varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen"

Transkriptio

1 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: kello Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen Kari Auvinen, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten Peer Haataja varajäsen Johanna Kaplas Teuvo Pernu varajäsen Jyrki Koskinen Martti Santasalo, varapuheenjohtaja varajäsen Teppo Tapani Tuija Mannila varajäsen Tommi Eskonen Sampo Järvelä varajäsen Kauko Salmivirta Jaana Villilä Utriainen Muut osallistujat; Sanna Koskinen, palveluohjaaja, Välke projekti, sihteeri Marja Huttunen, projektipäällikkö, TyöMaa projekti Merja Kerttula, projektipäällikkö, SYS projekti Mari Toivonen, projektipäällikkö, Välke projekti Katariina Ratia, projektipäällikkö, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

2 2 Riina Hiipakka Lahti, projektipäällikkö, Nuorten verkostotyöpaja Tuula Mikkonen, suunnittelija, Tiry / osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Asiantuntija; Jaana Niemi, ESR koordinaattori, Pirkanmaan TE keskus Tuula Isosuo, EU koordinaattori, Länsi Suomen lääninhallitus Esittelijä; Matti Luukinen, yksikönpäällikkö, Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Kutsuttavat; Tommi Eskonen, johtaja, TYP Jukka Järvinen, EU asiamies, Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä Esityslista ja pöytäkirja tiedoksi; Kari Kankaala, johtaja, Kaupunkikehitys Erkki Lyden, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen päällikkö Leena Tähtinen, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen assistentti 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Sihteeri toteaa kokoukseen osallistujat. 2 Kokouksen esityslista Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää

3 että hyväksytään ennakkoon yhteistyöryhmän jäsenille / varajäsenille toimitettu esityslista. 3 3 TyöMaa projektin,s10045, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Huttunen: Vuoden 2009 aikana TyöMaa hankkeen toiminta on pääsääntöisesti kohdistunut jo Tampereen seudulla asuvien työn perusteella maahan tulleiden henkilöiden neuvontaan ja tukemiseen eri tavoin, esim: Yhteistyössä TKL:n kanssa järjestettiin suomen kielen täydennyskoulutusta TKL:n ulkomaalaistaustaisille kuljettajille. Opetus tapahtui TKL:n tiloissa kuljettajien työvuorojen välissä. Kokemukset olivat niin hyviä, että kurssille on suunnitteilla jatkoa. Kurssi voi toimia mallina myös yleisemmin, kun kehitetään työympäristössä tapahtuvaa suomen kielen opetusta. Maahanmuuttajien neuvontapistettä on pyöritetty yhdessä Tampereen kaupungin viestintäyksikön ja ALMA hankkeen kanssa. TyöMaa vastaa englannin, puolan, bulgarian, ranskan ja espanjankielisestä neuvonnasta sekä toiminnan yleisestä kehittämisestä yhdessä muiden kanssa. Yritysyhteistyö on osoittautunut haasteelliseksi, ja raportointikaudella tiiviimpää yhteistyötä on tehty vain 2 yrityksen kanssa. Sen sijaan yksilöasiakkaiden määrä etenee tavoitteiden mukaisesti: TAVOITE /2009 YHT. Projektiin mukaan tulleet yritykset Aloittaneet henkilöt Koulutus ja henkilötyöpäivät Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistuneet Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Yksityisen sektorin sijaan TyöMaa kutsui huhtikuussa koolle hoitoalan työnantajia julkiselta sektorilta järjestämällä seminaarin aiheesta Maahanmuuttajien rekrytointi hoitoalalle. Konkreettisia avauksia hoitoalan rekrytointien suhteen ei Tampereen seudulla TyöMaan tietojen mukaan ole kuitenkaan vielä käynnistynyt. TyöMaan tiedotus liittyi alkuvuoden aikana lähinnä maahanmuuttajien neuvontapisteen käynnistämiseen, mikä saikin suhteellisen paljon julkisuutta. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin kohdennetusti hoitoalan tilaisuuden sekä muutamien muiden yhteistyötilaisuuksien puitteissa.

4 TyöMaa hankkeen toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalla ovat ,92 euroa, mikä tarkoittaa vuositasolla sitä, että budjetin toteuma on tällä hetkellä n. 50% suunnitellusta. Säästöt syntyvät lähinnä palvelujen ostojen alueella, sillä asiantuntijapalveluihin tarkoitettu raha on lähes käyttämättä. Tulevan syksyn suurimpana haasteena tuleekin olemaan se, miten hankkeeseen löydetään mukaan yrityksiä ja työnantajia, joilla on tarpeita liittyen maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rekrytointiin ja/tai koulutukseen. Toisena vaihtoehtona on ohjata asiantuntijapalveluihin varattua rahoitusta normaalin hankintamenettelyn kautta palveluntuottajille työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvään kehittämistyöhön (esim. uudet koulutustuotteet). Lopulliset linjaukset tämän suhteen on toistaiseksi tekemättä. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Marja Huttusen selvityksen pohjalta hyväksyä TyöMaa projektin väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 4 4 Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYS projektin, S10018, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Kerttula: Kevään 2009 aikana SYS projektin aktiivisina osallistujina on ollut mm. kahden kaupungin, kolmen yhdistyksen, seurakuntayhtymän ja yritysten edustajia. Tampereen kaupungin sosiaalisen yrityksen selvitystyö jatkui pormestarin päätöksellä. SYS projekti oli mukana työryhmässä, joka haki ja sai Pirkanmaan TE keskukselta työllisyyspoliittista avustusta hankkeen käytännön työhön ajalle SYS projekti on hankkeessa mukana edelleen, nyt ohjausryhmän jäsenenä. Nokian kaupunki on hakenut hakenut samanlaiseen hankkeeseen Pirkanmaan liitosta maakunnan kehittämisrahaa. Toteuttajana olisi Verte Oy, jonka omistajia ovat mm. Nokian ja Tampereen kaupungit ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tampereen seurakuntayhtymän johtoryhmä päätti, ettei se lähde tässä taloudellisessa tilanteessa toteuttamaan seurakuntien

5 5 yhteiskunnallisen työn, Tampereen kaupunkilähetys ry:n ja SYSprojektin esittämää sosiaalisen yrityksen selvitystyötä. Työ jatkuu kuitenkin Tampereen Kaupunkilähetys ry:n osalta. Myös kaksi muuta yhdistystä on SYS projektin asiakkaana aloittanut sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksien selvittämisen. Yksi pieni SYS projektin asiakasyritys rekisteröityy mahdollisesti syksyllä sosiaaliseksi yritykseksi. Yhden yrityksen ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa aloitettiin yhteistyöhanke vastuullisen työllistämisen ohjelman rakentamiseksi. Tampereen seudun osuustoimintakeskuksella ja SYS projektilla oli kaksi yhteistä asiakasta kevään aikana. SYS projekti järjesti eri toimijoille yhteistyötapaamisen keväällä käynnistyneen valtakunnallisen sosiaalisen yrittäjyyden kehittämishankkeen edustajien kanssa Tampereella 4.6. Hankkeelta toivottiin esimerkiksi kuntavetoisten sosiaalisten yritysten selvitystyön kokoamista yhteen. Sosiaalisia kriteereitä julkisissa hankinnoissa työstettiin Tampereen kaupungin tilaajapuolen ja hankintalakimiehen kanssa työryhmässä. Kaupungin päivitettävään hankintaohjeeseen saatiin maininta sosiaalisista kriteereistä ja hankintojen ohjaamisesta työkeskuksille. Työllisyysfoorumissa SYS projekti järjesti paneelikeskustelun sosiaalisista kriteereistä, asiantuntijana julkisten hankintojen neuvontayksikön lakimies ja osallistujina Tampereen kaupungin ja yhden yhdistyksen edustajia. Etelä Suomessa toimivan Espinnohankkeen kanssa käynnistettiin yhteistyö tavoitteena saada aikaan sosiaalisten kriteerien käsikirja syksyllä ilmestyvän EU tason ohjeistuksen pohjalta. Sosiaalista tilinpitoa pilotoidaan yhdessä yhdistyksessä v Keväällä sovittiin syksyllä alkavasta 3 yhdistyksen yhteistyöprojektista, jonka avulla valmistellaan sosiaalista tilinpitoa vuodelle SYS projekti tukee hanketta konsultoinnilla. Projektin kannalta tämä antaa laajempaa kuvaa menetelmän käytettävyydestä ja on osa SYS projektin sosiaalisten vaikutusten mittaamismenetelmien selvitystyötä. SYS projektista ja sen teemoista on tiedotettu yhteensä 230 henkilöä. Em. mainitun Työllisyysfoorumin lisäksi sosiaalista yrittäjyyttä on esitelty osuuskuntayrittäjille ja 7.5. Euroopan laajuisella pienyrittäjyysviikolla. Sekä sosiaaliset kriteerit että sosiaalinen yrittäjyys olivat esillä Ikaalisten työkokouksessa, jossa kokoontuivat Tampereen kaupungin ja Tampereen TE toimiston edustajat Projekti oli mukana järjestämässä Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn ja Kaupunkilähetyksen kanssa pidettyä Kirkon sosiaalifoorumia, jossa alusti kaksi sosiaalisen yrityksen edustajaa. Sosiaalista tilinpitoa esiteltiin Välke hankkeen tuotteistamiskoulutuksessa oleville Tampereen kauppakamarilehti kirjoitti numerossaan 2/ 2009 sosiaalisista yrityksistä, välityömarkkinoista ja SYS projektista.

6 6 Yhteenvetona voisi sanoa, että SYS projektin tavoitteet ovat haasteelliset, koska sosiaalisen yritystoiminnan aihiot kaupunkiorganisaatiossa ja yhdistyksissä etenevät hitaasti, mutta tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin mahdollista. Sosiaalisten kriteerien edistämistyö etenee pienin askelin, mutta se tarvitsee tuekseen Tampereen kaupungin strategisia linjauksia. Sosiaalisen tilinpidon käyttö laajenee. SYS projektin toteutuneet tukikelpoiset, Pirkanmaan TE keskukselta haettavat kustannukset ovat ,94 eur sis.alv. Koko vuoden 2009 budjetti on eur. Eroa budjetin jatoteutuman välillä näyttäisi syntyvän lähinnä palveluiden ostoista ja sen sisällä eniten asiantuntijapalveluiden käytöstä. Tosin osa jo keväällä päätetyistä kustannuksista toteutuu vasta syksyllä. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Merja Kerttulan selvityksen pohjalta hyväksyä SYS projektin väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 5 Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella, Välke projektin (kaupungin rinnakkaishanke), S10014, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Toivonen: Välke projekti muodostuu kahdesta rinnakkaishankkeesta, joista toista hallinnoi Tampereen kaupunki ja toista Tampereen työ ja elinkeinotoimisto. Välke projektin tavoitteet ovat ajankohtaiset ja samalla haasteelliset talouden taantuman vuoksi. Taantuma voi ainakin hetkellisesti muuttaa avointen työmarkkinoiden työvoiman kysyntää ja se voi vaikeuttaa Välke projektin kehittämistavoitteiden ja myös määrällisten työllistämistavoitteiden saavuttamista poluttamisessa avoimille työmarkkinoille. Esimerkiksi edelleensijoittamisen ja työpooli toimintamallien kehittäminen ja kokeilu edellyttävät, että löytyy avointen työmarkkinoiden työnantajia, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan yhdistysten ja sosiaalisten yritysten palkkatuella työllistämiä työntekijöitä ja maksamaan saamastaan työpanoksesta käyvän korvauksen. Taantuma on heikentänyt sosiaalisten yritysten asemaa, koska ne ovat joutuneet irtisanomaan taloudellisista ja

7 tuotannollisista syistä. Osa sosiaalisista yrityksistä on menettänyt sosiaalisen yrityksen statuksen. Tällä hetkellä Välkkeen kehittämiskumppanina on kolme sosiaalista yritystä. 7 Niin määrälliset kuin laadulliset tavoitteet on syytä pitää tässä vaiheessa ennallaan, vaikka taloustilanteen lisäksi haastetta tuo asiakasohjauksen hidas liikkeellelähtö. Kehittämiskumppaneiden kehittämissuunnitelmien työstäminen on ollut työlästä ja kehittämiskumppaneiden omat kehittämishankkeet lähtevät liikkeelle vasta elokuusta Välkkeellä on monenlaisia kumppaneita ja verkostoja. Välkkeen yhtenä tavoitteena on koordinoida toimintakenttää ja auttaa välityömarkkinakentällä toimivia hahmottamaan oman roolinsa. Kevään aikana on työstetty toimijakarttaa, jota esitellään välityömarkkinaseminaarissa. Verkosto, kehittämis ja viranomaisverkostolle järjestettiin työseminaari Cumuluksessa, jonka aiheena oli roolit ja palvelut välityömarkkinoille. Työseminaarin jälkeen työskentely jatkui pienemmissä teemaryhmissä; asiakasohjauksen ja yritysyhteistyön teemaryhmissä. Asiakasohjauksen teemaryhmä kokoontui 3 kertaa jäsentämään asiakasohjausta välityömarkkinoille ja yritysyhteistyönteemaryhmä kokoontui neljä kertaa, joista kolme oli yrityskäyntejä. Välke on myös osallistunut 500.päivää työmarkkinatukea saaneiden seulontapilottiryhmään ja tehnyt yhteistyötä niin valtakunnallisesti kuin seudullisesti muiden välityömarkkinahankkeiden kanssa. Projektin ulkoisen arvioinnin toteuttaa Sosiaalikehitys Oy ja kuntoutussäätiö Vates. Ulkoinen arviointi toteutetaan yhteishankintana Välike, Välkky, ja KaaSu hankkeiden kanssa. Välkkeellä on kehittämiskumppaneina 13 yhdistystä ja kolme sosiaalista yritystä. Välkkeen kehittämiskumppaneilta edellytetään halua kehittää oman palkkatukityöllistämisensä laatua ja vaikuttavuutta. Yrityskoordinaattori on työstänyt kehittämiskumppaneiden kanssa kehittämissuunnitelmia ja valintaryhmä on kokoontunut käsittelemään ja arvioimaan suunnitelmia. Valintaryhmä on hyväksynyt yhteensä 10 suunnitelmaa ja seitsemälle hankkeelle on myönnetty kehittämisavustusta ( euroa). Yhdistykset ja yksi sosiaalinen yritys ovat palkanneet avustuksella työhönvalmentajan. Hankkeista kaksi alkoi maalis huhtikuussa ja loput hankkeet käynnistyvät elokuussa Palkkatuen vaikuttavuutta lisätään mm. edelleensijoittamisella ja työhönvalmennuksella. Edelleensijoittamisesta ilmestyi opas, joka on

8 8 ladattavissa Välkkeen nettisivuilta. Työhönvalmennuskoulutus kilpailutettiin keväällä ja tarjouksen voitti jyväskyläinen TaitoReitti Oy. Työhönvalmennuskoulutus on suunnattu Välkkeen kehittämiskumppaneille ja laajuudeltaan se on 8 lähiopetuspäivää. Koulutus käynnistyy elokuussa Kolmannen sektorin välityömarkkina aseman vahvistamiseksi järjestettiin keväällä tuotteistamiskoulutus, joka oli laajuudeltaan 20 tuntia. Kouluttajana oli lehtori Kai Hintsanen. Lisäksi kumppaneille järjestettiin puolen päivän markkinointikoulutus, jonka teemana oli brändäys ja kouluttajana Villivisio Oy. Välkkeen tavoitteena on kehittää myös kaupungin palkkatukityötä, joka lähti keväällä hitaasti liikkeelle. Kesäkuussa käydyissä neuvotteluissa kaupungin hallintopalvelukeskuksen (halo) ja henkilöstöyksikön kanssa päädyttiin siihen, että kaupungin palkkatukityöllistäminen siirtyy Välke projektin hoidettavaksi. Työllistäminen lähtikin hyvin liikkeelle (kesäkuun lopussa 8 aloittanutta). Työpoolin suunnittelu jatkui tutustumalla erilaisiin työpoolimalleihin ja niiden pohjalta alkoi oman työpoolin suunnitteleminen. Työpooliin liittyen käynnistettiin yrityskartoitus, jonka tekeminen jatkuu elokuussa Keväällä 2009 Välkkeeseen liittyvään kehittämis ym. toimintaan osallistui 101 henkilöä (joista 59 naisia) ja tästä syntyi yhteensä 77 henkilötyöpäivää. Infotilaisuuksiin osallistujia oli 256 (naisia 184). Uusia mukaan tulleita yrityksiä oli yksi. Kaupungin hankeosion toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ovat ,33 euroa (sis. alv), joka oli 27 % kustannusarviosta. Toteumaa pienentää jonkin verran se, että kehittämisavustusta ei ole vielä paljoakaan laitettu maksuun, koska hankkeet käynnistyvät elokuussa. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Mari Toivosen selvityksen pohjalta hyväksyä Välke projektin kaupungin rinnakkaishankkeen väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille.

9 6 Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella, Välke projektin työ ja elinkeinohallinnon rinnakkaishankkeen, S10587, väliraportti ja ajalta Koulutuskoordinaattori Vehkaperä: "Välke projekti muodostuu kahdesta rinnakkaishankkeesta, joista toista hallinnoi Tampereen kaupunki ja toista Tampereen työ ja elinkeinotoimisto. Välkkeen työ ja elinkeinohallinnon osio käynnistyi Välke projektin toteutuksesta on laadittu kehittämiskumppanuussopimus, jonka ovat allekirjoittaneet hallinnoivien organisaatioiden lisäksi Työvoiman palvelukeskus sekä 13 yhdistystä ja neljä sosiaalista yritystä. Kehittämiskumppanit kehittävät Välkkeen tuella oman palkkatukityöllistämisensä vaikuttavuutta sekä työllistävät pitkään työttömänä olleita. Projektin ensimmäiset asiakkaat aloittivat palkkatukityössä maaliskuussa ja mennessä aloittaneita oli yhteensä 22. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä on ajalla toteutunut kustannuksia yhteensä 24314,26 ( yht ,06 ). Summa koostuu palkkatuista. Työvoimapoliittista koulutusta (Toppis) ei ole vielä toteutettu, ensimmäiset hankinnat on tehty heinäkuussa. Työ ja elinkeinotoimiston hankeosuuden toteutuneet kustannukset ajalla ovat 35072,33 ESR ja valtion rahoitusta ( yht 50836,23 ) Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Koulutuskoordinaattori Vehkaperä: Yhteistyöryhmä päättää, hyväksyä selvityksen pohjalta Välke projektin työ ja elinkeinotoimiston rinnakkaishankkeen väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 7 Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin, S10011, väliraportti ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Ratia: Kauden aikana ohjauksessa aloitti yhteensä 108 henkilöä (suunnitelmassa koko vuodelle hlö), joista naisia 61.

10 10 Ohjaukseen on käytetty aikaa kaikkiaan 260 tuntia. Suurin osa asiakkaista (55 henkilöä) on ohjautunut projektiin Tampereen työ ja elinkeinotoimiston kautta. Suurin osa asiakkaista (89 henkilöä) on ollut alle 25 vuotiaita ja suorittanut vain perusasteen koulutuksen (69 henkilöä). Suurin osa asiakkaista (84 henkilöä) on ollut työttömänä työnhakijana. Asiakkaista 3 on maahanmuuttajia, joilla on muu kuin Suomen kansalaisuus. Kaikkiaan projektissa alusta alkaen on aloittanut asiakkaana 193 henkilöä, joista naisia 104. Kaudella päättyi yhteensä 82 asiakkuutta. Asiakkuuden päättymisen syyt: koulutus 41, joista 11 oppisopimuskoulutus (50%, joista oppisopimuskoulutus 22%), työ 11 (13,5%), muu palvelu 2 (2,5%), muu syy 15 (useimmiten muutto toiselle paikkakunnalle) (19%), keskeytys 13 (ei tavoitettu) (15%). Kevään aikana ohjaajat ovat olleet yhteydessä noin 50 yritykseen/muuhun organisaatioon (aikaisempien yhteistyökumppaneiden lisäksi). Yhteistyö on alkanut 13 uuden yrityksen/muun organisaation kanssa (26% yhteydenotoista). Yhteistyöllä tarkoitetaan tässä että asiakkaamme on konkreettisesti päässyt yritykseen harjoitteluun, oppisopimukseen tms. Projektin järjestämissä tiedotus ja infotilaisuuksissa on ollut yhteensä 284 osallistujaa. Projektin henkilöstö on käynyt alustamassa mm. Kaarilan lukion abipäivillä, NNKY:n yh äitien kahvilassa, Tampereen kaupungin nuorisotoimen Ammattilaisten aamukahveilla, Saukkolan Kölvi toiminnassa ja Satakunnan lennoston kotiutuville varusmiehille. Suurimpana omana tilaisuutena kaudella oli toukokuussa tamperelaisten 8 luokkalaisten vanhemmille järjestetty Äidin rooli nuoren ammatinvalinnassa tilaisuus, jossa oli läsnä noin 70 henkeä ja joka sai yleisarvosanakseen 9 (asteikolla 4 10). Projektin lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneita on yhteensä 21 henkilöä. Lyhytkestoisessa ohjauksessa olleet ovat osallistuneet ohjauksen yhteensä alle 7 tuntia. Heille on esim. annettu yleistä ohjausta koulutukseen, työnhakuun ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista ilman että henkilö olisi tullut projektin varsinaiseksi asiakkaaksi. Projektin asiakkaat ovat olleet hankesuunnitelmassa määritellyn kohderyhmän mukaisia ja kohderyhmän määrittely on vaikuttanut oikeanlaiselta suhteessa tarjottuun palveluun. Määrälliset tavoitteet ovat edenneet hankesuunnitelman mukaisesti, eikä tavoitteita tässä vaiheessa ole syytä tarkistaa. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on löytää työnantajia, jotka kiinnostuisivat palkkaamaan ja kouluttamaan uuden työntekijän oppisopimuksella. Taloudellisen taantuman aikana uuden henkilöstön rekrytointi on vähentynyt. Samoin taloudellinen tilanne

11 11 vaikeuttaa sopivien työharjoittelupaikkojen löytämistä. Käytännön työ on myös osoittanut, että projektiin oppisopimus mielessään tulleille asiakkaille ei oppisopimus välttämättä olekaan oikea koulutusväylä. Asiakkailla ei useinkaan ole muuta koulutusta kuin peruskoulu, eivätkä he myöskään ole koskaan olleet palkkatöissä. Kuitenkin työnantajat haluavat, että opiskelijalla on entuudestaan alan työkokemusta. Tilanteessa, jossa oppisopimusryhmiä on ollut haasteellista jopa mahdotonta koota, on kaikkien projektin ohjaajien työ ollut pitkälti henkilökohtaista koulutus ja uraohjausta. Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kaudella olivat ,95. Projektin kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on euroa, eli suunnitelluista vuosikustannuksista on toteutunut 35%. Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Katariina Ratia sekä ohjaajat Taina Syvänen, Henna Kyrönlahti, Johanna Tommila ja Jukka Tanhua. Projektin väliraportti on Työllisyysportissa osoitteessa Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Katariina Ratian selvityksen pohjalta hyväksyä Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin väliraportin ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. 8 Nuves nuorten yhdyshenkilöverkoston edelleen kehittäminen Projektipäällikkö Ratia Edellisessä yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin Nuvesverkoston tilannetta, ja päätettiin jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Nuves hankkeessa ( ) Tampereen seutukunnalle perustettiin poikkihallinnollinen yhteistyöverkosto, joka koostuu työvoimaneuvojista ja kuntien viranomaisista. Verkoston tärkeimmiksi tehtäviksi määriteltiin toisen asteen yhteishaun ulkopuolelle jääneiden nuorten ohjaus, toisen asteen keskeyttäneiden nuorten jatko ohjaus kuntansa palveluihin, tilastojen kokoaminen koulutuksen ulkopuolelle jääneistä ja keskeyttäneitä nuorista, tiedottaminen nuorten palveluista, projekteista, koulutuspaikoista, kesätyöpaikoista jne sekä vaikuttamistyö kunnan päättäjille. Tavoitteena on myös ollut että eri viranomaiset oppivat

12 12 verkoston kautta tuntemaan toisiaan ja toistensa palveluita. Viranomaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa verkoston kehittymistä sellaiseksi, että se mahdollistaa hyvien käytäntöjen, tiedon ja osaamisen jakamisen asiakastyön ammattilaisten kesken. Lähtökohtana verkoston toiminnalle oli, että poikkihallinnollisella ja seudullisella yhteistyöllä pystytään tehokkaammin ehkäisemään työttömien/ syrjäytyneiden nuorten määrää ja kehittämään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia nuorille ja vaikuttamaan palvelujen tarjontaan. Vaikka pohja Tampereen kaupunkiseudun nuorten seurantajärjestelmälle on luotu, on tavoitteessa hyvästä poikkihallinnollisesta yhteistyöstä vielä työtä. Verkosto on kokoontunut muutaman kerran vuodessa ja se on koettu tärkeäksi työ ja tietojen vaihtamisen välineeksi, mutta sen toiminta on hankaloitunut vetäjän puuttuessa. Oman työnsä ohella verkoston koollekutsujana on toiminut AKU toiminnan Jetta Turunen. Suurimpana ongelmana on se, ettei hänellä ole aikaresursseja koordinoida ja kehittää toimintaa sen vaatimalla volyymillä. Lisäksi verkostolle asetetut tehtävät vaativat uudelleen arviointia tilanteessa, jossa on estettävä ammattiin valmistuvien nuorten valuma työttömyyteen. Verkoston toiminnan lähtökohta on edelleen relevantti etenkin nykyisessä tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyyden kasvu on ollut nopeaa. Kuitenkin nykytilanteessa verkoston toimintaa ja sen perustehtäviä tulee uudelleen arvioida ja kirkastaa ja verkoston toiminnan mahdollisuuksia tulee selvittää resurssien osalta. Jos yhdyshenkilöverkostoon halutaan panostaa, sille täytyy löytää vetäjä. Alueellinen yhteistyö tulee voida vakiinnuttaa pysyväksi hyväksi käytännöksi, joka tulee suunnitella ja systematisoida koordinoidusti. Tärkeää on myös seutukunnallisen verkoston sisällä laajentaa Tampereen ohjausverkoston toimijoita ja toimintaa. Verkostotyön tärkeyttä korostaa myös OPM:n moniammatillisen viranomaistyön lakisääteistämistä pohtinut työryhmä. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja se esittää mm. että nuorisolaissa tulisi säätää nykyistä yksityiskohtaisemmin paikallistason monialaisesta viranomaisyhteistyöstä, ja että kuntiin tulisi koota nuorten ohjaus ja palveluverkosto. Työryhmän ehdotusten pohjalta tehtävä lakiesitys moniammatillisesta yhteistyöstä menee hallituskäsittelyyn syksyllä Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen Yhteistyöryhmä päättää esittää Nuves verkostolle pyynnön laatia kirjelmä, jossa ilmaistaan huoli nuorten yhdyshenkilöverkoston toiminnan jatkamisesta ja kerrotaan verkoston toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja toiminnan edellyttämistä resursseista ja kirjelmän pohjalta vedota Tampereen

13 13 kaupungin tilaajaryhmään sekä nuorten palveluiden tilaamisesta Tampereen kaupungilla vastaaviin Tampereen kaupungin apulaispormestareihin Perttu Pesään (osaamis ja elinkeinopalvelut sekä sivistys ja elämänlaatupalvelut), Harri Airaksiseen (terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut) ja Kristiina Järvelään (lasten ja nuorten palvelut) että Tampereen kaupunki lähtisi tilaajana selvittämään ja organisoimaan yhdyshenkilöverkoston työn jatkamisen mahdollisuuksia seutukunnallisesti. Lisäksi yhteistyöryhmä toivoo että vetoomus saatetaan tiedoksi seutukunnan kunnanjohtajille. 9 Nuorten verkostotyöpaja projektin tilanne Projektipäällikkö Hiipakka Lahti: Katsaus Nuorten verkostotyöpaja hankkeen tilanteesta. Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, että merkitään Riina Hiipakka Lahden esittämä projektin tilannekatsaus tiedoksi." 10 Yhteistyöryhmän syksyn 2008 ja kevään 2009 kokousaikataulu Yksikön päällikkö Luukinen: Yhteistyöryhmän kokoukset on pidetty noin 6 viikon välein ja tätä menettelyä voitaneen jatkaa. Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää, että syyskauden ja kevään kokoukset pidetään seuraavasti; to klo 9 11 to klo 9 11 to klo to klo 9 11 to klo 9 11

14 to klo 9 11 to klo Muut esille tulevat asiat

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 28.11.2016 Kokousaika 24.11.2016 kello 13:00 15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Tampereelta Levi 26.9.2013 Mari Toivonen Hankepäällikkö Tampereen kuntakokeilu Välke-välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella Toteutettiin ajalla 8/2008-12/2012

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen

ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen ELYT ja alueelliset ELO-ryhmät -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) kehittäminen Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014 Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö Kuinka luoda yhteistyöverkostoja ja käyttää niitä hyväksi

Monialainen yhteistyö Kuinka luoda yhteistyöverkostoja ja käyttää niitä hyväksi Monialainen yhteistyö Kuinka luoda yhteistyöverkostoja ja käyttää niitä hyväksi Timo Mulari Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Syitä monialaisuuteen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Järvenpäässä - 25.08.2016 29.8.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden. tuottajana ja käyttäjänä. Sujuvat siirtymät seminaari Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 Koulutuksenjärjestäjän suhde Ohjaamo-toimintaan.

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Toimijakartan työpajapäivä Levi

Toimijakartan työpajapäivä Levi Toimijakartan työpajapäivä 27.9.2013 Levi Käynnistettiin 5/2013 Työryhmä TE-toimisto; Eija Sokero, Sirpa Tuokko Roi kpk/typ Eija Savelius-Koski Monet hanke Pirjo Lehtola Meri-Lapin valmennussäätiö Hilkka

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu 22.12. Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot