Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ&TELE Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ&TELE Versio 4 30.4.2004"

Transkriptio

1 Laitetunnusjärjestelmä SÄHKÖ&TELE Versio 4

2 MUUTOKSET Versio Muutos 2 Kohta 1 Sähkö- ja telelaitetunnukset: Lisätty ohjeet uusien laitteiden tunnusten varaamisesta Ryhti yhteyshenkilöltä sekä uusien asennettavien laitteiden ja työssä poistettavien laitteiden tunnusten toimittamisesta Ryhti yhteyshenkilölle 2 Kohta 2 Jakokeskusten tunnukset: Tarkennettu uuden tunnusjärjestelmän käyttöönottoa projekteissa 2 Lisätty Liite 4 Projektin yhteydessä asennettavat uudet laitteet (taulukkoesimerkki) ja Liite 5 Projektin yhteydessä poistettavat laitteet (taulukkoesimerkki) 2 Liite 2 Yleisimpien sähkölaitetyyppien tunnukset ja merkintälaajuus: Lisätty EQ Sähkömäärämittari (laskuri), lisätty XE Valoisuusanturi, lisätty YVL Ylivirtavalvontalaite, muutettu VAU Vaihtoautomatiikka -> LVR Leikkausvalaisimen vaihtorele ja muutettu TM Taajuusmuuttaja -> SC Taajuusmuuttaja 3 Kohta 3 Lisätty IT-jakelujärjestelmän jakokeskusten tunnusesimerkkejä Päivämäärä/ Tekijä /RLi /RLi /RLi /RLi /RLi 3 Lisätty kohta 4 Pistorasia-, jakorasia- ja valaisinmerkinnät /RLi 3 Liite 2 Siirretty ovien ja savunpoistojärjestelmien laitteiden koodausohjeet rakennusjärjestelmiä koskevaan laitetunnusjärjestelmäohjeeseen /RLi 3 Liite 2 Lisätty merkintä, mitkä laitteet esitetään paikantamispiirustuksissa /RLi 4 Kohta 1 Sähkö- ja telelaitetunnukset: Tarkennettu LVI-järjestelmiin /RLi liittyvien sähkölaitteiden tunnusten määrittämistä 4 Kohta 1 Sähkö- ja telelaitetunnukset: Lisätty tunnukseen tarkenne /RLi 4 Kohta 2 Jakokeskusten tunnukset: Tarkennettu tarkenteen käyttöä /RLi tunnuksissa 4 Kohta 3 Muiden laitetyyppien tunnukset: Tarkennettu tarkenteen /RLi käyttöä 4 Liite 2 Yleisimpien sähkölaitetyyppien tunnukset ja merkintälaajuus: Poistettu LVI LVI-jakokeskus, poistettu NG Röntgennousukeskus, poistettu RG Röntgenjakokeskus /RLi 4 Poistettu Liite 3: Keskusten vanha tunnusjärjestelmä /RLi

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄHKÖ- JA TELELAITETUNNUKSET JAKOKESKUSTEN TUNNUKSET MUIDEN LAITETYYPPIEN TUNNUKSET PISTORASIA-, JAKORASIA- JA VALAISINMERKINNÄT...7 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 INSINÖÖRITOIMISTO OLOF GRANLUND OY:N LAATIMA JÄRJESTELMÄNIMIKKEISTÖ YLEISIMPIEN SÄHKÖLAITETYYPPIEN TUNNUKSET JA MERKINTÄLAAJUUS PROJEKTIN YHTEYDESSÄ ASENNETTAVAT UUDET LAITTEET (TAULUKKOESIMERKKI) PROJEKTIN YHTEYDESSÄ POISTETTAVAT LAITTEET (TAULUKKOESIMERKKI)

4 1/7 1. SÄHKÖ- JA TELELAITETUNNUKSET Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien osalta määritetään laitekohtaisia tunnuksia lähinnä keskuksille ja keskuslaitteille. Myös muille laitteille, kuten johdoille, rasioille ja huonelaitteille voidaan tarvittaessa määrittää tunnukset. LVI-järjestelmiin liittyvien sähkölaitteiden (kuten puhallinmoottorit ja taajuusmuuttajat) tunnukset määritetään HUS- Kiinteistöt Oy:n LVIA laitetunnusjärjestelmäohjeen mukaisesti. Laitetunnus muodostetaan seuraavasti: AAA BBB CCCC.DDD.EEE, missä AAA Järjestelmätunnus kts. liite 1 BBB Laitetyyppitunnus kts. liite 2 CCCC Laitepositio lohko/kerros DDD Tarkennuskoodi juokseva numero EEE Tarkenne tarvittaessa käytettävä tarkenne Ylläpidon hallintajärjestelmässä (RYHTI-ohjelmassa) laitetunnuksen eteen lisätään kiinteistö- ja rakennustunnus. Olemassa oleviin rakennuksiin suunniteltavien laitteiden seuraavat vapaat numerot selvitetään ja varataan HUS-Kiinteistöt Oy:n Ryhti huoltokirjakoordinaattoreilta. Projekteissa suunnittelijoiden tulee toimittaa HUS-Kiinteistöt Oy:n RYHTI huoltokirjakoorninaattorille erilliset taulukot, joista ilmenee projektin yhteydessä asennettavat uudet laitteet (liite 3) ja projektissa purettavat laitteet (liite 4) korjausrakentamisprojekteissa. Laitteet tulee olla jaoteltuina urakkarajojen mukaisesti ja taulukosta tulee ilmetä laitteen järjestelmä, tunnus ja nimitys. Ryhti huoltokirjakoordinaattori: Sähkö, tele- ja turvatekniikka Jarmo Alho /

5 2/7 2. JAKOKESKUSTEN TUNNUKSET Jakokeskusten tunnusjärjestelmä otetaan käyttöön uusissa kohteissa ja vähintään koko osaston kattavissa korjausrakentamiskohteissa, jossa vanhat jakokeskukset puretaan ja lisätään uusia jakokeskuksia. Muutostöissä on huomioitava, että myös nykyisten asennusten merkinnät tulee käydä läpi ja päivittää tarvittaessa. Pienissä muutostöissä voidaan keskusten osalta harkinnan mukaan käyttää vanhaa tunnusjärjestelmää. Jakokeskuksen tunnus muodostetaan yhdistämällä järjestelmätunnus, laitetunnus, sijaintitieto eli lohko- ja kerrostunnus sekä juokseva keskusnumero. Esimerkki: W21 JK T2.12, missä W21 = Normaalijakelu (järjestelmä) JK = Jakokeskus (laitetyyppi) T2 = Lohko T, 2. kerros (sijainti) 12 = Lohko/kerroksen 12. normaalijakelujärjestelmään liitetty jakokeskus (juokseva numero) Jos rakennuksessa on selkeästi erillinen LVI-jakelu (esimerkiksi oman muuntajan takainen) käytetään järjestelmätunnusta W27 ja keskusten laitetunnuksena JK. Jos sen sijaan LVI-keskukset ovat osana normaali- tai varavoimajakelua tms. käytetään kyseisen jakelujärjestelmän tunnusta. Tällöin keskusten laitetunnuksena käytetään JK ja tarkenteena LVI. Röntgenkeskuksille käytetään sen jakelujärjestelmän tunnusta, jonka osana laite on. Röntgennousukeskusten ja -jakokeskusten laitetunnuksena käytetään NK ja JK sekä tarkenteena RTG. Esimerkkejä keskusten tunnusjärjestelmän mukaisista tunnuksista: Röntgen nousukeskus (liitetty normaalijakeluun) W21 NK At.3.RTG, missä W21 = Normaalijakelu (järjestelmä) NK = Nousukeskus (laitetyyppi) At = Lohko A, tunnelitaso (sijainti) 3 = Lohko/kerroksen 3. normaalijakelujärjestelmään liitetty nousukeskus (juokseva numero) RTG = Röntgenkeskus (tarkenne) LVI-jakokeskus (liitetty varavoimajakeluun) W22 JK At.5.LVI, missä W22 = Varavoimajakelu (järjestelmä) JK = LVI-jakokeskus (laitetyyppi) At = Lohko A, tunnelitaso (sijainti) 5 = Lohko/kerroksen 5. normaalijakelujärjestelmään liitetty LVI-jakokeskus (juokseva numero) LVI = LVI-keskus (tarkenne)

6 3/7 LVI-jakokeskus (erillinen LVI-jakelu) W27 JK At.1, missä W27 = LVI-jakelu yli 1 kv (järjestelmä) JK = Jakokeskus (laitetyyppi) At = Lohko A, tunnelitaso (sijainti) 1 = Lohko/kerroksen 1. LVI-jakelujärjestelmään liitetty jakokeskus (juokseva numero) IT-jakokeskus (liitetty normaali- tai varavoimajakeluun) W29 JK A2.1, missä W29 = IT-jakelu (järjestelmä) JK = Jakokeskus (laitetyyppi) A2 = Lohko A, 2. kerros (sijainti) 1 = Lohko/kerroksen 1. IT-jakelujärjestelmään liitetty jakokeskus (juokseva numero) IT-jakokeskus (liitetty UPS-jakeluun) W29 JK A2.1.UPS, missä W29 = IT-jakelu (järjestelmä) JK = Jakokeskus (laitetyyppi) A2 = Lohko A, 2. kerros (sijainti) 1 = Lohko/kerroksen 1. IT-jakelujärjestelmään liitetty jakokeskus (juokseva numero) UPS = UPS-varmennettu keskus (tarkenne) IT-jakokeskus (jakokeskukselta W29 JK A2.1 syöttönsä saava normaali- tai varavoimaverkkoon liitetty potilaspaikkakeskus) W29 JK A2.11, missä W29 = IT-jakelu (järjestelmä) JK = Jakokeskus (laitetyyppi) A2 = Lohko A, 2. kerros (sijainti) 11 = Lohko/kerroksen 11. IT-jakelujärjestelmään liitetty jakokeskus (juokseva numero) tai 1. jakokeskukselta syöttönsä saava potilaspaikkakeskus

7 4/7 3. MUIDEN LAITETYYPPIEN TUNNUKSET Muiden laitetyyppien tunnusjärjestelmä noudattaa saamaa rakennetta kuin jakokeskuksilla. Juoksevan numeron merkkien lukumäärä määräytyy järjestelmä- ja laitetyyppikohtaisesti lohko/kerroksessa oletetun laitemäärän mukaan. Suurjännitekojeistojen, -muuntajien ja pääkeskuksen tarkenteina käytetään Helsingin Energian muuntamotunnuksiin sekä olemassa olevaan koodaukseen liittyviä merkintöjä (kts. esimerkit). Esimerkkejä eräiden laitteiden tunnusjärjestelmän mukaisista tunnuksista: Suurjännitekojeisto W1 SJK Pt.1.(1615D), missä W1 = Sähkönjakelu yli 1 kv (järjestelmä) SJK = Suurjännitekojeisto (laitetyyppi) Pt = Lohko P, tunnelitaso (sijainti) 1 = Lohko/kerroksen 1. sähkönjakelu yli 1 kv:n järjestelmään liitetty suurjännitekojeisto (juokseva numero) (1615D) = Muuntamo 1615D (tarkenne) Suurjännitemuuntaja W1 SJM Pt.2.(1615D-M2), missä W1 = Sähkönjakelu yli 1 kv (järjestelmä) SJM = Suurjännitemuuntaja (laitetyyppi) Pt = Lohko P, tunnelitaso (sijainti) 2 = Lohko/kerroksen 2. sähkönjakelu yli 1 kv:n järjestelmään liitetty suurjännitemuuntaja (juokseva numero muuntajan tunnuksen mukainen) (1615D-M2) = Muuntamon 1615D muuntaja M2 (tarkenne) Pääkeskus (varavoimajakelu) W22 PK Pt.2.(1615D-M2-PKV1), missä W22 = Varavoimajakelu (järjestelmä) PK = Pääkeskus (laitetyyppi) Pt = Lohko P, tunnelitaso (sijainti) 2 = Lohko/kerroksen 2. sähkönjakelu yli 1 kv:n järjestelmään liitetty suurjännitemuuntaja (juokseva numero muuntajan tunnuksen mukainen) (1615D-M2-PKV1) = Muuntamon 1615D muuntajan M2 takainen pääkeskus, jonka nykyinen tunnus on PKV1 (tarkenne)

8 5/7 UPS-laite W23 UPS P02.2, missä W23 = UPS-jakelu (järjestelmä) UPS = UPS-laite (laitetyyppi) P02 = Lohko P, 2. kerros (sijainti) 2 = Lohko/kerroksen 2. UPS-jakelujärjestelmään liitetty UPS-laite (juokseva numero) Kompensointiparisto W31 KP A1.2, missä W31 = Sähkön muokkaus (järjestelmä) KP = Kompensointiparisto (laitetyyppi) A1 = Lohko A, 1. kerros (sijainti) 2 = Lohko/kerroksen 2. sähkön muokkausjärjestelmään liitetty kompensointiparisto (juokseva numero) Päämaadoituskisko W41 MEB At.1, missä W41 = Maadoitus- ja potentiaalintasaus (järjestelmä) MEB = Päämaadoituskisko (laitetyyppi) At = Lohko A, tunnelitaso (sijainti) 1 = Lohko/kerroksen 1. maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmään liitetty päämaadoituskisko (juokseva numero) Turvavalaistuskeskus F11 TVK Lt.2, missä F11 = Turvavalaistus (järjestelmä) TVK = Turvavalaistuskeskus (laitetyyppi) Lt = Lohko L, tunnelitaso (sijainti) 2 = Lohko/kerroksen 2. turvavalistusjärjestelmään liitetty turvavalaistuskeskus (juokseva numero) Turvavalaistuskeskuksen akusto F11 AK Lt.2, missä F11 = Turvavalaistus (järjestelmä) AK = Akusto (laitetyyppi) Lt = Lohko L, tunnelitaso (sijainti) 2 = Lohko/kerroksen 2. turvavalistusjärjestelmään liitetty akusto (juokseva numero)

9 6/7 Paloilmoitinkeskus F51 PIK BDk.1, missä F51 = Paloilmoitus (järjestelmä) PIK = Paloilmoitinkeskus (laitetyyppi) BDk = Lohko BD, kellari (sijainti) 1 = Lohko/kerroksen 1. paloilmoitusjärjestelmään liitetty paloilmoitinkeskus (juokseva numero) Antennijärjestelmän vahvistin P71 VK P16.6, missä P71 = Yhteisantenni (järjestelmä) VK = Vahvistinkeskus (laitetyyppi) P16 = Lohko P, 16. kerros (sijainti) 6 = Lohko/kerroksen 6. yhteisantennijärjestelmään liitetty vahvistinkeskus (juokseva numero) ATK-ristikytkentäteline (avoin kaapelointi) P81 RKT SLt.05, missä P81 = Avoin kaapelointi (järjestelmä) RKT = Ristikytkentäteline (laitetyyppi) SLt = Lohko SL, tunnelitaso (sijainti) 05 = Lohko/kerroksen 5. avoimeen kaapelointijärjestelmään liitetty ristikytkentäteline (juokseva numero)

10 7/7 4. PISTORASIA-, JAKORASIA- JA VALAISINMERKINNÄT Pistorasiat merkitään keskus-, ryhmä- ja haaratunnuksella sekä haaroittain juoksevalla numerolla lääkintätiloiksi luokitelluissa tiloissa. Muissa tiloissa pistorasiat merkitään keskus- ja ryhmätunnuksella. Esimerkki lääkintätilaksi luokitellun tilan pistorasian tunnuksesta: W21 JK A1.1/12-A5, missä W21 JK A1.1 on jakokeskuksen tunnus, 12 on ryhmänumero, A on haaratunnus ja 5 on juokseva numero (haaran viides pistorasia). Jos ryhmässä ei ole jakorasioita käytetään haaratunnusta A. Jakorasiat merkitään jakokeskustunnuksella, ryhmänumerolla ja ryhmittäin juoksevalla numerolla. Esimerkki jakorasian tunnuksesta: W21 JK A1.1/14.2, missä W21 JK A1.1 on jakokeskuksen tunnus, 14 on ryhmänumero ja 2 on juokseva numero (ryhmän toinen jakorasia). 12 W21 JKA1.1/12-A1 W21 JKA1.1/12-A4 W21 JKA1.1/12-A5 14 A B C W21 JKA1.1/14.1 W21 JKA1.1/14.2 W21 JKA1.1/14-C1 Valaisimet merkitään jakokeskus- ja ryhmätunnuksella lääkintätiloiksi luokitelluissa tiloissa. Muissa tiloissa valaisimia ei merkitä. Esimerkki valaisimen tunnuksesta: W21 JK A1.1/14, missä W21 JK A1.1 on jakokeskuksen tunnus ja 14 on ryhmänumero. Tunnukset merkitään pistorasioihin, jakorasioihin ja valaisimiin lämpökirjoitinteipillä. Lämpökirjoitinteipin pohjaväreinä käytetään jakelujärjestelmien mukaisia värejä, jotka ovat: Sähkön jakelu Lämpökirjoitinteipin pohjaväri W21 Normaalijakelu Valkoinen W22 Varavoimajakelu (diesel, 15/30s) Sininen W23 UPS-varmennettu jakelujärjestelmä Oranssi W26 ATK-laitteille tarkoitettu jakelu Ruskea W28 Turvasyöttöjärjestelmä (<0,5s) Punainen W29 IT-jakeluverkko (Lse-muuntajalta) Vihreä W29 IT-jakeluverkko (Lse-muuntajalta) UPS:lta Oranssi

11 LIITE 1, 1/1 Yleisimpien sähkölaitetyyppien tunnukset ja merkintälaajuus. JÄRJESTELMÄN TUNNUS JA SELITE JÄRJESTELMÄN TUNNUS JA SELITE W SÄHKÖNJAKELU P TELE JA AUTOMAATIO W1 Sähkönjakelu yli 1 kv P1 Merkinanto P11 Soittomerkki W2 Sähkönjakelu alle 1 kv P12 Valomerkki W21 Normaalijakelu P13 Hoitajakutsu W22 Varavoimajakelu P14 Henkilöhaku W23 UPS-jakelu P15 Tarjoilukutsu W24 Tasasähkö W25 Prosessijakelu P2 Ohjaus W26 ATK-jakelu P21 Ohjaus W27 LVI-jakelu P22 Väyläohjaus W28 Turvasyöttöjärjestelmä (katkos < 0.5s) W29 IT-jakelu P3 Puhelin P31 Yleinen puhelinverkko W3 Sähkön muokkaus- ja mittaus P32 Sisäinen puhelin W31 Sähkön muokkaus P33 Radiopuhelin W32 Sähkön mittaus P34 Ovipuhelin P35 Pikapuhelin W4 Maadoitus P36 Potilaspuhelin W41 Maadoitus- ja potentiaalin tasaus W42 Ukkossuojaus P4 Äänitaajuus W43 TN-S valvonta P41 Äänentoisto P42 Hätäkuulutus W5 Sähkölämmitys P43 Konferenssi P44 Koulu F TURVALLISUUS P5 Kello F1 Merkki- ja turvavalaistus P51 Aikakello F11 Turvavalaistus P52 Ajantarkkailu F12 Merkkivalaistus F13 Varavalaistus P6 Ilmoitus- ja valvonta P61 Kiinteistövalvonta F2 Rikosturvallisuus P62 Vikailmoitus F21 Rikosilmoitus P63 Tuotannon valvonta F22 Ryöstöhälytys F23 Videovalvonta P7 Suurtaajuus P71 Yhteisantenni F3 Henkilöturvallisuus P72 Video, kuvansiirto F31 Henkilöturva P73 Satelliitti-TV F32 Hiljainen ilmoitus F33 Henkilövalvonta P8 Tietoliikenne P81 Avoin kaapelointi F4 Kulunohjaus P82 ATK F41 Oviohjaus P83 Valokaapeli F42 Kulunvalvonta ja työajanvalvonta F5 F51 F52 F53 Paloturvallisuus Paloilmoitus Savunpoisto Palo-ovien ohjaus

12 LIITE 2, 1/2 Yleisimpien sähkölaitetyyppien tunnukset ja merkintälaajuus. LAITTEEN TUNNUS JA SELITE T P LAITTEEN TUNNUS JA SELITE T P AJ Asennusjohto PPK Pikapuhelinkeskus x x AK Akusto x x PPY Pistorasiapylväs ASK Apusähkökeskus x x PR Pistorasia AV Antennivahvistin x x PRK Pistorasiakeskus x x AVN Aikaviivenauhuri x PRP Pistorasiapaneeli EB Potentiaalintasauskisko x PUV Puhelinvaihde x x EQ Sähkömäärälaskuri (mittari) x x PV Palovaroitin HA Haaroitin PVK Palovaroitinkeskus x x HKO Hoitajakutsukoje x PVLY Puhelinvaihdeliitäntäyksikkö x HP Hälytyspainike x REI Reititin x ITV IT-verkon eristystason valvontal. x x RI Rikosilmaisin JA Jaotin RIK Rikosilmoitinkeskus x x JAK Jakelukisko x RKL Rinnakkaiskäyttölaite x x JK Jakokeskus x x RKT Ristikytkentäteline x x JOK Johtokanava RNL Rinnakkaisnäyttölaite x x JR Jakorasia RP Robottipuhelin K Kytkin S Säädin KAI Kauitin SEB Lisäpotentiaalintasauskisko x KAT Katkaisija x SIR Sireeni KEL Kello SJ Suurjännitekaapeli KES Keskitin x SJK Suurjännitekojeisto x x KET Kennoterminaali x SJM Suurjännitemuuntaja x x KH Kaapelihylly SK Soittokello KIR Kirjoitin SP Sisäänpyyntökoje KIU Kiuas x SR Suojarele x KK Kutsukoje TA Tukiasema x x KKL Kaukokäyttölaite x TJ Teleasennusjohto KL Käyttölaite x TJL Tasajännitelähde x x KOK Kosketinkisko TK Turvakytkin KOL Koodauslaite x TNS TN-S verkonvalvontalaitteisto x x KP Kompensointiparisto x x TOI Toistin x KPS Kompensointipariston säädin x TPR ATK-pistorasia KR Kytkentärasia TUJ Tuppijatkos KVL Kulunvalvontalukija TVA Akulla varustettu turvavalaisin x KVP Kulunvalvontapääte TVI Tilavalvontailmaisin KY Keskusyksikkö x x TVK Turvavalaistuskeskus x x LH Lähetin x TYS Tyristorisäädin x LIK Liitäntäkotelo UPS UPS-laite x x LK Lämmityskaapeli x V Valaisin LL Lämmityslaite x VIK Virtakisko LOI Läsnäoloilmaisin VJ Voimakaapeli LR Lattiarasia VK Vahvistinkeskus x x LSEM Lääkintäsuojaerotusmuuntaja x x VKK Valokuitukaapeli LVR Leikkausvalaisimen vaihtorele x x VO Vastaanotin MEB Pääpotentiaalintasauskisko x x VMP Monikuvajakaja x ML Moottorilukko VOP Video-ovipuhelinkoje MSK Moottorisuojakytkin VR Voimapistorasia MV Merkkivalo VRK Valaisinripustuskisko MVK Merkkivalaistuskeskus x x VSY Virransyöttöyksikkö NK Nousukeskus x x VV Varattuvalo OK Ohjauskeskus x x VVA Vakiovaloanturi

13 LIITE 2, 2/2 OP Ovipuhelinkoje VVK Varavoimakone x x P Painike VVKO Varavoimakoneen ohjauslaitteet x PI Paloilmaisin VVS Vikavirtasuojakytkin x PIK Paloilmoitinkeskus x x XE Valoisuusanturi x PK Pääkeskus x x YJS Ylijännitesuoja x PKEL Pääkello x x YVL Ylivirtavalvontalaite x x PKP Palokuntapaneeli x x T = laitteelle muodostetaan yksilöllinen tunnus ja laite merkitään kentällä tunnuskilvellä P = Paikantamispiirustuksissa esitettävä laite

14 LIITE 3 1/1 Projektin yhteydessä asennettavat uudet laitteet (taulukkoesimerkki). RYHTI Sähkö- tele- ja turvajärjestelmät Projektissa lisätyt laitteet Vastaanottaja Lähettäjä Yritys HUS-Kiinteistöt Oy Yritys: Ryhti yhteyshenkilö: Jarmo Alho Yhteyshenkilö: Sähköpostiosoite: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: / Puhelinnumero: Hank Projektiyhteyshenkilöt Hankkeen numero: Projektipäällikkö: Hankkeen nimi: Valvoja: Rakennus: Järjestelmä: Laitetunnus: *) Laitteen nimi: Urakka Lisätietoja: *) Seuraavat vapaat numerot selvitettävä ja varattava Ryhti yhteyshenkilöltä.

15 LIITE 4 1/1 Projektin yhteydessä poistettavat laitteet (taulukkoesimerkki). RYHTI Sähkö- tele- ja turvajärjestelmät Projektissa poistetut laitteet Vastaanottaja Lähettäjä Yritys HUS-Kiinteistöt Oy Yritys: Ryhti yhteyshenkilö: Jarmo Alho Yhteyshenkilö: Sähköpostiosoite: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: / Puhelinnumero: Hank Projektiyhteyshenkilöt Hankkeen numero: Projektipäällikkö: Hankkeen nimi: Valvoja: Rakennus: Järjestelmä: Laitetunnus: Laitteen nimi: Huomautus Lisätietoja:

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

IT-KESKUS JA YLEISKAAPELOINTI KAIKKI KODIN YHTEYDET. EnstoConnect

IT-KESKUS JA YLEISKAAPELOINTI KAIKKI KODIN YHTEYDET. EnstoConnect IT-KESKUS JA YLEISKAAPELOINTI KAIKKI KODIN YHTEYDET EnstoConnect 2 Ensto sähköistäjänä Ensto on sähköjärjestelmien ja sähkötarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA

SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA 13.03.2012 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi 13.1 2012 Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien

Lisätiedot

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio 3.1 18.5.2010 - Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0)40 849 0770, marko.hannikainen@tut.fi

Lisätiedot

SSTY. Potilastornin sähkösuunnittelu, haasteet ja käytetyt ratkaisut. 13.11.2014 Ralf Lindström

SSTY. Potilastornin sähkösuunnittelu, haasteet ja käytetyt ratkaisut. 13.11.2014 Ralf Lindström SSTY Potilastornin sähkösuunnittelu, haasteet ja käytetyt ratkaisut 13.11.2014 Ralf Lindström Esityksen sisältö Perustietoja kohteesta, erityispiirteet Suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja haasteet

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

1 0. YLEISET VAATIMUKSET

1 0. YLEISET VAATIMUKSET 1 0. YLEISET VAATIMUKSET 0.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 0.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Laatikkalan vedenottamo Hiukan K7 vedenottamo Hiukan K4 ja K5 vedenottamo Tenetin vedenottamo K1 ja K2 Vuokatin

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Hinnasto 28. Finnparttia Oy Joutnantie 76, 25500 PERNIÖ. www.finnparttia.fi. myynti@finnparttia.fi

Hinnasto 28. Finnparttia Oy Joutnantie 76, 25500 PERNIÖ. www.finnparttia.fi. myynti@finnparttia.fi 28 28 vuotta nopeaa ja varmaa F sähkötukkukauppaa innparttia innparttia ähkötukku ähkötukku Hinnasto 28 Voimassa 31.8.2015 asti. Hinnat ALV 0% eli verottomia Myynti- ja toimitusehdot sivut 2-3 Tuotehakemisto

Lisätiedot