Toimintakertomus Suomen Nuorisoseurat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry

2 SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Kerhotoiminta Koulutus Tapahtumat Kansainvälinen toiminta Järjestötoiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Koulutus Jäsenpalvelut Vaikuttaminen ja viestintä Viestintä Yhteistyöverkostot Hallinto ja talous Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 26 Nuorisoseurat Strategiset tavoitteet 28 Kriittiset menestystekijät 28 Kärkihankkeet vuosille Lapset ja nuoret - parasta! Ohjaajat jalustalla Me ollaan upeita! - Asenne ratkaisee Missä nuoret siellä Nuorisoseurat Mukana ollaan! - Vapaaehtoistoimijat toiminnan kivijalkana 31 Aluetoimistojen toimintakertomukset Toimintakertomus 2014, Keski-Suomi 35 Johdanto Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Kerhotoiminta Koulutus Tapahtumat Kansainvälinen toiminta Järjestötoiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Koulutus Jäsenpalvelut 41

3 3. Vaikuttaminen ja viestintä Viestintä Yhteistyöverkostot Hallinto ja talous Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 46 Toimintakertomus 2014, Pohjois-Karjala 47 Johdanto Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Kerhotoiminta Koulutus Tapahtumat Kansainvälinen toiminta Järjestötoiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Koulutus Jäsenpalvelut Vaikuttaminen ja viestintä Viestintä Yhteistyöverkostot Hallinto ja talous Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 58 Toimintakertomus 2014, Pohjois-Savo Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Kerhotoiminta Koulutus Tapahtumat Järjestötoiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Koulutus Jäsenpalvelut Vaikuttaminen ja viestintä Viestintä Yhteistyöverkostot Hallinto ja talous Hallinto Toimisto ja henkilöstö 63 Toimintakertomus 2014, Uusimaa 64 Johdanto Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 65

4 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta Koulutus Tapahtumat Kansainvälinen toiminta Järjestötoiminta Kehittäminen ja hanketoiminta Koulutus Jäsenpalvelut Vaikuttaminen ja viestintä Viestintä Yhteistyöverkostot Hallinto ja talous Hallinto Toimisto ja henkilöstö Talous 76

5 JOHDANTO Hyvä lukija! Kädessäsi on Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 kattava katsaus kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä viimeisen vuoden ajalta. Todellisuudessa näiden lehtien sisään mahtuu vain pieni osa Nuorisoseurajärjestön toiminnan koko kirjosta ja laajuudesta. Järjestössä toimii lähes harrastusryhmää ja viikoittain nuorisoseuratoimintaan osallistuu yli harrastajaa. Vuosittain Nuorisoseurojen järjestämiin tapahtumiin osallistuu satoja tuhansia osallistujia. Nuorisoseuroissa mm. tanssitaan, näytellään, soitetaan, lauletaan ja liikutaan - vietetään mukavaa aikaa yhdessä. Kaikkea nuorisoseuratoimintaa leimaavat järjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Osallisuudella voidaan tarkoittaa kuulumisen, mukanaolon ja jäsenyyden tunnetta yhteisössä. Siihen sisältyy mahdollisuus olla rakentavasti mukana ryhmässä kuulua porukkaan kuulua seuraan - olla yksi muiden joukossa. Nuorisoseura tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen esimerkiksi harrastusten muodossa. Yhteisöllisyyden tunne on ryhmän jäsenten keskinäinen tunne yhteen kuulumisesta ja tärkeästä merkityksestä toinen toisilleen. Ryhmässä kasvetaan yhdessä niin fyysisesti kuin henkisesti, opitaan uutta, autetaan ja tuetaan toisia. Ryhmässä voi vaikuttaa ja tuoda omia mielipiteitään ilmi, mutta joskus on myös annettava periksi ja joustettava kuunneltava muita. Yhteisöllisyys synnyttää hyvän olon tunteen ja voimakkaan Me-hengen. Se saa yksilön kokemaan jotain sellaista, johon yksin ei pysty. Yhteisöllisyyden tunteen ehdottomana edellytyksenä on kaikkien yhdenvertaisuus. Todellinen suvaitsevaisuus on toisen ihmisen aitoa hyväksymistä ja arvostusta sellaisena kuin hän on. Yhdenvertaisuuteen liittyy myös tunne tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Vaikka fyysisesti olemme kaikki erilaisia taidoiltamme ja ulkonäöltämme, se ei tee meistä eriarvoisia. Yhteisössä erilaisuus tulee nähdä rikkautena ja voimavarana. Jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö, eikä maailmassa ole toista täysin samanlaista. Tämän yksilöllisyyden ja erilaisuuden välittyessä yhdessä tekemisestä, on lopputulos aina aitoa ja arvokasta. Joonas Jernberg Kirjoittaja on Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuuston puheenjohtaja Suomen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaa Jyväskylän nuorisoseurakokouksen hyväksymä strategia Nuorisoseurat 2020 sekä kolmivuotisohjelma Nuorisoseurajärjestön kärkihankkeet Toiminnan painopisteet vuonna 2014: Vakiinnutamme lastenkulttuurin sekä harrastusalakohtaisten osaamiskeskusten toimintamallit Järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia Koulutamme ohjaajia ja kehitämme ohjaajahuoltoa Tuemme kerho- ja harrastustoimintaa tuottamalla aineistoja ja malleja ja käynnistämme hankkeita Toteutamme kansainvälisiä hankkeita Syvennämme kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön asiantuntevuutta, yhteistyötä sekä edunvalvontaa Kokoamme ajantasaiset ohjaaja-, harrastusryhmä- sekä muut toimintaa tukevat tietopankit Käynnistämme strategian mukaisen vapaaehtoistyön kehittämisen ohjelman, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista Kehitämme vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja Luomme nuorisoseurojen palveluhakemiston Kehitämme työkaluja nuorisoseurojen hallinnon tueksi Verkko ja sosiaalinen media otetaan haltuun uutena toimintaympäristönä ja nuorten kohtaamisen areenana Teemme paikallista nuorisoseuratoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti 5

6 1. KULTTUURI- JA HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kulttuurinen nuorisotyö Nuorisoseuroissa Kulttuurinen nuorisotyö on nuorisotyötä, jota tehdään kulttuurin parissa tai menetelmillä. Kulttuurisen nuorisotyön kenttään kuuluu monenlaisia prosesseja, kuten nuorisoteatteria, sirkusta, tanssia tai musiikkia tai nuorten media- ja tapahtumatoimintaa. Toimintamuodot vaihtelevat omaehtoisen toiminnan tukemisesta ohjattuihin harrastusmuotoihin. Nuorisolaki (2006) linjaa nuorisotyön tavoitteita ja tehtäviä. Nuorisotyö on nuorten vapaa-aikaan kohdistuvaa kasvun ja itsenäistymisen tukemista. Kaikessa kulttuurisessa nuorisotyössä olennaista on nuorten oma osallisuus, toiminnan tavoitteellisuus ja mahdollisuus oman kasvun reflektointiin. Kulttuurinen nuorisotyö kasvatusmuotona vahvistaa kokonaisuuksien hahmottamista, sosiaalisia taitoja, nuorten omien kykyjen tunnistamista ja kehittämistä sekä aktiivista osallistumista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Nuorten itsetunto, itseilmaisu ja elämänhallinta paranee. Taide- ja kulttuurimenetelmien kautta nuorisotyön tavoitteet toteutuvat kokonaisvaltaisesti. Suomen Nuorisoseuroissa kulttuurista nuorisotyötä tehdään erityisesti teatterin, sirkuksen ja tanssin parissa sekä nuorisoseurajärjestön tapahtumissa vapaaehtoisten tapahtumatuotantoon osallistumisen kautta. Kulttuurista nuorisotyötä kehitetään aktiivisesti nuorisoseuroissa Taiteelle tekijöitä sekä Young Art Laboratorio kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto hankkeissa. Tuomas Tirkkonen Kirjoittaja on Young art -laboratorio -hankkeen projektipäällikkö 1.1 KEHITTÄMINEN JA HANKETOIMINTA Kuluneen vuoden aikana tanssin osaamiskeskus ja -verkosto sai uusia toimintamuotoja. Tanssin osaamiskeskus järjesti yhdessä keskusseurojen/aluetoimistojen kanssa aluetapaamiset, joissa käsiteltiin tanssin ajankohtaisia asioita yhdessä harrastajien ja ammattilaisten sekä järjestön työntekijöiden kanssa. Tapaamisissa myös valittiin alueilta edustajat valtakunnalliseen tanssitoimijoiden tapaamiseen, Kansantanssin kääntöpiiriin, jossa tanssitoimijat suunnittelivat yhdessä liiton työntekijöiden kanssa liiton kansantanssitoiminnan suuntaa. Kääntöpiiri kokoontuu seuraavan kerran vuoden 2015 syksyllä. Vuonna 2014 selkeytettiin työnjakoa osaamiskeskukseen linkittyneiden työntekijöiden välillä sekä jaettiin tanssin palveluiden tuotantovastuita ja seurattiin palvelutuotannon prosessia/sujuvuutta säännöllisissä osaamiskeskuksen tapaamisissa. Tavoite: Tehtävien ja eri toimipisteiden välisen työnjaon selkiinnyttäminen Vakiinnutamme lastenkulttuurin sekä harrastusalakohtaisten osaamiskeskusten ja -verkostojen toimintamallit Tarkennetaan osaamiskeskusten tehtävät, työnjako ja resurssit. Sovitaan jokaisen aluetoimiston ja piirijärjestön kanssa valtakunnallisista kehittämisvastuista 6 Lastenkulttuurin osaamisverkoston toiminnan tueksi muodostettiin strategia ja toiminta-ajatus seminaarissa Teatterin osaamiskeskusta kehitettiin vuoden aikana yhteistyössä Taiteelle tekijöitä -hankkeen kanssa.

7 Osaamiskeskukset ja verkostot tapaamiset säännöllisin väliajoin kaksi kertaa vuodessa työtehtävistä ja aikatauluista sopiminen sopimusten seuranta muu yhteydenpito Lastenkulttuurin osaamisverkosto kokoontui 7.2., ja Tanssin osaamiskeskus tapasi 29.1., 8.4., 13.8., Kansantanssin kääntöpiiri kokoontui Teatteriagentit kokoontuivat kahdesti, ja Paukkulassa.Teatterin osaamiskeskusta lähdettiin rakentamaan syksyn 2015 aikana. Laaditaan pidemmän aikavälin suunnitelma ja tavoiteohjelma lastenkulttuurin edistämiseksi järjestössä. Suunnitelma aloitettiin laatimalla lastenkulttuurin osaamisverkoston strategia ja toiminta-ajatus. Tulevina vuosina jatketaan lasten kulttuurin edistämistä. Tavoite: tuemme kerho- ja harrastustoimintaa tuottamalla aineistoja ja malleja ja käynnistämme hankkeita. Suunnittelu aloitettiin lastenkulttuurin osaamisverkoston strategian ja toiminta-ajatuksen luomisella. Tuotetaan tanssitoimintaan eri ikäryhmille uutta aineistoa. Tammikuussa julkistettiin Täpinää tassuihin -aineisto alle kouluikäisten toimintaan. Aineistoa myytiin vuoden 2014 aikana yhteensä 332 kappaletta. Marraskuussa julkistettiin vuoden 2015 Kalena-ohjelmistot. Aineistoa myytiin vuoden 2014 aikana 18 kappaletta. Young art -toiminnan jatkokehitys. Yhteistyön kehittäminen Oulun AMK:n kanssa. Tavoitteena jokaisella ELY-alueella toimii vähintään yksi ryhmä Young art -ryhmiä toimi vuonna 2014 yhteensä 20 (Uusimaa 8, Etelä-Häme 3, Keski-Suomi 2, Lappi 8). Valtakunnallisen majanrakennuskilpailun järjestäminen yhdessä muiden lasten järjestöjen kanssa Kilpailu järjestettiin OKM:n lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishankkeena yhdessä kuuden muun lapsijärjestön kanssa. Kilpailuun osallistui 154 majaa, joilla oli 536 rakentajaa. Suunnitellaan ja käynnistetään kehittämishankkeita erillisrahoituksilla. Suunnitelman mukaan. 7

8 Valitaan ja palkitaan Vuoden ohjaaja. Vuoden ohjaaja palkinto myönnettiin kahdelle ohjaajalle: Motoran tanssiohjaaja Mari Lehikoiselle Joensuusta ja Ilmajoen nuorisoseuran teatteriohjaaja Leena Koivulalle Karvialta. Tunnustukset julkistettiin Folklandialla perjantaina Valitaan ja palkitaan Vuoden teatteriteko. Vuoden teatteriteoksi valittiin Salonkylän Nuorisoseura. Palkinto myönnettiin viime vuosina aktiivisesti uudella tapaa käynnistyneestä teatteritoiminnasta. Seura vastaanotti palkinnon Salonkylän nuorisoseurantalolla järjestetyssä tapahtumassa. Kulttuurisen nuorisotyön -kehittämishanke (OKM) Laadunnetaan pitkäjänteistä poikkisektorista kehittämiseen ja kulttuurista nuorisotyötä tekevien tukemiseen tähtäävää toimintaa. Keskeisimpiä tehtäviä ovat kulttuurisen nuorisotyön ytimen kirkastaminen, sen aseman vakiinnuttaminen ja näkyväksi tekeminen sekä tutkimuksen ja käytännön kohtaaminen. Tärkeää on myös, että käytännön kulttuurista nuorisotyötä tekevät pääsevät hyödyntämään uusien metodien, työkalujen ja työtapojen muodossa. Hanke toteutetaan saatujen resurssein mukaan Young Art Laboratorio - kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto -hanke käynnistyi keväällä Hankkeessa toteutettiin 6 koulutusta, selvityksiä kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä Young Art -konseptin päivitystyö. Lisäksi hanke oli mukana tapahtumissa. Hanke jatkuu vuonna Taiteelle tekijöitä (OKM) Valtakunnallinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on työllistää nuoria taiteilijoita ohjaajiksi, tuottajiksi ja sparraajiksi kulttuurisen nuorisotyön ja yhteisöllisen taidekasvatuksen kentälle. Hankerahoituksella työllistetään 12 kuukaudeksi tanssin ja teatterin ammattilaiset kehittämään kulttuurisen nuorisotyön osaamiskeskusmallia. Lisäksi työllistetään viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen suunnittelemaan tarjottavien palveluiden brändäys sekä markkinointi. Osaamiskeskusmallista on tehty alustavat toteuttamissuunnitelmat, joiden jatkokehittämiseen, konseptointiin ja brändäykseen tarvitaan erillisrahoitusta. Hankkeeseen rekrytoitiin kaksi suunnittelijaa kehittämään tanssin ja teatterin osaamiskeskuksia. Käytännössä suunnittelijat työskentelivät osana osaamiskeskuksia ja mallinsivat osaamiskeskusten toimintaa. Brändäystä ja markkinointia tehtiin liiton työntekijöiden työresursseilla; palkattiinhan järjestöön vuoden 2014 aikana tiedottaja. Hanke jatkuu

9 Hyvä Duuni -hanke Suomen Nuorisoseurat ry on hakenut RAY:ltä avustusta Paikka auki -avustusohjelmasta, jonka päämääränä on edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. RAY:ltä saatiin joulukuussa rahoituspäätös, jolla voidaan palkata kolme nuorta kahden vuoden työsuhteeseen. Työsuhteisiin sisällytetään nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena. Työntekijät palkataan Joensuuhun, Jyväskylään ja Kuopioon kesällä TUKIPARI -hanke Nuorisoseurat oli mukana Nuorten Akatemian koordinoimassa TUPA eli Tukiparitoiminta paikalliseksi työkaluksi -hankkeessa, joka päättyi Ohjausryhmässä edustajana Henna Liiri. 1.2 KERHOTOIMINTA Nuorisoseurojen kerhotoiminta on monipuolista ja osallistujalähtöistä. Kerhotoiminnan tukemiseksi järjestössä kehitetään aktiivisesti ohjaajakoulutusta ja huoltoa, tuotetaan aineistoja sekä järjestetään valtakunnallisia, alueellisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Tavoite: tuemme kerho- ja harrastustoimintaa tuottamalla aineistoja ja malleja ja käynnistämme hankkeita Suomen Nuorisoseurat ry:n aluetoimistot järjestävät koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä Young Art -kerhotoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Helsingissä, Koski TL:ssä, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä. Young art-ryhmiä toimi vuonna 2014 yhteensä 20 (Uusimaa 8, Etelä-Häme 3, Keski-suomi 2, Lappi 8). Kootaan kotisivuille kerhotoimintaa palvelevaa aineistoa Kotisivuja päivitettiin tarpeen mukaan. Iltapäivätoiminnan mallintaminen Iltapäivätoimintaa mallintamaan palkattiin suunnittelija, joka selvitti kyselyjen avulla nuorisoseurojen iltapäivätoimintaa. Yhteinen tapaaminen järjestettiin ohjaajapäivien yhteydessä , johon osallistui 6 iltapäivätoiminnan työntekijää. Valtakunnallisesti lähdettiin selvittämään yhteistyössä muiden iltapäivätoimintaa järjestävien tahojen kanssa yhteistyöfoorumin järjestämistä. 9

10 Tempoa Tenaviin -toimintamallin levittäminen ja uuden aineiston tuottaminen Liitto tukee aluetoimistojen ja keskusseurojen järjestämää ohjaajakoulutusta välittämällä materiaaleja, kouluttamalla kouluttajia ja ylläpitämällä kouluttajarekisteriä sekä osallistumalla koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. Tempoa tenaviin koulutuksia järjestettiin seuraavasti: ohjaajien täydennyskoulutus Helsingissä, jossa kahdeksan osallistujaa ja ohjaajakoulutus Klaukkalassa, jossa osallistujia 10. Uuden aineistoin tuottamiselle etsitään rahoitusta vuoden 2015 aikana. Suunnitelman mukaan. 1.3 KOULUTUS Harrastusalakohtaisen koulutuksen kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat tanssin ja teatterin osaamiskeskukset ja -verkostot. KNoppi-ohjaajakoulutus koulutuksen koordinointi kouluttajaoppaan kokoaminen lisäosien ja uusien aineistojen kehittäminen kouluttajakoulutuksen järjestäminen keväälle 2015 Knoppi-koulutusten ilmoittautumiset hoidettiin jäsenreksterin kautta vuonna 2014, jotta osallistujatiedot saatiin suoraan rekisteriin. Käytettävät esitteet ja materiaali käytiin läpi ja muokattiin nykykäyttöön sopivaksi. Knoppikoulutusten kouluttajaopas valmistui ja se taitettiin alueiden käyttöön. Kouluttajakoulutus suunniteltiin ja se toteutetaan helmikuussa Varsinaisia lisäosia ei kehitelty, mutta uusia aineistoja tuotettiin koulutusten yhteydessä. Ohjaajien olohuone -konseptin kehittäminen ja markkinointi. Tavoitteena 15 tilaisuuden järjestäminen yhteistyössä aluetoimistojen kanssa eri puolilla maata. Järjestetään SottiisiMovesissa ohjaajien olohuone. Ohjaajien olohuone -konseptia markkinoitiin alueille. Alueellisia ohjaajien olohuoneita järjestettiin eri puolilla Suomea. Ohjaajasivujen loppuunsaattaminen ja ylläpito. Järjestetään valtakunnalliset ohjaajapäivät. Tavoitteena ohjaajan osallistuminen, joista ohjaajien olohuoneeseen 30. Ohjaajapäivät järjestettiin Jyväskylässä. Tapahtuma keskittyi työnohjaukseen ja ohjaajien hyvinvointiin. Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä 20 henkilöä. 10

11 Perustetaan toimikunta kehittämään ja koordinoimaan ohjaajakoulutuksia ja ohjaajahuoltoa Koulutustoimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana ja Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anni Kelkka. Sirkuskerho-ohjaajakoulutusta järjestetään yhteistyössä maakuntien, Opintokeskus Kansalaisfoorumin ja Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa. Koulutusta järjestettiin seuraavina ajankohtina: Vauvasirkus-ohjaajakoulutusta järjestetään yhteistyössä Suomen Nuorisosirkusliiton ja maakuntien kanssa. Tavoitteena on järjestää koulutus keväällä ja syksyllä. Stadin Nuorisoseurat ry järjesti vauvasirkusohjaajakoulutuksen Helsingissä. Koulutukseen osallistu yhteensä 10 henkilöä. Teatterikoulutukset 2014 Tarkennetaan teatterikoulutuksia ja yhteistyömalleja Teatterin osaamiskeskuksen toiminnan käynnistyttyä. Taiteelle tekijöitä -hankkeen avulla lähdettiin syksyllä mallintamaan teatterin osaamiskeskusta. Lisäksi päätettiin tehdä vuodeksi 2016 yhteinen koulutuskalenteri muiden teatterikoulutusta järjestävien tahojen kanssa Teatterin osaamiskeskuksen järjestämä koulutus 2014: Tanssi-innostaminen (liikeilmaisu) Nykyteatteri Teatterin ohjaaminen Teatteria ryhmätoimintana Teatterituottaminen (rahoitusinstrumentit, prosessit) Forum-teatteri Teatteria ryhmätoimintana Forumteatteri Näyttelijäntyön kurssi Tanssikoulutukset 2014 Liitto osallistuu kansantanssin ohjaajakoulutuksen aineistoja päivittävän ja koulutuksia koordinoivan järjestöjen yhteistyöryhmän työhön. Vuonna 2014 järjestetään kansantanssiohjaajien perusopinnot. Kansantanssin ohjaajakoulutuksen pakolliset perusopinnot järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden Kansantanssin ohjaajakoulutuksen pakolliset perusopinnot järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kerran ja siihen osallistui Nuorisoseuroilta Riia Niemelä, Joonas Pokkinen ja Hannu Nipuli, joka toimii yhteistyöryhmän puheenjohtajana. 11

12 ai kana kerran ja siihen osallistui Nuorisoseuroilta Riia Niemelä, Joonas Pokkinen ja Hannu Nipuli, joka toimii yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Tanssin osaamiskeskuksen järjestämät omat tai yhteistyökoulutukset 2014: Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3.jakso, Lahti Kansantanssin ohjaajakoulutus; Lasten ja nuorten ohjaaminen ja ohjelmistojen suunnittelu (järjestää SKY) Barnlekin ohjelmiston kertaus (järjestää KTNL) Tanssitalo-ohjaajien täydennyskoulutus Tanhu Akatemia Tanssitaloviikonloppu Valtakunnallinen tanssiohjaajien tapaaminen Tampereella Ohjelmistokurssit, Lahdessa Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot jaksot 1-3, Pohjois-Suomi DÄÄNS-leiri Lahdessa kurssi pidettiin Lahdessa Hannunsalissa ja siihen osallistui 19 nuorta kurssi toteutui ja sieltä valmistui 15 uutta kansantanssin ohjaajaa kurssi ei toteutunut Kurssi ei toteutunut Kurssi peruuntui opettajana sairastapauksesta johtuen ei toteutunut ei toteutunut Toteutettiin Kansantanssin kääntöpiiri nimisenä Tilaisuuteen n. 30 tanssitoimijaa eri puolilta Suomea. Ohjelmistokurssit eivät toteutuneet, koska ilmoittautuneita ei ollut riittävästi. Pohjois-Suomen jaksot järjestettiin , ja Kempeleen Nuorisoseuratalolla, ja kurssilta valmistui 8 kansantanssinohjaajaa järjestettiin Lahden yhteiskoululla. Dääns-tanssileirille osallistui 148 nuorta. 12

13 1.4 TAPAHTUMAT SottiisiMoves - tanssin ja kulttuurisen nuorisotyön ilotulitusta Kesäkuussa 2014 Tampereella järjestetyn SottiisiMoves-tanssitapahtuman valokeilassa oli lasten ja nuorten kulttuurinen harrastustoiminta. Se oli vuoden 2014 Pohjoismaiden merkittävin tanssitapahtuma 2800 esiintyjän osallistuja- ja yli henkilön yleisömäärällään. SottiisiMovesiin saapui esiintyjiä kuudesta eri maasta. Tanssikatselmusten osallistujat saivat asiantuntevaa palautetta esityksistään sekä kansantanssin Tanssiralleissa että Movesin eri tanssilajien katselmuksissa. Erityisen hienoa oli valtakunnallinen näkyvyys yli 20 alueellisessa katselmustapahtumassa talven aikana eri puolella Suomea. SottiisiMoves kannusti myös tutustumaan muihin tanssilajeihin ja heittäytymään uusien asioiden pariin. Viime aikoina tapahtumien yleispiirteenä maassamme on ollut samanlaistuminen, kaupallistuminen ja vakiintuneisiin formaatteihin muotoutuminen. Tässä tilanteessa on merkityksellistä, että Nuorisoseurat tarjoavat vaihtoehtona myös lasten ja nuorten kasvua ja kehitystäpulevia tapahtumia. aan kulttuuriten ja nuorten kasvua ja minkioiden pariin, joissa he pääsevät itse tekemään ja kokemaan kul tukevia tapahtumia. Hyvät yhteistyön verkostot ja avoimuus uusille ja ajassa liikkuville ilmiöille takaavat tapahtumatoiminnan tulevaisuuden järjestössämme. Nuorisoseurat järjestävät lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia, joissa painopisteenä on omaehtoinen kokeminen ja itse tekeminen. Tätä tehtävää toteuttaa tapahtumien osaamiskeskus, joka sijaitsee Tampereella Pispalan Sottiisin tapahtumatoimiston yhteydessä ja tekee kiinteää yhteistyötä muiden järjestön osaamiskeskusten kanssa. SottiisiMoves oli erinomaisen esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä ja toiminnan rajojen avaamisesta myös järjestötoimijoiden ulkopuolelle. Jukka Heinämäki Kirjoittaja on tapahtumien osaamiskeskuksen toiminnanjohtaja Tavoite: järjestämme lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia Järjestetään lasten kansantanssiryhmille luokittelut. Tavoitteena 40 ryhmän osallistuminen Lasten ja nuorten kansantanssiryhmien luokittelut järjestettiin Rovaniemellä ja SottiisiMovesin yhteydessä Tampereella Luokitteluihin osallistui 35 ryhmää. Alueellisten lasten ja nuorten tapahtumien ja leirien järjestäminen ja niiden mallintaminen yhteiseen käyttöön. Luova lava -konseptin suunnittelu aloitettiin syksyllä Tavoitteena on järjestää noin 50 päiväleiriä kesällä Lasten Kalenat 2015 valmistelujen käynnistäminen 13 Tapahtuman tavoitteet ja teema vahvistettiin syksyllä Syksyllä valmistuivat tapahtuman ohjelmistot, ilme sekä tarvittavat varaukset ja suunnitelmat. Itse tapahtuma järjestetään

14 Tiedotetaan Islannissa järjestettävästä Barnlek 2014 tapahtumasta. Tavoitteena 6 ryhmän ja 100 henkilön osallistuminen. BARNLEKiin osallistui Suomen Nuorisoseurojen jäsenseuroista 160 kansantanssin harrastajaa yhdeksästä seurasta. Suomesta oli yhteensä osallistujia noin 450. Järjestetään teatterileikki Seinäjoella Harrastajateatterikesän yhteydessä. Tavoitteena 50 päiväkoti-ikäisen osallistuminen. Teatterileikki järjestettiin osana Seinäjoen harrastajateatterikesää. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Venla Korja veti päiväkoti-ikäisille lapsille Näyttämäloikkaa -nimisen työpajan, jossa tutustuttiin teatteri tekemiseen leikin kautta Folklandia-risteily Silja Europalla Tapahtuma tarjoaa 3000 kansantanssin ja -musiikin harrastajalle ja ammattilaiselle mahdollisuuden esiintymiseen ja kokemiseen. Mukana taustajärjestäjinä on 53 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaaliorganisaatiota. Folklandia toteutettiin Helsingin ja Tallinnan välillä M/S Silja Europalla ja siihen osallistui 3000 risteilijää ja 120 esiintyjäryhmää, joissa oli yhteensä 1021 yksittäistä esiintyjää. Mukana taustajärjestäjinä oli 54 alalla toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja festivaalia. Tapahtumatuotannon liikevaihto oli euroa, joka katettiin osallistumismaksuin. Folklandian 2015 valmistelut aloitettiin syksyllä. SottiisiMoves 2014 Pispalan Sottiisin kesätapahtuma toteutetaan kaksoistapahtumana, jossa yhdistyvät Pispalan Sottiisin kansantanssifestivaali ja valtakunnallinen Moves -tanssikatselmus. SottiisiMoves tapahtuma järjestetään Tampereella , ja se tulee olemaan yksi vuoden 2014 merkittävämmistä kulttuurin ja nuorison suurtapahtumista Suomessa. SottiisiMovesiin osallistuu yli 3000 eri-ikäistä tanssijaa Suomesta ja muista maista ja sen yleisötavoite on kävijää. Yhteistyötahoina ovat Nuori Kulttuuri -säätiö ja Tampereen kaupunki. SottiisiMoves tapahtuma järjestettiin Tampereella , ja se oli yksi vuoden merkittävämmistä kulttuurin ja nuorison suurtapahtumista Suomessa. SottiisiMovesiin osallistui yli 2500 eri-ikäistä tanssijaa Suomesta ja viidestä muusta maasta ja se kokosi yleisöä kävijää. Tapahtumatuotannon liikevaihto oli euroa. Valtakunnallinen seurantalopäivä järjestetään syyskuussa. Nuorisoseuroja kannustetaan järjestämään tuolloin avointen ovien päiviä ja talon toiminta esitteleviä tilaisuuksia. Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopalloturnaus Iisalmessa. Tapahtuman toteutusvastuu on Ylä-Savon Nuorisoseurojen Liitolla. Osallistujatavoite on 60 joukkuetta. Seurantalopäivää vietettiin syyskuun toisena viikonloppuna samaan aikaan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kanssa. Nuorisoseurojen valtakunnallinen lentopalloturnaus järjestettiin Iisalmessa. Turnaukseen osallistui 31 joukkuetta. J.H. Erkon kirjoituskilpailu Kilpailussa palkittiin Iida Turpeinen, Aino Lap- 14

15 Suomen Nuorisoseurojen Liitto on ollut perustamassa tunnettua ja arvostettua kirjoituskilpailua. Nuorisoseurat osallistuu järjestämiseen yhtenä taustayhteisönä. Päävastuu järjestelyistä on Suomen Nuoriso-opistolla. palainen, Erkka Mykkänen kunniamaininnan saivat Akseli Heikkilä, Anni Lappela ja Salla Toivola. Teatterilaiva-teatterifestivaali Silja Europalla. Tapahtumaa kehitetään alan toimijoiden kokoajana ja yhteisenä teatterin harrastajien, ammattilaisten sekä yleisön foorumina. Teatterilaivan järjestelyrakennetta kehitetään tapahtuman kasvun asettamien vaatimusten mukaisesti. Päävastuun tapahtumasta kantaa Suomen Nuoriso-opisto. Toteutus tehdään yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Esko-patsas jaetaan Teatterilaivalla vuoden teatteriteosta. Teatterilaiva-tapahtumaa ei järjestetty vuonna Tapahtuman suunnittelu käynnistettiin vuoden 2015 osalta. Valtakunnallinen Nuorisoteatteritapahtuma järjestetään syksyllä yhteistyössä Suomen Nuoriso-opiston kanssa. Nuorisoteatterifestivaali MarrasQ järjestettiin Suomen Nuoriso-opistolla Paukkulassa. Suomen Nuorisoseurat tuotti tapahtumaan ääninäyttelemisen työpajan, jota ohjasi Mikko Kaukolampi. 1.5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälinen toiminta keskittyi vuonna 2014 paikallisten seurojen järjestämiin EVS-projekteihin. Lisäksi KV-verkosto kokoontui kerran vuoden aikana ideoimaan nuorisoseurojen kansainvälistä toimintaa. Työntekijän puuttuessa ei jatkossa kansainväliseen toimintaan pystytä suuntamaan resursseja edellisten vuosien tapaan. Vakiintunut kulttuuri mahdollistaa kuitenkin kansainväliset projektit erillisrahoituksella. Tavoite: toteutamme kansainvälisiä hankkeita Kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi liitolla on aktiivinen KV-verkosto Kansainvälisen verkoston työskentelyn vakiinnuttaminen Verkoston kokous pidettiin Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui kuusi verkoston jäsentä. Edellisvuonna käynnistettyjen hankkeiden loppuunsaattaminen 15 Hankkeet saatettiin loppuun ja raportointiin CIMOon.

16 Uusien hankkeiden käynnistäminen Uusia hankkeita ei käynnistetty. Kv-teatteritapaamisen järjestäminen syyskaudella jonkin teatteritapahtuman yhteydessä Tapaamista ei järjestetty. Päivitetään nettisivuja kv-toiminnan osalta. Sivuille päivitettiin perustiedot. Tuetaan aluetoimistoja ja paikallisseuroja kv-iltamien, International club kerhojen, Elävän Kirjaston ja muun kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa. Suunnitelman mukaan. Järjestö on mukana Eurooppalaisessa Vapaaehtoispalvelussa (EVS) ja kehittää EVS-projekteja yhteistyössä aluetoimistojen ja paikallisseurojen kanssa. EVS -hankkeet saatettiin loppuun. Aktiivinen vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa Folklore Suomi Finland: folklorealan kansainväliset järjestöt CIOFF, IOV ja Europeade komitea Pohjoismainen Nordlek-neuvosto Sihteeristöpalvelujen tarjoaminen Folklore Suomi Finland ry:lle korvausta vastaan. Tehdään aktiivista yhteistyötä kansainvälisen harrastajateatteriliiton IATA/AITAN Suomen keskuksen kanssa. Riia Niemelä toimi Folklore Suomi Finland ry:n pääsihteerinä korvausta vastaan. Pia Kilpeläinen huolehti yhdistyksen taloushallinnosta. Folklore Suomi Finland ry:n toiminnot lakkautettiin vuoden 2014 lopussa. Suunnitelman mukaan. 2. JÄRJESTÖTOIMINTA Tanssijat kohtaavat - tanssijärjestöjen lähentyminen Suomalainen kansantanssitoiminta on tyypillisesti keskittynyt tiettyjen valtakunnallisten järjestöjen ympärille, ja näiden ulkopuolella on melko vähän säännöllisesti toimivia ryhmiä. Toiminta voidaan jakaa kolmen pääjärjestön mukaan Suomalaisen Kansantanssin Ystävien (ml. Kansantanssinuorten liitto), Finlands svenska folkdansringin (ruotsinkieliset) sekä nuorisoseurojen toimintaan. Näiden lisäksi merkittävää kansantanssitoimintaa on nykyään tai on ollut aiemmin Karjalaisessa nuorisoliitossa, setlementeissä sekä naisvoimistelujärjestöissä: viimeksi mainituissa se tosin hiipui jo 1990-luvulla. Suomenkielisten kansantanssijärjestöjen välillä on ollut alusta alkaen tietynlaista työnjakoa, minkä seurauksena ne eivät ole juurikaan kilpailleet keskenään. Kuitenkin erityisesti SKY:n ja nuorisoseurojen välille syntyi jo 1930-luvulla ideologisia erimielisyyksiä, kun nuorisoseuroissa toiminut Helvi Jukarainen alkoi aktiivisesti tehdä kansantanssikoreografioita, mitä SKY:n keskeinen vaikuttaja ja toiminnan pioneeri Anni Collan ei hyväksynyt. Tämä ideologinen ristiriita säilyi vuosikymmenten ajan, ja se myös heijastui 16

17 yhteistyökuvioissa, esimerkiksi 1900-luvun lopun koulutusyhteistyökeskusteluissa. Erilaisista näkemyksistä huolimatta kansantanssijärjestöt ovat toimineet yhdessä jo vuosikymmenten ajan. Pitkään keskeinen yhteistyömuoto oli osallistuminen pohjoismaisille kansantanssijuhlille, myöhempiin NORDLEK-tapahtumiin. Järjestöt ovat toimineet yhdessä myös erilaisissa kansantanssi- ja kansanmusiikkialan yhteistyöorganisaatioissa, ja 2000-luvulla ne ovat lisäksi olleet mukana toteuttamassa suomalais-virolaisia Tanssipitoja Helsingissä 2000, Tartossa 2005 ja Tampereella 2012, vaikkakin päävastuu näiden järjestelyistä on ollut nuorisoseuroilla. Myös Folklandia-risteily vuodesta 1996 lähtien on ollut keskeinen osa yhteistä toimintaa. Erityisesti 2000-luvulla onkin ollut nähtävissä ideologisten kiistojen jääminen suurelta osin syrjään, ja järjestöt ovat pyrkineet yhä suuremmassa määrin avoimeen keskusteluun toistensa kanssa. Esimerkiksi vuosien suunnittelun jälkeen yhteinen ohjaajakoulutus on käynnistetty, vaikkakin osanottajien saaminen kursseille on osoittautunut paikoin haasteelliseksi. Monet kansantanssialan harrastajat ja ammattilaisetkin toimivat usean järjestön sisällä, mikä on ollut omiaan hälventämään takavuosien kiistoja ja epäluuloja. Järjestöjen väliset erot hyväksytään yleisesti, eikä niitä nähdä useinkaan yhteistyötä estävinä vaan pikemminkin rikastuttavina piirteinä. Tulevaisuus on kansantanssin alalla täynnä vaikeita haasteita, joten tarve yhä laajemmalle yhteistyölle on suuri. Viimeisten vuoden aikana uusia tanssimuotoja on tullut suomalaiselle harrastajakentälle lähes vuosittain, ja kilpailu kiristyy koko ajan. Kansantanssi tarjoaa kuitenkin useimmista tanssilajeista poikkeavaa toimintaa yhteisöllisyytensä ja kaikenikäisille sopivan luonteensa ansiosta, joten mahdollisuudet lajin säilymiselle merkittävänä harrastusmuotona ovat olemassa, mikäli ala pystyy yhä enemmän toimimaan yhtenä rintamana. Tämä on mahdollista, sillä eroista huolimatta kansantanssijärjestöjen toiminta ponnistaa suurelta osin samalta pohjalta, ja alan toimijat ovat varsin hyvin tietoisia erilaisista kehityssuuntauksista ja innovaatioista. Keskusteluyhteyden ylläpitäminen ja kehittäminen ovat avainasemassa kansantanssin säilyttämisessä elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä toimintamuotona. Lisäksi erilaiset tapahtumat, tempaukset, katselmukset ja koulutusmuodot tulisi aina lähtökohtaisesti rakentaa avoimesti koko kentälle suunnaten. Toisaalta ei ole syytä luopua järjestöjen ominaispiirteistä, ja esimerkiksi tapahtumille on vain eduksi se, että ne ovat erilaisia: järjestävän tahon profiilin ja kädenjäljen tulisi näkyä toteutuksessa luvun yhteistyöprojektit yhdessä Folklandia-tapahtuman kanssa ovat luoneet hyvää pohjaa uudenlaiselle ajattelulle sekä mahdollistaneet sen, että kansantanssiväki suuntaa leveällä rintamalla kohti Riemuvuotta Petri Hoppu Kirjoittaja on filosofian tohtori ja tanssintutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa. 2.1 KEHITTÄMINEN JA HANKETOIMINTA Tavoite: kokoamme ajantasaiset ohjaaja-, harrastusryhmä- sekä muut toimintaa tukevat tietopankit Paikallisseurat vievät kaikki toimintaryhmät ja niiden ohjaajat nuorisoseurarekisteriin. Tiedot toimintaryhmistä siirtyvät automaattisesti rekisterin toimintatietolomakkeelle. Aluetoimistot tukevat seuroja jäsenrekisterin käytössä. Liitto tukee aluetoimistojen jäsenrekisterikoulutuksia. 17 Paikallisseuroja, keskusseuroja ja aluetoimistoja aktivoitiin käyttämään rekisterin mahdollisuuksia monipuolisesti.

18 Tavoite: Käynnistämme strategian mukaisen vapaaehtoistyön kehittämisen ohjelman, jonka avulla tuetaan vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä, huoltamista ja palkitsemista Selvitetään parhaat vapaaehtoistyön kannusteet sekä merkittävimmät esteet omasta järjestöstä ja muista vastaavista järjestöistä. Laaditaan selvityksen pohjalta ohjeet ja mallit, joilla vapaaehtoistoimijoita rekrytoidaan, perehdytetään, huolletaan ja palkitaan. Vapaaehtoistyön kehittämistä tehtiin osana Mikkelin AMK:n johtamiskoulutusta, johon osallistui liiton ja keskusseurojen työntekijöitä. Työ jatkuu edelleen. Ollaan mukana Sivistysliitto Kansalaisfoorumin hankkeessa, jossa kehitetään sosiaalista mediaa modernin järjestön viestinnän ja tiedon prosessoinnin tukena 12 järjestön työntekijää osallistui eri vaiheissa osallisuustyöpajan työhön. Syksyn työntekijäpäivillä oli aiheesta oma osionsa ja syksyn aikana järjestettiin viisi verkkotyöpajaa asian tiimoilta. Valtakunnallinen nuorisoseurapäivän juhla Juhlaa vietettiin Joensuussa. Isäntänä toimi Nuorisoseura Motora. Vuoden nuorisoseuran valinta tehdään uudella konseptilla. Valinta julkaistaan nuorisoseurapäivän juhlassa. Vuoden Nuorisoseuraksi valittiin Ulmalan Nuorisoseura Iisalmesta. Hallituksen nimeämä Vuoden Hermanni/Hermanska julkistetaan valtakunnallisessa H-kiltatapaamisessa huhtikuussa. Vuoden Hermanskaksi valittiin Ulla Virtanen Varsinais-Suomesta. Liiton hallinnoima Palvelutuuli-hanke, jonka tarkoituksena on luoda Keski-Suomen maakunnan alueella toimivia ja monipuolisia palvelumalleja kyläkeskuksiin ja seurantaloille vähentyneiden palveluiden tilalle päättyy ja sen toimintamallit otetaan järjestössä käyttöön. Palvelutuuli-hanke onnistui tavoitteissaan erinomaisesti. Tulokset esitellään sen julkaisemassa loppuraportissa Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa II -projektin myötä Nuorisoseurajärjestö osallistuu Nuorisotakuun toteuttamiseen parantamalla nuorten työllistymismahdollisuuksia kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin Keski-Suomessa. Työllistämisellä tavoitellaan lisäresursseja 18 Hankkeen kautta työtehtävissä oli yli 60 henkilöä vuonna 2014 Keski-Suomessa. Työntekijöille järjestettiin yksilöllistä valmennusta, ohjausta sekä koulutusta: Kylä- ja seurantalopäivä talonmiehille ja talovastaaville 8.5., Jyväskylä

19 harrastusmahdollisuuksien järjestämiseen ja yhdistysten tilojen sekä toimintojen ylläpitoon ja sen myötä jäsenten ja toimijoiden määrän lisääntyminen. Projektissa työllistetään henkilöitä nuorisoseurojen toimintoihin ja tehtäviin eri tukimuotoja hyödyntäen. Projekti tukee työllistettävien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja tarjoaa nuorisoseuroille lisäresursseja toimintaan ja tukee yhdistyksiä toimimaan työnantajina. Järjestö tarjoaa paljon hyviä työ- ja oppimisen paikkoja nuorille. Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä on nuorten työllistämisen mahdollisuuksien etsiminen ja näkyväksi tekeminen. Vuoden 2014 aikana työllistetään henkilöä Keski-Suomen alueella, järjestetään työntekijöille ja työnantajille ohjausta ja koulutusta. Luova lava lapsille: nuorten kesätyöprojekti 5-7/ 2014 valmennus, perehdytys ja arviointi Työnantajille järjestettiin yksilöllistä ohjausta ja koulutusta: Innostu ja onnistu koulutus 25.1., Keuruu Kylä- ja seurantalokoulutus 23.8., Pihtipudas Luova lava lapsille leiritoiminnan kautta tarjottiin 10 nuorelle kesätyötä Leipää ja kulttuuria Pohjois-Savossa hanke toimii Pohjois-Savon ja Ylä-Savon alueella. Hankkeen päämääränä on vahvistaa pitkäaikaistyöttömien, 500 päivää työttömänä olleiden ja nuorten sosiaalista osaamista sekä työvoimapoliittisia valmiuksia työllistämällä heitä kulttuurisen nuorisotyöhön liittyviin tehtäviin. Kohderyhmänä on nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 25vuotiaat, alle 30vuotiaat ammattiin valmistuneet ja pitkäaikaistyöttömät. Työpaikkoja tarjoavat Pohjois-Savon alueella toimivat nuorisoseurat, nuorisoseurojen aluetoimisto, yhdistykset sekä läheiset yhteistyötahot. Hankkeen kautta työllistyvien työttömien toimintakykyä parannetaan järjestämällä koulutusta, joka kehittää sosiaalisia taitoja, yhteistyötaitoja sekä työnhakua tukevia taitoja. Lisäksi hankkeen kautta työllistettyjen työmarkkinavalmiuksia pyritään parantamaan järjestämällä työtehtäviä tukevaa koulutusta. Hanke käynnistyi helmikuussa 2014 ja projektipäällikkö aloitti työt Hankkeen kautta työtehtävissä on aloittanut 14 henkilöä Pohjois-Savossa vuonna Työntekijöille järjestettiin sekä yksilöllistä ohjausta että ryhmäkoulutusta. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työyhteisötaidot, kommunikointi ja viestintä Kylä- ja Seurantalopäivä (Jyväskylä) Hygieniaosaamiskoulutus Ensiapukoulutus Työmotivaatio/oma työelämä koulutus Työllistämishankkeiden verkoston laajeneminen ja työllistämisstrategian laatiminen Nuorisoseurajärjestölle. Työllistämisstrategia on järjestötoiminnan 19 Leipää ja kulttuuria hankkeiden v käynnistynyt kehittämistoiminta: Alueelliset verkostot ja niiden tapahtumat Nuorisoseurajärjestön valtakunnallinen

20 kehittämistapa ja Nuorisotakuun toteutumistapa, jonka tuo lisää resursseja toimintaan. Sen avulla tuetaan paikallisseurojen työnantajana toimimista ja autetaan luomaan työpaikkoja paikallisseuroissa. Koordinoidaan järjestön alueellisten työllistämishankkeiden toimintaa ja kehitetään toimintamalleja. Selvitetään mahdollisuudet valtakunnalliselle työllistämishankkeelle. Strategian tavoitteena on tukea uusien työllistämishankkeiden syntymistä mahdollisimman kattavasti koko maan alueelle, koordinoida alueellisia työllistämishankkeita, kehittää resursseja yhteistyöhön sekä NS järjestön työllistämisasiamiestoiminnan, agenttitoiminnan kehittäminen. Pidetään Nuorisotakuuseen liittyviä toimenpiteitä näkyvästi esillä. työllistämisstrategia, työllistämisen malli K-S välityömarkkinoiden palvelukartta Asiakaskysely Tukimateriaalin koonti työnnatajana toimiville yhdistyksille Liitto hakee yleisavustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja välittää siitä osan keskusseuroille keskusseurojen kanssa yhdessä sovittujen tehtävien hoitamiseen hallituksessa hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaisesti. Liitto jakoi piirijärjestöille valtionavun sovittujen periaatteiden mukaisesti. Liiton työntekijät kiertävät aktiivisesti maakunnissa alueellisissa ja paikallisissa tapahtumissa. Liiton työntekijät osallistuivat kokouksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin eri puolilla maata. Jokaisen aluetoimiston ja keskusseuran kanssa käydään tuloskeskustelu. Tuloskeskusteluita ei käyty. Seurantalot.fi sivustoa ylläpidetään yhdessä muiden seurantalojärjestöjen kanssa sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa seuroille sivun käyttöön. Sivusto uudistettiin kokonaisuudessaan vuoden aikana. Seurantalojen toimintaedellytyksiä kehitetään korjausmäärärahojen riittävän tason turvaamisella valtion tulo- ja menoarviossa yhteistyössä seurantaloasian neuvottelukunnan sekä taloja ylläpitävien muiden järjestöjen kanssa. Suomenkielisille nuorisoseuroille jaettiin avustuksia. Liitolla oli edustus sekä neuvottelukunnassa että sen työvaliokunnassa. 20

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Stadin Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 Johdanto Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta

VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi. 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta. Harrastustoiminta VUOSIKERTOMUS 2015 Nuorisoseurat Keski-Suomi 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Harrastustoiminta Tavoitteenamme oli, että nuorisotyö on tavoitteellista kasvatus ja harrastustoimintaa.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot