NORDIC MINES AB (publ)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ)"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8 miljoonaa kruunua (53,5 milj. kruunua). Jakson tulos verojen jälkeen oli 47,0 miljoonaa kruunua (49,9 miljoonaa kruunua) eli 0,14 kruunua (0,65 kruunua) osaketta kohti. Jakson kokonaistulos oli 19,4 miljoonaa kruunua (107,1 milj. kruunua) eli -0,06 kruunua (1,39 kruunua) osaketta kohti. Rahavarat olivat jakson lopussa yhteensä 44,5 miljoonaa kruunua (vertailukelpoiseksi muutettuna 55,7 milj. kruunua). Investointien määrä oli 6,2 miljoonaa kruunua (26,5 milj. kruunua). Laivan kaivoksen tuottama kultamäärä oli yhteensä 259 kg (257 kg) Nordic Mines haki kaikki konsernin muut kuin lepäävät yhtiöt uudelleenjärjestelyyn, koska tytäryhtiön likviditeetti oli heinäkuun 2013 lopussa rasittunut. Uuudelleenjärjestelyn hakeutumisen jälkeen pankkikonsortio on käyttänyt hallinnollista mahdollisuutta pidättää myydystä kullasta saatuja maksuja ennen niiden siirtoa yhtiön suomalaiselle vapaalle tilille. Tämä lisää riskiä, että maksut muille velkojille, kuten alihankkijoille, viranomaisille ja työntekijöille, voivat viivästyä tai jäädä maksamatta Upsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta konsernin ruotsalaisissa yrityksissä Berne Jansson Eldorado Gold Corporationista lopetti yhtiön hallituksessa omasta toiveestaan, koska hänen työnsä Eldoradossa päättyi. Eldorado ei valitse toista ehdokasta hallitukseen toistaiseksi Stefan Romedahl erosi omasta pyynnöstään hallituksesta aikapulaan vedoten otettuaan vastaan uuden kansainvälisen tehtävän syyskuusta alkaen Oulun käräjäoikeudelle esitettiin selvitysraportti uudelleenjärjestelytöiden jatkamisesta. Vuosineljänneksen aikana Suomessa lomautettiin yhteensä 44 työntekijää, joista 14 henkilöä on irtisanoutunut. Ruotsissa yhteensä 3 työntekijää on sanottu irti. Tammisyyskuu 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 257,1 miljoonaa kruunua (170,7 milj. kruunua). Liiketulos oli 121,9 miljoonaa kruunua (120,1 milj. kruunua). Jakson tulos verojen jälkeen oli 119,2 miljoonaa kruunua (131,3 miljoonaa kruunua) eli 0,37 kruunua (2,64 kruunua) osaketta kohti. Jakson kokonaistulos oli -4,2 miljoonaa kruunua (174,0 milj. kruunua) eli -0,01 kruunua (3,49 kruunua) osaketta kohti. Rahavarat olivat jakson lopussa yhteensä 44,5 miljoonaa kruunua (vertailukelpoiseksi muutettuna 55,7 milj. kruunua). Investointeja tehtiin 42,2 miljoonaa kruunun edestä (75,6 milj. kruunua), nämä sisältävät myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä suoritetun 8,1 miljoonan kruunun ympäristömaksun. Laivan kaivoksen tuottama kultamäärä oli yhteensä 881 kg (647 kg). Tammikuussa 2013 toteutettu 282 miljoonan kruunun merkintäoikeusanti ylimerkittiin eikä takuusitoumuksia tarvinnut käyttää. Huhtikuussa yhtiö lunasti kullan hintaan sidotun termiinisopimuksensa toisen vuosineljänneksen 2013 määrää vastaavalta osuudelta hintaan euroa. Toukokuussa yhtiö lunasti koko jäljellä oleva kullan hintaan sidotun termiinisopimuksen troyunssin määrän jaksolta heinäkuusta 2013 maaliskuuhun 2015 hintaan 1,8 miljoonaa euroa. Merkittäviä tapahtumia jakson päättymisen jälkeen Uppsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta 3 kuukaudella konsernin ruotsalaisissa yhtiöissä. Ruotsin menettely riippuu suomalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, joka esitetään Oulun käräjäoikeudessa Eräs alihankkija on käynnistänyt oikeusprosessin hakeakseen korvausta aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisista saamatta jääneistä toimeksiannoista. Yhtiö on tehnyt kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 miljoonan kruunun varauksen, joka on kirjattu kuluiksi ja ostoveloiksi. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

2 Toimitusjohtajan lausunto tiiviisti marraskuussa 2012 päätetyn toimenpidesuunnitelman mukaisia töitä. Siitä, kun yhtiö hakeutui uudelleenjärjestelyyn , työtä on laajennettu laatimalla uudelleenjärjestelysuunnitelma, jolla pyritään turvaamaan Laivan kaivoksen toiminta tulevaisuudessa. Tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuudessa kannattava tuotanto pienemmillä kultapitoisuuksilla. Lisäksi jatkamme Kaikkiaan kultaa tuotettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana 259 kg, kun tuotanto toisella vuosineljänneksellä oli 343 kg. Heinäkuun lopun jälkeen yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa mahdollistaakseen kustannussäästöt uudelleenjärjestelyn aikana. Tänä aikana rikastamoon saadaan malmi varastoidusta aiemmin louhitusta malmista, jonka kultapitoisuus on alhaisempi varastossa oli tonnia malmia. Tuotannon supistuminen johtuu erityisesti malmivaraston alhaisemmasta kultapitoisuudesta sekä siitä, että yhtiö on toteuttanut vuosineljänneksen aikana kaksi suunniteltua pidempää huoltoseisokkia, yhden noin kuuden vuorokauden mittaisen seisokin heinäkuun alussa ja noin neljän vuorokauden mittaisen syyskuussa. Läpisyöttö rikastamossa on vakiintunut korkeammalle tasolle, mutta käytettävyyteen vaikuttaa vuosineljänneksellä negatiivisesti kaksi pidempää huoltoseisokkia. Myyntituotot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 74,4 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä olivat 97,3 miljoonaa kruunua. Tuottojen väheneminen johtuu tuotannon laskusta sekä kullan hinnan pysymisestä alhaisella tasolla huhtikuuta 2013 edeltäneeseen aikaan verrattuna. Syyskuun viimeisenä päivänä kultaharkkovarasto oli arvoltaan 4,6 miljoonaa kruunua, ja se toimitettiin/myytiin lokakuun alussa. Liiketulos oli 52,8 miljoonaa kruunua, kun se edellisellä neljänneksellä oli 10,1 miljoonaa kruunua. Ero johtuu pääasiassa 23,0 miljoonaa kruunua alhaisemmasta tuotosta ja ylimääräisistä kustannuksista, jotka johtuivat siitä, että yhtiö varasi erään alihankkijan saamatta jääneitä aiemman sopimuksen mukaisia toimeksiantoja 5,5 miljoonalla kruunulla, sekä uudelleenjärjestelyn teknisen ja juridisen avun 13,3 miljoonaa kruunun kustannuksista. Lisäksi valuuttakurssien vaikutukset olivat kolmannella vuosineljänneksellä negatiivisia, kun vaikutukset olivat positiivisia vuoden 2013 toisella neljänneksellä, mistä syntyi nettona 24,1 miljoonan kruunun lisäkustannukset. Liiketulokseen vaikutti kuitenkin myönteisesti yhteensä noin 25 miljoonan kruunun kustannussäästö, joka on saavutettu sillä, että yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa, alentanut tilapäisesti henkilöstökustannuksia sekä siirretystä esimurskausjärjestelmästä saaduista säästöistä Uppsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta ruotsalaisissa yhtiöissä asti. Ruotsin menettely riippuu suomalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, joka esitetään suomalaiselle tuomioistuimelle tojen suhteellisen suuri malmimäärä antaa yritykselle hyvät edellytykset jatkaa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

3 Toiminta kolmannella vuosineljänneksellä 2013 Laivan kaivoksen kullan tuotanto oli toisella vuosineljänneksellä 259 kg, kun se edellisellä neljänneksellä oli 343 kg. Heinäkuussa tuotantomäärä oli 79 kg, elokuussa 87 kg ja syyskuussa 93 kg. Vuoden tuotanto kasvoi 881 kilogrammaan. Hakeuduttuaan heinäkuun alussa uudelleenjärjestelyyn yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa mahdollistaakseen kustannussäästöt järjestelyn ajan. Tänä aikana rikastamon malmi saadaan varastoidusta aiemmin louhitusta malmista, jonka kultapitoisuus on alhaisempi. Kultapitoisuus oli 0,8 grammaa kultaa tonnia kohti kolmannella vuosineljänneksellä, kun se toisella vuosineljänneksellä oli 1,0 grammaa kultaa tonnia kohti. Läpisyöttö eli rikastamon kautta kulkeva tonnimäärä oli edelleen tasaisesti korkeammalla tasolla, mutta huoltoseisokit vaikuttivat siihen negatiivisesti, niin että se oli vuosineljänneksellä tonnia, kun se edeltävällä vuosineljänneksellä oli tonnia. Uusi esimurskausjärjestelmä on asennettu välittömästi malmivaraston ja viidennen syöttölaitteen yhteyteen, josta syöttölaite syöttää malmin rikastamoon. Kustannussäästö on noin 0,9 miljoonaa kruunua kuukaudessa. Käytettävyys eli laitoksen käyntituntien prosenttiosuus vuosineljänneksellä oli 82 %, kun se toisella vuosineljänneksellä oli 86 %. Vähennys johtuu ennen kaikkea kahdesta suunnitellusta pidemmästä huoltoseisokista, joista toinen kesti heinäkuun alussa noin kuusi vuorokautta ja toinen syyskuussa noin neljä vuorokautta. Tavoitteena on käytettävyyden nostaminen yli 90 prosenttiin. Kullan tuotantomäärä oli edelleen vakaa 86 %. Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana yhtiö jatkoi laajamittaisesti kehitystyötä tehden erilaisia testejä ja louhintamenetelmien muutoksia pyrkien näin nostamaan rikastamoon meneviä kultapitoisuuksia. Yhtiö ei kuitenkaan onnistunut kasvattamaan kultapitoisuuksia, jotka pysyivät 1,0 grammassa kultaa tonnia kohti toisella vuosineljänneksellä. Laivan kaivoksen mineraaliesiintymä on osoittanut sellaiseksi, että malmia on vaikea louhia ilman liian suurta hylkykiven osuutta/saantitappioita. Louhinta avolouhoksen eteläosassa käynnistyi vasta kesäkuussa, minkä vuoksi vain pieni määrä malmia ehdittiin saada rikastamoon. Siten on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisia kultapitoisuuksia avolouhoksen eteläosissa voidaan saavuttaa. Jaksolla tammikuusta syyskuuhun 2013 malmia on louhittu tonnia - hylkykivi pois lukien, josta tonnia on prosessoitu rikastamossa varastossa oli tonnia malmia. Vuoden 2012 aikana tuotettiin kaikkiaan 932 kg kultaa. Vuonna 2012 toimitettiin/ myytiin kaikkiaan 843 kg kultaa. Tähän mennessä vuoden 2013 aikana on tuotettu 881 kg kultaa ja 909 kg on toimitettu/myyty. Kolmannen vuosineljänneksen lopulla tuotantovarastossa oli noin 61 kg kultaa, josta valettuja kultaharkkoja oli noin 17 kg, 4,6 miljoonan kruunun arvosta, jotka toimitettiin/myytiin lokakuun alussa. KULLAN TUOTANTO JA MYYNTI Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

4 Kolmannen vuosineljänneksen tulos Myyntituotot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 74,4 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä olivat 97,3 miljoonaa kruunua. Yhtiö on uudelleenjärjestelyyn hakeutumisensa jälkeen rikastanut malmia malmivarastosta, jonka kultapitoisuus on alhaisempi. Tämä on vaikuttanut myyntituottoihin negatiivisesti. Toukokuussa yhtiön lunastama kullan hintaan sidotun termiinin tuotot tuloutuvat spottihintoina toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Koska kullanhinta on edelleen huomattavasti alhaisempi kuin ennen huhtikuuta 2013, tämä vaikuttaa myyntituottoihin negatiivisesti. Tuotantokustannukset kolmannella vuosineljänneksellä 2013 olivat 79,9 miljoonaa kruunua, kun ne edeltävällä vuosineljänneksellä olivat 110,9 miljoonaa kruunua. Alhaisemmat kustannukset johtuvat pääasiassa kustannussäästöistä, jotka saadaan siitä, että yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa ja rikastamo jalostaa aiemmin louhittua varastoitua malmia, tilapäisesti alennetuista henkilöstökuluista sekä siirretyn murskausjärjestelmän tuomista noin 25 miljoonan kruunun säästöistä. Arvioita erityiskustannuksista on päivitetty niin, että tuotantoon liittymättömät noin 9 miljoonaa kruunun kustannukset on siirretty hallinnollisiin kuluihin. Tuotantokustannuksiin on kolmannella vuosineljänneksellä vaikuttanut kuitenkin negatiivisesti ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat 5,5 miljoonan kruunun varauksesta aliurakoitsijalle, saamatta jääneistä toimeksiannoista aiemmin solmitun sopimuksen johdosta. Lisäksi mainittakoon, että tuotantokustannukset vuoden 2013 toisella neljänneksellä olivat korkeat toimenpidesuunnitelman puitteissa tehtyjen parannusten ja suuremman käsittelykapasiteetin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Poistot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 20,4 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä oli 13,9 miljoonaa kruunua. Kasvu johtuu toteutettujen investointihankkeiden päivittämisestä ja aineellisten hyödykkeiden arvostuksesta. Myynti- ja hallintokulut kolmannella vuosineljänneksellä olivat 25,1 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä oli 5,1 miljoonaa kruunua. Kasvu johtuu uudelleenjärjestelyn teknisestä ja oikeudellisesta tuesta syntyneistä13,3 miljoonan kruunun kustannuksista sekä päivitetystä arviosta tuotantoon liittymättömistä erityiskustannuksista noin 9 miljoonan kruunun arvosta, joka on siirretty hallinnollisiin kuluihin. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut muodostuvat valuuttakurssien vaihteluista. Kolmannella vuosineljänneksellä valuuttakurssien nettovaikutus oli negatiivinen 1,7 miljoonaa kruunua,valuutan heikentymisen vuoksi, kun vaikutus toisella vuosineljänneksellä oli positiivinen 22,4 miljoonaa kruunua. Liiketulos oli 52,8 miljoonaa kruunua, kun se edellisellä neljänneksellä oli 10,1 miljoonaa kruunua. Ero johtuu pääasiassa alhaisemmasta tuotosta ja ylimääräisistä kustannuksista, jotka johtuivat siitä, että yhtiö teki kustannusvarauksen yhden alihankkijan saamatta jääneitä aiemman sopimuksen mukaisia toimeksiantoja 5,5 miljoonalla kruunulla sekä uudelleenjärjestelyn teknisen ja juridisen avun aiheuttamista 13,3 miljoonan kruunun kustannuksista. Lisäksi valuuttakurssien vaikutukset olivat kolmannella vuosineljänneksellä negatiivisia, kun ne toisella neljänneksellä olivat positiivisia. Vuosineljänneksen aikana saatiin kuitenkin kustannussäästöjä. Jakson tulos oli 47,0 miljoonaa kruunua, kun se edellisellä neljänneksellä oli 26,6 miljoonaa kruunua. Sitä heikensi pääasiassa liikevoiton pieneneminen. Rahoituskulut laskivat toisen vuosineljänneksen 25,6 miljoonasta kruunusta 9,6 miljoonaan kruunuun kolmannella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä rahoituskulut koostuivat ennenaikaisesti lunastetusta jäljellä olevasta 18,0 miljoonan kruunun kullan hinnan termiinistä ja 7,2 miljoonan kruunun koroista. Kolmannella vuosineljänneksellä rahoituskulut koostuivat pelkästään koroista ja muista rahoituskuluista. Kolmanteen vuosineljännekseen vaikutti myönteisesti myös 15,5 miljoonan kruunun verosaaminen, joka toisella vuosineljänneksellä oli 8,8 miljoonaa kruunua. Tulos tammisyyskuu 2013 Myyntituotot olivat 257,1 miljoonaa kruunua tammikuun ja syyskuun 2013 välisenä aikana, kun ne edeltävän vuoden vastaavalla jaksolla olivat 170,7 miljoonaa kruunua. Kasvu johtui pääasiassa tuotannon kasvusta vuonna 2013 verrattuna vuoden 2012 tuotannon käynnistämisjakson ensimmäisiin kuukausiin. Tuotantokustannukset olivat 300,6 miljoonaa kruunua 2013, kun ne vuoden 2012 vastaavalla jaksolla olivat 213,2 miljoonaa kruunua. Korkeammat kustannukset johtuvat pääasiassa toimenpidesuunnitelman mukaisista kehittämistoimista vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla sekä siitä, että huoltoseisokkien kustannukset on kirjattu kokonaisuudessaan huoltojen ajankohtana eikä jaksotettuna. Koska toiminta rikastamossa alkoi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ensimmäisiä suunniteltuja huoltoseisokkeja, joissa tarvitaan myllyjen kalliita varaosia ja vastaavia, ei ollut ennen vuoden 2012 viimeistä vuosineljännestä. Lisäksi käsittelykapasiteetti oli vuonna 2013 kuin vuonna 2012, mikä on kasvattanut tähän liittyviä kustannuksia. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

5 Liiketulos oli tammikuun ja syyskuun 2013 välisenä aikana 121,9 miljoonaa kruunua, kun se edeltävänä vuonna oli 120,1 miljoonaa kruunua. Vuonna 2013 tuotot kasvoivat, mikä vaikutti tulokseen positiivisesti, samalla kun kustannukset nousivat, mikä vaikutti tulokseen negatiivisesti. Tammikuun ja syyskuun 2013 välisen jakson liiketulos oli 119,2 miljoonaa kruunua, kun se edeltävänä vuona oli 131,3 miljoonaa kruunua. Rahoituskulut laskivat vuonna 2013, kun yhtiö lunasti ennenaikaisesti kullan hintaan sidotun termiinisopimuksen jäljellä olevan määrän vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Kullan määrään ja hintaan sidotut termiinisopimukset Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 termiinisopimuksia aikavälille vuoden 2012 toisesta neljänneksestä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Sopimukset koskivat troy-unssia kultaa keskihintaan euroa (1 458 dollaria) unssilta transaktiokulut mukaan lukien. Koska kullan hinta oli korkeammalla kuin voimassa olevissa termiinisopimuksissa niiden erääntyessä maksettavaksi vuoden 2012 maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa sekä vuoden 2013 maaliskuussa kullan myynnistä saatu tuotto laski yhteensä 73,9 miljoonaa kruunua (alaviite 1). Vähennys eli kustannus on todellisen spottihinnan ja sopimuksen mukaisen termiinihinnan erotus myydyn kullan osalta. Rahoituskustannuksia on saman jakson aikana rasittanut yhteensä 42,4 miljoonan kruunun erotus toteutuneen spottihinnan ja sopimuksen mukaisen termiinihinnan välillä toteutumatta jääneeltä termiinisuojatulta tuotantomäärältä. Koska kullan hinta laski huomattavasti huhtikuussa 2013, yhtiö lunasti ennenaikaisesti kullan hintaan sidotun termiinisopimuksen vuoden 2013 toisella neljänneksellä hintaan euroa. Lisäksi toukokuussa päätettiin lunastaa ennenaikaisesti koko jäljellä oleva kullan hintaan sidottu termiini maaliskuuhun 2015 sovitulta määrältä hintaan 1,8 miljoonaa euroa. Summa vastaa yhteensä 18,0 miljoonaa kruunua. Päätös johtui aiempaan kullan hintaan sidotun termiinin korkeista kustannuksista, sillä se oli liian kallis lunastettavaksi ennenaikaisesti, sekä siitä, että se parantaisi yhtiön asemaa mahdollisen uudelleenrahoitusjärjestelyjen tai oston yhteydessä. Painotettu keskihinta jäljelle jääneille määrille oli euroa/troy-unssi. Toisesta vuosineljänneksestä 2013 alkaen kultatuotot kirjataan spottihintoina. IFRS:n mukaan omassa pääomassa on jäljelle jääneitä vähennyksiä ja ne lisätään kokonaistulokseen sitä mukaan kuin tuotanto jatkuu. Projektilainat Pankkikonsortion Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera kanssa tehtyjen voimassa olevien projektilainasopimusten mukaisesti Nordic Mines on projektin alusta lukien mennessä maksanut niistä yhteensä 21,4 miljoonaa euroa lyhennyksinä ja 6,2 miljoonaa euroa korkoina. Lyhennykset ja korot ovat niin kutsuttuja jäädytettyjä velkoja yrityksen hakeuduttua uudelleenjärjestelyyn. Siten jäljellä olevaa takaisinmaksusuunnitelmaa ei ole muutettu toisen vuosineljänneksen jälkeen. LAINAN JÄLJELLÄ OLEVA TAKAISINMAKSUSUUNNITELMA Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

6 Rahavirta ja taloudellinen asema Toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista tuleva rahavirta oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä yhteensä 4,4 miljoonaa kruunua, kun se vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli 54,5 miljoonaa kruunua. Rahavarat olivat 44,5 miljoonaa kruunua , kun vastaava määrä oli 48,8 miljoonaa kruunua. Yhtiö on jonkin aikaa yrittänyt löytää uutta rahoitusta, strategista yhteistyökumppania tai ostajaa. Koska tässä ei ole onnistuttu ja likviditeetti oli rasittunut toisen vuosineljänneksen lopussa, yhtiön oli pakko hakeutua uudelleenjärjestelyyn kaikkien konsernin muiden kuin lepäävien yritysten osalta Aineettoman omaisuuden arvo 75,2 miljoonaa kruunua koostuu toteutuneista malminetsintäkuluista. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole tarvetta muuttaa kaivosesiintymän arvioitua arvoa. Jakson lopussa konsernin oma pääoma oli 850,9 miljoonaa kruunua, kun se oli 870,3 miljoonaa kruunua. Omavaraisuusaste oli 58,6 prosenttia syyskuussa 2013, kun edellisellä vuosineljänneksellä oli 59,3 prosenttia. Nettovelka oli vakaa noin 364,9 miljoonaa kruunua, kun se oli 363,1 miljoonaa kruunua. Heinäkuun alussa tapahtuneen uudelleenjärjestelyhakemuksen jättämisen jälkeen pankkikonsortio Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera ovat käyttäneet hallinnollista mahdollisuutta pidättää myydystä kullasta saatuja maksuja ennen niiden siirtoa yhtiön suomalaiselle vapaalle tilille. Tämä lisää riskiä, että maksut muille velkojille, kuten alihankkijoille, viranomaisille ja työntekijöille, voivat viivästyä tai jäädä maksamatta. Investoinnit Vuosineljänneksen aikana tehtyjen investointien määrä oli 6,2 miljoonaa kruunua, kun se edeltävällä vuosineljänneksellä oli 9,4 miljoonaa kruunua. Segmenttikohtainen raportointi Konserni on tammikuusta 2013 alkaen luopunut segmenttijaottelusta, koska sillä on vain yksi tuotannossa oleva kaivos Suomessa ja koska malminetsintätoimintaa harjoitetaan tällä hetkellä kustannussäästöjen vuoksi vain rajoitetusti. Konsernin tulosta ja taseita seurataan ja arvioidaan vastaavasti. Työntekijät Henkilöstöä vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 111 henkilöä, kun lukema vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä oli työntekijöitä oli 108, joista kolme määräaikaista kesätyöntekijää, kun työntekijöitä oli 146, joista 25 määräaikaisia kesätyöntekijöitä työntekijöitä oli 119 henkilöä. Ruotsissa työntekijöitä on 7 ja Suomessa 101. Vuosineljänneksen aikana Suomessa lomautettiin yhteensä 44 työntekijää, joista 14 henkilöä on irtisanoutunut. Ruotsissa yhteensä 3 työntekijää on sanottu irti. Kauden aikana ei ole raportoitu vakavista henkilövahingoista, ja indeksi oli urakoitsijat mukaan lukien 27,57 LTIFR (Lost Time Injury Frequency). Malminetsintä Nordic Minesilla on malminetsintälupa viidellä alueella: Suomessa Laivan kaivoksessa, Oltavassa ja Tormuassa sekä Ruotsissa Fjälltunassa ja Vassbossa. Malminetsintätoiminta on ollut vuoden alusta alkaen rajallista kustannussäästöjen vuoksi ja yhtiö keskittyy kasvattamaan Laivan kaivoksen tuotantomäärää. Siksi yhtiön malminetsintägeologit ovat ensimmäisen puolivuotisjakson aikana avustaneet kaivosta geologisella työllä, erityisesti eteläosassa ja avolouhoksen välittömässä läheisyydessä. Heinäkuun alussa jätetyn uudelleenjärjestelyhakemuksen jälkeen suurin osa malminetsintäyksikön työntekijöistä on ollut lomautettuna. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

7 AKTIVOIDUT MALMINETSINTÄKULUT Balans Helår Helår Helår Helår Kv1 Kv2 Kv3 30 Sep Belopp Tkr Laivagruvans närområde Övriga områden Finland Sverige Totalt Notering: Balansen per 30 september 2013 inluderar 140 Mkr, vilken under 2011 omklassif icerades från immateriella prospekterings- och utvärderingstillgångar till materiella tillgångar. Mineraalivarannot ja mineraalivarat Marraskuussa 2012 Keski-Suomessa Raahen kaupungin ulkopuolella sijaitsevan Laivan kaivoksen mineraalivarojen määräarvioita tarkistettiin. Laskelma perustuu alkuperäisiin tutkimuksiin ja kairaustuloksiin, mutta samalla otettiin huomioon sekä entistä tarkempi louhintasuunnitelma että malmi, jonka Nordic Mines on louhinut mennessä. Päivitys julkaistiin Nordic Minesin verkkosivulla Mineralisaation on laskettu ulottuvan keskimäärin 150 metrin syvyyteen maan alle, mutta tähän mennessä kaksinkertaiseen syvyyteen poratut reiät osoittavat esiintymän jatkuvan syvemmälle. Lisäksi esiintymä on avoin kaakon suuntaan. Lukuisista yrityksistä ja louhintamenetelmien muutoksista huolimatta yhtiö ei ole onnistunut riittävästi nostamaan rikastamoon menevän aineksen kultapitoisuutta. Siksi työtä jatketaan kehittämällä uusia mineraalivarantoja ja tekemällä mineraalivaralaskelmia laajemmilla mineraalivyöhykkeillä, mikä tarkoittaa malmivyöhykkeiden suunniteltua alhaisempaa kultapitoisuutta. Työ johtaa myös alhaisempaan malmi-hylkykivisuhteeseen. Tämä tarkoittaa, että hylkykiveä tarvitsee louhia pienempiä määriä vastaavan malmimäärään saamiseksi. Päivitetyt louhinta- ja prosessikustannukset yhdessä malmivyöhykkeiden pienempien kultapitoisuuksien kanssa tulee vaikuttamaan louhittavan malmin määrään. Katso määritelmät kohdasta Määritelmät SveMinin mukaan. Kultamarkkinat ja kullan hinta Kullan hinta on pysytellyt edelleen alhaisella tasolla verrattuna ennen huhtikuuta 2013 vallinneeseen hintatasoon. LBMA:n (London Bullion Market Association) gold fixings -tilastojen mukaan kullan unssihinta vahvistui heinäkuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana dollareina laskettuna 7 prosenttia ja euroina 4 prosenttia. Kullan troy-unssihinnaksi noteerattiin vuosineljänneksen alussa Yhdysvaltain dollaria tai 953 euroa, ja vuosineljänneksen päätteeksi dollaria tai 990 euroa. Vuosineljänneksen korkein noteeraus saatiin 28.8., jolloin kullan hinta oli dollaria tai euroa unssilta. Vuosineljänneksen alhaisin noteeraus saatiin 8.8., jolloin kullan hinta oli dollaria tai 954 euroa unssilta. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

8 Nordic Minesin osake Nordic Minesin osake on ollut kaupankäynnin kohteena Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä heinäkuusta 2008 alkaen osake siirrettiin Tukholman pörssin Mid Cap -listalle, mutta koska osakkeen arvo laski vuoden 2012 aikana, se palautettiin pörssin Small Cap -listalle tammikuussa Osakkeen tunnus on NOMI ja sen ISIN-koodi on SE Nordic Minesin osake noteerattiin 0,16 Ruotsin kruunun arvoiseksi. Vuotta aiemmin noteeraus oli 4,79 kruunua yhtiö hakeutui uudelleenjärjestelyyn, minkä johdosta osakkeen arvo laski huomattavasti päätyen 0,16 kruunuun. Huomautus: Alla olevaa kaaviota on tarkistettu osakkeiden liikkeellelaskun osalta vertailtavuuden vuoksi. Osakkeenomistajat Nordic Minesilla oli noin osakkeenomistajaa. Yhtiön kymmenen suurinta osakasta käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Aktieägare per 30 september 2013 Antal aktier Innehav % CBNY- FIDELITY CANADA CUSTODY ,24% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,89% DEUTSCHE BANK AG LDN- PRIME BROKER, AGE FULL TAX ,69% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,82% ROBUR FÖRSÄKRING ,37% CBLDN- POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C ,72% PROPERTY DYNAMICS AB ,47% UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,09% HANDELSBANKEN LIV ,87% NORDEA BANK FINLAND ABP ,86% ÖVRIGA ,99% Totalt ,00% Lähde: Euroclear Suurin osakkeenomistaja oli Eldorado Gold Corporation, joka omisti kaikkiaan osaketta ja 14,24 prosenttia äänivallasta (CBNY-Fidelity Canada Custody). Osakepääoma Nordic Mines AB:n osakepääoma oli kruunua. Se jakautuu osakkeelle nimellisarvoltaan 1 kruunu osakkeelta. Tammikuussa 2013 toteutettiin merkintäoikeusanti arvoltaan 282 miljoonaa kruunua ennen antikustannuksia ja osakemäärältään osaketta hintaan 1,10 kruunua/osake osakepääoma oli kruunua, mikä jakautui osakkeelle nimellisarvoltaan 1 kruunua. Oman pääoman määrä oli 850,9 miljoonaa kruunua, kun se oli 870,3 miljoonaa kruunua. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

9 Merkittäviä tapahtumia jakson päättymisen jälkeen Upsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta 3 kuukaudella konsernin ruotsalaisissa yrityksissä. Ruotsin menettely riippuu suomalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, joka esitetään Oulun käräjäoikeudessa Yksi alihankkija on käynnistänyt oikeusprosessin hakeakseen korvausta aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisista saamatta jääneistä toimeksiannoista. Yhtiö on tehnyt kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 miljoonan kruunun varauksen, joka on kirjattu kuluiksi ja ostoveloiksi. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Kaivostoimintaan ja malminetsintään yleisesti liittyviä riskien, jotka on kuvattu tarkasti vuoden 2012 vuosikertomuksen riskejä käsittelevässä osassa ja päivätyssä kutsussa merkitsemään Nordic Mines AB:n (publ) osakkeita, lisäksi yhtiöön kohdistuvat myös seuraavat taloudelliset riskit: Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimpiä riskejä ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Hallitus ja yritysjohto hallitsevat näitä pyrkimällä aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja sopivin keinoin ehkäisemään edellä mainittuja riskejä. Valuuttariski Kullan hinta noteerataan Yhdysvaltain dollareina, enemmistö kustannuksista on euroina ja konsernitilinpäätös tehdään Ruotsin kruunuina. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Dollarin vahvistumisella euroon nähden on myönteinen vaikutus. Euron vahvistumisella Ruotsin kruunuun nähden on myönteinen vaikutus myyntiin, mutta negatiivinen vaikutus kustannuksiin. Kullan hintariski Myynti aloitettiin tammikuussa Se käsittää pääasiassa vain yhden tuotteen eli kultaharkot, jotka sisältävät kultaa, hopeaa ja kuparia. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan negatiivisesti konsernin tulokseen. Katso myös kullan hintaan sidottua termiinisopimuksia koskeva kappale. Likviditeettiriski Lyhennysvauhti on nopea ja vaikuttaa siksi yhtiön päivittäiseen likviditeettitilanteeseen. Konsernin toiminta on käynnistysvaiheessa eivätkä sen sisäiset tuotot toistaiseksi riitä menojen kattamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi jatkossakin ulkopuolista rahoitusta. Ylimääräiset varat eli käteisvarat, joita ei lyhyellä aikavälillä investoida yhtiön toimintaan, sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin hyvämaineisissa pankeissa tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Luottoriski Koska kulta on maailmanmarkkinoilla kysytty tuote, yhtiö saa myymästään kullasta maksun heti, kun se on analysoitu, ja siitä voidaan saada maksun ennakkoon. Näin ollen riski on minimaalinen. Pankkikonsortiolla on kuitenkin hallinnollinen mahdollisuus pidättää myydystä kullasta saatuja maksuja ennen siirtoa yhtiön suomalaiselle vapaalle tilille. Korkoriski Korot vaikuttavat negatiivisesti konsernin tulokseen ja kassavirtaan. Kaikissa koroissa on sekä kiinteä vuosikorko että liikkuva osa. Alkuperäisen 53,0 miljoonan euron projektilainan keskimääräinen korko on noin 6 prosenttia, ja laina erääntyy lopullisesti maaliskuussa Keskimääräiseen korkoon sisältyy allekirjoitettu koronvaihtosopimus, niin kutsuttu Interest Swap Transaction, jonka mukainen kiinteä vuosikorko on 2,39 prosenttia ja liikkuva osuus on 3 kuukauden Euribor. Sopimus erääntyy lopullisesti maaliskuussa Korko lasketaan pienenevälle nimellissummalle, joka oli vuoden 2013 alussa noin 8 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa noin 4 miljoonaa euroa. Keskimääräinen korko ennen 7,5 miljoonan euron ja 6,0 miljoonan euron uusia luottojärjestelyjä on noin 10 prosenttia, ja luotot erääntyvät lopullisesti maaliskuussa 2015 ja joulukuussa Jos Euribor-korko nousee, yhtiön korkokustannukset nousevat. Pankkikonsortio veloittaa yhtiöltä lisäksi 2 prosenttiyksikköä lainasta uudelleenjärjestelyn ja likviditeettivajeen vuoksi. Näitä ei makseta toistaiseksi, vaan ne kirjataan menovarauksiin Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

10 Hakeutuminen uudelleenjärjestelyyn Yhtiö hakeutui uudelleenjärjestelyyn Ellei yhtiö pysty esittämään pitkällä tähtäimellä kannattavaa uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, yhtiö on vaarassa ajautua konkurssiin. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards), joita on täydennetty konserneja koskevalla Rådet för finansiell rapporteringin (Ruotsin tilinpäätösraportoinnin neuvosto) suosituksella RFR 1, jossa määritellään, mitä tietoja tilinpäätöksessä on Ruotsin tilinpäätöslain perusteella annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen (Interim Financial Reporting) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR-määräyksen 2 (juridisten henkilöiden kirjanpito) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatut. Tammikuusta 2013 lähtien noudattaa konserni seuraavia uusia tai muuttuneita IFRS sääntöjä: Selvitys koskien selvitystä nettovastaavien ja -utos sisältää vaatimuksia koskien bruttoarvoista niistä taloudellisista sopimuksista jotka on nettokirjattu. ei lisää todellisen kirjanpidollisen arvon käyttöä, ainoastaan antaa ohjastusta siitä mihin sitä käytetään jos sitä vaaditaan tai jos vaaditaan niin onko mahdollista käyttää muita IFRS-vaatimuksia. Tämä käytäntö vaatii myös lisäselvityksen koskien IAS 34, osavuosiraportointiin koskien taloudellisia sopimuksia Tulevat tiedotustilaisuudet Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tuotantoraportti Tilinpäätöstiedote Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tuotantoraportti Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen talouskertomus Vuosikokous Vuoden 2014 toisen neljänneksen tuotantoraportti Vuoden 2014 toisen neljänneksen talouskertomus Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tuotantoraportti Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen talouskertomus Vuoden 2014 neljännen neljänneksen tuotantoraportti Tilinpäätöstiedote Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että osavuosikatsaus antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta toiminnasta, asemasta ja tuloksesta sekä sisältää tiedot yhtiöön ja konserniyhtiöihin kohdistuvista merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Upsalassa NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Hallituksen puheenjohtaja Krister Söderholm Hallituksen jäsen Helve Boman Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Toimitusjohtaja Huom! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot on luovutettu julkaistaviksi klo 8.00 CET. Lisätietoja: Thomas Cederborg, toimitusjohtaja, puh Susanne Andersson, talousjohtaja, puh Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

11 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastajien lausunto taloudellisten osavuositietojen yhteenvetoa (osavuosikatsausta) koskevasta yleisluontoisesta tarkastuksesta on laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain 9 luvun mukaisesti. Johdanto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Nordic Mines AB:n (publ) osavuosikatsauksen jaksolta Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on laatia ja esittää taloudelliset osavuositiedot IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän vastuullamme on antaa lausunto näistä osavuositiedoista yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluontoisen tarkastuksen tarkoitus ja laajuus Olemme suorittaneet yleisluontoisen tarkastuksen yleisluonteisesta tarkastusta koskevan standardin (SÖG) 2410, Taloudellisten osavuositietojen yleisluonteinen tarkastus yrityksen valitseman tilintarkastajan toimesta, mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus koostuu kysymysten esittämisestä ensi kädessä taloudellisista ja vuosikertomuskysymyksistä vastaaville henkilöille, analyyttisen tarkastuksen tekemisestä ja muista yleisluonteisista tarkastustoimenpiteistä. Yleisluonteisessa tarkastuksessa painotetaan eri asioita ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin ISA:n ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuutta, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Päätelmä Tekemämme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole konsernin osalta olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Merkityksellisiä lisätietoja Ilman, että tämä vaikuttaa lausuntoomme, haluamme kiinnittää huomion kappaleeseen Toimitusjohtajan lausunto osavuosikatsauksen toisella sivulla, jossa kerrotaan yhtiön hakeutuneen uudelleenjärjestelyyn. Tämä tilanne sekä muut kappaleessa mainitut olosuhteet tarkoittavat olennaista epävarmuustekijää, joka voi johtaa merkittävään epäilyyn yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa. Upsalassa PricewaterhouseCoopers Martin Johansson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

12 Määritelmät SveMinin mukaan Todetut mineraalivarat Todennäköiset mineraalivarat Mitattu mineraalivaranto: Todennettu mineraalivaranto: Oletettu mineraalivaranto: Käytettävyys Käsittelykapasiteetti Mitatun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuustutkimuksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mitatun ja todennetun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuusselvityksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mineraalivaranto, josta on olemassa niin riittävästi tietoja, että sen geologinen jatkuvuus sekä pitoisuus on voitu vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi, mutta jonka geologinen jatkuvuus ja pitoisuus ovat kohtuudella todennettavissa geotieteellisen tulkinnan avulla. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi ja jota koskevat tekniset tiedot perustuvat kohtuullisiin oletuksiin. Laitoksen käyntituntien prosenttiosuus kuukaudessa. Tavoitteena on yli 90 prosentin käytettävyys. Rikastuslaitoksessa käsiteltävä malmimäärä tonneina tunnissa. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on 250 tonnia malmia tunnissa. Taloudelliset määritelmät Kokonaispääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennusvaikutuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Osakekohtainen oma pääoma Tilikauden tulos nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina taseen keskimääräisestä loppusummasta. Tilikauden tulos prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla. Käyttämättä olevien optioiden laimennusvaikutus on laskettu IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Tilikauden nettotulos verojen jälkeen jaettuna tilikauden aikana liikkeellä olevien osakkeiden määrällä ennen laimennusvaikutusta. Laskelma on tehty IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Yllä esitetyn mukaisesti yhteenlaskettu oma pääoma tilikauden lopussa jaettuna liikkeellä olevien osakkeiden kokonaismäärällä samana ajankohtana. Nettovelka Korolliset velat (korolliset saamiset + kassavarat) Cash cost (USD/troy-unssi) Tuotantokustannukset / Myyty/toimitettu kulta troy-unsseina Kustannukset rikastettua malmitonnia kohti Tuotantokustannukset / Käsittelykapasiteetti, Rikastettu malmi (tonnia) Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

13

14

15

16

17

18

19

20

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) (käännös) NORDIC MINES AB (publ) (käännös) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 203 Ensimmäinen vuosineljännes 203 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 85,4 Mkr (22,6 Mkr), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot