varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen"

Transkriptio

1 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen Kari Auvinen, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten Peer Haataja varajäsen Johanna Kaplas Teuvo Pernu varajäsen Jyrki Koskinen Martti Santasalo, varapuheenjohtaja varajäsen Teppo Tapani Tuija Mannila varajäsen Tommi Eskonen Sampo Järvelä varajäsen Kauko Salmivirta Jaana Villilä Utriainen Muut osallistujat; Sanna Koskinen, palveluohjaaja, Välke projekti, sihteeri Marja Huttunen, projektipäällikkö, TyöMaa projekti Merja Kerttula, projektipäällikkö, SYS projekti Mari Toivonen, projektipäällikkö, Välke projekti Katariina Ratia, projektipäällikkö, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

2 2 Riina Hiipakka Lahti, projektipäällikkö, Nuorten verkostotyöpaja Tuula Mikkonen, suunnittelija, Tiry / osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Asiantuntija; Jaana Niemi, ESR koordinaattori, Pirkanmaan TE keskus Tuula Isosuo, EU koordinaattori, Länsi Suomen lääninhallitus Esittelijä; Matti Luukinen, yksikönpäällikkö, Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Kutsuttavat; Tommi Eskonen, johtaja, TYP Jukka Järvinen, EU asiamies, Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä Esityslista ja pöytäkirja tiedoksi; Kari Kankaala, johtaja, Kaupunkikehitys Erkki Lyden, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen päällikkö Leena Tähtinen, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen assistentti 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Sihteeri toteaa kokoukseen osallistujat. 2 Kokouksen esityslista

3 3 Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää että hyväksytään ennakkoon yhteistyöryhmän jäsenille / varajäsenille toimitettu esityslista. 3 Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYS projekti, S10018, väliraportti ja maksatushakemus Projektipäällikkö Kerttula: SYS projekti on ollut mukana Tampereen kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen selvitystyöryhmässä. Hankkeen käytännön toteuttamiseen saatiin Pirkanmaan TE keskukselta yöllisyyspoliittista avustusta ajalle Yhden henkilön täysipäiväisen työskentelyn ja työryhmän tuella valmisteltiin mahdollisen sosiaalisen yrityksen liiketoimintasuunnitelma, joka jätettiin pormestarille Muutaman lisäselvityksen jälkeen asia vietäneen poliittiseen päätöksentekoon v Kunnallisten sosiaalisten yritysten teemoja on pohdittu myös yhteisesti Välike hankkeen (Etelä Pirkanmaa) ja Verte Oy:n (Nokia) kanssa. Sosiaalisen yrityksen selvitys ja neuvontatyö jatkui syksyn aikana muiden asiakkaiden (3 yhdistystä, 1 yritys) kanssa. Yksi pieni SYSprojektin asiakasyritys rekisteröityi syksyn aikana sosiaaliseksi yritykseksi. Yritys työllisti tässä vaiheessa yhden kohderyhmään kuuluvan henkilön. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry perusti joulukuussa yrityksen, jonka tarkoituksena on rekisteröityä sosiaaliseksi yritykseksi v SYS projektin perustama kaupungin tilaajien ja hankintalakimiehen muodostama sosiaalisten kriteerien työryhmä jatkoi työtään syksyllä Ryhmään liittyi myös kestävän kehityksen projektikoordinaattori. Sosiaalisia kriteereitä on kokeiltu 4 kaupungin kilpailutuksessa. Kaupungin uusiin hankintaohjeisiin on kirjattu yleisluonteinen ohje sosiaalisten kriteerien käytöstä ja hankintojen ohjaamisesta työkeskuksille. Laajempaa ohjeistusta sosiaalisten kriteerien käytöstä valmistellaan keväällä 2010 ilmestyvän EU tason ohjeistuksen pohjalta seudullisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä. Sosiaalisten kriteerien käyttömahdollisuudesta on infottu Tampereen Logistiikkaa ja kaupungin tilaajaryhmää hankintapäivässä Yhteistyö Tampereen naapurikuntien

4 hankintatoimiston KuHa:n kanssa aloitettiin ja alkuvuonna 2010 järjestetään ensimmäinen siihen liittyvä koulutus. 4 Sosiaalinen tilinpito on käynnistetty pilottiyhdistyksen lisäksi verkostoyhteistyönä 3 muussa yhdistyksessä, mukana Silta Valmennusyhdistys ry, Tampereen A kilta ry ja Yhdessä Selviytymisen Tuki ry. SYS tuki yhteistyöprojektia hankkimalla koulutusta ja sähköisen työskentelyalustan toimijoiden käyttöön järjestettiin valtuustosalissa tilaisuus, jossa yhdistykset esittelivät yli 60 kuulijalle v sosiaalisia budjettejaan. Yhteenvetona toiminnasta voisi sanoa, että sosiaalisten yritysten osiossa on monta aihiota, mutta kehittämistyö ei etene kovin nopeasti. Uhkana on, että vaikka SYS projektin sosiaalisten yritysten määrällinen tavoite (4) saavutettaisiin, työllistämistavoitetta (40) ei ehditä saavuttaa. Tärkeintä lienee kuitenkin olla mukana kohderyhmän hankkeissa, joista tulee pitkäaikaisia ratkaisuja välityömarkkinoille. SYS projektin käytettävissä olevat työmuodot ovat oma työpanos ja asiantuntijapalvelut, joita voi hankkeiden tueksi ostaa. Usein on myös järkevää ohjata projekteja hakemaan kansallista rahaa. Jotta kaikki aihiot saataisiin tehokkaasti työstettyä, on SYS projekti ohjannut asiakkaitaan myös yritysneuvojien luo. Toimiva käytäntö on myös toimijoiden ohjaaminen yhteiseen projektiin, joka antaa mahdollisuuksia vuoropuheluun ja toisaalta mahdollistaa toimijoiden suuremman määrän SYS projektissa. Tätä käytettiin jo sosiaalisen tilinpidon projektissa ja seuraavaksi mahdollisesti sosiaalisten yritysten aihioiden käsittelyssä. Sosiaalisten kriteerien edistämistyössä on niin paljon työtä, että sitä voitaisiin toteuttaa omana hankkeenakin. Pieniä edistysaskelia on tapahtunut ja yhteistyötä laajennetaan seutukunnalliseksi ja valtakunnalliseksi. Kauden aikana on SYS hankkeesta ja sen teemoista on infottu yhteensä 159 henkilöä. Aktiivisesti projektin työryhmiin tai kahdenkeskiseen kehittämistyöhön on osallistunut 16 uutta henkilöä, kumulatiivisesti yhteensä 61 henkilöä (koko hankkeen tavoite projektisuunnitelmassa 60). SYS projektin toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalta ovat ,07 eur sis.alv. Tampereen kaupungin osuus siitä on ,14 eur ja muiden kuntien yhteensä 8 003,93 eur. Koko vuoden 2009 tukikelpoiset kustannukset ovat ,99 eur, joka on 70,4 % budjetista. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää,

5 projektipäällikkö Merja Kerttulan selvityksen pohjalta hyväksyä SYSprojektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille. 5 4 Nuorten verkostotyöpaja projektin, väliraportti ajalta ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Hiipakka Lahti: Kauden, eli koko projektin aikana projektissa aloitti 68 nuorta, joista naisia 31 (46 %). Heistä lyhytkestoisessa ohjauksessa (ohjausta alle 7 h) oli 30 nuorta. Lyhytkestoisessa ohjauksessa olleita on mm. ohjattu harjoitteluun muualle, muihin palveluihin tai omatoimiseen työnhakuun. Projektin ohjatun harjoittelun aloitti 38 nuorta (tavoitteena 40), joista naisia 21 (55 %). Suurin osa projektin varsinaisista asiakkaista on ohjautunut projektiin Tampereen työ ja elinkeinotoimiston kautta 26 henkilöä (68 %). Harjoittelussa aloittaneista asiakkaista 15 (40 %) on suorittanut vain perusasteen koulutuksen, 11 (29 %) pelkästään yo tutkinnon ja 11 (29 %) ammatillisen tutkinnon ja 1 henkilö (2 %) ammattikorkeakoulututkinnon. Ennen harjoittelun aloittamista asiakkaiden työttömyyden pituus on ollut 14 henkilöllä (37 %) alle 3 kk, 16 (42 %) 4 11 kk ja yli vuoden työttömänä asiakkaista oli ollut 8 (21 %). Asiakkaista 2 (5 %) on maahanmuuttajia, joilla on muu kuin Suomen kansalaisuus. Asiakkaista 8 (21 %) on vajaakuntoisia tai vammaisia. Asiakkaiden keski ikä oli 20 vuotta. Projektin varsinaisille asiakkaille on annettu yksilöllistä ohjausta yhteensä 240 tuntia, keskimäärin 6,3 h/asiakas. Harjoittelun aikana nuoret ovat saaneet myös ryhmävalmennusta. Ryhmävalmennuspäiviä, eli PajaPäiviä on vuonna 2009 järjestetty yhteensä 13 päivää. PajaPäivien sisältöön on kuulunut seuraavia teemoja: harjoittelujen kulun läpikäyminen pien ja suurryhmässä, itsetuntemus ja oman osaamisen kartoittaminen, vuorovaikutus ja ilmaisutaidon, työnhaku, talous ja asiointitaitojen sekä tietotekniikkataitojen kehittäminen, työelämä ja koulutustietouden, ravitsemustietouden ja ruoanlaittotaitojen lisääminen sekä yleisesti liikunta, terveys ja luonto. Kaudella päättyi yhteensä 9 asiakkuutta. Asiakkuuden päättymisen syyt: työhön avoimille markkinoille 1 henkilö, harjoitteluun muualle 3 henkilöä, työelämän ulkopuolella 2 henkilöä (sairausloma ja äitiysloma), työtön 2 henkilöä ja keskeytys 1 henkilö (työelämän ulkopuolella).

6 Projektin järjestämissä tiedotus ja infotilaisuuksissa on ollut kaudella yhteensä 520 osallistujaa. Infoja on pidetty mm. asiakkaita lähettäville tahoille, nuorten työpaikkaohjaajille ja muille projektista kiinnostuneille tahoille. Työnantajayhteistyötä on aikavälillä tehty 50 kaupungin eri yksikön ja toimipisteen kanssa. Harjoittelupaikkoja ovat tarjonneet mm. Tampereen Ateria, Auto ja Konekeskus, Päiväkodit, Koulut, Aluepelastuslaitos, Apuvälineyksikkö, Nuorisopalvelut, Konsernipankki, Vapriikki, Päivähoidon toimisto, Kulttuurikeskus Rulla, Tilakeskus, Kotihoidon asiakasohjaus, Wärjäämö, Hervannan tietotori, Terveysasemat ja Tesoman jäähalli. Projektin asiakkaat ovat olleet hankesuunnitelmassa määritellyt kohderyhmän mukaisia. Määrälliset tavoitteet on tältä vuodelta melkein saavutettu, vaikka projektityöntekijöiden myöhäisen aloittamisajankohdan takia nuorten ensimmäiset harjoittelut päästiin aloittamaan vasta heinä elokuussa. Toisaalta projektin tavoitteissa on määritelty vain projektin toimintamallin läpikäyneiden nuorten määrä. Projektin suunnitteluvaiheessa ei siis ole huomioitu lyhytkestoisessa ohjauksessa olevia, joita myös on saatu polullaan eteenpäin. Haasteena projektissa on ollut sopivien harjoittelupaikkojen löytäminen ja pitkäkestoisiin harjoittelusopimuksiin pääseminen, koska taloudellinen tilanne näkyy myös kaupungin yksiköissä varovaisuutena ottaa harjoittelijoita työpaikoille ohjattavaksi. Erityisesti pojille on ollut haastavaa löytää harjoittelupaikkoja. Toisaalta harjoitteluiden aloittaminen samanaikaisesti ryhmämuotoisuuden ylläpitämisen takia on ollut haastavaa. Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kaudella ( ) olivat ,71. Viime maksatushakemuksessa ( ) tukikelpoisiksi kustannuksiksi hyväksyttiin ,54. Oikaisuvaatimuksella on tuolle kaudelle haettu 3 363,42 lisää. Yhteensä vuoden 2009 kokonaiskustannukset ovat olleet edellyttäen oikaisuvaatimuksen läpi menemisen. Projektin kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on euroa. Suunnitelluista vuosikustannuksista toteutuisi siten n.62 %. Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Riina Hiipakka Lahti sekä ohjaajat Kirsi Onnela, Jenni Juvonen ja Riikka Nurmi. 6 Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Riina Hiipakan selvityksen pohjalta hyväksyä Nuorten verkostotyöpaja projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille.

7 7 5 TyöMaa projektin,s10045, väliraportti ja maksatushakemus Projektipäällikkö Huttunen: Loppuvuoden 2009 aikana TyöMaa hankkeen toiminta on edelleen pääsääntöisesti kohdistunut jo Tampereen seudulla asuvien työn perusteella maahan tulleiden henkilöiden neuvontaan ja tukemiseen. Yrityksille suunnattiin syyskuussa markkinointia tarjoamalla ilmaisia tietoiskuja ja koulutuspalveluita ulkomaalaiseen työvoimaan ja maahanmuuttajiin liittyvistä teemoista, mutta tämä ei tuottanut yhteydenottoja. Hankkeen päätoimintaa syyskaudella 2009 oli: Yritysyhteistyötä jatkettiin TKL:n kanssa suomen kielen koulutuksen muodossa. Lisäksi Lionbridgen henkilökunnalle suunniteltiin suomen kielen koulutus, joka toteutetaan vuoden 2010 puolella. HHkiinteistöpalveluissa pidettiin infotilaisuus yrityksen kiinalaisille työntekijöille. Yhteistyö jatkunee niin ikään vuonna Yhteistyö Hatanpään sairaalan kanssa käynnistyi heidän ilmaistuaan kiinnostuksensa unkarilaisten sairaanhoitajien rekrytointiin. Lisäksi he toivoivat Työmaata kumppaniksi filippiiniläisten hoitajien tulojärjestelyissä vuonna Kesäkurssi työttömäksi ja lomautetuiksi jääneille maahanmuuttajille järjestettiin heinä syyskuussa. Pääkouluttajana toimi Tampereen kesäyliopisto. Kurssi oli ensimmäinen laatuaan, ja kurssin sisältö suunniteltiin yhteistyössä TE toimiston ja ALMA hankkeen kanssa. Kurssilla kokeiltiin käytännössä 3 kielistä opetusta ts. tärkeimmissä teemoissa opetus tapahtui yhtä aikaa suomen, englannin ja venäjän kielillä. Tämä koettiin hyväksi erityisesti sellaisen ryhmän kohdalla, jotka ovat jo olleet työelämässä, mutta joilla edelleen on aukkoja työelämä tai yhteiskuntatiedoissa. Kurssin kohdentaminen halutulle kohderyhmälle onnistui osittain. Omakielinen neuvonta jatkui syyskaudella alkuvuoden tapaan siten, että Työmaan vastuualueella oli kahden tuntipalkkaisen neuvojan työ (kielinä puola sekä bulgaria espanja ranska) ja toiminnan yleinen kehittämistyö yhdessä ALMA projektin kanssa. Lisäksi Työmaan koordinaattori vastasi englanninkielisestä neuvonnasta. Työmaa kielten osalta neuvontatapahtumia oli seuranta aikana 113 eli koko vuonna yhteensä n Loppuvuodesta neuvontapalvelut kilpailutettiin, ja hankintapäätökset vuodelle 2010 saatiin tehtyä juuri ennen joulua.

8 8 Yritysyhteistyö on osoittautunut haasteelliseksi, ja sen myötä myöskään yksityistä rahoitusta ei ole saatu toistaiseksi kerättyä. Sen sijaan yksilöasiakkaiden määrä etenee tavoitteiden mukaisesti: TAVOITE / /2009 YHT. Projektiin mukaan tulleet yritykset Aloittaneet henkilöt Koulutus ja henkilötyöpäivät Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistuneet Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Työ viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseksi jatkui siten, että TE hallinnon ja sosiaalitoimen virkailijoille järjestettiin yhdessä ALMA hankkeen kanssa koulutuspäivä EU maista tulevat viranomaisten asiakkaina. Tilaisuuden materiaalista ollaan koostamassa viranomaisille tarkoitettua ohjetta samasta aihealueesta. Ohjeen esityön teki kaksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Viranomaisten verkostoituminen ei näytä onnistuvan helposti, mutta olisi maahanmuuttajien saaman palvelun näkökulmasta ensi arvoisen tärkeää. Hankkeen ensimmäinen tiedonhaku ja markkinointimatka suuntautui marraskuussa Budapestiin, missä osallistuimme Unkari Euresin ja Suomen suurlähetystön Suomi päivään ja tutustuimme paikallisiin toimijoihin sekä suomalaisen henkilöstöpalveluyrityksen Selektan toimintaan. Matka oli antoisa, ja avarsi näkökulmaa työperusteisen maahanmuuton mahdollisuuksien suhteen. Matkasta on tehty erillinen matkaraportti. TyöMaan palveluista tiedotettiin yrityksille myös TE toimiston toimesta, joka lähetti kaikille yritysharavan kautta maahanmuuttajiin kiinnostuksensa ilmaisseille yrityksille sähköpostitiedotteen. Lisäksi hankkeen teemoista ja yleisemmin maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä oltiin puhumassa syksyn mittaan useissa eri tilaisuuksissa. TyöMaa hankkeen toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalla ovat ,89 euroa, mikä tarkoittaa vuositasolla sitä, että budjetista toteutui vain n. 52% suunnitellusta. Maksatushakemuksella aj haettiin TE keskukselta ,84 euroa ja jäljelle jäävä osa rahoitetaan kuntaosuuksilla. Maksatushakemus aj jätetään ELY keskukselle tästä syystä 0 euroisena. Säästöt syntyvät lähinnä palvelujen ostojen alueella, sillä asiantuntijapalveluihin tarkoitetusta rahasta jäi suurin osa käyttämättä. Myös tiedotus ja matkarahaa jäi käyttämättä. Edelleen suurimpana haasteena on se, miten hankkeeseen löydetään mukaan yrityksiä ja työnantajia, joilla on tarpeita liittyen työperusteisesti maahan muuttaneiden henkilöiden rekrytointiin, koulutukseen tai asettautumispalveluihin.

9 9 Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Marja Huttusen selvityksen pohjalta hyväksyä TyöMaa projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille. 6 Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin, S10011, väliraportti ajalta ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Ratia: Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Katariina Ratia sekä ohjaajat Taina Syvänen, Johanna Tommila, Jukka Tanhua sekä Henna Kyrönlahti ( saakka) ja Ilona Kalliomäki ( lähtien). Kauden aikana ohjauksessa aloitti yhteensä 113 henkilöä, joista naisia 68. Ohjaukseen on käytetty aikaa kaikkiaan 300 tuntia. Suurin osa asiakkaista (70 henkilöä) on ohjautunut projektiin Tampereen työ ja elinkeinotoimiston kautta. Suurin osa asiakkaista (93 henkilöä) on ollut alle 25 vuotiaita ja suorittanut vain perusasteen koulutuksen (68 henkilöä). Suurin osa asiakkaista (101 henkilöä) on ollut työttömänä työnhakijana. Asiakkaista kuusi on maahanmuuttajia, joilla on muu kuin Suomen kansalaisuus. Kaudella päättyi yhteensä 95 asiakkuutta. Asiakkuuden päättymisen syyt: koulutus 52 (55%), työ 4 (4%), työharjoittelu 2 (2%), muu palvelu 13 (14%), muu syy 14 (15%), keskeytys 10 (ei tavoitettu) (11%). Projektin lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneita on yhteensä 43 henkilöä. Lyhytkestoisessa ohjauksessa olleet ovat osallistuneet ohjauksen yhteensä alle 7 tuntia. Heille on esim. annettu yleistä ohjausta koulutukseen, työnhakuun ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista ilman että henkilö olisi tullut projektin varsinaiseksi asiakkaaksi. Kauden aikana ohjaajat ovat olleet yhteydessä noin 40 yritykseen/muuhun organisaatioon (aikaisempien yhteistyökumppaneiden lisäksi). Yhteistyö on alkanut kahdeksan

10 10 uuden yrityksen/muun organisaation kanssa (20% yhteydenotoista). Yhteistyöllä tarkoitetaan tässä että asiakkaamme on konkreettisesti päässyt yritykseen harjoitteluun, oppisopimukseen tms. Projektin järjestämissä tiedotus ja infotilaisuuksissa on ollut yhteensä 716 osallistujaa. Projektin asiakkaat ovat olleet hankesuunnitelmassa määritellyn kohderyhmän mukaisia ja kohderyhmän määrittely on vaikuttanut oikeanlaiselta suhteessa tarjottuun palveluun. Määrälliset tavoitteet ovat edenneet hankesuunnitelman mukaisesti, eikä tavoitteita tässä vaiheessa ole syytä tarkistaa. Kuitenkin projekti on suunniteltu täysin erilaisessa työllisyystilanteessa, kuin missä se joutuu toimimaan nykyisin. Yritysten heikentynyt työ ja taloustilanne on tuonut haasteita projektin etenemiseen ja kehittämiseen. Lisääntynyt nuorisotyöttömyys vaatisi tällä hetkellä konkreettisia ja nopeita toimenpiteitä. Etenkin tällä hetkellä nuorten tulevaisuuden kannalta ratkaiseva vaihe on toisen asteen opintoihin siirtyminen, ja koulutuksen loppuun saattaminen. Lisääntynyt työttömyys vaikuttaa myös koulutusten, erityisesti työvoimakoulutusten hakijamääriin. Hakijamäärien noustessa koulutuksiin on entistä vaikeampi päästä. Projektin asiakkaista valtaosa on motivoitunut hakemaan koulutukseen. Koulutusten suurten hakijamäärien vuoksi opiskelupaikkojen löytäminen on ei kuitenkaan ole helppoa. Pohdintaa on aiheuttanut myös Tampereen kaupungin rooli työnantajana. Kaupungin ja projektin välisessä kehittämiskumppanuussopimuksessa Tampereen kaupunki sitoutuu osallistumaan projektin toteutukseen mm. tarjoamalla projektin asiakkaille oppisopimuspaikkoja tuotantoyksiköissään. Valitettavasti tämä ei ole toteutunut, ja se seikka on hidastanut projektin tavoitteiden täyttymistä oppisopimuskoulutuksiin ohjauksen osalta. Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kaudella olivat ,49 euroa. Projektin tukikelpoiset kustannukset koko vuonna olivat ,63 euroa. Projektin kokonaisbudjetin vuodelle 2009 ollessa euroa, toteutui suunnitelluista vuosikustannuksista 69 %. Koko vuoden 2009 tilastoja Yhteensä palvelun piirissä vuonna 2009 oli 317 asiakasta, joista aloittaneita 221. Suunnitelma vuodelle oli 200 aloittanutta asiakasta. Varsinaisten asiakkaiden lisäksi projektin lyhytkestoisessa ohjauksessa aloittaneita on yhteensä 64 henkilöä. Päättyneitä asiakkuuksia kaudella ollut 178. Päättyneistä yli 50% on tavoitteen mukaisesti aloittanut koulutuksen.

11 Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: 11 Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Katariina Ratian selvityksen pohjalta hyväksyä Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. Hyväksyttiin päätösesitys. 7 Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella, Välke projektin (kaupungin rinnakkaishanke) S10014, väliraportti ajalta ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Toivonen: Välke hanke kehittää Tampereen välityömarkkinoita kolmessa eri toimintalinjassa. Toimintalinja 1 tavoitteena on koordinoida välityömarkkinoita eli autetaan eri toimijoita hahmottamaan omaa rooliaan välityömarkkinoilla, kehitetään toimijoiden välisiä yhteyksiä ja parannetaan asiakasohjausta välityömarkkinoille. Työseminaarien sarja sai jatkoa Cumuluksessa, jossa käsiteltiin asiakasohjausta välityömarkkinoille. Työseminaarissa esiteltiin mm. ensimmäinen versio toimijakartasta. Toimijakartan työstäminen jatkui syksyllä toimijoiden haastatteluin. Toimijakartta sijoitetaan työllisyysportti internet sivuille ja Välke käynnisti yhteistyön Optinet Oy:n kanssa, joka on toteuttanut Työllisyysportin. Teematyöskentely on jatkunut teemaryhmissä, jotka ovat olleet yritysyhteistyön ja asiakasohjauksen teemaryhmät. Yritysyhteistyön teemaryhmä kokoontui syksyn aikana yhteensä kaksi kertaa, joista molemmat olivat yrityskäyntejä. Asiakasohjauksen teemaryhmä kokoontui yhden kerran. Välke käynnisti syksyllä aamukahvitilaisuudet, joissa välityömarkkinatoimijat pääsevät verkostoitumaan ja tutustumaan toistensa toimintaan. Syyskuussa aamukahvitilaisuuden koollekutsujana oli sosiaalinen yritys PPCT Oy ja teemana oli kuntouttava työtoiminta. Lokakuussa kokoonnuttiin tutustumaan TAKK:n Mansetti työpajaan ja Pätkät pitkiksi hankkeeseen. TE toimiston kanssa käynnistettiin asiakasohjauksen tehostamisen työryhmä. Työryhmän kanssa ideoitiin koulutuspäivä asiakastyötä tekeville virkailijoille. Koulutus järjestettiin valtuustosalissa ja koulutukseen osallistui 121 henkeä. Koulutuspäivässä esiteltiin pysyviä palveluita kuten kuntouttava työtoiminta ja Työvoiman

12 12 palvelukeskus sekä esiteltiin työllisyydenhoitoon liittyviä projekteja. Välke on osallistunut 500.päiväisten seulontapilottiryhmään, jonka tavoitteena on ollut seuloa kolmelta eri postinumeroalueelta yli 500. työmarkkinatukea saaneet. Seulontaryhmään on kuulunut edustajat TE toimistosta, Työvoiman palvelukeskuksesta, sosiaaliasemalta ja työllisyydenhoidon palveluyksiköstä. Pilottiryhmästä ilmestyi elokuussa raportti, jossa mm. nostetaan esille, että on tarvetta kehittää menetelmä jonka avulla löydetään tästä joukosta (noin 3000 henkilöä) ne, joilla on realistisia mahdollisuuksia palata työelämään ja ohjata heidät tarkoituksen mukaisiin palveluihin. Välke on jatkanut yhteistyötä ja tietojen vaihtoa Pirkanmaalla toimivien muiden välityömarkkinahankkeiden kanssa. Verkostossa ovat Välkkeen lisäksi mukana SYS projekti, Välike projekti ja Nuotta 2001projekti. Pirkanmaan VTM hankkeet kokoontuivat kerran syksyn aikana vaihtamaan kuulumisia ja kokemuksia. Ulkoisen arvoioinnin (Sosiaalikehitys ja Vates) ensimmäinen väliraportti ilmestyi Raportissa käyntiin läpi neljän eri välityömarkkinahankkeen käynnistysvaiheita ja annettiin kattavasti kehittämissuosituksia jatkotyöskentelylle. Toimintalinja 2 tavoitteena on vahvistaa työnantajayhteyksiä eli tässä toimintalinjassa kehitetään yhdistysten, sosiaalisten yritysten ja Tampereen kaupungin palkkatukityötä. Palkkatukityöhön yhdistetään työvoimapoliittista koulutusta (toppis malli) ja työhönvalmennus ja edelleensijoittaminen vakiinnutetaan osaksi toimijoiden normaalia toimintaa. Lisäksi vahvistetaan sosiaalisten yritysten välityömarkkinaroolia. Välkkeen roolina on toimia välittäjä organisaationa ja se on myöntänyt kehittämisavustuksia 7 yhdistykselle ja yhdelle sosiaaliselle yritykselle. Yhtä hanketta lukuun ottamatta hankkeet käynnistyivät syksyn aikana. Siltavalmennus yhdistyksen ja Neo Act Oy:n hankkeet alkoivat kevään aikana ja elokuun alusta käynnistyivät Setlementti Naapurin Naistarin, Työllistämisyhdistys Etapin, Pispalan Kumppanuuden ja Mielenterveysyhdistys Taimin ja Muotialan asuinja toimintakeskuksen yhteishanke. Kaikkiin näihin yhdistyksiin palkattiin määräaikainen työhönvalmentaja/yrityskoordinaattori kehittämään yhdistyksen palkkatukityöllistämistä. Sopimusvuori ry:n kehittämissuunnitelma hyväksyttiin syyskuun valintaryhmässä ja Sopimusvuorelle myönnettiin avustus esiselvitystä varten. Esiselvityksessä on tavoitteena selvittää mielenterveyskuntoutujien työllistymispolkua. Esiselvitystyö tehtiin ajalla SPR:lle myönnettiin pieni kehittämisavustus kehittämään yhdistyksen (Kontin ja logistiikkakeskuksen) edelleensijoittamista eli avustuksella oli tarkoitus järjestää yrityksille edelleensijoittamisen markkinointitapahtuma yrityksille. SPR kuitenkin päätti ettei käynnistä tapahtumien suunnittelua syksyn aikana, koska syksyllä tuli ilmi lakimuutoksen valmistelu (laki julkisesta työvoimapalvelusta) joka

13 13 saattaa vaikuttaa SPR:n työllistämiseen tulevaisuudessa, joten päätettiin siirtää tapahtumien suunnittelu ja toteutus mahdollisesti keväälle Neo Act Oy:ssa tapahtui muutoksia syksyn aikana ja Välkkeen kehittämistoiminta päätettiin keskeyttää syksyllä. Välkkeen kehittämiskumppanit antoivat väliraportin lokakuun lopun tilanteesta. Kaikki alkaneet hankkeet ovat lähteneet liikkeelle hyvin ja kehittämistoimilla on ollut myönteinen vaikutus yhdistyksen työllistämistoiminnan kehittämiseen. Kehittämiskumppanit ovat erityisesti keskittyneet syksyn aikana työhönvalmennuksen kehittämiseen. Lisäksi kehittämiskumppanit ovat tehneet suunnitelmaa yritysyhteistyön käynnistämisestä. Yhdistyksistä tehtiin kolme edelleensijoittamista yrityksiin. Työhönvalmennuskoulutus Välkkeen kehittämiskumppaneille käynnistyi elokuussa Taitoreitti Oy:n toteuttamana. Syksyn aikana lähiopetuspäiviä oli yhteensä kuusi ja koulutus jatkuu keväällä Koulutukseen on osallistunut 21 henkeä ja koulutukseen osallistujat ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen. Välkkeen tavoitteena on kehittää kaupungin palkkatukityöllistämistä palveluprosessiperusteiseen suuntaan eli palkkatuella työllistäminen on ainutkertainen ja eteenpäin ohjaava toiminta. Joulukuun 2009 loppuun mennessä Välke oli hoitanut 54 palkkatukityöllistettyä kaupungille ja tavoite vuodelle 2009 on 40 henkilöä. Kaupungin palkkatuetuille tarjotaan mahdollisuutta saada työhönvalmennusta ja lisäkoulutusta. Välkkeen kolmannen toimintalinjan tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa välityömarkkinoiden työtilaisuuksia projektin kuluessa todettavien tarpeiden pohjalta. Yhtenä tavoitteena on työpoolimallin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen. Välke käynnisti yhteistyön Mainostoimisto Persoonan kanssa, joka suunnitteli ja toteutti työpoolin palvelukuvauksen, visuaalisen ilmeen ja esitteen. Työpoolin nimeksi tuli Tulevaisuuden Tuottamo. Tuottamon toiminta perustuu edelleensijoittamiseen eli yhdistykseen palkkatuella palkatun työntekijän siirtämistä toisen työnantajan palvelukseen. Yritykset ilmoittavat lisätyön tarpeen Välkkeelle ja Välke ilmoittaa työtarpeen Tuottamon kumppaniyhdistyksille, joista joku ottaa työtarjouksen vastaan ja solmii työsopimuksen yrityksen kanssa. Tuottamo etsii erityisesti alihankinta/sesonkiluonteisia töitä ja Tuottamon toiminta käynnistyi kumppaniyhdistysten sitouttamisella toimintaan. Raportointikaudella toimintaan osallistui yhteensä 63 henkilöä ja henkilötyöpäiviä kertyi 128 tuntia. Infoihin ja lyhytkestoisiin tilaisuuksiin osallistui 253 henkilöä. Kaupungin hankeosion toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajanjaksolla ovat ,69 euroa. Tampereen kaupungin osuus siitä on ,35 eur ja muiden kuntien yhteensä 2 538,34 eur.

14 14 Koko vuoden 2009 tukikelpoiset kustannukset ,28, joka on 76 % kustannusarviosta. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättänee, että projektipäällikkö Mari Toivosen selvityksen pohjalta hyväksyä Välkeprojektin kaupungin rinnakkaishankkeen väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta Välke projektin projektisuunnitelman muutoshakemus Projektipäällikkö Toivonen: Välke hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää asiakasohjausta välityömarkkinoille. Tehokas ja oikeaan osuva asiakasohjaus on hankkeen yksi tuloksista. Välke osallistui vuonna 2009 kokeiluun, jossa tutkittiin yli 500.päivää työmarkkinatukea passiivitukena saaneiden työnhakijoiden tilannetta. Mukana oli asiakkaita kolmelta Tampereen postinumeroalueelta ja otos edusti n. 10 % koko kaupungista. Ns. seulontatyö tehtiin yhteistyössä TE toimiston, TYP:n, sosiaalityön avopalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan, Välke projektin ja TYPA hallinnon kanssa. Työryhmä kävi läpi asiakaslistoja ja pyrki saamaan realistisen käsityksen asiakkaan tilanteesta. Asiakkaat jaettiin kolmeen ryhmään ja sovittiin toimenpiteet, mitä kenenkin kanssa tehdään. Näin olemassa olevista palveluista hyötyvät asiakkaat saatiin ohjattua eteenpäin. Pilottihankkeen raportissa todetaan, että ns. seulontamenettely parantaa asiakasohjauksen systemaattisuutta huomattavasti ja että kohderyhmän (noin 3000 vaikeasti työllistettävää) pitäisi käydä läpi koko kaupungin mittakaavassa. Välke projektin projektisuunnitelmaan tullaan muuttamaan niin, että projektia laajennetaan kahdella projektikoordinaattorilla. Koordinaattorit tulevat käymään läpi kaikki kaupungin yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella olevat työnhakijat ja ohjaamaan heitä yhteistyössä sosiaalityön avopalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan, työvoiman palvelukeskuksen, Välke projektin ja TE viranomaisten kanssa erilaisten työllisyydenhoidon palvelujen piiriin. Rakennettava moniammatillinen toimintamalli valtavirtaistetaan vuoden 2011 aikana normaaliin viranomaistoimintaan kyseisen asiakasryhmän kohdalta. Hankkeen resurssointi on kaksi projektikoordinaattoria ajalle Kustannukset vuonna euroa,

15 15 josta ESR osuus (85%) euroa ja kuntarahoitus/tampereen kaupunki (15%) euroa ja vuonna euroa, josta ESR osuus euroa ja kuntarahoitus/tampereen kaupunki euroa. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättänee, että hyväksytään Välke projektin muutoshakemus esitetyssä muodossa ja että valtuutetaan projektipäällikkö valmistelemaan varsinainen muutoshakemus esitettyjen muutostarpeiden pohjalta. 9 Välke projektin kehittämisryhmän täydentäminen Projektipäällikkö Mari Toivonen "Välke projektin kehittämisryhmää täydentämään esitän Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön kehittämispäällikkö Lotta Lammia.". Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättänee, että nimitetään Välke projektin kehittämisryhmän jäseneksi kehittämispäällikkö Lotta Lammi. 10 Seuraava kokous Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen Yhteistyöryhmä päättää, että seuraava kokous pidetään kokoussuunnitelman mukaisesti to klo 9 11.

16 11 Muut esille tulevat asiat 16

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.10.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.10.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti

Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 30.09.08 kello 09.00 16.00 Paikka: Koskikadun hotelli Cumulus, Koskikabinetti Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 12.3.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs.

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 12.3.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 15.06.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 27.8.09 kello 13 15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 23.4.09 kello 9.00 12.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs.

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 15.06.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (7) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 20.2.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

107 Asiakirjojen allekirjoitusoikeuksien delegointi Työllisyydenhoidon palveluyksikössä

107 Asiakirjojen allekirjoitusoikeuksien delegointi Työllisyydenhoidon palveluyksikössä 107 28.11.2013 Dno TRE: 627 /00.02.01/2013 päätti, että Avoimille tiimin vastaava työhönvalmentaja Pia Vallenius allekirjoittaa tiiminsä työhön liittyvät työvoimapoliittista työkokeilua koskevat työkokeilusopimukset

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 Liite 2 Toimintasuunnitelma TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2011 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot

1. toimintavuosi. 01-04.2013 Yhteistyö TE-toimiston ja muiden organisaatioiden kanssa

1. toimintavuosi. 01-04.2013 Yhteistyö TE-toimiston ja muiden organisaatioiden kanssa TYÖLLISYYDENHOIDON KUNTAKOKEILU Liite 6 1. Toimintavuosi 01-11.2013 Työllistäminen Kajaanin työhönvalmentajalle on ohjautunut asiakkaita TE-toimiston, Typ:n, sekä sosiaalitoimiston kautta. Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 26.8.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS 2015-2016 Pilotissa mukana olevat TE-toimistot Hämeen TE-toimisto Kaakkois-Suomen Te-toimisto Kainuun TE-toimisto Pohjois-Savon TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto 2 Taustaa

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Toimijakartan työpajapäivä Levi

Toimijakartan työpajapäivä Levi Toimijakartan työpajapäivä 27.9.2013 Levi Käynnistettiin 5/2013 Työryhmä TE-toimisto; Eija Sokero, Sirpa Tuokko Roi kpk/typ Eija Savelius-Koski Monet hanke Pirjo Lehtola Meri-Lapin valmennussäätiö Hilkka

Lisätiedot

Täsmäkoulutuksella osallistavaan kehittämiseen Koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho Pirkanmaan TE keskus

Täsmäkoulutuksella osallistavaan kehittämiseen Koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho Pirkanmaan TE keskus Täsmäkoulutuksella osallistavaan kehittämiseen Koulutusasiantuntija Urpo Salkoaho Pirkanmaan TE keskus 8.9.2009 12 Ennusteita BKT:n ja työttömyysasteen kehityksestä 2009-2010 % -muutos 10 8 6 4 2 0-2 -4

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän Työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 21.10.2014 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet

Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Pääteemana toimintalinja 5 eli sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuudet Euroopan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Tampereelta Levi 26.9.2013 Mari Toivonen Hankepäällikkö Tampereen kuntakokeilu Välke-välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella Toteutettiin ajalla 8/2008-12/2012

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012?

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mari Toivonen 24.9.2015 Vapriikki Odotuksia työllisyydenhoidon palveluille kunnissa (Matti Luukinen) Te hallinto; Kunnat ottavat päävastuun palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä syyskuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 24.10.2017 / Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, syyskuu 2013 22.10.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä elokuu 2017 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.9.2017 Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Alle 25-vuotiaita työttömänä Etelä-Savossa yli 200 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9.00

Alle 25-vuotiaita työttömänä Etelä-Savossa yli 200 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Alle 25-vuotiaita työttömänä Etelä-Savossa yli 200 enemmän kuin vuosi sitten Työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 25.11.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 4/2016

Ohjausryhmän kokous 4/2016 Ohjausryhmän kokous 4/2016 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi 1 Esityslista 1.6.2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Esityslistan

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä Työllisyyskatsaus, lokakuu 2013 26.11.2013

Lisätiedot