varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen"

Transkriptio

1 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: kello Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen Kari Auvinen, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten Peer Haataja varajäsen Johanna Kaplas Teuvo Pernu varajäsen Jyrki Koskinen Martti Santasalo, varapuheenjohtaja varajäsen Teppo Tapani Tuija Mannila varajäsen Tommi Eskonen Sampo Järvelä varajäsen Kauko Salmivirta Jaana Villilä Utriainen Muut osallistujat; Sanna Koskinen, palveluohjaaja, Välke projekti, sihteeri Marja Huttunen, projektipäällikkö, TyöMaa projekti Merja Kerttula, projektipäällikkö, SYS projekti Mari Toivonen, projektipäällikkö, Välke projekti Katariina Ratia, projektipäällikkö, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

2 2 Riina Hiipakka Lahti, projektipäällikkö, Nuorten verkostotyöpaja Tuula Mikkonen, suunnittelija, Tiry / osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Asiantuntija; Jaana Niemi, ESR koordinaattori, Pirkanmaan TE keskus Tuula Isosuo, EU koordinaattori, Länsi Suomen lääninhallitus Esittelijä; Matti Luukinen, yksikönpäällikkö, Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Kutsuttavat; Tommi Eskonen, johtaja, TYP Jukka Järvinen, EU asiamies, Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä Esityslista ja pöytäkirja tiedoksi; Kari Kankaala, johtaja, Kaupunkikehitys Erkki Lyden, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen päällikkö Leena Tähtinen, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen assistentti 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Sihteeri toteaa kokoukseen osallistujat. 2 Kokouksen esityslista Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää

3 että hyväksytään ennakkoon yhteistyöryhmän jäsenille / varajäsenille toimitettu esityslista. 3 3 TyöMaa projektin,s10045, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Huttunen: Vuoden 2009 aikana TyöMaa hankkeen toiminta on pääsääntöisesti kohdistunut jo Tampereen seudulla asuvien työn perusteella maahan tulleiden henkilöiden neuvontaan ja tukemiseen eri tavoin, esim: Yhteistyössä TKL:n kanssa järjestettiin suomen kielen täydennyskoulutusta TKL:n ulkomaalaistaustaisille kuljettajille. Opetus tapahtui TKL:n tiloissa kuljettajien työvuorojen välissä. Kokemukset olivat niin hyviä, että kurssille on suunnitteilla jatkoa. Kurssi voi toimia mallina myös yleisemmin, kun kehitetään työympäristössä tapahtuvaa suomen kielen opetusta. Maahanmuuttajien neuvontapistettä on pyöritetty yhdessä Tampereen kaupungin viestintäyksikön ja ALMA hankkeen kanssa. TyöMaa vastaa englannin, puolan, bulgarian, ranskan ja espanjankielisestä neuvonnasta sekä toiminnan yleisestä kehittämisestä yhdessä muiden kanssa. Yritysyhteistyö on osoittautunut haasteelliseksi, ja raportointikaudella tiiviimpää yhteistyötä on tehty vain 2 yrityksen kanssa. Sen sijaan yksilöasiakkaiden määrä etenee tavoitteiden mukaisesti: TAVOITE /2009 YHT. Projektiin mukaan tulleet yritykset Aloittaneet henkilöt Koulutus ja henkilötyöpäivät Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistuneet Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Yksityisen sektorin sijaan TyöMaa kutsui huhtikuussa koolle hoitoalan työnantajia julkiselta sektorilta järjestämällä seminaarin aiheesta Maahanmuuttajien rekrytointi hoitoalalle. Konkreettisia avauksia hoitoalan rekrytointien suhteen ei Tampereen seudulla TyöMaan tietojen mukaan ole kuitenkaan vielä käynnistynyt. TyöMaan tiedotus liittyi alkuvuoden aikana lähinnä maahanmuuttajien neuvontapisteen käynnistämiseen, mikä saikin suhteellisen paljon julkisuutta. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin kohdennetusti hoitoalan tilaisuuden sekä muutamien muiden yhteistyötilaisuuksien puitteissa.

4 TyöMaa hankkeen toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalla ovat ,92 euroa, mikä tarkoittaa vuositasolla sitä, että budjetin toteuma on tällä hetkellä n. 50% suunnitellusta. Säästöt syntyvät lähinnä palvelujen ostojen alueella, sillä asiantuntijapalveluihin tarkoitettu raha on lähes käyttämättä. Tulevan syksyn suurimpana haasteena tuleekin olemaan se, miten hankkeeseen löydetään mukaan yrityksiä ja työnantajia, joilla on tarpeita liittyen maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rekrytointiin ja/tai koulutukseen. Toisena vaihtoehtona on ohjata asiantuntijapalveluihin varattua rahoitusta normaalin hankintamenettelyn kautta palveluntuottajille työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvään kehittämistyöhön (esim. uudet koulutustuotteet). Lopulliset linjaukset tämän suhteen on toistaiseksi tekemättä. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Marja Huttusen selvityksen pohjalta hyväksyä TyöMaa projektin väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 4 4 Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYS projektin, S10018, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Kerttula: Kevään 2009 aikana SYS projektin aktiivisina osallistujina on ollut mm. kahden kaupungin, kolmen yhdistyksen, seurakuntayhtymän ja yritysten edustajia. Tampereen kaupungin sosiaalisen yrityksen selvitystyö jatkui pormestarin päätöksellä. SYS projekti oli mukana työryhmässä, joka haki ja sai Pirkanmaan TE keskukselta työllisyyspoliittista avustusta hankkeen käytännön työhön ajalle SYS projekti on hankkeessa mukana edelleen, nyt ohjausryhmän jäsenenä. Nokian kaupunki on hakenut hakenut samanlaiseen hankkeeseen Pirkanmaan liitosta maakunnan kehittämisrahaa. Toteuttajana olisi Verte Oy, jonka omistajia ovat mm. Nokian ja Tampereen kaupungit ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tampereen seurakuntayhtymän johtoryhmä päätti, ettei se lähde tässä taloudellisessa tilanteessa toteuttamaan seurakuntien

5 5 yhteiskunnallisen työn, Tampereen kaupunkilähetys ry:n ja SYSprojektin esittämää sosiaalisen yrityksen selvitystyötä. Työ jatkuu kuitenkin Tampereen Kaupunkilähetys ry:n osalta. Myös kaksi muuta yhdistystä on SYS projektin asiakkaana aloittanut sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksien selvittämisen. Yksi pieni SYS projektin asiakasyritys rekisteröityy mahdollisesti syksyllä sosiaaliseksi yritykseksi. Yhden yrityksen ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa aloitettiin yhteistyöhanke vastuullisen työllistämisen ohjelman rakentamiseksi. Tampereen seudun osuustoimintakeskuksella ja SYS projektilla oli kaksi yhteistä asiakasta kevään aikana. SYS projekti järjesti eri toimijoille yhteistyötapaamisen keväällä käynnistyneen valtakunnallisen sosiaalisen yrittäjyyden kehittämishankkeen edustajien kanssa Tampereella 4.6. Hankkeelta toivottiin esimerkiksi kuntavetoisten sosiaalisten yritysten selvitystyön kokoamista yhteen. Sosiaalisia kriteereitä julkisissa hankinnoissa työstettiin Tampereen kaupungin tilaajapuolen ja hankintalakimiehen kanssa työryhmässä. Kaupungin päivitettävään hankintaohjeeseen saatiin maininta sosiaalisista kriteereistä ja hankintojen ohjaamisesta työkeskuksille. Työllisyysfoorumissa SYS projekti järjesti paneelikeskustelun sosiaalisista kriteereistä, asiantuntijana julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimies ja osallistujina Tampereen kaupungin ja yhden yhdistyksen edustajia. Etelä Suomessa toimivan Espinnohankkeen kanssa käynnistettiin yhteistyö tavoitteena saada aikaan sosiaalisten kriteerien käsikirja syksyllä ilmestyvän EU tason ohjeistuksen pohjalta. Sosiaalista tilinpitoa pilotoidaan yhdessä yhdistyksessä v Keväällä sovittiin syksyllä alkavasta 3 yhdistyksen yhteistyöprojektista, jonka avulla valmistellaan sosiaalista tilinpitoa vuodelle SYS projekti tukee hanketta konsultoinnilla. Projektin kannalta tämä antaa laajempaa kuvaa menetelmän käytettävyydestä ja on osa SYS projektin sosiaalisten vaikutusten mittaamismenetelmien selvitystyötä. SYS projektista ja sen teemoista on tiedotettu yhteensä 230 henkilöä. Em. mainitun Työllisyysfoorumin lisäksi sosiaalista yrittäjyyttä on esitelty osuuskuntayrittäjille ja 7.5. Euroopan laajuisella pienyrittäjyysviikolla. Sekä sosiaaliset kriteerit että sosiaalinen yrittäjyys olivat esillä Ikaalisten työkokouksessa, jossa kokoontuivat Tampereen kaupungin ja Tampereen TE toimiston edustajat Projekti oli mukana järjestämässä Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn ja Kaupunkilähetyksen kanssa pidettyä Kirkon sosiaalifoorumia, jossa alusti kaksi sosiaalisen yrityksen edustajaa. Sosiaalista tilinpitoa esiteltiin Välke hankkeen tuotteistamiskoulutuksessa oleville Tampereen kauppakamarilehti kirjoitti numerossaan 2/ 2009 sosiaalisista yrityksistä, välityömarkkinoista ja SYS projektista.

6 6 Yhteenvetona voisi sanoa, että SYS projektin tavoitteet ovat haasteelliset, koska sosiaalisen yritystoiminnan aihiot kaupunkiorganisaatiossa ja yhdistyksissä etenevät hitaasti, mutta tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin mahdollista. Sosiaalisten kriteerien edistämistyö etenee pienin askelin, mutta se tarvitsee tuekseen Tampereen kaupungin strategisia linjauksia. Sosiaalisen tilinpidon käyttö laajenee. SYS projektin toteutuneet tukikelpoiset, Pirkanmaan TE keskukselta haettavat kustannukset ovat ,94 eur sis.alv. Koko vuoden 2009 budjetti on eur. Eroa budjetin jatoteutuman välillä näyttäisi syntyvän lähinnä palveluiden ostoista ja sen sisällä eniten asiantuntijapalveluiden käytöstä. Tosin osa jo keväällä päätetyistä kustannuksista toteutuu vasta syksyllä. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Merja Kerttulan selvityksen pohjalta hyväksyä SYS projektin väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 5 Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella, Välke projektin (kaupungin rinnakkaishanke), S10014, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Toivonen: Välke projekti muodostuu kahdesta rinnakkaishankkeesta, joista toista hallinnoi Tampereen kaupunki ja toista Tampereen työ ja elinkeinotoimisto. Välke projektin tavoitteet ovat ajankohtaiset ja samalla haasteelliset talouden taantuman vuoksi. Taantuma voi ainakin hetkellisesti muuttaa avointen työmarkkinoiden työvoiman kysyntää ja se voi vaikeuttaa Välke projektin kehittämistavoitteiden ja myös määrällisten työllistämistavoitteiden saavuttamista poluttamisessa avoimille työmarkkinoille. Esimerkiksi edelleensijoittamisen ja työpooli toimintamallien kehittäminen ja kokeilu edellyttävät, että löytyy avointen työmarkkinoiden työnantajia, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan yhdistysten ja sosiaalisten yritysten palkkatuella työllistämiä työntekijöitä ja maksamaan saamastaan työpanoksesta käyvän korvauksen. Taantuma on heikentänyt sosiaalisten yritysten asemaa, koska ne ovat joutuneet irtisanomaan taloudellisista ja

7 tuotannollisista syistä. Osa sosiaalisista yrityksistä on menettänyt sosiaalisen yrityksen statuksen. Tällä hetkellä Välkkeen kehittämiskumppanina on kolme sosiaalista yritystä. 7 Niin määrälliset kuin laadulliset tavoitteet on syytä pitää tässä vaiheessa ennallaan, vaikka taloustilanteen lisäksi haastetta tuo asiakasohjauksen hidas liikkeellelähtö. Kehittämiskumppaneiden kehittämissuunnitelmien työstäminen on ollut työlästä ja kehittämiskumppaneiden omat kehittämishankkeet lähtevät liikkeelle vasta elokuusta Välkkeellä on monenlaisia kumppaneita ja verkostoja. Välkkeen yhtenä tavoitteena on koordinoida toimintakenttää ja auttaa välityömarkkinakentällä toimivia hahmottamaan oman roolinsa. Kevään aikana on työstetty toimijakarttaa, jota esitellään välityömarkkinaseminaarissa. Verkosto, kehittämis ja viranomaisverkostolle järjestettiin työseminaari Cumuluksessa, jonka aiheena oli roolit ja palvelut välityömarkkinoille. Työseminaarin jälkeen työskentely jatkui pienemmissä teemaryhmissä; asiakasohjauksen ja yritysyhteistyön teemaryhmissä. Asiakasohjauksen teemaryhmä kokoontui 3 kertaa jäsentämään asiakasohjausta välityömarkkinoille ja yritysyhteistyönteemaryhmä kokoontui neljä kertaa, joista kolme oli yrityskäyntejä. Välke on myös osallistunut 500.päivää työmarkkinatukea saaneiden seulontapilottiryhmään ja tehnyt yhteistyötä niin valtakunnallisesti kuin seudullisesti muiden välityömarkkinahankkeiden kanssa. Projektin ulkoisen arvioinnin toteuttaa Sosiaalikehitys Oy ja kuntoutussäätiö Vates. Ulkoinen arviointi toteutetaan yhteishankintana Välike, Välkky, ja KaaSu hankkeiden kanssa. Välkkeellä on kehittämiskumppaneina 13 yhdistystä ja kolme sosiaalista yritystä. Välkkeen kehittämiskumppaneilta edellytetään halua kehittää oman palkkatukityöllistämisensä laatua ja vaikuttavuutta. Yrityskoordinaattori on työstänyt kehittämiskumppaneiden kanssa kehittämissuunnitelmia ja valintaryhmä on kokoontunut käsittelemään ja arvioimaan suunnitelmia. Valintaryhmä on hyväksynyt yhteensä 10 suunnitelmaa ja seitsemälle hankkeelle on myönnetty kehittämisavustusta ( euroa). Yhdistykset ja yksi sosiaalinen yritys ovat palkanneet avustuksella työhönvalmentajan. Hankkeista kaksi alkoi maalis huhtikuussa ja loput hankkeet käynnistyvät elokuussa Palkkatuen vaikuttavuutta lisätään mm. edelleensijoittamisella ja työhönvalmennuksella. Edelleensijoittamisesta ilmestyi opas, joka on

8 8 ladattavissa Välkkeen nettisivuilta. Työhönvalmennuskoulutus kilpailutettiin keväällä ja tarjouksen voitti jyväskyläinen TaitoReitti Oy. Työhönvalmennuskoulutus on suunnattu Välkkeen kehittämiskumppaneille ja laajuudeltaan se on 8 lähiopetuspäivää. Koulutus käynnistyy elokuussa Kolmannen sektorin välityömarkkina aseman vahvistamiseksi järjestettiin keväällä tuotteistamiskoulutus, joka oli laajuudeltaan 20 tuntia. Kouluttajana oli lehtori Kai Hintsanen. Lisäksi kumppaneille järjestettiin puolen päivän markkinointikoulutus, jonka teemana oli brändäys ja kouluttajana Villivisio Oy. Välkkeen tavoitteena on kehittää myös kaupungin palkkatukityötä, joka lähti keväällä hitaasti liikkeelle. Kesäkuussa käydyissä neuvotteluissa kaupungin hallintopalvelukeskuksen (halo) ja henkilöstöyksikön kanssa päädyttiin siihen, että kaupungin palkkatukityöllistäminen siirtyy Välke projektin hoidettavaksi. Työllistäminen lähtikin hyvin liikkeelle (kesäkuun lopussa 8 aloittanutta). Työpoolin suunnittelu jatkui tutustumalla erilaisiin työpoolimalleihin ja niiden pohjalta alkoi oman työpoolin suunnitteleminen. Työpooliin liittyen käynnistettiin yrityskartoitus, jonka tekeminen jatkuu elokuussa Keväällä 2009 Välkkeeseen liittyvään kehittämis ym. toimintaan osallistui 101 henkilöä (joista 59 naisia) ja tästä syntyi yhteensä 77 henkilötyöpäivää. Infotilaisuuksiin osallistujia oli 256 (naisia 184). Uusia mukaan tulleita yrityksiä oli yksi. Kaupungin hankeosion toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ovat ,33 euroa (sis. alv), joka oli 27 % kustannusarviosta. Toteumaa pienentää jonkin verran se, että kehittämisavustusta ei ole vielä paljoakaan laitettu maksuun, koska hankkeet käynnistyvät elokuussa. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Mari Toivosen selvityksen pohjalta hyväksyä Välke projektin kaupungin rinnakkaishankkeen väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille.

9 6 Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella, Välke projektin työ ja elinkeinohallinnon rinnakkaishankkeen, S10587, väliraportti ja ajalta Koulutuskoordinaattori Vehkaperä: "Välke projekti muodostuu kahdesta rinnakkaishankkeesta, joista toista hallinnoi Tampereen kaupunki ja toista Tampereen työ ja elinkeinotoimisto. Välkkeen työ ja elinkeinohallinnon osio käynnistyi Välke projektin toteutuksesta on laadittu kehittämiskumppanuussopimus, jonka ovat allekirjoittaneet hallinnoivien organisaatioiden lisäksi Työvoiman palvelukeskus sekä 13 yhdistystä ja neljä sosiaalista yritystä. Kehittämiskumppanit kehittävät Välkkeen tuella oman palkkatukityöllistämisensä vaikuttavuutta sekä työllistävät pitkään työttömänä olleita. Projektin ensimmäiset asiakkaat aloittivat palkkatukityössä maaliskuussa ja mennessä aloittaneita oli yhteensä 22. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on ajalla toteutunut kustannuksia yhteensä 24314,26 ( yht ,06 ). Summa koostuu palkkatuista. Työvoimapoliittista koulutusta (Toppis) ei ole vielä toteutettu, ensimmäiset hankinnat on tehty heinäkuussa. Työ ja elinkeinotoimiston hankeosuuden toteutuneet kustannukset ajalla ovat 35072,33 ESR ja valtion rahoitusta ( yht 50836,23 ) Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Koulutuskoordinaattori Vehkaperä: Yhteistyöryhmä päättää, hyväksyä selvityksen pohjalta Välke projektin työ ja elinkeinotoimiston rinnakkaishankkeen väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 7 Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin, S10011, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Ratia: Kauden aikana ohjauksessa aloitti yhteensä 108 henkilöä (suunnitelmassa koko vuodelle hlö), joista naisia 61.

10 10 Ohjaukseen on käytetty aikaa kaikkiaan 260 tuntia. Suurin osa asiakkaista (55 henkilöä) on ohjautunut projektiin Tampereen työ ja elinkeinotoimiston kautta. Suurin osa asiakkaista (89 henkilöä) on ollut alle 25 vuotiaita ja suorittanut vain perusasteen koulutuksen (69 henkilöä). Suurin osa asiakkaista (84 henkilöä) on ollut työttömänä työnhakijana. Asiakkaista 3 on maahanmuuttajia, joilla on muu kuin Suomen kansalaisuus. Kaikkiaan projektissa alusta alkaen on aloittanut asiakkaana 193 henkilöä, joista naisia 104. Kaudella päättyi yhteensä 82 asiakkuutta. Asiakkuuden päättymisen syyt: koulutus 41, joista 11 oppisopimuskoulutus (50%, joista oppisopimuskoulutus 22%), työ 11 (13,5%), muu palvelu 2 (2,5%), muu syy 15 (useimmiten muutto toiselle paikkakunnalle) (19%), keskeytys 13 (ei tavoitettu) (15%). Kevään aikana ohjaajat ovat olleet yhteydessä noin 50 yritykseen/muuhun organisaatioon (aikaisempien yhteistyökumppaneiden lisäksi). Yhteistyö on alkanut 13 uuden yrityksen/muun organisaation kanssa (26% yhteydenotoista). Yhteistyöllä tarkoitetaan tässä että asiakkaamme on konkreettisesti päässyt yritykseen harjoitteluun, oppisopimukseen tms. Projektin järjestämissä tiedotus ja infotilaisuuksissa on ollut yhteensä 284 osallistujaa. Projektin henkilöstö on käynyt alustamassa mm. Kaarilan lukion abipäivillä, NNKY:n yh äitien kahvilassa, Tampereen kaupungin nuorisotoimen Ammattilaisten aamukahveilla, Saukkolan Kölvi toiminnassa ja Satakunnan lennoston kotiutuville varusmiehille. Suurimpana omana tilaisuutena kaudella oli toukokuussa tamperelaisten 8 luokkalaisten vanhemmille järjestetty Äidin rooli nuoren ammatinvalinnassa tilaisuus, jossa oli läsnä noin 70 henkeä ja joka sai yleisarvosanakseen 9 (asteikolla 4 10). Projektin lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneita on yhteensä 21 henkilöä. Lyhytkestoisessa ohjauksessa olleet ovat osallistuneet ohjauksen yhteensä alle 7 tuntia. Heille on esim. annettu yleistä ohjausta koulutukseen, työnhakuun ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista ilman että henkilö olisi tullut projektin varsinaiseksi asiakkaaksi. Projektin asiakkaat ovat olleet hankesuunnitelmassa määritellyn kohderyhmän mukaisia ja kohderyhmän määrittely on vaikuttanut oikeanlaiselta suhteessa tarjottuun palveluun. Määrälliset tavoitteet ovat edenneet hankesuunnitelman mukaisesti, eikä tavoitteita tässä vaiheessa ole syytä tarkistaa. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on löytää työnantajia, jotka kiinnostuisivat palkkaamaan ja kouluttamaan uuden työntekijän oppisopimuksella. Taloudellisen taantuman aikana uuden henkilöstön rekrytointi on vähentynyt. Samoin taloudellinen tilanne

11 11 vaikeuttaa sopivien työharjoittelupaikkojen löytämistä. Käytännön työ on myös osoittanut, että projektiin oppisopimus mielessään tulleille asiakkaille ei oppisopimus välttämättä olekaan oikea koulutusväylä. Asiakkailla ei useinkaan ole muuta koulutusta kuin peruskoulu, eivätkä he myöskään ole koskaan olleet palkkatöissä. Kuitenkin työnantajat haluavat, että opiskelijalla on entuudestaan alan työkokemusta. Tilanteessa, jossa oppisopimusryhmiä on ollut haasteellista jopa mahdotonta koota, on kaikkien projektin ohjaajien työ ollut pitkälti henkilökohtaista koulutus ja uraohjausta. Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kaudella olivat ,95. Projektin kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on euroa, eli suunnitelluista vuosikustannuksista on toteutunut 35%. Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Katariina Ratia sekä ohjaajat Taina Syvänen, Henna Kyrönlahti, Johanna Tommila ja Jukka Tanhua. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Katariina Ratian selvityksen pohjalta hyväksyä Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 8 Nuves nuorten yhdyshenkilöverkoston edelleen kehittäminen Projektipäällikkö Ratia Edellisessä yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin Nuvesverkoston tilannetta, ja päätettiin jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Nuves hankkeessa ( ) Tampereen seutukunnalle perustettiin poikkihallinnollinen yhteistyöverkosto, joka koostuu työvoimaneuvojista ja kuntien viranomaisista. Verkoston tärkeimmiksi tehtäviksi määriteltiin toisen asteen yhteishaun ulkopuolelle jääneiden nuorten ohjaus, toisen asteen keskeyttäneiden nuorten jatko ohjaus kuntansa palveluihin, tilastojen kokoaminen koulutuksen ulkopuolelle jääneistä ja keskeyttäneitä nuorista, tiedottaminen nuorten palveluista, projekteista, koulutuspaikoista, kesätyöpaikoista jne sekä vaikuttamistyö kunnan päättäjille. Tavoitteena on myös ollut että eri viranomaiset oppivat

12 12 verkoston kautta tuntemaan toisiaan ja toistensa palveluita. Viranomaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa verkoston kehittymistä sellaiseksi, että se mahdollistaa hyvien käytäntöjen, tiedon ja osaamisen jakamisen asiakastyön ammattilaisten kesken. Lähtökohtana verkoston toiminnalle oli, että poikkihallinnollisella ja seudullisella yhteistyöllä pystytään tehokkaammin ehkäisemään työttömien/ syrjäytyneiden nuorten määrää ja kehittämään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia nuorille ja vaikuttamaan palvelujen tarjontaan. Vaikka pohja Tampereen kaupunkiseudun nuorten seurantajärjestelmälle on luotu, on tavoitteessa hyvästä poikkihallinnollisesta yhteistyöstä vielä työtä. Verkosto on kokoontunut muutaman kerran vuodessa ja se on koettu tärkeäksi työ ja tietojen vaihtamisen välineeksi, mutta sen toiminta on hankaloitunut vetäjän puuttuessa. Oman työnsä ohella verkoston koollekutsujana on toiminut AKU toiminnan Jetta Turunen. Suurimpana ongelmana on se, ettei hänellä ole aikaresursseja koordinoida ja kehittää toimintaa sen vaatimalla volyymillä. Lisäksi verkostolle asetetut tehtävät vaativat uudelleen arviointia tilanteessa, jossa on estettävä ammattiin valmistuvien nuorten valuma työttömyyteen. Verkoston toiminnan lähtökohta on edelleen relevantti etenkin nykyisessä tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyyden kasvu on ollut nopeaa. Kuitenkin nykytilanteessa verkoston toimintaa ja sen perustehtäviä tulee uudelleen arvioida ja kirkastaa ja verkoston toiminnan mahdollisuuksia tulee selvittää resurssien osalta. Jos yhdyshenkilöverkostoon halutaan panostaa, sille täytyy löytää vetäjä. Alueellinen yhteistyö tulee voida vakiinnuttaa pysyväksi hyväksi käytännöksi, joka tulee suunnitella ja systematisoida koordinoidusti. Tärkeää on myös seutukunnallisen verkoston sisällä laajentaa Tampereen ohjausverkoston toimijoita ja toimintaa. Verkostotyön tärkeyttä korostaa myös OPM:n moniammatillisen viranomaistyön lakisääteistämistä pohtinut työryhmä. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja se esittää mm. että nuorisolaissa tulisi säätää nykyistä yksityiskohtaisemmin paikallistason monialaisesta viranomaisyhteistyöstä, ja että kuntiin tulisi koota nuorten ohjaus ja palveluverkosto. Työryhmän ehdotusten pohjalta tehtävä lakiesitys moniammatillisesta yhteistyöstä menee hallituskäsittelyyn syksyllä Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen Yhteistyöryhmä päättää esittää Nuves verkostolle pyynnön laatia kirjelmä, jossa ilmaistaan huoli nuorten yhdyshenkilöverkoston toiminnan jatkamisesta ja kerrotaan verkoston toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja toiminnan edellyttämistä resursseista ja kirjelmän pohjalta vedota Tampereen

13 13 kaupungin tilaajaryhmään sekä nuorten palveluiden tilaamisesta Tampereen kaupungilla vastaaviin Tampereen kaupungin apulaispormestareihin Perttu Pesään (osaamis ja elinkeinopalvelut sekä sivistys ja elämänlaatupalvelut), Harri Airaksiseen (terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut) ja Kristiina Järvelään (lasten ja nuorten palvelut) että Tampereen kaupunki lähtisi tilaajana selvittämään ja organisoimaan yhdyshenkilöverkoston työn jatkamisen mahdollisuuksia seutukunnallisesti. Lisäksi yhteistyöryhmä toivoo että vetoomus saatetaan tiedoksi seutukunnan kunnanjohtajille. 9 Nuorten verkostotyöpaja projektin tilanne Projektipäällikkö Hiipakka Lahti: Katsaus Nuorten verkostotyöpaja hankkeen tilanteesta. Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, että merkitään Riina Hiipakka Lahden esittämä projektin tilannekatsaus tiedoksi." 10 Yhteistyöryhmän syksyn 2008 ja kevään 2009 kokousaikataulu Yksikön päällikkö Luukinen: Yhteistyöryhmän kokoukset on pidetty noin 6 viikon välein ja tätä menettelyä voitaneen jatkaa. Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää, että syyskauden ja kevään kokoukset pidetään seuraavasti; to klo 9 11 to klo 9 11 to klo to klo 9 11 to klo 9 11

14 to klo 9 11 to klo Muut esille tulevat asiat

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.10.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.10.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 23.4.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs.

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 12.3.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs.

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 12.3.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 15.06.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.1.2010 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 15.06.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

107 Asiakirjojen allekirjoitusoikeuksien delegointi Työllisyydenhoidon palveluyksikössä

107 Asiakirjojen allekirjoitusoikeuksien delegointi Työllisyydenhoidon palveluyksikössä 107 28.11.2013 Dno TRE: 627 /00.02.01/2013 päätti, että Avoimille tiimin vastaava työhönvalmentaja Pia Vallenius allekirjoittaa tiiminsä työhön liittyvät työvoimapoliittista työkokeilua koskevat työkokeilusopimukset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (7) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 20.2.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Etsivä työ osana organisaatiota

Etsivä työ osana organisaatiota ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ osana organisaatiota Nuorisojohtaja Kehittämistoiminta Ulkoiset ohjaus- ja neuvontapalvelut Alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Nuorisosihteeri

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet 2 YHTEISTYÖSOPIMUS: allekirjoitettu 9.3.2015 PIRKKALAN KUNNAN JA PIRKKALAN YRITTÄJIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tällä sopimuksella Pirkkalan kunta ja Pirkkalan Yrittäjät

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 5/2013 Aika Torstai 21.11.2013 klo 8.30-10.00 Paikka Finlandia-talo kongressisiipi, kokoushuoneet 22-23 Mannerheimintie 13, Helsinki

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 7/2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 13.00 Paikka Kallio-Kuninkala, kokoustila Navetta Ristinummentie 6, 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki työllistämistoimet

Lohjan kaupunki työllistämistoimet Lohjan kaupunki työllistämistoimet Markku Virme Karstuntie 4 kehittämis- ja elinkeinotoimen suunnittelija 08100 Lohja Lohjan kaupunki/kehittämis- ja elinkeinotoimi Puh +358 44 369 1028 2013 Yleistilanne

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot