Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin. Kurttu seminaari , Kuntatalo Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin. Kurttu seminaari 30.10.2013, Kuntatalo Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja"

Transkriptio

1 Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin Kurttu seminaari, Kuntatalo Päivi Sutinen K, palvelujen kehittämisjohtaja

2 Missä ollaan, minne mennään ja miten sinne päästään? Kunnan haaste on kansallinen haaste Kokonaisarkkitehtuurilla kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta eoriaa vai käytäntöä Yhteentoimivuutta, missä? Kokonaisarkkitehtuurisatsaus, siis miksi? Päivi Sutinen 2

3 Missä ollaan? Kunnan haaste on kansallinen haaste 3

4 Haasteena toiminnan ja talouden tasapaino tulevaisuudessa Kustannusvaikuttavuus paremmaksi lupaus veronmaksajille (asukas ja yritys) uottavuus paremmaksi lupaus työntekijöille (henkilöstö ja yritys) ekijätiedot ja/tai esityksen nimi 4

5 Ratkaisu 1. unnistetaan haasteen juurisyyt Kriittistä miten muutetaan johtaminen ja toiminta hallinnoinnista asiakkuusperustaiseen toiminnan hallintaan ja kehittämiseen tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen asiakaspalveluksi Asiakkuuden määrittäminen siiloutuu organisaatio/yksikkö määrittää professio määrittää asiakas on jokaisen siilon asiakas erikseen asiakastieto ei leviä asiakkuus pirstaloituu KM, UOAVUUS, VAKUAVUUS Päivi Sutinen

6 Ratkaisu 2. Otetaan haasteet haltuun asiakkuus edellä Asiakkuuksien hallinta Palvelujen järjestäminen Palvelutuotanto Asiakkaat, käyttäjät, järjestäjät, tuottajat, kehittäjät Hyvinvointi, elinvoima, kilpailukyky palvelut, prosessit, tieto Johtaminen ja kehittäminen kokonaisarkkitehtuuri työkaluna Päivi Sutinen 6

7 Missä ollaan? Kokonaisarkkitehtuurilla kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta 7

8 Kokonaisarkkitehtuuri määritelmän mukaan Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologian sekä niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan valikoiduilla kehittämisalueilla. ietojärjestelmäarkkitehtuuri oimintaarkkitehtuuri ietoarkkitehtuuri eknologiaarkkitehtuuri Avainsanoina strategialähtöisyys asiakaslähtöisyys toimintalähtöisyys Lähde: JHS 179 C-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 8

9 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta - määritelmän mukaan Periaatteellinen aso MLLÄ HDOLLA Arkkitehtuuriperiaatteet Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet avoitteet joita spoon toiminnalle on asetettu (lainsäädäntö, omat strategiset tavoitteet) ehtävät jotka spoon on toteutettava tavoitteen saavuttamiseksi (lakisääteiset, tse asetetut) Mittarien määrittely ja riskien hallinta jolla ohjataan toimintaa ja seurataan tavoitteiden toteutuminen spoon asiakkaat ja sidosryhmät ietoarkkitehtuuri oimintaarkkitehtuuri ietojärjestelmäarkkitehtuuri eknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen aso - MÄ Palvelut, joilla tehtävät toteutetaan Looginen aso - M Prosessit, joilla palvelut tuotetaan Sidosryhmät Palvelusalkku SO SO Y PAL Prosessien kuvaus KOHA SO SO Y PAL Prosessitiedot Käsitemalli ieto, jota prosessin toteutuksessa tarvitaan tai prosessissa tuotetaan Loogiset tietovarannot Prosessit-järjestelmät Liittymät ja rajapinnat Fyysiset tietovarannot Fyysinen aso - MLLÄ Järjestelmäsalkku eknologiasalkku 9

10 Minkä alan ammattilaisia on nyt paikalla, miettimässä kokonaisarkkitehtuurikysymyksiä kuntasektorilla: C vai toiminnan johto? MUA missä ollaan ja miksi kansallisesti ja paikallisesti? eoriaa vai käytäntöä 10

11 Kokonaisarkkitehtuuri työkalun käytön kriittiset kohdat Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologian sekä niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan valikoiduilla kehittämisalueilla. ietojärjestelmäarkkitehtuuri oimintaarkkitehtuuri ietoarkkitehtuuri eknologiaarkkitehtuuri Avainsanoina strategialähtöisyys asiakaslähtöisyys toimintalähtöisyys Päivi Sutinen Lähde: JHS 179 C-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 11

12 Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen työkalu, joka auttaa toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhdistämisen hallinnassa Strategia Strategiset tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Hallintomallit ja rakenne edellä edelleen oimintanäkökulma + oiminta-arkkitehtuuri Asiakkaat Palvelut Prosessit ietoarkkitehtuuri Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet ietovirrat prosessien välillä Kustannusvaikuttavuus M K O M Ä A M V O H Koska toiminnallista yhteentoimivuutta ei ole ratkaistu eknologia-näkökulma Järjestelmäarkkitehtuuri iedon tuottamisessa käytettävät sovellukset Sovellusten väliset integraatiot eknologia-arkkitehtuuri Fyysinen teknologiainfrastruktuuri Standardit, integraatioratkaisut Järjestelmät ja teknologia edellä edelleen Päivi Sutinen mukaellen Jussi Vira 12

13 Johtaminen ja ratkaisukehitys Johtamisosaaminen C-osaaminen oiminnan nykytila ja tavoitetila Kehittämisen hyöty- ja tuotostavoitteet oiminta Palvelukehitys Ratkaisukehitykset toteutetaan siilorakenteiden sisällä Päivi Sutinen

14 Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on Kokonaisarkkitehtuuri työkalun käytön kriittiset kohdat toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologian sekä niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan valikoiduilla kehittämisalueilla. nnostaako ja kannustaako arkkitehtuurityö johtoa, näkyvätkö hyödyt johdolle? ietojärjestelmäarkkitehtuuri oimintaarkkitehtuuri ietoarkkitehtuuri eknologiaarkkitehtuuri Avainsanoina strategialähtöisyys asiakaslähtöisyys toimintalähtöisyys Päivi Sutinen Lähde: JHS 179 C-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 14

15 simerkki: arkkitehtuuri ja toiminta Strategia Strategiset tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet oimintanäkökulma + oiminta-arkkitehtuuri Asiakkaat Palvelut Prosessit ietoarkkitehtuuri Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet ietovirrat prosessien välillä Kustannusvaikuttavuus M K O M Ä A M V O H eknologia-näkökulma Järjestelmäarkkitehtuuri iedon tuottamisessa käytettävät sovellukset Sovellusten väliset integraatiot eknologia-arkkitehtuuri Fyysinen teknologiainfrastruktuuri Standardit, integraatioratkaisut Päivi Sutinen 15

16 Miten sinne päästään? Yhteentoimivuutta, missä? 16

17 Ratkaisu 3: Parannetaan tekemistä ja kehittämistä MSSO VSO SRAGA Miten toimintaympäristö ja oma tilanne vaikuttaa? Missä on onnistuttava? LKOMAMALL Miten rahoitamme toimintamme? Missä palvelutuotannossa olemme mukana? OMAMALL Miten toimimme, mitä teemme itse, mitä ostamme? Miten kehitämme toimintaa? Johtaminen ja kehittäminen KA:n avulla OMA A RSURSO HR-työ Henkilöstö Organisaatio PROSSS Ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit Kustannusvaikuttavuus uottavuus KYVYKKYYS ilatyö C-työ A ilat ieto ietojärjestelmät eknologia JUPS Heikkilää mukaellen

18 Ratkaisu 4: unnistetaan paikalliset kyvykkyydet ja yhteentoimivat ydinprosessit Yhteiskunnan toimintakyky Hyöty asiakkaalle (Commodities) Julkissektorin ydinprosessit Asiakkuuksien hallinta -ydinprosessissa määritetään 1. asiakkuuksien segmentit 2. segmenttien perusteella palveluvalikoima Kriittisin tekijä! Kyvykkyydet (Capabilities) Palvelujen järjestämisen hallinta ydinprosessissa ratkaistaan organisaation kyvykkyyksien johtaminen, kohdentaminen ja kehittäminen eli määritetään, miten palveluvalikoiman tuottaminen toteutetaan : 1. omana tuotantona vs. markkinoilta ostettuna 2. keskitetysti vs. hajautetusti oiminta (Function) Lähde: ija urminen Päivi Sutinen Palvelutuotannon hallinta ydinprosessissa määritetään 1. oman tuotannon tapa, sisältäen alihankinnan 2. markkinoilta ostetun tuotannon ohjaus, seuranta ja valvonta 18

19 Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen ja kehittämisen työkalu, joka auttaa omien ja ostettujen kyvykkyyksien kohdentamisessa ja kehittämisessä Missio Visio - Strategia Strategiset päämäärät, tavoitteet oimintamalli Henkilöstö -kyvykkyys ieto Osaaminen Perustehtävät Johtaminen Rakenteet Päivi Sutinen Palvelut Asiakkuudet Palveluostot -kyvykkyys ieto Kriittiset menestystekijät Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Prosessit C -kyvykkyys ieto eknologia LA -kyvykkyys ieto ilojen rakentaminen ilojen kayttö kunnossapito Ohjausprosessit Ydinprosessit 1. asiakkuuksien hallinta 2. palvelujen järjestämisen hallinta 3. palvelutuotannon hallinta ukiprosessit Maankäyttö -kyvykkyys ieto ietojärjestelmät Markkinatuntemus Markkinavaikutus Kaavoittaminen Myynti ja rakentaminen S R A G A - J A O M A L Ä H Ö K H Ä M 19

20 Johtaminen ja ratkaisukehitys Johtamisosaaminen C-osaaminen oiminnan nykytila ja tavoitetila Kehittämisen hyöty- ja tuotostavoitteet oimintamalli oiminta Kehitysvaatimukset Palvelukehitys Ratkaisukehitys Organisaation kyvykkyydet HR Ostot C ilat - Maankäyttö Päivi Sutinen

21 Ratkaisu 5. Uudet keskeiset määritelmät Kyvykkyysalue, kyvykkyys, palvelu ja prosessi Määritelmät Luonnos 10/2013 simerkkejä Kyvykkyysalue koostuvat organisaation kyvykkyyksistä, joiden avulla toteutetaan organisaation strategia. Kyvykkyysalue Henkilöstöhallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut Kyvykkyydet koostuvat henkilöistä, prosesseista, informaatiosta ja järjestelmistä, niitä käytetään palveluiden tuottamiseen ja ne määrittelevät organisaation sisäisen toimintamallin edustaa mitä -näkökulmaa kyvykkyydet ovat organisaation sisäinen näkökulma palveluntuotannossa kyvykkyys on eri asia kuin kompetenssi, joka kuvaa yksittäisten henkilöiden tietojen ja taitojen tasoa palveluntuotannon kyvykkyys kertoo mitä spoon kaupunki tarvitsee, jotta se pystyy toteuttamaan strategiansa esimerkkejä: kuvantaminen, jätteenkeräys 1 n Kyvykkyys 1 Palkkahallinto Lasten terapiapalvelut Palvelut ovat kyvykkyyksiin verrattuna näkyvämpi elementti organisaation ulkopuolelta katsottuna palvelut ovat kyvykkyyksiä hyödyntäviä aineettomia hyödykkeitä, jotka määrittelevät asukkaille ja muille sidosryhmille esitettävän arvolupauksen esimerkkejä: röntgenpalvelut, jätteenkeräyspalvelut n Palvelu n Palkan laskenta Palkan maksu Palkkakuitin lähetys Lasten toimintaterapia Lasten psykologiapalvelu Lasten puheterapia Prosessi on kokoelma aktiviteetteja, jotka tuottavat halutun lopputuloksen ("miten") edustaa miten -näkökulmaa prosessi kuvaa, kuinka yhtä tai useampaa kyvykkyyttä hyödynnetään esimerkkejä: kuvanna potilas, kerää jätteet n Prosessi Laske palkka Maksa palkka ulosta ja lähetä sähköinen palkkakuitti arjoa toimintaterapiaa arjoa psykologiapalveluita arjoa puheterapiaa lapsille 21

22 Ratkaisu 6. Yhteensopiva ja toimintalähtöinen käsitteistö ja sen systemaattinen käyttö Ydinpalvelut oleellisin syy miksi asiakas haluaa tai tarvitsee palvelua ukipalvelut ydinpalvelun välttämätön osa Mistä suurimmat hyödyt? Minkä voi toteuttaa DGAALSSSA KRROKSSSA? Mikä pitää toteuttaa FAC O FAC KRROSSSA? Lisäpalvelut tuo lisäetuja, ei välttämättömiä Asiointipalvelut ohjaa ja neuvoo ydin-, tuki- ja lisäpalvelluista

23 Ratkaisu 7: Yhteen sopiva julkissektorin prosessi-kartta ja sen systemaattinen käyttö Ohjausprosessit Yhteisöt Yhteisöt Yritykset Kuntalaiset Palvelutarjooma ASAKAS- ARV Käyttäjä Ydinprosessit Y1. Asiakkuuksien hallinta Y2. Palvelujen järjestämisen hallinta Y3. Palvelutuotannon hallinta Palveluvalikoima Palvelut asiakkaille Yritykset Kuntalaiset ASAKAS- VAKUUS Käyttäjä ukiprosessit 23

24 Miten sinne päästään? Kokonaisarkkitehtuurisatsaus, siis miksi? 24

25 oimintamalli Henkilöstö -kyvykkyys ieto Osaaminen Perustehtävät Johtaminen Rakenteet Kokonaisarkkitehtuurityön keskeisin haaste: miten siilo- ja talousrakenteisesta kehittämisestä toimintarakenteisiin perustuvaan kehittämiseen Missio Visio - Strategia Strategiset päämäärät, tavoitteet Kriittiset menestystekijät Kuntien ydintehtävien tarkistaminen Päivi Sutinen Palvelut Asiakkuudet Palveluostot -kyvykkyys ieto Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Prosessit C -kyvykkyys ieto eknologia LA -kyvykkyys Ohjausprosessit Ydinprosessit 1. asiakkuuksien hallinta 2. palvelujen järjestämisen hallinta 3. palvelutuotannon hallinta Julkissektorin ydinprosessien sopiminen ukiprosessit Maankäyttö -kyvykkyys ietojärjestelmät Markkinatuntemus Markkinavaikutus Julkissektorin kyvykkyyksien määrittäminen A ieto paikallisesti ieto L Ä ilojen Kaavoittaminen H rakentaminen Ö Yksityissektorin kyvykkyyksien määrittäminen paikallisesti ilojen kayttö kunnossapito Myynti ja rakentaminen S R A G A - J A O M K H Ä M 25

26 Kokonaisarkkitehtuurityön keskeisin haaste: miten siilo- ja talousrakenteisesta kehittämisestä toimintarakenteisiin perustuvaan kehittämiseen Strategia Strategiset tavoitteet Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Kuntien ydintehtävien tarkistaminen oimintanäkökulma + oiminta-arkkitehtuuri Asiakkaat Palvelut Prosessit ietoarkkitehtuuri Julkissektorin ydinprosessien sopiminen Julkissektorin kyvykkyyksien tunnistaminen paikallisesti Kustannusvaikuttavuus Yksityissektorin kyvykkyyksien tunnistaminen paikallisesti M K O H M Ä A M V O ietovarannot joustavaan käyttöön: Perustietovarannot ja tietoluokittelu kuntoon eknologia-näkökulma Järjestelmäarkkitehtuuri eknologia-arkkitehtuuri Päivi Sutinen Järjestelmät mahdollistamaan paikalliset palvelutarjoomaratkaisut: Avoimet rajapinnat eknologia mahdollistamaan tiedon liikkumisen: C-palveluväylä / X-Road 26

27 Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on Kriittinen mahdollisuus: KYVYKKYYSKARA toimintaperustainen rakenne johtamisen ja kehittämisen kohdentamiseen Miten kokonaisarkkitehtuurilla enemmän aikaan? toiminnan eli asiakkuuksien, prosessien ja palvelujen, ietojärjestelmäarkkitehtuuri oimintaarkkitehtuuri tietojen, ietoarkkitehtuuri tietojärjestelmien ja teknologian sekä niiden Vähemmän yksityiskohtia, Kriittinen riski: tuottamien palvelujen enemmän modulaarisuuteen C-osaamisvetoinen muodostaman arkkitehtuurityö kokonaisuuden etäännyttää perustuvaa kokonaishallintaa. rakenne kaupunkien ydintoimintoja Vähemmän hallintoa, Johtavat kehittämistyöstä Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen eknologiaarkkitehtuuri enemmän paikallisesti johdettua lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden kunnan ydintekemistä. hallitsemiseksi ja kehittämiseksi nykytilasta tavoitetilaan Vähemmän siilotoimintaa, valikoiduilla kehittämisalueilla enemmän kokonaisuuden kautta Avainsanoina. priorisoitua tekemistä. strategialähtöisyys Vähemmän asiakaslähtöisyys käsitekikkailua, enemmän käsitteellistä toimintalähtöisyys selkeyttä (esim. palvelu vs. ict-palvelu). Lähde: JHS 179 C-palvelujen kehittäminen, Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Päivi Sutinen 27

28 Kansallinen tavoite kitkattomasti yhteentoimiva ja teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntävä Suomi. Saavuttaminen edellyttää sekä julkissektorin että yritysten osalta paikallisten kyvykkyyksien asiakkuusperustaista ja toimintalähtöistä johtamista ja kehittämistä. ekijätiedot ja/tai esityksen nimi 28

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan johtaminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan johtaminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan johtaminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä muodostavat valmennuspolun 1. Toiminnan johtaminen 2. Toiminnan

Lisätiedot

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari 10.11.2014 Markus Merenmies Kansallisarkisto Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu

Lisätiedot

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija, 1975-1979

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoviraston ohjeita ja oppaita 2 Toimittaja: Satu Savia Taitto: Oy Graaf Ab Julkaisija: Museo 2015 ja Museovirasto, Helsinki 2013 ISBN 978-951-616-234-1

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012 1 Aiheet Kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin kohdealue Keitä tämä koskee Opintohallinto tässä viitearkkitehtuurissa Kansallisen

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot