NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012"

Transkriptio

1 (Käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012 Kolmas vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 65,6 miljoonaa kruunua (-) mukaan lukien kullan hinnan suojauksen negatiivinen vaikutus -20,9 milj.kr. Liiketulos oli -53,5 miljoonaa kruunua (-2,4 milj. kr). mukaan lukien negatiiviset valuuttakurssin muutokset -20,6 milj.kr. Jakson tulos verojen jälkeen oli -49,9 miljoonaa kruunua (-2,3 milj. kr-), mikä vastaa -0,65 kruunua (-0,06 kr.) osaketta kohti. Jakson kokonaistulos oli -107,1 miljoonaa kruunua (-142,3 milj. kr.) eli -1,39 kruunua (-4,08 kr.) osaketta kohti. Rahavarat olivat jakson lopussa yhteensä 104,7 miljoonaa kruunua (134,1 milj. kr.), mukaan lukien virheellinen kassaanmaksu 49 milj.kr. Investointien kokonaismäärä oli 26,5 miljoonaa kruunua (204,9 milj. kr.). Yhteensä Laivan kaivoksella tuotettiin 257 kiloa kultaa (-). Heinäkuussa toteutettiin 236 miljoonan kruunun merkintäoikeusanti, joka ylimerkittiin, joten takuusitoumuksia ei tarvittu ottaa käyttöön. Elokuussa järjestettiin 40,5 miljoonan kruunun suunnattu uusanti Eldorado Gold Corporationille (Eldorado). Hallituksen jäsenet Catharina Lagerstam ja Tord Cederlund erosivat hallituksesta omasta pyynnöstään. Paul N. Wright, Eldorado toimitusjohtaja, valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tammikuu syyskuu 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 170,7 miljoonaa kruunua (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksen negatiivinen vaikutus -44,3 milj.kr. Liiketulos oli -120,1 miljoonaa kruunua (-1 milj. kr.), mukaan lukien kullan hinnan suojauksen negatiivinen vaikutus -21,1 milj.kr. Jakson tulos verojen jälkeen oli -131,3 miljoonaa kruunua (-2,1 milj. kr-), eli -2,64 kruunua (-0,06 kr.) osaketta kohti. Jakson kokonaistulos oli -174,0 miljoonaa kruunua (-169,9 milj. kr-) eli -3,49 kruunua (-4,86 kr.) osaketta kohti. Kullan tuotanto kasvoi 646 kiloon (-). Uusien laskelmien mukaan Laivan kaivoksen malmivarat ovat neljä miljoonaa tonnia aiempaa suuremmat, mikä vastaa kahden vuoden lisätoiminta-aikaa. Maaliskuussa toteutettiin suunnattu noin 89 miljoonan kruunun uusanti. Kesäkuussa järjestettiin 15 miljoonan kruunun suunnattu uusanti Eldoradolle, josta tuli yhtiön teollinen omistaja. Merkittäviä tapahtumia jakson päättymisen jälkeen Lokakuussa kullan tuotanto oli 87 kiloa (-). Laivan kaivoksen putkilinja valmistui ja Nordic Mines sai luvan aloittaa ylijäämäveden laskemisen putkilinjastoa pitkin Itämereen. Susanne Andersson valittiin uudeksi talousjohtajaksi. Nordic Mines lyhyesti Nordic Mines on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia esikuvana ympäristön huomioimisessa. Laivan kaivos aloitti Suomessa kullan tuotannon vuoden 2011 lopussa. Alueen kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Malmivarojen määrä on 16,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,6 grammaa tonnissa. Malmia etsitään Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines on perustettu kesäkuussa 2005, ja konsernin oma pääoma oli 555,9 miljoonaa kruunua. Konsernissa on nykyään 120 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Uppsalassa. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa Tukholman Nasdaq OMX -pörssin Mid Cap -listalla. Lisätietoja yrityksestä ja sen toiminnasta on verkkosivustollamme osoitteessa Nordic Mines AB (publ) Org nr Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala Puh

2 Toimitusjohtajan lausunto: Intensiivisellä työllä täyteen tuotantokapasiteettiin Kolmatta vuosineljännestä leimasi edelleen intensiivinen työ Laivan kaivoksen tuotannon lisäämiseksi. Sekä louhintatahti että rikastamon läpisyöttö kasvoivat. Pari pidempää käyttökatkosta elokuussa ja syyskuussa, muun muassa hyvin voimakkaan sateen ja pastalaitoksen häiriöiden vuoksi, vaikuttivat negatiivisesti rikastamon käyttöaikaan ja siten myös tuotantoon. Kolmannella vuosineljänneksellä tuotettiin yhteensä 257 kiloa kultaa. Käyttöhäiriöt vaikuttivat rikastuslaitoksen käytettävyyteen myös jakson loputtua, lokakuussa, jolloin kullan tuotanto oli 87 kiloa. Yksittäisinä päivinä tuotanto nousi jopa yli viiteen kiloon, mikä on ollut yksi Laivan kaivoksen osatavoitteista. Tavoitteena on lisätä tuotantoa parantamalla käytettävyyttä. Lokakuun lopussa ja marraskuun alussa tuotanto on jatkunut häiriöittä niin, että rikastamon käytettävyys on ollut 95 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä nettomyyntituotot olivat 65,6 miljoonaa kruunua, mikä on noin 16,8 miljoonaa kruunua vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä vertailukelpoisesta kullantuotannosta huolimatta. Tämä johtuu siitä, että kultaa oli enemmän varastossa syyskuun päättyessä kuin heinäkuun lopussa sekä suuremmista kullanhinnan termiinisuojausten kustannuksista. Myös vahva Ruotsin kruunun kurssi vaikutti tuottoihin negatiivisesti. Tuotantokustannukset kasvoivat edeltäviin vuosineljänneksiin verrattuna, koska vuosineljännes käsittää kuluja myös aikaisemmilta vuosineljänneksiltä sekä sen vuoksi, että olemme lisänneet suunnitellusti malmin ja sivukiven louhintatahtia. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen -53,5 miljoonaa kruunua, edeltävänä vuosineljänneksellä -12,6 miljoonaa kruunua, vaikutti negatiivisesti alhaisempi bruttotulos sekä operationaaliset toteutumatta jääneet valuuttakurssitappiot -21,4 miljoonaa kruunua konsernin yhtiöiden välillä, koska Ruotsin kruunu oli vahva euroon nähden. Jakson tulokseen -49,9 miljoonaa kruunua, edeltävänä vuosineljänneksellä -18,5 milj.kr., vaikuttivat negatiivisesti myös kullan tulevista hinnansuojauksista johtuvat tappiot -11,5 milj. kruunua ja myös verovelan 26,7 miljoonaa kruunua myönteinen vaikutus. Kun ilmoitetut luvut oikaistaan toteutumatta jääneillä valuuttavaikutuksilla, tulevalla kullan tulevista hinnansuojauksista johtuvilla tappioilla sekä jaksotuksilla, tulos on täysin vertailukelpoinen aiempien vuosineljännesten kanssa. Heinäkuussa järjestettiin Nordic Minesin osakkeenomistajille 236 miljoonan kruunun merkintäoikeusanti, jota käytettiin pääasiassa lainojen lyhennyksiin ja yhtiön käyttöpääoman kasvattamiseen. Syyskuun lopussa likvidit varat olivat 104,7 milj. kruunua, mukaan lukien virheellinen kassaanmaksu 49 milj. kruunua. Elokuussa toteutettiin suunnattu uusanti kanadalaiselle kaivosalan yritykselle Eldoradolle, joka on nyt Nordic Minesin suurin omistaja. Elokuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa Eldoradon toimitusjohtaja Paul N. Wright valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. 70,5 miljoonan kruunun taloudellisen tuoton lisäksi Eldorado tuo yhtiöön teknistä osaamista. Viitaten yhtiön kehitykseen kolmannen vuosineljänneksen aikana hallitus laatii parhaillaan pitkälle edennyttä toimenpideohjelmaa vahvistaakseen yhtiötä rahoituksellisesti ja operationaalisesti. AVAINLUKUJEN YHTEENVETO Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

3 Toiminta kolmannella vuosineljänneksellä 2012 Laivan kaivoksen kullan tuotanto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 257 kiloon. Kuukausittain tuotetun kullan määrät on esitetty oheisessa taulukossa. Kullan kokonaistuotanto oli vuosineljänneksellä arvioitua vähäisempää. Huolto- ja käyttökatkokset vaikuttivat käytettävyyteen ja siten rikastamon kokonaiskapasiteettiin. Täydellä tuotantokapasiteetilla käytettävyyden (eli kuinka monta prosenttia kuukausittaisista tunneista laitos on ollut käytössä) lasketaan olevan reilut 90 prosenttia. Käytettävyys oli keskimäärin 77 prosenttia vuosineljänneksen aikana. Heinäkuussa rikastamo jouduttiin pysäyttämään useaan otteeseen laitoksessa tehtyjen säätöjen vuoksi ja esimerkiksi elokuussa rikastamo pysäytettiin neljäksi päiväksi erittäin voimakkaiden sateiden vuoksi. Alhaisempi kullantuotanto syyskuussa johtui pääasiassa toistuvista pastalaitoksen käyttöhäiriöistä. Vuosineljänneksen saanti oli keskimäärin 86 prosenttia ja myllyjen käytettävyys, eli tonnien määrä tunnissa, nousi prosenttiin suunnitellusta kapasiteetista. Prosessiin menevä kultapitoisuus vaihteli 1,1 1,3 gramman välillä tonnia kohden kolmannella vuosineljänneksellä. Prosessiin menevä kultapitoisuus oli laskettua alhaisempi johtuen suuresta sivukiven osuudesta. Heinäkuun 8. päivänä pieni määrä pastaa vuoti ojaan Laivan kaivoksen pasta-alueella. Yhtiön henkilöstö havaitsi vuodon ja ilmoitti siitä asianmukaisesti viranomaisille. Otettujen näytteiden perusteella vaikutukset alueen vesistöön eivät ole olleet mainittavia. Toiminta tammi syyskuussa 2012 Yhteensä kultaa tuotettiin 646 kiloa vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Tuotannon alun myöhästyminen, ongelmat rikastamon käyttöönotossa sekä tuotannon kasvattamisessa aiheuttivat sen, että laitoksen tuotanto ei saavuttanut kaudelle asetettuja tavoitteita. Laitoksen tuotantotavoite on 250 tonnia malmia tunnissa. Rikastamon osien toimitusviiveet ja vaihdot aiheuttivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä useita tuotantokatkoksia. Myös myllyjen säätö, joka on monimutkainen prosessi, kesti odotettua kauemmin. Malmin louhinta on myös haitannut tuotantoa. Sivukiven osuus on ollut aluksi arvioitua suurempi. Louhinnan optimointitoimenpiteet ovat vähentäneet sivukiven osuutta jatkuvasti kauden aikana. Helmikuun puoliväliin asti kaikki tuotanto perustui matalapitoiseen CIL-prosessiin. Helmikuun loppupuolella otettiin käyttöön myös korkeapitoinen CIL-prosessi, mikä näkyy kullan tuotannon kasvuna. Nordic Mines sai toisen vuosineljänneksen aikana Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta aiemmin hakemansa luvan johtaa ylijäämävettä vesialtaasta rakennusvaiheessa käytetyn väliaikaisen purkukanavan kautta. Väliaikaista lupaa ei kuitenkaan tarvittu, koska Laivan kaivoksen pysyvä putkilinja valmistui lokakuussa. Suomen viranomaiset tarkastivat ja hyväksyivät putkilinjan, jonka jälkeen se otettiin käyttöön, jakson päättymisen jälkeen. Taloudellinen tulos Nettomyyntituotot jaksolla tammi syyskuu 2012 olivat 170,7 miljoonaa kruunua (-). Myydyistä tuotteista aiheutuneet kustannukset olivat 250,4 (-) miljoonaa kruunua ja liiketulos -120,1 (-1) miljoonaa kruunua. Jakson tammi syyskuu 2012 tulos oli rahoituserien jälkeen -184,0 miljoonaa kruunua edellisvuoden vastaavan jakson -3,0 miljoonaan kruunuun verrattuna. Hallintokulut olivat 12,5 miljoonaa kruunua (9,8 milj. kr.). Suurimpia kulueriä olivat Laivan kaivoksen tulevaan hallintoon, toimistoon ja sen toimintaan sekä Laiva-hankkeen rahoitusta koskevaan taloudelliseen ja oikeudelliseen konsultointiin liittyvät kustannukset. Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 termiinisopimukset kaudelle, joka alkaa vuoden 2012 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Sopimukset käsittävät unssia kultaa keskimäärin euron (1458 dollarin) hintaan unssia kohden transaktiokulut mukaan lukien. Koska kullan hinta oli korkeampi kuin voimassa olevat termiinisopimukset ensimmäisten termiinien erääntyessä maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa, on kullan myynti vähentynyt 5,0 miljoonaa euroa todellisen spottihinnan ja sovitun termiinihinnan välinen ero huomioon ottaen. Käyttämättä olevien termiinisopimusten arvostus vallitsevaan markkinahintaan vaikuttaa negatiivisesti tulokseen 44,2 milj. kruunun (168 milj. kruunun) verran. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

4 Jakson tammikuu syyskuu 2012 tulos verojen jälkeen oli -131,3 miljoonaa kruunua (-2,1 milj. kr.). Jakson osakekohtainen tulos ennen laimennusvaikutusta oli -2,64 kruunua (-0,06 kr.) ja sen jälkeen -2,64 kruunua (-0,06 kr.). Pankkikonsortion Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera kanssa tehtyjen voimassa olevien projektilainasopimusten mukaisesti Nordic Mines on yhdeksän kuukauden jakson aikana maksanut yhteensä lyhennyksiä 17,0 miljoonaa euroa ja korkoja 3,2 miljoonaa euroa. Nordic Mines ilmoittaa taseessaan laskennallisia verosaamisia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Laskennalliset verosaamiset olivat yhteensä 146,6 miljoonaa kruunua (81,4 milj. kr.). Malminetsintä Nordic Mines harjoittaa jatkuvasti järjestelmällistä malminetsintää uusien esiintymien löytämiseksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä malminetsintälupa viidelle alueelle: Suomessa Laivan kaivos, Oltava ja Tormua sekä Ruotsissa Fjälltuna ja Vassbo. Malminetsinnän tavoitteena on lisätä malmivaroja Laivan kaivoksen ympäristössä ja etenkin avolouhoksen eteläosissa ja sen välittömässä läheisyydessä. Kolmannen vuosineljänneksen aikana malminetsintää harjoitettiin rajoitetusti. Elokuussa aloitettiin uudet kairaukset Laivan ympäristössä. MALMINETSINNÄN KULUT MINERAALIVARANNOT JA MALMIVARAT Määritelmät on esitetty sivulla 17. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

5 Mineraalivarannot ja malmivarat Raahen lähistöllä sijaitsevan Laivan kaivoksen kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Laivan kaivoksen alueella vuonna 2011 tehtyihin kairauksiin perustuva päivitetty laskelma mineraalivarannoista ja malmivaroista julkistettiin toukokuussa Tämän arvion mukaan todetut ja todennäköiset malmivarat eli louhintasuunnitelmaan sisältyvän malmin määrä on 16,9 miljoonaa tonnia. Koska malmin kultapitoisuus tonnia kohden on keskimäärin 1,60 grammaa, tämä vastaa kiloa kultaa. Tämä on 4 miljoonaa tonnia enemmän kuin aiemmassa laskelmassa, jossa malmivarojen määräksi oli arvioitu 12,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuudeksi 1,85 grammaa tonnissa. Suuremmat malmivarat vastaavat kahden vuoden lisätuotantoa täydellä tuotantokapasiteetilla. Ilmoitettujen malmivarojen lisäksi on muita todettuja ja mahdollisia mineraalivarantoja, joiden määrä on 7,2 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen pitoisuus 1,89 grammaa tonnissa. Ilmoitetut malmivarat perustuvat kullan 750 euron unssihintaan, joka on noin 40 prosenttia nykytasoa alempi. Kullan hinnan nousu ja kasvaneet tuotantokustannukset sekä louhintatekniset seikat, joiden vuoksi malmirajat ovat muuttuneet, ovat laskeneet keskimääräisiä pitoisuuksia jonkin verran. Kultamarkkinat ja kullan hinta Oltuaan ensimmäisen puolivuotisjakson ajan suhteellisen vakaa kullan dollarihinta on noussut 11,1 prosenttia ja eurohinta 10,1 prosenttia kolmannen vuosineljänneksen aikana. Syyskuun 30. päivänä 2012 kullan hinnaksi noteerattiin dollaria unssilta ja 1 374,6 euroa unssilta. Vuodenvaihteesta 2011/2012 dollarihinta on noussut 12,8 prosenttia ja eurohinta 12,9 prosenttia. Vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen verrattuna hinta on noussut 9,6 prosenttia ja 14,1 prosenttia. Nordic Minesille eurohinta on tärkein, sillä yrityksen pääasialliset tuotot ja kustannukset ovat euromääräisiä. KULLANHINNAN KEHITYS Hallitus Hallituksen jäsenet Catharina Lagerstam ja Tord Cederlund ilmoittivat jättävänsä Nordic Minesin hallituksen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15. elokuuta valittiin Paul N. Wright uudeksi hallituksen jäseneksi seuraavaan varsinaiseen vuosikokoukseen asti. Paul N. Wright on toiminut vuodesta 1999 kanadalaisen kaivosyhtiön Eldoradon toimitusjohtajana ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus kultakaivosten kehittämisestä ja toiminnasta ympäri maailmaa. Merkittäviä tapahtumia jakson päättymisen jälkeen Lokakuussa Laivan kaivos tuotti 87 kg kultaa. Kaivoksen ylijäämävesien vakituinen purkujärjestelmä (putkilinja) on otettu käyttöön. Ylijäämäveden pitoisuudet ovat merkittävästi pienempiä kuin ympäristöluvan määräyksissä edellytetyt raja-arvot ja kaivos sai luvan aloittaa ylijäämäveden johtamisen putkilinjan kautta Itämereen. Susanne Andersson valittiin marraskuussa Nordic Mines AB:n uudeksi talousjohtajaksi ja hän tulee kuulumaan yhtiön johtoryhmään. Susanne Anderssonilla on 15 vuoden kansainvälinen kokemus erilaisista talous- ja johtotehtävistä televiestintäpuolelta ja hän tulee yhtiöömme Ericssonilta. Nykyinen talousjohtaja, Göran Gustafsson, siirtyy Nordic Minesilla Senior Advisorin tehtäviin. Muita taloudellisia tietoja Rahavirta ja taloudellinen asema Toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista tuleva rahavirta oli vuoden 2012 jaksolla tammi syyskuu -66,1 miljoonaa kruunua, kun se samalla jaksolla vuotta aiemmin oli 76,8 miljoonaa kruunua. Konsernin oma pääoma jakson lopussa oli 559,9 miljoonaa kruunua (389,5 milj. kr.) ja omavaraisuusaste 39,5 prosenttia (31,2 prosenttia). Rahavarat olivat 104,7 miljoonaa kruunua (134,1 milj. kr.), mukaan lukien virheellinen kassaanmaksu 49 milj.kr. Heinäkuussa toteutettiin merkintäoikeusanti, joka tuotti yhtiölle 236 miljoonaa kruunua ennen liikkeeseenlaskukustannuksia. Elokuussa toteutettiin suunnattu uusanti Eldoradolle, joka tuotti yhtiölle 40,5 miljoonaa kruunua ennen liikkeeseenlaskukustannuksia. Segmenttikohtainen raportointi Toiminta jakautuu seuraaviin segmentteihin: kullantuotanto, Laivan kaivos malminetsintä hallinto. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

6 Segmenttikohtaiset raportit ovat sivulla 13. Investoinnit Yhdeksän kuukauden jaksolla tehtyjen investointien määrä oli 81,0 miljoonaa kruunua, kun vuoden 2011 vastaavana aikana investoinnit olivat 440,7 miljoonaa kruunua. Työntekijät Keskimääräinen henkilöstömäärä oli jakson aikana 105 (42) henkilöä. Jakson lopussa Nordic Minesin palveluksessa oli 120 työntekijää, kun taas vuoden 2011 vastaavana aikana työntekijöiden määrä oli 85. Ruotsissa työskentelee 10 ja Suomessa 110 henkeä. osakkeelta. Näin ollen Eldorado merkitsi Nordic Minesin osakkeita 70,5 miljoonalla kruunulla. Nordic Minesin osake Nordic Minesin osake on ollut kaupankäynnin kohteena Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä heinäkuusta 2008 alkaen. Osakkeella on käyty lähtien kauppaa Tukholman pörssin Mid Cap -listalla. Osakkeen tunnus on NOMI ja ISIN-koodi on SE syyskuuta 2012 Nordic Minesin osakkeen kurssi oli 8,90 kruunua (49,80 kr.). OSAKEKURSSIN KEHITYS Kauden aikana ei ole raportoitu vakavia tapaturmia, ja tapaturmataajuus oli urakoitsijat mukaan lukien 22,79 LTIFR (Lost Time Injury Frequency). Osakepääoma Nordic Mines AB:n osakepääoma 30. syyskuuta 2012 oli kr. Osakepääoma oli jaettu osakkeeseen, joiden nimellisarvo oli 1 kruunu. Oma pääoma oli 559,9 miljoonaa kruunua (389,5 milj. kr.) ja oma osakekohtainen pääoma laimennusvaikutuksen jälkeen 6,56 kruunua (11,11 kr.). Maaliskuussa toteutettiin osakkeen suunnattu uusanti yhtiökokouksen aiemmin antaman valtuutuksen mukaisesti. Anti oli suunnattu kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja valikoiduille ruotsalaisille sijoittajille 51,00 kruunun hintaan osakkeelta. Tästä yhtiölle kertyi ennen liikkeeseenlaskukustannuksia yhteensä 89 miljoonaa kruunua. Osakkeenomistajat 30. syyskuuta 2012 Nordic Minesin osakkeiden omistajia oli Yhtiön kymmenen suurinta osakasta käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. UniCredit AG päätti käyttää yhteensä merkintäoptiostaan, jotka oli osoitettu sille vuonna 2010 projektilainan ottamisen yhteydessä. Kukin optio mahdollistaa yhden osakkeen merkitsemisen 31,42 kruunun kurssiin. Kesäkuussa toteutettiin vuoden 2012 yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti osakkeen suunnattu uusanti Eldoradolle kurssiin 6,00 kruunua osakkeelta, mikä tuotti yhtiölle 15 miljoonaa kruunua ennen liikkeeseenlaskukustannuksia. Ylimääräinen yhtiökokous päätti toteuttaa 236 miljoonan kruunun taatun merkintäoikeusannin, joka oli suunnattu Nordic Minesin nykyisille osakkaille. Tavoitteena oli vahvistaa yhtiön likviditeettiä ostovelkojen maksamiseksi, lainojen lyhennysten ja korkojen maksamiseksi sekä erääntyvän kullan termiinisopimuksen täyttämiseksi pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä Eldoradoille toteutettiin osakkeen suunnattu uusanti 6 kruunun hintaan Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

7 Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Paitsi kaivostoimintaan ja malminetsintään yleisesti liittyviä riskejä, jotka on kuvattu tarkasti vuoden 2011 vuosikertomuksen riskejä käsittelevässä osassa ja päivätyssä kutsussa merkitsemään Nordic Mines AB:n (publ) osakkeita, yhtiöön kohdistuvat myös seuraavat taloudelliset riskit: Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimpiä riskejä ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Hallitus ja yritysjohto hallitsevat näitä riskejä pyrkimällä aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja sopivin keinoin ehkäisemään edellä mainittuja riskejä. Valuuttariski Kullan hinnat ilmoitetaan dollareina. Tärkeimmän eli Laiva-projektin kulut ovat puolestaan euromääräisiä ja tuloslaskelman tuotot Ruotsin kruunuja. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Osalta valuuttariskejä suojaudutaan yrityksen hedge-ohjelmalla. Kullan hintariski Myynti aloitettiin tammikuussa 2012 ja se käsittää vain yhden tuotteen, kultaharkot, jotka sisältävät kultaa, kuparia ja hopeaa. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan konsernin voittoon tai tappioon. Katso myös kullan hinnan suojausta koskevat tiedot sivulta 16. Luottoriski Ylimääräiset varat (eli lyhytaikaiset sijoitukset, joita ei sijoiteta toimintaan lyhyellä aikavälillä) sijoitetaan yleensä pankkitalletuksiin hyvämaineisissa pankeissa tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Likviditeettiriski Yhtiön ottaman projektilainan ehtojen mukaisesti lyhennykset on maksettava vuosineljänneksittäin. Lyhennysvauhti on nopea ja vaikuttaa siksi yhtiön päivittäiseen likviditeettiasemaan. Konserni on tällä hetkellä käynnistysvaiheessa ja joutuu sen vuoksi tekemään jatkuvasti investointeja. Pelkät sisäiset tuotot eivät tällä hetkellä riitä näiden menojen rahoittamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi jatkossakin ulkoista rahoitusta. Korkoriski Yhtiölle myönnetyn luoton korko vaikuttaa konsernin tulokseen ja rahavirtaan. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan korko on 3 kuukauden euribor sekä lainanantajan määrittämä marginaali. Korkoriskin rajoittamiseksi Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa on tehty koronvaihtosopimukset, jotka kattavat puolet lainasta. Kiinteä vuotuinen korko on 2,39 prosenttia. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards) ja Rådet för finansiell rapporteringin (Ruotsin tilinpäätösraportoinnin neuvosto) suositusta RFR 1.3, jossa määrätään, mitä tietoja Ruotsin tilinpäätöslain perusteella tilinpäätöksessä on annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen (Interim Financial Reporting) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFRmääräyksen 2.3 (juridisten henkilöiden kirjanpito) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatut. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

8 Tulevat taloudelliset katsaukset Tilinpäätöstiedote Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen katsaus Yhtiökokous Vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen katsaus Vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen katsaus Tilinpäätöstiedote Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että tilinpäätöstiedote antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta toiminnasta, asemasta ja tuloksesta sekä sisältää tiedot yhtiöön ja konserniyhtiöihin kohdistuvista merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Uppsalassa NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Hallituksen puheenjohtaja Kjell Moreborg Hallituksen jäsen Paul N Wright hallituksen jäsen Thomas Cederborg Hallituksen jäsen Stefan Romedahl Hallituksen jäsen Michael Nilsson Toimitusjohtaja Huom! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot luovutettiin julkaistaviksi torstaina Lisätietoja: Michael Nilsson, Toimitusjohtaja Puh: +46 (0) , sähköposti: Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

9 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastajien kertomus taloudellisten osavuositietojen yhteenvetoa (osavuosikatsausta) koskevasta yleisluontoisesta tarkastuksesta on laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain 9 luvun mukaisesti. Johdanto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Nordic Mines AB:n (publ) osavuosikatsauksen jaksolta Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on laatia ja esittää taloudelliset osavuositiedot IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän vastuullamme on antaa lausunto näistä osavuositiedoista yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluontoisen tarkastuksen tarkoitus ja laajuus Olemme suorittaneet yleisluontoisen tarkastuksen yleisluonteisesta tarkastusta koskevan standardin (SÖG) 2410, Taloudellisten osavuositietojen yleisluonteinen tarkastus yrityksen valitseman tilintarkastajan toimesta, mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus koostuu kysymysten esittämisestä ensi kädessä taloudellisista ja vuosikertomuskysymyksistä vastaaville henkilöille, analyyttisen tarkastuksen tekemisestä ja muista yleisluonteisista tarkastustoimenpiteistä. Yleisluonteisessa tarkastuksessa painotetaan eri asioita ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin ISA:n ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuutta, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Päätelmä Tekemämme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole konsernin osalta olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Uppsalassa Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Heléne Ragnarsson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

10 KONSERNIN KOKONAISTULOS Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

11 KONSERNIN TALOUDELLINEN TILANNE MUUTOKSEN KONSERNIN OMASSA PÄÄOMASSA Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

12 KONSERNIN KASSAVIRTA KONSERNIN AVAINLUVUT KONSERNIN AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

13 KONSERNIN LIIKETOIMINTASEGMENTTI EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

14 EMOYHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE MUUTOKSET EMOYHTIÖN OMASSA PÄÄOMASSA EMOYHTIÖN KASSAVIRTA-ANALYYSIT Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

15 EMOYHTIÖN AVAINLUVUT LIITE 1 MYYNTITUOTOT LIITE 2 MYYDYISTÄ TUOTTEISTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET LIITE 3 POISTOT, ARVONALENTUMISET JA NIIDEN PERUUTUKSET LIITE 4 MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT JA KUSTANNUKSET Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

16 LIITE 5 KONSERNIVARAUKSET LIITE 6 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET LIITE 7 AINEELLISET HYÖDYKKEET LIITE 8 TUOTEVARASTOT JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT LIITE 9 JOHDANNAISET, PITKÄAIKAISTEN JA LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN OSUUS Suojausinstrumenttina toimivan johdannaisinstrumentin todellinen kokonaisarvo luokitellaan hyödykkeeksi tai pitkäaikaiseksi velaksi, jos suojatun erän jäljellä oleva juoksuaika ylittää 12 kuukautta, ja vaihto-omaisuudeksi tai lyhytaikaiseksi velaksi, jos suojatun erän jäljellä oleva juoksuaika on alle 12 kuukautta. Muutokset tässä suojausvarauksessa kirjataan muuhun kokonaistulokseen koko sen voimassaoloajan. Kassavirtasuojauksissa ei ole kirjattavia tehottomuuksia. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

17 Kullan hinnan suojaus Sopimus kullan hinnan suojaamisesta on tehty Sopimuksen mukaisesti Nordic Mines saa kullasta kiinteän unssihinnan jaksolla, joka kestää vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Tämä rahoitusinstrumentti sisältää metalliswapsopimuksen, jolla oikaistaan toimitusneljänneksen LBMA:n (London Bullion Market) keskimääräinen hinta kiinteäksi hinnaksi euroa/unssi. Jos LBMA:n hinta on alle euroa unssilta, pankki korvaa Nordic Minesille erotuksen. Jos LBMA:n keskihinta ylittää euroa unssilta, Nordic Mines maksaa erotuksen pankille. Suojattujen määrien jakautuminen vuodessa Au (unssia): 2012 Q Yhteensä Määritelmät SveMinin mukaan Todetut malmivarat Todennäköiset malmivarat Todettu mineraalivaranto Todennäköinen mineraalivaranto Mahdollinen mineraalivaranto Taloudelliset määritelmät Todetun mineraalivarannon ne osat, joiden malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuustutkimuksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Todetun ja todennäköisen mineraalivarannon ne osat, joissa malmiesiintymä on louhintateknisen ja kannattavuusselvityksen perusteella osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti louhintakelpoiseksi ja jalostuskelpoiseksi. Mineraalivaranto, josta on olemassa niin riittävästi tietoja, että sen geologinen jatkuvuus sekä pitoisuus on voitu vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi mutta jonka geologinen jatkuvuus ja pitoisuus ovat kohtuudella todennettavissa geotieteellisen tulkinnan avulla. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja sen geologisen jatkuvuuden ja pitoisuuden vahvistamiseksi ja jota koskevat tekniset tiedot perustuvat kohtuullisiin oletuksiin. Kokonaispääoman tuotto (%) Tilikauden tulos nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina taseen keskimääräisestä loppusummasta. Oman pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennusvaikutuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Osakekohtainen oma pääoma Tilikauden tulos prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla. Käyttämättä olevien optioiden laimennusvaikutus on laskettu IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Tilikauden nettotulos verojen jälkeen jaettuna tilikauden aikana liikkeellä olevien osakkeiden määrällä ennen laimennusvaikutusta. Laskelma on tehty IAS 33 -määräyksen "osakekohtainen tulos" mukaisesti. Yllä esitetyn mukaisesti yhteenlaskettu oma pääoma tilikauden lopussa jaettuna liikkeellä olevien osakkeiden kokonaismäärällä samana ajankohtana. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu (17)

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Käännös NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Toinen vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 82,4 miljoonaa kruunua (-) Liiketulos oli -12,6 miljoonaa kruunua

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Puolivuotiskatsaus tammikuu kesäkuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 toinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Laiva- kaivoksen töiden valmistelut jatkuivat

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 ensimmäinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Kullan keskimääräiseksi hinnaksi varmistettiin

Lisätiedot

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin LEHDISTÖTIEDOTE, 23.5.2012 Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin Nordic Mines AB:n hallitus (publ) ( Nordic Mines ) on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen luvalla järjestää

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 1(15) Tiedote 4.3.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta Projektista toimivaksi kaivokseksi Keskeiset tapahtumat 2008 Kaupallisen mittakaavan kaivostoiminta

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 8.11. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä Runsaina jatkuneet

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 kuu kuu Vakaa tulos YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHI T ÖOY J OS AVUOS I KAT S AUST AMMI -KE S ÄKUU2010 Osavuosikatsaus 25.8.2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Huhti kesäkuun keskeiset tapahtumat

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 klo 9.00 1 (27) OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT Ensimmäinen neljännes 2012 lyhyesti - Operatiivinen tulos parani ja oli noin

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS) 1 (16) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 3 % ja oli 1 050,6 milj. euroa (1 081,3). Liikevaihto laski

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2007 Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2007 Hyvä tuloskehitys jatkui Vuosineljännes lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 810 (772) miljoonaa euroa, +5

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012 T a l v i v a a r a nka i v os os a k ey ht i öoy j T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2011 pä ä t t y neel t ät i l i k a udel t a 16. 2. 2012 1(26) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Osavuosikatsaus kuu Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Yhteenveto kolmannesta vuosineljänneksestä Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna

Lisätiedot