Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma

2 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton ylläpitämien aluetoimistojen toimintasuunnitelmat 6. Liitteet: Nuorisoseurojen kasvatusnäkemys Kärkihankkeet Yhteistyöverkostot ja jäsenyydet (tanssi, teatteri, lasten kulttuuri) 2

3 Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaa Jyväskylän nuorisoseurakokouksen hyväksymä strategia Nuorisoseurat 2020 sekä kolmivuotisohjelma Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeet Toiminnan painopisteet vuonna 2015: Osaamiskeskusten ja verkostoiden toimintamallien kehittäminen Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat Ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto Jäsenkokemuksen kehittäminen Osallisuuden lisääminen Nuorisoseuratoiminnan tunnettuisuuden lisääminen Nuorten tasavalta kampanja Järjestörakenteen kehittäminen ja resurssien turvaaminen Nuorisoseurat 2020 Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Strategiset tavoitteet Kulttuurinen harrastustoimintamme on laadukasta - Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. - Toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta. - Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä - Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. - Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. - Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan. - Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta. Nuorisoseuratyö on tunnettua ja arvostettua - Toiminta näkyy ja kuuluu myönteisellä tavalla. - Järjestön julkikuva on nykyaikainen ja yhdenmukainen kaikilla toiminnan tasoilla. Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden - Järjestörakenne mahdollistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan koko maan alueella. - Resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten ja nuorten toiminnalla on kasvumahdollisuuksia. Kriittiset menestystekijät Osaavat ohjaajat - Laadukas ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto - Ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot Aktiiviset vapaaehtoistoimijat - Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri - Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto Ajantasainen viestintä - Suunnitelmallisuus ja viestinnällinen työnjako - Nykyaikaiset ja toimivat viestinnän välineet 3

4 Toimiva organisaatio - Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit - Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Tasapainoinen talous - Tarkka talouden suunnittelu ja seuranta - Laaja rahoituspohja 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Nuorisoseuratoiminnan perustan muodostaa seuratasolla tehtävä lasten ja nuorten kulttuurinen kerho- ja harrastustoiminta sekä eri sukupolvia yhdistävä toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee seuroissa tehtävää monipuolista toimintaa ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä tuottamalla aineistoja ja luomalla uusia toimintamalleja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään verkostomaisen toimintamallin avulla, jossa keskeisessä asemassa ovat toimivat osaamisverkostot, joiden toimintaa koordinoivat tanssin, teatterin, lastenkulttuurin ja tapahtumien osaamiskeskukset. Osaamiskeskukset tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään ja tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön laaja-alainen kehittäminen. Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus jatkaa toimintaansa nuorisoseurojen tanssin help deskinä, johon tanssin parissa toimivat harrastajat ja ohjaajat voivat ottaa yhteyttä ja joka palvelee heitä monipuolisesti. Vuoden aikana kehitetään nettisivustoa palvelemaan entistä paremmin ohjaajia. Lisäksi jatketaan ohjaajapankin kehittämistä sekä pidetään säännöllisesti yhteyttä ryhmiin, ohjaajiin ja muihin toimijoihin sähköpostilla, tiedotteilla, sosiaalisen median välityksellä sekä erikseen tehtävillä kohdennetuilla puhelinkierroksilla. Toiminnan tukena on tanssin toimijoista koostuva valtakunnallinen osaamisverkosto, jonka kanssa luodaan suuntaviivat ja tavoitteet kullekin vuodelle. Toiminnan keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat lasten kansantanssiluokittelujen kriteerien luominen, yhteisesitysten arvostuksen lisääminen, vuosiohjelmistojen materiaalien tarkoituksenmukaisuus ja palautteenannon kehittäminen. Vuoden aikana valmistaudutaan Kansantanssin Riemuvuoteen 2016, tuottamalla tanssijoiden vuosiohjelmistot eri-ikäisille tanssijoille sekä ideoimalla vuoteen liittyviä toiminnallisia ja viestinnällisiä projekteja. Teatterin osaamiskeskus Teatterin osaamiskeskus rakennetaan palvelemaan monipuolisesti teatterialan harrastajia järjestössämme. Osaamiskeskuksessa hyödynnetään myös muiden teatterialan toimijoiden osaamista. Vuoden aikana luodaan teatterin osaamiskeskukselle tavoite, tarkoitus ja konkreettiset toimenpiteet sekä sovitaan keskinäisestä työnjaosta. Toiminnan tukena on valtakunnallinen teatteriagenttiverkosto, joka toimii teatteritoiminnan suuntaviivojen luojana. Lisäksi teatteriagenttiverkosto tarjoaa alan toimijoille paikan verkostoitumiseen. Toiminnan keskeisempiä kehittämiskohteita ovat teatterinosaamiskeskusmallin rakentaminen ja yhteistyön koordinointi. 4

5 Vuoden aikana haetaan rahoitusta alle kouluikäisten leikinomaisen teatterimateriaalin tuottamiseen sekä koulutuksen tuotteistamiseen. Lasten kulttuurin kehittämisverkosto Lasten kulttuurin kehittämisverkosto vastaa lastenkulttuurin kehittämisestä ja innovoinnista järjestössämme. Verkostoon kuuluvat liiton toimiston lisäksi Uudenmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan aluetoimistot sekä Saimaan nuorisoseurat. Vuoden aikana lastenkulttuurin kehittämisverkostolle luodaan tavoite ja tarkoitus sekä sen toimintaa jäntevöitetään. Myös keskinäinen työnjakoelvennetään palveluiden tuottamisessa. Suurimpana tapahtumana vuonna 2015 on Lasten Kalenat kesäkuussa Lappeenrannassa. Lisäksi vuoden aikana mallinnetaan Luova lava -toiminta, nuorisoseurojen iltapäiväkerhotoiminta sekä matalan kynnyksen kerhotoiminta. Tapahtumien osaamiskeskus Tapahtumien osaamiskeskus toimii Tampereella Pispalan Sottiisin tapahtumatoimiston yhteydessä. Osaamiskeskus toteuttaa Pispalan Sottiisin kolmea tapahtumaa (Pispalan Sottiisin kesätapahtuma, Tanssimania ja Folklandia-risteily). Lisäksi osaamiskeskus osallistuu muiden valtakunnallisten tapahtumien järjestelyihin (Lasten Kalenat ja kansantanssiluokittelut) sekä edistää nuorisoseurojen tapahtumien toimintaedellytyksiä antamalla tietoa ja välineitä tapahtumien järjestäjille. Tapahtumien osaamiskeskus on aktiivinen toimija folklorealan kotimaisissa yhteistyöverkostoissa ja tarjoaa verkoston jäsenille mahdollisuuden tuoda sisältöjä omiin tapahtumiinsa. Kansainvälinen verkostoituminen tapahtuu ensisijaisesti Finland Festivalsin, kansainvälisen CIOFF-organisaation sekä Folklandiaan liittyvien pohjoismaisten ja eurooppalaisten verkostojen kautta. 1.1 Harrastustoiminta Harrastustoiminta nuorisoseuroissa on monipuolista ja osallistujalähtöistä. Toimintaa ohjaa nuorisoseurojen toiminta-ajatus, arvot ja kasvatusnäkemys. Harrastustoiminnan tueksi kehitetään ohjaajakoulutusta ja huoltoa, tuotetaan aineistoja sekä järjestetään valtakunnallisia alueellisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Liiton aluetoimistot järjestävät paikallisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä young art kerhotoimintaa. Tavoite: Tuetaan kerho- ja harrastustoimintaa tuottamalla aineistoja ja toimintamalleja Mallinnetaan luova lava lapsille päiväleirit ja kokeillaan niiden järjestämistä alueilla. Tuotetaan alle kouluikäisten teatteriin painottuva aineisto ja mallinnetaan aineistoon liittyvä koulutus. Tuotetaan tempoa tenaviin koulutukseen uusi virikemateriaali. Tuotetaan tanssitoimintaan eri ikäryhmille aineistoa. Järjestetään yhteistyössä aluetoimistojen kanssa rap-työpajat nuorille kaksiosaisina huhtikuussa ja syyskuussa. Keski-Suomen aluetoimisto/kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Liitto/Lastenkulttuurin kehittämisverkosto Tempoa tenaviin työryhmä/liitto Tanssin osaamiskeskus Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori 5

6 Mallinnetaan nuorisoseurojen iltapäiväkerhotoiminta ja tuotetaan järjestämistä helpottavaa materiaalia. Järjestetään iltapäivätoimijoiden tapaamiset keväällä ja syksyllä. Mallinnetaan nuorisoseurojen teatteriharrastajan harrastuspolku vauvasta aikuiseen asti. Kootaan tieto olemassa olevasta materiaalista ohjaajasivuille. Jatketaan vauvasirkustoiminnan kehittämistä. Luodaan toimintamalli matalan kynnyksen kerhoille Keski-Suomen aluetoimisto Keski-Suomen aluetoimisto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Liitto Uudenmaan aluetoimisto Lasten kulttuurin kehittämisverkosto Tavoite: Selkeytetään kulttuuri- ja harrastustoiminnan palvelut ja tukitoiminnot Järjestetään alueelliset teatteritoimijoiden tapaamiset yhteistyössä alueiden kanssa. Järjestetään valtakunnallinen teatteriagenttien tapaaminen kahdesti vuoden aikana. Järjestetään alueelliset tanssitoimijoiden tapaamiset yhteistyössä alueiden kanssa. Kansantanssin kääntöpiiri Järjestetään tanssitoimijoiden valtakunnallinen tapaaminen jossa käsitellään alueellisista tapaamisista nostettuja tärkeiksi ja ajankohtaisiksi koettuja aiheita ja siellä määritellään tulevan vuoden tanssitoiminnan kehitystyön painotuspisteet. Määritellään kulttuuri- ja harrastustoiminta. Luodaan seurojen käyttöön ohjaajien perehdyttämisohje ja ryhmäkehityskeskustelumalli. Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus Young art laboratorio hankkeen projektipäällikkö Leipää ja kulttuuria -hanke 1.2 Koulutus ja ohjaajahuolto Tavoite: Ohjaajakoulutusten ja ohjaajahuollon kehittäminen, koordinointi ja markkinointi Pidetään koulutustoimikunnan kokous vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. Mallinnetaan ohjaajan koulutuspolku. Koordinoidaan alueiden koulutustarjontaa. Toimialajohtaja Toimialajohtaja Toimialajohtaja 6

7 Kehitetään ohjaajien olohuone formaatteja. Järjestetään ohjaajien olohuone omien tapahtumien yhteydessä (Lasten Kalenat). Järjestetään valtakunnalliset ohjaajapäivät. Tuotetaan alueille kahdesti vuodessa ohjaajakirjepohja käytettäväksi. Tuotetaan ohjaajakysely järjestön ohjaajille. Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Pohjois-Karjalan aluetoimisto Leipää ja kulttuuria -hanke Tavoite: Ohjaajasivuston kehittäminen Luodaan ohjaajasivustolle ohjaaja- ja kouluttajapankki, johon kootaan yhteystietoja. Tuotetaan sivustolle ohjaajia tukevaa materiaalia. Julkaistaan nuorisoseuralehdessä ohjaajien sivua. Liitto Liitto/Uudenmaan aluetoimisto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tavoite: Kehitämme ja järjestämme ohjaajakoulutusta Järjestetään Knoppi kouluttajakoulutus helmikuussa. Järjestetään Tempoa tenaviin koulutus keväällä sekä virikekurssi tammikuussa. Kannustetaan alueita järjestämään virikekursseja, kuten piilometsän tansseja ja täpinää tassuihin kursseja. Markkinoidaan koulutustarjontaa myös ulkopuolisille tahoille ja järjestetään tarvittaessa kursseja erillisestä pyynnöstä. Järjestetään teatterialan koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tanssin osaamiskeskuksen järjestämät omat tai yhteistyökoulutukset Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 1.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3.jakso, Lahti Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Tanhu Akatemia Tanssitaloviikonloppu Ohjaajapäivät Kansantanssin kääntöpiiri Uudenmaan aluetoimisto Uudenmaan aluetoimisto Toimialajohtaja Liitto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus 7

8 Ohjelmistokurssit Tampereella DÄÄNS leiri Tampereella Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/1.jakso Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/2.jakso Poteroista pois seminaari, Kansantanssin yhteinen toimikunta Helsinki Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/3.jakso Listaus tiedossa olevista koulutuksista sekä ajankohdat ja lisätiedot: 1.3 Kehittäminen ja hanketoiminta Tavoite: Tarkennetaan osaamiskeskusten tehtävät, työnjako ja resurssit Tarkennetaan lastenkulttuurin osaamiskeskuksen tavoite, tarkoitus ja konkreettiset tehtävät. Laaditaan lastenkulttuurin osaamiskeskuksen työjako eri toimijoiden kesken. Luodaan teatterin osaamiskeskus palvelemaan nuorisoseurojen teatteriharrastajia. Toimialajohtaja/Lastenkulttuurin kehittämisverkosto Toimialajohtaja Toimialajohtaja/Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tavoite: Toimintaa kehitetään strategian toteuttamista tukevalla hanketoiminnalla Hyvä Duuni hanke Suomen Nuorisoseurat ry on hakenut RAY:ltä avustusta Paikka auki avustusohjelmasta, jonka päämääränä on edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien alle 29- vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Hankkeen rahoituspäätös saadaan joulukuussa Lapset äänessä valtakunnallinen majanrakennuskilpailu hanke Hanke on alkanut kesäkuussa 2014 ja se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeena (LANUKE) OKM:n erillisrahoituksella. Vuonna 2014 järjestetyn majanrakennuskilpailun lisäksi hankkeen myötä alkuvuoden 2015 aikana valmistuu konkreettinen opas lasten osallisuuden edistämiseksi ja lasten kuulemiseksi yhdistysten hallinnon eri tasoilla. Kehittämispäällikkö Projektipäällikkö 8

9 Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hanke on alkanut toukokuussa ja jatkuu vuoden 2015 kesäkuun loppuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisen nuorisotyön osaamista, edistää tietoutta ja arvostusta sekä luoda edellytyksiä valtakunnallisesti ja poikkisektorisesti. Vuoden 2015 aikana toteutetaan seuraavat tapahtumat: Kulttuurisen nuorisotyön Kick Off tapahtuma, Young Art Laboratorio koulutus nro 1, Kulttuurisen nuorisotyön markkinat, Young Art Laboratorio koulutus nro 2 sekä työpajan tuottaminen Allianssin nuorisotyönpäiville. Taiteelle tekijöitä hanke Hanke on alkanut helmikuussa 2014 ja jatkuu vuoden 2015 kesäkuun loppuun. Vuoden 2015 aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet: Ohjaajan palkkausta tukevan materiaalin tuottaminen ja entistä parempien työllistymistapojen määrittely järjestön työllistämisverkoston kanssa, taide- ja kulttuurialalla työskentelevien systemaattinen työllistämisen edistäminen ohjaajapalvelumalli-materiaalin avulla, tanssin ja teatterin osaamiskeskusten ympärille koottavan valtakunnallisen verkoston koollekutsuminen, verkostomaisen työtavan luominen ja verkoston toimintatapojen määritteleminen sekä tanssin ja Teatterin Osaamiskeskusten kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön strategia. Lasten Kalenat 2015 tapahtuman ennakkoyhteisohjelmaharjoitukset Suomen Nuorisoseurat ry. järjestää yhdessä aluetoimistojensa ja piirijärjestöjensä kanssa kuudesta kahdeksaan Lasten Kalenat 2015 tapahtuman kansantanssin yhteisohjelmaharjoitusta ympäri Suomea yhteisohjelmat koreografioiden taiteilijoiden johdolla. Tavoitteena on saada kansantanssin harrastajat kokoontumaan kevään 2015 aikana alueittain yhteen harjoittelemaan Lasten Kalenoiden yhteisohjelmia viikonlopun mittaisille leireille. Ennakkoyhteisohjelmaharjoitukset tuotetaan, mikäli Kansalaisfoorumi myöntää niihin valtionavun kurssitunteina. Harjoitukset ovat samalla Taiteelle tekijöitä hankkeen pilotti uusista palvelutuotannon muodoista. Kansantanssin näkyvyyden ja julkikuvan edistämishanke Käynnistetään kolmivuotinen hanke, jonka päätavoitteina ovat: kansantanssin nostaminen tunnustettuun asemaan taiteen ja tanssitaiteen joukossa kansantanssin julkikuvan parantaminen kansantanssitoiminnan laajentaminen ja osallistamisen tuominen keskeiseksi elementiksi toimintaan Hankkeeseen haetaan avustusta Suomen Kulttuurirahastolta (Katapultti-erityisapuraha). Päätös rahoituksesta saadaan helmikuussa Young Art -laboratorio -hankkeen projektipäällikkö Taiteelle tekijöitä -hanke Taiteelle tekijöitä -hanke Tanssin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Teatterimania -koulutustapahtuman ideoiminen 9

10 Tavoite: Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntevuutta, yhteistyötä ja edunvalvontaa Osallistutaan Allianssin järjestämille nuorisotyönpäiville Toimialajohtaja huhtikuussa. Osallistutaan kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäiville keväällä. Seurataan aktiivisesti alan keskustelua ja muutoksia. Toimialajohtaja Toimialajohtaja 1.4 Tapahtumat Tavoite: Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia Folklandia risteily Baltic Queen, Helsinki Tallinna. Tapahtuma tarjoaa 2500 kansantanssin ja musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä on 54 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Tapahtumatuotannon budjetti on euroa, joka katetaan osallistumismaksuin. Vuoden 2016 risteilyn valmistelut aloitetaan syksyllä. Valtakunnallinen kansantanssikatselmus Tampereella. Järjestetään yli 16-vuotiaiden kansantanssiryhmille luokittelut. Tavoitteena on 30 ryhmän osallistuminen. Lasten Kalenat Lappeenrannassa Tapahtuma tarjoaa lapsille mahdollisuuden esiintyä toisille lapsille, se on ohjelmaltaan monipuolinen ja taiteidenvälinen ja lisäksi avoin kaikille kulttuurisesta harrastustoiminnasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Lasten Kalenoiden osallistujatavoite on 1000 lasta ja nuorta. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan avustuksilla ja osallistumismaksuilla. Pispalan Sottiisin Tanssimania Tampereella. Uuden kansantanssin ja -musiikin konsertti- ja koulutustapahtuma, joka kokoaa 500 kansantanssin ja musiikin harrastajaa. Yleisötavoite pääsymaksullisiin tilaisuuksiin on henkilöä. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan OKM:n avustuksella, Tampereen kaupungin avustuksella, muilla hankeavustuksilla ja osallistumismaksuin. Teatterilaiva Selvitetään mahdollisuutta järjestää teatterilaiva -tapahtuma syksyllä Tiedotetaan Tanskassa Viborgissa järjestettävästä NORDLEK 2015 tapahtumasta. Tavoitteena 15 ryhmän ja 300 henkilön osallistuminen. Tapahtumien osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Lastenkulttuurin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Tapahtumien osaamiskeskus Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus 10

11 Tiedotetaan kansainvälisistä folklore-tapahtumista Jutajaiset , Rovaniemi Europeade , Ruotsi Hollo ja Martta festivaali , Hollola Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopallo-turnaus Iisalmessa. Käynnistetään toimenpiteet turnausten järjestäjän löytämiseksi. Liitto osallistuu J.H. Erkon kirjoituskilpailun toteuttamiseen yhteistyökumppanina. Päävastuu järjestelyistä on Suomen Nuorisoopistolla. 1.5 Kansainvälinen toiminta Tavoite: Luomme kulttuurisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia niin, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua kansainväliseen tai monikulttuuriseen toimintaa. Vakiinnutetaan kansainvälisen verkoston toiminta. Järjestetään kansainvälisen verkoston tapaaminen kerran vuoden aikana. Loppuunsaatetaan kansainväliset hankkeet. Tuetaan ja kannustetaan seuroja järjestämään kansainvälisiä hankkeita. Tiedotetaan kansainvälisistä mahdollisuuksista. Tuotetaan materiaalia seuroille kansainvälisyyden toteuttamiseen. Osallistutaan kansainvälisten verkostojen toimintaan: CIOFF, IOV, Europeade komitea, Pohjoismainen Nordlek neuvosto. Toimialajohtaja KV-verkoston vastaava Toimialajohtaja Toimialajohtaja/KV-verkosto Pohjois-Karjalan aluetoimisto Liitto Toimialajohtaja/Tanssin osaamiskeskus 2. Järjestötoiminta Luottamushallinto Vapaaehtoiset luottamushenkilo t ovat ja rjesto n keskeinen voimavara. Luottamushenkilo iksi valitaan innostuneita ja osaavia ihmisia eri ika luokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa ja rjesto n keskeiset toiminnalliset alueet. Nuorten pa a to ksentekijo iden ma a ra a lisa ta a n kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla. Vapaaehtoistyo Nuorisoseuraja rjesto on tunnettu laajasta ja sitoutuneesta vapaaehtoistyo sta a n. Ta ma menestystekija turvataan. Ja rjesto o n laaditaan erillinen vapaaehtoistyo n kehitta misen ohjelma, joka sisa lta a 11

12 vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytta misen, huoltamisen ja palkitsemisen periaatteet ja ka yta nno n sovellutukset. Seurantalot Nuorisoseurantalot ovat strategisten linjausten mukaisessa ka yto ssa. Taloista kehiteta a n entista enemma n lasten ja nuorten toimintatiloja ja alueiden toiminnallisia kulttuurikeskuksia. Talojen peruskorjauksen tuki julkisista varoista varmistetaan. Organisaatio Ja rjesto n organisaatiota kehiteta a n jatkossa johdonmukaisesti palvelemaan mahdollisimman hyvin nuorisoseuraliikkeen mission, vision ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on yhtena inen ja tehokas oppiva organisaatio. 2.1 Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki Tavoite: Edesautamme lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista nuorisoseuroissa Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja Keräämme ja annamme palautetta järjestelmällisesti kehittämisen tueksi ja innostajaksi Vuoden aikana kokeillaan ja otetaan käyttöön erilaisia osallistavia työmenetelmiä, joilla kerätään ja jaetaan jäsenkokemuksia ja palautetta. Nuorisoseurakokouksessa käsiteltävän ja hyväksyttävän kolmivuotisohjelman valmistelussa kokeillaan näitä menetelmiä. Kehittämispäällikkö Järjestön eri tasojen työntekijät Tavoite: Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Työntekijäpäivät Työntekijäpäivillä käsitellään järjestön ajankohtaisia asioita ja lisätään työntekijöiden osaamista. Vuoden aikana toteutetaan 1-3 verkkoympäristössä toteutettavaa webinaaria. - kevään työntekijäpäivät syksyn työntekijäpäivät Kehittämispäällikkö Opintokeskus Kansalaisfoorumi järjestää järjetön eri tasojen toimihenkilöille koulutuksia, joissa lisätään valmiuksia hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnan markkinoinnissa. Käynnistetään vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ohjelma, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista. Kannustetaan piirijärjestöjä hyödyntämään Kansalaisfoorumin kehittämää johtokuntien toiminnan Kehittämiskoulutus-mallia. 12

13 Tavoite: Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri. Myönnetään ansio- ja tunnustusmerkkejä ansioituneille nuorisoseuratoimijoille. Myönnetään H-arvomerkkejä. Nimetään vuoden kansantanssiyhtye. Valinta julkaistaan Folklandia - risteilyllä. Nimetään kansantanssikiltaan ansioituneita kansantanssitoimijoita. Seuraava nimeämisvuosi on Myönnetään kunniakilpi 100-vuotisjuhlia viettäville nuorisoseuroille. Valitaan vuoden ohjaajat. Valitaan vuoden teatteriteko ja palkitaan se Esko-patsaalla. Valitaan vuoden nuorisoseura. Valinta julkaistaan nuorisoseurapäivän juhlassa, joka järjestetään Iisalmessa Valitaan vuoden Hermanni. Valitaan vuoden tanssiteko. Käynnistetään harrastusmerkkien myöntämiseen liittyvien kriteerien ja käytäntöjen uudistaminen. Liiton hallitus, pääsihteeri/toimistosihteeri Pääsihteeri Pispalan Sottiisin päätoimikunta Hallitus Pääsihteeri Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus, valtakunnallinen H-kilta Hallitus Johtoryhmä 2.2 Jäsenpalvelut Mobiilijäsenkortti Vuoden aikana otetaan käyttöön mobiilijäsenkortti, joka toimitetaan nuorisoseurareksiterissä olevien yhteystietojen perusteella kaikille jäsenille Keskitetty jäsenmaksuperintä Liitto tarjoaa nuorisoseuroille mahdollisuuden liiton toimesta toteutettavaan keskitettyyn jäsenmaksuperintään, Nuorisoseurat.fi sivuston kautta välitetään jäsenistölle tietoa ja työkaluja toiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Nuorisoseuralehden yksi numero toimitetaan kaikkiin jäsentalouksiin. Seurantalot.fi sivustoa ylläpidetään yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikkö Tiedottaja, sisällön tuottajat Pääsihteeri Kehittämispäällikkö 13

14 Kansalaisfoorumin opintokeskuspalvelut ovat jäsenseurojen käytettävissä. Liitto on aktiivisesti mukana kehittämässä opintokeskuspalveluja jäsenseurojen tarpeiden mukaisesti. Varainhankintaprojektit Toteutamme rahankeräysluvan mukaisia varainhankintaprojekteja ja kehitämme työkaluja paikallisen ja alueellisen rahankeräyksen tueksi. Kehittämispäällikkö Pääsihteeri Nuorisoseurakauppa -kaupan tarjontaa kehitetään edelleen. 2.3 Kehittäminen ja hanketoiminta Leipää ja kulttuuria projektit Liitto hallinnoi Leipää ja kulttuuria työllistämisprojekteja Keski- Suomessa ja Pohjois-Savossa Kehittämispäällikkö, työllistämishankkeiden henkilöstö Projektien myötä Nuorisoseurajärjestö osallistuu Nuorisotakuun toteuttamiseen parantamalla nuorten työllistymismahdollisuuksia kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin. Työllistämisellä tavoitellaan lisäresursseja harrastus-mahdollisuuksien järjestämiseen ja yhdistysten tilojen sekä toimintojen ylläpitoon ja sen myötä jäsenten ja toimijoiden määrän lisääntyminen. Projekteissa työllistetään henkilöitä nuorisoseurojen toimintoihin ja tehtäviin eri tukimuotoja hyödyntäen. Projektit tukevat työllistettävien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja tarjoavat nuorisoseuroille lisäresursseja toimintaan ja tukee yhdistyksiä toimimaan työnantajina. Järjestö tarjoaa paljon hyviä työ- ja oppimisen paikkoja nuorille. Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä on nuorten työllistämisen mahdollisuuksien etsiminen ja näkyväksi tekeminen. Työllistämishankkeiden verkoston laajeneminen ja työllistämisstrategian laatiminen Nuorisoseurajärjestölle. Työllistämisstrategia on järjestötoiminnan kehittämistapa ja Nuorisotakuun toteutumistapa, jonka tuo lisää resursseja toimintaan. Sen avulla tuetaan paikallisseurojen työnantajana toimimista ja autetaan luomaan työpaikkoja paikallisseuroissa. Koordinoidaan järjestön alueellisten työllistämishankkeiden toimintaa ja kehitetään toimintamalleja. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnalliselle työllistämishankkeelle. Strategian tavoitteena on tukea uusien työllistämishankkeiden syntymistä mahdollisimman kattavasti koko maan alueelle, koordinoida alueellisia työllistämishankkeita, kehittää resursseja yhteistyöhön sekä NS järjestön työllistämisasiamiestoiminnan, agenttitoiminnan kehittäminen. Pidetään Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä näkyvästi esillä. 14

15 3. Viestintä ja vaikuttaminen Suomen Nuorisoseurat ry:n viestinnän ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että Nuorisoseurat tunnetaan Suomen merkittävimpänä kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimijana vuonna Ajantasaisella viestinnällä ja ennakoivalla edunvalvonnalla luodaan lasten ja nuorten kulttuurisen kerho- ja harrastustoiminnan tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto-, alue- ja paikallistasolla. Ulkoisessa viestinnässä korostetaan nuorisoseurojen monipuolista toimintaa, kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä, järjestön valtakunnallisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni-ilmeinen nuorisoseuralaisuus kiinnostavien tarinoiden ja toiminnassa mukana olevien ihmisten kautta. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan. 3.1 Viestintä Tavoite: Teemme nuorisoseuratoimintaa na kyva ksi ja tunnetuksi paikallisesti, alueellisesti seka valtakunnallisesti. Kerromme toiminnastamme avoimesti ja aktiivisesti Järjestö- ja tapahtumatiedotusta hoidetaan valtakunnalliseen ja maakunnalliseen mediaan aktiivisesti. Verkko ja sosiaalinen media otetaan haltuun uutena toimintaympa risto na ja nuorten kohtaamisen areenana. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Nuorisoseuralehti toimitetaan maksutta jokaisen nuorisoseuran puheenjohtajalle, sihteerille ja ohjaajille. Yksi numero toimitetaan maksutta kaikkiin jäsenperheisiin. Lehti välittää tietoa nuorisoseurojen hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaisista nuoriso- ja kulttuurialan kuulumisista. Nuorisoseuralehti toimitetaan keskeisille valtakunnallisille yhteistyökumppaneille. Nuorisoseurat.fi -sivuston sisältöä päivitetään jäsenistöä ja toiminnasta kiinnostuneita entistä paremmin palvelevaksi. Sähköistä uutiskirjettä kehitetään. Markkinoidaan ja tuetaan yhtenäisen graafisen yleisilmeen käyttöä järjestön kaikilla tasoilla. Viestinnän kehittämiseksi liitolla on viestintätoimikunta, joka laatii viestintästrategian. Nuorten Tasavalta kampanja Nuorisoseurat käynnistävät yhdessä kolmivuotisen Nuorten Tasavalta kampanjan, joka huipentuu itsenäisen Suomen täyttäessä 100-vuotta. Kampanja rakentuu paikallisten seurojen toiminnan ympärille ja nuorisoseuralaisten yhteiseen tekemisen riemuun. Kampanjassa on kaksi keskeistä näkökulmaa: Tiedottaja, pääsihteeri, tapahtumatiedotus Tiedottaja, liiton työntekijät Tiedottaja, lehden toimituskunta Pääsihteeri Tiedottaja, sisällön tuottajat Tiedottaja Tiedottaja Pääsihteeri, tiedottaja, viestintätoimikunta Hallitus, pääsihteeri, erikseen nimettävä neuvottelukunta. 15

16 1. Nuorisoseura on nuorten tasavalta Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija, jonka toiminnassa lasten ja nuorten ääni kuuluu. Tässä kampanjassa me rakennamme yhdessä nuorisoseurasta nuorten tasavaltaa. Tämä tarkoittaa toiminnan aktivoimista ja kehittämistä, jäsenhankintaa sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämistä. Tässä työssä valtakunnallinen liitto sekä aluetoimistot tukevat paikallisia toimijoita kehittämällä uusia varainhankinnan välineitä, kouluttamalla ohjaajia ja laatimalla uusia innostavia materiaaleja harrastustoiminnan ja seuratoiminnan tueksi. 2) Nuorisoseuralaisten yhteinen unelma: Satavuotias Suomi on nuorten tasavalta. Nuorisoseuraliikkeen historia on aina nivoutunut oman aikansa tapahtumiin, mutta liike on ollut myös muokkaamassa sitä Suomea, jossa tänään elämme. Tänään kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö on meidän välineemme rakentaa parempaa maailmaa. Nuorten tasavalta kampanjan kautta kerromme, että nuorisoseuraliike on merkittävä toimija Suomessa. Tavoitteenamme on lisätä nuorisoseuratoiminnan tunnettuisuutta ja arvostusta yhteiskunnassa. Yhdessä kirkastamme järjestömme julkikuvaa niin, että se vastaa sitä laadukasta toimintaa ja tekemisen riemua jota nuorisoseurat toteuttavat kautta koko maan. Nuorisoseuratoiminnan historiaa ja vaikutusta Suomalaiseen yhteiskuntaan sekä järjestön tämän päivän toimintaa tehdään näkyväksi Nuorisoseuramuseon kautta. Haetaan hankerahoitusta museon kehittämiseksi. Pääsihteeri, hallitus, museon johtokunta 3.2 Vaikuttaminen Tavoite: Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijuutta, yhteistyötä ja edunvalvontaa. Olemme aktiivinen toimija eri verkostoissa Nuorisoseuroilla on aktiivinen rooli kulttuurisen nuorisotyön Johtoryhmä, kulttuurisen toimijoiden verkostossa ja toimimme tilaisuuksien ja nuorisotyön koordinaattori verkostotapaamisten kokoonkutsujana. Liitto seuraa lapsiin, nuoriin sekä kasvatus- ja kulttuuritoimintaan liittyvää yhteiskunnallista kehitystä ja pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin. Liitto toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä käynnistämällä yhteishankkeita. Yhteistyötahoina ovat erityisesti muut lapsi- ja nuorisojärjestöt, tanssi-, ja kulttuurijärjestöt sekä oppilaitokset. Johtoryhmä Johtoryhmä 16

17 Yhteistyö piirijärjestöjen, paikallisten nuorisoseurojen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF:in kanssa. Nuorisoseurat lisää strategian toteuttamista tukevaa yhteistyötä erityisesti niiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, joissa liitto jäseninä. Johtoryhmä, hallitus Tanssin, teatterin ja lastenkulttuurin verkostot sekä jäsenyydet eri yhteisöissä on kuvattuna erilliseen liitteeseen. 4. Hallinto ja talous Liiton toimintaa määrittävät nuorisoseurakokouksen hyväksymät Nuorisoseurastrategia 2020 sekä kolmivuotiskaudelle hyväksytyt toiminnan kärkihankkeet, valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden vuosisuunnitelmat, hallituksen erillispäätökset sekä pääsihteerin johtaman liiton toimiston operatiivinen toiminta. 4.1 Hallinto Vapaaehtoiset luottamushenkilöt ovat järjestön keskeinen voimavara. Luottamushenkilöiksi valitaan innostuneita ja osaavia ihmisiä eri ikäluokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa järjestön keskeiset toiminnalliset alueet. Nuorten päätöksentekijöiden määrää lisätään kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen 23. toukokuuta ja syyskokoukseen marraskuuta. Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan, vähintään kuusi kertaa. Hallitus asettaa toimintansa tueksi työvaliokunnan, hallinnoimilleen projekteille ohjausryhmät sekä eri toiminnanaloille ja tapahtumille tarvittavat toimikunnat ja työryhmät. Nuorisoseurakokous Tampereella Nuorisoseurojen ylin päättävä elin kokoontuu joka 3. vuosi päättämään järjestön tulevaisuuden suuntaviivoista. Hallitus, pääsihteeri Puheenjohtaja ja pääsihteeri Hallitus, pääsihteeri 4.2 Talous ja varainhankinta Tavoite: Tasapainoinen talous, tarkka talouden suunnittelu ja seuranta, laaja rahoituspohja Jäsenmaksuksi liiton jäsenenä oleville nuorisoseuroille on budjetoitu Valtuusto 8 euroa per henkilöjäsen ja liiton jäsenenä oleville keskusseuroille 4 euroa per jäsenyhdistysten henkilöjäsen. Liiton sekä aluetoimistojen ja piirijärjestöjen toimintaan liitto hakee Opetus- ja kulttuuriministerio lta avustuksen. Pääsihteeri 17

18 Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti ja hallitus tekee tarvittavat sopeuttamistoimet kesken vuoden. Kevään valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan tarkistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio. Varainhankinta: Liitto tukee paikallista ja alueellista varainhankintaa tuottamalla tukimateriaalia ja toimintamalleja varainhankinaan. Kaikki toimenpiteet toteutetaan niin, että paikallisilla seuroilla sekä keskusseuroilla ja aluetoimistoilla on mahdollisuus käyttää kehitettyjä varainhankinnan välineitä omassa varainhankinnassaan. Pääsihteeri, hallitus Pääsihteeri, hallitus Järjestetään suurarpajaiset , joiden tuotto käytetään nuorisoeurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön koko Suomessa. Valtaosa arpajaisten tuotosta kohdennetaan paikalliseen toimintaan. Toteutetaan rahankeräysluvan mukaista varainhankintaa, lipaskeräyksiä, listakeräyksiä sekä päivätyökeräyksiä yhdessä paikallisten seurojen ja piirijärjestöjen kanssa. Rahankeräyksen tuotto käytetään nuorisoeurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön koko Suomessa. Valtaosa tuotosta kohdennetaan paikalliseen toimintaan. Yritysyhteistyössä tavoitteena on saada kolme uutta suurtukijaa toimintavuoden aikana. Yritysyhteistyö tuki kohdistuu valtakunnallisiin lasten ja nuorten tapahtumiin sekä ohjaajakoulutukseen. Myyntituotteita ja verkkokauppaa kehitetään osana varainhankintaa. Syksyllä järjestetään Luota nuoreen - varainhankintaseminaari. Nuorisoseura-lehden mainosmyyntiä kasvatetaan. Painopisteenä on jokaiseen jäsentalouteen postitettava lehti. Matti Sippola seuran kunniajäsenyyttä markkinoidaan aktiivisesti tavoitteena saada 50 uutta tukijaa. 4.3 Toimisto ja henkilöstö Tavoite: Nuorisoseuraja rjesto ssa tyo skentelee osaava ja motivoitunut henkilo sto kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilo sto n osaamisesta ja tyo hyvinvoinnista pideta a n huolta. Ja rjesto on kiinnostava ja houkutteleva tyo nantajana. Liiton henkilöstöön kuuluu vuonna 2015 yhteensä 34 henkilöä, joista projekteissa työskentelee 6 henkilöä ja liiton ylläpitämissä aluetoimistoissa 19 henkilöä. Lisäksi liiton toimistossa työskentelee Pääsihteeri 18

19 eri tehtävissä työhallinnon tukia hyödyntäen palkattuja työntekijöitä ja työharjoittelijoita. Ostopalveluja käytetään, nuorisoseurarekisterin ja tietohallinnon tukipalveluihin, Nuorisoseuralehden taiton tekemiseen sekä muihin viestinnän ja kulttuurituotannon ostopalveluihin. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan järjestämällä yhteistä virkistystoimintaa, koulutusta sekä aktivoimalla kuntoliikuntaan. Henkilöstön osaamista kehitetään järjestämällä yhteistä koulutusta sekä mahdollistamalla henkilökohtaisiin koulutuksiin osallistuminen. Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti kehityskeskustelut Keväällä toteutetaan hyvinvointikysely koko henkilöstölle. Pääsihteeri Pääsihteeri, Tyhy-ryhmä Pääsihteeri Pääsihteeri ja muut esimiehet Pääsihteeri 19

20 5. Liiton ylläpitämien aluetoimistojen toimintasuunnitelmat Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uusimaa Nuorisoseurat Keski-Suomi Toimintasuunnitelma Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Harrastustoiminta Tavoite: Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lasten ja nuorten kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. - Luova lava lapsille: Lapsille kesätoimintaa, L&K-hanke/ Jyväskylän seudun nuorisoseura ry. nuorille kesätöitä ja lasten yhteisesitys Jyväskylän Kesään. Järjestetään 1-12 päiväleiriä alkukesään, ja yhteisesitys heinäkuun puolessa välissä. - Tuetaan jäsenseurojen kerhotoimintaa AVI:n Lasten ja nuorten paikallisen kerhotoiminnan avustuksesta. Vuonna 2014 avustusta myönnettiin 2500, joka on käytettävissä saakka. Uusi avustus haetaan joulukuussa Jälkkäri tarjoaa monipuolista tekemistä 1-2. luokkalaisille iltapäivisin erilaisissa harrastekerhoissa sekä välipalan. Aluetoimisto Aluetoimisto ja vastuuohjaajat 20

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2013 1 (20) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3 Koulutus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö: Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Pohjois-Karjalassa aloittaa kolmannen toimintavuotensa. Joensuussa sijaitsevan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 5 Merkittäviä asioita vuonna 2014 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus 2010. SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä 20.5.2011 1 (36)

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintakertomus 2010. SNL:n toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä 20.5.2011 1 (36) Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintakertomus 2010 Valtuuston hyväksymä 20.5.2011 1 (36) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri ja harrastustoiminta

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. u m. n e

Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. u m. n e 2013 3 Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija a u m e i r n e Tekemis Osta lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa. Nuorisoseuran oma verkkokauppa on avattu. Hanki nuorisoseuralahja

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 4 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

Young Art Laboratorio

Young Art Laboratorio Young Art Laboratorio Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hankesuunnitelma ja talousarvio 30.11.2013 1. Yhteenveto Jokaisella nuorella Suomessa tulee olla mahdollisuus kulttuuriharrastuksiin sosioekonomisista

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisältö 1. YLEISTÄ... 4 2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2012 2016... 5 2.1. Karjalainen Nuorisoliitto

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot