Piekkala (16)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Piekkala 26.10.2005 1 (16)"

Transkriptio

1 JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen osan sopimusmääräykset on numeroitu uudelleen. Tavoitteena on ollut määräysten kokoaminen pääotsikoiden alle. Uuden pykälän vieressä on sulkuihin kirjoitettu vanha pykälänumero PTYOTES:sta Sisällöt ovat pääosin entiset. Ammattikorkeakoulun muuhun kuin ammattikorkeakoululiitteen piirissä olevaan opetushenkilöstöön sovelletaan soveltuvin osin PTYOTES sellaisena kuin sopimus oli voimassa Em. koskee myös yleisen osan määräyksiä. Esimerkiksi PTYOTES sopimuksen vuosisidonnaisen lisän ja määrävuosikorotuksen sopimusmääräyksiä ei sovelleta. Tohtorin tutkintolisä Epäpätevyysalennus Vuosisidonnainen lisä Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisä on 0,03 ja se lasketaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta. Lisän laskemisesta on esimerkki ao. liitteen eurottamisohjeen yhteydessä. Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Epäpätevyysalennuksella vähennetystä peruspalkasta lasketaan myös vuosisidonnainen osa. Aiemmasta määräyksestä poistettiin palkkaluokat, koska palkka määritellään euroina. Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Vuosisidonnaisen lisän laskentaperuste ja prosentit ovat muuttuneet. Vuosisidonnainen lisä lasketaan kuten aiemminkin ns. korkoa korolle periaatteelle, mutta laskentaperuste on hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka eikä ao. henkilön peruspalkka lukuun ottamatta epäpäteviä. Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavat palvelusvuodet Vuosisidonnainen lisä, %

2 Piekkala (16) Määrävuosikorotukset Kielilisä, kielitaitolisä Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Määrävuosikorotuksen laskentaperuste on muuttunut ja palkkaluokat muutettu prosenteiksi. Määrävuosikorotus lasketaan vuosisidonnaisen lisän tavoin ns. korkoa korolle periaatteella, mutta laskentaperuste on hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka eikä ao. henkilön peruspalkka lukuun ottamatta epäpäteviä. Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavat vuodet ja prosentit on lueteltu ao. liitteessä eurottamisohjeen yhteydessä. Lisäksi kansalaisopistoilla 10-vuotiskorotus on siirretty hinnoittelukohdan mukaiseen peruspalkkaan. Kielilisän ja kielitaitolisän euromääriä on tarkistettu. Yksityisopiskelijoiden tentti Palkkion euromäärää on tarkistettu. Yhteiset opettajat Kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten yhteisten opettajien sopimusmääräykset on poistettu. Sivutoimiset tuntiopettajat Sivutoimisia tuntiopettajia koskevat sopimusmääräyksen 2 ja 3 kohdat on poistettu. Sopimusmääräykset tuntipalkkion laskemisesta on kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten liitteissä, joissa on euromääräiset tuntipalkkiot. KANSALAISOPISTOJEN JA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET 1. KERTASUORITUS JOULUKUUSSA 2005 Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Joulukuun 2005 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2,1 % marraskuun täydestä palkasta niille PTYOTES:n toimenhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille, jotka ovat työnantajan palveluksessa marrasja joulukuussa ja joille maksetaan palkkaa joulukuussa. Täysi palkka sisältää tavanomaisen kuukauden peruspalkan sekä kaikki kuukausittain säännöllisesti toistuvat palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset, ylituntipalkkiot mukaan luettuina. Kertasuoritus maksetaan kaikille PTYOTES:n toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleville toimenhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille, jos heille maksetaan palkkaa joulukuussa. Kertasuoritus on 2,1 % marraskuussa maksetusta palkasta. Jos marraskuussa ei ole maksettu palkkaa, esim. työloma vuoksi, joulukuun kertasuoritusta ei makseta (= 0 x 2,1 % = 0 )

3 Piekkala (16) Määräaikainen palvelussuhde 2. KANSALAISOPISTOT Kertasuoritus maksetaan PTYOTES:n määräaikaiselle toimenhaltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle, jos hän on työsuhteessa marraskuussa ja joulukuussa em. palvelussuhde on yhtäjaksoinen marraskuulta joulukuulle ja kestää yli 5 koulun työpäivää hänelle maksetaan työsuhteen perusteella palkkaa marraskuulta ja joulukuulta. Määräaikaiselle maksettava kertasuoritus on 2,1 % marraskuussa maksetusta palkasta. Jos marraskuussa on useampia palvelussuhteita, suorituksen laskentaperuste on eri palvelussuhteista yhteenlaskettu marraskuun kokonaispalkka. C-PALKKAUSJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN OPETTAJIEN SIIRTÄMINEN EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN LUKIEN Opetushenkilöstön työaikamuodot ovat entiset. Alla kaavio eurotetuista palkanosista. KANSALAISOPISTO Opettajan toimenhaltijan tehtäväkohtainen palkka Peruspalkka epäpätevyysalennus (yleinen osa 5 ) Apulaisrehtorina toimivan opettajan palkkio (4 a ) Tohtorin tutkintolisä (yleinen osa 4 ) Kielilisä (yleinen osa 9 ) Kielitaitolisä (yleinen osa 10 ) Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Vuosisidonnainen lisä (yleinen osa 6 ) Määrävuosikorotus (yleinen osa 7 ja ao. liite 5 ) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 )

4 Piekkala (16) Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka (koodi) Apulaisrehtorin palkkio OPETTAJAN PALKAN MUODOSTUMINEN Henkilökohtainen lisä Vuosisidonnainen osa Vuosisidonnainen lisä (yleinen osa) Määrävuosikorotus (yleinen osa) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 ) Kielilisä Kielitaitolisä Tohtorintutkintolisä Henkilökohtainen palkanlisä (HPL) Siirtymämääräys Tehtäväkohtainen palkka 1) Peruspalkka Opettajien sijoituspalkkaluokat korvataan euromääräisillä peruspalkoilla. Hinnoittelukohdat ovat entiset. Hinnoittelukohta esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella pätevällä opettajan toimenhaltijalla on KAN3. 2) Apulaisrehtorin palkkio Apulaisrehtoriksi määrätylle opettajan työaikajärjestelmässä olevalle opettajalle on maksettu kahta palkkaluokkaa korkeampi palkka kuin muutoin (aiempi 7 ). Apulaisrehtorin palkkio lasketaan euromääräisessä palkkausjärjestelmässä siten, että hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kerrotaan kertoimella, jonka työnantaja vahvistaa välykseltä 0,04 0,06. Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta KAN3). Peruspalkka 2 181,44 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 181,44 /kk Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Työnantaja on vahvistanut apulaisrehtorin palkkiokertoimen 0,04:ksi. Peruspalkka 2 181,44 /kk Apulaisrehtorin palkkio (0,04 x 2181,44) 87,26 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 268,70 /kk

5 Piekkala (16) Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa koostuu vuosisidonnaisesta lisästä (yleinen osa 6 ) ja määrävuosikorotuksesta (yleinen osa 7 ja kansalaisopistoliite 5 ). Vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttava aika on entinen. Vuosisidonnaisen lisän ja määrävuosikorotuksen vaikutus loppupalkkaan lasketaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta korkoa korolle periaatteella. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Laskentaperusteena käytettävä palkka Käytettävät prosentit Opettajan toimen haltija Opettajan toimen haltija Vuosisidonnainen lisä Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka Määrävuosikorotus Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka 3 v. 5 v. 8 v. 13 v. 15 v. 20 v. 3 % 4 % 5 % 5 % 6 % (ent. 2C) 6 % (ent. 2C) Esimerkki opettajan toimen haltijan vuosisidonnaisen osan laskemisesta KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Työnantaja on vahvistanut apulaisrehtorin palkkiokertoimen 0,04:ksi. Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 15 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 6. Vuosisidonnaisen lisän vaikutus loppupalkkaan lasketaan peruspalkasta ja saadaan seuraavasti: (peruspalkka x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1,06) peruspalkka 2 181,44 x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1, ,44 = 549,41 /kk Koska apulaisrehtorin palkkio ei ole peruspalkkaa, sitä ei oteta huomioon vuosisidonnaisen lisän vaikutusta laskettaessa. Tohtorin tutkintolisä Tohtorin tutkintolisää (yleinen osa 4 ) maksetaan sopimusmääräyksen mukaan tohtorin tutkinnon suorittaneelle. Tohtorin tutkintolisä saadaan kertomalla ao. opettajan toimen haltijan hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka kertoimella 0,03.

6 Piekkala (16) Henkilökohtainen palkanlisä (= HPL, 18 ) Esimerkki opettajan toimen haltijan tohtorin tutkintolisän laskemisesta Toisen kalleusluokan opettajan toimen haltija, jolla on tohtorin tutkinto, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Peruspalkka 2 181,44 /kk Apulaisrehtorin palkkio (0,04 x 2 181,44) 87,26 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 268,70 /kk Tohtorin tutkintolisä (0,03 x peruspalkka 2 181,44) 65,44 /kk Tammikuun alusta 2006 euromääräiseen palkkaukseen siirrettävälle päätoimiselle opettajan toimen haltijalle (5 ) maksetaan siirtymämääräyksen (18 ) mukaan henkilökohtaista palkanlisää tilanteessa, jossa opettajan kokonaisansio saman tehtävän hoitamisesta on samalla viikkotuntimäärällä suurempi kuin laskettava uusi kokonaisansio. Esimerkki opettajan toimen haltijan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Työnantaja on vahvistanut apulaisrehtorin palkkiokertoimen 0,04:ksi. Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 15 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 6. Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 181,44 /kk Apulaisrehtorin palkkio 87,26 /kk Vuosisidonnainen osa 549,41 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 818,11 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka C51 Apulaisrehtorin palkkio 2 C Määrävuosikorotukset 3 C Vuosisidonnainen lisä 5, 5, 5 ja 5 % Kokonaispalkka yhteensä (C56 / 4 vuosisidonnaista lisää) 2 843,15 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,11 /kk < 2 843,15 /kk 25,04 /kk Maksettava palkka Uusi kokonaispalkka ,11 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,04 /kk

7 Piekkala (16) Kokonaispalkka yhteensä 2 843,15 /kk Esimerkki opettajan toimen haltijan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta KAN3). Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 15 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 6. Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 181,44 /kk Vuosisidonnainen osa 549,41 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 730,85 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka C51 Määrävuosikorotukset 3 C Vuosisidonnainen lisä 5, 5, 5 ja 5 % Kokonaispalkka yhteensä (C54 / 4 vuosisidonnaista lisää) 2 540,46 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,85 /kk > 2 540,46 /kk 0 /kk Tuntiopettajat Tuntiopettajien palkkioperusteet on eurotettu jo aiemmin. Vuoden 2006 tuntiopettajan tuntipalkkioita tarkistetaan 2,7 %. Uudet tarkistetut tuntipalkkiot ovat 10 :ssä. Jos tuntiopettajan tuntipalkkio on ollut korkeampi kuin sopimuksen mukainen palkkio, hänen henkilökohtaista palkkaansa tarkistetaan tammikuun alusta 2,7 %. 3. MUSIIKKIOPPILAITOKSET C-PALKKAUSJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN OPETTAJIEN SIIRTÄMINEN EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN LUKIEN Opetushenkilöstön työaikamuodot ovat entiset. Opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuvassa opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio, jonka laskentaperusteet on muutettu. Alla kaavio eurotetuista palkanosista. MUSIIKKIOPPILAITOS Opettajan toimenhaltijan tehtäväkohtainen palkka Peruspalkka epäpätevyysalennus (yleinen osa 5 ) Sivutoimipisteen opetuslisä (liite 6 ) Tohtorin tutkintolisä (yleinen osa 4 )

8 Piekkala (16) Kielilisä (yleinen osa 9 ) Kielitaitolisä (yleinen osa 10 ) Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa vuosisidonnainen lisä (yleinen osa 6 ) määrävuosikorotus (yleinen osa 7 ja musiikkioppilaitosliite 4 ) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 ) Ylituntipalkkio Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka (koodi) OPETTAJAN PALKAN MUODOSTUMINEN Henkilökohtainen lisä Vuosisidonnainen osa Sivutoimipisteen opetuslisä Vuosisidonnainen lisä (yleinen osa) Määrävuosikorotus (yleinen osa) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 ) Kielilisä Ylituntipalkkio Opetusvelvollisuustyöajassa Tohtorintutkintolisä Kielitaitolisä Henkilökohtainen palkanlisä (= HPL) Siirtymämääräys I OPETTAJAN/LEHTORIN TOIMEN HALTIJA Tehtäväkohtainen palkka 1) Peruspalkka Opettajien sijoituspalkkaluokat korvataan euromääräisillä peruspalkoilla. Hinnoittelukohdat ovat entiset. Hinnoittelukohta esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella pätevällä musiikin perusopetuksen toimenhaltijalla on MUS8. 2) Sivutoimipisteen opetuslisä Jos opettaja opetti yhdessä tai useammassa sivutoimipisteessä pääkoulun lisäksi, hänelle maksettiin 1 3 palkkaluokkaa korkeampi palkka kuin muutoin (aiempi 7 ). Sivutoimipisteen opetuspalkkio lasketaan euromääräisessä palkkausjärjestelmässä siten, että hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka kerrotaan kertoimella, joka määräytyy matkakilometrien mukaan seuraavasti. Matkakilometrit viikossa Kerroin , , tai enemmän 0,07 Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta

9 Piekkala (16) MUS8). Peruspalkka 2 017,41 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 017,41 /kk Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta MUS8). Opettaja on määrätty opettamaan pääkoulun lisäksi sivutoimipisteissä siten, että matkakilometrejä kertyy viikossa 155. Peruspalkka 2 017,41 /kk Sivutoimipisteen opetuslisä (0,05 x 2017,41) 100,87 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 118,28 /kk Aineryhmän vastaava Jos opettajalle maksetaan aineryhmän vastaavana toimimisesta korkeampaa peruspalkkaa, palkan laskemisesta on laskentaesimerkki henkilökohtaisen palkanlisän otsikon alla. Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa koostuu vuosisidonnaisesta lisästä (yleinen osa 6 ) ja määrävuosikorotuksesta (yleinen osa 7 ja musiikkioppilaitosliite 4 ). Vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttava aika on entinen. Vuosisidonnaisen lisän ja määrävuosikorotuksen vaikutus loppupalkkaan lasketaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta korkoa korolle periaatteella. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Laskentaperusteena käytettävä palkka Käytettävät prosentit Vuosisidonnainen lisä Opettajan toimen haltija perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka 3 v. 5 v. 8 v. 13 v. 3 % 4 % 5 % 5 % Määrävuosikorotus Opettajan toimen haltija perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka 10 v. 15 v. 20 v. 4 % (ent. 1C) 6 % (ent. 2C) 6 % (ent. 2C)

10 Piekkala (16) Esimerkki opettajan toimen haltijan vuosisidonnaisen osan laskemisesta MUS 8). Opettaja on lisäksi määrätty opettamaan sivutoimipisteissä. Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 13 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 4. Vuosisidonnaisen lisän vaikutus loppupalkkaan lasketaan peruspalkasta ja saadaan seuraavasti: (peruspalkka x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1,04) peruspalkka 2 017,41 x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1, ,41 = 460,45 /kk Koska sivutoimipisteen opetuslisä ei ole peruspalkkaa, sitä ei oteta huomioon vuosisidonnaisen lisän vaikutusta laskettaessa. Tohtorin tutkintolisä Tohtorin tutkintolisää (yleinen osa 4 ) maksetaan sopimusmääräyksen mukaan tohtorin tutkinnon suorittaneelle. Tohtorin tutkintolisä saadaan kertomalla ao. opettajan toimen haltijan hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka kertoimella 0,03. Esimerkki opettajan toimen haltijan tohtorilisän laskemisesta Toisen kalleusluokan ammatillisen koulutuksen lehtori, jolla on tohtorin tutkinto, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus MUS4). Peruspalkka 2 017,08 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 017,08 /kk Tohtorin tutkintolisä (0,03 x peruspalkka 2 017,08) 60,51 /kk Ylituntipalkkio Opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan ylituntipalkkio. Ylituntipalkkioperuste määräytyy ao. kalleusluokan peruspalkasta (4 ), jossa otetaan lisäksi huomioon sivutoimipisteen opetuslisä (6 ). Epäpätevillä peruspalkka on epäpätevyysalennuksella vähennetty palkka. Em. palkkasumma kerrotaan kertoimella 0,90 ja jaetaan toimen huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. UUSI Ylituntipalkkio ((Hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka /kk + sivutoimipisteen opetuslisä) x 0,90) : toimen opetusvelvollisuus viikkotunteina VANHA Ylituntipalkkio (Ylituntipalkkioiden laskentataulukon mukainen toimen palkkaluokan euromäärä) : toimen opetusvelvollisuus viikkotunteina Esimerkki opettajan toimen haltijan ylituntipalkkion laskemisesta

11 Piekkala (16) MUS8). Opettaja on lisäksi määrätty opettamaan sivutoimipisteissä siten, että matkakilometrejä kertyy viikossa 155. Opettaja opettaa yhteensä 25 viikkotuntia. Ylitunteja on yhteensä 2 viikkotuntia. Vuosiviikkoylituntipalkkio = Ylituntipalkkioperuste : huojentamaton opetusvelvollisuus = ((peruspalkka 2 017,41 /kk + sivutoimipiste 100,87 /kk) x 0, 90) : 23 = 1 906,45 : 23 = 82,89 /kk Vuosiviikkoylituntipalkkio (1/12) 2 tunnilta on 2 x 82,89 = 165,78 /kk II PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA Tehtäväkohtainen palkka Päätoimisten tuntiopettajien sijoituspalkkaluokat korvataan euromääräisillä peruspalkoilla. Hinnoittelukohdat ovat entiset. Hinnoittelukohta esimerkiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella pätevällä opettajalla on MUS11. Sivutoimipisteen opetuslisä lasketaan kuten opettajan toimen haltijalla. Sivutoimipisteen opetuslisän saamisedellytykset ovat entiset eli päätoimiset tuntiopettajan pitää sivutoimipisteissä opettamisen lisäksi opettaa yhdessä musiikkioppilaitoksessa vähintään 16 viikkotuntia. Henkilökohtainen lisä Tohtorin tutkintolisä Ylituntipalkkio Henkilökohtainen lisä koostuu vuosisidonnaisesta lisästä ja määrävuosikorotuksesta. Se määräytyy ja lasketaan kuten opettajan toimen haltijalla. Päätoiminen tuntiopettaja voi saada tohtorin tutkintolisää edellytysten täyttyessä. Se lasketaan kuten opettajan toimen haltijalla. Opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio lasketaan kuten opettajan toimenhaltijalla. Ao. kalleusluokan peruspalkka katsotaan kuitenkin päätoimisen tuntiopettajan taulukosta (10 ). III SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA HENKILÖKOHTAINEN PALKANLISÄ (= HPL, 16 ) Sivutoimisen tuntiopettajan euromääräiset tuntipalkkiot on 11 :ssä. Tammikuun alusta 2006 euromääräiseen palkkaukseen siirrettävälle päätoimiselle opettajan toimen haltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle maksetaan siirtymämääräyksen (16 ) mukaan henkilökohtaista palkanlisää tilanteessa, jossa opettajan kokonaisansio saman tehtävän hoitamisesta on samalla viikkotuntimäärällä suurempi kuin laskettava uusi kokonaisansio. Esimerkki musiikin perusopetuksen opettajan toimen haltijan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta

12 Piekkala (16) Toisen kalleusluokan opettajan toimen haltija jolla on soveltuva ylempi MUS8). Opettaja on lisäksi määrätty opettamaan sivutoimipisteissä siten, että matkakilometrejä kertyy viikossa 155. Opettajalla on palvelulisään ja määrävuosilisään oikeuttavaa aikaa 13 vuotta. Hän opettaa yhteensä 25 viikkotuntia lukuvuonna (ylitunteja 2). Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 017,41 /kk Sivutoimipisteen opetuslisä 100,87 /kk Vuosisidonnainen osa 460,45 /kk Ylituntipalkkio 2 ylitunnilta 165,78 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 744,51 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka (C50 C52) C50 Sivutoimipisteen opetuslisä 2 C Määrävuosikorotukset 1 C Palvelulisät 5, 5, 5 ja 5 % Ylituntipalkkio 2 x (C52/23) Kokonaispalkka yhteensä 2 473, ,46 = 2 634,93 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,51 /kk > 2 634,93 /kk 0 /kk Uusi kokonaispalkka, joka maksetaan Peruspalkka 2 017,41 /kk Sivutoimipisteen opetuslisä 100,87 /kk Vuosisidonnainen osa 460,45 /kk Ylituntipalkkio 2 ylitunnilta 165,78 /kk Henkilökohtainen palkanlisä /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 744,51 /kk Esimerkki ammatillisen koulutuksen lehtorin henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta Ensimmäisen kalleusluokan ammatillisen koulutuksen lehtori, jolla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus MUS4). Hänelle on annettu tehtäväksi vastata aineryhmästä. Hänellä on 20 vuotta palvelu- ja määrävuosilisiin oikeuttavaa palvelua. Hän opettaa yhteensä 23 viikkotuntia lukuvuonna (ylitunteja 1). Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 066,28 /kk Vuosisidonnainen osa 785,29 /kk Ylituntipalkkio 1 ylitunnilta 84,53 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 936,10 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka (C49 C51), opet- C50

13 Piekkala (16) tajalle annettu aineryhmä vastuusta + 1C (= C49 + 1C) Määrävuosikorotukset 6 C Palvelulisät 5, 5, 5 ja 5 % Ylituntipalkkio 1 x (C50/22) Kokonaispalkka yhteensä 2 912, ,17 = 2 992,68 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,10 /kk < 2 992,68 /kk 56,58 /kk Uusi kokonaispalkka, joka maksetaan Peruspalkka 2 066,28 /kk Vuosisidonnainen osa 785,29 /kk Ylituntipalkkio 1 ylitunnilta 84,53 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,58 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 992,68 /kk Jos työnantaja maksaa lehtorille vähimmäisperuspalkkaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa aineryhmän vastaavana toimimisesta, tämä toteutetaan joko (1) C-palkkaluokkapalkassa ennen eurotusta tai (2) eurotettua vähimmäisperuspalkkaa korottamalla. (1) Laskettaessa uutta kokonaispalkkaa eurotettu peruspalkka katsotaan liitteestä 5. Esimerkiksi ensimmäisen kalleusluokan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen ammatillisen koulutuksen lehtorin palkkaluokka on ollut C49 (MUS4) ja sitä korotetaan aineryhmän vastaavana toimimisesta 1C, jolloin peruspalkkaluokka on C50. Ao. henkilön peruspalkka on tällöin 2 118,62 /kk 2 066,28 /kk asemasta. Päätös ei vaikuta vuosisidonnaisen osan suuruuteen, koska se lasketaan hinnoittelutunnuksen mukaisesta peruspalkasta. Sen sijaan se muuttaa ylituntipalkkioperusteen 2 118,62 euroksi kuukaudessa. Uusi ylituntipalkkio on tuolloin 86,67 /kk. Uusi kokonaisansio (vertailupalkka) on 2 988,58 /kk (2118, , ,67). Koska vertailupalkka on alempi kuin vanha kokonaispalkka, tammikuussa maksetaan lisäksi henkilökohtaista palkanlisää 4,1 /kk. Palkka yhteensä tammikuussa 2006 on 2 992,68 /kk. (2) Työnantaja päättää korottaa euromääräistä hinnoittelutunnuksen MUS4 mukaista peruspalkkaa 56,58 /kk eli samalla summalla kuin em. laskelman HPL. Tällöin henkilölle ei muodostu henkilökohtaista palkanlisää, vaan hänen peruspalkkansa on 2 122,86 /kk (= 2066, ,58). Päätös ei vaikuta vuosisidonnaisen osan suuruuteen, koska se lasketaan hinnoittelutunnuksen mukaisesta peruspalkasta. Sen sijaan se korottaa ylituntipalkkioperustetta vastaavasti eli 56,58 /kk. Uusi ylituntipalkkio on tuolloin 86,84 /kk. Tammikuun alusta maksettava kokonaispalkka on siis 2 994,99 /kk (2122, , ,86).

14 Piekkala (16) Esimerkki päätoimisen tuntiopettajan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta Ensimmäisen kalleusluokan päätoiminen tuntiopettaja, jolla on soveltuva konservatorion jatkotutkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus MUS12). Opettajalla on yhteensä 20 tuntia. Hänellä on 20 vuotta palvelu- ja määrävuosilisiin oikeuttavaa palvelua. Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka (20/23 x 1831,34) 1 592,47 /kk Vuosisidonnainen osa 605,22 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 197,69 /kk Kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka (C46 C48) C46 Määrävuosikorotukset 5 C Palvelulisät 5, 5, 5 ja 5 % Kokonaispalkka yhteensä 20/23 x C ,21 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,69 /kk > 2 090,21 /kk 0 /kk Musiikkioppilaitoksen sivutoimisen tuntiopettajan henkilökohtaisen palkanlisän laskenta Sivutoimiselle tuntiopettajalle ei lasketa eikä makseta 16 :n mukaista henkilökohtaista palkanlisää.

15 Piekkala (16) AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSHENKILÖSTÖN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET 1. AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖAIKA- JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN OPETTAJIEN PALKAT ALKAEN Ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevan yliopettajan, lehtorin ja tuntiopettajan täyttä työaikaa vastaavia vähimmäispalkkoja on tarkistettu lukien. Uudet tarkistetut palkat ovat 3 :ssä. Jos opettajan palkka on ollut korkeampi kuin sopimuksen mukainen vähimmäispalkka, hänen henkilökohtaista palkkaansa tarkistetaan lokakuun alusta seuraavasti 0,30 %:lla tekniikan ja liikenteen sekä kaupan ja hallinnon aloilla 1,91 %:lla muilla koulutusaloilla 2. KERTASUORITUS LOKAKUUSSA 2005 Ammattikorkeakoulussa tohtorin tutkinto korottaa 3 :n mukaista vähimmäispalkkaa 4 %:lla. Lisäksi maksetaan edelleen allekirjoitetun työehtosopimuksen :n 2 kohdan mukaista lisensiaattilisää niille, joille sitä em. sopimuksen mukaan on maksettu. Lokakuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuoritus ammattikorkeakoulun toimenhaltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle. Kertasuoritus koskee sekä ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevia että niitä joihin sovelletaan PTYOTES sopimusmääräyksiä. Kertasuorituksen suuruus on 5,1 % ja se lasketaan syyskuun täydestä palkasta. 3. TEKNIIKAN LABORATORIO- JA HARJOITTELUINSINÖÖRIN TYÖAIKA JA VÄHIMMÄISPALKKA Tekniikan koulutusalan laboratorio- ja harjoitteluinsinöörin työaika on PTYOTES:n yleisen osan 15 :n mukainen kokonaistyöaika. Paikallisesti sovitaan em. työaikaa vastaavasta palkasta. Kokonaistyöajan ulkopuolella ei myöskään ole erikseen palkattuja ja maksettuja tuntiopetustunteja. Jos paikallisesti ei saavuteta yhteistä näkemystä kokonaistyöaikaa vastaavasta vähimmäispalkasta, vähimmäispalkat saadaan siten, että ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevan tekniikan ja liikenteen koulutusalan lehtorin palveluvuosien mukaan määritellyt vähimmäispalkat kerrotaan luvulla 0,7. Palveluvuodet tulevat korvaamaan vuosisidonnaiset lisät ja määrävuosikorotukset. Erillistä lomarahaa ei enää makseta. Vertailu PTYOTES teknilliset oppilaitokset ja PTYOTES ammattikorkeakoulun tekniikan lehtorin palkoissa em. edellytyksillä elokuun 2005 palkkatasossa

16 Piekkala (16) Tekniikan harjoittelu- ja laboratorioinsinöörin palkan vertailua I kalleusluokassa A B C D Palveluvuodet TEK AMK Ero B/C , ,39 18 % , ,39 11 % , ,59 11 % , ,59 11 % , ,75 18 % , ,75 7 % , ,99 3 % , ,92 3 % 4. KERTASUORITUS KESÄKUUSSA JÄRJESTELYVARAERÄ Sopimusmääräys ei muuta PTYOTES:n teknillisten oppilaitosten mukaan määräytyviä palkkoja (4 ) eikä työaikaa (5 ) palveluksessa jo olevilla tai palvelukseen tulevilla (esimerkissä sarake B). Jos paikallinen työnantaja päättää tarkistaa uusien ja/tai palveluksessa jo olevien palkkaa ja työaikaa (esimerkissä sarake C), käytetään siihen paikallista järjestelyvaraerää tai ylimääräistä talokohtaista liukumaa. Tämä siksi, että kuten em. laskelma osoittaa, palkkausjärjestelmän muuttamisesta aiheutuu kustannuksia. Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuoritus ammattikorkeakoulun toimenhaltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle. Kertasuoritus koskee sekä ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevia että niitä joihin sovelletaan PTYOTES sopimusmääräyksiä. Kertasuorituksen suuruus on 3,9 % ja se lasketaan toukokuun täydestä palkasta. Vuoden 2006 järjestelyvaraerä sisältää tupon liitto- ja tasa-arvoerän sekä kehittämiserän. Erän suuruus on 1,5 % ja se lasketaan kokoaikaisen opetushenkilöstön palkkasummasta. Jos erän käytöstä ei päästä paikallisesti yhteiseen näkemykseen, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena. Järjestelyvaraerä on tarkoitettu palkkausjärjestelmän uudistamisesta aiheutuviin palkkakustannuksiin. Palkkausjärjestelmää uudistetaan PTY- TES:n palkkausjärjestelmää vastaavaksi. Kehittämistyötä tehdään keskitetysti valtakunnan tasolla ja työhön osallistuu ammattikorkeakoulujen nimeämä edustaja Kimmo Hannonen Laurea ammattikorkeakoulusta. Ennen järjestelmän käyttöönottoa, neuvotellaan paikallisesti arvioinnin perusteista. Jos yhteistä näkemystä ei saavuteta, työnantaja päättää palkkausjärjestelmästä, esim. arvioinnin perusteista. Jos järjestelyvaraerän käytöstä ei päästä yhteiseen näkemykseen, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena. Tällöin ei myöskään palkkausjärjestelmää muuteta, jos sen käyttöönotosta aiheutuu kustannuksia.

Piekkala (17)

Piekkala (17) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 34/2005 LIITE 1 Piekkala 9.12.2005 1 (17) OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) MUUTOKSET PERUSKOULU PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN PERUSPALKKA ERÄISSÄ

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

Piekkala (12)

Piekkala (12) YLEISKIRJEEN 17/2005 LIITE 1 1 (12) SOVELTAMISOHJEET KESÄKUUN KERTASUORITUKSESTA, EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN SIIRTYMISESTÄ JA YHTEISSUUNNITTELUTYÖAJAN LISÄYKSEN VAIKUTUKSESTA PALKKAAN KESÄKUUN KERTASUORITUS

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6.

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6. OSIO F LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite). 2 mom. Apulaisrehtorin

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU II II/1 VIRANHALTIJOIDEN PALKKA Tehtäväkohtainen palkka 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka 4 03 04 00 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta tai

Lisätiedot

2 Opetusvelvollisuus on 75 100 tuntia vuodessa. jälkeen. Prosentit on lueteltu yleisen osan 6 2 kohdassa.

2 Opetusvelvollisuus on 75 100 tuntia vuodessa. jälkeen. Prosentit on lueteltu yleisen osan 6 2 kohdassa. 1 KANSALAISOPISTOT KANSALAISOPISTOT REHTORIT 1 Rehtorin peruspalkka, määrävuosikorotus ja opetusvelvollisuus 2 Työaika ja vuosiloma 1 KAN1 Rehtorin peruspalkka on vähintään 2 786,97 3 144,63. Lisäksi hänelle

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34

/kk Tutkintotaso I 19,64 Tutkintotaso II 39,23 Tutkintotaso III tai korkeampi 76,34 AVAINOTES 1.5.2018 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,64 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,19 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24

/kk Tutkintotaso I 19,87 Tutkintotaso II 39,69 Tutkintotaso III tai korkeampi 77,24 AVAINOTES 1.4.2019 lukien Yleinen osa Palkkiot Kielilisä (8 ) /kk Hyvä suullinen taito (8 1 mom.) 19,87 Hyvä suullinen ja kirjallinen taito (8 1 mom.) 25,49 Molempien kotimaisten kielten täydellinen hallinta

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1)

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 2008 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet Sopimuskirja (OVTES 2007 2009)

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 1 (45) KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) SOVELTAMISOHJEET OSIO A Yleinen osa II luku Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus 5 Palkka eri

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKISTAMISESTA ALKAEN 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 TARKISTAMISESTA 1.12.2003 ALKAEN 1 Taulukkokorotus 2 Palvelulisä Kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus)

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) OVTES:n muutokset 1.3.2007 ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) Kunnallisen palkkajärjestelmän kehittämisohjelma KUNPAS selvitys 2001 kunnallisten palkkajärjestelmien

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 1 (28) TÄRKEIMMÄT 1.3.2003 VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 20 Ylituntipalkkio 1 mom. Opettajalle maksetaan

Lisätiedot

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21 Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2018 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 779,88-4 499,99 3 675,79-4 376,03 011065 Lukion rehtori 3 940,06-4 941,76 3

Lisätiedot

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.8.2009 28.2.2010.

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.8.2009 28.2.2010. 1 (38) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä työehtosopimus on voimassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2019 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 821,46-4 549,49 3 716,22-4 424,17 011065 Lukion rehtori 3 983,40-4 996,12 3

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2019 alkaen HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1613,9 1745,97 1884,74 2045,72 2206,74 2398,15 HALLINTO-

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2018 alkaen (luottamusmiespalkkiot 1.3.2018 alkaen) HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1596,34 1726,97

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 3 OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset yleiskirje0424vpliite3.doc OSIO A 2 YLEINEN OSA OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 6 Varsinainen palkka

Lisätiedot

Ammatillisten vuosityöaika

Ammatillisten vuosityöaika 1 Ammatillisten vuosityöaika Markku Perttunen OAJ 2 1 Palkka 3 Opettajan palkka Kokoaikaisen (1500 h) opettajan tehtäväkohtainen palkka on vähintään sopimuksen palkkaliitteen mukainen Palkkataso: OVTES

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Yleiskorotetut palkat

Yleiskorotetut palkat Yleiskorotetut palkat 1.10.2007 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12 23 2998,05 2928,43 3219,75 3145,00 Osio B 40301201 2 Ala-asteen rehtori, 24 30 3096,90 3025,01 3349,46 3271,68 Osio B 40301301 3

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä.

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä. OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Monialainen ammatillinen oppilaitos 1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä Luottamusmiestiedote 1/2018 OVTES 1.2.2018-31.3.2020 1. Palkankorotukset noudattelevat yleistä palkankorotusten linjaa osa korotuksista päätetty siirtää tekstimuutoksiin 1.5.2018 yleiskorotus 1,17% 1.4.2019

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79 1 OSIO B, LIITE 2 OSIO B LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA I/1 Tehtäväkohtainen palkka 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka Palkka, /kk 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan

Lisätiedot

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. KT Yleiskirjeen 14/2013 liite Freund 1 (21) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014 2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Muutosten voimaantulo Palkantarkistukset 1.7.2014

Lisätiedot

Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit lukien

Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit lukien Palkat sekä vuosisidonnaisen osan prosentit 1.9.2008 lukien Yleiskirjeen 13/2008 liite 2 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12-23 3131,71 3058,98 3363,30 3285,21 2 5 5 5 10 Osio B 40301201 2 Ala-asteen

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen. opetusalan työehtosopimus

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen. opetusalan työehtosopimus Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus 2003 2004 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY Myynti: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti Tilausnumero

Lisätiedot

Tehtävien vaativuuden arviointi. KJY:n TVA -koulutus 21.11.2008 Helsinki Hannu Freund ja Riikka-Maria Yli-Suomu

Tehtävien vaativuuden arviointi. KJY:n TVA -koulutus 21.11.2008 Helsinki Hannu Freund ja Riikka-Maria Yli-Suomu Tehtävien vaativuuden arviointi KJY:n TVA -koulutus 21.11.2008 Helsinki Hannu Freund ja Riikka-Maria Yli-Suomu Esityksen sisältö Taustaa: palkan osatekijät KT:n kysely opetusalan palkkausjärjestelmän tilanteesta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1)

KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1) KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 1.10.2007 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet OSIO A Yleinen osa II luku

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 YLEISKIRJE A 2/2011 15.3.2011 Seurakunnille Sisältää: Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 1. Vuoden 2011 palkkaratkaisu kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1. Palkkaratkaisun täytäntöönpano seurakunnassa

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.12.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 %

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 % Tietopaketti opettajan työajoista ja palkkauksesta Lukuvuosi 2012 2013 Lukuvuoden suunnittelun tueksi tarkoitetussa tietopaketissa on koottuna keskeisiä sopimusmääräyksiä opettajan työajasta ja palkkauksesta.

Lisätiedot

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä SELVITYS VIRKA-APULAISREHTOREIDEN VIRKOJEN PERUSTAMISTA VARTEN Perusopetuksen hallinnon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmia Tällä hetkellä Kuhmon perusopetuksessa hallinnollisista asioista vastaavat

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia.

V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia. V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia. Syksyllä 2017 kun Keskuskoulun tiloissa Perälän koulun kokoinen yksikkö. Vaihtoehdot eivät ole seuraavilla laskelmilla helposti saatettavissa

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tämän liitteen sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön.

Tämän liitteen sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön. OSIO C liite 1 AMMATILLISEN OPPILAITOKSEN OPETUSHENKILÖSTÖ I Soveltaminen 1 Soveltamisala 4 mom. 5 mom. Tämän liitteen sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön. Tämän

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

OVTES JA SEN TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA

OVTES JA SEN TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA YLEISKIRJEEN 6/2005 LIITE 2 1 (8) OVTES 2005 2007 JA SEN TÄRKEIMMÄT 1.3.2005 VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET SEKÄ PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA Palkantarkistukset 2005 2007 Tulopoliittinen sopimus

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN LIITTEEKSI SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN 2007-2009 PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA 1.5.2007 LUKIEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Piekkala 25.6.2001 1 (2)

Piekkala 25.6.2001 1 (2) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2001 Piekkala 25.6.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille ÄITIYSLOMA-AJAN LUKEMINEN KOKEMUSLISÄAJAKSI Palkansaajajärjestöt

Lisätiedot