Piekkala (16)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Piekkala 26.10.2005 1 (16)"

Transkriptio

1 JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen osan sopimusmääräykset on numeroitu uudelleen. Tavoitteena on ollut määräysten kokoaminen pääotsikoiden alle. Uuden pykälän vieressä on sulkuihin kirjoitettu vanha pykälänumero PTYOTES:sta Sisällöt ovat pääosin entiset. Ammattikorkeakoulun muuhun kuin ammattikorkeakoululiitteen piirissä olevaan opetushenkilöstöön sovelletaan soveltuvin osin PTYOTES sellaisena kuin sopimus oli voimassa Em. koskee myös yleisen osan määräyksiä. Esimerkiksi PTYOTES sopimuksen vuosisidonnaisen lisän ja määrävuosikorotuksen sopimusmääräyksiä ei sovelleta. Tohtorin tutkintolisä Epäpätevyysalennus Vuosisidonnainen lisä Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisä on 0,03 ja se lasketaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta. Lisän laskemisesta on esimerkki ao. liitteen eurottamisohjeen yhteydessä. Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Epäpätevyysalennuksella vähennetystä peruspalkasta lasketaan myös vuosisidonnainen osa. Aiemmasta määräyksestä poistettiin palkkaluokat, koska palkka määritellään euroina. Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Vuosisidonnaisen lisän laskentaperuste ja prosentit ovat muuttuneet. Vuosisidonnainen lisä lasketaan kuten aiemminkin ns. korkoa korolle periaatteelle, mutta laskentaperuste on hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka eikä ao. henkilön peruspalkka lukuun ottamatta epäpäteviä. Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavat palvelusvuodet Vuosisidonnainen lisä, %

2 Piekkala (16) Määrävuosikorotukset Kielilisä, kielitaitolisä Sopimusmääräystä sovelletaan kansalaisopistoissa ja musiikkioppilaitoksissa. Määrävuosikorotuksen laskentaperuste on muuttunut ja palkkaluokat muutettu prosenteiksi. Määrävuosikorotus lasketaan vuosisidonnaisen lisän tavoin ns. korkoa korolle periaatteella, mutta laskentaperuste on hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka eikä ao. henkilön peruspalkka lukuun ottamatta epäpäteviä. Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavat vuodet ja prosentit on lueteltu ao. liitteessä eurottamisohjeen yhteydessä. Lisäksi kansalaisopistoilla 10-vuotiskorotus on siirretty hinnoittelukohdan mukaiseen peruspalkkaan. Kielilisän ja kielitaitolisän euromääriä on tarkistettu. Yksityisopiskelijoiden tentti Palkkion euromäärää on tarkistettu. Yhteiset opettajat Kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten yhteisten opettajien sopimusmääräykset on poistettu. Sivutoimiset tuntiopettajat Sivutoimisia tuntiopettajia koskevat sopimusmääräyksen 2 ja 3 kohdat on poistettu. Sopimusmääräykset tuntipalkkion laskemisesta on kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten liitteissä, joissa on euromääräiset tuntipalkkiot. KANSALAISOPISTOJEN JA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET 1. KERTASUORITUS JOULUKUUSSA 2005 Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Joulukuun 2005 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2,1 % marraskuun täydestä palkasta niille PTYOTES:n toimenhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille, jotka ovat työnantajan palveluksessa marrasja joulukuussa ja joille maksetaan palkkaa joulukuussa. Täysi palkka sisältää tavanomaisen kuukauden peruspalkan sekä kaikki kuukausittain säännöllisesti toistuvat palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset, ylituntipalkkiot mukaan luettuina. Kertasuoritus maksetaan kaikille PTYOTES:n toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleville toimenhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille, jos heille maksetaan palkkaa joulukuussa. Kertasuoritus on 2,1 % marraskuussa maksetusta palkasta. Jos marraskuussa ei ole maksettu palkkaa, esim. työloma vuoksi, joulukuun kertasuoritusta ei makseta (= 0 x 2,1 % = 0 )

3 Piekkala (16) Määräaikainen palvelussuhde 2. KANSALAISOPISTOT Kertasuoritus maksetaan PTYOTES:n määräaikaiselle toimenhaltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle, jos hän on työsuhteessa marraskuussa ja joulukuussa em. palvelussuhde on yhtäjaksoinen marraskuulta joulukuulle ja kestää yli 5 koulun työpäivää hänelle maksetaan työsuhteen perusteella palkkaa marraskuulta ja joulukuulta. Määräaikaiselle maksettava kertasuoritus on 2,1 % marraskuussa maksetusta palkasta. Jos marraskuussa on useampia palvelussuhteita, suorituksen laskentaperuste on eri palvelussuhteista yhteenlaskettu marraskuun kokonaispalkka. C-PALKKAUSJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN OPETTAJIEN SIIRTÄMINEN EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN LUKIEN Opetushenkilöstön työaikamuodot ovat entiset. Alla kaavio eurotetuista palkanosista. KANSALAISOPISTO Opettajan toimenhaltijan tehtäväkohtainen palkka Peruspalkka epäpätevyysalennus (yleinen osa 5 ) Apulaisrehtorina toimivan opettajan palkkio (4 a ) Tohtorin tutkintolisä (yleinen osa 4 ) Kielilisä (yleinen osa 9 ) Kielitaitolisä (yleinen osa 10 ) Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Vuosisidonnainen lisä (yleinen osa 6 ) Määrävuosikorotus (yleinen osa 7 ja ao. liite 5 ) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 )

4 Piekkala (16) Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka (koodi) Apulaisrehtorin palkkio OPETTAJAN PALKAN MUODOSTUMINEN Henkilökohtainen lisä Vuosisidonnainen osa Vuosisidonnainen lisä (yleinen osa) Määrävuosikorotus (yleinen osa) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 ) Kielilisä Kielitaitolisä Tohtorintutkintolisä Henkilökohtainen palkanlisä (HPL) Siirtymämääräys Tehtäväkohtainen palkka 1) Peruspalkka Opettajien sijoituspalkkaluokat korvataan euromääräisillä peruspalkoilla. Hinnoittelukohdat ovat entiset. Hinnoittelukohta esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella pätevällä opettajan toimenhaltijalla on KAN3. 2) Apulaisrehtorin palkkio Apulaisrehtoriksi määrätylle opettajan työaikajärjestelmässä olevalle opettajalle on maksettu kahta palkkaluokkaa korkeampi palkka kuin muutoin (aiempi 7 ). Apulaisrehtorin palkkio lasketaan euromääräisessä palkkausjärjestelmässä siten, että hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kerrotaan kertoimella, jonka työnantaja vahvistaa välykseltä 0,04 0,06. Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta KAN3). Peruspalkka 2 181,44 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 181,44 /kk Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Työnantaja on vahvistanut apulaisrehtorin palkkiokertoimen 0,04:ksi. Peruspalkka 2 181,44 /kk Apulaisrehtorin palkkio (0,04 x 2181,44) 87,26 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 268,70 /kk

5 Piekkala (16) Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa koostuu vuosisidonnaisesta lisästä (yleinen osa 6 ) ja määrävuosikorotuksesta (yleinen osa 7 ja kansalaisopistoliite 5 ). Vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttava aika on entinen. Vuosisidonnaisen lisän ja määrävuosikorotuksen vaikutus loppupalkkaan lasketaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta korkoa korolle periaatteella. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Laskentaperusteena käytettävä palkka Käytettävät prosentit Opettajan toimen haltija Opettajan toimen haltija Vuosisidonnainen lisä Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka Määrävuosikorotus Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka 3 v. 5 v. 8 v. 13 v. 15 v. 20 v. 3 % 4 % 5 % 5 % 6 % (ent. 2C) 6 % (ent. 2C) Esimerkki opettajan toimen haltijan vuosisidonnaisen osan laskemisesta KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Työnantaja on vahvistanut apulaisrehtorin palkkiokertoimen 0,04:ksi. Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 15 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 6. Vuosisidonnaisen lisän vaikutus loppupalkkaan lasketaan peruspalkasta ja saadaan seuraavasti: (peruspalkka x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1,06) peruspalkka 2 181,44 x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1, ,44 = 549,41 /kk Koska apulaisrehtorin palkkio ei ole peruspalkkaa, sitä ei oteta huomioon vuosisidonnaisen lisän vaikutusta laskettaessa. Tohtorin tutkintolisä Tohtorin tutkintolisää (yleinen osa 4 ) maksetaan sopimusmääräyksen mukaan tohtorin tutkinnon suorittaneelle. Tohtorin tutkintolisä saadaan kertomalla ao. opettajan toimen haltijan hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka kertoimella 0,03.

6 Piekkala (16) Henkilökohtainen palkanlisä (= HPL, 18 ) Esimerkki opettajan toimen haltijan tohtorin tutkintolisän laskemisesta Toisen kalleusluokan opettajan toimen haltija, jolla on tohtorin tutkinto, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Peruspalkka 2 181,44 /kk Apulaisrehtorin palkkio (0,04 x 2 181,44) 87,26 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 268,70 /kk Tohtorin tutkintolisä (0,03 x peruspalkka 2 181,44) 65,44 /kk Tammikuun alusta 2006 euromääräiseen palkkaukseen siirrettävälle päätoimiselle opettajan toimen haltijalle (5 ) maksetaan siirtymämääräyksen (18 ) mukaan henkilökohtaista palkanlisää tilanteessa, jossa opettajan kokonaisansio saman tehtävän hoitamisesta on samalla viikkotuntimäärällä suurempi kuin laskettava uusi kokonaisansio. Esimerkki opettajan toimen haltijan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta KAN3). Opettaja on määrätty lisäksi apulaisrehtoriksi. Työnantaja on vahvistanut apulaisrehtorin palkkiokertoimen 0,04:ksi. Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 15 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 6. Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 181,44 /kk Apulaisrehtorin palkkio 87,26 /kk Vuosisidonnainen osa 549,41 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 818,11 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka C51 Apulaisrehtorin palkkio 2 C Määrävuosikorotukset 3 C Vuosisidonnainen lisä 5, 5, 5 ja 5 % Kokonaispalkka yhteensä (C56 / 4 vuosisidonnaista lisää) 2 843,15 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,11 /kk < 2 843,15 /kk 25,04 /kk Maksettava palkka Uusi kokonaispalkka ,11 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,04 /kk

7 Piekkala (16) Kokonaispalkka yhteensä 2 843,15 /kk Esimerkki opettajan toimen haltijan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta KAN3). Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 15 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 6. Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 181,44 /kk Vuosisidonnainen osa 549,41 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 730,85 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka C51 Määrävuosikorotukset 3 C Vuosisidonnainen lisä 5, 5, 5 ja 5 % Kokonaispalkka yhteensä (C54 / 4 vuosisidonnaista lisää) 2 540,46 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,85 /kk > 2 540,46 /kk 0 /kk Tuntiopettajat Tuntiopettajien palkkioperusteet on eurotettu jo aiemmin. Vuoden 2006 tuntiopettajan tuntipalkkioita tarkistetaan 2,7 %. Uudet tarkistetut tuntipalkkiot ovat 10 :ssä. Jos tuntiopettajan tuntipalkkio on ollut korkeampi kuin sopimuksen mukainen palkkio, hänen henkilökohtaista palkkaansa tarkistetaan tammikuun alusta 2,7 %. 3. MUSIIKKIOPPILAITOKSET C-PALKKAUSJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN OPETTAJIEN SIIRTÄMINEN EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN LUKIEN Opetushenkilöstön työaikamuodot ovat entiset. Opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuvassa opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio, jonka laskentaperusteet on muutettu. Alla kaavio eurotetuista palkanosista. MUSIIKKIOPPILAITOS Opettajan toimenhaltijan tehtäväkohtainen palkka Peruspalkka epäpätevyysalennus (yleinen osa 5 ) Sivutoimipisteen opetuslisä (liite 6 ) Tohtorin tutkintolisä (yleinen osa 4 )

8 Piekkala (16) Kielilisä (yleinen osa 9 ) Kielitaitolisä (yleinen osa 10 ) Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa vuosisidonnainen lisä (yleinen osa 6 ) määrävuosikorotus (yleinen osa 7 ja musiikkioppilaitosliite 4 ) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 ) Ylituntipalkkio Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka (koodi) OPETTAJAN PALKAN MUODOSTUMINEN Henkilökohtainen lisä Vuosisidonnainen osa Sivutoimipisteen opetuslisä Vuosisidonnainen lisä (yleinen osa) Määrävuosikorotus (yleinen osa) Harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä (yleinen osa 8 ) Kielilisä Ylituntipalkkio Opetusvelvollisuustyöajassa Tohtorintutkintolisä Kielitaitolisä Henkilökohtainen palkanlisä (= HPL) Siirtymämääräys I OPETTAJAN/LEHTORIN TOIMEN HALTIJA Tehtäväkohtainen palkka 1) Peruspalkka Opettajien sijoituspalkkaluokat korvataan euromääräisillä peruspalkoilla. Hinnoittelukohdat ovat entiset. Hinnoittelukohta esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella pätevällä musiikin perusopetuksen toimenhaltijalla on MUS8. 2) Sivutoimipisteen opetuslisä Jos opettaja opetti yhdessä tai useammassa sivutoimipisteessä pääkoulun lisäksi, hänelle maksettiin 1 3 palkkaluokkaa korkeampi palkka kuin muutoin (aiempi 7 ). Sivutoimipisteen opetuspalkkio lasketaan euromääräisessä palkkausjärjestelmässä siten, että hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka kerrotaan kertoimella, joka määräytyy matkakilometrien mukaan seuraavasti. Matkakilometrit viikossa Kerroin , , tai enemmän 0,07 Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta

9 Piekkala (16) MUS8). Peruspalkka 2 017,41 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 017,41 /kk Esimerkki opettajan toimen haltijan tehtäväkohtaisesta palkasta MUS8). Opettaja on määrätty opettamaan pääkoulun lisäksi sivutoimipisteissä siten, että matkakilometrejä kertyy viikossa 155. Peruspalkka 2 017,41 /kk Sivutoimipisteen opetuslisä (0,05 x 2017,41) 100,87 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 118,28 /kk Aineryhmän vastaava Jos opettajalle maksetaan aineryhmän vastaavana toimimisesta korkeampaa peruspalkkaa, palkan laskemisesta on laskentaesimerkki henkilökohtaisen palkanlisän otsikon alla. Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa koostuu vuosisidonnaisesta lisästä (yleinen osa 6 ) ja määrävuosikorotuksesta (yleinen osa 7 ja musiikkioppilaitosliite 4 ). Vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttava aika on entinen. Vuosisidonnaisen lisän ja määrävuosikorotuksen vaikutus loppupalkkaan lasketaan hinnoittelukohdan mukaisesta peruspalkasta korkoa korolle periaatteella. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Laskentaperusteena käytettävä palkka Käytettävät prosentit Vuosisidonnainen lisä Opettajan toimen haltija perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka 3 v. 5 v. 8 v. 13 v. 3 % 4 % 5 % 5 % Määrävuosikorotus Opettajan toimen haltija perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa Ao. hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka 10 v. 15 v. 20 v. 4 % (ent. 1C) 6 % (ent. 2C) 6 % (ent. 2C)

10 Piekkala (16) Esimerkki opettajan toimen haltijan vuosisidonnaisen osan laskemisesta MUS 8). Opettaja on lisäksi määrätty opettamaan sivutoimipisteissä. Opettajalla on vuosisidonnaiseen lisään ja määrävuosikorotukseen oikeuttavaa aikaa 13 vuotta. Vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat 3, 4, 5 ja 5 sekä määrävuosikorotusprosentti on 4. Vuosisidonnaisen lisän vaikutus loppupalkkaan lasketaan peruspalkasta ja saadaan seuraavasti: (peruspalkka x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1,04) peruspalkka 2 017,41 x 1,03 x 1,04 x 1,05 x 1,05 x 1, ,41 = 460,45 /kk Koska sivutoimipisteen opetuslisä ei ole peruspalkkaa, sitä ei oteta huomioon vuosisidonnaisen lisän vaikutusta laskettaessa. Tohtorin tutkintolisä Tohtorin tutkintolisää (yleinen osa 4 ) maksetaan sopimusmääräyksen mukaan tohtorin tutkinnon suorittaneelle. Tohtorin tutkintolisä saadaan kertomalla ao. opettajan toimen haltijan hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka kertoimella 0,03. Esimerkki opettajan toimen haltijan tohtorilisän laskemisesta Toisen kalleusluokan ammatillisen koulutuksen lehtori, jolla on tohtorin tutkinto, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus MUS4). Peruspalkka 2 017,08 /kk Tehtäväkohtainen palkka yhteensä 2 017,08 /kk Tohtorin tutkintolisä (0,03 x peruspalkka 2 017,08) 60,51 /kk Ylituntipalkkio Opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan ylituntipalkkio. Ylituntipalkkioperuste määräytyy ao. kalleusluokan peruspalkasta (4 ), jossa otetaan lisäksi huomioon sivutoimipisteen opetuslisä (6 ). Epäpätevillä peruspalkka on epäpätevyysalennuksella vähennetty palkka. Em. palkkasumma kerrotaan kertoimella 0,90 ja jaetaan toimen huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. UUSI Ylituntipalkkio ((Hinnoittelukohdan mukainen peruspalkka /kk + sivutoimipisteen opetuslisä) x 0,90) : toimen opetusvelvollisuus viikkotunteina VANHA Ylituntipalkkio (Ylituntipalkkioiden laskentataulukon mukainen toimen palkkaluokan euromäärä) : toimen opetusvelvollisuus viikkotunteina Esimerkki opettajan toimen haltijan ylituntipalkkion laskemisesta

11 Piekkala (16) MUS8). Opettaja on lisäksi määrätty opettamaan sivutoimipisteissä siten, että matkakilometrejä kertyy viikossa 155. Opettaja opettaa yhteensä 25 viikkotuntia. Ylitunteja on yhteensä 2 viikkotuntia. Vuosiviikkoylituntipalkkio = Ylituntipalkkioperuste : huojentamaton opetusvelvollisuus = ((peruspalkka 2 017,41 /kk + sivutoimipiste 100,87 /kk) x 0, 90) : 23 = 1 906,45 : 23 = 82,89 /kk Vuosiviikkoylituntipalkkio (1/12) 2 tunnilta on 2 x 82,89 = 165,78 /kk II PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA Tehtäväkohtainen palkka Päätoimisten tuntiopettajien sijoituspalkkaluokat korvataan euromääräisillä peruspalkoilla. Hinnoittelukohdat ovat entiset. Hinnoittelukohta esimerkiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella pätevällä opettajalla on MUS11. Sivutoimipisteen opetuslisä lasketaan kuten opettajan toimen haltijalla. Sivutoimipisteen opetuslisän saamisedellytykset ovat entiset eli päätoimiset tuntiopettajan pitää sivutoimipisteissä opettamisen lisäksi opettaa yhdessä musiikkioppilaitoksessa vähintään 16 viikkotuntia. Henkilökohtainen lisä Tohtorin tutkintolisä Ylituntipalkkio Henkilökohtainen lisä koostuu vuosisidonnaisesta lisästä ja määrävuosikorotuksesta. Se määräytyy ja lasketaan kuten opettajan toimen haltijalla. Päätoiminen tuntiopettaja voi saada tohtorin tutkintolisää edellytysten täyttyessä. Se lasketaan kuten opettajan toimen haltijalla. Opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta maksetaan ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio lasketaan kuten opettajan toimenhaltijalla. Ao. kalleusluokan peruspalkka katsotaan kuitenkin päätoimisen tuntiopettajan taulukosta (10 ). III SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA HENKILÖKOHTAINEN PALKANLISÄ (= HPL, 16 ) Sivutoimisen tuntiopettajan euromääräiset tuntipalkkiot on 11 :ssä. Tammikuun alusta 2006 euromääräiseen palkkaukseen siirrettävälle päätoimiselle opettajan toimen haltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle maksetaan siirtymämääräyksen (16 ) mukaan henkilökohtaista palkanlisää tilanteessa, jossa opettajan kokonaisansio saman tehtävän hoitamisesta on samalla viikkotuntimäärällä suurempi kuin laskettava uusi kokonaisansio. Esimerkki musiikin perusopetuksen opettajan toimen haltijan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta

12 Piekkala (16) Toisen kalleusluokan opettajan toimen haltija jolla on soveltuva ylempi MUS8). Opettaja on lisäksi määrätty opettamaan sivutoimipisteissä siten, että matkakilometrejä kertyy viikossa 155. Opettajalla on palvelulisään ja määrävuosilisään oikeuttavaa aikaa 13 vuotta. Hän opettaa yhteensä 25 viikkotuntia lukuvuonna (ylitunteja 2). Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 017,41 /kk Sivutoimipisteen opetuslisä 100,87 /kk Vuosisidonnainen osa 460,45 /kk Ylituntipalkkio 2 ylitunnilta 165,78 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 744,51 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka (C50 C52) C50 Sivutoimipisteen opetuslisä 2 C Määrävuosikorotukset 1 C Palvelulisät 5, 5, 5 ja 5 % Ylituntipalkkio 2 x (C52/23) Kokonaispalkka yhteensä 2 473, ,46 = 2 634,93 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,51 /kk > 2 634,93 /kk 0 /kk Uusi kokonaispalkka, joka maksetaan Peruspalkka 2 017,41 /kk Sivutoimipisteen opetuslisä 100,87 /kk Vuosisidonnainen osa 460,45 /kk Ylituntipalkkio 2 ylitunnilta 165,78 /kk Henkilökohtainen palkanlisä /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 744,51 /kk Esimerkki ammatillisen koulutuksen lehtorin henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta Ensimmäisen kalleusluokan ammatillisen koulutuksen lehtori, jolla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus MUS4). Hänelle on annettu tehtäväksi vastata aineryhmästä. Hänellä on 20 vuotta palvelu- ja määrävuosilisiin oikeuttavaa palvelua. Hän opettaa yhteensä 23 viikkotuntia lukuvuonna (ylitunteja 1). Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka 2 066,28 /kk Vuosisidonnainen osa 785,29 /kk Ylituntipalkkio 1 ylitunnilta 84,53 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 936,10 /kk Vanha kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka (C49 C51), opet- C50

13 Piekkala (16) tajalle annettu aineryhmä vastuusta + 1C (= C49 + 1C) Määrävuosikorotukset 6 C Palvelulisät 5, 5, 5 ja 5 % Ylituntipalkkio 1 x (C50/22) Kokonaispalkka yhteensä 2 912, ,17 = 2 992,68 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,10 /kk < 2 992,68 /kk 56,58 /kk Uusi kokonaispalkka, joka maksetaan Peruspalkka 2 066,28 /kk Vuosisidonnainen osa 785,29 /kk Ylituntipalkkio 1 ylitunnilta 84,53 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,58 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 992,68 /kk Jos työnantaja maksaa lehtorille vähimmäisperuspalkkaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa aineryhmän vastaavana toimimisesta, tämä toteutetaan joko (1) C-palkkaluokkapalkassa ennen eurotusta tai (2) eurotettua vähimmäisperuspalkkaa korottamalla. (1) Laskettaessa uutta kokonaispalkkaa eurotettu peruspalkka katsotaan liitteestä 5. Esimerkiksi ensimmäisen kalleusluokan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen ammatillisen koulutuksen lehtorin palkkaluokka on ollut C49 (MUS4) ja sitä korotetaan aineryhmän vastaavana toimimisesta 1C, jolloin peruspalkkaluokka on C50. Ao. henkilön peruspalkka on tällöin 2 118,62 /kk 2 066,28 /kk asemasta. Päätös ei vaikuta vuosisidonnaisen osan suuruuteen, koska se lasketaan hinnoittelutunnuksen mukaisesta peruspalkasta. Sen sijaan se muuttaa ylituntipalkkioperusteen 2 118,62 euroksi kuukaudessa. Uusi ylituntipalkkio on tuolloin 86,67 /kk. Uusi kokonaisansio (vertailupalkka) on 2 988,58 /kk (2118, , ,67). Koska vertailupalkka on alempi kuin vanha kokonaispalkka, tammikuussa maksetaan lisäksi henkilökohtaista palkanlisää 4,1 /kk. Palkka yhteensä tammikuussa 2006 on 2 992,68 /kk. (2) Työnantaja päättää korottaa euromääräistä hinnoittelutunnuksen MUS4 mukaista peruspalkkaa 56,58 /kk eli samalla summalla kuin em. laskelman HPL. Tällöin henkilölle ei muodostu henkilökohtaista palkanlisää, vaan hänen peruspalkkansa on 2 122,86 /kk (= 2066, ,58). Päätös ei vaikuta vuosisidonnaisen osan suuruuteen, koska se lasketaan hinnoittelutunnuksen mukaisesta peruspalkasta. Sen sijaan se korottaa ylituntipalkkioperustetta vastaavasti eli 56,58 /kk. Uusi ylituntipalkkio on tuolloin 86,84 /kk. Tammikuun alusta maksettava kokonaispalkka on siis 2 994,99 /kk (2122, , ,86).

14 Piekkala (16) Esimerkki päätoimisen tuntiopettajan henkilökohtaisen palkanlisän laskemisesta Ensimmäisen kalleusluokan päätoiminen tuntiopettaja, jolla on soveltuva konservatorion jatkotutkinto ja vaadittava opettajan kelpoisuus (hinnoittelutunnus MUS12). Opettajalla on yhteensä 20 tuntia. Hänellä on 20 vuotta palvelu- ja määrävuosilisiin oikeuttavaa palvelua. Uusi kokonaispalkka (vertailupalkka) Peruspalkka (20/23 x 1831,34) 1 592,47 /kk Vuosisidonnainen osa 605,22 /kk Kokonaispalkka yhteensä 2 197,69 /kk Kokonaispalkka Viransijoituspalkkaluokka (C46 C48) C46 Määrävuosikorotukset 5 C Palvelulisät 5, 5, 5 ja 5 % Kokonaispalkka yhteensä 20/23 x C ,21 /kk Henkilökohtainen palkanlisä ,69 /kk > 2 090,21 /kk 0 /kk Musiikkioppilaitoksen sivutoimisen tuntiopettajan henkilökohtaisen palkanlisän laskenta Sivutoimiselle tuntiopettajalle ei lasketa eikä makseta 16 :n mukaista henkilökohtaista palkanlisää.

15 Piekkala (16) AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSHENKILÖSTÖN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET 1. AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖAIKA- JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIEN OPETTAJIEN PALKAT ALKAEN Ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevan yliopettajan, lehtorin ja tuntiopettajan täyttä työaikaa vastaavia vähimmäispalkkoja on tarkistettu lukien. Uudet tarkistetut palkat ovat 3 :ssä. Jos opettajan palkka on ollut korkeampi kuin sopimuksen mukainen vähimmäispalkka, hänen henkilökohtaista palkkaansa tarkistetaan lokakuun alusta seuraavasti 0,30 %:lla tekniikan ja liikenteen sekä kaupan ja hallinnon aloilla 1,91 %:lla muilla koulutusaloilla 2. KERTASUORITUS LOKAKUUSSA 2005 Ammattikorkeakoulussa tohtorin tutkinto korottaa 3 :n mukaista vähimmäispalkkaa 4 %:lla. Lisäksi maksetaan edelleen allekirjoitetun työehtosopimuksen :n 2 kohdan mukaista lisensiaattilisää niille, joille sitä em. sopimuksen mukaan on maksettu. Lokakuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuoritus ammattikorkeakoulun toimenhaltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle. Kertasuoritus koskee sekä ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevia että niitä joihin sovelletaan PTYOTES sopimusmääräyksiä. Kertasuorituksen suuruus on 5,1 % ja se lasketaan syyskuun täydestä palkasta. 3. TEKNIIKAN LABORATORIO- JA HARJOITTELUINSINÖÖRIN TYÖAIKA JA VÄHIMMÄISPALKKA Tekniikan koulutusalan laboratorio- ja harjoitteluinsinöörin työaika on PTYOTES:n yleisen osan 15 :n mukainen kokonaistyöaika. Paikallisesti sovitaan em. työaikaa vastaavasta palkasta. Kokonaistyöajan ulkopuolella ei myöskään ole erikseen palkattuja ja maksettuja tuntiopetustunteja. Jos paikallisesti ei saavuteta yhteistä näkemystä kokonaistyöaikaa vastaavasta vähimmäispalkasta, vähimmäispalkat saadaan siten, että ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevan tekniikan ja liikenteen koulutusalan lehtorin palveluvuosien mukaan määritellyt vähimmäispalkat kerrotaan luvulla 0,7. Palveluvuodet tulevat korvaamaan vuosisidonnaiset lisät ja määrävuosikorotukset. Erillistä lomarahaa ei enää makseta. Vertailu PTYOTES teknilliset oppilaitokset ja PTYOTES ammattikorkeakoulun tekniikan lehtorin palkoissa em. edellytyksillä elokuun 2005 palkkatasossa

16 Piekkala (16) Tekniikan harjoittelu- ja laboratorioinsinöörin palkan vertailua I kalleusluokassa A B C D Palveluvuodet TEK AMK Ero B/C , ,39 18 % , ,39 11 % , ,59 11 % , ,59 11 % , ,75 18 % , ,75 7 % , ,99 3 % , ,92 3 % 4. KERTASUORITUS KESÄKUUSSA JÄRJESTELYVARAERÄ Sopimusmääräys ei muuta PTYOTES:n teknillisten oppilaitosten mukaan määräytyviä palkkoja (4 ) eikä työaikaa (5 ) palveluksessa jo olevilla tai palvelukseen tulevilla (esimerkissä sarake B). Jos paikallinen työnantaja päättää tarkistaa uusien ja/tai palveluksessa jo olevien palkkaa ja työaikaa (esimerkissä sarake C), käytetään siihen paikallista järjestelyvaraerää tai ylimääräistä talokohtaista liukumaa. Tämä siksi, että kuten em. laskelma osoittaa, palkkausjärjestelmän muuttamisesta aiheutuu kustannuksia. Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuoritus ammattikorkeakoulun toimenhaltijalle ja päätoimiselle tuntiopettajalle. Kertasuoritus koskee sekä ammattikorkeakoulun työaika- ja palkkausjärjestelmässä olevia että niitä joihin sovelletaan PTYOTES sopimusmääräyksiä. Kertasuorituksen suuruus on 3,9 % ja se lasketaan toukokuun täydestä palkasta. Vuoden 2006 järjestelyvaraerä sisältää tupon liitto- ja tasa-arvoerän sekä kehittämiserän. Erän suuruus on 1,5 % ja se lasketaan kokoaikaisen opetushenkilöstön palkkasummasta. Jos erän käytöstä ei päästä paikallisesti yhteiseen näkemykseen, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena. Järjestelyvaraerä on tarkoitettu palkkausjärjestelmän uudistamisesta aiheutuviin palkkakustannuksiin. Palkkausjärjestelmää uudistetaan PTY- TES:n palkkausjärjestelmää vastaavaksi. Kehittämistyötä tehdään keskitetysti valtakunnan tasolla ja työhön osallistuu ammattikorkeakoulujen nimeämä edustaja Kimmo Hannonen Laurea ammattikorkeakoulusta. Ennen järjestelmän käyttöönottoa, neuvotellaan paikallisesti arvioinnin perusteista. Jos yhteistä näkemystä ei saavuteta, työnantaja päättää palkkausjärjestelmästä, esim. arvioinnin perusteista. Jos järjestelyvaraerän käytöstä ei päästä yhteiseen näkemykseen, se maksetaan prosenttimääräisenä yleiskorotuksena. Tällöin ei myöskään palkkausjärjestelmää muuteta, jos sen käyttöönotosta aiheutuu kustannuksia.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

2 Opetusvelvollisuus on 75 100 tuntia vuodessa. jälkeen. Prosentit on lueteltu yleisen osan 6 2 kohdassa.

2 Opetusvelvollisuus on 75 100 tuntia vuodessa. jälkeen. Prosentit on lueteltu yleisen osan 6 2 kohdassa. 1 KANSALAISOPISTOT KANSALAISOPISTOT REHTORIT 1 Rehtorin peruspalkka, määrävuosikorotus ja opetusvelvollisuus 2 Työaika ja vuosiloma 1 KAN1 Rehtorin peruspalkka on vähintään 2 786,97 3 144,63. Lisäksi hänelle

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.8.2009 28.2.2010.

Tämä työehtosopimus on voimassa 1.8.2009 28.2.2010. 1 (38) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä työehtosopimus on voimassa

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus)

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) OVTES:n muutokset 1.3.2007 ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) Kunnallisen palkkajärjestelmän kehittämisohjelma KUNPAS selvitys 2001 kunnallisten palkkajärjestelmien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä.

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä. OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Monialainen ammatillinen oppilaitos 1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön

Lisätiedot

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. KT Yleiskirjeen 14/2013 liite Freund 1 (21) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014 2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Muutosten voimaantulo Palkantarkistukset 1.7.2014

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen. opetusalan työehtosopimus

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen. opetusalan työehtosopimus Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus 2003 2004 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY Myynti: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti Tilausnumero

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 %

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 % Tietopaketti opettajan työajoista ja palkkauksesta Lukuvuosi 2012 2013 Lukuvuoden suunnittelun tueksi tarkoitetussa tietopaketissa on koottuna keskeisiä sopimusmääräyksiä opettajan työajasta ja palkkauksesta.

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32)

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32) KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1 Piekkala 1 (32) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirja Vuosi 2012 Sopimus

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

PTYOTES 2010 2011 Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

PTYOTES 2010 2011 Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYOTES 2010 2011 Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLEINEN OSA I luku Soveltaminen II luku Palkkaus III luku Työaika IV luku Vuosiloma V luku Työvapaat VI luku

Lisätiedot

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä SELVITYS VIRKA-APULAISREHTOREIDEN VIRKOJEN PERUSTAMISTA VARTEN Perusopetuksen hallinnon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmia Tällä hetkellä Kuhmon perusopetuksessa hallinnollisista asioista vastaavat

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä.

Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä. 1 (20) KUNNALLISEN OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2000 SOVELTAMISOHJE Allekirjoituspöytäkirja Allekirjoituspöytäkirja on lähetetty yleiskirjeen 6/2000 liitteenä. Kunnallinen opetusalan virka- ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 1 (4) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 29/2011 liite 2 1 (16)

KT Yleiskirjeen 29/2011 liite 2 1 (16) KT Yleiskirjeen 29/2011 liite 2 1 (16) Nybondas-Kangas/Taavitsainen Lääkärisopimuksen 2012 2013 sopimusmuutokset 1 Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1.1 Palkantarkistukset

Lisätiedot

Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T

Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON tarkentavalla virkaehtosopimuksella sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T 26.11.2002-15.2.2005 + liittoeräsopimus 12.3.2003 + liittoeräsopimus

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

Piekkala 25.6.2001 1 (2)

Piekkala 25.6.2001 1 (2) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2001 Piekkala 25.6.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille ÄITIYSLOMA-AJAN LUKEMINEN KOKEMUSLISÄAJAKSI Palkansaajajärjestöt

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Liitekohtaiset muutokset

Liitekohtaiset muutokset Liitekohtaiset muutokset Yleissivistävät oppilaitokset Vapaa sivistystyö - Siirretään määrävuosilisien osuutta peruspalkkaan niin, että kaikkien opettajaryhmien (kuukausipalkkaiset) peruspalkat korottuvat

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 TYKA Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA I: kunta 1.3.2014-31.12.2015, yksityinen 1.4.2014-31.1.2016 TYKA II: kunta 1.1.2016-31.1.2017,

Lisätiedot

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien)

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS 1 Määritelmiä PÄIVÄKOULU REHTORIT 1. Soveltamisala Tätä osaa sovelletaan perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, Steinerkouluissa sekä kehitysvammalaitosten ja koulukotien perusopetuksessa.

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Lääkärisopimuksen vuoden 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tast 7.1.2005 1 (9) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille

Tast 7.1.2005 1 (9) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille Tast 7.1.2005 1 (9) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2005 2007 MERKITTÄVIMMÄT SOPIMUSMUUTOKSET JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 1.3.2007 ISBN 978-952-213-219-2 SISÄLLYS Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005-2007 1.3.2007 alkaen OSIO A YLEINEN OSA...1 I

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien)

1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSET KANSANOPISTOT REHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry

ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry ELINTARVIKETEOLLISUUSLIITTO ry SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO SEL ry Pöytäkirja Aika 14.2.2008 Paikka Läsnä ETL:n toimisto Osallisliittojen edustajat 1. Palkkamääräykset Liitot sopivat tällä pöytäkirjalla

Lisätiedot

Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi)

Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi) Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi) Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus... 1 Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus...

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot