NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Osavuosikatsaus, tammi syyskuu 2011 Kolmas vuosineljännes 2011 Kultamalmin louhinta Laivan avolouhoksessa ja rikastamon käyttöönotto alkoivat. Uusi malmiarvio osoittaa Laivan kaivoksen malmivaroiksi 1,2 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suuremmaksi. Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa allekirjoitettiin lainasopimus 7,5 milj. euron lisälainasta. Rahavarat olivat jakson lopussa yhteensä 134 Mkr (47 Mkr). Tulos rahoituserien jälkeen oli -3,2 Mkr (-8,4 Mkr) ja verojen jälkeen -2,3 Mkr (7,5 Mkr). Jakson osakekohtainen tulos ennen laimennusta oli -0,06 kr (0,23 kr). Kokonaistulos realisoitumattomat kassavirran vakuudet mukaan lukien oli -142,3 Mkr (7,5 Mkr). Tammi syyskuu 2011 Kullan keskimääräiseksi hinnaksi varmistettiin euroa (1 458 dollaria) unssilta 36 prosentille Laivan kaivoksen tuotannosta vuoden 2012 toiselta neljännekseltä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen saakka. Malminetsintää Laivan kaivoksen välittömässä lähistössä ja Oltavassa laajennettiin asteittain. Investointien kokonaismäärä oli 425,1 Mkr (232,7 Mkr). Tulos rahoituserien jälkeen oli -3,0 Mkr (-17,0 Mkr) ja verojen jälkeen -2,1 Mkr (-1,1 Mkr). Jakson osakekohtainen tulos ennen laimennusta oli -0,06 kr (-0,03 kr). Kokonaistulos realisoitumattomat kassavirran vakuudet mukaan lukien oli -169,9 Mkr (-1,1 Mkr). Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen Laivan kaivoksen rikastamo on jatkuvassa käytössä, ja kullan liuotus aloitetaan lähiaikoina. Nordic Mines lyhyesti Nordic Mines on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia esikuvana ympäristön huomioimisessa. Yhtiö aloitti kesällä 2011 malminkaivuun Laivan kaivoksessa lähellä Raahea. Alueen kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Malmin määrä on 12,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,85 grammaa tonnissa. Kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa sen odotetaan tuottavan vuosittain unssia eli noin kg kultaa. Malmia etsitään Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines on perustettu kesäkuussa 2005, ja konsernin oma pääoma 30. syyskuuta 2011 oli 390 Mkr. Konsernissa on noin 85 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Uppsalassa. Nordic Minesin osakkeilla käydään kauppaa Tukholman Nasdaq OMX pörssin Small Cap -listalla. Lisätietoja yrityksestä ja sen toiminnasta on verkkosivustollamme osoitteessa Nordic Mines AB (publ) Org nr Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala Tel

2 Toimitusjohtajan lausunto: Laivan kaivoksen rikastamon laitteistosta suurin osa otettu käyttöön Olen erittäin tyytyväinen voidessani kertoa, että olemme näinä päivinä aloittamassa kullan liuottamisen Laivan rikastamosta. Rikastamon ja tuotantoprosessien käynnistys- ja säätövaihe on kestänyt yli kaksi kuukautta, ja nyt suurin osa rikastamon laitteista otettu käyttöön. Aikaa on kulunut enemmän kuin olin itse toivonut, mutta laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki tapahtuu oikeassa järjestyksessä. Nordic Minesin tavoitteena on toimia kaivosalalla roolimallina ympäristön huomioimisessa, ja siksi olemme varmistaneet, että kaikki prosessit toimivat alusta lähtien niin kuin niiden pitääkin. Laitoksella on nyt kaikki edellytykset toimia tehokkaasti vuosien ajan. Tavoitteenamme on edelleen päästä Laivan kaivoksessa täyteen tuotantokapasiteettiin ennen vuodenvaihdetta. Tähän saakka olemme keskittyneet Laivan kaivoksen tuotannon käynnistämiseen. Nyt tehostamme malminetsintäämme. Nordic Minesin kasvun varmistamiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jatkamme nyt työtä mineraalivarannon ja malmivarojen lisäämiseksi. Tämä koskee erityisesti Laivan kaivoksen lähialueita mutta myös muita alueitamme, joilla emme ole ennen poranneet. Odotamme voivamme esitellä ensimmäiset analyysitulokset vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Pitkän aikavälin trendi, jossa kullan arvo kehittyy positiivisesti, on voimassa edelleen, vaikka hinta putosi tilapäisesti syyskuun puolivälissä ja lokakuussa. Marraskuussa kullan hinta on kääntynyt jälleen nousuun. AVAINLUKUJEN YHTEENVETO 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk Hei-Syys Hei-Syys Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Tkr Investoinnit kiinteään pääomaan Investoinnit mineraaliesiintymiin Kassavirta Tulos rahoituserien jälkeen Jakson tulos verojen jälkeen Vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen tapahtumia Heinäkuussa aloitettiin kultamalmin louhinta Laivan avolouhoksessa, yhteistyössä alihankkijamme Tallqvist Oy:n kanssa. Laivan kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Nordic Mines on sen jälkeen ottanut suunnitelman mukaisesti vastuun poraus- ja lastaustoiminnoista, ja Tallqvist Oy:n vastuulla ovat kuljetukset ja tietyt oheistoiminnat. Rikastamon valmistelutyöt saatettiin päätökseen, ja elokuun lopussa aloitettiin laitoksen eri tuotantoprosessien käynnistäminen ja säätäminen: murskaus, jauhatus, liotus, rikastushiekanpumppaus, hiekan läjitys ja veden kierrätys. Käynnistys on sujunut suunnitelmien mukaan ilman suurempia poikkeamia. Viimeisten prosessivaiheiden liuotuksen, reagenssijärjestelmän ja syanidin hävittämisen säätäminen on kuitenkin kestänyt hieman odotettua pidempään. Tämä johtuu tiettyjen komponenttien myöhästymisestä.. Tavoitteena on edelleen suunnitellun tuotantokapasiteetin saavuttaminen ennen vuodenvaihdetta. Nordic Mines julkaisi 9. elokuuta 2011 uuden mineraalivarantoarvion, jonka mukaan Laivan kaivoksen todetut malmivarat ovat 1,2 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suuremmat. Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

3 Kuten aiemmin on ilmoitettu, investointien euromääräisen suuruuden odotetaan nousevan pääasiassa ympäristö- ja turvallisuusinvestointien kasvun sekä mittavien putkistoasennusten kohonneiden materiaalihintojen vuoksi, mutta kruunumääräisen sijoituksen odotetaan alentuvan. Vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin kahden nykyisen luotonantajan, Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n, kanssa lainasopimus 7,5 miljoonan euron lisälainasta. Lainaa voidaan käyttää tarpeen mukaan, ja sen laina-aika on 3,5 vuotta. Tämä lainasopimus ei vaikuta 53 miljoonan euron projektirahoitukseen. Työntekijöiden rekrytointi Laivan kaivoksen malminlouhintaan ja kullantuotantoon saatiin päätökseen elokuussa. Jakson lopussa Nordic Minesin palveluksessa oli 85 työntekijää, joista pääosa Laivan kaivoksen palkkalistoilla, eli koko organisaatio on valmiina. Monilla uusista työntekijöistä on kokemusta samankaltaisista toiminnoista. Käyttöorganisaation erityiskoulutus toteutettiin yhdessä Raahen kunnan ja alihankkijana toimivan Metson kanssa. Kehitys tammi syyskuussa 2011 Nordic Mines teki maaliskuussa termiinisopimukset kaudelle, joka alkaa vuoden 2012 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Ne koskevat :tä kultaunssia keskimäärin euron (1458 dollaria) hinnalla unssia kohden sisältäen transaktiokulut. Tämä vastaa 36:ta prosenttia suunnitellusta kullantuotannosta samalla jaksolla. Laiva-hankkeen maaliskuussa 2010 julkaistussa kannattavuuslaskelmassa todettiin, että kultakaivos on kannattava kullan hinnan ollessa 530 euroa unssilta. Edellä mainitun termiinisopimuksen arvo markkinahinnoilla vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Tämä on otettu huomioon konsernin kokonaistuotoissa, jotka ovat -168,0 Mkr Kullan hintasuojaus toteutettiin yhteistyössä Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa. Nordic Mines on tehnyt samojen pankkien kanssa myös sopimukset korko-swapeista, joiden perusteella puolesta lainasta perittävä kiinteä vuosikorko on 2,39 prosenttia. Vaihtuvakorkoisen osan korkona on 3 kuukauden Euribor. Kun otetaan huomioon lainanantajan marginaali, tämä vastaa tällä hetkellä 6 prosentin vuosikorkoa koko lainan osalta (53 miljoonaa euroa). Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana allekirjoitettiin viimeiset Laivan kaivostuotannon käynnistämisen edellyttämät sopimukset Tallqvist Oy:n, Atlas Copcon, Forcit Oy:n ja Rotator/Hitachin kanssa laitteiden ja palveluiden toimittamisesta Laivan kaivokselle. Atlas Copco toimittaa porauslaitteet ja Rotator/Hitachi kaivinkoneet. Forcit Oy vastaa räjäytystöistä ja räjähteiden toimituksista. Tallqvist Oy vastaa kuljetuksista ja teiden ja varastoalueiden kunnossapidosta. Jakson aikana aloitettiin malminetsinnän vaiheittainen lisääminen Laivan kaivoksen lähialueilla ja Oltavassa, 12 km etelään Laivan kaivoksesta. Taloudellinen tulos Nettomyynti oli 0 (0). Tammi syyskuun voitto rahoituserien jälkeen oli -3,0 Mkr (edellisenä vuonna - 17,0 Mkr). Hallintokulut olivat 9,8 Mkr (8,6 Mkr), ja suurimpia kulueriä olivat markkinointi sekä Laivahankkeen rahoitukseen liittyvä taloudellinen ja oikeudellinen konsultointi. Muihin tuottoeriin kuuluu valuuttakurssierojen vaikutus 8,5 Mkr. Tammi syyskuun tulos verojen jälkeen oli -2,1 Mkr (-1,1 Mkr), ja osakekohtainen kokonaistulos ennen laimennusta oli -4,86 kr (-0,03 kr) ja sen jälkeen -4,84 kr (-0,03 kr). Oikaisu kassavirran vakuuden osalta on -168,0 Mkr netto. Koska valtaosa Laivan kaivoksen investointikuluista on euromääräisiä, euron heikkeneminen suhteessa Ruotsin kruunuun johtaa siihen, että kruunumääräiset kulut ovat hieman budjetoitua pienemmät.. Nordic Mines arvioi, että heinäkuussa 2010 Laivan kaivokselle saadun luottopäätöksen ja hallituksen tekemän investointipäätöksen seurauksena yhtiölle kertyy verotettavaa voittoa vuodesta 2011 alkaen. Nordic Mines ilmoittaa sen vuoksi taseessaan laskennallisia verosaamisia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Laskennalliset verosaamiset ovat yhteensä 81,4 Mkr. Malminetsintä Etsintätyö on tarpeen, jotta Nordic Mines pystyy toteuttamaan visionsa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista. Nordic Mines tekee jatkuvasti järjestelmällistä malminetsintää uusien esiintymien löytämiseksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä etsintäluvat seuraaville seitsemälle alueelle: Suomessa Laiva, Oltava, Tormua ja Kumiseva, Ruotsissa Alanäs, Fjälltuna ja Vassbo. Nordic Mines on lisännyt malminetsintää asteittain vuoden toisen neljänneksen lopusta alkaen. Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

4 Malminetsinnän päätarkoituksena on kasvattaa todettua malmivarantoa. Tällä hetkellä malminetsintää tehdään neljällä porakoneella. Elokuussa julkaistiin uusi mineraalivarantoarvio, jonka mukaan Laivan kaivoksen todetut malmivarat ovat 1,2 miljoonaa tonnia aiemmin arvioitua suuremmat eli varojen koko on yhteensä 12,9 miljoonaa tonnia. On edelleen merkittäviä alueita, joilla etsintä on kesken, ja kolmannella vuosineljänneksellä on tehty timanttikairauksia eteläosissa ja Laivan kaivoksen avolouhoksen välittömässä läheisyydessä. Laivan kaivoksen lähistöllä olevalla malminetsintäalueella on tehty myös maanpoistoa. Timanttikairauksia on tehty myös Oltavassa, 12 km etelään Laivan kaivoksesta. Aiempien koeporausten tulokset, jotka esiteltiin vuoden alussa, osoittivat, että alueella on kiinnostavia kultapitoisuuksia. Timanttikairausten tarkoituksena on tunnistaa uusia mineraalivarantoja. Koeporauksia jatkettiin Nordic Minesin muilla projektialueilla Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsin Vassbossa ja Suomen Tormualla tehtiin geokemiallisia tutkimuksia. Timanttikairausten ja geokemiallisten tutkimusten analyysitulokset esitellään vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. MALMIN ETSINTÄKULUT 9 kk 9 kk Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Tkr Laivakaivoksen lähiympäristö Muut alueet Suomessa Ruotsi Yhteensä MINERAALIVARANNOT JA MALMIVARAT Määritelmät on esitetty sivulla 14. Mineraalivarannot ja malmivarat Raahen lähistöllä sijaitsevan Laivan kaivoksen kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Elokuussa julkaistiin uusi mineraalivarantoarvio, jonka mukaan Laivan kaivoksen todetut ja todennäköiset malmivarat eli louhintasuunnitelmaan kuuluvan malmin määrä on 12,9 miljoonaa tonnia. 1,85 gramman keskimääräisellä kultapitoisuudella tonnissa kultasisältö on kg. Tämä on 1,2 miljoonaa tonnia enemmän kuin aiemmassa arviossa, jossa malmivarojen kooksi oli arvioitu 11,7 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuudeksi 1,86 grammaa tonnissa. Päivitetty malmiarvio perustuu vuonna 2010 tehtyihin timanttikairauksiin. Ilmoitettut malmivarat perustuvat kullan 535 euron unssihintaan, mikä on 50 prosenttia nykytasoa alhaisempi. Jos laskennallisena hintana käytetään 750 euroa unssilta, malmivarojen määräksi saadaan 15,3 miljoonaa tonnia ja keskimääräiseksi kultapitoisuudeksi 1,74 grammaa tonnissa, mikä vastaa kg:aa kultaa. Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

5 Ilmoitettujen malmivarojen lisäksi on muita mitattuja ja osoitettuja mineraalivarantoja, joiden määrä on 4,9 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen pitoisuus 1,8 grammaa tonnissa. Kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa sen odotetaan tuottavan vuosittain unssia eli noin kg kultaa. Raportti julkaistiin lehdistötiedotteessa, joka on saatavana osoitteessa Kultamarkkinat ja kullan hinta Kullan positiivinen hintakehitys heikentyi tilapäisesti syyskuussa ja lokakuun alussa. Kullan hinta dollareissa nousi 5. syyskuuta ennätykselliseen dollariin unssilta ja kullan hinta euroissa 9. syyskuuta euroon unssilta, minkä jälkeen hinnat kääntyivät laskuun. Yhtenä tärkeimmistä syistä kehitykseen pidettiin vahvistunutta luottamusta dollariin. Lokakuun puolivälistä lähtien kullan hinta on kääntynyt jälleen nousuun sekä dollareissa että euroissa. Kullan hinnan nousun taustalla ovat muun muassa euroalueen uusi huoli velkakriisistä sekä heikentyneet makrotalouden näkymät maailmantaloudessa. Epävarmoina aikoina sijoittajilla on tapana turvautua turvasatamana pidettyyn kultaan. Hintaa on nostanut myös koruteollisuuden kysyntä. Tammi syyskuussa kullan hinta dollareissa nousi 15,5 prosenttia dollariin unssilta ja euroissa 14,1 prosenttia euroon unssilta 30. syyskuuta. Tämän jälkeen hinnat ovat edelleen nousseet, ja 9. marraskuuta hinta oli dollaria / euroa unssilta. Nordic Minesille hinta euroissa on tärkein, sillä yrityksen pääasialliset tuotot ja kustannukset ovat euromääräisiä. KULLAN HINTAKEHITYS 0,12+,-../ &%!!! $%'!! $%&!! #!! "!!! Kulta, USD Kulta, EUR ()*+,-../ &%!!! $%'!! $%&!! Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen Marraskuussa otettiin suurin osa rikastamon laitteista käyttöön. Tavoitteena on täyden tuotantokapasiteetin saavuttaminen ennen vuodenvaihdetta 2011/2012. #!! "!!! Suomen metalliteollisuuteen loka marraskuussa kohdistunut työmarkkinariita kosketti myös Nordic Minesia. Yritykseen vaikutti epäsuorasti sen toimittajien vetäminen mukaan riitaan. Tilanteella on ollut tietty vaikutus käynnistystyöhön, mutta se ei ole viivästyttänyt toimia merkittävästi. Marraskuun alussa riita saatiin ratkaistua ja työmarkkinaosapuolet tekivät uuden palkkasopimuksen, joka takaa 4,3 prosentin palkankorotukset 2 vuoden aikana. Muita taloudellisia tietoja Rahavirta ja taloudellinen asema Rahavirta toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista tammi syyskuussa oli 76,8 Mkr, kun se vuotta aiemmin oli 72,4 Mkr. Konsernin oma pääoma kauden lopussa oli 389,5 Mkr (476,1 Mkr), rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset 134,1 Mkr (46,6 Mkr) ja omavaraisuusaste 31,2 prosenttia (84,3 prosenttia). Sijoitukset Tammi syyskuussa 2011 tehtyjen sijoitusten määrä oli 425,1 Mkr (vuoden 2010 vastaavana jaksona 232,7 Mkr). Työntekijät Keskimääräinen työntekijämäärä vuoden 9 ensimmäisen kuukauden aikana oli 42 henkilöä. Nordic Minesilla oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 85 työntekijää (vuotta aiemmin 22 työntekijää). Työntekijöistä 12 oli Ruotsissa ja 73 Suomessa. Työntekijöiden määrä lisääntyi 57:llä edellisestä vuosineljänneksestä. Yhtiö käyttää konsultteja ja alihankkijoita useisiin eri tehtäviin. Onnettomuustiheys on edelleen alhainen. Vakavia onnettomuuksia ei ole raportoitu jakson aikana, ja indeksi oli 30 LTIFR (Lost time injury frequency),, mikä on alle puolet siitä, mitä koko alalla Suomessa raportoitiin edellisvuonna. Osakepääoma Nordic Mines AB:n osakepääoma oli kr. Osakepääoma oli jaettu osakkeeseen, joiden nimellisarvo oli 1 kruunu. Oma pääoma oli 566,8 Mkr ja oma osakekohtainen pääoma laimennuksen jälkeen 16,16 kr. Varsinainen yhtiökokous pidettiin toukokuussa Siinä päätettiin tietyille yhtiön nimeämille työntekijöille ja konsulteille suunnatusta optio-ohjelmasta. Optioohjelma toteutettiin jakson lopussa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tietoja optioohjelmasta on saatavana osoitteesta Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

6 Nordic Minesin osake Nordic Minesin osakkeilla on käyty kauppaa Tukholman Nasdaq OMX -pörssin Small Cap -listalla heinäkuusta 2008 alkaen. Osakkeen tunnus on NOMI ja ISIN koodi on SE Nordic Minesin osake noteerattiin 49,80 kruunuun. Se vastasi noin Mkr:n markkinaarvoa. Tammi syyskuussa osakkeen arvo oli korkeimmillaan 75,00 kr 8. maaliskuuta ja alimmillaan 42,10 kr 5. elokuuta. OSAKEKURSSIN KEHITYS 7=> )! (! '! &! %! $! #! "!! *+,-./ /9:+;< Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön toimintaan kohdistuu seuraavia riskejä kaivosja malminetsintätoimintaan liittyvien riskien lisäksi, joita käsiteltiin yksityiskohtaisesti vuoden 2010 vuosikertomuksen taloudellisia riskejä koskevassa osiossa. Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimmät riskit ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Hallitus ja yritysjohto hallitsevat näitä riskejä pyrkimällä aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan edellä mainittuja riskejä. Hallitus pyrkii jatkossakin pitämään yrityksen taloudellisen tilan vahvana. Valuuttariski Kullan hinnat ilmoitetaan dollareina. Tärkeimmän projektin, Laivan, kulut taas ovat euromääräisiä ja tuloslaskelman tuotot Ruotsin kruunuja. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Osalta valuuttariskeistä suojaudutaan yrityksen hedge-ohjelmalla. Kullan hintariski Konsernilla ei tällä hetkellä ole myyntiä. Myynnin odotetaan kuitenkin alkavan vuonna 2011 ja näin ollen kasvavan merkittävästi. Myynti koostuu kuitenkin pääasiassa vain yhdestä tuotteesta eli kultaa, kuparia ja hopeaa sisältävistä harkoista. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan konsernin voittoon tai tappioon. Katso myös kullan hinnan suojausta koskevat tiedot sivulta 3. Luottoriski Ylimääräiset varat (eli lyhytaikaiset sijoitukset, joita ei sijoiteta toimintaan lyhyellä aikavälillä) sijoitetaan yleensä pankkitalletuksiin tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Likviditeettiriski Konserni on tällä hetkellä käynnistysvaiheessa ja joutuu sen vuoksi tekemään merkittäviä investointeja. Pelkät sisäiset tuotot eivät riitä tällä hetkellä näiden investointien rahoittamiseen. Yhtiön kasvu edellyttää sen vuoksi edelleen ulkoista rahoitusta. Korkoriski Konsernin lainarahoitusosuus on pysynyt alhaisena. Kaivostuotannon rahoituksen myötä korkoriskit ovat kasvaneet. Yhtiölle myönnetyn 53 miljoonan euron luoton korko vaikuttaa konsernin voittoon tai tappioon. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan korko on vaihtuva. Tämän vuoksi Nordic Minesin hallitus on tehnyt korko-swap-sopimuksen. Tärkeimmät vuokrasopimukset hoidetaan samaan tapaan. Hallitus aikoo tulevaisuudessa säilyttää yhtiön vahvan rahoitusaseman kaikin keinoin. Katso myös sivu 3, Korko-swap-sopimus. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n osoittamia IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards) ja Ruotsin Kollegiet för Svensk Bolagsstyrningin suositusta RFR 1.3, jossa määrätään, mitä tietoja on annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi Ruotsin tilinpäätöslain perusteella. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR-määräyksen 2.3 (Oikeudellisten yksikköjen kirjanpito) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

7 Tulevat taloudelliset katsaukset Nordic Mines aikoo julkaista taloudellisia katsauksia seuraavasti: Vuoden 2011 vuosikertomus Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen katsaus Varsinainen yhtiökokous Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen katsaus Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen katsaus Vuoden 2012 vuosikertomus Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että osavuosikatsaus antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta asemasta ja tuloksesta ja sisältää tiedot yhtiön ja konserniyhtiöiden merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Uppsalassa NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Puheenjohtaja Tord Cederlund Hallituksen jäsen Bengt Löfkvist Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Hallituksen jäsen Catharina Lagerstam Hallituksen jäsen Kjell Moreborg Hallituksen jäsen Michael Nilsson Toimitusjohtaja HUOM! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot on julkaistu keskiviikkona Lisätietoja: Michael Nilsson, toimitusjohtaja. Puh , sähköposti: Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

8 Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet Nordic Mines AB (publ):n tilinpäätöksen kaudelta tammikuu syyskuu Hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava ja esitettävä osavuosikatsaukset IFRS-määräysten ja tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävänämme on esittää osavuosikatsausta koskeva tarkastukseen perustuva lausuntomme. Tarkastuksen perustana olivat Standard on Review Engagements (SÖG) määräykset (Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity). Tarkastukseen kuuluu tietojen hankkiminen pääasiassa rahoitus- ja kirjanpitoasioista vastaavilta ihmisiltä sekä analyysien ja muiden tarkastusmenettelyjen käyttö. Tarkastuksessa painotetaan eri asioita ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin Ruotsin tilintarkastusvaatimusten (RS) ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuuden tasoa, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Tekemämme tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Uppsalassa Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Heléne Ragnarsson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

9 KONSERNIN KOKONAISTULOS 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk Hei-Syys Hei-Syys Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Tkr Hallintokulut Muut liiketuotot Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos Muiden erien kokonaistulos Kassavirran vakuudet *) Jakson valuuttamuuntoerot Muiden erien kokonaistulos jaksolle verojen jälkeen Jakson kokonaistulos Jakson tulos siirrettävissä emoyhtiön osakkaille Kokonaistulos siirrettävissä emoyhtiön osakkaille !"#$%&''('%)")*+#,$$"%-")*&''('*"))")*+#,$",).%,/*.01,)#%,!"#$%&''('%)")*+#,$$"%-")*&''('*+#,$",)))%)*4'3$"") 2,$#+)*.03+#*+#,$"..,*$+1-")*"))")*+#,$",).%,/*$( 2,$#+)*.03+#*+#,$"..,*$+1-")*+#,$",))%)*4'3$"")/*$(!+$+),%#.03+#*+#,$"..,*$+1-")*"))")*+#,$",).%,/*$(!+$+),%#.03+#*+#,$"..,*$+1-")*+#,$",))%)*4'3$"")/*$( ,06 0,23-0,06-0,03-0,13-0,06 0,23-0,06-0,03-0,13-4,08 0,23-4,86-0,03-0,15-4,05 0,23-4,84-0,03-0,15 *) Nordic Mines on tehnyt maaliskuussa 2011 sopimuksen, jolla taataan 36 prosenttia suunnitellusta Laivan kaivoksen tuotannosta vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen saakka keskimäärin euron hinnalla unssia kohden transaktiokulujen jälkeen. Nordic Mines on tehnyt maaliskuussa 2011 sopimuksen korko-swapeista, joiden perusteella puolet lainasta, jonka vuotuinen korko on 2,39 prosenttia.. Vaihtuvakorkoisen osan korkona on 3 kuukauden Euribor. Kun otetaan huomioon lainanantajan marginaali, tämä vastaa tällä hetkellä 6 prosentin vuosikorkoa koko lainan osalta (53 miljoonaa euroa). Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

10 KONSERNIN TALOUDELLINEN TILANNE 30 syys 30 syys 31 joulu Tkr V ARAT Hyödykkeet A ineettomat hyödykkeet A ineelliset hyödykkeet Rahoitusvarat Hyödykkeet yhteensä V aihto-omaisuus V arastot Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset ja käteinen V aihto-omaisuus yhteensä V ARAT YHTEENSÄ OM A PÄÄOM A JA VELAT Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat OM A PÄÄONA JA V ELAT YHTEENSÄ MUUTOKSET KONSERNIN OMASSA PÄÄOMASSA Tkr Osakepääoma M uu omapääoma Tasapainoitettu tulos Oma pääoma yhteensä Saldo 1 tammikuu Kokonaistulos Jakson tulos Jakson kokonaistulos Kaupat osakkaiden kanssa Uusianti Osakeannin kulut Kaupat osakkaiden kanssa yhteensä Oma pääoma 30 syyskuuta Saldo tammikuu Kokonaistulos Jakson tulos V aluuttakurssien erot -8-8 Jakson kokonaistulos Oma pääoma 30 syyskuuta Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

11 KONSERNIN KASSAVIRTA 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk Hei-Syys Hei-Syys Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa KONSERNIN AVAINLUVUT Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg Neg Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr V akaavaraisuus, % 31,2 84,3 92,3 Työntekijöiden määrä keskimäärin V uosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 11,11 15,02 15,97 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden tuhansia, kr 2,44 1,11 1,09 KONSERNIN AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Hei-Syys Huh-Kesä Tam-M aa Lok-Jou Hei-Syys Huh-Kesä Tam-M aa Lok-Jou Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % Neg 0,8 Neg Neg Neg Neg Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % Neg 0,9 Neg Neg Neg Neg Neg Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr V akaavaraisuus, % 31,2 61,2 72,7 92,3 84,3 92,4 94,3 85,2 Työntekijöiden määrä keskimäärin V uosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 11,11 15,14 15,80 16,02 14,64 14,41 14,59 10,75 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden tuhansia, kr 2,53 0,13-0,22 0,06-3,70-1,09 5,90-1,06 Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

12 EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk Hei-Syys Hei-Syys Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Tkr Hallintokulut Muut liiketuotot Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos !"#$%&''('%)")*+#,$$"%-")*&''('*"))")*+#,$",).%,/*.01,)#%, !"#$%&''('%)")*+#,$$"%-")*&''('*+#,$",)))%)*4'3$"") #*+#,$"..,*$+1-")*"))")*+#,$",).%,/*$( 0,01 0,24 0,19-0,02-0, #*+#,$"..,*$+1-")*+#,$",))%)*4'3$"")/*$( 0,01 0,24 0,19-0,02-0,13 EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Huh-Kesä Tam-M aa Lok-Jou Hei-Syys Huh-kesä Tkr Hallintokulut Muut liiketuotot Muut liikekulut Liiketulos Rahoituserät netto Tulos rahoituserien jälkeen Tulovero Jakson tulos !"#$%&''('%)")*+#,$$"%-")*&''('*"))")*+#,$",).%,/*.01,)#%,!"#$%&''('%)")*+#,$$"%-")*&''('*+#,$",)))%)*4'3$"") 203+#*+#,$"..,*$+1-")*"))")*+#,$",).%,/*$( 203+#*+#,$"..,*$+1-")*+#,$",))%)*4'3$"")/*$( ,01 0,30-0,12-0,11 0,24 0,01 0,30-0,12-0,11 0,24 Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

13 EMOYHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE 30 syyskuu 30 syyskuu 31 dec Tkr V ARAT Hyödykkeet A ineettomat hyödykkeet A ineelliset hyödykkeet Rahoitusvarat Hyödykkeet yhteensä V aihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset ja käteinen V aihto-omaisuus yhteensä V ARAT YHTEENSÄ OM A PÄÄOM A JA VELAT Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat OMA PÄÄONA JA VELAT YHTEENSÄ Suljetut pankiitalletukset Kiinnitykset V astuusitoumukset MUUTOKSET EMOYHTIÖN OMASSA PÄÄOMASSA Tkr Osakepääoma V ararahasto Ylikurssirahasto Tasapainoitettu tulos Omapääoma yhteensä Saldo 1 tammikuu Uusanti Oaskeannin kulut Jakson tulos Saldo 30 syyskuuta Saldo 1 tammikuu Jakson Tulos Saldo 30 syyskuuta KONSERNIN KASSAVIRTA 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk Hei-Syys Hei-Syys Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Tkr Kassavirta jatkuvasta toiminnasta ennen liikepääoman muutosta Muutos liikepääomassa Kassavirta jatkuvasta toiminnasta Kassavirta investointitoiminnasta Kassavirta rahoitustoiminnasta Jakson muutos käteisessä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson alussa Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset jakson lopussa Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

14 EMOYHTIÖN AVAINLUVUT Tam-Syys Tam-Syys Koko vuosi Investoinnit kiinteistöihin, Tkr Investoinnit mineraaliesiintymiin, Tkr mistä investoinnit Laivaan Tulos rahoituserien jälkeen, Tkr Tuotto kokonaispääomalle, % 1,8 Neg Neg Tuotto omalle pääomalle, % 1,5 Neg Neg Oma pääoma, Tkr Taseen loppusumma, Tkr V akaavaraisuus, % 95,9 96,1 96,5 Työntekijöiden määrä keskimäärin V uosityöntekijöiden määrä jakson lopussa Oma pääoma osaketta kohden osakeannin jälkeen, kr 16,16 15,04 16,04 Osakkeiden määrä, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen jakson lopussa, tuhansia Osakkeiden määrä osakeannin jälkeen keskimäärin, tuhansia Kassavirta osaketta kohden tuhansia, kr -0,40 1,04 0,78 Määritelmät SveMinin mukaan Todetut malmivarat: Todennäköiset malmivarat: Mitattu mineraalivaranto: Osoitettu mineraalivaranto: Päätelty mineraalivaranto: Mitatun mineraalivarannon se osa, josta on louhinnan ja toteutettavuus-tutkimusten avulla osoitettu, että esiintymän louhiminen ja prosessointi on taloudellisesti kannattavaa. Mitatun ja osoitetun mineraalivarannon se osa, josta on louhinnan ja toteutettavuustutkimusten avulla osoitettu, että esiintymän louhiminen ja prosessointi on taloudellisesti kannattavaa. Mineraalivaranto, josta on olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa, mutta jonka geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan olettaa kohtuudella, kun käytettävissä olevat tiedot yhdistetään geotieteelliseen tulkintaan. Mineraalivaranto, josta ei ole olemassa riittävästi tietoja, jotta sen geologinen jatkuvuus ja laadun jatkuvuus voidaan vahvistaa, ja josta on olemassa teknisiä tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä kohtuullisia oletuksia. Taloudelliset määritelmät Pääoman tuottoaste (%) Oman pääoman tuottoprosentti (%) Omavaraisuusaste (%) Osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Osakekohtainen tulos Pääoma osaketta kohden Kauden voitto/tappio nettorahoituserien ja rahoituskulujen jälkeen prosentteina keskimääräisistä varoista. Kauden voitto/tappio prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta. Oma pääoma jaettuna kaikilla varoilla. Käyttämättä olevien optioiden laimennus on laskettu IAS 33 -määräyksen "Osakekohtainen tulos" mukaisesti. Kauden nettovoitto/-tappio verojen jälkeen jaettuna kauden osakkeiden määrällä ennen laimennusta. Laskettu IAS 33 -määräyksen "Osakekohtainen tulos" mukaisesti. Kokonaispääoma yllä esitetyllä tavalla kauden lopussa jaettuna osakkeiden määrällä kyseisenä päivänä. Nordic Mines Osavuosikatsaus, tammi syyskuu (14)

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Puolivuotiskatsaus tammikuu kesäkuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 toinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Laiva- kaivoksen töiden valmistelut jatkuivat

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 (käännös) Vuoden 2011 ensimmäinen vuosineljännes (edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna) Kullan keskimääräiseksi hinnaksi varmistettiin

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Käännös NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Toinen vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 82,4 miljoonaa kruunua (-) Liiketulos oli -12,6 miljoonaa kruunua

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012 (Käännös) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2012 Kolmas vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 65,6 miljoonaa kruunua (-) mukaan lukien kullan hinnan suojauksen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8

Lisätiedot

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin

Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin LEHDISTÖTIEDOTE, 23.5.2012 Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin Nordic Mines AB:n hallitus (publ) ( Nordic Mines ) on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen luvalla järjestää

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 1(15) Tiedote 4.3.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta Projektista toimivaksi kaivokseksi Keskeiset tapahtumat 2008 Kaupallisen mittakaavan kaivostoiminta

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2014 kuu kuu Vakaa tulos YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 2,0 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 KONSERNITASE... 18 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2009 (IFRS) 1 (16) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 3 % ja oli 1 050,6 milj. euroa (1 081,3). Liikevaihto laski

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 8.11. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä Runsaina jatkuneet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Q2 Selkeä sijoitus Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Uuden Ruukin esittely... Puheenjohtajan kirje... Mineraalivarat ja -varannot... Hallituksen toimintakertomus... Konsernitilinpäätös (IFRS)... Tuloslaskelma ja laaja

Lisätiedot

1.1.-31.3.2014 29.4.2014

1.1.-31.3.2014 29.4.2014 1.1.-31.3.2014 29.4.2014 1 (22) Suominen Oyj Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014: LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 1-3/ 2014 1-3/ 2013 1-12/ 2013

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI

OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI OUTOKUMPU OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2008 klo 13.00 1 (25) OUTOKUMMUN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN MARKKINAT ELPYIVÄT JA TULOS PARANI Ensimmäinen neljännes lyhyesti

Lisätiedot

AFARAK GROUP OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2013

AFARAK GROUP OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 AFARAK GROUP OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2013 Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0618181-8 Sisällysluettelo HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 1 KONSERNIN AVAINLUVUT... 11 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Lisätiedot