Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011"

Transkriptio

1 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai ruoka välitunti välitunti välitunti välitunti välitunti * ruoka ruoka RO RO ruoka ruoka * ruoka ruoka * ruoka ruoka * ruoka JOUSTO välitunti välitunti välitunti välitunti välitunti välitunti+ välipala välitunti+ välipala välitunti+ välipala välitunti+ välipala välitunti+ välipala * * * * *

2 KURSSIESITE , SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä oppimäärä) ENGLANTI (ENA)... 3 RANSKA (RAA)... 4 SAKSA (SAA)... 5 VENÄJÄ (VEA)... 6 RUOTSI (RUA)... 7 KESKIPITKÄ RUOTSI (RUB)... 9 B2-KIELET (keskipitkä oppimäärä) RANSKA (RAB2) SAKSA (SAB2) B3-KIELET (lukiossa alkava oppimäärä) ESPANJA (ESB3) ITALIA (IAB3) RANSKA (RAB3) SAKSA (SAB3) VENÄJÄ (VEB3) MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) LYHYT MATEMATIIKKA (MAB) REAALIAINEET FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO (UE) ORTODOKSINEN USKONTO (UO) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FI) PSYKOLOGIA (PS) TERVEYSTIETO (TE) KUVATAIDEAINEET

3 TAIDEOPINTOPOLUT KUVATAIDE (KU) PIIRUSTUS JA MAALAUS (PM) KUVANVEISTO (KO) VALOKUVAUS (VAL) ELOKUVA (ELO) GRAFIIKKA (GR) TEKSTIILITAIDE (TS) TEKNINEN PIIRUSTUS (TP) MULTIMEDIA (MM) MUSIIKKI (MU) LIIKUNTA (LI) OPINTO-OHJAUS (OP) MUITA KURSSEJA Kurssiesite on opiskelijan ohjauksen ja itseohjautumisen apuväline. Tutustu kurssien sisältöön, käytä aikaa kurssivalintojen ja opintojen omaan suunnitteluun. Opettajat ovat kiteyttäneet opetussuunnitelman ainekohtaiset osuudet lyhyiksi ja selkeiksi kurssikuvauksiksi. Ruudukot ja suoritusjärjestysohjeet ohjaavat valitsemaan kurssit yokoesuunnitelman mukaan ja kurssien sisältöjen kannalta parhaassa järjestyksessä. Kuvataideaineiden osuus alkaa Taideopintopolut-kaaviolla, jonka avulla voi pohtia omia taidekurssien valintoja myös ajatellen omaa kehittymistä kohti taiteen ja viestinnän mahdollisia jatko-opintoja. Helsingin kuvataidelukion opetussuunnitelman löydät edelleen koulun verkkosivuilta Hyödynnä myös ohjeita, jotka opettajat ovat kirjoittaneet fronterin Opiskelijoiden huoneeseen. Kurssien sisällöistä ja suoritusohjeista saat aina tarkennusta aineen opettajilta. Jos sinulla on jotain epäselvää, kysy ja neuvottele. Valtaosa lukion kursseista arvioidaan numeroin. Tällöin kurssin kohdalla ei lue arvioinnista mitään. Sen sijaan S-merkinnällä arvioinnista on kurssin kohdalla maininta. Anna palautetta Kurssiesitteestä kuvataidelukion opinto-ohjaajille.

4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI) Kurssien suorittamisjärjestys 1 Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä 1 6. Kurssit ÄI1 ja ÄI2 on suoritettava kuitenkin ennen muita kursseja ja kurssi ÄI3 ennen kurssia ÄI5. Jos osallistuu ylioppilaskirjoituksiin 3. vuoden keväällä, pakolliset kurssit (ÄI1-ÄI6) pitää suorittaa 2. vuoden aikana. Kurssit ÄI8 ja ÄI9 valmentavat yo-kokeeseen, ja suurimman hyödyn valmennuksesta saa, jos valitsee ÄI8:n 3. jaksossa juuri ennen kevään kirjoituksia. ÄI9-kurssin voi suorittaa ennen ÄI8-kurssia. Äidinkielen yo-koe suositellaan kirjoitettavaksi 3. vuoden keväällä, ei syksyllä. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI7 ÄI4, ÄI5, ÄI6, ÄI7* ÄI8, ÄI9 * Kurssi ei ole välttämätön äidinkielen ylioppilaskokeen kannalta. Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssit ÄI5 ja ÄI6 on mahdollista suorittaa itsenäisesti. Sen sijaan kursseja ÄI1, ÄI2, ÄI3 ja ÄI4 ei suositeta tentittäväksi. Syventävät kurssit keskittyvät jo opittujen taitojen harjoittelemiseen ja kehittämiseen, joten niitä ei voi suorittaa tenttimällä. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) Ensimmäisellä kurssilla käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee ja taito lukea tekstejä kehittyy. Sen jälkeen osataan jäsentää viestintäympäristöä sekä tunnistaa omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että viestijäkuva tarkentuu. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä (pakollinen) Toisella kurssilla harjaantuu erittelemään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Näin syvennetään tekstilajituntemusta ja kehitytään erilaisten tekstien tuottajana. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Kolmannella kurssilla käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen) Neljännellä kurssilla opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään myös argumentointiin ja syvennetään siihen liittyviä tietoja ja näin opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti (pakollinen) Viidennellä kurssilla opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että osataan ottaa huomioon kontekstin merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.

5 2 ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen) Kuudennella kurssilla saa yleiskuvan suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) Puheviestinnän kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (valtakunnallinen syventävä) Kahdeksannella kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä ja keskitytään nimenomaan ylioppilastutkinnon tekstitaidon kokeeseen valmistautumiseen. ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Yhdeksännellä kurssilla perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Tavoitteena on, että kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee, ajattelutaito kehittyy ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Kurssilla syvennytään erityisesti ylioppilastutkinnon esseekokeeseen liittyviin asioihin. ÄI10 Kirjoittamisen perusteet (koulukohtainen soveltava) Kurssin tavoitteena on kehittää kirjoittamisen perusvalmiuksia. Kurssilla kerrataan ja opetellaan kielenhuollon perusasioita sekä harjoitellaan tekstin suunnittelua ja jäsentelyä erilaisten tehtävien avulla. Suositellaan 1. tai 2. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä. ÄI11 Draama (koulukohtainen soveltava) Kurssin tavoitteena on perehdyttää taiteellisen esityksen valmistamiseen ja kehittää yhteistyötaitoja. Kurssilla tehdään improvisaatio- ja eläytymisharjoituksia sekä mahdollisesti valmistetaan teatteriesitys koulun tilaisuuteen kurssilaisten työstämän tai valmiin käsikirjoituksen pohjalta. Suositellaan 1., 2. tai 3. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä. ÄI12 Kirjallinen ilmaisu (koulukohtainen soveltava) Kurssilla harjoitellaan sopimuksen mukaan erilaisia tekstilajeja ja kirjoittamisen muotoja. Ryhmän jäsenet lukevat kurssin aikana toistensa tekstejä ja antavat niistä toisilleen palautetta. Kurssin aikana luetaan esimerkiksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja ajankohtaisia mediatekstejä. Tällä kurssilla voi syventää ja laajentaa itseään kiinnostavien tekstien tuntemusta. Suositellaan 1. tai 2. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä. ÄI13 Projektikurssi (koulukohtainen soveltava) Kurssin aluksi sovitaan miten se toteutetaan. Kurssin aikana voidaan valmistaa esimerkiksi jokin näyttely, kirjallinen tuotos tai esitys. Se sopii myös toteutettavaksi muiden oppiaineiden tai ulkopuolisten tahojen kanssa, esimerkiksi vierailuina tai luentokurssina. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan suoritusmerkintä.

6 3 KIELET A-KIELET (pitkä oppimäärä) ENGLANTI (ENA) Kurssien suorittamisjärjestys Jos suunnittelet kirjoittavasi englannin yo-kokeen syksyllä, valitse myös suluissa merkityt kurssit. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit ENA1,2,3 ENA4,5,6 (ENA 7) ENA 7,8,9* * Jos kirjoitat yo-kokeen keväällä, valitse 9. kurssi 3. jaksoon. A-englannissa kauttaviivalla toisistaan erotettujen kurssien keskinäisen suoritusjärjestyksen voi tarvittaessa valita: 1, 2/3, 4/5/6, 7/8/9. Kurssien itsenäinen suorittaminen Opiskelija ei voi suorittaa kahta pakollista kurssia (ENA 1-6) peräkkäin itsenäisesti opiskellen. Aiemmin keskeytynyttä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Syventäviä ja soveltavia kursseja (ENA 7-10) ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) ENA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) ENA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) ENA5 Kulttuuri (pakollinen) ENA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) ENA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan englannin puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus. ENA9 Abikurssi (koulukohtainen soveltava) Abiturienteille suunnattu yo-kokeeseen valmentava kertauskurssi, jossa harjoitellaan monipuolisesti kielen osa-alueita pakollisten ja syventävien kurssien tueksi. Kurssin päättökokeena on 6 tuntia kestävä preliminäärikoe. Kurssista saa numeroarvosanan. ENA10 Niveltävä kurssi (koulukohtainen soveltava) Kurssi on suunnattu lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta perusrakenteiden hallinnassa. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän.

7 4 RANSKA (RAA) Kurssien suoritusjärjestys: Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit RAA1,2,3 RAA4,5,6 RAA 7,8,9 Yo-kokeeseen osallistuvan on tärkeää suorittaa kaikki kurssit RAA1-RAA9. Kutakin A-ranskan kurssia tarjotaan yleensä vain kerran lukuvuodessa. RAA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) Vahvistaa perusrakenteiden ja lähiympäristöön liittyvän sanaston hallintaa. RAA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) Kirjallisen ja puheviestinnän harjoittelua. RAA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) Muodollisten tilanteiden harjoittelua. RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) Harjoitellaan vaativien tekstien ymmärtämistä ja kirjoittamista. RAA5 Kulttuuri (pakollinen) Käsitellään ranskalaista kulttuuria laaja-alaisesti. RAA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) Painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. RAA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) Perehdytetään opiskelijoita luontoon ja kestävään kehitykseen liittyvään kieleen. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. RAA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan ranskan puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus. RAA9 Kertauskurssi (koulukohtainen syventävä) Abiturienteille suunnattu kertauskurssi, jossa harjoitellaan monipuolisesti kielen osa-alueita pakollisten ja syventävien kurssien tueksi. Kurssista saa numeroarvosanan.

8 5 SAKSA (SAA) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit SAA1, SAA2, SAA3 SAA4, SAA5, SAA6 SAA7,SAA8,SAA9 Pääsääntönä on, että kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä poikkeaminen saattaa vaikeuttaa opintoja, ja siitä on aina neuvoteltava erikseen opettajan kanssa. Opintoja suunnitellessa on huomioitava, että kutakin kurssia tarjotaan lukuvuoden aikana yleensä vain yhden kerran. Yo-koe kannattaa suorittaa 3.vuoden keväällä. Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssien itsenäinen suorittaminen ei ole suositeltavaa, ja siitä on aina sovittava erikseen opettajan kanssa. Erityisesti puheen tuottamisen ja kuullunymmärtämisen tärkeitä taitoja on vaikea kehittää itsenäisesti opiskellen. Kurssia SAA10 ei voi suorittaa itsenäisesti. Huom! Mikäli kurssi järjestetään Kallion lukiossa, opiskelijan on syytä varmistaa erikseen kurssin opettajalta Kalliossa, voiko kurssin suorittaa itsenäisesti. SAA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) SAA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) SAA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) SAA5 Kulttuuri (pakollinen) SAA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) SAA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) Yo-kokeeseen valmentava kurssi. SAA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan saksan puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus. SAA9 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava) Abiturienteille suunnattu yo-kokeeseen valmentava kertauskurssi, jossa harjoitellaan monipuolisesti kielen osa-alueita pakollisten ja syventävien kurssien tueksi. Kurssista saa numeroarvosanan. Lukion tavanomaisten kurssien lisäksi opiskelija voi valmentautua arvostettuun kansainväliseen Deutsches Sprachdiplom -tutkintoon yhteistyössä saksalaisen opettajan kanssa. Kurssi valmentaa myös hyvin ylioppilaskokeeseen. Kurssille voivat osallistua abiturientit ja lukion toisen vuoden A-saksan opiskelijat. Hyväksytysti suoritettu kurssi luetaan yhdeksi A-saksan koulukohtaiseksi kurssiksi.

9 6 VENÄJÄ (VEA) Kurssien suoritusjärjestys: Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit VEA1,2,3 VEA4,5,6 VEA7, VEA8 VEA1 Nuori ja hänen maailmansa (pakollinen) Aihepiirit liittyvät lähiympäristöön ja ihmissuhteisiin. Keskustelu, mielipiteen ilmaisu ja keskeiset puheviestinnän strategiat. VEA2 Viestintä ja vapaa-aika (pakollinen) Vapaa-aika ja harrastukset. Harrastusmahdollisuudet ja nuorisokulttuuri pääkaupungissa. Kirjallisen ja puheviestinnän harjoittelu. VEA3 Opiskelu ja työ (pakollinen) Opiskelu ja työelämä. Muodollisten tilanteiden harjoittelu. VEA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (pakollinen) Suomen ja Venäjän historia ja niiden yhtymäkohdat. Suomalainen ja venäläinen yhteiskunta. Harjoitellaan tekstin ymmärtämistä vaativalla tasolla. Harjoitellaan vaativien tekstien kirjoittamista. VEA5 Kulttuuri (pakollinen) Käsitellään venäläistä kulttuuria ja suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtymäkohtia. Käytetään hyväksi Helsingin opetustoimen tarjoamia viestintämahdollisuuksia. Opiskelijat valmistavat kulttuuriaiheisen laajahkon tuotoksen ja esittävät sen. VEA6 Tiede, talous ja tekniikka (pakollinen) Käsitellään informaatioteknologian kehitykseen, lääketieteeseen, talouselämään ja yrityselämään Suomessa ja Venäjällä liittyviä tekstejä. VEA7 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) Perehdytetään opiskelijoita kohdemaiden luontoon ja kestävään kehitykseen liittyvään terminologiaan. VEA8 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä) Puheviestinnän kurssi, jossa harjoitellaan venäjän puhumista erilaisissa yhteyksissä monipuolisesti. Puheharjoittelun aiheina käytetään ajankohtaisia tapahtumia sekä pakollisten kurssien 1-6 aihepiirejä. Kurssi soveltuu otettavaksi pakollisten kurssien jälkeen ja tukee valmistautumista päättökokeeseen. Kurssi arvostellaan numerolla ja siihen liittyy valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta tulee erillinen todistus.

10 7 RUOTSI (RUA) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit 1 5 suositellaan suorittamaan numerojärjestyksessä. Kurssit 6 8 voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit RUA1,RUA2,RUA3 RUA4,RUA5,RUA6 (RUA7) RUA7,RUA8,RUA9 Kurssien itsenäinen suorittaminen: Opiskelija ei voi suorittaa kahta pakollista kurssia (RUA1 - RUA6) peräkkäin itsenäisesti opiskellen. Aiemmin keskeytynyttä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Syventäviä ja soveltavia kursseja (RUA7 - RUA10) ei voi suorittaa itsenäisesti. RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa (pakollinen) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja lähiympäristöön sekä luontevaan arkikeskusteluun, jolloin kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Arvioinnissa korostuvat luonteva ääntäminen ja suullinen kielitaito: keskustelu, mielipiteen ilmaisu ja keskeiset puheviestinnän strategiat. RUA2 Ihmiset ympärillämme (pakollinen) Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt esimerkiksi opiskelijahaastatteluiden pohjalta. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien, kuten yksityisten kirjeiden ja verkkokeskusteluiden avulla. Arvioinnissa korostuvat luonteva ääntäminen ja suullinen tuottaminen. RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa (pakollinen) Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisten ja heidän kulttuurinsa esittely eri näkökulmista ja olojemme sekä traditioidemme vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys. Arvioinnissa korostuu kirjoittaminen. Kurssiin kuuluu Suomi-tutkielma (Finlandsmappen). RUA4 Elinympäristömme (pakollinen) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita, jotka vahvistavat opiskelijan argumentointikykyä. Opiskelijat tuottavat tiivistelmiä.

11 8 RUA5 Opiskelu ja työ (pakollinen) Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää roolileikkien avulla. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä laatimalla esimerkiksi reklamaatio (valitus) ja elämäkerta/työhakemus. RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä (pakollinen) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. RUA7 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä) Suullisen kielitaidon kurssi, joka sopii parhaiten 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Kurssista saa numeroarvosanan ja erillisen todistuksen. Kurssi valmentaa myös yokokeeseen. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka (valtakunnallinen syventävä) Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kurssi on suoraan pitkän ruotsin yo-kokeeseen valmentava kurssi. RUA9 Kertauskurssi abeille (koulukohtainen soveltava) Kurssi on sama kuin RUB9. Abiturienteille suunnattu yo-kokeeseen valmentava kertauskurssi. Kurssista saa numeroarvosanan. RUA10 Niveltävä kurssi (koulukohtainen soveltava) Kurssi on suunnattu lähinnä ensimmäisen vuositason opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta perusrakenteiden hallinnassa. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. Kurssien vastaavuudet pitkässä (A-ruotsi) ja keskipitkässä ruotsissa (B-ruotsi): Opiskelija, joka siirtyy pitkästä oppimäärästä keskipitkään, saa lukea hyväkseen suorittamansa A-ruotsin kurssit samoin arvosanoin seuraavasti: RUA1=RUB1, RUA2=RUB2, RUA3=RUB3, RUA4=RUB5, RUA5=RUB4, RUA6=RUB6 ja RUA7=RUB7. Opiskelijalle tulee selvittää, että kurssit eivät sisällöltään täysin vastaa toisiaan vaan opiskelijan on itsenäisesti täydennettävä tietojaan ja taitojaan. Opiskelijan, joka siirtyy keskipitkästä oppimäärästä pitkään, täytyy neuvotella vastaavuuksista ja mahdollisista lisäsuorituksista aineenopettajan kanssa. Vastaavuudet pätevät vain, jos opiskelija vaihtaa oppimäärän laajuutta. Muutoin pitkän ja keskipitkän oppimäärän kurssit eivät ole vaihtoehtoisia.

12 9 KESKIPITKÄ RUOTSI (RUB) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä mutta kurssien järjestyksen voi vapaasti valita. Jos suunnittelet kirjoittavasi ruotsin yo-kokeen 3.v. syksyllä, valitse myös suluissa merkityt kurssit. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit RUB1,RUB2,RUB3 RUB4,RUB5 (RUB6) RUB6,RUB7 (RUB9) Jatko-opintoja ajatellen kannattaa suorittaa kaikki pakolliset RUB-kurssit, vaikka et kirjoittaisikaan ruotsin yo-koetta. Kurssien itsenäinen suorittaminen Opiskelija ei voi suorittaa kahta pakollista kurssia (RUB1-RUB5) peräkkäin itsenäisesti opiskellen. Aiemmin keskeytynyttä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. Syventäviä ja soveltavia kursseja (RUB6-RUB10) ei voi suorittaa itsenäisesti opiskellen. RUB1 Koulu ja vapaa-aika (pakollinen) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Kurssilla ylläpidetään myönteistä suhtautumista ruotsin kieleen ja kulttuuriin. Aihepiireinä ovat opiskelu mm. erikoislukiossa ja nuorten taide- ynnä muut harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa (pakollinen) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (pakollinen) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen (pakollinen) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt.

13 10 RUB5 Elinympäristömme (pakollinen) Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti. Niiden aihepiirit ovat usein ylioppilaskokeessa keskeisiä. RUB6 Suullisen kielitaidon kurssi (valtakunnallinen syventävä kurssi)harjoitellaan esiintymis-ja kommunikointitaitoja esimerkiksi roolileikkien avulla. Kurssilla laaditaan keskusteluja ja suullisia esityksiä yksin, pareittain tai ryhmätyönä. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa numeroarvosanan ja erillisen todistuksen. Kurssi valmentaa myös yo-kokeeseen. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (valtakunnallinen syventävä) Opiskelu- ja työmahdollisuuksia eri puolilla maailmaa tarkastellaan pohjoismaalaisen nuoren näkökulmasta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Lisäksi kurssiin sisältyy ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen monipuolista harjoittelua. RUB8 Niveltävä kurssi (koulukohtainen soveltava) Kerrataan 1. ja 2. kurssin sanastoa ja kielioppia ja vahvistetaan opiskelijan valmiuksia suoriutua myöhemmistä lukion ruotsin kursseista. Kurssi on tarkoitettu lähinnä 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. RUB9 Kertauskurssi abeille (koulukohtainen soveltava) Kerrataan koko lukion ruotsin oppimäärän keskeistä kieliainesta. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi on tarkoitettu lähinnä abiturienteille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän.

14 11 B2-KIELET (keskipitkä oppimäärä) RANSKA (RAB2) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit RAB21,2,3 RAB24,5,6 RAB27,8 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB22 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä) Oman paikkakunnan ja maan sekä Ranskan ihmiset ja maantiede. Viestinnällisiä tehtäviä. RAB23 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä) Aiheina esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja harjoitellaan kirjallisia viestintätehtäviä. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä) Tutustutaan kouluun ja opiskeluun liittyviin aihepiireihin. Kerrotaan opiskeluun ja työelämään liittyvistä toiveista sekä kirjallisesti että suullisesti. RAB25 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ranskalainen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, tanssi, teatteri, elokuva tai urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. RAB26 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä) Yleistajuisia tekstejä maapallon tilasta ja tulevaisuudesta. Painotetaan tekstin ymmärtämistä. RAB27 Tiede ja tekniikka (valtakunnallinen syventävä) Eri tieteenaloihin ja tekniikkaan liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä) Luetaan maapallon tilaa ja tulevaisuutta kuvaavia tekstejä. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

15 12 SAKSA (SAB2) Kurssien suoritusjärjestys Pääsääntönä on, että kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä poikkeaminen vaikeuttaa opintoja huomattavasti, ja siitä on aina neuvoteltava erikseen opettajan kanssa. Opintoja suunnitellessa on huomioitava, että kutakin kurssia tarjotaan lukuvuoden aikana yleensä vain yhden kerran. Lyhyen kielen ylioppilaskokeeseen tähtäävän opiskelijan on erittäin suositeltavaa suorittaa ennen yo-koetta kaikki tarjottavat kurssit. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit SAB21, SAB22, SAB23 SAB24, SAB25, SAB26 SAB27, SAB28 Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssien itsenäinen suorittaminen on vaativaa, eikä sitä suositella varsinkaan opintojen alkuvaiheessa. Erityisesti puheen tuottamisen ja kuullunymmärtämisen taitoja on vaikea kehittää itsenäisesti opiskellen. Itsenäisestä suorittamisesta on aina sovittava erikseen opettajan kanssa. Huom! Mikäli kurssi järjestetään Kallion lukiossa, opiskelijan on syytä varmistaa erikseen kurssin opettajalta Kalliossa, voiko kurssin suorittaa itsenäisesti. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä kurssi) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB22 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB23 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Lisäksi opiskellaan myös runsaasti uutta, melko vaativaa kielioppia (esim. imperfekti, adjektiivin taivutus sekä konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti). Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

16 13 SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAB25 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAB26 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB27 Tiede ja tekniikka (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Ohjataan opiskelijoita ymmärtämään ja käyttämään teknologiaa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Ohjataan opiskelijoita vastuulliseen suhtautumiseen yhteiseen omaisuuteen ja kuluttamiseen. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten.

17 14 B3-KIELET (lukiossa alkava oppimäärä) ESPANJA (ESB3) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Sulkuihin merkityt kurssit eivät ole olleet kurssitarjottimella. Opiskeluvuosi 1.vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit EAB1, EAB2, EAB3 EAB4, EAB5 EAB6 EAB7, EAB8, (EAB9) (EAB10) Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. Espanjan kielen ylioppilaskoe perustuu kahdeksaan kurssiin EAB31- EAB38. ESB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästely. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta. ESB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. ESB32 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä kurssi) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. ESB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla

18 painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 15 ESB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. ESB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. ESB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. ESB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. ESB39 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on abiturienteille suunnattu kertauskurssi, jolla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita, etenkin kuullunymmärtämistä, tekstinymmärtämistä, kielioppia ja tekstin tuottamista. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. ESB310 Suullisen kielitaidon kurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on suullisen kielitaidon kurssi, jolla harjoitellaan suullista viestintää eri käytännön tilanteissa. Kurssi soveltuu parhaiten 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän.

19 16 ITALIA (IAB3) Kurssien suoritusjärjestys Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Huomioi, että kutakin italian kielen kurssia tarjotaan vain kerran vuodessa. Sulkuihin merkittyjä kursseja ei ole yleensä tarjottu kurssitarjottimella. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit IAB31, IAB32, IAB33 IAB34, IAB35, IAB36 (IAB310) IAB37, IAB38, (IAB39) (IAB310) Kurssien itsenäinen suorittaminen Kurssit voi suorittaa vain poikkeustapauksissa itsenäisesti opiskellen. Asiasta on aina neuvoteltava ensin opettajan kanssa. Koulukohtaisia kursseja IAB39 ja IAB310 ei yleensä tarjota, mutta kurssin IAB310, joka on suullisen kielitaidon kurssi voi suorittaa Italiassakin, mikäli oppilas esim. asuu vähintään viikon italiankielisessä perheessä. Kurssin suorituksesta on tällöin aina neuvoteltava opettajan kanssa, joka antaa tehtävät ja ohjeet. Italian kielen yo-koe perustuu kahdeksaan kurssiin IAB31-IAB38. IAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta. IAB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. IAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä kurssi) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

20 IAB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 17 IAB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. IAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. IAB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. IAB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä kurssi) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. IAB39 Kertauskurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on abiturienteille suunnattu kertauskurssi, jolla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita, etenkin kuullunymmärtämistä, tekstinymmärtämistä, kielioppia ja tekstin tuottamista. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. IAB310 Suullisen kielitaidon kurssi (koulukohtainen soveltava kurssi) Kurssi on suullisen kielitaidon kurssi, jolla harjoitellaan suullista viestintää eri käytännön tilanteissa. Kurssi soveltuu parhaiten 2. ja 3. vuosien opiskelijoille. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän.

21 18 RANSKA (RAB3) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1.vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit RAB31,2,3 RAB34,5,6 RAB37,8 RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä) Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä. RAB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä) Aiheet liittyvät nuorten elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. RAB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät Suomen ja Ranskan maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettoon. Yksinkertaisia viestinnällisiä tehtäviä. RAB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä) Aiheina esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja harjoitellaan kirjallisia viestintätehtäviä. RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä) Tutustutaan kouluun ja opiskeluun liittyviin aihepiireihin. Kerrotaan opiskeluun ja työelämään liittyvistä toiveista sekä kirjallisesti että suullisesti. RAB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ranskalainen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, tanssi, teatteri, elokuva tai urheilu. Harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita. RAB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä) Luetaan maapallon tilaa ja tulevaisuutta kuvaavia tekstejä. Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

22 19 SAKSA (SAB3) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit SAB31, SAB32,SAB33, SAB34, SAB35 SAB24,SAB25, SAB26 SAB27, SAB28 Pääsääntöisesti kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä poikkeaminen vaikeuttaa opintoja huomattavasti, ja siitä on aina neuvoteltava erikseen opettajan kanssa. Opintoja suunnitellessa on huomioitava, että kutakin kurssia tarjotaan lukuvuoden aikana yleensä vain yhden kerran. Kurssista SAB33 eteenpäin opiskelu tapahtuu samassa ryhmässä B2-saksan opiskelijoiden kanssa. B3-saksan ja B2-saksan kurssit vastaavat toisiaan seuraavasti: SAB33 = SAB21 SAB34 = SAB22 SAB35 = SAB23 SAB36 = SAB24 SAB37 = SAB25 SAB38 = SAB26 SAB39 = SAB27 SAB310 = SAB28 Lyhyen oppimäärän ylioppilaskoe perustuu B3-kielen kahdeksaan ensimmäiseen kurssiin, mutta ylioppilaskirjoituksiin tähtäävien opiskelijoiden on erittäin suositeltavaa suorittaa ennen kirjoituksia myös kurssit 9 ja 10 (= SAB27 ja SAB28). Kurssien suorittaminen itsenäisesti opiskellen Kurssien itsenäinen suorittaminen on vaativaa, eikä sitä suositella varsinkaan opintojen alkuvaiheessa. Erityisesti puheen tuottamisen ja kuullunymmärtämisen taitoja on vaikea kehittää itsenäisesti opiskellen. Itsenäisestä suorittamisesta on aina sovittava erikseen opettajan kanssa. Huom! Mikäli kurssi järjestetään Kallion lukiossa, opiskelijan on syytä varmistaa erikseen kurssin opettajalta Kalliossa, voiko kurssin suorittaa itsenäisesti. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja erityisesti ääntämistä sekä oikeinkirjoitusta.

23 20 SAB32 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, lähiympäristöön, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja kerrataan ja vahvistetaan kahdella edellisellä kurssilla opiskeltua kielioppia. SAB34 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman paikkakunnan ja maan sekä kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. SAB35 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää, vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja opiskellaan myös runsaasti uutta, melko vaativaa kielioppia (esim. imperfekti, adjektiivin taivutus sekä konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti). Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAB37 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa ja monikulttuurisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAB38 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAB39: ks. SAB27 SAB310: ks. SAB28

24 21 VENÄJÄ (VEB3) Kurssien suoritusjärjestys Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit VEB31,VEB32, VEB3 VEB34,VEB35, VEB6 VEB37,VEB38 Venäjän kieli on itäisen naapurimaamme kieli. Suomessa on aina ollut venäjän kieltä osaavia eri alojen asiantuntijoita. Tulevaisuudessakin olisi hyödyllistä osata venäjää pystyäkseen luontevaan kanssakäymiseen ja toimivaan yhteistyöhön kaupan, teollisuuden ja kulttuurin alalla. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (valtakunnallinen syventävä) Opetellaan venäjän kielen aakkoset. Painotetaan ääntämistä ja puheviestintää. Aihepiirit kattavat perheen ja lähimmät ihmissuhteet. VEB32 Näin asiat hoituvat (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät sukuun, ystäviin ja muihin ihmissuhteisiin sekä jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. VEB34 Meillä ja muualla (valtakunnallinen syventävä) Aihepiirit liittyvät Suomen ja Venäjän maantieteeseen, historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettoon. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja laaditaan kirjallisia viestintätehtäviä. VEB35 Ennen ja nyt (valtakunnallinen syventävä) Aiheina esimerkiksi terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja laaditaan kirjallisia viestintätehtäviä. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (valtakunnallinen syventävä) Tutustutaan kouluun ja opiskeluun liittyviin aihepiireihin. Kerrotaan opiskeluun ja työelämään liittyvistä toiveista sekä kirjallisesti että suullisesti. VEB37 Kulttuuri (valtakunnallinen syventävä) Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi Venäjän kuvataide, kirjallisuus, musiikki, tanssi, teatteri, elokuva tai urheilu. Harjoitetaan aihepiiriä kielitaidon kaikilla alueilla. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten. VEB38 Yhteinen maapallomme (valtakunnallinen syventävä) Käsitellään suomalaiseen ja venäläiseen yhteiskuntaan ja jokapäiväiseen elämään liittyviä ajankohtaisia tekstejä. Luetaan maapallon tilaa ja tulevaisuutta kuvaavia tekstejä. Lisäksi kurssilla harjoitellaan yo-koetta varten.

25 22 MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA (MAA) Kurssien suoritusjärjestys Pitkä matematiikka suositellaan kirjoitettavaksi kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Opinnoissa kannattaa edetä oheisen suosituksen mukaan. Valtakunnalliset pakolliset kurssit (MAA1 MAA10) suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä. Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Suoritettavat kurssit MAA1,2, 3, 4, 5, MAA11* MAA6,7, 8, 9,10, MAA11*, MAA12*, MAA11*,13*,14*17*,18* * Kursseja MAA11, MAA12, MAA13 ja MAA15 (sama kurssi kuin MAB7) voi suorittaa oman mielenkiinnon mukaan. Muiden kuin pakollisten matematiikan kurssien suorittaminen on välttämätöntä, jos aikoo osallistua pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen: erityisesti kurssit MAA14, MAA17 ja MAA18 ovat ylioppilaskokeeseen valmentavia kursseja. MAA16-, MAA17- ja MAA18- kursseista saa suoritusmerkinnän, muut kurssit arvioidaan numeroin. MAA1 Funktiot ja yhtälöt (pakollinen) Kurssin tavoitteena on vahvistaa ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja ja syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja prosentin käsitteiden ymmärtämistä. Kurssilla opiskellaan potenssiyhtälöiden ratkaisua, potenssin ja neliöjuuren laskusääntöjen käyttöä ja monipuolistetaan funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita. MAA2 Polynomifunktiot (pakollinen) Kurssin tavoitteena on harjaantua käsittelemään polynomifunktioita ja syventää funktiokäsitteen ymmärtämistä. Kurssilla opiskellaan toisen asteen yhtälön ratkaiseminen sekä tutkitaan toisen asteen yhtälön ratkaisujen lukumäärään vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi opiskellaan yksinkertaisten korkeamman asteen yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisumenetelmiä. MAA3 Geometria (pakollinen) Kurssin tavoitteena on harjaantua hahmottamaan, muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Kurssilla opiskellaan ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi mm. kuvioiden ja kappaleiden geometrisia ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. MAA4 Analyyttinen geometria (pakollinen)

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 1 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2014 2015 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa

KURSSIVASTAAVUUDET Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa KURSSIVASTAAVUUDET 2017-2018 päivitetty 11.5.2017, huom! voi tulla muutoksia Jos kurssilla ei ole vastaavuutta uudessa OPSissa, on sen suorittamisesta neuvoteltava aina erikseen aineenopettajan kanssa.

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2015 2016 OPINTO-OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO OPPIAINEET JA KURSSIT 3 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 6 Vieraat kielet 7 Englanti (A1)

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

KURSSIVASTAAVUUDET. Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa

KURSSIVASTAAVUUDET. Äidinkieli ja kirjallisuus. Englanti. A-espanja, A-ranska, A-saksa KURSSIVASTAAVUUDET Jos kurssilla ei ole vastaavuutta uudessa OPSissa, on sen suorittamisesta neuvoteltava aina erikseen aineenopettajan kanssa. Ikäluokka tarkoittaa sitä, millä ikäluokalla kurssi on suositeltavinta

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8

LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 2 LUKION SUORITUSOHJEET 3 ARVIOINTI 3 TUNTIJAKO 8 PAKOLLISET KURSSIT JA NIIHIN LIITTYVÄT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT K. 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 9 Suomi toisena kielenä 12 Ruotsi 13

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2015 Toukokuu 2015 KURSSISELOSTEET 2015 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN!

tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! tuusulan lukio SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS LUKIO- OPINTOJESI AJAN! 2014 2015 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Iloitse onnistumisista 5 Tuusulan lukiossa Opintojen suunnittelua 6 Opinto-ohjelman laatiminen 8 Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2015-2016 Kaikkien oppikirjojen tulee olla uuden, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisia. Useista kirjoista on tullut myös vuoden 2004 jälkeen uudistettuja painoksia.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot