AVI, HKI, Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset,

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVI, HKI, Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset,"

Transkriptio

1 Ihmisarvoinen nuoruus Lopuksi AVI, HKI, Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla Kaikkien barometrien ja vapaaaikatutkimusten alkuperäinen data saatavissa tutkimuskäyttöön Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta

2 Mistä kyse? Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus vuodesta 1994 alkaen, vuodesta 2004 myös Nuorisotutkimusverkosto Tiedonkeruu: 1900 puhelinhaastattelua vuotiaille Otanta: ikä, sukupuoli, äidinkieli (suomi & ruotsi & muu) kiintiöity vastaamaan perusjoukkoa Pääteema : yhdenvertaisuus ja syrjintä

3 Nuorisobarometri yhdenvertaisuus Ketä, miten, mitä & miksi tutkitaan? Eri tietolähteet ristiriitaisia: Esim. syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla näkyy virallisissa tilastoissa ja viranomaispäätöksinä vain harvoin kun kyselytutkimusten mukaan syrjintäkokemuksia on runsaasti Parhaimmillaan survey-tyyppisessä tiedonkeruussa yhdistyvät kokemustieto ja tilastollinen yleistettävyys

4 Miten tutkia yhdenvertaisuutta? Puhelinhaastattelu tiedonkeruumuotona - Vastaajalta edellytetään avautumista kipeistä, henkilökohtaisista aiheista - Tasapainottelua kattavuuden ja tiiviyden välillä Kokemukset vai havainnot? - Kaikki syrjintä ei tule edes uhrien tietoon - Vähemmistöihin kohdistuva syrjinnän yleisyys pitäisi aina suhteuttaa näiden vähemmistöjen kokoon - Olisi tiedettävä se, millä todennäköisyydellä vastaajalla on kyseisestä paikasta tai tilanteesta kokemusta

5 Mitä selvitettiin Itse koetun syrjinnän muodot (7), useus (3), ajankohta (5), jatkuvuus (4), syyt (15), paikat ja tilanteet (19) Lisäksi: Nuoriin kohdistuvan syrjinnän havaitsemisen paikat ja tilanteet, oma syrjintään puuttuminen, oma osallistuminen muiden syrjintään, avunsaanti, syrjinnän seuraukset, asenteet syrjintää kohtaan, syrjinnän määritelmät Muita teemoja: syrjäytymisen syyt, tulevaisuudenusko, sosiaalinen luottamus, ystävyyssuhteet, hyvinvointivaltio, maahanmuutto, turvattomuudentunteet, arvot, tyytyväisyys

6 "Koetko kuuluvasi vähemmistöön seuraavien asioiden suhteen? (%) Kyllä, paljon Kyllä, vähän Aatteellinen vakaumus tai mielipide Uskonnollinen tai uskonnoton vakaumus 7% 8% 24% 19% Etninen tausta Ulkonäkö (kuten ihonväri, pukeutuminen Seks. suuntautuminen (kuten homo, bi, lesbo) Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus 3% 3% 4% 2% 12% 10% 7% 9% Sukupuoli-identiteetti (kuten transihminen) 2% 6% Jokin muu vähemmistö 2% 5% 0% 10% 20% 30% 40%

7 "Mitkä seuraavista asioista ovat mielestäsi syrjintää?" Se, että henkilö ei saa palvelua ravintolassa etnisen taustansa vuoksi. Se, että etninen alkuperä estää työn saamisen, vaikka hakija olisi muuten pätevä haettavaan tehtävään Se, että seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä nimitellään Se, että työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa, vaikkei se työn tekemisen kannalta ole välttämätöntä Se, että pyörätuolia käyttävä henkilö ei portaiden vuoksi pääse sisälle kirjastoon tai kauppaan Se, etteivät samaa sukupuolta olevat voi mennä avioliittoon Se, että maahanmuuttajien työttömyys on korkeampi kuin muiden Se, että nuorten työttömyys on korkeampi kuin muiden Se, että hyvin toimeentulevat elävät pidempään kuin huonosti toimeentulevat Se, että asevelvollisuus koskee vain miehiä Se, että koulun uskonnonopetus on pakollista evankelisluterilaisen kirkon jäsenille Se, että koulun yhteisissä juhlissa on uskonnollisia osuuksia

8 "Oletko itse jossain elämäsi vaiheessa kokenut joutuneesi syrjityksi?" (%) Kyllä, usein Kyllä, joskus Kaikki (n=1903) 7 % 48 % Nainen (n=929) Mies (n=974) 8 % 6 % 46 % 50 % v. (n=627) v. (n=645) v. (n=631) 8 % 8 % 5 % 44 % 50 % 51 % Ei maahanmuuttajataustaa (n=1778) Maahanmuuttajasukupolvi 1 (n=19) Välisukupolvi 1,5 (n=80) Välisukupolvi 2 (n=71) 7 % 5 % 13 % 14 % 48 % 42 % 46 % 52 % Ei koe kuuluvansa mihinkään vähemmistöön (n=946) Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön (n=946) 3 % 11 % 41 % 55 % 0% 20% 40% 60% 80% Maahanmuuttajasukupolvi 1: muuttanut Suomeen yli 17-vuotiaana; maahanmuuttajasukupolvi 1,5: muuttanut Suomeen alle 18-vuotiaana; maahanmuuttajasukupolvi 2: syntynyt Suomessa, vähintään toinen vanhemmista syntynyt muualla.

9 "Oletko joskus kokenut syrjintää seuraavista syistä? (Kyllä -vastausten %-osuus) Pukeutumistyyli Ulkonäkö Ikä Epämuodikkuus Sukupuoleen liittyvien odotusten rikkominen Puhetapa tai aksentti Sukupuoli Poliittiset näkemykset Uskonto tai vakaumus Kielitaito Terveydentila Köyhyys Etninen tausta Seksuaalinen suuntautuminen Sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu Rikkaus Ihonväri Vammaisuus Jokin muu 21% 21% 19% 17% 13% 13% 11% 10% 9% 9% 9% 7% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% * Kysytty vain niiltä, jotka ainakin joskus ovat kokeneet syrjintää. Kuvion %-osuudet on kuitenkin laskettu kaikista vastaajista.

10 "Missä tilanteissa olet kokenut syrjintää?" (Kyllä -vastausten %-osuus) Koulussa Työelämässä Internetissä Kahviloissa ja baareissa Nuorten suosimissa Kadulla kulkiessa Sosiaali- ja terveyspalveluissa (kuten Urheiluseuroissa Viranomaisten taholta (KELA, poliisi...) Asunnonsaannissa Muissa harrastuksissa (kuin TV:ssä, radiossa tai lehdissä Nuorisopalveluissa (kuten nuorisotaloilla) Kodissa Armeijassa** Ei missään luetelluista 19% 16% 12% 12% 11% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 4% 2% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% * Kysytty vain niiltä, jotka ainakin joskus ovat kokeneet syrjintää. Kuvion %-osuudet on kuitenkin laskettu kaikista vastaajista. ** Kysytty vain vähintään 18-vuotiailta miehiltä.

11 Syrjinnän uhrien kokemuksia. (%) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Olen kertonut syrjinnästä jollekin 57% 27% 8 % 9 % Kokemallani syrjinnällä on ollut myönteisiä vaikutuksia elämääni (kuten positiivinen taistelijahenki) 19% 47% 17 % 16 % Olen saanut apua syrjintään 22% 30% 23 % 23 % Kokemallani syrjinnällä on ollut haitallisia vaikutuksia elämääni 14% 31% 21 % 33 % Kokemani syrjintä on ollut jatkuvaa 10% 20% 28 % 42 % Syrjintätapauksen selvittely johti laajempiin toimenpiteisiin, kuten toimintakäytäntöjen tai ohjeiden muuttamiseen 7% 14% 19 % 57 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

12 Asenteita yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. (1/2) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Syrjintään puuttuminen on tärkeää 89% 10% Saan tarvittaessa apua perheeltäni, ystäviltäni, sukulaisiltani, naapureiltani tai muilta läheisiltäni 87% 11% Saan vapaasti olla sellainen kuin olen 71% 23% Minulla on samat oikeudet, kuin kaikilla muillakin 73% 19% Jos sinua syrjittäisiin esimerkiksi ravintolassa tai pankissa, valittaisit asiasta 50% 32% Tiedän oikeuteni, jos joutuisin syrjinnän uhriksi 49% 36% Tiedän kenen puoleen voisin kääntyä kohdatessani syrjintää tai todistaessani syrjintä 45% 36% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 Asenteita yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. (2/2) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Syrjinnän uhreille on tarjolla apua 22% 49% Suomessa on liian vahva samanlaisuuden paine 24% 48% Positiivinen erityiskohtelu on hyvä tapa kamppailla esimerkiksi sukupuoli- ja etnistä 23% 44% Suomessa suhtaudutaan hyväksyvästi ihmisten erilaisuuteen 11% 46% Nykyiset syrjintää ehkäisevät toimet ovat tehokkaita Kiintiöt, esimerkiksi sukupuolikiintiöt, ovat hyvä tapa kamppailla syrjintää vastaan 7% 10% 39% 35% Olen syrjinnän uhan/pelon takia välttänyt menemästä johonkin paikkaan 9% 16% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

14 Syrjinnän uhrit ja tekijät Ollut itse mukana syrjimässä muita Ei Kyllä Kokenut itse joutuneensa syrjityksi Ei Ei omia kokemuksia syrjinnästä 37 % (n=690) Tekijät 8 % (n=151) 45 % (n=841) Kyllä Uhrit 32 % (n=604) Tekijä-uhrit 23 % (n=443) 55 % (n=1047) 68 % (n=1294) 32 % (n=594) 100 % (n=1888)

15 "Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi kaiken kaikkiaan kouluarvosanalla 4 10?" (Keskiarvot) Kaikki (n=1901) 8,4 Tytöt (n=928) Pojat (n=973) v. (n=625) v. (n=645) v. (n=631) 8,3 8,3 8,4 8,4 8,5 Työttömyyden kesto alle 3 kk (n=42) 3-6 kk (n=39) Yli 6 kk (n=33) 7,6 7,9 8,2 Ensimmäisen polven Välisukupolvi 1,5 (n=78) Toisen polven maahanmuuttaja (n=71) 7,9 8,4 8,7 Ei omia kokemuksia syrjinnästä Tekijä (n=151) Uhri (n=602) Tekijä-uhri (n=443) 7,0 8,0 9,0 * Ensimmäisen polven maahanmuuttaja :muuttanut Suomeen yli 17-vuotiaana; välisukupolvi 1,5: muuttanut Suomeen alle 18-vuotiaana; toisen polven maahanmuuttaja: syntynyt. Suomessa, ainakin toinen vanhemmista syntynyt muualla 8,1 8,3 8,5 8,6

16 Säännöllisten terveysoireiden määrä. (%) 4-7 säännöllistä oiretta 2-3 säännöllistä oiretta Enintään yksi säännöllinen oire Kaikki (n=1903) 17% 27% 56 % Tytöt (n=929) Pojat (n=974) 11% 24% 25% 29% 65 % 47 % Ei tutkintoja, ei opiskele (n=62) Ammatillinen perustutkinto tai sitä Ylioppilas tai lukiossa (n=420) Ammattikorkeakoulututkinto tai sitä Yliopistotutkinto tai sitä suorittamassa 27% 20% 19% 11% 14% 24% 28% 25% 30% 25% 48 % 52 % 56 % 59 % 62 % Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön Ei koe kuuluvansa mihinkään 21% 13% 24% 29% 50 % 62 % Maahanmuuttajataustainen (n=125) Ei maahanmuuttajataustainen (n=1778) 17% 17% 24% 27% 59 % 56 % Kokenut usein syrjintää (n=136) Kokenut joskus syrjintää (n=914) Ei ole koskaan kokenut syrjintää (n=844) 8% 21% 45% 24% 29% 27% 68 % 50 % 29 % Säännöllisellä tarkoitetaan vähintään viikoittaisia oireita.

17 "Osallistutko johonkin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävän järjestön tai kansalaisliikkeen toimintaan?" (%) Kyllä, aktiivisesti Kyllä, satunnaisesti Kaikki (n=1903) 5% 15% Tytöt (n=929) Pojat (n=974) 5% 5% 16% 14% v. (n=627) v. (n=645) v. (n=631) 4% 6% 6% 16% 14% 17% Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön Ei koe kuuluvansa mihinkään vähemmistöön 6% 5% 10% 20% Maahanmuuttajataustainen (n=125) Ei maahanmuuttajataustainen (n=1778) 5% 8% 16% 12% Kokenut joskus syrjintää (n=1050) Ei ole koskaan kokenut syrjintää (n=844) 4% 6% 12% 18% 0% 10% 20% 30%

18 Sosiaalinen luottamus* (0 10, keskiarvot) Kaikki (n=1896) 7,1 Yliopistotutkinto tai sitä suorittamassa (n=326) AMK-tutkinto tai sitä suorittamassa (n=338) Ylioppilas tai lukiossa (n=418) Ammatillinen perustutkinto tai sitä Ei tutkintoja, ei opiskele (n=62) 6,5 6,9 7,2 7,3 7,2 Työttömyyden kesto alle 3 kk (n=42) 3-6 kk (n=39) Yli 6 kk (n=33) 6,4 6,9 7,2 Ensimmäisen polven maahanmuuttaja** (n=18) Välisukupolvi 1,5 (n=78) Toisen polven maahanmuuttaja (n=71) 6,6 6,6 6,9 Kokee kuuluvansa johonkin vähemmistöön Ei koe kuuluvansa mihinkään vähemmistöön 6,9 7,4 Ei omia kokemuksia syrjinnästä (n=686) Tekijä (n=150) Uhri (n=604) Tekijä-uhri (n=443) 6,6 6,8 7,2 7,8 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 * "Oletko sitä mieltä että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen vai luuletko että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen ja 10, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja. " ** Ensimmäisen polven maahanmuuttaja :muuttanut Suomeen yli 17-vuotiaana; välisukupolvi 1,5: muuttanut Suomeen alle 18-vuotiaana; toisen polven maahanmuuttaja: syntynyt.

19 "Kuinka paljon luotat seuraaviin ihmisryhmiin? Ihmisiin..." (%) Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan Ei osaa sanoa...jotka ovat vanhoja (yli 55-vuotiaita)...jotka ovat eri sukupuolta kuin sinä...jotka ovat nuoria (alle 30-vuotiaita)...joilla on jokin vamma tai sairaus...jotka ovat lesboja, homoja tai bi-...jotka kuuluvat eri...jotka edustavat eri uskontoa tai...jotka ovat transsukupuolisia...jotka edustavat eri etnistä 66 % 65 % 60 % 60 % 61 % 50 % 46 % 48 % 38 % 30 % 30 % 36 % 36 % 31 % 43 % 46 % 34 % 51 %

20 "Onko sinulla ystäviä, perheenjäseniä, työ- tai koulukavereita, harrastuskavereita tai muita läheisiä (Kyllä -vastausten %-osuudet)...jotka ovat eri-ikäisiä kuin sinä itse...jotka kuuluvat eri sosiaaliluokkaan kuin sinä itse jotka edustavat eri uskontoa tai vakaumusta kuin sinä itse...joilla on jokin vamma tai sairaus...jotka edustavat eri etnistä ryhmää kuin sinä itse...jotka ovat lesboja, homoja tai bi-ihmisiä 63% 60% 58% 77% 75% 96%...jotka ovat transihmisiä 9%

21 Maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyviä väitteitä. Vertailu 2005 ja. (%) Täysin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Minulla on maahanmuuttajataustaisia ystäviä % 33 % 12 % 19 % 5 % 5 % 10 % 9 % 41 % 29 % Harrastus- tai järjestötoiminnassa, jossa olen mukana, on myös maahanmuuttajia % 29 % 11 % 14 % 21 % 10 % 12 % 9 % 43 % 24 % En voisi kuvitellakaan maahanmuuttajaa puolisokseni % 15 % 8 % 9 % 12 % 22 % 16 % 25 % 52 % 31 % Olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia % 10 % 24 % 29 % 29 % 24 % 21 % 22 % 12 % 13 %

22 Syrjäytymisen syyt 1998 Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan Ystävien puutteesta % % % 8 4 % Omasta laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä % % % % Koulutuksen puutteesta % % % % Rahan tai toimeentulon puutteesta % % % % Harrastusten puutteesta Yhteiskunnan epäoikeuden- Biologisista tai perinnöllisistä lahjakkuuseroista % 6 % 11 % 11 % 17 % % 37 % 43 % 40 % 44 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 37 % 40 % 32 % 37 % 25 % % 18 % 14 % % 13 % 8

23 "Menestyminen elämässä on itsestä kiinni?" Vertailu (%) Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä % 47 % 14 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

24 "Miten paljon uskot voivasi vaikuttaa oman elämäsi kulkuun?" (Asteikko 1 10, jossa 1=en lainkaan ja 10=paljon, keskiarvot) Kaikki (n=1900) 8,1 Tytöt (n=928) Pojat (n=972) 8,1 8, v. (n=626) v. (n=644) v. (n=630) 8,1 8,1 8,1 1 Näkemyksiltään vasemmistoa 2 (n=332) 3 (n=813) 4 (n=327) 5 Näkeymyksiltään oikeistoa (n=108) 7,7 7,9 8,1 8,3 8,7 Ei omia kokemuksia syrjinnästä Tekijä (n=151) Uhri (n=604) Tekijä-uhri (n=443) 8,0 7,9 8,2 8,5 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0

25 "Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on?" (%) yli 10 läheistä ystävää läheistä ystävää Enintään 1 läheinen ystävä Kaikki (n=1858) Kaikki 2012 (n=786) 8% 6% 22% 24% 33% 33% 28% 26% Tytöt (n=916) Pojat (n=942) 4% 12% 20% 27% 35% 31% 31% 21% v. (n=605) v. (n=633) v. (n=620) 9% 8% 6% 24% 23% 25% 33% 34% 32% 25% 26% 27% Äidinkieli suomi (n=1673) Ruotsi (n=97) Jokin muu kieli (n=88) 7% 6% 18% 23% 22% 35% 25% 34% 27% 27% 27% 14% Kotitalous köyhä (n=71) Heikosti toimeentuleva (n=265) Keskituloinen (n=1071) Hyvin toimeentuleva (n=400) Varakas (n=41) 4% 13% 6% 19% 8% 24% 9% 28% 12% 32% 34% 34% 32% 36% 32% 30% 29% 26% 22% 20% Ensimmäisen polven maahanmuuttaja Toisen polven maahanmuuttaja (n=67) 5% 10% 12% 10% 29% 18% 23% 39% Ei omia kokemuksia syrjinnästä (n=673) Tekijä (n=147) Uhri (n=590) Tekijä-uhri (n=435) 8% 11% 6% 8% 24% 21% 25% 33% 33% 30% 35% 31% 26% 19% 28% 25%

26 Kavereiden tapaaminen (%) Lähde 1986 ja 1994: Pohjoismainen elinolotutkimus vuotiaiden n=1764 (v. 1986) ja n=1397 (v. 1994). Lähde 2002: Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus vuotiaiden n=582. Lähde 2015: Nuorisobarometri vuotiaiden n=1894. Lähes päivittäin Suunnilleen joka viikko Suunnilleen joka kuukausi Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin Ei osaa sanoa v v v v v

27 100% Päivittäin kavereitaan tapaavien osuudet. (%) 80% 60% 40% Pojat Tytöt 20% 0%

28 100% Päivittäin kavereiden kanssa puhelimessa puhuvien osuudet. (%) 80% 60% 40% Pojat Tytöt 20% 0%

29 Päivittäin nettiyhteydessä kavereihinsa. (%) 100% 80% 60% 40% Pojat Tytöt 20% 0% Ikä Lähde: Vapaa-aikatutkimus 2013.

30 "Kuinka kiinteästi tunnet kuuluvasi seuraaviin?" (%) Perheeseen Ystäväpiiriin Sukuun Erittäin kiinteästi Melko kiinteästi Ei kiinteästi eikä löyhästi Melko löyhästi Erittäin löyhästi EOS Koulu-/työyhteisöön Suomalaiseen yhteiskuntaan Eniten käyttämääsi nettiyhteisöön Johonkin yhdistykseen, seuraan tai kansalaisjärjestöön Seurakuntaan / uskonnolliseen yhteisöön % 6 % % 34 % % 26 % % 14 % % 35 % 32 9 % 12 % % 59 % % 15 % 12 % 19 % % 12 % % 66 % % 37 % % % % 36 % % 39 % % % 29 % 21 % 39 % % 26 % 26 % % % 12 % % % 15 % 7 % 5 % % 5 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 4

31 * Vuoden 1955 ja 1969 kyselyissä puhuttiin "sakeista". Vuoden 1955 lähde: Allardt ym. Henkilöhaastattelut, vuotiaat n=1310. Vuoden 1969 lähde: Valtakunnallinen nuorisotutkimus vuotiaat. Lomakekysely, n=1019. Jengeihin, ystäväpiireihin tms. kuuluvien %-osuudet 1955, 1969 ja. * % v. 59 % 43 % 63 % v. 28 % 34 % 48 % v. 17 %

32 "Koetko itse kuuluvasi johonkin nuorten tyyliin tai alakulttuuriin (kuten gootti, hoppari, punkkari, hevari, skeittari tms.)?" (%) Kyllä, paljon Kyllä, vähän Kaikki (n=1903) 5 % 13 % Tytöt (n=929) Pojat (n=974) 3 % 8 % 10 % 15 % v. (n=627) v. (n=645) v. (n=631) 6 % 5 % 4 % 9 % 16 % 13 % Ison kaupungin keskusta (n=348) Ison kaupungin lähiö tai muu laita-alue Pikkukylän tai pikkukaupungin keskusta Pikkukylän tai pikkukaupungin harvaan Maaseutuympäristö (n=201) 5 % 6 % 5 % 7 % 3 % 12 % 13 % 13 % 13 % 14 % Peruskoulun keskiarvo yli 9 (n=240) 8,1-9,0 (n=746) 7,1-8,0 (n=641) 7 tai alle (n=199) 4 % 4 % 6 % 11 % 10 % 13 % 13 % 14 %

33 "Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia?" Erittäin paljon Ei paljon eikä vähän Erittäin vähän tai ei ollenkaan** Melko paljon Melko vähän En osaa sanoa Oma toimeentulo % % % % % Perheenjäsenten turvallisuus ja hyvinvointi % % % % % Työn saaminen % % % % % Oma terveys % 7 % 14 % 14 % 15 % 18 % 33 % 36 % 35 % 25 % Opiskelu % % % % % Asuinympäristön turvattomuus % 7 % % % % Oma syrjäytyminen % 6 % 0 3 %% 9 % 7 % 18 % 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 70 % 62 %

34 Suhtautuminen tulevaisuuteen 2008 ja. (%) Erittäin optimistisesti En optimistisesti enkä pessimisesti Erittäin pessimistisesti Optimisesti Pessimistisesti Oma tulevaisuus % 32 % 60 % 54 % 14 % 5 % 1 % 11 % 20 % Suomen tulevaisuus asuinmaana % 18 % 51 % 56 % 25 % 12 % 2 % 21 % 4 1 %% Maailman tulevaisuus ylipäänsä % 4 % 21 % 32 % 48 % 36 % 24 % 23 % 3 % 3 %

35 Tyytyväisyys elämään ja sen osa-alueisiin (kouluarvosanat 4 10, ka) 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 Ihmissuhteet Nykyinen elämä kaiken kaikkiaan Terveydentila Vapaa-aika Oma taloudellinen tilanne 7,2 7,

36 Lopuksi Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla Kaikkien barometrien ja vapaaaikatutkimusten alkuperäinen data saatavissa tutkimuskäyttöön Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta

37 Lopuksi Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla Kaikkien barometrien ja vapaaaikatutkimusten alkuperäinen data saatavissa tutkimuskäyttöön Yhteiskunnallisesta tietoarkistosta

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus

Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Nuorisobarometri 2014 Lopuksi Ihmisarvoinen nuoruus Kaikki Nuorisobarometrit, vapaaaikatutkimukset, vaalitutkimukset ja nuorten elinolot vuosikirjat ilmaiseksi luettavissa Nuoran sivuilla http://www.tietoanuorista.fi/

Lisätiedot

Nuorisobarometri 2016 on KATSE TULEVAISUUDESSA. Julkistustilaisuus Nuoret ja tulevaisuus -seminaari Musiikkitalo, Helsinki Sami Myllyniemi

Nuorisobarometri 2016 on KATSE TULEVAISUUDESSA. Julkistustilaisuus Nuoret ja tulevaisuus -seminaari Musiikkitalo, Helsinki Sami Myllyniemi Nuorisobarometri on KATSE TULEVAISUUDESSA Julkistustilaisuus Nuoret ja tulevaisuus -seminaari 7.3.2017 Musiikkitalo, Helsinki Sami Myllyniemi TAUSTAA Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus

Lisätiedot

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. "Polkuja kohti uudenlaista työtä" TAMPERE Sami Myllyniemi

Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa. Polkuja kohti uudenlaista työtä TAMPERE Sami Myllyniemi Nuoret ja työ Nuorisobarometrien valossa "Polkuja kohti uudenlaista työtä" 28.4.2017 TAMPERE Sami Myllyniemi TAUSTAA Nuorisobarometri: Nuoran vuosittainen kyselytutkimus vuodesta 1994 alkaen, vuodesta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2973 NUORISOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2973 FINNISH YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2973 NUORISOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2973 FINNISH YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2973 NUORISOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2973 FINNISH YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Nuori sukupolvi ja instituutiot

Nuori sukupolvi ja instituutiot Nuori sukupolvi ja instituutiot Kirkon tutkimuskeskuksen 50-vuotisjuhlaseminaari Tampere 13.3.2019 Diat: Anu Gretschel & Sami Myllyniemi Tarinat ja esittäminen: Anu Gretschel Arjen tapa määritellä instituutio

Lisätiedot

Katse tulevaisuudessa

Katse tulevaisuudessa Katse tulevaisuudessa Nuorten näkemyksiä Nuorisobarometrin kertomana Val3on nuorisoneuvosto 3etoanuorista.fi Val3on nuorisoneuvosto Val3oneuvoston ase8ama nuorisotyön ja poli3ikan asiantun3jaelin 1) käsitellä

Lisätiedot

Nuorten kysymysehdotukset

Nuorten kysymysehdotukset Nuorten kysymysehdotukset Nuora pyysi nuorten kanssa työskenteleviltä ja nuorilta itseltään ehdotuksia tulevaisuus-aiheisiksi kysymyksiksi Tulevaisuus-teema on nuorten kysymysehdotusten pohjata jäsennetty

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA

NUORISOBAROMETRI 2018: VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA NUORISOBAROMETRI : VAIKUTUSVALTAA EUROOPAN LAIDALLA Nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta, mutta kiinnostus vaihtelee koulutustason mukaan. Nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt

Lisätiedot

OIKEUS LIIKKUA LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018

OIKEUS LIIKKUA LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018 OIKEUS LIIKKUA LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS OIKEUS LIIKKUA Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus Julkistamistilaisuus 8..019 Helsinki Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi, Mikko Salasuo Tavoite PÄÄTEEMA:

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella (Nuorisobarometrin erillisnäyte)

Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella (Nuorisobarometrin erillisnäyte) Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen ulkopuolella (Nuorisobarometrin erillisnäyte) Nuori 2019 valtakunnalliset nuorisotyöpäivät Turku 28.3.2019 Diat: Anu Gretschel ja Sami Myllyniemi Tarinat ja esittäminen:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018:

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018: LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS : OIKEUS LIIKKUA Harrastukset ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus, ja he kokevat olevansa varsin tyytyväisiä

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1 Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu

Lisätiedot

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2973. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2973 Nuorisobarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI NUORISOBAROMETRI 2015 ARJEN JÄLJILLÄ Nuorten arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea.

Lisätiedot

TAKUULLA LIIKUNTAA. Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi

TAKUULLA LIIKUNTAA. Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi TAKUULLA LIIKUNTAA Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta Julkistamistilaisuus 10..019 Helsinki Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi Tavoite

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3136 NUORISOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3136 FINNISH YOUTH SURVEY 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3136 NUORISOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3136 FINNISH YOUTH SURVEY 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3136 NUORISOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3136 FINNISH YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Nuorten työasenteet, muutoksessa vai ei?

Nuorten työasenteet, muutoksessa vai ei? Nuorten työasenteet, muutoksessa vai ei? Mistä työlle tekijöitä -seminaari Outokumpu 1.11. Terhi-Anna Wilska Turun kauppakorkeakoulu Nuorten työasenteiden mittaaminen Nuorisobarometreissa Vuodesta 1994

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 4..200 Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama lapsi-

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Nuoria liikkeellä! Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa

Nuoria liikkeellä! Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa Nuoria liikkeellä! Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa Tilastokeskuksen seminaari lasten ja lapsiperheiden elinoloista 26.2.2014 Päivi Berg Sami Myllyniemi Mikä Nuorisotutkimusseura? Monitieteinen

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 järjestöjen kannalta. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pääsihteeri Tuomas Kurttila Järjestöseminaari 13.10.

Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 järjestöjen kannalta. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pääsihteeri Tuomas Kurttila Järjestöseminaari 13.10. Nuorten vapaa-aikatutkimus järjestöjen kannalta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pääsihteeri Tuomas Kurttila Järjestöseminaari 13.10. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa on eri osa-alueita. Tämä mittari auttaa sinua hahmottamaan, mitä asioita hyvinvointiisi kuuluu. Osa-alueet:

Lisätiedot

Opin polut ja pientareet Nuorisobarometrin 2017 tuloksia

Opin polut ja pientareet Nuorisobarometrin 2017 tuloksia Action Grant - Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) Decision number - -0842/001-001 Project Nr 586540-EPP-1--1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Lisätiedot

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN SYRJINTÄ YHDENVERTAISUUSLAKI APUUN Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous 19.5.2017 24/05/ 2 Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu

Lisätiedot

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Taloustutkimus Oy Pasi Holm 1 Yhteenveto seniorikansalaisten kotihoidosta Kotihoidon piirissä vajaat 60.000 seniorikansalaista Yli 74-vuotiaita

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten elinolot ja harrastukset. LUKUINTOILUA Savonlinna Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusverkosto

Lasten ja nuorten elinolot ja harrastukset. LUKUINTOILUA Savonlinna Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusverkosto Lasten ja nuorten elinolot ja harrastukset LUKUINTOILUA Savonlinna 23.1.2013 Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusverkosto Mikä Nuorisotutkimusseura? Monitieteinen itsenäinen tieteellinen seura, perustettu 1988

Lisätiedot

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Syrjintä ilmiönä ja sen näyttäytyminen työelämässä Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 2 15.4.2015 3 15.4.2015 4 Syrjintä työelämässä Tietoa monesta lähteestä: viranomaisaineistot, kyselytutkimukset,

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastasi yhteensä 168 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Sovari-mittari 217-218 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot

Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa

Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet kirkon perheneuvonnassa Projektipäällikkö Sanna Nevala Perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen 7.2.2018 Vaasa Sateenkaari-ihmiset? Sukupuolen ja

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja, Kiitos vastauksestasi! Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta

Arvoisa vastaaja, Kiitos vastauksestasi! Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta Arvoisa vastaaja, Tämä on kysely osallisuutta edistävien hankkeiden osallistujille. Kyselyn avulla tutkitaan hankkeiden vaikutuksia osallisuuden kokemukseen. Kerättyjä tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuus ja osallisuus perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuus ja osallisuus perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuus ja osallisuus perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkasteltuna 1 Amartya Sen Demokratia sisältää kaksi ydinlupausta: Kaikkia kohdellaan

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta

Syntymävuoteni on. Olen nainen mies muu en halua kertoa. Paikkakunta Syntymävuoteni on Olen nainen mies muu en halua kertoa Paikkakunta 1. Olemme kiinnostuneita kokemuksistasi yleensä osallisuuteen liittyen. Valitse, missä määrin olet väittämien kanssa tai. eikä Tunnen,

Lisätiedot

Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta. Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013

Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta. Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013 Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013 Sisältö 1. Nuoret ja kapea turvallisuus Yleinen asevelvollisuus 2. Nuoret ja laajaa turvallisuus Huolenaiheet

Lisätiedot

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ YHDESSÄ ENEMMÄN MAAHANMUUTTAJAT OSANA YHTEISÖÄ -HANKE KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY Sisällys Alkukartoitus... 1 Etninen tausta... 1 Kansainvälinen suojelu... 1 Kansalaisuus...

Lisätiedot

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä

Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Syrjintä suomalaisilla työmarkkinoilla yleiskatsaus ja kenttäkoe rekrytointisyrjinnästä Liisa Larja, Johanna Warius, Liselott Sundbäck, Karmela Liebkind, Irja Kandolin (TTL), Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018

TUKENA-hanke Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkotien työntekijöille 9/2018 Kysely perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa oleville nuorille Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta anonyyminä Surveypal-nettilinkkinä välitettäväksi

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 5.10.201 Mitä on yhdenvertaisuus? Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN?

KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? KUINKA TYYTYVÄINEN OLET MEIHIN? Göteborgin kaupunki toteuttaa tämän tutkimuksen voidakseen kehittää eri toimintojaan. Tutkimus

Lisätiedot

Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään

Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään Itsenäinen ja riippumaton viranomainen Syrjintäperusteet: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus,

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YHDENVERTAISUUS, HYVÄT VÄESTÖSUHTEET JA TURVALLISUUS Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 MITEN YHTEISKUNNALLINEN ILMAPIIRI VAIKUTTAA IHMISTEN TURVALLISUUTEEN? MIKSI VÄESTÖRYHMIEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK 2018 3/14/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk 1 24.4.2018 Anne Leppälä-Hast TUTKIMUSAIHEET Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Elintavat Koulunkäynti ja opiskelu Perhe ja elinolot

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Julkaistu 15.3.2011 Lasten ja nuorten kokemaa syrjintää ehkäistävä ja vähennettävä

Lisätiedot

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.

Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä. Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2. Me teimme sen! - kokemuksia yhdenvertiasuussuunnitelman tekemisestä Liikunta- ja urheilujärjestöjen työseminaari, Valo-talo 24.2.2015 Merja Hovi Nuorisoasiainkeskus Visio: Koko Helsinki on nuorille kiva

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS 2002 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia 5 Yli

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Page 1 of 8 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:07 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018

Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018 Kysely seksuaalirikosten uhrien läheisille 2018 Vastanneita yhteensä 27 Ikäsi Kyselyn osallistuneita oli kaikissa ikäluokissa. 35% 30% 30,00% 25% 22,00% 20% 15% 10% 15,00% 11,00% 11,00% 11,00% 5% 0% -20

Lisätiedot

Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen

Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen Tutkimuspäällikkö Valdemar Kallunki Asevelvollisuuden tulevaisuus seminaari 21.3.2012 Aineisto - Kysely helmi-kesäkuussa 2011 - Alokasvaiheen varusmiehille

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuoren hyvä arki rakentuu monesta tekijästä, kuten hyvistä ihmissuhteista, voimavaroja tukevista harrastuksista, yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Kuntajohtajien kokema uhkailu tai häirintä

Kuntajohtajien kokema uhkailu tai häirintä Kuntajohtajien kokema uhkailu tai häirintä Kuntaliiton, Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteinen Kuntajohtajien työhyvinvointikysely 2018 Tiedonkeruu 12.6.-1.7.2018 184 vastausta, vastausprosentti 59. Elokuu

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Kamppailulajien yhdenvertaisuuskysely seuroille 2018 Tatu Iivanainen, kamppailulajiliitot

Kamppailulajien yhdenvertaisuuskysely seuroille 2018 Tatu Iivanainen, kamppailulajiliitot Kamppailulajien yhdenvertaisuuskysely seuroille 2018 Tatu Iivanainen, kamppailulajiliitot Taustaa Kamppailulajiliitot tekivät 2015 ensimmäisen yhdenvertaisuuskyselynsä työntekijöilleen ja luottamushenkilöilleen.

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018

#tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 #tulevaisuudenpeloton Opiskelijakyselyn tulokset Huhtikuu 2018 Opiskelijakyselyn tulokset Taustatiedot Kysely toteutettiin ajalla 20.3.-8.4.2018 Vastaajia 2055 Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia

Lisätiedot

Nuorisotutkimus tänään , Tampere

Nuorisotutkimus tänään , Tampere Nuorisotutkimus tänään 31.10.2008, Tampere Sami Myllyniemi Rakenne Nuorisotutkimusseura: Vuonna 1988 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Hyvinvointikyselyn 2018 tulokset Yhteenveto

Hyvinvointikyselyn 2018 tulokset Yhteenveto Hyvinvointikyselyn 2018 tulokset Yhteenveto Vastauksia kyselyyn saatiin 417 kpl Tässä yhteenvedossa esitetään vastausten pohjalta esille nousseita keskeisimpiä tuloksia ja huomioita Yhteenvedosta tehdään

Lisätiedot