NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös)"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 ensimmäinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Kullan keskimääräiseksi hinnaksi varmistettiin euroa unssilta 36 prosentille Laiva-kaivoksen suunnitellusta tuotannosta vuoden 2012 toiselta neljännekseltä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen saakka. Kaikki Laiva-kaivoksen kullantuotannon aloittamiseen tarvittavat sopimukset on tehty. Positiiviset tulokset Oltavan malminetsinnästä. Sijoitusten kokonaismäärä oli 154 Mkr (17 Mkr). Konsernin rahavarat olivat kauden lopussa yhteensä 41,1 Mkr (202,3 Mkr). Tulos rahoituserien jälkeen oli 6,1 Mkr ( 2,7 Mkr) ja verojen jälkeen 4,7 Mkr ( 2,7 Mkr). Konsernin osakekohtainen tulos ennen laimennusta ja sen jälkeen oli 0,12 kr ( 0,09 kr). Laskennalliset verosaamiset nousivat 1,5 Mkr. Toimitusjohtajan lausunto Jaksolla allekirjoitettiin sopimukset, joilla suojataan hieman yli kolmannes Laiva-kaivoksen suunnitellusta kullantuotannosta. Keskihinnaksi tulee euroa unssilta vuoden 2012 toiselta neljännekseltä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen saakka. Keskihinta on hieman kullan kaikkien aikojen euromääräistä ennätystä alhaisempi. Olemme näin olleen varmistaneet Laiva-kaivoksen toiminta- ja rahoituskulut myymällä osan tuotannosta etukäteen. Laiva-kaivoksen tuotannon aloittamiseen tähtäävät valmistelut jatkuvat. Työ etenee aikataulun mukaisesti ja budjetissa. Kaikki porauslaitteita, kaivukoneita, räjähdysaineita ja kuljetuksia kaivoksessa sekä sen lähistöllä koskevat sopimukset on tehty. Rikastamon lopullinen kokoonpano on aloitettu, ja sen odotetaan valmistuvan viimeistään elokuussa. Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, aloitamme malmin louhinnan tämän vuoden heinäkuussa ja kullantuotannon rikastamossa elokuussa. Etsintätyö on välttämätöntä, jotta Nordic Mines pystyy toteuttamaan visionsa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista. Oltavassa tehtyjen koeporausten tulokset ovat lupaavat. Oltava on strategisesti erittäin kiinnostava, koska se sijaitsee kuljetusmatkan päässä Laivan rikastamosta. Tällä hetkellä laaditaan tarkempaa laskelmaa, joka perustuu uusiin poraustietoihin. Kullan hyvä hintakehitys huomioon ottaen hallitus aikoo nopeuttaa etsintätyötä ensisijaisesti Laivassa ja sen ympäristössä, mutta myös yhtiön muissa kultahankkeissa. Toteutettu osakeanti ja vuonna 2010 järjestetty 53 milj. euron luottojärjestely riittävät rahoittamaan täysin Laiva-kaivoksen kullankaivun aloittamisen. Ympäristöinvestointien kasvusta ja jakson valuuttakurssien vaihtelusta johtuen sijoituksen euromääräisen arvon odotetaan nousevan 3 prosenttia, mutta kruunumääräisen sijoituksen alentuvan. Etsimme uusia mahdollisuuksia lainarahoituksen lisäämiseksi, jotta voimme vahvistaa yhtiön likviditeettiä ja jatkaa etsintätyötä ripeässä tahdissa. Carnegie Investment Bankia käytetään tässä neuvonantajana. Avainlukujen yhteenveto Ensimmäinen Vuosineljännes Koko vuosi Mkr Sijoitukset kiinteään pääomaan Sijoitukset mineraaliesiintymiin Kassavirta Tulos rahoituserien jälkeen Nordic Mines lyhyest Nordic Mines AB on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia roolimallina ympäristön kunnioittamisessa. Yhtiö aloittaa kesän 2011 lopussa kullan kaivamisen Laivassa, lähellä Raahea. Alueen kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Malmin määrä on 11,7 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,9 grammaa tonnissa. Kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa sen odotetaan tuottavan vuosittain unssia eli noin kg kultaa. Malmia etsitään myös muilla alueilla Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines on perustettu kesäkuussa 2005, ja sen oma pääoma 31. maaliskuuta 2011 oli 555 Mkr. Yhtiöllä on 23 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Uppsalassa. Nordic Minen osakkeilla käydään kauppaa Tukholman Nasdaq OMX -pörssin Small Cap -listalla. Lisätietoja yrityksestä ja sen toiminnasta on verkkosivustollamme osoitteessa Nordic Mines AB (publ) Y-tunnus * Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala * Puh * Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

2 Vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumia Nordic Mines teki maaliskuussa termiinisopimukset kaudelle, joka alkaa vuoden 2012 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Ne koskevat :tä kultaunssia keskimäärin euron hinnalla unssia kohden sisältäen transaktiokulut. Tämä vastaa 36:ta prosenttia Laivan kaivoksen suunnitellusta kullantuotannosta. Hinta on hyvä verrattuna kullan kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan, joka oli euroa unssilta Laiva-hankkeen maaliskuussa 2010 julkaistussa kannattavuustutkimuksessa todettiin, että kultakaivos on kannattava jo kullan hinnan ollessa 530 euroa unssilta. Hintasuojaus toteutettiin yhteistyössä Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa. Nordic Mines on tehnyt näiden samojen pankkien kanssa sopimukset korko-swapeista, joiden perusteella puolen lainasta (53 milj. euroa) vuotuinen korko on 2,39 prosenttia. Kun otetaan huomioon lainanantajan marginaali, tämä vastaa tällä hetkellä 6 prosentin vuotuista korkoa. Laivan kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Kaivun suunnitellun aloittamisen valmistelut ovat jatkuneet aikataulun ja budjetin mukaisesti. Nordic Mines aikoo aloittaa malmin louhinnan tämän vuoden heinäkuussa ja kullantuotannon rikastamossa elokuussa. Nordic Mines allekirjoitti jakson aikana Tallqvist Oy:n, Atlas Copcon, Forcit Oy:n ja Rotator/Hitachin kanssa sopimukset laitteiden ja palveluiden toimittamisesta Laivan kultakaivokseen. Kaikki kullantuotannon aloittamiseen Laiva-kaivoksessa tarvittavat sopimukset on näin ollen tehty. Atlas Copcon kanssa on tehty porauslaitteiden toimittamisesta sopimus, joka koskee kolmea ROC L7CR -tyypin poraa. Rotator/Hitachin kanssa tehty sopimus koskee kolmea 115 tonnin EX1200-6BE-mallin kaivukonetta. Sopimus kattaa myös koneiden huollon ja käytettävyystakuun. Forcit Oy:n kanssa on tehty sopimus räjähdysaineiden toimittamisesta, porareikien panostamisesta ja muista kaivoksessa tehtäviin räjäytystöihin liittyvistä palveluista. Lisäksi on tehty sopimukset Tallqvist Oy:n kanssa. Se vastaa malmin ja hylkykiven kuljetuksista Laivan kaivoksessa sekä teiden ja varastoalueiden kunnossapidosta. Laiva-kaivoksen avaintyöntekijöiden rekrytointi jatkui jakson aikana. Hakijoiden kiinnostus on edelleen korkealla, ja vuosineljänneksen aikana palkattiin seitsemän työntekijää. Malminetsintäkulut 3 kk 3 kk Tam-maal Tam-maal Koko vuosi Tkr Laiva Muut alueet Suomessa Ruotsi Yhteensä Nordic Mines tekee jatkuvasti järjestelmällisiä etsintöjä uusien esiintymien löytämiseksi. Yrityksellä on tällä hetkellä etsintäluvat seuraaville seitsemälle alueelle: Suomessa Laiva, Oltava, Tormua ja Kumiseva, Ruotsissa Alanäs, Fjälltuna ja Vassbo. Etsintätyö on tarpeen, jotta Nordic Mines pystyy toteuttamaan visionsa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista. Oltavassa 12 kilometriä Laivan esiintymän eteläpuolella tehdyt etsintäporaukset antoivat jakson aikana myönteisiä tuloksia. Vuonna 2010 Nordic Mines teki 250 reikää kahdelle yhteensä 20 hehtaarin alueelle. Poraukset ulottuivat 1,5 2,0 metrin syvyyteen kalliossa. Poraustulokset antavat viitteitä kiinnostavista kultalöydöksistä. Näytteistä 23 prosentissa oli kultaa, jonka pitoisuus oli yli 0,1 grammaa tonnissa. Neljässä reiässä kultapitoisuudet olivat 4,6 grammaa, 4,5 grammaa, 3,4 grammaa ja 1,2 grammaa tonnissa metrin poikkileikkauksissa. Kultapitoisten näytteiden keskimääräinen kultapitoisuus oli 0,7 grammaa tonnissa. Katso myös Nordic Minesin verkkosivustolla olevat lehdistötiedotteet ja tiedot: Etsintäporauksia jatkettiin myös Itä-Suomen Tormualla lähellä Venäjän rajaa ja Pohjois-Ruotsissa Västerbottenin läänissä sijaitsevassa Fjälltunassa. Analyysitulokset ratkaisevat, toteutetaanko ydinporaamisia. Taloudellinen tulos Nettomyynti oli 0 (0) Mkr. Ensimmäisten kolmen kuukauden tappio rahoituserien jälkeen oli 6,1 Mkr (edellisenä vuotena 2,7 Mkr). Hallintokulut olivat 2,8 Mkr ( 2,9 Mkr), ja suurimpia kulueriä olivat markkinointi sekä Laiva-hankkeen rahoitukseen liittyvä taloudellinen ja oikeudellinen konsultointi. Ensimmäisten kolmen kuukauden tappio verojen jälkeen oli 4,7 Mkr ( 2,7 Mkr) ja yhtiön osakekohtainen tulos 0,12 kr ( 0,09 kr). Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

3 Koska valtaosa Laivan kaivoksen investointikuluista on euromääräisiä, euron heikkeneminen suhteessa Ruotsin kruunuun johtaa siihen, että kruunumääräiset kulut ovat budjetoitua pienemmät. Nordic Mines arvioi, että heinäkuussa 2010 Laivan projektille saadun luottopäätöksen ja hallituksen siitä seuranneen investointipäätöksen vuoksi yhtiölle kertyy verotettava voittoa vuonna Nordic Mines ilmoittaa sen vuoksi taseessaan laskennallisia verosaamisia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Mineraalivarannot ja malmivarantojen kehitys Määritelmät on esitetty sivulla 13. Todistetun ja todennäköisen malmivarannon eli louhintasuunnitelmaan kuuluvan malmin määrä on 11,7 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,9 grammaa tonnissa. Lisäksi on olemassa muita mitattuja ja osoitettuja mineraalivarantoja, joiden määrä on 4,9 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen pitoisuus 1,8 grammaa tonnissa. Tämä tarkoittaa, että Laiva on Pohjoismaiden suurimpia kultaesiintymiä. Kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa sen odotetaan tuottavan vuosittain unssia eli noin kg kultaa. Nordic Mines esittää vuoden 2011 toisella neljänneksellä uuden mineraalivarantolaskelman, joka perustuu tiheämpiin mittauksiin ja analyyseihin oletetun malmivarannon tietyissä osissa. Tarkoituksena on lisätä oletetut malmivarannot malmivarantoihin. Kullan hinta Kullan viime vuosien myönteinen hintakehitys jatkui vuoden 2011 alussa. Se johtuu useista tekijöistä: kysyntä sijoittajien ja koruteollisuuden keskuudessa on edelleen voimakasta, keskuspankit tekivät netto-ostoja, inflaatio-odotukset ovat kasvaneet, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa on poliittista epävarmuutta ja dollari on heikko. 31. maaliskuuta hinta oli USD unssia kohden ja 16. toukokuuta USD unssia kohden. Myös euroissa laskettuna kullan hinta oli korkea. 31. maaliskuuta kullan hinta oli EUR unssia kohden ja 16. toukokuuta EUR unssia kohden. Kullan dollarimääräisen hinnan voimakas kehitys johtuu dollarin heikentyneestä kurssista. Maaliskuussa 2010 julkaistussa kannattavuustutkimuksessa todettiin, että Laiva-kultakaivos on kannattava jo kullan hinnan ollessa 530 euroa unssilta. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

4 Kullan hinta dollareina ja euroina Euro/ounce USD/ounce London FIX AM Gold/Usd London FIX AM Gold/Eur Muita taloudellisia tetoja Rahavirta ja taloudellinen asema Rahavirta toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista ensimmäisten kolmen kuukauden aikana oli 7,7 Mkr, kun se vuotta aiemmin oli 191,8 Mkr. Yhtiön oma pääoma kauden lopussa oli 555 Mkr (474 Mkr), rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset 41 Mkr (202 Mkr) ja omavaraisuusaste 72,7 prosenttia (94,3 prosenttia). Sijoitukset ja poistot Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana tehtyjen sijoitusten määrä oli 154 Mkr (edellisen vuoden vastaavana jaksona 17 Mkr). Työntekijät Nordic Mines AB:lla oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 20 työntekijää (vuotta aiemmin 13 työntekijää). Työntekijöistä 7 on Ruotsissa ja 13 Suomessa. Yhtiö käyttää lisäksi konsultteja ja alihankkijoita useisiin eri tehtäviin. Osakepääoma Nordic Minesin osakepääoma 31. maaliskuuta 2011 oli Mkr. Osakepääoma on jaettu vastaavaan määrään osakkeita, joiden nimellisarvo on 1 kr. Konsernin oma pääoma oli 555 Mkr eli 15,90 kr osaketta kohden. Nordic Minesin osake Nordic Minesin osakkeilla on käyty kauppaa Tukholman Nasdaq OMX -pörssin Small Cap -listalla heinäkuusta 2008 alkaen. Osakkeen tunnus on NOMI ja ISIN on SE maaliskuuta 2011 Nordic Minesin osake noteerattiin 64,74 kruunuun. Se vastasi noin Mkr:n markkina-arvoa. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana osakkeen arvo oli korkeimmillaan 72,50 kr 8. maaliskuuta ja alimmillaan 46,20 kr 10. tammikuuta. SEK SEK Nordic Mines OMX Stockholm Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

5 Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimmät riskit ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Konserni hallitsee näitä riskejä varmistamalla, että hallituksessa ja konsernin johtoryhmässä on riittävästi pätevyyttä ja ammattitaitoa. Konserni pyrkii aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan edellä mainittuja riskejä. Valuuttariski Kullan hinnat ilmoitetaan dollareina. Tärkeimmän projektin, Laivan, kulut taas ovat euromääräisiä ja tuloslaskelman tuotot Ruotsin kruunuja. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Kullan hintariski Konsernilla ei tällä hetkellä ole myyntiä. Myynnin odotetaan kuitenkin alkavan syksyllä 2011 ja näin ollen kasvavan merkittävästi. Myynti koostuu kuitenkin pääasiassa vain yhdestä tuotteesta eli kultaa, kuparia ja hopeaa sisältävistä harkoista. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan konsernin voittoon tai tappioon. Katso myös kullan hinnan suojausta koskevat tiedot sivulta 2. Luottoriski Ylimääräiset varat (eli lyhytaikaiset sijoitukset, joita ei sijoiteta toimintaan lyhyellä aikavälillä) sijoitetaan yleensä pankkitalletuksiin tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Likviditeettiriski Konserni on käynnistysvaiheessa ja joutuu sen vuoksi tekemään merkittäviä investointeja. Pelkät sisäiset tuotot eivät riitä näiden investointien rahoittamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi edelleen ulkoista rahoitusta. Korkoriski Konsernin lainarahoitusosuus on pysynyt alhaisena. Konsernin maksuvalmius on aika ajoin erittäin hyvä, etenkin uusien osakeantien jälkeen. Markkinakorkojen vaihtelut eivät ole aiemmin vaikuttaneet konserniin merkittävästi. Korkoriskin odotetaan kuitenkin kasvavan, kun kaivoksen tuotannolle tarvitaan lisärahoitusta. Nordic Minesilla oli vuoden lopussa yksi lyhytaikainen, kiinteäkorkoinen laina. Kun 53 miljoonan myönnettyä luottoa aletaan käyttää vuoden lopussa, lainan korko vaikuttaa konsernin tulevaan voittoon/tappioon ja kassavirtaan. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan korko on vaihtuva. Tämän vuoksi Nordic Minesin hallitus on tehnyt korko-swap-sopimuksen. Tärkeimmät vuokrasopimukset hoidetaan samaan tapaan. Hallitus aikoo tulevaisuudessa säilyttää yhtiön vahvan rahoitusaseman kaikin keinoin. Katso myös sivu 2, Korko-swap. Tilinpäätöksen laatmisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards) ja Ruotsin Kollegiet för Svensk Bolagsstyrningin suositusta RFR 1.3, jossa määrätään, mitä tietoja on annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi Ruotsin tilinpäätöslain perusteella. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR-määräyksen 2.3 (Oikeudellisten yksikköjen kirjanpito) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tulevat taloudelliset katsaukset: Nordic Mines aikoo julkaista taloudellisia katsauksia seuraavasti: Vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen katsaus 17. elokuuta 2011 Vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen katsaus 16. marraskuuta 2011 Vuosikertomus helmikuuta 2012 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

6 Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että osavuosikatsaus antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta asemasta ja tuloksesta ja sisältää tiedot yhtiön ja konserniyhtiöiden merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Uppsalassa 19. toukokuuta 2011 NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Puheenjohtaja Tord Cederlund Hallituksen jäsen Kjell Moreborg Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Hallituksen jäsen Bengt Löfkvist Hallituksen jäsen Krister Söderholm Hallituksen jäsen Michael Nilsson Toimitusjohtaja HUOM! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot on julkaistu torstaina 19. toukokuuta Lisätetoja: Michael Nilsson, toimitusjohtaja. Puh.: , sähköposti: Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet Nordic Mines AB (publ):n tilinpäätöksen kaudelta tammikuu joulukuu Hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava ja esitettävä osavuosikatsaukset IAS 34 -määräysten ja tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävänämme on esittää osavuosikatsausta koskeva tarkastukseen perustuva lausuntomme. Tarkastuksen perustana olivat Standard on Review Engagements (SÖG) määräykset (Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity). Tarkastukseen kuuluu tietojen hankkiminen pääasiassa rahoitus- ja kirjanpitoasioista vastaavilta ihmisiltä sekä analyysien ja muiden tarkastusmenettelyjen käyttö. Tarkastuksessa painotetaan eri asioita, ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin Ruotsin tilintarkastusvaatimusten (RS) ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuuden tasoa, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Tekemämme tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Uppsalassa 19. toukokuuta 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Heléne Ragnarsson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

7 Konsernin kokonaistulos 3 kk 3 kk Tam-maal Tam-maal Koko vuosi Tkr Hallintokulut Muut liiketuotot Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Muiden erien kokonaistulos Muuntoerot Kassavirran vakuudet Muiden erien koknaistulos jaksolle Jakson kokonaistulos Jakson tulos siirrett ävissä emoyhtiön osakkaille Kokonaistulos siirrettävissä emoyhtiön osakkaille Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen osakeantia, tuhansia Keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannin Tulos osakett a kohden ennen osakeantia -0,12-0,09-0,15 Tulos osakett a kohden osakeannin jälkeen -0,12-0,09-0,15 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

8 Konsernin taloudellinen tlanne 31 maalis 31 maalis 31 joulu Tkr VARAT Hyödykkeet Aineett omat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rahoitusvarat Hyödykkeet yhteensä Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset ja käteinen Vaihto-omaisuus yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat OMAPÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Muutokset konsernin omassa pääomassa Tkr Osakepääoma Muu omapääoma Tasapainoitettu tulos Oma pääoma yhteensä Saldo 1 tammikuu Kokonaistulos Jakson tulos Jakson kokonaistulos Transactons with shareholders Uusianti Osakeannin kulut Kaupat osakkaiden kanssa yhteensä Oma pääoma 31. maaliskuuta Saldo 1. tammikuu Kokonaistulos Jakson tulos Valuutakurssien erot Jakson kokonaistulos Oma pääoma 31. maaliskuuta Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

9 Konsernin kassavirta 3 kk 3 kk Koko Tam-maal Tam-maal vuosi Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta sijoitustoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa Konsernin avainluvut Tam-maal Tam-maal Koko vuosi Sijoitukset kiinteistöihin, Tkr Sijoitukset mineraaliesiintymiin, Tkr mistä sijoitukset Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg Neg Vakavaraisuus, % 72,7% 94,3% 92,3% Taseen loppusumma, Tkr Työntekijöiden määrä, Kpl Vakinaisten työntekijöiden määräjakson lopussa, Kpl Oma pääoma osakett a kohden osakeannin jälkeen, kr 15,81 14,59 16,02 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden -0,22 5,90 1,09 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

10 Konsernin availuvut vuosineljänneksittäin Tam-maal Syy-jou Hei-syy Huh-kes Tam-maa Lok-jou Hei-syy Huh-kes Tkr Sijoitukset kiinteistöihin, Tkr Sijoitukset mineraaliesiintymiin, Tkr mistä sijoitukset Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg Vakavaraisuus, % 72,7% 92,3% 84,3% 92,4% 94,3% 85,2% 89,2% 92,0% Taseen loppusumma, Tkr Työntekijöiden määrä, Kpl Vakinaisten työntekijöiden määräjakson lopussa, Kpl Oma pääoma osakett a kohden osakeannin jälkeen, kr 15,81 16,02 14,64 14,41 14,59 10,75 10,85 10,98 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osakett a kohden -0,22 0,06-3,70-1,09 5,90-1,06 0,09-1,45 Määritelmät Pääoman tuottoaste (%) Oman pääoman tuottoprosentti (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Pääoma osaketta kohden Mitattu mineraalivaranto: Päätelty mineraalivaranto: Osoitettu mineraalivaranto: Todistettu malmivaranto: Todennäköinen malmivaranto: Kauden voitto/tappio nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina keskimääräisistä varoista. Kauden voitto/tappio prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna kaikilla varoilla. Käyttämättä olevien optioiden laimennus on laskettu IAS 33 -määräyksen "Osakekohtainen tulos" mukaisesti. Kauden nettovoitto/-tappio verojen jälkeen jaettuna kauden osakkeiden määrällä ennen laimennusta. Laskettu IAS 33 -määräyksen "Osakekohtainen tulos" mukaisesti. Kokonaispääoma yllä esitetyllä tavalla kauden lopussa jaettuna osakkeiden määrällä kyseisenä päivänä. Mineraalivaranto, josta on olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa, ja josta on olemassa teknisiä tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä kohtuullisia oletuksia. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa, mutta jonka geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan olettaa kohtuudella, kun käytettävissä olevat tiedot yhdistetään geotieteelliseen tulkintaan. Mitatun mineraalivarannon se osa, josta on louhinnan ja toteutettavuustutkimusten avulla osoitettu, että esiintymän louhiminen ja prosessointi on taloudellisesti kannattavaa. Mitatun ja osoitetun mineraalivarannon se osa, josta on louhinnan ja toteutettavuustutkimusten avulla osoitettu, että esiintymän louhiminen ja prosessointi on taloudellisesti kannattavaa. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi maalis

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Puolivuotiskatsaus tammikuu kesäkuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 toinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Laiva- kaivoksen töiden valmistelut jatkuivat

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8

Lisätiedot

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin LEHDISTÖTIEDOTE, 23.5.2012 Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin Nordic Mines AB:n hallitus (publ) ( Nordic Mines ) on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen luvalla järjestää

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 kuu kuu Vakaa tulos YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 1(15) Tiedote 4.3.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta Projektista toimivaksi kaivokseksi Keskeiset tapahtumat 2008 Kaupallisen mittakaavan kaivostoiminta

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015

OSAVUOSIKATSAUS Tammi - maaliskuu 2015 Q1 OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2015 Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat, liikevoitto jäi edellisvuodesta Turkin liiran vahvistumisen johdosta Tammi maaliskuu 2015 lyhyesti Tilauskanta huhtikuun alussa

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 klo 9.00 1 (27) OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT Ensimmäinen neljännes 2012 lyhyesti - Operatiivinen tulos parani ja oli noin

Lisätiedot

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2

OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011. Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 OUTOKUMPU OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 0215254-2 Sisällysluettelo Sivu OUTOKUMPU OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1 Hallituksen

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS) 1 (16) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 3 % ja oli 1 050,6 milj. euroa (1 081,3). Liikevaihto laski

Lisätiedot

ETTEPLAN Q2: KASVU JATKUI KANNATTAVANA

ETTEPLAN Q2: KASVU JATKUI KANNATTAVANA ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2008 KLO 9.30 ETTEPLAN Q2: KASVU JATKUI KANNATTAVANA Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2008 Konsernin liikevaihto kasvoi 42,5 % ja oli 44,1 (4-6/2007: 30,9) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012

OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012. 2tammi kesäkuu 2012 OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2012 2tammi kesäkuu 2012 Sampo-KONSERNI Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 sisältö Q2 Varsinainen yhtiökokous 13 Sisältö yhteenveto 3 Toinen vuosineljännes 2012 lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan

Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Osavuosikatsaus kuu Kannattavuus parani ja orgaaninen liikevaihto säilyi ennallaan Yhteenveto kolmannesta vuosineljänneksestä Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja 2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta. TeliaSonera on alkanut uudistaa

Lisätiedot