NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012"

Transkriptio

1 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen vaikutus -16,1 Mkr Liiketulos oli -35,2 Mkr (-16,6 Mkr), josta myönteisten valuuttakurssimuutosten osuus oli 9,7 Mkr Jakson tulos verojen jälkeen oli -45,2 Mkr (-22,9 Mkr), mukaan lukien rahoituskustannukset -16,3 Mkr, eli - 0,53 kr (-0,66 kr) osaketta kohti Jakson kokonaistulos oli 40,5 Mkr (-13,0 Mkr.), eli 0,47 kr (-0,37 kr) osaketta kohti Rahavarat olivat jakson lopussa yhteensä 68,6 Mkr (11,4Mkr) Investointien määrä oli 67,2 Mkr (76,3 Mkr) Laivan kaivoksen tuottama kultamäärä oli yhteensä 285 kg (-) Marraskuussa julkistettiin toimenpidesuunnitelma yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden takaamiseksi Thomas Cederborg otti marraskuussa vastaan yhtiön toimitusjohtajan tehtävät Susanne Andersson otti marraskuussa vastaan yhtiön talousjohtajan tehtävät Joulukuussa rikastamon ja pasta-alueen välisessä putkilinjassa todettiin pieni rikastushiekkavuoto. Kiellettyjä ympäristövaikutuksia lähialueen luontoon ei ole havaittu Ylimääräinen yhtiökokous päätti 20. joulukuuta enintään 282 miljoonan kruunun merkintäoikeusannista Ylimääräinen yhtiökokous päätti 20. joulukuuta, että Berne Jansson, Eldorado, nimitetään hallituksen jäseneksi Paul N Wrightin, Eldorado Gold Corporation (Eldorado), tilalle Koko vuosi 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 247,1 Mkr (-) Liiketulos oli -155,3 Mkr (17,6 Mkr). Jakson tulos verojen jälkeen oli -176,6 Mkr (-25,0 Mkr), eli -3,01 kr (-0,72 kr) osaketta kohti Jakson kokonaistulos oli -133,5 Mkr (-182,9 Mkr), eli -2,28 kr (-5,24 kr) osaketta kohti Kullan tuotanto oli 932 kg (-) ja myynti oli 843kg (-) Uusien toukokuussa julkistettujen laskelmien mukaan Laivan kaivoksen mineraalivarat ovat neljä miljoonaa tonnia aiempaa suuremmat, mikä vastaa kahden vuoden lisää toiminta-aikaan Maaliskuussa toteutettiin joukolle institutionaalisia sijoittajia suunnattu noin 89 Mkr uusanti Kesäkuussa toteutettiin suunnattu 15 miljoonan kruunun uusanti Eldoradolle, josta tuli samalla uusi institutionaalinen osakas Heinäkuussa toteutettu 236 Mkr merkintäoikeusanti ylimerkittiin tarvitsematta käyttää takuusitoumuksia Elokuussa toteutettiin Eldoradolle suunnattu 40,5 Mkr uusanti Lokakuussa valmistui putkilinja ja saatiin lupa aloittaa ylimääräisen veden laskeminen Laivan kaivoksesta Pohjanlahteen Merkittäviä tapahtumia jakson päättymisen jälkeen Tammikuussa 2013 toteutettu 282 Mkr merkintäoikeusanti ylimerkittiin tarvitsematta käyttää takuusitoumuksia Nordic Mines lyhyesti Nordic Mines on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia esikuvana ympäristön huomioimisessa. Laivan kaivos aloitti Suomessa kullan tuotannon vuoden 2011 lopussa. Alueen kultaesiintymä on Pohjoismaiden suurimpia. Sen mineraalivarojen määrä on 16,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,6 grammaa tonnissa. Malmia etsitään Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Mines perustettiin vuonna Yhtiö työllistää runsaat 100 työntekijää ja sen pääkonttori on Uppsalassa. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa Tukholman Nasdaq OMX -pörssin Small Cap -listalla. Lisätietoja yhtiöstä ja sen toiminnasta on verkkosivustollamme osoitteessa nordicmines.se. Nordic Mines AB (publ) Org nr Trädgårdsgatan 11, SE Uppsala Tel

2 Toimitusjohtajan lausunto "Tärkeä toimenpidesuunnitelma kannattavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä" Kulunut vuosi oli vaihteleva, eikä kullantuotantomme ole vielä saavuttanut tyydyttävää tasoa, uutena toimitusjohtajana 20. marraskuuta aloittanut Thomas Cederborg sanoo. Siksi laadimme marraskuussa 2012 toimenpidesuunnitelman, jonka tavoitteena on ennen kaikkea yhtiön maksuvalmiuden vahvistaminen ja lisäinvestointien mahdollistaminen Laivan kaivoksessa käytettävyyden, läpisyötön ja kultapitoisuuden parantamiseksi rikastamossa ja samalla kullan tuotannon lisäämiseksi. Kaikkiaan tuotimme neljännellä vuosineljänneksellä 285 kg kultaa, kun edellisen neljänneksen tuotantomäärä oli ollut 257 kg. Tuotantoa ovat jälleen haitanneet useat, eri syistä aiheutuneet odottamattomat käyttökatkokset ennen kaikkea vuosineljänneksen alussa ja lopussa. Marraskuun tuotanto sujui suunnitelmien mukaan. Käytettävyys oli 92 prosenttia ja kultaa tuotettiin 120 kg. Vastaava määrä oli lokakuussa 87 kg ja joulukuussa 78 kg. Myyntituotot olivat neljännellä vuosineljänneksellä 76,4 miljoonaa kruunua. Tämä oli 10,8 miljoonaa kruunua enemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa hieman korkeammasta kultapitoisuudesta. Käytettävyys oli neljännellä vuosineljänneksellä 72 prosenttia, ja sitä voidaan parantaa toimenpidesuunnitelman mukaisesti niin, että käytettävyystavoite yli 90 prosenttia voidaan saavuttaa. Neuvottelimme vuosineljänneksen aikana uuden lyhennyssuunnitelman. Joulukuun ja maaliskuun lyhennykset on myöhennetty vuoden 2014 ja maaliskuun 2015 lyhennyssuunnitelmien loppuun. Tammikuussa 2013 toteutettu 282 miljoonan kruunun merkintäoikeusanti ennen antikustannuksia ylimerkittiin tarvitsematta käyttää takuusitoumuksia. Tästä syystä yhtiön likviditeettiasema on parantunut ja se voi toteuttaa suunnitelmat lisäinvestoinneista, joiden tavoitteena on tuotannon lisääminen ja tuotantokustannusten alentaminen. Parannustoimenpiteiden suunnittelu on meneillään. "Laivan tuotantolaitos on pääasiassa hyvä, mutta malmio on vaativa ja haasteenamme on vähentää raakkulaimennusta sekä malmitappiota tuottaaksemme riittävästi kultaa. Siksi keskitymme nyt täysin toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen, jotta saamme kullan tuotannon lisääntymään, toimitusjohtaja Thomas Cederborg sanoo lopuksi. Vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen toiminta Laivan kaivoksen kullantuotanto oli neljännellä vuosineljänneksellä 285 kg. Käytettävyys, eli laitoksen käyntituntien prosenttiosuus kuukaudessa, oli neljännellä vuosineljänneksellä 72 prosenttia. Tavoitteena on käytettävyyden nostaminen yli 90 prosenttiin. Prosessin saanti oli vuosineljänneksen aikana keskimäärin 84 prosenttia ja myllyjen läpisyöttö, eli käsitelty tonnimäärä tunnissa, oli prosenttia suunnitellusta kapasiteetista, joka on 250 tonnia malmia tunnissa. Malmin kultapitoisuus oli vuosineljänneksen aikana keskimäärin 1,2 grammaa tonnissa, mikä on tuotantosuunnitelmaa pienempi. Tämä johtuu raakkulaimennuksen arvioitua suuremmasta osuudesta. Tähänastiset louhinnan optimointitoimenpiteet ovat asteittain vähentäneet raakkulaimennuksen osuutta vuoden kuluessa. Neljännen vuosineljänneksen alussa pastalaitoksessa ilmeni joitakin käyttöhäiriöitä sekä primäärimyllyn vuosittaisen myllynvuorauksen vaihdon yhteydessä pidetty huoltoseisokki venyi odottamattoman pitkäksi. Marraskuu sujui suunnitelmien mukaan. Käytettävyys oli 92 prosenttia ja kultaa tuotettiin 120 kg. Joulukuun tuotantoa heikensivät pari pitkähköä käyttökatkosta, jotka olivat seurausta rikastushiekkaputkessa sattuneesta pienestä rikastushiekkavuodosta sekä kylmistä sääolosuhteista johtuvista ennakoimattomista sähkökatkoksista. Siksi tuotanto laski 78 kiloon. Joulukuussa meillä oli myös noin kolmen vuorokauden pituinen suunnitelman mukainen huoltoseisokki, joka sujui odotetusti. Kaikkiaan tuotimme neljännellä vuosineljänneksellä 285 kg kultaa, kun edellisen neljänneksen tuotantomäärä oli ollut 257 kg. Tilinpäätöstiedote vuodelta (23)

3 Lokakuussa otettiin käyttöön Laivan kaivoksen ylimääräisen veden johtamiseen tarkoitettu pysyvä järjestelmä (putkilinja). Pitoisuudet ylimäärävedessä alittavat huomattavasti ympäristöluvassa asetetut raja-arvot, ja kaivos sai luvan aloittaa ylimääräisen veden johtamisen putkilinjaa pitkin Perämereen. Joulukuun 14. päivänä rikastamon ja pasta-alueen välisessä putkilinjassa todettiin pieni rikastushiekkavuoto. Ympäristövaikutuksia ei ole toistaiseksi havaittu, ja yhtiö jatkaa säännöllistä vesinäytteidenottoa. Toiminta vuonna 2012 Vuoden aikana tuotettiin kaikkiaan 932 kg kultaa. Kaikkiaan toimitettiin/myytiin vuoden aikana 843 kg kultaa. Vuoden lopussa varastossa oli harkkoina noin 40 kg kultaa ja tuotantovaiheessa oli noin 50 kg kultaa. KULLAN TUOTANTO JA MYYNTI VUONNA 2012 Ensimmäisen vuosineljänneksen myynti oli 130 kg. Sitä heikensivät toimitusviiveet ja rikastuslaitoksen komponenttien vaihdot, jotka aiheuttivat useita käyttökatkoksia. Myös myllyjen säätö, joka on monimutkainen prosessi, kesti odotettua kauemmin. Toisella vuosineljänneksellä tuotanto kasvoi 260 kiloon. Käsittelylaitoksen säädöt jatkuivat ja aiheuttivat useita käyttökatkoksia. Kolmannella vuosineljänneksellä tuotantomäärä oli 257 kg. Rikastuslaitoksen säädöt ja erilaiset muutokset jatkuivat heinäkuussa ja niistä johtui lukuisia käyttökatkoksia. Elokuussa rikastuslaitos pysäytettiin neljän vuorokauden ajaksi erittäin voimakkaiden sateiden vuoksi ja syyskuussa pastalaitoksen toistuvien toimintahäiriöiden vuoksi. Neljännen vuosineljänneksen tuotantomäärä oli 285 kg. Marraskuu oli suhteellisen hyvä kuukausi ja käytettävyys oli 92 prosenttia. Joulukuun suunniteltu huoltokatkos onnistui suunnitelman mukaisesti. Sen sijaan lokakuussa ja joulukuussa käytettävyyttä heikensivät lukuisat odottamattomat käyttökatkokset. Neljännen vuosineljänneksen tulos Myyntituotot olivat neljännellä vuosineljänneksellä 76,4 miljoonaa kruunua, mikä oli 10,8 miljoonaa kruunua enemmän kuin edellisen neljänneksen myyntituotot. Läpisyöttö, tonnia, vastasi edellisen neljänneksen määrää. Käytettävyys oli vuosineljänneksellä 72 prosenttia, kun se oli ollut kolmannella neljänneksellä 76 prosenttia, mikä heikensi myyntituottoja. Kultapitoisuus parani hieman ja paransi myyntituottoja. Tuotantokustannukset kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä 23 prosenttia. Tämä johtui muun muassa kustannuksista, jotka liittyivät suunniteltuihin huoltokatkoksiin, mukaan lukien varaosien vaihdot, ja muuttuvan sähkönhinnan nousuun. Tilinpäätöstiedote vuodelta (23)

4 Liikekuluja nostivat osittain yritysjohdon vaihdokseen liittyvät kertaluonteiset kulut ja kaiken kaikkiaan niitä vähensivät valuuttakurssivoitot, kun Ruotsin kruunu heikkeni euroon nähden. Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli -35,2 Mkr, kun se oli ollut edellisellä neljänneksellä -53,5 Mkr. Sitä heikensi pääasiassa bruttotuloksen heikkeneminen. Kauden tulosta -45,2 Mkr (edellisellä neljänneksellä -49,9 Mkr) heikensivät myös koroista johtuvat rahoituskustannukset ja tuleviin kullan hinnan suojauksiin liittyvät -5,7 miljoonan kruunun kulut, ja positiivisesti siihen vaikutti 6,1 Mkr verosaaminen. Koko vuoden tulos Koko vuoden 2012 myyntituotot olivat 247,1 Mkr (-). Myydyistä tuotteista aiheutuneet kustannukset olivat 365,6 Mkr (-). Koko vuoden 2012 bruttotulos oli -118,5 Mkr (-). Liiketulos oli -155,3 Mkr (17,6 Mkr). Hallintokulut olivat 18,4 Mkr (15,1 Mkr). Ne koostuivat lähinnä konsernin pääkonttorin kuluista sekä Laiva-hankkeen rahoitusta koskevaan taloudelliseen ja oikeudelliseen konsultointiin liittyvistä kustannuksista, jotka ovat kasvaneet neljännen vuosineljänneksen aikana tapahtuneen yritysjohdon vaihtumisen sekä vuoden heikon likviditeetin vuoksi. Koko vuoden 2012 tulos oli rahoituserien jälkeen -235,4 Mkr (edellisenä vuonna -33,3Mkr). Tappion kasvu johtui osittain yhtiön tulosta rasittavista projektilainojen koroista ja kullan termiinisopimukseen liittyvistä kuluista sen kullan osalta, jota yhtiö ei onnistunut sopimuksen mukaisesti tuottamaan. Rahoituskustannuksiin eivät sisälly antikustannukset, jotka on kirjattu suoraan omaan pääomaan. Koko vuoden 2012 tulos verojen jälkeen oli -176,6 Mkr (-25,0 Mkr). Osakekohtainen tulos ennen laimennusvaikutusta oli -3,01 kr (-0,72 kr) ja sen jälkeen -3,01 kr (-0,71 kr ). Nordic Mines ilmoittaa taseessaan laskennallisia verosaamisia vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Laskennalliset verosaamiset olivat yhteensä 125,1 Mkr (80,8 Mkr). Kullan hinnan suojaaminen Nordic Mines teki maaliskuussa 2011 termiinisopimukset kaudelle, joka alkaa vuoden 2012 toisesta neljänneksestä ja päättyy vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen. Sopimukset käsittävät unssia kultaa keskihintaan euroa (1 458 dollaria) unssilta transaktiokulut mukaan lukien. Koska kullan hinta oli korkeampi kuin voimassa oleva termiinisopimus ensimmäisten termiinien erääntyessä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa, kullan myynti on pienentynyt yhteensä 60,4 miljoonaa kruunua (katso liitetieto 1), mikä vastaa myydyn kullan todellisen spottihinnan ja sovitun termiinihinnan välistä erotusta. Rahoituskustannukset ovat kasvaneet vuoden aikana yhteensä 37,8 miljoonaa kruunua todellisen spottihinnan ja sovitun termiinihinnan välisen erotuksen vuoksi tuotannon siltä osin, kuin tuotantomäärä ei ole saavuttanut termiinisopimuksella suojattua määrää. Erääntymättömien termiinisopimusten arvostus ( troy-unssilta) vallitsevaan markkinahintaan on vaikuttanut kokonaistulokseen positiivisesti 41,2 Mkr (-157,3 Mkr.). Katso lisätiedot liitetiedosta 7. Tilinpäätöstiedote vuodelta (23)

5 Projektilainat Pankkikonsortion Standard Bank, UniCredit Bank ja Finnvera kanssa tehtyjen voimassa olevien projektilainasopimusten mukaisesti Nordic Mines on vuoden aikana maksanut yhteensä 17,0 miljoonaa euroa lyhennyksinä ja 4,5 miljoonaa euroa korkoina. LAINAN JÄLJELLÄ OLEVA TAKAISINMAKSUSUUNNITELMA Rahavirta ja taloudellinen asema Toiminnasta ja käyttöpääoman muutoksista tuleva rahavirta oli vuonna 2012 yhteensä -93,0 Mkr, kun se vuonna 2011 oli ollut -53,6 Mkr. Likvidejä varoja oli 68,6 Mkr (11,4 Mkr ). Neljännen vuosineljänneksen 2012 ja ensimmäisen vuosineljänneksen 2013 lyhennykset on lykätty lyhennyssuunnitelmien loppuun vuonna 2014 ja maaliskuussa Tammikuussa 2013 toteutettiin merkintäoikeusanti arvoltaan 282 Mkr ennen antikustannuksia. Näin ollen yhtiön kassalikviditeetti on vahvistunut. Konsernin oma pääoma jakson lopussa oli 600,1 Mkr (377,3 Mkr ) ja omavaraisuusaste 41,8 prosenttia (30,4 prosenttia). Yhtiö lyhensi vuonna 2012 projektilainoja 146 Mkr ja samalla useat osakeannit toivat yhtiöön 385 Mkr ennen transaktiokuluja. Investoinnit Vuoden 2012 aikana tehtyjen investointien määrä oli 142,7 miljoonaa kruunua, verraten vuoden 2011 investointeihin 517,0 miljoonaan kruunuun. Segmenttikohtainen raportointi Toiminta jakautuu seuraaviin segmentteihin: Kullan tuotanto, Laivan kaivos Malminetsintä Hallinto Segmenttikohtaiset raportit ovat sivulla 17. Työntekijät Keskimääräinen työntekijämäärä vuonna 2012 oli 109 (52) henkilöä. Henkilöstömäärä oli 119 (86) henkilöä. Ruotsissa työskentelee 10 henkilöä ja Suomessa 109 henkilöä. Kauden aikana ei ole raportoitu vakavista onnettomuuksista, ja indeksi oli urakoitsijat mukaan lukien 33,26 LTIFR (Lost Time Injury Frequency). Tilinpäätöstiedote vuodelta (23)

6 Malminetsintä Nordic Mines harjoittaa jatkuvasti järjestelmällistä malminetsintää uusien esiintymien löytämiseksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä malminetsintälupa viidelle alueelle: Suomessa Laivan kaivos, Oltava ja Tormua sekä Ruotsissa Fjälltuna ja Vassbo. Malminetsinnän tavoitteena on lisätä malmivaroja Laivan kaivoksen ympäristössä ja etenkin avolouhoksen eteläosissa ja sen välittömässä läheisyydessä. Syksyn aikana Laivan lähialueilla on tehty kairauksia, jotka päättyivät suunnitelman mukaisesti marraskuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä malminetsintää harjoitettiin rajoitetusti kustannussäästöjen vuoksi. AKTIVOIDUT MALMINETSINTÄKULUT MINERAALIVARANNOT JA MALMIVARAT Raahen lähistöllä sijaitsevan Laivan kaivoksen kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. MINERAALIVARANNOT JA MALMIVARAT Laivan kaivoksen alueella vuonna 2011 tehtyihin kairauksiin perustuva päivitetty laskelma mineraalivarannoista ja malmivaroista julkistettiin toukokuussa Laskelman mukaan todetut ja todennäköiset malmivarat eli louhintasuunnitelmaan sisältyvän malmin määrä on 16,9 miljoonaa tonnia. Koska malmin kultapitoisuus tonnia kohden on keskimäärin 1,60 grammaa, tämä vastaa kiloa kultaa. Arviota malmivarojen määrästä on sittemmin päivitetty samojen tutkimusten ja kairaustulosten perusteella. Samalla on otettu huomioon sekä entistä tarkempi louhintasuunnitelma että malmi, jonka Nordic Mines on louhinut mennessä. Päivitys julkaistiin Nordic Minesin verkkosivulla Tarkennettu louhintasuunnitelma on vähentänyt malmivarojen määrää 0,6 miljoonalla tonnilla ja yhtiö on louhinut noin 1,3 miljoonaa tonnia, mistä noin 0,2 miljoonaa tonnia on raakkua. Todetut ja todennäköiset malmivarat ovat päivitetyn raportin mukaan 15,2 miljoonaa tonnia ja keskimääräinen kultapitoisuus on 1,59 grammaa kultaa tonnissa. Tilinpäätöstiedote vuodelta (23)

7 Päivitetyn malmivaralaskelman mukaisesti käytettävissä on malmivarojen lisäksi myös muita todettuja ja todennäköisiä mineraalivarantoja. Niiden määrä on kaikkiaan noin 7,8 miljoonaa tonnia laskettuna 0,8 gramman cutoff-arvolla kultaa tonnissa. Saman laskelman mukaan käytettävissä on myös noin 3,3 miljoonaa tonnia niin kutsuttu luokkaan B kuuluva mineraalivaranto, jonka kultapitoisuus on 0,5 0,8 grammaa kultaa tonnissa. Raportti osoittaa myös, että Laivan kaivoksessa on lisäksi 2,1 miljoonan tonnin mahdollinen mineraalivaranto. Mineralisaatio on laskettu keskimäärin 150 metrin syvyyteen maan alle, mutta tähän mennessä kaksinkertaiseen syvyyteen kairatut reiät osoittavat esiintymän jatkuvan syvemmälle. Lisäksi esiintymä on avoin kaakon suuntaan. Määritelmät on esitetty sivulla 23. Tilinpäätöstiedote vuodelta (23)

8 Kultamarkkinat ja kullan hinta Kullan hinta on vaihdellut jonkin verran vuonna Vuoden alussa hinta nousi hieman mutta laski kuitenkin jälleen toisella neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä kullan hintakehitys oli suhteellisen vahvaa, mutta viimeisellä vuosineljänneksellä hinta laski uudelleen. Dollareissa laskettu kullan hinta laski neljännellä vuosineljänneksellä 7 prosenttia ja euroissa se laski 8 prosenttia. Vuoden päättyessä kullan hinnaksi noteerattiin dollaria unssilta ja euroa unssilta. Kaiken kaikkiaan vuonna 2012 kullan hinta nousi dollareissa 6 prosenttia ja euroissa 4 prosenttia. Vuoden alin noteeraus oli 16. toukokuuta, jolloin kullan hinta oli dollaria tai euroa unssilta. Vuoden korkein noteeraus oli 20. syyskuuta, jolloin kullan hinta oli dollaria tai euroa unssilta. Kullan hinnaksi noteerattiin 31. tammikuuta dollaria unssilta tai euroa unssilta. KULLAN HINTAKEHITYS OSAKEKURSSIN KEHITYS Nordic Minesin osake Nordic Minesin osake on ollut kaupankäynnin kohteena Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä heinäkuusta 2008 alkaen. 2. tammikuuta 2012 osake siirrettiin Tukholman pörssin Mid Cap -listalle, mutta koska osakkeen arvo laski vuoden 2012 aikana, se palautettiin pörssin Small Cap -listalle tammikuussa Osakkeen tunnus on NOMI ja ISIN-koodi on SE joulukuuta 2012 Nordic Minesin osake noteerattiin 1,97 kr arvoiseksi (64,75 kr). Osakkeenomistajat 31. joulukuuta 2012 Nordic Minesin osakkaita oli Yhtiön kymmenen suurinta osakasta 31. joulukuuta käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Tilinpäätöstiedote vuodelta (23)

9 Osakepääoma Nordic Mines AB:n osakepääoma 31. joulukuuta 2012 oli kr. Se jakautuu osakkeelle nimellisarvoltaan 1 kr osakkeelta. Oma pääoma oli 924,2 Mkr (562,0 Mkr ). Maaliskuussa toteutettiin osakkeen suunnattu uusanti yhtiökokouksen aiemmin antaman valtuutuksen mukaisesti. Anti oli suunnattu kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja valikoiduille ruotsalaisille sijoittajille 51,00 kr hintaan osakkeelta. Annista yhtiölle kertyi ennen antikustannuksia yhteensä 89 Mkr. Huhtikuussa UniCredit AG päätti käyttää yhteensä merkintäoptiostaan, jotka oli osoitettu sille vuonna 2010 projektilainan ottamisen yhteydessä. Kukin optio mahdollistaa yhden osakkeen merkitsemisen 31,42 kr kurssiin. Kesäkuussa toteutettiin vuoden 2012 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti osakkeen suunnattu uusanti Eldoradolle kurssiin 6,00 kr osakkeelta, mikä tuotti yhtiölle 15 Mkr ennen antikustannuksia. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 15. kesäkuuta toteuttaa 236 Mkr taatun merkintäoikeusannin, joka oli suunnattu Nordic Minesin nykyisille osakkaille. Tavoitteena oli vahvistaa yhtiön likviditeettiä ostovelkojen maksamiseksi, lainojen lyhennysten ja korkojen maksamiseksi sekä 28. syyskuuta erääntyvän kullan termiinisopimuksen täyttämiseksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen 15. elokuuta tekemän päätöksen jälkeen Eldoradolle toteutettiin vielä yksi osakkeen suunnattu uusanti 6 kr merkintähintaan osakkeelta. Näin ollen Eldorado merkitsi Nordic Minesin osakkeita 70,5 Mkr. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 20. joulukuuta toteuttaa Nordic Minesin nykyisille osakkaille suunnatun 282 Mkr taatun merkintäoikeusannin. Tavoitteena oli vahvistaa yhtiön likviditeettiä ostovelkojen maksamiseksi, korkojen maksamiseksi sekä 28. joulukuuta erääntyvän kullan termiinisopimuksen täyttämiseksi. Hallitus Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20. joulukuuta Berne Jansson tuli hallituksen jäseneksi Paul N Wrightin tilalle. Berne Jansson on toiminut vuodesta 2012 projektipäällikkönä Eldorado Gold Corporationin Perama Hill - kaivosprojektissa Kreikassa. Hänen aiempi tehtävänsä Eldorado Gold Corporationissa oli Vice President, Operations. Tapahtumia taseen laatimisen jälkeen Tammikuussa 2013 toteutettu 282 Mkr merkintäoikeusanti ennen antikustannuksia ylimerkittiin tarvitsematta käyttää takuusitoumuksia. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Paitsi kaivostoimintaan ja malminetsintään yleisesti liittyviä riskejä, jotka on kuvattu tarkasti vuoden 2011 vuosikertomuksen riskejä käsittelevässä osassa ja 28. joulukuuta 2012 päivätyssä kutsussa merkitsemään Nordic Mines AB:n (publ) osakkeita, yhtiöön kohdistuvat myös seuraavat taloudelliset riskit. Taloudellisten riskien hallintakeinot Konserniin kohdistuu useita taloudellisia riskejä. Tärkeimpiä riskejä ovat valuuttariski, kullan hintariski, luottoriski, likviditeettiriski ja korkoriski. Hallitus ja yritysjohto hallitsevat näitä riskejä pyrkimällä aktiivisesti tunnistamaan, arvioimaan ja sopivin keinoin ehkäisemään edellä mainittuja riskejä. Valuuttariski Kullan hinta noteerataan Yhdysvaltain dollareissa. Merkittävimmän eli Laiva-projektin kulut ovat euromääräisiä ja tuloslaskelman tuotot Ruotsin kruunuja. Yhtiö on näin ollen suoraan riippuvainen näiden valuuttojen välisistä vaihtokursseista. Osalta valuuttariskejä suojaudutaan yrityksen tekemillä kullan termiinisuojaussopimuksilla. Kullan hintariski Myynti aloitettiin tammikuussa 2012 ja se käsittää vain yhden tuotteen, kultaharkot, jotka sisältävät kultaa, kuparia ja hopeaa. Tämän vuoksi kullan hinnan heikkeneminen vaikuttaa suoraan konsernin voittoon tai tappioon. Katso myös kullan hinnan suojausta koskevat tiedot sivulta 4. Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

10 Luottoriski Ylimääräiset varat eli käteisvarat, joita ei lyhyellä aikavälillä investoida yhtiön toimintaan, sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin hyvämaineisissa pankeissa tai lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, joihin ei liity merkittävää luottoriskiä. Likviditeettiriski Yhtiön ottaman projektilainan ehtojen mukaisesti lyhennykset maksetaan vuosineljänneksittäin lukuun ottamatta kahta lyhennystä joulukuussa 2012 ja maaliskuussa 2013, jotka on lykätty lyhennyssuunnitelman loppuun. Lyhennysvauhti on nopea ja vaikuttaa siksi yhtiön päivittäiseen likviditeettiasemaan. Konserni on tällä hetkellä käynnistysvaiheessa ja joutuu sen vuoksi tekemään jatkuvasti investointeja. Pelkät sisäiset tuotot eivät tällä hetkellä riitä näiden menojen rahoittamiseen. Yhtiön kasvu voi sen vuoksi edellyttää jatkossakin ulkoista rahoitusta. Korkoriski Yhtiölle myönnetyn luoton korko vaikuttaa konsernin tulokseen ja rahavirtaan. Laina-aika on viisi vuotta ja sen korko on 3 kuukauden euribor lisättynä lainanantajan marginaalilla. Korkoriskin rajoittamiseksi Standard Bank Plc:n ja UniCredit Bank AG:n kanssa on tehty koronvaihtosopimus joka kattaa puolet lainasta, ja jonka mukainen kiinteä vuosikorko on 2,39 prosenttia. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu EU:n hyväksymiä IFRS-vaatimuksia (International Financial Reporting Standards), joita on täydennetty konserneja koskevalla Rådet för finansiell rapporteringin (Ruotsin tilinpäätösraportoinnin neuvosto) suosituksella RFR 1.3, jossa määritellään, mitä tietoja tilinpäätöksessä on Ruotsin tilinpäätöslain perusteella annettava IFRS:ssä edellytettyjen tietojen lisäksi. Tämä tilinpäätös on laadittu osavuosikatsauksia koskevien IAS 34 -sääntöjen (Interim Financial Reporting) mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Ruotsin tilinpäätöslain ja RFR-määräyksen 2.3 (juridisten henkilöiden kirjanpito) mukaisesti. Konsernin tilinpäätöksen laatimisperusteet ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatut. Vuonna 2012 ei ole tullut voimaan sellaisia uusia IFRS-sääntöjä tai niiden muutoksia, jotka vaikuttaisivat konsernin tilinpäätökseen. Ehdotus voittovarojen käytöstä' Yhtiökokouksen käytettävissä ovat emoyhtiön seuraavat voittovarat (kr): Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto Hallitus ja toimitusjohtaja ehdottavat, että tilikaudelta 2012 ei jaeta osinkoa ja että voittovarat kr siirretään seuraavalle tilikaudelle. Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23. toukokuuta 2013 klo Drabantenissa, Bangårdsgatan 13, Uppsala. Vuosikertomus Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön verkkosivulla tiistaina 23. huhtikuuta 2013 sekä yhtiön pääkonttorissa. Vuosikertomus lähetetään pyynnöstä myös postitse. Tulevat tiedotustilaisuudet Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen katsaus 8. toukokuuta 2013 Varsinainen yhtiökokous 23. toukokuuta 2013 Vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen katsaus 8. elokuuta 2013 Vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen katsaus 31. lokakuuta 2013 Tilinpäätöstiedote helmikuuta 2014 Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

11 Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat täten, että tilinpäätöstiedote antaa todenmukaisen kuvan yhtiön ja konsernin taloudellisesta toiminnasta, asemasta ja tuloksesta sekä sisältää tiedot yhtiöön ja konserniyhtiöihin kohdistuvista merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Uppsalassa 13. helmikuuta 2013 NORDIC MINES AB (publ) Lennart Schönning Hallituksen puheenjohtaja Kjell Moreborg Hallituksen jäsen Stefan Romedahl Hallituksen jäsen Thomas Cederborg Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Berne Jansson Hallituksen jäsen Huom! Nordic Minesin on julkaistava nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain perusteella. Tiedot on luovutettu julkaistaviksi keskiviikkona, 13. helmikuuta 2013 klo 8.00 CET. Lisätietoja antaa: Thomas Cederborg, toimitusjohtaja, puh Susanne Andersson, talousjohtaja, puh Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

12 Tilintarkastajien lausunto Tilintarkastajien kertomus taloudellisten osavuositietojen yhteenvetoa (osavuosikatsausta) koskevasta yleisluontoisesta tarkastuksesta on laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain 9 luvun mukaisesti. Johdanto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Nordic Mines AB:n (publ) osavuosikatsauksen jaksolta Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on laatia ja esittää taloudelliset osavuositiedot IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän vastuullamme on antaa lausunto näistä osavuositiedoista yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluontoisen tarkastuksen tarkoitus ja laajuus Olemme suorittaneet yleisluontoisen tarkastuksen yleisluonteisesta tarkastusta koskevan standardin (SÖG) 2410, Taloudellisten osavuositietojen yleisluonteinen tarkastus yrityksen valitseman tilintarkastajan toimesta, mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus koostuu kysymysten esittämisestä ensi kädessä taloudellisista ja vuosikertomuskysymyksistä vastaaville henkilöille, analyyttisen tarkastuksen tekemisestä ja muista yleisluonteisista tarkastustoimenpiteistä. Yleisluonteisessa tarkastuksessa painotetaan eri asioita ja se on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin ISA:n ja yleisesti hyväksyttyjen tilintarkastuskäytäntöjen mukainen varsinainen tilintarkastus. Tarkastukseen kuuluvien menettelyjen avulla ei ole mahdollista saavuttaa sellaista varmuutta, jolla saataisiin tiedot kaikista varsinaisessa tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittavista olennaisista asioista. Tarkastukseen perustuva lausunto ei näin ollen tarjoa samaa varmuuden tasoa kuin varsinaisen tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Päätelmä Tekemämme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella toteamme, että emme ole havainneet asioita, joiden perusteella meidän olisi syytä epäillä, ettei osavuosikatsausta ole konsernin osalta olennaisilta osin laadittu IAS 34 -määräysten ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti ja emoyhtiön osalta Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Uppsalassa 13. helmikuuta 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Heléne Ragnarsson Auktorisoitu tilintarkastaja Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

13 KONSERNIN KOKONAISTULOS Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

14 KONSERNIN KOKONAISTULOS, NELJÄNNESVUOSITTAIN Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

15 MUUT TIEDOT Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

16 KONSERNIN TALOUDELLINEN TILANNE KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

17 KONSERNIN KASSAVIRTA KONSERNIN KASSAVIRTA, NELJÄNNESVUOSITTAIN KONSERNIN TOIMINNALLINEN SEGMENTTI Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

18 KONSERNIN AVAINLUVUT KONSERNIN AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

19 EMOYHTIÖN KOKONAISTULOS EMOYHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

20 MUUTOKSET EMOYHTIÖN OMASSA PÄÄOMASSA EMOYHTIÖN KASSAVIRTA Nordic Mines Tilinpäätöstiedote (23)

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (käännös)

NORDIC MINES AB (publ) (käännös) NORDIC MINES AB (publ) (käännös) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 203 Ensimmäinen vuosineljännes 203 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 85,4 Mkr (22,6 Mkr), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2012 19.7.2012 Toimintaympäristö jatkui haasteellisena Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot