SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN"

Transkriptio

1 1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien uusiminen. Sähkötöiden tekijän, josta jäljempänä käytetään nimitystä urakoitsija, tulee suorittaa kaikki tässä hankintaohjeessa ja piirustuksissa esitetyt hankinnat sekä asennustyöt käyttökuntoon ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Urakoitsijan edustajalla tulee olla yksityiskohtaiset tiedot rakennuskohteen kaikkien sähkölaitteiden asennuksista ja työvaiheista sekä muiden hankkijoiden toimittamien laitteiden, kalustojen ja rakenteiden sähköasennuksille asettamista vaatimuksista ja rajoituksista. Tämä hankintaohje ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Urakoitsijan on hyväksytettävä tarvikkeet ja laitteet rakennuttajalla ja valvojalla. Tarvikkeiden tulee olla ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Mikäli asennustapa ei käy selville hankintaohjeesta ja piirustuksista, tai on tulkinnanvarainen, on urakoitsija velvollinen pyytämään lisäselvityksiä. Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsija toimittaa uusista asennuksista käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Asennuksille tehdään myös kolmannen osapuolen suorittama varmennustarkastus. Sähköloppupiirustukset tekee suunnittelija rakennuttajan laskuun. Urakoitsija toimittaa suunnittelijalle tarkepiirustukset hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsijan on ehdottomasti tutustuttava kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

2 2 2. PURKUTYÖT Urakoitsija purkaa rakennuksen nykyisen pääkeskuksen PK sekä ryhmäkeskukset R05, R11 ja R28 ja hävittää ne. Pääkeskushuoneessa ja R28 keskuskomerossa olevat nykyiset kompensoimiskondensaattorit puretaan. Hävittämisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakkaan. 3. KESKUKSET Keskusvalmistajalla tulee olla sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO ympäristöjärjestelmä. Kaikki keskukset tulee varustaa kaikilla kaavioiden ja työselityksen mukaisilla laitteilla ja ne hankitaan täyteen käyttökuntoon asennettuina. Pääkeskukseen tulee jättää tilavaraus 2x500x500mm, jälkiasennuksia varten. Kuormakytkimillä on oltava käsikahvaohjain keskuskotelon kannessa. Keskuksien kojeiden, varokkeiden, ohjauslaitteiden ja johdonsuojakatkaisijoiden määrät tulee urakoitsijan tarkistaa hyväksytyistä työpiirustuksista ja ao. kojeluetteloista ennen keskuksien valmistusta. Johdonsuojauksessa käytetään valaistus- ja moottorilähdöissä C-laukaisukäyrän johdonsuojakatkaisijoita. Pistorasialähdöissä käytetään B-laukaisukäyrän johdonsuojakatkaisijoita. Keskuksien vikavirtasuojakytkimet ovat 30 ma:n vikavirtasuojakytkimiä. Ryhmissä joissa on käytetty 2x1,5 kaapelia, niin vikavirtasuojakytkin ohitetaan. Uusiin keskuksiin asennetaan erilliset PEN-kiskot nykyisten PEN-johtimien liittämistä varten. Keskuksien ohjaus-, hälytys ja mittausjohdot johdotetaan valmiiksi riviliittimiin ohjauspiirikaavioiden mukaisesti. Riviliittiminä käytetään numeroitavia riviliittimiä asennettuna riviliitinkiskoon. Keskuksien kokoonpanopiirustukset tulee lähettää suunnittelijan tarkastettavaksi ennen keskuksien valmistusta. Riviliittimiä asennetaan keskuksiin varalle 20 %. Jokaiseen sellaiseen jakokeskushuoneeseen ja -komeroon tai jakokeskuksen yhteyteen, jossa on käytetty suojalaitteina johdonsuojakatkaisijoita, on urakoitsijan hankittava 5 kpl johdonsuojakatkaisijoiden lukituslaitteita, ja niille tulee olla erillinen säilytyskotelo.

3 3 Keskuksien tunnukset sekä kytkinmerkinnät merkitään muoviin kaiverretuilla nimikilvillä. Varokkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden nimikilvet kirjoitetaan koneella, myös varalle jäävät numeroidaan. Nimikilpien on oltava muovisissa taskuissa tai muovilevyn alla vaihdettavissa. Urakoitsija esittää ennen merkintätöiden aloitusta ehdotuksen jäljempänä mainituista merkintätarvikkeista ja merkinnöistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot sekä ohjaus-, hälytys-, indikointi- ja sähköteknisten tietojärjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään ja haaroituksista käyttämällä luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tulee tehdä koneellisesti. Kaikki kytkentä- ja jakorasiat merkitään rasian kiinteään osaan sijoitetulla merkinnällä. Jako- ja haaroitusrasioissa (sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät) tulee olla syöttävän jakokeskuksen tunnus sekä ryhmänumero. Alakattojen yläpuolella, jossa rasia ei ole suoraan nähtävissä, voidaan käyttää tussimerkintää. Muualla käytetään teippimerkintää. 3. JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti ilman jatkoksia. Kaapelihyllyillä kaapelit asennetaan oikaistuna hyllylle risteilyjä välttäen. Hyllyasennuksessa voima-, asennus- ja sähköteknisten tietojärjestelmien kaapelit sijoitetaan eri reunoille kaapelihyllyä vähintään 50 mm etäisyydelle toisistaan. Johtokanava-asennuksessa vahvavirta- ja tietojärjestelmien kaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti eri kanavaosaan. Metalliputkien yhteydessä käytetään muovisia putkenpäätteitä, jotka asennetaan kaapelivedon yhteydessä halkaisematta putkenpäätettä. Jos kaapeli on asennuspaikalla alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, kaapeli suojataan esim. muototeräksellä tai metallisella vähintään lujuusluokan 3 asennusputkella.

4 4 Johtoja ei saa asentaa ilman putkituksia rakenteisiin, jotka eivät ole avattavia. Kaapelit kiinnitetään pinta-asennuksessa asennuspaikkaansa kulloinkin soveltuvalla menetelmällä niin, että kaapelien väliset etäisyydet säilyvät yhtä suurina. Kiinnitysväli kevyellä kaapelilla (johdin 6 mm² Cu tai 10 mm² Al) vaakasuorassa asennuksessa on enintään 0,25 m ja pystysuorassa 0,3 m. Raskailla kaapeleilla kiinnitysväli on kertaa kaapelin ulkohalkaisija. Ensimmäinen kiinnike asennetaan 5 10 cm rasiasta tai kytkimestä. Lattialäpivienneissä kaapelit suojataan 0,05 m:n korkeuteen lattiatasosta. Vahingoittumiselle alttiissa paikoissa ja ulkoseinillä suojaus on ulotettava 1,5 m:n korkeuteen. 3.1 PÄÄKESKUS PK Urakoitsija hankkii ja asentaa puretun pääkeskuksen paikalle uuden kaavion mukaisen pääkeskuksen ja kääntää vanhan pääkeskuksen kaapelit uuteen pääkeskukseen. Keskukseen suunnitellaan ja rakennetaan verkkoanalysaattori esim. Hedtec, Entes MPR-63. Ennen valmistuksen aloittamista on varmistettava, että keskus mahtuu sille varattuun tilaan. Pääkeskus asennetaan huoneen keskelle kaksipuoleisena keskuksena. Keskusta tilattaessa tulee ottaa huomioon pääkeskukseen johtava reitti, jossa on matalat tilat, huonekorkeus n.2m ja matalin ovi on korkeudeltaan n.195cm. Keskuksesta lähtevien kaapelien reitin muutoksesta aiheutuvat työt jatkamiset mukaan lukien kuuluvat urakkaan. Urakoitsija hankkii ja asentaa uuden pääkeskuksen yläpuolelle rinnakkain uudet kaapelihyllyt Hyxal Oy RA 50. Huoneen perällä olevat ylimääräiset hyllyt puretaan. Nykyinen VSS-tilojen keskuksen nousu käännetään keskuksesta R05 uuteen pääkeskukseen PK. Pääkeskushuoneessa tulee olla erillinen säilytyskotelo varasulakkeille. Varasulakkeita tulee olla vähintään puolet käytössä olevista sulakkeista. 3 kpl kahvasulakkeita jokaisessa koossa katsotaan riittäväksi määräksi. Urakoitsijan asennettava keskuksen läheisyyteen kahvasulakkeiden vaihtokahva säilytystelineineen. Mikäli kahvalähdöt on

5 5 toteutettu siten että kahvasulakkeen pystyy vaihtamaan virrallisena, niin vaihtokahva pitää olla hihallinen ja lisäksi suojamaski. 3.2 RYHMÄKESKUS R05 Urakoitsija hankkii ja asentaa puretun ryhmäkeskuksen paikalle uuden kaavion mukaisen ryhmäkeskuksen ja siirtää vanhasta ryhmäkeskuksesta ryhmäjohdot uuteen. Ryhmäkeskuksen nousujohto uusitaan. Uusi nousujohto on tyyppiä MMJ 5x16S. Nousujohdon laskentapituus 6 m. 3.3 RYHMÄKESKUS R06 Kellarin porrashuoneessa, tilassa 016C, olevaan keskukseen R06 uusitaan nollakisko. 3.4 RYHMÄKESKUS R11 Urakoitsija hankkii ja asentaa puretun ryhmäkeskuksen paikalle uuden kaavion mukaisen ryhmäkeskuksen R11 ja siirtää vanhasta ryhmäkeskuksesta ryhmäjohdot uuteen. Ryhmäkeskuksen nousujohto uusitaan. Uusi nousujohto on tyyppiä MMJ 5x16S. Nousujohdon laskentapituus 35 m. 3.5 RYHMÄKESKUS R28 Urakoitsija hankkii ja asentaa puretun ryhmäkeskuksen paikalle uuden kaavion mukaisen ryhmäkeskuksen R28 ja siirtää vanhasta ryhmäkeskuksesta ryhmäjohdot uuteen. Ryhmäkeskuksen nousujohto uusitaan. Uusi nousujohto on tyyppiä MMJ 5x16S. Nousujohdon laskentapituus 85 m. 4. KOMPENSOINTI Pääkeskushuoneessa on nykyinen kompensointiparisto joka uusitaan. Urakoitsija purkaa nykyiset kompensoinnin asennukset. Urakoitsija hankkii ja asentaa puretulta paristolta vapautuvaan paikkaan uuden estokelapariston Nokian Capasitors Oy D200/2x25+3x / E ja säätimen NC-12. Nousu paristolle otetaan pääkeskuksesta PK kaapelilla MCMK 3x Lähtöön asennetaan 3x400A:n sulakkeet. Urakoitsija säätää paristot laitetoimittajan ohjeiden mukaan.

6 6 5. MUUNTAMO, LIITTYMISKAAPELIT JA LIITTYMÄ Liittymiskaapelit tulee suoraan rakennuksen muuntajasta K35. Liittymiskaapelit ovat nykyisiä. Liittymän koko ei muutu. Urakoitsija uusii muuntamon sjpuolen kennovalaistuksen. 6. VALVONTA-ALAKESKUKSET Keskuksien ohjaukset siirretään nykyisiin valvonta-alakeskuksiin VAK 6 ja VAK 4. Urakoitsija asentaa VAK 4:sta keskukseen R28 kaapelit MMO 12x1,5 ja NOMAK 12x2x0,5+0,5. VAK 4 sijaitsee A osan iv-konehuoneessa. VAK 6:sta asennetaan kaapelit MMO 12x1,5 ja NOMAK 12x2x0,5+ 0,5 keskuksiin R05, R11 ja pääkeskukseen PK. Urakoitsija merkitsee kaikki kaapelit. Rakennuttaja hankkii valvonta-alakeskuksiin tarvittavat ohjaukset. 7. PIIRUSTUSLUETTELO N:o Nimi SÄ /1 Pohja, kellarikerros, osapiirustus, 1:50 /2 Pohja, 1.kerros, osapiirustus, 1:50 /3 Pohja, 2.kerros, osapiirustus, 1:50 /4 PK /5 R05 /6 R11 /7 R28 Iisalmessa 5. päivänä joulukuuta 2012 Jussi Lämsä

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE 4 84100 YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE 4 84100 YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 Gsm: 0500-768161 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com SÄHKÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O 4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS

Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Sähköselostus 6277-D3213 31.8.2009 SÄHKÖSELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO A0 KIINTEISTÖHALLINTO... 1 A00 Yleistiedot kohteesta... 1 B0 RAKENNUTTAMINEN...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048

Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048 Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus 30.9.2011 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1

Lisätiedot

S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ

S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ S Ä H K Ö T Y Ö S E L I T Y S AS OY RAISIONTIE 11 RASISIONTIE 11 00280 HELSINKI TALOTEKNIIKAN PARANNUSTYÖ Helsingissä 3.5.2011 Sähköinsinööritoimisto Teuvo Vilén Oy Vesannontie 9 B 12 00510 HELSINKI puh.

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie 6 84100 Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO

Lisätiedot

KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE

KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE HANKINTAOHJELMA Asiakirja n:o SÄH 0100 Projekti n:o V0377.P001 Viimeisin muutos 26.8.2015 Laadittu Laatija MBo Tark./Hyv. MUR GRANLUND POHJANMAA OY Mats Bonns

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. Kasavuoren koulukeskus SÄHKÖTEKNIIKKA. Päivämäärä 13.2.2015. Asiakirjanumero. Sisältöluettelo:

RAKENNUSTAPASELOSTUS. Kasavuoren koulukeskus SÄHKÖTEKNIIKKA. Päivämäärä 13.2.2015. Asiakirjanumero. Sisältöluettelo: Kasavuoren koulukeskus RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKKA Työnumero 2014xxxx Päivämäärä 13.2.2015 Suunnitteluvaihe Asiakirjanumero Luonnossuunittelu H0002 Sisältöluettelo: 1. Tekniset vaatimukset 2. Sähkön

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PL 40 89601 SUOMUSSALMI Suomussalmen kunta Sivu 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISET TIEDOT...

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy 26.8.2013 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2003 Varasyötön kytkeminen ja suojaus (21.11.2003) Erään

Lisätiedot

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä 26.06.2015 Projekti nro. 1510016966 Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot