t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1. 1.-31. 12.2013 Suomen Nuorisoseurat ry 0215296-4"

Transkriptio

1 t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

2 01300 Vantaa TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-7 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 8 Tilintarkastusmerkintä 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely Myyntisaatavat Ostovelat Tilijarjestelmatietoja 20 Käytetyt tilit 21-23

3 Ii, Toimintakertomus tilinpäätökseen Keskeiset toimenpiteet vuonna 2013 Toimintavuosi 2013 oli uuden yhdistyneen nuorisoseurajärjestön ensimmäinen toimintavuosi. Kalevan Nuorten Liitto sekä Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan keskusseurat yhdistyivät osaksi Suomen Nuorisoseurat ry:tä Ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella voi todeta, että uudistus on keventänyt hallintoa ja auttanut suuntaamaan resursseja ja osaamista seuratoiminnan kehittämiseen. Uuden yhdistyneen liiton painopiste on aiempaa huomattavasti vahvemmin kulttuurisessa lapsi- ja nuorisotyössä. Vuoden päätapahtuma oli Saimaan piirijärjestön kanssa järjestetty valtakunnallinen lastenkulttuuritapahtuma Lasten Kalenat Lappeenrannassa. Tapahtuman osallistujamäärä oli yhteensä noin 850 henkilöä. Kulttuuri- harrastustoiminnan osalta toimintasuunnitelma toteutui keskeisiltä osiltaan suunnitellusti. Järjestötoiminnan painopiste oli uuden toimintakulttuurin ja osaamiskeskuksiin perustuvan toimintamallin vakiinnuttaminen. Toimintavuonna käynnistettiin koko jäsenistölle suunnatut arpajaiset, joiden tuotto käytetään nuorisoseurojen tekemään kulttuuriseen lapsi-ja nuorisotyöhön. Arpajaisten yhteydessä Nuorisoseura-lehti toimitettiin kaikkiin jäsentalouksiin. Lisäksi vuoden aikana suunniteltiin ja tehtiin sopimukset varainhankintakampanjoista ja yritysyhteistyöstä, joiden toimeenpano ajoittuu vuosille 2014 ja Vuoden 2013 toiminta on kuvattu tarkemmin erillisessä toimintakertomuksessa. Talous 2013 Liiton talouden perustan muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus sekä hankkeisiin ja tapahtumiin saatavat erillisavustukset ja toiminnan osanottotulot. Ministeriö leikkasi nuorisoseurajärjestön yleisavustusta euroa vuonna Järjestön toiminta ja talous pystyttiin kuitenkin sopeuttamaan niin, että valtionavun merkittävä lasku ei kohtuuttomasti vaikuttanut alueelliseen toimintaan. Sopeutustoimet kohdistettiin ensisijaisesti liiton toimintaan. ltsenäisille piirijärjestöille (lokpl) jaettua valtionapua jouduttiin tarkistamaan alaspäin ainoastaan euroa ja liiton ylläpitämien aluetoimistojen (4kpl) euroa. Noin euron sopeutukset sisältyvät tähän tillinpäätökseen. Tilikauden tulos on 9.152,97 euroa ylijäämäinen. Positiivinen tulos selittyy suurimmalta osin siirtosaamisiin kirjatuilla jäsenmaksusaatavilla. Arvio tulevasta taloudellisesta kehityksestä Tilinpäätöstä 2013 käsiteltäessä on tiedossa, että yleisavustus vuodelle 2014 on sama kuin vuonna Avustuksesta osa kohdennetaan tulosperusteisesti piiritasolle. Lisäksi liitto on saanut euroa erillisavustuksia osaamiskeskusten ja kulttuurisen nuorisotyön kehittämiseen. Toisaalta Suomen hallitus on vuoden 2015 valtiontalouden kehyspäätöksessä linjannut, että nuorisotyön määrärahat tulevat laskemaan yhteensä noin euroa. Tulevaisuudessa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota yritysyhteistyön ja varainhankinnan kehittämiseen sekä jäsenmaksukertymän lisäämiseen. Yhteisön voima kirjahankeen varastoarvo on nyt lähes kokonaisuudessaan poistettu liiton taseesta, mutta kirjahankkeen lainat rasittavat käyttötaloutta vielä vuoteen 2020 asti. 1

4 01300 VANTAA TULOSLASKELMA I.I VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Avustukset , ,70 Muut tuotot ,55 yhteensä , ,25 KULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Sosiaalikulut , ,72 Henkilöstäkulut yhteensä , ,14 Poistot Poistot Muut kulut Toimintakulut , ,79 Muut henkilöstökulut , ,82 Toimitilakulut , ,23 Toimistokulut , ,26 Muut kulut yhteensä , ,10 yhteensä , ,24 Tuotto-Ikulujäämä , ,99 Varainhankinta , , , ,32 Varainhankinnan kate , ,96 Tuotto-Ikulujäämä , ,03 Sijoitus-ja rahoitustoiminta Rahoitustoiminta , ,24 yhteensä , ,24 Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä , ,24 Tuotto-/kulujäämä , ,27 Yleisavustukset Yleisavustukset Vlitetyt valtionavut Yleisavustukset yhteensä Omakatteiset rahastot l /kulut -683,70 465,06 Tilikauden tulos 8469, ,21 Siirrot rahastoihinlrahastoista 683,70-465,06 TILIKAUDEN YLI-IALIJÄÄMÄ 9 152, ,27

5 TASE VANTAA J VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,13 Omakatteisten rahastojen varat Rahastotja pankkisaamiset 23518, , , ,80 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,93 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhtensa Saamiset Myyntisaamiset , ,86 Ennakkomaksut 1 20 Muutsaamiset , ,16 Siirtosaamiset , , , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , ,12 SMMISET YHTEENSÄ , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44

6 TASE VANTAA I VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Omakatteiset rahastot Paavo Väyrysen rahasto Yli-Rantalan stipendirahasto Muut rahastot Toiminnan tukirahasto Toim itilarahasto OPM Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä OMA P,ÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikanen vieras pääoma Laina OP- Pankki Oyj Laina Suomen Nuoriso-opisto Lyhytaikainen vieras pääoma Luotollinen käyttätili Ostovelat Paavo Väyrysen rahasto Juhani Yli-Rantalan rahasto Muut velat Siirtovelat , , , ,46 728, , , , , , , , , ,91 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44

7 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry VANTAA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 5. Erityisavustukset on kohdennettu tuloslaskelman ao. toiminnoille. Valtiolta saatu yleisavustus on esitetty erikseen tuloslaskelman kohdassa yleisavustukset, josta on vähennetty avustukset piirijärjestöille hallituksen päätöksen mukaisesti. Kulujen kohdistamisessa toiminnanaloille on noudatettu aiheuttamisperiaatetta. Tuloslaskelman liitetiedot Varsinainen toiminta toiminnanaloittain Järjestötoiminta Kulttuuri- ja harrastustoiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä ja vaikuttaminen Hallinto ja henkilöstö Varainhankinta Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Henkilöstön määrä keskimäärin 45,0 17,5 Sijoitus-ja rahoitustoiminnan osinko- ja korkotuotot sekä korkokulut Korkotuotot Korkokulut Taseen liitetiedot Oman pääoman muutokset Omakatteiset rahastot Jaakko Nummisen rahasto tilik. alussa Muutokset tilikaudella, korot Muutokset tilikaudella, rahaston purkaminen Jaakko Nummisen rahasto tilik. lopussa , , , , ,43 96, ,02

8 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry VANTAA Paavo Väyrysen rahasto tilik. alussa , ,19 Muutokset tilikaudella -683,70 368,47 Paavo Väyrysen rahasto tilik. lopussa , ,66 Yli-Rantalan stipendirahasto tilik. alussa 5 857, ,14 Muutokset tilikaudella Yli-Rantalan stipendirahasto tilik. lopussa 5 857, , , ,80 Muut rahastot Toiminnan tukirahasto tilik. alussa , ,16 Muutokset tilikaudella , ,02 Toiminnan tukirahasto tilik. lopussa , ,18 Toimitilarahasto tilik. alussa , ,93 Muutokset tilikaudella Toimitilarahasto tilik. lopussa , , , ,11 Ed. tilikausien ali/ylijäämätilik. alussa , ,24 Ed. tilikauden ali/ylijäämä , ,13 Ed. tilikausien ali/ylijäämätilik. lopussa , ,11 Tilikauden ali/ylijäämä 9 152, ,27 Oma pääoma yhteensä , ,53 Vaihto-omaisuus Nuorisoseurahistoria, varasto Varasto tilikauden alussa Varaston vähennys, myynti , Varaston vähennys, edelliset tilikaudet ,00 Varaston alaskirjaus 1636 x 100 /kirja Varasto tilikauden lopussa 1611 kpl Nuorisoseurahistorian kirjavarasto on arvostettu alimpaan myyntihintaan Fifo-periaatteella. Siirtosaamiset Folklandia 2014 kulut , ,16 Vuosiohjelmat 2014 kulut ,14 273,33 Sottiisi 2014 kulut ,57 IP-kerhomaksusaatavat, Jyväskylä 3 405, ,60 Hoitosopimuskorvaussaatavat, Kuopio 2410, ,80 Jäsenmaksusaatavat, Kuopio 1 693, ,40 Sottiisi, tarvikemyynti/osanottomaksut 2 079,50 Kunniakilvet, saldo ,37 Kululaskusaatavat, Jyväskylä 613,36 Katamäki Print, palautus 93 Mikkelin AMK, palautus , , ,37

9 Vakuudet Lomapalkkajaksotus sivukuluineen , ,27 Luottokorkoja -provisio 12/ ,40 Pankkipalvelumaksut 12/ ,29 Varsinais-Suomen jäsenmaksujen tilitys 4 672,00 Vapaa-ajan ryhmähenkivakuutus ,90 Tilintarkastus ,00 Vuosiohjelmat 2014 tuotot 2 441,00 dm0, palautettava avustus, kp ,60 dm0, avustussiirto, kp ,51 Folkiandia 2014 tuotot , , VANTAA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Omat sitoumukset Edellä mainituista sitoumuksista yhdistys on antanut pantiksi OKO-pankille omistamansa kiinteistöyhtiön osakkeet tasearvoltaan ,75. Siirtovelat Pitkäaikainen vieras pääoma Sitoumukset muiden puolesta L,_4irianpitäJä / Pia Kilpeläinen /7 /\ %. Vantaalla Tukirahoitus Xerox-rahoitus Leasingvastuut tilikaudella 2014 myöhemmin erääntyvät eräantyvät Lainat ja limiitit Sottiisi 2014 tuotot Lapset Äänessa, avustussiirto, kp ,33 899,77 Hankeavustukset, kehittäminen Moves 2014 Itä-Suomi, hankeavustus 3 50 Lainat rahoituslaitoksilta Lainat muilta tahoilta (Nuoriso-opisto) Nurmeksen kaupunki, palautus ,32 Yritystilin limiitti yhteensä yhteensä , Kalevan Nuorten Liitto ry ,03 Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Skaf ry Suomen Kansanmusiikkiliitto ry , ,97 tietokoneet 3 121, ,26 kopiokone 2 782, ,68 muut toimistolaitteet 3151, , , ,36

10 01300 VANTAA TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Vantaalla. paivänä kuuta 2014 Antti Kalliomaa, paasihteeri

11 01300 VANTAA Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvan kirjanpitotavan mukaisesti. Vantaalla. Suoritetusta tarkastuksesta olemme tanaan antaneet tilintarkastuskertomuksen. kuuta 2014 päivänä TILINTARKASTUSMERKINTÄ TILIKAUSI Suomen Nuorisoseurat ry j

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot