Nuorisotutkimus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotutkimus 2008"

Transkriptio

1 Nuorisotutkimus 08

2 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun luokkalaisia ja lukion luokkalaisia Vastaajia oli yhteensä 1016 Vuoden 08 tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 06 ja 07 saatuihin tuloksiin

3 Keskeisimmät tutkimustulokset (1) Nuorista 61 % aikoo suunnata peruskoulun jälkeen lukioon, 31 % ammattikouluun tai ammattiopiston toiselle asteelle. Lukion jälkeen 40 % nuorista aikoo pyrkiä yliopistoon tai korkeakouluun, 19 % menee armeijaan, 14 % töihin ja 13 % pyrkii ammattikorkeakouluun. Tärkeimmät opiskelun motivaattorit nuorilla ovat 1) työn saaminen tulevaisuudessa 2) mielekkään työn saaminen tulevaisuudessa 3) hyvän palkan saaminen tulevaisuudessa. Nuorten mielestä palveluyrityksillä ovat parhaat tulevaisuudennäkymät. Toiseksi parhaat tulevaisuudennäkymät ovat teollisuusyrityksillä. Tutkimusvuosiin 06 ja 07 verrattaessa teollisuusyritysten tulevaisuudennäkymät ovat parantuneet merkittävästi. Palveluyritysten ja maatalouden tulevaisuuden näkymät ovat nuorten mielissä heikentyneet. Julkinen sektori on pysynyt kolme vuotta samalla tasolla.

4 Keskeisimmät tutkimustulokset (2) Nuorten suurimmat huolenaiheet elämässä ovat 1) ilmastonmuutos 2) oma ja läheisten ihmisten terveys 3) sodat. Vähiten huolettavat työvoimapula ja globalisaatio. Ylivoimaisesti suurin huolenaihe työelämään liittyen nuorilla on oman alan löytyminen. Myös väärälle alalle ajautuminen ja opiskelupaikan saaminen huolestuttavat nuoria. Tärkeimmät asiat, jotka tekevät nuoren elämässä onnelliseksi ovat 1) ystävät 2) perhe 3) vapaa-aika. TV/Radio, se että on itse suosittu ja tavarat ovat nuorille vähiten tärkeitä asioita onnellisuuden kannalta. Tärkeimmät asiat, jotka tekevät nuoren työelämässä onnelliseksi ovat 1) se, että saa tehdä itseään kiinnostavaa työtä 2) hyvä palkka 3) hyvä ilmapiiri työpaikalla. Työn merkityksellisyys, helppous ja yksinkertaisuus ovat vähiten tärkeitä asioita työelämässä.

5 Keskeisimmät tutkimustulokset (3) Työpaikkaa valitessaan nuoret asettivat tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat: 1) työssä viihtyminen 2) työn mielenkiintoisuus 3) työpaikan varmuus. Nämä eivät siis ole identtisiä onnelliseksi tekevien asioiden kanssa. Nuoret ottaisivat mieluiten työpaikan vastaan palveluyrityksestä. Teollisuusyrityksistä ja julkiselta sektorilta nuoret ottaisivat työpaikan vastaan vuonna 08 huomattavasti mieluummin kuin aiempina tutkimusvuosina. TET-jaksolla teollisuusyrityksessä olleet nuoret ottaisivat erittäin paljon mieluummin työpaikan vastaan teollisuudesta kuin ne, joilla kokemusta teollisuudesta ei ole. Vastaavasti nuoria, jotka eivät ottaisi työpaikkaa teollisuudesta on merkittävästi vähemmän niiden nuorten joukossa, jotka ovat olleet TET-jaksolla teollisuudessa. TET-jaksolla palveluyrityksessä olleet nuoret ottaisivat mieluummin työpaikan vastaan palveluyrityksestä, kuin ne joilla ei ole alalta kokemusta. Työpaikan vastaanottaminen palveluyrityksestä TET-jakson pohjalta ei kuitenkaan ole niin radikaalia kuin teollisuudessa.

6 Keskeisimmät tutkimustulokset (4) Nuorten mielestä työelämässä tarvitaan eniten sosiaalisia taitoja, omaaloitteisuutta ja taitoa työskennellä ryhmässä. Vähiten nuorten mielestä tarvitaan tietotekniikkataitoja, kädentaitoja ja näppäryyttä. 52 %:lle nuorista yrittäjyys/yrittäminen on tuttua. Yrittäjyyteen liittyvissä väitteissä nuoret mielsivät, että 1) oma-aloitteisuus on tärkeää kaikissa ammateissa ja opiskelussa 2) yrittäjä voi toteuttaa itseään 3) yritystoiminnalla rikastuneet ovat ansainneet rikkautensa. Vähiten yhtä mieltä nuoret olivat siitä, että yhteiskunta tukee yrityksiä riittävästi taloudellisesti. Suurin muutos aiempiin tutkimusvuosiin oli oman yrityksen perustamisessa: merkittävästi suurempi osa nuorista voisi tulevaisuudessa perustaa oman yrityksen. Nuoret saavat eniten tietoa eri aloista ja ammateista TET-jaksolta, kotoa, opojen välityksellä sekä koulusta työpaikkojen ja ammattien esittelytilaisuuksista. TET-jakson merkitys tietolähteenä oli kasvanut erittäin paljon. Samoin kodin ja koulussa pidettävien ammattien esittelytilaisuuksien merkitys on kasvanut huikeasti aiemmista tutkimusvuosista.

7 Keskeisimmät tutkimustulokset (5) Nuoret haluavat eniten tietoa eri aloista ja ammateista TET-jaksolta, opolta, työpaikoille järjestettyjen vierailujen ja retkien kautta sekä koulusta työpaikkojen ja ammattien esittelytilaisuuksista. Nuoret haluisivat saada enemmän tietoa TATin Duuni-lehdestä, työvoimatoimistosta, oppilaitosten ilmoitustauluilta sekä koulusta muiden opettajien (kuin opon) välityksellä. Myös TATin kunkoululoppuu.fi-sivustolta toivottaisiin entistä enemmän tietoa. Suurin osa nuorista on ollut TET-jaksolla palveluyrityksessä, mutta palveluyritysten suosio on laskenut merkittävästi edellisistä vuosista. Julkinen sektori on lisännyt merkittävästi suosiotaan TET-paikan tarjoajana verrattuna edellisiin tutkimusvuosiin. Tyttöjä ja poikia on ollut TET-jaksolla palveluyrityksissä melkein yhtä paljon, mutta poikia on ollut merkittävästi tyttöjä enemmän TETjaksolla teollisuudessa.

8 Keskeisimmät tutkimustulokset (6) Nuorten kokemukset TET-jaksosta olivat pääasiassa erittäin myönteisiä ja ne olivat parantuneet vuodesta 07. Nuoret olivat tyytyväisiä siihen, että he saivat osallistua TET-jaksolla oikean työn tekemiseen.

9 Tavoitteet peruskoulun jälkeen 08 (%) Pyrin lukioon Pyrin ammattikouluun / ammattiopistoon 2. asteelle Menen töihin Vietän välivuoden opiskelussa Menen armeijaan Muu

10 Tavoitteet lukion jälkeen 08 (%) Pyrin yliopistoon tai korkeakouluun Menen armeijaan Menen töihin Pyrin ammattikorkeakouluun Vietän välivuoden opiskelussa Pyrin ammattikouluun / -opistoon 2. asteelle Muu

11 Opiskelun motivaattorit 08 (ka) 1=erittäin vähäpätöinen, 5=erittäin tärkeä Saadakseni töitä tulevaisuudessa 4,55 Saadakseni mielekkään työn 4,48 Saadakseni hyvää palkkaa 4,26 Sivistääkseni itseäni 3,49 Saavuttaakseni korkean yhteiskunnallisen aseman 3,12 Suorittaakseni oppivelvollisuuteni 3,01 Ympäristön (esim. vanhemmat ja koulu) painostuksesta 2,54 Koska muutkin opiskelevat 2,

12 Parhaat tulevaisuudennäkymät (%) Palkkakehitys Palkkakehitys Palkkakehitys Työpaikan varmuus Työpaikan varmuus Työpaikan varmuus Työssä viihtyminen Työssä viihtyminen Työssä viihtyminen Työssä eteneminen Työssä eteneminen Työssä eteneminen Työssä kehittyminen Työssä kehittyminen Työssä kehittyminen Työn mielenkiintoisuus Työn mielenkiintoisuus Työn mielenkiintoisuus Työllisyystilanne Työllisyystilanne Työllisyystilanne % % 40 % 60 % 80 % 100 % Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En osaa sanoa

13 Suurimmat huolenaiheet elämässä 08 (%) Ilmastonmuutos 46 Oma ja läheisten ihmisten terveys 42 Sodat 31 Terrorismi Ihmisten välinpitämättömyys Työpaikan löytyminen Huoli kouluarvosanoista 19 Rikollisuus 15 Saasteet 15 Suorituspaineet 13 Yksinäisyys 12 Huumeet 12 Pinnallisuus 9 Ydinvoimalat 6 Väestönkasvu 6 Syrjäytyminen 5 EU 4 Työvoimapula 3 Globalisaatio 3 Muu

14 Suurimmat huolenaiheet työelämässä 08 (%) Oman alan löytäminen 67 Väärälle alalle ajautuminen 51 Opiskelupaikan saaminen 44 Työelämä on stressaava / kuluttavaa 30 Vapaa-ajan väheneminen 29 Sellaiselle alalle suuntauminen, jolla ei ole tarjota töitä tulevaisuudessa 28 Huoli siitä, että en ole tarpeeksi hyvä työelämän vaatimuksiin 23 Huoli siitä, että en tiedä työelämästä tarpeeksi 12 Paikkakunnan vaihtuminen opiskelun/työn myötä 11 Muu

15 Tärkeimmät asiat, jotka tekevät elämässä onnelliseksi 08 (%) Ystävät 81 Perhe 58 Vapaa-aika 36 Oma ja läheisten terveys 34 Harrastukset 28 Raha 23 Internet 11 Rauha maailmassa 9 Koulumenestys 8 Tasa-arvoisuus ihmisten kesken 8 TV ja radio 4 Se, että olen suosittu 4 Tavarat 3 Muu

16 Tärkeimmät asiat, jotka tekevät työelämässä onnelliseksi 08 (%) Se, että saan tehdä itseäni kiinnostavaa työtä 71 Hyvä palkka 68 Hyvä ilmapiiri työpaikalla 54 Menestyminen 46 Hyvät työkaverit 36 Se, että saan tehdä työtä, jolla on merkitystä Työ on helppoa ja yksinkertaista 6 Muu

17 Työelämän osa-alueiden tärkeys 08 (ka) 1=erittäin vähäpätöinen, 5=erittäin tärkeä Työssä viihtyminen 4,60 Työn mielenkiintoisuus 4,49 Työpaikan varmuus 4,34 Työllisyystilanne (onko alalla töitä tulevaisuudessa) 4,14 Palkkakehitys 4,03 Työssä kehittyminen, uuden oppiminen 4,01 Työssä eteneminen 3,

18 Työpaikan vastaanottaminen (%) Maatalous Maatalous Maatalous Teollisuusyritykset Teollisuusyritykset Teollisuusyritykset Palveluyritykset Palveluyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori Julkinen sektori Julkinen sektori % % 40 % 60 % 80 % 100 % Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

19 Työpaikan vastaanottaminen teollisuusyrityksistä (%) TET-jaksolla teollisuusyrityksissä olleet TET-jaksolla teollisuusyrityksissä olleet Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat % % 40 % 60 % 80 % 100 % Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

20 Työpaikan vastaanottaminen palveluyrityksistä 08 * (%) Kaikki vastaajat TET-jaksolla palveluyrityksissä olleet % % 40 % 60 % 80 % 100 % Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi *) Palveluyrityksien työpaikkojen vastaanottamisesta ei ole vertailutietoja vuodelta 07

21 Työelämässä tarvittavat taidot 08 (ka) 1=erittäin vähäpätöinen, 5=erittäin tärkeä Sosiaaliset taidot, esim. kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa 4,30 Oma-aloitteisuus 4,19 Taito työskennellä ryhmässä 4,13 Pitkäjännitteisyys 4,12 Kyky oppia uutta 3,97 Kielitaito 3,95 Kyky ratkoa ongelmia 3,93 Luovuus ja kekseliäisyys 3,88 Tietotekniikan osaaminen 3,69 Johtamistaidot 3,65 Kädentaidot ja näppäryys 3,

22 Yrittäjyys/yrittäminen on minulle tuttua 08 (%) Kyllä Ei

23 Yrittäjyyteen liittyviä väitteitä (ka) 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä Oma-aloitteisuus on tärkeää kaikissa ammateissa ja opiskelussa 4, 4, 4,10 Yrittäjä voi toteuttaa itseään 4,13 Yritystoiminnalla rikastuneet ihmiset ovat mielestäni ansainneet rikkautensa 4,04 3,90 3,90 Oma taloudellinen menestyminen on itsestä kiinni 3,88 3,90 3,90 Yrittäjyyteen liittyy suuri taloudellinen riski 3,86 3,90 3,90 Yrittäjä saa olla oman itsensä herra 3,71 3,70 3,70 Kova työ takaa taloudellisen menestymisen 3,64 3,60 3,70 Yrittäjillä on vähän vapaa-aikaa 3,63 3,50 3,60 Voisin perustaa yrityksen tulevaisuudessa 3,46 3, 3, Oma yritys on hankala perustaa 3,43 3,30 3, Yhteiskunta tukee yrityksiä riittävästi taloudellisesti 3,

24 Tiedon saaminen eri aloista ja ammateista (ka) 1=erittäin vähän, 5=erittäin paljon TET-jaksoilta (työharjoitteluista) Kotoa Koulusta opojen välityksellä Koulusta työpaikkojen ja ammattien esittelytilaisuuksista Työpaikoille järjestettyjen vierailujen ja retkien kautta TV:stä/radiosta Muilta Internet-sivuilta Kavereilta Messuilta Sanomalehtien työpaikkailmoituksista ja muista artikkeleista Työvoimatoimistosta Esitteistä Koulusta muiden opettajien välityksellä Muista lehdistä Kunkoululoppuu.fi-sivustolta Elokuvista Oppilaitosten ilmoitustauluilta Duuni-lehdestä 3,85 3, 3, 3,53 3,53 3,30 2,90 2,90 3,29 2,90 2,80 3,26 3,10 3,10 3, 2,80 2,80 3,12 2,70 2,70 3,01 2,70 2,80 2,96 2,70 2,70 2,96 2,60 2,50 2,94 2,70 2,70 2,88 2,78 2,50 2,50 2,68 2, 2, 2,67 2,50 2,50 2,67 2,50 2,50 2,46 2,10 2,

25 Tiedon haluaminen eri aloista ja ammateista (ka) 1=erittäin vähän, 5=erittäin paljon TET-jaksoilta (työharjoitteluista) Koulusta opon välityksellä 3,40 3,30 4,03 3,95 Työpaikoille järjestettyjen vierailujen ja retkien kautta Koulusta työpaikkojen ja ammattien esittelytilaisuuksista Kotoa Työvoimatoimistosta Muilta Internet-sivuilta Messuilta TV:stä/radiosta Koulusta muiden opettajien välityksellä Sanomalehtien työpaikkailmoituksista ja muista artikkeleista Esitteistä Kavereilta Muista lehdistä Oppilaitosten ilmoitustauluilta Kunkoululoppuu.fi-sivustolta Duuni-lehdestä Elokuvista 3,83 3, 3, 3,79 3, 3, 3,67 3,10 3,55 3,53 3,49 3,45 3,45 3,43 3,41 2,90 3,36 2,80 2,80 3,27 2,60 2,80 3,25 2,80 2,80 3,24 2,70 2,70 3,06 2,60 2,60 3,05 2,70 2,

26 Kanavavaje 08 Duuni-lehdestä 0,60 Työvoimatoimistosta 0,59 Oppilaitosten ilmoitustauluilta 0,58 Koulusta muiden opettajien välityksellä 0,57 Kunkoululoppuu.fi-sivustolta 0,56 Työpaikoille järjestettyjen vierailujen ja retkien kautta 0,54 Muista lehdistä 0,49 Koulusta työpaikkojen ja ammattien esittelytilaisuuksista 0,49 Messuilta 0,48 Sanomalehtien työpaikkailmoituksista ja muista artikkeleista 0,47 Esitteistä 0,47 Koulusta opon välityksellä 0,42 Elokuvista 0,38 Muilta Internet-sivuilta 0,33 Kavereilta 0,24 TV:stä/radiosta 0,19 TET-jaksoilta (työharjoitteluista) 0,18 Kotoa 0,14-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0

27 TET-paikat (%) Palveluyritykset Julkinen sektori Teollisuusyritykset Maatalous En ole osallistunut TET-jaksoon Palvelu- ja teollisuusyritysten TET-jaksoille osallistuminen sukupuolittain (%) Tytöt teollisuusyrityksissä Pojat teollisuusyrityksissä Tytöt palveluyrityksissä Pojat palveluyrityksissä

28 Mielikuvat TET-jaksosta (ka) 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä Kokemukseni työharjoittelusta olivat erittäin myönteisiä 3,60 3,81 3,80 Sain osallistua oikean työn tekemiseen työharjoittelussa 3,60 3,79 3,80 Sain mielestäni hyvän kuvan työnantajayritykseni edustamasta toimialasta 3,63 3,50 3,60 Työtehtäväni olivat monipuolisia 3,30 3,48 3,40 Minulle esiteltiin työnantajayritystäni ja sen toimintaa riittävästi 3,46 3,30 3,40 Käsitykseni työharjoittelun edustamasta alasta ovat nyt myönteisemmät kuin ennen harjoittelua 3, 3,38 3,30 Kävin palautekeskustelun työharjoittelustani yrityksen/yhteisön edustajan kanssa 3,17 3,10 Työharjoittelulla oli vaikutusta siihen, että EN HAE tulevaisuudessa kyseiselle alalle töihin 3,05 2,90 Sain työharjoittelussa tietoa yrittäjyydestä 2,96 2,90 Työharjoittelullani oli vaikutusta siihen, että HAEN tulevaisuudessa kyseiselle alalle töihin 2,93 2,90 2,90 Hankin tietoa työnantanjayrityksestäni ennen harjoittelun alkamista 2,89 2,80 2,

29 Johtopäätöksiä Nuorten asenteisiin vaikuttaminen on erittäin pitkäjänteistä työtä. Muutokset nuorten asenteissa alkavat näkyä nyt, kun työtä on tehostetusti tehty nyt 5 vuotta. Oman alan löytyminen on nuorten ylivoimaisesti suurin huolenaihe työelämään liittyen. Työtä nuorten koulutus- ja uravalintoihin liittyen jatkettava. Haaste kouluille: nuorten työelämään tutustumista on lisättävä ja laatua on parannettava entisestään. Tulokset TET-jaksojen laadun parantumisesta näkyvät positiivisempina asenteina eri toimialoja kohtaan. Haaste yrityksille: ovien avaaminen nuorille kannattaa. Nuorten käsitykset eri aloista ja ammateista selkiytyvät ja asenteet paranevat, kun he itse pääsevät yrityksiin näkemään millaista työelämä oikeasti on. Nuoriin panostavat yritykset ovat vahvoilla kilvassa tulevista ammattiosaajista

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Nuoret tuottavuuden rakentajina Liisa Tenhunen-Ruotsalainen

Nuoret tuottavuuden rakentajina Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Nuoret tuottavuuden rakentajina Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Työmarkkinoille tulevat ja sieltä lähtevät 80000 Henkeä vuodessa Työmarkkinoille tulevat Työmarkkinoilta lähtevät 75000 70000 65000 60000 55000

Lisätiedot

TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta

TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta Tutkimuksen taustaa Tutkimus toteutettiin verkkohaastatteluna, toteuttajana Fountain Park Ajalla 11.5. 22.5.2009 Yhteensä 2272 nuorta ympäri maata osallistui

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta, 2009

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta, 2009 TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta, 2009 Miltä hyvä työelämä nuorista näyttää? Vauhdikasta menoa 25 prosenttia valitsi tämän kuvan 27% yläaste, 21% lukio 17% tytöt, 33% pojat Kuvaan liitettiin

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta 2010

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta 2010 TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta 2010 Tutkimuksen painopisteet Taloudellinen tiedotustoimisto selvittää vuosittain nuorten näkemyksiä ammatinvalintaan liittyen Vuonna 2009 TATin Nuorten arvot

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Attitude 2010 Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusraportti

Nuorten tulevaisuusraportti Nuorten tulevaisuusraportti Vuosittain toteutettava laaja kyselytutkimus luotaa yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuudensuunnitelmat Selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen tunnettuuden ja suosituimmuuden

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku

Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku Saksa tänään Yli 80 miljoonaa asukasta 16 osavaltiota -> federalismi Pääkaupunki Berliini, 3,4 Miljoonaa asukasta EU-maista suurin asukasluvultaan ja taloudeltaan

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 Yhdessä yritysten puolesta! YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE 2012 YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ YSEILLE Yhdeksän kysymystä yseille internet kyselyssä kartoitettiin 6.3.-13.4.2012 välisenä aikana Pohjois- Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Vaasan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Avoimuus eri näkemyksille Vahva yleissivistys

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI

NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI NUORTEN 2017 TULEVAISUUS- RAPORTTI 19.5.2017 2017 NUORTEN TULEVAISUUS- RAPORTTI Arat tytöt, laiskat pojat? Havaintoja tuoreista tutkimustuloksista TUKEEKO KOULU tulevaisuuden suunnitelmissa? KETÄ KUUNNELLAAN

Lisätiedot

Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena. Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena. Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ 65 % nykynuorista tulee työskentelemään ammateissa, joita ei ole vielä olemassa. (Lähde: World

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Saksaan! Johanna Schwartz Saksan Helsingin-suurlähetystö

Saksaan! Johanna Schwartz Saksan Helsingin-suurlähetystö Saksaan! Johanna Schwartz Saksan Helsingin-suurlähetystö Sisällysluettelo: Lyhyt esittely Saksasta Saksan kielen asema Euroopassa Opiskelu Saksassa Saksan kielen yo-palkinto Saksa tänään Yli 80 miljoonaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien joustava perusopetus

Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella Aija Vartiainen, Kontiolahden koulu, tammikuu 2008

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatus Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään oppilaan yrittävyyttä ja lapsen ja nuoren halua menestyä ja ottaa asioista selvää. Tavoitteena on mm. sosiaalinen,

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arviointi Tiedot kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Jouko Laaksonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Iisalmi 5.5.2011 Raameja esitykselle: - haastava aihe; keskittyminen esityksessä erityisesti alueelle kiinnittymiseen,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer

Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät. Nina Törhönen, Fazer Fazer nuorten arvostamana yrityksenä case Elämän Eväät Nina Törhönen, Fazer Mitä on Elämän Eväät? Ohjelma luotiin vuonna 2007 herättämään nuorten tulevaisuuden työntekijöiden mielenkiintoa uudella tavalla.

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Aloituskysely 2017 tulokset

Aloituskysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 396, vastausprosentti 76 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2017 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn vastasivat syksyllä 2017 opintonsa

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen 19.4.2013 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Taustaa Syksyllä 2010 OKM myönsi rahoituksen lukioiden opintoohjauksen

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Kirsi Ikonen Fysiikan ja matematiikan laitos Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle Koulutus- ja työurien sukupuolen mukaisen eriytymisen taustatekijät - esiselvityshanke Työ- ja koulutusurien sukupuolen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 14.1.2010. Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorten ajatuksia oppimisesta ja koulunkäynnistä Helsinki 4..200 Pääsihteeri Tuomas Kurttila Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Valtioneuvoston asettama lapsi-

Lisätiedot

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Turun Kauppakorkeakoulu Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus Sari Stenvall-Virtanen Esityksen kohdentuminen ja eteneminen Esityksen taustana ESR-ennakointihankkeissa

Lisätiedot

Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta. Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013

Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta. Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013 Nuorten kokemuksia elinympäristöstä ja turvallisuudesta Painoalapäällikkö Valdemar Kallunki 26.11.2013 Sisältö 1. Nuoret ja kapea turvallisuus Yleinen asevelvollisuus 2. Nuoret ja laajaa turvallisuus Huolenaiheet

Lisätiedot

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkysely (2. 23.5.2017) toteutettiin osana Salon kaupungin retkeily ja luontomatkailukohteiden

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus muodostuu opettajien koulutuksesta,

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00

KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT NISSNIKUN KOULU torstai 13.11.2014 klo 16.00-19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitettuun koulutusesittelyyn,

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Mistä uudet osaajat infra-alalle. alalle?

Mistä uudet osaajat infra-alalle. alalle? Mistä uudet osaajat infra-alalle alalle? Panu Tuominen projektipäällikkö MANK ry Tausta MANK:n pitkäaikainen huoli Ala ikääntyy Heikko vetovoima Mistä uudet osaajat? Projektin kesto 2014 2015 1 Ongelma

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Mitä nuoriso ajattelee opiskelusta ja työelämästä

Mitä nuoriso ajattelee opiskelusta ja työelämästä Mitä nuoriso ajattelee opiskelusta ja työelämästä INSSI-kehittämisseminaari 2.11.2009 T-Media motivoi nuoria tunnistamaan mahdollisuutensa ja löytämään uusia kiinnostuksen kohteita työelämässä. Harri Leinikka

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2016

Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 2016 Seurantatutkimus ammatillisen koulutuksen mielikuvista 06 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finlandin teettämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suhtautumista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot