Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin"

Transkriptio

1 LEHDISTÖTIEDOTE, Nordic Mines järjestää noin 220 miljoonan kruunun suunnatun osakeannin Nordic Mines AB:n hallitus (publ) ( Nordic Mines ) on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen luvalla järjestää transaktiokustannusten jälkeen noin 220 miljoonan Ruotsin kruunun osakeannin. Tiivistelmä Transaktiokustannusten jälkeen noin 220 miljoonan Ruotsin kruunun osakeanti on suunnattu lähinnä Nordic Minesin osakkaille. Osakeanti on taattu Nordic Minesin suurten osakkaiden ja ulkoisten takaajien toimesta. Tuotot käytetään ostovelkojen ja projektilainojen korkojen lyhennykseen ja maksuun, erotuksen maksamiseen tällä hetkellä korkeamman paikallishinnan ja tehtyjen kultafutuurisopimuksien alemman hinnan välillä sekä yrityksen käyttöpääoman vahvistamiseen. Osakeantiin tarvitaan hyväksyntä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 15. kesäkuuta Merkintähinta ja merkintäsuhde ilmoitetaan 12. kesäkuun 2012 tienoilla. Merkintäoikeuksien kaupankäynti on odotettavissa ajalla 21. kesäkuuta 2. heinäkuuta Merkintäaika on 21. kesäkuuta 5. heinäkuuta Tausta ja syyt Loppukesästä 2011 alkoi malminlouhinta Nordic Minesin ensimmäisessä kohteessa, Laivan kaivoksessa Suomessa. Laivan kaivos on yksi Pohjoismaiden tähän asti suurimmista kultaesiintymistä. Syksyllä 2011 kullantuotantolaitos saatiin asteittain käyntiin, ja rikastamon toiminnan sisäänajo aloitettiin. Laivan kaivos ja sen rikastuslaitos on merkittävä noin 750 miljoonan Ruotsin kruunun investointi. Siitä kaksi kolmasosaa on rahoitettu Standard Bank Plc:n, UniCredit Bank AG:n ja Finnvera Plc:n projektilainoilla. Tuotannon alku viivästyi suunnitellusta neljällä kuukaudella ja ensimmäinen doré-harkko tuotettiin joulukuussa Laivan kaivoksen tuotannon viivästyminen johtui monista samanaikaisista tekijöistä, kuten toimitusten myöhästymisestä ja tiettyjen oheiskomponenttien muutoksista rikastamossa, mikä aiheutti useita tuotantokatkoksia. Itse malminlouhinta on toinen tekijä, joka on vaikuttanut tuotannon tuloksiin. Raakun laimennuksen osuus on ollut odotettua suurempi. Asiaa kuitenkin korjataan asteittain ja laimennus lähestyy alun perin suunniteltua tasoa.

2 Rikastamon hienosäätöä ja tuotannon tehostamista on jatkettu vuoden 2012 alussa, vaikkakin hitaammin kuin alun perin ajateltiin. Tuotanto on kasvanut asteittain joka kuukausi, ja huhtikuussa 2012 alustavissa raporteissa kerrottiin, että kaivoksessa oli tuotettu 90 kiloa kultaa, mikä vastaa 3 kiloa päivässä. Yritys arvioi, että kesään mennessä tuotanto tulee olemaan noin 5 kiloa päivässä. Se merkitsee sitä, että kassavirta kääntyy positiiviseksi yhtiön taloudellisista sitoumuksista huolimatta. Tavoitteena on tuottaa täydellä teholla 10 kiloa kultaa päivässä. Kaivoksen elinajalle odotetaan keskimäärin 8 kilon päivätuotantoa. Nordic Mines tekee myös jatkuvaa järjestelmällistä malminetsintää uusien esiintymien löytämiseksi. Malminetsinnän päätavoitteena on lisätä todettuja malmivaroja. Vuoden 2011 toisen neljänneksen lopulta tätä toimintaa laajennettiin ja uusimman julkaistun laskelman mukaan uudet malmivarat vastaavat kahden vuoden lisätuotantoa. 1. Malminetsintä luo edellytykset sille, että Nordic Mines pystyy toteuttamaan visionsa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista. Vahvistaakseen käyttöpääomaansa Nordic Mines toteutti maaliskuussa 2012 noin 89 miljoonan Ruotsin kruunun suunnatun osakeannin muutamille yhteisösijoittajille. Arvioitua hitaampi tuotannon kasvu on merkinnyt sitä, että Nordic Minesin aiemmat arviot toiminnan ja tuotannon aloittamiseen tarvittavasta ajasta eivät ole pitäneet paikkaansa. Huhtikuussa 2012 hallitus päätti vahvistaa Nordic Minesin likviditeettiä, mikä oli suunniteltu toteutettavaksi uuden hedge-ohjelman avulla. Tutustuttuaan vaihtoehtoihin Nordic Mines tuli siihen tulokseen, että uutta hedge-ohjelmaa ei voida laatia hyväksyttävillä ehdoilla. Näiden seikkojen johdosta Nordic Mines AB:n hallitus on päättänyt että, mikäli ylimääräisessä yhtiökokouksessa saadaan hyväksyntä, yritys järjestää transaktiokustannusten jälkeen noin 220 miljoonan Ruotsin kruunun osakeannin. Nordic Mines suunnittelee käyttävänsä osakeannin tuoton seuraavasti: Velkojen maksaminen tavarantoimittajille noin 1,8 miljoonan euron arvosta Projektilainojen lyhentäminen ja korkojen maksu eräpäivänä suunnitelman mukaan noin 5,4 miljoonan euron arvosta Standard Bank Plc:lle, UniCredit Bank AG:lle ja Finnvera Plc:lle Kullan hinnan suojaamiseksi tehtyjen futuurisopimusten maksu lähtien. Tämän hetkinen kullan hinta on korkeampi kuin sovittu hinta, minkä vuoksi Nordic Minesin on maksettava erotus, jonka arvo on noin 2,0 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä tuotto tullaan käyttämään Nordic Minesin käyttöpääoman vahvistamiseen siksi aikaa, kunnes yrityksen kullantuotannosta saadaan riittävä kassavirta. Koska osakeannin tuottamia varoja ei saada käyttöön ennen merkintäajan loppua, joka _ Todetut ja todennäköiset malmivarat ovat nyt yhteensä 16,9 miljoonaa tonnia. Malmin kultapitoisuus tonnia kohden on keskimäärin 1,6 grammaa. Uusimman raportin tulokset kattavat kairaustulokset vuoden 2011 loppuun saakka julkaistuja laskelmia voi verrata aiempaan arvioon, jonka mukaan määrä oli 12,9 miljoonaa tonnia ja kultapitoisuus 1,85 grammaa tonnissa.

3 arvioidaan olevan heinäkuun 5. päivän tienoilla, Nordic Minesilla on tarkoitus hakea pankeilta vapautusta edellä mainituille maksuille tai vaihtoehtoisesti järjestää niille siltarahoitusta. Osakeanti Toukokuun 22. päivänä 2012 hallitus päätti, sillä ehdolla että asia hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja että varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muuttaa yhtiöjärjestyksessä säädettyjä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän rajoituksia, koota transaktiokustannusten jälkeen noin 220 miljoonaa Ruotsin kruunua osakeannilla, jossa uusia osakkeita tarjotaan nykyisille osakkeenomistajille suhteessa täsmäytyspäivänä hallussa olevien osakkeiden määrään. Ylimääräinen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15. kesäkuuta Hallitus aikoo julkaista osakeannin lopulliset ehdot, mukaan lukien osakepääoman suurimman korotuksen, tarjottavien osakkeiden enimmäismäärän ja uusien osakkeiden merkintähinnan kesäkuun 12. päivän 2012 tienoilla. Taloudellisista ehdoista päättää hallitus ja taloudellinen neuvonantaja. Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäoikeuksien puitteissa, osakkailla ja muilla osapuolilla on mahdollisuus merkitä jäljellä olevat osakkeet ilman merkintäoikeuksia. Osakeantiin osallistumisen kirjautumispäivä on 20. kesäkuuta 2012 ja merkintäaika on 21. kesäkuuta 5. heinäkuuta Merkintäsitoumukset ja merkintätakaukset Lennart Schönning, Nordic Minesin hallituksen puheenjohtaja, on sitoutunut merkitsemään suhteellisen osuutensa osakeannista, mikä vastaa siitä noin 4 prosenttia. Merkintäsitoumuksen tekevä yhteenliittymä, johon kuuluu Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ), hallituksen puheenjohtaja ja lukuisia yhteisösijoittajia, on sitoutunut takaamaan jäljellä olevan summan, mikäli tavanomaiset ehdot täyttyvät. Ehtona kaikkiin edellä mainittuihin osakkeiden merkintäsitoumuksiin on se, että Nordic Minesilla on tai tulee olemaan riittävästi varoja Standard Bank Plc:n, UniCredit Bank AG:n ja Finnveran kanssa solmittujen rahoitussopimusten velvoitteiden täyttämiseen (ottaen huomioon mahdolliset poikkeusluvat tai suostumukset maksujen viivästymiseen) sekä kullan termiinisopimusten (suojausten) velvoitteiden täyttämiseen siihen saakka kun yritys saa käyttöönsä osakeannin tuoton. Osakeannin ohjeellinen aikataulu Merkintähinta ja merkintäsuhde ilmoitetaan lehdistötiedotteessa Osakkaiden ylimääräinen yhtiökokous päättää osakeannista hallituksen päätöksellä Osakkeella käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia Merkintäesitteen arvioitu julkaisupäivä

4 Osakeantiin osallistumisen kirjautumispäivä: ne Nordic Minesin osakkaat, jotka ovat rekisteröityneet osakerekisteriin tästä päivästä lähtien saavat merkintäoikeuden osakeantiin osallistumista varten Merkintäoikeuksien kaupankäynti Merkintäaika Alustavan tuloksen julkistaminen

5 Taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat Carnegie toimii Nordic Minesin taloudellisena neuvonantajana ja Gernandt & Danielsson Advokatbyrå oikeudellisena neuvonantajana. Lisätiedot: Lennart Schönning, hallituksen puheenjohtaja, Michael Nilsson, toimitusjohtaja, Saat lisätietoa Nordic Minesista sivustosta Uppsala, Nordic Mines AB (publ) Edellä mainitut tiedot on julkistettu arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain mukaisesti. Tiedot julkaistiin klo 8.00 (CET) TÄRKEÄÄ TIETOA Tämän lehdistötiedotteen sisältöä ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai jakeluun suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämän lehdistötiedotteen jakelua tietyillä muilla hallintoalueilla on ehkä rajoitettu. Tämän lehdistötiedotteen sisältö ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa Nordic Minesin arvopapereita millään hallintoalueilla. Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous tai osa sitä, eikä kehotus ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa käsiteltyjä arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) on määrätty. Nordic Minesilla ei ole aikomusta rekisteröidä arvopaperitarjousta Yhdysvalloissa tai tehdä arvopapereista julkista tarjousta Yhdysvalloissa. Kopioita tästä ilmoituksesta ei tehdä eikä niitä saa jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan. Sääntelyviranomainen ei ole hyväksynyt tätä asiakirjaa. Tämä asiakirja on mainos, ei esite. Sijoittajien ei pidä merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä asiakirjassa viitataan, muuten kuin Nordic Minesin sopivana ajankohtana verkkosivuillaan julkaisemassa esitteessä annettujen tietojen perusteella. Nordic Mines ei ole antanut lupaa tarjota yleisölle osakkeita tai oikeuksia Euroopan talousalueen muissa jäsenvaltioissa kuin Ruotsissa ja muilla hallintoalueilla, joille osakkeiden tai oikeuksien tarjonta on viety. Suhteessa kuhunkin Euroopan talousalueen muuhun jäsenvaltioon kuin Ruotsiin (ja muihin hallintoalueisiin, joille osakkeiden tai oikeuksien tarjonta on viety), jossa Esitedirektiivi on käytössä (kukin Relevantti jäsenvaltio ), toimia ei tähän mennessä ole tehty tarjouksen tekemiseksi yleisölle osakkeista tai oikeuksista, mikä edellyttäisi esitteen julkaisemista missään Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena osakkeita tai oikeuksia voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa vain: (a) oikeussubjekteille, joilla on oikeus tai ohjesääntöinen velvollisuus toimia rahoitusmarkkinoilla tai, jos ei ole, joiden liiketoiminnan tarkoitus on yksinomaan sijoittaa arvopapereihin (b) oikeussubjekteille, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: (1) keskimäärin vähintään 250 työntekijää viime tilivuoden aikana; (2) taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa ja (3) liikevaihto oli 50 miljoonaa euroa, mikä näkyy viimeisessä tilinpäätöksessä tai konsolidoidussa tilinpäätöksessä (c) sellaisissa olosuhteissa, joissa Nordic Minesin ei tarvitse julkaista esitettä Esitedirektiivin artiklan 3(2) tarkoittamassa merkityksessä.

6 Tässä tarkoituksessa ilmaus osakkeiden tai oikeuksien tarjoaminen yleisölle missä tahansa Relevantissa jäsenvaltiossa merkitsee sitä, että tarjouksesta, osakkeista tai oikeuksista on annettu riittävät tiedot missä tahansa muodossa ja millä tahansa keinolla, jotta sijoittaja pystyy tekemään arvopaperien ostopäätöksen, sillä asia voi vaihdella siinä, onko Jäsenvaltio pannut täytäntöön Esitedirektiivin kyseisessä Jäsenvaltiossa. Ilmauksella Esitedirektiivi tarkoitetaan direktiiviä 2003/71/EC ja käsitetään asianmukaiset käyttöönottotoimet kussakin Relevantissa jäsenvaltiossa. Carnegie toimii osakeantiin liittyen vain Nordic Minesin eikä kenenkään muun lukuun. Se ei vastaa muille kuin Nordic Minesille suojauksen tarjoamisesta asiakkaille tai neuvonantamisesta osakeantiin ja/tai muihin ilmoituksessa viitattuihin seikkoihin liittyen. Carnegie ei hyväksy minkäänlaista vastuuta eikä anna suoraa tai epäsuoraa väitettä tai takuuta tämän ilmoituksen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuuden osalta liittyen Nordic Minesiin ja uusiin osakkeisiin tai osakeantiin, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Carnegie vastaavasti kiistää laajimmissa lain sallimissa rajoissa oikeudenloukkauksesta, sopimuksesta tai muista seikoista johtuvista vastuista, joita sillä saattaisi muuten olla tähän ilmoitukseen tai kyseisiin lausuntoihin liittyen. Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eli lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin. Tulevaisuutta koskevat lausumat käsittelevät tässä yhteydessä usein Nordic Minesin odotettua tulevaisuuden liiketoimintaa ja tulosta, ja sisältävät usein sellaisia sanoja kuten "odottaa", "ennakoida", aikoa", suunnitella", "uskoa", pyrkiä" tai haluta". Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät niiden luonteen johdosta epävarmoihin asioihin ja niihin voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten rahoitusmarkkinoiden käytös, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu, hyödykkeiden ja osakekurssien hinnat ja rahoitusvarojen arvo; määräykset ja säätelyyn, tutkintaan ja lainsäädäntöön liittyvät toimet, strategiset toimet ja lukuisat muut seikat kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla mukaan lukien poliittiset, taloudelliset, liiketoiminnalliset ja kilpailulliset tekijät. Nämä tekijät voivat aiheuttaa sen, että Nordic Minesin tulevat tulokset eroavat olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nordic Mines ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumiaan. Suosittelemme lukemaan tämän ilmoituksen, ja kun esite ja sen sisältämät viitetiedot ovat saatavana, tutustumaan niihin kokonaisuudessaan, jotta saat tarvittavat tiedot tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Nordic Minesin tulevaan suorituskykyyn ja koko sen toimialaan. Näiden riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten valossa tämän ilmoituksen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kuvailemat seikat voivat jäädä tapahtumatta. Nordic Mines on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyritys. Sen tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista kullantuottajista ja toimia esikuvana ympäristön huomioimisessa. Laivan kaivoksessa Suomessa kullan tuotanto alkoi vuoden 2011 lopussa. Esiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista. Malmia etsitään Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Minesilla on 86 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Uppsalassa. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq OMX pörssin Mid Cap -listalla. Lisätietoja saat sivustosta

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 Ensimmäinen vuosineljännes 2012 Kullan tuotanto lisääntyi vähitellen ja kullan toimitukset jalostamolle käynnistettiin Hallitus toteutti osakkeiden

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 NORDIC MINES AB (publ) (Käännös) Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Neljäs vuosineljännes 2012 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 76,4 Mkr (-), mukaan lukien kullan hinnan suojauksesta johtuva negatiivinen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen Talenom Oyj Yhtiötiedote 20.5.2015 kello 8:30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ- AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti 2.6.2009

Suunnattu osakeanti 2.6.2009 Suunnattu osakeanti 2.6.2009 Tärkeä tiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Talvivaara ) on valmistanut tämän esityksen käytettäväksi ainoastaan Talvivaaran osakkeiden suunnitellun ehdollisen suunnatun

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa Aspo

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot