SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010"

Transkriptio

1 Versio

2 MUUTOKSET Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 1 Ohjeen 1. versio Kimmo Heljomaa/ Sirpa Siekkinen

3 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ SÄH-CAD toimintatapaohjeen tarkoitus Ohjelmistovaatimukset Ohjeistuksen käyttö PROJEKTIN ALOITUS Uudiskohteet Saneeraus- ja muutoskohteet SÄHKÖTEKNISTEN PIIRUSTUSTEN OHJEET Yleiset piirustustekniset määritykset Verkostopiirustukset Nousujohtokaavioiden ohjeistus Tasokuvat Yleiset periaatteet Suunnitelmapiirustus Tulostustiedostot Keskuskaaviot Keskuskaavioiden piirustuslajit Keskuskaavioiden ohjeistus Muuntamot Muuntamokuvien piirustuslajit Muuntamokuvien ohjeistus Varavoima Varavoimakuvien piirustuslajit MAGICAD ELECTRICAL PROJEKTITIEDOSTON (MEP) KÄYTTÖ Yleistä Järjestelmät Tuotetiedot Piirtotasot (layerit) ja värit MAGICAD MALLINNUS HUS-KIINTEISTÖT OY:N KOHTEISSA Yleistä Mallinnustarkkuus Johtotiet Pääkaapelireitit (kaapelipaketti) Valaisimet Muut tuotteet Kaapelit Siirtyminen kerroksesta toiseen (Connect node) Kerroslista (MRD) LVI-suunnitelmatiedostojen hyödyntäminen Törmäystarkastelut PIIRUSTUSTEN TIEDOSTONIMEN MUODOSTAMINEN Tasopiirustukset Keskuspiirustukset Nousujohtokaaviot Suunnitelmatiedostot Sähkö- ja telepiirustusten nimeämisessä käytettävät sisältökohtaiset koodit

4 SÄHKÖ- JA TELEPIIRUSTUSTEN TASOJAKO Layer-nimien muodostuminen Merkkien selitykset DOKUMENTTIEN YHDISTÄMINEN YLLÄPITOSARJAAN Yleiset periaatteet Kaaviot Tasopiirustukset Tasopiirustuksen aluerajaus LIITTEET Liite 1 Nousujohtokaavion esimerkkipiirustus

5 / 30 1 Yleistä 1.1 SÄH-CAD toimintatapaohjeen tarkoitus Tämä toimintatapaohje koskee HUS-Kiinteistöt Oy:lle sähköisessä muodossa toimitettavia sähkösuunnittelu- ja loppupiirustusdokumentteja. Ohjetta ja sen liitteitä on noudatettava kaikissa HUS-Kiinteistöt Oy:n uusissa kohteissa, sekä nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustöissä. Tämä ohje täydentää ohjetta CAD-toimintatavat, Talotekniikan yhteinen. 1.2 Ohjelmistovaatimukset HUS-Kiinteistöt Oy:n hyväksymät suunnitteludokumenttien tuottamisessa käytettävät CAD-ohjelmistot ja sovellukset ovat: CAD- ohjelma: Sähkösovellus: AutoCAD tai AutoCAD Architecture Tasopiirustukset: Pääkaaviot: Piirikaaviot: MagiCAD Electrical MagiCAD Electrical MagiCAD Circuit Designer Ohjelmistojen ja sovellusten versioista on aina projektikohtaisesti sovittava HUS- Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluiden kanssa. DWG-tiedostoversiona käytetään markkinoilla olevaa uusinta tai toiseksi uusinta versiota. Projektikohtaisesti voidaan sopia myös jonkin muun dwg-version käytöstä. Kaikki suunnitelmat on tehtävä hyväksytyillä ohjelmistoilla siten, ettei mukana ole muilla toiminnoilla tehtyjä osioita. 1.3 Ohjeistuksen käyttö Tätä ohjetta noudatetaan kaikissa cad-muotoon laadittavissa piirustuksissa HUS- Kiinteistöt Oy:ssä kun 1. HUS-Kiinteistöt Oy määrittelee hankekohtaisesti, laaditaanko suunnitelmat MagiCAD Electrical -ohjelmistolla vai CADiE:llä 2. Kohteesta tehdään tietomalli

6 / 30 Kun saneerattavissa kohteissa osa kerroksen alueesta jää ennalleen CADiE ohjelmistolla tehdyksi, täytyy MagiCAD Electricalilla muutettu alue rajata tiedostoon selvästi erottuvalla tavalla. Tätä aluetta saa jatkossa muokata vain MagiCADilla, ja aluetta laajennetaan seuraavien projektien yhteydessä. Pienet korjaukset ja muutokset tehdään edelleen CADiE ohjelmistolla, mikäli muutettavan alueen ympäristö on sillä tehty. Kaikkien piirustuksia tuottavien osapuolten on noudatettava tätä ohjetta sekä ohjetta CAD-toimintatavat, Talotekniikan yhteinen. Tämän ohjeen tarkoitus ei ole opettaa MagiCAD Electricalin käyttöä, vaan luoda suuntaviivat ohjelman käytölle HUS-Kiinteistöt Oy:n projekteissa. Oletuksena on, että suunnittelija hallitsee vähintään ohjelma perusominaisuuksien käytön.

7 / 30 2 Projektin aloitus Projekti aloitetaan tilaamalla HUS-Kiinteistöt Oy:ltä kohteeseen liittyvät tiedostot. Kohteen tiedostojen tilaaminen tapahtuu Sirpa Siekkisen kautta 2.1 Uudiskohteet Suunnittelijalle toimitetaan rakennuttajan toimesta rakennuskohtainen MagiCAD Electrical projektitiedosto (MEP), jota käytetään rakennuskohtaisen projektitiedoston pohjana. Tämä tiedosto tehdään nimeämällä uudelleen kopio HUS-Kiinteistöt Oy:n perus- MEPistä. Suunnittelijan vastuulla on tehdä rakennuksen kerroslista (MRD), joka vastaa arkkitehdin toimittamia kerroskorkoja. Hankkeissa on myös varmistettava, että eri suunnitteluosapuolet käyttävät samoja kerroskorkotietoja. 2.2 Saneeraus- ja muutoskohteet Suunnittelijalle toimitetaan rakennuttajan toimesta viimeisimmät ylläpito-dwg-pohjat, sekä kopiot rakennuskohtaisesta MagiCAD Electrical projektitiedostosta (MEP) ja kerroslistasta (MRD), joita suunnittelijan on käytettävä projektissa. Myös näissä kohteissa on varmistettava, että eri suunnitteluosapuolet käyttävät samoja kerroskorkotietoja. Suunnittelijalle toimitettavan MEP-tiedoston id-alue vaihdetaan rakennuttajan toimesta niin, että rakennuksessa yhtä aikaa käynnissä olevilla, eri suunnittelijoilla teetettävillä projekteilla, on oma id-alueensa. Suunnittelija ei saa muuttaa tätä id-aluetta työskentelyn aikana. 3 Sähköteknisten piirustusten ohjeet 3.1 Yleiset piirustustekniset määritykset Symboleina käytetään SFS - standardien mukaisia ja yleisesti hyväksyttyjä piirustusmerkkejä. SFS -EN mukaisia piirrosmerkkejä ei saa toistaiseksi käyttää. Piirrosmerkkien värit määräytyvät käytettävän HUS-Kiinteistöt Oy:n perus-mepin, tai jo olemassa olevan rakennuskohtaisen MEP-tiedoston mukaan, siten että eri järjestelmään kuuluvat symbolit ja johdot ovat omilla piirtotasoillaan ja väreillään. Mikäli suunnittelija käyttää työskentelynsä aikana omaa värimaailmaa, täytyy sekä MEPin, että dwg-tiedostojen värimaailma palauttaa vastaamaan alkuperäistä HUSvärimaailmaa ennen tiedostojen luovuttamista. Symbolien sijainti tasopiirustuksessa tulee vastata niiden todellista sijoitusta. Symbolien kiinnityspiste kuvassa tulee olla joko symbolin keskellä tai sen reunan keskiosassa, riippuen siitä onko sen asennuspaikka katossa/lattiassa vai seinässä.

8 / 30 Viivatyyppeinä käytetään HUS-Kiinteistöt Oy:n käyttämän AutoCADin version ja ohjelmistojen mukaisia vakioviivatyyppejä, joita ei saa muuttaa. 3.2 Verkostopiirustukset Verkostopiirustuksissa esitetään suurempia kokonaisuuksia, kuten pääjakeluverkostoa, koko sairaala-aluetta tai kokonaisia rakennuksia tai rakennusosia kattavia järjestelmiä. Verkostopiirustuksilla tarkoitetaan mittakaavassa 1:1 piirrettyjä verkostokaavioita, kaapelikarttoja sekä johtokaavioita, joissa voidaan käyttää apuna viitepiirustuksia ja ilman mittakaavaa olevia periaate- ja kytkentäpiirustuksia. Viitepiirustuksia sisältäviin piirustuksiin piirretään kaikki ko. alueen järjestelmät lukuun ottamatta turvajärjestelmiä, joista tehdään omat tiedostot. Näistä piirustuksista erotetaan tulostustiedostoina tarvittavat järjestelmäryhmäkohtaiset näkymät. Verkostopiirustuksiin kuuluvat piirustuslajit: 10kV pääjakelu- ja suojauskaaviot 10kV ohjauskaaviot (kauko-ohjaukset) 400V nousukaaviot 400V verkoston ohjauskaaviot (kauko-ohjaukset) Pääjohtotiet (kaapelit, hyllyreitit ja kaapelikanavat) Tasasähköverkostot (24, 48, 60 ja 110V) Ovimerkki ja opastevalot Puhelin runkojohtokaaviot Äänentoisto- ja aikakello runkojohtokaaviot Yhteisantenni runkojohtokaaviot Tietoliikenne runkojohtokaaviot Paloilmoitusjärjestelmäkaaviot Kulunvalvonta- ja työajanseuranta runkojohtokaaviot Turvajärjestelmien runkojohtokaaviot Nousujohtokaavioiden ohjeistus Nousujohtokaavioissa esitetään rakennuksen kaikkien sähkökeskusten viitteelliset sijaintipaikat ja niiden väliset kaapeloinnit. Kaaviossa erotetaan kerrokset kaksoisviivamerkinnällä ja keskukset pyritään sijoittamaan maantieteellisesti mahdollisimman lähelle oikeaa paikkaansa rakennuksen pituussuunnassa. Kaapelien sivuttaisvedot esitetään todellisen asennuksen mukaisissa kerroksissa (ks. liite 1). Koko rakennuksen kaavio laaditaan suunnitelmatiedostoon, johon laaditaan rakennusosakohtaiset näkymät eri välilehdille. Näkymät nimetään rakennusosien mukaan. Kaapelointi piirretään Autocadin viivatyypillä polyline, katkeamattomana viivana alusta loppuun. Johdinviivat ryhmitetään siten, että samansuuntaisista viivoista muodostetaan kolmen ryhmiä, jolloin piirustuksen lukeminen on huomattavasti helpompaa.

9 / 30 Nousujohtokaaviot laaditaan väritulostusvalmiuteen. Käytettävät värit määräytyvät esitettävän jakelujärjestelmän mukaan: Jakelujärjestelmä Johdotusväri Keskusväri Tunnusesimerkki Normaaliverkko Magenta (220) Magenta (6) W21 JK A1.1 Varmennettu Sininen (170) Sininen (5) W22 JK A1.1 Erikoisvaravoima (DC) Punainen (10) Punainen (1) W28 JK A1.1 Suojaerotettu (IT) Vihreä (80) Vihreä (3) W29 JK A1.1 UPS Oranssi (31) Oranssi (30) W23 JK A1.1 UPS varmennettu IT-jakelu Vihreä (80) Oranssi (30) W29 JK A1.1.UPS Tasomääritykset tehdään siten, että kullekin pää- ja nousukeskukselle luodaan omat piirtotasot, jolloin tasohallinta on yksinkertaista ja nopeaa. Kaikki pää- tai nousukeskuksen syöttämät ryhmäkeskukset johtoineen ja teksteineen asetetaan ko. keskuksen mukaiselle piirtotasolle. Nousujohtokaavio laaditaan AutoCad ohjelman perustoiminnoilla käyttäen HUS- Kiinteistöt Oy:n symbolikirjaston blokkeja. Nousujohtokaaviossa esitetään kiinteistön sähkönjakeluun kuuluvat sj-muuntajat, varavoimakoneet, pää- ja nousukeskukset komponentteineen, ryhmäkeskukset (ei kuitenkaan ns. potilaspaikkakeskuksia), leikkaussalien ohjauskeskukset, lääkintäsuojaerotusmuuntajat, UPS-laitteet ja turvasyöttöjärjestelmien akustot, sekä edellisiin liittyvät nousujohdot. Nousujohtokaaviossa esitetään lisäksi varalla olevat käyttökelpoiset (5-johdin-) kaapelit. Pää- ja nousukeskusten lähtövarokkeiden yhteyteen merkitään lähtönumero. Varalähdöt jätetään tyhjiksi ilman selitettä (esim. VARA). Ryhmäkeskussymbolin viereen merkitään keskustunnus. Ryhmäkeskukset, joilla on yhteinen sähköinen ohjaus esitetään nousujohtokaaviossa kehystämällä keskukset pistekatkoviivalla. Lisäksi rakennusosakohtaisen näkymän läpi kulkevat nousujohdot merkitään syöttävän ja syötettävän keskuksen mukaisin tunnuksin. Muita tekstejä ei kaaviossa esitetä. Nousujohtokaavion piirtotasot muodostetaan ryhmäkeskuksia syöttävien pää- ja nousukeskusten tunnusten perusteella. Pää- ja nousukeskusten komponentit ja tekstit, nousujohdot, nousujohtojen tekstit sekä ryhmäkeskukset teksteineen piirretään eri tasoille seuraavasti (esimerkkinä pääkeskus W21 PK A1.1): Sisältö Taso Esimerkki Pää- ja nousukeskuskomponentit tunnus_s W21PKA11_S Nousujohdot tunnus_j W21PKA11_J Nousujohtojen tekstit tunnus_t W21PKA11_T Ryhmäkeskukset teksteineen tunnus_k W21PKA11_K

10 / Tasokuvat Yleiset periaatteet Piirustusten yleinen rakenne perustuu ns. referenssipiirustusten käyttöön ja on selostettu tarkemmin ohjeessa CAD-toimintatavat, Talotekniikan yhteinen. Alla on esitetty tiivistetyt ohjeet: suunnitelman pohjana oleva arkkitehtipiirustus on ns. ulkopuolinen viitepiirustustiedosto (External Reference Drawing), jolle täytyy antaa asetus Overlay varsinainen suunnitelma mallinnetaan luonnollisessa 1:1 mittakaavassa arkkitehtipohjan päälle kaikki Meilahden alueen rakennukset on sijoitettu samaan peruskoordinaatistoon tulostus hoidetaan haluttuun mittakaavaan ns. tulostuspiirustuksen avulla, joka on oma erillinen tiedostonsa (jossa varsinainen suunnitelma on viitepiirustuksena) tiedostot nimetään tämän ohjeen mukaisesti piirustusmerkkien koko valitaan 1:50 tulostussuhdetta varten. Asemapiirustuksissa tai muissa selvästi suurempaan mittakaavaan tulostettavissa dokumenteissa voidaan käyttää suurempaa symbolikokoa Suunnitelmapiirustus Rakennuksesta ylläpidetään kaksi kerroskohtaista suunnitelmapiirustusta. S41... ja S51..., joissa esitetään eri järjestelmien pisteet ja johdotukset. S41 :ssä esitetään: Vahvavirtataso sekä merkki- ja turvavalaistus Potentiaalintasaus Aikakello Yhteisantennijärjestelmä Merkinanto- ja kutsulaitteet Puhelin, pikapuhelin, äänentoisto ja sairaalapalvelu Paloilmoitusjärjestelmä AV- ja Kuvaverkko (Pax) Atk- ja tietoliikennejärjestelmät S51 :ssä esitetään Rikosilmoitus- ja videovalvontajärjestelmät Kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja päällekarkausjärjestelmät S51 järjestelmät sisältävät salassa pidettäviä järjestelmiä, joten niiden kopioiden säilyttäminen ei ole sallittua ja tietojen antaminen ulkopuolisille on kielletty.

11 / 30 Viitepiirustuksen valmistelu tehdään MagiCAD Electrical ohjelman Drawing Cleaning Utility -toiminnolla ( tiedoston siivous ), viitteen väri on nro 8 harmaa Viitepiirustuksen sijainti tallennetaan suhteellisena polkuna (esim...\ark\a1001.dwg). Suunnitelmapiirustukset mallinnetaan MagiCAD Electrical ohjelman toiminnoilla mittakaavaan 1:1 ja niissä esitetään eri järjestelmien pisteiden paikat ja johdotukset. Kaapelointi mallinnetaan MagiCAD Electrical ohjelman johdotustoiminolla, käyttäen oikeita kaapelityyppejä. Kaapelimerkintöjä käytettäessä ne on tehtävä MagiCADin älykkäillä objekteilla, jotka lukevat tiedon kaapelista. Syöttävän järjestelmän jännite on merkittävä tasopiirustukseen ryhmäsymbolin viereen, mikäli se ei ole 230V. Ryhmäsymbolit valitaan järjestelmäkohtaisesti: Normaalijakelu = ympyrä Varavoimajakelu = soikio UPS-jakelu = soikio jonka vieressä teksti UPS IT-jakelu = soikio jonka vieressä teksti IT Erikoisvaravoimajakelu = soikio jonka vieressä teksti EV sekä käytetty jännite UPS varmennettu IT-jakelu = soikio jonka vieressä teksti UPS/IT Muita kuin MagiCAD Electricalin älykkäitä rasiayhdistelmä-objekteja ei saa käyttää. Käytettäessä MagiCAD Electricalin rasiayhdistelmä-objekteja, täytyy niiden sisältö vastata todellisuutta, niiden sisältämät rasiat täytyy määritellä oikeille järjestelmille, ja yhdistelmille täytyy antaa mahdollisimman lähelle oikeat mitat. Rasiayhdistelmät tulevat automaattisesti omalle tasolleen, joten ne voidaan näyttää halutulla tavalla eri järjestelmien tulostusnäkymissä. Rasiayhdistelmien sisältö täytyy esittää piirustuskohtaisessa merkkien selityksessä. Kohdissa, joissa ei käytetä rasiayhdistelmiä, eri järjestelmien rasioita ei saa mallintaa päällekkäin. Mikäli kaikki rasiat eivät mahdu rinnakkain tilaan, nostetaan telerasiat vahvavirtarasioiden yläpuolelle ja merkitään niiden oikea paikka viiteviivalla. Viiteviivoja piirrettäessä tulee käyttää MagiCADin älykkäitä tekstiobjekteja. Tällöin malliin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti, ja tekstiobjektit tulevat myös aina oikeille layereille. Rakennukseen suunniteltavista valaisimista tehdään oma valikko rakennuksen ME- Piin. Valaisinpositiosymbolina käytetään kuusikulmion muotoista tekstiobjektia. Muut tasopiirustukset kuin suunnitelmapiirustus ovat tulostustiedostoja, jotka käyttävät viitepiirustuksenaan suunnitelmapiirustusta.

12 / MagiCAD / CADiE yhdistelmätasopiirustukset Kun aiemmin CADiE ohjelmistolla laadittua suunnitelmapiirustusta muokataan Magi- CAD Electrical ohjelmalla, täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että niillä tehtyjä alueita ei sekoiteta eikä muokata ristiin. Kyseiset alueet täytyy merkitä yksiselitteisen selvästi, ja seuraavien projektien yhteydessä nimenomaan MagiCADilla tehtyä aluetta laajennetaan. MagiCADillä tehdyllä alueella olevien keskusten kaaviot tehdään myös MagiCADillä lukemalla tasossa olevat ryhmät keskuskaavion lähtöihin (ks. kohta Keskuskaaviot ). MagiCAD Electricalilla tehtävää aluetta on tarkoitus laajentaa sitä mukaa, kuin rakennusta/kerrosta saneerataan tai muutetaan, kunnes koko rakennus/kerros on tehty sillä Tulostustiedostot Tulostuspiirustuskokoina käytetään vakiopiirustuskokoja ja mittakaavoja, jotka vastaavat perinteisiä paperitulosteita. Arkin reunat ja mview-ikkunan rajaukset tehdään omille piirtotasolleen ja niiden värinä käytetään viitepiirustuksen väriä (8). Tulostustiedosto käyttää viitepiirustuksinaan (xref) suunnitelmapiirustusta ja arkkitehtipohjaa, jolloin tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti tulostustiedostoihin. Tulostustiedoston model tilassa tehdään tasomäärittelyt (layer:ien näkyvyydet) ja layout tilassa määritetään tulostusalueet. Tulostustiedostojen tasomäärittelyssä on huomioitava suunnitelmatiedostot, joissa on käytetty sekä CADiE, että MagiCAD Electrical ohjelmistojen layer-nimiä. Esitettävään järjestelmään kuuluvat objektit tulee näkyä oikein riippumatta siitä, kummalla ohjelmistolla niitä on suunnitelmapiirustukseen tuotettu. Tähän avuksi voi käyttää AutoCADin Layer Filter toimintoa. Tulostustiedostossa tulee Visretain muuttujan arvo olla 1. Tulostustiedostoon liitetään blokkina nimiö ja sen yläpuolelle paikannuskaavio sekä piirustuskohtaiset merkkien selitykset. Värikuvia tulostettaessa käytettävät viivanleveydet sekä tulostusvärit määräytyvät Väritaso.ctb kynäasetustiedoston mukaisesti. 3.4 Keskuskaaviot Keskuskaavioiden piirustuslajit Pääkaaviot Piirikaaviot Kokoonpanopiirustukset Kojeluettelot

13 / Keskuskaavioiden ohjeistus Kaaviot piirretään yleensä ilman mittakaavaa. Kaavioissa esitetään symbolein ja johdotusviivoin keskuksen yms. toiminnallinen kokonaisuus. Yksityiskohtaisempi esitys tehdään piirikaaviomuodossa. Kaavioihin saattaa sisältyä myös tekstimuotoisia toimintaselostuksia. Keskusten pääkaaviot luodaan MagiCAD Electrical ohjelmalla keskuskohtaisesti. Keskusten pääkaavioiden tietosarakkeet tulee täyttää kaikilta osin, vähintään piirikaavionumero, sulake /varoke, kaapelityyppi / poikkipinta ja nimitys, muut kohdat tarpeen mukaan. Pääkaaviot luodaan generoimalla ne ryhmitetyistä tasopiirustuksista. Tämä edellyttää ryhmäsyöttösymbolien yksilöimistä. Toisin sanoen täsmälleen samaa tietosisältöä ei saa laittaa useampaan symboliin, eikä niitä saa jättää myöskään tyhjiksi. Uusia lähtöjä lisättäessä ne mallinnetaan ensin tasopiirustuksiin ja lisätään pääkaavioon MagiCADin toiminnoilla. (Myöhemmin saatavissa MagiCAD Electrical versioissa voi pääkaaviot kytkeä tasojen lähtöihin myös jälkikäteen, mutta tällä hetkellä pääkaaviot luodaan ja lisäykset tehdään yllä olevan ohjeen mukaisesti.) Lähtöjen tekstisisältöä voidaan muokata sekä pääkaaviossa että tasopiirustuksen ryhmäsyöttösymbolissa. Muutosten jälkeen täytyy tiedot aina päivittää niin, että tasopiirustuksen ja keskuskaavion lähdöt ovat samansisältöiset (päivityssuunnat keskus > taso tai taso > keskus, riippuen siitä, kummassa muutokset tehdään). Lähdön graafiseen esitystapaan tehdyt muutokset eivät edellytä päivittämistä tasopiirustukseen päin. Piirikaaviot laaditaan MagiCAD Circuit Designer ohjelmalla. 3.5 Muuntamot Muuntamokuvien piirustuslajit Muuntamoiden laitesijoittelu Muuntamon pääkaavio Kojeiston kokoonpanopiirustus Koestuspöytäkirja Muuntamokuvien ohjeistus Muuntamoiden laitesijoittelupiirustukset laaditaan MagiCAD Electrical ohjelmalla käyttäen arkkitehtipiirustusta viitepiirustuksena (xref), laitteistot piirretään mittakaavassa 1/1. Laitesijoituspiirustus voi olla osakuva, jossa esitetään ainoastaan sähkötilat ja laitesijoittelu, tällöin tulosteen kokona käytetään A3, mikäli mahdollista. Muut sähköasennukset piirretään kokonaiseen tasopiirustukseen.

14 / 30 Muuntamon pääkaavio ei ole mittakaavaan sidottu ja laaditaan yleensä kokoon A3. Kojeiston kokoonpanopiirustus laaditaan, mikäli mahdollista mittakaavaan 1/1 ja tulostetaan tarvittavaan mittakaavaan (tulosteen koko A3). 3.6 Varavoima Varavoimakuvien piirustuslajit Varavoimakoneen kokoonpanopiirustukset Automatiikan kaaviot toimintaselostuksineen Käyttö ja -huolto-ohjeet Kokoonpanopiirustukset toimittaa laitetoimittaja. Ne laaditaan mittakaavaan 1/1 ja tulostetaan tarvittavaan mittakaavaan. Automatiikkakaavioiden osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin kohdassa Muuntamokuvien ohjeistus. Varavoimalaitoksen käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan ohjekirjan muotoon ja toimitetaan tilaajalle sekä paperi-, että digitaalimuodossa.

15 / 30 4 MagiCAD Electrical projektitiedoston (MEP) käyttö 4.1 Yleistä MagiCAD Electricalin toiminta perustuu rakennuskohtaisen projektitiedoston (MEP) käyttöön. Se sisältää tiedot rakennuksessa käytettävistä järjestelmistä ja tuotteista. Kohteena olevan projektin alueella suunnitelmapiirustuksissa (tasopiirustuksissa) ei saa käyttää muita, kuin kyseisen rakennuskohtaisen MEPin sisältämiä tuotteita. Mikäli uusia tuotteita tarvitaan, ne lisätään ensin MEPiin ja tuodaan sitten vasta tasoihin. Suunnittelijalle toimitettavan MEPin id-alue vaihdetaan, jolloin suunnittelija ei pysty muokkaamaan olemassa olevia tuotetietoja. Tällöin vältytään päällekkäisyyksiltä myös silloin, kun samassa rakennuksessa on meneillään useampi projekti eri suunnittelijoiden toimesta. Suunnittelija ei saa muuttaa tätä id-aluetta. Suunnittelijan lisätessä tarvitsemiaan tuotteita MEPiin, niille tulee jokaiselle yksilöllinen tuoteryhmäkohtainen id siitä tunnussarjasta, joka ko. MEPiin on vaihdettu. 4.2 Järjestelmät Suunnittelijalle toimitettava MEP sisältää HUS-Kiinteistöt Oy:n RYHTI- laitetunnusjärjestelmän mukaiset järjestelmät. Katso kohta Sähkö- ja telepiirustusten tasojako ja dokumentti 04. Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ & TELE. Muita järjestelmätunnuksia ja -nimiä ei saa käyttää ilman HUS-Kiinteistöt Oy:n lupaa. Laitteet ja kaapeloinnit on mallinnettava käyttäen aina kyseisen käyttötarkoituksen mukaista järjestelmää. 4.3 Tuotetiedot MEP sisältää tiedot tuotteista, joita rakennuksessa on käytettävissä (pistorasiat, kytkimet, valaisimet, kaapelit, jne.)

16 / 30 Kukin MEPissä oleva tuote sisältää tietoja sen mukaan, onko se valittu valmistajan tietokannasta, vai onko kyseessä yleiskäyttöinen tuote kuten esim. Pistor. 2-os maad. Tuote itsessään ei ole siis piirrosmerkki, vaan se sisältää tiedon 2d-piirrosmerkistä ja 3d-mallista, joiden avulla tuote esitetään suunnitelmatiedostoissa. Suunnittelija voi laajentaa tätä tuotevalikoimaa tarpeen mukaan. Paras menettely tässä on käyttää olemassa olevaa samankaltaista tuotetta mallina (New/copy of selected -toiminto), jolloin tuotteelle tärkeät määrittelyt kopioituvat mukana. Tärkein näistä määrittelyistä on Layer code {PV}: jolla kerrotaan layer-nimeen tulevat 7. ja 8. merkki, katso kohta Sähkö- ja telepiirustusten tasojako. Esimerkki tuotevalikon yhdestä rivistä ja ko. tuotteen tiedoista:

17 / 30 Esimerkki yleiskäyttöisestä tuotteesta: Tuotteiden 3d-malleina on hyvä käyttää MagiCADin internetissä olevasta tuotetietokannasta löytyviä malleja, mikäli mahdollista. Mikäli sopivaa tuotemallia ei ko. tietokannassa ole, kannattaa käyttää yksinkertaisia Box tai Cylider muotoisia peruskappaleita, joille määritellään tuotedialogissa koko ja kiintopiste, jotka vastaavat riittävällä tarkkuudella oikeaa tuotetta. Varsinkin valaisimien kohdalla tämä on tärkeää, jotta niiden vaatima tila voidaan risteilytarkasteluja varten osoittaa.

18 / Piirtotasot (layerit) ja värit MagiCADilla mallinnettaessa MEPissä määritellään, miten layerit muodostuvat ja mille layereille objektit sijoitetaan (katso myös kohta Sähkö- ja telepiirustusten tasojako ). Esimerkki MEPin layer määrittelyistä: Esimerkki MEPin järjestelmämäärittelyistä:

19 / 30 Suunnitelmapiirustuksissa käytettävä HUS-Kiinteistöt Oy:n värimaailma määritellään MEPissä näiden Layer definition ja Systems määrittelyjen yhdistelmällä. MagiCAD Electricalin Update Drawing Data toiminto palauttaa dwg:ssä mahdollisesti käsin tehdyt muutokset objektien väreissä ja siirrot toisille layereille. Tämän vuoksi näitä muutoksia objekteille ei pitäisi tehdä AutoCADin toiminnoilla. Suunnittelija voi muuttaa näitä MEPin värimäärittelyjä työskentelyn ajaksi haluamallaan tavalla, esimerkiksi työskentelymukavuussyistä. Värimaailma rakennuksen MEPissä ja dwg-tiedostoissa täytyy kuitenkin palauttaa alkuperäisen HUS-Kiinteistöt Oy:n toimittaman MEPin värimaailman mukaiseksi ennen niiden luovutusta. Sen vuoksi kannattaa säästää alkuperäinen MEP tallessa, koska sieltä voi Merge project toiminnolla palauttaa alkuperäiset määrittelyt. Tämän jälkeen täytyy kaikki suunnitelmapiirustukset käsitellä Update Drawing Data toiminnolla HUS-Kiinteistöt Oy:n värimaailman palauttamiseksi.

20 / 30 5 MagiCAD mallinnus HUS-Kiinteistöt Oy:n kohteissa 5.1 Yleistä Mallinnus kannattaa tehdä alusta alkaen niin, että huomioidaan projektissa sovitut mallinnuksen tarkkuusvaatimukset. Yleisesti ottaen mallintamiseen pitäisi käyttää vain MagiCADin ominaisuuksia. Mallintaminen alusta pitäen oikein säästää paljolta työltä, sillä mallien korjaaminen jälkikäteen on paljon vaikeampaa. 5.2 Mallinnustarkkuus Perustarkkuus on, että johtotiet, pääkaapelireitit ja valaisimet mallinnetaan todenmukaisesti. Tilaajan kanssa sovitut mallihuoneet mallinnetaan tarkemmin (mm. myös asennuskalusteiden 3d-mallien täsmällinen sijoittelu). Suuremmasta mallinnustarkkuudesta sovitaan projektikohtaisesti. 5.3 Johtotiet Mallinnetaan todenmukaisesti oikeisiin korkoihin niin, että vahvavirta- ja telehyllyt tulevat omille järjestelmilleen. Huomioidaan risteilyt iv-kanavien, tiedossa olevien rakenteiden jne. kanssa. Toiseen kerrokseen johtavat johtotiet mallinnetaan aina kerrosten lattiakorkoihin. Eli jos kerroskorkeus on esim. 3000, ylöspäin menevä johtotie mallinnetaan z-korkoon 3000, alaspäin menevä z-korkoon Pääkaapelireitit (kaapelipaketti) Pääkaapelireitit mallinnetaan Cable Packets toiminnolla noudattaen todellisia suunniteltuja reittejä. Nousujohdot mallinnetaan keskusten välille tällä toiminnolla. Tällöin älykkäillä viiteviivoilla saadaan myös piirustukseen tieto, mitä kaapeleita milläkin kohdalla reittiä kulkee. Tämä auttaa suunnittelijaa hyvään lopputulokseen pääreittien suunnittelussa.

21 / 30 Esimerkki kaapelireitistä, johon on liitetty nousujohdot: Eri järjestelmien pääreitit mallinnetaan omille hyllyilleen, sen mukaan kuin ne suunnitellaan asennettaviksikin. Toiseen kerrokseen johtavat kaapelipaketit mallinnetaan aina kerrosten lattiakorkoihin. Eli jos kerroskorkeus on esim. 3000, ylöspäin menevä kaapelipaketti mallinnetaan z- korkoon 3000, alaspäin menevä z-korkoon Valaisimet Asennetaan oikeisiin korkoihin, huomioiden alakatot jne. Jokaiselle valaisimelle valitaan 3d-malli. Voidaan käyttää joko yksinkertaista, pelkästään todenmukaisilla ulkomitoilla määriteltyä geometriaa, tai valaisinvalmistajien 3dmalleja todellisista valaisimista. 5.6 Muut tuotteet Asennuskalusteille ja muille tuotteille annetaan todenmukaiset asennuskorkeudet, niin että esimerkiksi hyllylle asennettava pistorasia sijaitsee oikeassa z-korossa ja lattiarasia lattiakorossa. Asennuskalusteille määritellään MEPissä 3d-malli, joka automaattisesti seuraa tuotteen 2d-symbolin sijoitusta. 3d-mallien poikkeava sijoittelu 2d-symboleihin nähden määritellään, jos projektissa niin sovitaan (esimerkkinä ovipielessä päällekkäin olevien kalusteiden sijoittelussa todellisuus/asennuspiirustus). Jos käytetään MagiCAD Electricalin älykkäitä rasiayhdistelmäobjekteja, niille määritellään realistinen koko ja asennetaan kourun kanssa oikeaan korkoon.

22 / Kaapelit Kaapelit pyritään mallintamaan todellisiin asennuskorkoihin, mutta ryhmitykset ja asennusreitit mallinnetaan normaaleja piirtotapoja noudattaen, ottaen huomioon tulostettavien asennuspiirustusten luettavuus. Toiseen kerrokseen johtavat kaapelit mallinnetaan läpivientikohdassa aina kerrosten lattiakorkoihin. Eli jos kerroskorkeus on esim. 3000, ylöspäin menevä kaapeli mallinnetaan z-korkoon 3000, alaspäin menevä z-korkoon Siirtyminen kerroksesta toiseen (Connect node) Johtoteiden, kaapelipakettien ja kaapeleiden siirtyminen kerroksesta toiseen tehdään käyttäen Connection node objekteja. Asennetut Connection nodet käydään poimimassa toisen kerroksen tiedostoon Connect node toiminnolla, jolloin ne tulevat täsmälleen samoihin kohtiin. Objektien ulkonäkö vastaa normaaleja ylös/alas osoittavia nuolia. Esimerkki siirtymisestä toiseen kerrokseen Connection node objekteilla: 5.9 Kerroslista (MRD) Rakennuksen kerroslista, MRD-tiedosto, on yksinkertainen MagiRoom malli, johon on tallennettu rakennuksen todelliset kerroskorot ja korkeudet ilman geometriaa. Kerrosten suunnitelmatiedostot kytketään kerroslistan kyseessä olevaan kerrokseen. Tällöin ohjelma tietää kerroksen todellisen korkoaseman, vaikka kerrosten dwgtiedostojen origo onkin z=0 korossa.

23 / 30 Esimerkki kerroslistasta Käyttö mahdollistaa tiedon hyödyntämisen kerroksesta toiseen, esimerkiksi pääkaapelireittien pituuksien mittaamisessa ja kaapelimäärien listaamisessa. Connect node toiminto edellyttää myös kerroslistan käyttöä. Rakennuksen sähkösuunnitelmamallien tallentaminen IFC muotoon niin, että kerrosten mallit asettuvat oikeisiin korkoihin, edellyttää MRD mallin käyttöä. Kerroslista tulee laatia vastaamaan todellisia arkkitehdin toimittamia kerroskorkeustietoja. Mikäli kerroksen lattiakorko vaihtelee, tulee Autocad-ohjelman asettaman rajoitteen vuoksi kerroslistassa koroksi määrittää määräävin korkotieto tällaisessa kerroksessa. Koska risteilytarkastelua varten on välttämätöntä, että LVI- ja sähkösuunnitelmamallit sijaitsevat samassa korkomaailmassa, on sähkösuunnittelijan näin ollen syytä valita kerroskorot HUS-Kiinteistöt Oy:n LVI-projekteista. Mikäli LVI-projektin korkotiedot poikkeavat arkkitehdin ilmoittamista, on syytä tarkistaa mistä poikkeama johtuu ja tarvittaessa huolehtia, että korot korjataan LVI-suunnitelmatiedostojen hyödyntäminen Sähkösuunnitelmaa mallinnettaessa kannattaa heti alusta alkaen hyödyntää MagiCAD HPV sovelluksella laadittuja lvi-suunnitelmatiedostoja risteilyjen tarkastamiseen. Kun lvi-suunnitelmatiedostot kutsutaan työskentelyn ajaksi viitepiirustuksena sähkösuunnitelmatiedostoon, voidaan kanavien ja putkien korkoja ja kokoja tarkastella MagiCADin toiminnolla. Kun Viewport Preferences määrittelyissä asettaa haluamansa objektityypit näkymään 3d-muodossa, voi risteilyjä tarkastella visuaalisesti pyörittämällä näkymää ruudulla. Jotta lvi-suunnitelmatiedostoja voi hyödyntää täysin, se edellyttää joko lviprojektitiedostojen saamista suunnittelijalta, tai sitä, että lvi-suunnittelija tallentaa projektitiedot dwg-tiedostoihin. Mikäli käytössä on NavisWorks ohjelmisto, sitä kannattaa käyttää mallien visuaaliseen tarkasteluun.

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Päivitys Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electricalin päivityspaketti sisältää kirjaston keskuskaavioissa (pää-, mittaus- ja ryhmäkeskus) käytettäville piirrosmerkeille. Piirrosmerkit

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje

NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje NewsWay Sivuaineiston siirtojärjestelmä Pikaohje Sanomapaino Palvelupiste +358 9 122 3900 Palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi http://www.sanomapaino.fi http://sivut.sanoma.fi Java pitää olla aktivoituna

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electrical -ohjelmiston erillinen päivitys sisältää lisäyksiä mm. ohjelmiston perusversion blokkikirjastoihin, uuden suomenkielisen MS Access osatietokannan

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo T A R R A O P A S

Sisällysluettelo T A R R A O P A S isällysluettelo 1 Tarraeditori 3 1.1 Label-ikkunan osat.3 1.2 Label ikkunan toiminnot 4 1.3 Layout-ikkunan osat...5 1.4 Layout-ikkunan toiminnot..5 2 Tarrojen tekeminen 7 3 Tulostusasetukset...8 Esimerkki

Lisätiedot

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä-

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO:

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: JYRSIN OH6MP 1 JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: -Mikä jyrsin? -Tekniset tiedot. -Asetukset. -Tiedostomuodot: --Jyrsimen JYR-muoto. --Muunnos-ohjelmat. --PCX-tiedosto. --DXF-tiedosto. --PIC-tiedosto. --JYRVIRI-ohjelma.

Lisätiedot