NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden kohdistetun uusannin noin 89 miljoonalla Ruotsin kruunulla yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Nordic Mines AB:n osake on 2.1. alkaen Tukholman pörssin Mid Cap -listalla. Rahavarat olivat tilikauden lopussa yhteensä 15,3 milj. SEK (41,1 milj. SEK). Lisäksi oli käyttämättömiä luottoja 6,2 milj. SEK. Nettoliikevaihto oli 22,6 milj. SEK (0 milj. SEK). Tulos rahoituserien jälkeen oli -83,4 milj. SEK (-6,1 milj. SEK) ja verojen jälkeen -62,4 milj. SEK. (-4,7 milj. SEK) Tilikauden osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen oli -1,77 SEK (-0,12 SEK). Kokonaistulos realisoitumattomat kassavirran vakuudet mukaan lukien oli -77,8 milj. SEK (-4,3 milj. SEK). Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen UniCredit AG käytti huhtikuussa sille vuoden 2010 aikana osoitetuista merkintäoptioista merkitsemällä yhtä monta uutta osaketta Hallitus päätti huhtikuussa vahvistaa yhtiön likviditeettiä lähinnä uudella hedge-ohjelmalla Toukokuun 8. päivänä julkistettiin uusi laskelma, joka osoittaa Laivan kaivoksen mineraalivarojen kasvaneen neljä miljoonaa tonnia, mikä vastaa kahden toimintavuoden lisäystä. Nordic Mines sai 8.5. Suomen ympäristölupaviranomaisilta aiemmin pyytämänsä luvan johtaa vesivarastostaan sinne kertyneitä liiallisia vesimääriä Nordic Mines on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia esikuvana ympäristön huomioimisessa. Yhtiö aloitti vuoden 2011 lopulla kullan tuotannon suomalaisessa Laivan kaivoksessaan. Alueen kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Malmin määrä on 16,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,60 grammaa tonnissa. Malmia etsitään Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines on perustettu kesäkuussa 2005, ja konsernin oma pääoma 31. maaliskuuta 2012 oli 383 milj. SEK. Konsernissa on nykyään 88 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Uppsalassa. Nordic Minesin osakkeilla käydään kauppaa Tukholman Nasdaq OMX pörssin Mid Cap -listalla. Lisätietoja yrityksestä ja sen toiminnasta on verkkosivustollamme osoitteessa nordicmines.se. Nordic Mines AB (publ) Y-tunnus Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala Puh

2 Toimitusjohtajan lausunto: "Laivan kaivoksen tuotanto lisääntyy asteittain ja tavoitteena on positiivinen kassavirta kesän aikana" Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkettiin rikastamon toiminnan säätämistä ja Laivan kaivoksen tuotannon laajentamista. Kullan tuotanto on kuukausi kuukaudelta lisääntynyt tasaisesti. Sekä tammi- että helmikuussa tuotettiin runsaat 30 kg kultaa, ja maaliskuussa 68 kg. Huhtikuussa, tarkastelujakson jälkeen, tuotettiin arviolta 90 kg kultaa. Arvioimme tuotannon kasvavan kesän aikana noin viiteen kiloon kultaa päivässä. Se merkitsee, että kassavirtamme kääntyy positiiviseksi yhtiön taloudellisista velvoitteista huolimatta. Sen jälkeen työ jatkuu kohti sitä tuotantomäärää, jota varten laitos on suunniteltu. Kuten olemme aiemmissa raporteissamme ilmoittaneet, Laivan kaivoksen tuotanto alkoi noin neljä kuukautta myöhemmin kuin oli suunniteltu. On tärkeää muistaa, että olimme alun perinkin suunnitelleet tuotannon jäävän huomattavasti pienemmäksi säätämisvaiheen aikana, ja että tämä vaihe kestäisi muutamia kuukausia. Suurta poikkeamaa merkitsee tuotannon alun myöhästyminen, joka johtuu useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Rikastamon komponenttien myöhäiset toimitukset ja vaihdot aiheuttivat useita tuotannon pysähdyksiä syksyn ja talven aikana. Korkeapitoinen CIL-prosessi, jossa suuri osa kullan tuotannosta tapahtuu, otettiin käyttöön helmikuun jälkipuoliskolla, minkä jälkeen pystyimme aloittamaan koko laitoksen säädöt. Kun rikastamon sisäänajovaihe on päättynyt ja tuotanto pyörii suunnitelmien mukaisesti, käytettävyysaste on yli 90 prosenttia. Nyt se on noin 80 prosenttia. Myllyjen säätö on monimutkainen prosessi, joka on kestänyt kauan. Täysimittaisessa tuotannossa myllyjen on tarkoitus käsitellä 250 tonnia tunnissa. Maaliskuun alussa olimme alle 50 prosentissa, mutta kuukauden loppuun mennessä olimme saavuttaneet tavoitekapasiteetista 60 prosenttia. Sen jälkeen kapasiteetin hyödyntämiskykymme on entisestään parantunut, ja on nyt prosentissa. Toinen tuotannon tulokseen vaikuttava tekijä on malmin louhinta. Sivukiven osuus malmista on toistaiseksi ollut suunniteltua suurempi. Tämä johtuu siitä, että emme vielä ole saavuttaneet optimaalisia poraus-, räjäytys- ja lastausprosesseja. Rikastamoon syötetyn materiaalin kultapitoisuus oli aluksi noin 0,7 grammaa tonnilta. Nyt kultapitoisuus on 1,2 1,5 grammaa tonnilta. Prosessin saantoprosentti on nykyisellään yli 80, mikä vastaa Laivan kaivokselle vuonna 2010 tehdyn toteutettavuustutkimuksen tavoitetta. Kemiallinen prosessi toimii erittäin hyvin, ja alitamme jo huomattavasti ympäristöluvassa asetetut eri rajaarvot. Tuotannon aloituksen myöhästymisen vuoksi tarkastelujakson tuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi. Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi toteutimme maaliskuussa kohdistetun uusannin kansainvälisille ja ruotsalaisille sijoittajille. Sen jälkeen hallitus on päättänyt edelleen vahvistaa yhtiön likviditeettiä lähinnä uudella hedge-ohjelmalla vuonna Jakson päätyttyä olemme myös voineet esittää uuden malmilaskelman, joka osoittaa Laivan kaivoksen mineraalivaran kasvua neljällä miljoonalla tonnilla. Se vastaa kahta toimintavuotta lisää. Ottaen huomioon louhinnan yhteydessä syntyvä malmihukkaa ja raakkulaimennusta arvioidaan Laivan kaivoksen kultapitoisuus 1,6 grammaksi tonnilta. Mineraalivarojen päivityksessä on otettu huomioon keväällä 2010 laaditun toteutettavuustutkimuksen jälkeinen kehitys. Kullan hinta on tarkastelujakson aikana vakiintunut korkeammalle tasolle ja lisääntyneet poraukset ovat osoittaneet esiintymät tiedettyä suuremmiksi. Samalla jotkin kustannukset, kuten dieselin ja reagenssien hinnat, ovat nousseet. Kaiken kaikkiaan tämä johtaa siihen, että hyvällä kannattavuudella louhintaa voidaan jatkaa matalammilla cut-off-pitoisuuksilla pitempään, mikä merkitsee suurempaa kokonaiskassavirtaa. Poraukset osoittavat myös, että esiintymä on edelleen avoinna moneen suuntaan, joten esiintymän laajeneminen entisestään on mahdollista. Laivan kaivos rikastamoineen on suuri investointi, noin 750 milj. SEK, ja siihen kuuluu erittäin monimutkaisia mekaanisia ja kemiallisia prosesseja. Kehitys on osoittanut, että olemme olleet toiminnan aloittamiseen ja tuotannon lisäämiseen tarvittavan ajan suhteen aivan liian optimistisia. Aiemmin raportoidut arviot täysimääräisen tuotannon saavuttamisajankohdasta eivät ole valitettavasti toteutuneet. Tämän vuoksi osakkaittemme ja muiden sidosryhmiemme odotukset ovat muodostuneet liiallisiksi, mitä pahoittelemme. Laivan kaivos on yksi Euroopan suurimmista kultaesiintymistä, joka äskettäin julkistetun malmilaskennan ansiosta kasvaa entisestään. Alkuperäistä aikataulua on lykätty, mutta nyt olemme saavuttaneet merkittävän tuotantotason. Työskentelemme edelleen kohti tavoitettamme tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista." Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

3 AVAINLUKUJEN YHTEENVETO Tkr Investoinnit kiinteään pääomaan Investoinnit mineraaliesiintymiin Kassavirta kauden lopussa Tulos rahoituserien jälkeen Jakson tulos verojen jälkeen Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumia Laivan kaivoksen kullantuotanto lisääntyi asteittain vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Kultaa tuotettiin kaikkiaan 130 kg, mistä yli puolet, 68 kg, tuotettiin maaliskuussa. Helmikuun puoliväliin asti on kaikki tuotanto perustunut matalapitoiseen CIL-prosessiin. Matalapitoisen CILprosessin saanto oli odotettua parempi. Helmikuun jälkipuoliskolla otettiin käyttöön myös korkeapitoinen CIL-prosessi, mikä näkyy kullan tuotannon lisääntymisenä. Tammi- ja helmikuussa kultaa tuotettiin keskimäärin kilo päivässä, ja maaliskuun lopussa määrä kasvoi kolmeen kiloon päivässä. Harkkojen kultapitoisuus on yli 80 prosenttia. Ne sisältävät myös hopeaa ja kuparia. Vuosineljänneksen aikana tuotantovauhti alitti laitoksen pitkän aikavälin tuotantotavoitteen. Tämä johtuu siitä, että tuotannon aloituksen myöhästyminen hidasti Laivan kaivoksen rikastamon toiminnan säätöä ja tuotannon laajentamista. Myöhäiset toimitukset ja tiettyjen oheiskomponenttien vaihdot haittasivat rikastamon valmistumista. Täysimittaisessa tuotannossa laitoksen on tarkoitus käsitellä noin 250 tonnia tunnissa. Maaliskuun alussa kapasiteetin käyttöaste oli 50 prosenttia, ja kuukauden lopussa se oli noussut noin 70 prosenttiin. Huolto- ja käyttökatkokset ovat myös rajoittaneet rikastamon käytettävyyttä. Tässäkin suhteessa tilanne on asteittain parantunut, ja kauden lopussa käytettävyys oli runsaat 80 prosenttia. Täysimittaisen toiminnan saavuttamisen jälkeen sen arvioidaan kohoavan 90 prosenttiin. Tuotannon tulokseen vaikutti myös malmin louhinta. Raakkulaimennus oli jakson aikana odotettua suurempi. Työ louhintatuloksen parantamiseksi jatkuu. Maaliskuussa Nordic Mines pyysi Suomen ympäristölupaviranomaiselta lupaa johtaa sadevedet rakennustöiden aikana käytettyyn tilapäiseen viemäriin. Syynä ovat viimeksi kuluneen vuoden tavallista suuremmat sademäärät ja patoaltaan vesimäärän kasvu suunniteltua suuremmaksi. Nordic Mines sai 8.5. luvan laskea tarvittaessa ylimääräistä vettä vesivarastostaan. Lupa on voimassa lokakuun 2012 loppuun, jolloin ylimääräisen veden mereen johtavan reitin arvioidaan olevan valmiina. Maaliskuussa toteutettiin kansainvälisille ja ruotsalaisille sijoittajille kohdistettu uusanti, jonka arvo ennen antikustannuksia oli noin 89 milj. Ruotsin kruunua. Tarkoituksena oli vahvistaa Nordic Minesin käyttöpääomaa ja rahoittaa malminetsinnän jatkamista. Pankkikonsortion Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera kanssa tehtyjen voimassa olevien projektilainasopimusten mukaisesti Nordic Mines maksoi lyhennyksiä 6,3 milj. euroa ja korkoja 1,0 milj. euroa. Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 termiinisopimukset kaudelle, joka alkaa vuoden 2012 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Sopimukset käsittävät unssia kultaa keskimäärin euron (1 458 dollarin) hintaan unssilta transaktiokulut mukaan lukien. Koska kullan hinta oli ensimmäisen termiinisopimuksen erääntyessä maaliskuussa 2012 voimassa olevan termiinisopimuksen mukaista hintaa korkeampi, yhtiö joutui sopimuksen perusteella maksamaan erotuksena 2,5 milj. euroa. Tulos Kauden nettoliikevaihto oli 22,6 (0) milj. SEK. Myytyjen tavaroiden valmistuskustannukset olivat 68,5 (0) milj. SEK ja bruttotulos on -45,9 (0) milj. SEK. Negatiivinen bruttotulos johtuu lähinnä siitä, että kullan tuotanto ei ole saavuttanut kauden aikana odotettua tasoa. Tämä johtuu rikastamon säätötoimenpiteiden viivästymisestä. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos rahoituserien jälkeen oli -83,4 milj. SEK (edellisenä vuonna -6,1 milj. SEK). Hallintokulut olivat 4,5 milj. SEK (2,8 milj. SEK), ja suurimpia kulueriä olivat Laivan kaivoksen tulevaan hallintoon, toimistoon ja sen toimintaan sekä Laiva-hankkeen rahoitusta koskevaan taloudelliseen ja oikeudelliseen konsultointiin liittyvät kustannukset. Nordic Mines AB (publ) Y-tunnus Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala Puh

4 Erääntymättömien termiinisopimusten arvostus vallitsevaan markkinahintaan vaikuttaa tulokseen negatiivisesti 14,8 milj. SEK (0 milj. SEK). Koska valtaosa Laivan kaivoksen investointikuluista on euromääräisiä, euron heikkeneminen suhteessa Ruotsin kruunuun on merkinnyt kruunumääräisten investointikulujen pysymistä alkuperäisen suunnitelman puitteissa. Tilanne on tämä huolimatta siitä, että muun muassa ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät investointikustannukset ovat lisääntyneet, kuten aiemmin on raportoitu. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos verojen jälkeen oli -63,0 milj. SEK (-4,7 milj. SEK) ja osakekohtainen kokonaistulos ennen laimennusvaikutusta -1,78 SEK (-0,12 SEK) ja sen jälkeen -1,77 SEK (-0,12 SEK). Nordic Mines ilmoittaa taseessaan laskennallisia verosaamisia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Laskennalliset verosaamiset 31. maaliskuuta 2012 ovat yhteensä 105,9 milj. SEK (23 milj. SEK). Malminetsintä Nordic Mines suorittaa jatkuvasti järjestelmällistä malminetsintää uusien esiintymien löytämiseksi. Malminetsintä luo edellytykset sille, että Nordic Mines pystyy toteuttamaan visionsa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista. Yhtiöllä on tällä hetkellä etsintäluvat viidelle alueelle: Suomessa Laiva, Oltava ja Tormua, ja Ruotsissa Fjälltuna ja Vassbo. Malminetsinnän tarkoituksena on kasvattaa mineraalivarantoa Laivan kaivoksen lähialueilla ja etenkin sen eteläosissa ja avolouhoksen välittömässä läheisyydessä. Porauksia on jakson aikana tehty omilla laitteilla myös Suomen Tormuassa. Muilla alueilla on malminetsintä ollut talviolosuhteiden vuoksi rajallista. MALMINETSINTÄKULUT Tkr Laivan kaivoksen lähiympäristö Muut alueet Suomessa Ruotsi Yhteensä MINERAALIVARANNOT JA MINERAALIVARAT, KEHITYS Määritelmät on esitetty sivulla 16. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

5 Mineraalivarannot ja mineraalivarat Raahen lähistöllä sijaitsevan Laivan kaivoksen kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Jakson päättymisen jälkeen, , julkistettiin päivitetty laskelma mineraalivaroista ja mineraalivarannoista Laivan alueella vuoden 2011 aikana suoritettujen kairausten perusteella. Uuden laskelman mukaan todetut ja todennäköiset mineraalivarat, eli louhintasuunnitelman käsittämän malmin määrä, on 16,9 miljoonaa tonnia. Malmin kultapitoisuus tonnia kohden on keskimäärin 1,60 grammaa, mikä vastaa kiloa kultaa. Tämä on 4 miljoonaa tonnia enemmän kuin aiemmassa arviossa, jossa malmivarojen määräksi oli arvioitu 12,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuudeksi 1,85 grammaa tonnilta. Kasvanut mineraalivara vastaa kahden vuoden lisätuotantoa täydellä tuotantokapasiteetilla. Laivan kaivoksen laitokset on mitoitettu kapasiteetille, joka on jopa 10 kg kultaa vuorokaudessa toiminnan ollessa täysimittaista. Uuden malmilaskelman mukaan, joka perustuu päivitettyihin kullan hintoihin, käyttökustannuksiin ja alkaneesta tuotannosta saatuihin kokemuksiin, keskimääräiseksi tuotantomääräksi arvioidaan 8 kg kultaa päivässä. Ilmoitetut mineraalivarat perustuvat kullan 750 euron unssihintaan, joka on noin 40 prosenttia nykytasoa alempi. Ilmoitettujen mineraalivarojen lisäksi on muita todettuja ja todennäköisiä mineraalivarantoja, joiden määrä on 7,2 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen pitoisuus 1,89 grammaa tonnilta. Kultamarkkinat ja kullan hinta Kullan hintakehitys jatkui nousevana vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kehitys on jonkin verran maltillistunut. Kullan hinnaksi noteerattiin dollaria unssilta ja euroa unssilta. Tämä merkitsee dollareissa 5,5 prosentin tai euroissa 2,3 prosentin hinnannousua vuodenvaihteen 2011/2012 jälkeen, ja dollareissa 16,1 prosentin tai euroissa 23,7 prosentin hinnannousua vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Kullan hinnan nousu johtuu makrotalouden näkymiä koskevan huolestuneisuuden kasvusta maailmassa ja euroalueen velkakriisistä. Taloudellisesti epävarmoina aikoina sijoittajilla on tapana turvautua turvallisena sijoituskohteena pidettyyn kultaan. Hinnannousuun vaikutti myös Aasian sekä koruteollisuuden lisääntynyt kysyntä. Nordic Minesille hinta euroissa on tärkein, sillä yrityksen pääasialliset tuotot ja kustannukset ovat euromääräisiä. Laiva-hanketta koskevassa maaliskuussa 2010 julkaistussa kannattavuusselvityksessä todettiin, että kultakaivos on kannattava, kun kullan hinta on 530 euroa unssilta. KULLAN HINTAKEHITYS EUR/unssi Kulta, EUR Kulta, USD USD/unssi Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen UniCredit AG päätti käyttää kaikkiaan merkintäoptiostaan, jotka sille oli osoitettu projektilainojen ottamisen yhteydessä vuonna Jokainen optio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen kurssiin 31,42 SEK. Merkintäoptioiden hyödyntäminen aiheuttaa Nordic Minesin osakemäärään 0,39 prosentin laimennusvaikutuksen. Nordic Minesin hallitus päätti huhtikuussa vahvistaa yhtiön likviditeettiä. Tämä suunnitellaan toteutettavaksi lähinnä uuden hedge-ohjelman avulla. Toukokuun 8. päivänä julkistettiin Laivan kaivoksen mineraalivaroista uusi laskelma, joka osoittaa neljän miljoonan tonnin kasvua. Kullan hinnannoususta ja lisääntyneistä tuotantokustannuksista sekä malmirajoihin vaikuttavista louhintateknisistä tekijöistä johtuu, että keskimääräinen pitoisuus on hieman laskenut (katso myös kohta Mineraalivarannot ja Mineraalivarat). Muita taloudellisia tietoja Rahavirta ja taloudellinen asema Toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista tuleva rahavirta oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä -63,1 milj. SEK, kun se oli edellisvuoden samalla jaksolla 47,3 milj. SEK. Rahavirtaan negatiivisesti vaikutti negatiivinen bruttotulos. Konsernin oma pääoma kauden lopussa oli 383,2 milj. SEK (555,1 milj. SEK) ja omavaraisuusaste 29,5 prosenttia (72,7 prosenttia). Rahavarat olivat tilikauden lopussa 15,3 milj. SEK (41,1 milj. SEK) ja käyttämättömät luotot 6,2 milj. SEK Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

6 Jakson aikana toteutettiin uuden osakkeen kohdistettu uusanti, jonka laimennusvaikutus on 5 prosenttia, yhtiökokouksen aiemmin myöntämän valtuutuksen nojalla. Anti kohdistettiin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja arvostetuille ruotsalaisille sijoittajille 51 kruunun hintaan osakkeelta. Tästä Nordic Minesille aiheutui antikustannuksia 89 milj. SEK. Segmenttiraportointi Toiminta jakautuu seuraaviin segmentteihin: Kullan tuotanto, Laivan kaivos Malminetsintä Hallinto Segmenttikohtaiset raportit ovat sivulla 12. Investoinnit Jakson aikana tehtyjen investointien määrä oli 37,9 milj. SEK, kun vastaava määrä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä oli ollut 154,4 milj. SEK. Työntekijät Keskimääräinen työntekijämäärä oli jakson aikana 89 (18) henkilöä. Nordic Minesin työntekijöiden määrä oli kauden päättyessä 88 henkeä, kun vuoden 2011 vastaavana ajankohtana määrä oli ollut 18 henkeä. Ruotsissa työskentelee 8 henkilöä ja Suomessa 80 henkilöä. Laivan kaivoksen paikallisjohtaja Krister Söderholm on nimitetty Nordic Minesin suomalaisen yhtiön Nordic Mines Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Tom Söderman nimitettiin uudeksi paikallisjohtajaksi alkaen. Tällä hetkellä hän toimii Ruotsissa Garpenbergissä Bolidenin kaivoksen johtajana. Vakavia onnettomuuksia ei ole raportoitu jakson aikana, ja indeksi oli 47,9 LTIFR (Lost Time Injury Frequency) urakoitsijat mukaan lukien. Osakepääoma Nordic Mines AB:n osakepääoma oli SEK, jaettuna osakkeeseen, joiden nimellisarvo oli 1 kruunu. Oma pääoma oli 383,9 milj. SEK (555 milj. SEK) ja oma osakekohtainen pääoma laimennusvaikutuksen jälkeen 10,41 SEK (15,81 SEK). Nordic Minesin osake Nordic Minesin osake on ollut kaupankäynnin kohteena Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä heinäkuusta 2008 alkaen. Osakkeella on käyty 2. tammikuuta 2012 lähtien kauppaa Tukholman pörssin Mid Cap -listalla. Osakkeen tunnus on NOMI ja ISIN-koodi on SE Nordic Minesin osake noteerattiin hintaan 46,70 SEK (66,25 SEK), mikä vastaa noin 1,713 milj. SEK:n (2,430 milj. SEK) kokonaismarkkina-arvoa. OSAKEKURSSIN KEHITYS SEK Nordic Mines OMX Stockholm Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön toimintaan kohdistuu kaivos- ja malminetsintätoimintaan aina liittyvien riskien lisäksi seuraavia riskejä, joita käsiteltiin yksityiskohtaisesti vuoden 2011 vuosikertomuksen taloudellisia riskejä koskevassa osiossa. Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimpiä riskejä ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Hallitus ja yritysjohto hallitsevat näitä riskejä pyrkimällä aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja sopivin keinoin ehkäisemään edellä mainittuja riskejä. Hallitus pyrkii jatkossakin pitämään yrityksen taloudellisen tilan vahvana. Valuuttariski Kullan hinnat ilmoitetaan dollareina. Tärkeimmän eli Laiva-projektin kulut ovat puolestaan euromääräisiä ja tuloslaskelman tuotot Ruotsin kruunuina. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Osalta valuuttariskeistä suojaudutaan yrityksen hedge-ohjelmalla. Kullan hintariski Myynti aloitettiin tammikuussa 2012, ja se käsittää vain yhden tuotteen, kultaharkot, jotka sisältävät kultaa, kuparia ja hopeaa. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan konsernin voittoon tai tappioon. Katso myös kullan hinnan suojausta koskevat tiedot sivulta 3. Luottoriski Ylimääräiset varat (eli lyhytaikaiset sijoitukset, joita ei sijoiteta toimintaan lyhyellä aikavälillä) sijoitetaan yleensä pankkitalletuksiin hyvämaineisissa pankeissa tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Likviditeettiriski Otetun projektilainan ehtojen mukaisesti on lyhennykset tehtävä vuosineljänneksittäin. Lyhennysaikataulu on vaativa ja vaikuttaa siten Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

7 yhtiön juoksevaan likviditeettiin. Konserni on tällä hetkellä käynnistysvaiheessa ja joutuu sen vuoksi tekemään investointeja. Sisäiset tuotot eivät riitä tällä hetkellä näiden menojen rahoittamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi jatkossakin ulkoista rahoitusta. Korkoriski Yhtiölle myönnetyn luoton korko vaikuttaa konsernin tulokseen ja rahavirtaan. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan korko on vaihtuva. Korkoriskin rajoittamiseksi Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa on tehty puolta lainamäärää koskevat koronvaihtosopimukset, joiden mukaan kiinteä vuotuinen korko on 2,39 prosenttia ja liikkuva osa on sidottu 3 kuukauden euriboriin. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards) sekä Rådet för finansiell rapporteringin (Ruotsin tilinpäätösraportoinnin neuvosto) antamaa konsernitilinpäätöksiä koskevaa täydentävää suositusta RFR 1.3, jossa määrätään, mitä tietoja Ruotsin tilinpäätöslain perusteella tilinpäätöksessä on annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen (Interim Financial Reporting) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR 2.3:n (oikeushenkilöiden tilinpäätökset) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatut. Tulevat taloudelliset katsaukset ja yhtiökokous Yhtiökokous Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen katsaus Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen katsaus Tilinpäätöstiedote Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että tilinpäätöstiedote antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta toiminnasta, asemasta ja tuloksesta sekä sisältää tiedot yhtiöön ja konserniyhtiöihin kohdistuvista merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Uppsalassa 9. toukokuuta 2012 NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Hallituksen puheenjohtaja Tord Cederlund Hallituksen jäsen Bengt Löfkvist Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Hallituksen jäsen Catharina Lagerstam Hallituksen jäsen Kjell Moreborg Hallituksen jäsen Michael Nilsson Toimitusjohtaja Huom! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot luovutettiin julkaistaviksi keskiviikkona 9. toukokuuta Lisätietoja: Michael Nilsson, TJ, puh: +46 (0) , sähköposti: Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

8 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastuskertomus taloudellisten osavuositietojen yleisluontoisesta tarkastuksesta yhteenvetona (osavuosikatsaus), laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain 9 luvun mukaisesti. Johdanto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Nordic Mines AB (publ):n tilinpäätöksen kaudelta 1.tammikuuta 31. maaliskuuta Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on laatia ja esittää taloudelliset osavuositiedot IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän vastuullamme on antaa lausunto näistä osavuositiedoista yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluontoisen tarkastuksen tarkoitus ja laajuus Olemme suorittaneet yleisluonteisen tarkastuksen yleisluonteisesta tarkastusta koskevan standardin (SÖG), 2410 mukaisesti, Taloudellisten osavuositietojen yleisluonteinen tarkastus yrityksen valitsemien tilintarkastajien toimesta. Yleisluonteinen tarkastus koostuu kysymysten esittämisestä ensi kädessä taloudellisista ja vuosikertomuskysymyksistä vastaaville henkilöille, analyyttisen tarkastuksen tekemisestä ja muista yleisluonteisista tarkastustoimenpiteistä. Yleisluonteisessa tarkastuksessa painotetaan eri asioita, ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin ISA ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuuden tasoa, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Päätelmä Tekemämme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole konsernin osalta olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Uppsalassa 9. toukokuuta 2012 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Heléne Ragnarsson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

9 KONSERNIN KOKONAISTULOS Tkr Liite Myyntituotot Myytyjen tavaroiden hankintameno Bruttotulos Myyntikulut Hallintokulut Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Muiden erien kokonaistulos Kassavirran vakuudet *) Jakson valuuttamuuntoerot Muiden erien kokonaistulos jaksolle verojen jälkeen Jakson kokonaistulos Jakson tulos siirrettävissä emoyhtiön osakkaille Kokonaistulos siirrettävissä emoyhtiön osakkaille Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen osakeantia, tuhansia Keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannnin jälkeen, tuhansia Jakson tulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -1,78-0,12-0,72-0,15 Jakson tulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -1,77-0,12-0,71-0,15 Kokonaistulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -2,20-0,12-5,24-0,15 Kokonaistulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -2,19-0,12-5,21-0,15 *) Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 sopimuksen, jolla varmistetaan unssia eli 36 prosenttia Laivan kaivoksen suunnitellusta tuotannosta vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen saakka niin, että kullan keskihinta on euroa unssilta transaktiokulujen jälkeen. Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 puolta lainasummaa koskevan koronvaihtosopimuksen. Koronvaihtosopimuksen kiinteä vuosikorko on 2,39 prosenttia. Vaihtuvakorkoisen osan korko on sidottu 3 kuukauden euriboriin. Kun otetaan huomioon lainanantajan korkomarginaali, tämä vastaa tällä hetkellä 6 prosentin vuosikorkoa alkuperäisen lainan osalta. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

10 KONSERNIN TALOUDELLINEN TILANNE 31 maa 31 maa 31 jou Tkr Liite VARAT Hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rahoitusvarat Hyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus Varastot ja keskeneräiset työt Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset ja käteinen Vaihto-omaisuus yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Pakolliset varaukset 886 Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ MUUTOKSET KONSERNIN OMASSA PÄÄOMASSA Tkr Saldo 1 tammikuuta Kokonaistulos Osakepääoma Muut pääomasijoitukset Tasapainoitettu tulos Oma pääoma yhteensä Jakson tulos Valuuttakurssien erot Jakson kokonaistulos Oma pääoma 31 maaliskuuta Saldo 1 tammikuuta Kokonaistulos Jakson tulos Valuuttakurssien erot Jakson kokonaistulos Maksutapahtumat osakkaiden kanssa Uusanti Osakeannin kulut Maksutapahtumat osakkaiden kanssa yhteensä Oma pääoma 31 maaliskuuta Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

11 KONSERNIN KASSAVIRTA Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa KONSERNIN AVAINLUVUT Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg Neg Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr Vakaavaraisuus, % 29,5 72,7 30,4 92,3 Työntekijöitä keskimäärin Vuosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 10,41 15,81 10,74 15,97 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden, kr 0,11-0,22-1,07 1,10 KONSERNIN AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tam Maa Lok Jou Hei-Syys Huh-Kesä Tam-Maa Lok-Jou Hei-Syys Huh-Kesä Tam-Maa Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg Neg 0,8 Neg Neg Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg Neg 0,9 Neg Neg Neg Neg Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr Vakaavaraisuus, % 29,5 30,4 31,2 61,2 72,7 92,3 84,3 92,4 94,3 Työntekijöiden määrä keskimäärin Vuosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 10,41 10,74 11,11 15,14 15,80 15,97 14,64 14,41 14,59 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden, kr 0,11-3,51 2,53 0,13-0,22 0,06-3,70-1,09 5,90 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

12 KONSERNIN TOIMINNALLINEN SEGMENTTI Tam Maa Tkr 2012 Tuotot ulkoisilta asiakkailta Kullan tuotanto Tuotot yhteensä Segmentin tulos Kullan tuotanto Hallinto Segmentin tulos yhteensä Investoinnit Kullan tuotanto Etsintätoiminta Investoinnit yhteensä EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS Tkr Hallintokulut Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen osakeantia, tuhansia Keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannnin jälkeen Tulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -0,06-0,12 0,05-0,13 Tulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -0,06-0,12 0,05-0,13 EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tam-Maa Lok-Jou Hei-Syys Huh-Kesä Tam-Maa Lok-Jou Tkr Hallintokulut Muut liiketuotot Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen osakeantia, tuhansia Keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannnin jälkeen Tulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -0,06-0,14 0,01 0,30-0,12-0,11 Tulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -0,06-0,14 0,01 0,30-0,12-0,11 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

13 EMOYHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE 31 maa 31 maa 31 jou Tkr VARAT Hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rahoitusvarat Hyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset ja käteinen Vaihto-omaisuus yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Suljetut pankiitalletukset Kiinnitykset Vastuusitoumukset MUUTOKSET EMOYHTIÖN OMASSA PÄÄOMASSA Tkr Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto Tasapainoitettu Omapääoma tulos yhteensä Saldo 1 tammikuuta Uusanti Oaskeannin kulut Jakson tulos Saldo 31 maaliskuuta Saldo 1 tammikuuta Uusanti Oaskeannin kulut Jakson tulos Valuuttakurssien erot 7 7 Saldo 31 maaliskuuta EMOYHTIÖN KASSAVIRTA Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

14 EMOYHTIÖN AVAINLUVUT Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg 0,7 Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg 0,4 Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr Vakaavaraisuus, % 94,0 96,5 96,3 96,3 Työntekijöiden määrä keskimäärin Vuosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 17,49 15,84 16,00 15,99 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden, kr -0,05-0,43-0,91 0,78 LIITE 1 MYYNTITUOTOT Tam-Maa Tam-Maa Koko vuosi Koko vuosi Yhteensä, Tkr Myynti, kulta Myynti, hopea Kullan futuurisuojaus Myyntituotot yhteensä LIITE 2 POISTOT, ALASKIRJAUKSET JA PALAUTUKSET Aineellisten hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset (sekä niiden palautukset) olivat konsernissa tkr (331 tkr) ja emoyhtiössä 113 tkr (204 tkr). Konsernin t kruunun kokonaispoistoista tkr kirjataan myytyjen tavaroiden kuluina, 0 tkr myyntikuluina ja 114 tkr hallintokuluina. LIITE 3 KONSERNIVARAUKSET 31 maa 31 maa 31 jou Summa, Tkr Vuoden alussa Valuuttakurssiero Todellinen arvo, tappio vuoden aikana Vero todellisesta arvosta, tappio vuoden aikana Varaukset yhteensä LIITE 4 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 31 maa 31 maa 31 jou Summa, Tkr Tasapainotetut malminetsintämenot ja mineraalivarannon arviointimenot Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Hankinnat Luokituksen muutokset Valuuttakurssierot Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

15 LIITE 5 AINEELLISET HYÖDYKKEET 31 maa 2012 Rakenn., maa Kaivos- Koneet Keskener. Tuotanto- Aineelliset ja maalaitoks. varat ja rakennuks. laitos hyödykkeet Yhteensä, Tkr irtaimisto yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Hankinnat Luokituksen muutokset Valuuttakurssierot Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa LIITE 6 RAHOITUSJOHDANNAISET 31 maa 31 maa 31 jou Yhteensä, Tkr Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Johdannaiset yhteensä Johdannaisinstrumentin todellinen kokonaisarvo, joka muodostaa vakuusinstrumentin, luokitellaan hyödykkeisiin tai pitkäaikaisiin velkoihin, jos suojatun instrumentin jäljellä oleva juoksuaika on yli 12 kuukautta, ja vaihto-omaisuuteen tai lyhytaikaisiin velkoihin, jos suojatun position jäljellä oleva juoksuaika on alle 12 kuukautta. Näiden varmistuserien muutokset kirjataan muuhun kokonaistulokseen, jos muutos on toteutunut. Kassavirtasuojauksista ei ole ilmoitettavia puutteita. Kullan hinnan suojaus Sopimus kullan hinnan suojaamisesta tehtiin Sopimuksella Nordic Mines saa kullasta kiinteän unssihinnan jaksolla, joka ulottuu vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Tämä rahoitusväline on metalliswap-sopimus, jolla korjataan toimitusneljänneksen London Bullion Market (LBMA):n mukaista keskimääräinen hinta kiinteäksi hinnaksi euroa/unssi. Jos LBMA:n mukainen hinta alittaa euroa/unssi, Nordic Mines saa pankilta erotuksen. Jos LBMA:n keskimääräinen hinta on korkeampi kuin euroa/unssi, Nordic Mines maksaa erotuksen pankille. Suojatut määrät jakautuvat vuosittain seuraavasti Au (oz): 2012, Q Q Q Yhteensä Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

16 Määritelmät SveMinin mukaan Todetut malmivarat: Todennäköiset malmivarat: Todettu mineraalivaranto: Todennäköinen mineraalivaranto: Mahdollinen mineraalivaranto: Taloudelliset määritelmät Kokonaispääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennusvaikutuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Osakekohtainen oma pääoma Mitatun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuustutkimuksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mitatun ja todennetun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuusselvityksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mineraalivaranto, josta on olemassa niin riittävästi tietoja, että sen geologinen jatkuvuus sekä pitoisuus on voitu vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi mutta jonka geologinen jatkuvuus ja pitoisuus ovat kohtuudella todennettavissa geotieteellisen tulkinnan avulla. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi ja jota koskevat tekniset tiedot perustuvat kohtuullisiin oletuksiin. Tilikauden tulos nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina taseen keskimääräisestä loppusummasta. Tilikauden tulos prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla. Käyttämättä olevien optioiden laimennusvaikutus on laskettu IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Tilikauden nettotulos verojen jälkeen jaettuna tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden määrällä ennen laimennusvaikutusta. Laskelma on tehty IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Yllä esitetyn mukaisesti yhteenlaskettu oma pääoma tilikauden lopussa jaettuna liikkeessä olevien osakkeiden kokonaismäärällä samana ajankohtana. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot