Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Sisältö VETOUTO... 2 VIHDETTVUUS ISO 1726:N MUKN... 3 Ohjattavuus... 5 KSELIVÄLI... 7 KÄÄNTÖPÖYTIEN SIJOITUS... 8 KÄÄNTÖPÖYDÄN KIINNITYS KÄÄNTÖPÖYDÄN J SENNUSLEVYN LUKITUS KIINNITYSKULMN SENNUS JÄLKIKÄTEEN VHVISTUS KIINNITYSKULMILL 6X4- VETOUTOIHIN KIINNITYSKULMN TI PURUNGON VLINT KIINNITYSKULM PURUNKO KÄÄNTÖPÖYTÄTYYPIT " keskiötappi ,5" keskiötappi Nivellaakerointi Vaihdettava lukitusmekanismi Siirrettävä kääntöpöytä Pystysuunnassa säädettävä kääntöpöytä TEHDSSENNETUT KÄÄNTÖPÖYDÄT D-arvon laskeminen vetoautolle ja puoliperävaunulle Tehdasasennetut kiinnityskulmat eri alustatyypeille Tehdasasennetut siirrettävät kääntöpöydät

2 VETOUTO Vetoauto perävaunun (puoliperävaunun) vetäjänä tarjoaa suuret mahdollisuudet käyttää samaa autoa erityyppisiin kuljetustehtäviin. Määritettäessä akseliväli ja kääntöpöydän sijainti on noudatettava kansainvälisiä ja kansallisia määräyksiä ja normeja, jos vetoauton joustavuus halutaan käyttää hyväksi. Tarkasta aina ennen kytkentää, että auto ja perävaunu on rakennettu samojen normien mukaan

3 VIHDETTVUUS ISO 1726:N MUKN ISO 1726 on kansainvälinen normi kääntöpöydän ominaisuuksille ja sijainnille sekä perävaunun tilantarpeelle. Normin vaatimukset täyttävät vetoautot ja perävaunut on teknisesti mahdollista kytkeä toisiinsa. Teknisen vaihdettavuuden lisäksi on aina otettava huomioon ajoneuvoyhdistelmän ulkomitat ja akselipainot. Kuormatun vetoauton kääntöpöydän korkeuden () on oltava kansainvälisen ISO-normin mukaan: = väh mm = kork mm Ei kytketyn vetoauton kääntöpöydän korkeus () = kork mm 1 2 2,9 m korkealle kontille sovitettu tila-auto ISO:n mukaan. Kuormattu vetoauto. = väh mm = kork mm ß1 ß2 Kuormaamaton vetoauto. = kork mm 26:4120 Kääntöpöydän pituus- ja sivusuuntaliikkeiden raja-arvojen on oltava: ylöspäin: väh. 8 ( b1 ) alaspäin: väh. 8 ( b2 ) sivusuunnassa: kork. 3 ( a1 = a2 ) 3

4 Vetoauton on sallittava vähintään seuraava perävaunun kallistuskulma, jotta vetoauton ja perävaunun välys on tarpeeksi suuri kaikissa ajo-oloissa: eteenpäin: 6 ( w1 ) taaksepäin: 7 ( w2 ) w1 w2 26:4126 HUOM! ISO ( w2 ) ilmoittaa liikkumavaran renkaisiin nähden, ottamatta huomioon mahdollisia lokasuojia. 4

5 Ohjattavuus Jotta vetoautoa voidaan ohjata esteettä, saa perävaunun etuylitys diagonaalisesti (ulomman etukulman kääntösäde D) olla korkeintaa 2040 mm. (Tämä luku vastaa 1600 mm:n etuylitystä keskiötapista perävaunun etureunaan, kun perävaunun leveys on 2500 mm.) Myös vetoauton takaosan liikkumatilan on oltava tarpeeksi suuri. Pienin etäisyys keskiötapista perävaunun tukijalkoihin on merkitty kirjaimella G. Säteiden J ja G välille suositellaan 100 mm:n lisävälystä, jotta vetoauton ja perävaunun välille saadaan vaaditut kulmaerot. Tarkasta tämä mitta ohjauskulmassa 90. D J G J = kork mm D = kork mm G = kork mm 26:4111 Tarpeellinen liikkumatila vetoauton ja perävaunun välille voidaan taata valmistamalla kytkentäprofiili, josta nähdään tärkeimmät mitat. Tätä profiilia kutsutaan usein joutsenkaulaprofiiliksi. Se mahdollistaa vaihdettavuuden kaikkien ISOnormin mukaan rakennettujen vetoautojen ja perävaunujen välillä. Mainittuihin mittoihin sovitetut arvot ovat: S = väh. 750 mm Y = kork. 4 R = kork. 450 mm G = väh mm S G Y R 26:4110 5

6 Vetoauton keulan ja kääntöpöydän keskiön väli saa olla kork mm, jotta voidaan kuljettaa 13,6 m pitkää perävaunua (EU-perävaunu) kokonaispituuden ollessa 16,5 m. 26:4130 Max 4500 mm Tämä on ISO 1726:n lyhyt esittely. Tarkempia tietoja tästä kansainvälisestä normista tai paikallisista standardinormeista saa kansallisilta standardointielimiltä. 6

7 KSELIVÄLI kselivälin valintaan vaikuttavat mm. perävaunun etuylitys sekä ajoneuvon pituus- ja kokonaispainomääräykset. Nämä rajoittavat kääntöpöydän sijoitusmahdollisuuksia pituussuunnassa. Seuraavia puhtaasti teknisiä peukalosääntöjä voidaan soveltaa: Jos akseliväli on pitkä, pyrkii auton runko värähtelemään herkemmin. Ominaisvärähtelytaajuus on pieni, koska rungon tukipisteiden (etu- ja taka-akselin) väli on suuri. Ensi sijassa on pyrittävä erittelemään vetoautoon sovitettu alusta, -alusta. Muussa tapauksessa: Valitse mahdollisimman lyhyt akseliväli. Suosittelemme ensi sijassa oheisia akselivälejä kääntöpöytäpäällirakenteisiin. lustatyyppi PR 4x2 PR 6x2 B PR 6x2 Z PR 6x2/4 PR 6x4 T 4x2 T 6x2, 6x4 kseliväli (mm) 3300, 3550, , , 3300, , ,

8 KÄÄNTÖPÖYTIEN SIJOITUS Kääntöpöydän sijoitukseen vaikuttavat myös muut kuin edellisessä luvussa mainitut tekijät. Perävaunu ei saa iskeytyä ohjaamoon eikä rungon takaosaan, samalla kun auton ajettavuuden on oltava hyvä. Suurimman etuakselipainon hyödyntämiseksi pitkissä yhdistelmissä sijoitetaan kääntöpöytä yleensä hyvin eteen, mikä lisää rungon värähtelyriskiä. Tämä ilmiö pienenee, jos kääntöpöytä sijoitetaan taka-akselin keskiön tai telin teoreettisen keskiön päälle. Tällöin sen sijaan ohjauskyky heikkenee, eikä perävaunu ole kunnolla kuljettajan hallinnassa. Valinta on tehtävä tältä väliltä, jolloin saadaan hyvät ajo-ominaisuudet ja riittävän hyvä akselipainon jakautuma. Jos kääntöpöydän ja taka-akseliosan väli on lyhyt, pyrkii perävaunu kaltevassa asennossa (kaarteissa tai luisussa) työntämään vetoautoa sivusuuntaan. Tämä on vaarallista liukkaalla kelillä. Vaikutus vaihtelee kuorman ja tieolojen sekä kiihdytyksen tai hidastuksen mukaan. Tarkasta aina akselipainot jokaisessa yksittäistapauksessa kääntöpöytää sijoitettaessa. Kun otetaan huomioon kaikki kääntöpöydän sijoitukseen vaikuttavat tekijät, esim. alustatyyppi, akseliväli, alustavarusteet, halutut akselipainot sekä lainsäädäntö, ei kääntöpöydän sijoituksesta voida antaa tarkkoja suosituksia. Tarkasta aina, että perävaunun ja rungon takaosan välillä on riittävästi tilaa. 8

9 Seuraavassa on yleiset ohjeet kääntöpöydän sijoitusta varten. Kokemusten mukaan yhdistelmän ajo-ominaisuudet ovat hyvät, jos: - kaksiakselisten autojen kääntöpöytä sijoitetaan takaakselin etupuolelle siten, että sen etäisyys takaakselista on 10% akselivälistä. - kolmiakselisten autojen kääntöpöytä sijoitetaan telin etupuolelle siten, että sen etäisyys telin teoreettisesta keskiöstä on 10% akselivälistä. Telin teoreettinen keskiö näkyy päämittapiirustuksista. Tällä sijoituksella tulee etuakselipaino suhteellisen pieneksi. Jos sitä halutaan lisätä, siirretään kääntöpöytää tavallisesti hieman eteenpäin. Jos kääntöpöytä sijoitetaan liian eteen, enemmän kuin 700 mm vetävän akselin etupuolelle, yhdistelmän ajo-ominaisuudet huononevat ja tällöin on myös vaara, että suurin sallittu etuakselipaino ylitetään. 6x2/4:ssä kääntöpöytä on enemmän kuin 700 mm vetävän akselin etupuolella, mistä syystä ajo-ominaisuudet huononevat ajettaessa tukiakseli nostettuna. T-ohjaamon yhteydessä, jolloin akseliväli on pitempi, voi sen sijaan olla vaikeaa saada kääntöpöytä riittävän taakse ylittämättä vetoautoyhdistelmän suurinta sallittua pituutta. Kääntöpöydän asennus aiheuttaa suuren, keskitetyn kuormituksen runkoon. Kuormitussyistä voidaan kaksiakselisten autojen kääntöpöytä sijoittaa enintään 600 mm taka-akselin etupuolelle. Poikkeuksena ovat jo tehtaassa vetoautoiksi sovitetut alustat, joiden kääntöpöytä voidaan sijoittaa esiporattuihin kohtiin enintään 760 mm taka-akselin etupuolelle. B = kork. 600 mm (tehtaalta 743 mm) EU-määräysten täyttämiseksi vetoautoyhdistelmän kääntöpöydän keskiön ja vetoauton keulan välinen etäisyys saa olla enintään 4500 mm, katso myös sivu 6. Muovipuskurisiin autoihin kääntöpöytä on sijoitettava alla olevan taulukon mukaan. Teräspuskuriset autot ovat 35 mm pitempiä, mistä syystä myös kääntöpöytä on sijoitettava 35 mm lähemmäksi keulaa. B = 260 mm akseliväli x2 510 mm x2 660 mm x2 935 mm x2 / mm x2 /4 = 140 mm x2 Kolmiakselisten autojen kääntöpöytä sijoitetaan kuvan mitan mukaisesti. = väh. 90 mm 6x2, 6x4/B 100 mm 6x4Z B 26: :4101 9

10 KÄÄNTÖPÖYDÄN KIINNITYS Kääntöpöytä on kiinnitettävä asennuslevyyn. sennuslevyn avulla kääntöpöytä voidaan kiinnittää sopivasti kiinnityskulmiin tai apurunkoon :4127 Viereisestä kuvasta näkyy sopiva asennuslevyn muoto. r20 2 r20 2 Viereisen kuvan mukaista asennuslevyä voidaan käyttää autoissa, jotka vaativat erityisen matalan kääntöpöydän. sennuslevyn taipumisen välttämiseksi on alle asennettava poikkipalkkeja. max 100 Jos käytetään matalia kiinnityskulmia, eivät asennuslevyn päätypinnat saa hankautua runkoa vasten. Se saattaisi vaurioittaa runkoa. min r min sennuslevyn päätypinnat on siksi taivutettava ylöspäin kuvien mukaisesti sennuslevyn muodon on oltava sellainen, että paino apurunkoa vasten jakautuu tasaisesti ainakin neljälle tukipinnalle. 26:4121 sennuslevyn päätypinnat on pyöristettävä tai taivutettava ylöspäin runkovaurioiden välttämiseksi. Siirrettävä kääntöpöydän silta on kiinnitettävä valmistajan ohjeiden mukaan. 10

11 KÄÄNTÖPÖYDÄN J SENNUSLEVYN LUKITUS Tehtaassa kääntöpöytä on kiinnitetty asennuslevyyn erikoisruuveilla dacromet 10.9, jotka on kiristetty erikoismomenttiin. Jos kääntöpöytä irrotetaan asennuslevystä, on asennettava uudet M ruuvit ja hitsatut rajoitinolakkeet. sennuslevy on kiinnitetty kiinnityskulmaan neljällä M18 ja neljällä M20 -sovitusruuvilla. HUOM! 3,5"-kääntöpöytien asennuslevy on kiinnitetty kahdeksalla M20-sovitusruuvilla + neljällä hitsatulla rajoitinolakkeella. 26:4122 HUOM! 3,5"-kääntöpöydän asennuslevy kiinnitetään edellä selostetulla tavalla. KIINNITYSKULMN SENNUS JÄLKIKÄTEEN Kiinnityskulma on kiinnitettävä rungon uumaan niittaamalla tai ruuviliitoksella. Ruuvien määrä riippuu kiinnityskulman pituudesta. Yleensä ruuveja tarvitaan vähintään 10 kpl. Käytä ruuvimittaa M14. Jälkiasennukseen suosittelemme, että kääntöpöytä lukitaan asennuslevyyn hitsatuilla rajoitinolakkeilla sekä että asennuslevy lukitaan alustaan joko neljällä M18-ruuvilla ja neljällä sovitusruuvilla tai kahdeksalla M18-ruuvilla ja hitsatuilla rajoitinolakkeilla. Jos asennetaan korkeammat kuin 40 mm kiinnityskulmat, on niiden väliin asennettava poikkipalkkeja perävaunun aiheuttamien sivuvoimien jakamiseksi. 4x2-autoissa eivät kiinnityskulmat saa olla rungon yläpuolella, koska kiinnityskulman muoto heikentää sitä niin, ettei se yksin pysty kantamaan kääntöpöydän kuormaa. 11

12 VHVISTUS KIINNITYSKULMILL 6X4- VETOUTOIHIN Mutkaisilla teillä ja suurilla telipainoilla ajettaessa saattaa joskus olla tarpeen vahvistaa rakennetta viereisen kuvan mukaisella ristillä, jotta vältetään poikkipalkin vauriot, tai jälkikäteen palkin jo vaurioiduttua. Lattarauta 70 x 10 mm. Sovitusruuvi M16. Ei hitsausta risteyskohtaan, ainoastaan sidenauha äänten eliminoimiseksi. 12

13 KIINNITYSKULMN TI PURUNGON VLINT Valinnan lähtökohtana ovat perävaunun alustaan aiheuttama kuormitus, alustaluokka ja ajo-olot. KIINNITYSKULM Kiinnityskulma on vakiovaruste vetoautoiksi sovitetuissa alustoissa ja se toimii maantieajossa ja normaaleilla kokonaispainoilla aina 152 kn:n D- arvoon saakka. Raskaampiin kuljetuksiin 6x4Z:lla ja BT300Btelillä on kääntöpöytä, jossa on 3,5" keskiötappi, vahvemmat kiinnityskulmat ja asennuslevy. D-arvo on 260 kn ja suositellut yhdistelmäpainot ovat enintään 70 tonnia huonoilla teillä ja 120 tonnia hyvillä teillä. Suurempien yhdistelmäpainojen yhteydessä suositellaan apurunkoa. PURUNKO Suosittelemme apurunkoa silloin, kun Scanian kiinnityskulmia ei voida käyttää. purunko jakaa kääntöpöydän aiheuttaman pistekuormituksen ja vahvistaa runkoa. purunko korottaa kääntöpöytää, mikä on usein tarpeen, jotta varmistetaan liikkumatila pyörien ja/tai alustan takaosan ja perävaunun välille. KIINNITYSKULM Esimerkki apurungosta F958-rungolle. Profiilityyppi Korkeus x leveys x paksuus (mm) PURUNKO Väh. pinnan hitausmomentti per palkki 4 1 (cm ) x U 110x80x8 380 Z 110x80x80x8 380 purungon mitat riippuvat kuormituksesta, ajooloista ja tilantarpeesta. Yleensä on sopivaa käyttää pinnan hitausmomentin vähimmäisarvojen mukaista apurunkoa (ks. viereinen taulukko) keskiötapin kuormituksen ollessa suuri tai vaikeissa ajo-oloissa. Lisää yleistietoja apurungoista, ks. luku 2. purungossa on oltava avoimet profiilit, Z tai U. 13

14 Perävaunun kaarteissa aiheuttamat sivuvoimat on jaettava molemmille runkopalkeille. Jos sivuvoimat kuormittavat vain yhtä runkopalkkia, tämä saattaa taittua ja muuttaa muotoaan. purunkoon on siksi asennettava poikkipalkit kääntöpöydän laakerointikohtien eteen ja taakse. Raskaisiin kuljetuksiin, jolloin kokonaispaino on suuri, on apurunkoon asennettava useita vahvoja poikkipalkkeja kääntöpöydän laakerointikohtien eteen ja taakse Kääntöpöydän laakerointikohtien eteen ja taakse on asennettava poikkipalkkeja. Esimerkki kääntöpöytäpäällirakenteen apurungosta. 14

15 26:4105 Raskas vetoauto 15

16 purungon pituudella etuosaan päin saattaa olla olennainen merkitys rungon värähtelyn estämisessä. Pitkälle eteen asennettu apurunko tekee rungosta jäykän alustan tässä osassa. lustan ominaisvärähtelytaajuus kasvaa, mikä aiheuttaa yleensä en, että värähtelyä esiintyy vain suuremmissa kuin normaaleissa ajonopeuksissa. Kussakin tapauksessa on ratkaistava erikseen, kuinka pitkälle eteen apurunko on asennettava. Mitä suurempi akseliväli, sitä suurempi on tarve sijoittaa apurunko eteen. 26:4100 Jos apurunko vedetään eteen kuvan katkoviivan mukaisesti, on apurungon etuosa taivutettava noudattamaan rungon linjaa. 16

17 KÄÄNTÖPÖYTÄTYYPIT Erilaisia kuljetuksia varten on erityyppisiä, ominaisuuksiltaan erilaisia kääntöpöytiä. 2" keskiötappi Vakiomallisen kääntöpöydän keskiötapin halkaisija on 2" ja se on tavallisesti kumilla laakeroitu, jotta se sallii muutaman asteen kulmasovituksen. 2" keskiötappia käytetään, kun tappiin kohdistuva kuormitus on alle 20 tonnia. 3,5" keskiötappi Kääntöpöytää, jossa on 3,5" keskiötappi, käytetään yleensä, kun tappiin kohdistuva kuormitus on yli 20 tonnia. Se on tarkoitettu lähinnä raskaisiin erikoiskuljetuksiin. Nivellaakerointi Vaikeissa oloissa ajettaessa, kun vetoauton ja perävaunun väliset kulmaliikkeet ovat suuret, käytetään usein nivelellä laakeroitua kääntöpöytää. Tämäntyyppinen kääntöpöytä sallii suuret kulmaliikkeet sivu- ja pituussuunnassa. Nivelellä laakeroidun kääntöpöydän keskiötapin halkaisija on tavallisesti 3,5". 17

18 Vaihdettava lukitusmekanismi Vaihdettavalla lukitusmekanismilla varustetut kääntöpöydät mahdollistavat muuttuneesta kujetustarpeesta johtuvan vaihdon 2"- ja 3,5"- keskiötapin välillä. Siirrettävä kääntöpöytä Vetoauton hyödyntämiseksi maksimaalisesti varsinkin kansainvälisissä kuljetuksissa voidaan käyttää siirrettävää kääntöpöytää. Siirrettävä kääntöpöytä mahdollistaa akselipainon ja ajoneuvopituuden sovittamisen eri maiden kansallisten määräysten mukaan. Se mahdollistaa myös painon jakamisen paremmin etu- ja taka-akselin välillä sekä sovituksen erityyppisiin perävaunuihin. 26:4109 Pystysuunnassa säädettävä kääntöpöytä Pystysuunnassa säädettävä kääntöpöytä mahdollistaa matalarakenteisen vetoauton käyttämisen myös perinteisten puoliperävaunujen vetämiseen. 26:

19 TEHDSSENNETUT KÄÄNTÖPÖYDÄT Kiinteät kääntöpöydät: Valmistaja Malli Materiaali D- arvo U- arvo kn kg VBG 2" VBG 150SP 148 puristettu teräs GF 2" SK-S valurauta GF 2" SK-S36.20 W 150 valurauta Jost 2" JSK 37 C W 150 valurauta Jost 2" JSK 37 C Z 150 valurauta GF 2" SK valurauta GF 2" SK W 185 valurauta Jost 2" JSK 37 C Z 185 valurauta Jost 2" JSK 37 C W 185 valurauta Jost 2" JSK 37E 185 valurauta Jost 2" JSK 36DV17G 205 puristettu teräs VBG 2" VBG 150SP 210 puristettu teräs BigD 2" YF puristettu teräs Jost 2" JSK 37 C Z 250 valurauta Jost 3.5" JSK 38 C-1 3.5/190 valurauta Jost 3.5" JSK 38 G-1 3.5/290 valurauta D-arvo = teoreettinen vaakasuuntainen voima U-arvo = suurin pystysuuntainen kuorma Kiinteät kääntöpöydät 22 ja 40 mm asennuslevyin Valmistaja Malli D- arvo U- arvo 22 mm 40 mm asennuslevy asennuslevy kn kg Korkeus Paino Korkeus Paino VBG 2" VBG 150SP GF 2" SK-S GF 2" SK-S36.20 W Jost 2" JSK 37 C W Jost 2" JSK 37 C Z GF 2" SK GF 2" SK W Jost 2" JSK 37 C Z Jost 2" JSK 37 C W Jost 2" JSK 37E Jost 2" JSK 36DV17G VBG 2" VBG 150SP BigD 2" YF Jost 2" JSK 37 C Z Jost 3.5" JSK 38 C Jost 3.5" JSK 38 G Siirrettävät kääntöpöydät: Valmistaja Malli Korkeus Materiaali D- arvo U- arvo Paino Siirrettävyys mm kn Kg Kg portaat mm Jost EVDM Puristettu teräs x Jost EVDVM Puristettu teräs x VBG (ei 4x2) VBG 135SF 245 Puristettu teräs x BigD YF Puristettu teräs x Jost EVDVM Puristettu teräs x VBG (vain 4x2) VBG 135SF 265 Puristettu teräs x

20 D-arvon laskeminen vetoautolle ja puoliperävaunulle D = g x 0,6 x T x R ( kn ) T + R - U U 26:4148 T R T = Vetoauton teknisesti sallittu kokonaispaino tonneissa. R = Puoliperävaunun teknisesti sallittu kokonaispaino tonneissa. U =Kääntöpöydän pystysuora kuorma tonneissa. g = 9,81 m/ s 2 20

21 Tehdasasennetut kiinnityskulmat eri alustatyypeille Kaksiakselisten vetoautojen tehtaassa asennetut kiinnityskulmat ovat rungon tasolla. Kolmiakselisissa autoissa ne on asennettu 40 mm rungon yläpuolelle : :4134 4x2 /B 95 26:4138 4x2/4x4 Z 6x2/6x4 /B 21

22 40 26:4137 6x2/4 /B 40 F F950 26:4139 6x2 Z 40 26:4140 6x4 Z 22

23 Tehdasasennetut siirrettävät kääntöpöydät = Siirtoalue :4141 4x2 ja 4x4 kääntöpöytä Jost EVDVM 2-10 = 585 mm 6x4Z BT201 6x4 /B 6x2/B/Z x2 ja 6x4 kääntöpöytä Jost EVDVM 2-10 = 585 mm 23

24 = Siirtoalue. 728 d d d 3700, x2 ja 4x4 kääntöpöytä Jost EVDVM = 468 mm x2/4 303 kääntöpöytä Jost EVDVM 1-01 = 468 mm x4/B 82 6x2/B 30 6x2 /B ja 6x4 /B 303 kääntöpöytä Jost EVDVM 1-01 = 468 mm

25 635 d d 3550, 3700 = Siirtoalue x2 ja 4x4 kääntöpöytä VBG 135 SF 4146 = 525 mm 1160 d d x2/ kääntöpöytä VBG 135 SF = 525 mm :4148 6x2 /B ja 6x4 /B kääntöpöytä VBG 135 SF = 525 mm 25

26 = Siirtoalue. 635 d d 3550, 3700, x2 ja 4x4 260 kääntöpöytä BigD YF 201 = 450 mm d d x2/4 300 kääntöpöytä BigD YF 201 = 450 mm x2 /B ja 6x4 /B kääntöpöytä BigD YF = 450 mm 26

27 762 = Siirtoalue x2 ja 4x kääntöpöytä Jost EVDM = 660 mm x2/ kääntöpöytä Jost EVDM = 660 mm x2 /B ja 6x4 /B 4154 kääntöpöytä Jost EVDM = 660 mm 27

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli

Vetoautot. Yleisiä tietoja vetoautoista. Suositukset. Akseliväli Yleisiä tietoja vetoautoista Yleisiä tietoja vetoautoista Vetoautot on tarkoitettu puoliperävaunujen vetämiseen ja siksi ne varustettu vetopöydällä perävaunujen helppoa vaihtamista varten. Jotta vetoauto

Lisätiedot

Vetoautot. Kuormanjako Kiinnitys TÄRKEÄÄ!

Vetoautot. Kuormanjako Kiinnitys TÄRKEÄÄ! Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Vetoautot on tarkoitettu puoliperävaunujen vetämiseen. Esimerkkejä tavallisista puoliperävaunuista: Umpikoriperävaunu Koneperävaunu Kippiperävaunu Tämän asiakirjan ohjeet

Lisätiedot

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset Kuvaus Kuvaus Runko, apurunko ja vahvistus käsittelevät yhdessä erilaisia kuormituksia, joita ajoneuvoon kohdistuu käytön aikana. Apurungon mitoitus ja rakenne, kiinnitys ja vahvistus määräytyvät useiden

Lisätiedot

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 Sisältö VÄÄNTÖJÄYKKÄ PÄÄLLIRAKENNE 3 UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 SÄILIÖ JA BULKKI 6 Kiinnitys - säiliö 9 Kiinnitys - punnituslaitteet 11 Kiinnitys

Lisätiedot

6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden

6 h Painos 01. Päällirakennekäsikirja. Kuorma-autot. Scania CV AB 2004, Sweden 6 h Painos 01 Päällirakennekäsikirja Kuorma-autot 1 714 162 Scania CV AB 2004, Sweden 1 JOHDANTO 2 ALUSTATIEDOT 3 YLEISIÄ OHJEITA 4 LASKELMAT JA TEORIA 5 VETOAUTOT 6 KUORMA-AUTOT 7 MUUTOKSET 8 KOMPONENTIT

Lisätiedot

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista

Vaihtolava-autot. Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Yleistä tietoa vaihtolava-autoista Vaihtolava-autoja käytetään, jotta kuormalava olisi nopea vaihtaa, mikä lisää ajoneuvon monipuolisuutta ja lyhentää seisokkeja. Esivalmiudet

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot

Säiliöautot. Yleistä tietoa säiliöautoista. Malli PGRT. Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Säiliöautot. Yleistä tietoa säiliöautoista. Malli PGRT. Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleistä tietoa säiliöautoista Yleistä tietoa säiliöautoista Säiliöpäällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Malli Akselivälin tulee olla mahdollisimman lyhyt, jotta rungon värähtelyjen vaara

Lisätiedot

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT Yleistä vetolaitteista Yleistä vetolaitteista Vetolaite on yhteinen nimi yhdelle tai monelle komponentille, jo(t)ka ajoneuvoon on asennettava, ennen kuin se voi vetää perävaunua. Vetolaitteen tarkoituksena

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11

Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) ,5 R11 R11 Scanian runkosarja Scanian runkosarja Scanian runkosarja koostuu seuraavista runkotyypeistä: Runkotyyppi F700 F800 F950 F957 F958 Runkoleveys ja toleranssi (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768 +1 770 +1-1 -1-1

Lisätiedot

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki.

Vahvistus. Takaylitys. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Päätypalkki TÄRKEÄÄ! Jos kuorma-autossa ei ole keskiasennettua vetopalkkia, on asennettava päätypalkki. Kuorma-auto, joka on varustettu puolittain tai täysin alle asennetulla vetopalkilla tai jossa ei

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

Vetopöytien erittely. Kiinteät vetopöydät 22 mm:n ja 40 mm:n asennuslevyillä. U-arvo b (kg)

Vetopöytien erittely. Kiinteät vetopöydät 22 mm:n ja 40 mm:n asennuslevyillä. U-arvo b (kg) Kiinteät vetopöydät 22 mm:n ja 40 mm:n asennuslevyillä Kiinteät vetopöydät 22 mm:n ja 40 mm:n asennuslevyillä 22 mm:n c asennuslevyllä 40 mm:n asennuslevyllä Materiaalit GF 2" SK-S36.20 128 152 20,000

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Volvo Trucks. Driving Progress. Vetopöytä ja asennus

TEKNISET TIEDOT. Volvo Trucks. Driving Progress. Vetopöytä ja asennus Volvo Trucks. Driving Progress TEKNISET TIEDOT Puoliperävaunu kytketään sitä vetävään kuorma-autoon vetopöydän avulla. Vetopöytä on tavallisesti kiinnitetty vetoauton alustaan asennuslevyn avulla. Saatavana

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Apurunkorakenne. Lisätietoja alustarungoista on annettu asiakirjassa Alustarungot.

Apurunkorakenne. Lisätietoja alustarungoista on annettu asiakirjassa Alustarungot. Yleistä Yleistä Apurunkoa voidaan käyttää seuraaviin tehtäviin: Se antaa vapaan tilan pyörien ja muiden rungosta ulkonevien osien välille. Se tuo jäykkyyttä ja vähentää rasituksia takaylityksessä. Se suojaa

Lisätiedot

Muu päällirakennevarustus 7. Sisältö. NOSTURI OHJAAMON TAKANA... 2 Asennus... 2 Vakavuus... 3 Esimerkkejä vakavuustekijän laskemisesta...

Muu päällirakennevarustus 7. Sisältö. NOSTURI OHJAAMON TAKANA... 2 Asennus... 2 Vakavuus... 3 Esimerkkejä vakavuustekijän laskemisesta... Sisältö NOSTURI OHJAAMON TAKANA... 2 Asennus... 2 Vakavuus... 3 Esimerkkejä vakavuustekijän laskemisesta... 4 APURUNKO... 6 Nosturin kiinnitys... 7 VAHVISTETTU NOSTURIN KIINNITYS... 9 Suuret nosturit...

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

Nosturit. Yleistä nostureista

Nosturit. Yleistä nostureista Yleistä nostureista Nosturin sijainnilla on suuri vaikutus kiinnikkeen rakenteeseen. Seuraavassa muutamia suosituksia sijoitukselle ohjaamon taakse, taakse asennetuille nostureille ja keskelle asennetuille

Lisätiedot

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen.

Betoniautot. Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Betoniautoja käytetään betonin kuljetukseen. Pyörintäsäiliö on jaettu 2 tukipisteeseen. Päällirakennetta pidetään vääntöherkkänä. Tämän asiakirjan ohjeet on laadittu optimoimaan

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, sen alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Akselipainolaskelmien tavoitteena on optimoida alustan ja päällirakenteen

Lisätiedot

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ!

Akselivälin muuttaminen. Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta. Menetelmät TÄRKEÄÄ! Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta Yleistä tietoa akselivälin muuttamisesta TÄRKEÄÄ! Kuorma-auton alustan akselivälin muuttaminen vaikuttaa ko. alustan ominaisuuksiin. Siksi on tärkeää noudattaa

Lisätiedot

Sisältö AKSELIVÄLIN MUUTOKSET 2 Akselivälin pidennys 3 Akselivälin lyhennys 3 Rungon katkaisu 3 Poikkipalkkien sijoitus 4 RUNKOLIITOKSEN SIJOITUS 5 Liitospalkit 5 AKSELIVÄLIN MUUTOS KAKSOISRUNGON LIITOKSELLA

Lisätiedot

Vetopalkit ja vetokytkimet

Vetopalkit ja vetokytkimet Yleiskatsaus Tässä asiakirjassa esitellään kaikki hyväksytyt vetopalkkiasennukset ja kaikki hyväksytyt taulukoissa ja matriiseissa. Tämä on täydentävä katsaus Tekniset tiedot -asiakirjoihin. Vetopalkkiasennukset

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja

Takaosan alleajosuoja Yleistä Yleistä UNECE R58 -asetusten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi kuorma-autoihin on asennettava takaosan alleajosuoja. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja.

Lisätiedot

Voimat ja liikkeet. Määritelmät. Vääntöherkät päällirakenteet

Voimat ja liikkeet. Määritelmät. Vääntöherkät päällirakenteet Yleisiä tietoja voimista ja liikkeistä Yleisiä tietoja voimista ja liikkeistä Alustarunko altistuu ajotavasta ja tienpinnan luonteesta riippuen eri suunnista tuleville voimille. On tärkeää, että alustarunko

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 2,8-1 2 Asennus- ja käyttöohje: Vetoaisa ja vetopää Vetoaisan kiinnitys alapuolelta: Kiinnitys suoritetaan käyttäen M12 (M14) pultteja, aluslevyjä sekä itselukitsevia

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä

Alustatiedot ja mallinimikkeet. Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian moduulijärjestelmä Scanian kattava moduulijärjestelmä mahdollistaa alustan optimaalisen sopeuttamisen eri käyttötarkoituksiin. Scanian jokaisen alustan varustelu on ainutkertainen,

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Ohjaamon ja päällirakenteen välille on pienin sallittu etäisyys seuraavien varmistamiseksi: Tietoja ohjaamotyypin mallimerkinnästä on annettu asiakirjassa Alustan tiedot ja mallimerkinnät.

Lisätiedot

Fontaine-vetopöydät turvallinen ja kestävä valinta

Fontaine-vetopöydät turvallinen ja kestävä valinta Fontaine-vetopöydät turvallinen ja kestävä valinta Vetotapin tunnistin Kahvan tunnistin Lukitushaan tunnistin (LED-valo) TURVAJÄRJESTELMÄ, VOITELU & PAINEILMA Voiteluyksikkö Paineilmajärjestelmä Kiinnityksen

Lisätiedot

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012 Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.01 Yleisiä ohjeita ja vihjeitä seuraavien siirtolaitteiden asennukseen eri valmistajien alustoihin: Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) ja

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa 1.5.2009 t. 09-870800 f. 09-8765028

VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa 1.5.2009 t. 09-870800 f. 09-8765028 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 01230 Vantaa 1.5.2009 t. 09-870800 f. 09-8765028 1(7) VTA-akselistot Volvo FH, FM neliakseliset autot, 8x2 tai 8x4 VTA-mallimerkinnät; VTA4111.3T lehtijousitettu 2.etuakseli

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleistä PGRT

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleistä PGRT Yleistä Yleistä Välin jättäminen ohjaamon ja päällirakenteen väliin varmistaa, että ohjaamo pääsee liikkumaan vapaasti ajon ja kippauksen aikana ja että moottorista tuleva lämpö voidaan johtaa pois. Tässä

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

l off, mm kuormauksen aikana

l off, mm kuormauksen aikana 4. Kuormien sijoittaminen vaunuihin 4.1. Vaunuun kuormattujen tavaroiden ja kiinnitysvälineiden yhteenlaskettu paino ei saa ylittää vaunuun merkittyä kantavuutta, ja kun kuorma tukeutuu kahteen vaunuun,

Lisätiedot

Käyttetty lavetti 4 aks PPV 2.4.2015. Puoliperävaunu 80 T kuormalle

Käyttetty lavetti 4 aks PPV 2.4.2015. Puoliperävaunu 80 T kuormalle Puoliperävaunu 80 T kuormalle 1. Päämitat: Esitekuva T620-4 Reknro WLY-998; valm nro 734/2006 Vuosimalli 2006 (rek 30.3.2006) Renkaat 285 / 70 R19.5, 8-pulttiset Rakennekantavuus 80 tonnia Kuormatilan

Lisätiedot

Nova. nordic. Asennusohje. Carrybox

Nova. nordic. Asennusohje. Carrybox Nova nordic Carrybox Asennusohje ver. 2.2014 Nova nordic Carrybox Johdanto Perävaunun käyttäjänä olet huomannut, että sidontaliinat, rukkaset ja varoitusliput yleensä ovat siellä, mistä niitä ei osata

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat -lokasuojia YOUR SAFETY ON THE ROAD 1 2 3 B L R S H V 1 Yksikköpyörälokasuoja 500 1700 550 1100 540 75 792-DK1635 1 Paripyörälokasuoja 550 1700 550 1100 540 75 792-DK1640 1 Paripyörälokasuoja 600 1700

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Kaatumisvakaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Kaatumisvakaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja Kaatumisvakaus jakautuu pääasiassa seuraaviin tyyppeihin: Kaatumisvakaus ajon aikana Kaatumisvakaus kippauksen aikana Kaatumisvakaus nosturia käytettäessä Kaatumisvakaudella kippauksen

Lisätiedot

Teräskehäisten liukuovien asennusohje

Teräskehäisten liukuovien asennusohje Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä TITAN Megashore -tuentajärjestelmä Ischebeck TITAN -alumiinituki Koko 6 Alumiinitukia on kolmea eri kokoa, joissa pystysuunnassa kulkeva ura mahdollistaa kehien kiinnittämisen nopeasti ja turvallisesti

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Date Instruction Part No. Replaces 32 025 666 Sep 05 32

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

359 007 Ersatzradhalter c

359 007 Ersatzradhalter c 359 007 Ersatzradhalter c 5 1 2 6 3 4 7 Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Costruttore / Fabricante: Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D-89359 Kötz, Germany Telefon (0 82 21) 970 email: fahrzeugtechnik@al-ko.de

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET THD, THDC, THX ja THXC.

ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET THD, THDC, THX ja THXC. Sivu 1/ 5 ASENNUS-, KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJEET THD, THDC, THX ja THXC. Lue kaikki ohjeet ennen lavakatteen asennusta ja käyttöä!!! 1 TARKISTA ASENNUSSARJAN SISÄLTÖ! Asennussarjaan kuuluvat: 6 kpl Vetokiinnittimet

Lisätiedot

WB-työpöydät. 5years. 2years

WB-työpöydät. 5years. 2years WB-työpöydät WB-työpöydät on suunniteltu vaativiin kokoonpanoympäristöihin. Pöytien perusajatuksena on yksinkertaisuus ja hyvä ergonomia, joiden ansiosta yksittäisen työpöydän voi muokata useisiin eri

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Kuormitustaulukko SP-ritilätasot. Malli A

Kuormitustaulukko SP-ritilätasot. Malli A Kuormitustaulukko SP-ritilätasot Malli A 20 x 3 25 x 2 25 x 3 25 x 4 25 x 5 30 x 2 30 x 4 30 x 5 35 x 4 35 x 5 40 x 2 40 x 4 3072 258 3195 267 4792 400 63 534 7987 667 4608 382 6912 573 9216 764 20 956

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Valaistukselle on saatavana useita tehtaalta tilattavia esivalmiuksia. Valaistus voidaan mukauttaa kunkin markkinan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Yhteisvaikutteinen apurunko. Kuvaus PGRT

Yhteisvaikutteinen apurunko. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus on rakenne, jossa kiinnitys saa sisältyvät rungot toimimaan yhdessä yhtenä alustarunkona kahden erillisen rungon sijasta. Yhteisvaikutteisen apurungon taivutusvastus on paljon suurempi kuin

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

OHJE KWP-0-(E)S TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN PALOSEINIIN

OHJE KWP-0-(E)S TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN PALOSEINIIN ASENNUSOHJE OHJE KWP-0-(E)S TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENTAMISEEN PALOSEINIIN PANGE TÄHELE: 1. Tämä ohje ei korvaa käyttö- ja huolto-ohjetta. 2. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden muutoksiin ja lisäyksiin

Lisätiedot

Deckra Komposiittilautojen asennus

Deckra Komposiittilautojen asennus Deckra Scandinavia Ab Asennusopas, Deckra 4 v295787 / 2018 Deckra Komposiittilautojen asennus Asennusvaihtoehto 1, T -muovikiinnikkeet 1 Perustus (Kivijalka) 1. Perustuksen pitää olla tasainen ja vakaa,

Lisätiedot

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02.

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02. pony TM Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /S. 02.2012 SSÄLLYS Pony... 3 Turvallisuus... 4 Takuu... 4 Työkalut... 4 Kunnossapito...

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder.

Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Uusi Arocs Loader. Uusi Arocs Grounder. Äärimmäistä voimaa äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loader ja Arocs Grounder. Erityisen korkeaa hyötykuormaa ja äärimmäistä kuormitusta varten. Arocs Loaderin

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

YLEISET OHJEET, VAKIORAKENNE LQGB

YLEISET OHJEET, VAKIORAKENNE LQGB YLEISET OHJEET, VAKIORAKENNE LQGB ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE TOIMITUS LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä,

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Hase Trets -nojapyörä

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Hase Trets -nojapyörä KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Hase Trets -nojapyörä Hase Trets soveltuu käytettäväksi tavallisena nojapyöränä tai peräpyöränä toiseen polkupyörään kiinnitettynä. Rungon pituutta voidaan muuttaa, joten pyörä

Lisätiedot

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet TURVALLISUUSOHJEET (tarkistettava aina ennen liikkeelle lähtemistä) Aseta kuulakytkin auton vetokoukkuun ja tarkista, että kuulakytkin on varmasti

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista

Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista Trafin säädösinfo 27.11.2018 Otto Lahti Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. LVM:n hanke asetusmuutoksesta raskaiden ajoneuvon yhdistelmien pituuden

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT 68349_Peugeot_tavaraautoesite.indd 1 19.9.2014 12.13 Peugeot Partner VAN on paitsi käytännöllinen ja taloudellinen, myös mukava ja tyylikäs. Siis oikea ammatinharjoittajan

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot