Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus"

Transkriptio

1 Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla Kaikkien barometrien ja vapaaaikatutkimusten alkuperäinen data saatavissa tutkimuskäyttöön Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta

2 Nuorisobarometri 2014 Korjaamo,

3 Mistä kyse? Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus vuodesta 1994 alkaen, vuodesta 2004 myös Nuorisotutkimusverkosto Tiedonkeruu: 1900 puhelinhaastattelua vuotiaille Otanta: ikä, sukupuoli, äidinkieli (suomi & ruotsi, muu) kiintiöity vastaamaan perusjoukkoa Pääteema 2014: yhdenvertaisuus ja syrjintä

4 Miten tutkia yhdenvertaisuutta? Eri tietolähteet ristiriitaisia Puhelinhaastattelu tiedonkeruumuotona - Vastaajalta edellytetään avautumista kipeistä, henkilökohtaisista aiheista - Tasapainottelua kattavuuden ja tiiviyden välillä Kokemukset vai havainnot? - Kaikki syrjintä ei tule edes uhrien tietoon - Vähemmistöihin kohdistuva syrjinnän yleisyys pitäisi aina suhteuttaa näiden vähemmistöjen kokoon - Olisi tiedettävä se, millä todennäköisyydellä vastaajalla on kyseisestä paikasta tai tilanteesta kokemusta

5 Mitä selvitettiin Itse koetun syrjinnän muodot (7), useus (3), ajankohta (5), jatkuvuus (4), syyt (15), paikat ja tilanteet (19) Lisäksi: Nuoriin kohdistuvan syrjinnän havaitsemisen paikat ja tilanteet, oma syrjintään puuttuminen, oma osallistuminen muiden syrjintään, avunsaanti, syrjinnän seuraukset, asenteet syrjintää kohtaan, syrjinnän määritelmät Muita teemoja: syrjäytymisen syyt, tulevaisuudenusko, sosiaalinen luottamus, ystävyyssuhteet, hyvinvointivaltio, maahanmuutto, turvattomuudentunteet, arvot, tyytyväisyys

6 "Koetko kuuluvasi vähemmistöön seuraavien asioiden suhteen? (%) Kyllä, paljon Kyllä, vähän Aatteellinen vakaumus tai mielipide Uskonnollinen tai uskonnoton vakaumus 7% 8% 24% 19% Etninen tausta Ulkonäkö (kuten ihonväri, pukeutuminen Seks. suuntautuminen (kuten homo, bi, lesbo) Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus 3% 3% 4% 2% 12% 10% 7% 9% Sukupuoli-identiteetti (kuten transihminen) 2% 6% Jokin muu vähemmistö 2% 5% 0% 10% 20% 30% 40%

7 "Mitkä seuraavista asioista ovat mielestäsi syrjintää?" Se, että henkilö ei saa palvelua ravintolassa etnisen taustansa vuoksi. Se, että etninen alkuperä estää työn saamisen, vaikka hakija olisi muuten pätevä haettavaan tehtävään Se, että seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä nimitellään Se, että työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa, vaikkei se työn tekemisen kannalta ole välttämätöntä Se, että pyörätuolia käyttävä henkilö ei portaiden vuoksi pääse sisälle kirjastoon tai kauppaan Se, etteivät samaa sukupuolta olevat voi mennä avioliittoon Se, että maahanmuuttajien työttömyys on korkeampi kuin muiden Se, että nuorten työttömyys on korkeampi kuin muiden Se, että hyvin toimeentulevat elävät pidempään kuin huonosti toimeentulevat Se, että asevelvollisuus koskee vain miehiä Se, että koulun uskonnonopetus on pakollista evankelisluterilaisen kirkon jäsenille Se, että koulun yhteisissä juhlissa on uskonnollisia osuuksia

8 "Oletko itse jossain elämäsi vaiheessa kokenut joutuneesi syrjityksi?" (%) Kyllä, usein Kyllä, joskus Kaikki (n=1903) 7 % 48 % Nainen (n=929) Mies (n=974) 8 % 6 % 46 % 50 % v. (n=627) v. (n=645) v. (n=631) 8 % 8 % 5 % 44 % 50 % 51 % Ei maahanmuuttajataustaa (n=1778) Maahanmuuttajasukupolvi 1 (n=19) Välisukupolvi 1,5 (n=80) Välisukupolvi 2 (n=71) 7 % 5 % 13 % 14 % 48 % 42 % 46 % 52 % Ei koe kuuluvansa mihinkään vähemmistöön (n=946) Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön (n=946) 3 % 11 % 41 % 55 % 0% 20% 40% 60% 80% Maahanmuuttajasukupolvi 1: muuttanut Suomeenyli 17-vuotiaana; maahanmuuttajasukupolvi1,5: muuttanut Suomeen alle 18-vuotiaana; maahanmuuttajasukupolvi 2: syntynyt Suomessa, vähintään toinen vanhemmista syntynyt muualla.

9 "Milloin olet joutunut syrjinnän kohteeksi?" (%) Joudun edelleen Viimeisen 12 kuukauden aikana 1-5 vuotta sitten Kauemmin aikaa sitten Ei osaa sanoa Ei koskaan Kaikki (n=1903) 4 % 9 % 22 % 20 % 45 % Tytöt (n=931) 5 % 11 % 23 % 19 % 42 % Pojat (n=972) 3 % 7 % 20 % 21 % 48 % v. (n=627) 4 % 9 % 28 % 10 % 48 % v. (n=645) 3 % 10 % 20 % 23 % 43 % v. (n=631) 4 % 8 % 17 % 26 % 44 % Ei maahanmuuttajataustaa (n=1778) 4 % 9 % 22 % 20 % 45 % Maahanmuuttajataustainen (n=125) 7 % 9 % 22 % 20 % 41 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

10 "Oletko joskus kokenut syrjintää seuraavista syistä? (Kyllä -vastausten %-osuus) Pukeutumistyyli Ulkonäkö Ikä Epämuodikkuus Sukupuoleen liittyvien odotusten rikkominen Puhetapa tai aksentti Sukupuoli Poliittiset näkemykset Uskonto tai vakaumus Kielitaito Terveydentila Köyhyys Etninen tausta Seksuaalinen suuntautuminen Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu Rikkaus Ihonväri Vammaisuus Jokin muu 2% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 7% 11% 10% 9% 9% 9% 13% 13% 17% 19% 21% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% * Kysytty vain niiltä, jotka ainakin joskus ovat kokeneet syrjintää. Kuvion %-osuudet on kuitenkin laskettu kaikista vastaajista.

11 "Missä tilanteissa olet kokenut syrjintää?" (Kyllä -vastausten %-osuus) Koulussa Työelämässä Internetissä Kahviloissa ja baareissa Nuorten suosimissa Kadulla kulkiessa Sosiaali- ja terveyspalveluissa (kuten Urheiluseuroissa Viranomaisten taholta (KELA, poliisi...) Asunnonsaannissa Muissa harrastuksissa (kuin TV:ssä, radiossa tai lehdissä Nuorisopalveluissa (kuten nuorisotaloilla) Kodissa Armeijassa** Ei missään luetelluista 19% 16% 12% 12% 11% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 2% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% * Kysytty vain niiltä, jotka ainakin joskus ovat kokeneet syrjintää. Kuvion %-osuudet on kuitenkin laskettu kaikista vastaajista. ** Kysytty vain vähintään 18-vuotiailta miehiltä.

12 Syrjinnän uhrien kokemuksia. (%) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Olen kertonut syrjinnästä jollekin 57% 27% 8 % 9 % Kokemallani syrjinnällä on ollut myönteisiä vaikutuksia elämääni (kuten positiivinen taistelijahenki) 19% 47% 17 % 16 % Olen saanut apua syrjintään 22% 30% 23 % 23 % Kokemallani syrjinnällä on ollut haitallisia vaikutuksia elämääni 14% 31% 21 % 33 % Kokemani syrjintä on ollut jatkuvaa 10% 20% 28 % 42 % Syrjintätapauksen selvittely johti laajempiin toimenpiteisiin, kuten toimintakäytäntöjen tai ohjeiden muuttamiseen 7% 14% 19 % 57 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 Asenteita yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. (1/2) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Syrjintään puuttuminen on tärkeää 89% 10% Saan tarvittaessa apua perheeltäni, ystäviltäni, sukulaisiltani, naapureiltani tai muilta läheisiltäni 87% 11% Saan vapaasti olla sellainen kuin olen 71% 23% Minulla on samat oikeudet, kuin kaikilla muillakin 73% 19% Jos sinua syrjittäisiin esimerkiksi ravintolassa tai pankissa, valittaisit asiasta 50% 32% Tiedän oikeuteni, jos joutuisin syrjinnän uhriksi 49% 36% Tiedän kenen puoleen voisin kääntyä kohdatessani syrjintää tai todistaessani syrjintä 45% 36% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

14 Asenteita yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. (2/2) Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä Syrjinnän uhreille on tarjolla apua 22% 49% Suomessa on liian vahva samanlaisuuden paine 24% 48% Positiivinen erityiskohtelu on hyvä tapa kamppailla esimerkiksi sukupuoli- ja etnistä 23% 44% Suomessa suhtaudutaan hyväksyvästi ihmisten erilaisuuteen 11% 46% Nykyiset syrjintää ehkäisevät toimet ovat tehokkaita Kiintiöt, esimerkiksi sukupuolikiintiöt, ovat hyvä tapa kamppailla syrjintää vastaan 7% 10% 39% 35% Olen syrjinnän uhan/pelon takia välttänyt menemästä johonkin paikkaan 9% 16% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Syrjinnän uhrit ja tekijät Ollut itse mukana syrjimässä muita Ei Kyllä Kokenut itse joutuneensa syrjityksi Ei Ei omia kokemuksia syrjinnästä 37 % (n=690) Tekijät 8 % (n=151) 45 % (n=841) Kyllä Uhrit 32 % (n=604) Tekijä-uhrit 23 % (n=443) 55 % (n=1047) 68 % (n=1294) 32 % (n=594) 100 % (n=1888)

16 Sosiaalinen luottamus* (0 10, keskiarvot) Kaikki (n=1896) 7,1 Yliopistotutkinto tai sitä suorittamassa (n=326) AMK-tutkinto tai sitä suorittamassa (n=338) Ylioppilas tai lukiossa (n=418) Ammatillinen perustutkinto tai sitä Ei tutkintoja, ei opiskele (n=62) 6,5 6,9 7,2 7,3 7,2 Työttömyyden kesto alle 3 kk (n=42) 3-6 kk (n=39) Yli 6 kk (n=33) 6,4 6,9 7,2 Ensimmäisen polven maahanmuuttaja** (n=18) Välisukupolvi 1,5 (n=78) Toisen polven maahanmuuttaja (n=71) 6,6 6,6 6,9 Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön Ei koe kuuluvansa mihinkään vähemmistöön 6,9 7,4 Ei omia kokemuksia syrjinnästä (n=686) Tekijä (n=150) Uhri (n=604) Tekijä-uhri (n=443) 6,6 6,8 7,2 7,8 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 * "Oletko sitä mieltä että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen vai luuletko että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen ja 10, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja. " ** Ensimmäisenpolven maahanmuuttaja :muuttanut Suomeen yli 17-vuotiaana;välisukupolvi1,5:muuttanut Suomeen alle 18-vuotiaana; toisen polven maahanmuuttaja: syntynyt.

17 "Miten paljon uskot voivasi vaikuttaa oman elämäsi kulkuun?" (Asteikko 1 10, jossa 1=en lainkaan ja 10=paljon, keskiarvot) Kaikki (n=1900) 8,1 Tytöt (n=928) Pojat (n=972) 8,1 8, v. (n=626) v. (n=644) v. (n=630) 8,1 8,1 8,1 1 Näkemyksiltään vasemmistoa 2 (n=332) 3 (n=813) 4 (n=327) 5 Näkeymyksiltään oikeistoa (n=108) 7,7 7,9 8,1 8,3 8,7 Ei omia kokemuksia syrjinnästä Tekijä (n=151) Uhri (n=604) Tekijä-uhri (n=443) 8,0 7,9 8,2 8,5 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0

18 Säännöllisten terveysoireiden määrä. (%) 4-7 säännöllistä oiretta 2-3 säännöllistä oiretta Enintään yksi säännöllinen oire Kaikki (n=1903) 17% 27% 56 % Tytöt (n=929) Pojat (n=974) 11% 24% 25% 29% 65 % 47 % Ei tutkintoja, ei opiskele (n=62) Ammatillinen perustutkinto tai sitä Ylioppilas tai lukiossa (n=420) Ammattikorkeakoulututkinto tai sitä Yliopistotutkinto tai sitä suorittamassa 27% 20% 19% 11% 14% 24% 28% 25% 30% 25% 48 % 52 % 56 % 59 % 62 % Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön Ei koe kuuluvansa mihinkään 21% 13% 24% 29% 50 % 62 % Maahanmuuttajataustainen (n=125) Ei maahanmuuttajataustainen (n=1778) 17% 17% 24% 27% 59 % 56 % Kokenut usein syrjintää (n=136) Kokenut joskus syrjintää (n=914) Ei ole koskaan kokenut syrjintää (n=844) 8% 21% 45% 24% 29% 27% 68 % 50 % 29 % Säännöllisellä tarkoitetaan vähintään viikoittaisia oireita.

19 "Onko sinulla ystäviä, perheenjäseniä, työ- tai koulukavereita, harrastuskavereita tai muita läheisiä (Kyllä -vastausten %-osuudet)...jotka ovat eri-ikäisiä kuin sinä itse...jotka kuuluvat eri sosiaaliluokkaan kuin sinä itse jotka edustavat eri uskontoa tai vakaumusta kuin sinä itse...joilla on jokin vamma tai sairaus...jotka edustavat eri etnistä ryhmää kuin sinä itse...jotka ovat lesboja, homoja tai bi-ihmisiä 63% 60% 58% 77% 75% 96%...jotka ovat transihmisiä 9% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20 "Kuinka paljon luotat seuraaviin ihmisryhmiin? Ihmisiin..." (%) Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan Ei osaa sanoa...jotka ovat vanhoja (yli 55-vuotiaita)...jotka ovat eri sukupuolta kuin sinä...jotka ovat nuoria (alle 30-vuotiaita)...joilla on jokin vamma tai sairaus...jotka ovat lesboja, homoja tai bi-...jotka kuuluvat eri...jotka edustavat eri uskontoa tai...jotka ovat transsukupuolisia...jotka edustavat eri etnistä 66 % 65 % 60 % 60 % 61 % 50 % 46 % 48 % 38 % 30 % 30 % 36 % 36 % 31 % 43 % 46 % 34 % 51 %

21 Maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyviä väitteitä. Vertailu 2005 ja (%) Täysin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Minulla on maahanmuuttajataustaisia ystäviä % 33 % 12 % 19 % 5 % 5 % 10 % 9 % 41 % 29 % Harrastus-tai järjestötoiminnassa, jossa olen mukana, on myös maahanmuuttajia % 29 % 11 % 14 % 21 % 10 % 12 % 9 % 43 % 24 % En voisi kuvitellakaan maahanmuuttajaa puolisokseni % 15 % 8 % 9 % 12 % 22 % 16 % 25 % 52 % 31 % Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia % 10 % 24 % 29 % 29 % 24 % 21 % 22 % 12 % 13 %

22 Tyytyväisyys elämään ja sen osa-alueisiin (kouluarvosanat 4 10, ka) 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7, Ihmissuhteet Nykyinen elämä kaiken kaikkiaan Terveydentila Vapaa-aika Oma taloudellinen tilanne

23 "Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosanalla 4 10?" (Keskiarvot) Kaikki (n=1901) Tytöt (n=928) Pojat (n=973) v. (n=625) v. (n=645) v. (n=631) 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 Työttömyyden kesto alle 3 kk (n=42) 3-6 kk (n=39) Yli 6 kk (n=33) 7,6 7,9 8,2 Ensimmäisen polven Välisukupolvi 1,5 (n=78) Toisen polven maahanmuuttaja (n=71) 7,9 8,4 8,7 Ei omia kokemuksia syrjinnästä Tekijä (n=151) Uhri (n=602) Tekijä-uhri (n=443) 7,0 8,0 9,0 * Ensimmäisenpolven maahanmuuttaja :muuttanut Suomeen yli 17-vuotiaana;välisukupolvi1,5:muuttanut Suomeen alle 18-vuotiaana; toisen polven maahanmuuttaja: syntynyt. Suomessa, ainakin toinen vanhemmista syntynyt muualla 8,1 8,3 8,5 8,6

24 "Osallistutko johonkin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävän järjestön tai kansalaisliikkeen toimintaan?" (%) Kyllä, aktiivisesti Kyllä, satunnaisesti Kaikki (n=1903) 5% 15% Tytöt (n=929) Pojat (n=974) 5% 5% 16% 14% v. (n=627) v. (n=645) v. (n=631) 4% 6% 6% 16% 14% 17% Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön Ei koe kuuluvansa mihinkään vähemmistöön 6% 5% 10% 20% Maahanmuuttajataustainen (n=125) Ei maahanmuuttajataustainen (n=1778) 5% 8% 16% 12% Kokenut joskus syrjintää (n=1050) Ei ole koskaan kokenut syrjintää (n=844) 4% 6% 12% 18% 0% 10% 20% 30%

25 Lopuksi Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla Kaikkien barometrien ja vapaaaikatutkimusten alkuperäinen data saatavissa tutkimuskäyttöön Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta

26 Lopuksi Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla Kaikkien barometrien ja vapaaaikatutkimusten alkuperäinen data saatavissa tutkimuskäyttöön Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta

AVI, HKI, Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset,

AVI, HKI, Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, Ihmisarvoinen nuoruus Lopuksi AVI, HKI, 3.9.2015 Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla http://www.tietoanuorista.fi/

Lisätiedot

Nuorisobarometri 2016 on KATSE TULEVAISUUDESSA. Julkistustilaisuus Nuoret ja tulevaisuus -seminaari Musiikkitalo, Helsinki Sami Myllyniemi

Nuorisobarometri 2016 on KATSE TULEVAISUUDESSA. Julkistustilaisuus Nuoret ja tulevaisuus -seminaari Musiikkitalo, Helsinki Sami Myllyniemi Nuorisobarometri on KATSE TULEVAISUUDESSA Julkistustilaisuus Nuoret ja tulevaisuus -seminaari 7.3.2017 Musiikkitalo, Helsinki Sami Myllyniemi TAUSTAA Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2973 NUORISOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2973 FINNISH YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2973 NUORISOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2973 FINNISH YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2973 NUORISOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2973 FINNISH YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. "Polkuja kohti uudenlaista työtä" TAMPERE Sami Myllyniemi

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. Polkuja kohti uudenlaista työtä TAMPERE Sami Myllyniemi Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa "Polkuja kohti uudenlaista työtä" 28.4.2017 TAMPERE Sami Myllyniemi TAUSTAA Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus vuodesta 1994 alkaen, vuodesta

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA NUORISOBAROMETRI : VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA Nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta, mutta kiinnostus vaihtelee koulutustason mukaan. Nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt

Lisätiedot

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2973 Nuorisobarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

OIKEUS LIIKKUA LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018

OIKEUS LIIKKUA LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018 OIKEUS LIIKKUA LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS OIKEUS LIIKKUA Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus Julkistamistilaisuus 8..019 Helsinki Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi, Mikko Salasuo Tavoite PÄÄTEEMA:

Lisätiedot

Nuoria liikkeellä! Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa

Nuoria liikkeellä! Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa Nuoria liikkeellä! Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa Tilastokeskuksen seminaari lasten ja lapsiperheiden elinoloista 26.2.2014 Päivi Berg Sami Myllyniemi Mikä Nuorisotutkimusseura? Monitieteinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1 Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella (Nuorisobarometrin erillisnäyte)

Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella (Nuorisobarometrin erillisnäyte) Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella (Nuorisobarometrin erillisnäyte) Nuori 2019 valtakunnalliset nuorisotyöpäivät Turku 28.3.2019 Diat: Anu Gretschel ja Sami Myllyniemi Tarinat ja esittäminen:

Lisätiedot

Nuorten kysymysehdotukset

Nuorten kysymysehdotukset Nuorten kysymysehdotukset Nuora pyysi nuorten kanssa työskenteleviltä ja nuorilta itseltään ehdotuksia tulevaisuus-aiheisiksi kysymyksiksi Tulevaisuus-teema on nuorten kysymysehdotusten pohjata jäsennetty

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Katse tulevaisuudessa

Katse tulevaisuudessa Katse tulevaisuudessa Nuorten näkemyksiä Nuorisobarometrin kertomana Val3on nuorisoneuvosto 3etoanuorista.fi Val3on nuorisoneuvosto Val3oneuvoston ase8ama nuorisotyön ja poli3ikan asiantun3jaelin 1) käsitellä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018:

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018: LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS : OIKEUS LIIKKUA Harrastukset ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus, ja he kokevat olevansa varsin tyytyväisiä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työnhaussa Vates-päivät 2016 Asianajaja, varatuomari Outi Tähtinen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Viime vuosien muutoksia ja trendejä Työnteon muotojenja työnhaun

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Opin polut ja pientareet Nuorisobarometrin 2017 tuloksia

Opin polut ja pientareet Nuorisobarometrin 2017 tuloksia Action Grant - Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) Decision number - -0842/001-001 Project Nr 586540-EPP-1--1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Työkykyiset ja työelämätaitoiset nuoret. -(työ)hyvinvointia ja (työ)pahoinvointia

Työkykyiset ja työelämätaitoiset nuoret. -(työ)hyvinvointia ja (työ)pahoinvointia Työkykyiset ja työelämätaitoiset nuoret -(työ)hyvinvointia ja (työ)pahoinvointia erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos Nuorten suhde työelämään - ne vakiintuneet teesit Nuorten työuria tulee

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 19.5.2017 24/05/ 2 Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3136 NUORISOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3136 FINNISH YOUTH SURVEY 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3136 NUORISOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3136 FINNISH YOUTH SURVEY 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3136 NUORISOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3136 FINNISH YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa

Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa Projektipäällikkö Sanna Nevala Perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen 7.2.2018 Vaasa Sateenkaari-ihmiset? Sukupuolen ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015 Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 01 Keva ja Tela Lisätietoja: Keva, työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 00 0, pauli.forma(at)keva.fi Työeläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla. Joonas Timonen, Helsingin yliopisto

Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla. Joonas Timonen, Helsingin yliopisto Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla Joonas Timonen, Helsingin yliopisto 27.11.2014 Esityksen rakenne A. Selvityksen yleisesittely B. Selvityksen tuloksia

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Syyskuu 2006 SUOMI EUROOPASSA -TUTKIMUS 2006 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan

Lisätiedot

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN?

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? Göteborgin kaupunki toteuttaa tämän tutkimuksen voidakseen kehittää eri toimintojaan. Tutkimus

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ YHDESSÄ ENEMMÄN MAAHANMUUTTAJAT OSANA YHTEISÖÄ -HANKE KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY Sisällys Alkukartoitus... 1 Etninen tausta... 1 Kansainvälinen suojelu... 1 Kansalaisuus...

Lisätiedot

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 4..200 Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama lapsi-

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 2 15.4.2015 3 15.4.2015 4 Syrjintä työelämässä Tietoa monesta lähteestä: viranomaisaineistot, kyselytutkimukset,

Lisätiedot

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2. Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.2015 Merja Hovi Nuorisoasiainkeskus Visio: Koko Helsinki on nuorille kiva

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI NUORISOBAROMETRI 2015 ARJEN JÄLJILLÄ Nuorten arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea.

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Page 1 of 8 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:07 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2015. Mielipiteet ydinvoimasta maaliskuu 2015 Mielipiteet ydinvoimasta 2015 Sisältö sivu 1. Aineiston rakenne 3 2. Tutkimustulokset Yleissuhtautuminen ydinvoimaan energianlähteenä 5 Ydinvoiman hyväksyminen ilmastomuutoksen torjuntakeinona 11 3. Liitteet

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

KAAPITATKO Miten luodaan turvallinen ja yhdenvertainen vertaisryhmä?

KAAPITATKO Miten luodaan turvallinen ja yhdenvertainen vertaisryhmä? KAAPITATKO Miten luodaan turvallinen ja yhdenvertainen vertaisryhmä? Mikko Väisänen valtakunnallinen neuvontapalvelu SINUIKSI Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja, YTM Mitä VERTAISUUS tarkoittaa? Kuka on

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen

Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen Tutkimuspäällikkö Valdemar Kallunki Asevelvollisuuden tulevaisuus seminaari 21.3.2012 Aineisto - Kysely helmi-kesäkuussa 2011 - Alokasvaiheen varusmiehille

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

KAAPITATKO Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt terveydenhuollon asiakkaina

KAAPITATKO Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt terveydenhuollon asiakkaina KAAPITATKO Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt terveydenhuollon asiakkaina Mikko Väisänen valtakunnallinen neuvontapalvelu SINUIKSI Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja, YTM Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu

Lisätiedot

Arvovertailu: suomalaiset vs. presidenttiehdokkaat.

Arvovertailu: suomalaiset vs. presidenttiehdokkaat. Arvovertailu: suomalaiset vs. presidenttiehdokkaat. Taulukkojen siniset palkit kuvaavat ESS-tutkimuksesta suomalaisten arvoja. Presidenttiehdokkaat on asetettu vastaaville paikoille Ylen vaalikonekyselyn

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014 Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014 PAIKALLA ON IHMISIÄ JOIDEN SUKUPUOLEN VOISI JOKU PÄÄTELLÄ PAIKALLA ON IHMISIÄ JOIDEN SUKUPUOLEN VOISI JOKU PÄÄTELLÄ Nimistä Ulkonäöstä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

OMNIA KOULUTUS 1 (19) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 SISÄLLYS

OMNIA KOULUTUS 1 (19) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 SISÄLLYS OMNIA KOULUTUS 1 (19) SISÄLLYS 1. MIKSI OMNIASSA ON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA?... 2 1.1 Omnian arvot... 3 1.2 Omnian toiminnan tavoitteet... 3 1.3 Mitä laki määrää?... 4 2. TASA-ARVO JA

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys

Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Tekstiilien terveys- ja ympäristövaikutukset kuluttajien asenteet ja tietämys Kirsi Auranmaa 9.5.2012 Kuluttajatutkimus YouGov Finland Ympäristömerkinnän toimeksiannosta 29.3. 2.4.2012 tuhat 16-74 vuotiasta

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalialalla. YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU, toimistopäällikkö Rainer Hiltunen

Yhdenvertaisuus sosiaalialalla. YHDENVERTAISUUSVALTUUTETTU, toimistopäällikkö Rainer Hiltunen Yhdenvertaisuus sosiaalialalla, toimistopäällikkö Rainer Hiltunen Yhdenvertaisuuden merkityksen muutos Monimuotoistumisen (arvo)muutos o globalisaatio, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus Muutos lainsäädännössä

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

Sovari-mittari 217-218 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta

Mielipiteet ydinvoimasta Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 12 Pauli Minkkinen 22262 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 28.2.-12.3.12 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 02

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut,omaishoito ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Vastaajia 375

Vanhus- ja vammaispalvelut,omaishoito ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Vastaajia 375 Vanhus- ja vammaispalvelut,omaishoito ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2018 Vastaajia 375 Minkä kouluarvosanan annan palveluista kokonaisuutena? Vastaajien määrä: 363 Keskiarvo: 8,6 (2017 vuonna 8,46) 4 N = 3

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Liisa Larja, Johanna Warius, Liselott Sundbäck, Karmela Liebkind, Irja Kandolin (TTL), Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin

Lisätiedot

Kuntajohtajien kokema uhkailu tai häirintä

Kuntajohtajien kokema uhkailu tai häirintä Kuntajohtajien kokema uhkailu tai häirintä Kuntaliiton, Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteinen Kuntajohtajien työhyvinvointikysely 2018 Tiedonkeruu 12.6.-1.7.2018 184 vastausta, vastausprosentti 59. Elokuu

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Kamppailulajien yhdenvertaisuuskysely seuroille 2018 Tatu Iivanainen, kamppailulajiliitot

Kamppailulajien yhdenvertaisuuskysely seuroille 2018 Tatu Iivanainen, kamppailulajiliitot Kamppailulajien yhdenvertaisuuskysely seuroille 2018 Tatu Iivanainen, kamppailulajiliitot Taustaa Kamppailulajiliitot tekivät 2015 ensimmäisen yhdenvertaisuuskyselynsä työntekijöilleen ja luottamushenkilöilleen.

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet

Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet Mies uhrina kyselytutkimuksen valossa missä ovat väkivallan ehkäisemisen todelliset haasteet eli Tuhansien iskujen maa Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä

Lisätiedot

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016 HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen Tutkimus, kesä 01 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin (CATI), IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään

Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään Itsenäinen ja riippumaton viranomainen Syrjintäperusteet: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus,

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot