varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen"

Transkriptio

1 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat: Markku Kaunisto varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen Kari Auvinen, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten Peer Haataja varajäsen Johanna Kaplas Teuvo Pernu varajäsen Jyrki Koskinen Martti Santasalo, varapuheenjohtaja varajäsen Teppo Tapani Tuija Mannila varajäsen Tommi Eskonen Sampo Järvelä varajäsen Kauko Salmivirta Jaana Villilä Utriainen Muut osallistujat; Sanna Koskinen, palveluohjaaja, Välke projekti, sihteeri Marja Huttunen, projektipäällikkö, TyöMaa projekti Merja Kerttula, projektipäällikkö, SYS projekti Mari Toivonen, projektipäällikkö, Välke projekti Katariina Ratia, projektipäällikkö, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

2 2 Riina Hiipakka Lahti, projektipäällikkö, Nuorten verkostotyöpaja Tuula Mikkonen, suunnittelija, Tiry / osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Asiantuntija; Jaana Niemi, ESR koordinaattori, Pirkanmaan TE keskus Tuula Isosuo, EU koordinaattori, Länsi Suomen lääninhallitus Esittelijä; Matti Luukinen, yksikönpäällikkö, Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Kutsuttavat; Tommi Eskonen, johtaja, TYP Jukka Järvinen, EU asiamies, Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä Esityslista ja pöytäkirja tiedoksi; Kari Kankaala, johtaja, Kaupunkikehitys Erkki Lyden, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen päällikkö Leena Tähtinen, Pirkanmaan TE keskus työllisyys ja yrittäjyysvastuualue, vastuualueen assistentti 1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Sihteeri toteaa kokoukseen osallistujat. 2 Kokouksen esityslista

3 3 Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää että hyväksytään ennakkoon yhteistyöryhmän jäsenille / varajäsenille toimitettu esityslista. 3 Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYS projekti, S10018, väliraportti ja maksatushakemus Projektipäällikkö Kerttula: SYS projekti on ollut mukana Tampereen kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen selvitystyöryhmässä. Hankkeen käytännön toteuttamiseen saatiin Pirkanmaan TE keskukselta yöllisyyspoliittista avustusta ajalle Yhden henkilön täysipäiväisen työskentelyn ja työryhmän tuella valmisteltiin mahdollisen sosiaalisen yrityksen liiketoimintasuunnitelma, joka jätettiin pormestarille Muutaman lisäselvityksen jälkeen asia vietäneen poliittiseen päätöksentekoon v Kunnallisten sosiaalisten yritysten teemoja on pohdittu myös yhteisesti Välike hankkeen (Etelä Pirkanmaa) ja Verte Oy:n (Nokia) kanssa. Sosiaalisen yrityksen selvitys ja neuvontatyö jatkui syksyn aikana muiden asiakkaiden (3 yhdistystä, 1 yritys) kanssa. Yksi pieni SYSprojektin asiakasyritys rekisteröityi syksyn aikana sosiaaliseksi yritykseksi. Yritys työllisti tässä vaiheessa yhden kohderyhmään kuuluvan henkilön. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry perusti joulukuussa yrityksen, jonka tarkoituksena on rekisteröityä sosiaaliseksi yritykseksi v SYS projektin perustama kaupungin tilaajien ja hankintalakimiehen muodostama sosiaalisten kriteerien työryhmä jatkoi työtään syksyllä Ryhmään liittyi myös kestävän kehityksen projektikoordinaattori. Sosiaalisia kriteereitä on kokeiltu 4 kaupungin kilpailutuksessa. Kaupungin uusiin hankintaohjeisiin on kirjattu yleisluonteinen ohje sosiaalisten kriteerien käytöstä ja hankintojen ohjaamisesta työkeskuksille. Laajempaa ohjeistusta sosiaalisten kriteerien käytöstä valmistellaan keväällä 2010 ilmestyvän EU tason ohjeistuksen pohjalta seudullisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä. Sosiaalisten kriteerien käyttömahdollisuudesta on infottu Tampereen Logistiikkaa ja kaupungin tilaajaryhmää hankintapäivässä Yhteistyö Tampereen naapurikuntien

4 hankintatoimiston KuHa:n kanssa aloitettiin ja alkuvuonna 2010 järjestetään ensimmäinen siihen liittyvä koulutus. 4 Sosiaalinen tilinpito on käynnistetty pilottiyhdistyksen lisäksi verkostoyhteistyönä 3 muussa yhdistyksessä, mukana Silta Valmennusyhdistys ry, Tampereen A kilta ry ja Yhdessä Selviytymisen Tuki ry. SYS tuki yhteistyöprojektia hankkimalla koulutusta ja sähköisen työskentelyalustan toimijoiden käyttöön järjestettiin valtuustosalissa tilaisuus, jossa yhdistykset esittelivät yli 60 kuulijalle v sosiaalisia budjettejaan. Yhteenvetona toiminnasta voisi sanoa, että sosiaalisten yritysten osiossa on monta aihiota, mutta kehittämistyö ei etene kovin nopeasti. Uhkana on, että vaikka SYS projektin sosiaalisten yritysten määrällinen tavoite (4) saavutettaisiin, työllistämistavoitetta (40) ei ehditä saavuttaa. Tärkeintä lienee kuitenkin olla mukana kohderyhmän hankkeissa, joista tulee pitkäaikaisia ratkaisuja välityömarkkinoille. SYS projektin käytettävissä olevat työmuodot ovat oma työpanos ja asiantuntijapalvelut, joita voi hankkeiden tueksi ostaa. Usein on myös järkevää ohjata projekteja hakemaan kansallista rahaa. Jotta kaikki aihiot saataisiin tehokkaasti työstettyä, on SYS projekti ohjannut asiakkaitaan myös yritysneuvojien luo. Toimiva käytäntö on myös toimijoiden ohjaaminen yhteiseen projektiin, joka antaa mahdollisuuksia vuoropuheluun ja toisaalta mahdollistaa toimijoiden suuremman määrän SYS projektissa. Tätä käytettiin jo sosiaalisen tilinpidon projektissa ja seuraavaksi mahdollisesti sosiaalisten yritysten aihioiden käsittelyssä. Sosiaalisten kriteerien edistämistyössä on niin paljon työtä, että sitä voitaisiin toteuttaa omana hankkeenakin. Pieniä edistysaskelia on tapahtunut ja yhteistyötä laajennetaan seutukunnalliseksi ja valtakunnalliseksi. Kauden aikana on SYS hankkeesta ja sen teemoista on infottu yhteensä 159 henkilöä. Aktiivisesti projektin työryhmiin tai kahdenkeskiseen kehittämistyöhön on osallistunut 16 uutta henkilöä, kumulatiivisesti yhteensä 61 henkilöä (koko hankkeen tavoite projektisuunnitelmassa 60). SYS projektin toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalta ovat ,07 eur sis.alv. Tampereen kaupungin osuus siitä on ,14 eur ja muiden kuntien yhteensä 8 003,93 eur. Koko vuoden 2009 tukikelpoiset kustannukset ovat ,99 eur, joka on 70,4 % budjetista. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää,

5 projektipäällikkö Merja Kerttulan selvityksen pohjalta hyväksyä SYSprojektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille. 5 4 Nuorten verkostotyöpaja projektin, väliraportti ajalta ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Hiipakka Lahti: Kauden, eli koko projektin aikana projektissa aloitti 68 nuorta, joista naisia 31 (46 %). Heistä lyhytkestoisessa ohjauksessa (ohjausta alle 7 h) oli 30 nuorta. Lyhytkestoisessa ohjauksessa olleita on mm. ohjattu harjoitteluun muualle, muihin palveluihin tai omatoimiseen työnhakuun. Projektin ohjatun harjoittelun aloitti 38 nuorta (tavoitteena 40), joista naisia 21 (55 %). Suurin osa projektin varsinaisista asiakkaista on ohjautunut projektiin Tampereen työ ja elinkeinotoimiston kautta 26 henkilöä (68 %). Harjoittelussa aloittaneista asiakkaista 15 (40 %) on suorittanut vain perusasteen koulutuksen, 11 (29 %) pelkästään yo tutkinnon ja 11 (29 %) ammatillisen tutkinnon ja 1 henkilö (2 %) ammattikorkeakoulututkinnon. Ennen harjoittelun aloittamista asiakkaiden työttömyyden pituus on ollut 14 henkilöllä (37 %) alle 3 kk, 16 (42 %) 4 11 kk ja yli vuoden työttömänä asiakkaista oli ollut 8 (21 %). Asiakkaista 2 (5 %) on maahanmuuttajia, joilla on muu kuin Suomen kansalaisuus. Asiakkaista 8 (21 %) on vajaakuntoisia tai vammaisia. Asiakkaiden keski ikä oli 20 vuotta. Projektin varsinaisille asiakkaille on annettu yksilöllistä ohjausta yhteensä 240 tuntia, keskimäärin 6,3 h/asiakas. Harjoittelun aikana nuoret ovat saaneet myös ryhmävalmennusta. Ryhmävalmennuspäiviä, eli PajaPäiviä on vuonna 2009 järjestetty yhteensä 13 päivää. PajaPäivien sisältöön on kuulunut seuraavia teemoja: harjoittelujen kulun läpikäyminen pien ja suurryhmässä, itsetuntemus ja oman osaamisen kartoittaminen, vuorovaikutus ja ilmaisutaidon, työnhaku, talous ja asiointitaitojen sekä tietotekniikkataitojen kehittäminen, työelämä ja koulutustietouden, ravitsemustietouden ja ruoanlaittotaitojen lisääminen sekä yleisesti liikunta, terveys ja luonto. Kaudella päättyi yhteensä 9 asiakkuutta. Asiakkuuden päättymisen syyt: työhön avoimille markkinoille 1 henkilö, harjoitteluun muualle 3 henkilöä, työelämän ulkopuolella 2 henkilöä (sairausloma ja äitiysloma), työtön 2 henkilöä ja keskeytys 1 henkilö (työelämän ulkopuolella).

6 Projektin järjestämissä tiedotus ja infotilaisuuksissa on ollut kaudella yhteensä 520 osallistujaa. Infoja on pidetty mm. asiakkaita lähettäville tahoille, nuorten työpaikkaohjaajille ja muille projektista kiinnostuneille tahoille. Työnantajayhteistyötä on aikavälillä tehty 50 kaupungin eri yksikön ja toimipisteen kanssa. Harjoittelupaikkoja ovat tarjonneet mm. Tampereen Ateria, Auto ja Konekeskus, Päiväkodit, Koulut, Aluepelastuslaitos, Apuvälineyksikkö, Nuorisopalvelut, Konsernipankki, Vapriikki, Päivähoidon toimisto, Kulttuurikeskus Rulla, Tilakeskus, Kotihoidon asiakasohjaus, Wärjäämö, Hervannan tietotori, Terveysasemat ja Tesoman jäähalli. Projektin asiakkaat ovat olleet hankesuunnitelmassa määritellyt kohderyhmän mukaisia. Määrälliset tavoitteet on tältä vuodelta melkein saavutettu, vaikka projektityöntekijöiden myöhäisen aloittamisajankohdan takia nuorten ensimmäiset harjoittelut päästiin aloittamaan vasta heinä elokuussa. Toisaalta projektin tavoitteissa on määritelty vain projektin toimintamallin läpikäyneiden nuorten määrä. Projektin suunnitteluvaiheessa ei siis ole huomioitu lyhytkestoisessa ohjauksessa olevia, joita myös on saatu polullaan eteenpäin. Haasteena projektissa on ollut sopivien harjoittelupaikkojen löytäminen ja pitkäkestoisiin harjoittelusopimuksiin pääseminen, koska taloudellinen tilanne näkyy myös kaupungin yksiköissä varovaisuutena ottaa harjoittelijoita työpaikoille ohjattavaksi. Erityisesti pojille on ollut haastavaa löytää harjoittelupaikkoja. Toisaalta harjoitteluiden aloittaminen samanaikaisesti ryhmämuotoisuuden ylläpitämisen takia on ollut haastavaa. Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kaudella ( ) olivat ,71. Viime maksatushakemuksessa ( ) tukikelpoisiksi kustannuksiksi hyväksyttiin ,54. Oikaisuvaatimuksella on tuolle kaudelle haettu 3 363,42 lisää. Yhteensä vuoden 2009 kokonaiskustannukset ovat olleet edellyttäen oikaisuvaatimuksen läpi menemisen. Projektin kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on euroa. Suunnitelluista vuosikustannuksista toteutuisi siten n.62 %. Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Riina Hiipakka Lahti sekä ohjaajat Kirsi Onnela, Jenni Juvonen ja Riikka Nurmi. 6 Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Riina Hiipakan selvityksen pohjalta hyväksyä Nuorten verkostotyöpaja projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille.

7 7 5 TyöMaa projektin,s10045, väliraportti ja maksatushakemus Projektipäällikkö Huttunen: Loppuvuoden 2009 aikana TyöMaa hankkeen toiminta on edelleen pääsääntöisesti kohdistunut jo Tampereen seudulla asuvien työn perusteella maahan tulleiden henkilöiden neuvontaan ja tukemiseen. Yrityksille suunnattiin syyskuussa markkinointia tarjoamalla ilmaisia tietoiskuja ja koulutuspalveluita ulkomaalaiseen työvoimaan ja maahanmuuttajiin liittyvistä teemoista, mutta tämä ei tuottanut yhteydenottoja. Hankkeen päätoimintaa syyskaudella 2009 oli: Yritysyhteistyötä jatkettiin TKL:n kanssa suomen kielen koulutuksen muodossa. Lisäksi Lionbridgen henkilökunnalle suunniteltiin suomen kielen koulutus, joka toteutetaan vuoden 2010 puolella. HHkiinteistöpalveluissa pidettiin infotilaisuus yrityksen kiinalaisille työntekijöille. Yhteistyö jatkunee niin ikään vuonna Yhteistyö Hatanpään sairaalan kanssa käynnistyi heidän ilmaistuaan kiinnostuksensa unkarilaisten sairaanhoitajien rekrytointiin. Lisäksi he toivoivat Työmaata kumppaniksi filippiiniläisten hoitajien tulojärjestelyissä vuonna Kesäkurssi työttömäksi ja lomautetuiksi jääneille maahanmuuttajille järjestettiin heinä syyskuussa. Pääkouluttajana toimi Tampereen kesäyliopisto. Kurssi oli ensimmäinen laatuaan, ja kurssin sisältö suunniteltiin yhteistyössä TE toimiston ja ALMA hankkeen kanssa. Kurssilla kokeiltiin käytännössä 3 kielistä opetusta ts. tärkeimmissä teemoissa opetus tapahtui yhtä aikaa suomen, englannin ja venäjän kielillä. Tämä koettiin hyväksi erityisesti sellaisen ryhmän kohdalla, jotka ovat jo olleet työelämässä, mutta joilla edelleen on aukkoja työelämä tai yhteiskuntatiedoissa. Kurssin kohdentaminen halutulle kohderyhmälle onnistui osittain. Omakielinen neuvonta jatkui syyskaudella alkuvuoden tapaan siten, että Työmaan vastuualueella oli kahden tuntipalkkaisen neuvojan työ (kielinä puola sekä bulgaria espanja ranska) ja toiminnan yleinen kehittämistyö yhdessä ALMA projektin kanssa. Lisäksi Työmaan koordinaattori vastasi englanninkielisestä neuvonnasta. Työmaa kielten osalta neuvontatapahtumia oli seuranta aikana 113 eli koko vuonna yhteensä n Loppuvuodesta neuvontapalvelut kilpailutettiin, ja hankintapäätökset vuodelle 2010 saatiin tehtyä juuri ennen joulua.

8 8 Yritysyhteistyö on osoittautunut haasteelliseksi, ja sen myötä myöskään yksityistä rahoitusta ei ole saatu toistaiseksi kerättyä. Sen sijaan yksilöasiakkaiden määrä etenee tavoitteiden mukaisesti: TAVOITE / /2009 YHT. Projektiin mukaan tulleet yritykset Aloittaneet henkilöt Koulutus ja henkilötyöpäivät Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistuneet Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet Työ viranomaisten toiminnan yhteensovittamiseksi jatkui siten, että TE hallinnon ja sosiaalitoimen virkailijoille järjestettiin yhdessä ALMA hankkeen kanssa koulutuspäivä EU maista tulevat viranomaisten asiakkaina. Tilaisuuden materiaalista ollaan koostamassa viranomaisille tarkoitettua ohjetta samasta aihealueesta. Ohjeen esityön teki kaksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Viranomaisten verkostoituminen ei näytä onnistuvan helposti, mutta olisi maahanmuuttajien saaman palvelun näkökulmasta ensi arvoisen tärkeää. Hankkeen ensimmäinen tiedonhaku ja markkinointimatka suuntautui marraskuussa Budapestiin, missä osallistuimme Unkari Euresin ja Suomen suurlähetystön Suomi päivään ja tutustuimme paikallisiin toimijoihin sekä suomalaisen henkilöstöpalveluyrityksen Selektan toimintaan. Matka oli antoisa, ja avarsi näkökulmaa työperusteisen maahanmuuton mahdollisuuksien suhteen. Matkasta on tehty erillinen matkaraportti. TyöMaan palveluista tiedotettiin yrityksille myös TE toimiston toimesta, joka lähetti kaikille yritysharavan kautta maahanmuuttajiin kiinnostuksensa ilmaisseille yrityksille sähköpostitiedotteen. Lisäksi hankkeen teemoista ja yleisemmin maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä oltiin puhumassa syksyn mittaan useissa eri tilaisuuksissa. TyöMaa hankkeen toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajalla ovat ,89 euroa, mikä tarkoittaa vuositasolla sitä, että budjetista toteutui vain n. 52% suunnitellusta. Maksatushakemuksella aj haettiin TE keskukselta ,84 euroa ja jäljelle jäävä osa rahoitetaan kuntaosuuksilla. Maksatushakemus aj jätetään ELY keskukselle tästä syystä 0 euroisena. Säästöt syntyvät lähinnä palvelujen ostojen alueella, sillä asiantuntijapalveluihin tarkoitetusta rahasta jäi suurin osa käyttämättä. Myös tiedotus ja matkarahaa jäi käyttämättä. Edelleen suurimpana haasteena on se, miten hankkeeseen löydetään mukaan yrityksiä ja työnantajia, joilla on tarpeita liittyen työperusteisesti maahan muuttaneiden henkilöiden rekrytointiin, koulutukseen tai asettautumispalveluihin.

9 9 Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen. Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Marja Huttusen selvityksen pohjalta hyväksyä TyöMaa projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta ja toimitettavaksi rahoittajille. 6 Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin, S10011, väliraportti ajalta ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Ratia: Projektissa työskentelevät projektipäällikkö Katariina Ratia sekä ohjaajat Taina Syvänen, Johanna Tommila, Jukka Tanhua sekä Henna Kyrönlahti ( saakka) ja Ilona Kalliomäki ( lähtien). Kauden aikana ohjauksessa aloitti yhteensä 113 henkilöä, joista naisia 68. Ohjaukseen on käytetty aikaa kaikkiaan 300 tuntia. Suurin osa asiakkaista (70 henkilöä) on ohjautunut projektiin Tampereen työ ja elinkeinotoimiston kautta. Suurin osa asiakkaista (93 henkilöä) on ollut alle 25 vuotiaita ja suorittanut vain perusasteen koulutuksen (68 henkilöä). Suurin osa asiakkaista (101 henkilöä) on ollut työttömänä työnhakijana. Asiakkaista kuusi on maahanmuuttajia, joilla on muu kuin Suomen kansalaisuus. Kaudella päättyi yhteensä 95 asiakkuutta. Asiakkuuden päättymisen syyt: koulutus 52 (55%), työ 4 (4%), työharjoittelu 2 (2%), muu palvelu 13 (14%), muu syy 14 (15%), keskeytys 10 (ei tavoitettu) (11%). Projektin lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneita on yhteensä 43 henkilöä. Lyhytkestoisessa ohjauksessa olleet ovat osallistuneet ohjauksen yhteensä alle 7 tuntia. Heille on esim. annettu yleistä ohjausta koulutukseen, työnhakuun ja ammatinvalintaan liittyvistä asioista ilman että henkilö olisi tullut projektin varsinaiseksi asiakkaaksi. Kauden aikana ohjaajat ovat olleet yhteydessä noin 40 yritykseen/muuhun organisaatioon (aikaisempien yhteistyökumppaneiden lisäksi). Yhteistyö on alkanut kahdeksan

10 10 uuden yrityksen/muun organisaation kanssa (20% yhteydenotoista). Yhteistyöllä tarkoitetaan tässä että asiakkaamme on konkreettisesti päässyt yritykseen harjoitteluun, oppisopimukseen tms. Projektin järjestämissä tiedotus ja infotilaisuuksissa on ollut yhteensä 716 osallistujaa. Projektin asiakkaat ovat olleet hankesuunnitelmassa määritellyn kohderyhmän mukaisia ja kohderyhmän määrittely on vaikuttanut oikeanlaiselta suhteessa tarjottuun palveluun. Määrälliset tavoitteet ovat edenneet hankesuunnitelman mukaisesti, eikä tavoitteita tässä vaiheessa ole syytä tarkistaa. Kuitenkin projekti on suunniteltu täysin erilaisessa työllisyystilanteessa, kuin missä se joutuu toimimaan nykyisin. Yritysten heikentynyt työ ja taloustilanne on tuonut haasteita projektin etenemiseen ja kehittämiseen. Lisääntynyt nuorisotyöttömyys vaatisi tällä hetkellä konkreettisia ja nopeita toimenpiteitä. Etenkin tällä hetkellä nuorten tulevaisuuden kannalta ratkaiseva vaihe on toisen asteen opintoihin siirtyminen, ja koulutuksen loppuun saattaminen. Lisääntynyt työttömyys vaikuttaa myös koulutusten, erityisesti työvoimakoulutusten hakijamääriin. Hakijamäärien noustessa koulutuksiin on entistä vaikeampi päästä. Projektin asiakkaista valtaosa on motivoitunut hakemaan koulutukseen. Koulutusten suurten hakijamäärien vuoksi opiskelupaikkojen löytäminen on ei kuitenkaan ole helppoa. Pohdintaa on aiheuttanut myös Tampereen kaupungin rooli työnantajana. Kaupungin ja projektin välisessä kehittämiskumppanuussopimuksessa Tampereen kaupunki sitoutuu osallistumaan projektin toteutukseen mm. tarjoamalla projektin asiakkaille oppisopimuspaikkoja tuotantoyksiköissään. Valitettavasti tämä ei ole toteutunut, ja se seikka on hidastanut projektin tavoitteiden täyttymistä oppisopimuskoulutuksiin ohjauksen osalta. Projektin tukikelpoiset kokonaiskustannukset kaudella olivat ,49 euroa. Projektin tukikelpoiset kustannukset koko vuonna olivat ,63 euroa. Projektin kokonaisbudjetin vuodelle 2009 ollessa euroa, toteutui suunnitelluista vuosikustannuksista 69 %. Koko vuoden 2009 tilastoja Yhteensä palvelun piirissä vuonna 2009 oli 317 asiakasta, joista aloittaneita 221. Suunnitelma vuodelle oli 200 aloittanutta asiakasta. Varsinaisten asiakkaiden lisäksi projektin lyhytkestoisessa ohjauksessa aloittaneita on yhteensä 64 henkilöä. Päättyneitä asiakkuuksia kaudella ollut 178. Päättyneistä yli 50% on tavoitteen mukaisesti aloittanut koulutuksen.

11 Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: 11 Yhteistyöryhmä päättää, projektipäällikkö Katariina Ratian selvityksen pohjalta hyväksyä Kestävät koulutus ja uravalinnat projektin väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta toimitettavaksi rahoittajille. Hyväksyttiin päätösesitys. 7 Välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella, Välke projektin (kaupungin rinnakkaishanke) S10014, väliraportti ajalta ja maksatushakemus ajalta Projektipäällikkö Toivonen: Välke hanke kehittää Tampereen välityömarkkinoita kolmessa eri toimintalinjassa. Toimintalinja 1 tavoitteena on koordinoida välityömarkkinoita eli autetaan eri toimijoita hahmottamaan omaa rooliaan välityömarkkinoilla, kehitetään toimijoiden välisiä yhteyksiä ja parannetaan asiakasohjausta välityömarkkinoille. Työseminaarien sarja sai jatkoa Cumuluksessa, jossa käsiteltiin asiakasohjausta välityömarkkinoille. Työseminaarissa esiteltiin mm. ensimmäinen versio toimijakartasta. Toimijakartan työstäminen jatkui syksyllä toimijoiden haastatteluin. Toimijakartta sijoitetaan työllisyysportti internet sivuille ja Välke käynnisti yhteistyön Optinet Oy:n kanssa, joka on toteuttanut Työllisyysportin. Teematyöskentely on jatkunut teemaryhmissä, jotka ovat olleet yritysyhteistyön ja asiakasohjauksen teemaryhmät. Yritysyhteistyön teemaryhmä kokoontui syksyn aikana yhteensä kaksi kertaa, joista molemmat olivat yrityskäyntejä. Asiakasohjauksen teemaryhmä kokoontui yhden kerran. Välke käynnisti syksyllä aamukahvitilaisuudet, joissa välityömarkkinatoimijat pääsevät verkostoitumaan ja tutustumaan toistensa toimintaan. Syyskuussa aamukahvitilaisuuden koollekutsujana oli sosiaalinen yritys PPCT Oy ja teemana oli kuntouttava työtoiminta. Lokakuussa kokoonnuttiin tutustumaan TAKK:n Mansetti työpajaan ja Pätkät pitkiksi hankkeeseen. TE toimiston kanssa käynnistettiin asiakasohjauksen tehostamisen työryhmä. Työryhmän kanssa ideoitiin koulutuspäivä asiakastyötä tekeville virkailijoille. Koulutus järjestettiin valtuustosalissa ja koulutukseen osallistui 121 henkeä. Koulutuspäivässä esiteltiin pysyviä palveluita kuten kuntouttava työtoiminta ja Työvoiman

12 12 palvelukeskus sekä esiteltiin työllisyydenhoitoon liittyviä projekteja. Välke on osallistunut 500.päiväisten seulontapilottiryhmään, jonka tavoitteena on ollut seuloa kolmelta eri postinumeroalueelta yli 500. työmarkkinatukea saaneet. Seulontaryhmään on kuulunut edustajat TE toimistosta, Työvoiman palvelukeskuksesta, sosiaaliasemalta ja työllisyydenhoidon palveluyksiköstä. Pilottiryhmästä ilmestyi elokuussa raportti, jossa mm. nostetaan esille, että on tarvetta kehittää menetelmä jonka avulla löydetään tästä joukosta (noin 3000 henkilöä) ne, joilla on realistisia mahdollisuuksia palata työelämään ja ohjata heidät tarkoituksen mukaisiin palveluihin. Välke on jatkanut yhteistyötä ja tietojen vaihtoa Pirkanmaalla toimivien muiden välityömarkkinahankkeiden kanssa. Verkostossa ovat Välkkeen lisäksi mukana SYS projekti, Välike projekti ja Nuotta 2001projekti. Pirkanmaan VTM hankkeet kokoontuivat kerran syksyn aikana vaihtamaan kuulumisia ja kokemuksia. Ulkoisen arvoioinnin (Sosiaalikehitys ja Vates) ensimmäinen väliraportti ilmestyi Raportissa käyntiin läpi neljän eri välityömarkkinahankkeen käynnistysvaiheita ja annettiin kattavasti kehittämissuosituksia jatkotyöskentelylle. Toimintalinja 2 tavoitteena on vahvistaa työnantajayhteyksiä eli tässä toimintalinjassa kehitetään yhdistysten, sosiaalisten yritysten ja Tampereen kaupungin palkkatukityötä. Palkkatukityöhön yhdistetään työvoimapoliittista koulutusta (toppis malli) ja työhönvalmennus ja edelleensijoittaminen vakiinnutetaan osaksi toimijoiden normaalia toimintaa. Lisäksi vahvistetaan sosiaalisten yritysten välityömarkkinaroolia. Välkkeen roolina on toimia välittäjä organisaationa ja se on myöntänyt kehittämisavustuksia 7 yhdistykselle ja yhdelle sosiaaliselle yritykselle. Yhtä hanketta lukuun ottamatta hankkeet käynnistyivät syksyn aikana. Siltavalmennus yhdistyksen ja Neo Act Oy:n hankkeet alkoivat kevään aikana ja elokuun alusta käynnistyivät Setlementti Naapurin Naistarin, Työllistämisyhdistys Etapin, Pispalan Kumppanuuden ja Mielenterveysyhdistys Taimin ja Muotialan asuinja toimintakeskuksen yhteishanke. Kaikkiin näihin yhdistyksiin palkattiin määräaikainen työhönvalmentaja/yrityskoordinaattori kehittämään yhdistyksen palkkatukityöllistämistä. Sopimusvuori ry:n kehittämissuunnitelma hyväksyttiin syyskuun valintaryhmässä ja Sopimusvuorelle myönnettiin avustus esiselvitystä varten. Esiselvityksessä on tavoitteena selvittää mielenterveyskuntoutujien työllistymispolkua. Esiselvitystyö tehtiin ajalla SPR:lle myönnettiin pieni kehittämisavustus kehittämään yhdistyksen (Kontin ja logistiikkakeskuksen) edelleensijoittamista eli avustuksella oli tarkoitus järjestää yrityksille edelleensijoittamisen markkinointitapahtuma yrityksille. SPR kuitenkin päätti ettei käynnistä tapahtumien suunnittelua syksyn aikana, koska syksyllä tuli ilmi lakimuutoksen valmistelu (laki julkisesta työvoimapalvelusta) joka

13 13 saattaa vaikuttaa SPR:n työllistämiseen tulevaisuudessa, joten päätettiin siirtää tapahtumien suunnittelu ja toteutus mahdollisesti keväälle Neo Act Oy:ssa tapahtui muutoksia syksyn aikana ja Välkkeen kehittämistoiminta päätettiin keskeyttää syksyllä. Välkkeen kehittämiskumppanit antoivat väliraportin lokakuun lopun tilanteesta. Kaikki alkaneet hankkeet ovat lähteneet liikkeelle hyvin ja kehittämistoimilla on ollut myönteinen vaikutus yhdistyksen työllistämistoiminnan kehittämiseen. Kehittämiskumppanit ovat erityisesti keskittyneet syksyn aikana työhönvalmennuksen kehittämiseen. Lisäksi kehittämiskumppanit ovat tehneet suunnitelmaa yritysyhteistyön käynnistämisestä. Yhdistyksistä tehtiin kolme edelleensijoittamista yrityksiin. Työhönvalmennuskoulutus Välkkeen kehittämiskumppaneille käynnistyi elokuussa Taitoreitti Oy:n toteuttamana. Syksyn aikana lähiopetuspäiviä oli yhteensä kuusi ja koulutus jatkuu keväällä Koulutukseen on osallistunut 21 henkeä ja koulutukseen osallistujat ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen. Välkkeen tavoitteena on kehittää kaupungin palkkatukityöllistämistä palveluprosessiperusteiseen suuntaan eli palkkatuella työllistäminen on ainutkertainen ja eteenpäin ohjaava toiminta. Joulukuun 2009 loppuun mennessä Välke oli hoitanut 54 palkkatukityöllistettyä kaupungille ja tavoite vuodelle 2009 on 40 henkilöä. Kaupungin palkkatuetuille tarjotaan mahdollisuutta saada työhönvalmennusta ja lisäkoulutusta. Välkkeen kolmannen toimintalinjan tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa välityömarkkinoiden työtilaisuuksia projektin kuluessa todettavien tarpeiden pohjalta. Yhtenä tavoitteena on työpoolimallin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen. Välke käynnisti yhteistyön Mainostoimisto Persoonan kanssa, joka suunnitteli ja toteutti työpoolin palvelukuvauksen, visuaalisen ilmeen ja esitteen. Työpoolin nimeksi tuli Tulevaisuuden Tuottamo. Tuottamon toiminta perustuu edelleensijoittamiseen eli yhdistykseen palkkatuella palkatun työntekijän siirtämistä toisen työnantajan palvelukseen. Yritykset ilmoittavat lisätyön tarpeen Välkkeelle ja Välke ilmoittaa työtarpeen Tuottamon kumppaniyhdistyksille, joista joku ottaa työtarjouksen vastaan ja solmii työsopimuksen yrityksen kanssa. Tuottamo etsii erityisesti alihankinta/sesonkiluonteisia töitä ja Tuottamon toiminta käynnistyi kumppaniyhdistysten sitouttamisella toimintaan. Raportointikaudella toimintaan osallistui yhteensä 63 henkilöä ja henkilötyöpäiviä kertyi 128 tuntia. Infoihin ja lyhytkestoisiin tilaisuuksiin osallistui 253 henkilöä. Kaupungin hankeosion toteutuneet tukikelpoiset kustannukset ajanjaksolla ovat ,69 euroa. Tampereen kaupungin osuus siitä on ,35 eur ja muiden kuntien yhteensä 2 538,34 eur.

14 14 Koko vuoden 2009 tukikelpoiset kustannukset ,28, joka on 76 % kustannusarviosta. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättänee, että projektipäällikkö Mari Toivosen selvityksen pohjalta hyväksyä Välkeprojektin kaupungin rinnakkaishankkeen väliraportin ajalta ja maksatushakemuksen ajalta Välke projektin projektisuunnitelman muutoshakemus Projektipäällikkö Toivonen: Välke hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää asiakasohjausta välityömarkkinoille. Tehokas ja oikeaan osuva asiakasohjaus on hankkeen yksi tuloksista. Välke osallistui vuonna 2009 kokeiluun, jossa tutkittiin yli 500.päivää työmarkkinatukea passiivitukena saaneiden työnhakijoiden tilannetta. Mukana oli asiakkaita kolmelta Tampereen postinumeroalueelta ja otos edusti n. 10 % koko kaupungista. Ns. seulontatyö tehtiin yhteistyössä TE toimiston, TYP:n, sosiaalityön avopalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan, Välke projektin ja TYPA hallinnon kanssa. Työryhmä kävi läpi asiakaslistoja ja pyrki saamaan realistisen käsityksen asiakkaan tilanteesta. Asiakkaat jaettiin kolmeen ryhmään ja sovittiin toimenpiteet, mitä kenenkin kanssa tehdään. Näin olemassa olevista palveluista hyötyvät asiakkaat saatiin ohjattua eteenpäin. Pilottihankkeen raportissa todetaan, että ns. seulontamenettely parantaa asiakasohjauksen systemaattisuutta huomattavasti ja että kohderyhmän (noin 3000 vaikeasti työllistettävää) pitäisi käydä läpi koko kaupungin mittakaavassa. Välke projektin projektisuunnitelmaan tullaan muuttamaan niin, että projektia laajennetaan kahdella projektikoordinaattorilla. Koordinaattorit tulevat käymään läpi kaikki kaupungin yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella olevat työnhakijat ja ohjaamaan heitä yhteistyössä sosiaalityön avopalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan, työvoiman palvelukeskuksen, Välke projektin ja TE viranomaisten kanssa erilaisten työllisyydenhoidon palvelujen piiriin. Rakennettava moniammatillinen toimintamalli valtavirtaistetaan vuoden 2011 aikana normaaliin viranomaistoimintaan kyseisen asiakasryhmän kohdalta. Hankkeen resurssointi on kaksi projektikoordinaattoria ajalle Kustannukset vuonna euroa,

15 15 josta ESR osuus (85%) euroa ja kuntarahoitus/tampereen kaupunki (15%) euroa ja vuonna euroa, josta ESR osuus euroa ja kuntarahoitus/tampereen kaupunki euroa. Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättänee, että hyväksytään Välke projektin muutoshakemus esitetyssä muodossa ja että valtuutetaan projektipäällikkö valmistelemaan varsinainen muutoshakemus esitettyjen muutostarpeiden pohjalta. 9 Välke projektin kehittämisryhmän täydentäminen Projektipäällikkö Mari Toivonen "Välke projektin kehittämisryhmää täydentämään esitän Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön kehittämispäällikkö Lotta Lammia.". Päätösehdotus. Yksikön päällikkö Matti Luukinen: Yhteistyöryhmä päättänee, että nimitetään Välke projektin kehittämisryhmän jäseneksi kehittämispäällikkö Lotta Lammi. 10 Seuraava kokous Päätösehdotus. Yksikönpäällikkö Luukinen Yhteistyöryhmä päättää, että seuraava kokous pidetään kokoussuunnitelman mukaisesti to klo 9 11.

16 11 Muut esille tulevat asiat 16

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Toimijakartan työpajapäivä Levi

Toimijakartan työpajapäivä Levi Toimijakartan työpajapäivä 27.9.2013 Levi Käynnistettiin 5/2013 Työryhmä TE-toimisto; Eija Sokero, Sirpa Tuokko Roi kpk/typ Eija Savelius-Koski Monet hanke Pirjo Lehtola Meri-Lapin valmennussäätiö Hilkka

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä

Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014. Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Nuorisotakuu tilannekatsaus 01/2014 Timo Hakala/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus/ Työllisyys ja osaamispalvelujen hankintaryhmä Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jyrki Eräkorpi avasi kokouksen ja valtuutti projektipäällikkö Jari Suomalaisen viemään kokouksen läpi esityslistan mukaisesti.

Puheenjohtaja Jyrki Eräkorpi avasi kokouksen ja valtuutti projektipäällikkö Jari Suomalaisen viemään kokouksen läpi esityslistan mukaisesti. TOPHOPS-OPSO-hanke / Kanneljärven Opisto Laatinut: Kopio: Jari Suomalainen, projektipäällikkö Ohjausryhmän jäsenet Päivämäärä: 11/18/2015 Ohjausryhmän kokous 18.11.2015 klo 9.00-11.00 Paikka: Hotelli Artur,

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Joulukuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Tampereelta Levi 26.9.2013 Mari Toivonen Hankepäällikkö Tampereen kuntakokeilu Välke-välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella Toteutettiin ajalla 8/2008-12/2012

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

MUISTIO. Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

MUISTIO. Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä MUISTIO Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 19.12.2012 kello 13 15.00 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Syyskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä marraskuu 22.12. Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2015 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 21.07.2015/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste = palveluissa

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT!

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! Projektisuunnitelma 2012 1. YLEISTÄ Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien tavoitteena on ollut työllistää

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Järvenpäässä - 25.08.2016 29.8.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. OPO-ryhmä. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 OPO-ryhmä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Aloituspaikkamuutokset yhteishaussa 2013 4 3 Lukuvuoden 2013 2014 alustavaa suunnittelua 5 4 KPEDU- opot toimintokortin

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2015 Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 16.00-18.30 Paikka Mäntsälän kunnantalo Valtuustosali Heikinkuja 4, Mäntsälä 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot