Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus (20)

2 Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3 Koulutus 1.4 Tapahtumat 1.5 Kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 2.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 2.2 Koulutus 2.3 Jäsenpalvelut 3. Vaikuttaminen ja viestintä 3.1 Viestintä 3.2 Yhteistyöverkostot 4. Hallinto ja talous 4.1. Hallinto 4.2 Toimisto ja henkilöstö 4.3 Talous 5. Liiton ylläpitämien aluetoimistojen toimintasuunnitelmat 5.1 Keski-Suomi 5.2 Pohjois-Karjala 5.3 Pohjois-Savo 5.4 Uusimaa 6. Kärkihankkeet Tapahtumakalenteri (20)

3 JOHDANTO Toimintavuosi 2013 oli uuden yhdistyneen nuorisoseurajärjestön ensimmäinen toimintavuosi. Kalevan Nuorten Liitto sekä Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan keskusseurat yhdistyivät osaksi Suomen Nuorisoseurat ry:tä Ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella voi todeta, että uudistus on keventänyt hallintoa ja auttanut suuntaamaan resursseja ja osaamista seuratoiminnan kehittämiseen. Uuden yhdistyneen liiton painopiste on aiempaa huomattavasti vahvemmin kulttuurisessa lapsi- ja nuorisotyössä. Syysvaltuustossa vahvistettiin nuorisoseurojen kasvatusnäkemys, joka tekee näkyväksi toiminnan taustalla olevan kasvatuksellisen ajattelun. Vuoden päätapahtuma oli Saimaan piirijärjestön kanssa järjestetty valtakunnallinen lastenkulttuuri tapahtuma Lasten Kalenat Lappeenrannassa. Tapahtuman osallistujamäärä oli yhteensä noin 850 henkilöä. Kulttuuri- harrastustoiminnan osalta toimintasuunnitelma toteutui keskeisiltä osiltaan suunnitellusti. Järjestötoiminnan painopiste oli uuden toimintakulttuurin ja osaamiskeskuksiin perustuvan toimintamallin vakiinnuttaminen. Toimintavuonna käynnistettiin jäsenistölle suunnatut arpajaiset, joiden tuotto käytetään nuorisoseurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön. Arpajaisten yhteydessä Nuorisoseura-lehti toimitettiin kaikkiin jäsentalouksiin. Lisäksi vuoden aikana suunniteltiin ja tehtiin sopimukset varainhankinnan kampanjoista ja yritysyhteistyöstä, joiden toimeenpano ajoittuu vuosille 2014 ja Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet vuodelle 2013: - Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia - Edesautamme lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista nuorisoseuroissa - Kehitämme ja järjestämme ohjaajakoulutusta - Pidämme huolta ohjaajien jaksamisesta ja virkistäytymisestä ohjaajahuollon avulla - Teemme paikallista nuorisoseuratoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti - Kerromme toiminnastamme avoimesti ja aktiivisesti - Kartoitamme kaupunki- ja kasvualueiden toimintaympäristön ja tilanteen - Kokoamme olemassa olevat toimivat esimerkit kaupunkien ja kasvualueiden nuorisoseuroista - Käynnistämme strategian mukaisen vapaaehtoistyön kehittämisen ohjelman, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista - Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja Suomen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaa Jyväskylän nuorisoseurakokouksen hyväksymä strategia Nuorisoseurat 2020 sekä kolmivuotisohjelma Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeet (20)

4 Nuorisoseurat 2020 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Visio 2020 Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Arvot Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan. Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan. Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua. Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset. Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan. Strategiset tavoitteet Kulttuurinen harrastustoimintamme on laadukasta - Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. - Toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta. - Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä - Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. - Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. - Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan. - Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta. Nuorisoseuratyö on tunnettua ja arvostettua - Toiminta näkyy ja kuuluu myönteisellä tavalla. - Järjestön julkikuva on nykyaikainen ja yhdenmukainen kaikilla toiminnan tasoilla. Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden - Järjestörakenne mahdollistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan koko maan alueella. - Resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten ja nuorten toiminnalla on kasvumahdollisuuksia. Kriittiset menestystekijät Osaavat ohjaajat - Laadukas ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto 4 (20)

5 - Ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot Aktiiviset vapaaehtoistoimijat - Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri - Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto Ajantasainen viestintä - Suunnitelmallisuus ja viestinnällinen työnjako - Nykyaikaiset ja toimivat viestinnän välineet Toimiva organisaatio - Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit - Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Tasapainoinen talous - Tarkka talouden suunnittelu ja seuranta - Laaja rahoituspohja 5 (20)

6 1. KULTTUURI- JA HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Nuorisoseuraliikkeen perustan muodostaa seuratasolla tehtävä lasten ja nuorten kulttuurinen kerho- ja harrastustoiminta sekä eri sukupolvia yhdistävä toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee seuroissa tehtävää monipuolista toimintaa ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä tuottamalla aineistoja ja luomalla uusia toimintamalleja. Nuorisoseurastrategia 2020 sekä toiminnan kärkihankkeet vuosille linjaavat nuorisoseuraliikkeen kulttuuri- ja harrastustoiminnan kehittämistyötä seuraaville vuosille. Toimintavuoden alussa käynnistetään organisaatiouudistuksen mukaiset teatterin ja lastenkulttuurin osaamiskeskukset ja verkostot. Vuoden aikana täsmennetään niiden sekä vuonna 2012 perustetun tanssin osaamiskeskuksen tehtäviä ja työnjakoa. Järjestön päätoimintamuotojen kehittämiseksi ja uusien toimintojen käynnistämiseksi liitto toteuttaa hankkeita ja projekteja yhdessä jäsenistön ja eri yhteistyötahojen kanssa. Hankkeet toteutetaan erillisavustuksilla. Liitto vastaa hankkeista saatujen kokemusten ja käytänteiden levittämisestä jäsenistön keskuuteen. Vuoden 2013 aikana liitto toimii lapsen oikeuksia ja osallisuutta edistävän Lapset äänessä hankkeen vastuujärjestönä, käynnistää kulttuurisen nuorisotyön hankkeen. Kansainvälinen yhteistyö kuuluu luonnollisena osana yhä useamman nuorisoseuran toimintaan. Liitto tukee lasten ja varhaisnuorten kasvua kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen edistämällä kulttuuri- ja nuorisovaihtoja, välittämällä ohjaajille kutsuja kansainvälisiin koulutuksiin ja tanssi- ja teatteriryhmille esiintymiskutsuja kansainvälisiin tapahtumiin Kehittäminen ja hanketoiminta Syysvaltuustossa vahvistettiin nuorisoseurojen kasvatusnäkemys, joka tekee näkyväksi toiminnan taustalla olevan kasvatuksellisen ajattelun. Tanssitoiminnan kehittämiseksi Tanssin osaamiskeskuksen vuonna 2011 käynnistettyä toimintaa on kehitetty edelleen. Liitto jatkoi Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen liiton kanssa tehtyä ostopalvelusopimusta osaamiskeskuksen tehtävien hoitamiseksi vuosina Tanssin osaamiskeskuksen työntekijät ovat kokoontuneet säännöllisesti Pispalan Sottiisin työntekijöiden kanssa ja sopineet käytännön toimista ja keskinäisestä työnjaosta. Osaamiskeskuksen työn tukena jatkoi kevään ajan liiton tanssitoimikunta, joka kokoontui yhden kerran. Tanssin osaamiskeskus laati syksyllä suunnitelman tanssin osaamisverkoston työn käynnistämiseksi ja sopi alue- ja piiritoimistojen kanssa toimista vuodelle Liitto on jatkanut toimia Suomen Nuoriso-opiston kanssa Teatterin osaamiskeskuksen käynnistämiseksi Mikkelissä. Opisto sai hankerahoituksen, jolla on toteutettu 50 ohjaajan haastattelu, työnohjauksellinen työpaja ja markkinointikoulutus sekä teatteritoimijoiden tapaamiset. Liitolla on edustaja hankkeen ohjausryhmässä. Liiton teatteritoimikunta kokoontui kevään aikana kaksi kertaa. Teatteriverkoston työskentely käynnistettiin olleella teatteriagenttien tapaamisella. Tanssin ja teatterin osaamiskeskusten toimintamallien kehittämiseksi, nuorien taiteen ammattilaisten työllistämiseksi ja uusien harrastusryhmien käynnistämiseksi liitto laati Taiteelle tekijöitä - 6 (20)

7 hankesuunnitelman. Opetus- kulttuuriministeriö myönsi alkuvuodesta 2014 liitolle hankkeen toteuttamiseen euron avustuksen. Lastenkulttuurin osaamiskeskuksen muodostavat Helsingin, Jyväskylän, Lappeenrannan ja Vantaan toimistolla lasten harrastus- ja kerhotoiminnan parissa työskentelevät työntekijät. Lastenkulttuurin verkostoon kuuluvat kaikki alue- ja piiritoimistojen työntekijät. Vuoden aikana osaamiskeskuksen toimintaa on tarkennettu kolmessa työkokouksessa. Osaamiskeskuksen kokouksissa käynnistettiin järjestön kasvatusnäkemyksen työstäminen. Valtuuston syyskokous käsitteli ja hyväksyi kasvatusnäkemyksen. Liitolla on lasten ja nuorten toimintaan kehitetyt Tempoa Tenaviin ja Young Art toimintamallit. Young Art -toimintamallin käyttöä ja sen levittämistä on tuettu tiedotuksella ja markkinoinnilla. Ohjaajia varten koottiin menetelmäopas. Tempoa Tenaviin -tuotemerkin jatkokehittäminen ja Ohjaajan oppaan päivittäminen siirrettiin seuraavalle vuodelle. Alle kouluikäisten lasten tanssi- ja leikkikasvatuksen tueksi koottiin Täpinää Tassuihin - materiaalipaketti. Aineisto koottiin vuosien Suomen Nuorisoseurojen ja Kalevan Nuorten Liiton vuosiohjelmista ja niiden säestyslevyiltä. Materiaalipakettia markkinoidaan pääasiassa varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Liiton hallitus nimesi Vuoden ohjaajiksi Eija Inkisen Mäntyharjulta ja Minna Loikkasen Lahdesta. Uudistettiin Esko -patsaan valintaprosessia ja Vuoden teatteriteosta Esko-patsas myönnettiin Teatterilaivalla Jyväskylän teatteriyhdistys Kulissin nuorisoteatteriryhmälle EMPTY:lle. Lapset äänessä hanke Liitto toimi lapsen oikeuksia ja osallisuutta edistävän Lapset äänessä hankkeen vastuujärjestönä. Yhteistyössä kuuden muun lasten ja nuorten järjestön kanssa toteutetun hankkeen kohderyhmänä olivat 7-12-vuotiaat ja heidän ohjaajansa. Vuoden 2013 aikana hankkeen projektipäällikkö osallistui järjestöjen ohjaajien ja työntekijöiden koulutuksiin. Osana hanketta järjestettiin kolmatta kertaa valtakunnallinen majanrakennuskilpailu, johon osallistui 970 lasta eri puolilta Suomea ja 214 heidän rakentamaansa majaa. Hankkeesta on laadittu erillinen raportti ja tilinpäätös. Seurantalot Seurantalot.fi sivustoa ylläpidettiin yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annettiin ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Suomen Kotiseutuliiton välittämää seurantalojen korjausavusta saatiin 49:lle suomenkielisten nuorisoseurojen talolle yhteensä euroa. Nuorisoseuroja kannustettiin järjestämään avointen ovien päiviä ja talon toiminta esitteleviä tilaisuuksia valtakunnallisen seurantalopäivän ( ) yhteydessä. Kansalaistoiminnan teemaryhmä Kansalaistoiminnan teemaryhmä työskenteli kehittäen maaseudun asukkaiden palveluja, vahvistaen maaseudun kansalaistoimintaa sekä kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia ja parantaen kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Hanke jakautuu yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen sekä käytännön kehittämistyöhön. Itse tehty hanke Itse tehty hanke on nuorten omien projektien toteuttamiseen suunnattu hanke. Nuorten projekteille myönnetään euron projektiavustus. Hanketta koordinoi Nuorten Akatemia, joka vastaa toimintamuodon kehittämisestä. Vuoden aikana liitto on tukenut kolmea nuorten toteuttamaa hanketta Itse tehty -avustuksella. Hankkeisiin on osallistunut yhteensä 25 iältään 7-12 vuotiasta lasta ja nuorta. 7 (20)

8 J.H. Erkon kirjoituskilpailu Suomen Nuorisoseurat on ollut perustamassa tunnettua ja arvostettua J.H. Erkon kirjoituskilpailua. Nykyisin kirjoituskilpailun järjestelyistä ja rahoituksesta vastaavat Suomen Nuoriso-opisto. Liitto osallistui kilpailun järjestämiseen yhtenä taustayhteisönä. Young Art Laboratorio - hanke Kulttuurisen nuorisotyön aseman vakiinnuttamiseksi, verkostojen luomiseksi sekä uusien metodien ja työkalujen kehittämiseksi liitossa laadittiin Young Art Laboratorio -hanke, jolle haettiin avustusta Suomen Kulttuurirahastolta. Avustusta ei rahastolta saatu ja hankesuunnitelmaa uudistettiin loppuvuodesta. Alkuvuodesta 2014 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle euron avustuksen. 1.2 Kerhotoiminta Lastenkulttuurin osaamiskeskus luo edellytyksiä lasten kerhotoiminnalle ja vastaa ohjaajien peruskoulutuksen, KNoppi -koulutuksen kehittämisestä, pienten lasten iltapäivätoiminnan ym. kerhotoiminnan mallintamisesta sekä netissä olevan kerhotoiminnan työkalupakin ja Ohjaaja-sivuston kehittämisestä. Liiton aluetoimistot Helsingissä ja Jyväskylässä sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestöt järjestävät lakisääteistä 1-2 luokkien oppilaiden iltapäivätoimintaa. Lastenkulttuurin osaamiskeskus ja Jyväskylän toimisto sopivat jatkotoimista Iltapäivätoiminnan mallintamiseksi ja aineistojen kokoamiseksi. Liiton kotisivuille suunniteltiin ja koottiin ohjaajia palveleva Ohjaaja-sivusto kevään aikana. Vuoden aikana julkaistiin 13 ohjaajien laatimaa blogitekstiä liiton kotisivuilla. Helsingin aluetoimisto on järjestänyt vauvasirkustoimintaa, jonka levittämiseen ja mallintamiseen ei ollut riittävästi resursseja toimintavuoden aikana. Vuoden 2013 aikana ohjaajien peruskoulutuksen, KNoppi -koulutuksen, opetussuunnitelma ja kouluttajaaineistot päivitettiin vastaamaan nykyistä organisaatiota ja strategiaa. KNoppi - kouluttajakoulutus järjestettiin Mikkelissä osallistujia 8. Uudellamaalla järjestettiin ensimmäinen aikuisille suunnattu KNoppi Pro koulutus. KNoppi koulutuksen kehittämistyöstä vastaa käytännössä Uudenmaan aluetoimisto ja Stadin nuorisoseura. 1.3 Koulutus Harrastusalakohtaisen koulutuksen kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat tanssin ja teatterin osaamiskeskukset yhteistyössä aluetoimistojen ja piirijärjestöjen kanssa. Järjestön koulutuksia sekä vanhempi-lapsi toimintaan tuotettuja Piilometsän tansseja ja Tempoa Tenaviin aineistoja on markkinoitu oppilaitoksille, yhteistyötahoille ja kasvatusalan ammattilaisille ympäri Suomen. Liitto on tiedottanut eri puolilla maata järjestetyistä ohjaajakoulutuksista ja sivustosta sekä Suomen Harrastajateatteriliiton tarjoamista koulutus- ja toimintamahdollisuuksista. Liitto on jatkanut Ohjaajien olohuone ohjaajahuollon kehittämistä. Vuoden aikana liitto järjesti Lasten Kalenoiden yhteydessä Lappeenrannassa sekä Mikkelissä ohjaajatapaamisen yhteydessä Ohjaajien olohuone - tilaisuudet. Lisäksi liitto osallistui neljän piirijärjestön toteuttaman tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 84 ohjaajaa. 8 (20)

9 Liitto järjesti Tempoa Tenaviin -koulutukset seuraavasti: - ohjaajien täydennyskoulutus Helsingissä, osallistujia ohjaajakoulutus Ylivieskassa osallistujia virikekurssi Ylivieskassa, osallistujia 8. Piilometsän tansseja -koulutuksia järjestettiin vuoden aikana kuusi, joista puolet järjestön ulkopuolisille henkilöille Lahti, osallistujia Helsinki, osallistujia Muurasjärvi, osallistujia Turku Nurmes Sirkustoiminnan edistämiseksi liitto järjesti - sirkusohjaajakoulutuksen Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurojen kanssa Ilmajoella Osallistujia vauvasirkuksen virikekurssin Helsingissä Stadin Nuorisoseurojen kanssa. Osallistujia 15. Teatterikoulutukset Teatterin osaamiskeskus hankkeessa tuotettiin - Teatris työnohjauksellinen työpaja ohjaajille Helsinki - Upea teatteripäivä Lempäälä, markkinoinnin ja viestinnän koulutus - Esko vuoden teatteriteko 2013 tunnustus, tunnustuksen myöntämisen prosessin uudistaminen - Teatteriagenttitoiminnan käynnistäminen Turku - Teatteri- ja sirkustoiminnan kartoitus, 50 ohjaajan haastattelu Kesän aikana liitto toteutti yhdessä paikallisseurojen ja aluetoimistojen kanssa 9 teatterityöpajaa eri puolilla maata. Työpajoihin osallistui yhteensä 130 eri-ikäistä henkilöä. Tanssikoulutukset Tanssin osaamiskeskuksen järjestämät koulutukset - Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Mikkelissä, osallistujia Tanssitaloviikonloppu Mikkelissä, osallistujia Kansantanssiohjaajien peruskurssi I jakso Lahdessa, osallistujia 18. Liitto osallistui kansantanssin ohjaajakoulutuksen aineistoja päivittävän ja koulutuksia koordinoivan järjestöjen yhteistyöryhmän järjestöjen yhteistyöryhmän työhön. Työryhmä kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana kehitettiin yhdessä ohjaajakoulutuksen sisältöä ja rakennetta sekä jaettiin tietoa järjestöjen omista tapahtumista, koulutuksista ja kursseista. 1.4 Tapahtumat Liitto järjesti Saimaan piirijärjestön kanssa valtakunnallisen lastenkulttuuritapahtuman Lasten Kalenat Lappeenrannassa. Ohjelmassa oli illanviettoja, konsertteja, kulkue sekä taiteen eri alojen työpajat. Pääjuhla oli 1,5 tunnin mittainen juonellinen kokonaisuus, jonka käsikirjoituksen laativat imatralaiset lapset ja nuoret. Tapahtuman osallistujamäärä oli yhteensä noin 850 henkilöä. Maksavia osallistujia oli 663 ja heistä 9 (20)

10 530 oli alle 17-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä kansainvälisiä vieraita Ukrainasta ja Venäjältä 71 henkilöä. Kalenoiden järjestelyistä ja ohjelmasta vastasi yli 100 talkoolaista, järjestön työntekijää sekä taiteen eri alojen palkattua ammattilaista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki tapahtumaa euron avustuksella. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä antoivat hallinnassaan olevat tilat tapahtuman käyttöön korvauksetta.tapahtuman kuluista 63 % katettiin osallistumismaksuilla. Loppuvuodesta käynnistettiin vuosien 2015 ja 2017 Kalenoiden valmistelut. Folklandia risteily Silja Europalla Tapahtuma tarjosi kansantanssin ja musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä oli 53 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Tapahtumatuotannon liikevaihto oli euroa, joka katettiin osallistumismaksuin. Pispalan Sottiisin Tanssimania tapahtuma Tampereella. Uuden kansantanssin ja -musiikin konsertti- ja koulutustapahtuma, joka kokosi osallistujiksi koulutustilaisuuksiin yli 400 kansantanssin ja musiikin harrastajaa. Tapahtuman kokonaiskävijämäärä oli henkilöä. Tapahtuman liikevaihto oli euroa, joka katettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tampereen kaupungin avustuksilla, muilla hankeavustuksilla ja osallistumismaksuin. Dääns-leiri järjestettiin Tanssimanian yhteydessä Tampereella Kolmatta kertaa järjestetylle leirille osallistui 140 nuorta tanssin harrastajaa eri puolilta maata. Aikuisten kansantanssiluokittelu järjestettiin Tampereella Sorin sirkuksen tiloissa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 30 kansantanssiryhmää. Ramppikuume - valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Mikkelissä Osallistujia noin 200. Liitto osallistui vuotiaille suunnatun koulutuksellisen teatteritapahtuman suunnitteluun ja markkinointiin. Tapahtuman vastuujärjestäjä on Suomen Nuoriso-opisto. Liiton edustajat osallistuivat Seinäjoella järjestetyn Harrastajateatterikesän suunnitteluun. Liitto järjesti tapahtuman yhteydessä teatterileikin, johon osallistui 50 päiväkoti-ikäistä lasta. Tapahtuman toteutusvastuu on Suomen Harrastajateatteriliitolla. Liitto osallistui Teatterilaiva -teatterifestivaalin toteutukseen Silja Europalla tuottamalla uutisteatterityöpajan, johon osallistui 12 henkilöä. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 250 henkilöä. Suomen Nuoriso-opisto on tapahtuman pääjärjestäjä. Liitto osallistui Nuori Kulttuuri säätiön järjestämän Teatris tapahtuman markkinointiin ja järjesti tapahtumassa työnohjuksellisen työpajan ohjaajille Helsingissä Nuorisoseurojen valtakunnalliseen lentopalloturnaukseen Iisalmessa osallistui 39 joukkuetta. Tapahtuman toteutuksesta vastasi Ylä-Savon Nuorisoseurojen Liitto. Tulevat tapahtumat vuonna 2013 käynnistetyt valmistelut Vuonna 2014 järjestettävien lasten kansantanssiryhmien luokittelujen valmistelut käynnistettiin suunnitellun mukaisesti keväällä Liitto on tiedottanut Islannissa kesällä 2014 järjestettävästä lasten pohjoismaisesta Barnlek -tapahtumasta. 10 (20)

11 Käynnistettiin SottiisiMoves tapahtuman järjestelyt. Tapahtumassa yhdistyvät Pispalan Sottiisin kesäfestivaali ja Nuori Kulttuuri -säätiön valtakunnallinen Moves-tanssikatselmus. Tanssin osaamiskeskus käynnisti Tanssin riemuvuosi 2016 teemavuoden valmistelut. Toimintasuunnitelmasta poiketen liitto ei osallistuminen Porissa heinäkuussa järjestetyn Suomi Areenan kansalaistoritapahtumaan Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan edistämiseksi liitto kokosi aktiivisista toimijoista kansainvälisen toiminnan verkoston, jonka ensimmäinen kokous ja kansainvälinen tapaaminen järjestettiin Mikkelissä Kansainvälisistä tapahtumista, seminaareista sekä avustusmahdollisuuksista on tiedotettu kv-toiminnan tiedotteessa sekä liiton kotisivuilla. Liitto on mukana Eurooppalaisessa Vapaaehtoispalvelussa (EVS) ja kehitti EVS-projekteja yhteistyössä aluetoimistojen ja paikallisseurojen kanssa. Uusille toimijoille järjestettiin EVS-koulutus Helsingissä yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn kanssa. Koulutukseen osallistui 17 henkilöä. CIMO myönsi liitolle neljään eri hankkeeseen yhteensä EVS avustuksilla toteutettiin hankkeet Kuoreveden, Hämeenkyrön ja Hollolan nuorisoseurojen kanssa. Hankkeisiin osallistui yhteensä 12 nuorta viidestä eurooppalaisesta valtiosta. Nuorten parissa toimivien koulutukseen tarkoitetulla avustuksella liitto järjesti Mikkelissä kansainvälisen verkostotapaamisen, johon osallistui 13 suomalaisen lisäksi 17 nuorta neljästä eri maasta. EU myönsi Kuoreveden nuorisoseura Nysälle vuonna 2012 toteutetusta EVS-hankkeesta Euroopan kansalaisen palkinnon. Folklore Suomi Finlandin sihteeristöpalvelut on hoidettu tanssin osaamiskeskuksesta Lahdesta. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestölliset rakenteet luovat kehyksen sisällölliselle kehittämiselle. Jäsenistön on voitava tuntea kuuluvansa yhtenäiseen valtakunnalliseen nuorisoseuraliikkeeseen. Järjestöllistä yhtenäisyyttä vahvistetaan käytännön yhteistyöllä ja vuoropuhelulla järjestön eri tasojen kesken, tehokkaalla viestinnällä, yhtenäisillä työkaluilla ja käytännöillä, avaintoimijoiden osaamisen vahvistamisella sekä yhteenkuuluvuutta ja motivaatiota lisäävillä tunnustuksilla. Vuoden 2013 aikana vakiinnutetaan yhdistyneen liiton, aluetoimistojen ja osaamiskeskusten toiminnot sekä kehitetään mallit osaamiskeskusten toiminnan ohjaukseen ja aluetoimistojen alueiden nuorisoseurojen kuulemiseen Kehittäminen ja hanketoiminta Nuorisoseuroille on laadittu kahdet eri mallisäännöt, toiset keskusseuran jäsenille ja toiset vain liiton jäsenenä oleville seuroille. Mallisäännöille on haettu ennakkotarkastusta Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimistosta. 11 (20)

12 Valtakunnallista nuorisoseurapäivän juhlaa vietettiin Ylöjärvellä Vahannan Nuorisoseuran isännöimänä Tilaisuudessa nimettiin Vuoden Nuoriseuraksi Nuorisoseura Motora Joensuusta. Hallitus nimesi Vuoden Hermanniksi Matti Yli-Tepsan Sodankylästä. Palvelutuuli hanke Liiton hallinoima Palvelutuuli hanke jatkoi toimintaansa luoden Keski-Suomen maakunnan alueella toimivia ja monipuolisia palvelumalleja kyläkeskuksiin ja seurantaloille vähentyneiden palveluiden tilalle. Hankkelle myönnettiin kahden kuukauden jatkoaika, joten sen toiminta jatkuu tammi-helmikuun vuoden 2014 puolella. Leipää ja kulttuuria -työllistämishankkeet Keski-Suomen alueella toimiva Leipää ja kulttuuria 2 työllistämishankkeen kautta liitto on osallistunut Nuorisotakuun toteuttamiseen parantamalla nuorten työllistymismahdollisuuksia kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin Keski-Suomessa. Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen hallinnoima Leipää ja kulttuuria hanke laajeni Uudenmaan alueelle. Hankkeen toisen työntekijän toimipaikka on liiton Uudenmaan aluetoimistolla. Liitto haki Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki ohjelmasta avustusta Hyvä duuni hankkeelle 25 nuoren palkkaamiseksi hyvinvointia edistäviin tehtäviin eri puolille Suomea. Hanke ei saanut avustusta. Liitto laati kaupunki-strategian kaupunki- ja kasvualueiden nuorisoseuratoiminnan tueksi Koulutus Kevään työntekijäpäiville Mikkelissä osallistui 31 järjestön toimihenkilöä. Syksyn työntekijäpäiville Mikkelissä osallistui 34 järjestön toimihenkilöä. Opintokeskus Kansalaisfoorumi on järjestänyt luottamus- ja toimihenkilöille koulutuksia, joissa lisätään valmiuksia hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnan markkinoinnissa. Piirijärjestöt ovat hyödyntäneet Sivistysliitto Kansalaisfoorumin kehittämää johtokuntien toiminnan kehittämiskoulutus -mallia Jäsenpalvelu Nuorisoseurarekisterin käyttökoulutuksia on järjestetty alueellisesti. Rekisterin käyttötukea on annettu sekä liiton keskustoimistolta että Pohjois-Savon aluetoimistolta. Jäsenkortit toimitettiin alle 16-vuotilaille jäsenille ja heidän ohjaajilleen. Yhteensä kortteja toimitettiin n kappaletta. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 28-sivuinen Nuorisoseuralehti toimitettiin maksutta jokaisen nuorisoseuran puheenjohtajalle ja sihteerille. Lehden numero 3 toimitettiin kaikkiin nuorisoseuratalouksiin. Otettiin käyttöön järjestön nettikauppa osoitteessa 12 (20)

13 Sähköiset kuukausitiedotteet piirijärjestöille ja liiton avaintoimijoille on lähetetty kuukausittain lukuun ottamatta heinäkuuta. Kultaisia ansiomerkkejä myönnettiin 4 kpl ja kultaisia tunnustusmerkkejä 1 kpl. Muita ansio- ja tunnustusmerkkejä myönnettiin 129 kpl. Hermanni- ja Hermanska -arvonimiä myönnettiin 38 kpl. 3. VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ Suomen Nuorisoseurat ry:n edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on luoda lasten ja nuorten kulttuurisen kerho- ja harrastustoiminnan tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto-, alue- ja paikallistasolla. Toimintaedellytysten kehittämisessä liiton keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry ja sen ylläpitämä Opintokeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä nuoriso- ja kulttuurialan valtakunnalliset järjestöt. Toimintavuoden aikana syvennetään edelleen yhteistyötä järjestön oman oppilaitoksen Suomen Nuoriso-opiston kanssa. Ulkoisessa viestinnässä tuodaan esille järjestön arvoja, toiminta-ajatusta sekä monipuolista toimintaa. Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni-ilmeinen nuorisoseuralaisuus ja liikkeen pitkät perinteet. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan Viestintä Viestinnän kehittämiseksi liitolla on viestintätoimikunta, joka aloitti viestintästrategian laatimisen. Nuorisoseuralehti toimitettiin keskeisille valtakunnallisille yhteistyökumppaneille. Lehti ilmestyi 14.2., 22.5., ja Syyskuun lehti toimitettiin arpajaisten yhteydessä kaikille jäsenperheille. Nuorisoseurat.fi -sivuston sisältöä päivitettiin jäsenistöä ja toiminnasta kiinnostuneita entistä paremmin palvelevaksi. Syksyn aikana käynnistettiin sähköisten uutiskirjeiden uudistaminen ja kotisivujen tapahtumakalenterin kehitystyö. Syksyn aikana neuvoteltiin viestintään liittyvä yhteistyösopimus KauppaSuomi lehden kanssa. Sopimuksen myötä Nuorisoseurat saa kuukausittain näkyvyyttä lehdessä. Lehden levikki on kotitaloutta. Järjestö- ja tapahtumatiedotusta hoidettiin valtakunnalliseen ja maakunnalliseen mediaan aktiivisesti. Viestinnän painopiste oli erityisesti tapahtumatiedotuksessa Folklandiaan ja TanssiManiaan liittyen. Liitto oli näkyvästi esillä Jyväskylässä järjestetyssä valtakunnallisessa Nuori2013 tapahtumassa Yhteistyöverkostot Liitto seurasi lapsiin, nuoriin sekä kasvatus- ja kulttuuritoimintaan liittyvää yhteiskunnallista kehitystä ja piti yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin. Liitto toimi yhteistyössä eri järjestöjen kanssa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä käynnistämällä yhteishankkeita. Yhteistyötahoina ovat erityisesti muut lapsi- ja nuorisojärjestöt, tanssi-, ja kulttuurijärjestöt sekä oppilaitokset. Suomen Nuorisoseurat oli koolle kutsujana kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen verkostotapaamisissa, joita järjestettiin kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Liitto käynnisti kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivien valmistelut yhdessä Nuori Kulttuuri säätiön kanssa. Kehittämispäivät järjestetään toukokuussa (20)

14 Yhteistyö piirijärjestöjen, paikallisten nuorisoseurojen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF:in kanssa oli aktiivista. 4. HALLINTO JA TALOUS Liiton toimintaa määrittävät nuorisoseurakokouksen hyväksymät Nuorisoseurastrategia 2020 sekä kolmivuotiskaudelle hyväksytyt toiminnan kärkihankkeet, valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden vuosisuunnitelmat, hallituksen erillispäätökset sekä pääsihteerin johtaman liiton toimiston operatiivinen toiminta Hallinto Valtuuston kevätkokoukseen Helsingissä osallistui 33 äänivaltaista kokousedustajaa ja 10 muuta osallistujaa. Valtuuston syyskokous pidettiin yksipäiväisenä Tampereella. Kokoukseen osallistui 34 virallista kokousedustajaa, sekä 21 muuta osallistujaa. Liiton hallitus piti 8 kokousta vuoden aikana. Hallituksen työvaliokunnan kokouksia ei vuoden aikana pidetty Toimisto ja henkilöstö Liiton palveluksessa työskenteli kertomusvuoden aikana 20 kokopäiväistä sekä 15 osa-aikaista henkilöä. Liiton keskustoimisto sijaitsee Tikkurilassa Vantaalla, Pispalan Sottiisin tapahtumatoimisto Tampereella sekä aluetoimistot Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Vuoden aikana liiton toimistolla Vantaalla suoritti harjoittelujakso kymmenen nuoriso-, kulttuuri- tai graafisen alan opiskelijaa eri oppilaitoksista. Lisäksi Suomen Nuorisoseurat osti ostopalveluna suunnittelijan 1 henkilötyövuoden työpanoksen Etelä- Hämeen piirijärjestöltä (kansantanssin valtakunnalliset koulutukset ja tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö), Nuorisoseurat -lehden taiton Satakunnan piirijärjestöltä sekä taloushallinnon palveluja Etelä-Hämeen piirijärjestöltä Talous Liiton talouden perustan muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus sekä hankkeisiin ja tapahtumiin saatavat erillisavustukset ja toiminnan osanottotulot. Ministeriö leikkasi nuorisoseurajärjestön yleisavustusta euroa vuonna Järjestön toiminta ja talous pystyttiin kuitenkin sopeuttamaan niin, että valtionavun merkittävä lasku ei kohtuuttomasti vaikuttanut alueelliseen toimintaan. Sopeutustoimet kohdistettiin ensisijaisesti liiton toimintaan. Itsenäisille piirijärjestöille (10kpl) jaettua valtionapua jouduttiin tarkistamaan alaspäin ainoastaan euroa ja liiton ylläpitämien aluetoimistojen (4kpl) euroa. Tilikauden tulos on 9.152,97 euroa ylijäämäinen. Positiivinen tulos selittyy suurimmalta osin siirtosaamisiin kirjatuilla jäsenmaksusaatavilla. 14 (20)

15 Jäsenmaksu liiton jäsenenä oleville nuorisoseuroille oli 7,00 euroa per henkilöjäsen ja liiton jäsenenä oleville keskusseuroille 3 / jäsenyhdistysten henkilöjäsen. Talousarvion toteutumista seurattiin säännöllisesti ja hallitus teki tarvittavat sopeuttamistoimet kesken vuoden. Kevään valtuusto hyväksyi tarkistetun toimintasuunnitelman ja talousarvion. Varainhankintatoimenpiteenä käynnistettiin koko jäsenistölle suunnatut arpajaiset, joiden tuotto käytetään nuorisoseurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön. Lisäksi vuoden aikana suunniteltiin ja tehtiin sopimukset varainhankintakampanjoista ja yritysyhteistyöstä, joiden toimeenpano ajoittuu vuosille 2014 ja (20)

16 Kärkihankkeet vuosille Kärkihankkeet on hyväksytty Nuorisoseurakokouksessa Jyväskylässä LAPSET JA NUORET PARASTA! Nuorisoseuroissa edistetään lasten ja nuorten toimintaa eettisesti ja kasvua tukevasti. Vuosia jatkunut osallisuuden vahvistaminen sekä toimintamallien luominen ja hyödyntäminen ovat madaltaneet kynnystä osallistua toimintaan. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistämässä on eriikäisiä nuorisoseuralaisia. Strateginen tavoite: nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lasten ja nuorten kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. Kriittinen menestystekijä: ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot. Vaikuttavuus 2015 Nuorisoseuroissa lapset ja nuoret ovat aktiivisia tekijöitä, eivät vain kokijoita. Lasten ja nuorten toimintaan panostaminen on tuonut uusia alle 29-vuotiaita mielekkään harrastus- ja kansalaistoiminnan pariin. Lastenkulttuurin sekä harrastusalakohtaisten osaamiskeskusten vakiintunut toiminta tukee harrastamista ja edesauttaa toimintaedellytyksiä. Toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä 1. Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia 1. Edesautamme lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista nuorisoseuroissa 3. Edistämme harrastustoiminnan käynnistymistä, ylläpitoa ja kehittämistä toimintamallein ja materiaalein 4. Vakiinnutamme lastenkulttuurin sekä harrastusalakohtaisten osaamiskeskuksen toimintamallit 5. Luomme kulttuurisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia niin, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua kansainväliseen tai monikulttuuriseen toimintaan 5. Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntevuutta, yhteistyötä sekä edunvalvontaa 16 (20)

17 2. OHJAAJAT JALUSTALLA Ohjaaja on harrastusryhmän tai kerhon sydän, jonka osaaminen, innostus ja kiinnostus ohjaamiseen on toiminnan ytimessä. Ohjaaja tarvitsee huolenpitoa: koulutusta ja muiden ohjaajien tapaamista sekä apua ryhmän käytännön pyörittämisessä sekä tapahtumiin tai koulutuksiin osallistuttaessa. Yhtä oikeaa ohjaajahuollon tapaa ei ole, vaan jokainen nuorisoseura on omien ohjaajiensa asiantuntija, joka hyötyy ammattimaisesti tuotetuista tukipalveluista. Strateginen tavoite: toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta. Kriittinen menestystekijä: laadukas ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto. Vaikuttavuus 2015 Toiminnassa mukana olleet ohjaajat ovat sitoutuneita ja uusia ohjaajia on saatu toiminnan piiriin. Sekä kerho- että harrastusalakohtaista toimintaa vetävien ohjaajien osaaminen on kehittynyt ohjaajakoulutusten avulla. Osaamista tukevat laadukkaat materiaalit ja tukipalvelut. Ohjaajahuolto ja -tapaamiset motivoivat ja innostavat ohjaajia, ja jokaisella ohjaajalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen tai ohjaajahuoltoon vähintään kerran vuodessa. Toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä 1. Kehitämme ja järjestämme ohjaajakoulutusta 2. Pidämme huolta ohjaajien jaksamisesta ja virkistäytymisestä ohjaajahuollon avulla 3. Motivoimme ja innostamme ohjaajia 4. Panostamme uusien ohjaajien rekrytointiin ja perehdytykseen 5. Kokoamme ajantasaiset ohjaaja-, harrastusryhmä- sekä muut toimintaa tukevat tietopankit 6. Käynnistämme, ylläpidämme ja kehitämme kulttuurisen harrastustoiminnan palvelukonseptit 7. Mahdollistamme ammattiopettajien, harrasteohjaajien ja seuratoimijoiden yhteistyön 8. Kehitämme ja järjestämme kansainvälisyyttä tukevaa koulutusta 17 (20)

18 3. ME OLLAAN UPEITA! ASENNE RATKAISEE Nuorisoseuratoimintaan on jokainen tervetullut. Toiminta on näkyvää ja se kiinnostaa ihmisiä. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö ja tekemisen kirjo niissä on laaja. Juuri paikalliset tarinat luovat hyvää mieltä ja kertovat eteenpäin menevästä positiivisesta nuorisoseurahengestä. Luotamme toisiimme joka tasolla ja tuemme ja kannustamme toinen toistamme. Me olemme upeita! Strateginen tavoite: toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta. Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Kriittinen menestystekijä: mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri. Vaikuttavuus 2015 Positiiviset ja innostavat tarinat nuorisoseurojen toiminnasta ovat nostaneet yhteishenkeä ja edistäneet yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Toiminta on avointa ja uusien jäsenien on ollut helppo tulla mukaan. Innostamisen ja positiivisen nostojen kautta toiminta on vahvistunut ja palautteen antaminen ja saaminen on mieluisa osa nuorisoseuratoiminnan kehittämistä. Olemme ylpeitä nuorisoseuralaisuudestamme. Toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä 1. Teemme paikallista nuorisoseuratoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti 2. Kerromme toiminnastamme avoimesti ja aktiivisesti 3. Olemme aktiivinen toimija eri verkostoissa 4. Edistämme hyvää yhteishenkeä innostamalla ja nostamalla esiin kannustavia ja positiivisia esimerkkejä 5. Uskallamme yrittää ja kokeilla. Opimme prosessissa 6. Toimimme niin, että kulttuurien välinen vuorovaikutus on toimintamme vakiintunut osa 7. Haemme aktiivisesti palautteen antamisen ja saamisen paikkoja ja kehitämme toimintaa laadukkaasti 18 (20)

19 4. MISSÄ NUORET SIELLÄ NUORISOSEURAT Lasten ja nuorten kulttuurinen harrastustoiminta on vetovoimasta ja suosittua ympäri maata. Monilla alueilla on kuitenkin kaupunkeja ja kasvuseutuja, joissa nuorisoseuratoiminta on vasta hyvissä lähtökuopissa. Toiminnan käynnistämiseen tarvitaan tukea ja innostamista sekä helposti käyttöön otettavia toimintamalleja. Strateginen tavoite: resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten ja nuorten toiminnalla on kasvumahdollisuuksia. Kriittinen menestystekijä: mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri, ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot. Vaikuttavuus 2015 Innostaminen ja toiminnan käynnistämisen mahdollistaminen on luonut toimintaa niille kaupunki- ja kasvualueille, joissa toimintaa on ollut vähän. Kaupunki- ja kasvuseutustrategian luominen ja sen toteuttaminen on luonut uutta elinvoimaista toimintaa. Vanhempien sitoutuminen toimintaan on edistänyt yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. Toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä 1. Kartoitamme kaupunki- ja kasvualueiden toimintaympäristön ja tilanteen 1. Kokoamme olemassa olevat toimivat esimerkit kaupunkien ja kasvualueiden nuorisoseuroista 3. Otamme käyttöön kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin soveltuvia olemassa olevia toimintamalleja ja kehitämme ja uusia toimintatapoja 4. Verkko ja sosiaalinen media otetaan haltuun uutena toimintaympäristönä ja nuorten kohtaamisen areenana 5. Luomme kaupunki- ja kasvualuestrategian 6. Kohdennamme erityispanostusta vuosittain yhden kaupunki- tai kasvuseudun toiminnan käynnistämiseen tai elävöittämiseen 19 (20)

20 5. MUKANA OLLAAN! - VAPAAEHTOISTOIMIJAT TOIMINNAN KIVIJALKA Vapaaehtoiset ovat innokas ja iloinen toimijajoukko mitä moninaisimmissa tehtävissä. He ovat tärkeä linkki lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toteuttamisessa. Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen sekä uusien vapaaehtoisten rekrytointi ovat toiminnan kivijalka. Strateginen tavoite: aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan. Kriittinen menestystekijä: mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri, vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto. Vaikuttavuus 2015 Vapaaehtoisten hyvinvointiin on panostettu järjestön kaikilla tahoilla. Jo toiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset ovat sitoutuneita ja toimintaan on tullut myös uusia vapaaehtoisia. Koulutukset ja vapaaehtoistyötä tukeva materiaali on käytössä. Toiminnassa on hyvä yhteishenki! Toimenpiteet tärkeysjärjestyksessä 1. Käynnistämme strategian mukaisen vapaaehtoistyön kehittämisen ohjelman, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista 2. Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja 3. Nostamme esiin vapaaehtoistoimintaa ja toimijoita positiivisella tavalla 4. Kokoamme alueellisia vapaaehtoispankkeja 5. Keräämme ja annamme palautetta järjestelmällisesti kehittämisen tueksi ja innostajaksi 20 (20)

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Harrastustoiminta Tavoitteenamme oli, että nuorisotyö on tavoitteellista kasvatus ja harrastustoimintaa.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina 30.10.2015 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton rooli InnoSIprojektissa Suomen Kuntaliitto toimii kansallisena kumppanina edistäen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas 1 Luova lava lapsille kerhotoiminta Nuorisoseuroissa Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä on pääosin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi LAUSUNTO Helsinki 30.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 2.11.2015 Dnr 53/040/2014 Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot