Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010"

Transkriptio

1 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa

2 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen 1.2. Koulutus 1.3. Jäsenpalvelut 2. KULTTUURI JA HARRASTUSTOIMINTA 2.1. Kehittäminen ja hanketoiminta 2.2. Koulutus 2.3. Tapahtumat 2.4. Leiritoiminta ja muu lastenkulttuuri 3. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 3.1. Kehittäminen ja kansainväliset verkostot 3.2. Kulttuuri ja nuorisovaihdot 4. VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 4.1. Yhteistyöverkostot 4.2. Viestintä 5. TUKITOIMINNOT 5.1. Hallinto 5.2. Liiton toimisto 5.3. Talous 2

3 JOHDANTO Kalevan Nuorten Liiton sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on kulttuurisen kasvatus ja harrastustoiminnan avulla edistää alle 16 vuotiaiden lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä aktiivisen ja vastuullisen kansalaisuuden muodostumista. Kalevan Nuorten Liitto ja sen kolmetoista piirijärjestöä ovat osa nuorisoseuraliikettä. Liikkeen perustana ovat paikalliset nuorisoseurat ja niiden toiminnan tueksi perustetut alueelliset nuorisoseurojen keskusseurat ja Kalevan Nuorten piirit sekä valtakunnallisina liittoina Kalevan Nuorten Liitto ja Suomen Nuorisoseurojen Liitto. Kalevan Nuorten Liiton toimintasuunnitelma 2011 pohjautuu syyskuussa 2009 nuorisoseurakokouksessa hyväksyttiin nuorisoseuraliikkeen tavoiteohjelmaan vuosille Ohjelma määrittelee toiminnan arvot, toiminta ajatuksen ja vision. Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus Toiminta ajatuksemme mukaan nuorisoseurassa lapsella ja nuorella on eri ikäisten muodostamassa yhteisössä mahdollisuus kasvaa kulttuuristen harrastusten avulla hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Visionamme on, että vuonna 2015 nuorisoseuratoiminta on tunnettua, arvostettua ja kaikille avointa. Järjestössä harrastaa ja toimii lasta ja nuorta. Painopisteet ja tavoitteet Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle sekä järjestämme laadukasta harrastus ja kerhotoimintaa. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tukea toimintaan Toiminnan kehittäminen edellyttää, että taloudellista pohjaa vahvistetaan järjestön kaikilla tasoilla. Monipuolista toimintaa 3

4 Nuorisoseurat ovat omaleimaisia toiminnallisia yhteisöjä. Opintotoiminta tukee nuorisoseurojen sivistystehtävää. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. Näkyvyyttä Teemme järjestömme monimuotoista toimintaa aktiivisesti näkyväksi ja tunnetuksi. Vuonna 2011 Kalevan Nuorten Liiton järjestöllisistä toimenpiteistä merkittävimpiä ovat edellisenä vuonna valmistuneen jäsenhallintajärjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen järjestön kaikilla tasoilla. Vuoden aikana jatketaan myös toimenpiteitä organisaation kehittämiseksi ja tehdään liitto ja piiritasolla organisaatiouudistuksen edellyttämät päätökset. Lasten kulttuuri ja harrastustoiminnan järjestämisessä ohjaajat ovat keskeisessä asemassa. Vuoden 2011 painopisteenä on ohjaajakoulutus ja ohjaajien tukeminen. Lasten osallisuuden edistämiseksi liitto jatkaa vuonna 2009 käynnistettyä Mun Vuoro! hanketta yhdessä seitsemän muun lasten järjestön kanssa. Liitto osallistuu Tanskassa järjestettävän lasten pohjoismaisen kansantanssi ja kansanmusiikkitapahtuma Barnlek 2011 valmisteluihin Suomessa ja markkinoi tapahtumaa jäsenistölleen. Vuosi on 2011 kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Liitto hyödyntää teemavuoden omassa toiminnassaan ja tuo esiin vapaaehtoisten merkittävän roolin lasten harrastustoiminnassa. Liitto toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden lapsi ja nuorisojärjestöjen kanssa valtioneuvoston ensimmäisen vuosille laaditun lapsi ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman arvioinnissa sekä uuden vuosille laadittavan ohjelman tavoitteiden laatimisessa. 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton jäsenenä on kolmetoista Kalevan Nuorten piirijärjestöä sekä yksi nuorisoseurojen keskusseura, joiden jäsenenä vuoden 2009 tilastojen mukaan on 584 paikallista nuorisoseuraa, alle 16 vuotiasta lasta sekä yli 16 vuotiasta ohjaaja ja muissa vastuutehtävissä toimivaa nuorta ja aikuista. Sääntöjensä mukaan Kalevan Nuorten Liitto toimii jäseninä olevien piirijärjestöjen ja niihin kuuluvien nuorisoseurojen ja muiden yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä ja yhdyssiteenä ohjaten ja tukien niiden toimintaa. Liitto edistää järjestökiinteyttä pitämällä yhteyttä piirijärjestöihin, keskeisiin luottamushenkilöihin ja ohjaajiin sekä kouluttamalla ohjaajia, luottamushenkilöitä ja järjestön työntekijöitä. Järjestön yhteenkuuluvuutta ja tunnettuutta lisätään yhteisillä tunnuksilla, joista merkittävin on KN jäsenkortti. Uusien ohjaajien rekrytoiminen ja kouluttaminen on lasten toiminnan perusedellytys. Liitolla on 13 vuotta täyttäneille nuorille tarkoitettu ohjaajien KNoppi peruskoulutusohjelma. Liitto vastaa koulutuksen sisällöllisestä kehittämisestä ja kouluttajakoulutuksesta. Piirijärjestöt vastaavat koulutuksen järjestämisestä. Vuonna 2010 valmistuneen internetpohjaisen jäsenhallintajärjestelmän markkinointia jatketaan sen hyödyntämiseksi kaikissa paikallisseuroissa. 4

5 Vuoden 2011 aikana tehdään päätökset nuorisoseurajärjestön organisaation uudistamiseksi liitto ja maakuntatasolla yhdessä Suomen Nuorisoseurojen Liiton kanssa. Uudistuksen tarkoituksena on keventää hallintoa ja suunnata resurssit ja osaaminen entistä tehokkaammin seuratoiminnan kehittämiseen. Nuorisoseuraliikkeen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja arvostuksen kohottamiseksi liitto tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Nuorisoseurojen Liiton sen piirijärjestöjen sekä Sivistysliitto Kansalaisfoorumin ja sen opintokeskuksen kanssa. Talous: Tuotot Kulut Netto Henkilöstö: Pääsihteeri 20 %, lastentanssin suunnittelija 20 %, ostopalveluna Suomen Nuorisoseurojen Liiton järjestöpäällikön työaikaa 33% Tavoite Toimenpide Seuranta Vastuu 1.1.Kehittäminen Lasten ja nuorten toimintaedellytysten parantaminen. KN liiton ja Suomen Nuorisoseurojen Liiton yhteinen järjestötoimikunta suunnittelee ja edistää koko nuorisoseuratoimintaa edistäviä toimenpiteitä. Järjestöllisten asioiden hoitamiseksi Liitto ostaa SNL:n järjestöpäällikön työajasta 33 %. Lasten ja nuorten asioiden osuus järjestötoimikunnassa Pääsihteeri, järjestöpäällikkö, järjestötoimikunta Lasten harrastustoimintaa edistävän nuorisoseuratoiminnan kehittäminen. Toimintavuoden aikana käynnistetään piirijärjestöissä seurakiertoprojekti, jonka tavoitteena on seurakäynti jokaiseen nuorisoseuraan vuoden 2012 loppuun mennessä. Liitto tuottaa seurakäyntien materiaalin. Toteutuneiden seurakäyntien määrä Pääsihteeri, järjestöpäällikkö, järjestötoimikunta Järjestöorganisaation kehittäminen vastaamaan toiminnan tarpeita Liiton työntekijät osallistuvat vuoden aikana jokaisen piirijärjestön yhteen sääntömääräiseen kokoukseen. Käyntien määrä Pääsihteeri Päätösten tekeminen organisaation uudistamiseksi. Päätöksenteon valmistelu Hallitus, pääsihteeri Vapaaehtoisohjaajien työn arvostuksen lisääminen. Ohjaajahuollon järjestäminen yhdessä SNL:n ja piirijärjestöjen kanssa Ohjaajien olohuoneena, Kyselyt ohjaajakoulutuksista ja tapaamisista, kulttuurituottaja 5

6 jossa ohjaajille järjestetään virikekursseja ja vertaiskeskusteluja. Koulutusten toteutuminen, osallistujamäärä Liitto valitsee ja palkitsee vuoden ohjaajan Hallitus, pääsihteeri Lasten osallisuuden edistäminen järjestön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa Liiton järjestämiin koulutuksiin sisällytetään lasten osallisuutta edistäviä teemoja. Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon lasten näkemykset. Vastuulliset työntekijät arvioivat lasten osallisuuden onnistumista Lapsilta kootaan palautetta Liiton työntekijät 1.2. Koulutus Vapaaehtoistoimijoiden järjestöllisen osaamisen lisääminen ja koulutuksen kehittäminen. Vapaaehtoistoimijoiden koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Sivistysliitto Kansalaisfoorumin ja sen opintokeskuksen kanssa. Sovitun työnjaon mukaisesti opintokeskus koordinoi koulutuksen toteuttamista alueittain ja kehittää verkkopohjaisia koulutusohjelmia. Toteutuneet koulutukset Pääsihteeri Liitto välittää aktiivisesti tietoa piirijärjestöjensä koko jäsenkentälle suuntaamista tapahtumista tiedotteissa ja kotisivulla sekä osallistuu tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan Toteutuneet tilaisuudet Pääsihteeri, järjestöpäällikkö Piiritason toiminnan kehittäminen. Liitto aktivoi piirijärjestöjä järjestämään johtokunnilleen Sivistysliitto Kansalaisfoorumin suunnittelemaa toiminnan kehittämiskoulutusta. Osallistujapalaute ja toteutuneet koulutukset Pääsihteeri, järjestöpäällikkö Järjestön työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Liitto järjestää yhdessä SNL:n kanssa nuorisoseurajärjestön työntekijäpäivät Rovaniemellä sekä työntekijöiden ja piirien puheenjohtajien neuvottelupäivät Helsingissä. Osallistujapalaute Pääsihteeri, järjestöpäällikkö Opintokeskus Kansalaisfoorumi järjestää jäsenyhteisöjen toimihenkilöille koulutuksia, joissa lisätään Järjestetyt koulutukset ja osallistujapalaute Pääsihteeri, järjestöpäällikkö 6

7 KNoppi ohjaajakoulutus Uusien ohjaajien kouluttaminen. valmiuksia hyödyntää sosiaalista mediaa omassa toimintaympäristössä sekä toiminnan markkinoinnissa. Liitto tukee piirien järjestämää KNoppi koulutusta välittämällä materiaaleja, kouluttamalla kouluttajia ja ylläpitämällä kouluttajarekisteriä sekä osallistumalla piirien koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutuneet koulutukset, osallistujamäärä KNoppi työryhmä, suunnittelija KNoppi koulutuksen sisällön ja materiaalien kehittämisestä vastaa erillinen työryhmä. KNoppi koulutuksen opetussuunnitelma päivitetään kevään 2011 aikana. Osallistuja ja kouluttajapalaute KNoppi työryhmä, suunnittelija KNoppi koulutuksen vakiinnuttaminen piirijärjestöihin. Opintotoiminta Lisätä omaehtoista, järjestöllistä sekä kulttuurista opinto ja kurssitoimintaa Jäsenpalvelut Liitto järjestää uusien KNoppi kouluttajien koulutustilaisuuden ja entisten kouluttajien täydennyskoulutuksen Koulutuksen erityisteemoina ovat lasten osallisuus ja kansainvälisyys. Opinto ja kurssitoiminnan organisoinnista vastaa Sivistysliitto Kansalaisfoorumin opintokeskus. Liitto järjestää koulutustoimintansa yhteistyössä opintokeskuksen kanssa. Osallistujamäärä ja saatu palaute Opintokeskuksen kautta järjestetyt koulutukset KNoppi työryhmä, suunnittelija Liiton työntekijät Toimintaedellytysten parantaminen ja paikallisen kerhotoiminnan tukeminen Paikallisseuroja ja piirijärjestöjä tuetaan nuorisoseurarekisterin käyttöönotossa ja käytössä. Rekisterin toiminnallisuutta kehitetään käyttäjäpalautteen pohjalta. Jäsenrekisteriin siirtyneiden seurojen määrä ja seuroilta saatu palaute Järjestöpäällikkö Lujittaa yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa järjestökiin Jäsenpalveluiden edelleen kehittäminen. Vuoden 2011 jäsenkortit ja ohjaajakortit toimitetaan tammikuussa piireille. Loppuvuodesta valmis Esitysten ja aikataulun laatiminen Aikataulu ja etujen lisääntyminen Järjestötoimikunta, järjestöpäällikkö Järjestöpäällikkö 7

8 teyttä. tellaan vuoden 2012 jäsenkortit. Liitto kehittää jäsenkorttijärjestelmää ja siihen liittyviä etuja yhteistyössä piirien kanssa. Vuonna 2009 uudistetun lasten harrastustoiminnan merkkijärjestelmän tunnetuksi tekeminen. Tilatut merkit Liiton työntekijät Jatketaan vuonna 2010 käyttöönotetun yhtenäisen graafisen yleisilmeen markkinointia seuratasolle SNL:n ja molempien liittojen piirijärjestöjen kanssa Graafisten ohjeiden noudattaminen Viestintätoimikunta, järjestöpäällikkö Tietoverkkoyhteyksien kehittäminen ja käyttäminen informaation välittämisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Liiton verkkosivut muodostavat yhdessä SNL:n sivujen kanssa nuorisoseurasivuston. Sivustot uudistetaan alkuvuodesta ja otetaan käyttöön nettikauppa. Sivuston maksuton käyttö ja käytön tuki piirijärjestöille. Uudistuksen toteuttaminen suunnitellusti Järjestöpäällikkö Kotisivukoneen kanssa solmittua yhteistyösopimusta markkinoidaan aktiivisesti paikallisseuroille. Sopimuksen hyödyntäminen Järjestöpäällikkö Ajankohtaisen tiedon välittäminen eri kohderyhmille. Liitto lähettää piirijärjestöille, keskeisille liitto ja piiritason luottamushenkilöille sekä erikseen kootuille kohderyhmille kerran kuussa sähköisen yleistiedotteen, sekä tanssi, teatteri ja kansainvälisen toiminnan tiedotteet. Tiedotteiden lähettäminen ajallaan Liiton työntekijät 2. KULTTUURI JA HARRASTUSTOIMINTA Vuoden 2009 tilastojen mukaan liiton jäsenistä kansantanssi ym. tanssitoimintaan osallistui alle 16 vuotiasta lasta, teatteritoimintaan liikuntatoimintaan ja muuhun harrastustoimintaan lasta. 8

9 Monipuolisen harrastustoiminnan tarjoamiseksi lapsille liitto tukee piiri ja paikallisseuroja tiedotuksen, aineistojen, ohjaajakoulutuksen ja ohjaajahuollon muodossa sekä järjestämällä valtakunnallisia lasten ja nuorten kulttuuritapahtumia ja leirejä Järjestön päätoimintamuotojen kehittämiseksi ja uusien toimintojen käynnistämiseksi liitto toteuttaa hankkeita ja projekteja yhdessä jäsenistön ja eri yhteistyötahojen kanssa. Hankkeet toteutetaan erillisavustuksilla. Liitto vastaa hankkeista saatujen kokemusten ja käytänteiden levittämisestä jäsenistön keskuuteen. Liitto toimii vuosina lasten osallisuutta edistävän Mun vuoro! hankkeen vastuujärjestönä ja tiedottaa hankkeen etenemisestä laajasti eri tiedotusvälineissä. Liitto on kumppanina Nuorten Akatemian toteuttamassa Dynamo hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää paikallisyhdistysten palvelujen tuottamista kunnissa. Keskeisellä sijalla vuonna 2011 on ohjaajahuollon kehittäminen vuonna 2009 toteutetun ohjaajakyselyn tuloksia hyödyntäen sekä kasvatuksellisuuden korostaminen niin ohjaajakoulutuksessa kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnassakin. Kansantanssin ja teatterikasvatuksen ohjaajakoulutusten uudistettujen opetussuunnitelmien kehittäminen jatkuu toimintavuoden aikana. Toimintavuoden päätapahtuma on lasten pohjoismainen kansantanssitapahtuma Barnlek Tanskassa. Talous: Tuotot Kulut Netto Henkilöstö: Kulttuurituottaja 60 %, lastentanssin suunnittelija 80 %, projektipäällikkö 100 % Tavoite Toimenpide Seuranta Vastuu 2.1 Kehittäminen ja hanketoiminta Tanssitoiminnan kehittäminen Lasten tanssiharrastuksen edistäminen Liitolla on SNL:n kanssa yhteinen tanssitoimikunta, jonka laatiman strategian mukaisesti harrastusalaa viedään järjestössä eteenpäin. Strategiatyö Tanssitoimikunta, lastentanssin suunnittelija Kasvatuksellisen näkemyksen lisääminen Koreografia akatemia Ylöjärvellä Kyselyt ohjaajakoulutuksista ja tapaamisista Ohjaajien jaksamisen tukeminen Ammattiopettajien järjestöllisten toimenkuvien selkiyttäminen. Ohjaajahuollon ja työparitoiminnan mallien saaminen kentälle Tanssitoimikunta, lastentanssin suunnittelija 9

10 Hyvien toimintamallien levittäminen ja edelleen kehittäminen Teatteritoiminnan kehittäminen Lasten ja nuorten teatteriharrastuksen tukeminen Kuukausittain sähköinen tiedote alan toimijoille. Erillisrahoituksella toteutetaan poikien kansantanssitoiminnan kehittämishanke. Hankkeeseen kuuluu seminaarin ja ohjaajakoulutuksen järjestäminen poikaryhmien ohjaajille, virikemateriaalin kokoaminen sekä toiminnan esittelymateriaalin tuottaminen. Liitolla on SNL:n kanssa yhteinen teatteritoimikunta, joka suunnittelee alan kehittämistoimenpiteitä Ammattiopettajien työllistymisen seuranta Strategiatyö Teatteritoimikunta, kulttuurituottaja Liitto levittää toteutetuista hankkeista saatuja kokemuksia ja auttaa piirijärjestöjä uusien hankkeiden käynnistämisessä. Toteutuneet ja käynnistettävät hankkeet Kulttuurituottaja Lapsiteatteritoiminnan näkyvyyden lisääminen Vahvistetaan yhteistyötä järjestön ja teatterin ammattilaisten välillä ja osallistutaan ammattilaiskentän työllisyysmahdollisuuksien kehittämiseen. Teatteritoimikunta, kulttuurituottaja Maakunnallisten teatteritoimikuntien tapaaminen Osallistujamäärä Kulttuurituottaja Kuukausittain sähköinen tiedote alan toimijoille Tempoa Tenaviin toiminnan kehittäminen Vanhempien ja pienten lasten yhteisen harrastustoiminnan kehittäminen Yhteistyö Suomen Harrastajateatteriliiton ym. alan järjestöjen kanssa Työryhmän perustaminen toimintamallin jatkokehittämiseksi. Edustajat hallituksessa ja toimikunnissa Kehitysideoiden määrä Pääsihteeri, kulttuurituottaja Tuotemerkin tunnettuuden lisääminen Materiaalien kokoaminen omille Internet sivuilleen. Palautekyselyn toteuttaminen kaikissa Tempoa Tenaviin ryhmissä keväällä Sivuston käyttäjien määrä Saadut vastaukset 10

11 Materiaalituotanto Lasten harrastustoimintaa tukevien aineistojen julkaiseminen Liitto tuottaa lasten kansantanssiryhmille Tanssipitojen 2012 yhteisohjelmat ja mahdollisuuksien mukaan muita aineistoja. Välitetyt aineistot Mun vuoro! hanke Aktiivisen kansalaisuuden kehittyminen Myytävän materiaalin välitys siirretään vuoden 2011 aikana käyttöön otettavaan nettikauppaan Liitto toteuttaa seitsemän muun lasten järjestön kanssa vuosina Mun vuoro! hankkeen ja toimii hankkeen vastuujärjestönä. Välitetyt aineistot Hankesuunnitelman toteuttaminen Järjestöpäällikkö Pääsihteeri, johtoryhmä, projektipäällikkö Lapsen oikeuksien tunnettuuden lisääminen Tuottaa ja päivittää hankkeen Internet sivuja. Tiedottaa sivuilla hankkeen etenemisestä ja lapsen oikeuksien sopimuksesta. Sivujen aktiivinen päivitys Projektipäällikkö Lasten osallisuuden edistäminen Järjestää lasten osallisuudesta koulutusta * järjestöjen koulutuksesta vastaaville * piiri ja paikallistason toimijoille * järjestöjen päätöksentekijöille Järjestetyt koulutukset, osallistujamäärä, saatu palaute Ohjausryhmä, projektipäällikkö Lasten osallisuuden vahvistaminen lasten järjestöjen toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa Tuottaa lasten osallisuuteen liittyviä artikkeleita järjestöjen lehtiin ja nettisivuille. Tuottaa malleja, joiden avulla lasten osallisuuden toimintaperiaatteita voidaan soveltaa järjestöissä. Mallien käyttöönotto Projektipäällikkö Löytää lapsille uusia kanavia osallistua järjestön toimintaan ja kehittämiseen Kehittää edelleen lasten osallisuutta edistäviä verkkosivuja ja tukee niiden käyttöönotossa. Hankkeen toteutuksesta vastaavat johtoryhmä, ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hanke toteutetaan opetusministeriön erityisavustuksella ja siitä on laadittu erillinen hankesuunnitelma. Ohjausryhmä, projektipäällikkö 11

12 2.2 Koulutus Ohjaajien tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisääminen. Ohjaajien olohuoneen käyttöönotto ohjaajien täydennyskoulutuksen mallina. Koulutusten määrä, osallistujapalaute, kulttuurituottaja Osallistujien määrän lisääminen kaikissa koulutuksissa. Liitto tukee mahdollisuuksien mukaan piirijärjestöjen järjestämää KNoppi koulutusta sekä tanssin ja teatterin perusopintojen koulutuksia. Järjestettyjen koulutusten määrä, kulttuurituottaja Tanssikoulutus Kansantanssin ohjaajakoulutusta suorittavien määrän lisääntyminen. Koulutusten toteuttaminen yhteistyössä piirijärjestöjen ja muiden kansantanssijärjestöjen kanssa. Toteutuneiden koulutusten määrä. Tanssitoimikunta, lastentanssin suunnittelija Ohjaajakoulutusten kehittäminen. Opetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen. Palautteet osallistujilta, järjestäjiltä, kouluttajilta sekä toimikuntien oma arviointityö Kouluttajan materiaalin viimeisteleminen pakollisiin perusopintoihin sekä valinnaisten perusopintojen pakollisiin osioihin. Materiaalin saaminen valmiiksi Tempoa Tenaviin koulutus Uusien ohjaajien kouluttaminen ja toimivien ohjaajien tukeminen. Internet markkinoinnin kehittäminen ohjaajakoulutusten omien nettisivujen kautta Tempoa Tenaviin ohjaajakoulutuksen järjestäminen yhteistyössä Saimaan Kalevan Nuorten kanssa. Tempoa Tenaviin virikekurssit yhteistyössä piirijärjestöjen ja paikallisseurojen kanssa kysynnän mukaan * Iisalmessa * Oulussa Sivujen päivittäminen Osallistuneiden määrä ja osallistujapalautteet Toteutuneet koulutukset Kouluttajien määrän lisää Tempoa Tenaviin ohjaajien täydennyskoulutuksen järjes Osallistujamäärä, saatu palaute Lastentanssin suunnit 12

13 minen. täminen keväällä telija Teatterikoulutus Ohjaajien osaamisen tukeminen Tempoa Tenaviin virikekurssien kouluttajien kouluttaminen keväällä Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja koulutusten toteuttaminen yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa Osallistujamäärä, saatu palaute Toteutuneet koulutukset, osallistujamäärä Teatteritoimikunta, kulttuurituottaja Ohjaajakoulutuksen kehittäminen 2.3 Tapahtumat Opetussuunnitelmien arviointi ja päivittäminen. Kouluttajarekisterien ylläpito ja kouluttajakoulutusten järjestäminen rekisterissä oleville yhteistyössä Suomen Harrastajateatteriliiton sekä Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa Palautteet osallistujilta, järjestäjiltä, kouluttajilta sekä toimikuntien oma arviointityö Teatteritoimikunta, kulttuurituottaja Harrastusaloja palvelevien tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen Lasten pohjoismainen kansantanssi ja kansanmusiikkitapahtuma Barnlek 2011 järjestetään Skivessa Tanskassa Liitto pitää yhteyttä tapahtuman järjestäjiin, markkinoi tapahtumaa ja järjestää matkat. Järjestön osallistujatavoite 500 henkilöä. Osallistujamäärä Pääsihteeri Liitto tiedottaa Oulussa järjestettävästä Nuori Kulttuuri MOVES, valtakunnallisesta nuorten tanssitapahtumasta. Tapahtumaan odotetaan yli vuotiasta tanssin harrastajaa ympäri Suomen. Päätapahtumaan Ouluun osallistujat valitaan alueellisten taidetapahtumien kautta. Valtakunnallisen tapahtuman järjestävät Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus sekä Nuori Kulttuuri toimikunta. Järjestön ryhmien osallistuminen alueellisiin ja valtakunnalliseen tapahtumaan Tanssitoimikunta, lastentanssin suunnittelija Yhteisöllisyyden lisääminen Liitto osallistuu seuraavien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen: Folklandia risteily Silja Europalla. Pääjärjestäjä Suomen Nuorisoseurojen Liitto. Osallistujamäärä ja palaute 13

14 Ramppikuume, valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät Kankaanpää. Pääjärjestäjä Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto. Osallistujamäärä ja palaute Kulttuurituottaja Teatterilaiva harrastajateatterifestivaali syyskuussa Silja Europalla. Pääjärjestäjä Suomen Nuorisoseurojen Liitto. Osallistujamäärä ja palaute Kulttuurituottaja Tanssimania Tampereella. Tanssileirin järjestäminen harrastusryhmille, harrastaville lapsille ja nuorille sekä ohjaajille. Pääjärjestäjä Suomen Nuorisoseurojen Liitto. Osallistujamäärä ja palaute Seuraavien vuosien tapahtumien onnistuminen Lasten kansantanssiluokitteluiden järjestelyiden käynnistäminen vuodelle Järjestelysuunnitelman noudattaminen 2.4 Muu lastenkulttuuri Liitto osallistuu vuonna 2012 järjestettävien suomalaisvirolaisten Tanssipitojen valmisteluihin. Lasten ohjelman osuus tapahtumassa Pääsihteeri, lastentanssin suunnittelija Lasten kulttuuritoiminnan monipuolistuminen Liitto neuvottelee Lasten Kalenat 2013 tapahtuman järjestämisestä Saimaan piirijärjestön, Lappeenrannan kaupungin ym. yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyötahojen löytäminen Pääsihteeri Liitto tiedottaa piirijärjestöjen tapahtumista ja leireistä kotisivuilla ja tiedotteissa. Järjestetyt lastenkulttuuritapahtumat ja leirit Liiton työntekijät 3. KANSAINVÄLISYYS Liitto tukee lasten ja varhaisnuorten kasvua kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen edistämällä kulttuuri ja nuorisovaihtoja, välittämällä ohjaajille kutsuja kansainvälisiin koulutuksiin ja tanssi ja teatteriryhmille esiintymiskutsuja kansainvälisiin tapahtumiin. Liitto tiedottaa EU:n nuoriso ohjelmasta ja kannustaa piirejä ja seuroja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 14

15 Talous: Tuotot Kulut Netto Henkilöstö: Kulttuurituottaja 40 % Tavoite Toimenpide Seuranta Vastuu 3.1. Kehittäminen ja kansainväliset verkostot Edistää kansainvälistä ja monikulttuurista toimintaa Kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääminen Kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi liitolla on SNL:n kanssa yhteinen toimikunta. Liitto julkaisee kuukausittain kansainvälisen toiminnan sähköisen tiedotteen, jossa välitetään kumppaninhakuilmoituksia ja kutsuja erilaisiin kansainvälisiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä kerrotaan rahoitusmahdollisuuksista ja tukimateriaaleista. Strategiatyö Tiedotteen laatiminen aikataulussa Kansainvälisten asioiden toimikunta, kulttuurituottaja Kulttuurituottaja Liitto käynnistää erillisrahoituksella projektin maahanmuuttajayhdistysten kanssa. Hankesuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Pääsihteeri, projektipäällikkö Verkostoituminen alan toimijoiden kanssa ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen. Folklorealan pohjoismaisia yhteyksiä toteutetaan Nordlek yhteistyön avulla. Folklorealan muita kansainvälisiä yhteyksiä hoidetaan Folklore Suomi Finlandin kautta. Teatterialan yhteyksiä hoidetaan Harrastajateatteriliiton ja kansainvälisen harrastajateatteriliiton AITA/IATAN kautta. Nuorisovaihdoissa yhteistyötahona on Kansainvälisen henkilövaihdonkeskus Cimo sekä Nuorisoyhteistyö Allianssi. Kansainvälisten kontaktien ja projektien määrä Kansainvälisten asioiden toimikunta, kulttuurituottaja Liiton edustajat osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin ja tapaamisiin mahdollisuuksien mukaan Osallistumiskerrat Kulttuurituottaja 3.2. Kulttuuri ja nuorisovaihdot Edistää lasten ja nuorten Liitto ylläpitää yhteyksiä eri maiden lapsi ja nuorisojär Toteutuneet vaihdot Kansainvälisten asioi 15

16 kiinnostusta ja tietämystä eri maiden elinoloista ja kulttuureista. jestöihin sekä festivaalien järjestäjiin. den toimikunta, kulttuurituottaja Tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. Liitto välittää kansainvälisiä yhteyksiä piireille ja seuroille Toteutuneet vaihdot, osallistujapalaute Kulttuurituottaja Innostaa uusia harrastuskerhoja ja ryhmiä kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistä toimintaa esittelevän aineiston ja muun materiaalin kokoaminen ja lisätyöstäminen tarpeen mukaan Yhteydenotot ja saatu palaute Kansainvälisten asioiden toimikunta, kulttuurituottaja 4. VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ Valtakunnallisena lasten kasvatus ja kulttuurijärjestönä liitto ylläpitää yhteyksiä sekä poliittisiin päätöksentekijöihin, julkishallinnon viranhaltijoihin että järjestötoimijoihin. Määrätietoisella tiedotustyöllä liitolle voidaan luoda aktiivisen lastenkulttuurin osaajan julkikuva, joka edesauttaa myös piiri ja paikallistason toimintaa. Talous: Tuotot 0 Kulut Netto Tavoite Toimenpide Seuranta Vastuu 4.1. Yhteistyöverkostot Lasten ja nuorten aseman ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen Liitto seuraa lapsiin, nuoriin sekä kasvatus ja kulttuuritoimintaan liittyvää yhteiskunnallista kehitystä ja pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin. Tiedotteet vireillä olevista uudistuksista ja hankkeista. Yhteydenotot poliittisiin päätöksentekijöihin. Hallitus, pääsihteeri Liiton yhteiskunnallisen roolin ja toimintaedellytysten parantaminen. Liitto toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä käynnistämällä yhteishankkeita. Yhteistyötahoina ovat erityisesti muut lapsi ja nuorisojärjestöt, tanssi, ja kulttuurijärjestöt sekä oppilaitokset. Tehdyt esitykset ja aloitteet Liiton työntekijät 16

17 4.2. Viestintä Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Erityisalojen Palvelutyönantajat Folklore Suomi Finland Kansanmusiikin ja tanssin kehittämiskeskus Lastensuojelun Keskusliitto, LSKL Mediakasvatus Metka Nordlek neuvosto Suomen Harrastajateatteriliitto, SHT Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF Suomen Harrastajateatteriliitto, SHT Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Yhteydenpito Liiton työntekijät Yhtenäistää järjestön eri tasojen viestintää ja kehittää viestinnän välineitä. Viestinnän kehittämiseksi liitolla on yhteinen viestintätoimikunta SNL:n kanssa. Viestintästrategia Viestintätoimikunta, pääsihteeri Otetaan käyttöön yhtenäinen graafinen yleisilme järjestön kaikilla tasoilla SNL:n kanssa. Uuden logon käyttö ja graafisten ohjeiden noudattaminen Järjestöpäällikkö Lisätä liiton tunnettuutta Tietoverkkoyhteyksien kehittäminen ja käyttäminen informaation välittämisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien yhteydessä liiton toiminnasta kerrotaan lehdistölle ja muille tiedotusvälineille. Kursseista ja tapahtumista valmistetaan erilliset esitteet ja suurimmista tapahtumista ja hankkeista omat verkkosivut. Uudistetut verkkosivut otetaan käyttöön alkuvuonna Sivuston sisältö päivitetään jäsenistöä ja toiminnasta kiinnostuneita entistä paremmin palvelevaksi. Kotisivukoneen kanssa solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa paikallisseuroille edulliset ja toimivat kotisivut. Palvelua markkinoidaan aktiivisesti seuroille. Laaditut ja lähetetyt tiedotteet Käyttäjiltä saatu palaute Sopimuksen hyödyntäminen Liiton työntekijät Järjestöpäällikkö Järjestöpäällikkö Jäsenistön tavoittaminen Ohjaajalehti KNuutisten kehittäminen koko järjestöperheen ohjaajat tavoittavaksi nettilehdeksi selvitetään vuonna 2011 laadittavan viestintästrategian yhteydessä Nettilehden julkaiseminen syyskaudella Viestintätoimikunta, pääsihteeri 17

18 Liiton toiminnasta kerrotaan Suomen Nuorisoseurojen Liiton julkaisemassa Nuorisoseura lehdessä. Lehti ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa Lehdessä julkaistut artikkelit Liiton työntekijät 5. TUKITOIMINNOT Liiton päämäärien ja toiminnan toteuttamiseksi jäsenistön keskuudestaan valitsemat hallintoelimet tekevät tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset päätökset ja huolehtivat päätösten toimeenpanosta palkattujen toimihenkilöiden avulla. Talous: Tuotot Kulut Netto Henkilöstö: Pääsihteeri 80 %, ostopalveluna toimistotyöt ja taloushallinto Tavoite Toimenpide Seuranta Vastuu 5.1. Hallinto Johtaa ja kehittää liiton toimintaa sääntöjen, liiton toiminta ajatuksen sekä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana jatketaan SNL:n kanssa järjestökokonaisuuden kehittämistä ja tehdään päätökset organisaation uudistamiseksi Valtuuston kevätkokous on ja syyskokous Tarvittavien päätösten valmistelu Hallitus, pääsihteeri Hallitus, pääsihteeri Liiton toiminnan aktiivinen seuranta ja laadullinen parantaminen. Hallitus kokoontuu 6 8 kertaa vuoden aikana ja arvioi toimintaa puolivuosittain. Hallitus nimittää työvaliokunnan ja tarvittavat toimikunnat. Työvaliokunta hoitaa juoksevia asioita ja kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtaja, pääsihteeri 5.2. Liiton toimisto Toimikunnat vastaavat toimialansa kehittämis ja valmistelutyöstä ja tekevät esityksiä liiton hallitukselle. Toiminnan suunnittelu ja toteutus Puheenjohtaja, pääsihteeri Toteuttaa tehokkaasti lii Liiton toimisto sijaitsee Suomen Nuorisoseurojen Liitolta Hallitus 18

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2 1.1. -yhteisö... 2 1.2. ry:n hallinto... 2 1.3. Jäsenjärjestöt... 3 1.4.Strategiatyö... 3 1.5. Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot