AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA. Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA. Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä"

Transkriptio

1 AUTISTINEN JA KEHITYSVAMMAINEN HENKILÖ POTILAANA Martti Hakkarainen, autismikuntoutusohjaaja/vaalijalan kuntayhtymä

2 AUTISMI AUTISMI, AUTISTINEN OIREYHTYMÄ, ON KEHITYKSEN HÄIRIÖ, JONKA VAIKUTUKSET NÄKYVÄT KÄYTTÄYTYMISESSÄ NYKYKÄSITYKSEN MUKAAN NEUROBIOLOGINEN KESKUSHERMOSTON KEHITYSHÄIRIÖ, EI TUNNE-ELÄMÄN HÄIRIÖ (LAPSUUDEN PSYKOOSI) Historiassa Kannerilainen näkemys epäonnistuneesta äiti-lapsi-suhteesta Vaalijala 2

3 OIREYHTYMÄ AUTISTINEN OIREYHTYMÄ NIMITYS KERTOO, ETTÄ KYSYMYS EI OLE TARKKAAN RAJATUSTA SAIRAUDESTA VAAN TIETYISTÄ PIIRTEISTÄ KOOSTUVASTA KÄYTÄYTYMISKUVASTA, JOKA ON MONIMUOTOINEN JA YKSILÖLLINEN Vaalijala 3

4 ILMENEMINEN AUTISTISELLA HENKILÖLLÄ HAVAITAAN TYYPILLISESTI : 1)PUUTTUVA TAI POIKKEAVA SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS 2)PUUTTUVA TAI POIKKEAVA KIELELLINEN/EI KIELELLINEN VUOROVAIKUTUS Vaalijala 4

5 ILMENEMINEN 3)RAJOITTUNUT, TOISTAVA KÄYTTÄYTYMINEN 4)POIKKEAVIA REAKTIOITA AISTIÄRSYKKEISIIN Vaalijala 5

6 OIREKUVA VAIHTELEE OIREKUVAN ESIINTYMISESSÄ VAIHTELEVUUTTA, VAIHTELUUN VAIKUTTAA MM. 1)IKÄ, 2)KOGNITIIVINEN TASO 3)KUNTOUTUKSEN TASO 4)STRESSITILA 5)YMPÄRISTÖ ESIINTYY ERILAISINA YHDISTELMINÄ ERI YKSILÖILLÄ, VAIHDELLEN LIEVÄSTÄ VAKAVIIN ONGELMIIN Vaalijala 6

7 LIITÄNNÄISOIREITA AUTISMI ESIINTYY HARVOIN YKSIN, USEIN LIITÄNNÄISOIREITA KUTEN KEHITYSVAMMA, EPILEPSIA, KOMORBIDITEETTI (kahden tai useamman itsenäisen sairauden esiintyminen samanaikaisesti) Vaalijala 7

8 PYSYVYYS AUTISMI ON ELINIKÄINEN YKSILÖN OMINAISUUS, JOKA KYLLÄKIN MUUTTAA MUOTOAAN ELÄMÄN KULUESSA Vaalijala 8

9 ESIINTYVYYS POIKIA/MIEHIÄ ENEMMÄN KUIN TYTTÖJÄ (POIKIA NOIN ¾)(1,8-6.5 kertaa enemmän/mattila ym.2011) KOKONAISUUDESSAAN ARVIOLTA AUTISMIN ESIINTYVYYS 4,1/1000, KOKO AUTISMIKIRJON ESIINTYVYYS 8,4/1000 (Mattila ym.2011) KEHITYSVAMMAISIA AUTISTISISTA N.30-50% (osuus pienentynyt 2000-luvulla) KEHITYSVAMMAISIA KAIKEN KAIKKIAAN N Vaalijala 9

10 AUTISTINEN HENKILÖ =YKSILÖ AUTISTISUUS EI NÄY ULKONÄÖSSÄ, SIKSI VAIKEA JOSKUS YMMÄRTÄÄ ONGELMAA HENKILÖT JOILLA ON AUTISMI VOIVAT OLLA LAHJAKKUUDELTAAN HYVIN ERILAISIA AUTISTISUUDEN MÄÄRÄÄ MITATAAN KÄYTTÄYTYMISESTÄ. SYYT KÄYTTÄYTYMISEEN LÖYTYVÄT AIVOTOIMINNAN ERILAISUUDESTA (KTS KAAVIO/Gillbert/Timonen Vaalijala 10

11 AUTISMIN PERUSONGELMIEN YHTEYS TOISIINSA Ensisijainen ongelma Toissijainen ongelma AIVOTOIMINNAN HÄIRIÖ. Ilmenee ensisijaisesti valikoivan huomiointikyvyn ongelmana. Voi ilmetä spesifisti myös kielellisellä ja oman toiminnan ohjaamisen alueella. Vaikeus yhdistää havaintoja ja kokemuksia kokonaisuuksiksi. Näin ollen myös vaikeus ymmärtää, miten toiset ajattelevat ja tuntevat. Seurausvaikutus Käyttäytymisessä havaittava ongelma Ei osaa hakea tietoa varsinkaan toisilta henkilöiltä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelma. Vaikeus ymmärtää kommunikatiivisen viestinnän sääntöjä. Etenkin kielellisen kommunikaation ongelma. (Frith 1989, Gillberg 1992, Timonen 1994) Vaikeus nädä toiminnan tarkoitus ta tilanneyhteydessään. Kehitysviivästymä, mutta taitojen tietyillä alueilla. Rajoittuneet käyttäytymisvalmiudet. Esiintyy rituaaleja, stereotypioita, pakonomaisia ja yksipuolisia kiinnostuksen kohteita Vaalijala 11

12 AUTISMI/KEHITYVAMMAISUUS AUTISTISISTA KEHITYSVAMMAISIA N.30-50% MOL. KIELELLISEN KOMMUNIKAATION VAIKEUKSIA, AUTISMISSA YLEENSÄ MYÖS NONVERBAALISEN VIESTINNÄN YMMÄRTÄMISEN VAIKEUKSIA JA JÄLJITTELYN VAIKEUKSIA MOLEMMAT HYÖTYVÄT NS. STRUKTUROIDUSTA OPETUKSESTA JA VISUALISOINNISTA/SELKEYTTÄMISESTÄ Vaalijala 12

13 JOKA EI OLE VIELÄ MINÄ SEN ON MAHDOTONTA OLLA ME. SE EI VOI KIINTYÄ TOISEEN, KUN SE EI OLE KIINTYNYT ITSEENSÄ SE EI VOI KÄSITTÄÄ SUURIA YMPYRÖITÄ, KUN SE SEKOAA PIENISSÄKIN. SITÄ PITÄÄ LÄHESTYÄ SEN OMILLA EHDOILLA. Arja Tiainen Vaalijala 13

14 AUTISMI/KEHITYSVAMMAISUUS KEHITYSVAMMAISELLA TAIDOT USEIN TASAISESTI RETARDOITUNEET, AUTISTISELLA TAIDOISSA SUURTA VAIHTELUA Vaalijala 14

15 STRUKTUURI STRUKTUROINTI = elämän ja ympäristön jäsentämistä ymmärrettävään muotoon Lisää turvallisuuden tunnetta Parantaa selviytymiskykyä Kehittää itsenäisyyttä Helpottaa kommunikointia Ehkäisee ja vähentää häiriökäyttäytymistä Vaalijala 15

16 MIKSI STRUKTUROINTIA Oppimisen mahdollistamiseksi Voimavarojen kohdentamiseksi Vaalijala 16

17 -AIKAA -PAIKKAA MITÄ STRUKTUROIDAAN? -TOIMINTAA -HENKILÖITÄ -VAHVISTAMINEN -SEURANTA/ARVIOINTI/SUUNNITTELU KUN MUUTETAAN STRUKTUURIA, VAIN YKSI MUUTOS KERRALLAAN SUOSITELTAVAA! Vaalijala 17

18 STRUKTUROINNIN TARVE ON SUORASSA SUHTEESSA AUTISTISUUDEN MÄÄRÄÄN, MYÖS YKSILÖLLINEN SUURI VÄHÄINEN SUURI SUURI AUTISTISUUDEN MÄÄRÄ YKSILÖN ITSENÄISYYDEN ASTE AIKUISEN TUEN TARVE STRUKTUURIN TARVE VÄHÄINEN SUURI PIENI PIENI SEGREGAATIO SIJOITUS INTEGRAATIO AUTISTISMI LUOKKA KASVATUSPYR KIMYS TUETTU YLEIS OPETUS Vaalijala 18

19 ENNAKOINTI, SEN TARVE KEHITYSVAMMAINEN JA AUTISTINEN HYÖTYVÄT YLEENSÄ SIITÄ, ETTÄ ASIAT ESITETÄÄN HEILLE ENNAKKOON ENNAKOINNIN MERKITYS: AIKAA PROSESSOINNILLE, AIKAA HYVÄKSYÄ, AIKAA HUOMIOIDA VAIKEITA ASIOITA ENNAKOINNIN TAPOJA: SOSIAALISET TARINAT, PIIRTÄMINEN, AAC- MENETELMÄT Vaalijala 19

20 VISUALISOINTI VISUALISOIMALLA VIESTIT VOIDAAN VAHVISTAA VIESTIN YMMÄRTÄMISTÄ (VISUAALINEN KANAVA USEIN ERITYISESTI AUTISTISELLA VAHVEMPI) VISUALISOINNIN TAPOJA USEITA, USEIN TOIMIVIN TAPA ON SE, MIKÄ ON HELPOIMMIN KÄSILLÄ (AINA MUKANA) Vaalijala 20

21 VUOROVAIKUTUKSESTA KV:LLÄ YLEENSÄ HALU OLLA VUOROVAIKUTUKSESSA, AUTISTISELLA USEIN EI KASVOSOKEUS YKSIKANAVAISUUS (JOS KATSON ON LÄHES NAHDOTON KUULLA) KIRJOITTAMATTOMIEN SÄÄNTÖJEN YMMÄRTÄMISEN VAIKEUS Vaalijala 21

22 KOMMUNIKAATIO VAIKEUTTA YMMÄRTÄÄ PUHETTA, JA MIHIN KIELTÄ KÄYTETÄÄN: olennaisen informaation jäsentäminen, riittävästi aikaa informaation prosessointiin PUUTTEITA EI- KIELELLISEN VIESTINNÄN YMMÄRTÄMISESSÄ (ILMEET, ELEET) Vaalijala 22

23 KOMMUNIKAATIOSTA YMMÄRTÄMINEN USEIN SANANMUKAISTA, KONKREETTISTA NOIN PUOLET AUTISTEISTA ILMAN PUHEKIELTÄ TARVE AAC- TULKKIPALVELUUN! Vaalijala 23

24 TOIMINTAOHJEITA KOMM. TILANTEESEEN Tarkkaile omaa kielenkäyttöäsi, karsi turhat sanat ja ilmaisut Mieti missä kommunikaatiotilanne on? Vähennä puhetulvaa Mieti äänenvoimakkuutta Muista odottaa Esineiden ja toimintojen nimitysten selkeys Vaalijala 24

25 ESIMERKKI KOMMUNIKAATIOTILANTEESTA Kaksi tyttöä heittää palloa edestakaisin toisilleen. He huomioivat toistensa liikkeet, katsovat toisiinsa ja palloon. He tietävät milloin pallo on napattava käteen. Kahden tai useamman keskustelu on kuin tyttöjen pallonheitto Vaalijala 25

26 VASTAVUOROINEN KOMMUNIKOINTI 1)Joku heittää ajatuksen+ äänensävyn+ kasvojen ilmeen 2)Toinen käsittää sanoman niin kuin lähettäjä on sen ajatellut ja vastaa lähettämällä ajatuksen+ äänensävyn+ kasvojen ilmeen 3)kolmas henkilö on nähnyt ja kuullut tämän ja haluaa mukaan keskusteluun 4)Muutaman ajatuksen jälkeen vaihdetaan puheenaihetta 5)Kaikki pitävät huolta siitä, ettei mitään aihetta käsitellä perusteellisemmin kuin sovitaan 6)Jos jonkun mielestä puheenaihe ei kiinnosta, kaikki käsittävät sen ja vaihtavat taas puheenaihetta Vaalijala 26

27 POTILAAKSI KUTSUMINEN HUOMOITAVIA ASIOITA ERITYISESTI AUTISMI- NÄKÖKULMASTA: 1)VIESTINNÄN SELKEYS 2)YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN JA TAVOITETTAVUUS 3)PORTTI- KANSIOIDEN TMS. HYÖDYNTÄMINEN TIEDON SIIRROSSA 4)AAC-HENKILÖN TARPEEN HUOMIOIMINEN ESIM. KUVALLISEN OHJEISTUKSEN TEKEMISESSÄ Vaalijala 27

28 POTILAANA AUTISTINEN JA KV- HENKILÖ HYÖTYVÄT STRUKTUURISTA, PYRITTÄVÄ LUOMAAN SELKEÄ AIKATAULUTUS ASIOISTA, JOTTA ASIOIHIN VOIDAAN VALMISTAUTUA ENNAKOLTA ESIM. KUVIEN AVULLA ODOTTAMINEN VAIKEAA, SAMOIN NS. OHJAAMATON VAPAA-AIKA Vaalijala 28

29 AJATUS VOISIKO AUTISMI/ KEHITYSVAMMA, ERITYISESTI MIKÄLI LIITTYY OLENNAISESTI KOMMUNIKAATIOVAIKEUKSIA AIHEUTTAA HÄLYTYKSEN JÄRJESTELMÄSSÄ JA SIIRRON AAC-HENKILÖN PUOLEEN, JOKA HOITAISI ASIAA ETEENPÄIN (KUTSUT, TUTUSTUMISET, OHJAUS JA TUKI SAIRAALAJAKSOLLA JNE.) Vaalijala 29

30 KOMMUNIKAATIOASIOIDEN HUOMIOIMINEN SELVITÄ ETUKÄTEEN KUINKA PARHAITEN KOMMUNIKOI KOMMUNIKOI SELKEÄSTI, HIDASTA PUHERYTMIÄSI, SELKEYTÄ VISUAALISESTI, KÄYTÄ SELKEÄÄ VUOROTTELUA POISTA TILANTEESTA YLIMÄÄRÄISET AISTIÄRSYKKEET PIDÄ ETÄISYYTTÄ ÄLÄ KIIREHDI Vaalijala 30

31 AISTIJÄRJESTELMÄN ERILAISUUDEN HUOMIOIMINEN AISTIPOIKKEAMAT? KUINKA TULEE HUOMIOIDA? POISTA TILANTEESTA TURHAT/LIIALLISET ÄRSYKKEET (MELU, VALO, HAJU, KOSKETUS) MIETI/SELVITÄ FYYSINEN ETÄISYYS, FYYSINEN KONTAKTI JA KATSEKONTAKTI Vaalijala 31

32 AISTIT VIESTIEN VÄLITTÄJÄNÄ VAIKEUS ANLYSOIDA, JÄRJESTÄÄ JA YHDISTELLÄ ERI AISTIEN KAUTTA SAATUA INFORMAATIOTA Auditiivinen havaitseminen (kuulon kautta), visuaalinen havaitseminen (näön kautta), taktiilinen havaitseminen (tuntoaistin kautta), kinesteettinen havaitseminen (kehon asento), vestibulaarinen havaitseminen (tasapaino ja kehon hallinta) Vaalijala 32

33 POIKKEAVAT REAKTIOT AISTIÄRSYKKEISIIN TARKKAILE LASTA 1.TUNTO HYPER VÄLTTÄÄ KOSKETUSTA WHITEN OISE RAAPII OLEMATONTA KUTINAA HYPO KIPUTUNTO ALENTUNUT 2. HAJU JOIDENKIN RUOKIEN HAJU ÄLLÖTTÄÄ HAISTELEE IHMISIÄ 3. KUULO LAITTAA KÄSIÄ KORVILLE KUUNTELEE OMAA HENGITYSTÄÄN PAUKUTTELEE ESINEITÄ 4.MAKU KIELTÄYTYY RUUISTA IMESKELEE KIELTÄÄN SYÖ KAIKKEA SOPIMATONTA 5. NÄKÖ NÄKÖMUISTI PAINELEE SILMIÄÄN KEINUTTELEE ITSEÄÄN Vaalijala 33

34 HYPO- HYPER VALTAOSALLA AISTIPOIKKEAMAT JAKAANTUVAT SEURAAVALLA TAVALLA: KUULO =HYPER NÄKÖ = HYPER IHON PINTATUNTO = HYPER KEHON SYVÄTUNTO = HYPO HAJU JA MAKUAISTI YLEENSÄ SAMOJA, JOKO HYPPER TAI HYPO Vaalijala 34

35 Kehonkaava Kehonkaava on välttämätön oman kehon ja sen osion asentojen ja liiketilojen havaitsemiselle ja tiedostamiselle sekä liikkeiden tuottamiselle. Kehonkaava on kehon abstrakti edustus aivoissa ja se rakentuu moniaistillisesti, jolloin tarvitaan kosketustunto- tietoa, asento- ja liikeaistia, tasapainoelimen toimintaa ja näköaistia(berlucci ja Aglioti, 2010). Kehonkaava ei voi kehittyä eikä rakentua normaalisti, jos aistitiedon käsittelyssä ja yhdentymisessä on puutteita Vaalijala 35

36 Kuka minä olen? Oman kehon kokeminen ja aistiminen luo pohjan minätietoisuudelle: kuka minä olen. Oman kehon havaitseminen on edellytys sille, että osaa tulkita muiden henkilöiden kehollisia viestejä: ilmeitä, eleitä ja kasvoilta heijastuvia tunteita, mikä on olennainen tekijä sosiaalisessa kanssakäymisessä (Cross ym 2010) Vaalijala 36

37 SOSIAALISTEN TILANTEIDEN HUOMIOIMINEN KETÄ PAIKALLA ESIM. TULOTILANTEESSA? RAUHOITTUMISEN TARVE? RYHMÄSSÄ OLEMISEN JA TOIMIMISEN KYKY? LÄHEISYYDEN SIETÄMINEN Vaalijala 37

38 TIEDON SIIRTYMINEN MILLÄ VÄLINEILLÄ TIETO SIIRTYY, JA MILLOIN (ei onnistu vastaanottotilanteessa) Asiakas itse tiedon antajana (AAC- henkilön tuella) KAIKKI TARVITTAVA TIETO EI LÖYDY EFFICASTA Vaalijala 38

39 KIIREETTÖMYYS TARVE KIIREETTÖMÄÄN TOIMINTAAN TILANTEEN JÄSENTÄMINEN SELKEÄKSI MITÄ TAPAHTUU NYT, MITÄ SEN JÄLKEEN Vaalijala 39

40 PORTTI-KANSIO KOONTI HENKILÖN ASIOISTA, NS. KÄYTÖOHJEKIRJA Vaalijala 40

41 NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI KOMMUNIKAATIOSSA SOPIMUKSISSA TIEDON SIIRROSSA Vaalijala 41

42 KOULUTUKSIA - KOMMUNIKAATIOKOLMIO, KOMMUNIKAATION YDINTAITOJEN OPETTAMINEN AVEKKI-KOULUTUS AUTISMIN KIRJO, KEINOJA JA VÄLINEITÄ KUNTOUTUKSEEN Vaalijala 42

43 KOULUTUKSIA KEHITYSVAMMAISUUS JA MIELENTERVEYS TERAPEUTTINEN ASENNOITUMINEN JA ASENNOITUMINEN KUNTOUTUKSESSA JA HOITOTYÖN ARJESSA Vaalijala 43

44 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää autismin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten elämän laatua mm. kehittämällä kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Seuraa koulutuksia koulutuskalenterista! Aune- osaajaverkosto Vaalijala 44

45 Vaalijala 45

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

RAPORTTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULU. MiiaMatilda Oy RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS. esteettömyyden erityisvaatimukset autismin näkökulmasta

RAPORTTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULU. MiiaMatilda Oy RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS. esteettömyyden erityisvaatimukset autismin näkökulmasta RAPORTTI TURUN AMMATTIKORKEAKOULU MiiaMatilda Oy RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS esteettömyyden erityisvaatimukset autismin näkökulmasta SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS 4 2.1 Esteetön

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö TOKKA2 www.lao.fi/tokka2 ADHD on neuropsykiatrinen oireyhtymä. Se näkyy tarkkaamattomuutena, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. ADHD:n ilmeneminen: keskittyminen,

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Syitä, haastavan tilanteen purkaminen ja muuttaminen Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, asiantuntijapalvelun päällikkö Eteva ky Haastavan käyttäytymisen

Lisätiedot

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA Ritva Hoikkala Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos 2013 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC

AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC AUTISMIN KIRJO JA KASVATUKSELLISEN KUNTOUTUKSEN ABC Kyllikki Kerola, KT, konsultoiva erityisopettaja Anna-Kaisa Sipilä, KM, ohjaava opettaja Koulutusmateriaalin suunnittelussa mukana konsultoivat erityisopettajat

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on Tämän oppaan on työstänyt sosionomiopiskelija Suvi Lehtisare Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta osana opinnäytetyöprojektiaan. Opas on työstetty Tampereella toimivan OSMO-hankkeen alaisuudessa. Haluan

Lisätiedot

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Kommunikaatioympäristöjen kehittäminen VAVA II-hankkeessa Anja Saarinen 2 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Puhevammaisuuden syyt ja yleisyys... 3 1.2 Kuntoutus

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot