Välikarsinaan levinnyt pahanlaatuinen gliooma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välikarsinaan levinnyt pahanlaatuinen gliooma"

Transkriptio

1 Tapausselostus Peter Baumann, Jouni Lohi, Abdel Maiche, Juhani Törmänen ja Hannu Tuominen Välikarsinaan levinnyt pahanlaatuinen gliooma Kaksikymmentäviisivuotiaan miehen päänsäryn ja vasemman puolen halvauksen taustalta paljastui oikean isoaivopuoliskon kasvain. Se poistettiin ja tulkittiin kudostutkimuksessa atyyppiseksi meningeoomaksi. Vajaan kahden vuoden kuluttua kasvain uusiutui ja poistettiin osittain. Uusiutunut kasvain täytti glioblastooman tunnusmerkit, minkä vuoksi primaarikasvain arvioitiin uudelleen ja todettiin anaplastiseksi astrosytoomaksi. Neljä vuotta myöhemmin havaittiin välikarsinassa pahanlaatuinen gliooman etäpesäke. Keskushermoston ulkopuoliset aivokasvainten etäpesäkkeet ovat hyvin harvinaisia. Pahanlaatuisen gliooman välikarsinaetäpesäkkeitä on kuvattu vain muutamia. Potilaamme poikkeuksellisen pitkä elinaika ja toistuvat leikkaukset saattavat selittää kasvaimen leviämisen. A strosytoomat ovat aikuisten yleisimpiä primaareja aivokasvaimia. Niillä on taipumus levitä paikallisesti, mutta keskushermoston ulkopuoliset etäpesäkkeet ovat harvinaisia (Louis ja Cavenee 1997): glioblastoomassa (GM) niiden esiintyvyys on vain 0,44 % (Smith ym. 1969) ja anaplastisissa astrosytoomissa 0,47 % (Schuster ym. 1976). Kuvaamme potilaan, jonka pahanlaatuinen gliooma metastasoi välikarsinaan. Tapaukseen liittyi muitakin epätavallisia piirteitä, kuten potilaan varhainen sairastumisikä ja pitkä elinaika sekä kasvaimen kiinnittyminen kovakalvoon. Oma potilas Potilas oli 25 vuotias mies, joka hakeutui sairaalahoitoon päänsäryn, pahoinvoinnin ja vasemmanpuoleisen halvauksen vuoksi. Aivojen tietokonekerroskuvauksessa (TT) (kuva 1A) ja magneettikuvauksessa (MK) näkyi muutos oikealla otsa ja ohimolohkojen alueella. Leikkauksessa todettiin vuotava kasvain, joka oli kiinnittynyt kovakalvoon ja osittain kapseloitunut mutta levinnyt myös aivokudokseen. Liitännäishoitoja ei annettu. Potilas toipui hyvin leikkauksesta. Vuosi ja kymmenen kuukautta myöhemmin potilaalle ilmaantui kouristuskohtauksia, ja hänellä ilmeni jälleen vasemmanpuoleista halvausta. TT osoitti kasvaimen uusiutuneen (kuva 1B). Potilas leikattiin, mutta leikkaus ei ollut radikaali. Toimenpiteen jälkeen annettiin tavanomainen sädehoito. Kummassakaan leikkauksessa ei asennettu sunttia. Neljä vuotta myöhemmin potilaan yleiskunto heikkeni. TT:ssä havaittiin kasvain välikarsinassa lähellä vasemman keuhkon alalohkoa (kuva 1C). Koepala osoitti kasvaimen gliooman etäpesäkkeeksi. Aloitettiin solunsalpaajahoito. Potilas kuoli kuuden kuukauden kuluttua. Ensimmäisen leikkauksen jälkeen kasvainta pidettiin atyyppisenä meningeoomana. Vasta myöhemmässä tarkastelussa sen todettiin koostuvan atyyppisistä GFAP:tä (glial fibrillary acid protein) ilmentävistä sukkulasoluista (kuva 2A). Kasvain oli kovakalvoon kiinnittynyt ja osittain kapseloitunut. Mitooseja oli vähän. Histopatologinen diagnoosi oli anaplastinen astrosytooma (WHO:n gradus 3). Uusiutunut kasvain oli solukuvaltaan primaarikasvaimen kaltainen mutta monimuotoisempi (kuva 2B). Nekroosia oli huomattavan paljon ja verisuonten uudismuodostusta esiintyi. Residiivikasvain täytti glioblastooman tunnusmerkit (WHO:n gradus 4). Välikarsinan etäpesäkkeeksi tulkittu kasvain oli histologisesti residiivin kaltainen ja ilmensi GFAP:tä. Sekä primaarissa että uusiutuneessa kasvaimessa todettiin p16 homotsygoottinen deleetio; p53 mutaatioita ei havaittu, ei myöskään EGFR:n (epidermaalisen kasvutekijäreseptori) tai CDK4:n (sykliiniriippuvainen kinaasi 4) amplifikaatiota. Duodecim 2006;122: P. Baumann ym.

2 A B C ym. 1980, Rickert 2003, Wai ym. 2005). Astrosytoomien ja glioblastoomien etäpesäkkeitä on löydetty keuhkopussista, keuhkoista, sydämestä, luusta, ihosta, maksasta, pernasta, palleasta, vatsakalvosta, joistakin umpieritysrauhasista ja välikarsinan imusolmukkeista (taulukko) (Smith ym. 1969, Wakamatsu ym. 1971, Beauchesne ym. 2000, Widjaja ym. 2000, Figueroa ym. 2002). Astrosytoomien ja glioblastoomien välikarsinassa sijaitsevat etäpesäkkeet ovat harvinaisia. Kuvaamamme tapauksen lisäksi kirjallisuudesta löytyy muutamia tapauksia (Schuster ym. 1976, Pasquier ym. 1980, Hoffman ja Duffner 1985). Astrosytooman ja glioblastooman vaikuttavin hoito on poistoleikkaus. Leikkauksenjälkeistä sädehoitoa annetaan yleensä potilaille, joilla on gradus 3:n astrosytooma tai glioblastooma tai joilla gradus 2:n kasvain uusiutuu tai kasvainta ei saada kokonaan poistetuksi (Levin ym. 1997). Solunsalpaajiakin käytetään erityisesti sädetykseen huonosti reagoivien kasvainten hoidossa, mutta siitä saatava hyöty on vähäinen. Hoitomenetelmien kirjo laajentunee kattamaan myös boorineutronikaappaushoidon ja geenitekniikkaa hyödyntävät hoitomuodot (Helén 2001). Anaplastiset astrosytoomat ja GM ovat huonosti erilaistuneita neurogliaperäisiä kasvaimia (WHO:n gradus 3 ja 4) (Datta ym. 1998). Glioblastoomaa pidetään pahanlaatuisimpana ihmisaivojen kasvaimena, ja potilaan jäljellä oleva elinaika on 6 12 kuukautta hoidosta riippu Kuva 1. Aivojen TT kuvissa näkyvät primaarikasvain (A) oikeanpuoleisella fronto parietaalialueella ja uusiutunut kasvain (B) vuosi ja kahdeksan kuukautta primaarikasvaimen leikkauksen jälkeen. Välikarsinan TT kuva (C) osoittaa glioblastooman etäpesäkkeen. Pohdinta Kuvaamamme tapaus on mielenkiintoinen, koska WHO:n gradus 2:n tai 3:n astrosytoomasta on raportoitu vain muutamia etäpesäkkeitä, kun taas metastasoituneita glioblastoomia on raportoitu enemmän (Schuster ym. 1976, Pasquier Välikarsinaan levinnyt pahanlaatuinen gliooma Taulukko. Etäpesäkkeiden sijainti 72:lla astrosytoomaa tai glioblastoma multiformea sairastaneella potilaalla (Pasquier ym. 1980). Etäpesäkkeen sijainti Potilaita % Keuhkot tai keuhkopussi 43 59,7 Imusolmukkeet 37 51,4 Luu 22 30,5 Maksa 16 22,2 Sydän 5 6,9 Lisämunuainen 3 4,2 Munuainen 2 2,8 Pallea ja välikarsina 2 2,8 Haima 1 1,4 Kilpirauhanen 1 1,4 Vatsaontelo 1 1,4 2753

3 Kuva 2. A) Mikroskooppikuva sukkulasoluisesta primaarikasvaimesta. B) Lisääntynyt atyyppinen verisuonimuodostus uusiutuneessa kasvaimessa. C) Gliooman infiltroivia soluja välikarsinametastaasissa. D) GFAP:n (glial fibrillary acid protein) ilmentyminen metastaattisissa soluissa. Kuvissa A C hematoksyliini eosiinivärjäys ja kuvassa D GFAP värjäys. (A D alkuperäinen suurennos x 180). matta (Puzzilli ym. 1998). Vain 10 % potilaista elää kaksi vuotta diagnoosin jälkeen (Russel ja Rubinstein 1989). Potilaamme eli viisi vuotta ja yhden kuukauden GM diagnoosista ja kuusi vuotta kahdeksan kuukautta primaarista anaplastisen astrosytooman diagnoosista, mikä on pitkähkö aika. Potilaamme oli 25 vuotias, kun hänen primaarikasvaimensa diagnosoitiin. Pitkään elävien GM potilaiden mediaani ikä on 39,2 vuotta. Ei tunneta yhtään piirrettä, joka yksin ennustaisi GM:n suotuisaa kulkua (Puzzilli ym. 1998). Aivokasvainten histopatologinen diagnosointi on hyvin tärkeää jo alkuvaiheessa, jotta mahdolliset hoidot voidaan suunnitella alusta asti tarkasti. Joillakin pidempään eläneillä GM potilailla onkin itse asiassa saattanut olla jokin muu kasvain (Puzzilli ym. 1998). Kaksi väestöpohjaista tutkimusta, joihin osallistui gradus 3:n ja 4:n glioomaa potevia, osoitti, että diagnoosi oli ollut virheellinen 45 %:ssa ja 42 %:ssa tapauksista. Meidänkin potilaamme primaarikasvain diagnosoitiin alun perin epätyypilliseksi meningeoomaksi kollageenisen strooman, sukkulasolujen (kuva 1A) ja kovakalvoon kiinnittymisen perusteella. Uusiutuneen kasvaimen histologian pohjalta tehtiin GM diagnoosi (kuva 1B), jota tukivat myös jälkeenpäin tehdyt geneettiset löydökset. Tämän jälkeen primaarikasvain tutkittiin uudelleen ja luokiteltiin gradus 3:n astrosytoomaksi. Kasvain näytti muuttuneen astrosytoomasta GM:ksi hoitojen välisen yhden vuoden ja kymmenen kuukauden kuluessa. Tällaiseen muutokseen tarvittavan ajan tiedetään vaihtelevan alle vuodesta kymmeneen vuoteen, ja kes 2754 P. Baumann ym.

4 kimääräinen aika on kaksi vuotta (Kleinhues ja Cavenee 2000). Hermoston soluille tyypilliset GFAP ja neurofilamenttiproteiinit voidaan osoittaa kasvainsoluista immunomenetelmin. GFAP on tärkein astrosyyttien ja ependyymisolujen välittäjäfilamenttien komponentti (Cerilli ja Wick 2002). GFAP:n ilmentymistä pidetään osoituksena siitä, että aivokasvain on gliooma, mutta GFAP:n puuttuminen ei sulje pois gliooman mahdollisuutta (Subramanian ym. 2002). GFAP:n ilmentyminen potilaamme kasvaimessa sulkee pois epätyypillisen tai pahanlaatuisen meningeooman. Astrosytoomat sisältävät lähes aina GFAP:tä (McKeever 2002). Potilaamme tapauksessamme glioomadiagnoosia tuki myös merkkiaineen S 100 immunoreaktiivisuus. Potilaallamme havaittiin homotsygoottinen p16 geenin deleetio sekä primaarissa että uusiutuneessa kasvaimessa. Tämä piirre on yleinen huonosti erilaistuvissa glioomissa, ja sen on katsottu edistävän gliooman kasvua ja etenemistä (Jen ym. 1994, Nishikawa ym. 1995). Imusuonten puuttuminen aivoissa estää mahdollisesti glioomien etäpesäkkeiden kehittymistä hermokudoksen ulkopuolelle. Veri aivoesteen katsotaan estävän merkitsevästi verisuonten välityksellä tapahtuvaa metastaattista leviämistä (Sadik ym. 1984). On esitetty, että veri aivoesteen pettäminen kasvaimen vaikutuksesta muuttaisi endoteelin tiiviiden liitosten ja tyvikalvojen molekyylirakennetta (Rascher ym. 2002). Aivoverisuonten tyvikalvot ovat paksuja, mikä saattaa myös merkittävästi estää kasvainsolujen leviämistä verisuonien kautta (Datta ym. 1998). In vitro kokeet ovat osoittaneet, että GM solut eivät läpäise vitaalien suonten tyvikalvoja (Bernstein ja Woodard 1995). On myös esitetty, että kovakalvo ja aivokudoksen soluväliaine saattavat toimia esteinä (Wallace ym. 1996). GM potilailla tyvikalvojen ja soluväliaineen koostumus on muuttunut (Rascher ym. 2002). Potilaamme kasvaimen leviäminen keskushermoston ulkopuolelle on voinut johtua hänelle tehdyistä neurokirurgisista toimenpiteistä. Ne ovat saattaneet tarjota erilaisia reittejä etäpesäkkeen muodostumiselle esimerkiksi aivokalvojen imusuonten välityksellä tai verenkierron kautta. Vastaavanlaista pohdintaa on esitetty aiemminkin (Schweitzer ym. 2001, Cerilli ja Wick 2002, Figueroa ym. 2002). Lopuksi Aivokasvainten metastasointi keskushermoston ulkopuolelle on harvinaista, mikä voi johtua aivokasvainpotilaiden taudin yleensä lyhyestä kestosta. Useimmat aivokasvainten etäpesäkkeet hermokudoksen ulkopuolella esiintyvät sairauden myöhäisessä vaiheessa pitkään eläneillä potilailla. Potilaamme uusiutunut aivokasvain levisi sairauden loppuvaiheessa välikarsinaan, mikä on erittäin harvinaista. Aivokasvaimeen liittyvät tekijät, kuten rajautuminen kovakalvoon, on voinut altistaa leviämiselle. Aivokasvainleikkauksen toistuminen on saattanut olla myötävaikuttava tekijä kasvaimen leviämiselle. Myös potilaan sairastuminen nuorena ja muuten terveenä todennäköisesti pidensi taudin kestoa ja osaltaan johti glioomapotilaan epätavalliseen loppuvaiheeseen. Kirjallisuutta Beauchesne P, Soler C, Mosnier JF. Diffuse vertebral body metastasis from a glioblastoma multiforme: a technetium-99m Sestamibi singlephoton emission computerized tomography study. J Neurosurg 2000;93: Bernstein JJ, Woodard CA. Glioblastoma cells do not intravasate into blood vessels. Neurosurgery 1995;36: Cerilli LA, Wick MR. Immunohistology of soft tissue and osseous neoplasms. Teoksessa: Dabbs DJ, toim. Diagnostic immunohistochemistry. New York, Edinburgh, London, Philadelphia: Churchill Livingstone, 2002, s Datta CK, Weinstein JD, Bland JE, ym. A case of cervical lymph node metastasis resulting from glioblastoma multiforme. W V Med J 1998;94: Figueroa P, Lupton JR, Remington T, ym. Cutaneous metastasis from an intracranial glioblastoma multiforme. J Am Acad Dermatol 2002;46: Helén P. Aivokasvainpotilaan seuranta. Duodecim 2001;117: Hoffman HJ, Duffner PK. Extraneural metastases of central nervous system tumors. Cancer 1985;56 (7 Suppl): Jen J, Harper JW, Bigner SH, ym. Deletion of p16 and p15 genes in brain tumors. Cancer Res 1994;54: Kleihues P, Cavenee WK. World Health Organization classification of tumors. Pathology & genetics. Tumors of the nervous system. Lyon: IARCPress, 2000, s Levin VA, Leibel SA, Gutin PH. Neoplasms of the central nervous system. Teoksessa: DeVita VT, Hellman S Jr, Rosenberg SA, toim. Cancer: Välikarsinaan levinnyt pahanlaatuinen gliooma 2755

5 Principles & practise of oncology. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1997, s Louis DN, Cavenee WK. Neoplasms of the central nervous system. Molecular biology of central nervous system neoplasms. Teoksessa: DeVita VT, Hellman S Jr, Rosenberg SA, toim. Cancer: Principles & practise of oncology. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1997, s McKeever P. Immunohistochemistry of the nervous system. Teoksessa: Dabbs DJ, toim. Diagnostic immunohistochemistry. New York, Edinburgh, London, Philadelphia: Churchill Livingstone, 2002, s Nishikawa R, Furnari FB, Lin H, ym. Loss of P16INK4 expression is frequent in high grade gliomas. Cancer Res 1995;55: Pasquier B, Pasquier D, N Golet A, ym. Extraneural metastasis of astrocytomas and glioblastomas: clinicopathological study of two cases and review of literature. Cancer 1980;45: Puzzilli F, Ruggeri A, Mastronardi L, ym. Long-term survival in cerebral glioblastoma. Case report and critical review of the literature. Tumori 1998;84: Rascher G, Fischmann A, Kröger S, ym. Extracellular matrix and the bloodbrain barrier in glioblastoma multiforme: spatial segregation of tenascin and agrin. Acta Neuropathol (Berl) 2002;104: Rickert CH. Extraneural metastases of paediatric brain tumors. Acta Neuropathol (Berl) 2003;105: Russel DS, Rubinstein LJ. Pathology of tumors of the nervous system. Baltimore: Williams and Wilkins, 1989, s Sadik AR, Port R, Garfinkel B, Bravo J. Extracranial metastasis of cerebral glioblastoma multiforme: case report. Neurosurgery 1984;15: Schuster H, Jellinger K, Gund A, Regele H. Extracranial metastases of anaplastic cerebral gliomas. Acta Neurochir (Wien) 1976;35: Schweitzer T, Vince GH, Herbold C, ym. Extraneural metastases of primary brain tumors. J Neurooncol 2001;53: Smith DR, Hardman JM, Earle KM. Metastasizing neuroectodermal tumors of the central nervous system. J Neurosurg 1969;31:50 8. Subramanian A, Harris A, Piggott K, ym. Metastasis to and from the central nervous system the relatively protected site. Lancet Oncol 2002;3: Wai HN, Yeo TT, Kaye AH. Spinal and extracranial metastatic dissemination of malignant glioma. J Clin Neurosci 2005;12: Wakamatsu T, Matsuo T, Kawano S, ym. Glioblastoma with extracranial metastasis through ventriculopleural shunt. J Neurosurg 1971; 34: Wallace CJ, Forsyth PA, Edwards DR. Lymph node metastases from glioblastoma multiforme. Am J Neuroradiol 1996;17: Widjaja A, Mix H, Gölkel C, ym. Uncommon metastasis of a glioblastoma multiforme in liver and spleen. Digestion 2000;61: Peter Baumann, LT, erikoislääkäri, ylilääkäri Lapin keskussairaala, neurologian yksikkö Abdel Maiche, dosentti, erikoislääkäri, ylilääkäri Lapin keskussairaala, syöpätautien yksikkö Juhani Törmänen, LL, erikoislääkäri Lapin keskussairaala, radiologian yksikkö Rovaniemi Jouni Lohi, LT, erikoislääkäri, ylilääkäri Rovaniemen terveyskeskus Rovaniemi Hannu Tuominen, LT, erikoislääkäri OYS:n patologian osasto PL 50, OYS 2756

Keskushermoston kasvainten esiintyvyys on

Keskushermoston kasvainten esiintyvyys on Näin hoidan Pauli Helén Suomen yliopisto- ja keskussairaaloiden erikoislääkäripoliklinikoissa sekä terveyskeskuksissa seurataan tuhansia aivokasvainpotilaita. Tähän liittyvät ongelmat ovat monitahoisia.

Lisätiedot

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien molekyylidiagnostiikkaa 30.8.2013 Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien WHO-luokitus on morfologinen Gradusten I-IV ryhmittelyn perustana on toiminut ennusteen huononeminen

Lisätiedot

Gliooman uusista hoitosuosituksista. Heikki Minn

Gliooman uusista hoitosuosituksista. Heikki Minn Gliooman uusista hoitosuosituksista Heikki Minn Onkologiapäivät, Turku 30.8.2013 Sidonnaisuudet Konsulttina ja/tai kliinisenä tutkijana seuraavissa lääketieteellistä toimintaa harjoittavissa yrityksissä

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 12, 2011. Aivokasvaimet

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 12, 2011. Aivokasvaimet Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 12, 2011 Aivokasvaimet Syöpäsäätiön XXXVIII Symposiumi 10. 11.2.2011 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Aivokasvaimet 2011 Eturauhasen syöpä 2010 Ruokatorven

Lisätiedot

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari

IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari IAP syyskokous 2008 Lasiseminaari Tapaus 1 45 vuotias mies, ei aiempia sairauksia. Oikean kiveksen 3,5 cm läpimittainen tuumori. 14.11.2008 CD99 Inhibin Ki67 AE1/AE3 14.11.2008 Muita immunovärjäyksiä

Lisätiedot

GLIOBLASTOOMAN KEMOSÄDEHOITO

GLIOBLASTOOMAN KEMOSÄDEHOITO GLIOBLASTOOMAN KEMOSÄDEHOITO Henriikka Nykänen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Syöpätaudit Tammikuu 2012 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Aivokasvainten ensioireet aikuisilla

Aivokasvainten ensioireet aikuisilla Tieteessä kättä pidempää Jussi P. Posti LT, neurokirurgian erikoislääkäri TYKS, Neurotoimialue, neurokirurgian vastuualue sekä kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue Turun yliopisto, kliininen

Lisätiedot

GLIOBLASTOOMA Suvi Kankare Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Syöpätaudit Marraskuu 2011

GLIOBLASTOOMA Suvi Kankare Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Syöpätaudit Marraskuu 2011 GLIOBLASTOOMA Suvi Kankare Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Syöpätaudit Marraskuu 2011 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen koulutusohjelma KANKARE,

Lisätiedot

Matkapuhelimet ja syöpävaara

Matkapuhelimet ja syöpävaara Matkapuhelimet ja syöpävaara Anssi Auvinen LT, tutkimusprofessori Säteilyturvakeskus Miksi tutkitaan Radiotaajuinen sähkömagneettikenttä Heikko energia Paikallinen: kantama joitain cm Tutkimuksen edellytykset

Lisätiedot

Etäpesäkkeistä emotuumorin etsintään

Etäpesäkkeistä emotuumorin etsintään Ylermi Soini PATOLOGIA-TEEMA, NÄIN TUTKIN Yksi pahanlaatuisten kasvainten ominainen piirre on metastasointi, ja siksi niiden ensimmäinen ilmenemisoire voi joskus olla etäpesäke. Metastasointi ilmenee patologisesti

Lisätiedot

MOLEKYYLIDIAGNOSTIIKAN MAHDOLLISUUDET OLIGODENDROGLIOOMIEN DIAGNOSTIIKASSA JA ENNUSTEEN ARVIOINNISSA

MOLEKYYLIDIAGNOSTIIKAN MAHDOLLISUUDET OLIGODENDROGLIOOMIEN DIAGNOSTIIKASSA JA ENNUSTEEN ARVIOINNISSA MOLEKYYLIDIAGNOSTIIKAN MAHDOLLISUUDET OLIGODENDROGLIOOMIEN DIAGNOSTIIKASSA JA ENNUSTEEN ARVIOINNISSA Minja Salmi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu

Lisätiedot

AIVOKASVAINTEN EPIDEMIOLOGIAA. Anssi Auvinen TaY, Terveystieteiden yksikkö

AIVOKASVAINTEN EPIDEMIOLOGIAA. Anssi Auvinen TaY, Terveystieteiden yksikkö AIVOKASVAINTEN EPIDEMIOLOGIAA Anssi Auvinen TaY, Terveystieteiden yksikkö Epidemiologia Lääketieteellistä esiintyvyystutkimusta (Miettinen) Kuvaileva epidemiologia Esiintyvyys: Ilmaantuvuus, vallitsevuus,

Lisätiedot

Bifaasiset rintatuumorit. IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä

Bifaasiset rintatuumorit. IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä Bifaasiset rintatuumorit IAP Ruka 2 4.4.2009 Vesa Kärjä Fibroepiteliaaliset tuumorit Epiteliaalinen ja mesenkymaalinen komponentti WHO: Fibroadenooma (FA) Phylloidituumori (PT) Periduktaalinen stromaalinen

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää, Päivi Halonen

Lisätiedot

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201506041615

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia FoundationOne

Uusia mahdollisuuksia FoundationOne Uusia mahdollisuuksia FoundationOne FI/FMI/1703/0019 Maaliskuu 2017 FoundationOne -palvelu FoundationOne on kattava genomianalysointipalvelu, jossa tutkitaan 315 geenistä koko koodaava alue sekä 28 geenistä

Lisätiedot

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201405161444

Lisätiedot

Ki-67-PROLIFERAATIOINDEKSIN MÄÄRITYS AIVOKASVAIMISSA

Ki-67-PROLIFERAATIOINDEKSIN MÄÄRITYS AIVOKASVAIMISSA Ki-67-PROLIFERAATIOINDEKSIN MÄÄRITYS AIVOKASVAIMISSA Toomas Haapasalo Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Aivokasvainryhmä Tammikuu 2013 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ?

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? Riitta Huotari-Orava Patologian erikoislääkäri Iho-ja sukupuolitautien erikoislääkäri 9.1.2007 Löydöksenä on basaliooma. Kasvain yltää reunaan.

Lisätiedot

POTILASOHJE 1 ensitieto 28.3.2012

POTILASOHJE 1 ensitieto 28.3.2012 PAKSU- JA PERÄSUOLEN SYÖPÄ POTILASOHJE 1 Sinulla on todettu syöpä paksu- tai peräsuolen alueella. Sairastuminen herättää paljon kysymyksiä, pelkoa ja ahdistusta. On hyvä tietää, ettei syöpädiagnoosi tarkoita

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO Dosentti Johanna Mäenpää Naistenklinikka TAYS JM 05 KÄSITELTÄVÄT KASVAIMET Itusolukasvaimet Stroomaperäiset kasvaimet Kasvaimet epäspesifisestä

Lisätiedot

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua.

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua. TerveysInfo Cancerpatientens sociala förmåner Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pähkinänkuoressa. Maksuton yksityishenkilöille, yhteisöille 2 e/kpl, A5, 44 sivua http:///@bin/270880/sosedut netti_ru. Hakusanat:

Lisätiedot

KIRJALLISUUSKATSAUS DIFFUUSISTI INFILTROIVIEN ASTROSYTOOMIEN MOLEKYYLIPATOLOGISISTA ENNUSTETEKIJÖISTÄ

KIRJALLISUUSKATSAUS DIFFUUSISTI INFILTROIVIEN ASTROSYTOOMIEN MOLEKYYLIPATOLOGISISTA ENNUSTETEKIJÖISTÄ KIRJALLISUUSKATSAUS DIFFUUSISTI INFILTROIVIEN ASTROSYTOOMIEN MOLEKYYLIPATOLOGISISTA ENNUSTETEKIJÖISTÄ LK Antti Hyartt Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Aivokasvaintutkimusryhmä

Lisätiedot

NTMS-TUTKIMUSMENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN MOTORI- SEN AIVOKUOREN KARTOITTAMISESSA AIVOKASVAINPOTI- LAILLA

NTMS-TUTKIMUSMENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN MOTORI- SEN AIVOKUOREN KARTOITTAMISESSA AIVOKASVAINPOTI- LAILLA NTMS-TUTKIMUSMENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN MOTORI- SEN AIVOKUOREN KARTOITTAMISESSA AIVOKASVAINPOTI- LAILLA Kalle Peltonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö PSHP:n

Lisätiedot

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit yleistä Suurimpia primäärien luutuumoreiden ryhmiä Tyyppipiirre on kasvainsolujen tuottama kondroidi matriksi (soluväliaine)

Lisätiedot

Teijo Kuopio NESTEBIOPSIA

Teijo Kuopio NESTEBIOPSIA 18.11.2016 Teijo Kuopio NESTEBIOPSIA TERMINOLOGIAA Nestebiopsia (liquid biopsy) Nestebiopsia Veren tai muiden kehon nesteiden erilaiset diagnostiset testit, jotka voi rinnastaa kiinteiden kudosten koepaloista

Lisätiedot

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB

Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit. Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Kohdun sileälihaskasvaimet. Molekylaariset mekanismit ja histologiset kriteerit Tom Böhling Haartman-instituutti, HY HUSLAB Lääketieteellinen tiedekunta / Tom Böhling 20.9.2013 1 Sileälihaskasvaimet Leiomyooma

Lisätiedot

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen

MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS. 26.09.2013 Helsinki. Arto Leminen MRI ja kohdunrunkosyövän leikkauksen suunnittelu 1 GKS 26.09.2013 Helsinki Arto Leminen 2 Yleisimmät syövät Suomessa 2011 3 Naiset N Miehet N Rinta 4865 Eturauhanen 4719 Paksusuoli 874 Keuhko + ht 1570

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8.

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8. Sidekudosoireyhtymät Perinnölliset sidekudosoireyhtymät Sirpa Kivirikko Perinnöllisyyslääkäri, dos 24.08.2012 Marfanin oireyhtymä Ehlers-Danlos oireyhtymä Osteogenesis imperfekta Perinnölliset sidekudoksen

Lisätiedot

AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA

AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA AIVOVAMMOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO - HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA Olli Tenovuo Ylilääkäri, yksikön johtaja TYKS Aivovammakeskus HISTORIAA Aivovammojen historia on yhtä vanha kuin ihmisenkin historia Antiikin

Lisätiedot

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta.

Meeri Apaja-Sarkkinen. Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. Meeri Apaja-Sarkkinen Aineiston jatkokäyttöön tulee saada lupa oikeuksien haltijalta. HODGKININ LYMFOOMA IAP Tampere 4.-5.5.2006 Dosentti Meeri Apaja-Sarkkinen OYS/Patologian osasto Hodgkinin lymfooma/alatyypit

Lisätiedot

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto

Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa. Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Immunohistokemia HPV-muutosten ja tavallisten gynekologisten adenokarsinoomien diagnostiikassa Elisa Lappi-Blanco OYS, patologian osasto Gynekopatologian tavallisia ongelmia HPV-muutosten vaikeusasteen

Lisätiedot

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua.

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua. TerveysInfo Cancerpatientens sociala förmåner Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pähkinänkuoressa. Maksuton yksityishenkilöille, yhteisöille 2 e/kpl, A5, 44 sivua http:///@bin/270880/sosedut netti_ru. Hakusanat:

Lisätiedot

MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ

MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ MIESTEN JA ALLE 35-VUOTIAIDEN NAISTEN RINTASYÖPÄ Ari-Pekka Asikainen LK & Minna Tanner Dosentti/ Oyl, TAYS, Syövän hoidon vastuualue Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot

Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5.

Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5. Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5.2016 Iina.Tuominen@tyks.fi Genetiikan tutkimukset sarkoomien diagnostiikassa

Lisätiedot

Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander

Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander Radiologi Valtakunnallinen PET-keskus, Turku TT +aika- ja paikkaerotuskyky +nopeus +saatavuus +hinta +keuhkot +useimmat vatsan

Lisätiedot

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala

Ekstranodaaliset lymfoomat. Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat Jan Böhm,, LT, erikoislää ääkäri Kliinisen patologian osasto Kuopion yliopistollinen sairaala Ekstranodaaliset lymfoomat yleensä: Suomessa vuosittain hieman yli 300 tapausta/v.

Lisätiedot

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012 VIRTSARAKKOSYÖPÄ POTILASOHJE 1 Sinulla on todettu virtsarakkosyöpä, johon sairastuminen voi herättää paljon kysymyksiä, pelkoa ja ahdistusta. Haluamme antaa tietoa sairaudestasi, jotta selviytyisit mahdollisimman

Lisätiedot

Mitä onkologi toivoo patologilta?

Mitä onkologi toivoo patologilta? Mitä onkologi toivoo patologilta? Mikä PAD-lausunnossa vaikuttaa kilpirauhassyövän hoitoon Hanna Mäenpää, dos HUS, Syöpätautien klinikka Onkologian trendejä Entiteetit pirstoutuvat pienemmiksi: lisää tietoa

Lisätiedot

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen

Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset. Marjo Pajunen Tapausselostus Hodgkinin taudin hoidon myöhäiset sivuvaikutukset Marjo Pajunen Sädehoidon aiheuttamat myöhäiset, vakavat sivuvaikutukset ovat suhteellisen harvinaisia. Hodgkinin taudissa hoitotulokset

Lisätiedot

15-LIPOKSYGENAASI-1:N VAIKUTUS KASVAINTEN KASVUUN ROTAN GLIOOMAMALLISSA

15-LIPOKSYGENAASI-1:N VAIKUTUS KASVAINTEN KASVUUN ROTAN GLIOOMAMALLISSA 15-LIPOKSYGENAASI-1:N VAIKUTUS KASVAINTEN KASVUUN ROTAN GLIOOMAMALLISSA Essi Eminger Pro gradu -tutkielma Biotieteiden koulutusohjelma, biokemian pääaine Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella

Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella Laura Palonkoski, Olli Lohi, Mikko Arola ja Kim Vettenranta ALKUPERÄISTUTKIMUS Lapsuusiän syövän hoitotulokset TAYS-piirin alueella Johdanto: Lapsuusiän syövän hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi

Lisätiedot

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kuka omistaa genomitiedon - työpaja 12.09.2014 Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kristiina Aittomäki, prof., ylilääkäri HUSLAB, Helsingin yliopisto Genomistrategia työryhmä

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012

POTILASOHJE 1 ensitieto 26.3.2012 MAHASYÖPÄ POTILASOHJE 1 Sinulla on todettu syöpä mahalaukussa. Sairastuminen herättää paljon kysymyksiä, pelkoa ja ahdistusta. On hyvä tietää, että syöpiä on hyvin monenlaisia ja sairauden kulkuun ja toipumiseen

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

Harvinaiset kohdunulkoiset raskaudet

Harvinaiset kohdunulkoiset raskaudet Harvinaiset kohdunulkoiset raskaudet Exceptionally extraordinary 1 Luennoitsijan sidonnaisuudet Koulutusta sisä- ja ulkomailla (Covidien, Upviser, Gynecare) Mukana molemmissa kohdunulkoisen raskauden työryhmissä

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

IAP kevätkokous 2013, Naantali. Annukka Pasanen, LL HUSLAB

IAP kevätkokous 2013, Naantali. Annukka Pasanen, LL HUSLAB IAP kevätkokous 2013, Naantali Annukka Pasanen, LL HUSLAB Esitiedot: 53v nainen, tupakoitsija v. 2005 poistettu 200g painava kohtu myoomamaisten muutosten takia (4cm ja 6cm) v. 2012 flunssaoireiden vuoksi

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

Miten jaksan omaisena?

Miten jaksan omaisena? Miten jaksan omaisena? Rovaniemi 20.4.2007 Eija Stengård, PsT Omaisten rooli muuttunut Tiedon antaja Etiologinen tekijä Sairauden kulkuun vaikuttava tekijä Hoidon ja kuntoutuksen voimavara Omainen omana

Lisätiedot

ylilääkäri Teijo Kuopio

ylilääkäri Teijo Kuopio ylilääkäri Teijo Kuopio 28.8.2013 Vasteiden tarkastelu voi tapahtua: Elinten tasolla (makroskooppinen patologia) Kudostasolla (histopatologia) Solutasolla (solupatologia) Molekyylitasolla (molekyylipatologia)

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Gliooma kuriin. Aikuisten gliooman hoito on monivaiheista. Gliooman diagnoosi tarkentuu

Gliooma kuriin. Aikuisten gliooman hoito on monivaiheista. Gliooman diagnoosi tarkentuu Hanna O. Mäenpää KATSAUS Gliooma kuriin Aikuisten gliooman hoito on monivaiheista Gliooman hoitotulokset ovat parantuneet, eikä sen pahanlaatuisimman muodon glio blastooman ennustekaan ole enää lohduton,

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus

Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus Matkapuhelinten terveysvaikutukset: Mitä epidemiologiset tutkimukset kertovat? Prof. Anssi Auvinen Tampereen yliopisto Säteilyturvakeskus Esityksen sisält ltö u Aivokasvaimet u Muut syövät u Neurologiset

Lisätiedot

Geneettisen tutkimustiedon

Geneettisen tutkimustiedon Geneettisen tutkimustiedon omistaminen Tutkijan näkökulma Katriina Aalto-Setälä Professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Tampereen Yliopisto ja TAYS Sydänsairaala Etiikan päivät 9.3.2016

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Gliomatosis cerebri neuropsykiatristen oireiden syynä

Gliomatosis cerebri neuropsykiatristen oireiden syynä Tapani Tikkakoski, Victoria Ostrovska, Sinikka Ingo, Michaela K. Bode, Timo Kumpulainen ja Hannu Tuominen TAPAUSSELOSTUS Edelleen vaikea diagnoosi Gliomatosis cerebri neuropsykiatristen oireiden syynä

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Benjamin 6. ja 7. luokka ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Benjamin 6. ja 7. luokka ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3:n pisteen tehtävät 1. 3 2006 = 2005 + 2007 +?. Valitse sopiva luku?-merkin paikalle. A) 2005 B) 2006 C) 2007 D) 2008 E) 2009 2. Viereisiin kortteihin on kirjoitettu kuusi lukua. Mikä

Lisätiedot

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia 21.1.2014 Epigeneettinen säätely Epigenetic: may be used for anything to do with development, but nowadays

Lisätiedot

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Vallitseva periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2005

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2005 1 Riistantutkimuksen tiedote 208:1-5. Helsinki 1.8.2006 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2005 Ilpo Kojola, Elisa Määttä ja Harri Hiltunen Suomessa eleli vuoden 2005 lopussa arviolta 810 860

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Erivedge 150 mg kovat kapselit RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lokakuu 2013, v. 8.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ihon tyvisolusyöpä on yleisin

Lisätiedot

EPENDYMOOMIEN KLIINISPATOLOGISET JA IMMUNOHISTOKEMIALLISET ENNUSTETEKIJÄT

EPENDYMOOMIEN KLIINISPATOLOGISET JA IMMUNOHISTOKEMIALLISET ENNUSTETEKIJÄT EPENDYMOOMIEN KLIINISPATOLOGISET JA IMMUNOHISTOKEMIALLISET ENNUSTETEKIJÄT LK Annina Raita Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Aivokasvaintutkimusryhmä Joulukuu

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

sipti consulting Rakentamisen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Sipti Oy Sipti-Infra Oy Kymen Sipti Oy

sipti consulting Rakentamisen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Sipti Oy Sipti-Infra Oy Kymen Sipti Oy Rakentamisen suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut Sipti Oy Sipti-Infra Oy Kymen Sipti Oy www.sipti.fi Johdanto Kaivannon vaativuusluokituksen tarkoituksena on ohjata kaivannon toteutusta kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Marko Seppänen, dos, oyl Isotooppiosasto ja Valtakunnallinen PET-keskus TYKS http://www.turkupetcentre.fi Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Preoperatiiviset levinneisyysselvitykset

Lisätiedot

Aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoito Kirjallisuuskatsaus hoitotyön näkökulmasta

Aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoito Kirjallisuuskatsaus hoitotyön näkökulmasta Aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoito Kirjallisuuskatsaus hoitotyön näkökulmasta Damski Sanna Laiti Jere 2017 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Aivokasvainpotilaan kortikosteroidihoito Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008

Uroteelineoplasiat. Paula Kujala 13.11.2008 Uroteelineoplasiat Paula Kujala 13.11.2008 UROTEELI Virtsarakon kasvaimista suurin osa on lähtöisin virtsateitä verhoavasta spesialisoituneesta epiteelistä, uroteelista. Uroteeli peittää virtsateitä munuaisaltaasta

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/31

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/31 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/31 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/31 Kukaan

Lisätiedot

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty!

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! COPYRIGHT MARTINE VORNANEN Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! PAPILLAN JA ULKOISTEN SAPPITEIDEN KASVAIMET MARTINE VORNANEN PSHP LABORATORIOKESKUS ULKOISTEN SAPPITEIDEN

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Anna-Maija Koivusalo 24.2.13 Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Kivun arviointi projekti toteutettiin seitsemännen kerran syksyllä 2012 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon kuin

Lisätiedot

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS SUKKULASOLUISET IAP 2016 Jukka Laine Lastenpatologi TYKS LAPSILLA I Pediatriset blastoomat/small Round Cell Tumors (SRCT) II Lipomatoottiset tuumorit III Sukkulasolutuumorit IV Muut pediatriset tuumorit

Lisätiedot

Merkelinsolusyövän harvinaiset ilmenemismuodot Suomessa 1979-2009

Merkelinsolusyövän harvinaiset ilmenemismuodot Suomessa 1979-2009 Merkelinsolusyövän harvinaiset ilmenemismuodot Suomessa 1979-2009 Anna Rajala LK Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta Helsinki 23.9.2015 Tutkielma anna.rajala@helsinki.fi Ohjaaja: Virve Koljonen

Lisätiedot

TYVISOLUSYÖPÄ. TYVISOLUSYÖPÄ Esiintyvyys. Haavainen kasvutapa

TYVISOLUSYÖPÄ. TYVISOLUSYÖPÄ Esiintyvyys. Haavainen kasvutapa TYVISOLUSYÖPÄ Esiintyvyys Yleisin silmän seudun pahanlaatuinen kasvain Tavallisin eläkeikäisillä potilailla, mutta 10% sairastuneista 40-50 vuotta Pitkäaikainen altistus auringon valolle TYVISOLUSYÖPÄ

Lisätiedot

Tulehduksellinen myofibroblastituumori: hyvän- vai pahanlaatuinen. Katri Virtanen, Kalle Alanen, Markku Kallajoki, Kimmo Mattila ja Markku Miettinen

Tulehduksellinen myofibroblastituumori: hyvän- vai pahanlaatuinen. Katri Virtanen, Kalle Alanen, Markku Kallajoki, Kimmo Mattila ja Markku Miettinen Katsaus Tulehduksellinen myofibroblastituumori: hyvän- vai pahanlaatuinen Katri Virtanen, Kalle Alanen, Markku Kallajoki, Kimmo Mattila ja Markku Miettinen Myofibroblastisia kasvaimia, joihin liittyy tulehduksellinen

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Kristiina Airola / Julkaistu 28.9.2012. Zelboraf 240 mg kalvopäällysteinen tabletti, Roche Registration Ltd. Zelboraf-valmistetta

Lisätiedot

Kenguru 2016 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) Ratkaisut

Kenguru 2016 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) Ratkaisut sivu 1 / 11 TEHTÄVÄ 1 2 3 4 5 6 VASTAUS E B C D D A TEHTÄVÄ 7 8 9 10 11 12 VASTAUS E C D C E C TEHTÄVÄ 13 14 15 16 17 18 VASTAUS A B E E B A sivu 2 / 11 3 pistettä 1. Anni, Bert, Camilla, David ja Eemeli

Lisätiedot

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää

Lisätiedot

Rintasyövän perinnöllisyys

Rintasyövän perinnöllisyys Lääketieteellisen genetiikan kurssi 17.9.2012 Rintasyövän perinnöllisyys Perinnöllinen syöpäalttius - esimerkkinä rintasyöpä Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri Genetiikan vastuuyksikköryhmä/huslab/hus

Lisätiedot

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 52 vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 PAD: Acral myxoinflammatory fibroblastic sarcoma Hitaasti kasvava kivuton leesio raajojen distaaliosassa v sormet ja kämmenalue

Lisätiedot

13.10.2011 T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A. www.erityisopetus.com

13.10.2011 T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A. www.erityisopetus.com T U K E A T A R V I T S E V A O P I S K E L I J A L U K I O S S A Lukio OPS:n perusteet vuodelta 2003, kohta 4.4 sanoo lukion erityisestä tuesta seuraavaa: Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea

Lisätiedot

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI Outi Heikkilä Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI 1. AIVOJEN INSULIININ FYSIOLOGINEN ROOLI? 2. MITÄ AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström

NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT. Tampere 4. 5. 2006 derström NOPEAKASVUISET B SOLUB NON HODGKIN LYMFOOMAT Tampere 4. 5. 2006 Karl Ove SöderstrS derström B solujen erilaistuminen Nopeakasvuiset B solub lymfoomat Diffuusi suurisoluinen B solub lymfooma Manttelisolu

Lisätiedot

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total.

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total. SUOMI 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiintoimenpiteissä käytetyt Hiiret Mice 2413 38131 15245 5199 60988 Rotat Rats 735 10352 4608 1960 17655 Marsut Guinea-Pigs 15 9 9 33 Kultahamsterit

Lisätiedot

Eturauhassyöpä Suomessa

Eturauhassyöpä Suomessa Eturauhassyöpä Suomessa Insidenssi 4596 uutta tapausta v. 2009 (Suomen yleisin syöpä ja miesten yleisin syöpä) -14774 uutta syöpätapausta vuonna 2009 Kuolleisuus 784 hlöä v. 2009 (miesten toiseksi yleisin

Lisätiedot