NORDIC MINES AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ)"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8 miljoonaa kruunua (53,5 milj. kruunua). Jakson tulos verojen jälkeen oli 47,0 miljoonaa kruunua (49,9 miljoonaa kruunua) eli 0,14 kruunua (0,65 kruunua) osaketta kohti. Jakson kokonaistulos oli 19,4 miljoonaa kruunua (107,1 milj. kruunua) eli -0,06 kruunua (1,39 kruunua) osaketta kohti. Rahavarat olivat jakson lopussa yhteensä 44,5 miljoonaa kruunua (vertailukelpoiseksi muutettuna 55,7 milj. kruunua). Investointien määrä oli 6,2 miljoonaa kruunua (26,5 milj. kruunua). Laivan kaivoksen tuottama kultamäärä oli yhteensä 259 kg (257 kg) Nordic Mines haki kaikki konsernin muut kuin lepäävät yhtiöt uudelleenjärjestelyyn, koska tytäryhtiön likviditeetti oli heinäkuun 2013 lopussa rasittunut. Uuudelleenjärjestelyn hakeutumisen jälkeen pankkikonsortio on käyttänyt hallinnollista mahdollisuutta pidättää myydystä kullasta saatuja maksuja ennen niiden siirtoa yhtiön suomalaiselle vapaalle tilille. Tämä lisää riskiä, että maksut muille velkojille, kuten alihankkijoille, viranomaisille ja työntekijöille, voivat viivästyä tai jäädä maksamatta Upsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta konsernin ruotsalaisissa yrityksissä Berne Jansson Eldorado Gold Corporationista lopetti yhtiön hallituksessa omasta toiveestaan, koska hänen työnsä Eldoradossa päättyi. Eldorado ei valitse toista ehdokasta hallitukseen toistaiseksi Stefan Romedahl erosi omasta pyynnöstään hallituksesta aikapulaan vedoten otettuaan vastaan uuden kansainvälisen tehtävän syyskuusta alkaen Oulun käräjäoikeudelle esitettiin selvitysraportti uudelleenjärjestelytöiden jatkamisesta. Vuosineljänneksen aikana Suomessa lomautettiin yhteensä 44 työntekijää, joista 14 henkilöä on irtisanoutunut. Ruotsissa yhteensä 3 työntekijää on sanottu irti. Tammisyyskuu 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 257,1 miljoonaa kruunua (170,7 milj. kruunua). Liiketulos oli 121,9 miljoonaa kruunua (120,1 milj. kruunua). Jakson tulos verojen jälkeen oli 119,2 miljoonaa kruunua (131,3 miljoonaa kruunua) eli 0,37 kruunua (2,64 kruunua) osaketta kohti. Jakson kokonaistulos oli -4,2 miljoonaa kruunua (174,0 milj. kruunua) eli -0,01 kruunua (3,49 kruunua) osaketta kohti. Rahavarat olivat jakson lopussa yhteensä 44,5 miljoonaa kruunua (vertailukelpoiseksi muutettuna 55,7 milj. kruunua). Investointeja tehtiin 42,2 miljoonaa kruunun edestä (75,6 milj. kruunua), nämä sisältävät myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä suoritetun 8,1 miljoonan kruunun ympäristömaksun. Laivan kaivoksen tuottama kultamäärä oli yhteensä 881 kg (647 kg). Tammikuussa 2013 toteutettu 282 miljoonan kruunun merkintäoikeusanti ylimerkittiin eikä takuusitoumuksia tarvinnut käyttää. Huhtikuussa yhtiö lunasti kullan hintaan sidotun termiinisopimuksensa toisen vuosineljänneksen 2013 määrää vastaavalta osuudelta hintaan euroa. Toukokuussa yhtiö lunasti koko jäljellä oleva kullan hintaan sidotun termiinisopimuksen troyunssin määrän jaksolta heinäkuusta 2013 maaliskuuhun 2015 hintaan 1,8 miljoonaa euroa. Merkittäviä tapahtumia jakson päättymisen jälkeen Uppsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta 3 kuukaudella konsernin ruotsalaisissa yhtiöissä. Ruotsin menettely riippuu suomalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, joka esitetään Oulun käräjäoikeudessa Eräs alihankkija on käynnistänyt oikeusprosessin hakeakseen korvausta aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisista saamatta jääneistä toimeksiannoista. Yhtiö on tehnyt kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 miljoonan kruunun varauksen, joka on kirjattu kuluiksi ja ostoveloiksi. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

2 Toimitusjohtajan lausunto tiiviisti marraskuussa 2012 päätetyn toimenpidesuunnitelman mukaisia töitä. Siitä, kun yhtiö hakeutui uudelleenjärjestelyyn , työtä on laajennettu laatimalla uudelleenjärjestelysuunnitelma, jolla pyritään turvaamaan Laivan kaivoksen toiminta tulevaisuudessa. Tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuudessa kannattava tuotanto pienemmillä kultapitoisuuksilla. Lisäksi jatkamme Kaikkiaan kultaa tuotettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana 259 kg, kun tuotanto toisella vuosineljänneksellä oli 343 kg. Heinäkuun lopun jälkeen yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa mahdollistaakseen kustannussäästöt uudelleenjärjestelyn aikana. Tänä aikana rikastamoon saadaan malmi varastoidusta aiemmin louhitusta malmista, jonka kultapitoisuus on alhaisempi varastossa oli tonnia malmia. Tuotannon supistuminen johtuu erityisesti malmivaraston alhaisemmasta kultapitoisuudesta sekä siitä, että yhtiö on toteuttanut vuosineljänneksen aikana kaksi suunniteltua pidempää huoltoseisokkia, yhden noin kuuden vuorokauden mittaisen seisokin heinäkuun alussa ja noin neljän vuorokauden mittaisen syyskuussa. Läpisyöttö rikastamossa on vakiintunut korkeammalle tasolle, mutta käytettävyyteen vaikuttaa vuosineljänneksellä negatiivisesti kaksi pidempää huoltoseisokkia. Myyntituotot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 74,4 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä olivat 97,3 miljoonaa kruunua. Tuottojen väheneminen johtuu tuotannon laskusta sekä kullan hinnan pysymisestä alhaisella tasolla huhtikuuta 2013 edeltäneeseen aikaan verrattuna. Syyskuun viimeisenä päivänä kultaharkkovarasto oli arvoltaan 4,6 miljoonaa kruunua, ja se toimitettiin/myytiin lokakuun alussa. Liiketulos oli 52,8 miljoonaa kruunua, kun se edellisellä neljänneksellä oli 10,1 miljoonaa kruunua. Ero johtuu pääasiassa 23,0 miljoonaa kruunua alhaisemmasta tuotosta ja ylimääräisistä kustannuksista, jotka johtuivat siitä, että yhtiö varasi erään alihankkijan saamatta jääneitä aiemman sopimuksen mukaisia toimeksiantoja 5,5 miljoonalla kruunulla, sekä uudelleenjärjestelyn teknisen ja juridisen avun 13,3 miljoonaa kruunun kustannuksista. Lisäksi valuuttakurssien vaikutukset olivat kolmannella vuosineljänneksellä negatiivisia, kun vaikutukset olivat positiivisia vuoden 2013 toisella neljänneksellä, mistä syntyi nettona 24,1 miljoonan kruunun lisäkustannukset. Liiketulokseen vaikutti kuitenkin myönteisesti yhteensä noin 25 miljoonan kruunun kustannussäästö, joka on saavutettu sillä, että yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa, alentanut tilapäisesti henkilöstökustannuksia sekä siirretystä esimurskausjärjestelmästä saaduista säästöistä Uppsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta ruotsalaisissa yhtiöissä asti. Ruotsin menettely riippuu suomalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, joka esitetään suomalaiselle tuomioistuimelle tojen suhteellisen suuri malmimäärä antaa yritykselle hyvät edellytykset jatkaa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

3 Toiminta kolmannella vuosineljänneksellä 2013 Laivan kaivoksen kullan tuotanto oli toisella vuosineljänneksellä 259 kg, kun se edellisellä neljänneksellä oli 343 kg. Heinäkuussa tuotantomäärä oli 79 kg, elokuussa 87 kg ja syyskuussa 93 kg. Vuoden tuotanto kasvoi 881 kilogrammaan. Hakeuduttuaan heinäkuun alussa uudelleenjärjestelyyn yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa mahdollistaakseen kustannussäästöt järjestelyn ajan. Tänä aikana rikastamon malmi saadaan varastoidusta aiemmin louhitusta malmista, jonka kultapitoisuus on alhaisempi. Kultapitoisuus oli 0,8 grammaa kultaa tonnia kohti kolmannella vuosineljänneksellä, kun se toisella vuosineljänneksellä oli 1,0 grammaa kultaa tonnia kohti. Läpisyöttö eli rikastamon kautta kulkeva tonnimäärä oli edelleen tasaisesti korkeammalla tasolla, mutta huoltoseisokit vaikuttivat siihen negatiivisesti, niin että se oli vuosineljänneksellä tonnia, kun se edeltävällä vuosineljänneksellä oli tonnia. Uusi esimurskausjärjestelmä on asennettu välittömästi malmivaraston ja viidennen syöttölaitteen yhteyteen, josta syöttölaite syöttää malmin rikastamoon. Kustannussäästö on noin 0,9 miljoonaa kruunua kuukaudessa. Käytettävyys eli laitoksen käyntituntien prosenttiosuus vuosineljänneksellä oli 82 %, kun se toisella vuosineljänneksellä oli 86 %. Vähennys johtuu ennen kaikkea kahdesta suunnitellusta pidemmästä huoltoseisokista, joista toinen kesti heinäkuun alussa noin kuusi vuorokautta ja toinen syyskuussa noin neljä vuorokautta. Tavoitteena on käytettävyyden nostaminen yli 90 prosenttiin. Kullan tuotantomäärä oli edelleen vakaa 86 %. Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana yhtiö jatkoi laajamittaisesti kehitystyötä tehden erilaisia testejä ja louhintamenetelmien muutoksia pyrkien näin nostamaan rikastamoon meneviä kultapitoisuuksia. Yhtiö ei kuitenkaan onnistunut kasvattamaan kultapitoisuuksia, jotka pysyivät 1,0 grammassa kultaa tonnia kohti toisella vuosineljänneksellä. Laivan kaivoksen mineraaliesiintymä on osoittanut sellaiseksi, että malmia on vaikea louhia ilman liian suurta hylkykiven osuutta/saantitappioita. Louhinta avolouhoksen eteläosassa käynnistyi vasta kesäkuussa, minkä vuoksi vain pieni määrä malmia ehdittiin saada rikastamoon. Siten on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisia kultapitoisuuksia avolouhoksen eteläosissa voidaan saavuttaa. Jaksolla tammikuusta syyskuuhun 2013 malmia on louhittu tonnia - hylkykivi pois lukien, josta tonnia on prosessoitu rikastamossa varastossa oli tonnia malmia. Vuoden 2012 aikana tuotettiin kaikkiaan 932 kg kultaa. Vuonna 2012 toimitettiin/ myytiin kaikkiaan 843 kg kultaa. Tähän mennessä vuoden 2013 aikana on tuotettu 881 kg kultaa ja 909 kg on toimitettu/myyty. Kolmannen vuosineljänneksen lopulla tuotantovarastossa oli noin 61 kg kultaa, josta valettuja kultaharkkoja oli noin 17 kg, 4,6 miljoonan kruunun arvosta, jotka toimitettiin/myytiin lokakuun alussa. KULLAN TUOTANTO JA MYYNTI Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

4 Kolmannen vuosineljänneksen tulos Myyntituotot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 74,4 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä olivat 97,3 miljoonaa kruunua. Yhtiö on uudelleenjärjestelyyn hakeutumisensa jälkeen rikastanut malmia malmivarastosta, jonka kultapitoisuus on alhaisempi. Tämä on vaikuttanut myyntituottoihin negatiivisesti. Toukokuussa yhtiön lunastama kullan hintaan sidotun termiinin tuotot tuloutuvat spottihintoina toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Koska kullanhinta on edelleen huomattavasti alhaisempi kuin ennen huhtikuuta 2013, tämä vaikuttaa myyntituottoihin negatiivisesti. Tuotantokustannukset kolmannella vuosineljänneksellä 2013 olivat 79,9 miljoonaa kruunua, kun ne edeltävällä vuosineljänneksellä olivat 110,9 miljoonaa kruunua. Alhaisemmat kustannukset johtuvat pääasiassa kustannussäästöistä, jotka saadaan siitä, että yhtiö on keskeyttänyt louhinnan kaivoksessa ja rikastamo jalostaa aiemmin louhittua varastoitua malmia, tilapäisesti alennetuista henkilöstökuluista sekä siirretyn murskausjärjestelmän tuomista noin 25 miljoonan kruunun säästöistä. Arvioita erityiskustannuksista on päivitetty niin, että tuotantoon liittymättömät noin 9 miljoonaa kruunun kustannukset on siirretty hallinnollisiin kuluihin. Tuotantokustannuksiin on kolmannella vuosineljänneksellä vaikuttanut kuitenkin negatiivisesti ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat 5,5 miljoonan kruunun varauksesta aliurakoitsijalle, saamatta jääneistä toimeksiannoista aiemmin solmitun sopimuksen johdosta. Lisäksi mainittakoon, että tuotantokustannukset vuoden 2013 toisella neljänneksellä olivat korkeat toimenpidesuunnitelman puitteissa tehtyjen parannusten ja suuremman käsittelykapasiteetin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Poistot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 20,4 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä oli 13,9 miljoonaa kruunua. Kasvu johtuu toteutettujen investointihankkeiden päivittämisestä ja aineellisten hyödykkeiden arvostuksesta. Myynti- ja hallintokulut kolmannella vuosineljänneksellä olivat 25,1 miljoonaa kruunua, kun ne toisella vuosineljänneksellä oli 5,1 miljoonaa kruunua. Kasvu johtuu uudelleenjärjestelyn teknisestä ja oikeudellisesta tuesta syntyneistä13,3 miljoonan kruunun kustannuksista sekä päivitetystä arviosta tuotantoon liittymättömistä erityiskustannuksista noin 9 miljoonan kruunun arvosta, joka on siirretty hallinnollisiin kuluihin. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut muodostuvat valuuttakurssien vaihteluista. Kolmannella vuosineljänneksellä valuuttakurssien nettovaikutus oli negatiivinen 1,7 miljoonaa kruunua,valuutan heikentymisen vuoksi, kun vaikutus toisella vuosineljänneksellä oli positiivinen 22,4 miljoonaa kruunua. Liiketulos oli 52,8 miljoonaa kruunua, kun se edellisellä neljänneksellä oli 10,1 miljoonaa kruunua. Ero johtuu pääasiassa alhaisemmasta tuotosta ja ylimääräisistä kustannuksista, jotka johtuivat siitä, että yhtiö teki kustannusvarauksen yhden alihankkijan saamatta jääneitä aiemman sopimuksen mukaisia toimeksiantoja 5,5 miljoonalla kruunulla sekä uudelleenjärjestelyn teknisen ja juridisen avun aiheuttamista 13,3 miljoonan kruunun kustannuksista. Lisäksi valuuttakurssien vaikutukset olivat kolmannella vuosineljänneksellä negatiivisia, kun ne toisella neljänneksellä olivat positiivisia. Vuosineljänneksen aikana saatiin kuitenkin kustannussäästöjä. Jakson tulos oli 47,0 miljoonaa kruunua, kun se edellisellä neljänneksellä oli 26,6 miljoonaa kruunua. Sitä heikensi pääasiassa liikevoiton pieneneminen. Rahoituskulut laskivat toisen vuosineljänneksen 25,6 miljoonasta kruunusta 9,6 miljoonaan kruunuun kolmannella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä rahoituskulut koostuivat ennenaikaisesti lunastetusta jäljellä olevasta 18,0 miljoonan kruunun kullan hinnan termiinistä ja 7,2 miljoonan kruunun koroista. Kolmannella vuosineljänneksellä rahoituskulut koostuivat pelkästään koroista ja muista rahoituskuluista. Kolmanteen vuosineljännekseen vaikutti myönteisesti myös 15,5 miljoonan kruunun verosaaminen, joka toisella vuosineljänneksellä oli 8,8 miljoonaa kruunua. Tulos tammisyyskuu 2013 Myyntituotot olivat 257,1 miljoonaa kruunua tammikuun ja syyskuun 2013 välisenä aikana, kun ne edeltävän vuoden vastaavalla jaksolla olivat 170,7 miljoonaa kruunua. Kasvu johtui pääasiassa tuotannon kasvusta vuonna 2013 verrattuna vuoden 2012 tuotannon käynnistämisjakson ensimmäisiin kuukausiin. Tuotantokustannukset olivat 300,6 miljoonaa kruunua 2013, kun ne vuoden 2012 vastaavalla jaksolla olivat 213,2 miljoonaa kruunua. Korkeammat kustannukset johtuvat pääasiassa toimenpidesuunnitelman mukaisista kehittämistoimista vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla sekä siitä, että huoltoseisokkien kustannukset on kirjattu kokonaisuudessaan huoltojen ajankohtana eikä jaksotettuna. Koska toiminta rikastamossa alkoi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ensimmäisiä suunniteltuja huoltoseisokkeja, joissa tarvitaan myllyjen kalliita varaosia ja vastaavia, ei ollut ennen vuoden 2012 viimeistä vuosineljännestä. Lisäksi käsittelykapasiteetti oli vuonna 2013 kuin vuonna 2012, mikä on kasvattanut tähän liittyviä kustannuksia. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

5 Liiketulos oli tammikuun ja syyskuun 2013 välisenä aikana 121,9 miljoonaa kruunua, kun se edeltävänä vuonna oli 120,1 miljoonaa kruunua. Vuonna 2013 tuotot kasvoivat, mikä vaikutti tulokseen positiivisesti, samalla kun kustannukset nousivat, mikä vaikutti tulokseen negatiivisesti. Tammikuun ja syyskuun 2013 välisen jakson liiketulos oli 119,2 miljoonaa kruunua, kun se edeltävänä vuona oli 131,3 miljoonaa kruunua. Rahoituskulut laskivat vuonna 2013, kun yhtiö lunasti ennenaikaisesti kullan hintaan sidotun termiinisopimuksen jäljellä olevan määrän vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Kullan määrään ja hintaan sidotut termiinisopimukset Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 termiinisopimuksia aikavälille vuoden 2012 toisesta neljänneksestä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Sopimukset koskivat troy-unssia kultaa keskihintaan euroa (1 458 dollaria) unssilta transaktiokulut mukaan lukien. Koska kullan hinta oli korkeammalla kuin voimassa olevissa termiinisopimuksissa niiden erääntyessä maksettavaksi vuoden 2012 maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa sekä vuoden 2013 maaliskuussa kullan myynnistä saatu tuotto laski yhteensä 73,9 miljoonaa kruunua (alaviite 1). Vähennys eli kustannus on todellisen spottihinnan ja sopimuksen mukaisen termiinihinnan erotus myydyn kullan osalta. Rahoituskustannuksia on saman jakson aikana rasittanut yhteensä 42,4 miljoonan kruunun erotus toteutuneen spottihinnan ja sopimuksen mukaisen termiinihinnan välillä toteutumatta jääneeltä termiinisuojatulta tuotantomäärältä. Koska kullan hinta laski huomattavasti huhtikuussa 2013, yhtiö lunasti ennenaikaisesti kullan hintaan sidotun termiinisopimuksen vuoden 2013 toisella neljänneksellä hintaan euroa. Lisäksi toukokuussa päätettiin lunastaa ennenaikaisesti koko jäljellä oleva kullan hintaan sidottu termiini maaliskuuhun 2015 sovitulta määrältä hintaan 1,8 miljoonaa euroa. Summa vastaa yhteensä 18,0 miljoonaa kruunua. Päätös johtui aiempaan kullan hintaan sidotun termiinin korkeista kustannuksista, sillä se oli liian kallis lunastettavaksi ennenaikaisesti, sekä siitä, että se parantaisi yhtiön asemaa mahdollisen uudelleenrahoitusjärjestelyjen tai oston yhteydessä. Painotettu keskihinta jäljelle jääneille määrille oli euroa/troy-unssi. Toisesta vuosineljänneksestä 2013 alkaen kultatuotot kirjataan spottihintoina. IFRS:n mukaan omassa pääomassa on jäljelle jääneitä vähennyksiä ja ne lisätään kokonaistulokseen sitä mukaan kuin tuotanto jatkuu. Projektilainat Pankkikonsortion Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera kanssa tehtyjen voimassa olevien projektilainasopimusten mukaisesti Nordic Mines on projektin alusta lukien mennessä maksanut niistä yhteensä 21,4 miljoonaa euroa lyhennyksinä ja 6,2 miljoonaa euroa korkoina. Lyhennykset ja korot ovat niin kutsuttuja jäädytettyjä velkoja yrityksen hakeuduttua uudelleenjärjestelyyn. Siten jäljellä olevaa takaisinmaksusuunnitelmaa ei ole muutettu toisen vuosineljänneksen jälkeen. LAINAN JÄLJELLÄ OLEVA TAKAISINMAKSUSUUNNITELMA Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

6 Rahavirta ja taloudellinen asema Toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista tuleva rahavirta oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä yhteensä 4,4 miljoonaa kruunua, kun se vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli 54,5 miljoonaa kruunua. Rahavarat olivat 44,5 miljoonaa kruunua , kun vastaava määrä oli 48,8 miljoonaa kruunua. Yhtiö on jonkin aikaa yrittänyt löytää uutta rahoitusta, strategista yhteistyökumppania tai ostajaa. Koska tässä ei ole onnistuttu ja likviditeetti oli rasittunut toisen vuosineljänneksen lopussa, yhtiön oli pakko hakeutua uudelleenjärjestelyyn kaikkien konsernin muiden kuin lepäävien yritysten osalta Aineettoman omaisuuden arvo 75,2 miljoonaa kruunua koostuu toteutuneista malminetsintäkuluista. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole tarvetta muuttaa kaivosesiintymän arvioitua arvoa. Jakson lopussa konsernin oma pääoma oli 850,9 miljoonaa kruunua, kun se oli 870,3 miljoonaa kruunua. Omavaraisuusaste oli 58,6 prosenttia syyskuussa 2013, kun edellisellä vuosineljänneksellä oli 59,3 prosenttia. Nettovelka oli vakaa noin 364,9 miljoonaa kruunua, kun se oli 363,1 miljoonaa kruunua. Heinäkuun alussa tapahtuneen uudelleenjärjestelyhakemuksen jättämisen jälkeen pankkikonsortio Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera ovat käyttäneet hallinnollista mahdollisuutta pidättää myydystä kullasta saatuja maksuja ennen niiden siirtoa yhtiön suomalaiselle vapaalle tilille. Tämä lisää riskiä, että maksut muille velkojille, kuten alihankkijoille, viranomaisille ja työntekijöille, voivat viivästyä tai jäädä maksamatta. Investoinnit Vuosineljänneksen aikana tehtyjen investointien määrä oli 6,2 miljoonaa kruunua, kun se edeltävällä vuosineljänneksellä oli 9,4 miljoonaa kruunua. Segmenttikohtainen raportointi Konserni on tammikuusta 2013 alkaen luopunut segmenttijaottelusta, koska sillä on vain yksi tuotannossa oleva kaivos Suomessa ja koska malminetsintätoimintaa harjoitetaan tällä hetkellä kustannussäästöjen vuoksi vain rajoitetusti. Konsernin tulosta ja taseita seurataan ja arvioidaan vastaavasti. Työntekijät Henkilöstöä vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 111 henkilöä, kun lukema vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä oli työntekijöitä oli 108, joista kolme määräaikaista kesätyöntekijää, kun työntekijöitä oli 146, joista 25 määräaikaisia kesätyöntekijöitä työntekijöitä oli 119 henkilöä. Ruotsissa työntekijöitä on 7 ja Suomessa 101. Vuosineljänneksen aikana Suomessa lomautettiin yhteensä 44 työntekijää, joista 14 henkilöä on irtisanoutunut. Ruotsissa yhteensä 3 työntekijää on sanottu irti. Kauden aikana ei ole raportoitu vakavista henkilövahingoista, ja indeksi oli urakoitsijat mukaan lukien 27,57 LTIFR (Lost Time Injury Frequency). Malminetsintä Nordic Minesilla on malminetsintälupa viidellä alueella: Suomessa Laivan kaivoksessa, Oltavassa ja Tormuassa sekä Ruotsissa Fjälltunassa ja Vassbossa. Malminetsintätoiminta on ollut vuoden alusta alkaen rajallista kustannussäästöjen vuoksi ja yhtiö keskittyy kasvattamaan Laivan kaivoksen tuotantomäärää. Siksi yhtiön malminetsintägeologit ovat ensimmäisen puolivuotisjakson aikana avustaneet kaivosta geologisella työllä, erityisesti eteläosassa ja avolouhoksen välittömässä läheisyydessä. Heinäkuun alussa jätetyn uudelleenjärjestelyhakemuksen jälkeen suurin osa malminetsintäyksikön työntekijöistä on ollut lomautettuna. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

7 AKTIVOIDUT MALMINETSINTÄKULUT Balans Helår Helår Helår Helår Kv1 Kv2 Kv3 30 Sep Belopp Tkr Laivagruvans närområde Övriga områden Finland Sverige Totalt Notering: Balansen per 30 september 2013 inluderar 140 Mkr, vilken under 2011 omklassif icerades från immateriella prospekterings- och utvärderingstillgångar till materiella tillgångar. Mineraalivarannot ja mineraalivarat Marraskuussa 2012 Keski-Suomessa Raahen kaupungin ulkopuolella sijaitsevan Laivan kaivoksen mineraalivarojen määräarvioita tarkistettiin. Laskelma perustuu alkuperäisiin tutkimuksiin ja kairaustuloksiin, mutta samalla otettiin huomioon sekä entistä tarkempi louhintasuunnitelma että malmi, jonka Nordic Mines on louhinut mennessä. Päivitys julkaistiin Nordic Minesin verkkosivulla Mineralisaation on laskettu ulottuvan keskimäärin 150 metrin syvyyteen maan alle, mutta tähän mennessä kaksinkertaiseen syvyyteen poratut reiät osoittavat esiintymän jatkuvan syvemmälle. Lisäksi esiintymä on avoin kaakon suuntaan. Lukuisista yrityksistä ja louhintamenetelmien muutoksista huolimatta yhtiö ei ole onnistunut riittävästi nostamaan rikastamoon menevän aineksen kultapitoisuutta. Siksi työtä jatketaan kehittämällä uusia mineraalivarantoja ja tekemällä mineraalivaralaskelmia laajemmilla mineraalivyöhykkeillä, mikä tarkoittaa malmivyöhykkeiden suunniteltua alhaisempaa kultapitoisuutta. Työ johtaa myös alhaisempaan malmi-hylkykivisuhteeseen. Tämä tarkoittaa, että hylkykiveä tarvitsee louhia pienempiä määriä vastaavan malmimäärään saamiseksi. Päivitetyt louhinta- ja prosessikustannukset yhdessä malmivyöhykkeiden pienempien kultapitoisuuksien kanssa tulee vaikuttamaan louhittavan malmin määrään. Katso määritelmät kohdasta Määritelmät SveMinin mukaan. Kultamarkkinat ja kullan hinta Kullan hinta on pysytellyt edelleen alhaisella tasolla verrattuna ennen huhtikuuta 2013 vallinneeseen hintatasoon. LBMA:n (London Bullion Market Association) gold fixings -tilastojen mukaan kullan unssihinta vahvistui heinäkuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana dollareina laskettuna 7 prosenttia ja euroina 4 prosenttia. Kullan troy-unssihinnaksi noteerattiin vuosineljänneksen alussa Yhdysvaltain dollaria tai 953 euroa, ja vuosineljänneksen päätteeksi dollaria tai 990 euroa. Vuosineljänneksen korkein noteeraus saatiin 28.8., jolloin kullan hinta oli dollaria tai euroa unssilta. Vuosineljänneksen alhaisin noteeraus saatiin 8.8., jolloin kullan hinta oli dollaria tai 954 euroa unssilta. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

8 Nordic Minesin osake Nordic Minesin osake on ollut kaupankäynnin kohteena Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä heinäkuusta 2008 alkaen osake siirrettiin Tukholman pörssin Mid Cap -listalle, mutta koska osakkeen arvo laski vuoden 2012 aikana, se palautettiin pörssin Small Cap -listalle tammikuussa Osakkeen tunnus on NOMI ja sen ISIN-koodi on SE Nordic Minesin osake noteerattiin 0,16 Ruotsin kruunun arvoiseksi. Vuotta aiemmin noteeraus oli 4,79 kruunua yhtiö hakeutui uudelleenjärjestelyyn, minkä johdosta osakkeen arvo laski huomattavasti päätyen 0,16 kruunuun. Huomautus: Alla olevaa kaaviota on tarkistettu osakkeiden liikkeellelaskun osalta vertailtavuuden vuoksi. Osakkeenomistajat Nordic Minesilla oli noin osakkeenomistajaa. Yhtiön kymmenen suurinta osakasta käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Aktieägare per 30 september 2013 Antal aktier Innehav % CBNY- FIDELITY CANADA CUSTODY ,24% FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,89% DEUTSCHE BANK AG LDN- PRIME BROKER, AGE FULL TAX ,69% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,82% ROBUR FÖRSÄKRING ,37% CBLDN- POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C ,72% PROPERTY DYNAMICS AB ,47% UBS AG CLIENTS ACCOUNT ,09% HANDELSBANKEN LIV ,87% NORDEA BANK FINLAND ABP ,86% ÖVRIGA ,99% Totalt ,00% Lähde: Euroclear Suurin osakkeenomistaja oli Eldorado Gold Corporation, joka omisti kaikkiaan osaketta ja 14,24 prosenttia äänivallasta (CBNY-Fidelity Canada Custody). Osakepääoma Nordic Mines AB:n osakepääoma oli kruunua. Se jakautuu osakkeelle nimellisarvoltaan 1 kruunu osakkeelta. Tammikuussa 2013 toteutettiin merkintäoikeusanti arvoltaan 282 miljoonaa kruunua ennen antikustannuksia ja osakemäärältään osaketta hintaan 1,10 kruunua/osake osakepääoma oli kruunua, mikä jakautui osakkeelle nimellisarvoltaan 1 kruunua. Oman pääoman määrä oli 850,9 miljoonaa kruunua, kun se oli 870,3 miljoonaa kruunua. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

9 Merkittäviä tapahtumia jakson päättymisen jälkeen Upsalan käräjäoikeus päätti uudelleenjärjestelymenettelyjen jatkamisesta 3 kuukaudella konsernin ruotsalaisissa yrityksissä. Ruotsin menettely riippuu suomalaisen tytäryhtiön uudelleenjärjestelysuunnitelmasta, joka esitetään Oulun käräjäoikeudessa Yksi alihankkija on käynnistänyt oikeusprosessin hakeakseen korvausta aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisista saamatta jääneistä toimeksiannoista. Yhtiö on tehnyt kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 miljoonan kruunun varauksen, joka on kirjattu kuluiksi ja ostoveloiksi. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Kaivostoimintaan ja malminetsintään yleisesti liittyviä riskien, jotka on kuvattu tarkasti vuoden 2012 vuosikertomuksen riskejä käsittelevässä osassa ja päivätyssä kutsussa merkitsemään Nordic Mines AB:n (publ) osakkeita, lisäksi yhtiöön kohdistuvat myös seuraavat taloudelliset riskit: Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimpiä riskejä ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Hallitus ja yritysjohto hallitsevat näitä pyrkimällä aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja sopivin keinoin ehkäisemään edellä mainittuja riskejä. Valuuttariski Kullan hinta noteerataan Yhdysvaltain dollareina, enemmistö kustannuksista on euroina ja konsernitilinpäätös tehdään Ruotsin kruunuina. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Dollarin vahvistumisella euroon nähden on myönteinen vaikutus. Euron vahvistumisella Ruotsin kruunuun nähden on myönteinen vaikutus myyntiin, mutta negatiivinen vaikutus kustannuksiin. Kullan hintariski Myynti aloitettiin tammikuussa Se käsittää pääasiassa vain yhden tuotteen eli kultaharkot, jotka sisältävät kultaa, hopeaa ja kuparia. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan negatiivisesti konsernin tulokseen. Katso myös kullan hintaan sidottua termiinisopimuksia koskeva kappale. Likviditeettiriski Lyhennysvauhti on nopea ja vaikuttaa siksi yhtiön päivittäiseen likviditeettitilanteeseen. Konsernin toiminta on käynnistysvaiheessa eivätkä sen sisäiset tuotot toistaiseksi riitä menojen kattamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi jatkossakin ulkopuolista rahoitusta. Ylimääräiset varat eli käteisvarat, joita ei lyhyellä aikavälillä investoida yhtiön toimintaan, sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin hyvämaineisissa pankeissa tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Luottoriski Koska kulta on maailmanmarkkinoilla kysytty tuote, yhtiö saa myymästään kullasta maksun heti, kun se on analysoitu, ja siitä voidaan saada maksun ennakkoon. Näin ollen riski on minimaalinen. Pankkikonsortiolla on kuitenkin hallinnollinen mahdollisuus pidättää myydystä kullasta saatuja maksuja ennen siirtoa yhtiön suomalaiselle vapaalle tilille. Korkoriski Korot vaikuttavat negatiivisesti konsernin tulokseen ja kassavirtaan. Kaikissa koroissa on sekä kiinteä vuosikorko että liikkuva osa. Alkuperäisen 53,0 miljoonan euron projektilainan keskimääräinen korko on noin 6 prosenttia, ja laina erääntyy lopullisesti maaliskuussa Keskimääräiseen korkoon sisältyy allekirjoitettu koronvaihtosopimus, niin kutsuttu Interest Swap Transaction, jonka mukainen kiinteä vuosikorko on 2,39 prosenttia ja liikkuva osuus on 3 kuukauden Euribor. Sopimus erääntyy lopullisesti maaliskuussa Korko lasketaan pienenevälle nimellissummalle, joka oli vuoden 2013 alussa noin 8 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa noin 4 miljoonaa euroa. Keskimääräinen korko ennen 7,5 miljoonan euron ja 6,0 miljoonan euron uusia luottojärjestelyjä on noin 10 prosenttia, ja luotot erääntyvät lopullisesti maaliskuussa 2015 ja joulukuussa Jos Euribor-korko nousee, yhtiön korkokustannukset nousevat. Pankkikonsortio veloittaa yhtiöltä lisäksi 2 prosenttiyksikköä lainasta uudelleenjärjestelyn ja likviditeettivajeen vuoksi. Näitä ei makseta toistaiseksi, vaan ne kirjataan menovarauksiin Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

10 Hakeutuminen uudelleenjärjestelyyn Yhtiö hakeutui uudelleenjärjestelyyn Ellei yhtiö pysty esittämään pitkällä tähtäimellä kannattavaa uudelleenjärjestelysuunnitelmaa, yhtiö on vaarassa ajautua konkurssiin. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards), joita on täydennetty konserneja koskevalla Rådet för finansiell rapporteringin (Ruotsin tilinpäätösraportoinnin neuvosto) suosituksella RFR 1, jossa määritellään, mitä tietoja tilinpäätöksessä on Ruotsin tilinpäätöslain perusteella annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen (Interim Financial Reporting) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR-määräyksen 2 (juridisten henkilöiden kirjanpito) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatut. Tammikuusta 2013 lähtien noudattaa konserni seuraavia uusia tai muuttuneita IFRS sääntöjä: Selvitys koskien selvitystä nettovastaavien ja -utos sisältää vaatimuksia koskien bruttoarvoista niistä taloudellisista sopimuksista jotka on nettokirjattu. ei lisää todellisen kirjanpidollisen arvon käyttöä, ainoastaan antaa ohjastusta siitä mihin sitä käytetään jos sitä vaaditaan tai jos vaaditaan niin onko mahdollista käyttää muita IFRS-vaatimuksia. Tämä käytäntö vaatii myös lisäselvityksen koskien IAS 34, osavuosiraportointiin koskien taloudellisia sopimuksia Tulevat tiedotustilaisuudet Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tuotantoraportti Tilinpäätöstiedote Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tuotantoraportti Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen talouskertomus Vuosikokous Vuoden 2014 toisen neljänneksen tuotantoraportti Vuoden 2014 toisen neljänneksen talouskertomus Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tuotantoraportti Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen talouskertomus Vuoden 2014 neljännen neljänneksen tuotantoraportti Tilinpäätöstiedote Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että osavuosikatsaus antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta toiminnasta, asemasta ja tuloksesta sekä sisältää tiedot yhtiöön ja konserniyhtiöihin kohdistuvista merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Upsalassa NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Hallituksen puheenjohtaja Krister Söderholm Hallituksen jäsen Helve Boman Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Toimitusjohtaja Huom! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot on luovutettu julkaistaviksi klo 8.00 CET. Lisätietoja: Thomas Cederborg, toimitusjohtaja, puh Susanne Andersson, talousjohtaja, puh Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

11 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastajien lausunto taloudellisten osavuositietojen yhteenvetoa (osavuosikatsausta) koskevasta yleisluontoisesta tarkastuksesta on laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain 9 luvun mukaisesti. Johdanto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Nordic Mines AB:n (publ) osavuosikatsauksen jaksolta Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on laatia ja esittää taloudelliset osavuositiedot IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän vastuullamme on antaa lausunto näistä osavuositiedoista yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluontoisen tarkastuksen tarkoitus ja laajuus Olemme suorittaneet yleisluontoisen tarkastuksen yleisluonteisesta tarkastusta koskevan standardin (SÖG) 2410, Taloudellisten osavuositietojen yleisluonteinen tarkastus yrityksen valitseman tilintarkastajan toimesta, mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus koostuu kysymysten esittämisestä ensi kädessä taloudellisista ja vuosikertomuskysymyksistä vastaaville henkilöille, analyyttisen tarkastuksen tekemisestä ja muista yleisluonteisista tarkastustoimenpiteistä. Yleisluonteisessa tarkastuksessa painotetaan eri asioita ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin ISA:n ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuutta, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Päätelmä Tekemämme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole konsernin osalta olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Merkityksellisiä lisätietoja Ilman, että tämä vaikuttaa lausuntoomme, haluamme kiinnittää huomion kappaleeseen Toimitusjohtajan lausunto osavuosikatsauksen toisella sivulla, jossa kerrotaan yhtiön hakeutuneen uudelleenjärjestelyyn. Tämä tilanne sekä muut kappaleessa mainitut olosuhteet tarkoittavat olennaista epävarmuustekijää, joka voi johtaa merkittävään epäilyyn yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa. Upsalassa PricewaterhouseCoopers Martin Johansson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

12 Määritelmät SveMinin mukaan Todetut mineraalivarat Todennäköiset mineraalivarat Mitattu mineraalivaranto: Todennettu mineraalivaranto: Oletettu mineraalivaranto: Käytettävyys Käsittelykapasiteetti Mitatun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuustutkimuksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mitatun ja todennetun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuusselvityksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mineraalivaranto, josta on olemassa niin riittävästi tietoja, että sen geologinen jatkuvuus sekä pitoisuus on voitu vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi, mutta jonka geologinen jatkuvuus ja pitoisuus ovat kohtuudella todennettavissa geotieteellisen tulkinnan avulla. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi ja jota koskevat tekniset tiedot perustuvat kohtuullisiin oletuksiin. Laitoksen käyntituntien prosenttiosuus kuukaudessa. Tavoitteena on yli 90 prosentin käytettävyys. Rikastuslaitoksessa käsiteltävä malmimäärä tonneina tunnissa. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on 250 tonnia malmia tunnissa. Taloudelliset määritelmät Kokonaispääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennusvaikutuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Osakekohtainen oma pääoma Tilikauden tulos nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina taseen keskimääräisestä loppusummasta. Tilikauden tulos prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla. Käyttämättä olevien optioiden laimennusvaikutus on laskettu IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Tilikauden nettotulos verojen jälkeen jaettuna tilikauden aikana liikkeellä olevien osakkeiden määrällä ennen laimennusvaikutusta. Laskelma on tehty IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Yllä esitetyn mukaisesti yhteenlaskettu oma pääoma tilikauden lopussa jaettuna liikkeellä olevien osakkeiden kokonaismäärällä samana ajankohtana. Nettovelka Korolliset velat (korolliset saamiset + kassavarat) Cash cost (USD/troy-unssi) Tuotantokustannukset / Myyty/toimitettu kulta troy-unsseina Kustannukset rikastettua malmitonnia kohti Tuotantokustannukset / Käsittelykapasiteetti, Rikastettu malmi (tonnia) Nordic Mines Osavuosikatsaus tammisyyskuu (21)

13

14

15

16

17

18

19

20

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Tilinpäätöstiedote 2013 (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) Tilinpäätöstiedote 2013 (käännös) NORDIC MINES AB (publ) Tilinpäätöstiedote 2013 (käännös) Neljäs vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 68,2 miljoonaa kruunua (76,4 milj. kruunua). Tulevan liiketoimintasuunnitelman

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012 (Käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012 Kolmas vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 65,6 miljoonaa kruunua (-) mukaan lukien kullan hinnan suojauksen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Käännös NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Toinen vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 82,4 miljoonaa kruunua (-) Liiketulos oli -12,6 miljoonaa kruunua

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 204 Ensimmäinen vuosineljännes 204 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 5,6 miljoonaa kruunua (85,4 milj. kruunua). Liiketulos oli 36,9 miljoonaa

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Vuoden 2011 tilinpäätöstiedote Neljäs vuosineljännes 2011 Laivan kultakaivoksen ensimmäinen harkko valettiin ja kaivos pääsi täyteen tuotantoon Laitos otettiin asteittain

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 ensimmäinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Kullan keskimääräiseksi hinnaksi varmistettiin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Puolivuotiskatsaus tammikuu kesäkuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 toinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Laiva- kaivoksen töiden valmistelut jatkuivat

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011 Kolmas vuosineljännes 2011 Kultamalmin louhinta Laivan avolouhoksessa ja rikastamon käyttöönotto alkoivat. Uusi malmiarvio osoittaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) (käännös) NORDIC MINES AB (publ) (käännös) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 203 Ensimmäinen vuosineljännes 203 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 85,4 Mkr (22,6 Mkr), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Sisältö 1. Talentumin Q3/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q3/2013 Talentumin Q3/2013 Talentumin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kolmannella

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 19.5% edellisvuodesta ollen EUR 37.4m (EUR 31.3m Q2/215). Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot