Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma

2 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton ylläpitämien aluetoimistojen toimintasuunnitelmat 6. Liitteet: Nuorisoseurojen kasvatusnäkemys Kärkihankkeet Yhteistyöverkostot ja jäsenyydet (tanssi, teatteri, lasten kulttuuri) 2

3 Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaa Jyväskylän nuorisoseurakokouksen hyväksymä strategia Nuorisoseurat 2020 sekä kolmivuotisohjelma Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeet Toiminnan painopisteet vuonna 2015: Osaamiskeskusten ja verkostoiden toimintamallien kehittäminen Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat Ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto Jäsenkokemuksen kehittäminen Osallisuuden lisääminen Nuorisoseuratoiminnan tunnettuisuuden lisääminen Nuorten tasavalta kampanja Järjestörakenteen kehittäminen ja resurssien turvaaminen Nuorisoseurat 2020 Vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Strategiset tavoitteet Kulttuurinen harrastustoimintamme on laadukasta - Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. - Toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta. - Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä - Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. - Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. - Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan. - Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta. Nuorisoseuratyö on tunnettua ja arvostettua - Toiminta näkyy ja kuuluu myönteisellä tavalla. - Järjestön julkikuva on nykyaikainen ja yhdenmukainen kaikilla toiminnan tasoilla. Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden - Järjestörakenne mahdollistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan koko maan alueella. - Resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten ja nuorten toiminnalla on kasvumahdollisuuksia. Kriittiset menestystekijät Osaavat ohjaajat - Laadukas ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto - Ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot Aktiiviset vapaaehtoistoimijat - Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri - Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto Ajantasainen viestintä - Suunnitelmallisuus ja viestinnällinen työnjako - Nykyaikaiset ja toimivat viestinnän välineet 3

4 Toimiva organisaatio - Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit - Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Tasapainoinen talous - Tarkka talouden suunnittelu ja seuranta - Laaja rahoituspohja 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Nuorisoseuratoiminnan perustan muodostaa seuratasolla tehtävä lasten ja nuorten kulttuurinen kerho- ja harrastustoiminta sekä eri sukupolvia yhdistävä toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee seuroissa tehtävää monipuolista toimintaa ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä tuottamalla aineistoja ja luomalla uusia toimintamalleja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään verkostomaisen toimintamallin avulla, jossa keskeisessä asemassa ovat toimivat osaamisverkostot, joiden toimintaa koordinoivat tanssin, teatterin, lastenkulttuurin ja tapahtumien osaamiskeskukset. Osaamiskeskukset tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään ja tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön laaja-alainen kehittäminen. Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus jatkaa toimintaansa nuorisoseurojen tanssin help deskinä, johon tanssin parissa toimivat harrastajat ja ohjaajat voivat ottaa yhteyttä ja joka palvelee heitä monipuolisesti. Vuoden aikana kehitetään nettisivustoa palvelemaan entistä paremmin ohjaajia. Lisäksi jatketaan ohjaajapankin kehittämistä sekä pidetään säännöllisesti yhteyttä ryhmiin, ohjaajiin ja muihin toimijoihin sähköpostilla, tiedotteilla, sosiaalisen median välityksellä sekä erikseen tehtävillä kohdennetuilla puhelinkierroksilla. Toiminnan tukena on tanssin toimijoista koostuva valtakunnallinen osaamisverkosto, jonka kanssa luodaan suuntaviivat ja tavoitteet kullekin vuodelle. Toiminnan keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat lasten kansantanssiluokittelujen kriteerien luominen, yhteisesitysten arvostuksen lisääminen, vuosiohjelmistojen materiaalien tarkoituksenmukaisuus ja palautteenannon kehittäminen. Vuoden aikana valmistaudutaan Kansantanssin Riemuvuoteen 2016, tuottamalla tanssijoiden vuosiohjelmistot eri-ikäisille tanssijoille sekä ideoimalla vuoteen liittyviä toiminnallisia ja viestinnällisiä projekteja. Teatterin osaamiskeskus Teatterin osaamiskeskus rakennetaan palvelemaan monipuolisesti teatterialan harrastajia järjestössämme. Osaamiskeskuksessa hyödynnetään myös muiden teatterialan toimijoiden osaamista. Vuoden aikana luodaan teatterin osaamiskeskukselle tavoite, tarkoitus ja konkreettiset toimenpiteet sekä sovitaan keskinäisestä työnjaosta. Toiminnan tukena on valtakunnallinen teatteriagenttiverkosto, joka toimii teatteritoiminnan suuntaviivojen luojana. Lisäksi teatteriagenttiverkosto tarjoaa alan toimijoille paikan verkostoitumiseen. Toiminnan keskeisempiä kehittämiskohteita ovat teatterinosaamiskeskusmallin rakentaminen ja yhteistyön koordinointi. 4

5 Vuoden aikana haetaan rahoitusta alle kouluikäisten leikinomaisen teatterimateriaalin tuottamiseen sekä koulutuksen tuotteistamiseen. Lasten kulttuurin kehittämisverkosto Lasten kulttuurin kehittämisverkosto vastaa lastenkulttuurin kehittämisestä ja innovoinnista järjestössämme. Verkostoon kuuluvat liiton toimiston lisäksi Uudenmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan aluetoimistot sekä Saimaan nuorisoseurat. Vuoden aikana lastenkulttuurin kehittämisverkostolle luodaan tavoite ja tarkoitus sekä sen toimintaa jäntevöitetään. Myös keskinäinen työnjakoelvennetään palveluiden tuottamisessa. Suurimpana tapahtumana vuonna 2015 on Lasten Kalenat kesäkuussa Lappeenrannassa. Lisäksi vuoden aikana mallinnetaan Luova lava -toiminta, nuorisoseurojen iltapäiväkerhotoiminta sekä matalan kynnyksen kerhotoiminta. Tapahtumien osaamiskeskus Tapahtumien osaamiskeskus toimii Tampereella Pispalan Sottiisin tapahtumatoimiston yhteydessä. Osaamiskeskus toteuttaa Pispalan Sottiisin kolmea tapahtumaa (Pispalan Sottiisin kesätapahtuma, Tanssimania ja Folklandia-risteily). Lisäksi osaamiskeskus osallistuu muiden valtakunnallisten tapahtumien järjestelyihin (Lasten Kalenat ja kansantanssiluokittelut) sekä edistää nuorisoseurojen tapahtumien toimintaedellytyksiä antamalla tietoa ja välineitä tapahtumien järjestäjille. Tapahtumien osaamiskeskus on aktiivinen toimija folklorealan kotimaisissa yhteistyöverkostoissa ja tarjoaa verkoston jäsenille mahdollisuuden tuoda sisältöjä omiin tapahtumiinsa. Kansainvälinen verkostoituminen tapahtuu ensisijaisesti Finland Festivalsin, kansainvälisen CIOFF-organisaation sekä Folklandiaan liittyvien pohjoismaisten ja eurooppalaisten verkostojen kautta. 1.1 Harrastustoiminta Harrastustoiminta nuorisoseuroissa on monipuolista ja osallistujalähtöistä. Toimintaa ohjaa nuorisoseurojen toiminta-ajatus, arvot ja kasvatusnäkemys. Harrastustoiminnan tueksi kehitetään ohjaajakoulutusta ja huoltoa, tuotetaan aineistoja sekä järjestetään valtakunnallisia alueellisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Liiton aluetoimistot järjestävät paikallisesti koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä young art kerhotoimintaa. Tavoite: Tuetaan kerho- ja harrastustoimintaa tuottamalla aineistoja ja toimintamalleja Mallinnetaan luova lava lapsille päiväleirit ja kokeillaan niiden järjestämistä alueilla. Tuotetaan alle kouluikäisten teatteriin painottuva aineisto ja mallinnetaan aineistoon liittyvä koulutus. Tuotetaan tempoa tenaviin koulutukseen uusi virikemateriaali. Tuotetaan tanssitoimintaan eri ikäryhmille aineistoa. Järjestetään yhteistyössä aluetoimistojen kanssa rap-työpajat nuorille kaksiosaisina huhtikuussa ja syyskuussa. Keski-Suomen aluetoimisto/kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Liitto/Lastenkulttuurin kehittämisverkosto Tempoa tenaviin työryhmä/liitto Tanssin osaamiskeskus Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori 5

6 Mallinnetaan nuorisoseurojen iltapäiväkerhotoiminta ja tuotetaan järjestämistä helpottavaa materiaalia. Järjestetään iltapäivätoimijoiden tapaamiset keväällä ja syksyllä. Mallinnetaan nuorisoseurojen teatteriharrastajan harrastuspolku vauvasta aikuiseen asti. Kootaan tieto olemassa olevasta materiaalista ohjaajasivuille. Jatketaan vauvasirkustoiminnan kehittämistä. Luodaan toimintamalli matalan kynnyksen kerhoille Keski-Suomen aluetoimisto Keski-Suomen aluetoimisto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Liitto Uudenmaan aluetoimisto Lasten kulttuurin kehittämisverkosto Tavoite: Selkeytetään kulttuuri- ja harrastustoiminnan palvelut ja tukitoiminnot Järjestetään alueelliset teatteritoimijoiden tapaamiset yhteistyössä alueiden kanssa. Järjestetään valtakunnallinen teatteriagenttien tapaaminen kahdesti vuoden aikana. Järjestetään alueelliset tanssitoimijoiden tapaamiset yhteistyössä alueiden kanssa. Kansantanssin kääntöpiiri Järjestetään tanssitoimijoiden valtakunnallinen tapaaminen jossa käsitellään alueellisista tapaamisista nostettuja tärkeiksi ja ajankohtaisiksi koettuja aiheita ja siellä määritellään tulevan vuoden tanssitoiminnan kehitystyön painotuspisteet. Määritellään kulttuuri- ja harrastustoiminta. Luodaan seurojen käyttöön ohjaajien perehdyttämisohje ja ryhmäkehityskeskustelumalli. Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus Young art laboratorio hankkeen projektipäällikkö Leipää ja kulttuuria -hanke 1.2 Koulutus ja ohjaajahuolto Tavoite: Ohjaajakoulutusten ja ohjaajahuollon kehittäminen, koordinointi ja markkinointi Pidetään koulutustoimikunnan kokous vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. Mallinnetaan ohjaajan koulutuspolku. Koordinoidaan alueiden koulutustarjontaa. Toimialajohtaja Toimialajohtaja Toimialajohtaja 6

7 Kehitetään ohjaajien olohuone formaatteja. Järjestetään ohjaajien olohuone omien tapahtumien yhteydessä (Lasten Kalenat). Järjestetään valtakunnalliset ohjaajapäivät. Tuotetaan alueille kahdesti vuodessa ohjaajakirjepohja käytettäväksi. Tuotetaan ohjaajakysely järjestön ohjaajille. Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Pohjois-Karjalan aluetoimisto Leipää ja kulttuuria -hanke Tavoite: Ohjaajasivuston kehittäminen Luodaan ohjaajasivustolle ohjaaja- ja kouluttajapankki, johon kootaan yhteystietoja. Tuotetaan sivustolle ohjaajia tukevaa materiaalia. Julkaistaan nuorisoseuralehdessä ohjaajien sivua. Liitto Liitto/Uudenmaan aluetoimisto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tavoite: Kehitämme ja järjestämme ohjaajakoulutusta Järjestetään Knoppi kouluttajakoulutus helmikuussa. Järjestetään Tempoa tenaviin koulutus keväällä sekä virikekurssi tammikuussa. Kannustetaan alueita järjestämään virikekursseja, kuten piilometsän tansseja ja täpinää tassuihin kursseja. Markkinoidaan koulutustarjontaa myös ulkopuolisille tahoille ja järjestetään tarvittaessa kursseja erillisestä pyynnöstä. Järjestetään teatterialan koulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tanssin osaamiskeskuksen järjestämät omat tai yhteistyökoulutukset Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 1.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3.jakso, Lahti Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Tanhu Akatemia Tanssitaloviikonloppu Ohjaajapäivät Kansantanssin kääntöpiiri Uudenmaan aluetoimisto Uudenmaan aluetoimisto Toimialajohtaja Liitto Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus 7

8 Ohjelmistokurssit Tampereella DÄÄNS leiri Tampereella Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/1.jakso Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/2.jakso Poteroista pois seminaari, Kansantanssin yhteinen toimikunta Helsinki Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/3.jakso Listaus tiedossa olevista koulutuksista sekä ajankohdat ja lisätiedot: 1.3 Kehittäminen ja hanketoiminta Tavoite: Tarkennetaan osaamiskeskusten tehtävät, työnjako ja resurssit Tarkennetaan lastenkulttuurin osaamiskeskuksen tavoite, tarkoitus ja konkreettiset tehtävät. Laaditaan lastenkulttuurin osaamiskeskuksen työjako eri toimijoiden kesken. Luodaan teatterin osaamiskeskus palvelemaan nuorisoseurojen teatteriharrastajia. Toimialajohtaja/Lastenkulttuurin kehittämisverkosto Toimialajohtaja Toimialajohtaja/Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tavoite: Toimintaa kehitetään strategian toteuttamista tukevalla hanketoiminnalla Hyvä Duuni hanke Suomen Nuorisoseurat ry on hakenut RAY:ltä avustusta Paikka auki avustusohjelmasta, jonka päämääränä on edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien alle 29- vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Hankkeen rahoituspäätös saadaan joulukuussa Lapset äänessä valtakunnallinen majanrakennuskilpailu hanke Hanke on alkanut kesäkuussa 2014 ja se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeena (LANUKE) OKM:n erillisrahoituksella. Vuonna 2014 järjestetyn majanrakennuskilpailun lisäksi hankkeen myötä alkuvuoden 2015 aikana valmistuu konkreettinen opas lasten osallisuuden edistämiseksi ja lasten kuulemiseksi yhdistysten hallinnon eri tasoilla. Kehittämispäällikkö Projektipäällikkö 8

9 Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hanke on alkanut toukokuussa ja jatkuu vuoden 2015 kesäkuun loppuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurisen nuorisotyön osaamista, edistää tietoutta ja arvostusta sekä luoda edellytyksiä valtakunnallisesti ja poikkisektorisesti. Vuoden 2015 aikana toteutetaan seuraavat tapahtumat: Kulttuurisen nuorisotyön Kick Off tapahtuma, Young Art Laboratorio koulutus nro 1, Kulttuurisen nuorisotyön markkinat, Young Art Laboratorio koulutus nro 2 sekä työpajan tuottaminen Allianssin nuorisotyönpäiville. Taiteelle tekijöitä hanke Hanke on alkanut helmikuussa 2014 ja jatkuu vuoden 2015 kesäkuun loppuun. Vuoden 2015 aikana toteutetaan seuraavat toimenpiteet: Ohjaajan palkkausta tukevan materiaalin tuottaminen ja entistä parempien työllistymistapojen määrittely järjestön työllistämisverkoston kanssa, taide- ja kulttuurialalla työskentelevien systemaattinen työllistämisen edistäminen ohjaajapalvelumalli-materiaalin avulla, tanssin ja teatterin osaamiskeskusten ympärille koottavan valtakunnallisen verkoston koollekutsuminen, verkostomaisen työtavan luominen ja verkoston toimintatapojen määritteleminen sekä tanssin ja Teatterin Osaamiskeskusten kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön strategia. Lasten Kalenat 2015 tapahtuman ennakkoyhteisohjelmaharjoitukset Suomen Nuorisoseurat ry. järjestää yhdessä aluetoimistojensa ja piirijärjestöjensä kanssa kuudesta kahdeksaan Lasten Kalenat 2015 tapahtuman kansantanssin yhteisohjelmaharjoitusta ympäri Suomea yhteisohjelmat koreografioiden taiteilijoiden johdolla. Tavoitteena on saada kansantanssin harrastajat kokoontumaan kevään 2015 aikana alueittain yhteen harjoittelemaan Lasten Kalenoiden yhteisohjelmia viikonlopun mittaisille leireille. Ennakkoyhteisohjelmaharjoitukset tuotetaan, mikäli Kansalaisfoorumi myöntää niihin valtionavun kurssitunteina. Harjoitukset ovat samalla Taiteelle tekijöitä hankkeen pilotti uusista palvelutuotannon muodoista. Kansantanssin näkyvyyden ja julkikuvan edistämishanke Käynnistetään kolmivuotinen hanke, jonka päätavoitteina ovat: kansantanssin nostaminen tunnustettuun asemaan taiteen ja tanssitaiteen joukossa kansantanssin julkikuvan parantaminen kansantanssitoiminnan laajentaminen ja osallistamisen tuominen keskeiseksi elementiksi toimintaan Hankkeeseen haetaan avustusta Suomen Kulttuurirahastolta (Katapultti-erityisapuraha). Päätös rahoituksesta saadaan helmikuussa Young Art -laboratorio -hankkeen projektipäällikkö Taiteelle tekijöitä -hanke Taiteelle tekijöitä -hanke Tanssin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Teatterimania -koulutustapahtuman ideoiminen 9

10 Tavoite: Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntevuutta, yhteistyötä ja edunvalvontaa Osallistutaan Allianssin järjestämille nuorisotyönpäiville Toimialajohtaja huhtikuussa. Osallistutaan kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäiville keväällä. Seurataan aktiivisesti alan keskustelua ja muutoksia. Toimialajohtaja Toimialajohtaja 1.4 Tapahtumat Tavoite: Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia Folklandia risteily Baltic Queen, Helsinki Tallinna. Tapahtuma tarjoaa 2500 kansantanssin ja musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä on 54 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Tapahtumatuotannon budjetti on euroa, joka katetaan osallistumismaksuin. Vuoden 2016 risteilyn valmistelut aloitetaan syksyllä. Valtakunnallinen kansantanssikatselmus Tampereella. Järjestetään yli 16-vuotiaiden kansantanssiryhmille luokittelut. Tavoitteena on 30 ryhmän osallistuminen. Lasten Kalenat Lappeenrannassa Tapahtuma tarjoaa lapsille mahdollisuuden esiintyä toisille lapsille, se on ohjelmaltaan monipuolinen ja taiteidenvälinen ja lisäksi avoin kaikille kulttuurisesta harrastustoiminnasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Lasten Kalenoiden osallistujatavoite on 1000 lasta ja nuorta. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan avustuksilla ja osallistumismaksuilla. Pispalan Sottiisin Tanssimania Tampereella. Uuden kansantanssin ja -musiikin konsertti- ja koulutustapahtuma, joka kokoaa 500 kansantanssin ja musiikin harrastajaa. Yleisötavoite pääsymaksullisiin tilaisuuksiin on henkilöä. Tapahtuman budjetti on euroa, joka katetaan OKM:n avustuksella, Tampereen kaupungin avustuksella, muilla hankeavustuksilla ja osallistumismaksuin. Teatterilaiva Selvitetään mahdollisuutta järjestää teatterilaiva -tapahtuma syksyllä Tiedotetaan Tanskassa Viborgissa järjestettävästä NORDLEK 2015 tapahtumasta. Tavoitteena 15 ryhmän ja 300 henkilön osallistuminen. Tapahtumien osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Lastenkulttuurin osaamiskeskus ja tapahtumien osaamiskeskus Tapahtumien osaamiskeskus Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tanssin osaamiskeskus 10

11 Tiedotetaan kansainvälisistä folklore-tapahtumista Jutajaiset , Rovaniemi Europeade , Ruotsi Hollo ja Martta festivaali , Hollola Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopallo-turnaus Iisalmessa. Käynnistetään toimenpiteet turnausten järjestäjän löytämiseksi. Liitto osallistuu J.H. Erkon kirjoituskilpailun toteuttamiseen yhteistyökumppanina. Päävastuu järjestelyistä on Suomen Nuorisoopistolla. 1.5 Kansainvälinen toiminta Tavoite: Luomme kulttuurisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia niin, että jokainen lapsi ja nuori voi osallistua kansainväliseen tai monikulttuuriseen toimintaa. Vakiinnutetaan kansainvälisen verkoston toiminta. Järjestetään kansainvälisen verkoston tapaaminen kerran vuoden aikana. Loppuunsaatetaan kansainväliset hankkeet. Tuetaan ja kannustetaan seuroja järjestämään kansainvälisiä hankkeita. Tiedotetaan kansainvälisistä mahdollisuuksista. Tuotetaan materiaalia seuroille kansainvälisyyden toteuttamiseen. Osallistutaan kansainvälisten verkostojen toimintaan: CIOFF, IOV, Europeade komitea, Pohjoismainen Nordlek neuvosto. Toimialajohtaja KV-verkoston vastaava Toimialajohtaja Toimialajohtaja/KV-verkosto Pohjois-Karjalan aluetoimisto Liitto Toimialajohtaja/Tanssin osaamiskeskus 2. Järjestötoiminta Luottamushallinto Vapaaehtoiset luottamushenkilo t ovat ja rjesto n keskeinen voimavara. Luottamushenkilo iksi valitaan innostuneita ja osaavia ihmisia eri ika luokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa ja rjesto n keskeiset toiminnalliset alueet. Nuorten pa a to ksentekijo iden ma a ra a lisa ta a n kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla. Vapaaehtoistyo Nuorisoseuraja rjesto on tunnettu laajasta ja sitoutuneesta vapaaehtoistyo sta a n. Ta ma menestystekija turvataan. Ja rjesto o n laaditaan erillinen vapaaehtoistyo n kehitta misen ohjelma, joka sisa lta a 11

12 vapaaehtoisten rekrytoinnin, perehdytta misen, huoltamisen ja palkitsemisen periaatteet ja ka yta nno n sovellutukset. Seurantalot Nuorisoseurantalot ovat strategisten linjausten mukaisessa ka yto ssa. Taloista kehiteta a n entista enemma n lasten ja nuorten toimintatiloja ja alueiden toiminnallisia kulttuurikeskuksia. Talojen peruskorjauksen tuki julkisista varoista varmistetaan. Organisaatio Ja rjesto n organisaatiota kehiteta a n jatkossa johdonmukaisesti palvelemaan mahdollisimman hyvin nuorisoseuraliikkeen mission, vision ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on yhtena inen ja tehokas oppiva organisaatio. 2.1 Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki Tavoite: Edesautamme lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista nuorisoseuroissa Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja Keräämme ja annamme palautetta järjestelmällisesti kehittämisen tueksi ja innostajaksi Vuoden aikana kokeillaan ja otetaan käyttöön erilaisia osallistavia työmenetelmiä, joilla kerätään ja jaetaan jäsenkokemuksia ja palautetta. Nuorisoseurakokouksessa käsiteltävän ja hyväksyttävän kolmivuotisohjelman valmistelussa kokeillaan näitä menetelmiä. Kehittämispäällikkö Järjestön eri tasojen työntekijät Tavoite: Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä Työntekijäpäivät Työntekijäpäivillä käsitellään järjestön ajankohtaisia asioita ja lisätään työntekijöiden osaamista. Vuoden aikana toteutetaan 1-3 verkkoympäristössä toteutettavaa webinaaria. - kevään työntekijäpäivät syksyn työntekijäpäivät Kehittämispäällikkö Opintokeskus Kansalaisfoorumi järjestää järjetön eri tasojen toimihenkilöille koulutuksia, joissa lisätään valmiuksia hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnan markkinoinnissa. Käynnistetään vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ohjelma, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista. Kannustetaan piirijärjestöjä hyödyntämään Kansalaisfoorumin kehittämää johtokuntien toiminnan Kehittämiskoulutus-mallia. 12

13 Tavoite: Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri. Myönnetään ansio- ja tunnustusmerkkejä ansioituneille nuorisoseuratoimijoille. Myönnetään H-arvomerkkejä. Nimetään vuoden kansantanssiyhtye. Valinta julkaistaan Folklandia - risteilyllä. Nimetään kansantanssikiltaan ansioituneita kansantanssitoimijoita. Seuraava nimeämisvuosi on Myönnetään kunniakilpi 100-vuotisjuhlia viettäville nuorisoseuroille. Valitaan vuoden ohjaajat. Valitaan vuoden teatteriteko ja palkitaan se Esko-patsaalla. Valitaan vuoden nuorisoseura. Valinta julkaistaan nuorisoseurapäivän juhlassa, joka järjestetään Iisalmessa Valitaan vuoden Hermanni. Valitaan vuoden tanssiteko. Käynnistetään harrastusmerkkien myöntämiseen liittyvien kriteerien ja käytäntöjen uudistaminen. Liiton hallitus, pääsihteeri/toimistosihteeri Pääsihteeri Pispalan Sottiisin päätoimikunta Hallitus Pääsihteeri Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus, valtakunnallinen H-kilta Hallitus Johtoryhmä 2.2 Jäsenpalvelut Mobiilijäsenkortti Vuoden aikana otetaan käyttöön mobiilijäsenkortti, joka toimitetaan nuorisoseurareksiterissä olevien yhteystietojen perusteella kaikille jäsenille Keskitetty jäsenmaksuperintä Liitto tarjoaa nuorisoseuroille mahdollisuuden liiton toimesta toteutettavaan keskitettyyn jäsenmaksuperintään, Nuorisoseurat.fi sivuston kautta välitetään jäsenistölle tietoa ja työkaluja toiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Nuorisoseuralehden yksi numero toimitetaan kaikkiin jäsentalouksiin. Seurantalot.fi sivustoa ylläpidetään yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikkö Tiedottaja, sisällön tuottajat Pääsihteeri Kehittämispäällikkö 13

14 Kansalaisfoorumin opintokeskuspalvelut ovat jäsenseurojen käytettävissä. Liitto on aktiivisesti mukana kehittämässä opintokeskuspalveluja jäsenseurojen tarpeiden mukaisesti. Varainhankintaprojektit Toteutamme rahankeräysluvan mukaisia varainhankintaprojekteja ja kehitämme työkaluja paikallisen ja alueellisen rahankeräyksen tueksi. Kehittämispäällikkö Pääsihteeri Nuorisoseurakauppa -kaupan tarjontaa kehitetään edelleen. 2.3 Kehittäminen ja hanketoiminta Leipää ja kulttuuria projektit Liitto hallinnoi Leipää ja kulttuuria työllistämisprojekteja Keski- Suomessa ja Pohjois-Savossa Kehittämispäällikkö, työllistämishankkeiden henkilöstö Projektien myötä Nuorisoseurajärjestö osallistuu Nuorisotakuun toteuttamiseen parantamalla nuorten työllistymismahdollisuuksia kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin. Työllistämisellä tavoitellaan lisäresursseja harrastus-mahdollisuuksien järjestämiseen ja yhdistysten tilojen sekä toimintojen ylläpitoon ja sen myötä jäsenten ja toimijoiden määrän lisääntyminen. Projekteissa työllistetään henkilöitä nuorisoseurojen toimintoihin ja tehtäviin eri tukimuotoja hyödyntäen. Projektit tukevat työllistettävien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja tarjoavat nuorisoseuroille lisäresursseja toimintaan ja tukee yhdistyksiä toimimaan työnantajina. Järjestö tarjoaa paljon hyviä työ- ja oppimisen paikkoja nuorille. Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä on nuorten työllistämisen mahdollisuuksien etsiminen ja näkyväksi tekeminen. Työllistämishankkeiden verkoston laajeneminen ja työllistämisstrategian laatiminen Nuorisoseurajärjestölle. Työllistämisstrategia on järjestötoiminnan kehittämistapa ja Nuorisotakuun toteutumistapa, jonka tuo lisää resursseja toimintaan. Sen avulla tuetaan paikallisseurojen työnantajana toimimista ja autetaan luomaan työpaikkoja paikallisseuroissa. Koordinoidaan järjestön alueellisten työllistämishankkeiden toimintaa ja kehitetään toimintamalleja. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnalliselle työllistämishankkeelle. Strategian tavoitteena on tukea uusien työllistämishankkeiden syntymistä mahdollisimman kattavasti koko maan alueelle, koordinoida alueellisia työllistämishankkeita, kehittää resursseja yhteistyöhön sekä NS järjestön työllistämisasiamiestoiminnan, agenttitoiminnan kehittäminen. Pidetään Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä näkyvästi esillä. 14

15 3. Viestintä ja vaikuttaminen Suomen Nuorisoseurat ry:n viestinnän ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että Nuorisoseurat tunnetaan Suomen merkittävimpänä kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimijana vuonna Ajantasaisella viestinnällä ja ennakoivalla edunvalvonnalla luodaan lasten ja nuorten kulttuurisen kerho- ja harrastustoiminnan tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto-, alue- ja paikallistasolla. Ulkoisessa viestinnässä korostetaan nuorisoseurojen monipuolista toimintaa, kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä, järjestön valtakunnallisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni-ilmeinen nuorisoseuralaisuus kiinnostavien tarinoiden ja toiminnassa mukana olevien ihmisten kautta. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan. 3.1 Viestintä Tavoite: Teemme nuorisoseuratoimintaa na kyva ksi ja tunnetuksi paikallisesti, alueellisesti seka valtakunnallisesti. Kerromme toiminnastamme avoimesti ja aktiivisesti Järjestö- ja tapahtumatiedotusta hoidetaan valtakunnalliseen ja maakunnalliseen mediaan aktiivisesti. Verkko ja sosiaalinen media otetaan haltuun uutena toimintaympa risto na ja nuorten kohtaamisen areenana. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Nuorisoseuralehti toimitetaan maksutta jokaisen nuorisoseuran puheenjohtajalle, sihteerille ja ohjaajille. Yksi numero toimitetaan maksutta kaikkiin jäsenperheisiin. Lehti välittää tietoa nuorisoseurojen hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaisista nuoriso- ja kulttuurialan kuulumisista. Nuorisoseuralehti toimitetaan keskeisille valtakunnallisille yhteistyökumppaneille. Nuorisoseurat.fi -sivuston sisältöä päivitetään jäsenistöä ja toiminnasta kiinnostuneita entistä paremmin palvelevaksi. Sähköistä uutiskirjettä kehitetään. Markkinoidaan ja tuetaan yhtenäisen graafisen yleisilmeen käyttöä järjestön kaikilla tasoilla. Viestinnän kehittämiseksi liitolla on viestintätoimikunta, joka laatii viestintästrategian. Nuorten Tasavalta kampanja Nuorisoseurat käynnistävät yhdessä kolmivuotisen Nuorten Tasavalta kampanjan, joka huipentuu itsenäisen Suomen täyttäessä 100-vuotta. Kampanja rakentuu paikallisten seurojen toiminnan ympärille ja nuorisoseuralaisten yhteiseen tekemisen riemuun. Kampanjassa on kaksi keskeistä näkökulmaa: Tiedottaja, pääsihteeri, tapahtumatiedotus Tiedottaja, liiton työntekijät Tiedottaja, lehden toimituskunta Pääsihteeri Tiedottaja, sisällön tuottajat Tiedottaja Tiedottaja Pääsihteeri, tiedottaja, viestintätoimikunta Hallitus, pääsihteeri, erikseen nimettävä neuvottelukunta. 15

16 1. Nuorisoseura on nuorten tasavalta Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija, jonka toiminnassa lasten ja nuorten ääni kuuluu. Tässä kampanjassa me rakennamme yhdessä nuorisoseurasta nuorten tasavaltaa. Tämä tarkoittaa toiminnan aktivoimista ja kehittämistä, jäsenhankintaa sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämistä. Tässä työssä valtakunnallinen liitto sekä aluetoimistot tukevat paikallisia toimijoita kehittämällä uusia varainhankinnan välineitä, kouluttamalla ohjaajia ja laatimalla uusia innostavia materiaaleja harrastustoiminnan ja seuratoiminnan tueksi. 2) Nuorisoseuralaisten yhteinen unelma: Satavuotias Suomi on nuorten tasavalta. Nuorisoseuraliikkeen historia on aina nivoutunut oman aikansa tapahtumiin, mutta liike on ollut myös muokkaamassa sitä Suomea, jossa tänään elämme. Tänään kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö on meidän välineemme rakentaa parempaa maailmaa. Nuorten tasavalta kampanjan kautta kerromme, että nuorisoseuraliike on merkittävä toimija Suomessa. Tavoitteenamme on lisätä nuorisoseuratoiminnan tunnettuisuutta ja arvostusta yhteiskunnassa. Yhdessä kirkastamme järjestömme julkikuvaa niin, että se vastaa sitä laadukasta toimintaa ja tekemisen riemua jota nuorisoseurat toteuttavat kautta koko maan. Nuorisoseuratoiminnan historiaa ja vaikutusta Suomalaiseen yhteiskuntaan sekä järjestön tämän päivän toimintaa tehdään näkyväksi Nuorisoseuramuseon kautta. Haetaan hankerahoitusta museon kehittämiseksi. Pääsihteeri, hallitus, museon johtokunta 3.2 Vaikuttaminen Tavoite: Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijuutta, yhteistyötä ja edunvalvontaa. Olemme aktiivinen toimija eri verkostoissa Nuorisoseuroilla on aktiivinen rooli kulttuurisen nuorisotyön Johtoryhmä, kulttuurisen toimijoiden verkostossa ja toimimme tilaisuuksien ja nuorisotyön koordinaattori verkostotapaamisten kokoonkutsujana. Liitto seuraa lapsiin, nuoriin sekä kasvatus- ja kulttuuritoimintaan liittyvää yhteiskunnallista kehitystä ja pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin. Liitto toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä käynnistämällä yhteishankkeita. Yhteistyötahoina ovat erityisesti muut lapsi- ja nuorisojärjestöt, tanssi-, ja kulttuurijärjestöt sekä oppilaitokset. Johtoryhmä Johtoryhmä 16

17 Yhteistyö piirijärjestöjen, paikallisten nuorisoseurojen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF:in kanssa. Nuorisoseurat lisää strategian toteuttamista tukevaa yhteistyötä erityisesti niiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, joissa liitto jäseninä. Johtoryhmä, hallitus Tanssin, teatterin ja lastenkulttuurin verkostot sekä jäsenyydet eri yhteisöissä on kuvattuna erilliseen liitteeseen. 4. Hallinto ja talous Liiton toimintaa määrittävät nuorisoseurakokouksen hyväksymät Nuorisoseurastrategia 2020 sekä kolmivuotiskaudelle hyväksytyt toiminnan kärkihankkeet, valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden vuosisuunnitelmat, hallituksen erillispäätökset sekä pääsihteerin johtaman liiton toimiston operatiivinen toiminta. 4.1 Hallinto Vapaaehtoiset luottamushenkilöt ovat järjestön keskeinen voimavara. Luottamushenkilöiksi valitaan innostuneita ja osaavia ihmisiä eri ikäluokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa järjestön keskeiset toiminnalliset alueet. Nuorten päätöksentekijöiden määrää lisätään kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen 23. toukokuuta ja syyskokoukseen marraskuuta. Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan, vähintään kuusi kertaa. Hallitus asettaa toimintansa tueksi työvaliokunnan, hallinnoimilleen projekteille ohjausryhmät sekä eri toiminnanaloille ja tapahtumille tarvittavat toimikunnat ja työryhmät. Nuorisoseurakokous Tampereella Nuorisoseurojen ylin päättävä elin kokoontuu joka 3. vuosi päättämään järjestön tulevaisuuden suuntaviivoista. Hallitus, pääsihteeri Puheenjohtaja ja pääsihteeri Hallitus, pääsihteeri 4.2 Talous ja varainhankinta Tavoite: Tasapainoinen talous, tarkka talouden suunnittelu ja seuranta, laaja rahoituspohja Jäsenmaksuksi liiton jäsenenä oleville nuorisoseuroille on budjetoitu Valtuusto 8 euroa per henkilöjäsen ja liiton jäsenenä oleville keskusseuroille 4 euroa per jäsenyhdistysten henkilöjäsen. Liiton sekä aluetoimistojen ja piirijärjestöjen toimintaan liitto hakee Opetus- ja kulttuuriministerio lta avustuksen. Pääsihteeri 17

18 Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti ja hallitus tekee tarvittavat sopeuttamistoimet kesken vuoden. Kevään valtuuston hyväksyttäväksi tuodaan tarkistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio. Varainhankinta: Liitto tukee paikallista ja alueellista varainhankintaa tuottamalla tukimateriaalia ja toimintamalleja varainhankinaan. Kaikki toimenpiteet toteutetaan niin, että paikallisilla seuroilla sekä keskusseuroilla ja aluetoimistoilla on mahdollisuus käyttää kehitettyjä varainhankinnan välineitä omassa varainhankinnassaan. Pääsihteeri, hallitus Pääsihteeri, hallitus Järjestetään suurarpajaiset , joiden tuotto käytetään nuorisoeurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön koko Suomessa. Valtaosa arpajaisten tuotosta kohdennetaan paikalliseen toimintaan. Toteutetaan rahankeräysluvan mukaista varainhankintaa, lipaskeräyksiä, listakeräyksiä sekä päivätyökeräyksiä yhdessä paikallisten seurojen ja piirijärjestöjen kanssa. Rahankeräyksen tuotto käytetään nuorisoeurojen tekemään kulttuuriseen lapsi- ja nuorisotyöhön koko Suomessa. Valtaosa tuotosta kohdennetaan paikalliseen toimintaan. Yritysyhteistyössä tavoitteena on saada kolme uutta suurtukijaa toimintavuoden aikana. Yritysyhteistyö tuki kohdistuu valtakunnallisiin lasten ja nuorten tapahtumiin sekä ohjaajakoulutukseen. Myyntituotteita ja verkkokauppaa kehitetään osana varainhankintaa. Syksyllä järjestetään Luota nuoreen - varainhankintaseminaari. Nuorisoseura-lehden mainosmyyntiä kasvatetaan. Painopisteenä on jokaiseen jäsentalouteen postitettava lehti. Matti Sippola seuran kunniajäsenyyttä markkinoidaan aktiivisesti tavoitteena saada 50 uutta tukijaa. 4.3 Toimisto ja henkilöstö Tavoite: Nuorisoseuraja rjesto ssa tyo skentelee osaava ja motivoitunut henkilo sto kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilo sto n osaamisesta ja tyo hyvinvoinnista pideta a n huolta. Ja rjesto on kiinnostava ja houkutteleva tyo nantajana. Liiton henkilöstöön kuuluu vuonna 2015 yhteensä 34 henkilöä, joista projekteissa työskentelee 6 henkilöä ja liiton ylläpitämissä aluetoimistoissa 19 henkilöä. Lisäksi liiton toimistossa työskentelee Pääsihteeri 18

19 eri tehtävissä työhallinnon tukia hyödyntäen palkattuja työntekijöitä ja työharjoittelijoita. Ostopalveluja käytetään, nuorisoseurarekisterin ja tietohallinnon tukipalveluihin, Nuorisoseuralehden taiton tekemiseen sekä muihin viestinnän ja kulttuurituotannon ostopalveluihin. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan järjestämällä yhteistä virkistystoimintaa, koulutusta sekä aktivoimalla kuntoliikuntaan. Henkilöstön osaamista kehitetään järjestämällä yhteistä koulutusta sekä mahdollistamalla henkilökohtaisiin koulutuksiin osallistuminen. Henkilöstön kanssa käydään säännöllisesti kehityskeskustelut Keväällä toteutetaan hyvinvointikysely koko henkilöstölle. Pääsihteeri Pääsihteeri, Tyhy-ryhmä Pääsihteeri Pääsihteeri ja muut esimiehet Pääsihteeri 19

20 5. Liiton ylläpitämien aluetoimistojen toimintasuunnitelmat Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uusimaa Nuorisoseurat Keski-Suomi Toimintasuunnitelma Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Harrastustoiminta Tavoite: Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa. Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lasten ja nuorten kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. - Luova lava lapsille: Lapsille kesätoimintaa, L&K-hanke/ Jyväskylän seudun nuorisoseura ry. nuorille kesätöitä ja lasten yhteisesitys Jyväskylän Kesään. Järjestetään 1-12 päiväleiriä alkukesään, ja yhteisesitys heinäkuun puolessa välissä. - Tuetaan jäsenseurojen kerhotoimintaa AVI:n Lasten ja nuorten paikallisen kerhotoiminnan avustuksesta. Vuonna 2014 avustusta myönnettiin 2500, joka on käytettävissä saakka. Uusi avustus haetaan joulukuussa Jälkkäri tarjoaa monipuolista tekemistä 1-2. luokkalaisille iltapäivisin erilaisissa harrastekerhoissa sekä välipalan. Aluetoimisto Aluetoimisto ja vastuuohjaajat 20

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Harrastustoiminta Tavoitteenamme oli, että nuorisotyö on tavoitteellista kasvatus ja harrastustoimintaa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot