SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄH-CAD toimintatavat 2010 MagiCAD Electrical ohjeistus Versio 1 01.03.2010"

Transkriptio

1 Versio

2 MUUTOKSET Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 1 Ohjeen 1. versio Kimmo Heljomaa/ Sirpa Siekkinen

3 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ SÄH-CAD toimintatapaohjeen tarkoitus Ohjelmistovaatimukset Ohjeistuksen käyttö PROJEKTIN ALOITUS Uudiskohteet Saneeraus- ja muutoskohteet SÄHKÖTEKNISTEN PIIRUSTUSTEN OHJEET Yleiset piirustustekniset määritykset Verkostopiirustukset Nousujohtokaavioiden ohjeistus Tasokuvat Yleiset periaatteet Suunnitelmapiirustus Tulostustiedostot Keskuskaaviot Keskuskaavioiden piirustuslajit Keskuskaavioiden ohjeistus Muuntamot Muuntamokuvien piirustuslajit Muuntamokuvien ohjeistus Varavoima Varavoimakuvien piirustuslajit MAGICAD ELECTRICAL PROJEKTITIEDOSTON (MEP) KÄYTTÖ Yleistä Järjestelmät Tuotetiedot Piirtotasot (layerit) ja värit MAGICAD MALLINNUS HUS-KIINTEISTÖT OY:N KOHTEISSA Yleistä Mallinnustarkkuus Johtotiet Pääkaapelireitit (kaapelipaketti) Valaisimet Muut tuotteet Kaapelit Siirtyminen kerroksesta toiseen (Connect node) Kerroslista (MRD) LVI-suunnitelmatiedostojen hyödyntäminen Törmäystarkastelut PIIRUSTUSTEN TIEDOSTONIMEN MUODOSTAMINEN Tasopiirustukset Keskuspiirustukset Nousujohtokaaviot Suunnitelmatiedostot Sähkö- ja telepiirustusten nimeämisessä käytettävät sisältökohtaiset koodit

4 SÄHKÖ- JA TELEPIIRUSTUSTEN TASOJAKO Layer-nimien muodostuminen Merkkien selitykset DOKUMENTTIEN YHDISTÄMINEN YLLÄPITOSARJAAN Yleiset periaatteet Kaaviot Tasopiirustukset Tasopiirustuksen aluerajaus LIITTEET Liite 1 Nousujohtokaavion esimerkkipiirustus

5 / 30 1 Yleistä 1.1 SÄH-CAD toimintatapaohjeen tarkoitus Tämä toimintatapaohje koskee HUS-Kiinteistöt Oy:lle sähköisessä muodossa toimitettavia sähkösuunnittelu- ja loppupiirustusdokumentteja. Ohjetta ja sen liitteitä on noudatettava kaikissa HUS-Kiinteistöt Oy:n uusissa kohteissa, sekä nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustöissä. Tämä ohje täydentää ohjetta CAD-toimintatavat, Talotekniikan yhteinen. 1.2 Ohjelmistovaatimukset HUS-Kiinteistöt Oy:n hyväksymät suunnitteludokumenttien tuottamisessa käytettävät CAD-ohjelmistot ja sovellukset ovat: CAD- ohjelma: Sähkösovellus: AutoCAD tai AutoCAD Architecture Tasopiirustukset: Pääkaaviot: Piirikaaviot: MagiCAD Electrical MagiCAD Electrical MagiCAD Circuit Designer Ohjelmistojen ja sovellusten versioista on aina projektikohtaisesti sovittava HUS- Kiinteistöt Oy:n CAD-palveluiden kanssa. DWG-tiedostoversiona käytetään markkinoilla olevaa uusinta tai toiseksi uusinta versiota. Projektikohtaisesti voidaan sopia myös jonkin muun dwg-version käytöstä. Kaikki suunnitelmat on tehtävä hyväksytyillä ohjelmistoilla siten, ettei mukana ole muilla toiminnoilla tehtyjä osioita. 1.3 Ohjeistuksen käyttö Tätä ohjetta noudatetaan kaikissa cad-muotoon laadittavissa piirustuksissa HUS- Kiinteistöt Oy:ssä kun 1. HUS-Kiinteistöt Oy määrittelee hankekohtaisesti, laaditaanko suunnitelmat MagiCAD Electrical -ohjelmistolla vai CADiE:llä 2. Kohteesta tehdään tietomalli

6 / 30 Kun saneerattavissa kohteissa osa kerroksen alueesta jää ennalleen CADiE ohjelmistolla tehdyksi, täytyy MagiCAD Electricalilla muutettu alue rajata tiedostoon selvästi erottuvalla tavalla. Tätä aluetta saa jatkossa muokata vain MagiCADilla, ja aluetta laajennetaan seuraavien projektien yhteydessä. Pienet korjaukset ja muutokset tehdään edelleen CADiE ohjelmistolla, mikäli muutettavan alueen ympäristö on sillä tehty. Kaikkien piirustuksia tuottavien osapuolten on noudatettava tätä ohjetta sekä ohjetta CAD-toimintatavat, Talotekniikan yhteinen. Tämän ohjeen tarkoitus ei ole opettaa MagiCAD Electricalin käyttöä, vaan luoda suuntaviivat ohjelman käytölle HUS-Kiinteistöt Oy:n projekteissa. Oletuksena on, että suunnittelija hallitsee vähintään ohjelma perusominaisuuksien käytön.

7 / 30 2 Projektin aloitus Projekti aloitetaan tilaamalla HUS-Kiinteistöt Oy:ltä kohteeseen liittyvät tiedostot. Kohteen tiedostojen tilaaminen tapahtuu Sirpa Siekkisen kautta 2.1 Uudiskohteet Suunnittelijalle toimitetaan rakennuttajan toimesta rakennuskohtainen MagiCAD Electrical projektitiedosto (MEP), jota käytetään rakennuskohtaisen projektitiedoston pohjana. Tämä tiedosto tehdään nimeämällä uudelleen kopio HUS-Kiinteistöt Oy:n perus- MEPistä. Suunnittelijan vastuulla on tehdä rakennuksen kerroslista (MRD), joka vastaa arkkitehdin toimittamia kerroskorkoja. Hankkeissa on myös varmistettava, että eri suunnitteluosapuolet käyttävät samoja kerroskorkotietoja. 2.2 Saneeraus- ja muutoskohteet Suunnittelijalle toimitetaan rakennuttajan toimesta viimeisimmät ylläpito-dwg-pohjat, sekä kopiot rakennuskohtaisesta MagiCAD Electrical projektitiedostosta (MEP) ja kerroslistasta (MRD), joita suunnittelijan on käytettävä projektissa. Myös näissä kohteissa on varmistettava, että eri suunnitteluosapuolet käyttävät samoja kerroskorkotietoja. Suunnittelijalle toimitettavan MEP-tiedoston id-alue vaihdetaan rakennuttajan toimesta niin, että rakennuksessa yhtä aikaa käynnissä olevilla, eri suunnittelijoilla teetettävillä projekteilla, on oma id-alueensa. Suunnittelija ei saa muuttaa tätä id-aluetta työskentelyn aikana. 3 Sähköteknisten piirustusten ohjeet 3.1 Yleiset piirustustekniset määritykset Symboleina käytetään SFS - standardien mukaisia ja yleisesti hyväksyttyjä piirustusmerkkejä. SFS -EN mukaisia piirrosmerkkejä ei saa toistaiseksi käyttää. Piirrosmerkkien värit määräytyvät käytettävän HUS-Kiinteistöt Oy:n perus-mepin, tai jo olemassa olevan rakennuskohtaisen MEP-tiedoston mukaan, siten että eri järjestelmään kuuluvat symbolit ja johdot ovat omilla piirtotasoillaan ja väreillään. Mikäli suunnittelija käyttää työskentelynsä aikana omaa värimaailmaa, täytyy sekä MEPin, että dwg-tiedostojen värimaailma palauttaa vastaamaan alkuperäistä HUSvärimaailmaa ennen tiedostojen luovuttamista. Symbolien sijainti tasopiirustuksessa tulee vastata niiden todellista sijoitusta. Symbolien kiinnityspiste kuvassa tulee olla joko symbolin keskellä tai sen reunan keskiosassa, riippuen siitä onko sen asennuspaikka katossa/lattiassa vai seinässä.

8 / 30 Viivatyyppeinä käytetään HUS-Kiinteistöt Oy:n käyttämän AutoCADin version ja ohjelmistojen mukaisia vakioviivatyyppejä, joita ei saa muuttaa. 3.2 Verkostopiirustukset Verkostopiirustuksissa esitetään suurempia kokonaisuuksia, kuten pääjakeluverkostoa, koko sairaala-aluetta tai kokonaisia rakennuksia tai rakennusosia kattavia järjestelmiä. Verkostopiirustuksilla tarkoitetaan mittakaavassa 1:1 piirrettyjä verkostokaavioita, kaapelikarttoja sekä johtokaavioita, joissa voidaan käyttää apuna viitepiirustuksia ja ilman mittakaavaa olevia periaate- ja kytkentäpiirustuksia. Viitepiirustuksia sisältäviin piirustuksiin piirretään kaikki ko. alueen järjestelmät lukuun ottamatta turvajärjestelmiä, joista tehdään omat tiedostot. Näistä piirustuksista erotetaan tulostustiedostoina tarvittavat järjestelmäryhmäkohtaiset näkymät. Verkostopiirustuksiin kuuluvat piirustuslajit: 10kV pääjakelu- ja suojauskaaviot 10kV ohjauskaaviot (kauko-ohjaukset) 400V nousukaaviot 400V verkoston ohjauskaaviot (kauko-ohjaukset) Pääjohtotiet (kaapelit, hyllyreitit ja kaapelikanavat) Tasasähköverkostot (24, 48, 60 ja 110V) Ovimerkki ja opastevalot Puhelin runkojohtokaaviot Äänentoisto- ja aikakello runkojohtokaaviot Yhteisantenni runkojohtokaaviot Tietoliikenne runkojohtokaaviot Paloilmoitusjärjestelmäkaaviot Kulunvalvonta- ja työajanseuranta runkojohtokaaviot Turvajärjestelmien runkojohtokaaviot Nousujohtokaavioiden ohjeistus Nousujohtokaavioissa esitetään rakennuksen kaikkien sähkökeskusten viitteelliset sijaintipaikat ja niiden väliset kaapeloinnit. Kaaviossa erotetaan kerrokset kaksoisviivamerkinnällä ja keskukset pyritään sijoittamaan maantieteellisesti mahdollisimman lähelle oikeaa paikkaansa rakennuksen pituussuunnassa. Kaapelien sivuttaisvedot esitetään todellisen asennuksen mukaisissa kerroksissa (ks. liite 1). Koko rakennuksen kaavio laaditaan suunnitelmatiedostoon, johon laaditaan rakennusosakohtaiset näkymät eri välilehdille. Näkymät nimetään rakennusosien mukaan. Kaapelointi piirretään Autocadin viivatyypillä polyline, katkeamattomana viivana alusta loppuun. Johdinviivat ryhmitetään siten, että samansuuntaisista viivoista muodostetaan kolmen ryhmiä, jolloin piirustuksen lukeminen on huomattavasti helpompaa.

9 / 30 Nousujohtokaaviot laaditaan väritulostusvalmiuteen. Käytettävät värit määräytyvät esitettävän jakelujärjestelmän mukaan: Jakelujärjestelmä Johdotusväri Keskusväri Tunnusesimerkki Normaaliverkko Magenta (220) Magenta (6) W21 JK A1.1 Varmennettu Sininen (170) Sininen (5) W22 JK A1.1 Erikoisvaravoima (DC) Punainen (10) Punainen (1) W28 JK A1.1 Suojaerotettu (IT) Vihreä (80) Vihreä (3) W29 JK A1.1 UPS Oranssi (31) Oranssi (30) W23 JK A1.1 UPS varmennettu IT-jakelu Vihreä (80) Oranssi (30) W29 JK A1.1.UPS Tasomääritykset tehdään siten, että kullekin pää- ja nousukeskukselle luodaan omat piirtotasot, jolloin tasohallinta on yksinkertaista ja nopeaa. Kaikki pää- tai nousukeskuksen syöttämät ryhmäkeskukset johtoineen ja teksteineen asetetaan ko. keskuksen mukaiselle piirtotasolle. Nousujohtokaavio laaditaan AutoCad ohjelman perustoiminnoilla käyttäen HUS- Kiinteistöt Oy:n symbolikirjaston blokkeja. Nousujohtokaaviossa esitetään kiinteistön sähkönjakeluun kuuluvat sj-muuntajat, varavoimakoneet, pää- ja nousukeskukset komponentteineen, ryhmäkeskukset (ei kuitenkaan ns. potilaspaikkakeskuksia), leikkaussalien ohjauskeskukset, lääkintäsuojaerotusmuuntajat, UPS-laitteet ja turvasyöttöjärjestelmien akustot, sekä edellisiin liittyvät nousujohdot. Nousujohtokaaviossa esitetään lisäksi varalla olevat käyttökelpoiset (5-johdin-) kaapelit. Pää- ja nousukeskusten lähtövarokkeiden yhteyteen merkitään lähtönumero. Varalähdöt jätetään tyhjiksi ilman selitettä (esim. VARA). Ryhmäkeskussymbolin viereen merkitään keskustunnus. Ryhmäkeskukset, joilla on yhteinen sähköinen ohjaus esitetään nousujohtokaaviossa kehystämällä keskukset pistekatkoviivalla. Lisäksi rakennusosakohtaisen näkymän läpi kulkevat nousujohdot merkitään syöttävän ja syötettävän keskuksen mukaisin tunnuksin. Muita tekstejä ei kaaviossa esitetä. Nousujohtokaavion piirtotasot muodostetaan ryhmäkeskuksia syöttävien pää- ja nousukeskusten tunnusten perusteella. Pää- ja nousukeskusten komponentit ja tekstit, nousujohdot, nousujohtojen tekstit sekä ryhmäkeskukset teksteineen piirretään eri tasoille seuraavasti (esimerkkinä pääkeskus W21 PK A1.1): Sisältö Taso Esimerkki Pää- ja nousukeskuskomponentit tunnus_s W21PKA11_S Nousujohdot tunnus_j W21PKA11_J Nousujohtojen tekstit tunnus_t W21PKA11_T Ryhmäkeskukset teksteineen tunnus_k W21PKA11_K

10 / Tasokuvat Yleiset periaatteet Piirustusten yleinen rakenne perustuu ns. referenssipiirustusten käyttöön ja on selostettu tarkemmin ohjeessa CAD-toimintatavat, Talotekniikan yhteinen. Alla on esitetty tiivistetyt ohjeet: suunnitelman pohjana oleva arkkitehtipiirustus on ns. ulkopuolinen viitepiirustustiedosto (External Reference Drawing), jolle täytyy antaa asetus Overlay varsinainen suunnitelma mallinnetaan luonnollisessa 1:1 mittakaavassa arkkitehtipohjan päälle kaikki Meilahden alueen rakennukset on sijoitettu samaan peruskoordinaatistoon tulostus hoidetaan haluttuun mittakaavaan ns. tulostuspiirustuksen avulla, joka on oma erillinen tiedostonsa (jossa varsinainen suunnitelma on viitepiirustuksena) tiedostot nimetään tämän ohjeen mukaisesti piirustusmerkkien koko valitaan 1:50 tulostussuhdetta varten. Asemapiirustuksissa tai muissa selvästi suurempaan mittakaavaan tulostettavissa dokumenteissa voidaan käyttää suurempaa symbolikokoa Suunnitelmapiirustus Rakennuksesta ylläpidetään kaksi kerroskohtaista suunnitelmapiirustusta. S41... ja S51..., joissa esitetään eri järjestelmien pisteet ja johdotukset. S41 :ssä esitetään: Vahvavirtataso sekä merkki- ja turvavalaistus Potentiaalintasaus Aikakello Yhteisantennijärjestelmä Merkinanto- ja kutsulaitteet Puhelin, pikapuhelin, äänentoisto ja sairaalapalvelu Paloilmoitusjärjestelmä AV- ja Kuvaverkko (Pax) Atk- ja tietoliikennejärjestelmät S51 :ssä esitetään Rikosilmoitus- ja videovalvontajärjestelmät Kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja päällekarkausjärjestelmät S51 järjestelmät sisältävät salassa pidettäviä järjestelmiä, joten niiden kopioiden säilyttäminen ei ole sallittua ja tietojen antaminen ulkopuolisille on kielletty.

11 / 30 Viitepiirustuksen valmistelu tehdään MagiCAD Electrical ohjelman Drawing Cleaning Utility -toiminnolla ( tiedoston siivous ), viitteen väri on nro 8 harmaa Viitepiirustuksen sijainti tallennetaan suhteellisena polkuna (esim...\ark\a1001.dwg). Suunnitelmapiirustukset mallinnetaan MagiCAD Electrical ohjelman toiminnoilla mittakaavaan 1:1 ja niissä esitetään eri järjestelmien pisteiden paikat ja johdotukset. Kaapelointi mallinnetaan MagiCAD Electrical ohjelman johdotustoiminolla, käyttäen oikeita kaapelityyppejä. Kaapelimerkintöjä käytettäessä ne on tehtävä MagiCADin älykkäillä objekteilla, jotka lukevat tiedon kaapelista. Syöttävän järjestelmän jännite on merkittävä tasopiirustukseen ryhmäsymbolin viereen, mikäli se ei ole 230V. Ryhmäsymbolit valitaan järjestelmäkohtaisesti: Normaalijakelu = ympyrä Varavoimajakelu = soikio UPS-jakelu = soikio jonka vieressä teksti UPS IT-jakelu = soikio jonka vieressä teksti IT Erikoisvaravoimajakelu = soikio jonka vieressä teksti EV sekä käytetty jännite UPS varmennettu IT-jakelu = soikio jonka vieressä teksti UPS/IT Muita kuin MagiCAD Electricalin älykkäitä rasiayhdistelmä-objekteja ei saa käyttää. Käytettäessä MagiCAD Electricalin rasiayhdistelmä-objekteja, täytyy niiden sisältö vastata todellisuutta, niiden sisältämät rasiat täytyy määritellä oikeille järjestelmille, ja yhdistelmille täytyy antaa mahdollisimman lähelle oikeat mitat. Rasiayhdistelmät tulevat automaattisesti omalle tasolleen, joten ne voidaan näyttää halutulla tavalla eri järjestelmien tulostusnäkymissä. Rasiayhdistelmien sisältö täytyy esittää piirustuskohtaisessa merkkien selityksessä. Kohdissa, joissa ei käytetä rasiayhdistelmiä, eri järjestelmien rasioita ei saa mallintaa päällekkäin. Mikäli kaikki rasiat eivät mahdu rinnakkain tilaan, nostetaan telerasiat vahvavirtarasioiden yläpuolelle ja merkitään niiden oikea paikka viiteviivalla. Viiteviivoja piirrettäessä tulee käyttää MagiCADin älykkäitä tekstiobjekteja. Tällöin malliin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti, ja tekstiobjektit tulevat myös aina oikeille layereille. Rakennukseen suunniteltavista valaisimista tehdään oma valikko rakennuksen ME- Piin. Valaisinpositiosymbolina käytetään kuusikulmion muotoista tekstiobjektia. Muut tasopiirustukset kuin suunnitelmapiirustus ovat tulostustiedostoja, jotka käyttävät viitepiirustuksenaan suunnitelmapiirustusta.

12 / MagiCAD / CADiE yhdistelmätasopiirustukset Kun aiemmin CADiE ohjelmistolla laadittua suunnitelmapiirustusta muokataan Magi- CAD Electrical ohjelmalla, täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että niillä tehtyjä alueita ei sekoiteta eikä muokata ristiin. Kyseiset alueet täytyy merkitä yksiselitteisen selvästi, ja seuraavien projektien yhteydessä nimenomaan MagiCADilla tehtyä aluetta laajennetaan. MagiCADillä tehdyllä alueella olevien keskusten kaaviot tehdään myös MagiCADillä lukemalla tasossa olevat ryhmät keskuskaavion lähtöihin (ks. kohta Keskuskaaviot ). MagiCAD Electricalilla tehtävää aluetta on tarkoitus laajentaa sitä mukaa, kuin rakennusta/kerrosta saneerataan tai muutetaan, kunnes koko rakennus/kerros on tehty sillä Tulostustiedostot Tulostuspiirustuskokoina käytetään vakiopiirustuskokoja ja mittakaavoja, jotka vastaavat perinteisiä paperitulosteita. Arkin reunat ja mview-ikkunan rajaukset tehdään omille piirtotasolleen ja niiden värinä käytetään viitepiirustuksen väriä (8). Tulostustiedosto käyttää viitepiirustuksinaan (xref) suunnitelmapiirustusta ja arkkitehtipohjaa, jolloin tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti tulostustiedostoihin. Tulostustiedoston model tilassa tehdään tasomäärittelyt (layer:ien näkyvyydet) ja layout tilassa määritetään tulostusalueet. Tulostustiedostojen tasomäärittelyssä on huomioitava suunnitelmatiedostot, joissa on käytetty sekä CADiE, että MagiCAD Electrical ohjelmistojen layer-nimiä. Esitettävään järjestelmään kuuluvat objektit tulee näkyä oikein riippumatta siitä, kummalla ohjelmistolla niitä on suunnitelmapiirustukseen tuotettu. Tähän avuksi voi käyttää AutoCADin Layer Filter toimintoa. Tulostustiedostossa tulee Visretain muuttujan arvo olla 1. Tulostustiedostoon liitetään blokkina nimiö ja sen yläpuolelle paikannuskaavio sekä piirustuskohtaiset merkkien selitykset. Värikuvia tulostettaessa käytettävät viivanleveydet sekä tulostusvärit määräytyvät Väritaso.ctb kynäasetustiedoston mukaisesti. 3.4 Keskuskaaviot Keskuskaavioiden piirustuslajit Pääkaaviot Piirikaaviot Kokoonpanopiirustukset Kojeluettelot

13 / Keskuskaavioiden ohjeistus Kaaviot piirretään yleensä ilman mittakaavaa. Kaavioissa esitetään symbolein ja johdotusviivoin keskuksen yms. toiminnallinen kokonaisuus. Yksityiskohtaisempi esitys tehdään piirikaaviomuodossa. Kaavioihin saattaa sisältyä myös tekstimuotoisia toimintaselostuksia. Keskusten pääkaaviot luodaan MagiCAD Electrical ohjelmalla keskuskohtaisesti. Keskusten pääkaavioiden tietosarakkeet tulee täyttää kaikilta osin, vähintään piirikaavionumero, sulake /varoke, kaapelityyppi / poikkipinta ja nimitys, muut kohdat tarpeen mukaan. Pääkaaviot luodaan generoimalla ne ryhmitetyistä tasopiirustuksista. Tämä edellyttää ryhmäsyöttösymbolien yksilöimistä. Toisin sanoen täsmälleen samaa tietosisältöä ei saa laittaa useampaan symboliin, eikä niitä saa jättää myöskään tyhjiksi. Uusia lähtöjä lisättäessä ne mallinnetaan ensin tasopiirustuksiin ja lisätään pääkaavioon MagiCADin toiminnoilla. (Myöhemmin saatavissa MagiCAD Electrical versioissa voi pääkaaviot kytkeä tasojen lähtöihin myös jälkikäteen, mutta tällä hetkellä pääkaaviot luodaan ja lisäykset tehdään yllä olevan ohjeen mukaisesti.) Lähtöjen tekstisisältöä voidaan muokata sekä pääkaaviossa että tasopiirustuksen ryhmäsyöttösymbolissa. Muutosten jälkeen täytyy tiedot aina päivittää niin, että tasopiirustuksen ja keskuskaavion lähdöt ovat samansisältöiset (päivityssuunnat keskus > taso tai taso > keskus, riippuen siitä, kummassa muutokset tehdään). Lähdön graafiseen esitystapaan tehdyt muutokset eivät edellytä päivittämistä tasopiirustukseen päin. Piirikaaviot laaditaan MagiCAD Circuit Designer ohjelmalla. 3.5 Muuntamot Muuntamokuvien piirustuslajit Muuntamoiden laitesijoittelu Muuntamon pääkaavio Kojeiston kokoonpanopiirustus Koestuspöytäkirja Muuntamokuvien ohjeistus Muuntamoiden laitesijoittelupiirustukset laaditaan MagiCAD Electrical ohjelmalla käyttäen arkkitehtipiirustusta viitepiirustuksena (xref), laitteistot piirretään mittakaavassa 1/1. Laitesijoituspiirustus voi olla osakuva, jossa esitetään ainoastaan sähkötilat ja laitesijoittelu, tällöin tulosteen kokona käytetään A3, mikäli mahdollista. Muut sähköasennukset piirretään kokonaiseen tasopiirustukseen.

14 / 30 Muuntamon pääkaavio ei ole mittakaavaan sidottu ja laaditaan yleensä kokoon A3. Kojeiston kokoonpanopiirustus laaditaan, mikäli mahdollista mittakaavaan 1/1 ja tulostetaan tarvittavaan mittakaavaan (tulosteen koko A3). 3.6 Varavoima Varavoimakuvien piirustuslajit Varavoimakoneen kokoonpanopiirustukset Automatiikan kaaviot toimintaselostuksineen Käyttö ja -huolto-ohjeet Kokoonpanopiirustukset toimittaa laitetoimittaja. Ne laaditaan mittakaavaan 1/1 ja tulostetaan tarvittavaan mittakaavaan. Automatiikkakaavioiden osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin kohdassa Muuntamokuvien ohjeistus. Varavoimalaitoksen käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan ohjekirjan muotoon ja toimitetaan tilaajalle sekä paperi-, että digitaalimuodossa.

15 / 30 4 MagiCAD Electrical projektitiedoston (MEP) käyttö 4.1 Yleistä MagiCAD Electricalin toiminta perustuu rakennuskohtaisen projektitiedoston (MEP) käyttöön. Se sisältää tiedot rakennuksessa käytettävistä järjestelmistä ja tuotteista. Kohteena olevan projektin alueella suunnitelmapiirustuksissa (tasopiirustuksissa) ei saa käyttää muita, kuin kyseisen rakennuskohtaisen MEPin sisältämiä tuotteita. Mikäli uusia tuotteita tarvitaan, ne lisätään ensin MEPiin ja tuodaan sitten vasta tasoihin. Suunnittelijalle toimitettavan MEPin id-alue vaihdetaan, jolloin suunnittelija ei pysty muokkaamaan olemassa olevia tuotetietoja. Tällöin vältytään päällekkäisyyksiltä myös silloin, kun samassa rakennuksessa on meneillään useampi projekti eri suunnittelijoiden toimesta. Suunnittelija ei saa muuttaa tätä id-aluetta. Suunnittelijan lisätessä tarvitsemiaan tuotteita MEPiin, niille tulee jokaiselle yksilöllinen tuoteryhmäkohtainen id siitä tunnussarjasta, joka ko. MEPiin on vaihdettu. 4.2 Järjestelmät Suunnittelijalle toimitettava MEP sisältää HUS-Kiinteistöt Oy:n RYHTI- laitetunnusjärjestelmän mukaiset järjestelmät. Katso kohta Sähkö- ja telepiirustusten tasojako ja dokumentti 04. Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ & TELE. Muita järjestelmätunnuksia ja -nimiä ei saa käyttää ilman HUS-Kiinteistöt Oy:n lupaa. Laitteet ja kaapeloinnit on mallinnettava käyttäen aina kyseisen käyttötarkoituksen mukaista järjestelmää. 4.3 Tuotetiedot MEP sisältää tiedot tuotteista, joita rakennuksessa on käytettävissä (pistorasiat, kytkimet, valaisimet, kaapelit, jne.)

16 / 30 Kukin MEPissä oleva tuote sisältää tietoja sen mukaan, onko se valittu valmistajan tietokannasta, vai onko kyseessä yleiskäyttöinen tuote kuten esim. Pistor. 2-os maad. Tuote itsessään ei ole siis piirrosmerkki, vaan se sisältää tiedon 2d-piirrosmerkistä ja 3d-mallista, joiden avulla tuote esitetään suunnitelmatiedostoissa. Suunnittelija voi laajentaa tätä tuotevalikoimaa tarpeen mukaan. Paras menettely tässä on käyttää olemassa olevaa samankaltaista tuotetta mallina (New/copy of selected -toiminto), jolloin tuotteelle tärkeät määrittelyt kopioituvat mukana. Tärkein näistä määrittelyistä on Layer code {PV}: jolla kerrotaan layer-nimeen tulevat 7. ja 8. merkki, katso kohta Sähkö- ja telepiirustusten tasojako. Esimerkki tuotevalikon yhdestä rivistä ja ko. tuotteen tiedoista:

17 / 30 Esimerkki yleiskäyttöisestä tuotteesta: Tuotteiden 3d-malleina on hyvä käyttää MagiCADin internetissä olevasta tuotetietokannasta löytyviä malleja, mikäli mahdollista. Mikäli sopivaa tuotemallia ei ko. tietokannassa ole, kannattaa käyttää yksinkertaisia Box tai Cylider muotoisia peruskappaleita, joille määritellään tuotedialogissa koko ja kiintopiste, jotka vastaavat riittävällä tarkkuudella oikeaa tuotetta. Varsinkin valaisimien kohdalla tämä on tärkeää, jotta niiden vaatima tila voidaan risteilytarkasteluja varten osoittaa.

18 / Piirtotasot (layerit) ja värit MagiCADilla mallinnettaessa MEPissä määritellään, miten layerit muodostuvat ja mille layereille objektit sijoitetaan (katso myös kohta Sähkö- ja telepiirustusten tasojako ). Esimerkki MEPin layer määrittelyistä: Esimerkki MEPin järjestelmämäärittelyistä:

19 / 30 Suunnitelmapiirustuksissa käytettävä HUS-Kiinteistöt Oy:n värimaailma määritellään MEPissä näiden Layer definition ja Systems määrittelyjen yhdistelmällä. MagiCAD Electricalin Update Drawing Data toiminto palauttaa dwg:ssä mahdollisesti käsin tehdyt muutokset objektien väreissä ja siirrot toisille layereille. Tämän vuoksi näitä muutoksia objekteille ei pitäisi tehdä AutoCADin toiminnoilla. Suunnittelija voi muuttaa näitä MEPin värimäärittelyjä työskentelyn ajaksi haluamallaan tavalla, esimerkiksi työskentelymukavuussyistä. Värimaailma rakennuksen MEPissä ja dwg-tiedostoissa täytyy kuitenkin palauttaa alkuperäisen HUS-Kiinteistöt Oy:n toimittaman MEPin värimaailman mukaiseksi ennen niiden luovutusta. Sen vuoksi kannattaa säästää alkuperäinen MEP tallessa, koska sieltä voi Merge project toiminnolla palauttaa alkuperäiset määrittelyt. Tämän jälkeen täytyy kaikki suunnitelmapiirustukset käsitellä Update Drawing Data toiminnolla HUS-Kiinteistöt Oy:n värimaailman palauttamiseksi.

20 / 30 5 MagiCAD mallinnus HUS-Kiinteistöt Oy:n kohteissa 5.1 Yleistä Mallinnus kannattaa tehdä alusta alkaen niin, että huomioidaan projektissa sovitut mallinnuksen tarkkuusvaatimukset. Yleisesti ottaen mallintamiseen pitäisi käyttää vain MagiCADin ominaisuuksia. Mallintaminen alusta pitäen oikein säästää paljolta työltä, sillä mallien korjaaminen jälkikäteen on paljon vaikeampaa. 5.2 Mallinnustarkkuus Perustarkkuus on, että johtotiet, pääkaapelireitit ja valaisimet mallinnetaan todenmukaisesti. Tilaajan kanssa sovitut mallihuoneet mallinnetaan tarkemmin (mm. myös asennuskalusteiden 3d-mallien täsmällinen sijoittelu). Suuremmasta mallinnustarkkuudesta sovitaan projektikohtaisesti. 5.3 Johtotiet Mallinnetaan todenmukaisesti oikeisiin korkoihin niin, että vahvavirta- ja telehyllyt tulevat omille järjestelmilleen. Huomioidaan risteilyt iv-kanavien, tiedossa olevien rakenteiden jne. kanssa. Toiseen kerrokseen johtavat johtotiet mallinnetaan aina kerrosten lattiakorkoihin. Eli jos kerroskorkeus on esim. 3000, ylöspäin menevä johtotie mallinnetaan z-korkoon 3000, alaspäin menevä z-korkoon Pääkaapelireitit (kaapelipaketti) Pääkaapelireitit mallinnetaan Cable Packets toiminnolla noudattaen todellisia suunniteltuja reittejä. Nousujohdot mallinnetaan keskusten välille tällä toiminnolla. Tällöin älykkäillä viiteviivoilla saadaan myös piirustukseen tieto, mitä kaapeleita milläkin kohdalla reittiä kulkee. Tämä auttaa suunnittelijaa hyvään lopputulokseen pääreittien suunnittelussa.

21 / 30 Esimerkki kaapelireitistä, johon on liitetty nousujohdot: Eri järjestelmien pääreitit mallinnetaan omille hyllyilleen, sen mukaan kuin ne suunnitellaan asennettaviksikin. Toiseen kerrokseen johtavat kaapelipaketit mallinnetaan aina kerrosten lattiakorkoihin. Eli jos kerroskorkeus on esim. 3000, ylöspäin menevä kaapelipaketti mallinnetaan z- korkoon 3000, alaspäin menevä z-korkoon Valaisimet Asennetaan oikeisiin korkoihin, huomioiden alakatot jne. Jokaiselle valaisimelle valitaan 3d-malli. Voidaan käyttää joko yksinkertaista, pelkästään todenmukaisilla ulkomitoilla määriteltyä geometriaa, tai valaisinvalmistajien 3dmalleja todellisista valaisimista. 5.6 Muut tuotteet Asennuskalusteille ja muille tuotteille annetaan todenmukaiset asennuskorkeudet, niin että esimerkiksi hyllylle asennettava pistorasia sijaitsee oikeassa z-korossa ja lattiarasia lattiakorossa. Asennuskalusteille määritellään MEPissä 3d-malli, joka automaattisesti seuraa tuotteen 2d-symbolin sijoitusta. 3d-mallien poikkeava sijoittelu 2d-symboleihin nähden määritellään, jos projektissa niin sovitaan (esimerkkinä ovipielessä päällekkäin olevien kalusteiden sijoittelussa todellisuus/asennuspiirustus). Jos käytetään MagiCAD Electricalin älykkäitä rasiayhdistelmäobjekteja, niille määritellään realistinen koko ja asennetaan kourun kanssa oikeaan korkoon.

22 / Kaapelit Kaapelit pyritään mallintamaan todellisiin asennuskorkoihin, mutta ryhmitykset ja asennusreitit mallinnetaan normaaleja piirtotapoja noudattaen, ottaen huomioon tulostettavien asennuspiirustusten luettavuus. Toiseen kerrokseen johtavat kaapelit mallinnetaan läpivientikohdassa aina kerrosten lattiakorkoihin. Eli jos kerroskorkeus on esim. 3000, ylöspäin menevä kaapeli mallinnetaan z-korkoon 3000, alaspäin menevä z-korkoon Siirtyminen kerroksesta toiseen (Connect node) Johtoteiden, kaapelipakettien ja kaapeleiden siirtyminen kerroksesta toiseen tehdään käyttäen Connection node objekteja. Asennetut Connection nodet käydään poimimassa toisen kerroksen tiedostoon Connect node toiminnolla, jolloin ne tulevat täsmälleen samoihin kohtiin. Objektien ulkonäkö vastaa normaaleja ylös/alas osoittavia nuolia. Esimerkki siirtymisestä toiseen kerrokseen Connection node objekteilla: 5.9 Kerroslista (MRD) Rakennuksen kerroslista, MRD-tiedosto, on yksinkertainen MagiRoom malli, johon on tallennettu rakennuksen todelliset kerroskorot ja korkeudet ilman geometriaa. Kerrosten suunnitelmatiedostot kytketään kerroslistan kyseessä olevaan kerrokseen. Tällöin ohjelma tietää kerroksen todellisen korkoaseman, vaikka kerrosten dwgtiedostojen origo onkin z=0 korossa.

23 / 30 Esimerkki kerroslistasta Käyttö mahdollistaa tiedon hyödyntämisen kerroksesta toiseen, esimerkiksi pääkaapelireittien pituuksien mittaamisessa ja kaapelimäärien listaamisessa. Connect node toiminto edellyttää myös kerroslistan käyttöä. Rakennuksen sähkösuunnitelmamallien tallentaminen IFC muotoon niin, että kerrosten mallit asettuvat oikeisiin korkoihin, edellyttää MRD mallin käyttöä. Kerroslista tulee laatia vastaamaan todellisia arkkitehdin toimittamia kerroskorkeustietoja. Mikäli kerroksen lattiakorko vaihtelee, tulee Autocad-ohjelman asettaman rajoitteen vuoksi kerroslistassa koroksi määrittää määräävin korkotieto tällaisessa kerroksessa. Koska risteilytarkastelua varten on välttämätöntä, että LVI- ja sähkösuunnitelmamallit sijaitsevat samassa korkomaailmassa, on sähkösuunnittelijan näin ollen syytä valita kerroskorot HUS-Kiinteistöt Oy:n LVI-projekteista. Mikäli LVI-projektin korkotiedot poikkeavat arkkitehdin ilmoittamista, on syytä tarkistaa mistä poikkeama johtuu ja tarvittaessa huolehtia, että korot korjataan LVI-suunnitelmatiedostojen hyödyntäminen Sähkösuunnitelmaa mallinnettaessa kannattaa heti alusta alkaen hyödyntää MagiCAD HPV sovelluksella laadittuja lvi-suunnitelmatiedostoja risteilyjen tarkastamiseen. Kun lvi-suunnitelmatiedostot kutsutaan työskentelyn ajaksi viitepiirustuksena sähkösuunnitelmatiedostoon, voidaan kanavien ja putkien korkoja ja kokoja tarkastella MagiCADin toiminnolla. Kun Viewport Preferences määrittelyissä asettaa haluamansa objektityypit näkymään 3d-muodossa, voi risteilyjä tarkastella visuaalisesti pyörittämällä näkymää ruudulla. Jotta lvi-suunnitelmatiedostoja voi hyödyntää täysin, se edellyttää joko lviprojektitiedostojen saamista suunnittelijalta, tai sitä, että lvi-suunnittelija tallentaa projektitiedot dwg-tiedostoihin. Mikäli käytössä on NavisWorks ohjelmisto, sitä kannattaa käyttää mallien visuaaliseen tarkasteluun.

CAD-toimintatavat 2007 SÄHKÖ&TELE Versio 11 04.11.2010

CAD-toimintatavat 2007 SÄHKÖ&TELE Versio 11 04.11.2010 CAD-toimintatavat 2007 SÄHKÖ&TELE Versio 11 04.11.2010 Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 3 29.10.2003 Päivitetty versioon Point 5 / Acad 2002 Granlund / Kahelin 4 27.01.2004 Muutettu tulostustiedostoja

Lisätiedot

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010 CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 www.hus-kiinteistot.fi MUUTOKSET CAD-toimintatavat 2010 /Talotekniikan yhteinen 1(8) Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Liite 1 Rakennustunnukset

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Päivitys Rakennusten Copyright 2012 Future CAD Oy AutoCAD Electrical Päivitys Rakennusten AutoCAD Electricaliin päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten sähköpiirustuksissa

Lisätiedot

AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys

AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys Rakennusten Copyright 2011 Future CAD Oy AutoCAD Electrical 2012 Päivitys Rakennusten AutoCAD Electricaliin päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten

Lisätiedot

AutoCAD Electrical 2015 - Päivitys

AutoCAD Electrical 2015 - Päivitys AutoCAD Electrical 2015 - Päivitys Copyright 2014 Future Group AutoCAD Electrical 2015 Päivitys AutoCAD Electrical 2015 päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten sähköpiirustuksissa

Lisätiedot

Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ&TELE Versio 4 30.4.2004

Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ&TELE Versio 4 30.4.2004 Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ&TELE Versio 4 MUUTOKSET Versio Muutos 2 Kohta 1 Sähkö- ja telelaitetunnukset: Lisätty ohjeet uusien laitteiden tunnusten varaamisesta Ryhti yhteyshenkilöltä sekä uusien asennettavien

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS TALOTEKNIIKAN OHJE - OHJE TALOTEKNIIKAN LUOVUTUSASIAKIRJOJEN LAATIJOILLE Ohje talotekniikan luovutusasiakirjojen laatijoille 1 / 8 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Rakentamisprojektin aikana laitetietojen keräämisestä

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje

Tietomallintamisen reikäkierto-ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 (16) Tietomallintamisen reikäkierto-ohje Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Prosessi... 3 Vaihe 1: Varausasetuksien testaus... 4 Vaihe 2: Erilaisten kerrosten rakenteellinen tarkastus...

Lisätiedot

LVI-CAD toimintatavat

LVI-CAD toimintatavat LVI-CAD toimintatavat MagiCAD HPV ohjeistus Versio 1.3 09.12.2010 MagiCAD HPV ohjeistus 2 Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 1 Ohjeen 1 versio 19.04.2007 Tero Järvinen, Antti Oksanen 1.1 Ohjeen 1.1 versio

Lisätiedot

PIIRUSTUSLUETTELO urakkalaskenta sivu 1 / 6

PIIRUSTUSLUETTELO urakkalaskenta sivu 1 / 6 PIIRUSTUSLUETTELO urakkalaskenta sivu 1 / 6 Kartanonkatu 8, 30100 Forssa Hankeosa 1 Työ nro 2612 Muutos Sähkötyöselitys 34/34 28.4.2017 x x 1-111 Sähköasennukset Asemapiirros, osakopio, osa A 1:200 28.4.2017

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Päivitys Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electricalin päivityspaketti sisältää kirjaston keskuskaavioissa (pää-, mittaus- ja ryhmäkeskus) käytettäville piirrosmerkeille. Piirrosmerkit

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

AutoCAD Electrical Päivitys

AutoCAD Electrical Päivitys AutoCAD Electrical 2016 - Päivitys Copyright 2015 Future Group AutoCAD Electrical 2016 Päivitys AutoCAD Electrical 2016 päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten sähköpiirustuksissa

Lisätiedot

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6.

ARKKITEHDIN OHJE OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA. Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 Päivitetty 29.6. ARKKITEHDIN OHJE - OHJE ARKKITEHTISUUNNITELMIEN LAATIMISESTA Arkkitehdin ohje Ohje arkkitehtisuunnitelmien laatimisesta 1 / 6 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Arkkitehdille kuuluvat tiedonkeruulomakkeet on laadittu

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin

Lujabetonin projektipankki-ohje. Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Lujabetonin projektipankki-ohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2 (8) Sisältö 1 Suunnitelmatiedoston nimeäminen... 3 2 Suunnitelmatiedoston vienti

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Tuotetietojen täydentäminen sähköpisteelle

Tuotetietojen täydentäminen sähköpisteelle 1 Tuotetietojen täydentäminen sähköpisteelle Tuotteen etsintä valmistajan web-sivuilta Tuotevalmistajilla on useita eri tapoja tietojen jakamiseen ja tiedostot voivat löytyä eritavalla valmistajasta riippuen.

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS

Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ESIMERKIT 2 2.1 LAITTEISTON TIEDOT 2 2.2 SYÖTÖN VALINTA 3 2.3 PJ-LIITTYMÄ 4 2.4 SJ-LIITTYMÄ 5 2.5 GENERAATTORIJAKELU 8 2.6 SUOJALAITTEET

Lisätiedot

SSTY. Potilastornin sähkösuunnittelu, haasteet ja käytetyt ratkaisut. 13.11.2014 Ralf Lindström

SSTY. Potilastornin sähkösuunnittelu, haasteet ja käytetyt ratkaisut. 13.11.2014 Ralf Lindström SSTY Potilastornin sähkösuunnittelu, haasteet ja käytetyt ratkaisut 13.11.2014 Ralf Lindström Esityksen sisältö Perustietoja kohteesta, erityispiirteet Suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja haasteet

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Autodesk laitossuunitteluja rjestelma n ka ytto o notto

Autodesk laitossuunitteluja rjestelma n ka ytto o notto Autodesk laitossuunitteluja rjestelma n ka ytto o notto 1. AUTODESK LAITOSSUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Koko projektihanke toteutetaan, jossa projektijohtovastuullisena yrityksenä toimii Profox

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017 Sähköliittymä Tapio Kallasjoki 2016 Sähköliittymän käsitteitä Liittymä Liittymällä tarkoitetaan sekä liittyjän oikeutta liittymissopimuksessa yksilöidyssä paikassa liittyä jakeluverkkoon että sopijapuolten

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka

Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka Sähköturvallisuus Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka HUS-Lääkintätekniikka Suomen suurin lääkintätekninen yksikkö Antaa koulutus-, T&K- ja asiantuntijapalveluja. Suorittaa sairaalavalokuvausta

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen Vakiopaaluperustukset AutoCAD blokit RI Rami Ylä-Pöntinen Dynaaminen blokki = Älykäs blokki Dynaamiset blokit tuovat nopeutta ja tarkkuutta suunnitteluprosessiin Dynaamisia i blokkeja käyttämällä ällä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. 1 (3) URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015 LINNALAN KAMPUS Muutokset 2015 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja Rakennuskohde Urakan sisältö

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2

Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 Hallitus 11.5.2015, LIITE 2 1/6 Koy Uusi Lastensairaala HANKINTARAJAT KOy HUS 04.05.2015, JJ, Tlu KOy:n 1 RAKENNUSOSAT 11 Alueosat Tontin rakentamiskelpoiseksi tekeminen Hallintorakennuksen talotekniikan

Lisätiedot

Asiakirjan päivitys. Ohjeistus IFC pohjaisesta reikäkierrosta rakenne, LVI, Sprinkler ja sähkösuunnittelijoille.

Asiakirjan päivitys. Ohjeistus IFC pohjaisesta reikäkierrosta rakenne, LVI, Sprinkler ja sähkösuunnittelijoille. Asiakirjan päivitys Ohjeistus IFC pohjaisesta reikäkierrosta rakenne, LVI, Sprinkler ja sähkösuunnittelijoille. Päivitys pvm Muutoksen sisältö Tekijä Hyväksyjä Ensimäinen versio FIILWI Mika Toikka Johdanto

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien

Lisätiedot

Liite 9 (1) ELTEL Networks Pohjoinen Oy Voimatie KEMPELE 7, Kotipaikka Kajaani.

Liite 9 (1) ELTEL Networks Pohjoinen Oy Voimatie KEMPELE 7, Kotipaikka Kajaani. Liite 9 (1) Voimatie 2 90440 KEMPELE Y-tunnus 1460916-7, 7, Kotipaikka Kajaani Puhelin Faksi 020 411 244 020 411 4280 www.eltelnetworks.com Liite 9 (2) Kimmo Hahtimaa 18.1.2013 2 (23) LÄMMITYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat.

Sivu 1(2) Aksonometriset kuvannot kappaleesta ja kuvantoihin liittyvät nimellismitat. Sivu 1(2) 201 CAD-SUUNNITTELU 16.12.2008 /MMk/JHa 1. KILPAILUPÄIVÄ OSIO A 2D-TEHTÄVÄ KIKKARE 2D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Piirustus: Kappaleen piirustusten laatiminen aksonometrisen luonnoksen avulla.

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

3D-TEHTÄVÄ C Hiomakone 201 - CAD-suunnittelu Finaali

3D-TEHTÄVÄ C Hiomakone 201 - CAD-suunnittelu Finaali 1 3D-tehtävä: Kestoaika: Annettu: Tehtävä: Erittely: Hiomakoneen osien mallinnus, kokoonpano ja visualisointi. 6 tuntia. Paperikopiot hiomakoneen osista, kokoonpanosta ja osaluettelosta, osa osista tiedostoina

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

STONEPLAN Tero Kotikivi

STONEPLAN Tero Kotikivi STONEPLAN Tero Kotikivi Kokemuksia ja näkemyksiä kuluttajamuuntamoiden toteutuksista suunnittelijan ja sähköverkkoyhtiön näkökulmasta Pääasiat Asiakasmuuntamoiden sijoitus Esteetön kulku kaikkina vuorokauden

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Lujabetonin projektipankkiohje

Lujabetonin projektipankkiohje Projektipankki-ohje 1/7 Lujabetonin projektipankkiohje Elementtisuunnitelmatiedostojen nimeäminen ja vienti projektipankkiin Projektipankki-ohje 2/7 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Kuinka menen projektipankkiin...

Lisätiedot

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietomallintaminen

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietomallintaminen Miro Lehtimäki Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietomallintaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka Insinöörityö 11.1.2018 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

CADS ELECTRIC Teollisuussähkö ja -automaatio

CADS ELECTRIC Teollisuussähkö ja -automaatio YLEISET OMINAISUUDET PRO STD LITE Täysin itsenäinen CAD-ohjelmisto CAD-suunnittelun perustoiminnot (2D ja 3D) Suomenkielinen Englanninkielinen Keskitetty projektitiedonhallinta, monen käyttäjän tuki DRW-,

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia.

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille.

rev 4. Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. PIIRUSTUSOHJE 1 (5) 4.3.2014 rev 4 PIIRUSTUSOHJE AUTOCAD-PIIRUSTUSTEN TOIMITUS Tätä ohjetta noudatetaan laadittaessa ARK-, RAK- ja LVIS- piirustuksia Lappeenrannan kaupungille. Jos Tilaajan arkistossa

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot