Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma

2 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton ylläpitämien aluetoimistojen toimintasuunnitelmat 6. Liitteet: Nuorisoseurojen kasvatusnäkemys Kärkihankkeet Yhteistyöverkostot ja jäsenyydet (tanssi, teatteri, lasten kulttuuri) 2

3 Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaa Jyväskylän nuorisoseurakokouksen hyväksymä strategia Nuorisoseurat 2020 sekä kolmivuotisohjelma Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeet Toiminnan painopisteet vuonna 2015: Osaamiskeskusten ja verkostoiden toimintamallien kehittäminen Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat Ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto Jäsenkokemuksen kehittäminen Osallisuuden lisääminen Nuorisoseuratoiminnan tunnettuisuuden lisääminen Nuorten tasavalta kampanja Järjestörakenteen kehittäminen ja resurssien turvaaminen Nuorisoseurat 2020 Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Strategiset tavoitteet Kulttuurinen harrastustoimintamme on laadukasta - Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. - Toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta. - Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä - Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. - Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. - Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan. - Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta. Nuorisoseuratyö on tunnettua ja arvostettua - Toiminta näkyy ja kuuluu myönteisellä tavalla. - Järjestön julkikuva on nykyaikainen ja yhdenmukainen kaikilla toiminnan tasoilla. Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden - Järjestörakenne mahdollistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan koko maan alueella. - Resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten ja nuorten toiminnalla on kasvumahdollisuuksia. Kriittiset menestystekijät Osaavat ohjaajat - Laadukas ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto - Ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot Aktiiviset vapaaehtoistoimijat - Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri - Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto Ajantasainen viestintä - Suunnitelmallisuus ja viestinnällinen työnjako - Nykyaikaiset ja toimivat viestinnän välineet 3

4 Toimiva organisaatio - Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit - Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Tasapainoinen talous - Tarkka talouden suunnittelu ja seuranta - Laaja rahoituspohja 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Nuorisoseuratoiminnan perustan muodostaa seuratasolla tehtävä lasten ja nuorten kulttuurinen kerho- ja harrastustoiminta sekä eri sukupolvia yhdistävä toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee seuroissa tehtävää monipuolista toimintaa ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä tuottamalla aineistoja ja luomalla uusia toimintamalleja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään verkostomaisen toimintamallin avulla, jossa keskeisessä asemassa ovat toimivat osaamisverkostot, joiden toimintaa koordinoivat tanssin, teatterin, lastenkulttuurin ja tapahtumien osaamiskeskukset. Osaamiskeskukset tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään ja tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön laaja-alainen kehittäminen. Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus jatkaa toimintaansa nuorisoseurojen tanssin help deskinä, johon tanssin parissa toimivat harrastajat ja ohjaajat voivat ottaa yhteyttä ja joka palvelee heitä monipuolisesti. Vuoden aikana kehitetään nettisivustoa palvelemaan entistä paremmin ohjaajia. Lisäksi jatketaan ohjaajapankin kehittämistä sekä pidetään säännöllisesti yhteyttä ryhmiin, ohjaajiin ja muihin toimijoihin sähköpostilla, tiedotteilla, sosiaalisen median välityksellä sekä erikseen tehtävillä kohdennetuilla puhelinkierroksilla. Toiminnan tukena on tanssin toimijoista koostuva valtakunnallinen osaamisverkosto, jonka kanssa luodaan suuntaviivat ja tavoitteet kullekin vuodelle. Toiminnan keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat lasten kansantanssiluokittelujen kriteerien luominen, yhteisesitysten arvostuksen lisääminen, vuosiohjelmistojen materiaalien tarkoituksenmukaisuus ja palautteenannon kehittäminen. Vuoden aikana valmistaudutaan Kansantanssin Riemuvuoteen 2016, tuottamalla tanssijoiden vuosiohjelmistot eri-ikäisille tanssijoille sekä ideoimalla vuoteen liittyviä toiminnallisia ja viestinnällisiä projekteja. Teatterin osaamiskeskus Teatterin osaamiskeskus rakennetaan palvelemaan monipuolisesti teatterialan harrastajia järjestössämme. Osaamiskeskuksessa hyödynnetään myös muiden teatterialan toimijoiden osaamista. Vuoden aikana luodaan teatterin osaamiskeskukselle tavoite, tarkoitus ja konkreettiset toimenpiteet sekä sovitaan keskinäisestä työnjaosta. Toiminnan tukena on valtakunnallinen teatteriagenttiverkosto, joka toimii teatteritoiminnan suuntaviivojen luojana. Lisäksi teatteriagenttiverkosto tarjoaa alan toimijoille paikan verkostoitumiseen. Toiminnan keskeisempiä kehittämiskohteita ovat teatterinosaamiskeskusmallin rakentaminen ja yhteistyön koordinointi. 4

5 Vuoden aikana haetaan rahoitusta alle kouluikäisten leikinomaisen teatterimateriaalin tuottamiseen sekä koulutuksen tuotteistamiseen. Lasten kulttuurin kehittämisverkosto Lasten kulttuurin kehittämisverkosto vastaa lastenkulttuurin kehittämisestä ja innovoinnista järjestössämme. Verkostoon kuuluvat liiton toimiston lisäksi Uudenmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan aluetoimistot sekä Saimaan nuorisoseurat. Vuoden aikana lastenkulttuurin kehittämisverkostolle luodaan tavoite ja tarkoitus sekä sen toimintaa jäntevöitetään. Myös keskinäinen työnjakoelvennetään palveluiden tuottamisessa. Suurimpana tapahtumana vuonna 2015 on Lasten Kalenat kesäkuussa Lappeenrannassa. Lisäksi vuoden aikana mallinnetaan Luova lava -toiminta, nuorisoseurojen iltapäiväkerhotoiminta sekä matalan kynnyksen kerhotoiminta. Tapahtumien osaamiskeskus Tapahtumien osaamiskeskus toimii Tampereella Pispalan Sottiisin tapahtumatoimiston yhteydessä. Osaamiskeskus toteuttaa Pispalan Sottiisin kolmea tapahtumaa (Pispalan Sottiisin kesätapahtuma, Tanssimania ja Folklandia-risteily). Lisäksi osaamiskeskus osallistuu muiden valtakunnallisten tapahtumien järjestelyihin (Lasten Kalenat ja kansantanssiluokittelut) sekä edistää nuorisoseurojen tapahtumien toimintaedellytyksiä antamalla tietoa ja välineitä tapahtumien järjestäjille. Tapahtumien osaamiskeskus on aktiivinen toimija folklorealan kotimaisissa yhteistyöverkostoissa ja tarjoaa verkoston jäsenille mahdollisuuden tuoda sisältöjä omiin tapahtumiinsa. Kansainvälinen verkostoituminen tapahtuu ensisijaisesti Finland Festivalsin, kansainvälisen CIOFF-organisaation sekä Folklandiaan liittyvien pohjoismaisten ja eurooppalaisten verkostojen kautta. 1.1 Harrastustoiminta Harrastustoiminta nuorisoseuroissa on monipuolista ja osallistujalähtöistä. Toimintaa ohjaa nuorisoseurojen toiminta-ajatus, arvot ja kasvatusnäkemys. Harrastustoiminnan tueksi kehitetään ohjaajakoulutusta ja huoltoa, tuotetaan aineistoja sekä järjestetään valtakunnallisia alueellisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Liiton aluetoimistot järjestävät paikallisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä young art kerhotoimintaa. Tavoite: Tuetaan kerho- ja harrastustoimintaa tuottamalla aineistoja ja toimintamalleja Mallinnetaan luova lava lapsille päiväleirit ja kokeillaan niiden järjestämistä alueilla. Tuotetaan alle kouluikäisten teatteriin painottuva aineisto ja mallinnetaan aineistoon liittyvä koulutus. Tuotetaan tempoa tenaviin koulutukseen uusi virikemateriaali. Tuotetaan tanssitoimintaan eri ikäryhmille aineistoa. Järjestetään yhteistyössä aluetoimistojen kanssa rap-työpajat nuorille kaksiosaisina huhtikuussa ja syyskuussa. Keski-Suomen aluetoimisto/kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Liitto/Lastenkulttuurin kehittämisverkosto Tempoa tenaviin työryhmä/liitto Tanssin osaamiskeskus Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori 5

6 Mallinnetaan nuorisoseurojen iltapäiväkerhotoiminta ja tuotetaan järjestämistä helpottavaa materiaalia. Järjestetään iltapäivätoimijoiden tapaamiset keväällä ja syksyllä. Mallinnetaan nuorisoseurojen teatteriharrastajan harrastuspolku vauvasta aikuiseen asti. Kootaan tieto olemassa olevasta materiaalista ohjaajasivuille. Jatketaan vauvasirkustoiminnan kehittämistä. Luodaan toimintamalli matalan kynnyksen kerhoille Keski-Suomen aluetoimisto Keski-Suomen aluetoimisto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Liitto Uudenmaan aluetoimisto Lasten kulttuurin kehittämisverkosto Tavoite: Selkeytetään kulttuuri- ja harrastustoiminnan palvelut ja tukitoiminnot Järjestetään alueelliset teatteritoimijoiden tapaamiset yhteistyössä alueiden kanssa. Järjestetään valtakunnallinen teatteriagenttien tapaaminen kahdesti vuoden aikana. Järjestetään alueelliset tanssitoimijoiden tapaamiset yhteistyössä alueiden kanssa. Kansantanssin kääntöpiiri Järjestetään tanssitoimijoiden valtakunnallinen tapaaminen jossa käsitellään alueellisista tapaamisista nostettuja tärkeiksi ja ajankohtaisiksi koettuja aiheita ja siellä määritellään tulevan vuoden tanssitoiminnan kehitystyön painotuspisteet. Määritellään kulttuuri- ja harrastustoiminta. Luodaan seurojen käyttöön ohjaajien perehdyttämisohje ja ryhmäkehityskeskustelumalli. Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus Young art laboratorio hankkeen projektipäällikkö Leipää ja kulttuuria -hanke 1.2 Koulutus ja ohjaajahuolto Tavoite: Ohjaajakoulutusten ja ohjaajahuollon kehittäminen, koordinointi ja markkinointi Pidetään koulutustoimikunnan kokous vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. Mallinnetaan ohjaajan koulutuspolku. Koordinoidaan alueiden koulutustarjontaa. Toimialajohtaja Toimialajohtaja Toimialajohtaja 6

7 Kehitetään ohjaajien olohuone formaatteja. Järjestetään ohjaajien olohuone omien tapahtumien yhteydessä (Lasten Kalenat). Järjestetään valtakunnalliset ohjaajapäivät. Tuotetaan alueille kahdesti vuodessa ohjaajakirjepohja käytettäväksi. Tuotetaan ohjaajakysely järjestön ohjaajille. Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Pohjois-Karjalan aluetoimisto Leipää ja kulttuuria -hanke Tavoite: Ohjaajasivuston kehittäminen Luodaan ohjaajasivustolle ohjaaja- ja kouluttajapankki, johon kootaan yhteystietoja. Tuotetaan sivustolle ohjaajia tukevaa materiaalia. Julkaistaan nuorisoseuralehdessä ohjaajien sivua. Liitto Liitto/Uudenmaan aluetoimisto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tavoite: Kehitämme ja järjestämme ohjaajakoulutusta Järjestetään Knoppi kouluttajakoulutus helmikuussa. Järjestetään Tempoa tenaviin koulutus keväällä sekä virikekurssi tammikuussa. Kannustetaan alueita järjestämään virikekursseja, kuten piilometsän tansseja ja täpinää tassuihin kursseja. Markkinoidaan koulutustarjontaa myös ulkopuolisille tahoille ja järjestetään tarvittaessa kursseja erillisestä pyynnöstä. Järjestetään teatterialan koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tanssin osaamiskeskuksen järjestämät omat tai yhteistyökoulutukset Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 1.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3.jakso, Lahti Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Tanhu Akatemia Tanssitaloviikonloppu Ohjaajapäivät Kansantanssin kääntöpiiri Uudenmaan aluetoimisto Uudenmaan aluetoimisto Toimialajohtaja Liitto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus 7

8 Ohjelmistokurssit Tampereella DÄÄNS leiri Tampereella Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/1.jakso Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/2.jakso Poteroista pois seminaari, Kansantanssin yhteinen toimikunta Helsinki Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/3.jakso Listaus tiedossa olevista koulutuksista sekä ajankohdat ja lisätiedot: 1.3 Kehittäminen ja hanketoiminta Tavoite: Tarkennetaan osaamiskeskusten tehtävät, työnjako ja resurssit Tarkennetaan lastenkulttuurin osaamiskeskuksen tavoite, tarkoitus ja konkreettiset tehtävät. Laaditaan lastenkulttuurin osaamiskeskuksen työjako eri toimijoiden kesken. Luodaan teatterin osaamiskeskus palvelemaan nuorisoseurojen teatteriharrastajia. Toimialajohtaja/Lastenkulttuurin kehittämisverkosto Toimialajohtaja Toimialajohtaja/Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tavoite: Toimintaa kehitetään strategian toteuttamista tukevalla hanketoiminnalla Hyvä Duuni hanke Suomen Nuorisoseurat ry on hakenut RAY:ltä avustusta Paikka auki avustusohjelmasta, jonka päämääränä on edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien alle 29- vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Hankkeen rahoituspäätös saadaan joulukuussa Lapset äänessä valtakunnallinen majanrakennuskilpailu hanke Hanke on alkanut kesäkuussa 2014 ja se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeena (LANUKE) OKM:n erillisrahoituksella. Vuonna 2014 järjestetyn majanrakennuskilpailun lisäksi hankkeen myötä alkuvuoden 2015 aikana valmistuu konkreettinen opas lasten osallisuuden edistämiseksi ja lasten kuulemiseksi yhdistysten hallinnon eri tasoilla. Kehittämispäällikkö Projektipäällikkö 8

9 Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hanke on alkanut toukokuussa ja jatkuu vuoden 2015 kesäkuun loppuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisen nuorisotyön osaamista, edistää tietoutta ja arvostusta sekä luoda edellytyksiä valtakunnallisesti ja poikkisektorisesti. Vuoden 2015 aikana toteutetaan seuraavat tapahtumat: Kulttuurisen nuorisotyön Kick Off tapahtuma, Young Art Laboratorio koulutus nro 1, Kulttuurisen nuorisotyön markkinat, Young Art Laboratorio koulutus nro 2 sekä työpajan tuottaminen Allianssin nuorisotyönpäiville. Taiteelle tekijöitä hanke Hanke on alkanut helmikuussa 2014 ja jatkuu vuoden 2015 kesäkuun loppuun. Vuoden 2015 aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet: Ohjaajan palkkausta tukevan materiaalin tuottaminen ja entistä parempien työllistymistapojen määrittely järjestön työllistämisverkoston kanssa, taide- ja kulttuurialalla työskentelevien systemaattinen työllistämisen edistäminen ohjaajapalvelumalli-materiaalin avulla, tanssin ja teatterin osaamiskeskusten ympärille koottavan valtakunnallisen verkoston koollekutsuminen, verkostomaisen työtavan luominen ja verkoston toimintatapojen määritteleminen sekä tanssin ja Teatterin Osaamiskeskusten kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön strategia. Lasten Kalenat 2015 tapahtuman ennakkoyhteisohjelmaharjoitukset Suomen Nuorisoseurat ry. järjestää yhdessä aluetoimistojensa ja piirijärjestöjensä kanssa kuudesta kahdeksaan Lasten Kalenat 2015 tapahtuman kansantanssin yhteisohjelmaharjoitusta ympäri Suomea yhteisohjelmat koreografioiden taiteilijoiden johdolla. Tavoitteena on saada kansantanssin harrastajat kokoontumaan kevään 2015 aikana alueittain yhteen harjoittelemaan Lasten Kalenoiden yhteisohjelmia viikonlopun mittaisille leireille. Ennakkoyhteisohjelmaharjoitukset tuotetaan, mikäli Kansalaisfoorumi myöntää niihin valtionavun kurssitunteina. Harjoitukset ovat samalla Taiteelle tekijöitä hankkeen pilotti uusista palvelutuotannon muodoista. Kansantanssin näkyvyyden ja julkikuvan edistämishanke Käynnistetään kolmivuotinen hanke, jonka päätavoitteina ovat: kansantanssin nostaminen tunnustettuun asemaan taiteen ja tanssitaiteen joukossa kansantanssin julkikuvan parantaminen kansantanssitoiminnan laajentaminen ja osallistamisen tuominen keskeiseksi elementiksi toimintaan Hankkeeseen haetaan avustusta Suomen Kulttuurirahastolta (Katapultti-erityisapuraha). Päätös rahoituksesta saadaan helmikuussa Young Art -laboratorio -hankkeen projektipäällikkö Taiteelle tekijöitä -hanke Taiteelle tekijöitä -hanke Tanssin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Teatterimania -koulutustapahtuman ideoiminen 9

10 Tavoite: Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntevuutta, yhteistyötä ja edunvalvontaa Osallistutaan Allianssin järjestämille nuorisotyönpäiville Toimialajohtaja huhtikuussa. Osallistutaan kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäiville keväällä. Seurataan aktiivisesti alan keskustelua ja muutoksia. Toimialajohtaja Toimialajohtaja 1.4 Tapahtumat Tavoite: Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia Folklandia risteily Baltic Queen, Helsinki Tallinna. Tapahtuma tarjoaa 2500 kansantanssin ja musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä on 54 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Tapahtumatuotannon budjetti on euroa, joka katetaan osallistumismaksuin. Vuoden 2016 risteilyn valmistelut aloitetaan syksyllä. Valtakunnallinen kansantanssikatselmus Tampereella. Järjestetään yli 16-vuotiaiden kansantanssiryhmille luokittelut. Tavoitteena on 30 ryhmän osallistuminen. Lasten Kalenat Lappeenrannassa Tapahtuma tarjoaa lapsille mahdollisuuden esiintyä toisille lapsille, se on ohjelmaltaan monipuolinen ja taiteidenvälinen ja lisäksi avoin kaikille kulttuurisesta harrastustoiminnasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Lasten Kalenoiden osallistujatavoite on 1000 lasta ja nuorta. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan avustuksilla ja osallistumismaksuilla. Pispalan Sottiisin Tanssimania Tampereella. Uuden kansantanssin ja -musiikin konsertti- ja koulutustapahtuma, joka kokoaa 500 kansantanssin ja musiikin harrastajaa. Yleisötavoite pääsymaksullisiin tilaisuuksiin on henkilöä. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan OKM:n avustuksella, Tampereen kaupungin avustuksella, muilla hankeavustuksilla ja osallistumismaksuin. Teatterilaiva Selvitetään mahdollisuutta järjestää teatterilaiva -tapahtuma syksyllä Tiedotetaan Tanskassa Viborgissa järjestettävästä NORDLEK 2015 tapahtumasta. Tavoitteena 15 ryhmän ja 300 henkilön osallistuminen. Tapahtumien osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Lastenkulttuurin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Tapahtumien osaamiskeskus Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus 10

11 Tiedotetaan kansainvälisistä folklore-tapahtumista Jutajaiset , Rovaniemi Europeade , Ruotsi Hollo ja Martta festivaali , Hollola Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopallo-turnaus Iisalmessa. Käynnistetään toimenpiteet turnausten järjestäjän löytämiseksi. Liitto osallistuu J.H. Erkon kirjoituskilpailun toteuttamiseen yhteistyökumppanina. Päävastuu järjestelyistä on Suomen Nuorisoopistolla. 1.5 Kansainvälinen toiminta Tavoite: Luomme kulttuurisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia niin, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua kansainväliseen tai monikulttuuriseen toimintaa. Vakiinnutetaan kansainvälisen verkoston toiminta. Järjestetään kansainvälisen verkoston tapaaminen kerran vuoden aikana. Loppuunsaatetaan kansainväliset hankkeet. Tuetaan ja kannustetaan seuroja järjestämään kansainvälisiä hankkeita. Tiedotetaan kansainvälisistä mahdollisuuksista. Tuotetaan materiaalia seuroille kansainvälisyyden toteuttamiseen. Osallistutaan kansainvälisten verkostojen toimintaan: CIOFF, IOV, Europeade komitea, Pohjoismainen Nordlek neuvosto. Toimialajohtaja KV-verkoston vastaava Toimialajohtaja Toimialajohtaja/KV-verkosto Pohjois-Karjalan aluetoimisto Liitto Toimialajohtaja/Tanssin osaamiskeskus 2. Järjestötoiminta Luottamushallinto Vapaaehtoiset luottamushenkilo t ovat ja rjesto n keskeinen voimavara. Luottamushenkilo iksi valitaan innostuneita ja osaavia ihmisia eri ika luokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa ja rjesto n keskeiset toiminnalliset alueet. Nuorten pa a to ksentekijo iden ma a ra a lisa ta a n kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla. Vapaaehtoistyo Nuorisoseuraja rjesto on tunnettu laajasta ja sitoutuneesta vapaaehtoistyo sta a n. Ta ma menestystekija turvataan. Ja rjesto o n laaditaan erillinen vapaaehtoistyo n kehitta misen ohjelma, joka sisa lta a 11

12 vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytta misen, huoltamisen ja palkitsemisen periaatteet ja ka yta nno n sovellutukset. Seurantalot Nuorisoseurantalot ovat strategisten linjausten mukaisessa ka yto ssa. Taloista kehiteta a n entista enemma n lasten ja nuorten toimintatiloja ja alueiden toiminnallisia kulttuurikeskuksia. Talojen peruskorjauksen tuki julkisista varoista varmistetaan. Organisaatio Ja rjesto n organisaatiota kehiteta a n jatkossa johdonmukaisesti palvelemaan mahdollisimman hyvin nuorisoseuraliikkeen mission, vision ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on yhtena inen ja tehokas oppiva organisaatio. 2.1 Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki Tavoite: Edesautamme lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista nuorisoseuroissa Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja Keräämme ja annamme palautetta järjestelmällisesti kehittämisen tueksi ja innostajaksi Vuoden aikana kokeillaan ja otetaan käyttöön erilaisia osallistavia työmenetelmiä, joilla kerätään ja jaetaan jäsenkokemuksia ja palautetta. Nuorisoseurakokouksessa käsiteltävän ja hyväksyttävän kolmivuotisohjelman valmistelussa kokeillaan näitä menetelmiä. Kehittämispäällikkö Järjestön eri tasojen työntekijät Tavoite: Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Työntekijäpäivät Työntekijäpäivillä käsitellään järjestön ajankohtaisia asioita ja lisätään työntekijöiden osaamista. Vuoden aikana toteutetaan 1-3 verkkoympäristössä toteutettavaa webinaaria. - kevään työntekijäpäivät syksyn työntekijäpäivät Kehittämispäällikkö Opintokeskus Kansalaisfoorumi järjestää järjetön eri tasojen toimihenkilöille koulutuksia, joissa lisätään valmiuksia hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnan markkinoinnissa. Käynnistetään vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ohjelma, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista. Kannustetaan piirijärjestöjä hyödyntämään Kansalaisfoorumin kehittämää johtokuntien toiminnan Kehittämiskoulutus-mallia. 12

13 Tavoite: Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri. Myönnetään ansio- ja tunnustusmerkkejä ansioituneille nuorisoseuratoimijoille. Myönnetään H-arvomerkkejä. Nimetään vuoden kansantanssiyhtye. Valinta julkaistaan Folklandia - risteilyllä. Nimetään kansantanssikiltaan ansioituneita kansantanssitoimijoita. Seuraava nimeämisvuosi on Myönnetään kunniakilpi 100-vuotisjuhlia viettäville nuorisoseuroille. Valitaan vuoden ohjaajat. Valitaan vuoden teatteriteko ja palkitaan se Esko-patsaalla. Valitaan vuoden nuorisoseura. Valinta julkaistaan nuorisoseurapäivän juhlassa, joka järjestetään Iisalmessa Valitaan vuoden Hermanni. Valitaan vuoden tanssiteko. Käynnistetään harrastusmerkkien myöntämiseen liittyvien kriteerien ja käytäntöjen uudistaminen. Liiton hallitus, pääsihteeri/toimistosihteeri Pääsihteeri Pispalan Sottiisin päätoimikunta Hallitus Pääsihteeri Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus, valtakunnallinen H-kilta Hallitus Johtoryhmä 2.2 Jäsenpalvelut Mobiilijäsenkortti Vuoden aikana otetaan käyttöön mobiilijäsenkortti, joka toimitetaan nuorisoseurareksiterissä olevien yhteystietojen perusteella kaikille jäsenille Keskitetty jäsenmaksuperintä Liitto tarjoaa nuorisoseuroille mahdollisuuden liiton toimesta toteutettavaan keskitettyyn jäsenmaksuperintään, Nuorisoseurat.fi sivuston kautta välitetään jäsenistölle tietoa ja työkaluja toiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Nuorisoseuralehden yksi numero toimitetaan kaikkiin jäsentalouksiin. Seurantalot.fi sivustoa ylläpidetään yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikkö Tiedottaja, sisällön tuottajat Pääsihteeri Kehittämispäällikkö 13

14 Kansalaisfoorumin opintokeskuspalvelut ovat jäsenseurojen käytettävissä. Liitto on aktiivisesti mukana kehittämässä opintokeskuspalveluja jäsenseurojen tarpeiden mukaisesti. Varainhankintaprojektit Toteutamme rahankeräysluvan mukaisia varainhankintaprojekteja ja kehitämme työkaluja paikallisen ja alueellisen rahankeräyksen tueksi. Kehittämispäällikkö Pääsihteeri Nuorisoseurakauppa -kaupan tarjontaa kehitetään edelleen. 2.3 Kehittäminen ja hanketoiminta Leipää ja kulttuuria projektit Liitto hallinnoi Leipää ja kulttuuria työllistämisprojekteja Keski- Suomessa ja Pohjois-Savossa Kehittämispäällikkö, työllistämishankkeiden henkilöstö Projektien myötä Nuorisoseurajärjestö osallistuu Nuorisotakuun toteuttamiseen parantamalla nuorten työllistymismahdollisuuksia kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin. Työllistämisellä tavoitellaan lisäresursseja harrastus-mahdollisuuksien järjestämiseen ja yhdistysten tilojen sekä toimintojen ylläpitoon ja sen myötä jäsenten ja toimijoiden määrän lisääntyminen. Projekteissa työllistetään henkilöitä nuorisoseurojen toimintoihin ja tehtäviin eri tukimuotoja hyödyntäen. Projektit tukevat työllistettävien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja tarjoavat nuorisoseuroille lisäresursseja toimintaan ja tukee yhdistyksiä toimimaan työnantajina. Järjestö tarjoaa paljon hyviä työ- ja oppimisen paikkoja nuorille. Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä on nuorten työllistämisen mahdollisuuksien etsiminen ja näkyväksi tekeminen. Työllistämishankkeiden verkoston laajeneminen ja työllistämisstrategian laatiminen Nuorisoseurajärjestölle. Työllistämisstrategia on järjestötoiminnan kehittämistapa ja Nuorisotakuun toteutumistapa, jonka tuo lisää resursseja toimintaan. Sen avulla tuetaan paikallisseurojen työnantajana toimimista ja autetaan luomaan työpaikkoja paikallisseuroissa. Koordinoidaan järjestön alueellisten työllistämishankkeiden toimintaa ja kehitetään toimintamalleja. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnalliselle työllistämishankkeelle. Strategian tavoitteena on tukea uusien työllistämishankkeiden syntymistä mahdollisimman kattavasti koko maan alueelle, koordinoida alueellisia työllistämishankkeita, kehittää resursseja yhteistyöhön sekä NS järjestön työllistämisasiamiestoiminnan, agenttitoiminnan kehittäminen. Pidetään Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä näkyvästi esillä. 14

15 3. Viestintä ja vaikuttaminen Suomen Nuorisoseurat ry:n viestinnän ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että Nuorisoseurat tunnetaan Suomen merkittävimpänä kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimijana vuonna Ajantasaisella viestinnällä ja ennakoivalla edunvalvonnalla luodaan lasten ja nuorten kulttuurisen kerho- ja harrastustoiminnan tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto-, alue- ja paikallistasolla. Ulkoisessa viestinnässä korostetaan nuorisoseurojen monipuolista toimintaa, kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä, järjestön valtakunnallisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni-ilmeinen nuorisoseuralaisuus kiinnostavien tarinoiden ja toiminnassa mukana olevien ihmisten kautta. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan. 3.1 Viestintä Tavoite: Teemme nuorisoseuratoimintaa na kyva ksi ja tunnetuksi paikallisesti, alueellisesti seka valtakunnallisesti. Kerromme toiminnastamme avoimesti ja aktiivisesti Järjestö- ja tapahtumatiedotusta hoidetaan valtakunnalliseen ja maakunnalliseen mediaan aktiivisesti. Verkko ja sosiaalinen media otetaan haltuun uutena toimintaympa risto na ja nuorten kohtaamisen areenana. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Nuorisoseuralehti toimitetaan maksutta jokaisen nuorisoseuran puheenjohtajalle, sihteerille ja ohjaajille. Yksi numero toimitetaan maksutta kaikkiin jäsenperheisiin. Lehti välittää tietoa nuorisoseurojen hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaisista nuoriso- ja kulttuurialan kuulumisista. Nuorisoseuralehti toimitetaan keskeisille valtakunnallisille yhteistyökumppaneille. Nuorisoseurat.fi -sivuston sisältöä päivitetään jäsenistöä ja toiminnasta kiinnostuneita entistä paremmin palvelevaksi. Sähköistä uutiskirjettä kehitetään. Markkinoidaan ja tuetaan yhtenäisen graafisen yleisilmeen käyttöä järjestön kaikilla tasoilla. Viestinnän kehittämiseksi liitolla on viestintätoimikunta, joka laatii viestintästrategian. Nuorten Tasavalta kampanja Nuorisoseurat käynnistävät yhdessä kolmivuotisen Nuorten Tasavalta kampanjan, joka huipentuu itsenäisen Suomen täyttäessä 100-vuotta. Kampanja rakentuu paikallisten seurojen toiminnan ympärille ja nuorisoseuralaisten yhteiseen tekemisen riemuun. Kampanjassa on kaksi keskeistä näkökulmaa: Tiedottaja, pääsihteeri, tapahtumatiedotus Tiedottaja, liiton työntekijät Tiedottaja, lehden toimituskunta Pääsihteeri Tiedottaja, sisällön tuottajat Tiedottaja Tiedottaja Pääsihteeri, tiedottaja, viestintätoimikunta Hallitus, pääsihteeri, erikseen nimettävä neuvottelukunta. 15

16 1. Nuorisoseura on nuorten tasavalta Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija, jonka toiminnassa lasten ja nuorten ääni kuuluu. Tässä kampanjassa me rakennamme yhdessä nuorisoseurasta nuorten tasavaltaa. Tämä tarkoittaa toiminnan aktivoimista ja kehittämistä, jäsenhankintaa sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämistä. Tässä työssä valtakunnallinen liitto sekä aluetoimistot tukevat paikallisia toimijoita kehittämällä uusia varainhankinnan välineitä, kouluttamalla ohjaajia ja laatimalla uusia innostavia materiaaleja harrastustoiminnan ja seuratoiminnan tueksi. 2) Nuorisoseuralaisten yhteinen unelma: Satavuotias Suomi on nuorten tasavalta. Nuorisoseuraliikkeen historia on aina nivoutunut oman aikansa tapahtumiin, mutta liike on ollut myös muokkaamassa sitä Suomea, jossa tänään elämme. Tänään kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö on meidän välineemme rakentaa parempaa maailmaa. Nuorten tasavalta kampanjan kautta kerromme, että nuorisoseuraliike on merkittävä toimija Suomessa. Tavoitteenamme on lisätä nuorisoseuratoiminnan tunnettuisuutta ja arvostusta yhteiskunnassa. Yhdessä kirkastamme järjestömme julkikuvaa niin, että se vastaa sitä laadukasta toimintaa ja tekemisen riemua jota nuorisoseurat toteuttavat kautta koko maan. Nuorisoseuratoiminnan historiaa ja vaikutusta Suomalaiseen yhteiskuntaan sekä järjestön tämän päivän toimintaa tehdään näkyväksi Nuorisoseuramuseon kautta. Haetaan hankerahoitusta museon kehittämiseksi. Pääsihteeri, hallitus, museon johtokunta 3.2 Vaikuttaminen Tavoite: Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijuutta, yhteistyötä ja edunvalvontaa. Olemme aktiivinen toimija eri verkostoissa Nuorisoseuroilla on aktiivinen rooli kulttuurisen nuorisotyön Johtoryhmä, kulttuurisen toimijoiden verkostossa ja toimimme tilaisuuksien ja nuorisotyön koordinaattori verkostotapaamisten kokoonkutsujana. Liitto seuraa lapsiin, nuoriin sekä kasvatus- ja kulttuuritoimintaan liittyvää yhteiskunnallista kehitystä ja pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin. Liitto toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä käynnistämällä yhteishankkeita. Yhteistyötahoina ovat erityisesti muut lapsi- ja nuorisojärjestöt, tanssi-, ja kulttuurijärjestöt sekä oppilaitokset. Johtoryhmä Johtoryhmä 16

17 Yhteistyö piirijärjestöjen, paikallisten nuorisoseurojen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF:in kanssa. Nuorisoseurat lisää strategian toteuttamista tukevaa yhteistyötä erityisesti niiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, joissa liitto jäseninä. Johtoryhmä, hallitus Tanssin, teatterin ja lastenkulttuurin verkostot sekä jäsenyydet eri yhteisöissä on kuvattuna erilliseen liitteeseen. 4. Hallinto ja talous Liiton toimintaa määrittävät nuorisoseurakokouksen hyväksymät Nuorisoseurastrategia 2020 sekä kolmivuotiskaudelle hyväksytyt toiminnan kärkihankkeet, valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden vuosisuunnitelmat, hallituksen erillispäätökset sekä pääsihteerin johtaman liiton toimiston operatiivinen toiminta. 4.1 Hallinto Vapaaehtoiset luottamushenkilöt ovat järjestön keskeinen voimavara. Luottamushenkilöiksi valitaan innostuneita ja osaavia ihmisiä eri ikäluokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa järjestön keskeiset toiminnalliset alueet. Nuorten päätöksentekijöiden määrää lisätään kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen 23. toukokuuta ja syyskokoukseen marraskuuta. Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan, vähintään kuusi kertaa. Hallitus asettaa toimintansa tueksi työvaliokunnan, hallinnoimilleen projekteille ohjausryhmät sekä eri toiminnanaloille ja tapahtumille tarvittavat toimikunnat ja työryhmät. Nuorisoseurakokous Tampereella Nuorisoseurojen ylin päättävä elin kokoontuu joka 3. vuosi päättämään järjestön tulevaisuuden suuntaviivoista. Hallitus, pääsihteeri Puheenjohtaja ja pääsihteeri Hallitus, pääsihteeri 4.2 Talous ja varainhankinta Tavoite: Tasapainoinen talous, tarkka talouden suunnittelu ja seuranta, laaja rahoituspohja Jäsenmaksuksi liiton jäsenenä oleville nuorisoseuroille on budjetoitu Valtuusto 8 euroa per henkilöjäsen ja liiton jäsenenä oleville keskusseuroille 4 euroa per jäsenyhdistysten henkilöjäsen. Liiton sekä aluetoimistojen ja piirijärjestöjen toimintaan liitto hakee Opetus- ja kulttuuriministerio lta avustuksen. Pääsihteeri 17

18 Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti ja hallitus tekee tarvittavat sopeuttamistoimet kesken vuoden. Kevään valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan tarkistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio. Varainhankinta: Liitto tukee paikallista ja alueellista varainhankintaa tuottamalla tukimateriaalia ja toimintamalleja varainhankinaan. Kaikki toimenpiteet toteutetaan niin, että paikallisilla seuroilla sekä keskusseuroilla ja aluetoimistoilla on mahdollisuus käyttää kehitettyjä varainhankinnan välineitä omassa varainhankinnassaan. Pääsihteeri, hallitus Pääsihteeri, hallitus Järjestetään suurarpajaiset , joiden tuotto käytetään nuorisoeurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön koko Suomessa. Valtaosa arpajaisten tuotosta kohdennetaan paikalliseen toimintaan. Toteutetaan rahankeräysluvan mukaista varainhankintaa, lipaskeräyksiä, listakeräyksiä sekä päivätyökeräyksiä yhdessä paikallisten seurojen ja piirijärjestöjen kanssa. Rahankeräyksen tuotto käytetään nuorisoeurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön koko Suomessa. Valtaosa tuotosta kohdennetaan paikalliseen toimintaan. Yritysyhteistyössä tavoitteena on saada kolme uutta suurtukijaa toimintavuoden aikana. Yritysyhteistyö tuki kohdistuu valtakunnallisiin lasten ja nuorten tapahtumiin sekä ohjaajakoulutukseen. Myyntituotteita ja verkkokauppaa kehitetään osana varainhankintaa. Syksyllä järjestetään Luota nuoreen - varainhankintaseminaari. Nuorisoseura-lehden mainosmyyntiä kasvatetaan. Painopisteenä on jokaiseen jäsentalouteen postitettava lehti. Matti Sippola seuran kunniajäsenyyttä markkinoidaan aktiivisesti tavoitteena saada 50 uutta tukijaa. 4.3 Toimisto ja henkilöstö Tavoite: Nuorisoseuraja rjesto ssa tyo skentelee osaava ja motivoitunut henkilo sto kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilo sto n osaamisesta ja tyo hyvinvoinnista pideta a n huolta. Ja rjesto on kiinnostava ja houkutteleva tyo nantajana. Liiton henkilöstöön kuuluu vuonna 2015 yhteensä 34 henkilöä, joista projekteissa työskentelee 6 henkilöä ja liiton ylläpitämissä aluetoimistoissa 19 henkilöä. Lisäksi liiton toimistossa työskentelee Pääsihteeri 18

19 eri tehtävissä työhallinnon tukia hyödyntäen palkattuja työntekijöitä ja työharjoittelijoita. Ostopalveluja käytetään, nuorisoseurarekisterin ja tietohallinnon tukipalveluihin, Nuorisoseuralehden taiton tekemiseen sekä muihin viestinnän ja kulttuurituotannon ostopalveluihin. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan järjestämällä yhteistä virkistystoimintaa, koulutusta sekä aktivoimalla kuntoliikuntaan. Henkilöstön osaamista kehitetään järjestämällä yhteistä koulutusta sekä mahdollistamalla henkilökohtaisiin koulutuksiin osallistuminen. Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti kehityskeskustelut Keväällä toteutetaan hyvinvointikysely koko henkilöstölle. Pääsihteeri Pääsihteeri, Tyhy-ryhmä Pääsihteeri Pääsihteeri ja muut esimiehet Pääsihteeri 19

20 5. Liiton ylläpitämien aluetoimistojen toimintasuunnitelmat Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uusimaa Nuorisoseurat Keski-Suomi Toimintasuunnitelma Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Harrastustoiminta Tavoite: Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lasten ja nuorten kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. - Luova lava lapsille: Lapsille kesätoimintaa, L&K-hanke/ Jyväskylän seudun nuorisoseura ry. nuorille kesätöitä ja lasten yhteisesitys Jyväskylän Kesään. Järjestetään 1-12 päiväleiriä alkukesään, ja yhteisesitys heinäkuun puolessa välissä. - Tuetaan jäsenseurojen kerhotoimintaa AVI:n Lasten ja nuorten paikallisen kerhotoiminnan avustuksesta. Vuonna 2014 avustusta myönnettiin 2500, joka on käytettävissä saakka. Uusi avustus haetaan joulukuussa Jälkkäri tarjoaa monipuolista tekemistä 1-2. luokkalaisille iltapäivisin erilaisissa harrastekerhoissa sekä välipalan. Aluetoimisto Aluetoimisto ja vastuuohjaajat 20

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n tehtävänä on tukea eri tavoin sen jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö: Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Pohjois-Karjalassa aloittaa kolmannen toimintavuotensa. Joensuussa sijaitsevan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Sisältö: Johdanto Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-,harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 1.2. Koulutus ja ohjaajahuolto 1.3. Tapahtumat

Lisätiedot

Kolmivuotisohjelma Hallituksen esitys nuorisoseurakokoukselle NUORISOSEURATOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET VUOSINA 2013-2015

Kolmivuotisohjelma Hallituksen esitys nuorisoseurakokoukselle NUORISOSEURATOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET VUOSINA 2013-2015 Kolmivuotisohjelma Hallituksen esitys nuorisoseurakokoukselle NUORISOSEURATOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET VUOSINA 2013-2015 Suomen Nuorisoseurat ry:n sääntöjen mukaan Nuorisoseurakokous päättää liiton toiminnan

Lisätiedot

Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020

Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020 1 Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020 Nuorisoseurajärjestön strategia 2 Saatesanat Nuorisoseurajärjestön systemaattinen kehitystyö sai todellisen sysäyksen syksyllä 2009, kun koko järjestön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Harrastustoiminta Tavoitteenamme oli, että nuorisotyö on tavoitteellista kasvatus ja harrastustoimintaa.

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Nuorisoseurat Keski-Suomi Toimintasuunnitelma 2016

Nuorisoseurat Keski-Suomi Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Keski-Suomi Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö: Johdanto Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 1 (22) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2013 1 (20) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3 Koulutus

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Organisaatiouudistus Hallitukset asettivat työryhmän syksyllä 2008 Työryhmän esitys lokakuussa 2009 Keskustelu syysvaltuustoissa

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna.

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna. Vuosi on kääntynyt kohti loppuaan, on aika rauhoittua viettämään joulua. Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi, kiitos siitä kaikille teille, jotka olette olleet mukana toteuttamassa nuorisoseuratoimintaa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN YHTEENVETO 2014. Suomen Nuorisoseurat ry / Pohjois-Karjalan aluetoimisto

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN YHTEENVETO 2014. Suomen Nuorisoseurat ry / Pohjois-Karjalan aluetoimisto TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN YHTEENVETO 2014 Suomen Nuorisoseurat ry / Pohjois-Karjalan aluetoimisto Johdanto Vuosi 2014 oli Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Karjalassa ylläpitämän aluetoimiston

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään

Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu. Esitys johtoryhmään Työyhteisöviestinnän vuosisuunnittelu Esitys johtoryhmään 21.2.2017 Viestinnän sisältöjen vuosisuunnittelu Viestintä- ja markkinointipäällikkö esittää, että Xamkin johtoryhmä osallistuu vastuullaan olevan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintakertomus 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3. Kehittäminen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012

Suomen Nuorisoseurat ry. Toimintakertomus 2012 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2012 Valtuuston hyväksymä 18.5.2013 toimintakertomus 2012 1 (30) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut 2. Kulttuuri-

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot