Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry."

Transkriptio

1 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET Kehittäminen ja hanketoiminta Kerhotoiminta Koulutus Tapahtumat Kansainvälinen toiminta JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen 17 Opintokeskus Kansalaisfoorumi Koulutus Jäsenpalvelut VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ Viestintä Yhteistyöverkostot HALLINTO JA TALOUS Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 23 Allekirjoitukset 25 Liitteet Tapahtumakalenteri Jäsenseurat toiminta-alueisiin jaettuna 28 Yhteystiedot 30

3 3 JOHDANTO Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaa Jyväskylän nuorisoseurakokouksen hyväksymä strategia Nuorisoseurat 2020 sekä kolmivuotisohjelma Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeet Toimintamme arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Toiminta-ajatuksemme mukaan kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Visionamme on, että vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2015: - Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia - Edesautamme lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista nuorisoseuroissa - Kehitämme ja järjestämme ohjaajakoulutusta - Pidämme huolta ohjaajien jaksamisesta ja virkistäytymisestä ohjaajahuollon avulla - Teemme paikallista nuorisoseuratoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi - Kerromme toiminnastamme avoimesti ja aktiivisesti - Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja - Pidämme yllä ja tuemme järjestön tanssin osaamiskeskusta Kärkihankkeet vuosille Johtokunnan koulutustilaisuudessa Ohkolassa on johtokunta nostanut seuraavat kolme kärkihanketta ensi vuodelle sekä ideoinut toimenpiteitä toteuttaa hankkeita: 1. LAPSET JA NUORET PARASTA! Toiminta lasten ja nuorten kiinnostuksen mukaan ääntä kuunnellen Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia - Lasten ehdoilla ja kiinnostuksen mukaan - Matala kynnys tulla mukaan toimintaan - Monipuolisia aktiviteetteja mm kerhoissa eri teemoja. Leirit, juhlat, jäsenhankinta, tapahtumat (kerhojen esittely), tanssitapahtumat, retket, teatteriesitykset, illanvietot, matkat, kansainvälisyys ja ystävyysseurat ovat järjestömme ydintä osaamista. - Lapset ovat osallisina mukava ja voivat vaikuttaa niihin - perhetapahtumia - talvipäivä säännöllisesti toistuva tapahtuma - Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyötä - Lapset ja nuoret mukaan tekemään tapahtumia Edesautamme lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista nuorisoseuroissa - Aikuiset hoitaa talouden, jotta lapset ja nuoret voivat toimia - Nuoria mukaan hallintoon pareittain - Kyselyt eri-ikäisille toiminnasta ja miten se toimii - Perustetaan nuorisotoimikunta tai vapaamuotoinen ryhmä, joka tuo nuorten ääntä kuuluviin - toimintatonni (piiri rahoittaa tällä jonkin hyvän nuorten itsensä tekemän hankkeen). - pienestä pitäen vastuuta kasvattaen kohti isompia tehtäviä - apuohjaaja toiminta pysyväksi tavaksi toimia seuroissa - johtokuntiin vaikka varajäseniksi nuoria - lasten vanhempain yhdistys

4 Edistämme harrastustoiminnan käynnistymistä, ylläpitoa ja kehittämistä toimintamallein ja materiaalein - kootaan seuran sisältä osaamispankki - järjestön sivuille materiaaleja, ohjeita erilaisista kerhosisällöistä - esittäytyminen kouluilla, päiväkodeissa, ilmoitusmateriaaleissa - ryhmä tekee yhdessä myös muuta, kuin toimii oman harrastuksensa parissa - synnyttäneille tietoa vauvaryhmistä villasukkakampanja - muuttaneiden perheiden tervetulopaketit - markkinointia, performanssia, mukaan vetämistä - lasten ja nuorten teatteritoimintaa - vanhojen partojen päänkääntämisseminaarit - vanhat konkarit auttavat - Liitosta perusmalli ja materiaali 2. OHJAAJAT JALUSTALLA Ohjaajiin on otettava henkilökohtainen kontakti! Kehitämme ja järjestämme ohjaajakoulutusta - Matala kynnys päästä sisälle - Halukkuus / tuki / vastuu. Nämä kolme asiaa ovat tärkeimmät. - Mahdollisuus koulutukseen kuunnellaan mitä koulutuksissa ohjaajat haluavat - Nuoret kertoo haaveensa - Alle knoppi-ikäiset kerho-ohjaajakurssille ja apuohjaajiksi - ohjaajakoulutus myös alle 13v:lle, tämä on vastuutusta Pidämme huolta ohjaajien jaksamisesta ja virkistäytymisestä ohjaajahuollon avulla - Annetaan ja luodaan resursseja - Johtokunnan tuki / ei jätetä yksin - Huolehdimme ohjaajien jaksamisesta kehityskeskustelut - Vastuullisia ohjaajia tuetaan, autetaan, kehutaan - Illanviettoja, yhteisiä matkoja yms. - Yhteiset tapaamiset auttavat jaksamaan - Säännölliset ohjaajatapaamiset maakunnallisesti - Seuran ohjaajien tapaamiset * koulutus tarpeen mukaan * mitä haluaisit tehdä * yhteisvastuullisuuden lisääminen Motivoimme ja innostamme ohjaajia - Miten jäsenet motivoituvat ohjaajiksi. Tätä asiaa paremmin tuotava esille! - Seuran tuki tärkeää - Kiitetään suorituksesta - Organisaation vastuulliset ja ohjaajat itse voivat myös toisiaan motivoida ja innostaa - Tehdään vuosisuunnitelmat yhdessä - tule ohjaamaan sitä mitä osaat ja mistä saat ryhmän innostumaan - Palkitseminen, julkistaminen * pätkä ohjaus myös mahdollista Panostamme uusien ohjaajien rekrytointiin ja perehdytykseen - Miten lisäämme jäseniä, joita rekrytoida? Entä ulkopuoliset? - jäsenhankintaan panostettava enemmän - Vanhemmat, lapset - Mitä saat jos tulet mukaan? Tähän kysymykseen tulee olla selkeä vastaus - kasvatus aloitettava varhain, esim jokainen kirjoittaa tapahtumat päiväkirjaan - Kysy jokaiselta vastaantulijalta, nykyisen kerholaisen vanhemmalta haluaisitko osallistua ohjaamiseen 4

5 5 Kokoamme ajantasaiset ohjaaja-, harrastusryhmä-, sekä muut toimintaa tukevat tietopankit - Kohderyhmät selkeät ja sovittava tapa viestiä. Some ei ole aina paras - Ratkaisu keskustelu ja tuki - Vertaistuki 3. MUKANA OLLAAN! - VAPAAEHTOISTOIMIJAT TOIMINNAN KIVIJALKA Käynnistämme strategian mukaisen vapaaehtoistyön kehittämisen ohjelman, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista Ohjelmaan sisältyy - Vapaaehtoisten kiittäminen - valmiita toimintamalleja / esimerkkejä - selkeitä koulutusmalleja - mahdollistetaan ohjaajia toimimaan, missä ovat hyviä - Uskallusta kysyä uusia asioita - Luomalla seurakohtaiset strategiat ja visiot esim. nelikentän - Kunkin seuran ja ympäristön tarpeiden pohjalta avulla Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja - Suunnitelma/päätös, miten huolletaan - Tukea vapaaehtoisille, koulutusta - Materiaalia nettiin kaikkien käytettäväksi - Selkeät ohjeet - Tuki - Erilaisten palkitsemismallien levitys - Visioiden luominen ja niiden toteuttaminen - Kyselykaavake, jos ei palauta niin laitetaan uudestaan Myös nettikyselyt, seuran kotisivuilla - Selvitämme vapaaehtoistoiminnan paikkakuntakohtaiset tarpeet - Kurssitus, ei jätetä yksin Nostamme esiin vapaaehtoistoimintaa ja toimijoita positiivisella tavalla - Kiitetään - Kerrotaan, millä voimin saamme aikaan, mitä toimintaa on saatu aikaan - Kannustetaan toimimaan - Palkinnot ovat motivoivia ja edistävät jaksamista - Kokoontumiset, jossa vapaaehtoiset tapaavat toisia vapaaehtoisia - Vapaaehtoisille koulutusta - Ohjeet - Tiedottamalla/kertomalla eri tapahtumista vapaaehtoisten silmin - Julkista kiitosta valtakunnan tasolla ymmärrettävällä kielellä Kokoamme alueellisia vapaaehtoispankkeja - ohjaajaesittely jonka perusteella voi kysellä kiinnostusta ohjata esim. lähialueella voi auttaa alkuun aloittelevaa ohjaajaa - Saadaanko heidät mukaan, toivottavasti * se olisi tosi hyvä voimavara monimuotoiseen toimintaan - Tietoa vapaaehtoisista sekä myös tarpeista

6 6 1. KULTTUURI- JA HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Piirijärjestönä Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n tavoitteena on omalla alueellaan vahvistaa järjestön roolia kulttuurisen nuorisotyön osaajana. Piirijärjestö tukee seurojen toimintaa ja vastaa nuorisoseurojen toimintaedellytysten kehittämisestä omalla alueellaan. Piirijärjestö toimii seurojen yhdyssiteenä. Piirijärjestön palvelutakuu edistää seurojen vapaaehtoistoimintaa, huolehtii seuratoiminnan jäsen- ja toimintatietojen keruusta, järjestää harrastustoimintaa tukevaa koulutusta ja tapahtumia ja antaa seuroille ohjausta ja neuvontaa hanketoimintaan ja seurantalojen ylläpitoon. Aluetta kehitetään yhdessä liiton ja jäsenseurojen kanssa. Jäsenhallintarekisteri-ohjelma on jokaisen jäsenseuran käytössä! Järjestön organisaatiomuutoksen osalta Etelä-Häme säilyttää keskusseura-roolinsa ainakin vuoden Vuoden aikana tutkitaan eri vaihtoehtoja toteuttaa organisaatiouudistus myös Etelä-Hämeessä. Nuorisoseuratoiminta saa yhä enemmän painoarvoa tietoverkkojen ja sosiaalisen median luomissa yhteisöissä. Seuratoiminta tarjoaa mahdollisuuden niin löyhään, yhden harrastuksen tai tapahtuman varaan rakentuvaan yhteisöllisyyteen, kuin vahvaan koko ihmisen elämänkaaren mittaiseen jäsenyyteen. Koulutustoiminnan toteutuksessa keskeisenä yhteistyökumppanina on Opintokeskus Kansalaisfoorumi ja sen koulutussuunnittelija. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n keskeinen tavoite vuonna 2015 on jatkaa tanssin osaamiskeskuksen toiminnan kehittämistä ja yhteistyöverkoston luomista. Lisäksi kolmivuotisohjelman mukaisesti ohjaajat, lapset ja nuoret sekä vapaaehtoistoimijat ovat toiminnan keskiössä. Yhtenä tärkeänä tehtävänä tanssin osaamiskeskuksella on yhteistyöverkoston luominen. Järjestön sisällä se tarkoittaa Pispalan Sottiisia, pääkaupunkiseutua (Liiton toimistossa ammattilainen töissä), maantieteellisesti aluetoimistojen työntekijät, alueelliset tanssiohjaajatapaamiset sekä Tanssin Kääntöpiiri. VERKOSTON RAKENNE JA TEHTÄVÄT Nuorisoseurojen tanssiverkoston päätehtävänä on ideoida ja kehittää tanssitoimintaa harrastajakentän tarpeet huomioiden. Verkosto toimii alueellisesti ja valtakunnallisesti kokoontumalla yhteisiin tapaamisiin ja virtuaalisiin kokouksiin. Verkoston jäsenet välittävät tietoa ja osaamista toiminnan suunnittelijoiden ja kehittäjien sekä harrastuskentän välillä. Verkosto valitsee vuosittaiset keskeiset alueelliset ja valtakunnalliset kehittämiskohteet ja nimeää tarvittaessa työryhmiä erilaisiin tehtäviin. Työryhmät tekevät yhdessä vastuutyöntekijän kanssa aikataulun ja konkreettisten toimenpiteiden suunnitelmat ja toimivat tarvittavan ajan. ALUEELLINEN TOIMINTA Aluetoimistot järjestävät alueellisia tanssiväen tapaamisia vuosittain yksin tai yhdessä muiden aluetoimistojen kanssa. Tapaamisiin kutsutaan avoimesti alueiden tanssitoimijoita huomioiden esimerkiksi paikalliset tanssikoulut, oppilaitokset ja muut sidosryhmät. Aluetapaamiseen osallistuu aluetyöntekijän lisäksi mahdollisuuksien mukaan joku tanssin osaamiskeskuksen henkilöstöstä. Aluetapaamisissa keskustellaan ja päätetään alueen tanssitoiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista sekä otetaan kantaa valtakunnallisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi valitaan edustajat valtakunnalliseen Tanssin Kääntöpiiriin. VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA Tanssin osaamiskeskus kutsuu alueiden valitsemat edustajat kerran vuodessa järjestettävään

7 7 Tanssin Kääntöpiiri tapahtumaan, jossa käsitellään aluetapaamisissa tai tanssiverkoston työntekijöiden parissa esiin nousseita, valtakunnallisesti tärkeitä tanssialaan liittyviä aiheita. Kääntöpiirin jäsenillä tulee olla toimialan asiantuntijuutta, näkemystä ja kehittämisintoa. He toimivat aktiivisesti omalla alueellaan ja ovat kiinnostuneita tanssin valtakunnallisesta kehittämisestä. Tanssin Kääntöpiiri tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran Tampereella Alueiden edustajien lisäksi Kääntöpiiriin voivat osallistua myös tanssin muiden sidosryhmien edustajia. Etelä-Hämeen tärkeimmät tapahtumat ovat vuonna 2015: Lasten kansantanssikatselmus Orimattila Tanssiohjaajien tapaaminen 22.3., Lahti Lasten kesäleiri Naumin leirikeskus, Sysmä MM Mölkky Lahti Kisapuisto, Lahti Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ollaan mukana: Folklandia Baltic Queen Aikuisten kansantanssiryhmien katselmus Tampere Valt. tanssiohjaajien tapaaminen Tanssin Kääntöpiiri , Tampere Nordlek, Tanska Europeade Ruotsi Ohjelmistokurssi Tampere Tanssimania Tampere DÄÄNS leiri Tampere Nuorisoseurakokous Tampere Lisäksi jäsenseurojen tapahtumia: Takinkääntöviikko Mallusjoella Hollo ja Martta festivaali Hollolassa Kannustetaan seuroja osallistumaan näihin paikallisiin ja valtakunnalliseen tapahtumiin tiedottamalla tapahtumista jäsenistölle. TAVOITTEET 1.1. Kehittäminen ja hanketoiminta Kansantanssitoiminta Nuorisoseuraliikkeen kansantanssitoiminta on yhteisöllistä kulttuuritoimintaa. Se tukee yksilön elinikäistä oppimista ja kasvamista vastuulliseksi toimijaksi ryhmässä kehittäen fyysisiä ja motorisia taitoja sekä sosiaalisia valmiuksia. Toiminta tarjoaa elämyksiä ja tavoitteita kaikenikäisille harrastajille. Nuorisoseuraliikkeen kansantanssitoiminnan painopiste on lasten ja nuorten harrastamisessa. Toiminnassa kunnioitetaan perinteitä samalla uutta luoden. Kansantanssi tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisesta yhdessäolosta ammattimaiseen näyttämötaiteeseen. Jokaiselle harrastajalle löytyy omien tavoitteidensa mukainen rooli yhteisössä. Harrastuksen myötä on mahdollista kokea kulttuurien erilaisuutta ja tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa. Tanssitoiminta Toiminnassa luodaan edellytykset tanssitoiminnan aktivoimiselle sekä harrastajille että esitystoimintaan keskittyville ryhmille. Toimintaa kehitetään tasokkaalla koulutuksella, jossa ohjaaja- ja tanssijakoulutuksen tulee taata valmistuvalle ohjaajalle hyvä tietotaitotaso koskien sekä tanssi- että opetustaitoa. Etelä-Hämeessä on järjestön tanssinosaamiskeskus. Koulutustoiminta, tapahtumat, tiedottaminen ja kartoitus. Toiminnanjohtaja Teatteritoiminta Nuorisoseuraliikkeen teatteritoiminta on yleisesti tunnustettua, ajassa elävää, yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua tukevaa, taiteellisia ja kulttuurisia rajoja rikkovaa sekä paikallislähtöistä. Teatteritoiminnan innostavassa ytimessä ovat lapset ja nuoret.

8 8 Kansanmusiikki Liikunta Nuorisotoiminta Nuorten Akatemia Kuluvan kolmivuotiskauden painopiste on lasten- ja nuorten teatteritoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Tavoitteena on ryhmien ja ammattitaitoisten ohjaajien määrän kasvattaminen. Seurojen kesäteattereita markkinoidaan www-sivuilla. Valtakunnallista teatteriristeilyä markkinoidaan seurojen harrastajille. Teatteritoiminnan päävastuu osaamiskeskuksella, joka sijaitsee Paukkulassa, Mikkelissä Koulutustoiminta, tapahtumat ja tiedotus. Toiminnanjohtaja Kansanmusiikkitoiminnan toteutuksesta vastaa maakunnallinen kansanmusiikkiyhdistys Etelä-Hämeen Kansanmusiikin Ystävät. Toiminnanjohtaja Tavoitteena on aktivoida seuroja aktiiviseen kuntoliikuntaan eri liikuntamuotojen parissa sekä järjestämään erilaisia liikuntatapahtumia ja tempauksia. Keskusseuran ja seurojen liikuntaharrastuksen pääpaino on perheliikunnalla. Seurat järjestävät aluillaan liikuntatapahtumia. Paikallisseurat Tavoitteena on luoda toimintamalleja nuorten osallistumiseksi maakunnallisiin tapahtumiin ja aktivoi nuoria osallistumaan myös normaaliin seuratoimintaan. Yhteiset kokoukset, tapaamiset ja tapahtumat. Johtokunta Nuorten Akatemia on nuorten koulutusfoorumi. Akatemian kautta nuoret voivat osallistua korkeatasoiseen koulutukseen nuorisoseuraharrastuksensa ohessa. Akatemian avulla nuoret saavat lisäpisteitä oppilaitoksiin pyrkiessään siitä, että he toimivat aktiivisesti nuorisoseurassa. Nuorten toiminta nuorisoseurassa kirjataan opintokirjaan. Nuorten toimintoja tukee ja valvoo tutorit. Akatemian puitteissa nuoret voivat toteuttaa myös projekteja. Nuorten Akatemiaa ja sen opintokirjaa markkinoidaan eri yhteyksissä. Keskusseura, asiantuntijakouluttajat Leipää ja kulttuuria työllistämishanke Etelä-Hämeen ja Uudenmaan Leipää ja kulttuuria jatkohankekausi käynnistyi 2013 vuoden alusta. Alkuperäisen päätöksen mukaan Hämeen Ely -keskus on varautunut myöntämään avustusta hankkeeseen asti. Hankkeessa toimii tällä hetkellä kaksi työntekijää ja tarkoitus on, että toiminta-alue jatkuu samanmuotoisena. Tavoite ja tulos : Leipää ja kulttuuria työllistämishankkeen tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden, osatyökykyisten sekä nuorten työelämänvalmiuksia ja ammattitaitoa tarjoamalla työmahdollisuuksia välityömarkkinoilla kulttuurisen nuorisotyön parista. Tämän lisäksi hanke tarjoaa yksilöllistä työvalmennuspalvelua sekä koulutusta, jolla vahvistetaan asiakkaan työelämävalmiuksia ja ammattitaitoa ja näin parantaa asiakkaan työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille. Kulttuurinen nuorisotyö tarjoaa työllistämistoiminnalle monimuotoisen kentän, jossa hanke toimii linkkinä asiakkaiden ja toimijoiden välillä. Nuorisoseurat tarjoavat työllistymismahdollisuuksia hyvin laajasti: työtehtäviä on vuosien aikana ollut mm. seuratyöntekijä, media-assistentti, toimistotyöntekijä, kerho-ohjaaja, talonmies,

9 remonttimies. Aiemman hankekokemuksen kautta on havaittu, että työllistämishankkeen palvelut ja toiminta tukevat vahvasti kolmannen sektorin palvelutuottajien ja työnhakijoiden kohtaamista. Hankkeen toiminta-alueella toimivat Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry sekä Uudenmaan aluetoimisto, jotka voivat tarvittaessa toimia työnantajana ja edelleen sijoittaa hankkeen asiakkaita muihin alueen nuorisoseuroihin. Tavoitteena on kuitenkin, että koulutuksen sekä ohjaus- ja neuvontapalvelujen avulla yhdistyksiä kannustetaan toimimaan työnantajana itsenäisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hanke tuottaa toiminta-aikanaan seuratoimijoiden käyttöön tarkoitetun työllistämisen toimintamallin ja ohjeistuksen, jota käytetään välineenä madaltaa ja kannustaa seuratoimijoita työnantajaksi ryhtymiseen myös hankkeen päätyttyä. Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja työvalmentaja. Projektipäällikkö työskentelee Lahdessa ja vastaa hankkeen hallinnosta, taloudesta ja niiden seurannasta. Hän osallistuu myös hankkeen käytännön toteutukseen yhdessä työvalmentajan kanssa. Työvalmentaja työskentelee Helsingissä ja vastaa hankkeen koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Vuoden 2015 painopistealueet Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueilla: Seuratyönantajien ABC:n julkistaminen ja lanseeraaminen seuroille koulutus ja yksilöllinen valmennus hankkeen asiakkaille Hankkeen loppuraportin työstäminen Leipää ja kulttuuria työllistämishankkeelle on asetettu tavoitteeksi vuoden 2015 osalta työllistää yhteensä henkilöä /vuositasolla ja 10-15hlöä kuukaudessa. 9 Hankkeen keskeisiä toimintatapoja ovat asiakasprosessi, työpaikkojen kartoittaminen ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa avustaminen. Lisäksi hanke tarjoaa työllistämistoiminnan tueksi työvalmennuspalvelua kohderyhmälleen sekä koulutusta ja ohjausta työnantajille. Jokainen hankkeen kautta työllistetty huomioidaan yksilöllisesti, jotta tuki välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille pääsemiseksi on riittävä. Hanke tarjoaa erilaisia ohjaus- ja neuvontapalveluita hankkeen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tärkeimmät ohjaus- ja neuvontapalveluiden muodot ovat: Henkilökohtainen toimintasuunnitelma asiakkaalle Vertaistuen tarjoaminen yhteiskoulutuksien kautta Säännöllinen yhteydenpito sekä avoin yhteys asiakkaiden ja työnantajien kanssa Työnantajien koulutus ja tukipalvelut Asiantuntijapalvelut rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen Leipää ja kulttuuria työllistämishanke tekee yhteistyötä alueilla toimivien nuorisoseurojen, kulttuuritoiminnan parissa toimivien muiden yhdistysten ja välityömarkkinoilla toimivien hankkeiden kanssa sekä TE -palveluiden, erityisesti työllistämisen tukipalveluiden kanssa. Hankkeella on omat kotisivut Hanke tuottaa esitteitä sekä uutisia sähköisen median kautta ja järjestää lisäksi infotilaisuuksia asiakkaille sekä työnantajille. Aika ja Paikka Projektipäällikkö ja työvalmentaja yhdessä Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n seurojen kanssa ja Uudenmaan alueen seurojen kanssa Etelä-Hämeen sekä Uudenmaan nuorisoseurojen toiminta-alueella.

10 Nuori Taide Nuori Taide on järjestön rekisteröimä tuotemerkki lasten- ja nuorten taidetoiminnalle, jossa lähtökohtana on taiteen perusopetus ja taiteen rooli kasvatuksellisena menetelmänä. Vuoden 2014 syksyllä käynnistyi yksi Nuori Taide - ryhmä teatterin teemalla. Kouluttajana ryhmillä toimii Laura Viippola. Ryhmä jatkaa kevään 2015 ja mahdolliset uudet Nuori Taide ryhmät aloittavat taas syksyllä Kerhotoiminta Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten yhdistysten monipuoliselle kulttuuri- ja harrastustoiminnalle ja tukea tätä. Keskusseura toteuttaa tehtävää järjestämällä eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta, järjestämällä maakunnallisia tapahtumia ja kilpailuita. Keskusseura tuottaa laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia ja kilpailuita. NS-kerhot / Luova lava leirit ja kerhot Etelä-Hämeessä Ensi vuonna suunnitellaan uusi kerhomalli, joka toimii ns. matalan kynnyksen kerhona tulla mukaan nuorisoseuratoimintaan. Kerhojen ohjaajiksi koulutetaan aikuisia tai nuoria, joilla on omaa tieto-taitoa jostakin harrastustoiminnasta. Tämän oman pääoman lisäksi kerhoille luodaan yksinkertainen kerhosisältö, jonka voi ohjaaja omaksua yhden viikonlopun koulutuksella. Tulevaisuudessa näitä NS-kerhoja perustetaan jokaiseen jäsenseuraan. Tavoitteena on jäsenmäärän nostaminen, mutta myös hyvän toiminnan tekeminen lapsille ja nuorille. Ns-kerhoissa toteutetaan Luova lava periaatetta. Vuonna 2014 kesällä Jyväskylässä toteutettu hanke, joka onnistui kokoamaan liki 80 nuorta lasta kesäleireille. Leirit ovat viikon mittaisia päiväleirejä. Leiripäivinä on ohjattua ohjelmaa klo Ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja innostavia nuoria teatterin, musiikin ja tanssin alalta. Kaikissa ryhmissä kannustetaan lasten omaan luovaan toimintaan jokainen lapsi saa tanssia, laulaa, soittaa, säveltää, leikkiä, näytellä, improvisoida, onnistua ja epäonnistua turvallisessa ilmapiirissä. Leirit ovat avoimia kaikille 8-12-vuotiaille lapsille, eikä aiempaa kokemusta tarvita innostus riittää! Lapsia otetaan leireille mukaan max. 16 / leiri. Jokaisella leirillä on vähintään kaksi ohjaajaa. Kerhoissa musiikkia, tanssia, teatteria lasten omaa luovuutta! Luova lava lapsille kerhoissa luovaa toimintaa saa kokeilla turvallisessa ympäristössä ja innostavassa ohjauksessa. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Kerhoissa on myös 2-4 kertaa lukukaudessa musiikin, tanssin tai teatterin työpajoja. Lapset ja nuoret Lasten ja nuorten kerhoja on liki 100 eri puolilla Etelä-Hämettä. Kerhot toimivat paikallisten nuorisoseurojen yhteydessä. Niissä on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin taidoissa jo pidemmälle ehtineille. Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle sekä järjestämme laadukasta harrastus- ja kerhotoimintaa. Nuorisoseurat järjestävät lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja luovat edellytykset nuorten omalle toiminnalle nuorisoseurassa. Liitto ja piirijärjestöt tukevat nuorisoseuroja nuorten oman toiminnan kehittämisessä koulutuksen, ohjauksen, hanketoiminnan ja tukimateriaalin avulla. Liitto ja piirijärjestöt järjestävät keskeisten harrastusalojen ohjaajakoulutusta ja tapahtumia kattavasti koko maassa. Nuoret vaikuttamaan Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden toimia ja osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon. Nuorisoseurat edistävät lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. Järjestön kaikilla tasoilla nuoria on toiminnan suunnittelijoina ja päätöksentekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on jäsenistössä. Nuorisoseurantaloja kehitetään nuorten toimintatiloina. 10

11 Koulutus Ohjaajakoulutus ja huolto Lasten ja nuorten kerhoja ohjaavat lasten toiminnasta kiinnostuneet ja harrastusalaan perehtyneet vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat järjestää ohjaajakoulutusta ja tuottaa aineistoja kerhotoiminnan tukemiseksi. KNoppi-koulutus keskittyy ohjaamisen perustietoihin ja taitoihin sekä järjestön tuntemuksen lisäämiseen. Koulutus tarjoaa eväitä ohjaajaharjoittelulle sekä myöhemmin lajikohtaiseen ohjaajakoulutukseen osallistumiselle. Tanssin koulutus antaa ohjaajille ja tanssijoille hyvät valmiudet sekä tanssimiseen että ohjaamiseen. Tavoitteena on aktivoida harrastajia sekä esiintymistoimintaan keskittyviä ryhmiä ja tanssijoita. Teatteritoiminnan ohjaajakoulutuksessa keskitytään erityisesti nuorten ja varhaisnuorten kanssa toimivien ohjaajien pedagogisten taitojen edistämiseen. Koulutuksessa painottuvat myös teatteritoiminnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tasot. Vuoden ohjaaja Nimetään vuoden ohjaajaksi lasten kansantanssiohjaaja Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Seurat voivat tehdä esityksiä vuoden ohjaajasta mennessä. Vuoden ohjaaja julkaistaan Etelä-Hämeen ja Uudenmaan yhteisessä maakunnallisessa kansantanssikatselmuksessa Orimattilassa Aikuisten, lasten ja nuorten jäsenkortti Kaikille jäsenseurojen alle 16-vuotiaille toimitetaan vuosittain tammikuussa jäsenkortti. Seurat vastaavat korttien välittämisestä jäsenilleen. Uutena asiana ensi vuonna otetaan käyttöön järjestössä aikuisjäsenten mobiilijäsenkortti. Kortti lähetetään niiden jäsenten puhelimiin, joiden tiedot löytyvät jäsenrekisteristä. Kerho-ohjaajien ohjaajakortti Ylläpidetään ohjaajarekisteriä kaikista seurojen ilmoittamista kerho- ohjaajista. Toimisto toimittaa ohjaajakortit suoraan ohjaajille. Ohjaajahuolto/ohjaajien olohuone Ohjaajien olohuone on malli ohjaajahuollon järjestämiseksi. Ohjaajien kohtaamiselle ja ohjaajahuollolle on kova tarve ja ohjaajahuoltoa on saatava mahdollisimman lähelle ohjaajia eli Ohjaajien olohuone järjestetään siellä, missä ohjaajia on. Ohjaajien olohuoneessa keskustellaan ohjaamisen ajankohtaisista asioista, kiperistä tilanteista ja ohjaajana jaksamisesta. Yhteistyössä Uudenmaan kanssa järjestetään yhteinen tanssitoimijoiden tapaaminen Munkkivuoressa klo Tapaamisessa käsitellään tärkeitä tanssiin liittyviä kysymyksiä sekä valitaan alueen edustajat valtakunnalliseen tanssiohjaajien tapaamiseen. Myös yhteistyössä Uudenmaan kanssa järjestetään yhteinen teatteritoimijoiden tapaaminen Knoppi- kerho-ohjaajakoulutus Kerho-ohjaajakoulutus toteutetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on saada alueelle 10 uutta kerho-ohjaajaa. Toteutus: Knoppi II Lahdessa Knoppi I Helsingissä Toteuttajat: Toiminnanjohtaja yhteistyössä Uudenmaan kanssa Kansantanssien ohjelmistokurssi / Tanssin osaamiskeskus Tavoitteena on saada vuosiohjelmistot opetettua maakuntien kansantanssiohjaajille. Kurssille osallistuu Etelä-Hämeestä 6 henkilöä. Toteutus: Käydään läpi järjestön vuosiohjelma 2016 (Pispalan Sottiisi).

12 12 Aika ja paikka: Palvelutuottaja Tampere Jouluinen koulutusmatka Riikaan Järjestetään ohjaajille ja seurojen luottamushenkilöille yhteistyössä Uudenmaan kanssa koulutusviikonloppu Riikassa. Matkalle osallistuu yhteensä 40 henkeä, joista Etelä-Hämeestä puolet. Toimihenkilöt, johtokunnat Aika ja paikka: Riika Harrastusalakohtainen koulutus Tanssin osaamiskeskus Tanssin osaamiskeskus jatkaa toimintansa ja asemansa vakiinnuttamista nuorisoseurojen tanssin toimijoiden keskuudessa. Vuoden aikana kehitetään nettisivustoa niin, että se palvelee entistä paremmin ohjaajia. Sivustolle tulee näkyviin tanssin oma vuosikello, joka linkittyy sivustoille, joissa on tarkempaa tietoa kursseista ja tapahtumista. Lisäksi jatketaan ohjaajapankin kehittämistä. Ryhmiin, ohjaajiin ja muihin toimijoihin ollaan säännöllisesti yhteydessä sähköpostilla, tiedotteilla, sosiaalisen median välityksellä sekä erikseen tehtävillä ja tiettyyn aiheeseen liittyvillä, kohdennetuilla puhelinkierroksilla. Vuoden aikana valmistellaan vuoden 2016 kansantanssin Riemuvuoden yhteisohjelmat. Tanssin osaamiskeskuksen tavoitteena on toimia nuorisoseurojen tanssin yleisenä help deskinä, johon tanssin parissa toimivat harrastajat ja ohjaajat osaavat ottaa yhteyttä ja joka pystyy palvelemaan heitä monipuolisesti. Vuoden 2014 Kansantanssin kääntöpiirissä vuoden 2015 kehittämiskohteiksi valittiin lasten kansantanssiluokittelujen kriteerien luominen, yhteisesitysten arvostuksen lisääminen, vuosiohjelmistojen materiaalien tarkoituksenmukaisuus ja palautteenannon kehittäminen. Tanssin osaamiskeskus yhteistyössä Pispalan Sottiisin toimiston kanssa aloittaa kehitystyön näiden asioiden eteen vuonna Tanssin osaamiskeskuksen järjestämät omat tai yhteistyökoulutukset tai -tapahtumat Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 1.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3.jakso, Lahti Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Valtakunnallinen aikuisten kansantanssikatselmus, Tampere Lasten Kalenat Nordlek, Tanska Europeade, Ruotsi Tanhu Akatemia Tanssitaloviikonloppu Ohjaajapäivät Tanssin Kääntöpiiri (valtakunnallinen tanssitoimijoiden tapaaminen) Tampereella Ohjelmistokurssit Tampereella Tanssimania Tampereella DÄÄNS leiri Tampereella Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/1.jakso Holo ja Martta festivaali, Hollola Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/2.jakso Poteroista pois seminaari, Kansantanssin yhteinen toimikunta Helsinki Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II/3.jakso Kansantanssin ohjaajakoulutuksen jatko-opinnot II kurssit - 1.jakson teemana on Lasten ja nuorten ohjaaminen ja ohjelmistosuunnittelu. - 2.jakson teemana on Nuorten ja aikuisten ohjaaminen ja ohjelmistosuunnittelu. - 3.jakson teemana on Kansantanssi näyttämöllä koreografia ja dramaturgia.

13 13 Merkit Kansantanssimerkkien suorittamista niin lapsille kuin aikuisille markkinoidaan. Merkkien suoritusvaatimukset tarkistetaan. Suunnitellaan mahdollisesti lapsille yhteinen merkkisuoritus käytäntö muiden kansantanssialan liittojen kesken. Ohjaajakurssit Vuonna 2015 järjestetään kansantanssiohjaajien perusopinnot sekä jatkokurssit teemakursseina. Ohjaajakursseja markkinoidaan kaikissa järjestöissä. Tanssin osaamiskeskus tiedottaa ja markkinoi Tempoa Tenaviin koulutuksia. Kansantanssin kääntöpiiri Vuonna 2015 syksyllä järjestetään toinen Kansantanssin kääntöpiiri, tanssitoimijoiden valtakunnallinen kohtaaminen. Kohtaamista edeltävät ympäri Suomea järjestetyt alueelliset tapaamiset, joista valitaan kultakin alueelta edustajat Kääntöpiiriin. Tanssin osaamiskeskus osallistuu alueellisiin tapaamisiin. Kääntöpiiri on kaikille avoin seminaari, jossa käsitellään alueellisista tapaamisista nostettuja tärkeiksi ja ajankohtaisiksi koettuja aiheita ja siellä määritellään tulevan vuoden tanssitoiminnan kehitystyön painotuspisteet. Tulevat tapahtumat Osaamiskeskus on mukana seuraavissa tulevissa tapahtumissa: Aikuisten kansantanssiryhmien katselmus vuonna 2015 Lasten Kalenat 2015 Tanssin Kääntöpiiri, joka vuosi Tanssimania 2015 DÄÄNS leiri, joka vuosi Nordlek Tanskassa 2015 Pispalan Sottiisi / Tanssin riemuvuosi 2016 Europeade Turku Tapahtumat Maakunnallinen lasten tanssiryhmien luokittelu Tarkoitus on innostaa tanssiryhmiä esiintymään toisilleen sekä tuomaristolle, joka antaa ryhmille ryhmän toimintaa kehittävää palautetta. Tavoitteena on 20 ryhmän osallistuminen. Kannustetaan seurojen vanhempi-lapsiryhmiä osallistumaan tapahtumaan. 1 päiväinen luokittelu Toiminnanjohtaja Aika ja paikka: Orimattila MM Mölkky Lahti 2015 Tapahtumaan osallistuu 185 joukkuetta. Tapahtumaan osallistuu yleisönä 1000 henkilöä. Yleisöllä on vapaa pääsy seuraamaan pelejä. Keskusseura toteuttaa yhteistyössä Lahden Tanhuujien kanssa MM Mölkkykisat, joka pelataan joukkuepelinä. Tapahtuman muita yhteistyökumppaneita ovat: Suomen Kansainvälinen Mölkkyliitto, Tuoterengas, Lahden Kortteliliiga ja Lahden kaupunki. Tapahtuman kesto on perjantaista sunnuntaihin. toiminnanohjaaja, toiminnanjohtaja ja johtokunnat Aika ja paikka:

14 14 Hollo ja Martta kansainvälinen kansantanssi ja musiikkifestivaali Aika ja paikka: Talvifestivaali Hollola ja Lahti Syksyfestivaali Hollola ja Lahti Omat ja jäsenseurojen teatteritapahtumat: Tiedotetaan ja esitellään Etelä-Hämeen ja Uudenmaan kesäteatterit. Omat ja jäsenseurojen kansanmusiikkitapahtumat: Takinkääntöviikko Aika ja paikka: Mallusjoki, Orimattila Muut tapahtumat: Harmonikkaleiri Aika ja paikka; Keskusseura ja opintokeskus olivat vuonna 2014 ensimmäistä kertaa Lahdessa järjestetyssä leirissä mukana. Leiri on tarkoitettu kaiken ikäisille harmonikan soittajille Päijät-Hämeen alueelta. Leirin pääkouluttajana toimii Hannu Kella. Lahti, kesäkuu Valtakunnalliset harrastus- ja koulutustapahtumat Keskusseura markkinoi Uudenmaan sekä valtakunnallisen liiton tapahtumia ja koulutustarjontaa. Kannustaa jäsenistöä osallistumaan niihin. Koulutukset ja tapahtumat on lueteltu liitteenä olevassa tapahtumakalenterissa. Ajantasainen tieto valtakunnallisista koulutuksista ja tapahtumista löytyy Suomen Nuorisoseurat ry:n kotisivulta Folklandia 2015 Aika ja paikka: Etelä-Hämeestä osallistutaan isolla joukolla tapahtumaan. Tavoite on 100 henkeä Baltic Queen Knoppi kouluttajakoulutus Liitto järjestää Knoppi kouluttajakoulutuksen, jonka tarkoituksena on lisätä maakuntien Knoppi kouluttajia. Etelä-Hämeestä koulutukseen osallistuu 1-2 henkilöä. Aika ja paikka: Ramppikuume valtakunnalliset nuoriso-teatteripäivät Ramppikuume on vuotiaille teatterinharrastajille suunnattu tapahtuma. Tapahtuma järjestetään Kankaanpäässä. Teatterintäyteisen tapahtumaviikonlopun ohjelma sisältää koulutuspajoissa työskentelyä sekä avoimen nuorisoteatterikatselmuksen. Katselmukseen osallistujat edustavat kattavasti koko maata ja tapahtumaan kutsutaan joka vuosi mukaan myös vähintään yksi kansainvälinen esiintyjäryhmä. Ramppikuumeesta tiedotetaan alueen nuorisoseuroille ja ryhmille sekä pyritään saamaan osallistujia mukaan tapahtumaan. Lasten Kalenat Lasten Kalenat on kansainvälinen lastenkulttuuritapahtuma, jonka Kalevan Nuorten Liitto on järjestänyt Lappeenrannassa vuodesta 1999 (joka toinen vuosi) Lasten Kalenoiden tarkoituksena on tukea ja edistää lasten kulttuurista harrastustoimintaa. Tapahtuma tarjoaa osallistujille esiintymistilaisuuksia sekä mahdollisuuden tutustua uusiin taiteenaloihin ja kulttuureihin. Kalenoissa lapset esiintyvät lapsille ja heille järjestetään teknisesti hyvin varustetut esiintymispaikat ja mahdollisuus työskennellä taiteen ammattilaisten opastuksella. Lasten Kalenat on monipuolinen ja taiteiden välinen tapahtuma, jonka ohjelmassa on mm. tanssi- ja teatteriesityksiä, konsertteja, kulkue, avajaiset, disco, rantabileet ja pääjuhla. Työpajat ovat tapahtuman keskeistä antia ja ne sisältävät tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja kädentaitoja.

15 15 Aika ja paikka: Kesäleiri lapsille Aika ja paikka: Tapahtuman osallistujamäärä on ollut henkilöä, joista pääosa vuotiaita lapsia eri puolilta maata. Ohjaajina ja huoltajina toimineiden aikuisten osuus on ollut noin 20 %. Esiintyviä lasten kulttuuriryhmiä Lasten Kalenoihin on osallistunut mm. Irlannista, Etelä-Koreasta, Liettuasta, Puolasta, Unkarista, Venäjältä ja Virosta Etelä-Hämeestä Kalenoihin osallistuu yhteensä 150 lasta, nuorta, ohjaajaa ja huoltajaa. Palvelutuottaja, toiminnanohjaaja Lappeenranta Etelä-Häme ja Uusimaa järjestävät yhteisen telttaleirin 8-12-vuotiaille. Leirin tavoite on 50 leiriläistä. Ohjaajia leirille tulee alueiden nuorisoseuroista sekä Lahden nuorisotoimesta. Myös emäntä saadaan nuorisotoimelta. Leirin ohjelma on alkuasukas-teemalla. Leiriohjaajille pidetään koulutustilaisuus Naumissa. Etelä-Hämeen ja Uudenmaan toimihenkilöt Lahden kaupungin leirikeskuksessa Naumissa, Sysmässä Nordlek Aika ja paikka: Nordlekin merkittävin yhteistyömuoto on joka kolmas vuosi järjestettävä yhteispohjoismainen kansantanssi- ja pelimannitapahtuma NORDLEK. Vuoden 2012 tapahtuma järjestettiin Norjan Steinkjerissä Etelä-Hämeestä osallistutaan tapahtumaan. Tavoite on, että 1-2 ryhmää Viborg, Tanska Europeade Aika ja paikka: Tiedotetaan tästä maailmanlaajuisesta kansantanssifestivaalista Helsingborg, Ruotsi Tanssin Kääntöpiiri (Valtakunnallinen tanssitoimijoiden tapaaminen) Tavoita ja tulos: Ollaan mukana järjestämässä tanssitoimijoiden tapaamista. Tapaaminen liittyy Tanssin osaamiskeskuksen toiminnan tukemiseen organisoituun verkostoon, jonka perustana ovat alueelliset tanssitoimijoiden tapaamiset vuosittain. Aika ja paikka: Tampere Ohjelmistokurssi Ensimmäisen kerran järjestetään ohjelmistokurssi osana Kääntöpiiriä. Kurssilla käydään läpi Pispalan Sottiisin 2016 ohjelmat. Tanssimania Aika ja paikka: DÄÄNS-leiri Aika ja paikka: Tanssimania on uuden kansantanssin ja -musiikin koulutus- ja konserttitapahtuma, joka keskittyy koulutukseen ja uusien kansantanssiproduktioiden esille tuomiseen. Tanssimania on järjestetty vuodesta 1993 lähtien parittomina vuosina syys-lokakuun vaihteessa. Tanssimaniaan osallistuu noin 500 tanssijaa ja soittajaa. Yleisöä Tanssimania kerää noin 3500 henkeä. Etelä-Hämeestä tapahtumaan osallistuu 150 tanssijaa. Tapahtumien osaamiskeskus, tanssin osaamiskeskus Tampere Leiri järjestetään Tanssimanian yhteydessä Tampereella. Etelä-Hämeestä osallistutaan leirille. Tavoite on yhteensä 30 henkeä Tampere

16 1.5. Kansainvälinen toiminta Tarjotaan mahdollisimman monille erilaisille ryhmille mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Välitetään ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille. Hyödynnetään seurojen ulkomaisia vieraita MM Mölkky Lahti -tapahtuman ohjelmassa sekä kutsutaan suoraan kansainvälisiä vieraita tapahtumaan. Kokemusten vaihtoa Nuorisoseurojen vahvuus on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminnassa. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eri-ikäisten yhteistyönä, myös verkkoyhteisöissä. Nuorisoseurat jakavat kokemuksiaan ja syventävät yhteistyötään. Toimintaa rikastaa kansainvälistymisen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo. Kehittäminen Kannustetaan paikallisia yhdistyksiä kansainväliseen toimintaan, nuorisovaihtoihin ja esiintymismatkoille. Tiedotetaan ja välitetään järjestön KV-tiedotetta jäsenistölle. Keskusseura parantaa valmiuttaan toimia lähettävänä organisaationa erilaisiin kv-vaihtoihin. Kansainväliset verkostot Tehdään ja kehitetään yhteistyötä Folklore Suomi Finlandin kanssa. Tiedotetaan henkilövaihdon keskus Cimon tarjoamasta kv-koulutuksesta sekä ryhmävaihdoista. Tiedotetaan mahdollisista leireistä ja tapahtumista. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n jäseninä on 67 toimivaa paikallista yhdistystä (luvussa ei ole mukana nukkuvat seurat). Jäseniä on yhteensä Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. toteuttaa perustehtäväänsä, paikallisseurojen palvelutoimintaa Opetusministeriön avustuksella, joka on ollut euroa. Seurantaloja alueella on 45 ja muutamalla seuralla on oma toimitila kts. liitteenä oleva jäsenluettelo. Toiminnan kehittäminen edellyttää, että taloudellista pohjaa vahvistetaan järjestön kaikilla tasoilla. Tavoitteet Nuorisoseurat, piirijärjestöt ja liitot hyödyntävät eri rahoituslähteistä saatavaa projektirahoitusta toiminnan ja seurantalojen kehittämisessä. Liitto- ja maakuntatason organisaatiota kehitetään niin, että se mahdollistaa resurssien kohdentamisen seuratoimintaan. Uusi jäsenrekisteri helpottaa jäseneksi liittymistä ja mahdollistaa ajantasaisen tiedon toiminnasta ja jäsenistöstä. Jokainen toiminnassa mukana oleva maksaa jäsenmaksun. Monipuolista toimintaa Nuorisoseurat ovat omaleimaisia toiminnallisia yhteisöjä. Opintotoiminta tukee nuorisoseurojen sivistystehtävää. Tavoitteet Aktiivin tiedottamisen sekä NS-kerhojen/Luova lava lapselle toiminnan kautta tullaan kasvattamaan jäsenmääriä. Painopisteenä lapset ja nuoret. Kahden vuoden sisällä jokaisessa jäsenseurassa aloittaa uusi lasten kerho! Vuoden aikana jäseneksi liittyy yksi uusi yhdistys. Toimintaa kehitetään jäsenten ja alueen asukkaiden toiveiden mukaan. Seurat hakeutuvat aktiivisesti yhteistyöhön muiden yhteisöjen kanssa. Nuorisoseurat tarjoavat mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. 16

17 17 Lisäksi Keskusseura antaa seuroille ja jäsenille tarpeellisen ohjauksen ja neuvonnan järjestöllisissä asioissa. Näin seurat kykenevät toimimaan tehokkaasti ja tuloksellisesti jäsentensä parhaaksi ja järjestön aatteellisten päämäärien hyväksi. Järjestökoulutuksen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää seurojen toimihenkilöiden tietoja ja taitoja sekä luoda yhteistä näkemystä toiminnan tavoitteista. SKAF-opintokeskuksen tekemiä koulutuspaketteja käytetään aluetapaamisten koulutussisältöinä. Tehdään yksittäisiä seurakäyntejä, mutta pääpainona ovat alueelliset seuratapaamiset. Alueellisten seurakäyntien yhtenä tarkoituksena on räätälöidä alueen seurojen tarpeisiin vastaavaa koulutusta tai luentoja. Toimintasuunnitelma tulee elämään koko ajan ja tapaamisten koulutusaiheet vaihtelevat tarpeen mukaan. Järjestön Internet-pohjainen jäsenhallintarekisteri on kaikissa Etelä-Hämeen jäsenseuroissa käytössä. Koulutus, seurakäynnit, seurakirjeet, puhelinkontaktit ja Uutismaa-lehti. Toimihenkilöt, Koulutussuunnittelija 2.1 Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen Yhteydenpito seuroihin: Jäsenkentän ja sen tarpeiden tuntemus Aktiivinen ohjaus ja neuvonta - seurojen toimintaedellytysten kehittäminen - alueelliset tapaamiset Seurakäynnit Aika ja paikka: Seurantalot Seurakäyntien painopisteenä ovat alueelliset seuratapaamiset. Seuratapaamisiin liittyy toimintakysely. Seurakäynneillä käydään läpi ajankohtaisia asioita. Alueellisiin tapaamisiin voidaan liittää yhteisesti sovittu koulutusosio. Hyödynnetään opintokeskuksen koulutuspaketteja. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan myös seurakohtaisia käyntejä. Kaikki yhdeksän alueellista seuratapaamista järjestetään sekä ollaan yhteydessä puhelimella ja tavataan seurojen toimijoita. Toimihenkilöt, projektipäällikkö, koulutussuunnittelija ja luottamushenkilöt Kts. toteutustapa koko vuosi Tiedotetaan opetusministeriön seurantalojen peruskorjaukseen osoitettujen määrärahojen hakemisesta ja autetaan seuroja tarvittaessa anomusten tekemisessä. Ensisijaisesti kohdistetaan tiedotusta niihin seuroihin, jotka eivät ole koskaan hakeneet avustusta. Tiedotetaan nuorisoseuroja eri toimintaryhmien rahoitusmahdollisuuksista. Internet-kotisivuille tulee maininta kaikista maakunnan seurantaloista yhteystietoineen. Lisäksi seurantalojen tiedot löytyvät Kotiseutuliiton valtakunnallisesta seurantalosivustosta: Tiedotus, koulutus ja seurakäynnit. Toimihenkilöt Sähköposti Ylläpidetään jo rakennettua sähköpostiosoitteistoa, johon on kerätty seurojen johtokuntien, ohjaajien ja aktiivisten toimijoiden osoitteita.

18 18 Sähköinen kuukausitiedote HERKKUMEILI lähetetään kerran kuussa. Tähän tiedotteeseen poimitaan tärkeimmät seurakohtaiset asiat valtakunnallisista sähköpostitiedotteista, joita ovat teatteri- ja sirkus, tanssi ja kv-tiedote. Kotisivut Keskusseuran kotisivut ovat ositteessa. sivuja päivitetään aktiivisesti. Valtakunnalliset sivustot Kannustetaan paikallisseuroja toimittamaan omat tietonsa nuorisoseurasivuston ja seurantalosivuston alle. Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeet Tiedotetaan nuorisoseurajärjestön kolmivuotisohjelmasta ja esitellään ohjelmaa seurakäynneillä sekä vuosikokouksissa. Toimintatilastot vuodelta 2014 Kerätään seuroilta vuoden 2014 toimintatilastot pääsääntöisesti jäsenrekisterin kautta. Tilastot tulee olla jäsenrekisterissä mennessä. Lomakkeet lähetetään kuitenkin vielä tänä vuonna sähköisesti seurojen puheenjohtajille (toimii asian muistutuksena). Tilastoista kootaan jäsenseurojen toiminnan tunnuslukuja. Nuorisotoiminta Aika ja paikka: Tiedotetaan seuroille mahdollisuuksista saada erilaisia tukia työllistämiseen, työharjoitteluun ja oppisopimuskoulutukseen. Seuroja aktivoidaan suuntaamaan toiminnan painopistettä entistä enemmän lasten ja nuorten toimintaan. Perustetaan nuorisotoimikunta. Järjestetään tarpeen mukaan tapahtumia. Tiedotetaan valtakunnallisista tapahtumista Toimihenkilöt ja johtokunnat Koko vuosi H-kiltatoiminta Kilta ei toimi Etelä-Hämeessä. OPINTOKESKUS KANSALAISFOORUMI koulutusta, neuvontaa, aineistoja ja rahallista tukea oppiville ryhmille (kurssi- ja kerhoavustukset) ja ryhmien ohjaajille järjestökoulutusta ja kansalaistoimijoiden kohtaamisia ajankohtaista tietoa yhdistystoimijoiden tarpeisiin yhteisen foorumin kaikille vertaisoppimisesta kiinnostuneille mahdollisuuden kehittää itseään ja toimintaympäristöään yhteisöllisen taiteen ja kulttuurin keinoin

19 19 Osaamista ja tietoa yhdistystoimintaan Kansalaisfoorumi tarjoaa oppimisohjelmien avulla. Nuorisoseuralaiset voivat perehtyä esimerkiksi johtokunta- ja kokoustyöskentelyyn tai syventää viestintäosaamistaan ja sosiaalisen median taitojaan. Jos porukkanne kaipaa uutta innostuksen kipinää, voitte aloittaa esimerkiksi Avaintoimijaopinnot tuellamme. Lisäpotkua harrastusryhmien ohjaajille tuovat koulutuksemme (kuten vuosittainen ohjaajapäivä marraskuussa) ja oppimisohjelmamme, jotka tarjoavat uutta kipinää, virikkeitä ja menetelmiä. Ohjaaja voi perehtyä esimerkiksi ryhmänohjaamiseen, luovaan muistelu- ja identiteettityöhön, yhteisölliseen musisointiin tai sirkuskerhojen ohjaamiseen. Vertaisfoorumi on verkkoyhteisö yhdistyksissä toimiville ohjaajille kokemusten, osaamisen ja tiedon jakamiseen. Tervetuloa mukaan: vertaisfoorumi.ning.com Kurssin järjestäminen ja pienryhmässä opiskelu. Kun nuorisoseura haluaa järjestää kurssin, tarjoamme apua suunnitteluun ja taloudellista tukea kurssikulujen kattamiseen. Opintokerho on pienryhmä, joka opiskelee itsenäisesti ja tavoitteellisesti ryhmän jäsenille tärkeitä asioita. Kansalaisfoorumi järjestää koulutusta oppivan ryhmän ohjaamiseen ja on tarvittaessa muutenkin mukana kerhon toiminnan kehittämisessä. Meiltä voi hakea myös rahallista tukea kerhon toimintaan. Seuraavan vuoden avustukset ovat haussa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kurssi- ja kerhoavustukset haetaan ja tilitetään sähköisen järjestelmän SkafNetin kautta, Kansalaisfoorumi julkaisee järjestötoimijoille ja eri harrastusalojen ohjaajille suunnattuja kirjoja ja materiaaleja edulliseen hintaan. Tutustu valikoimaan ja tilaa verkkosivuilta Kansalaisyhteiskunta.fi on järjestötoiminnan tietopankki. Tutustu netissä järjestötoiminnan tietopalvelun satoihin artikkeleihin ja seuraa kansalaisyhteiskunnan ajankohtaisia tuulia verkkolehdestä. Tutustu myös rahoitushakemistoon ja sivuston muihin palveluihin. Etelä-Hämeen alueen nuorisoseuroja palvellaan Lahdesta: Eija Majoinen, puh , sähköposti muotoa 2.2 Koulutus Koulutuskalenteri Koko maan kattava yhteinen koulutuskalenteri löytyy opintokeskuksen sivuilta: Tiedotetaan sivuston käytöstä seuroja. Neuvonta Opastetaan paikallisia yhdistyksiä käyttämään Opintokeskus Kansalaisfoorumin tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluja kurssien ja opintokerhojen järjestämisessä. Neuvontaa annetaan puhelimitse, sähköpostilla ja seurakäynneillä. Järjestökenttää palveleva, perustietoa järjestötyöhön, yhteiskuntaan ja moniin muihin tärkeisiin asioihin löytää Kansalaisfoorumin sivuilta Nuorten Akatemia Tiedotetaan Nuorten Akatemian järjestämästä koulutuksesta sekä välitetään Nuorten Akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisältää Nuorten Akatemian opintokirjan. Erikoiskurssit Järjestetään vuoden aikana tarpeen mukaan erikoiskursseja, jotka ovat mm ensiapu-, hygieniapassi -kurssit. Kursseille osallistuu yhteensä 25 henkeä. Tarpeen mukaan voidaan toteuttaa kursseja alueellisina.

20 20 Hätäensiapukurssi ja (6-8h) EA1 kurssi (16h) EA -kouluttajana toimii erikoissairaanhoitaja Marja Nipuli. SKAF/ok koulutussuunnittelija, toiminnanjohtaja Järjestyksenvalvojakoulutus Yhteistyössä Uudenmaan ja SKAF:n opintokeskuksen kanssa järjestetään järjestyksenvalvojan peruskursseja sekä kertauskursseja (kortin uusiminen). Peruskursseille osallistuvat saavat oikeuden toimia järjestyksenvalvojina julkisissa tilaisuuksissa. Tiedotamme jäsenseurojen kursseista, mikäli sellaisia järjestetään. Vuonna 2014 järjestetään peruskurssi loppuvuonna, mikäli kurssille on tarvetta. Järjestetään maaliskuussa kertauskurssi Lahdessa. Ajat ja paikat: Peruskurssi on kaksi viikonloppua eli 32 h kestävä koulutus, jonka vastaavana kouluttajana toimii rikosylikonstaapeli Timo Komonen. Kertauskurssi on yksi päivänen (8h). Kurssista tiedotetaan jäsenseuroja. SKAF/ok koulutussuunnittelija, toiminnanjohtaja Järjestyksenvalvojan peruskurssi ja Lahti Peruskurssin kertauskurssi tammikuussa Riihimäellä ja Lahdessa Jäsenrekisterikoulutus Koulutus on tarkoitettu seurojen jäsenrekisterivastaaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Yksipäiväinen koulutus Aika ja paikka: Tarpeen mukaan toiminnanohjaaja 2.3. Jäsenpalvelut Uutismaa-lehti Uutismaa-lehden tavoitteena on toimia maakuntien sisäisen tiedon kulun välineenä sekä antaa ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille. NS-Lehti Uutismaa-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa aikakauslehtimuotoisena. Uutismaa-lehdestä kerrotaan seurakäynneillä, kokouksissa ja tiedotteissa. Toimihenkilöt, johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan lehteen. Lehti jaetaan mm. kirjastoihin. Etelä-Hämeen ja Stadin toimihenkilöt, seurat ja johtokunnat Nuorisoseuralehden tavoitteena on toimia järjestön sisäisen tiedon kulun välineenä sekä antaa ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille. Lehti tulee jokaisen jäsenseuran puheenjohtajalle. Nuorisoseuralehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa aikakauslehtimuotoisena. Liiton suosituksen mukaisesti keskusseura suosittaa, että NS-lehti kytketään seuroissa pääjäsenen jäsenmaksuun. Lehti julkaistaan sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. Lehteä markkinoidaan seurakäynneillä keskusseuran kokouksissa ja tiedotteissa. Keskusseuran johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan lehteen. Toimihenkilöt hoitavat tiedot maakunnallisista tapahtumista lehteen. Toimihenkilöt, johtokunta ja jäsenseurat

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7 TAVOITTEET 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 8 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n tehtävänä on tukea eri tavoin sen jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat vuosille 2010-2012 1. Nuorisoseuratoiminta Etelä-Hämeessä 6 1.1 Viestintä

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Sisältö: Johdanto Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian

Lisätiedot

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna.

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna. Vuosi on kääntynyt kohti loppuaan, on aika rauhoittua viettämään joulua. Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi, kiitos siitä kaikille teille, jotka olette olleet mukana toteuttamassa nuorisoseuratoimintaa

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö: Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Pohjois-Karjalassa aloittaa kolmannen toimintavuotensa. Joensuussa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 4 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 4 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 Merkittäviä asioita vuonna 2015 6 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

Kolmivuotisohjelma Hallituksen esitys nuorisoseurakokoukselle NUORISOSEURATOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET VUOSINA 2013-2015

Kolmivuotisohjelma Hallituksen esitys nuorisoseurakokoukselle NUORISOSEURATOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET VUOSINA 2013-2015 Kolmivuotisohjelma Hallituksen esitys nuorisoseurakokoukselle NUORISOSEURATOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET VUOSINA 2013-2015 Suomen Nuorisoseurat ry:n sääntöjen mukaan Nuorisoseurakokous päättää liiton toiminnan

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-,harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 1.2. Koulutus ja ohjaajahuolto 1.3. Tapahtumat

Lisätiedot

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 5 Merkittäviä asioita vuonna 2014 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2013 1 (22) Sisältö: Johdanto Nuorisoseurat 2020 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 1.2 Kerhotoiminta 1.3

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012

ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 ETELÄ-HÄMEEN KALEVAN NUORET ry. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-30.9.2012 2 Sisällysluettelo Yleistä Johdanto - Tekemisen riemua 3 Nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 4 1. Kalevan Nuorten toiminta Etelä-Hämeessä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas 1 Luova lava lapsille kerhotoiminta Nuorisoseuroissa Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä on pääosin

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020

Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020 1 Nuorisoseurakokous 20.10.2012 Nuorisoseurat 2020 Nuorisoseurajärjestön strategia 2 Saatesanat Nuorisoseurajärjestön systemaattinen kehitystyö sai todellisen sysäyksen syksyllä 2009, kun koko järjestön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 5 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki

Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus. Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Nuorisoseuraliikkeen organisaatiouudistus Valtuustojen kevätkokoukset 19.5.2012 Helsinki Organisaatiouudistus Hallitukset asettivat työryhmän syksyllä 2008 Työryhmän esitys lokakuussa 2009 Keskustelu syysvaltuustoissa

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 2 Yleistä 4 Tekemisen riemua nuorisoseuratoiminnan suunnat 2010-2012 1. Nuorisoseuralaisuus Etelä-Hämeessä 4 Etelä-Hämeen tärkeimpiä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot