NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden kohdistetun uusannin noin 89 miljoonalla Ruotsin kruunulla yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Nordic Mines AB:n osake on 2.1. alkaen Tukholman pörssin Mid Cap -listalla. Rahavarat olivat tilikauden lopussa yhteensä 15,3 milj. SEK (41,1 milj. SEK). Lisäksi oli käyttämättömiä luottoja 6,2 milj. SEK. Nettoliikevaihto oli 22,6 milj. SEK (0 milj. SEK). Tulos rahoituserien jälkeen oli -83,4 milj. SEK (-6,1 milj. SEK) ja verojen jälkeen -62,4 milj. SEK. (-4,7 milj. SEK) Tilikauden osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen oli -1,77 SEK (-0,12 SEK). Kokonaistulos realisoitumattomat kassavirran vakuudet mukaan lukien oli -77,8 milj. SEK (-4,3 milj. SEK). Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen UniCredit AG käytti huhtikuussa sille vuoden 2010 aikana osoitetuista merkintäoptioista merkitsemällä yhtä monta uutta osaketta Hallitus päätti huhtikuussa vahvistaa yhtiön likviditeettiä lähinnä uudella hedge-ohjelmalla Toukokuun 8. päivänä julkistettiin uusi laskelma, joka osoittaa Laivan kaivoksen mineraalivarojen kasvaneen neljä miljoonaa tonnia, mikä vastaa kahden toimintavuoden lisäystä. Nordic Mines sai 8.5. Suomen ympäristölupaviranomaisilta aiemmin pyytämänsä luvan johtaa vesivarastostaan sinne kertyneitä liiallisia vesimääriä Nordic Mines on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia esikuvana ympäristön huomioimisessa. Yhtiö aloitti vuoden 2011 lopulla kullan tuotannon suomalaisessa Laivan kaivoksessaan. Alueen kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Malmin määrä on 16,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,60 grammaa tonnissa. Malmia etsitään Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines on perustettu kesäkuussa 2005, ja konsernin oma pääoma 31. maaliskuuta 2012 oli 383 milj. SEK. Konsernissa on nykyään 88 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Uppsalassa. Nordic Minesin osakkeilla käydään kauppaa Tukholman Nasdaq OMX pörssin Mid Cap -listalla. Lisätietoja yrityksestä ja sen toiminnasta on verkkosivustollamme osoitteessa nordicmines.se. Nordic Mines AB (publ) Y-tunnus Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala Puh

2 Toimitusjohtajan lausunto: "Laivan kaivoksen tuotanto lisääntyy asteittain ja tavoitteena on positiivinen kassavirta kesän aikana" Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkettiin rikastamon toiminnan säätämistä ja Laivan kaivoksen tuotannon laajentamista. Kullan tuotanto on kuukausi kuukaudelta lisääntynyt tasaisesti. Sekä tammi- että helmikuussa tuotettiin runsaat 30 kg kultaa, ja maaliskuussa 68 kg. Huhtikuussa, tarkastelujakson jälkeen, tuotettiin arviolta 90 kg kultaa. Arvioimme tuotannon kasvavan kesän aikana noin viiteen kiloon kultaa päivässä. Se merkitsee, että kassavirtamme kääntyy positiiviseksi yhtiön taloudellisista velvoitteista huolimatta. Sen jälkeen työ jatkuu kohti sitä tuotantomäärää, jota varten laitos on suunniteltu. Kuten olemme aiemmissa raporteissamme ilmoittaneet, Laivan kaivoksen tuotanto alkoi noin neljä kuukautta myöhemmin kuin oli suunniteltu. On tärkeää muistaa, että olimme alun perinkin suunnitelleet tuotannon jäävän huomattavasti pienemmäksi säätämisvaiheen aikana, ja että tämä vaihe kestäisi muutamia kuukausia. Suurta poikkeamaa merkitsee tuotannon alun myöhästyminen, joka johtuu useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Rikastamon komponenttien myöhäiset toimitukset ja vaihdot aiheuttivat useita tuotannon pysähdyksiä syksyn ja talven aikana. Korkeapitoinen CIL-prosessi, jossa suuri osa kullan tuotannosta tapahtuu, otettiin käyttöön helmikuun jälkipuoliskolla, minkä jälkeen pystyimme aloittamaan koko laitoksen säädöt. Kun rikastamon sisäänajovaihe on päättynyt ja tuotanto pyörii suunnitelmien mukaisesti, käytettävyysaste on yli 90 prosenttia. Nyt se on noin 80 prosenttia. Myllyjen säätö on monimutkainen prosessi, joka on kestänyt kauan. Täysimittaisessa tuotannossa myllyjen on tarkoitus käsitellä 250 tonnia tunnissa. Maaliskuun alussa olimme alle 50 prosentissa, mutta kuukauden loppuun mennessä olimme saavuttaneet tavoitekapasiteetista 60 prosenttia. Sen jälkeen kapasiteetin hyödyntämiskykymme on entisestään parantunut, ja on nyt prosentissa. Toinen tuotannon tulokseen vaikuttava tekijä on malmin louhinta. Sivukiven osuus malmista on toistaiseksi ollut suunniteltua suurempi. Tämä johtuu siitä, että emme vielä ole saavuttaneet optimaalisia poraus-, räjäytys- ja lastausprosesseja. Rikastamoon syötetyn materiaalin kultapitoisuus oli aluksi noin 0,7 grammaa tonnilta. Nyt kultapitoisuus on 1,2 1,5 grammaa tonnilta. Prosessin saantoprosentti on nykyisellään yli 80, mikä vastaa Laivan kaivokselle vuonna 2010 tehdyn toteutettavuustutkimuksen tavoitetta. Kemiallinen prosessi toimii erittäin hyvin, ja alitamme jo huomattavasti ympäristöluvassa asetetut eri rajaarvot. Tuotannon aloituksen myöhästymisen vuoksi tarkastelujakson tuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi. Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi toteutimme maaliskuussa kohdistetun uusannin kansainvälisille ja ruotsalaisille sijoittajille. Sen jälkeen hallitus on päättänyt edelleen vahvistaa yhtiön likviditeettiä lähinnä uudella hedge-ohjelmalla vuonna Jakson päätyttyä olemme myös voineet esittää uuden malmilaskelman, joka osoittaa Laivan kaivoksen mineraalivaran kasvua neljällä miljoonalla tonnilla. Se vastaa kahta toimintavuotta lisää. Ottaen huomioon louhinnan yhteydessä syntyvä malmihukkaa ja raakkulaimennusta arvioidaan Laivan kaivoksen kultapitoisuus 1,6 grammaksi tonnilta. Mineraalivarojen päivityksessä on otettu huomioon keväällä 2010 laaditun toteutettavuustutkimuksen jälkeinen kehitys. Kullan hinta on tarkastelujakson aikana vakiintunut korkeammalle tasolle ja lisääntyneet poraukset ovat osoittaneet esiintymät tiedettyä suuremmiksi. Samalla jotkin kustannukset, kuten dieselin ja reagenssien hinnat, ovat nousseet. Kaiken kaikkiaan tämä johtaa siihen, että hyvällä kannattavuudella louhintaa voidaan jatkaa matalammilla cut-off-pitoisuuksilla pitempään, mikä merkitsee suurempaa kokonaiskassavirtaa. Poraukset osoittavat myös, että esiintymä on edelleen avoinna moneen suuntaan, joten esiintymän laajeneminen entisestään on mahdollista. Laivan kaivos rikastamoineen on suuri investointi, noin 750 milj. SEK, ja siihen kuuluu erittäin monimutkaisia mekaanisia ja kemiallisia prosesseja. Kehitys on osoittanut, että olemme olleet toiminnan aloittamiseen ja tuotannon lisäämiseen tarvittavan ajan suhteen aivan liian optimistisia. Aiemmin raportoidut arviot täysimääräisen tuotannon saavuttamisajankohdasta eivät ole valitettavasti toteutuneet. Tämän vuoksi osakkaittemme ja muiden sidosryhmiemme odotukset ovat muodostuneet liiallisiksi, mitä pahoittelemme. Laivan kaivos on yksi Euroopan suurimmista kultaesiintymistä, joka äskettäin julkistetun malmilaskennan ansiosta kasvaa entisestään. Alkuperäistä aikataulua on lykätty, mutta nyt olemme saavuttaneet merkittävän tuotantotason. Työskentelemme edelleen kohti tavoitettamme tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista." Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

3 AVAINLUKUJEN YHTEENVETO Tkr Investoinnit kiinteään pääomaan Investoinnit mineraaliesiintymiin Kassavirta kauden lopussa Tulos rahoituserien jälkeen Jakson tulos verojen jälkeen Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumia Laivan kaivoksen kullantuotanto lisääntyi asteittain vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Kultaa tuotettiin kaikkiaan 130 kg, mistä yli puolet, 68 kg, tuotettiin maaliskuussa. Helmikuun puoliväliin asti on kaikki tuotanto perustunut matalapitoiseen CIL-prosessiin. Matalapitoisen CILprosessin saanto oli odotettua parempi. Helmikuun jälkipuoliskolla otettiin käyttöön myös korkeapitoinen CIL-prosessi, mikä näkyy kullan tuotannon lisääntymisenä. Tammi- ja helmikuussa kultaa tuotettiin keskimäärin kilo päivässä, ja maaliskuun lopussa määrä kasvoi kolmeen kiloon päivässä. Harkkojen kultapitoisuus on yli 80 prosenttia. Ne sisältävät myös hopeaa ja kuparia. Vuosineljänneksen aikana tuotantovauhti alitti laitoksen pitkän aikavälin tuotantotavoitteen. Tämä johtuu siitä, että tuotannon aloituksen myöhästyminen hidasti Laivan kaivoksen rikastamon toiminnan säätöä ja tuotannon laajentamista. Myöhäiset toimitukset ja tiettyjen oheiskomponenttien vaihdot haittasivat rikastamon valmistumista. Täysimittaisessa tuotannossa laitoksen on tarkoitus käsitellä noin 250 tonnia tunnissa. Maaliskuun alussa kapasiteetin käyttöaste oli 50 prosenttia, ja kuukauden lopussa se oli noussut noin 70 prosenttiin. Huolto- ja käyttökatkokset ovat myös rajoittaneet rikastamon käytettävyyttä. Tässäkin suhteessa tilanne on asteittain parantunut, ja kauden lopussa käytettävyys oli runsaat 80 prosenttia. Täysimittaisen toiminnan saavuttamisen jälkeen sen arvioidaan kohoavan 90 prosenttiin. Tuotannon tulokseen vaikutti myös malmin louhinta. Raakkulaimennus oli jakson aikana odotettua suurempi. Työ louhintatuloksen parantamiseksi jatkuu. Maaliskuussa Nordic Mines pyysi Suomen ympäristölupaviranomaiselta lupaa johtaa sadevedet rakennustöiden aikana käytettyyn tilapäiseen viemäriin. Syynä ovat viimeksi kuluneen vuoden tavallista suuremmat sademäärät ja patoaltaan vesimäärän kasvu suunniteltua suuremmaksi. Nordic Mines sai 8.5. luvan laskea tarvittaessa ylimääräistä vettä vesivarastostaan. Lupa on voimassa lokakuun 2012 loppuun, jolloin ylimääräisen veden mereen johtavan reitin arvioidaan olevan valmiina. Maaliskuussa toteutettiin kansainvälisille ja ruotsalaisille sijoittajille kohdistettu uusanti, jonka arvo ennen antikustannuksia oli noin 89 milj. Ruotsin kruunua. Tarkoituksena oli vahvistaa Nordic Minesin käyttöpääomaa ja rahoittaa malminetsinnän jatkamista. Pankkikonsortion Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera kanssa tehtyjen voimassa olevien projektilainasopimusten mukaisesti Nordic Mines maksoi lyhennyksiä 6,3 milj. euroa ja korkoja 1,0 milj. euroa. Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 termiinisopimukset kaudelle, joka alkaa vuoden 2012 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Sopimukset käsittävät unssia kultaa keskimäärin euron (1 458 dollarin) hintaan unssilta transaktiokulut mukaan lukien. Koska kullan hinta oli ensimmäisen termiinisopimuksen erääntyessä maaliskuussa 2012 voimassa olevan termiinisopimuksen mukaista hintaa korkeampi, yhtiö joutui sopimuksen perusteella maksamaan erotuksena 2,5 milj. euroa. Tulos Kauden nettoliikevaihto oli 22,6 (0) milj. SEK. Myytyjen tavaroiden valmistuskustannukset olivat 68,5 (0) milj. SEK ja bruttotulos on -45,9 (0) milj. SEK. Negatiivinen bruttotulos johtuu lähinnä siitä, että kullan tuotanto ei ole saavuttanut kauden aikana odotettua tasoa. Tämä johtuu rikastamon säätötoimenpiteiden viivästymisestä. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos rahoituserien jälkeen oli -83,4 milj. SEK (edellisenä vuonna -6,1 milj. SEK). Hallintokulut olivat 4,5 milj. SEK (2,8 milj. SEK), ja suurimpia kulueriä olivat Laivan kaivoksen tulevaan hallintoon, toimistoon ja sen toimintaan sekä Laiva-hankkeen rahoitusta koskevaan taloudelliseen ja oikeudelliseen konsultointiin liittyvät kustannukset. Nordic Mines AB (publ) Y-tunnus Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala Puh

4 Erääntymättömien termiinisopimusten arvostus vallitsevaan markkinahintaan vaikuttaa tulokseen negatiivisesti 14,8 milj. SEK (0 milj. SEK). Koska valtaosa Laivan kaivoksen investointikuluista on euromääräisiä, euron heikkeneminen suhteessa Ruotsin kruunuun on merkinnyt kruunumääräisten investointikulujen pysymistä alkuperäisen suunnitelman puitteissa. Tilanne on tämä huolimatta siitä, että muun muassa ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät investointikustannukset ovat lisääntyneet, kuten aiemmin on raportoitu. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos verojen jälkeen oli -63,0 milj. SEK (-4,7 milj. SEK) ja osakekohtainen kokonaistulos ennen laimennusvaikutusta -1,78 SEK (-0,12 SEK) ja sen jälkeen -1,77 SEK (-0,12 SEK). Nordic Mines ilmoittaa taseessaan laskennallisia verosaamisia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Laskennalliset verosaamiset 31. maaliskuuta 2012 ovat yhteensä 105,9 milj. SEK (23 milj. SEK). Malminetsintä Nordic Mines suorittaa jatkuvasti järjestelmällistä malminetsintää uusien esiintymien löytämiseksi. Malminetsintä luo edellytykset sille, että Nordic Mines pystyy toteuttamaan visionsa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista. Yhtiöllä on tällä hetkellä etsintäluvat viidelle alueelle: Suomessa Laiva, Oltava ja Tormua, ja Ruotsissa Fjälltuna ja Vassbo. Malminetsinnän tarkoituksena on kasvattaa mineraalivarantoa Laivan kaivoksen lähialueilla ja etenkin sen eteläosissa ja avolouhoksen välittömässä läheisyydessä. Porauksia on jakson aikana tehty omilla laitteilla myös Suomen Tormuassa. Muilla alueilla on malminetsintä ollut talviolosuhteiden vuoksi rajallista. MALMINETSINTÄKULUT Tkr Laivan kaivoksen lähiympäristö Muut alueet Suomessa Ruotsi Yhteensä MINERAALIVARANNOT JA MINERAALIVARAT, KEHITYS Määritelmät on esitetty sivulla 16. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

5 Mineraalivarannot ja mineraalivarat Raahen lähistöllä sijaitsevan Laivan kaivoksen kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Jakson päättymisen jälkeen, , julkistettiin päivitetty laskelma mineraalivaroista ja mineraalivarannoista Laivan alueella vuoden 2011 aikana suoritettujen kairausten perusteella. Uuden laskelman mukaan todetut ja todennäköiset mineraalivarat, eli louhintasuunnitelman käsittämän malmin määrä, on 16,9 miljoonaa tonnia. Malmin kultapitoisuus tonnia kohden on keskimäärin 1,60 grammaa, mikä vastaa kiloa kultaa. Tämä on 4 miljoonaa tonnia enemmän kuin aiemmassa arviossa, jossa malmivarojen määräksi oli arvioitu 12,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuudeksi 1,85 grammaa tonnilta. Kasvanut mineraalivara vastaa kahden vuoden lisätuotantoa täydellä tuotantokapasiteetilla. Laivan kaivoksen laitokset on mitoitettu kapasiteetille, joka on jopa 10 kg kultaa vuorokaudessa toiminnan ollessa täysimittaista. Uuden malmilaskelman mukaan, joka perustuu päivitettyihin kullan hintoihin, käyttökustannuksiin ja alkaneesta tuotannosta saatuihin kokemuksiin, keskimääräiseksi tuotantomääräksi arvioidaan 8 kg kultaa päivässä. Ilmoitetut mineraalivarat perustuvat kullan 750 euron unssihintaan, joka on noin 40 prosenttia nykytasoa alempi. Ilmoitettujen mineraalivarojen lisäksi on muita todettuja ja todennäköisiä mineraalivarantoja, joiden määrä on 7,2 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen pitoisuus 1,89 grammaa tonnilta. Kultamarkkinat ja kullan hinta Kullan hintakehitys jatkui nousevana vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kehitys on jonkin verran maltillistunut. Kullan hinnaksi noteerattiin dollaria unssilta ja euroa unssilta. Tämä merkitsee dollareissa 5,5 prosentin tai euroissa 2,3 prosentin hinnannousua vuodenvaihteen 2011/2012 jälkeen, ja dollareissa 16,1 prosentin tai euroissa 23,7 prosentin hinnannousua vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Kullan hinnan nousu johtuu makrotalouden näkymiä koskevan huolestuneisuuden kasvusta maailmassa ja euroalueen velkakriisistä. Taloudellisesti epävarmoina aikoina sijoittajilla on tapana turvautua turvallisena sijoituskohteena pidettyyn kultaan. Hinnannousuun vaikutti myös Aasian sekä koruteollisuuden lisääntynyt kysyntä. Nordic Minesille hinta euroissa on tärkein, sillä yrityksen pääasialliset tuotot ja kustannukset ovat euromääräisiä. Laiva-hanketta koskevassa maaliskuussa 2010 julkaistussa kannattavuusselvityksessä todettiin, että kultakaivos on kannattava, kun kullan hinta on 530 euroa unssilta. KULLAN HINTAKEHITYS EUR/unssi Kulta, EUR Kulta, USD USD/unssi Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen UniCredit AG päätti käyttää kaikkiaan merkintäoptiostaan, jotka sille oli osoitettu projektilainojen ottamisen yhteydessä vuonna Jokainen optio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen kurssiin 31,42 SEK. Merkintäoptioiden hyödyntäminen aiheuttaa Nordic Minesin osakemäärään 0,39 prosentin laimennusvaikutuksen. Nordic Minesin hallitus päätti huhtikuussa vahvistaa yhtiön likviditeettiä. Tämä suunnitellaan toteutettavaksi lähinnä uuden hedge-ohjelman avulla. Toukokuun 8. päivänä julkistettiin Laivan kaivoksen mineraalivaroista uusi laskelma, joka osoittaa neljän miljoonan tonnin kasvua. Kullan hinnannoususta ja lisääntyneistä tuotantokustannuksista sekä malmirajoihin vaikuttavista louhintateknisistä tekijöistä johtuu, että keskimääräinen pitoisuus on hieman laskenut (katso myös kohta Mineraalivarannot ja Mineraalivarat). Muita taloudellisia tietoja Rahavirta ja taloudellinen asema Toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista tuleva rahavirta oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä -63,1 milj. SEK, kun se oli edellisvuoden samalla jaksolla 47,3 milj. SEK. Rahavirtaan negatiivisesti vaikutti negatiivinen bruttotulos. Konsernin oma pääoma kauden lopussa oli 383,2 milj. SEK (555,1 milj. SEK) ja omavaraisuusaste 29,5 prosenttia (72,7 prosenttia). Rahavarat olivat tilikauden lopussa 15,3 milj. SEK (41,1 milj. SEK) ja käyttämättömät luotot 6,2 milj. SEK Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

6 Jakson aikana toteutettiin uuden osakkeen kohdistettu uusanti, jonka laimennusvaikutus on 5 prosenttia, yhtiökokouksen aiemmin myöntämän valtuutuksen nojalla. Anti kohdistettiin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja arvostetuille ruotsalaisille sijoittajille 51 kruunun hintaan osakkeelta. Tästä Nordic Minesille aiheutui antikustannuksia 89 milj. SEK. Segmenttiraportointi Toiminta jakautuu seuraaviin segmentteihin: Kullan tuotanto, Laivan kaivos Malminetsintä Hallinto Segmenttikohtaiset raportit ovat sivulla 12. Investoinnit Jakson aikana tehtyjen investointien määrä oli 37,9 milj. SEK, kun vastaava määrä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä oli ollut 154,4 milj. SEK. Työntekijät Keskimääräinen työntekijämäärä oli jakson aikana 89 (18) henkilöä. Nordic Minesin työntekijöiden määrä oli kauden päättyessä 88 henkeä, kun vuoden 2011 vastaavana ajankohtana määrä oli ollut 18 henkeä. Ruotsissa työskentelee 8 henkilöä ja Suomessa 80 henkilöä. Laivan kaivoksen paikallisjohtaja Krister Söderholm on nimitetty Nordic Minesin suomalaisen yhtiön Nordic Mines Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Tom Söderman nimitettiin uudeksi paikallisjohtajaksi alkaen. Tällä hetkellä hän toimii Ruotsissa Garpenbergissä Bolidenin kaivoksen johtajana. Vakavia onnettomuuksia ei ole raportoitu jakson aikana, ja indeksi oli 47,9 LTIFR (Lost Time Injury Frequency) urakoitsijat mukaan lukien. Osakepääoma Nordic Mines AB:n osakepääoma oli SEK, jaettuna osakkeeseen, joiden nimellisarvo oli 1 kruunu. Oma pääoma oli 383,9 milj. SEK (555 milj. SEK) ja oma osakekohtainen pääoma laimennusvaikutuksen jälkeen 10,41 SEK (15,81 SEK). Nordic Minesin osake Nordic Minesin osake on ollut kaupankäynnin kohteena Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä heinäkuusta 2008 alkaen. Osakkeella on käyty 2. tammikuuta 2012 lähtien kauppaa Tukholman pörssin Mid Cap -listalla. Osakkeen tunnus on NOMI ja ISIN-koodi on SE Nordic Minesin osake noteerattiin hintaan 46,70 SEK (66,25 SEK), mikä vastaa noin 1,713 milj. SEK:n (2,430 milj. SEK) kokonaismarkkina-arvoa. OSAKEKURSSIN KEHITYS SEK Nordic Mines OMX Stockholm Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön toimintaan kohdistuu kaivos- ja malminetsintätoimintaan aina liittyvien riskien lisäksi seuraavia riskejä, joita käsiteltiin yksityiskohtaisesti vuoden 2011 vuosikertomuksen taloudellisia riskejä koskevassa osiossa. Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimpiä riskejä ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Hallitus ja yritysjohto hallitsevat näitä riskejä pyrkimällä aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja sopivin keinoin ehkäisemään edellä mainittuja riskejä. Hallitus pyrkii jatkossakin pitämään yrityksen taloudellisen tilan vahvana. Valuuttariski Kullan hinnat ilmoitetaan dollareina. Tärkeimmän eli Laiva-projektin kulut ovat puolestaan euromääräisiä ja tuloslaskelman tuotot Ruotsin kruunuina. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Osalta valuuttariskeistä suojaudutaan yrityksen hedge-ohjelmalla. Kullan hintariski Myynti aloitettiin tammikuussa 2012, ja se käsittää vain yhden tuotteen, kultaharkot, jotka sisältävät kultaa, kuparia ja hopeaa. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan konsernin voittoon tai tappioon. Katso myös kullan hinnan suojausta koskevat tiedot sivulta 3. Luottoriski Ylimääräiset varat (eli lyhytaikaiset sijoitukset, joita ei sijoiteta toimintaan lyhyellä aikavälillä) sijoitetaan yleensä pankkitalletuksiin hyvämaineisissa pankeissa tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Likviditeettiriski Otetun projektilainan ehtojen mukaisesti on lyhennykset tehtävä vuosineljänneksittäin. Lyhennysaikataulu on vaativa ja vaikuttaa siten Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

7 yhtiön juoksevaan likviditeettiin. Konserni on tällä hetkellä käynnistysvaiheessa ja joutuu sen vuoksi tekemään investointeja. Sisäiset tuotot eivät riitä tällä hetkellä näiden menojen rahoittamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi jatkossakin ulkoista rahoitusta. Korkoriski Yhtiölle myönnetyn luoton korko vaikuttaa konsernin tulokseen ja rahavirtaan. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan korko on vaihtuva. Korkoriskin rajoittamiseksi Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa on tehty puolta lainamäärää koskevat koronvaihtosopimukset, joiden mukaan kiinteä vuotuinen korko on 2,39 prosenttia ja liikkuva osa on sidottu 3 kuukauden euriboriin. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards) sekä Rådet för finansiell rapporteringin (Ruotsin tilinpäätösraportoinnin neuvosto) antamaa konsernitilinpäätöksiä koskevaa täydentävää suositusta RFR 1.3, jossa määrätään, mitä tietoja Ruotsin tilinpäätöslain perusteella tilinpäätöksessä on annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen (Interim Financial Reporting) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR 2.3:n (oikeushenkilöiden tilinpäätökset) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatut. Tulevat taloudelliset katsaukset ja yhtiökokous Yhtiökokous Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen katsaus Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen katsaus Tilinpäätöstiedote Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että tilinpäätöstiedote antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta toiminnasta, asemasta ja tuloksesta sekä sisältää tiedot yhtiöön ja konserniyhtiöihin kohdistuvista merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Uppsalassa 9. toukokuuta 2012 NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Hallituksen puheenjohtaja Tord Cederlund Hallituksen jäsen Bengt Löfkvist Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Hallituksen jäsen Catharina Lagerstam Hallituksen jäsen Kjell Moreborg Hallituksen jäsen Michael Nilsson Toimitusjohtaja Huom! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot luovutettiin julkaistaviksi keskiviikkona 9. toukokuuta Lisätietoja: Michael Nilsson, TJ, puh: +46 (0) , sähköposti: Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

8 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastuskertomus taloudellisten osavuositietojen yleisluontoisesta tarkastuksesta yhteenvetona (osavuosikatsaus), laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain 9 luvun mukaisesti. Johdanto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Nordic Mines AB (publ):n tilinpäätöksen kaudelta 1.tammikuuta 31. maaliskuuta Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on laatia ja esittää taloudelliset osavuositiedot IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän vastuullamme on antaa lausunto näistä osavuositiedoista yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluontoisen tarkastuksen tarkoitus ja laajuus Olemme suorittaneet yleisluonteisen tarkastuksen yleisluonteisesta tarkastusta koskevan standardin (SÖG), 2410 mukaisesti, Taloudellisten osavuositietojen yleisluonteinen tarkastus yrityksen valitsemien tilintarkastajien toimesta. Yleisluonteinen tarkastus koostuu kysymysten esittämisestä ensi kädessä taloudellisista ja vuosikertomuskysymyksistä vastaaville henkilöille, analyyttisen tarkastuksen tekemisestä ja muista yleisluonteisista tarkastustoimenpiteistä. Yleisluonteisessa tarkastuksessa painotetaan eri asioita, ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin ISA ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuuden tasoa, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Päätelmä Tekemämme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole konsernin osalta olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Uppsalassa 9. toukokuuta 2012 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Heléne Ragnarsson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

9 KONSERNIN KOKONAISTULOS Tkr Liite Myyntituotot Myytyjen tavaroiden hankintameno Bruttotulos Myyntikulut Hallintokulut Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Muiden erien kokonaistulos Kassavirran vakuudet *) Jakson valuuttamuuntoerot Muiden erien kokonaistulos jaksolle verojen jälkeen Jakson kokonaistulos Jakson tulos siirrettävissä emoyhtiön osakkaille Kokonaistulos siirrettävissä emoyhtiön osakkaille Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen osakeantia, tuhansia Keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannnin jälkeen, tuhansia Jakson tulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -1,78-0,12-0,72-0,15 Jakson tulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -1,77-0,12-0,71-0,15 Kokonaistulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -2,20-0,12-5,24-0,15 Kokonaistulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -2,19-0,12-5,21-0,15 *) Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 sopimuksen, jolla varmistetaan unssia eli 36 prosenttia Laivan kaivoksen suunnitellusta tuotannosta vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen saakka niin, että kullan keskihinta on euroa unssilta transaktiokulujen jälkeen. Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 puolta lainasummaa koskevan koronvaihtosopimuksen. Koronvaihtosopimuksen kiinteä vuosikorko on 2,39 prosenttia. Vaihtuvakorkoisen osan korko on sidottu 3 kuukauden euriboriin. Kun otetaan huomioon lainanantajan korkomarginaali, tämä vastaa tällä hetkellä 6 prosentin vuosikorkoa alkuperäisen lainan osalta. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

10 KONSERNIN TALOUDELLINEN TILANNE 31 maa 31 maa 31 jou Tkr Liite VARAT Hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rahoitusvarat Hyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus Varastot ja keskeneräiset työt Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset ja käteinen Vaihto-omaisuus yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Pakolliset varaukset 886 Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ MUUTOKSET KONSERNIN OMASSA PÄÄOMASSA Tkr Saldo 1 tammikuuta Kokonaistulos Osakepääoma Muut pääomasijoitukset Tasapainoitettu tulos Oma pääoma yhteensä Jakson tulos Valuuttakurssien erot Jakson kokonaistulos Oma pääoma 31 maaliskuuta Saldo 1 tammikuuta Kokonaistulos Jakson tulos Valuuttakurssien erot Jakson kokonaistulos Maksutapahtumat osakkaiden kanssa Uusanti Osakeannin kulut Maksutapahtumat osakkaiden kanssa yhteensä Oma pääoma 31 maaliskuuta Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

11 KONSERNIN KASSAVIRTA Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa KONSERNIN AVAINLUVUT Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg Neg Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr Vakaavaraisuus, % 29,5 72,7 30,4 92,3 Työntekijöitä keskimäärin Vuosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 10,41 15,81 10,74 15,97 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden, kr 0,11-0,22-1,07 1,10 KONSERNIN AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tam Maa Lok Jou Hei-Syys Huh-Kesä Tam-Maa Lok-Jou Hei-Syys Huh-Kesä Tam-Maa Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg Neg 0,8 Neg Neg Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg Neg 0,9 Neg Neg Neg Neg Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr Vakaavaraisuus, % 29,5 30,4 31,2 61,2 72,7 92,3 84,3 92,4 94,3 Työntekijöiden määrä keskimäärin Vuosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 10,41 10,74 11,11 15,14 15,80 15,97 14,64 14,41 14,59 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden, kr 0,11-3,51 2,53 0,13-0,22 0,06-3,70-1,09 5,90 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

12 KONSERNIN TOIMINNALLINEN SEGMENTTI Tam Maa Tkr 2012 Tuotot ulkoisilta asiakkailta Kullan tuotanto Tuotot yhteensä Segmentin tulos Kullan tuotanto Hallinto Segmentin tulos yhteensä Investoinnit Kullan tuotanto Etsintätoiminta Investoinnit yhteensä EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS Tkr Hallintokulut Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen osakeantia, tuhansia Keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannnin jälkeen Tulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -0,06-0,12 0,05-0,13 Tulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -0,06-0,12 0,05-0,13 EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tam-Maa Lok-Jou Hei-Syys Huh-Kesä Tam-Maa Lok-Jou Tkr Hallintokulut Muut liiketuotot Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen osakeantia, tuhansia Keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannnin jälkeen Tulos osaketta kohden ennen osakeantia, kr -0,06-0,14 0,01 0,30-0,12-0,11 Tulos osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr -0,06-0,14 0,01 0,30-0,12-0,11 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

13 EMOYHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE 31 maa 31 maa 31 jou Tkr VARAT Hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rahoitusvarat Hyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset ja käteinen Vaihto-omaisuus yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Suljetut pankiitalletukset Kiinnitykset Vastuusitoumukset MUUTOKSET EMOYHTIÖN OMASSA PÄÄOMASSA Tkr Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto Tasapainoitettu Omapääoma tulos yhteensä Saldo 1 tammikuuta Uusanti Oaskeannin kulut Jakson tulos Saldo 31 maaliskuuta Saldo 1 tammikuuta Uusanti Oaskeannin kulut Jakson tulos Valuuttakurssien erot 7 7 Saldo 31 maaliskuuta EMOYHTIÖN KASSAVIRTA Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

14 EMOYHTIÖN AVAINLUVUT Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg 0,7 Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg 0,4 Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr Vakaavaraisuus, % 94,0 96,5 96,3 96,3 Työntekijöiden määrä keskimäärin Vuosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 17,49 15,84 16,00 15,99 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden, kr -0,05-0,43-0,91 0,78 LIITE 1 MYYNTITUOTOT Tam-Maa Tam-Maa Koko vuosi Koko vuosi Yhteensä, Tkr Myynti, kulta Myynti, hopea Kullan futuurisuojaus Myyntituotot yhteensä LIITE 2 POISTOT, ALASKIRJAUKSET JA PALAUTUKSET Aineellisten hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset (sekä niiden palautukset) olivat konsernissa tkr (331 tkr) ja emoyhtiössä 113 tkr (204 tkr). Konsernin t kruunun kokonaispoistoista tkr kirjataan myytyjen tavaroiden kuluina, 0 tkr myyntikuluina ja 114 tkr hallintokuluina. LIITE 3 KONSERNIVARAUKSET 31 maa 31 maa 31 jou Summa, Tkr Vuoden alussa Valuuttakurssiero Todellinen arvo, tappio vuoden aikana Vero todellisesta arvosta, tappio vuoden aikana Varaukset yhteensä LIITE 4 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 31 maa 31 maa 31 jou Summa, Tkr Tasapainotetut malminetsintämenot ja mineraalivarannon arviointimenot Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Hankinnat Luokituksen muutokset Valuuttakurssierot Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

15 LIITE 5 AINEELLISET HYÖDYKKEET 31 maa 2012 Rakenn., maa Kaivos- Koneet Keskener. Tuotanto- Aineelliset ja maalaitoks. varat ja rakennuks. laitos hyödykkeet Yhteensä, Tkr irtaimisto yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Hankinnat Luokituksen muutokset Valuuttakurssierot Poistot ja arvonalentumiset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa LIITE 6 RAHOITUSJOHDANNAISET 31 maa 31 maa 31 jou Yhteensä, Tkr Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Johdannaiset yhteensä Johdannaisinstrumentin todellinen kokonaisarvo, joka muodostaa vakuusinstrumentin, luokitellaan hyödykkeisiin tai pitkäaikaisiin velkoihin, jos suojatun instrumentin jäljellä oleva juoksuaika on yli 12 kuukautta, ja vaihto-omaisuuteen tai lyhytaikaisiin velkoihin, jos suojatun position jäljellä oleva juoksuaika on alle 12 kuukautta. Näiden varmistuserien muutokset kirjataan muuhun kokonaistulokseen, jos muutos on toteutunut. Kassavirtasuojauksista ei ole ilmoitettavia puutteita. Kullan hinnan suojaus Sopimus kullan hinnan suojaamisesta tehtiin Sopimuksella Nordic Mines saa kullasta kiinteän unssihinnan jaksolla, joka ulottuu vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Tämä rahoitusväline on metalliswap-sopimus, jolla korjataan toimitusneljänneksen London Bullion Market (LBMA):n mukaista keskimääräinen hinta kiinteäksi hinnaksi euroa/unssi. Jos LBMA:n mukainen hinta alittaa euroa/unssi, Nordic Mines saa pankilta erotuksen. Jos LBMA:n keskimääräinen hinta on korkeampi kuin euroa/unssi, Nordic Mines maksaa erotuksen pankille. Suojatut määrät jakautuvat vuosittain seuraavasti Au (oz): 2012, Q Q Q Yhteensä Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

16 Määritelmät SveMinin mukaan Todetut malmivarat: Todennäköiset malmivarat: Todettu mineraalivaranto: Todennäköinen mineraalivaranto: Mahdollinen mineraalivaranto: Taloudelliset määritelmät Kokonaispääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennusvaikutuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Osakekohtainen oma pääoma Mitatun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuustutkimuksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mitatun ja todennetun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuusselvityksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mineraalivaranto, josta on olemassa niin riittävästi tietoja, että sen geologinen jatkuvuus sekä pitoisuus on voitu vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi mutta jonka geologinen jatkuvuus ja pitoisuus ovat kohtuudella todennettavissa geotieteellisen tulkinnan avulla. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi ja jota koskevat tekniset tiedot perustuvat kohtuullisiin oletuksiin. Tilikauden tulos nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina taseen keskimääräisestä loppusummasta. Tilikauden tulos prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla. Käyttämättä olevien optioiden laimennusvaikutus on laskettu IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Tilikauden nettotulos verojen jälkeen jaettuna tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden määrällä ennen laimennusvaikutusta. Laskelma on tehty IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Yllä esitetyn mukaisesti yhteenlaskettu oma pääoma tilikauden lopussa jaettuna liikkeessä olevien osakkeiden kokonaismäärällä samana ajankohtana. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (16)

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote Neljäs vuosineljännes 2011 Laivan kultakaivoksen ensimmäinen harkko valettiin ja kaivos pääsi täyteen tuotantoon Laitos otettiin asteittain

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012 (Käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012 Kolmas vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 65,6 miljoonaa kruunua (-) mukaan lukien kullan hinnan suojauksen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Käännös NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Toinen vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 82,4 miljoonaa kruunua (-) Liiketulos oli -12,6 miljoonaa kruunua

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 ensimmäinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Kullan keskimääräiseksi hinnaksi varmistettiin

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011 Kolmas vuosineljännes 2011 Kultamalmin louhinta Laivan avolouhoksessa ja rikastamon käyttöönotto alkoivat. Uusi malmiarvio osoittaa

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Puolivuotiskatsaus tammikuu kesäkuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 toinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Laiva- kaivoksen töiden valmistelut jatkuivat

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 204 Ensimmäinen vuosineljännes 204 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 5,6 miljoonaa kruunua (85,4 milj. kruunua). Liiketulos oli 36,9 miljoonaa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Tilinpäätöstiedote 2013 (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) Tilinpäätöstiedote 2013 (käännös) NORDIC MINES AB (publ) Tilinpäätöstiedote 2013 (käännös) Neljäs vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 68,2 miljoonaa kruunua (76,4 milj. kruunua). Tulevan liiketoimintasuunnitelman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin LEHDISTÖTIEDOTE, 23.5.2012 Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin Nordic Mines AB:n hallitus (publ) ( Nordic Mines ) on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen luvalla järjestää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot