Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012"

Transkriptio

1 Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Aineiston rakenne... 3 Kielitaito... 4 Harrastukset ja lomanvietto... 5 Auto perheen käytössä... 6 Ulkomaanpassi... 7 Viisumivapauden vaikutus ulkomaanpassin hankintaan... 8 Matkustaminen ulkomaille... 9 Maat, joihin on matkustettu Maat, joihin haluttaisiin matkustaa Matkustaminen ja viisumivapaus Matkailu Suomeen Vuodet, jolloin Suomeen on viimeksi matkustettu Matkailu Suomeen viimeisen 12 kuukauden aikana Suomessa viimeisen 12 kk aikana käyneiden pietarilaisten profiili Matkan tarkoitus Kulkuneuvo Matkaseurue Rahankäyttö Kiinnostavat paikkakunnat Suomessa Viisumivapauden vaikutus Suomen-matkailuun Matkustajien profiili Matkojen määrä Viisumivapauden vaikutus Suomeen matkustavien pietarilaisten määriin eri tuloluokissa Päivämatkat Tulotason vaikutus Suomen-matkailuun Matkustajien profiili Matkojen määrä Päivämatkat Miksi Suomeen ei matkustettaisi Rajajonojen vaikutus Suomen-matkailuun Rajajonojen vaikutus Suomen-matkailuun tuloluokittain... 33

3 1 TIIVISTELMÄ LÄHES KAHDELLA KOLMANNEKSELLA ON ULKOMAANPASSI JA LÄHES PUOLET ON MATKUSTANUT ULKOMAILLE 12 KK AIKANA Suhteellisesti eniten ulkomaanpasseja omistavat ja suhteellisesti eniten ulkomaille matkustavat korkeasti koulutetut, varakkaat ja korkeissa ammattiasemissa työskentelevät. Korkeimpaan tuloluokkaan kuuluvista yhdeksällä kymmenestä on ulkomaanpassi. HIEMAN ALLE PUOLET ON JOSKUS KÄYNYT SUOMESSA Kyselyyn vastanneista, viimeisten 12 kuukauden aikana ulkomaille matkustaneista, yli puolet on käynyt Suomessa. Tämä on noin 28 % tutkimuksen kohderyhmästä. Kysyttäessä mihin maahan haluaisitte mieluiten matkustaa, kolmanneksi eniten vastattiin Suomi (9 % kyselyyn vastanneista). Suomessa joskus käyneistä yli puolet on käynyt Suomessa viimeksi vuonna Suomeen viimeisen 12 kuukauden aikana matkustaneet ja heidän perheenjäsenensä ovat tehneet yhteensä keskimäärin 7 matkaa viimeisen 12 kuukauden aikana. Noin puolet kyselyyn vastanneista haluaisi Suomessa matkustaa Helsinkiin. VIISUMIVAPAUDEN VAIKUTUKSET LISÄISIVÄT MATKAILUA MERKITTÄVÄSTI Jos EU:n ja Venäjän välillä olisi viisumivapaus, kyselyyn vastanneista, joilla ei tällä hetkellä ole ulkomaanpassia, kaksi viidestä hankkisi ulkomaanpassin varmasti. Lähes kaikki vastanneet sanoivat, että saattaisivat matkustaa Suomeen vuonna 2013 mikäli EU:n ja Venäjän välille tulisi viisumivapaus vuoden alussa. Suomessa tulisi viisumivapauden myötä vierailemaan vuoden aikana nykyisen noin miljoonan pietarilaisen sijaan yli 3,5 miljoonaa pietarilaista. Pietarilaisten tekemien Suomen-matkojen määrä tulisi kasvamaan nykyisestä alle 3 miljoonasta vähintään 5,3 miljoonaan matkaan ja enimmillään 16 miljoonaan matkaan viisumivapauden vaikutuksesta. Suhteellisesti eniten viisumivapaus lisää korkeasti koulutettujen, korkeissa ammattiasemissa työskentelevien sekä varakkaiden matkustamista. Silti viisumivapaus nostaisi alle ruplaa tienaavien perheiden osuuden :sta 79 %:iin Suomessa vuoden aikana vierailevista pietarilaisista. RAJALLA SUOSTUTTAISIIN JONOTTAMAAN ENINTÄÄN 5 TUNTIA KESKIMÄÄRIN Kahden tunnin jonot rajalla eivät vaikuttaisi kahdella kolmanneksella halukkuuteen lähteä Suomeen. Mikäli jonot olisivat neljä tuntia, enää reilulla viidenneksellä jonot eivät vaikuttaisi halukkuuteen lähteä. Kysyttäessä pisintä aikaa, jonka oltaisiin valmiit rajalla jonottamaan, vastaukset vaihtelivat kahdesta 24 tuntiin ja vastausten keskiarvo oli 5,1 tuntia. Mikäli rajalla olisi liian pitkä jono, neljä viidennestä voisi harkita lähtevänsä auton sijasta Suomeen junalla ja reilu puolet lentäen.

4 2 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pietarissa asuvien matkustamista Suomessa ja muissa EU-maissa. Erityisesti haluttiin tutkia miten mahdollinen tuleva viisumivapaus Suomen ja Venäjän välillä vaikuttaisi matkustamiseen. TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ JA TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 1500 Pietarissa asuvaa henkilöä puhelimitse ja henkilökohtaisin haastatteluin. Näistä 153 () kertoi virallisen asuinpaikkansa olevan kuin Pietarin kaupunki. Osaksi tutkimusotosta valittiin 500 kahteen ylimpään subjektiiviseen tuloluokkaan kuuluvaa henkilöä. Tämän kohderyhmän osuuden arvioidaan olevan 19 % Pietarin väestöstä. Aineisto kerättiin marras-joulukuussa Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. TULOSTEN LUOTETTAVUUS Tutkimustuloksia on painotettu vastaamaan mahdollisimman hyvin pietarilaisten tulo-, ikä- ja koulutustasojakaumia. Vuoden 2012 alussa Pietarissa asui 4,95 miljoonaa ihmistä 1,98 miljoonassa kotitaloudessa. On oletettavaa, että Pietarin vähäosaiset sekä iäkkäät ja heikkokuntoiset jäävät tämän tyyppisen haastattelututkimuksen ulkopuolelle. Tämän tutkimusaineiston arvioidaankin edustavan noin 4,55 miljoonaa pietarilaista. Otoskoon perusteella laskettu tutkimustulosten virhemarginaali prosenttiluvuille on koko aineistossa enintään ± 2,6 prosenttiyksikköä. TUTKIMUSRAPORTTI Raportissa olevissa kuvissa on koko vastaajajoukon tulosten lisäksi esitelty tuloksia vastaajaryhmistä, joiden tulokset ryhmän sisällä poikkeavat toisistaan.

5 3 AINEISTON RAKENNE SUKUPUOLI painottamaton painotettu ELÄMÄNTILANNE painottamaton painotettu mies 35 % 49 % asuu yksin 22 % 18 % nainen 65 % 51 % asuu parisuhteessa, ei kotona asuvia alle 18-v. lapsia 31 % 33 % IKÄ kotona asuvia alle 18-v. lapsia 47 % 49 % alle % 32 % PERHEEN KUUKAUSITULOT % 37 % ruplaa tai alle 67 % 81 % yli 54 4 % 31 % ruplaa 28 % 17 % PERHEEN KOKO yli ruplaa 6 % 2 % 1 5 % 6 % AMMATTIRYHMÄ 2 24 % työntekijä 21 % 23 % % toimihenkilö 39 % 33 % yli 4 11 % yrittäjä tai johtaja 15 % 13 % KOULUTUS kotirouva 24 % keskiasteen koulu 9 % 14 % 15 % 15 % keskiasteen ammatillinen koulu 26 % 38 % yliopistotutkinto 61 % 45 % 4 % 3 % Pietarin tilastoviraston mukaan kaupungin väestöstä 31 % on alle 35-vuotiaita ja 34 % yli 54-vuotiaita. Yliopistotutkinnon on Pietarin tilastoviraston mukaan suorittanut 45 % kaupungin väestöstä, mutta 61 % tutkimuksessa haastatelluista pietarilaisista. Jotta aineiston sosioekonominen jakauma vastaisi mahdollisimman hyvin Pietarin väestön sosioekonomista jakaumaa, painotettiin vastaajien ikää ja koulutustasoa siten, että jakaumat saatiin vastaamaan kaupungin väestön todellisia ikä- ja väestön koulutusjakaumia. Lisäksi väestön tulotasoa painotettiin siten, että hyvätuloisten yliedustus aineistossa korjattiin.

6 4 10 KIELITAITO Arvioi omaa seuraavien kielien kielitaitoasi asteikolla äidinkieli, erinomainen, hyvä, auttava, en osaa kieltä (n=1492) 2 % 7 % 0,4 % 1 % 2 % 0,2 % 1 % 8 % äidinkieli 8 28 % 24 % erinomainen 49 % hyvä 64 % auttava 14 % englanti saksa suomi en osaa kieltä Vastanneista runsas kolmannes (37 %) puhuu englantia hyvin, erinomaisesti tai äidinkielenään. Saksaa hyvin, erinomaisesti tai äidinkielenään puhuu useampi kuin joka kymmenes (12 %) ja Suomea noin joka viideskymmenes (2 %). Paras kielitaito on alle 35-vuotiailla, korkeasti koulutetuilla, korkeissa ammattiasemissa työskentelevillä sekä varakkaimmilla.

7 sienestys ja marjanpoiminta luonto ja kansallispuistot mökkeily kaupunkinähtävyydet auringonotto taidenäyttelyt tai museot ostoksien tekeminen kalastus uiminen konsertit, ooppera tai baletti huvipuistot vaellus maastohiihto ruokaravintolat veneily keilaus sisävesiristeilyt diskot tai yöravintolat kylpylät laivaristeilyt merellä rahapelit laskettelu tai lumilautailu metsästys moottorikelkka- ja koiravaljakkosafarit golf HARRASTUKSET JA LOMANVIETTO Minkälaiset harrastukset tai lomanvietto teitä kiinnostavat? (n=1416) % 17 % 17 % 14 % 14 % 14 % 8 % 8 % 6 % 5 % 4 % 2 % 1 % 26 % 24 % 24 % 24 % 35 % 33 % 32 % 32 % Puolet () vastanneista on kiinnostunut sienestyksestä ja marjastuksesta sekä ylipäätänsä luonnosta ja kansallispuistoista. Seuraavaksi eniten vastanneet ovat kiinnostuneita mökkeilystä (41 %), kaupunkinähtävyyksistä (), auringonotosta (35 %), taidenäyttelyistä (33 %), ostosten tekemisestä ja kalastuksesta (32 %). Suurituloisimpia pietarilaisia kiinnostavat erityisesti kaupunkinähtävyydet (64 %), luonto ja kansallispuistot (62 %) sekä ostoksien tekeminen (46 %). 41 %

8 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia yli 4 keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli AUTO PERHEEN KÄYTÖSSÄ 10 kyllä ei Onko perheellänne käytettävissä auto? (n=1488) 8 66 % 69 % 71 % 56 % 57 % 55 % 75 % 35 % 52 % 74 % 79 % 61 % 74 % 54 % 58 % 77 % 84 % 69 % 46 % 86 % 94 % 34 % 31 % 29 % 44 % 43 % 45 % 25 % 65 % 48 % 26 % 21 % 39 % 26 % 46 % 42 % 23 % 16 % 31 % 54 % 14 % 6 % ikä elämäntilanne perheen koko koulutus ammattiryhmä perheen tulot Kahdella kolmanneksella (66 %) vastanneista on käytettävissään auto. Useimmiten auto on käytettävissä alle 55-vuotiailla, isoilla perheillä, korkeasti koulutetuilla, korkeissa ammattiasemissa työskentelevillä sekä varakkailla. Noin joka kahdennellakymmenennellä (4 %) perheistä, joilla on käytettävissään auto, kyseessä on työsuhdeauto. Melkein puolet (43 %) käytettävissä olevista autoista on korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja käytettävissä olevista autoista on kolme neljännestä (75 %).

9 KAIKKI VASTAAJAT mies nainen keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli ULKOMAANPASSI 10 on ei Onko teillä tällä hetkellä ulkomaanpassia? (n=1479) 8 61 % 57 % 63 % 36 % 46 % 71 % 59 % 45 % 68 % 76 % 49 % 56 % 56 % 77 % 39 % 43 % 37 % 64 % 54 % 29 % 41 % 55 % 32 % 24 % 51 % 44 % 44 % 23 % sukupuoli koulutus ammattiryhmä perheen tulot Kyselyyn vastanneista lähes kahdella kolmanneksella (61 %) on tällä hetkellä ulkomaanpassi. Suhteellisesti eniten ulkomaanpasseja omistavat korkeasti koulutetut, varakkaat ja korkeissa ammattiasemissa työskentelevät.

10 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia yli 4 keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli VIISUMIVAPAUDEN VAIKUTUS ULKOMAANPASSIN HANKINTAAN hankkisin varmasti ehkä en % 8 41 % 51 % 67 % 51 % 43 % 42 % 41 % 8 % 7 % 7 % 11 % 8 % Jos ei ole passia: Jos EU:n ja Venäjän välillä olisi viisumivapaus, hankkisitteko ulkomaanpassin? (n=588) 29 % 27 % 27 % 25 % 47 % 47 % 43 % 38 % 39 % 38 % 46 % 54 % 68 % 68 % 64 % 63 % 74 % 48 % 56 % 63 % 56 % 49 % 46 % 39 % 53 % 55 % 52 % 49 % 32 % 28 % 18 % 36 % 37 % 25 % 14 % 4 % 6 % 11 % 14 % 4 % 5 % 4 % 6 % 6 % 8 % 5 % 9 % ikä elämäntilanne perheen koko koulutus ammattiryhmä perheen tulot Jos EU:n ja Venäjän välillä olisi viisumivapaus, kyselyyn vastanneista, joilla ei tällä hetkellä ole ulkomaanpassia, kaksi viidennestä (41 %) hankkisi ulkomaanpassin varmasti. Erityisesti yksin asuvat, varakkaat, korkeasti koulutetut ja korkeissa ammattiasemissa työskentelevät hankkisivat ulkomaanpassin.

11 KAIKKI VASTAAJAT asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli MATKUSTAMINEN ULKOMAILLE 9 10 kyllä en Oletteko matkustaneet ulkomaille viimeisten 12 kuukauden aikana? (n=1484) 8 47 % 54 % 45 % 25 % 31 % 57 % 44 % 32 % 52 % 68 % 33 % 43 % 41 % 67 % 53 % 46 % 55 % 75 % 69 % 43 % 56 % 68 % 48 % 32 % 67 % 57 % 59 % 33 % elämäntilanne koulutus ammattiryhmä perheen tulot Kyselyyn vastanneista lähes puolet (47 %) on matkustanut ulkomaille viimeisten 12 kuukauden aikana. Suhteellisesti eniten ovat matkustaneet korkeasti koulutetut, korkeissa ammattiasemissa työskentelevät ja varakkaat.

12 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto tai alle yli MAAT, JOIHIN ON MATKUSTETTU % Jos on matkustanut: Mihin maihin olette matkustaneet viimeisten 12 kuukauden aikana? (n=695) Suomi Viro t Venäjän naapurimaat t Pohjoismaat t Euroopan maat Turkki Egypti Thaimaa maa 65 % 67 % 67 % 63 % 62 % 62 % 64 % 57 % 54 % 52 % 45 % ikä elämäntilanne koulutus perheen tulot Yli puolet (59 %) viimeisten 12 kuukauden aikana matkustaneista, kyselyyn vastanneista, on käynyt Suomessa. Yli 54-vuotiaista, yksin asuvista ja yli ruplaa kuukaudessa tienaavista perheistä, jotka ovat matkustaneet viimeisten 12 kuukauden aikana, noin kaksi kolmannesta on käynyt Suomessa.

13 Italia Ranska Suomi Saksa Espanja Australia Yhdysvallat Englanti Kreikka Japani Norja Kiina Intia Thaimaa Ruotsi Viro Liettua Tšekki Latvia Brasilia Kanada Kuuba Israel Uusi-Seelanti Meksiko Tiibet Egypti Irlanti Skotlanti Mauritania Tanska Montenegro Islanti Turkki Venäjä Itävalta Alankomaat Kypros Portugali MAAT, JOIHIN HALUTTAISIIN MATKUSTAA 11 Jos voisitte valita vapaasti, mihin maahan haluaisitte mieluiten matkustaa, minkä maan valitsisitte? (n=1439) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 11 % 12 % 13 % 2,3 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2, 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1, 1, 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 3, 3, 4,4 % 4,2 % 4, 3,8 % 3,8 % 3,7 % 5,6 % 9,3 % 8,9 % 8,6 % Kysyttäessä mihin maahan haluaisitte mieluiten matkustaa, oli yleisin vastaus Italia, Ranska, Suomi, tai Saksa. Kyselyyn vastanneista pietarilaisista noin 9 12 % haluaisi matkustaa mieluiten näihin maihin. 12,

14 10 matkustaisi ehkä matkustaisi varmasti MATKUSTAMINEN JA VIISUMIVAPAUS Jos Venäjän ja EU:n välille tulisi viisumivapaus ensi vuoden alusta, uskotteko että matkustaisitte vuonna 2013 johonkin seuraavista EU-maista? (n=1469) % 39 % 43 % 36 % 36 % 38 % 41 % 44 % 38 % 69 % 44 % 38 % 39 % 46 % 42 % 49 % 47 % 44 % 37 % 28 % 17 % 17 % Suomi Saksa Ruotsi Ranska Italia Espanja Tšekki Itävalta Viro Puola Latvia Liettua Lähes kaikki (94 %) vastanneista olisivat saattaneet matkustaa Suomeen vuonna 2013 mikäli EU:n ja Venäjän välille olisi tullut viisumivapaus vuoden alussa. Suomen lisäksi Saksa, Ruotsi, Ranska, Italia ja Espanja ovat maita, joihin yli 8 vastanneista harkitsisi matkustamista viisumivapauden tullessa voimaan. Suomeen olisi matkustanut varmasti runsas kaksi kolmasosaa pietarilaisista (69 %).

15 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli MATKAILU SUOMEEN 10 kyllä en Oletko joskus käynyt Suomessa? (n=1466) 8 41 % 38 % 44 % 42 % 39 % 46 % 39 % 17 % 35 % 53 % 55 % 37 % 44 % 63 % 29 % 33 % 37 % 58 % 8 59 % 62 % 56 % 58 % 61 % 54 % 61 % 83 % 65 % 47 % 45 % 63 % 56 % 37 % 71 % 67 % 63 % 42 % ikä elämäntilanne koulutus ammattiryhmä perheen tulot Kyselyyn vastanneista noin kaksi viidesosaa (41 %) on joskus käynyt Suomessa. Yli ruplaa kuukaudessa tienaavista perheistä yli neljä viidestä (83 %) on joskus käynyt Suomessa. Todennäköisyys, että on käynyt joskus Suomessa, lisääntyy iän, koulutuksen ja ammattiaseman myötä.

16 14 VUODET, JOLLOIN SUOMEEN ON VIIMEKSI MATKUSTETTU Jos on käynyt: Milloin viimeksi kävit Suomessa? (n=643) % 3 % 3 % 9 % 11 % Vastanneista, jotka ovat joskus käyneet Suomessa, yli puolet (56 %) on käynyt Suomessa viimeksi vuonna Lähes neljä viidennestä (79 %) on käynyt viimeisen neljän vuoden aikana. Erityisen aktiivisia Suomen-matkailijoita vuonna 2012 ovat olleet yli ruplaa kuussa tienaavat (78 %) sekä yksin asuvat, joiden perheeseen ei kuulu muita henkilöitä (72 %).

17 KAIKKI VASTAAJAT keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli MATKAILU SUOMEEN VIIMEISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA Jos on matkustanut Suomeen 12 kk aikana: Kuinka monta matkaa sinä ja perheenjäsenesi olette tehneet yhteensä Suomeen viimeisen 12 kk aikana, jos yhden henkilön matkustaminen lasketaan yhdeksi matkaksi? (n=393) yläkvartiili mediaani alakvartiili koulutus ammattiryhmä perheen tulot Puolet Suomeen viimeisen 12 kuukauden aikana matkustaneista ja heidän perheenjäsenistään on tehnyt 2-8 matkaa Suomeen viimeisen 12 kuukauden aikana. Keskimäärin matkoja on tehty 7 ja enimmillään jopa 100. Yli tienaavat perheet ovat matkustaneet selkeästi useammin Suomeen kuin t. Yläkvartiili on arvo, jota pienempiä (tai yhtä suuria) on 75 % havainnoista. Vastaavasti alakvartiili on arvo, jota pienempiä (tai yhtä suuria) on 25 % havainnoista. Mediaani on suuruusjärjestykseen järjestetyn aineiston keskimmäinen arvo.

18 SUOMESSA VIIMEISEN 12 KK AIKANA KÄYNEIDEN PIETARILAISTEN PROFIILI 16 IKÄ ELÄMÄNTILANNE alle % asuu yksin 17 % % asuu parisuhteessa, ei kotona asuvia alle 18-v. lapsia yli % kotona asuvia alle 18-v. lapsia 53 % PERHEEN KOKO PERHEEN KUUKAUSITULOT 1 9 % ruplaa tai alle 67 % 2 22 % ruplaa 27 % % yli ruplaa 6 % yli 4 11 % AMMATTIRYHMÄ KOULUTUS työntekijä 14 % keskiasteen koulu 4 % toimihenkilö 39 % keskiasteen ammatillinen koulu 24 % yrittäjä tai johtaja 23 % yliopistotutkinto 67 % kotirouva 4 % 5 % Taulukossa näkyy kyselyyn vastanneiden, Suomessa viimeisen 12 kuukauden aikana käyneiden, pietarilaisten profiili.

19 KAIKKI VASTAAJAT mies nainen alle 35 vuotta vuotta yli 54 vuotta keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva 17 MATKAN TARKOITUS 10 8 Jos on matkustanut Suomeen 12 kk aikana: Mitä syitä matkallanen on ollut? (n=398) lomamatka ostosmatka työmatka 15 % 6 % 1 % 8 % 2 % 23 % 13 % 6 % 5 % 3 % 13 % 14 % 22 % 77 % 77 % 77 % 68 % 73 % 82 % 76 % 79 % 91 % 85 % 89 % 68 % 69 % 59 % 75 % 63 % 84 % 79 % 74 % 73 % 73 % 73 % 76 % 83 % 48 % 84 % 82 % 66 % 71 % 6 % 3 % 6 % 12 % 5 % 13 % 3 % 8 % 4 % 5 % sukupuoli ikä koulutus ammattiryhmä Prosenttiluvut ylittävät 10, koska matkalla on voinut olla useampi kuin yksi syy. Useampi kuin kolme neljästä (77 %) on ollut Suomessa lomamatkalla ja joka kymmenennes () työmatkalla. Kolme neljästä (75 %) on ollut ostosmatkalla. Naiset tekevät useammin ostosmatkoja kuin miehet. Työmatkat ovat yleisempiä nuorempien joukossa.

20 KAIKKI VASTAAJAT mies nainen asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia yli 4 työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli KULKUNEUVO Jos on matkustanut Suomeen 12 kk aikana: Millä kulkuneuvolla olette viimeksi matkustaneet Suomeen? (n=465) 10 lentokone Allegro-juna laiva henkilöauto bussi / tilataksi 8 38 % 42 % 35 % 21 % 38 % 43 % 14 % 27 % 43 % 57 % 22 % 34 % 55 % 47 % 37 % 39 % 43 % 42 % 57 % 69 % 55 % 41 % 83 % 29 % 47 % 38 % 29 % 45 % 55 % 31 % sukupuoli elämäntilanne perheen koko ammattiryhmä perheen tulot Yli neljä viidennestä (88 %) matkusti viimeksi Suomeen henkilöautolla, bussilla tai tilataksilla. Vaihtoehto pitää sisällään mm. Tolstoi-junan sekä paketti- ja matkailuautot. Lentokoneen ja Allegro-junan käyttö ovat suoraan verrannollisia perheen tulotasoon. Pienet perheet ja yksin asuvat suosivat busseja. Myös naiset käyttävät useammin busseja kuin miehet.

21 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia yli 4 keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto 19 MATKASEURUE 10 8 ryhmämatkalla ssa seurueessa (ystävät, työporukka, tutut, jne ) perheen kanssa yksin 9 % 3 % 7 % 6 % 8 % 7 % 5 % 3 % 8 % 1 % 16 % 11 % 17 % 25 % 16 % 11 % 22 % 13 % 21 % 13 % 15 % 9 % 39 % 37 % 69 % 74 % 62 % 44 % 31 % 75 % 5 % 2 % 4 % 9 % 9 % 8 % Oletetaan, että matkustaisitte Suomeen: Kenen kanssa uskoisitte matkustavanne Suomeen? (n=1262) 82 % 1 % 49 % 9 % 9 % 63 % 8 68 % 51 % 74 % 2 % 1 % 7 % 5 % 4 % 61 % ikä Elämäntilanne perheen koko koulutus Runsas kolme neljännestä (69 %) vastanneista, jotka matkustaisivat Suomeen, tulisivat matkalle perheensä kanssa. Yksin asuvista tai yhden hengen perheistä lähes puolet tulisi matkalle ssa seurueessa. Yli 54-vuotiaista viidennes () tulisi ryhmämatkalle.

22 20 RAHANKÄYTTÖ Oletetaan, että matkustaisitte Suomeen: Kuinka paljon arvioisitte käyttävänne matkan aikana rahaa Suomessa henkeä kohden? (n=1456) yläkvartiili mediaani alakvartiili KAIKKI VASTAAJAT mies nainen alle yli yli 4 sukupuoli ikä perheen koko Puolet vastanneista, jotka matkustaisivat Suomeen, käyttäisi euroa matkan aikana. Keskimäärin rahaa käytettäisiin 421 euroa henkeä kohden. Yli 54-vuotiaat käyttäisivät suhteellisesti enemmän rahaa kuin nuoremmat ja miehet käyttäisivät suhteellisesti enemmän rahaa kuin naiset. Yläkvartiili on arvo, jota pienempiä (tai yhtä suuria) on 75 % havainnoista. Vastaavasti alakvartiili on arvo, jota pienempiä (tai yhtä suuria) on 25 % havainnoista. Mediaani on suuruusjärjestykseen järjestetyn aineiston keskimmäinen arvo.

23 KIINNOSTAVAT PAIKKAKUNNAT SUOMESSA Mille alueelle tai paikkakunnalle Suomessa haluaisit matkustaa? (n=1402) Helsinki Turku Koko Suomi Lappeenranta Imatra Lappi Tampere Kotka Rovaniemi Lahti Oulu Porvoo Savonlinna Joensuu Vantaa Mikkeli Vaasa Kouvola 8 % 7 % 6 % 6 % 5 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 47 % Noin puolet (47 %) kyselyyn vastanneista haluaisi matkustaa Helsinkiin. Joka kymmenes () haluaisi matkustella Turussa ja yhtä moni joka puolella Suomessa. Muut eniten mainitut paikkakunnat, kysyttäessä mille alueelle tai paikkakunnalle Suomessa haluaisit matkustaa, olivat Lappeenranta, Imatra, Lappi, Tampere ja Kotka. Kuvassa on kaikki ne paikkakunnat tai alueet, jotka mainitsi vähintään prosentti vastanneista. Vastaajille ei tarjottu vastausvaihtoehtoja.

24 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli VIISUMIVAPAUDEN VAIKUTUS SUOMEN-MATKAILUUN 10 8 kyllä en 87 % 86 % 89 % 13 % 14 % 11 % Oletetaan, että Suomeen voisi matkustaa ensi vuoden alusta alkaen ilman viisumia, mutta matkustajilla tulisi olla uusi (biometrinen) ulkomaan passi. Uskotteko, että kävisitte Suomessa ensi vuonna? (n=1499) 79 % 76 % 21 % 24 % 86 % 89 % 14 % 11 % 83 % 84 % 17 % 16 % 91 % 9 % 81 % 82 % 86 % 19 % 18 % 14 % 91 % 93 % 9 % 7 % ikä koulutus ammattiryhmä perheen tulot Kyselyyn vastanneista lähes yhdeksän kymmenestä (87 %) uskoisi, että matkustaisi Suomeen vuonna 2013, mikäli viisumivapaus olisi alkanut vuoden 2013 alussa. Suhteellisesti eniten olisivat matkustaneet korkeasti koulutetut, korkeissa ammattiasemissa työskentelevät sekä varakkaat.

25 23 SUKUPUOLI käynyt Suomessa 12 kk aikana MATKUSTAJIEN PROFIILI jos olisi viisumivapaus ELÄMÄNTILANNE käynyt Suomessa 12 kk aikana jos olisi viisumivapaus mies 44 % 47 % asuu yksin 17 % 19 % nainen 56 % 53 % asuu parisuhteessa, ei kotona asuvia alle 18-v. lapsia 31 % IKÄ kotona asuvia alle 18-v. lapsia 53 % alle % 34 % PERHEEN KUUKAUSITULOT % 41 % ruplaa tai alle 67 % 78 % yli % 26 % ruplaa 27 % 19 % PERHEEN KOKO yli ruplaa 6 % 3 % 1 9 % 7 % AMMATTIRYHMÄ 2 22 % 26 % työntekijä 14 % 22 % % 54 % toimihenkilö 39 % 36 % yli 4 11 % 13 % yrittäjä tai johtaja 23 % 14 % KOULUTUS kotirouva 4 % 7 % keskiasteen koulu 5 % 9 % 21 % keskiasteen ammatillinen koulu 24 % 37 % yliopistotutkinto 67 % 5 % 3 % Taulukossa näkyy kyselyyn vastanneiden, Suomessa viimeisen 12 kuukauden aikana käyneiden, pietarilaisten profiili, sekä matkustajien profiili jos Suomen ja Venäjän välillä olisi viisumivapaus.

26 KAIKKI VASTAAJAT mies nainen alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia yli 4 työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli kertaa 24 MATKOJEN MÄÄRÄ Jos Suomeen voisi matkustaa ilman viisumia... Arvioi, kuinka monta kertaa sinä ja perheesi jäsenet kävisitte yhteensä ensi vuoden aikana Suomessa vähintään. Arvioi myös kuinka monta kertaa saattaisitte käydä enimmillään. (n=1390) saattaisimme enimmillään käydä (keskiarvo) kävisimme varmasti ainakin (keskiarvo) sukupuoli ikä elämäntilanne perheen koko ammattiryhmä perheen tulot Kyselyyn vastanneet ja heidän perheenjäsenensä kävisivät Suomessa yhteensä keskimäärin vähintään 4 ja enintään 13 kertaa vuodessa, mikäli Suomeen voisi matkustaa ilman viisumia. Suhteellisesti eniten matkustaisivat alle 55-vuotiaat, isot perheet, korkeissa ammattiasemissa työskentelevät sekä varakkaat. Pienituloisimmat perheet (alle ruplaa ansaitsevat) arvioivat tekevänä vähintään 4 matkaa vuodessa eli 1,3 matkaa per henkilö, ruplaa ansaitsevat arvioivat tekevänsä vähintään 1,9 matkaa per henkilö ja suurituloisimmat 2 matkaa per henkilö vuoden aikana. Enimmillään pienituloiset saattaisivat tehdä 3,8 matkaa per henkilö, ruplaa ansaitsevat 5,9 matkaa per henkilö ja suurituloisimmat 6,3 matkaa per henkilö keskimäärin.

27 25 VIISUMIVAPAUDEN VAIKUTUS SUOMEEN MATKUSTAVIEN PIETARILAISTEN MÄÄRIIN ERI TULOLUOKISSA on käynyt Suomessa 12 kk aikana vuonna matkoja Suomeen yhteensä kävisi Suomessa 12 kk aikana tekisi matkoja yhteensä (vähintään) jos olisi ollut viisumivapaus 2013 alusta saattaisi tehdä matkoja (yhteensä) yli ruplaa ruplaa ruplaa ruplaa tai alle Yllä olevassa kuviossa on arvioitu sitä, kuinka paljon eri tuloluokkiin kuuluvia pietarilaisia Suomessa vieraili vuoden 2012 aikana ja kuinka moni olisi käynyt Suomessa vähintään kerran, jos maiden välillä olisi ollut viisumivapaus. Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tutkimusaineisto on edustava otos noin 4,55 miljoonasta pietarilaisesta. Toisin sanoen tutkimusaineiston ulkopuolelle on oletettu rajautuneen noin 8 % Pietarin väestöstä (vähäosaiset ja iäkkäät). Haastatelluista pietarilaisista lähes neljännes (24 %) kertoi käyneensä Suomessa 12 kk aikana ja he olivat tehneet keskimäärin 2,4 matkaa Suomeen vuoden aikana. Tämä tarkoittaisi, että pietarilaiset olisivat tehneet vuoden 2012 aikana noin 2,59 miljoonaa matkaa Suomeen. TAK Rajatutkimuksen mukaan Pietarissa ja Pietarin lähialueilla asuvat tekivät Kaakkois- ja Etelä-Suomen raja-asemien kautta vuonna 2012 noin 3,08 miljoonaa matkaa Suomeen, joista noin matkaa oli läpikulkumatkoja. Viisumivapauden vaikutus Suomeen matkustavien määriin näyttäisi olevan erittäin suuri. Lähes 3,8 miljoonaa pietarilaista aikoisi matkustaa Suomeen, jos maiden välille tulisi viisumivapaus. Vastausten perusteella pietarilaisten matkat Suomeen tulisivat välittömästi vähintään kaksinkertaistumaan viisumivapauden vaikutuksesta. Enimmillään matkojen määrä tulisi haastatteluiden perusteella kasvamaan yli kuusinkertaiseksi viisumivapauden tultua voimaan.

28 KAIKKI VASTAAJAT asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli PÄIVÄMATKAT 10 8 kyllä ei 14 % 18 % 13 % 13 % 86 % 82 % 87 % 87 % Oletetaan, että Suomeen voisi matkustaa ensi vuoden alusta alkaen ilman viisumia, mutta matkustajilla tulisi olla uusi (biometrinen) ulkomaan passi. Jos kävisitte Suomessa, olisivatko matkanne pelkästään päivävierailuja? (n=1253) 19 % 18 % 81 % 82 % 12 % 15 % 16 % 13 % 13 % 12 % 16 % 14 % 16 % 19 % 88 % 85 % 84 % 87 % 87 % 88 % 84 % 86 % 84 % 81 % elämäntilanne koulutus ammattiryhmä perheen tulot Jos Suomeen olisi voinut matkustaa vuoden alusta alkaen ilman viisumia, kyselyyn vastanneista joka seitsemäs (14 %) Suomeen matkustavista tulisi Suomeen pelkästään päivämatkoille. Päivämatkojen osuus on suhteellisesti suurempi varakkaiden, matalasti koulutettujen ja yksin asuvien keskuudessa.

29 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli TULOTASON VAIKUTUS SUOMEN-MATKAILUUN kyllä en 91 % 9 % Jos ajatellaan, että perheenne tulotaso kaksinkertaistuisi. Miten se vaikuttaisi matkustusaikeisiinne? Uskotteko, että kävisitte Suomessa ensi vuonna? (n=1499) 86 % 86 % 14 % 14 % 92 % 91 % 8 % 9 % 81 % 19 % 89 % 92 % 88 % 89 % 92 % 93 % 92 % 11 % 8 % 12 % 11 % 8 % 7 % 8 % 86 % 94 % 91 % 14 % 6 % 9 % ikä elämäntilanne koulutus ammattiryhmä perheen tulot Kyselyyn vastanneista yhdeksän kymmenestä () matkustaisi Suomeen vuonna 2013, jos perheen tulotaso kaksinkertaistuisi. Tulotason toksen vaikutukset matkailuun ovat hyvin samansuuntaiset kuin viisumivapaudenkin, mutta hieman voimakkaammat. Poikkeuksena yli ruplaa kuukaudessa tienaavat perheet, joiden matkailuun tulotason kasinkertaistumisella ei olisi ollut yhtä suuri suhteellinen vaikutus kuin vähemmän tienaavien matkailuun.

30 28 SUKUPUOLI käynyt Suomessa 12 kk aikana MATKUSTAJIEN PROFIILI jos perheen tulotaso kaksinkertaistuisi ELÄMÄNTILANNE käynyt Suomessa 12 kk aikana jos perheen tulotaso kaksinkertaistuisi mies 32 % 34 % asuu yksin 21 % 21 % nainen 68 % 66 % asuu parisuhteessa, ei kotona asuvia alle 18-v. lapsia 33 % 31 % IKÄ kotona asuvia alle 18-v. lapsia 46 % 48 % alle % 65 % PERHEEN KUUKAUSITULOT % 32 % ruplaa tai alle 67 % 8 yli 54 4 % 4 % ruplaa 27 % 17 % PERHEEN KOKO yli ruplaa 6 % 3 % 1 7 % 5 % AMMATTIRYHMÄ 2 24 % 24 % työntekijä 13 % 21 % 3-4 toimihenkilö 46 % 39 % yli 4 9 % yrittäjä tai johtaja 15 % KOULUTUS kotirouva 6 % keskiasteen koulu 4 % 8 % 15 % 15 % keskiasteen ammatillinen koulu 16 % 26 % yliopistotutkinto 77 % 63 % 3 % 3 % Taulukossa näkyy kyselyyn vastanneiden, Suomessa viimeisen 12 kuukauden aikana käyneiden, pietarilaisten profiili, sekä matkustajien profiili jos perheiden tulotasot kaksinkertaistuisivat. Perheen kuukausitulojen osalta tuloluokat tosin olisivat tulotason kaksinkertaistuttua: ruplaa tai alle, ruplaa ja yli ruplaa.

31 KAIKKI VASTAAJAT mies nainen alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia yli 4 keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto työntekijä toimihenkilö yrittäjä tai johtaja kotirouva tai alle yli kertaa 29 MATKOJEN MÄÄRÄ Jos ajatellaan, että perheenne tulotaso kaksinkertaistuisi. Arvioi, kuinka monta kertaa sinä ja perheesi jäsenet kävisitte yhteensä ensi vuoden aikana Suomessa vähintään. Arvioi myös kuinka monta kertaa saattaisitte käydä enimmillään. (n=1399) saattaisimme enimmillään käydä (keskiarvo) kävisimme varmasti ainakin (keskiarvo) sukupuoli ikä elämäntilanne perheen koko koulutus ammattiryhmä perheen tulot Kyselyyn vastanneet ja heidän perheenjäsenensä kävisivät Suomessa yhteensä keskimäärin vähintään 7 ja enintään 19 kertaa vuodessa, mikäli perheen tulotaso kaksinkertaistuisi. Tulotason kaksinkertaistuminen lisäisi näin ollen matkustamista vielä enemmän kuin viisumivapaus. Suhteellisesti eniten matkustaisivat alle 55-vuotiaat, isot perheet, korkeissa ammattiasemissa työskentelevät sekä varakkaat.

32 KAIKKI VASTAAJAT alle yli 54 asuu yksin parisuhteessa, ei kotona asuvia lapsia kotona asuvia lapsia keskiasteen koulu keskiasteen ammat. koulu yliopistotutkinto tai alle yli PÄIVÄMATKAT 10 8 kyllä ei Jos ajatellaan, että perheenne tulotaso kaksinkertaistuisi. Jos kävisitte Suomessa, olisivatko matkanne pelkästään päivävierailuja? (n=1334) 9 % 9 % 11 % 12 % 12 % 9 % 8 % 91 % 91 % 89 % 88 % 88 % 91 % 92 % 15 % 12 % 8 % 9 % 9 % 12 % 11 % 85 % 88 % 92 % 91 % 91 % 88 % 89 % ikä elämäntilanne koulutus perheen tulot Jos perheen tulotaso kaksinkertaistuisi, kyselyyn vastanneista noin joka kymmenes (9 %) Suomeen matkustavista tulisi Suomeen pelkästään päivämatkoille. Tulotason kaksinkertaistuessa matkat Suomeen olisivat näin ollen pidempiä kuin jos tulotaso ei kaksinkertaistuisi ja Suomeen voisi matkustaa ilman viisumia. Päivämatkojen osuus on suhteellisesti suurempi iäkkäämpien, yksin asuvien ja matalasti koulutettujen keskuudessa.

33 MIKSI SUOMEEN EI MATKUSTETTAISI Oletetaan, että Suomeen voisi matkustaa ensi vuoden alusta alkaen ilman viisumia, mutta matkustajilla tulisi olla uusi (biometrinen) ulkomaan passi. Entä jos ajatellaan, että perheenne tulotaso kaksinkertaistuisi. Jos ei kävisi Suomessa: Miksi ette kävisi? 8 58 % viisumivapaus (n=198) kaksinkertainen tulotaso (n=150) 25 % ei ole varaa 31 % Suomessa ei ole mitään minua kiinnostavaa 23 % 17 % 15 % 15 % 15 % Jos Suomeen olisi voinut matkustaa ilman viisumia: Kahdella viidestä () vastaajasta, jotka eivät olisi matkustaneet Suomeen, ei olisi ollut varaa matkustaa Suomeen tänä vuonna. Noin kolmannes (31 %) ei olisi matkustanut, koska kokee, että Suomessa ei ole mitään kiinnostavaa. Muut syyt liittyivät lähinnä biometriseen passiin: ei omisteta sellaista tai sitä ei haluta hankkia, tai ei haluta hankkia sitä ennen kuin vanhan passin voimassaoloaika menee umpeen. Jos perheen tulotaso olisi kaksinkertaistunut: Yli puolet (58 %) ei olisi matkustanut, koska kokee, että Suomessa ei ole mitään kiinnostavaa. Neljänneksellä (25 %) ei siltikään olisi ollut varaa. 12 % 9 % 6 % 5 % ei ole ulkomaanpassia syy ei ole autoa Suomessa on kallista Suomeen on hankala matkustaa 3 %

34 RAJAJONOJEN VAIKUTUS SUOMEN-MATKAILUUN Jos olisitte lähdössä Suomeen ja saisitte etukäteen tietää, että Suomen ja Venäjän välisellä rajalla joutuu jonottamaan X tuntia, vaikuttaisiko se päätökseenne lähteä Suomeen? (n=1493) 8 2 tuntia 4 tuntia 6 tuntia 8 tuntia ei vaikuttaisi halukkuuteeni lähteä riippuu tilanteesta en lähtisi Suomeen Kahden tunnin jonot rajalla eivät vaikuttaisi noin kahdella kolmanneksella (63 %) halukkuuteen lähteä Suomeen, vaikka jonoista tiedettäisiin etukäteen. Mikäli jonot olisivat neljä tuntia, enää reilulla viidenneksellä (22 %) jonot eivät vaikuttaisi halukkuuteen lähteä. Neljännes (26 %) ei tässä tapauksessa enää lähtisi Suomeen. Jos jonot olisivat 6 tuntia, yli puolet (54 %) ei lähtisi Suomeen. Keskimäärin pisin aika, joka rajalla oltaisiin valmiita jonottamaan, on noin 5 tuntia. Mikäli rajalla olisi liian pitkä jono, neljä viidennestä (82 %) vastanneista voisi harkita lähtevänsä auton sijasta Suomeen junalla ja noin puolet (51 %) lentäen. Reilu kaksi kolmannesta () junalla matkustavista valitsisi Allegron ja hieman alle kolmannes () valitsisi Tolstoin.

35 33 RAJAJONOJEN VAIKUTUS SUOMEN-MATKAILUUN TULOLUOKITTAIN 10 Jos olisitte lähdössä Suomeen ja saisitte etukäteen tietää, että Suomen ja Venäjän välisellä rajalla joutuu jonottamaan X tuntia, vaikuttaisiko se päätökseenne lähteä Suomeen? (n=1493) 8 2 tuntia 4 tuntia 6 tuntia 8 tuntia ei vaikuttaisi halukkuuteeni lähteä (yli ruplaa) riippuu tilanteesta (yli ruplaa) en lähtisi Suomeen (yli ruplaa) ei vaikuttaisi halukkuuteeni lähteä ( ruplaa) riippuu tilanteesta ( ruplaa) en lähtisi Suomeen ( ruplaa) Noin neljän ja puolen tunnin sekä sitä lyhyemmät rajajonot näyttäisivät vaikuttavat varakkaampien (perheen tulot yli ruplaa kuukaudessa) Suomenmatkailuun vähemmän kuin keski- ja pienituloisten matkailuun. Yli neljän ja puolen tunnin rajajonojen vaikutus on päinvastainen, eli varakkaampien halukkuus matkustaa vähenee voimakkaammin kuin muiden tuloryhmien halukkuus. Toisin sanoen, varakkailla rajajonojen kasvaminen vähentää Suomenmatkailua nopeammin, mutta varakkaat ovat myönteisempiä alle neljän ja puolen tunnin rajajonoja kohtaan.

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy % 2 VENÄJÄN OSUUS SUOMEN ULKOMAANKAUPASTA 30,0 25,0 20,0 Tuonti v. 2016: 6,1 Mrd 15,0 11,2%

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä

Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Venäläisten matkailu Suomeen kesä-heinäkuu 6.8. Ruplan heikkeneminen kesän alussa jarrutti positiivista kehitystä Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui kesäkuussa noin 233 000 ja heinäkuussa

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 sivu 1 Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomaan käytettävä kulutus suhteutettuna talouden tuloihin Kesäkulutus Euroopassa SUHTEELLINEN KULUTUS ERI MAISSA VIRO 60.2 % 17 % LATVIA BULGARIA

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015

Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Kauttakulkumatkustajat Suomessa vuonna 2015 Raportti Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Pohdintaa... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016

Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Suomi Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2016 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2016:

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantuneisuus. Elina Salminen, Analyytikko

Kotitalouksien velkaantuneisuus. Elina Salminen, Analyytikko Kotitalouksien velkaantuneisuus Elina Salminen, Analyytikko 19.4.2017 Lähde: Macrobond Kotitalouksien velkaantumisasteen kehitys maltillista 150 % % 12,5 125 10,0 7,5 100 5,0 75 2,5 50 0,0 25-2,5 0 2000

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi

TAK Rajatutkimus 2012 esitysmateriaali: Rusgate.fi esitysmateriaali: Rusgate.fi Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Marraskuu. Yöpymiset 3 % miinuksella. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Turun seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 16.1.2013 Marraskuu Yöpymiset 3 % miinuksella Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (163.000) vähenivät tammi-marraskuussa 3,1 % edellisvuodesta.

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Rotisseur R s otisseur Sav Sa o v jäsenkysely jäsenky 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012

Rotisseur R s otisseur Sav Sa o v jäsenkysely jäsenky 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012 Rotisseurs Savo jäsenkysely 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012 1. Mikä olisi sopivin määrä jäsentapahtumia vuodessa? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 tapahtumaa 4 tapahtumaa 6 tapahtumaa 8 tapahtumaa yli 10 tapahtumaa

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 1003

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Ferratum Oyj Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 page 1 Ferratum Oyj Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomakulutuksen osuuus kotitalouden kuukausituloista Kesäloman yleisimmät kulutuskohteet Euroopassa KULUTUS SUHTEESSA MUIHIN MAIHIN VIRO 60.2 %

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa).

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2016 ja 2015 (sisältää räätälöidyt matkapaketit sekä pitkät risteilyt ilman lentoa). Ero toteumassa 2016/2015 EUROOPPA 2016 2015 % Koko Espanja yhteensä 235

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot