Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: klo Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat: Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Riitta Jakara varajäsen Veikko Lahtinen Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola este Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten Peer Haataja varajäsen Markus Sjölund Sirkka Saarikoski varajäsen Teuvo Pernu Maritta Närhi Tuija Mannila varajäsen Tuula Mikkonen Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi Muut osallistujat; Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti Sanna Ahola, Nuorten verkostotyöpaja projekti

2 2 Mari Toivonen, Välke projekti Mauri Vintola, Välke projekti Jaakko Vehkaperä, Välke projekti Merja Vänttinen Ala, SYS projekti Marja Huttunen, TyöMaa projekti Merja Kerttula, projektipäällikkö Sanna Koskinen, Välke projekti, sihteeri Pekka Paattinen, toimialajohtaja, Tampereen TE toimisto Asiantuntijat; Jaana Niemi, ESR koordinaattori, Pirkanmaan ELY keskus Tuula Isosuo, EU koordinaattori, Pirkanmaan ELY keskus Mirja Taipale, osuuskuntaneuvoja, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Esittelijä; Matti Luukinen, yksikönpäällikkö, Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Esityslista ja pöytäkirja tiedoksi; Kari Kankaala, johtaja, Konsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä Erkki Lyden, Pirkanmaan ELY keskus, työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen päällikkö Leena Tähtinen, Pirkanmaan ELY keskus, työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen assistentti 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Sihteeri toteaa kokoukseen osallistujat. Todettiin, että kokouksessa varsinaisista jäsenistä läsnä olivat Taisto Tuominen, Riitta Jakara, Sirkka Saarikoski, Maritta Närhi ja Tommi Eskonen. Varajäsenistä läsnä olivat Matti Peltola ja Tuula Mikkonen. Muista osallistujista läsnä olivat Heli Ketola, Sanna Ahola, Mari Toivonen, Mauri Vintola, Jaakko Vehkperä, Merja Vänttinen Ala, Marja Huttunen, Merja

3 Kerttula ja Sanna Koskinen, esittelijä Matti Luukinen ja asiantuntija Mirja Taipale. 3 2 Kokouksen esityslista Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Päätös: Yhteistyöryhmä päättää että hyväksytään ennakkoon yhteistyöryhmän jäsenille / varajäsenille toimitettu esityslista. Hyväksyttiin päätösehdotus. 3 Kuullaan työpoliittisen toimintaohjelman strategisen painopisteeseen Monimuotoisen yrittäjyyden edistäminen liittyvät alustavat puheenvuorot Yksikönpäällikkö Luukinen; Mirja Taipale esittelee Tampereen kaupunkiseudun osuustoimintakeskuksen toimintaa. Merja Kerttula esittelee Tampereen kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen perustamiseen liittyvää valmistelutilannetta. Yhteistyöryhmä keskustelee asiasta ja tekee mahdolliset jatkokehittämiseen liittyvät päätökset po. strategisen painopisteen osalta. Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Päätös: Yhteistyöryhmä päättää, että merkitään kuullut selvitykset tiedoksi. Mirja Taipaleen ja Merja Kerttulan esitykset ovat pöytäkirjan liitteenä. Hyväksyttiin päätösesitys. 4 Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin, S10011, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Heli Ketola:

4 4 Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Heli Ketola alkaen sekä ohjaajat Taina Syvänen, Johanna Tommila, Jukka Tanhua sekä Ilona Kalliomäki. Kauden aikana ohjauksessa aloitti yhteensä 96 nuorta, joista naisia oli 49%. Ohjaukseen on käytetty aikaa kaikkiaan 267 tuntia. Suurin osa asiakkaista (51%) on ohjautunut projektiin Tampereen työ ja elinkeinotoimiston kautta. Suurin osa asiakkaista (83%) on ollut alle 25 vuotiaita ja suorittanut vain perusasteen koulutuksen (64%). Valtaosa asiakkaista (86%) on ollut työttömänä työnhakijana. Asiakkaista 3% oli maahanmuuttajia, joilla on muu kuin Suomen kansalaisuus. Koko vuonna 2010 uusia asiakkaita oli 216, tavoitteen ollessa 200 asiakasta / vuosi. Kaudella päättyi yhteensä 87 asiakkuutta. Asiakkuuden päättymisen syyt: koulutus 43 (49%), työ 18 (21%), muu palvelu 11 (13%), muu syy 15 (17%). Keskeyttäneitä asiakkaita, joihin ei saatu yhteyttä, oli 11 henkilöä. Koko vuonna päättyneistä asiakkaista 47% päättyi koulutukseen, tavoitteen ollessa 50% / vuosi. Nuorten huonosta työllisyystilanteesta johtuen Tampereen kaupunginvaltuusto myönsi keväällä 2010 lisämäärärahaa oppisopimuksien käynnistämiseksi kaupungin omissa yksiköissä. Tämän rahoituksen myötä projekti käynnisti kauden aikana viisi yksittäistä oppisopimusta kaupungin omiin yksiköihin. Kaikkiaan oppisopimuksia aloitettiin koko vuoden aikana 14. Lisäksi käynnistyi toimitilahuoltajien oppisopimusryhmän harjoittelu/arviointijakso Koukkuniemen vanhainkodissa sekä Kaupin ja Hatanpään puistosairaaloissa, joista jakson loppumisen ( ) jälkeen valikoidaan varsinaiset oppisopimusopiskelijat. Varsinaisten asiakkaiden lisäksi projektin lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloitti yhteensä 62 henkilöä. Lyhytkestoisessa ohjauksessa olleet ovat osallistuneet ohjauksen yhteensä alle 7 tuntia. Heille on annettu mm. yleistä ohjausta koulutukseen, työnhakuun ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista. Koko vuonna lyhytkestoiseen ohjaukseen osallistui 115 henkilöä, kun vuonna 2009 vastaava luku oli 64. Voidaankin todeta, että varsinaisten asiakkaiden lisäksi, lyhytkestoisesta nuorten koulutus ja uraneuvonnasta on tullut yksi projektissa annettava palvelumuoto.

5 Projektissa järjestettiin yhteistyössä Tampereen ammattiopiston, TAOn kanssa tekniikan alan työ ja koulutuskokeilu välisenä aikana. Jakson aloitti 16 nuorta, joista 12 suoritti sen loppuun. Työ ja koulutuskokeilun lähtökohtana on antaa nuorille käytännön kokemusta eri aloilta, ja sitä kautta täsmentää nuoren tulevaisuuden suunnitelmia koulutuksen suhteen. Kokonaisuudessaan työ ja koulutuskokeilu on ollut hyvä ja toimiva käytäntö, jota on jatkossa tarkoitus kehittää. 5 Kauden aikana yhteistyö alkoi kolmen uuden yrityksen/ organisaation kanssa ja lisäksi yhteistyötä tehtiin useamman kaupungin oman yksikön kanssa liittyen nuorten palkkatukityöllistämiseen. Yhteistyöllä tarkoitetaan tässä että asiakas on konkreettisesti päässyt yritykseen harjoitteluun, oppisopimukseen tms. Projektin järjestämissä tiedotus ja infotilaisuuksissa on ollut yhteensä 165 osallistujaa. Kaupunginvaltuusto myönsi vuodelle 2010 lisämäärärahoja käytettäväksi työttömien alle 30 vuotiaiden nuorten työllistämiseen Tampereen kaupungin yksiköissä. Rahan käytöstä vastasi Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja asiakastyön hoiti Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti. Projektissa täsmennettiin rahan käytön kriteereitä ja yhdeksi kohderyhmäksi valikoitiin nuoret, joilla on jo ammatillinen koulutus, mutta ei alan työkokemusta. Toinen ryhmä oli ammatillisesti kouluttamattomat nuoret, jotka olivat hakeutumassa alan koulutukseen ja jotka olivat jo olleet työharjoittelussa. Työsuhteet olivat enintään kuuden kuukauden mittaisia. Kauden aikana kaupunginvaltuuston lisämäärärahalla käynnistyi 20 palkkatukijaksoa ja yhteensä projektin kautta v käynnistettiin 53 palkkatukijaksoa. Projektin asiakkaat ovat olleet hankesuunnitelmassa määritellyn kohderyhmän mukaisia ja määrälliset tavoitteet ovat edenneet hankesuunnitelman mukaisesti. Kehittämisen kohteina lähitulevaisuudessa ovat erityisesti yhdistetyn työ ja koulutuskokeilun kehittäminen yksilömuotoisesti sekä tiedottamisen lisääminen ja kehittäminen. Myös yhteistyötä muiden Työllisyydenhoidon palveluyksikön nuorten toimijoiden kanssa on hyvä lisätä ja täsmentää. Kehittämisen kohteiksi nostetaan jatkossa myös ulkoisen arvioinnin myötä nousseet ajatukset ja ideat. Kaiken projektissa tehtävän kehittämistyön lähtökohtana on palvelun pysyvyys ja valtavirtaistaminen projektin päättymisen jälkeen.

6 6 Projektille on haettu jatkorahoitusta ja lisäaikaa ajalle kehittämisprojektien (ESR) kohdennetussa haussa 4/2010. Virallinen päätös asiasta selvinnee tammi helmikuun vaihteessa Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kauden aikana olivat ,63 euroa ja koko vuonna ,27 euroa. Projektin kokonaisbudjetin vuodelle 2010 ollessa ,00 euroa, toteutui suunnitelluista vuosikustannuksista 81 %. Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää, Päätös: projektipäällikkö Heli Ketolan selvityksen pohjalta hyväksyä Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. Hyväksyttiin päätösesitys. Heli Ketolan esitys on pöytäkirjan liitteenä. 5 Nuorten verkostotyöpaja projektin väliraportti ajalta ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Sanna Ahola: " Vuoden 2010 aikana Nuorten verkostotyöpaja projektin työharjoitteluissa aloitti yhteensä 78 asiakasta. Lyhytkestoisen ohjauksen osuus henkilöstön työajasta kasvoi verrattuna vuoteen 2009, koska kaikki asiakkaat eivät olleet projektin toiminnasta hyötyvää kohderyhmää, eivätkä näin ollen kiinnittyneet palveluun. Lyhytkestoisen ohjauksen kautta asiakkaita ohjattiin pääasiassa KOHO palveluihin, Kestävät koulutus ja uravalinnat projektiin tai itsenäiseen työnhakuun. Suurin osa asiakkaista sai tietoa projektin toiminnasta itsenäisesti internetistä. Toinen pääasiallinen tapa saada tietoa projektin toiminnasta oli Työ ja elinkenotoimiston asiakastapaaminen. Myös projektin lehti ilmoitukset vuoden 2010 elo ja joulukuussa olivat palvelivat hyvin asiakkaiden tavoittamisessa.

7 Nuorten verkostotyöpaja projektin asiakkaista 80 prosenttia oli kouluttamattomia, vailla tutkintotodistusta. Yli 50 %:lla asiakkaista oli takanaan useita keskeytyneitä ammatillisen koulutuksen tutkintoja. 7 Asiakkaiden motivoituminen työharjoitteluihin oli erittäin hyvä. Lähes 90 % Nuorten verkostotyöpajan kautta työharjoittelussa olleista asiakkaista koki, että heillä on paremmat mahdollisuudet saada opiskelu tai työpaikka kuin ennen työharjoittelua. Verkostotyöpajan työharjoittelussa olleet asiakkaat kokivat myös, että he ovat motivoituneempia hakemaan työ tai koulutuspaikkaa kuin ennen työharjoittelua. Lisäksi asiakkaat ovat kokeneet, että heillä on selkeämpi kuva tulevaisuudestaan Nuorten verkostotyöpajan työharjoittelun ja ohjausprosessin jälkeen. Ohjausprosessiin kuului vuonna 2010 yksilöohjauksen lisäksi ryhmäohjausta, mikä tavoitteena oli työnhaku ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, itsetuntemuksen kasvattaminen sekä tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttäminen. Projekti on saanut julkisuutta vuonna 2010 siten, että Nuorten Verkostotyöpaja projektin toimintaa on esitelty kaupunkilehti Tamperelaisessa huhtikuussa ja syyskuussa, Opin Ovi tiedotuslehdessä 1/2010, Pirkanmaan Yrittäjä lehdessä elokuussa, Tampereen kaupungin Hyvien käytäntöjen torilla syyskuussa, Tampere lehdessä lokakuussa, EUarjessa tapahtumassa lokakuussa, Tekijä 2010 tapahtumassa lokakuussa ja Rakennerahastohankkeiden uutiskirjeessä 10/ Nuorten verkostotyöpaja projektin toimintamallin suurimpana haasteena on saada harjoittelupaikkaa tarjoavien työnantajien tarpeet ja toiveet sovitettua mahdollisimman hyvin asiakkaana olevien nuorten tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tähän mennessä tässä on onnistuttu hyvin, koska lähes 80 % harjoittelupaikkaa tarjonneista työnantajista on erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä työharjoittelijoihin. Tyytyväisyys ilmenee myös siten, että yli 90 % työnantajista on myös jatkossa valmis ottamaan harjoittelijan Nuorten verkostotyöpaja projektin kautta. Seinättömän työpajan toimintamalli siten, että harjoittelijaksi haluava asiakas hakee tiettyä tarjolla olevaa harjoittelupaikkaa, on työläs ja paljon eri asioiden yhteensovittamista vaativa kokonaisuus. Kun asiat saadaan soviteltua kohdalleen, tuloksena on kuitenkin erittäin hyvin nuorta motivoiva toimintatapa. Nuorten verkostotyöpaja projekti on panostanut vuonna 2010 erityisesti yritysten löytämiseen harjoittelupaikkaa tarjoaviksi työantajiksi

8 8 Tampereen kaupungin yksiköiden rinnalle. Yritysyhteistyö ja nostanut esille aiempaa enemmän myös työpaikkaohjaajien merkityksen työharjoittelun onnistumiselle. Projekti toteutti työpaikkaohjaajille yhdeksän tunnin mittaisen koulutuskokonaisuuden loka marraskuussa Koulutuksen järjesti Cimson Oy. Kolmen iltapäivän koulutuskokonaisuuden teemoina olivat työntekijän motivointi, hankalien tilanteiden puheeksiottaminen sekä arviointi ja palautteen antaminen. Asiakkaiden ja työnantajien tyytyväisyys Nuorten verkostotyöpajan toimintamalliin on luonut pohjaa, erityisesti yritysyhteistyön kautta, myös työllistymismahdollisuuksiin avoimille työmarkkinoille. Yritykset ovat kiinnostuneita nuorista, motivoituneista työntekijöistä, jos lähtökohta yhteistyölle on hyvä ja luottamuksellinen. Nuorten verkostyöpaja projektin ulkoinen arviointi aloitettiin syyskuussa Arvinoinnin toteuttaa Kuntoutussäätiö, Innokuntoutus yksikkö. Ulkoisen arvioinnin väliraportti valmistuu tammikuun lopussa 2011 ja loppuraportti kesäkuussa Nuorten verkostotyöpajan projektisuunnitelmaan kuuluvan rahoitussuunnitelman mukaisesti rakennetun Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön talousarvion mukainen Nuorten verkostotyöpajan kokonaisbudjetti vuodelle 2010 oli Ajalla tammikuu joulukuu 2010 projektin talousarvion mukaisesta kokonaisbudjetista toteutui 97 %. " Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, Päätös: projektipäällikkö Sanna Aholan selvityksen pohjalta hyväksyä Nuorten verkostotyöpaja projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille. Hyväksyttiin päätösesitys. Sanna Aholan esitys on pöytäkirjan liitteenä. 6 Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYS projekti, S10018, väliraportti ja maksatushakemus ajalta

9 9 Projektipäällikkö Merja Vänttinen Ala: Sosiaaliset yritykset. SYS projekti on ollut kauden aikana mukana Tampereen kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen selvityshankkeessa ja eri työryhmissä lähtien SYS projektin projektipäällikkö on ollut toimivapaalla tehtävästään toimien selvityshankkeen projektipäällikkönä. SYS projekti on seurannut selvityshankkeen etenemistä. Asia on menossa päätöksentekoon valtuustoon 7.2. SYS projektin asiakas, sosiaalinen yritys Kotityöpalvelu Kotoisa Oy, joka rekisteröityi sosiaaliseksi yritykseksi toukokuussa 2010, työllisti kauden lopussa 4 henkilöä. Sosiaalisen yrityksen mahdollisuuden on selvittänyt kauden aikana Etuovilla ry, selvitys on alkamassa Martinus säätiön kohdalla ja työllisyyspoliittista avustusta selvityksen tekemiseen hakee Samu Saarikoski/Ava Cap Oy/Kuntoutuspolku ry. Sosiaaliset näkökohdat hankinnoissa: Tampereen kaupunki on käyttänyt sosiaalisia näkökohtia yhteensä ainakin kahdeksassa hankinnassa, joista kaksi esimerkkiä on Työllisyydenhoidon palveluyksikön hankinnoista. Neljän ensimmäisen hankinnan vaikuttavuudesta on tehty selvitys. Projektipäällikkö on pitänyt esityksen sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta hankinnoissa kuudessa ympäristökunnassa KuHa:n hankintakoulutuspäivässä syys lokakuun aikana. Projekti järjesti kaupungin sisäisen keskustelutilaisuuden tilaajapäälliköille ja suunnittelijoille yms. sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta Tampereen kaupungin hankinnoissa. Marraskuussa SYS projektin ja sosiaalisten kriteerien työryhmän yhdessä tuottama kirjallinen esitys sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta hankinnoissa liitettiin kaupungin omaan hankintaoppaaseen, oka on kaupungin hankintaohjeen rinnalla käytettäväksi tarkoitettu käytännönläheinen opas. Sosiaalisten näkökohtien huomiointi tuli myös syksyllä mainintana Tampereen kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön periaatteet strategia asiakirjaan. EU komissio on julkaissut lokakuussa 2010 käsikirjan sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta hankinnoissa. SYSprojekti on seuraavalla kaudella mukana tuottamassa käsikirjaa suomeksi mm. kirjoittamalla siihen Tampereen esimerkkejä sosiaalisten kriteerien käytöstä hankinnoista. Sosiaalisen mittaamisen ja vaikutusten osoittamisen edistäminen:

10 10 SYS projekti on tukenut asiakasyhdistyksiään järjestämällä koulutuksia ja konsultointia sosiaalisesta tilinpidosta. Kolmen yhdistyksen verkosto sai vielä SYFO Oy:n toteuttaman konsultointipäivän sosiaalisen tilinpäätöksen tekemisestä heidän tarpeensa mukaisesti 8.12., jotta yhdistykset saavat tehtyä sosiaaliset tilinpäätöksensä oikein. Tilinpäätöksistä tiedotetaan laajasti seuraavalla toimintakaudella. Tampereen Invalidien Työtuki Titry ry:n sosiaalinen tilintarkastus vuodelta 2009 pidettiin projektin kustantamana. Titry ry julkaisi ensimmäisen sosiaalisen tilinpäätöksensä lokakuussa. Sosiaalinen tilinpito kuntaorganisaatiossa pilotin valmistelu Työllisyydenhoidon palveluyksikössä on jatkunut kauden aikana. Käytettävä menetelmä on suunniteltu olevan Yhteismitta malli, jossa yhdistetään sosiaalinen tilinpito ja tulosten ilmaiseminen euroissa (SROI). Yhteismittakokeilun valmistelua on tehty kauden lopulla ja se toteutetaan tilivuodesta Tilinpidon aineiston keruuseen osallistuvat TYPA:n tiimit tai yksiköt esimiestensä johdolla ja SYS projektin projektipäällikkö koordinoi toteutusta. Projektipäällikkö on käynyt esittelemässä sosiaalisen tilinpidon menetelmää Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoille. Tamk:ssa mietitään aiheen ottamista opetusohjelmiin. Tunnuslukuja. Kauden aikana on SYS hankkeesta ja sen teemoista infottu yhteensä 330 henkilöä. Aktiivisesti projektin työryhmiin tai kahdenkeskiseen kehittämistyöhön on osallistunut kaudella 9 uutta henkilöä. Kumulatiivisesti yhteensä 75 (koko hankkeen tavoite projektisuunnitelmassa 60). SYS projektin toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalta ovat ,70 eur sis.alv. Kuntien osuudet v laskutettu joulukuussa 2010, yht ,02 eur.sis.alv. Tulevaisuuden haasteita. Kauden aikana on yleisessä keskusteluissa ollut vahvasti esillä yhteiskunnallinen yrittäjyys. Tämä vaikuttaa SYS projektin työhön siten, että toimijat saattavat jäädä odottamaan mahdollisia lakimuutoksia. SYS projektin asiakkailla on useita hankkeita, joiden lopputuloksena saattaa olla sosiaalinen yritys, joten 4 sosiaalisen yrityksen syntyyn on mahdollisuudet päästä. Sen sijaan työllisyystavoitetta ei projektin aikana todennäköisesti ennätetä saavuttaa, koska hankkeet ovat edenneet luultua hitaammin. Sosiaalisten kriteerien osuus on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta tarvitsee jatkotyötä, esim. lisää kuntiin jalkauttamista, muiden julkisten hankkijoiden kontaktointia, vaikuttavuuden arviointia laajemmin, käytännönläheistä ohjeistusta. Sosiaalisen tilinpidon toteuttamiseen ovat yhdistykset tarttuneet hyvin ja aihe onkin myötätuulessa.

11 11 Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, Päätös: projektipäällikkö Merja Vänttinen Alan selvityksen pohjalta hyväksyä SYSprojektin väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille. Hyväksyttiin päätösesitys. Merja Vänttinen Alan esitys on pöytäkirjan liitteenä. 7 TyöMaa projektin,s10045, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Marja Huttunen: Vuoden 2010 kuluessa Työmaa hankkeen toiminta jatkui kohdistuen edelleen niin työnantajiin, viranomaisiin kuin myös alueella jo asuviin maahanmuuttajien. Hankkeen päätoimintaa syyskaudella 2010 olivat: Kesällä käynnistetty yhteistyö Tampere Business Campuksen kanssa tuotti hankkeelle uusia yrityskumppaneita. Työpaikkasuomen koulutuksiin saatiin osallistujia viidestä eri yrityksestä. Osa ryhmistä oli yhteisiä, osa yrityskohtaisia. Erillinen työpaikkasuomen ryhmä jatkoi myös Hatanpään sairaalalla. Työnantajien palveluntarjottimen eli Työmaa verkkopalvelun suunnittelu jatkui yhteistyössä Työvoiman maahanmuutto ja Work Place Pirkanmaa hankkeiden kanssa. Palvelun demo versio tilattiin Uno Am Ky:ltä. Palvelua esiteltiin yhteensä 7 eri tilaisuudessa sekä muutamissa yrityksissä lokajoulukuussa. Verkkopalvelu sai tilaisuuksissa pääsääntöisesti myönteisen vastaanoton, ja raikkaaseen ideaan oltiin tyytyväisiä. Palvelutarjottimen toteuttaminen vuonna 2011 kirjattiin hankkeen muutoshakemukseen (muiden muutosten ohella), joka hyväksyttiin Ely keskuksessa Tästä huolimatta Ely keskuksen lopullinen kanta verkkopalvelun luomiseen esitellyn kaltaisena muotoutui kielteiseksi, ja asian eteneminen viimeisen hankevuoden aikana näyttää epävarmalta.

12 12 Kesäkurssi työttömäksi ja lomautetuiksi jääneille maahanmuuttajille järjestettiin edellisvuoden tapaan heinä syyskuussa. Pääkouluttajana toimi Tampereen kesäyliopisto, minkä lisäksi yhteiskuntatiedon opetus sekä työnhakuvalmennus järjestettiin projektin omin voimin. Lisäksi TAKK:sta tilattiin kurssille Työelämäsertifikaatti valmennus, minkä jälkeen kaikki kurssilaiset suorittivat sertifikaatin hyväksytysti. Syksyn mittaan järjestettiin myös yksittäisille hankkeen kohderyhmään kuuluville maahanmuuttajille mahdollisuus osallistua työllistämistä edistäviin passi ja korttikoulutuksiin. Omakielinen neuvonta jatkui syyskaudella alkuvuoden tapaan siten, että Työmaa vastasi kiinan, viron, englannin, ranskan, espanjan ja bulgariankielisestä neuvonnasta. Työmaan kielten osalta neuvontatapahtumia oli seuranta aikana n. 270 ja koko vuonna yhteensä n Tämä on n. 30% koko neuvontapisteen toiminnasta: Koko vuonna maahanmuuttajien neuvontapisteessä oli yhteensä n asiakaskontaktia. Työ viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseksi jatkui siten, että TEhallinnon ja sosiaalitoimen virkailijoille järjestettiin yhdessä ALMA hankkeen kanssa koulutuspäivä teemalla Kolmansista maista tulevat viranomaisten asiakkaina, mikä oli jatkoa vuotta aiemmin järjestetylle EU kansalaisia käsitelleelle seminaarille. Tilaisuuden materiaalista ollaan koostamassa viranomaisille tarkoitettua ohjetta jatkona EU kansalaisia koskevalle viranomaisohjeistukselle, joka valmistui ja lähti jakeluun kesällä. Viranomaisverkosto koottiin yhteen vielä marraskuussa, ja verkoston jäsenet ovat erittäin sitoutuneita keskinäiseen yhteistyöhön. Yritysyhteistyön lisäämiseksi teetettiin Innolinkillä ulkomaiseen työvoimaan liittynyt selvitys, jonka puitteissa kontaktoitiin yhteensä 103 yritystä Tampereen kaupunkiseudulla. Selvityksen perusteella suhtautuminen maahanmuuttajien työllistämiseen näytti positiiviselta, ja Työmaan tarjoamat neuvonta ym. tukipalvelut herättivät kiinnostusta n. 30% yrityksistä. Tästä huolimatta käytännön yhteistyötä saatiin liikkeelle vain muutaman yrityksen kanssa. Yhteistyössä kahden muun hankkeen kanssa järjestettiin joulukuussa yrityksille suunnattu seminaari Kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuudet. Seminaari onnistui hyvin ja siellä käytiin paljon keskustelua yhteensä n. 50 osallistujan voimin.

13 13 TyöMaa hankkeen toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalla ovat ,08 euroa ja koko vuoden tukikelpoiset kustannukset ,40 euroa. Kuntarahoitus koko vuodelle on yhteensä ,87 euroa (sis. tukikelvottomat) ja yksityinen rahoitus 6 392,00 euroa. Maksatushakemuksella ajalla haetaan ELY keskukselta ,07. TyöMaa hanke siirrettiin alkaen Tredea Oy:n organisaatioon, joten vuodelle 2011 hankkeelle nimetään uusi ohjausryhmä. Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää, Päätös: projektipäällikkö Marja Huttusen selvityksen pohjalta hyväksyä TyöMaaprojektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille. Hyväksyttiin päätösesitys. Marja Huttusen esitys on pöytäkirjan liitteenä. 8 Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella, Välke projektin (kaupungin rinnakkaishanke), S10014, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Mari Toivonen: Välke projektissa kehitetään välityömarkkinoita kolmessa eri toimintalinjassa. Toimintalinja 1 tavoitteena on koordinoida välityömarkkinoita, auttaa eri toimijoita hahmottamaan omaa rooliaan välityömarkkinoilla sekä kehittää toimijoiden välisiä yhteyksiä sekä parantaa ohjausta välityömarkkinoille. Toimintalinja 2 tavoitteena on työnantajayhteyksien vahvistaminen eli kehitetään 3.sektorin, sosiaalisten yritysten ja Tampereen kaupungin palkkatukityön vaikuttavuutta. Palkkatukityöhön yhdistetään työvoimapoliittista koulutusta (toppis malli), työhönvalmennusta ja edelleensijoittamista, jotka vakiinnutetaan osaksi toimijoiden normaalia toimintaa. Toimintalinja 3 tavoitteena on luoda uusia työtilaisuuksia perustamalla Tampereelle työpooli. Välke hankkeen laajennuksen myötä Välkkeessä käydään läpi kaikki tamperelaiset yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet moniammatillisissa työryhmissä. Moniammatilliset työryhmät muodostuvat sosiaalityön

14 14 avopalveluiden mukaisesti Itä, Etelä ja Länsi. Työryhmiin osallistuu työntekijät TE toimistosta, työvoiman palvelukeskuksesta, sosiaalityön avopalveluista ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Aiheen tiimoilta pidettiin työkokous 17.8., jonne oli kutsuttu TE toimiston, sosiaalitoimiston, kuntouttavan työtoiminnan ja Työvoiman palvelukeskuksen työntekijöitä kuulemaan vaikeasti työllistettävien aktivoinnista ja lisäksi lehtori Anna Metteri piti luennon moniammatillisesta työotteesta. Osallistujia oli yhteensä 49. Yhteensä työryhmissä on läpikäyty 1697 hlöä yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita joista: Aktiivisia 313 (18%), Kutsutaan 411 (24%), Ei kutsuta 973 (57%), joista 426 vuonna 55 tai sitä ennen syntyneitä (25%), koodilla (7%),136 kohdalla Te toimiston palvelut katsotaan riittäviksi (8%). Toimintalinja 1: Välityömarkkinoiden koordinointi. Välke on kerännyt yhteen välityömarkkinatoimijoita ja järjestänyt Tietoa ja koulutusta päivän Ahlmannilla, jossa esiteltiin tulevaa syksyä ja kuultiin osuuskuntatoiminnasta ja sosiaalisen yrityksen perustamisesta. Osallistujia oli 21. Välkkeen organisoimat aamukahvitilaisuudet jatkuivat syksyn aikana kahdella kokoontumisella. Aamukahvitilaisuudet järjestettiin Työllisyydenhoidon palveluyksikössä ja Tampereen A killassa. Osallistujia aamukahvitilaisuuksissa oli molemmissa 12 henkilöä. Välke järjesti syksyn aikana kaksi yritysvierailua, Ikeaan ja Mainio Vire Oy:n Elämänpuu yksikköön. Lisäksi Välke järjesti bussimatkan Vaasaan 27.9., jossa käytiin tutustumassa Jupiter säätiön toimintaan. Työlle Tekijöitä! potkua yritysyhteistyöhön keräsi yhdistyksiä kuulemaan hyviä käytäntöjä ja pohtimaan yritysyhteistyön malleja Tapahtumaan osallistui 19 henkilöä ja yleisarvosana tilaisuudesta oli 8,7. Välkkeen tavoitteena on parantaa välityömarkkinoiden oman roolinsa tunnistamista ja vahvistamista sekä parantaa asiakasohjausta välityömarkkinoille. Työskentelyn tuloksena saadaan aikaan konkreettinen toimijakartta Työllisyysportti.fi nettisivuille. Sivuston hankinta hankittiin Optinet Oy:ltä joka on suunnitellut ja toteuttanut Työllisyysportti sivuston. Sivusto otettiin ohjaavien tahojen koekäyttöön syyskuussa ja julkaistiin työkokouksessa, jossa esiteltiin myös Välkkeen vaikeasti työllistettävien palveluun ohjausta ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakasohjauspistettä.

15 15 Toimintalinja 2: Työnantajayhteyksien vahvistaminen. Tässä toimintalinjassa kehitetään erityisesti 3. sektorin ja Tampereen kaupungin tarjoamien välityömarkkinapalveluiden sisältöä ja vaikuttavuutta. Välkkeen osahankkeista on jatkunut kolme. Työllistämisyhdistys Etapissa välityömarkkinoiden kehittämistoimia on viety eteenpäin kaikilla Etapin pajoilla. Raportointikautena Etapissa oli Välkkeen palkkatuella 18 henkilöä. Kaikki pajoilla työskentelevät Välkkeen palkkatuella olevat henkilöt ovat sitoutuneet edelleensijoitukseen, jos paikka sijoitukseen löytyy. Raportointikautena edelleensijioituksia oli yhteensä kaksi. Lisäksi yksi avoin sijoitus johon työntekijä menee tarvittaessa. Näiden lisäksi kolme vapaata sijoituspaikkaa, mutta Etapista ei löytynyt sopivaa työntekijää. Etappi on laittanut ne eteenpäin tiedoksi muille Välkkeen kumppaneille, mutta sopivia ehdokkaita ei ole löytynyt muistakaan yhdistyksistä. Etapissa on erityisesti keskitytty yritysyhteistyön kehittämiseen. Etappi on ollut seurantakaudella tehnyt 13 yrityskäyntiä ja lisäksi ollut kyseisiin yrityksiin noin 3 4 kertaa puhelinyhteydessä. Silta Valmennusyhdistyksen osahanke päättyy kesäkuun lopussa Asiakkaita on ohjautunut Siltaan suunnitelman mukaisesti (tällä hetkellä 12 asiakasta palkkatuella). Tosin asiakasohjaus ei ole aina osunut oikeaan ja vasta palkkatukijakson aikana on huomattu, että työllistetty on vielä kaukana avoimista työmarkkinoista. Raportointikautena ei ollut yhtään edelleensijoitusta. Sillan tavoitteena on rakentaa pysyvää kumppanuutta yksityisten työnantajien kanssa. Erityisesti Sillan tavoitteena on rakentaa kumppanuutta tuotannollisen yhteistyön pohjalta. Työnantajayhteistyökumppaneita Sillalla on 14 kpl. Sillan työhönvalmennus koostuu säännöllisistä tapaamisista sekä työyksiköissä että henkilökohtaisesti. Työyksikössä kerätään kokemuksia ja palautetta sekä tietoa osaamisen kartuttamisesta. Henkilökohtaisissa keskusteluissa käydään läpi sen hetkinen tilanne ja tehdään jatkosuunnitelmia palkkatuen jälkeisistä suunnitelmista. Yksilöllinen tuki ja ohjaus palkkatukijakson aikana on erittäin tärkeää. Sopimusvuori ry:n hallinnoima Vektori hanke yhteistyössä Muotiala asuin ja toimintakeskus ry:n kanssa käynnistyi huhtikuun alussa Mielenterveyskuntoutujista koottiin 15 hengen kuntoutujan ryhmä, joka lähtee kehittämään omia työhönvalmiuksiaan. Hankkeessa kehitetään myös yritysyhteistyötä ja koulutetaan yhdistysten henkilökuntaa sekä profiloidaan yhdistysten työllistämistoimintaa. Työsuunnitelman mukaan kuntoutujat

16 16 ovat työssä neljä päivää viikossa Sopimusvuoren ja Muotialan työpajoilla ja yhden päivän koulutuksessa. Viiden kuukauden jälkeen kuntoutujille on laadittu jatkosuunnitelma (haettu esim. koulutuspaikkaa tai palkkatukipaikkaa) ja uusi kuntoutujien ryhmä aloittaa tammikuussa Kaikki osahankkeet ovat todenneet, että verkostoituminen muiden välityömarkkinatoimijoiden kanssa on lisääntynyt ja uusia yhteistyökuvioita on syntynyt. Vaikka osa osahankkeista on päättynyt, jatkuu yhdistyksissä tiivis kehittämistyö myös tulevaisuudessa. Välke pyrkii myös vaikuttamaan muiden 3. sektorin toimijoiden työllistämistoimintaan. Välke järjesti syksyllä yhdistystoimijoille työpaikkaohjaajakoulutusta, jonka tavoitteena oli mm. lisätä yhdistysten valmiuksia tukea ja ohjata palkkatukityöllistettyjä. Koulutuksen kesto oli 3 kertaa / 3 tuntia ja kouluttajana toimi Cimson Oy. Koulutukseen oltiin erittäin tyytyväisiä. Välke oli mukana yritysten ja yhdistysten yhteistyösensseissä joulukuussa Hub Tampere tiloissa Finlaysonilla. Yhteistyösenssit järjestettiin yhteistyössä Hub Tampereen ja Asumispalvelusäätiö Aspan Verkot hankkeen kanssa. Osallistujia tilaisuudessa oli yhteensä yhteensä 48 sekä yrittäjiä että yhdistyksiä. Palaute tapahtumasta oli positiivista. Sosiaalisten yritysten yhteyshenkilöverkosto kokoontui syksyn aikana yhden kerran. Välkkeen tavoitteena on kehittää myös kaupungin palkkatukityön vaikuttavuutta. Välkkeen tavoitteena on siirtyä rekrytointipohjaisesta asiakaslähtöiseen työllistämiseen myös kaupungin yksiköissä ja tähän tavoitteeseen siirryttiin syksyn 2010 aikana. Syksyn aikana käynnistyi asiakasprosessiperusteisen palkkatuen kehittäminen. Välkkeen yrityskoordinaattorit ovat etsineet asiakkaille sopivia palkkatukipaikkoja kaupungin eri yksiköistä. Kaupungin palkkatukipaikkoihin on liitetty seurantalomake, jonka avulla seurataan mm. palkkatukijakson tavoitteellisuutta eli tehdään suunnitelmaa palkkatukijakson jälkeisestä työllistymisestä. Välkkeen yrityskoordinaattori/koulutuskoordinaattori käy puolessa väliä palkkatukijaksoa tekemässä arviointikeskustelun palkkatukijaksosta ja samalla tarjotaan Välkkeen lisäpalveluita kuten työhönvalmennusta tai koulutusta. Palkkatuen seurantalomake liitetään myös yhdistysten palkkatukipäätöksiin.

17 17 Toimintalinja 3: Uudet työtilaisuudet. Välkkeen tavoitteena on muodostaa työpooli. Välkkeen työpooli on brändätty Tulevaisuuden Tuottamoksi. Syksyn aikana yrityskoordinaattorit ovat tehneet yritysyhteistyötä ja tehneet yhteistyötä 28 yrityksen kautta. Yritysten kautta on tullut mm. työtilaisuuksia, joita on välitetty yhdistyksiin. Yrityksiin on tehty Välkkeen kehittämiskumppaneiden kanssa myös yrityskäyntejä, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa poikivat työtilaisuuksia. Välkkeen tavoitteena on kehittää pysyviä organisaatioita kuten 3.sektorin yhdistyksiä. Tavoitteena on, että yhdistykset tukevat ja ohjaavat palkkatukityöllistettyä palkkatukijakson aikana niin, että vaikuttavuus paranee ja palkkatukityöllistetyille löytyy jatkopolkuja. Tämä ei ole kuitenkaan helppoa. Monelle yhdistykselle, jotka työllistävät palkkatuella, työllistämistoiminta on vain yksi pieni osa yhdistyksen muuta toimintaa. Työllistettyjen avulla toiminta pyörii, mutta yhdistyksillä ei välttämättä ole resurssia tai halua tukea ja ohjata työllistettyä jatkosuunnitelmien teossa niin, että jatkopolku palkkatukijakson jälkeen löytyy. Miten yhdistykset voidaan velvoittaa palkkatukityöllistetyn tukemiseen niin että vaikuttavuus siirtymissä avoimille työmarkkinoille lisääntyisi? Kenellä on vastuu siirtymien tukemiselle? Onko se palkkatuella työllistävällä yhdistyksellä vai palkkatuen myöntävällä viranomaiselle vai onko se työllistetyllä itsellään? Ulkopuolisella työhönvalmennuksella, jota ostetaan Välkkeen TE hallinnon osahankkeessa, on positiivisia vaikutuksia siirtymien tukemisessa ja moni yhdistys on kokenut tämän hyväksi toimintamalliksi, erityisesti ne pienet yhdistykset, joilla ei ole omaa resurssia tehdä itse työhönvalmennusta. Välkkeen tavoitteena on saavuttaa 80 edelleensijoitusta yhdistyksistä yritykseen. Vuonna 2010 edelleensijoituksia tehtiin 12 ja vuonna edelleensijoitusta. Tavoitetaso on vielä kaukana tavoitteesta. Kehittämissuunnitelmissa moni yhdistys oli sitoutunut tekemään edelleensijoituksia, mutta yhdistykset eivät kuitenkaan tähän tavoitteeseen päässeet. Moni yhdistys on kokenut yritysyhteistyön haastavaksi, työllistetyt eivät ole valmiita lähtemään kokeilemaan työntekoa avoimilta työmarkkinoilta, avoimilta työmarkkinoilta ei ole löytynyt sopivaa edelleensijoittamispaikkaa tai yhdistyksillä ei ole ollut työntekijäresurssia, joka olisi kontaktoinut yrityksiä. Välkkeen yrityskoordinaattorit ovat tehneet yrityskontaktointia syksyn aikana ja sitä kautta on tullut useita työtilaisuuksia, mutta yhdistykset eivät ole kuitenkaan vastanneet työtilaisuuksiin. Samoin Etapilla oli syksyn aikana

18 kolme sellaista edelleensijoittamispaikkaa joihin he eivät löytäneet itse omasta yhdistyksestään työntekijää ja välittivät nämä työtilaisuudet muille yhdistyksille, mutta ilmeisesti sopivia työntekijöitä ei löytynyt. Toimivaa edelleensijoittamisen mallia täytyy edelleen kehittää. 18 Välkkeen täytyy päästä vaikuttamaan entistä enemmän myös viranomaissektorille eli välityömarkkinoille ohjaamiseen täytyy löytyä uusia malleja toimia, jotta vaikuttavuus välityömarkkinoille paranee. Palkkatuen täytyisi olla viimesijaisin tukimuoto ennen siirtymistä avoimille työmarkkinoille. Miksi palkkatukea kuitenkin käytetään jo työllistymisprosessin alkuvaiheessa? Silloin tavoitteena ei ole siirtymien tukeminen ja avoimille työmarkkinoille meneminen vaan kuntoutuminen takaisin työelämään. Tosi asia on myös se, että työttömistä osa ei ole koskaan palaamassa takaisin työelämään ja silloin ei saada vaikuttavuutta palkkatukeen, jos kyse on enemmänkin toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta kuin työllistymisestä avoimille työmarkkinoille. Välke on pystynyt hahmottamaan Tampereen välityömarkkinakenttää toimijakartan avulla, mutta toimijakarttaa täytyy edelleen kehittää, jotta se palvelee ohjaavia tahoja vielä paremmin. Toimijat ovat itse määritelleet paikkansa välityömarkkinoilla, mutta se ei välttämättä vastaa vielä todellisuutta eli toimijakarttaan täytyy pystyä vielä paremmin määrittelemään ne toimijat, jotka tukevat siirtymiä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea pitäisi suunnata näille toimijoille entistä paremmin hyödyntäen myös Tampereen työllistämistukea. On myös muistettava, että kaikkia toimijoita välityömarkkinoilla tarvitaan aina kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille poluttaviin. Nämä toimijat ja heidän roolinsa täytyy pystyä kuvaamaan mahdollisimman selkeästi myös ohjaaville tahoille, jotta he osaavat ohjata asiakkaita oikeaan aikaan oikeaan palveluun. Välkkeen täytyy tehdä tulevaisuudessa enemmän yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa ja kehittää välityömarkkinoita yhdessä viranomaissektorin kanssa. Toimintaan osallistuneita on tällä seurantakaudella ollut yhteensä 112 henkilöä (joista uusia aloittaneita 44 henkilöä) ja yhteensä 101 henkilötyöpäivää. Tiedostustilaisuuksiin ja lyhytkestoisiin tilaisuuksiin on osallistunut 133 henkilöä.

19 19 Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kauden aikana olivat ,82 euroa. Maksatushakemuksella ajalla haetaan ELYkeskukselta , 43 euroa (63%). Koko vuoden toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ovat ,12 euroa, joka % kustannusarviosta. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättänee, että Päätös: projektipäällikkö Mari Toivosen selvityksen pohjalta hyväksyä Välkeprojektin kaupungin rinnakkaishankkeen väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta Hyväksyttiin päätösesitys. Mari Toivosen esitys on pöytäkirjan liitteenä. 9 Välke välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella työhallinnon osion toiminta ja tulokset vuonna 2010 Koulutuskoordinaattori Mauri Vintola: Vuoden 2010 aikana TE hallinnon Välkkeessä on aloittanut 207 asiakasta, joista 65 on ollut ns. koulutusasiakkaita ja 142 on ollut palkkatukiasiakkaita. Koulutusasiakkaista 17 on aloittanut Välkkeen ryhmämuotoisissa Toppiskoulutuksissa (lähiavustajakoulutus tai ATK:n perusteet) ja loput 48 pitkäkestoisemmissa ammatillisissa koulutuksissa (myynnin ammattitutkinto, logistiikkakoulutus tai kiinteistönhoitajakoulutus.) Palkkatukiasiakkaista hieman yli puolet on aloittanut Tampereen kaupungin palkkatukijaksoilla ja hieman alle puolet yhdistyksissä. Lisäksi yrityksissä ja sosiaalisissa yrityksissä on aloittanut muutamia asiakkaita palkkatukityössä. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana saatiin kurottua kiinni aikaisemmilta vuosilta vyöryneitä asiakastavoitteita. Palkkatukiasiakkaiden osalta päädyttiin vuoden jälkipuoliskolla jopa tilanteeseen, jossa uusia Välke asiakkuuksia ei voitu enää käynnistää, koska palkkatukimäärärahat loppuivat. Suuremmilta ongelmilta kuitenkin vältyttiin, koska työllistämisessä voitiin hyödyntää Tampereen TE toimiston kansallisia työllistämismäärärahoja. Vuoden 2010 aikana projektin on suorittanut 151 asiakasta ja keskeyttänyt 24 asiakasta. Näistä yhteensä 175 asiakkaasta avoimille työmarkkinoille tai

20 20 koulutukseen on sijoittunut 25 hlöä (14 %); työttömänä 89 hlöä (54 %); työmarkkinoiden ulkopuolella (muualla kuin koulutuksessa, esim. sairausloma, kuntoutustuki tms.) 19 hlöä (11 %); työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla 37 hlöä (21 %), mutta tätä ei voida pitää projektin tuloksena, sillä he ovat pääosin edelleen palkkatuetussa työssä projektin kumppaniorganisaatioissa ja heidän tilannettaan seurataan Välkkeen toimesta jatkossakin. Näin ollen työttömien asiakkaiden suhteellinen osuus on todellisuudessa yli 70 % luokkaa. Vuonna 2010 aloittaneille Välke asiakkaille on hankittu palkkatukijakson yhteyteen Toppis koulutusta tai yksilöllistä työhönvalmennusta. Toppisasiakkaita on vuoden aikana ollut 30, ja koko projektin toiminta aikana yhteensä 39. Ryhmämuotoisten Toppis koulutusten osalta todellista vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta vuoden 2011 loppupuolella, kun ensimmäinen lähiavustajakoulutus on päättynyt. Työhönvalmennussopimuksia on tehty vuoden aikana 42, joista 19 asiakkaan osalta valmennus on päättynyt. Heistä avoimille työmarkkinoille tai oppisopimuskoulutukseen on sijoittunut 8 hlöä (42 %); palkkatuella tai työelämävalmennuksella on edennyt 5 hlöä (27 %); työttömänä on ollut 6 hlöä (31 %). Vaikka työhönvalmennuksen kokonaisvolyymi on ollut vielä suhteellisen pieni, voidaan vaikuttavuutta pitää erittäin hyvänä (vrt. kokonaisvaikuttavuus avoimille tai koulutukseen 14 %, työhönvalmennuksessa 42 %). Huomionarvoista on, että työhönvalmennuksen vaikuttavuus riippuu hyvin paljon valmennusta toteuttavan organisaation ja itse työhönvalmentajan työotteesta. Se, että yksilöllistä valmennusta kutsutaan työhönvalmennukseksi, ei vielä tee siitä vaikuttavaa. Projektin vuoden 2010 toteutuneet kustannukset ovat n (marrasjoulukuun toteuma ei ole vielä tiedossa, varmistuu viikolla 4), joista n on toteuttajan kirjanpitoon tulevia kustannuksia ja loput työvoimapoliittisia (palkkatuet ja työvoimapoliittinen koulutus) kustannuksia. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, että merkitään tiedoksi projektipäällikkö Mauri Vintolan selvitys Välke projektin työhallinnon osion toiminnasta ja tuloksista vuonna 2010.

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.10.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.10.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 15.06.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 15.06.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 12.3.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (7) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 20.2.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 12.3.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.1.2010 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Tampereelta Levi 26.9.2013 Mari Toivonen Hankepäällikkö Tampereen kuntakokeilu Välke-välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella Toteutettiin ajalla 8/2008-12/2012

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 27.8.09 kello 13 15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 Kaupunginhallitus 328 24.11.2014 Valtuusto 169 8.12.2014 19 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta (Pöydälle 8.12.2014) Valmistelijat

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinoiden koordinointi Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinakoordinaattorin tehtävät Välityömarkkinatoimijoiden segmentointi, tietojen päivittäminen ja tietojen

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Järvenpäässä - 25.08.2016 29.8.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 23.4.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs.

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010

Keskustelutilaisuus. Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Keskustelutilaisuus Välkky-välityömarkkinahankkeen ulkoisen arviointi 24.8 2010 Sari Pitkänen ja Juha Kaakinen, Sosiaalikehitys Oy Pauliina Lampinen, VATES-säätiö Arviointiprosessi Kesä ja syksy 2009 Kevät

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

1. toimintavuosi. 01-04.2013 Yhteistyö TE-toimiston ja muiden organisaatioiden kanssa

1. toimintavuosi. 01-04.2013 Yhteistyö TE-toimiston ja muiden organisaatioiden kanssa TYÖLLISYYDENHOIDON KUNTAKOKEILU Liite 6 1. Toimintavuosi 01-11.2013 Työllistäminen Kajaanin työhönvalmentajalle on ohjautunut asiakkaita TE-toimiston, Typ:n, sekä sosiaalitoimiston kautta. Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot