CASE HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CASE HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO"

Transkriptio

1 CASE HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO

2 Palvelumuotoilu = Service Design Mutta mitä sitten on design?

3

4 DESIGN on luovaa ongelmanratkaisukykyä asioiden näkemistä uudesta näkökulmasta ajattelutapa, ei lopputulos

5 mitä siis on palvelumuotoilu? Todellisuudessa ei mitään radikaalia uutta, vaan tuotemuotoilun toimintamallien soveltaminen palveluiden mallintamiseen/tuotteistamiseen => tarjoama ja toteutustapa perustuu asiakkaan tarpeisiin (tiedostettuihin tai tiedostamattomiin) Tavoitteena konseptoitu toimintamalli, jonka avulla voidaan toistettavasti välittää asiakkaalle tavoitteeksi asetettu palvelukokemus. Ja luonnollisesti kommunikoida mitä olemme tarjoamassa. Lähtökohdat: käännetään ajattelumalli toisin päin => ei mitä me osaamme/haluamme vaan mitä asiakkaat haluaisivat meidän osaavan/haluavan asiakkaiden toiveiden kartoittaminen kyselemällä ei riitä => pitää uskaltaa nähdä askel pidemmälle palvelutarjoama on tuotteistettava asiakkaan näkökulmasta => jos vastaanottaja ei ymmärrä mitä yritys tarjoaa, vika on aina tarjoajassa palvelu tuotetaan ja kulutetaan joka kerta uudelleen (ja vielä pääsääntöisesti saman aikaisesti) => ei voida tehdä varastoon => edellyttää säännönmukaista, vahvaa johtamista

6 case kirjasto lähtökohta ajattelulle (Tulevaisuudessa) emme kuluta julkisia palveluita eri tavalla kuin kaupallisia palveluita. Odotukset ovat samat.

7 case helsingin kaupunginkirjasto ongelman asettelu Yhä suurempi osa kansalaisista on vieraantunut kirjastosta. Mitä pitäisi tehdä?

8 case helsingin kaupunginkirjasto analyysi & näkemys SISÄLTÖ: Kirjaston strategiadokumentit Olemassa olevat tutkimukset (käyttö, asiakastyytyväisyys, ei-käyttäjä tutkimus, jne.) Havainnointi- ja haastattelututkimus kirjastoissa (asiakkaat) Kenttätutkimus Nykykirjastojen analyysi Sähköisten palveluiden analyysi Verrokkiympäristöjen analyysi Trendianalyysi (kuluttajatrendit)

9 case helsingin kaupunginkirjasto analyysi & näkemys (otteita tutkimusraportista)

10 case helsingin kaupunkikirjasto analyysi & näkemys (otteita tutkimusraportista / kuluttajat)

11 case helsingin kaupunkikirjasto analyysi & näkemys (otteita tutkimusraportista / vertailumpäristöt)

12 case helsingin kaupunginkirjasto analyysi & näkemys Kuusi kehitysaluetta tärkeysjärjestyksessä: 01/ Konseptin ja brandin kiteyttäminen 02/ Palvelukonseptin kirkastaminen 03/ Sisällön esilletuonnin selkeyttäminen 04/ Tilojen elämyksellisyyden kehittäminen 05/ Visuaalisen ilmeen raikastaminen 06/ Markkinoinnilliset ja viestinnälliset ratkaisut

13 case helsingin kaupunkikirjasto palvelukonsepti

14 case helsingin kaupunginkirjasto persoonallisuus Innostunut Täällä asuu elämys. Kaupunkilaisten synnyttämä elävä kulttuuri näkyy tarjolla olevissa tuotteissa ja palveluissa, henkilökunnan palveluasenteessa ja tietotaidossa sekä tietysti muissa asiakkaissa. Kirjasto on henkisen virkistäytymisen lähde. Siellä puhutaan kiinnostavista asioista ja kokeillaan uutta. Kirjasto inspiroi rikkomaan rajoja. Kuunteleva Kirjastossa saat hyvää palvelua aivan kaikissa asioissa, isoissa ja pienissä. Kuuntelemme, mitä sinulla on sydämelläsi. Välitämme aidosti ja suhtaudumme avoimesti kaikkiin kysymyksiin. Läsnäoleva Aito palvelu edellyttää luovaa ongelmanratkaisukykyä tilanteen mukaisesti. Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Mutkaton Kaikki asiakkaat ovat tervetulleita kutsumattakin. Poikkea ennakkoluulottomaan ja mukavaan ympäristöön, jossa voit viettää aikaasi kuten haluat. Asiansa tunteva Tämä on paikka, josta löytyy kulttuurin, tiedon ja viihteen asiantuntemus.

15 case helsingin kaupunginkirjasto asiointiprosessit (service blueprint) Tavoitteena mallintaa asiointiprosessi asiakkaan näkökulmasta. Sisältää seuraavat vaiheet: määrittele keskeiset asiointiprosessit ja asiakassegmentit rakenna asiointiprosessi asiakkaan näkökulmasta määrittele palvelukontaktit asiointiprosessin eri vaiheissa määrittele tarvittavat tukifunktiot eri palvelukontakteille määrittele konkreettiset elementit prosessin eri vaiheille

16

17 asiointiprosessi 01 määritelty tarve (tietty teos) näkyvät elementit Käyttöliittymä Käyttöliittymä Esillepanot Luokitus Opasteet Tila Infopiste Opasteet Palvelupiste Käyttöliittymä Opasteet Tila Lukusalit Oleskelualue Nettipisteet INSPIRAATIO, JOTAIN UUTTA! Opasteet Palvelupiste Käyttöliittymä Palvelupiste asiakas Etsi onko saatavilla kirjastosta Tilaus / Varaus Etsi kirjastosta Tilaus / Varaus Tutustu kirjastossa Nouto/ Lainaus Palautus salin henkilöt Vastaanotto ja yleisopastus Aktiivinen salihenkilökunta Tilauksen vastaanotto Aktiivinen salihenkilökunta Tilauksen haku & luovutus Lainaus palvelu Asiakaspalvelu Helmet hakupalvelu Helmet varauspalvelu Helmet hakupalvelu Helmet varauspalvelu Netti päätteet Automaatti palvelu Automaatti palvelu on line Kysy on-line Muut hakupalvelut IGS lib.hel.fi

18 asiointiprosessi 03 kirjasto ajanvietteenä näkyvät elementit Näkymä / tila Tila Peruspalvelut Infopiste Esillepanot Opasteet Tila Infopiste Kampanjat Tapahtumat Suosituslistat Opasteet Tila Lukusalit Oleskelualue Nettipisteet Infopiste Lisäpalvelut Kampanjat Tapahtumat Teemoitukset Sosituslistat Opasteet Tila Lukusalit Oleskelualue Nettipisteet As.työtilat Opasteet Palvelupiste Käyttöliittymä Palvelupiste asiakas Sisään kirjastoon Tuttua ja turvallista Yllättäkää minut tänään! Ajanvietettä kirjastossa Uusia inspiraatioita Tutustu kirjastossa Lainaus Palautus salin henkilöt Vastaanotto Vastaanotto ja yleisopastus Aktiivinen salihenkilökunta Aktiivinen salihenkilökunta Aktiivinen salihenkilökunta Aktiivinen salihenkilökunta Lainaus palvelu Asiakaspalvelu Kirjallisuuskonsultti/ asiantuntija Kirjallisuuskonsultti/ asiantuntija Helmet hakupalvelu Netti päätteet Helmet? Netti päätteet Automaatti palvelu Automaatti palvelu on line Muut verkkopalvelut Muut verkkopalvelut

19 palvelukriteerit henkilökunta Palvelun nimi Ydinasiat Rooli konseptissa Tehtävät VASTAANOTTOHENKILÖKUNTA JA YLEISOPASTUS Suurissa yksiköissä voi olla useampi osastoittain Ystävällisyys, tuntee kirjaston sisällön ja kokonaisuuden, huomiointi, kirjastoammattilainen, perehdytetty hyvin, keskusteleva Toivottaa tervetulleeksi, antaa kirjastolle kasvot, tietää roolinsa: täällä on henkilökuntaa ja apua/palvelua on tarjolla On läsnä, osaa lukea tilannetta luontevasti, ei tuijota päätettä, valmis jalkautumaan, havainnoi ja löytää apua tarvitsevat, osa yleisopastusta, on aktiivinen Persoonallisuuden merkitys innostunut: ihmisistä ja kirjastosta sekä sen palveluista kuunteleva: halu dialogiin läsnäoleva: rohkea, reipas mutkaton: tilannetaju, vertaisuus asiansa tunteva: ymmärtää roolinsa, osaa myös tehdä nopeasti päätöksen riittääkö oma osaaminen vai ohjaako eteenpäin Olennaisin muutos nykyiseen Passiivisesta aktiiviseksi (suurin ja tärkein muutos => ymmärrettävä oikein). Työn arvon painopiste asiakkaassa, ei esim. tietokoneruudussa.

20 palvelukriteerit henkilökunta Palvelun nimi Ydinasiat Rooli konseptissa Tehtävät KIRJALLISUUSKONSULTTI / ASIANTUNTIJA Lainaa kirjastonhoitaja Vuorovaiktutustaidot, esiintymistaidot Välittää tietonsa asiakkaalle Asiantuntijuus koko organisaation tiedossa ja käytössä Asiantuntemus, myös kollegioille Asiantuntija alueittain Oma osaamisalue, asiantuntija asiakasryhmittäin (lapset, seniorit) Sisällöntuottaja tietokantoihin, nettisivuille Promoottori, näyttelyiden rakentaja, lukupiirit, henkilökohtainen palvelu, tiedon ja asiantuntemuksen levittäminen, ryhmien ja kurssien vetäminen, kouluttaminen Persoonallisuuden merkitys Olennaisin muutos nykyiseen innostunut: rohkea ja ennakkoluuloton ote, oma-aloitteinen, ideoiva kuunteleva: muokkaa esiintymistään kuulijoiden omaksumiskyvyn mukaan, ei liian sivistävä asenne läsnäoleva: esiintyy kuulijoille, ei sisäänpäin kääntyneenä, ei piiloudu takahuoneeseen mutkaton: itsenäinen ja omatoiminen asiansa tunteva: omaan erikoisalaansa perehtynyt, pystyy tarjoamana tiedon helpossa muodossa Asiantuntemuksen esille nostaminen => ei riitä, että itse tietää, pitää osata myös kertoa muille. Asiantuntemuksen ottaminen suunnitellusti koko organisaation käyttöön

21 palvelukriteerit sähköiset palvelut Palvelun nimi LAINAUS- JA PALAUTUSAUTOMAATIT Ydinasiat Helppo, nopea, luotettava, luottamuksellinen Rooli konseptissa Tehtävät Asiakaspalvelun sujuvoittaminen ja nopeuttaminen, henkilökunnan vapauttaminen muihin tehtäviin, itsepalvelun mahdollistaminen, arkaluontoisten aineistojen lainaaminen, työterveys lainauksen ja palautuksen hoitaminen itsepalvelulla Persoonallisuuden merkitys innostunut: opastaa ja ohjaa, sanoo hei, kiitos ja näkemiin tekstein ja animaatioin kuunteleva: huomioidaan toiminnassa asiakkaan tarpeita läsnäoleva: helppo löytää ja ymmärtää käytön periaatteet, erottuu ympäristöstään mutkaton: kaikenikäisille ja -kokoisille soveltuva asiansa tunteva: varmatoiminen Olennaisin muutos nykyiseen Automaatit erottuvammiksi: selkeät opasteet (eri kielet?) ja kuvalliset toimintaohjeet poistavat epäonnistumisen pelkoa. Eri automaatit lainauksille ja palautuksille. Sijoitellaan automaatit paremmin ja loogisesti oikean asiakasreitin varrelle.

22 case helsingin kaupunkikirjasto asiakaslähtöiset mittarit ASIAKASRYHMÄ ASIAKKAAN ODOTUKSET MITTARIT MITTAUSTAPA TAVOITE Määritelty tarve Miten asiakas määrittelisi onnistuneen kovat (numeeriset) pehmeät (kokemus) Löytämisen tarve kokemuksentärkeimmät kriteerit Kirjasto ajanvietteenä Kirjasto työtilana Sisällön tuottaja (esimerkkinä case kirjasto)

23 case helsingin kaupunkikirjasto kirjastolaisen käsikirja (opas henkilökunnalle)

24 Destination retail viinitiloja Espanjassa (by Zaha Hadid, Frank Gehry,...)

25 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

26 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

27 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

28 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

29 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

30 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

31 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

32 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

33 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

34 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

35 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

36 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

37 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

38 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

39 case helsingin kaupunkikirjasto tila osana palvelukonseptia

40 case helsingin kaupunkikirjasto henkilökuntakin voi erottua - edukseen

41

42

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt

KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt KIRJASTO MAHDOLLISTAJANA, IHMISET TEKIJÖINÄ Keskustakirjaston pelisäännöt Keskustakirjaston kaverit/ Teemaryhmä 2 Keskustakirjasto yhteisöjen yhteinen kirjasto Keskustakirjaston halutaan olevan paitsi

Lisätiedot

Osallistujat ovat osa tapahtumaa, eivät passiivista yleisöä.

Osallistujat ovat osa tapahtumaa, eivät passiivista yleisöä. Osallistujat ovat osa tapahtumaa, eivät passiivista yleisöä. 6 Teksti Juha Kontu Kuvitus Pietari Posti Yritysjohdon perustehtävä on varmistaa, että yritys pysyy toimintaympäristössään vahvana myös jatkossa.

Lisätiedot

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille

Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan. -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Ystävät kannattaa hankkia ennen kuin niitä tarvitaan -viestintäohjeita Luovan Suomen hankkeille Sovella luovasti ;) Sisältö 1 Järjen siirto päästä käsiin 3 2 Hyvä käytäntö 3 2.1 Mikä on hyvä käytäntö 3

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa?

Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa? Ettippäi! Satakunnan kirjastopäivä 13.5.2015 Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa? Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Esitykseni otsikko on provosoivan kysyvässä muodossa, koska näkemykset

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Miten saada e-aineisto näkyväksi erilaisissa kirjastotiloissa? TEKIJÄ : SANNI KOFFERT, AALTOPRO

Miten saada e-aineisto näkyväksi erilaisissa kirjastotiloissa? TEKIJÄ : SANNI KOFFERT, AALTOPRO Miten saada e-aineisto näkyväksi erilaisissa kirjastotiloissa? TEKIJÄ : SANNI KOFFERT, AALTOPRO 1. Aiheeseen perehtyminen, tilanteen kartoittaminen ja asiakasymmärryksen hankkiminen 1 Mystery shopping

Lisätiedot

SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin

SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1/2009 Retail and Shopper tekee ostamisesta helppoa AdExpress tuo analysointivoimaa mainospanostuksiin Aika on entistä enemmän rahaa Internetin yli toimiva,

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland Tekijänoikeudet (c) 2011 Teemu Kinnunen, Kaikki oikeudet pidätetään Tämä dokumentti on tekijänoikeuslailla suojattu. Tekstin tai sen osan kopioiminen kaupalliseen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Lukija

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

SOCIAL MEDIA NEWSROOM

SOCIAL MEDIA NEWSROOM SOCIAL MEDIA SOSIAALISEN B-TO-B MARKKINOINNIN KÄSIKIRJA MISTÄ SOSIAALISESSA MARKKINOINNISSA ON OIKEASTI KYSYMYS? Timo Kruskopf Tero Rantaruikka ID BBN IDBBN Läntinen Rantakatu 3, FI-20100 Turku, Finland

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille

nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille pääväittämä Visuaalisuus viehättää Keuruulaispoikien maaseudun uusyrittäjyydestä kertova video keräsi hetkessä

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot