NORDIC MINES AB (publ)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ)"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) Puolivuotiskatsaus tammikuu kesäkuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 toinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Laiva- kaivoksen töiden valmistelut jatkuivat suunnitellusti. Malminetsintää Laiva- kaivoksen välittömässä lähistössä ja Oltavassa laajennettiin asteittain. Investoinnin kokonaismäärä oli 81 Mkr (35 Mkr). Konsernin rahavarat olivat kauden lopussa yhteensä 45,6 Mkr (166,9 Mkr). Tulos rahoituserien jälkeen oli 6,4 Mkr ( 5,8 Mkr) ja verojen jälkeen 4,7 Mkr ( 5,8 Mkr). Konsernin kokonaistulos realisoitumattomat kassavirta- arvopaperit mukaan lukien oli 23,3 Mkr ( 5,8 Mkr). Konsernin osakekohtainen tulos ennen laimennusta oli 0,67 kr ( 0,18 kr) ja sen jälkeen 0,66 kr ( 0,18 kr). Laskennalliset verosaamiset nousivat 8,3 Mkr. Vuoden 2011 ensimmäinen vuosipuolisko (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Kullan keskimääräiseksi hinnaksi varmistettiin euroa unssilta 36 prosentille Laiva- kaivoksen tuotannosta vuoden 2012 toiselta neljännekseltä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen saakka. Investoinnin kokonaismäärä oli 236 Mkr (44 Mkr). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,3 Mkr ( 8,6 Mkr) ja verojen jälkeen 0,2 Mkr ( 8,6 Mkr). Konsernin kokonaistulos realisoitumattomat kassavirta- arvopaperit mukaan lukien oli Mkr (- 8.6 Mkr). Konsernin osakekohtainen tulos ennen laimennusta ja sen jälkeen oli 0,79 kr ( 0,27 kr). Laskennalliset verosaamiset nousivat 9,7 Mkr. Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen Malminlouhinta alkaa Laivan kaivoksessa. Uudet laskelmat osoittavat Laiva- kaivoksen malmivarojen olevan 1,2 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suurempi. Kahden nykyisen luotonantajan, Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa on allekirjoitettu aiesopimus 7,5 milj. euron lisälainasta. Kullan hinta nousi kaikkien aikojen korkeimmaksi ja oli 15. elokuuta dollaria ja euroa unssilta. Toimitusjohtajan lausunto Kuuden vuoden valmistelujen jälkeen olemme enää muutaman päivän päässä Laivan kaivoksen tuotantolaitoksen toiminnan käynnistämisestä. Alihankkijamme Tallqvist Oy aloitti malmin louhinnan kesällä suunnitelmien mukaisesti. Syksyn mittaan siirrämme poraus- ja lastaustoiminnot tehdyn päätöksen mukaisesti itsellemme, jotta pystymme omalla louhinnalla varmistamaan toiminnan laadun. Rikastamon rakennustöissä on käynnissä viimeinen vaihe, ja kuten aiemmin on ilmoitettu, odotamme osan tuotantolaitoksesta käynnistyvän viikolla 34. Sen jälkeen käynnistetään ja säädetään muut tuotantoprosessit. Julkaisimme jakson lopussa uuden mineraalivarantolaskelman, jonka mukaan Laivan kaivoksen malmivarat ovat 1,2 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suuremmat eli malmivarat ovat yhteensä 12,9 miljoonaa tonnia. Laiva on näin ollen yksi Pohjoismaiden suurimpia kultaesiintymiä. Jatkammekin laajempia etsintäkairauksia Laivan kaivoksen malmivarojen laajentamiseksi edelleen. Olemme myös aloittaneet kairaamisen Oltavassa 12 km Laivan kaivoksen eteläpuolella, jossa aiemmat kairaukset antoivat positiivisia tuloksia. Malmivarojen kasvun ja kullan hinnan jatkuvan nousun yhteisvaikutuksen vuoksi Laiva- hanke on vahvistunut entisestään viimeksi kuluneen vuoden aikana. Myös Nordic Minesin taloudellinen asema on nyt vahva, ja sen käytettävissä on merkittävät taloudelliset resurssit. Olemme myyneet pienen osan tuotannostamme etukäteen, millä olemme varmistaneet Laiva- kaivoksen toiminta- ja rahoituskulut. Pääsemme samalla hyötymään kullan hinnannoususta, sillä kullan hinta vaikuttaa valtaosaan tuotannostamme. Olemme edistyneet hyvin tavoitteessamme tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista, ja odotan tulevaa kehitystä erittäin luottavaisesti. 3$4()+%0%,*)!567**)$*7&!!!!!!!!!!!!!"#!$%&'()*+,-))*'.#!$%&'()*+,-))*' / 01.2"".2"2.2"".2"2.2"2!"#$%&'(""(&)*(("&$++"),++'-.." /0 1/ !"#$%&'(""(&)-("$5..6($%(("&7-((" 8 / / :.%%.#(5&. 8; 9;/ 8; 9;/ 82 <=6'%)5.>'(&=%$5($")?+6*$$" 4 <=6'%)#$5'?$")?+6*$$" 4 Nordic Mines AB (publ) Y- tunnus * Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala * Puh * Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

2 Nordic Mines lyhyesti Nordic Mines AB on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia mallina ympäristön kunnioittamisessa. Yhtiö aloitti kesällä 2011 malminlouhinnan Laiva- kaivoksessa lähellä Raahea. Alueen kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Malmin määrä on 12,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,85 grammaa tonnissa. Kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa sen odotetaan tuottavan vuosittain unssia eli noin kg kultaa. Malmia etsitään myös muilla alueilla Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines on perustettu kesäkuussa 2005, ja sen oma pääoma 30. kesäkuuta 2011 oli 532 Mkr. Yhtiöllä on noin 60 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Uppsalassa. Nordic Minesin osakkeilla käydään kauppaa Tukholman Nasdaq OMX - pörssin Small Cap - listalla. Lisätietoja yrityksestä ja sen toiminnasta on verkkosivustollamme osoitteessa Vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen tapahtumia Laivan kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Louhinta aloitettiin suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Kuten aiemmin on ilmoitettu, investointien euromääräisen kustannuksen odotetaan nousevan pääasiassa ympäristö- ja turvallisuusinvestointien kasvun vuoksi noin 3 prosenttia, mutta kruunumääräisen investointien odotetaan alentuvan. Alihankkijat Tallqvist ja Forcit aloittivat toiminnan Laivassa jakson loppupuolella. Malminlouhinta aloitettiin suunnitelmien mukaisesti kesällä. Poraus- ja lastaustoiminnot siirretään syksyn aikana omiksi toiminnoiksi. Tallqvist huolehtii kiven kuljetuksista. Rikastamon kokoonpanotyöt jatkuvat, ja laitoksen testaus on määrä alkaa viikolla 34. Rikastamon eri prosessivaiheet otetaan tuotantokäyttöön ja niitä säädetään sitä seuraavina viikkoina. Malmin louhinta- ja kullantuotanto- organisaatioitamme Laivassa on laajennettu. Elokuussa saatiin palkattua kaikki tässä vaiheessa tarvittavat työntekijät. Rekrytointi on sujunut erittäin hyvin, ja monilla uusista työntekijöistämme on runsaasti aiempaa kokemusta samankaltaisista toiminnoista. Käyttöorganisaation erityiskoulutus toteutettiin yhdessä Metson, tehtaan päätoimittajan ja kunnan kanssa. Jatkokoulutusta järjestetään tuotannon käynnistymisen yhteydessä. Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tapahtumia Rahavirta: Nordic Mines teki maaliskuussa termiinisopimukset kaudelle, joka alkaa vuoden 2012 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Ne koskevat :tä kultaunssia keskimäärin euron hinnalla unssia kohden sisältäen transaktiokulut. Tämä vastaa 36:ta prosenttia Laivan kaivoksen suunnitellusta kullantuotannosta. Laiva- hankkeen maaliskuussa 2010 julkaistussa kannattavuustutkimuksessa todettiin, että kultakaivos on kannattava jo kullan hinnan ollessa 530 euroa unssilta. Hintasuojaus toteutettiin yhteistyössä Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa. Nordic Mines on tehnyt näiden samojen pankkien kanssa sopimukset korko- swapeista, joiden perusteella puolen lainasta (53 milj. euroa) vuotuinen korko on 2,39 prosenttia. Kun otetaan huomioon lainanantajan marginaali, tämä vastaa tällä hetkellä 6 prosentin vuotuista korkoa. Edellä mainitun termiinisopimuksen arvo markkinahinnoilla 30. kesäkuuta 2011 vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Tämä on otettu huomioon konsernin kokonaistuotoissa, jotka ovat kr (netto). Nordic Mines allekirjoitti vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana Tallqvist Oy:n, Atlas Copcon, Forcit Oy:n ja Rotator/Hitachin kanssa sopimukset laitteiden ja palveluiden toimittamisesta Laiva- kaivokseen. Kaikki kullantuotannon aloittamiseen Laiva- kaivoksessa tarvittavat sopimukset on näin ollen tehty. Atlas Copco toimittaa porauslaitteet, Rotator/Hitachi kaivinkoneet ja Forcit Oy räjähteet. Tallqvist Oy vastaa kuljetuksista ja teiden ja varastoalueiden kunnossapidosta. Taloudellinen tulos Nettomyynti oli 0 (0). Ensimmäisten kuuden kuukauden voitto rahoituserien jälkeen oli 0,3 Mkr (edellisenä vuotena 8,6 Mkr). Hallintokulut olivat 7,0 Mkr ( 7,1 Mkr), ja suurimpia kulueriä olivat markkinointi sekä Laiva- hankkeen rahoitukseen liittyvä taloudellinen ja oikeudellinen konsultointi. Muihin tuottoeriin kuuluu valuuttakurssierojen vaikutus 8,5 Mkr. Ensimmäisen puolen vuoden voitto verojen jälkeen oli 0,2 Mkr ( 8,6 Mkr) ja yhtiön osakekohtainen tulos 0,79 kr ( 0,27 kr). Koska valtaosa Laivan kaivoksen investointikuluista on euromääräisiä, euron heikkeneminen suhteessa Ruotsin kruunuun johtaa siihen, että kruunumääräiset kulut ovat budjetoitua pienemmät, vaikka investoinnin loppuvaiheessa euromääräiset kulut olivat hieman budjetoitua suuremmat. Nordic Mines arvioi, että heinäkuussa 2010 Laivan projektille saadun luottopäätöksen ja hallituksen sitä seuranneiden investointipäätösten vuoksi yhtiölle kertyy verotettavaa voittoa vuodesta 2011 alkaen. Nordic Mines ilmoittaa sen vuoksi taseessaan laskennallisia verosaamisia 31 Mkr vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

3 Malminetsintä Nordic Mines tekee jatkuvasti järjestelmällisiä etsintöjä uusien esiintymien löytämiseksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä etsintäluvat seuraaville seitsemälle alueelle: Suomessa Laiva, Oltava, Tormua ja Kumiseva, Ruotsissa Alanäs, Fjälltuna ja Vassbo. Etsintätyö on tarpeen, jotta Nordic Mines pystyy toteuttamaan visionsa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tehtiin Oltavassa 12 km Laivan esiintymän eteläpuolella laajoja koeporauksia, joissa saatiin myönteisiä tuloksia. Poraustulokset antavat viitteitä kiinnostavista kultalöydöksistä. Jakson lopussa Oltavassa aloitettiin kairaukset, joiden avulla on tarkoitus tunnistaa uusia mineraalivarantoja. Jakson lopussa poistettiin pintamaata Laiva- kaivoksen lähellä sijaitsevalta malminetsintäalueelta. Jakson päätyttyä julkaistiin uusi mineraalivarantoarvio, jonka mukaan Laivan kaivoksen malmivarat ovat 1,2 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suuremmat eli varojen koko on yhteensä 12,9 miljoonaa tonnia. Kairaus jatkuu nyt laajennettuna Laivan kaivoksella, jossa etsintä on kesken vielä merkittävillä alueilla. Koeporauksia jatkettiin jakson aikana Nordic Minesin muilla projektialueilla Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines on lisännyt malminetsintää asteittain vuoden toisen neljänneksen lopusta alkaen. Tällä hetkellä malminetsintää tehdään neljällä porauslaitteistolla. Lisäksi yksi porauslaitteisto on varattu yksityiskohtaiseen etsintään Laiva- kaivoksen alueella. 3"4#.5+&6'.56(%-4-6!"#$%&'(!"#$%&'( )*%*+,-*'.!%/ !"#$"%"#$&%'()*+,-#./0,1#'23 4*566 7*89: 7*97; A=&2'# *78: B-2(()', 8?*657 4:*547 Mineraalivarannot ja malmivarat Määritelmät on esitetty sivulla 14. Raahen lähistöllä sijaitsevan Laivan kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Nordic Mines julkaisi jakson päätyttyä 9. elokuuta 2011 uuden mineraalivarantolaskelman, jonka mukaan Laivan kaivoksen todettu ja todennäköiset malmivarat eli louhintasuunnitelmaan kuuluvan malmin määrä on 12,9 miljoonaa tonnia. 1,85 gramman keskimääräisellä kultapitoisuudella tonnissa varanto sisältää kg kultaa. Tämä on 1,2 miljoonaa tonnia enemmän kuin aiemmassa arviossa, jossa malmivarojen kooksi oli arvioitu 11,7 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuudeksi 1,86 grammaa tonnissa. Päivitetty malmiarvio perustuu vuonna 2010 tehtyihin kairauksiin. Ilmoitetut malmivarat perustuvat kullan 535 euron unssihintaan, mikä on 50 prosenttia nykytasoa alhaisempi. Jos laskennallisena hintana käytetään 750 euroa unssilta, malmivarannon määräksi saadaan 15,3 miljoonaa tonnia ja keskimääräiseksi kultapitoisuudeksi 1,74 grammaa tonnissa. Lisäksi on muita mineraalivarantoja, joiden määrä on 4,9 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen pitoisuus 1,8 grammaa tonnissa. Kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa sen odotetaan tuottavan vuosittain unssia eli noin kg kultaa. Täydellinen raportti on saatavana osoitteessa Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

4 Kullan hinta Kullan myönteinen hintakehitys kiihtyi vuoden 2011 alkupuoliskolla useiden tekijöiden vuoksi. Lähi- idän ja Pohjois- Afrikan poliittinen tilanne vuoden alussa ja sen jälkeen seurannut euroalueen velkakriisi (etenkin Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa), Yhdysvaltojen velkaongelmasta johtuva epävarmuus ja velkakaton nostamiseen liittyvien neuvottelujen pitkittyminen sekä siitä seurannut pörssi- ja rahoitusmarkkinoiden voimakas vaihtelu johtivat siihen, että monet sijoittajat sijoittavat mieluummin kultaan turvatakseen varansa. Myös koruteollisuuden kysyntä oli edelleen voimakasta ja keskuspankit tekivät netto- ostoja, mikä nosti kullan hinnan uuteen ennätykseen. Kullan hinta nousi vuoden 2011 alkupuoliskolla 7 prosenttia edellisen vuoden lopun dollarista unssilta dollariin unssilta (30. kesäkuuta 2011). Vastaava euromääräinen nousu oli 1,6 prosenttia eli vuoden lopun eurosta unssilta euroon unssilta (30. kesäkuuta 2011). Heikompi euromääräinen kehitys johtuu valuuttakurssien vaihtelusta. Kullan hinta nousi edelleen huomattavasti, mikä johtui pääasiassa taloudellisesta epävarmuudesta sen jälkeen, kun Standard & Poor s laski Yhdysvaltojen luottoluokitusta, sekä euroalueen levottomuuden jatkumisesta. Kaikkien aikojen ennätys saavutettiin 15. elokuuta 2011, kun kullan hinta oli dollaria unssilta ja euroa unssilta. Maaliskuussa 2010 julkaistussa kannattavuustutkimuksessa todettiin, että Laiva- kultakaivos on kannattava jo kullan hinnan ollessa 530 euroa unssilta. Kullan hinta dollareina ja euroina 0,12+,-../ &'%"" &'$"" &'#"" &'!"" &'&"" %"" $"" #""!"" ()*+,-../ &'%"" &'$"" &'#"" &'!"" &'&"" %"" $"" #""!"" London FIX AM kulta/eur] London FIX AM kulta/usd Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen Nordic Mines on jakson päättymisen jälkeen allekirjoittanut kahden nykyisen luotonantajan, Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa aiesopimuksen 7,5 milj. euron lisälainasta. Lainaa voidaan käyttää tarpeen mukaan, ja sen laina- aika on 3,5 vuotta. Tätä luottoa ei ole vielä käytetty. Tämä luottopäätös ei vaikuta 53 milj. euron projektirahoitukseen, joka jatkuu aiemmin ehdoin. Malmin louhinta aloitettiin kesällä Laivassa. Toiminnan aloitti alihankkijamme Tallqvist Oy, ja käynnistäminen tapahtui suunnitelmien mukaisesti. Nordic Mines julkaisi 9. elokuuta 2011 uuden mineraalivarantolaskelman, jonka mukaan Laivan kaivoksen todistettu malmivarat ovat 1,2 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suurempi. Kullan hinta nousi edelleen ja saavutti 15. elokuuta 2011 uuden ennätyksen, dollaria eli euroa unssilta. Muita taloudellisia tietoja Rahavirta ja taloudellinen asema Rahavirta toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista ensimmäisen puolen vuoden aikana oli 11,4 Mkr, kun se vuotta aiemmin oli - 17,7 Mkr. Yhtiön oma pääoma kauden lopussa oli 532 Mkr (469 Mkr), rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset 46 Mkr (167 Mkr) ja omavaraisuusaste 61,2 prosenttia (92,4 prosenttia). Investoinnit ja poistot Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana tehtyjen investointien määrä oli 236 Mkr (vuoden 2010 vastaavana jaksona 44 Mkr). Työntekijät Nordic Mines AB:lla oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 28 työntekijää (vuotta aiemmin 23 työntekijää). Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

5 Työntekijöistä 10 oli Ruotsissa ja 18 Suomessa. Työntekijöiden määrä lisääntyi kahdeksalla edellisestä vuosineljänneksestä. Yhtiö käyttää konsultteja ja alihankkijoita useisiin eri tehtäviin. Osakepääoma Nordic Minesin osakepääoma 30. kesäkuuta 2011 oli kr. Osakepääoma oli jaettu osakkeeseen, joiden nimellisarvo oli 1 kruunu. Konsernin oma pääoma oli 532 Mkr eli 15,23 kr osaketta kohden. Varsinainen yhtiökokous pidettiin toukokuussa. Siinä päätettiin tietyille yhtiön nimeämille työntekijöille ja konsulteille suunnatusta optio- ohjelmasta. Optio- ohjelma toteutettiin jakson lopussa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tietoja optio- ohjelmasta on saatavana osoitteesta at Nordic Minesin osake Nordic Minesin osakkeilla on käyty kauppaa Tukholman Nasdaq OMX - pörssin Small Cap - listalla heinäkuusta 2008 alkaen. Osakkeen tunnus on NOMI ja ISIN on SE kesäkuuta 2011 Nordic Minesin osake noteerattiin 63,00 kruunuun. Se vastasi noin Mkr:n markkina- arvoa. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana osakkeen arvo oli korkeimmillaan 75,00 kr 8. maaliskuuta ja alimmillaan 44,80 kr 3. tammikuuta. 7=> 7=> )! )! (! (! '! '! &! &! %! %! $! $! #! #! "! "!!! *+,-./ /9:+;< Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön toimintaan kohdistuu seuraavia riskejä kaivos- ja malminetsintätoimintaan liittyvien riskien lisäksi, joita käsiteltiin yksityiskohtaisesti vuoden 2010 vuosikertomuksen riskejä koskevassa osiossa. Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimmät riskit ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Konserni hallitsee näitä riskejä varmistamalla, että hallituksessa ja konsernin johtoryhmässä on riittävästi pätevyyttä ja ammattitaitoa. Konserni pyrkii aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan edellä mainittuja riskejä. Valuuttariski Kullan hinnat ilmoitetaan dollareina. Tärkeimmän projektin, Laivan, kulut taas ovat euromääräisiä ja tuloslaskelman tuotot Ruotsin kruunuja. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Kullan hintariski Konsernilla ei tällä hetkellä ole myyntiä. Myynnin odotetaan kuitenkin alkavan syksyllä 2011 ja näin ollen kasvavan merkittävästi. Myynti koostuu kuitenkin pääasiassa vain yhdestä tuotteesta eli kultaa, kuparia ja hopeaa sisältävistä harkoista. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan konsernin voittoon tai tappioon. Katso myös kullan hinnan suojausta koskevat tiedot sivulta 2. Luottoriski Ylimääräiset varat (eli lyhytaikaiset sijoitukset, joita ei sijoiteta toimintaan lyhyellä aikavälillä) sijoitetaan yleensä pankkitalletuksiin tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Likviditeettiriski Konserni on tällä hetkellä käynnistysvaiheessa ja joutuu sen vuoksi tekemään merkittäviä investointeja. Pelkät sisäiset tuotot eivät riitä näiden investointien rahoittamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi edelleen ulkoista rahoitusta. Korkoriski Konsernin lainarahoitusosuus on pysynyt alhaisena. Konsernin maksuvalmius on aika ajoin erittäin hyvä, etenkin uusien osakeantien jälkeen. Markkinakorkojen vaihtelut eivät ole aiemmin vaikuttaneet konserniin merkittävästi. Korkoriskin Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

6 odotetaan kuitenkin kasvavan, kun kaivoksen tuotannolle tarvitaan lisärahoitusta. Nordic Minesilla oli vuoden lopussa yksi lyhytaikainen, kiinteäkorkoinen laina. Yhtiölle myönnetyn 53 miljoonan euron luoton korko vaikuttaa konsernin voittoon tai tappioon. Laina- aika on viisi vuotta ja lainan korko on vaihtuva. Tämän vuoksi Nordic Minesin hallitus on tehnyt korko- swap- sopimuksen. Tärkeimmät vuokrasopimukset hoidetaan samaan tapaan. Hallitus aikoo tulevaisuudessa säilyttää yhtiön vahvan rahoitusaseman kaikin keinoin. Katso myös sivu 2, Korko- swap. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS- vaatimuksia (International Financial Reporting Standards) ja Ruotsin Kollegiet för Svensk Bolagsstyrningin suositusta RFR 1.3, jossa määrätään, mitä tietoja on annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi Ruotsin tilinpäätöslain perusteella. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 - sääntöjen mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR- määräyksen 2.3 (Oikeudellisten yksikköjen kirjanpito) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Tulevat taloudelliset katsaukset Nordic Mines aikoo julkaista taloudellisia katsauksia seuraavasti: Vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen katsaus Vuoden 2011 vuosikertomus 16. marraskuuta helmikuuta 2012 Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että puolivuotiskatsaus antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta asemasta ja tuloksesta ja sisältää tiedot yhtiön ja konserniyhtiöiden merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Uppsalassa 17. elokuuta 2011 NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Puheenjohtaja Tord Cederlund Hallituksen jäsen Bengt Löfkvist Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Hallituksen jäsen Catharina Lagerstam Hallituksen jäsen Kjell Moreborg Hallituksen jäsen Michael Nilsson Toimitusjohtaja HUOM! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot on julkaistu keskiviikkona 17. elokuuta Lisätietoja: Michael Nilsson, toimitusjohtaja. Puh.: , sähköposti: Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

7 Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet Nordic Mines AB (publ):n tilinpäätöksen kaudelta tammikuu kesäkuu Hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava ja esitettävä osavuosikatsaukset IFRS- määräysten ja tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävänämme on esittää osavuosikatsausta koskeva tarkastukseen perustuva lausuntomme. Tarkastuksen perustana olivat Standard on Review Engagements (SÖG) määräykset (Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity). Tarkastukseen kuuluu tietojen hankkiminen pääasiassa rahoitus- ja kirjanpitoasioista vastaavilta ihmisiltä sekä analyysien ja muiden tarkastusmenettelyjen käyttö. Tarkastuksessa painotetaan eri asioita ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin Ruotsin tilintarkastusvaatimusten (RS) ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuuden tasoa, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Tekemämme tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole olennaisilta osin laadittu IAS 34 - määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Uppsalassa 17. elokuuta 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Heléne Ragnarsson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

8 12?,+4?)?"#2#2?/),(&92,!"##!"## $"## $"## %&'()*#+,- %&'()*#+,-./0*#+,-./0*#+,- 12#2"3&2,).# !"##$%&'()#)& *+,-./ *+,/0- *0,1-/ *0,10+ *//,-2+ 3))&,#$$(4&)'&'& /1,0.5,* 5,+00.1 * 3))&,#$$(4()#)&,* */,56/,* */,6/1 */+,0-- 8))#+(&92, $":6; *$"6$! 7"<:$ *=">:< *5:">;$ 7"8'$&)94:;&,%4&&' *//. -</ */, $"!>< *:"=65 5:< *=":$6 *5:";<7 =)#'>4:' */,<5- * *5<,* -/,2-2 A/#,2?"(&92, <";75 *:"=65 7$= *=":$6 *<"57$ B &)C+?"+4)+?"#2#2?/),(&92, 3))%&'4:'& -5-,* ---,* *-5,-60,* *-0,606,* *-5,1/2,* *-0,020,* *<5< A/#,2?"#2#2?/),(&92, *5!"!6! *:"=65 *5;":=> *=":$6 *<">65 B"(9'%,&)#'9,9$$::4&&;>$99; 4C'D8&$E%,'9"(("$##4 +,0/- *2,51- /<5 *5,2<1 *+,-/< <";75 *:"=65 7$= *=":$6 *<"57$?'('%"$9&)#'9,9$$::4&&;>$99; 4C'D8&$E%,'9"(("$##4 *-.,.1. *2,51- *-0,256 *5,2<1 *+,61- *5!"!6! *:"=65 *5;":=> *=":$6 *1F<0 *1F/5 *1F06 *1F-0 *1F/2 *1F<< *1F/5 *1F06 *1F-0 *1F/2 Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

9 E*8&%.8>8#21,*+6%,,>8%8#2>,188%!"#$%&'!"#$%&'!(#)*+,+ #-$. /"(( /"(" /"(" $$%%2!"#$$%%&'(%)*+,-+..$$% /01)22/ /34)343 /33)12/!"#$$55"6$%)*+,-+..$$% 738)298 73)001 22:)273 ;(*&"%<6=(>(% 29)772 0)7:: 89):/ $$%%2#472%%8&' 9:;#/9; /!9#(<9 <=!#="! 83)33: /42)/47 17)7:: /::)073 10)042 9!#!=/ /;:#:;/ ;/#9;( 01.12#472%%8&' A;:#;(A <"9#((: ;";#(;= B'()CAA&'( 72/)042 1:0):37 779)299 D"%.A(".("6$%)=$5(% 8:4)848 /2)273 )E?+*+%(".("6$%)=$5(% 33):/2 87)403 1:)3:7 A;:#;(A <"9#((: ;";#(;=,--1*"%'1."*0%'#0/0.*+&%%&.())*+&%%&!"# $%&"'())*+&, --. *+&())*+&!&%&(&/0*/1' *% $+&.())*+&. 341''0%) 5&26*.7.1&++/" :.8;7 8<;.<<; =89.>7? A*"*0&/%1-2*%!"#$%&'()*%$ +,'-./ +,'-./ B&"%*0."*"*0&/%1-2*% A&-(&1.*%&""&/6'0."&0%%& 0)$1"&(1 2'3-/ 345'3-- 6$"#7"&&1&'#)*)( +54'48/ =7:.:;9 A&-(&1.*%&""&/6'0."&0%%&.341''0%) $+&.())*+&.:9."'%)"--1& =8C.7;? 5&26*.7.!&++/" A*"*0&/%1-2*%!"#$%&'()*%$ +38'-,2 +38'-,2 9"*))(("#):$$17&'7:%( B&"%*0."*"*0&/%1-2*% Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

10 %& "# *.!"##!"## $"## $"## %&#& '()*+, '()*+, -./,#012 -./,#012 3(&1+ -# !"##"$%&'"()"'*+$"#'"(',%-%.."#'"(/../.(0%%*/122,-".(-++',#'" 34(567 37(866 39(:8: 38(::4 35;(785 <++',#(0%%*/122,-"##" 345(855 7(9=8 >:(58; 3=(:>> >6>(6>; % *."8.*#(3.1*."*&+/+99.1*.",!:";5<,! 77"!;$,7<"$;= <$"==5!"##"$%&'"(#%),%'+#',%-%.."#'" 3:>(;54 347(6>7 3547(8:> 37>(88; 3448(984!"##"$%&'"(&"?,%'+#',%-%.."#'" >5>(:54 3;98 55>(>;= 557(897 5==(;84 ="=<!,!:"=A:,!"5!$ 7:$"5;<!A"5=5 =7"6;! 565"!=5 =A"A65 76":$6 76":$6 =:":$$ 7$$"A:< =:":$$ 7$$"A:< =A"A65 )*2'&32.2+",".24-,-5!"#$%&'(!"#$%&'( )*%*+,-*'. /011 /010 /010!"#$%&'(""(&)*(("&$(%&+(,("-).*/ 001)234 52) )681!"#$%&'(""(&)9("$/::;($%(("&<9(("-) 3)48= 85)637 02)307 9(%&>)("#$%&'(""(&)?:(#::"-).*/ 0)366 7)842 06= B7) D E$F 2-25D E$F E$F 38-0D 10-=D 731) ) )83=.<+"&$*(A+(H$")9>>/>)*$%*(9>>/("-)*C; J9:)C>>'9:)'%:*$&&:)*',H$")'%:*$:""(")A>;*$$"-*/ 86-8= 8=-= =)100 50)600 5=)100 56)887 50)600 56)252 56)88= 58)045 50)277 I:%%:#(/&:)'%:*$&&:)*',H$" B2-21 = Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

11 6.7'&87079*:*0,":";9:".'07&,/(77&%'0;;(07!"#$%&'( )*+$+**, -.%*$/."!&0$'11'!"#$%&'( )*+$+**, -.%*$/."!&0$'11' !"#$%&'(""(&)*(("&$(%&+(,("-).*/ 00) )111 03) )115 65)870 3)135 6)717 6)129!"#$%&'("(&):("$/;;<($%(("&=:(("-) 1)989 1)735 2)907 6)183 9)837 9)445 1)876 37)515 :(%&>)("#$%&'(""(&)?;(#;;"-).*/ 3) )280 2)901 3)802 @6) D E$F E$F E$F E$F E$F E$F E$F.A'&&')':;<<$)C>>':;<<$-)D 7-8D E$F E$F E$F E$F E$F E$F E$F G;*;#;/;(%AA%-)D 93-6D 06-0D 86-1D 52-1D 86-2D 82-1D 54-6D 58-6D.;%$$")<'CCA%A::;-).*/ 598) ) ) ) ) ) ) )135.=+"&$*(B+(H$"):>>/>)*$%*(:>>/("-)*C< G;*(";(%&$")&=+"&$*(B+(H$"):>>/>)B;*%'") <'CA%%;-)IC< J:;)C>>':;)'%;*$&&;)*',H$")'%;*$;""(") B><*$$"-*/ J%;**$(H$"):>>/>-)&A,;"%(; 12)866 12)866 12)866 16)466 16)466 16)466 61)603 61)603 J%;**$(H$"):>>/>)'%;*$;""(")B><*$$")B;*%'")<'CA%%;-)&A,;"%(; 14)335 14)337 14)717 16)466 16)466 16)466 61)603 61)603 J%;**$(H$"):>>/>)'%;*$;""(")B><*$$")*$%*(:>>/("-)&A,;"%(; 14)335 14)337 11)654 16)466 16)466 17)764 61)603 61)603 I;%%;#(/&;)'%;*$&&;)*',H$" Määritelmät Pääoman tuottoaste (%) Oman pääoman tuottoprosentti (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Pääoma osaketta kohden Todettu mineraalivaranto: Mahdollinen mineraalivaranto: Todennäköinen mineraalivaranto: Todettu malmivara: Todennäköinen malmivara: Kauden voitto/tappio nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina keskimääräisistä varoista. Kauden voitto/tappio prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna kaikilla varoilla. Käyttämättä olevien optioiden laimennus on laskettu IAS 33 - määräyksen "Osakekohtainen tulos" mukaisesti. Kauden nettovoitto/- tappio verojen jälkeen jaettuna kauden osakkeiden määrällä ennen laimennusta. Laskettu IAS 33 - määräyksen "Osakekohtainen tulos" mukaisesti. Kokonaispääoma yllä esitetyllä tavalla kauden lopussa jaettuna osakkeiden määrällä kyseisenä päivänä. Mineraalivaranto, josta on olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa, ja josta on olemassa teknisiä tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä kohtuullisia oletuksia. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa, mutta jonka geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan olettaa kohtuudella, kun käytettävissä olevat tiedot yhdistetään geotieteelliseen tulkintaan. Mitatun mineraalivarannon se osa, josta on louhinnan ja toteutettavuustutkimusten avulla osoitettu, että esiintymän louhiminen ja prosessointi on taloudellisesti kannattavaa. Mitatun ja osoitetun mineraalivarannon se osa, josta on louhinnan ja toteutettavuustutkimusten avulla osoitettu, että esiintymän louhiminen ja prosessointi on taloudellisesti kannattavaa. Nordic Mines Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8

Lisätiedot

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin LEHDISTÖTIEDOTE, 23.5.2012 Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin Nordic Mines AB:n hallitus (publ) ( Nordic Mines ) on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen luvalla järjestää

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 1(15) Tiedote 4.3.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta Projektista toimivaksi kaivokseksi Keskeiset tapahtumat 2008 Kaupallisen mittakaavan kaivostoiminta

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 kuu kuu Vakaa tulos YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 KONSERNITASE... 18 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

ja koko tilikausi 2014

ja koko tilikausi 2014 ja koko tilikausi 2014 30.1.2015 Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 30.1.2015 klo 12:00 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2014: LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKEVOITTO PARANI 37 % AVAINLUKUJA 10-12/

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Uuden Ruukin esittely... Puheenjohtajan kirje... Mineraalivarat ja -varannot... Hallituksen toimintakertomus... Konsernitilinpäätös (IFRS)... Tuloslaskelma ja laaja

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q2 Q1 Q3 Q4 CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto vuoden 2008 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2008 klo 13.00 1 (28) OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS LIIKEVOITTO KASVOI HEIKENTYVILLÄ MARKKINOILLA Toinen neljännes lyhyesti - Liikevoitto oli 174

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 42 / 108 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 43 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernitase... 52 Konsernin tuloslaskelma... 53 Konsernin laaja tuloslaskelma... 54

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2012 klo 9.00 1 (27) OUTOKUMMUN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 2012 KYSYNTÄ JA KANNATTAVUUS PARANIVAT Ensimmäinen neljännes 2012 lyhyesti - Operatiivinen tulos parani ja oli noin

Lisätiedot

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 12.2.2013 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan heikosta markkinatilanteesta huolimatta Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa,

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS) 1 (16) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 3 % ja oli 1 050,6 milj. euroa (1 081,3). Liikevaihto laski

Lisätiedot

Uponorin kannattavuus parani hiljaisilla markkinoilla

Uponorin kannattavuus parani hiljaisilla markkinoilla TILINPÄÄTÖS 2009 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2009 Uponorin kannattavuus parani hiljaisilla markkinoilla Liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan taantuman jatkuessa kaikilla markkinoilla

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHI T ÖOY J OS AVUOS I KAT S AUST AMMI -KE S ÄKUU2010 Osavuosikatsaus 25.8.2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Huhti kesäkuun keskeiset tapahtumat

Lisätiedot