SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188"

Transkriptio

1 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA teki marraskuussa 2006 sähköpostikyselyn neljälle valtakunnalliselle yleishyödylliselle yhteisölle (SATO, VVO, TA-Yhtymä ja YH) vuokra-asuntotilanteesta 22 kaupungissa. Mukana kyselyssä ovat suurimmat kaupungit ja maakuntien pääkaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Porvoo, Hämeenlinna, Pori, Lahti, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Mikkeli, Joensuu, Kajaani, Seinäjoki, Kokkola, Vaasa ja Rovaniemi. Kysely koski arava- ja korkotukivuokra-asuntojen vuokratasoa, asuntojen käyttöastetta ja asukasvaihtuvuutta. Kaikki yhteisöt vastasivat kyselyyn, tosin yksittäisiä tietoja puuttuu. ARA teki vastaavansisältöisen kyselyn myös vuosina 2004 ja Vuoden 2004 kysely koski 14 kaupunkia ja vuoden 2005 kysely 21 kaupunkia. Vuoden 2006 kyselyssä ovat mukana kaikki edellisvuosien kyselyjen paikkakunnat ja lisäksi Porvoo, Itä-Uudenmaan maakunnan pääkaupunki. Kyselyvastauksista tehdyt selvitykset löytyvät ARAn kotisivuilta > Tilastot ja julkaisut > ARAn selvitykset. ARA-vuokra-asuntokannassa tapahtuu koko ajan muutoksia kuten omistajavaihdoksia ja aravarajoituksista vapautumista. Näin eri vuosien kyselyt eivät koske täysin samaa asuntokantaa eri paikkakunnilla. Tämä vähentää jonkin verran tietojen vertailtavuutta. Esimerkiksi vuokratason muutoksia ei voi luotettavasti tarkastella tämän aineiston perusteella. Vuokrien kehityksestä saa parhaiten tietoa Tilastokeskuksen vuokratilastosta, mutta nekin tiedot ovat melko yleisiä. Vuoden 2006 kyselyn piirissä oleva 22 kaupungin aravavuokra-asuntokanta on yli asuntoa ja korkotukivuokra-asuntokanta yli asuntoa. Kyselyajankohtana näihin asuntoihin oli hakijoita yli , joista yli puolet (55,3 %) oli yhden henkilön talouksia (hakijatiedot YH-Yhtymä Länsi Oy:n asuntoihin puuttuvat Turusta, Tampereelta, Porista, Seinäjoelta, Kokkolasta ja Vaasasta). Hakijamäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta. Osaltaan suuret hakijamäärät ovat seurausta internethaun helppoudesta, mikä on myös lisännyt hakemusten päällekkäisyyttä. Heti vuokrattavissa olevia asuntoja oli kyselyajankohtana noin 400, pääosin kolmioita ja kaksioita. (Liitetaulukko 1) Yleishyödyllisillä yhteisöillä korkeampi aravavuokrataso kuin kuntaomistajilla Kalleimmat neliövuokrat ovat Helsingissä. Helsingin keskimääräiset aravavuokrat vaihtelevat yleishyödyllisillä 10,50 11,18 /m 2 /kk. Tilastokeskuksen viimeisimmän vuokratilaston mukaan (4. neljännes/2006) keskimääräinen aravavuokra oli Helsingissä 8,62 /m 2 /kk. Helsingissä kaupungin omistama vuokra-asuntokanta on suuri ja se on vuokratasoltaan selvästi halvempi kuin yleishyödyllisten omistama kanta. Myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa sekä useimmissa muissa kyselyn kunnissa yleishyödyllisten aravavuokrat ovat kalliimmat kuin kuntien aravavuokrat. Osoite Puhelin Telefax Kotisivu PL 100 (Asemapäällikönkatu 14) Helsinki

2 2 Osassa tämän kyselyn kaupungeista yleishyödyllisten keskimääräiset aravavuokrat vaihtelevat huomattavasti omistajittain, samassa kaupungissa ero voi olla puolitoista tai kaksikin euroa neliötä kohti. Tämä voi selittyä asuntokannan ikä-, laatutaso- ja sijaintieroilla. Myös alueittainen vuokrien jyvitys voi poiketa eri omistajilla. Valtakunnalliset omistajat voivat tasata vuokria koko asuntokannassaan yli kuntarajojen. (Liitetaulukot 2 ja 3) Korkotukiasuntojen neliövuokrat ovat lähes kaikissa kyselyssä mukana olleissa kaupungeissa korkeammat kuin aravavuokrat, enimmillään ero on yli 2 euroa. (Liitetaulukot 2 ja 3) Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat suurimmillaan 43 prosenttia aravavuokria korkeammat Erot arava- ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien välillä ovat suuret isoimmissa kaupungeissa. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaisemasta vuokratilastosta. Suurimmillaan ero on Helsingissä, missä vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra vuoden neljänneksellä oli 12,33 /m 2 /kk, mikä on 3,7 euroa eli 43 % enemmän kuin keskimääräinen aravavuokra. Vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräiset neliövuokrat olivat Espoossa (11,03), Vantaalla (10,26), Tampereella (9,78), Turussa (9,17), Lahdessa (9,33), Jyväskylässä (9,89), Kuopiossa (9,73) ja Oulussa (9,96) noin 1,40 2,30 euroa korkeammat kuin keskimääräiset aravavuokrat. Prosenttisesti vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat näissä kaupungeissa prosenttia korkeammat kuin aravavuokrat. (Vuokratilasto 2006, 4. neljännes, Tilastokeskus) Vuokrien jyvitys asunnon koon mukaan vaihtelee - ARAlta suositus vuokrien jyrkempään jyvitykseen Vuokratietoja kysyttiin huoneistotyypin mukaan kuten aikaisempinakin vuosina. Vuokrien jyvityksellä on merkitystä asuntojen kysyntään. Niilläkin paikkakunnilla, joilla asuntomarkkinatilanne on tasapainossa, voi ylitarjontaa olla isommista asunnoista, joiden kokonaisvuokrat ovat nousseet korkeiksi markkinavuokriin verrattuina. Vastausten perusteella vuokrien jyvityksen jyrkkyys eri omistajayhteisöillä ja eri kaupungeissa vaihtelee. Jyvitys voi olla hyvin lievää tai sitä ei ole ollenkaan, ja toisaalta yksiöiden neliövuokrat voivat olla 40 prosenttia korkeammat kuin isojen perheasuntojen neliövuokrat. (SATO ei ole eritellyt vuokria huoneistotyypin mukaan, vaan ilmoittanut ainoastaan keskimääräiset vuokrat eri paikkakunnilla.) ARA antoi loppuvuodesta 2005 vuokrien jyvityssuosituksen, joka käytännössä merkitsee pienasuntojen vuokrien nostamista ja isompien asuntojen vuokrien laskemista. Näin vuokrat vastaisivat paremmin todellisia rakennuskustannuksia ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrarakennetta. Samalla asuntojen käyttöasteet saataisiin pidettyä mahdollisimman korkealla tasolla. Jyvityssuositus ja jyvitystä varten kehitetty laskentamalli löytyvät ARAn kotisivuilta > ARA-asuntokanta > Vuokra-asunnot > Vuokranmääritys. ARAan on tullut jonkin verran yhteydenottoja ja kyselyjä jyvityssuosituksen johdosta. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa siitä, onko jyvityskäytäntöjä muutettu suosituksen suuntaan. Asukasvaihtuvuudessa on suuria eroja Asukasvaihtuvuudessa on suuria eroja omistajayhteisöstä ja paikallisesta asuntokannasta riippuen. Kyselyn piirissä olevissa aravavuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli vuoden 2006 aikana pienimmillään noin 12 % ja suurimmillaan yli 55 %. Korkotukivuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli pienimmillään noin 8 % ja suurimmillaan yli 68 %. Kunnittain ja omistajayhtiöittäin kerätyt asukasvaihtuvuusprosentit koskevat hyvin erikokoisia asuntokantoja, muutamasta asunnosta Osoite Puhelin Telefax Kotisivu PL 100 (Asemapäällikönkatu 14) Helsinki

3 3 tuhansiin asuntoihin. (Liitetaulukko 4) Edellä mainitut suurimmat vaihtuvuusprosentit niin arava- kuin korkotukikannassa olivat Oulussa, missä erityisesti Meri-Toppilan alueella on ollut suuri asukaskierto ja asuntoja on ollut myös tyhjillään. Vuokra-asuntojen osuus alueella on suuri. Kaupungin ja vuokratalojen omistajayhteisöjen aloitteesta Valtion asuntorahasto vapauttaa poikkeuksellisesti kyseessähän on kasvukeskus aravarajoituksista osan Meri-Toppilan alueen vuokra-asunnoista. Ensimmäiset kohteet ovat jo saaneet vapautuspäätöksen ja asunnot ovat myynnissä. Asunnot on tarkoitus myydä ensisijaisesti yksityisille henkilöille omaan tai perheen käyttöön. Vuokralaisten asema turvataan ja asunnon myynnin johdosta vuokralaisille tarjotaan samalta alueelta vastaavanlaista asuntoa. Kuvio 1. Keskimääräinen asukasvaihtuvuus eräissä kaupungeissa vuonna 2006 Asukasvaihtuvuus % MIKKELI LAHTI PORI HÄMEENLINNA ESPOO TURKU PORVOO HELSINKI TAMPERE VANTAA KAUPUNGIT KESKIMÄÄRIN LAPPEENRANTA KAJAANI Arava Korkotuki KOUVOLA KOTKA ROVANIEMI KUOPIO JYVÄSKYLÄ JOENSUU VAASA OULU KOKKOLA SEINÄJOKI 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Keskimääräinen vaihtuvuus on aravakannassa 23 %, korkotukikannassa 26 % Asukasvaihtuvuus oli koko kyselyn piirissä olevassa aravakannassa keskimäärin 23,0 % ja korkotukikannassa keskimäärin 26,6 % (Kuvio 1). Pääkaupunkiseudulla aravakannan vaihtuvuus oli 21,3 %, korkotukikannan 21,4 %. Asukasvaihtuvuus näyttää vähentyneen edellisistä vuosista. Uusia Osoite Puhelin Telefax Kotisivu PL 100 (Asemapäällikönkatu 14) Helsinki

4 4 vuokra-asuntoja on valmistunut vähän, mikä on osaltaan vähentänyt tarjontaa. Jonkin verran on merkkejä vuokra-asuntotilanteen kiristymisestä. Kaupunkien sisällä asukasvaihtuvuudessa voi olla suuriakin eroja. Hyvillä alueilla viihdytään ja asutaan pitkään, huonoilla alueilla on paljon muuttoliikettä. Keskusta-asumisessa on aina vetovoimaa, ja toisaalta arvostetaan pientaloasumista rauhallisilla ja turvallisiksi koetuilla alueilla. Hyvät peruspalvelut ja hyvät julkisen liikenteen kulkuyhteydet lisäävät asumispysyvyyttä. Omaa, huoneistokohtaista saunaa arvostetaan. Vuokratalojen suuri osuus alueella ja kerrostalojen suuri koko vähentävät selvästi asumisviihtyvyyttä. Uusien asuntojen korkeat vuokrat lisäävät vaihtuvuutta. Nuorilla asumisajat ovat lyhyitä elämäntilanteiden nopean muuttumisen vuoksi. Erikokoisissa asunnoissa asukasvaihtuvuudessa voi olla suuria eroja. Kolmioista ja isoista kaksioista on eniten ylitarjontaa. Vanhoissa arava-asunnoissa sekä asutaan pitkään että niistä pyritään pois. Kolmi-nelikerroksiset hissittömät talot ovat hankalia erityisesti ikääntyneille asukkaille ja lapsiperheille. Toisaalta vanhassa aravakannassa viihtyisiksi koetuilla alueille asumisajat voivat olla hyvin pitkiä. Vanhojen aravaasuntojen vuokrat ovat kohtuullisia ja huoneistojen pohjaratkaisut ovat hyvin suunniteltuja. Asuntojen käyttöasteet ovat keskimäärin % Vuokra-asuntotilanne vaihtelee alueellisesti suurimmissa kaupungeissa. Yleisesti tilanne on kuitenkin tasapainoinen ja käyttöasteet ovat pysyneet melko korkeina. Kyselyn piirissä olevissa 22 kaupungissa käyttöaste oli vuonna 2006 aravakannassa alhaisimmillaan 88,8 % ja korkeimmillaan 100 %. Korkotukikannassa käyttöaste oli alhaisimmillaan 95,4 % ja korkeimmillaan 100 %. (Liitetaulukko 4) Keskimäärin käyttöaste oli kyselyn kuntien aravakannassa 98,4 % eli joitakin kymmenyksiä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Pääkaupunkiseudulla aravakannan käyttöaste oli 98,6 %, muutama kymmenys korkeampi kuin edellisvuonna. Korkotukikannassa käyttöaste oli kaikissa kyselykunnissa keskimäärin 97,4 %, pari kymmenystä alempi kuin vuotta aikaisemmin. Pääkaupunkiseudulla korkotukikannan käyttöaste oli 98,4 %, kymmenyksen edellisvuotta korkeampi. Kyseessä eivät kuitenkaan ole täysin samat asuntokannat peräkkäisinä vuosina. Osa asunnoista on vuoden mittaan vaihtanut omistajaa ja toisaalta asuntoja on vapautunut aravarajoituksista rajoituksista vapautetut asunnot eivät ole tässä tarkastelussa mukana. Asukasvaihtuvuus- ja käyttöasteindikaattoreilla mitattuna vuokra-asuntotilanteessa ei ole tapahtunut isoja muutoksia suurimmissa kaupungeissa. Edelleen voidaan puhua asiakkaan markkinoista. Omistajayhteisöt jatkavat kanta-asiakasohjelmien kehittämistä asumisviihtyvyyden parantamiseksi ja asukaspysyvyyden takaamiseksi. Pitkäaikaista asumista palkitaan monin eri tavoin. Vuokra-asuntojen uustuotanto on jo pitkään ollut vähäistä, mikä voi piankin näkyä vuokraasuntotilanteen kiristymisenä. Osoite Puhelin Telefax Kotisivu PL 100 (Asemapäällikönkatu 14) Helsinki

5 VALTION ASUNTORAHASTO Suunnittelu- ja viestintäyksikkö Liitetaulukko Yleishyödyllisten yhteisöjen toimittamia asuntomarkkinatietoja eräistä kaupungeista Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2005 ja 2006 *) ARA-KANTA 2006 HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2005 HETI VAPAAT ASUNNOT 2006 Arava Korkotuki Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana % hakijoista % hakijoista HELSINKI VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , ESPOO VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , , VANTAA VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , TAMPERE VVO , , SATO , , YH , TA-YHTYMÄ , , TURKU VVO , , SATO , , YH , JYVÄSKYLÄ VVO , , SATO , , YH , , KUOPIO VVO , , SATO , , YH , , (3)

6 ARA-KANTA 2006 HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2005 HETI VAPAAT ASUNNOT 2006 Arava Korkotuki Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana % hakijoista % hakijoista OULU VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , , PORVOO VVO , SATO , HÄMEENLINNA VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , PORI VVO , , SATO , , YH , LAHTI VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , KOUVOLA VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , KOTKA VVO , , SATO , YH , , LAPPEENRANTA VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , MIKKELI VVO , , SATO , YH , , (3)

7 ARA-KANTA 2006 HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2005 HETI VAPAAT ASUNNOT 2006 Arava Korkotuki Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana % hakijoista % hakijoista JOENSUU VVO , , YH , , KAJAANI VVO , , SATO , , YH , , SEINÄJOKI YH-ASUNNOT , KOKKOLA YH , VAASA VVO , , SATO , , YH , ROVANIEMI VVO , , SATO , , YH , , TA-YHTYMÄ , , Kaikki kaupungit , , *) Vuoden 2005 kysely koski 21 kaupunkia ja vuoden 2006 kysely 22 kaupunkia (lisänä edellisvuoteen Porvoo) 3(3)

8 VALTION ASUNTORAHASTO Liitetaulukko 2 Suunnittelu- ja viestintäyksikkö Vuokrataso marraskuusa eräissä kaupungeissa 2004, 2005 ja 2006 Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2004, 2005 ja 2006 *) Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki HELSINKI VVO 10,33 10,30 10,50 10,24 11,09 11,21 SATO 10,42 10,63 11,18 12,13 12,26 12,96 YH 10,37 10,60 10,87 10,71 11,28 11,24 TA-YHTYMÄ 11,80 12,26 12,32 ESPOO VVO 9,10 9,61 9,36 9,97 10,80 10,89 SATO 9,16 9,37 10,18 11,36 10,41 11,96 YH 10,59 10,83 10,85 10,41 10,67 10,54 TA-YHTYMÄ 10,32 10,24 10,46 VANTAA VVO 9,22 8,77 9,19 9,95 10,60 10,73 SATO 9,12 9,24 9,48 11,29 11,50 11,86 YH 10,08 10,34 10,49 9,70 10,50 11,07 TA-YHTYMÄ 8,57 8,78 8,82 TAMPERE VVO 8,24 8,79 8,77 10,47 10,62 10,76 SATO 7,83 8,01 8,25 9,84 9,66 10,34 YH 8,97 9,14 9,19 9,44 9,64 9,79 TA-YHTYMÄ 9,25 9,25 9,25 TURKU VVO 7,32 7,49 7,39 9,27 9,42 9,81 SATO 6,97 7,09 7,30 9,06 9,23 9,41 YH 9,28 8,87 9,26 9,40 9,18 9,67 JYVÄSKYLÄ VVO 7,62 8,84 8,32 9,62 9,85 9,87 SATO 7,69 7,95 8,13 9,48 9,57 9,96 YH 9,08 9,46 9,60 9,31 9,51 9,65 KUOPIO VVO 7,77 7,97 8,17 9,92 10,12 10,23 SATO 7,96 8,09 8,40 9,21 9,19 9,94 YH 9,25 9,37 9,47 8,68 8,98 9,26 OULU VVO 8,10 8,25 8,38 10,02 9,91 9,98 SATO 8,24 8,34 9,24 9,77 9,84 10,29 YH 8,81 9,06 9,16 9,50 9,84 9,92 TA-YHTYMÄ 7,67 7,92 7,69 8,11 PORVOO VVO 8,04 SATO 8,79 HÄMEENLINNA VVO 7,86 7,96 10,06 10,17 SATO 7,55 7,78 YH 8,26 8,42 9,31 9,48 TA-YHTYMÄ 8,74 8,82 1(2)

9 Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki PORI VVO 6,83 7,05 SATO 6,57 6,98 YH 8,79 8,64 8,81 LAHTI VVO 7,39 7,27 7,88 9,34 9,55 9,71 SATO 8,24 8,38 8,65 YH 8,94 9,33 9,47 9,13 9,60 9,68 TA-YHTYMÄ 6,36 6,52 KOUVOLA VVO 6,98 6,96 SATO 7,99 8,33 YH 7,66 7,71 8,67 8,43 TA-YHTYMÄ 6,53 KOTKA VVO 7,75 7,61 9,55 9,56 SATO 6,33 YH 9,00 9,14 9,07 9,21 LAPPEENRANTA VVO 8,34 7,87 7,72 9,30 9,49 9,67 SATO 8,11 8,24 8,49 YH 8,63 8,85 8,84 9,10 9,10 9,10 TA-YHTYMÄ 8,46 8,57 8,68 MIKKELI VVO 6,79 6,89 9,40 9,60 SATO 7,64 YH 6,37 6,56 JOENSUU VVO 8,11 8,34 8,66 SATO 7,45 9,63 YH 7,60 8,08 8,25 8,07 8,21 8,39 KAJAANI VVO 7,46 7,64 SATO 7,81 8,03 YH 8,22 8,44 SEINÄJOKI VVO 7,10 YH 9,30 9,49 8,68 8,81 8,85 KOKKOLA YH 8,26 8,34 8,86 8,89 VAASA VVO 6,71 6,42 6,57 SATO 7,70 7,87 9,32 8,96 9,16 9,36 YH 8,10 8,78 9,03 9,20 9,38 ROVANIEMI VVO 7,27 7,42 7,15 SATO 8,34 8,48 8,93 YH 8,93 8,96 8,89 9,21 9,30 9,36 TA-YHTYMÄ 7,48 7,59 *) Vuoden 2004 kysely koski 14 kaupunkia, vuoden 2005 kysely 21 kaupunkia ja vuoden 2006 kysely 22 kaupunkia 2(2)

10 VALTION ASUNTORAHASTO Liitetaulukko 3 Suunnittelu- ja viestintäyksikkö Vuokrataso huoneistotyypeittäin eräissä kaupungeissa marraskuussa 2006 Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2006 VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk HELSINKI Arava Korkotuki VVO 12,54 10,69 10,05 9,79 10,50 13,91 11,70 10,63 10,19 11,21 SATO , ,96 YH 11,29 10,32 10,06 10,87 13,17 11,98 11,19 10,80 11,24 TA-YHTYMÄ 13,41 12,72 0,00 11,26 12,32 ESPOO Arava Korkotuki VVO 11,73 9,53 8,89 8,59 9,36 12,78 11,31 10,56 10,30 10,89 SATO , ,96 YH 11,76 11,16 10,84 10,52 10,85 11,90 11,16 10,54 10,22 10,54 TA-YHTYMÄ 10,47 0,00 10,44 10,46 VANTAA Arava Korkotuki VVO 10,87 9,37 8,78 8,05 9,19 12,13 11,29 10,24 9,83 10,73 SATO , ,86 YH 11,16 10,88 10,22 9,99 10,49 13,22 11,10 10,33 10,30 11,07 TA-YHTYMÄ 9,07 8,40 8,82 TAMPERE Arava Korkotuki VVO 11,23 8,37 7,50 8,08 8,77 12,62 10,48 9,39 9,25 10,76 SATO , ,34 YH 9,57 9,15 8,46 8,38 9,19 10,55 9,86 9,37 9,23 9,79 TA-YHTYMÄ 9,56 9,27 8,85 8,88 9,25 TURKU Arava Korkotuki VVO 9,07 7,63 6,85 6,61 7,39 11,86 10,03 9,28 8,85 9,81 SATO , ,41 YH 9,73 9,22 8,85 8,87 9,26 10,19 9,46 9,00 8,87 9,67 JYVÄSKYLÄ Arava Korkotuki VVO 9,71 8,38 7,74 9,77 8,32 11,02 10,29 9,57 9,05 9,87 SATO , ,96 YH 10,43 9,54 9,07 8,66 9,60 10,52 9,98 9,30 9,10 9,65 KUOPIO Arava Korkotuki VVO 9,05 8,20 7,72 7,58 8,17 11,52 10,72 9,58 9,01 10,23 SATO 8,40 9,94 YH 10,30 9,76 8,96 9,09 9,47 9,37 9,00 8,83 9,26 OULU Arava Korkotuki VVO 9,97 8,44 7,70 8,20 8,38 11,33 10,21 9,49 9,09 9,98 SATO , ,29 YH 9,99 9,18 8,85 8,11 9,16 10,27 10,02 9,62 9,32 9,92 TA-YHTYMÄ 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 PORVOO Arava Korkotuki VVO 9,53 7,99 7,52 7,40 8,04 SATO ,79 1(2)

11 VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk HÄMEENLINNA Arava Korkotuki VVO 9,71 8,07 7,43 7,10 7,96 11,42 10,20 9,60 9,02 10,17 SATO ,78 YH 9,33 8,08 8,39 8,83 8,42 10,05 9,72 9,25 8,84 9,48 TA-YHTYMÄ 0,00 9,09 8,80 8,57 8,82 PORI Arava Korkotuki VVO 9,04 6,85 6,51 7,12 7,05 SATO ,98 YH 9,52 8,55 8,86 8,52 8,81 LAHTI Arava Korkotuki VVO 8,86 7,81 7,52 7,35 7,88 10,52 10,38 9,17 8,82 9,71 SATO 8,65 YH 11,27 9,54 9,23 8,82 9,47 10,74 10,03 9,61 9,01 9,68 KOUVOLA Arava Korkotuki VVO 8,63 6,87 6,33 5,67 6,96 SATO ,33 YH 8,47 7,73 7,74 7,21 7,71 8,88 8,60 8,33 8,43 KOTKA Arava Korkotuki VVO 8,88 7,42 6,91 7,73 7,61 10,28 10,10 8,95 8,31 9,56 SATO 6,33 YH 9,52 9,29 8,92 8,47 9,14 9,78 9,64 8,89 8,62 9,21 LAPPEENRANTA Arava Korkotuki VVO 9,35 7,72 7,09 6,73 7,72 11,19 9,71 9,50 7,65 9,67 SATO ,49 YH 9,39 9,21 8,37 8,33 8,84 9,41 9,21 8,61 9,10 TA-YHTYMÄ 9,19 9,09 7,77 0,00 8,68 MIKKELI Arava Korkotuki VVO 8,62 6,85 6,62 6,26 6,89 10,76 9,92 9,13 8,38 9,60 YH-ASUNNOT 6,71 6,45 6,53 6,56 JOENSUU Arava Korkotuki VVO 9,39 8,66 8,34 8,66 YH 8,99 8,52 7,99 7,89 8,25 8,87 8,44 8,16 8,21 8,39 KAJAANI Arava Korkotuki VVO 9,08 7,53 6,96 7,64 SATO ,03 YH 8,83 8,36 8,20 8,44 SEINÄJOKI Arava Korkotuki YH 9,41 8,92 8,36 8,85 KOKKOLA Arava Korkotuki YH 8,68 8,47 7,91 7,76 8,34 8,89 8,89 VAASA Arava Korkotuki VVO 7,95 6,48 6,21 6,57 SATO , ,36 YH 9,95 9,62 8,90 9,38 ROVANIEMI Arava Korkotuki VVO 8,84 7,07 6,62 5,97 7,15 SATO ,93 YH 9,50 9,07 8,62 8,89 9,98 9,44 9,10 9,36 TA-YHTYMÄ 7,59 7,59 7,59 2(2)

12 VALTION ASUNTORAHASTO Suunnittelu- ja viestintäyksikkö Liitetaulukko Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus eräissä kaupungeissa vuosina Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2004, 2005 ja 2006 *) KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Arava Korkotuki HELSINKI VVO 98,9 98,9 99,0 99,3 98,9 99,2 99,4 99,7 22,0 18,1 19,8 12,6 26,0 20,9 20,0 14,4 SATO 97,9 97,6 97,1 98,6 98,1 96,1 96,9 96,1 33,9 31,5 31,1 26,8 32,8 36,5 36,5 17,3 YH 97,5 97,9 99,0 98,4 97,0 97,4 98,8 100,0 40,0 48,6 20,0 37,1 33,0 30,0 24,1 23,1 TA-YHTYMÄ 97,6 99,7 99,7 96,5 37,7 37,7 41,0 18,0 Keskimäärin **) 97,9 98,9 99,0 99,4 26,3 20,8 22,1 17,1 ESPOO VVO 99,4 98,8 97,4 99,0 99,3 98,9 98,8 99,7 18,4 18,5 25,1 15,6 26,5 18,2 23,8 17,9 SATO 97,5 98,6 97,1 97,7 97,6 97,2 98,5 95,4 30,2 29,3 28,2 23,4 33,6 36,0 28,4 33,8 YH 97,1 97,3 98,0 99,0 93,6 93,9 96,0 96,0 41,0 30,0 39,6 41,5 37,0 31,0 39,0 26,5 TA-YHTYMÄ 95,1 97,2 93,2 99,6 12,5 37,5 37,5 8,3 Keskimäärin 97,3 98,4 97,8 97,7 26,8 19,9 28,7 23,0 VANTAA VVO 99,6 99,2 98,6 98,6 99,3 99,0 98,3 98,0 21,9 15,1 22,0 16,7 28,1 19,6 30,4 17,0 SATO 97,9 96,8 96,6 98,1 98,0 95,9 97,3 96,9 32,7 33,0 34,8 33,3 41,7 44,0 52,2 43,7 YH 93,0 93,2 98,3 97,9 96,9 97,3 98,5 98,4 44,0 50,0 57,9 45,0 31,0 39,3 34,9 26,3 TA-YHTYMÄ 75,0 100,0 90,3 97,2 50,0 66,7 33,3 Keskimäärin 97,9 98,4 98,1 97,9 26,8 22,5 34,8 24,3 TAMPERE VVO 98,1 98,4 98,0 98,1 98,2 98,9 98,2 98,5 19,8 19,7 25,2 17,4 21,6 24,3 23,7 19,8 SATO 95,0 97,2 98,0 99,1 97,3 98,5 97,6 100,0 32,1 31,7 32,9 29,0 44,0 40,5 43,3 29,0 YH 97,5 97,1 97,1 96,0 95,3 96,0 34,0 31,0 33,0 33,0 32,0 33,0 35,0 28,0 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 32,5 40,0 17,5 35,0 Keskimäärin 97,9 98,5 96,5 98,8 28,6 22,5 34,1 26,5 TURKU VVO 98,4 98,9 99,3 99,4 98,8 98,5 98,0 99,1 27,2 22,5 20,5 13,0 43,1 49,6 40,9 28,5 SATO 90,0 93,6 96,1 97,3 99,8 99,4 99,7 24,0 37,8 32,2 31,7 32,2 39,6 35,2 YH 91,9 92,3 97,0 91,4 91,7 98,3 41,0 42,0 39,0 36,0 45,0 49,0 38,0 42,0 Keskimäärin 98,2 98,8 98,6 99,4 27,1 20,0 35,6 34,7 JYVÄSKYLÄ VVO 97,8 98,7 97,1 98,2 99,1 99,0 99,3 99,5 23,1 28,7 35,3 24,7 37,9 34,1 37,4 27,5 SATO 93,6 98,5 98,7 99,0 98,0 99,2 99,3 98,3 31,6 36,6 33,6 31,0 37,2 42,1 47,6 51,4 YH 98,4 98,6 100,0 100,0 95,3 95,5 95,1 95,9 25,0 21,0 34,3 28,9 43,0 42,0 52,3 37,2 Keskimäärin 98,4 99,0 97,0 97,6 34,5 28,0 45,7 36,5 1(4)

13 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Arava Korkotuki KUOPIO VVO 99,5 98,9 98,9 98,6 98,2 99,8 99,8 99,4 29,5 26,6 32,5 23,8 23,8 18,2 28,1 24,6 SATO 99,8 99,5 99,0 99,6 98,8 99,3 97,1 95,6 25,2 27,7 27,7 37,1 42,9 51,4 64,3 51,4 YH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 39,0 26,0 29,1 20,3 23,0 22,0 37,7 32,0 Keskimäärin 99,0 99,0 99,6 99,2 30,9 27,7 31,3 29,4 OULU VVO 99,6 98,5 95,3 96,1 99,3 99,8 97,6 97,6 30,9 39,8 36,7 27,2 28,8 39,5 45,9 32,7 SATO 98,4 97,9 95,3 92,6 98,5 98,8 95,7 92,0 48,7 55,1 52,5 55,6 47,5 64,1 59,3 68,8 YH 95,1 95,0 89,8 93,3 95,9 95,9 91,4 94,9 42,0 34,0 50,8 42,6 41,0 47,0 56,2 39,1 TA-YHTYMÄ 95,0 95,0 97,0 95,0 91,0 95,0 25,0 30,0 22,0 15,0 25,0 35,0 Keskimäärin 94,7 95,3 94,5 95,4 39,8 32,8 47,6 40,7 PORVOO VVO 99,8 99,8 21,1 15,3 SATO 96,4 39,6 40,9 Keskimäärin 99,8 99,1.. 20,3 HÄMEENLINNA VVO 98,6 97,6 96,8.. 99,7 99,3 20,0 27,9 18,0.. 31,1 17,6 SATO 99,1 98,7 93,1 29,7 27,2 23,5 YH.. 99,7 100,0.. 98,0 100,0 21,7 19,4 26,4 23,5 22,7 22,0 TA-YHTYMÄ 100,0 98,1 100,0 27,3 18,2 27,3 Keskimäärin 98,1 96,8 98,5 99,8 22,9 19,7 25,3 20,9 PORI VVO 84,8 83,0 93,3 29,6 24,4 17,9 SATO 98,0 97,3 93,7 24,3 22,7 20,5 YH.. 89,0.. 94,4 50,0 31,8 44,8 39,0 45,0 Keskimäärin 86,6 93,4 94,4 24,2 18,5 45,0 LAHTI VVO 99,7 99,1 99,9 99,8 99,7 99,8 99,9 99,8 14,2 13,9 15,3 12,6 18,9 23,4 22,5 16,6 SATO 94,1 98,3 97,7 97,3 42,9 36,7 44,2 34,3 YH 99,6 99,6 99,9 99,7 99,7 99,7 99,3 98,9 38,0 35,0 35,5 31,3 29,0 30,0 30,2 35,2 TA-YHTYMÄ 90,8 98,8 97,5 35,0 30,0 55,0 Keskimäärin 99,4 99,3 99,7 99,5 23,0 18,5 22,6 KOUVOLA VVO 96,0 96,9 98,4 23,8 22,7 22,2 SATO 98,8 98,5 96,6 36,4 32,7 29,1 YH.. 97,3 99,3.. 99,1 100,0 36,4 32,1 29,7 45,5 47,3 43,6 TA-YHTYMÄ 97,9 99,5 43,8 12,5 Keskimäärin 97,1 98,6 99,2 100,0 26,0 24,7 43,6 2(4)

14 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Arava Korkotuki KOTKA VVO 99,0 99,1 99,0 99,9 100,0 99,5 34,7 23,7 27,4 39,1 26,9 21,7 SATO 97,4 4,4'') YH.. 98,7 98,6.. 99,1 100,0 30,6 38,8 32,4 36,2 29,8 31,6 Keskimäärin 99,0 98,7 99,4 99,8 29,9 26,6 28,4 LAPPEENRANTA VVO 91,9 99,3 98,3 99,5 99,9 99,8 99,6 100,0 26,0 30,2 27,5 18,8 23,2 22,0 36,3 16,1 SATO 95,4 94,6 94,7 97,9 34,4 34,0 22,3 28,7 YH 93,1 93,4 92,6 96,8 98,5 98,9 98,3 98,3 30,0 27,0 51,6 28,1 37,0 35,0 25,6 34,6 TA-YHTYMÄ 99,5 99,7 98,8 98,9 37,4 37,5 27,1 31,3 Keskimäärin 96,3 98,7 99,1 99,5 28,6 23,1 22,3 MIKKELI VVO 98,1 98,2 99,2 99,7 99,3 100,0 25,3 26,0 12,3 12,7 14,6 14,6 SATO 99,3 98,3 16,0 10,4 YH.. 100,0 100,0 22,2 22,2 18,4 Keskimäärin 98,2 99,2 99,5 100,0 24,0 12,3 15,8 JOENSUU VVO 99,9 100,0 100,0 99,8 22,6 31,3 32,5 32,5 SATO 96,7 98,0 99,7 98,5 37,4 35,1 14,8 31,1 YH 100,0 100,0 100,0 99,8 99,9 99,9 99,9 99,3 27,0 27,0 9,8 24,4 24,0 24,0 32,0 25,6 Keskimäärin 100,0 99,8 99,9 99,3 18,3 28,4 25,6 KAJAANI VVO 99,9 99,7 99,8 20,2 22,2 17,7 SATO 98,9 98,4 97,9 47,1 25,8 39,5 YH.. 97,7 97,8 45,0 50,0 40,0 Keskimäärin 99,3 99,3 97,7 97,8 23,2 23,9 40,0 SEINÄJOKI VVO 97,0 22,3 YH 94,4 96,8 99,5 99,5 99,7.. 31,0 36,1 17,0 17,0 39,0 45,0 Keskimäärin 96,8 99,7 36,1 45,0 KOKKOLA YH.. 92, ,0.. 50,0 36,0 44,0 35,1 40,0 20,0 Keskimäärin 92,4 100,0.. 36,0 44,0 20,0 VAASA VVO 90,5 93,8 94,7 88,8 21,2 23,4 31,9 24,6 SATO 91,4 95,1 97,2 100,0 98,2 97,8 98,0 100,0 52,1 49,2 58,5 50,5 58,5 58,5 46,8 41,0 YH 97,5 97,8 98,5.. 97,4 32,0 35,6 44,0 29,0 41,0 Keskimäärin 96,3 91,4 97,7 100,0 40,7 30,6 41,0 ') Asukasvaihtuvuus (4,4%) koskee vain osaa vuotta, koska SATO on hankkinut Kotkan asunnot kesken vuotta (4)

15 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Arava Korkotuki ROVANIEMI VVO 94,0 99,2 99,4 99,5 26,0 27,0 33,0 24,2 SATO 97,2 98,9 99,2 100,0 60,6 49,8 55,6 46,4 YH 99,5 99,5 99,8 99,9 99,4 99,4 99,4 99,8 51,0 35,0 45,2 34,9 55,0 49,0 34,4 35,1 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 10,0 Keskimäärin 99,4 99,6 99,4 99,8 36,3 27,6 33,8 34,2 KAUPUNGIT YHTEENSÄ 97,6 98,4 97,6 97,4 30,1 23,0 35,8 26,6 *) Vuoden 2004 kysely koski 14 kaupunkia, vuoden 2005 kysely 21 kaupunkia ja vuoden 2006 kysely 22 kaupunkia **) Keskimääräinen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus eri kaupungeissa ja koko maassa (vuosilta 2005 ja 2006) on laskettu painotettuna keskiarvona - toisin sanoen eri omistajayhteisöjen arava- ja korkotukiasuntojen määrä on otettu huomioon paikkakunnan keskimääräistä käyttöastetta ja asukasvaihtuvuutta laskettaessa. 4(4)

16 Vuonna 2007 ilmestyneet selvitykset: 1 Asuntolainahakemusten kehitys Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille Tilastoja ja julkaisuja verkossa: > Tilastot ja julkaisut

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 2/2008 Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 29.4.2008 Vuokra asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 3.5.2013 ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 23.5.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, p. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 17.3.2016 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ARA-vuokrat uudet vapaarah. vapaarah.vuokrat 20 18

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 13 Vapaarah.vuokra-as.keskivuokrat, /m 9,-1, 1,1-11, 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 5 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Sisällys 1 AINEISTON LÄHTÖTILANNE JA IMPUTOINTI.... 3 1.1 Aineiston asuntokunnat ja asumistukirekisteri...3 1.2 Tietojen imputointimenetelmä........................................

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Maija-Liisa Kolehmainen 9/2005 Ari Laine 1.7.2005 Kunnallistekniikan rakentamisavustukset vuosille 2002-2005 ja 2005-2009 Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2007 Marja-Leena Ikonen Pekka Pelvas 9.5.2007 ARA-vuokra-asuntomarkkinat 2006 Asukasvaihtuvuus (%) ARA-vuokra-asunnoissa kasvukeskusseuduilla

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 10/2006 Marja-Leena Ikonen Olavi Lehtinen 19.5.2006 Arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen vuokrat vuonna 2005 asuntomarkkinakyselyn

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2013

Asuntojen vuokrat 2013 Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013 Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2013 keskimäärin 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2014

Asuntojen vuokrat 2014 Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014 Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2017

Asuntomarkkinakatsaus 1/2017 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2017 Julkaistu 6.4.2017 ja päivitetty 25.4.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 5/2003 Sirpa Alen 17.4.2003 Arava- ja korkotukikohteiden rakennuskustannukset vuonna 2002 Arava- ja korkotukihankkeiden rakennuskustannusten kehitys

Lisätiedot

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi Hannu Ahola 3.10.2012 12.10.2007 Tekijän nimi Historia ja tarkoitus Asuntomarkkinakyselyjä on tehty kunnille 1980-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Vuokralaisilta 31.10.2017 Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien ja asunnonomistajien etujärjestö,

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

ARAn Asuntomarkkinakatsaus

ARAn Asuntomarkkinakatsaus ARAn Asuntomarkkinakatsaus Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät (FCG) 17.-18.9.2015 Ruka Hannu Ahola 12.10.2007 Tekijän nimi SISÄLTÖ johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2017

Asuntomarkkinakatsaus 2/2017 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, p. 020 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 2/2017 Asumisoikeusasunnot 15.11.2017 (päivitetty 17.11.2017) ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2006 Marja-Leena Ikonen Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 23.3.2006 ARA-vuokra-asuntomarkkinat 2005 70 60 Asuntokunnan rakenne ARA-vuokra-asuntoa

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2016

Asuntojen vuokrat 2016 Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016 Vuokrat nousivat vuodessa 2,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2016 keskimäärin 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola

Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014. OP-Pohjola Asuntomarkkinakatsaus/Ekonomistit 1.4.2014 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoista 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat 6. Asuntolainojen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot