Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015"

Transkriptio

1 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle

2 KURSSIESITE , SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä oppimäärä) ENGLANTI (ENA)... 3 ESPANJA(EAA)....4 RANSKA (RAA)... 5 SAKSA (SAA)... 6 VENÄJÄ (VEA)... 7 PITKÄ RUOTSI (RUA)... 8 KESKIPITKÄ RUOTSI (RUB) B2-KIELET (keskipitkä oppimäärä) RANSKA (RAB2) SAKSA (SAB2) B3-KIELET (lukiossa alkava oppimäärä) ESPANJA (ESB3) ITALIA (IAB3) RANSKA (RAB3) SAKSA (SAB3) VENÄJÄ (VEB3) MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) REAALIAINEET FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO (UE) ORTODOKSINEN USKONTO (UO) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FI) PSYKOLOGIA (PS) TERVEYSTIETO (TE)... 42

3 KUVATAIDEAINEET TAIDEOPINTOPOLUT KUVATAIDE (KU) PIIRUSTUS JA MAALAUS (PM) KUVANVEISTO (KO) VALOKUVAUS (VAL) ELOKUVA (ELO) GRAFIIKKA (GR) KERAMIIKKA (KR) TEKSTIILITAIDE (TS) TEKNINEN PIIRUSTUS (TP) MULTIMEDIA (MM) MUSIIKKI (MU) LIIKUNTA (LI) OPINTO-OHJAUS (OP) MUITA KURSSEJA Kurssiesite on opiskelijan ohjauksen ja itseohjautumisen apuväline. Tutustu kurssien sisältöön, käytä aikaa kurssivalintojen ja opintojen omaan suunnitteluun. Opettajat ovat kiteyttäneet opetussuunnitelman ainekohtaiset osuudet lyhyiksi ja selkeiksi kurssikuvauksiksi. Ruudukot ja suoritusjärjestysohjeet ohjaavat valitsemaan yokoesuunnitelman mukaan ja kurssien sisältöjen kannalta parhaassa järjestyksessä. Pakolliset on lihavoitu taulukoissa. Kuvataideaineiden osuus alkaa Taideopintopolut-kaaviolla, jonka avulla voi pohtia omia taidekurssien valintoja myös ajatellen omaa kehittymistä kohti taiteen ja viestinnän mahdollisia jatko-opintoja. Helsingin kuvataidelukion opetussuunnitelman löydät edelleen koulun verkkosivuilta Hyödynnä myös ohjeita, jotka opettajat ovat kirjoittaneet fronterin Opiskelijoiden huoneeseen. Kurssien sisällöistä ja suoritusohjeista saat aina tarkennusta aineen opettajilta. Jos sinulla on jotain epäselvää, kysy ja neuvottele. Valtaosa lukion kursseista arvioidaan numeroin. Tällöin kurssin kohdalla ei lue arvioinnista mitään. Sen sijaan S-merkinnällä arvioinnista on kurssin kohdalla maininta. Anna palautetta Kurssiesitteestä kuvataidelukion opinto-ohjaajille.

4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI) Kurssien suorittamisjärjestys 1 Äidinkielen ja kirjallisuuden suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä 1 6. Kurssit ÄI1 ja ÄI2 on suoritettava kuitenkin ennen muita kursseja ja kurssi ÄI3 ennen kurssia ÄI5. Jos osallistuu ylioppilaskirjoituksiin 3. vuoden keväällä, pakolliset (ÄI1-ÄI6) pitää suorittaa 2. vuoden aikana. Kurssit ÄI8 ja ÄI9 valmentavat yo-kokeeseen, ja suurimman hyödyn valmennuksesta saa, jos valitsee ÄI8:n 3. jaksossa juuri ennen kevään kirjoituksia. ÄI9-kurssin voi suorittaa ennen ÄI8-kurssia. Äidinkielen yo-koe suositellaan kirjoitettavaksi 3. vuoden keväällä, ei syksyllä. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi ÄI1, ÄI2, ÄI3 ÄI4, ÄI5, ÄI6, ÄI7* ÄI8, ÄI9 * Kurssi ei ole välttämätön äidinkielen ylioppilaskokeen kannalta. Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssit ÄI5 ja ÄI6 on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Sen sijaan kursseja ÄI1, ÄI2, ÄI3 ja ÄI4 ei suositeta tentittäväksi. Syventävät keskittyvät jo opittujen taitojen harjoittelemiseen ja kehittämiseen, joten niitä ei voi suorittaa tenttimällä. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) Ensimmäisellä kurssilla käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee ja taito lukea tekstejä kehittyy. Sen jälkeen osataan jäsentää viestintäympäristöä sekä tunnistaa omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että viestijäkuva tarkentuu. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä (pakollinen) Toisella kurssilla harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Näin syvennetään tekstilajituntemusta ja kehitytään erilaisten tekstien tuottajana. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Kolmannella kurssilla käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen) Neljännellä kurssilla opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään myös argumentointiin ja syvennetään siihen liittyviä tietoja ja näin opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti (pakollinen) Viidennellä kurssilla opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että osataan ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.

5 2 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen) Kuudennella kurssilla saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) Puheviestinnän kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) Kahdeksannella kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä ja keskitytään nimenomaan ylioppilastutkinnon tekstitaidon kokeeseen valmistautumiseen. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Yhdeksännellä kurssilla perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Tavoitteena on, että kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee, ajattelutaito kehittyy ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssilla syvennytään erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeeseen liittyviin asioihin. ÄI10 Kirjoittamisen perusteet (koulukohtainen soveltava) Kurssin tavoitteena on kehittää kirjoittamisen perusvalmiuksia. Kurssilla kerrataan ja opetellaan kielenhuollon perusasioita sekä harjoitellaan tekstin suunnittelua ja jäsentelyä erilaisten tehtävien avulla. Suositellaan 1. tai 2. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä. ÄI11 Draama (koulukohtainen soveltava) Kurssin tavoitteena on perehdyttää taiteellisen esityksen valmistamiseen ja kehittää yhteistyötaitoja. Kurssilla tehdään improvisaatio- ja eläytymisharjoituksia sekä mahdollisesti valmistetaan teatteriesitys koulun tilaisuuteen kurssilaisten työstämän tai valmiin käsikirjoituksen pohjalta. Suositellaan 1., 2. tai 3. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä. ÄI12 Kirjallinen ilmaisu (koulukohtainen soveltava) Kurssilla harjoitellaan sopimuksen mukaan erilaisia tekstilajeja ja kirjoittamisen muotoja. Ryhmän jäsenet lukevat kurssin aikana toistensa tekstejä ja antavat niistä toisilleen palautetta. Kurssin aikana luetaan esimerkiksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja ajankohtaisia mediatekstejä. Tällä kurssilla voi syventää ja laajentaa itseään kiinnostavien tekstien tuntemusta. Suositellaan 1. tai 2. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä. ÄI13 Projektikurssi (koulukohtainen soveltava) Kurssin aluksi sovitaan miten se toteutetaan. Kurssin aikana voidaan valmistaa esimerkiksi jokin näyttely, kirjallinen tuotos tai esitys. Se sopii myös toteutettavaksi muiden oppiaineiden tai ulkopuolisten tahojen kanssa, esimerkiksi vierailuina tai luentokurssina. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä.

6 3 KIELET A-KIELET (pitkä oppimäärä) ENGLANTI (ENA) Kurssien suorittamisjärjestys Jos suunnittelet kirjoittavasi englannin yo-kokeen syksyllä, valitse myös suluissa merkityt. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi ENA1,2,3,10 ENA4,5,6 (ENA 7) ENA 7,8,9* * Jos kirjoitat yo-kokeen keväällä, valitse 9. kurssi 3. jaksoon. A-englannissa kauttaviivalla toisistaan erotettujen kurssien keskinäisen suoritusjärjestyksen voi tarvittaessa valita: 1, 2/3, 4/5/6, 7/8/9. Kurssien itsenäinen suorittaminen Opiskelija ei voi suorittaa kahta pakollista kurssia (ENA 1-6) peräkkäin itsenäisesti opiskellen. Aiemmin keskeytynyttä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Syventäviä ja soveltavia kursseja (ENA 7-10) ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) ENA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) ENA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) ENA5 Kulttuuri (pakollinen) ENA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) ENA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan englannin puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään kurssien 1-7 aihepiirejä sekä ajankohtaisia tapahtumia. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja se tukee valmistautumista yo-kokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla. Sen arvosana muodostuu suullisen kielitaidon kokeesta ja muista kurssilla tehdyistä suorituksista. Valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe arvostellaan erikseen arvosanalla 4-10 ja siitä annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Suullisen kielitaidon koetta ei voi suorittaa erillisenä käymättä ENA8-kurssia ENA9 Abikurssi (koulukohtainen soveltava) Abiturienteille suunnattu yo-kokeeseen valmentava kertauskurssi, jossa harjoitellaan monipuolisesti kielen osa-alueita pakollisten ja syventävien kurssien tueksi. Kurssin päättökokeena on 6 tuntia kestävä preliminäärikoe. Kurssista saa numeroarvosanan, joka voi vaikuttaa koko oppimäärän arvosanaan vain korottavasti. ENA10 Niveltävä kurssi (koulukohtainen soveltava) Kurssi on suunnattu lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta perusrakenteiden hallinnassa. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän.

7 4 ESPANJA (EAA) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi EAA1,2,3 EAA4,5,6 EAA7,8 Kurssit tulee suorittaa pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kutakin A-espanjan kurssia tarjotaan yleensä vain kerran lukuvuodessa. YO-koe on parasta suorittaa 3. vuoden keväällä. Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. Kaikki arvioidaan numeroarvosanalla EAA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) EAA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) EAA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) EAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) EAA5 Kulttuuri (pakollinen) EAA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) EAA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) EAA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan espanjan puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus.

8 5 RANSKA (RAA) Kurssien suoritusjärjestys: Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi RAA1,2,3 RAA4,5,6 RAA 7,8,9 Opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kutakin A-ranskan kurssia tarjotaan yleensä vain kerran lukuvuodessa. YO-koe on parasta suorittaa 3. vuoden keväällä. Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. RAA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) RAA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) RAA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) RAA5 Kulttuuri (pakollinen) RAA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) RAA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) RAA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan ranskan puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus. RAA9 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava) Abiturienteille suunnattu kertauskurssi, jossa harjoitellaan monipuolisesti kielen osa-alueita pakollisten ja syventävien kurssien tueksi. Kurssista saa numeroarvosanan, joka voi vaikuttaa koko oppimäärän arvosanaan vain korottavasti.

9 6 SAKSA (SAA) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi SAA1, SAA2, SAA3 SAA4, SAA5, SAA6 SAA7,SAA8,SAA9 Kurssit tulee suorittaa pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä poikkeaminen saattaa vaikeuttaa opintoja, ja siitä on aina neuvoteltava erikseen opettajan kanssa. Opintoja suunnitellessa on huomioitava, että kutakin kurssia tarjotaan lukuvuoden aikana yleensä vain yhden kerran. Osa kursseista järjestetään Kallion lukiossa. Yo-koe kannattaa suorittaa 3.vuoden keväällä. Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssien itsenäinen suorittaminen ei ole suositeltavaa, ja siitä on aina sovittava erikseen opettajan kanssa. Erityisesti puheen tuottamisen ja kuullunymmärtämisen tärkeitä taitoja on vaikea kehittää itsenäisesti opiskellen. SAA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) SAA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) SAA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) SAA5 Kulttuuri (pakollinen) SAA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) SAA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) SAA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan saksan puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus. SAA9 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava) Abiturienteille suunnattu yo-kokeeseen valmentava kertauskurssi, jossa harjoitellaan monipuolisesti kielen osa-alueita pakollisten ja syventävien kurssien tueksi. Kurssista saa numeroarvosanan, joka voi vaikuttaa koko oppimäärän arvosanaan vain korottavasti. SAA10 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava) Kurssi valmentaa arvostettuun kansainväliseen Deutsches Sprachdiplom -tutkintoon ja sopii myös hyvin ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Kurssille voivat osallistua kolmannen vuoden ja kieltä hyvin hallitsevat (esim. vaihto-oppilaana olleet) lukion toisen vuoden A-saksan opiskelijat. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

10 7 VENÄJÄ (VEA) Kurssien suoritusjärjestys: Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi VEA1,2,3 VEA4,5,6 VEA7, VEA8 VEA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) Aihepiirit liittyvät lähiympäristöön ja ihmissuhteisiin. Keskustelu, mielipiteen ilmaisu ja keskeiset puheviestinnän strategiat. VEA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) Vapaa-aika ja harrastukset. Harrastusmahdollisuudet ja nuorisokulttuuri pääkaupungissa. Kirjallisen ja puheviestinnän harjoittelu. VEA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) Opiskelu ja työelämä. Muodollisten tilanteiden harjoittelu. VEA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) Suomen ja Venäjän historia ja niiden yhtymäkohdat. Suomalainen ja venäläinen yhteiskunta. Harjoitellaan tekstin ymmärtämistä vaativalla tasolla. Harjoitellaan vaativien tekstien kirjoittamista. VEA5 Kulttuuri (pakollinen) Käsitellään venäläistä kulttuuria ja suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtymäkohtia. Käytetään hyväksi Helsingin opetustoimen tarjoamia viestintämahdollisuuksia. Opiskelijat valmistavat kulttuuriaiheisen laajahkon tuotoksen ja esittävät sen. VEA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) Käsitellään informaatioteknologian kehitykseen, lääketieteeseen, talouselämään ja yrityselämään Suomessa ja Venäjällä liittyviä tekstejä. VEA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) Perehdytetään opiskelijoita kohdemaiden luontoon ja kestävään kehitykseen liittyvään terminologiaan. VEA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan venäjän puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus.

11 8 PITKÄ RUOTSI (RUA) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit 1 6 suositellaan suorittamaan numerojärjestyksessä. Lisäksi ruotsin YOkirjoittajien tulee käydä ainakin RUA8. Suullinen kurssi RUA7 antaa valmiuksia sekä YOkirjoituksiin että työelämään ja jatko-opintoihin. Perusasioiden lisäharjoitusta tarvitseville suositellaan kurssia RUA9. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi RUA1,RUA2,RUA3 RUA4,RUA5,RUA6 (RUA9, kertaus) RUA7 (suullinen) RUA8 (abi) Kurssien itsenäinen suorittaminen: Aiemmin keskeytynyttä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Syventäviä ja soveltavia kursseja (RUA7 RUA9) ei voi suorittaa itsenäisesti. RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa (pakollinen) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja lähiympäristöön sekä luontevaan arkikeskusteluun, jolloin kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Arvioinnissa korostuvat luonteva ääntäminen ja suullinen kielitaito: keskustelu, mielipiteen ilmaisu ja keskeiset puheviestinnän strategiat. RUA2 Ihmiset ympärillämme (pakollinen) Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt esimerkiksi opiskelijahaastatteluiden pohjalta. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien, kuten yksityisten kirjeiden ja verkkokeskusteluiden avulla. Arvioinnissa korostuvat luonteva ääntäminen ja suullinen tuottaminen. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa (pakollinen) Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisten ja heidän kulttuurinsa esittely eri näkökulmista ja olojemme sekä traditioidemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Arvioinnissa korostuu kirjoittaminen. Kurssiin kuuluu Suomi-tutkielma (Finlandsmappen). RUA4 Elinympäristömme (pakollinen) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita, jotka vahvistavat opiskelijan argumentointikykyä. Opiskelijat tuottavat tiivistelmiä.

12 9 RUA5 Opiskelu ja työ (pakollinen) Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää roolileikkien avulla. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä laatimalla esimerkiksi reklamaatio (valitus) ja elämäkerta/työhakemus. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä (pakollinen) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. RUA7 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä) Kurssista saa numeroarvosanan ja erillisen todistuksen suullisesta kielitaidosta. Suulliseen kokeeseen osallistuminen on edellytys kurssin suorittamiseen. Kurssi valmentaa myös yokokeeseen. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka (valtakunnallinen syventävä) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kurssi on suoraan pitkän ruotsin yo-kokeeseen valmentava kurssi. Se suoritetaan juuri ennen YOkirjoituksia, keväällä 3. jaksossa ja syksyllä 1. jaksossa. RUA9 Kertauskurssi abeille (koulukohtainen soveltava) Abiturienttien perusasioita kertaava tukikurssi, josta saa arvosanan. Suoritettava ennen abikurssia RUA8. Keväällä kirjoittavat ottavat kurssin 1. tai 2. jaksossa, syksyllä kirjoittavat 4. tai 5. jaksossa. RUA10 Niveltävä kurssi (koulukohtainen soveltava) Kurssi on suunnattu lähinnä ensimmäisen vuositason opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta perusrakenteiden hallinnassa. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. Kurssien vastaavuudet pitkässä (A-ruotsi) ja keskipitkässä ruotsissa (B-ruotsi): Opiskelija, joka siirtyy pitkästä oppimäärästä keskipitkään, saa lukea hyväkseen suorittamansa A-ruotsin samoin arvosanoin seuraavasti: RUA1=RUB1, RUA2=RUB2, RUA3=RUB3, RUA4=RUB5, RUA5=RUB4, RUA6, RUA7=RUB6, RUA8=RUB7, RUA9=RUB9, RUA10=RUB8. Opiskelijalle tulee selvittää, että eivät sisällöltään täysin vastaa toisiaan vaan opiskelijan on itsenäisesti täydennettävä tietojaan ja taitojaan. Opiskelijan, joka siirtyy keskipitkästä oppimäärästä pitkään, täytyy neuvotella vastaavuuksista ja mahdollisista lisäsuorituksista aineenopettajan kanssa. Vastaavuudet pätevät vain, jos opiskelija vaihtaa oppimäärän laajuutta. Muutoin pitkän ja keskipitkän oppimäärän eivät ole vaihtoehtoisia.

13 10 KESKIPITKÄ RUOTSI (RUB) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit 1-5 suoritetaan numerojärjestyksessä. Lisäksi ruotsin YO-kirjoittajien tulee käydä ainakin RUB7. Suullinen kurssi RUB6 antaa valmiuksia sekä YO-kirjoituksiin että työelämään ja jatko-opintoihin. RUB8 on ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu, kielen alkeita kertaava tukikurssi. Perusasioiden lisäharjoitusta tarvitseville abiturienteille suositellaan kurssia RUB9. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi RUB1,RUB2, RUB8 (tukikurssi vain ykkösille) RUB3 RUB4,RUB5 (RUB9 abikertaus) RUB6 (suullinen), RUB7 (abi) Kurssien itsenäinen suorittaminen Opiskelija ei voi suorittaa kahta pakollista kurssia (RUB1-RUB5) peräkkäin itsenäisesti opiskellen. Aiemmin keskeytynyttä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Syventäviä ja soveltavia kursseja (RUB6-RUB9) ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. RUB1 Koulu ja vapaa-aika (pakollinen) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kurssilla ylläpidetään myönteistä suhtautumista ruotsin kieleen ja kulttuuriin. Aihepiireinä ovat opiskelu mm. erikoislukiossa ja nuorten taide- ynnä muut harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa (pakollinen) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (pakollinen) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

14 11 RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen (pakollinen) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. RUB5 Elinympäristömme (pakollinen) Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti. Niiden aihepiirit ovat usein ylioppilaskokeessa keskeisiä. RUB6 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssista saa numeroarvosanan ja erillisen todistuksen suullisesta kielitaidosta. Suulliseen kokeeseen osallistuminen on edellytys kurssin suorittamiseen. Kurssi valmentaa myös yokokeeseen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (valtakunnallinen syventävä) Opiskelu- ja työmahdollisuuksia eri puolilla maailmaa tarkastellaan pohjoismaalaisen nuoren näkökulmasta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Lisäksi kurssiin sisältyy ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen monipuolista harjoittelua. Kurssi on suoraan keskipitkän ruotsin yo-kokeeseen valmentava kurssi. Se suoritetaan juuri ennen YO-kirjoituksia, keväällä 3. jaksossa ja syksyllä 1. jaksossa. RUB8 Niveltävä kurssi (koulukohtainen soveltava) Kerrataan 1. ja 2. kurssin sanastoa ja kielioppia ja vahvistetaan opiskelijan valmiuksia suoriutua myöhemmistä lukion ruotsin kursseista. Kurssi on tarkoitettu lähinnä 1. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. RUB9 Kertauskurssi abeille (koulukohtainen soveltava) Kerrataan koko lukion ruotsin oppimäärän keskeistä kieliainesta. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu abiturienteille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. Abiturienttien perusasioita kertaava tukikurssi, josta saa suoritusmerkinnän. Suoritettava ennen abikurssia RUB7. Keväällä kirjoittavat ottavat kurssin 1. tai 2. jaksossa, syksyllä kirjoittavat 4. tai 5. jaksossa.

15 12 B2-KIELET (keskipitkä oppimäärä) RANSKA (RAB2) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi RAB21,2,3 RAB24,5,6 RAB27,8 Opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kutakin B2-ranskan kurssia tarjotaan yleensä vain kerran lukuvuodessa. Ranskan kielen ylioppilaskoe perustuu kahdeksaan kurssiin RAB21- RAB28. YO-koe on parasta suorittaa 3. vuoden keväällä. Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB22 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä) Oman paikkakunnan ja maan sekä Ranskan ihmiset ja maantiede. Viestinnällisiä tehtäviä. RAB23 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä) Aiheina esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja harjoitellaan kirjallisia viestintätehtäviä. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä) Tutustutaan kouluun ja opiskeluun liittyviin aihepiireihin. Kerrotaan opiskeluun ja työelämään liittyvistä toiveista sekä kirjallisesti että suullisesti. RAB25 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ranskalainen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, tanssi, teatteri, elokuva tai urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. RAB26 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä) Yleistajuisia tekstejä maapallon tilasta ja tulevaisuudesta. Painotetaan tekstin ymmärtämistä. RAB27 Tiede ja tekniikka (valtakunnallinen syventävä) Eri tieteenaloihin ja tekniikkaan liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) Luetaan maapallon tilaa ja tulevaisuutta kuvaavia tekstejä. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

16 13 SAKSA (SAB2) Kurssien suoritusjärjestys Pääsääntönä on, että tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä poikkeaminen vaikeuttaa opintoja huomattavasti, ja siitä on aina neuvoteltava erikseen opettajan kanssa. Opintoja suunnitellessa on huomioitava, että kutakin kurssia tarjotaan lukuvuoden aikana yleensä vain yhden kerran. Osa kursseista järjestetään Kallion lukiossa. Lyhyen kielen ylioppilaskokeeseen tähtäävän opiskelijan on erittäin suositeltavaa suorittaa ennen yo-koetta kaikki tarjottavat. Yo-koe kannattaa suorittaa 3.vuoden keväällä. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi SAB21, SAB22, SAB23 SAB24, SAB25, SAB26 SAB27, SAB28 Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssien itsenäinen suorittaminen on vaativaa, eikä sitä suositella varsinkaan opintojen alkuvaiheessa. Erityisesti puheen tuottamisen ja kuullunymmärtämisen taitoja on vaikea kehittää itsenäisesti opiskellen. Itsenäisestä suorittamisesta on aina sovittava erikseen opettajan kanssa. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä kurssi) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB22 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB23 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

17 14 SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAB25 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAB26 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB27 Tiede ja tekniikka (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Ohjataan opiskelijoita ymmärtämään ja käyttämään teknologiaa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten.

18 15 B3-KIELET (lukiossa alkava oppimäärä) ESPANJA (EAB3) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Sulkuihin merkittyjä kursseja ei ole yleensä tarjottu arjottimella. Opiskeluvuosi 1.vuosi 2. vuosi 3. vuosi EAB1, EAB2, EAB3 EAB4, EAB5 EAB6 EAB7, EAB8, EAB9 (EAB10) Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. Espanjan kielen ylioppilaskoe perustuu kahdeksaan kurssiin ESB31- ESB38. EAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta. EAB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. EAB32 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä kurssi) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. EAB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

19 16 EAB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. EAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. EAB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. EAB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. EAB39 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on abiturienteille suunnattu kertauskurssi, jolla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita, etenkin kuullunymmärtämistä, tekstinymmärtämistä, kielioppia ja tekstin tuottamista. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. EAB310 Suullisen kielitaidon kurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on suullisen kielitaidon kurssi, jolla harjoitellaan suullista viestintää eri käytännön tilanteissa. Kurssi soveltuu parhaiten 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän.

20 17 ITALIA (IAB3) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Huomioi, että kutakin italian kielen kurssia tarjotaan vain kerran vuodessa. Sulkuihin merkittyjä kursseja ei ole yleensä tarjottu arjottimella. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi IAB31, IAB32, IAB33 IAB34, IAB35, IAB36 (IAB310) IAB37, IAB38, (IAB39) (IAB310) Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. Koulukohtaisia kursseja IAB39 ja IAB310 ei yleensä tarjota, mutta kurssin IAB310, joka on suullisen kielitaidon kurssi voi suorittaa Italiassakin, mikäli oppilas esim. asuu vähintään viikon italiankielisessä perheessä. Kurssin suorituksesta on tällöin aina neuvoteltava opettajan kanssa, joka antaa tehtävät ja ohjeet. Italian kielen yo-koe perustuu kahdeksaan kurssiin IAB31-IAB38. IAB38 ja IA39-kursseja ei viime vuosina ole ollut tarjolla arjottimessa. IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta. IAB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. IAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä kurssi) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

21 IAB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 18 IAB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. IAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. IAB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. IAB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. IAB39 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on abiturienteille suunnattu kertauskurssi, jolla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita, etenkin kuullunymmärtämistä, tekstinymmärtämistä, kielioppia ja tekstin tuottamista. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. IAB310 Suullisen kielitaidon kurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on suullisen kielitaidon kurssi, jolla harjoitellaan suullista viestintää eri käytännön tilanteissa. Kurssi soveltuu parhaiten 2. ja 3. vuosien opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän.

22 19 RANSKA (RAB3) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1.vuosi 2. vuosi 3. vuosi RAB31,2,3 RAB34,5,6 RAB37,8, 9 jos tarjolla Opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kutakin B3-ranskan kurssia tarjotaan yleensä vain kerran lukuvuodessa. Ranskan kielen ylioppilaskoe perustuu kahdeksaan kurssiin RAB31- RAB38. YO-koe on parasta suorittaa 3. vuoden keväällä. Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä) Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä. RAB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä) Aiheet liittyvät nuorten elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät Suomen ja Ranskan maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettoon. Yksinkertaisia viestinnällisiä tehtäviä. RAB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä) Aiheina esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja harjoitellaan kirjallisia viestintätehtäviä. RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä) Tutustutaan kouluun ja opiskeluun liittyviin aihepiireihin. Kerrotaan opiskeluun ja työelämään liittyvistä toiveista sekä kirjallisesti että suullisesti. RAB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ranskalainen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, tanssi, teatteri, elokuva tai urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. RAB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä) Luetaan maapallon tilaa ja tulevaisuutta kuvaavia tekstejä. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

23 20 SAKSA (SAB3) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi SAB31,SAB32, SAB21, SAB22, SAB23 SAB24,SAB25, SAB26 SAB27, SAB28 Pääsääntöisesti tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä poikkeaminen vaikeuttaa opintoja huomattavasti, ja siitä on aina neuvoteltava erikseen opettajan kanssa. Opintoja suunnitellessa on huomioitava, että kutakin kurssia tarjotaan lukuvuoden aikana yleensä vain yhden kerran. Osa kursseista järjestetään Kallion lukiossa. Yo-koe kannattaa suorittaa 3.vuoden keväällä. Kurssista SAB33 eteenpäin opiskelu tapahtuu samassa ryhmässä B2-saksan opiskelijoiden kanssa. B3-saksan ja B2-saksan vastaavat toisiaan seuraavasti: SAB33 = SAB21 SAB34 = SAB22 SAB35 = SAB23 SAB36 = SAB24 SAB37 = SAB25 SAB38 = SAB26 SAB39 = SAB27 SAB310 = SAB28 Lyhyen oppimäärän ylioppilaskoe perustuu B3-kielen kahdeksaan ensimmäiseen kurssiin, mutta ylioppilaskirjoituksiin tähtäävien opiskelijoiden on erittäin suositeltavaa suorittaa ennen kirjoituksia myös 9 ja 10 (= SAB27 ja SAB28). Kurssien suorittaminen itsenäisesti opiskellen Kurssien itsenäinen suorittaminen on vaativaa, eikä sitä suositella varsinkaan opintojen alkuvaiheessa. Erityisesti puheen tuottamisen ja kuullunymmärtämisen taitoja on vaikea kehittää itsenäisesti opiskellen. Itsenäisestä suorittamisesta on aina sovittava erikseen opettajan kanssa. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta.

24 21 SAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja kerrataan ja vahvistetaan kahdella edellisellä kurssilla opiskeltua kielioppia. SAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. SAB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAB38 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB39: ks. SAB27 SAB310: ks. SAB28

25 22 VENÄJÄ (VEB3) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi VEB31,VEB32, VEB3 VEB34,VEB35, VEB6 VEB37,VEB38 Venäjän kieli on itäisen naapurimaamme kieli. Suomessa on aina ollut venäjän kieltä osaavia eri alojen asiantuntijoita. Tulevaisuudessakin olisi hyödyllistä osata venäjää pystyäkseen luontevaan kanssakäymiseen ja toimivaan yhteistyöhön kaupan, teollisuuden ja kulttuurin alalla. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä) Opetellaan venäjän kielen aakkoset. Painotetaan ääntämistä ja puheviestintää. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet. VEB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät sukuun, ystäviin ja muihin ihmissuhteisiin sekä jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VEB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät Suomen ja Venäjän maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettoon. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja laaditaan kirjallisia viestintätehtäviä. VEB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä) Aiheina esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja laaditaan kirjallisia viestintätehtäviä. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä) Tutustutaan kouluun ja opiskeluun liittyviin aihepiireihin. Kerrotaan opiskeluun ja työelämään liittyvistä toiveista sekä kirjallisesti että suullisesti. VEB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi Venäjän kuvataide, kirjallisuus, musiikki, tanssi, teatteri, elokuva tai urheilu. Harjoitetaan aihepiiriä kielitaidon kaikilla alueilla. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten. VEB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä) Käsitellään suomalaiseen ja venäläiseen yhteiskuntaan ja jokapäiväiseen elämään liittyviä ajankohtaisia tekstejä. Luetaan maapallon tilaa ja tulevaisuutta kuvaavia tekstejä. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten.

26 23 MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) Kurssien suoritusjärjestys Pitkä matematiikka suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Opinnoissa kannattaa edetä oheisen suosituksen mukaan. Valtakunnalliset pakolliset (MAA1 MAA10) suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi MAA1, 2, 3, 4, 5, MAA11* MAA6, 7, 8, 9, 10, MAA11*, MAA12*, MAA11*, 13*,14*17*,18* * Kursseja MAA11, MAA12, MAA13 ja MAA15 (sama kurssi kuin MAB7) voi suorittaa oman mielenkiinnon mukaan. Muiden kuin pakollisten matematiikan kurssien suorittaminen on välttämätöntä, jos aikoo osallistua pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen: erityisesti MAA14, MAA17 ja MAA18 ovat ylioppilaskokeeseen valmentavia kursseja. MAA14, MAA16-, MAA17- ja MAA18-kursseista saa suoritusmerkinnän, muut arvioidaan numeroin. MAA1 Funktiot ja yhtälöt (pakollinen) Kurssin tavoitteena on vahvistaa ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja ja syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja prosentin käsitteiden ymmärtämistä. Kurssilla opiskellaan potenssiyhtälöiden ratkaisua, potenssin ja neliöjuuren laskusääntöjen käyttöä ja monipuolistetaan funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita. MAA2 Polynomifunktiot (pakollinen) Kurssin tavoitteena on harjaantua käsittelemään polynomifunktioita ja syventää funktiokäsitteen ymmärtämistä. Kurssilla opiskellaan toisen asteen yhtälön ratkaiseminen sekä tutkitaan toisen asteen yhtälön ratkaisujen lukumäärään vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi opiskellaan yksinkertaisten korkeamman asteen yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisumenetelmiä. MAA3 Geometria (pakollinen) Kurssin tavoitteena on harjaantua hahmottamaan, muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Kurssilla opiskellaan ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi mm. kuvioiden ja kappaleiden geometrisia ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa.

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun. lukion kurssiesite 2015-2016. www.apollonyhteiskoulu.fi

Apollon Yhteiskoulun. lukion kurssiesite 2015-2016. www.apollonyhteiskoulu.fi Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2015-2016 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2015-2016 (päiv. 10.3.2015) 1. YLEISTIETOA KURSSEISTA... 2 1.1. Jaksot ja koeviikko... 2 1.2.

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012

Mäkelänrinteen lukio. Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 Mäkelänrinteen lukio Kurssiseloste 2012 2013 Päivitetty 10.9.2012 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Kurssiseloste erityisesti opiskelijoita varten SISÄLLYS sivu Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 4 Äidinkieli

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET

KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET KUNINKAANTIEN LUKIO KURSSIKUVAUKSET Kurssikuvaukset löytyvät myös verkosta www.kuninkaantie.espoo.fi 31.8.2012 Äidinkieli ja kirjallisuus... 3 Toinen kotimainen kieli... 8 Ruotsi A-oppimäärä... 8 Ruotsi

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

tuusulan lukio hyrylän toimipiste

tuusulan lukio hyrylän toimipiste tuusulan lukio hyrylän toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Y H T E Y S T I E D O T Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman

Lisätiedot

tuusulan lukio jokelan toimipiste

tuusulan lukio jokelan toimipiste tuusulan lukio jokelan toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman laatiminen Jokelan toimipisteen

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2013 2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Elämänkatsomustieto 57 Tuusulan lukiossa Filosofia 59 Opintojen suunnittelua

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-2015

Opinto-opas 2014-2015 Opinto-opas 2014-2015 2 LAUTTAKYLÄN LUKIO Lauttakylänkatu 22 32700 Huittinen Email: lukio@huittinen.fi Internet-sivut: http://www.huittinen.fi/lukio Rehtori Timo Mäkinen 02-560 4281 044-560 4281 Vararehtori

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT. Vaskivuoren lukio. Rehtori. Apulaisrehtori

YHTEYSTIEDOT. Vaskivuoren lukio. Rehtori. Apulaisrehtori KURSSIESITE 2012-2013 YHTEYSTIEDOT Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa Rehtori Eira Kasper, 09 8393 5618 / 040 507 3493 eira.kasper@vantaa.fi Apulaisrehtori Jari Danska, 040 581 8948/09 8393 5698

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot