Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna Johtokunta hyväksynyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009 Johtokunta hyväksynyt Espoo 2009

2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA Yleistä 2 Mittatekniikan keskuksen toiminta on jatkunut aktiivisena koko alkuvuoden. Kaikki uudet hankkeet ovat käynnistyneet suunnitelman mukaisesti. Yleinen taloustaantuma ei ole toistaiseksi vaikuttanut toiminnan kehittymiseen. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö on edelleen ollut hyvin aktiivista. Alueellinen yhteistyö on jatkunut vilkkaana. Alkuvuosi on ollut nykyisen johtokunnan viimeinen toimintajakso, sillä sen nelivuotinen toimikausi päättyy kesäkuun alussa. Johtokunta on edelleen koko alkuvuoden osallistunut aktiivisesti MIKESin toimintojen kehittämiseen. Valtioneuvosto on nimittänyt uuden johtokunnan ja sen toimikausi alkoi Akkreditointiyksikön EA-arviointi on valmistunut alkuvuonna ja FINAS on mukana kaikissa MLA-sopimuksissa. FINASin pääarvioijat ovat toimineet asiantuntijoina useissa kansainvälisissä tehtävissä ja yhteistyö kotimaisten viranomaisten kanssa on jatkunut vilkkaana. Talouden taantumasta huolimatta arviointitoiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Ulkopuolisten pääarvioijien käyttöä on tehostettu ja uusien teknisten arvioijien koulutus ja rekrytointi ovat jatkuneet aktiivisena. Asiakaspalaute on pysynyt kiitettävänä ja vuosittain järjestettävä FINAS-päivä oli jälleen onnistunut. Metrologian yksikön toimintaa ovat leimanneet eurooppalaisen EMRP-tutkimusohjelman käynnistäminen ja kansallisen energia- ja ympäristöalueen SHOKin tutkimus hankkeiden valmistelu. Huhtikuussa Euroopan parlamentti päätti 7-vuotisen EMRP-tutkimusohjelman käynnistämisestä, jonka kokonaisvolyymi on 400 miljoonaa euroa. Suomen tavoite on saada hankkeista n. 4 %:n osuus. Toukokuussa käynnistyneen EMRP-ohjelmaan liittyvänä MIKES-metrologia on toteuttanut ERA-NET Plus ohjelmassa yhdeksää kansainvälistä projektia. Tutkimusohjelma on vahvistanut MIKESin asemaa Otaniemen tiedeyhteisössä ja luonut kuvaa korkeatasoisena tutkimuslaitoksena. Metrologian yksikkö on osallistutut aktiivisesti kansallisen metrologiatoiminnan uudelleen organisointiin, yhteistyön kehittämiseen Oulun yliopiston kanssa ja Kajaanin alueen metrologiatoimintojen vahvistamiseen. Metrologian yksikkö on suunnitelman mukaisesti lisännyt kansainvälistä tutkijavaihtoa. Kaasuvirtausten metrologiasta valmis tuväitöskirja alkuvuonna. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö on osallistunut aktiivisesti valtiohallinnon palvelukeskushankkeiden valmisteluihin. Ensimmäisenä on käynnistynyt talous- ja henkilöstöhallinnon siirto Valtiokonttorin palvelukeskukseen. Yhdessä MIKESin johtoryhmän kanssa johtokunta on pitänyt yhden kokouksistaan Kajaanissa tutustuen samalla paikalliseen mittaustekniikan toimintoihin. Johtokunta, akkreditointiasiainvaltuuskunta ja johtoryhmä pitivät strategiapäivän huhtikuun lopussa. Päivän teemana oli konserniohjausyksikön rooli viraston tulosohjauksessa. Johtoryhmä on ollut aktiivinen kansallisen metrologiatoiminnan uudelleenjärjestelyjen suunnittelussa. Mittanormaali- ja vertailulaboratorioiden uudelleenjärjestelyyn liittyen valtiovarainministeriö on asettanut toukokuussa valmistelutyöryhmän. Henkilöstölle on järjestetty suunnitelman mukaisesti tiedotus- ja palautetilaisuuksia. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on seurattu henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointiryhmä on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt erilaisia aktiviteetteja. Työhyvinvointi on parantunut edellisestä vuodesta.

3 3 2. Akkreditointiyksikkö FINAS-akkreditointipalvelun vuonna 2008 tehty EA-arviointi on saatettu loppuun ja FINAS jatkaa kaikkien MLA-sopimusten allekirjoittajana. FINASin riipppumattomuuteen ja MIKESiin liittyvät kysymykset olivat arvioinnin loppuraportin EA-käsittelyn yhteydessä erityishuomion kohteena ja FINASilta edellytetään jatkotoimenpiteenä ns. NLF-asetuksen (765/2008/EY) soveltamiseen liittyvien toimien analysointia ja raportointia mennessä. EA-arvioinnin yhteydessä tehdyn EMAS-arvioinnin loppuraportti on käsitelty Euroopan tasolla ja sen lopputulos oli positiivinen. FINAS on ollut mukana laatimassa ilmoitettujen laitosten toiminnan akkreditointiin EA-opasta EA-2/17, joka on nyt ilmestynyt ja jota on jo sovellettu. Ilmoitettujen laitosten toiminnan akkreditoinnista on järjestetty koulutustilaisuus. Kliinisten laboratorioiden akkreditoinnissa käytetyn standardin ISO 15189:2007 version mukaiset arvioinnit on toteutettu kansainvälisen siirtymäajan rajoissa huhtikuun 2009 loppuun mennessä. FINAS on osallistunut EA:n, ILACin ja IAF:n yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. FI- NASin edustaja on jatkanut EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana ja toiminut ILACin Peer evaluaatioryhmän jäsenenä Kanadassa. FINAS on toiminut yhden EA:n työryhmän kokousisäntänä. Kotimaista viranomais- ja muuta sidosryhmäyhteistyötä on jatkettu Eviran/ Valviran (elintarvikkeet/asumisterveys) ja EMV:n (päästökauppa) kanssa; uutena alueena ilmailutoiminnan päästökauppa. SYKE/LVM:n kanssa on käsitelty EMAS III kommentointia, STM:n kanssa painopiste on ollut uudessa konedirektiivissä ja sen vaikutuksissa. Yhteistyö PEFC:n (metsäsertifiointi) kanssa on jatkunut. Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit on toteutettu suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Uusia akkreditointipäätöksiä on tehty 3 kpl ja hakemuksia on käsittelyssä 13 kpl. Uudelleenakkreditointipäätöksiä on tehty 39 kpl ja muutospäätöksiä 67. Kaksi asiakasta on luopunut akkreditoinnista ja yhden toiminta on loppunut. Säädellyn sektorin pätevyyden arviointeja on tehty 17 kpl. Asiakaspalautteen mukaan asiakaskunta on edelleen varsin tyytyväinen arviointipalveluun, sen toteutukseen ja lopputulokseen. Arviointiprosessin kehittämis- ja sujuvoittamishankkeita on jatkettu. Asiakaskunnalle on järjestetty perinteisen FINAS-päivä, verkkosivuja päivitetty ja julkaistu FINAS-Bulletiinin ensimmäinen numero. Tiedote 10, jossa julkaistaan ajantasaiset akkreditointivaatimukset ja niihin liittyvät oppaat, on päivitetty. Ulkopuolisten arvioijien käyttöä on tehostettu. Uusia teknisiä arvioijia on rekrytoitu 8 ja käytössä on kolme ulkopuolista pääarvioijaa. Pääarvioijien ja suunnittelijoiden työnjakoa on optimoitu niin, että pääarvioijien aikaa vapautuu varsinaiseen arviointityöhön. Työkuormitusta on tasattu arviointikäyntien ajoituksella. Henkilökunnan ammattitaitoa on ylläpidetty koulutuksella tehdyn suunnitelman mukaisesti. Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit sekä aktiiviset Suunn 2009 Aktiiviset Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS todentajat Vertailumittausjärjestäjät Yhteensä Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset 8 7 Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Yhteensä

4 4 Akkreditointiyksikön tulot vuosina (1000 EUR) Suunn Akkreditoinnit Muut Yhteensä Maksullisen palvelutoiminnan tuotot olivat 851 tuhatta euroa, lisäys 7,4 % 3. Metrologian yksikkö Tieteellistä metrologiaa koskeva yhteistyö Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on jatkunut ja kehittynyt myönteisesti. MIKES-metrologian ERA-NET Plus ohjelmassa meneillään olevat yhdeksän projektia ovat vahvistaneet tätä yhteistyötä ja luoneet kuvaa MIKESistä kor keatasoisena tutkimuslaitoksena. Soveltavan metrologian hankkeita ja hankehakuja on meneillään useita. Rahoittajina ovat suoraan yritys tai TEKES. Meneillään on mm. kvanttikaskadilaserien tutkimus, nanohiukkasten mittaus, konsultointia mittausten varmentamiseen ja kohinaominaisuuksien mittausta. Measurepolis-yhteistyössä on tehty yhteinen TEKES-hakemus ja toimittu paikallisessa dosenttitiimissä. Keksintöjen kaupallistaminen TEKESin TULI-hankkeessa (tutkimuksesta liiketoimintaa, koordinaattori VTT) on tavoitteena. Keksintöilmoituksia on hankkeen aika kirjattu MIKESissä useita ja lupaavimmista tehty esiselvityksiä. MIKES on osakkaana energia- ja ympäristöalueen SHOKiin perustetussa CLEEN Oy:ssä. Oulun yliopiston kanssa on jatkettu uuden toimintatavan kirkastamista jo olemassa olevaan strategisen kumppanuussopimuksen pohjalta. Kajaanin alueen metrologiatoimintojen vahvistaminen on keskeinen tavoite. Kalibrointitoiminta on edelleen vilkasta. Toimeksiantoja on sekä kotimaasta että ulkomailta. Kansainvälinen toiminta on ollut tavanomaista laajempaa sekä MIKESissä tehtyjen kalibrointien että kohdemaissa (mm. Turkissa) tuotettujen jäljitettävyyspalvelujen takia. Vertailumittausten tulosten perusteella MIKES on pysynyt erinomaisella tasolla ja siten säilyttänyt erinomaisen maineensa. Euroopan parlamentti hyväksyi 7-vuotisen EMRP-tutkimusohjelman, jonka kokonaisvolyymi on 400 M. Ensimmäiseen viidestä hausta valmistellaan ehdotuksia. Tämä ensimmäinen haun otsikko on energia ja hankkeiden aloitusaika on vuoden 2010 alkupuolella. MIKES aikoo olla tässä aktiivisesti mukana. Tutkijavaihtoa on alkuvuoden aika meneillään tutkimusvierailuina PTB:llä Saksassa (1,5 kk), NRC:llä Kanadassa (12 kk). Lisäksi PTB-vierailu (2 kk) on sovittu syksyksi 2009 ja vierailu LNE:lle Ranskaan on valmisteilla (1-2 kk). Alkuvuonna on valmistunut yksi väitöskirja. Useita korkeakouluopiskelijoita on jälleen otettu kesäharjoittelijoiksi CIPM MRA -sopimukseen liittyvä kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmien uudelleenarviointi toteutettiin Suomen osalta helmikuussa EURAMETin TC-Qualityssa (TC-Q). MIKES-metrologian laatujärjestelmän lisäksi uudelleenarvioitavina olivat TKK:n, STUKin, GL:n, IL:n ja Lahti Precisionin laatujärjestelmät. MIKES-metrologian laatujärjestelmä sai TC- Q:lta heti täyden luottamuksen ja muiden laitosten osalta laatujärjestelmäesitykset hyväksyttiin edellyttäen lisäkysymyksiin vastaamista. Vastaukset toimitettiin aikataulun mukaisesti ja ne on kaikkien osalta hyväksytty. Metrologian yksikön maksullinen toiminta Maksullisen palvelutoiminnan tuloutus on kasvanut n. 7 % edellisvuoden tasosta. Akkreditoiduille kalibrointilaboratorioille on tehty kalibroinnit kysynnän mukaisesti. MIKES on aloittanut kiihtyvyysanturien kalibroinnit ja EMC-konsultoinnin. Suurjännitemetrologiatoiminnon siirryttyä MIKESiin, myös alueen kalibroinnit ovat käynnistyneet.

5 5 Kalibrointi- ja muut tulot vuosina (1000 EUR) Kalibroinnit, asiantuntijapalvelut ja muut tulot Suunn 1000 Kalibrointitulot Asiantuntijapalvelut Muut tulot (EU, TEKES ) Akatemia, Säätiöt Yhteensä Tulot olivat 389 tuhatta euroa, lisäys 11 % 4 Hallinto- ja tukipalveluyksikkö Kehitystoiminta Kehityspäällikkö on toiminut Cleen Oy:n SRA8:n sihteerinä ja osallistunut ohjelma suunnitteluun mittaus- ja monitorointialueella. EMRP-ohjelmaa on markkinoitu teollisuudelle ja tutkimuslaitoksille. Yhteistyössä sidosryhmien kanssa on aloitettu tutkimusprojektiehdotusten kirjoittaminen energia-alueella. Kemian metrologian kehittämiseen liittyvä verkostoituminen, tunnustelut ja keskustelut ovat käynnissä. Seminaarit ja yleisötilaisuudet ja tapahtumat Paul De Bievren esitys metrologian sanastosta Mittaus & testaus erikoisnäyttely , yhteisesiintyminen Measurepoliksen kanssa Eurooppalaisen metrologian rahoitusmalli -seminaari (EMRP) Avoimet ovet maailman metrologiapäivänä Talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen siirto Turvatekniikan keskuksesta Valtiokonttorin palvelukeskukseen on käynnistynyt huhtikuussa taloushallinnon ja kesäkuussa henkilöstö- ja palkkahallinnon osalta. Henkilöstölle on järjestetty kaksi informaatio- ja palautetilaisuutta. Mittatekniikan keskuksen henkilöstö yksiköittäin Yksikkö Suunn euma Hallinto ja palvelut Metrologian yksikkö Akkreditointiyksikkö Yhteensä *) Korkeakouluharjoittelijat *) Vakinaiset tai vähintään 6 kk kestävät määräaikaiset työ- ja virkasuhteet. Vuoden loppuun mennessä jää eläkkeelle 3 henkilöä. Korkeakoulut osallistuvat yksiköissä kesäkaudella olevien harjoittelijoiden palkkakustannuksiin.

6 6 5. Mittatekniikan keskuksen talouden kehittyminen alkuvuonna 2009 MITTATEKNIIKAN KESKUS TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) TOT TOT Muutos SUUNN.Poikkeama Ennuste Tulossuunn.Poikkeama Poikkeama % 2009 % % Toiminnan tuotot: Maksullisen toiminnan tuotot , , ,0 Muut toiminnan tuotot , , ,0 Tuotot yhteensä , , ,4 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,5 Henkilöstökulut , , ,6 Vuokrat , , ,6 Palvelujen ostot , , ,4 Muut kulut , , ,1 Poistot , , ,3 Kulut yhteensä , , ,6 Jäämä I , , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 1 1 0,0 0 0 Rahoituskulut 0 0 0,0 0 0 Yhteensä 1 1 0,0 0 0 Jäämä II , , ,4 MÄÄRÄRAHASEURANTA / KOKO TALOUS (1000 euroa) TOT TOT Muutos SUUNN.Poikkeama Ennuste Tulossuunn.Poikkeama Poikkeama % 2009 % % - siirtynyt edellisiltä vuosilta , myönnetty (TA+LTA)/TA-ehdotus , myönnetty TA / Suomen Akatemia , käytetty, netto , jäljellä , siirtynyt / siirtyy seuraavalle vuodelle

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on?

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2013 Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2013

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Toimitus: Taitto: Kuvat: Paino:

Toimitus: Taitto: Kuvat: Paino: Toimintakertomus 2010-2011 1 Sisällys Puheenjohtajien katsaus CEMISin perusta luodaan Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS Johtajan katsaus CEMISin yhteinen toiminta 2010 2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Toimitus: Risto Oikari ja CEMIS-johtoryhmä Graafinen suunnittelu: Irna Imamovic-Tokalic Kuvat: Pekka Agarth, Kajaanin AMK, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, VTT, MIKES, Ponsse.

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

CEMIS Toimintakertomus 2014

CEMIS Toimintakertomus 2014 CEMIS Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Toimintakertomus 2014 2 www.cemis.fi SISÄLLYS 03 Puheenjohtajien katsaus 04 Johdanto 06 Johtajan katsaus 11 CEMIS kehittämisohjelma 20 Oulun yliopiston

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Centre for Measurement and Information Systems Sisällys Puheenjohtajien katsaus... Johdanto... Johtajan katsaus... CEMIS-kehittämisohjelma... Oulun yliopiston toiminta... Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n vuosikertomus 1997 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n toiminta-ajatus ja arvot...3 Pääjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...5 Tulosyksiköt VTT Elektroniikka...12 VTT Tietotekniikka...

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011

Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin

Lisätiedot