Helsingin yleiskaavan kasvuseminaari / Esko Lauronen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yleiskaavan kasvuseminaari / Esko Lauronen 14.1.2013"

Transkriptio

1 Helsingin yleiskaavan kasvuseminaari / Esko Lauronen

2 2 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c..jotain Helsingin asuntomarkkinoiden luonteesta

3 3 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Helsingin asuntotuotannon määrä vähenee ja asuntojen reaalihinnat erkaantuvat muun Suomen kehityksestä Asuntotuotanto on vuodesta 1970 pudonnut oooo 30 % ja reaalihinnat yli kaksinkertaistuneet ja hintaero muuhun Suomeen edelleen kasvaa. Vuosina rakennettiin n asuntoa, n 14 milj.k-m2. Niihin olisi mahtunut n asukasta, mutta tuli vain n Pääosa meni asumisväljyyden kasvuun ja samalla asuntojen reaalihinnat nousivat e/hm2. Silti Hki jäi väljyydessä selvästi jälkeen koko maan kehityksestä.

4 4 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Helsingin seudun asuntojen hintaerot ovat suuret Helsingin kantakaupungin hintataso on kolminkertainen asuntomarkkinaalueen reunaan verrattuna.

5 5 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Asuntojen kova kysyntä ja korkea hinnat nostavat myös tonttien hintoja. Tonttien nopea reaalihintojen nousu asuntojen kysynnän ja hintojen noustessa, kertoo tonttitarjonnan niukkuudesta ja joustamattomuudesta.

6 6 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Helsingin asuntojen korkeista hinnoista seuraa yhä suurempi jälkeenjääneisyys koko maan asumisväljyyden kehityksestä Helsingin asumisväljyys on 5 m2/hlö jäljessä maan kehitystä. Se tarkoittaa n 3 milj. k-m2, joka vastaa yli 10 vuoden tuotantoa.

7 7 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Seudun asukas-määrä kasvaa paineen edessä, jopa lähes 2 miljoonaan v 2050? Mikä osuus Helsinkiin? Arvio on, että Helsinkiin voisi tulla n , mutta pääosa menisi muualle seudulle Mitä suurempi osa menee seudulle, sitä kovempi on paine Helsingin asuntomarkkinoille. Ja suuri uhka kaupunkirakenteen hajaantumiseen, työmatkojen pitenemiseen, henkilöauton käytön kasvuun ja kestävän kehityksen tavoitteiden hiipumiseen.

8 8 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Mitä jos Helsingin väestön kasvaa , n tasolle? Väestöpaine nostanee Helsingin asukasluvun tasolle, kasvua Siihen tarvitaan 18 milj. k-m2 uutta asuntotarjontaa v 2050 mennessä. Edellisellä 40 v jaksolla rakennettiin lähes 14 milj. k-m2, mutta asukasluku kasvoi (vain) , vaikka teoriassa niihin olisi mahtunut uutta asukasta.

9 9 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Yleiskaavojen asuntovaranto v ja arvio vuoteen 2020

10 10 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Reaalinen tyhjien asuntotonttien varanto vähenee nopeasti ja on hyvin riippuvainen yleiskaavatarjonnasta Helsingin tyhjien asuntotonttien varanto vähenee nopeasti. Vaikka edelliset yleiskaavat ovat nostaneet merkittävästi asemakaavatuotantoa, ei laskeva trendi ole muuttunut. Vuosittain saatava asemakaavatuotanto on hyvin tärkeää. Jos se loppuu, rakentaminen syö varannon loppuun 3-5 vuodessa.

11 11 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c (Paris as/km2) Jos Helsingin asukastiheyttä tulisi nostaa, millainen se on muissa kaupungeissa?

12 12 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu

13 13 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Maiden sisällä kaupunkiseutujen (talousalueiden) tuottavuuserot ovat suuret. Esimerkkinä Belgia ja Ruotsi. ( suuret ovat tuottavampia kuin pienet )

14 14 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Indeksi vertailu: suurkaupungit ovat paljon muita tuottavampia = Agglomeraatioedun vaikutus.

15 15 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c EU:n suurkaupunkien tuottavuuden reaali vertailua

16 16 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Helsingin ja seudun talousrooli Suomessa kasvaa. Tukholman rooli on korkea ja Kööpenhamina jo tasolla, missä täällä ollaan ehkä v 2045? Helsingin seutu tuottaa 1/3 maan kansantuotteesta, mutta myös työpaikoista, ostovoimasta, verotuloista, sosiaalija terveydenhoidon rahoituksesta, jne. Onko Hki-stk tuottavuus noin hyvä, vaiko muu maa huono? Onko riski, jos maa on yhdestä alueesta niin riippuvainen. Kun Hki tuottaa lähes 60 % seudun bkt:stä, sille lankeaa päävastuu kehityksen onnistumisesta.

17 17 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Helsingin talousrooli on suoraan ja välillisesti hyvin suuri Pääkaupunkiseutu on vain 0,25 % koko maan pintaalasta, mutta tuottaa 31 % maan kansantuotteesta. Helsingin pinta-ala osuus on vain 0,07 %, mutta se tuottaa 19 % koko maan kansantuotteesta v 2007.

18 18 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Pääkeskuksen rooli on ratkaisevaa seudulla Helsingin laaja pääkeskus (mukana myös Tapiola ja Leppävaara) on pinta-alaltaan 3 % seutu-kunnasta ja se tuottaa lähes 60 % sen kansantuotteesta, eli yli miljoonaa euroa vuodessa. Helsingin keskusta ja sen laajennusalueet (laskelma vuosittaisesta arvonlisäyksestä, bruttokansantuotteesta alueittain, miljoona euroa v 2007)

19 19 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Maankäytön tuottavuuden näkökulmasta Hgin keskusta ja ns laaja pääkeskus ovat seudun tuottavimmat alueet. Maa-alan bkt-tuottavuus : Alueen arvonlisäys (bkt) jaetaan sen maapinta-alalla.

20 20 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Keskustan tuottavuus toimistovuokrilla mitattuna Yritysten halu sijoittua keskustoihin ja maksaa sen korkeita vuokria, kertoo keskustan tuottavuudesta. Se näkyy sekä Helsingissä että Tukholmassa (kuten muissakin suurissa kaupungeissa.) Tuottavin eli korkean vuokratason alue on suppea, sillä agglomeraatioedussa yritykset sijoittuvat toistensa lähelle, hyödyntääkseen ja vahvistaakseen lisätuottavuutta.

21 21 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Korkea agglomeraatioetu näkyy kaupunkirakenteessa mm korkeina asukas- ja työpaikkatiheyksinä; Helsingin ja Pariisin vertailua Pariisin yhteinen asukas- ja työpaikkatiheys on jopa kpl/ km2, kun Helsingin maksimi on Asukastiheys:asukk/km2 : Pariisi Helsinki 2 768

22 22 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Toiset suurkaupungit vahvistavat agglomeraatioetua, toiset eivät Kehittämispolitiikan erot näkyvät mm kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvassakin.

23 23 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Helsingin seutukunnan reaalinen talouskasvu on ollut suurta Seutukunnan real talouskasvu v oli n 3,6 % vuodessa. Jos kehitys olisi ollut 0,5 %/v huonompaa tai parempaa (3 tai 4 %/v), tuotantoero olisi v 2007 ollut milj. euroa/v. Tuon merkitys seudun kuntien yhteisiin kunnallisverotuloihin olisi ollut n milj. euroa/v.

24 24 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Kansantuotteen (bkt:n) real-kehitys ja kunnalliset verotulot seudulla

25 25 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Jos sovellettaisiin eräiden muiden kaupunkien asukastiheyksiä, paljonko Helsinkiin saataisiin lisää asuntotarjontaa? Kun Helsingin nopea väestöennuste edellyttää v 2050 mennessä lisää asuntotarjontaa n 18 milj.k-m2, niin esim Amsterdamin nykytiheydellä sitä saataisiin 16 miljoona tai Haagin 27 miljoonaa, Brysselin 36 miljoonaa, tai Pariisin 165 miljoona k-m2.

26 26 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Lisäaineistoa:

27 27 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Vaikka Tukholman ja Kööpenhaminan asukastiheys on ennestään Helsinkiä korkeampi, niiden tiheys kasvaa edelleen nopeammin Jos Helsingin asukastiheys olisi Tukholman nykytasolla, täällä olisi n 0,98 milj. asukasta tai Kööpenhaminan tiheydellä n 1,3 milj. asukasta. Näihin verrattuna nopean väestöennusteen 0,85 milj. asukasta (v2050) ei vaikuta niin suurelta.

28 28 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Helsingin pääkeskus tuottaa enemmän kansantuotetta, kuin mikään maan vahvimmista toimialoista. Suomen kansantalouden vahvat alat tuottavat kukin arvonlisäystä miljoonaa euroa vuodessa, mutta Helsingin pääkeskus (laaja) tuottaa yli milj. euroa vuodessa. Talouden vahvojen toimialojen ja yritysten onnistumisesta kannetaan suurta huolta, mutta suuri arvonlisäyksen lähde, Hgin pääkeskus ei kuulu huolen-pidon kohteisiin. Tulisiko sen olla?

29 29 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c

30 30 Suurkaupungistuminen, kaupunkitalous ja kasvu Yk-seminaari / Lauronen Esko c Pitkä asuntotuotannon toteutusprosessi vähentää varantoja. Jotta vuotuinen ohjelmoitu asuntotuotanto voi toteutua, kohteet tulee varata jo hyvissä ajoin, esim 4 v aiemmin. Se tarkoittaa, että normaali, esim 4000 as/v tuotanto varaa, sitoo (näkymättömästi) tilastojen tonttivarantoa n 1,5 milj.k-m2, joka on enemmän kuin Hgin nykyvaranto; 1,4 milj.k-m2. Se tarkoittaa, että noin suuri tuotantotaso ei ole Helsingissä mahdollinen. Tilastoidun kaavavarannon tulee olla niin suuri, että se kykenee varmistamaan tavoitellun tuotannon. Jos tavoite on valtuuston 5000 as/v, eli n 0,47 milj.k-m2/v ja mitoittava toteutusprosessin kesto 4 vuotta, tarvitaan vähintään 1,9 milj.k-m2 reaalivaranto. Jos mitoittava aika on 5 vuotta, tarvitaan vähintään 2,4 milj.k-m2, nykyisen 1,4 milj.k-m2 sijaan. Tällä on merkittävä vaikutus kaavoitukseen.

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin [ Seppo Laakso Tutkija,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta P 15 km Pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke 14.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...2 1. Pääkaupunkiseudun valtakunnallinen asema

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 105 (tammikuu 2008) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2010 Janne Huovari Hanna

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Uudenmaan talouden rakenne 2011

Uudenmaan talouden rakenne 2011 Uudenmaan talouden rakenne 2011 Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto Yksi maakunta ja moninainen talous Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Yhdistyneessä Uudenmaan maakunnassa

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Sisällys. Kuvioluettelo. BoF Online Päätoimittaja Mika Pösö ISSN 1796-9123 (online)

Sisällys. Kuvioluettelo. BoF Online Päätoimittaja Mika Pösö ISSN 1796-9123 (online) BoF Online 4 2012 Suomen asuntohintakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät Jarkko Kivistö Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA 1 PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA KESKUSTA, HAKANIEMI JA TÖÖLÖ 15.10.2014 SISÄLTÖ 2 Tiivistelmä sivu 3 Toimeksianto sivu 4 Pisararata sivu 5 Asemien perustiedot ja kiinteistökehityspotentiaali

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Varkauden seudun elinvoima ja sen kehittäminen

Varkauden seudun elinvoima ja sen kehittäminen 1 Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkaus 17.12.2014 Työryhmä: - Elinvoima- ja elinkeinopolitiikka, talous, kilpailukyky Reijo Vuorento, pj. Kari Rajamäki Pekka Nykänen Sari Juutilainen Aarno Happonen

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Turun kaupunkikonsernianalyysi

Turun kaupunkikonsernianalyysi Turun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.2.2006 B&MANs -1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Turun kaupunki 2001-2004 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 6.2.2006 2-2 - Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot