SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE"

Transkriptio

1 SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Amk Merja Merasto, Puheenjohtaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. Teija Korhonen, Projektipäällikkö, Tutkija, Metropolia Amk

2 Hankkeen lähtökohta ja taustaa Euroopan Unionin asettama ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/ EY), joka modernisoitu 2013 Sairaanhoitajien ammatilliset osaamisvaatimukset (Tervaprojekti 2006, OPM; 10 osaamisaluetta) Amk-tutkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit (ECTSprojekti 2006, 6 osaamisaluetta) Osaamisen ennakointi koulutuksessa Muutokset sairaanhoitajan työympäristössä Työelämän palaute koulutukselle Valtakunnallisesti yhtenevä sairaanhoitajakoulutus Tasalaatuisuus, vertailtavuus, lisääntyvä yhteistyömahdollisuus 2

3 Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus hanke Tarkoituksena on kehittää sairaanhoitajien osaamista valtakunnallisesti tasalaatuiseksi ja vertailtavaksi Päätavoitteena on määritellä vähimmäisosaaminen sairaanhoitaja AMK tutkinnolle tulevaisuudessa (180 op:n osalta) Huom! Suomalainen sairaanhoitajatutkinto säilyy 210 op:n laajuisena 3

4 Hankkeen vastuutahot Sairaanhoitajaliitto ry, Metropolia AMK Yhteistyökumppanit Terveysalan verkosto ja työvaliokunta, HUS, Helsingin kaupunki, STM, OKM, SHKS ry, Hotus, Tehy,Taja, SFFI rf. 4

5 Ohjausryhmän jäsenet: Puheenjohtaja, sihteeri: Teija Korhonen Merja Merasto (Sairaanhoitajaliitto ry), Elina Eriksson (Metropolia AMK), Arja Holopainen (Hotus ry) Marja-Kaarina Koskinen (Tehy ry), Riitta Meretoja (HUS) Projektiryhmän jäsenet: Puheenjohtaja, sihteeri: Teija Korhonen Elina Eriksson (Metropolia AMK), Marianne Falck (SFFI rf), Nina Hahtela/Eva Tilander (Sairaanhoitajaliitto ry), Arja Holopainen (Hotus ry) Marja-Kaarina Koskinen (Tehy ry), Marketta Kupiainen (Taja ry, Helsingin kaupunki), Riitta Meretoja (HUS), Merja Merasto (Sairaanhoitajaliitto ry), Eeva- Liisa Moisio (Terveysalan verkosto), Johanna Moisio (OKM), Anna Suutarla (Sairaanhoitajaliitto ry), Marjukka Vallimies- Patomäki (STM), Päivi Voutilainen (SHKS ry) 5

6 Hankkeen vaiheet Vaihe I Osaamisalueiden ylä ja alakategorioiden määrittely Vaihe II Osaamiskuvausten ja keskeisten sisältöjen laatiminen 6

7 Hankkeen 1. vaihe Osaamisalueiden ylä ja alakategorioiden määrittely kevät syksy 2012 Aikaisempi tutkimus kirjallisuuskatsaus 2000-luvun tutkimukset Focus Group haastattelut: terveysalan johtajat, opettajat ja kliinisessä työssä toimivat sairaanhoitajat Terveys- ja koulutuspoliittiset asiakirjat Direktiivi 36/2005/EY (Yleissairaanhoitajadirektiivi) liite 5 osaamisperusteiden määrittely 7

8 Sairaanhoitajan tulevaisuuden osaamisen määrittelyn eri näkökulmat Tutkimus Professio Ammattikorkeakoulut Ministeriöt Järjestöt 8

9 Kyselylomake määriteltyjen osaamisalueiden testaus Määritellyistä osaamisalueista ja niiden alakategorioista laadittiin sähköinen kyselylomake, jossa vastaaja arvioi 1) ylä- ja alakategorioiden tärkeyttä 2) ylä- ja alakategorioiden yksiselitteisyyttä 3) Avoimet kysymykset, lisäykset, kommentit Pilotointi lokakuussa 2012 Terveysalan opettajat ja YAMK- opiskelijat Testaus marraskuussa 2012; n = 200 (eri puolilta Suomea)- > muokkaus sairaanhoitajat n = 50 - eri tasoiset hoitotyön johtajat n=30 - kliiniset asiantuntijat n = 20 - hoitotyön opettajat = 50 - valmistuvat sairaanhoidon opiskelijat = 50 - järjestön edustajat = 10 9

10 Vastaajat (n=161) n % Sairaanhoitaja/erikoissairaanhoitaja Hoitotyön opiskelija Kliinisen hoitotyön asiantuntija 11 7 Ylihoitaja/johtava ylihoitaja/tai muussa 6 4 vastaavanlaisessa tehtävässä Hallintoylihoitaja 6 4 Osaston-/apulaisosastonhoitaja Hoitotyön opettaja Järjestöasiantuntija

11 Tulokset - yläkategoriat (n=161) Yläkategoriat Ei tärkeä Jokseenkin Tärkeä Ei yksiselitteinen tärkeä % % % % Asiakas-/potilaslähtöisyys Eettisyys ja ammatillisuus Kliininen hoitotyö Johtaminen ja yrittäjyys Näyttöön perustuva päätöksenteko Opetus ja ohjaus Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen Vuorovaikutus ja kumppanuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja - turvallisuus

12 Hankkeen 2. vaihe - Osaamiskuvausten ja keskeisten sisältöjen laatiminen Kevät syksy 2013 Vastuu ammattikorkeakouluilla Kaikki ammattikorkeakoulut (23), joissa sairaanhoitajakoulutusta sitoutuivat työskentelyyn terveysalan verkoston kautta Kukin amk vastasi yhdestä osaamisalueesta Kahden kolmen amk:n työryhmät työstivät samaa osaamisaluetta 12

13 Osaamiskuvausten työstäminen ammattikorkeakouluissa OSAAMISALUE AMMATTIKORKEAKOULU 1 Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus Kajaanin ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Kliininen hoitotyö I Laurea Ammattikorkeakoulu, Savonia Ammattikorkeakoulu Kliininen hoitotyö II Karelia ammattikorkeakoulu, Arcada 3 Opetus ja ohjaus Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Diakonia Ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu 5 Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu 6 Terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu 7 Asiakas-/potilaslähtöisyys Lahden ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu 8 Johtaminen ja yrittäjyys Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Kemi-Tornio ammattikorkeakoulu 9 Vuorovaikutus ja kumppanuus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu 10 Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja -turvallisuus Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, UP 13

14 Amk-työryhmien työn eteneminen 2013 Helmikuu Osaamiskuvausten ja sisältöjen laatiminen alkaa Huhtikuu Ryhmien yhteinen tuotos -> Terveysalan työvaliokunnan ja hankkeen ohjausryhmän kommentit -> Eri osa-alueiden asiantuntijoiden kommentit -> Työryhmien pyytämät työelämän kommentit Toukokuu Päällekkäisyyksien karsiminen ja yhdenmukaistaminen Marraskuu Osaamiskuvausten ja sisältöjen viimeistely -> Terveysalan työvaliokunnan kommentit -> Hankkeen projektiryhmän kommentit ( ) -> Terveysalan verkoston kokous ( ) -> Terveysalan verkoston työvaliokunta ( ) 14

15 Sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet 180 op 1. Asiakaslähtöisyys 10 op 2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus 5 op 3. Johtaminen ja yrittäjyys 5. op 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5 op 5. Kliininen hoitotyö 105 op 6. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko 30 op 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen 5 op 8. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 10 op 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus 5 op

16 Sairaanhoitajakoulutuksen Osaamisalueet ja niiden alakategoriat 1. Asiakaslähtöisyys 3. Johtaminen ja yrittäjyys Asiakas oman elämänsä asiantuntija Asiakas aktiivisena osallisena hoidossaan Asiakkaan läheisten osallisuus hoidossa Vuorovaikutus ja dialogi asiakkaan hoidossa Johtamistaidot Sosiaali- ja terveysalan työyhteisötaidot Sairaanhoitajan työ ja urakehitys 2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus Eettisyys hoitotyössä Sairaanhoitajan ammatillisuus ja asiantuntijuus Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti Verkosto- ja työparityö 16

17 4. Kliininen hoitotyö Potilaan psykososiaalinen tukeminen Toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset Hoitotyön toiminnot (esim. FinCC) Infektioiden torjunta Lääkehoito (Lääkehoitopassi täsmentää) Anatomia ja fysiologia Patofysiologia Ravitsemushoito 5. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko Hoitotieteen tuottama tietoperusta ammatillisessa päätöksenteossa Hoitotyön päätöksentekoprosessi Tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatioosaaminen Näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa Sisätautipotilaan hoitotyö (tähän sisältyy myös syöpäpotilaan hoitotyö) Kirurgisen potilaan hoitotyö Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö Äitiyshuolto Mielenterveys- ja päihdetyö Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoito Akuutti hoito Palliatiivinen hoitotyö ja elämän loppuvaihe (Palliative care and end of life) Vammaisuus ja vammaisten hoito (Disability and care for disabled people) 6. Ohjaus- ja opetusosaaminen Ohjaus- ja opetusprosessi Ohjauksen ja opetuksen kontekstit Ohjaus- ja opetusmenetelmät 17

18 7. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden edistämisen terveyspoliittinen ohjaus ja arvoperusta Väestön terveys ja hyvinvointi Sairauksien, tapaturmien ja terveysongelmien ehkäisy Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keskeiset aihepiirit ja menetelmät 8. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä Palvelutoiminta Palveluasiakkuus Terveydenhuolto virtuaaliympäristössä Teknologian käyttö potilaan hoidossa 9.Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu turvallisuus Turvallisuus ja riskien hallinta Potilasturvallisuus Laatu ja laadunhallinta Tietosuoja ja -turvallisuus ja 18

19 Esimerkkejä osaamiskuvauksista 1.Asiakaslähtöisyys Osaamiskuvaus Keskeinen sisältö Asiakas oman elämänsä asiantuntija Osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisö n jäsenen oman elämänsä asiantuntijana Osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa Terveydenhuollon asiakassuhteen erityispiirteet Yksilö, perhe, yhteisö asiakkaana Asiakkaan kokemuksilleen antamat merkitykset Asiakkaan elämänhistorian, -tapojen ja -tilanteen merkitys hoitoon Asiakkaan henkilökohtaiset, tilannesidonnaiset ja terveystekijät käsitteet asiakas ja potilas

20 4. Kliininen hoitotyö Osaamiskuvaus Keskeinen sisältö Hoitotyön toiminnot (Kliininen passi) Osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla Osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi- /mittausmentelmin, priorisoida todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla Hoitotyön auttamismenetelmät (esim. FinCC) Kansallinen kirjaamisen malli Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa sekä hätätilanteissa Perus- ja hoitoelvytys Lääkehoito (Lääkehoidon passi) Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten potilasryhmien lääkehoitoa Lääkehoito Lääkehuolto Rokottaminen Verensiirtohoito Lääkelaskenta Farmakologia ja farmasia

21 Osaamiskuvaukset opetussuunnitelma työssä Ammattikorkeakoulut voivat itsenäisesti päättää miten osaaminen koulutuksessa rakentuu, sekä pedagogiset ratkaisut ja toimintaympäristöt, joiden kautta se saavutetaan Yleissairaanhoitajan 180 op:n lisäksi suoritettavat 30 opintopistettä myös ammattikorkeakoulukohtaisia hoitotyön opintoja 21

22 Kehittämistyö jatkuu Valtakunnallinen sähköinen testaus- järjestelmä strategian mukaan valmis 2016 Valtakunnallinen kliininen passi 22

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Kestävää hyvinvointia rakentamassa

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt Haarala, Päivi 23.2.2014 Kiitokset Kiitän lämpimästi terveydenhoitajan

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN. KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN KOULUTUKSEN YHTEISET PERUSTEET 45 op SUOSITUS 2013 (korvaa suosituksen 2010) Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto 29.8.2013 2(19)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Perehdytyskansio Tunkkarin terveyskeskuksen vastaanottoon Marianna Parpala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta

SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta SAIRAANHOITAJAN ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta Anja Liimatainen Lisensiaatintutkielma Hoitotieteen laitos Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 114 TUTKIMUKSIA Päivi Nygren & Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 114 Turun

Lisätiedot

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Hannele Salminen & Matti Kajaste (toim.) Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-014-3 (painettu) ISBN

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot