasemilla vuosina (tilastotietojen lähde: K-SRE Rajatoimisto) 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,51 1,53 1,23 1,05 0,81 0,88 0,90 0,52 0,63 0,33 0,16 0, Kuvio 1. Venäläisten Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen tekemät matkat ; miljoonaa matkaa Vaikka alkuvuodesta venäläisten tekemien Suomen-matkojen määrä väheni 0,3 % edellisvuodesta, niin kesällä matkoja tehtiin edellisvuotta enemmän. Euron kurssinousu dollariin nähden ei siis vähentänytkään venäläisten matkustamista, kuten keväällä ennakoitiin. Vuonna 2003 venäläiset tekivät Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 1,53 miljoonaa matkaa Suomeen.

6 Venäläisten matkat Suomeen Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta kk keskiarvo Matkustajamäärä SYYS MARRAS tammi.99 MAALIS TOUKO HEINÄ SYYSKUU MARRAS tammi.00 MAALIS TOUKO HEINÄ SYYSKUU MARRASKUU tammi.01 MAALIS TOUKO HEINÄ SYYS MARRAS tammi.02 MAALIS TOUKO HEINÄ SYYS MARRAS tammi.03 MAALIS TOUKO HEINÄ SYYS MARRAS Kuvio 2. Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapuneet venäläiset kuukausittain vuosina Taantuma venäläisten Suomen-matkailussa näyttää taittuneen keväällä ja kesäkuukausina venäläiset ovat jälleen tehneet enemmän matkoja Suomeen kuin aikaisempina vuosina.

7 7 Kuinka usein Suomessa? % vastanneista 33 % 35 % 35 % vähint. kerran viikossa 1-4 krt / kk 34 % 24 % 29 % harvemmin ei ole käynyt aiemmin 21 % 26 % 21 % 12 % 16 % 16 % elo 01 heinä 02 heinä 03 Kuvio 3. Oletteko käynyt Suomessa aikaisemmin - Kuinka usein?; % vastanneista (painotettu aineisto) Tämän vuoden heinäkuussa Suomessa käyneistä venäläisistä ensikertalaisten osuus oli 16 %. Ensikertalaisten osuus on säilynyt viimevuoden heinäkuun tasolla.

8 8 Matkustajien sukupuolijakauma 29 % 33 % 45 % nainen mies 71 % 67 % 55 % elo 01 heinä 02 heinä 03 Kuvio 4. Matkustajien sukupuoli; % vastanneista (painotettu aineisto) Tämän vuoden heinäkuussa Suomessa käyneistä venäläisistä ensikertalaisten osuus oli 16 %. Ensikertalaisten osuus on säilynyt viimevuoden heinäkuun tasolla.

9 9 Matkustajien ikäjakauma % vastanneista 1 % 1 % 25 % 28 % 32 % yli 65 vuotta vuotta 65 % 62 % 55 % vuotta vuotta 8 % 12 % elokuu 01 heinäkuu 02 heinäkuu 03 Kuvio 5. Matkustajien ikäjakauma; % vastanneista (painotettu aineisto) Yli 45-vuotiaiden osuus Suomessa käyneistä venäläisistä näyttää kasvavan.

10 10 Matkustajien ammattijakauma 19 % 21 % 25 % 12 % 28 % 26 % 13 % muu johtavassa asemassa yrittäjä 29 % 27 % 14 % 15 % 12 % elo.01 heinä.02 heinäkuu 03 toimihenkilö työntekijä Kuvio 6. Matkustajien ammattijakauma; % vastanneista (painotettu aineisto) Ammattiryhmä muu muodostuu pääosin eläkeläisistä 8 %, kotiäideistä 6 % ja opiskelijoista 6 %.

11 11 Matkustajien asuinpaikka % vastanneista 7 % 9 % 31 % Muu Viipuri ja lähialueet 52 % 57 % 43 % Pietarin alue Moskovan alue 4 % 7 % elo 01 heinä 02 heinä 03 Kuvio 7. Matkustajien asuinpaikkajakauma ; % vastanneista (painotettu aineisto) Viipurista ja Viipurin lähialueilta tulleiden venäläisten osuus on kasvanut viimeisen vuoden aikana.

12 12 Radioasemien seuraaminen vuosina 1998 ja 2003 kesä.98 vuosi % 45 % 43 % 47 % 32 % 26 % 19 % 11 % 7 % 13 % Radio Europa + Russkoje Radio Radio Baltica Peterburgskoje Radio* Viipurilainen radio' Radio Sputnik* Kuvio 8. Mitä seuraavista radio-asemista seuraatte säännöllisesti?; % haastatelluista (painotettu aineisto) * ei ollut mukana aiemmassa tutkimuksessa Eri tiedotusvälineiden seuraamista kysyttiin vuonna 2003 kaikilla kolmella haastattelukierroksella. Vuonna 1998 asiaa kysyttiin vain kesällä tehdyissä haastatteluissa, mutta tulokset ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia. Radio Sputnik ja Peterburskoje Radio eivät olleet mukana vuoden 1998 tutkimuksessa. Suomessa käyneet venäläiset seuraavat eniten Radio Sputnikia, Radio Europa+:aa ja Russkoje Radiota. Sputnikia seuraavat erityisesti usein Suomessa käyvät venäläiset.

13 13 Radioasemien seuraaminen Sukupuolen mukaan mies nainen 39 % 47 % 52 % 42 % 17 % 22 % 8 % 14 % 16 % Radio Europa + Russkoje Radio Radio Baltica Peterburgskoje Radio* Viipurilainen radio' Radio Sputnik* * ei ollut mukana aiemmassa tutkimuksessa Kuvio 9. Radio-asemien seuraaminen sukupuolen mukaan (seuraa säännöllisesti)?; % haastatelluista (painotettu aineisto) Miehet seuraavat Radio Sputnikia naisia enemmän, mutta naiset seuraavat muita tutkimuksessa mukana olleita kanavia miehiä aktiivisemmin.

14 Radioasemien seuraaminen Iän mukaan 14 Radio Europa + Russkoje Radio Radio Baltica Peterburgskoje Radio Viipurilainen radio Radio Sputnik vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta Kuvio 10. Radio-asemien seuraaminen iän mukaan (seuraa säännöllisesti)?; % haastatelluista (painotettu aineisto) Alle 25 -vuotiaiden keskuudessa Radio Europa+ on suosituin, kun taas ikäryhmät vuotta ja yli 64 vuotta kuuntelevat eniten Radio Sputnikia. Russkoje Radio on suosituin vuotiaiden keskuudessa.

15 Radioasemien seuraaminen Ammattiaseman mukaan 15 Radio Europa + Russkoje Radio Radio Baltica Peterburgskoje Radio Viipurilainen radio Radio Sputnik työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtaja eläkeläinen kotirouva työtön opiskelija Kuvio 11. Radio-asemien seuraaminen ammattiaseman mukaan (seuraa säännöllisesti)?; % haastatelluista (painotettu aineisto) Johtavassa asemassa olevat henkilöt seuraavat useimmin Radio Europa+:aa, kun taas työntekijät ja yksityisyrittäjät kuuntelevat eniten Radio Sputnikia.

16 Radioasemien seuraaminen Asuinpaikan mukaan 16 Radio Europa + Russkoje Radio Radio Baltica Peterburgskoje Radio Viipurilainen radio Radio Sputnik Moskova / Moskovan alue Pietari / Leningradin alue Viipuri /Viipurin piiri muu Kuvio 12. Radio-asemien seuraaminen asuinpaikan mukaan (seuraa säännöllisesti)?; % haastatelluista (painotettu aineisto) Lähes kaksi kolmasosaa Viipurin seudulla asuvista Suomessa käyneistä venäläisistä seuraa säännöllisesti Radio Sputnikia ja vastaavasti yli puolet heistä seuraa Russkoje Radiota ja/tai Radio Europa+:aa

17 17 Televisiokanavien seuraaminen Vuosina 1998 ja % 71 % 62 % 57 % 59 % 69 % 32 % 42 % 38 % kesä.98 vuosi % 52 % 15 % 16 % 18 % ORT 1-kanava (kanava 1) RTR Telekanal Rossia (kanava 8) NTV (kanava 33) Pietarin 5:s kanava (kanava 3) TV6 Moskova (kanava 43)** TNT 11:s kanava STS 6:s kanava ** lopetettu keväällä 2003 (luvut tammi-huhtikuulta) Kuvio 13. Mitä seuraavista TV-kanavista seuraatte säännöllisesti?; % haastatelluista (painotettu aineisto) TV-kanavista suosituimmat ovat valtakunnalliset kanavat ORT, NTV ja RTR. TV6 Moskovan lähetykset ovat loppuneet keväällä 2003 ja sen tilalle on tullut urheilukanava.

18 18 Televisiokanavien seuraaminen Sukupuolen mukaan mies nainen 66 % 79 % 67 % 67 % 72 % 59 % 44 % 39 % 24 % 49 % 47 % 52 % 54 % ORT 1-kanava RT Russia TV, kanava 8 NTV kanava 33 Pietarin TV kanava 3 TV6 Moskova 43 kanava** Kanava 11 TNT Kanava 6 STS ** lopetettu keväällä 2003 (luvut tammi-huhtikuulta) Kuvio 14. Televisiokanavien seuraaminen sukupuolen mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Miehet seuraavat naisia enemmän Pietarin TV:tä ja TV6:ta. Naiset sen sijaan seuraavat ORT 1-kanavaa ja RTR-kanavaa miehiä enemmän.

19 Televisiokanavien seuraaminen Iän mukaan 19 ORT 1-kanava RT Russia TV, kanava 8 NTV kanava 33 Pietarin TV kanava 3 TV6 Moskova 43 kanava Kanava 11 TNT Kanava 6 STS vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta Kuvio 15. Televisiokanavien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Kaikki haastatellut yli 64-vuotiaat sanoivat seuraavansa säännöllisesti ORT 1-kanavaa. Kanava on RTR:n ohella suosituin myös vuotiaiden ja NTV:n ohella suosituin vuotiaiden keskuudessa. NTV on suosituin kanava alle 25-vuotiaiden keskuudessa.

20 Televisiokanavien seuraaminen Ammattiaseman mukaan 20 ORT 1-kanava RT Russia TV, kanava 8 NTV kanava 33 Pietarin TV kanava 3 TV6 Moskova 43 kanava Kanava 11 TNT Kanava 6 STS työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtaja eläkeläinen kotirouva työtön opiskelija Kuvio 16. Televisiokanavien seuraaminen ammattiaseman mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Eläkeläiset, kotirouvat ja työttömät seuraavat useammin ORT 1-kanavaa kuin NTV-kanavaa. Opiskelijat suosivat sen sijaan NTVkanavaa. Muissa ammattiryhmissä näiden kahden kanavan suosio on yhtä suuri. Työttömien keskuudessa RTR on kaikkein suosituin TV-kanava.

21 Televisiokanavien seuraaminen Asuinpaikan mukaan 21 ORT 1-kanava RT Russia TV, kanava 8 NTV kanava 33 Pietarin TV kanava 3 TV6 Moskova 43 kanava Kanava 11 TNT Kanava 6 STS Moskova / Moskovan alue Pietari / Leningradin alue Viipuri /Viipurin piiri muu Kuvio 17. Televisiokanavien seuraaminen asuinpaikan mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Viipurissa asuvat venäläiset seuraavat sekä suuria valtakunnallisia TV-kanavia että Pietarin alueen kanavia varsin säännöllisesti. Pietarin ja Moskovan osalta on huomioitava, että niiden alueella eri TV-kanavien tarjonta on suurta, mikä ilmeisestikin pienentää tutkimuksessa tarkasteltujen TV-kanavien katsojaosuuksia.

22 Venäläisten viikkolehtien seuraaminen Vuosina 1998 ja kesä.98 vuosi % 41 % 25 % 13 % 12 % 9 % 21 % 9 % 16 % Argumenty I Fakty Komsomolskaja Pravda Kaleidoskop Panorama TV* Reklama-Shans Kuvio 18. Mitä seuraavista lehdistä seuraatte säännöllisesti?; % haastatelluista (painotettu aineisto) * ei ollut mukana aiemmassa tutkimuksessa Tutkimuksessa mukana olleista tilattavista lehdistä Argumenty I Fakty on luetuin. Suomessa käyneet venäläiset eivät kuitenkaan näytä seuraavan lehtiä yhtä säännöllisesti kuin televisiota.

23 Venäläisten viikkolehtien seuraaminen Sukupuolen mukaan 23 mies nainen 49 % 34 % 13 % 14 % 15 % 15 % 5 % Argumenty I Fakty Komsomolskaja Pravda Kaleidoskop Panorama TV Reklama-Shans Kuvio 19. Viikkolehtien seuraaminen sukupuolen mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Naiset seuraavat tarkasteltuja viikkolehtiä miehiä säännöllisemmin, lukuunottamatta Reklama-Shans -lehteä.

24 Venäläisten viikkolehtien seuraaminen Iän mukaan 24 Argumenty I Fakty Komsomolskaja Pravda Kaleidoskop Panorama TV Reklama-Shans vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta Kuvio 20. Viikkolehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Argumenty I Fakty lehden suosio kasvaa selvästi iän myötä. ZAO Media Pressin julkaisema Panorama TV lehti on suosituin nuorten, alle 25-vuotiaiden keskuudessa.

25 Venäläisten viikkolehtien seuraaminen Ammattiaseman mukaan 25 Argumenty I Fakty Komsomolskaja Pravda Kaleidoskop Panorama TV Reklama-Shans työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtaja eläkeläinen kotirouva työtön opiskelija Kuvio 21. Viikkolehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Johtavassa asemassa olevat venäläiset tavoittaa parhaiten tarkastelluista viikkolehdistä Argumenty I Fakty ja Komsomolskaja Pravda. Sen sijaan muiden lehtien suosio tässä ammattiryhmässä on melko vähäistä. Eläkeläiset seuraavat selvästi eniten Argumenty I Faktya. Kotirouvat tavoittaa parhaiten Argumenty I Fakty ja Panorama TV lehdillä.

26 Venäläisten viikkolehtien seuraaminen Asuinpaikan mukaan 26 Argumenty I Fakty Komsomolskaja Pravda Kaleidoskop Panorama TV Reklama-Shans Moskova / Moskovan alue Pietari / Leningradin alue Viipuri /Viipurin piiri muu Kuvio 22. Viikkolehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Komsomolskaja Pravda, Panorama TV ja Reklama-Shans tavoittavat pietarilaiset yhtä hyvin, joskin Argumenty I Fakty on suosituin lehti.

27 Venäläisten sanomalehtien seuraaminen Vuosina 1998 ja kesä.98 vuosi % 8 % 8 % 5 % 15 % 26 % 16 % 12 % 9 % 9 % 8 % 8 % St. Petersburkje Vedomosti Izves tija Vyborskije Vedomosti Gazata Vyborg* Kommersant- Dally Delovoi Petersburg Sport-Express* Kuvio 23. Mitä seuraavista lehdistä seuraatte säännöllisesti?; % haastatelluista (painotettu aineisto) * ei ollut mukana aiemmassa tutkimuksessa Viipurilaisten kasvanut osuus Suomessa matkailevien venäläisten joukossa näkyy Vyborskije Vedomosti lehden suosion kasvuna. Runsas neljännes Suomeen saapuvista venäläisistä sanoo seuraavansa säännöllisesti Vyborskije Vedomosti lehteä. St Petersburkje Vedomostin suosio näyttää sen sijaan laskeneen kuluneen 5 vuoden aikana.

28 Venäläisten sanomalehtien seuraaminen Sukupuolen mukaan 28 mies nainen 7 % 9 % 5 % 6 % 18 % 31 % 23 % 9 % 9 % 7 % 6 % 6 % St. Petersburskje Vedomosti Izvestija Vyborskije Vedomosti Gazata Vyborg Kommersant- Daily Delovoi Petersburg Sport-Express Kuvio 24. Sanomalehtien seuraaminen sukupuolen mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Viipurilaiset naiset näyttävät seuraavan paikallisia sanomalehtiä miehiä aktiivisemmin.

29 Venäläisten sanomalehtien seuraaminen Iän mukaan 29 St. Petersburskje Vedomosti Izvestija Vyborskije Vedomosti Gazata Vyborg Kommersant-Daily Delovoi Petersburg Sport-Express vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta Kuvio 25. Sanomalehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) St. Petersburskje Vedomosti on selvästi suosituin sanomalehti yli 64-vuotiaiden keskuudessa. Sen sijaan alle 25-vuotiaat eivät näytä seuraavan lehteä lainkaan.

30 Venäläisten sanomalehtien seuraaminen Ammattiaseman mukaan 30 St. Petersburskje Vedomosti Izvestija Vyborskije Vedomosti Gazata Vyborg Kommersant-Daily Delovoi Petersburg Sport-Express työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtaja eläkeläinen kotirouva työtön opiskelija Kuvio 26. Sanomalehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Johtavassa asemassa olevat henkilöt seuraavat eniten Kommersant-Daily ja Delovoi Petersburg -lehtiä. Suomessa käyvistä venäläisistä yrittäjistä, eläkeläisistä ja kotirouvista useimmat tavoittaa Vyborskije Vedomosti -lehdellä. Myös toinen viipurilainen lehti, Gazata Vyborg, tavoittaa hyvin eläkeläisiä ja kotirouvia.

31 Venäläisten sanomalehtien seuraaminen Asuinpaikan mukaan 31 St. Petersburskje Vedomosti Izvestija Vyborskije Vedomosti Gazata Vyborg Kommersant-Daily Delovoi Petersburg Sport-Express Moskova / Moskovan alue Pietari / Leningradin alue Viipuri /Viipurin piiri muu Kuvio 27. Sanomalehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Lähes neljännes Moskovan seudulta tulevista matkustajista seuraa säännöllisesti Kommersant-Daily lehteä.

32 32 Rajalla sekä Pietarissa / lähialueilla jaettavien ilmaisjakelulehtien seuraaminen - vuosina 1998 ja 2003 kesä % 45 % 46 % 55 % vuosi % Stop in Finland* Shopping Guide* Rajalehti P ietarin Kauppatie** 15 % Palveluopas Lappeenranta 2 % Newspaper to Travellers* 4 % Affisha Hels inki - opas* Kuvio 28. Mitä seuraavista lehdistä seuraatte säännöllisesti?; % haastatelluista (painotettu aineisto) 3 % 14 % 2 % 12 % 12 % 2 % Ts entr-p lus As to k-p res s * Extra-Balt Metro * P riviet P eterburg* ei ollut mukana aiemmassa tutkimuksessa ** nykyisin: Venäjän kauppatie Rajalla jaettavia lehtiä seurataan varsin säännöllisesti. Niiden suosio näyttää myös lisääntyneen venäläisten keskuudessa.

33 33 Rajalla sekä Pietarissa / lähialueilla jaettavien ilmaisjakelulehtien seuraaminen - sukupuolen mukaan mies 49 % 56 % 38 % 52 % 46 % 56 % 52 % 59 % 41 % nainen 26 % 2 % 1 % 3 % 4 % 3 % 14 % 2 % 12 % 12 % 2 % Stop in Finland Shopping Guide R a ja le hti Ve näjä n Kauppatie Palveluopas Lappeenranta Newspaper to Travellers Affisha Helsinki -opas Ts entr-p lus As to k-p res s Extra-Balt Metro P riviet P etersburg Kuvio 29. Mitä seuraavista lehdistä seuraatte säännöllisesti?; % haastatelluista (painotettu aineisto) Naiset ovat miehiä aktiivisempia myös ilmaisjakelulehtien seuraamisessa.

34 Raja-aluelehtien seuraaminen Iän mukaan Stop in Finland Shopping Guide Rajalehti Venäjän Kauppatie Palveluopas Lappeenranta Newspaper fo Travellers Affisha Helsinki -opas vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta Kuvio 30. Raja-aluelehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Tässä raja-aluelehdillä tarkoitetaan erityisesti Suomeen matkustaville venäläisille suunnattuja, pääasiassa raja-asemilla ja erilaisissa matkailijoiden käyttämissä toimipaikoissa (kuten konsulaatissa) jaettavia ilmaislehtiä. Tarkasteltujen raja-aluelehtien lukijoiden ikäprofiilit ovat hyvin samankaltaisia. Suurin poikkeama on Venäjän kauppatie -lehden ikäprofiilissa. Lehti on selvästi muita lehtiä seuratumpi yli 64-vuotiaiden keskuudessa. Newspaper to Travellers ja Affisha Helsinki opas olivat mukana vain heinäkuun haastattelukierroksella. Niiden lukijamäärät ovat niin pieniä, ettei niiden osalta lukijoiden profiilia voi tarkastella luotettavasti.

35 Raja-aluelehtien seuraaminen Ammattiaseman mukaan 35 Stop in Finland Shopping Guide Rajalehti Venäjän Kauppatie Palveluopas Lappeenranta Newspaper fo Travellers Affisha Helsinki -opas työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtaja eläkeläinen kotirouva työtön opiskelija muu Kuvio 31. Raja-aluelehtien seuraaminen ammattiaseman mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Tarkasteltujen lehtien lukijoiden ammattijakaumat eivät myöskään poikkea toisistaan merkittävästi.

36 Raja-aluelehtien seuraaminen Asuinpaikan mukaan 36 Stop in Finland Shopping Guide Rajalehti Venäjän Kauppatie Palveluopas Lappeenranta Newspaper fo Travellers Affisha Helsinki -opas Moskova / Moskovan alue Pietari / Leningradin alue Viipuri /Viipurin piiri muu Kuvio 32. Raja-aluelehtien seuraaminen asuinpaikan mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Rajan lähialueelta tulevat venäläiset seuraavat raja-aluelehtiä eniten.

37 37 Pietarissa ilmestyvien ilmaisjakelulehtien seuraaminen Iän mukaan Tsentr-Plus Astok-Press Ekstra-Balt Metro Priviet Petersburg vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta Kuvio 33. Ilmaisjakelulehtien seuraaminen eri ikäryhmissä (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Astok-Pressin, Ekstra-Baltin ja Metron suosio näyttää kasvavan iän myötä.

38 Pietarissa ilmestyvien ilmaisjakelulehtien seuraaminen Ammattiaseman mukaan 38 Tsentr-Plus Astok-Press Ekstra-Balt Metro Priviet Petersburg työntekijä toimihenkilö yrittäjä johtaja eläkeläinen kotirouva työtön opiskelija Kuvio 34. Ilmaisjakelulehtien seuraaminen ammattiaseman mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Yrittäjät näyttävät suosivan ilmaisjakelulehdistä Tsentr-Plus -lehteä.

39 Pietarissa ilmestyvien ilmaisjakelulehtien seuraaminen Asuinpaikan mukaan 39 Tsentr-Plus Astok-Press Ekstra-Balt Metro Priviet Peterburg Moskova / Moskovan alue Pietari / Leningradin alue Viipuri /Viipurin piiri muu Kuvio 35. Ilmaisjakelulehtien seuraaminen asuinpaikan mukaan (seuraa säännöllisesti); % Suomessa käyneistä venäläisistä (painotettu aineisto) Koska tutkimukseen valittiin Pietarissa ilmestyviä ilmaisjakelulehtiä, niiden seuraaminen pietarilaisten keskuudessa on luonnollisesti suurinta.

40 40 Tiedonsaanti matkakohteesta 53 % kesä.98 heinä % On käynyt aikaisemmin 28 % 25 % Tuttavat / sukulaiset 5 % 28 % Pietarin Kauppatie 26 % Stop in Finland* 23 % 19 % 1 % 1 % Rajalehti Shopping Guide* 17 % Palveluopas Lappeenranta 16 % Radio Sputnik* 12 % 5 % Matkatoimisto Kuvio 36. Mistä seuraavista lähteistä olette saanut tietoa matkakohteestanne?; % haastatelluista (painotettu aineisto) * ei ollut mukana aiemmassa tutkimuksessa Parhaiten venäläiset ovat saaneet tietoa suomalaisista matkakohteista omien kokemustensa kautta, mutta myös rajalla jaettavat lehdet vaikuttavat hyviltä tietolähteiltä. Tässä on raportoitu vain ne tietolähteet, joista yli haastatelluista kertoi saaneensa tietoa matkakohteesta.

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä 2013 2014 2015 2016 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMEEN KESÄ 2016 Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä Tammi-heinäkuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa Matkailijamäärän kasvu 2 prosenttia tammi-toukokuussa Tammi-toukokuussa (toukokuu estimoitu) Suomeen saapuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta 1,16 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin

Lisätiedot

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Vuodenvaihteessa viikoilla 53 ja 1 Suomeen saapui Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 136 000 venäläistä, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 20 000 matkustajaa

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi 28.12. ja 31.12.216 välisenä aikana venäläismatkailijoita saapui Suomeen 21 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Vuoden

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUTASOON KYMENLAAKSOSSA Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 Tutkimus- ja Analysointikeskus 1 TAK Oy :: www.tak.fi 2 VASTAAJIEN PROFIILI 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Yhteenvetoraportti, syksy 2017

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Yhteenvetoraportti, syksy 2017 Suomalaisten alkoholiostot Virosta Yhteenvetoraportti, syksy 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 2 Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 touko-lokakuu Visit Finland tutkimuksia 2 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen eri kansallisuuksien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Suomalaisten alkoholiostot Virosta Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Vuodessa noin 8,8 miljoonaa matkustajaa

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

TAK MEDIATUTKIMUS, PIETARI

TAK MEDIATUTKIMUS, PIETARI TAK MEDIATUTKIMUS, PIETARI Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Venäjän mediakentän määritelmiä... 1 Pietarin väestö...

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 2 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Venäjä Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Yhteenveto 4 Johdanto 5 Matkat Suomeen kuukausittain 7 Matkan kesto 8 Majoituspaikka

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Venäläisten matkailu Suomeen kesä-heinäkuu 6.8. Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui kesäkuussa noin 233 000 ja heinäkuussa

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi esitysmateriaali: Rusgate.fi Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012

TAK Rajatutkimus 2012 - Porvoo RAPORTIN JAKAMINEN ULKOPUOLISILLE ILMAN TEKIJÄN LUPAA ON KIELLETTY! Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2017 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia Business Finland, Visit Finland Helsinki 2018 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen suurimmista lähtömaista...

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto...

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2016 17 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 10 Finpro, Visit Finland Helsinki 2017 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 Etelä Savo Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois Suomen

Lisätiedot

Itämeren itäpuolen media

Itämeren itäpuolen media Itämeren itäpuolen media Jukka Pietiläinen Yhteiskuntatieteiden tohtori Vanhempi tutkija, dosentti Helsingin yliopisto Aleksanteri-instituutti Itämeri-foorumi, 7-8.6.2012, Turku Yhteiset piirteet Median

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2016 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia 7 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen ulkomailta... 6 Matkan kesto

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Venäläisten talvikauden matkailu 2010-2011. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos FIRE-tutkimushanke

Venäläisten talvikauden matkailu 2010-2011. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos FIRE-tutkimushanke Venäläisten talvikauden matkailu 200-20 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos FIRE-tutkimushanke Tutkimuksen toteutuksesta Tutkimus toteutettiin joulukuussa 200 Suomen Pietarin konsulaatissa Tutkimuksessa

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy

TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy 4 347 1 216 yhteensä 6,1 miljoonaa matkustajaa lähti Suomesta Helsingin sataman kautta vuonna 2016. Näistä 3,8 miljoonaa oli suomalaisia ja 2,3 miljoonaa ulkomaalaisia.

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt hieman vähemmän

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa Audio - Nyt ja tulevaisuudessa 4.12.2017 Radio tavoittaa lähes kaikki suomalaiset viikoittain. Kuunteluaika, min/vrk Tavoittavuus %, viikko 196 195 191 190 188 187 183 181 179 181 96 95 95 96 95 95 94

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 11/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 14/216 [1] Syntyneet Tammi-marraskuussa 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta.

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys 2012 (3. 19.9.2012) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 (29.3.-4.4.2017) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/215 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt hieman enemmän lapsia kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus kuu 2014 Työttömyyden peruskuva on säilynyt ennallaan. Työttömien määrä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( )

YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT. Huhtikuu 2017 ( ) YLE Uutiset PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT Huhtikuu 2017 (10.4.-9.5.2017) 1 11.5.2017 Tutkimuksen toteutus: Tilaaja Toteuttaja YLE Uutiset Taloustutkimus Oy Tiedonkeruun ajankohta 10.4.-9.5.2017 Kohde Tiedonkeruumenetelmä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot