SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188"

Transkriptio

1 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA teki marraskuussa 2004 sähköpostikyselyn neljälle valtakunnalliselle yleishyödylliselle yhteisölle (SATO, VVO, TA-yhtymä ja YH-yhtymä) vuokra-asuntotilanteesta 14 kaupungissa. Kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Lahti, Lappeenranta, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Seinäjoki, Vaasa, Oulu ja Rovaniemi. Kysely koski mm. vuokratasoa, asuntojen käyttöastetta ja asukasvaihtuvuutta. Kaikki yhteisöt vastasivat kyselyyn, vain joitakin yksittäisiä tietoja jäi puuttumaan. Kyselyn piirissä oleva aravavuokra-asuntokanta on yli asuntoa ja korkotukivuokraasuntokanta yli asuntoa. Kyselyajankohtana asuntoihin oli hakijoita (voimassa olevia hakemuksia) yli , joista noin puolet yhden henkilön talouksia. Vapaana oli kyselyajankohtana yli 400 asuntoa, pääosin kaksioita ja kolmioita. Yleishyödyllisillä korkeampi aravavuokrataso kuin kunnilla paikoin ylittyy myös vapaarahoitteinen vuokrataso Keskimääräiset neliövuokrat ovat kalleimmat Helsingissä. Aravavuokrat ovat Helsingissä kaikilla yleishyödyllisillä lähes samantasoiset, keskimäärin vähän yli 10 euroa/m2/kk, kun taas kaupungin omistamissa aravavuokra-asunnoissa keskimääräinen neliövuokra jää hiukan alle 8 euron. Tilastokeskuksen viimeisimmän vuokratilaston mukaan (3. neljännes/2004) keskimääräinen aravavuokra oli Helsingissä 8,33 euroa/m2/kk. Myös muissa tämän kyselyn kaupungeissa yleishyödyllisten yhteisöjen aravavuokrat ovat korkeammat kuin Tilastokeskuksen tilastoimat keskimääräiset aravavuokrat näillä paikkakunnilla. Ero arava- ja vapaarahoitteisten vuokrien välillä on suurin Helsingissä, missä vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra oli vuoden 3. neljänneksellä 11,81 euroa/m2/kk, mikä on 3,5 euroa, yli 41 %, enemmän kuin keskimääräinen aravavuokra. Muissa Tilastokeskuksen vuokratilastossa mukana olevissa kaupungeissa Espoo (10,25 e/m2/kk), Vantaa (9,95 e/m2/kk), Tampere (9,36 e/m2/kk), Turku (8,76 e/m2/kk), Lahti (8,46 e/m2/kk) Jyväskylä (9,19 e/m2/kk), Kuopio (8,77 e/m2/kk) ja Oulu (9,09 e/m2/kk) mainitut vapaarahoitteiset vuokrat ovat 1,3 2,0 euroa korkeammat kuin keskimääräiset aravavuokrat. Mutta asuntorahaston kyselyssä mukana olevien yleishyödyllisten omistajien aravavuokrat ovat samaa tasoa tai jopa korkeammat kuin vaparahoitteiset vuokrat näillä paikkakunnilla. (Liitetauluko 1) Osoite Puhelin Telefax Kotisivu PL 100 (Asemapäällikönkatu 14) Helsinki

2 2 Korkotukiasuntojen vuokrat ovat kyselyssä mukana olleissa kaupungeissa yleensä 1-2 euroa/m2/kk kalliimmat kuin aravavuokrat, mutta poikkeuksiakin on eli korkotukivuokrat saattavat olla alemmat kuin aravavuokrat ilmeisesti paikallisesta asuntokannasta, sen sijainnista ja markkinatilanteesta johtuen. (Liitetaulukko 1) Vuokravakuus on kahdella yhteisöllä, SATO:lla ja VVO:lla, kiinteä euromäärä, 250 euroa, YHyhtymällä vakuus on 2 kk:n vuokraa vastaava euromäärä ja TA-yhtymällä samoin 2 kk:n tai joissakin tapauksissa 3 kk:n vuokraa vastaava määrä. Vuokra-asuntohakemukset ovat voimassa SATO:n ja YH-yhtymän asuntoihin 3 kk, VVO:n ja TAyhtymän asuntoihin 6 kk. Vuokrien jyrkempään jyvitykseen muutostarvetta Vuokratietoja kysyttiin huoneistotyypin mukaan, koska vuokrien jyvityksellä on merkitystä asuntojen kysyntään. Ylitarjontaa on erityisesti isoista asunnoista, ja muutostarvetta on jyvityksen muuttamiseksi isoja asuntoja suosivammaksi, mikä myös vastaisi paremmin todellisia rakennuskustannuksia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien jyvitystä. Kaikki omistajayhteisöt eivät kuitenkaan pystyneet tietojärjestelmiensä perusteella antamaan vuokratasotietoja huoneistotyypin mukaan, joten huoneistotyypeittäinen vuokratietojen vertailu jää puutteelliseksi. Saatujen tietojen perusteella jyvityksen jyrkkyys eri omistajayhteisöillä ja eri kaupungeissa vaihtelee, mutta yleensä jyvitys on melko lievää. (Liitetaulukko 1) Asukasvaihtuvuudessa suuria eroja Asukasvaihtuvuudessa on suuria eroja omistajayhteisöstä ja paikallisesta asuntokannasta riippuen. Pienimmillään asukasvaihtuvuus on vuoden aikana 17 %, suurimmillaan yli 58 %. Vuonna 2004 tämän kyselyn piirissä olevissa aravavuokra-asunnoissa keskimääräinen asukasvaihtuvuus oli 28 %, korkotukiasunnoissa vaihtuvuus oli 32 %. VVO:lla asukasvaihtuvuus näyttäisi olevan pienintä; esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuonna 2004 vaihtuvuus on aravavuokra-asunnoissa % ja korkotukivuokra-asunnoissa %. Eri omistajayhteisöjen laskentatavat voivat kuitenkin poiketa toisistaan, mikä saattaa osin selittää eroja asukasvaihtuvuudessa samoilla paikkakunnilla. (Liitetaulukko 2) Suurinta asukasvaihtuvuus on yleensä 1970-luvulla rakennetuissa lähiöiden hissittömissä kerrostaloissa, jotka eivät vastaa nykyajan asumistasovaatimuksia ja ovat erityisen hankalia vanhusten ja lapsiperheiden kannalta. Toisaalta myös uusissa kalliissa asunnoissa asumisajat voivat olla lyhyitä niihin muutetaan alun perin tilapäisesti ja vaihdetaan pian omistusasuntoon. Parhaiten viihdytään keskustoissa ja keskustojen tuntumassa olevissa vuokra-asunnoissa, missä palvelut ovat hyvin saatavilla. Asumisajat saattavat halutuimmissa kohteissa olla kymmeniä vuosia. Asunnonhakijoiden valinnanvara näkyy Nykyisessä markkinatilanteessa asunnonhakijoilla on mistä valita, ja niinpä tarjotusta asunnosta kieltäytyminen on hyvin tavallista. Asuntojonoista voidaan enää puhua vain pienasuntoihin. Yksin asuntoa hakevilla pienituloisilla kohtuuhintainen vuokra-asunto on usein ainoa vaihtoehto tyydyttävään asumistasoon pääsemiseksi. Sen sijaan isompia asuntoja hakevilla asunnontarve ei välttämättä ole kiireellinen, vaan he hakevat esimerkiksi parempaa sijaintia tai laatutasoa. Asunnonhaku on helppoa ja nopeaa internetin kautta tehtävällä sähköisellä hakemuksella. Omistajat ilmoittavatkin yleensä heti vapautuvista asunnoista omilla kotisivuillaan, ja myös asumisen teemaportaaleja sekä paikallislehtiä käytetään. Tehostetulla markkinoinnilla haetaan koko ajan uusia asiakkaita eikä vain läpikäydä olemassa olevaa hakijarekisteriä, kun etsitään sopivia asukkaita Osoite Puhelin Telefax Kotisivu PL 100 (Asemapäällikönkatu 14) Helsinki

3 3 tarjolla oleviin asuntoihin. Asuntojen käyttöasteet pysyneet melko korkeina Nykyisessä vuokra-asuntojen ylitarjontatilanteessakin ovat asuntojen käyttöasteet pysyneet melko hyvinä isoissa kaupungeissa. Alhaisimmillaan käyttöasteet ovat 90 prosenttia, keskimääräinen käyttöaste on tämän kyselyn arava-asuntokannassa yli 98 % ja korkotukiasuntokannassa lähes 98 %. Osassa asuntokantaa asukasvaihtuvuus on kuitenkin suurta ja jos vaihtuvuus pysyy korkealla tasolla, on selvää että riski käyttöasteiden pienenemiseen kasvaa. Käyttöasteen laskentatavat poikkeavat jonkin verran eri omistajayhteisöillä; parhaiten käyttöaste saadaan vuosittaisesta vuokratuotosta. (Liitetaulukko 2) Markkinoinnin tehostamisen ja vuokrien jyvityksen tarkistamisen lisäksi omistajat joutuvat nyt kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota asuntojen korjaamiseen ja varustetason parantamiseen. Myös pitkäaikaista asumista palkitaan erilaisilla bonuksilla. Kesällä 2004 tehty tulorajojen nosto kasvukeskuksissa ja tulorajojen poisto kasvualueiden ulkopuolella on osaltaan lisännyt hakijoiden määrää ja monipuolistanut hakijarakennetta. Osoite Puhelin Telefax Kotisivu PL 100 (Asemapäällikönkatu 14) Helsinki

4 VALTION ASUNTORAHASTO / PP, OL, VT Liitetaulukko 1 Yleishyödyllisten yhteisöjen toimittamia asuntomarkkinatietoja eräistä kaupungeista ARA-KANTA HAKIJAT VUOKRATASO /m2/kk HETI VAPAAT ASUNNOT HELSINKI arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,34 10,34 9,85 9,79 10,33 10,60 10,61 10,05 9,72 10, SATO , , YH-YHTYMÄ ,87 9,94 9,68 10,37 11,77 11,12 10,56 10,22 10, TA-YHTYMÄ ,10 11,30 10,90 11, ESPOO arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,41 8,96 8,50 8,60 9,10 11,60 10,10 8,90 9,35 9, SATO , , YH-YHTYMÄ ,25 10,79 10,45 10,14 10,59 11,49 10,73 10,12 9,85 10, TA-YHTYMÄ ,70 9,93 10, VANTAA arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,76 9,00 9,25 7,89 9,22 11,48 9,71 9,05 9,54 9, SATO , , YH-YHTYMÄ ,40 9,74 9,54 10,08 10,24 9,49 9,36 9, TA-YHTYMÄ 3 1 8,67 8,41 8, TAMPERE arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,22 8,22 7,55 7,85 8,24 12,1 10,19 9,33 9,3 10, SATO , , YH-YHTYMÄ ,37 9,03 8,51 8,69 8,97 10,16 9,55 9,08 9,07 9, TA-YHTYMÄ ,56 9,27 8,85 8,88 9, TURKU arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,34 7,42 7,05 6,99 7,32 10,5 9,49 9,01 8,86 9, SATO , , YH-YHTYMÄ ,88 9,29 8,88 8,92 9,28 10,13 9,36 8,68 9,04 9, LAHTI arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,66 7,40 7,21 7,06 7,39 9,72 9,84 8,95 8,71 9, SATO , YH-YHTYMÄ ,37 8,63 8,43 8,94 10,25 9,13 8,81 8,68 9, TA-YHTYMÄ ,57 6,14 6, (3) Liite 1

5 Yleishyödyllisten yhteisöjen toimittamia asuntomarkkinatietoja eräistä kaupungeista LAPPEENRANTA arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,16 8,62 7,43 8,34 10,44 9,20 9,12 7,90 9, SATO ,11 YH-YHTYMÄ ,19 9,03 8,18 8,15 8,63 9,41 9,21 8,61 9, TA-YHTYMÄ 48 8,95 8,86 7,57 8, JYVÄSKYLÄ arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,07 7,57 7,42 7,62 10,55 9,97 9,40 8,93 9, SATO , , YH-YHTYMÄ ,45 9,15 8,81 8,33 9,08 10,15 9,63 8,98 8,8 9, KUOPIO arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,36 7,85 7,53 7,38 7,77 11,13 10,30 9,41 8,86 9, SATO , , YH-YHTYMÄ ,95 9,58 8,63 8,44 9,25 8,69 8,69 8,28 8, ARA-KANTA HAKIJAT VUOKRATASO HETI VAPAAT JOENSUU arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,56 8,18 7,79 8, SATO , , YH-YHTYMÄ ,43 7,82 7,35 7,33 7,60 8,49 8,18 7,80 7,87 8, ARA-KANTA HAKIJAT VUOKRATASO HETI VAPAAT SEINÄJOKI arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,76 6,72 6,81 7, YH-YHTYMÄ ,45 9,28 9,30 9,22 8,73 8,23 8, VAASA arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,43 6,7 6,47 7,16 6, SATO , , YH-YHTYMÄ ,78 8,17 7,65 8,10 9,73 9,42 8,72 7,25 9, ARA-KANTA HAKIJAT VUOKRATASO HETI VAPAAT OULU arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,00 8,40 7,80 7,50 8,10 11,00 10,50 9,30 9,00 10, SATO , , YH-YHTYMÄ ,30 8,79 8,49 8,14 8,81 10,30 9,50 9,02 8,99 9, ARA-KANTA HAKIJAT VUOKRATASO HETI VAPAAT ROVANIEMI arava korkotuki yht. 1henk.tal. arava korkotuki WO ,60 7,20 6,90 7,10 7, SATO , (3) Liite 1

6 Yleishyödyllisten yhteisöjen toimittamia asuntomarkkinatietoja eräistä kaupungeista YH-YHTYMÄ ,30 8,91 8,50 8,93 9,66 9,24 9,05 9, (3) Liite 1

7 VALTION ASUNTORAHASTO Liitetaulukko /PP, OL, VT ARA-vuokra-asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % arava korkotuki arava korkotuki HELSINKI WO 98,9 98,9 98,9 99,2 22,0 18,1 26,0 20,9 SATO 97,9 97,6 98,1 96,1 33,9 31,5 32,8 36,5 YH-YHTYMÄ 97,5 97,7 97,0 97,0 40,0 42,0 33,0 23,0 TA-YHTYMÄ 97,6 99,7 37,7 37,7 ESPOO WO 99,4 99,2 99,3 98,9 18,4 21,3 26,5 21,9 SATO 97,5 98,6 97,6 97,2 30,2 29,3 33,6 36,0 YH-YHTYMÄ 97,1 97,3 93,6 93,9 41,0 30,0 37,0 31,0 TA-YHTYMÄ 95,1 97,2 12,5 37,5 VANTAA WO 99,6 99,2 99,3 98,9 21,9 19,4 28,1 23,8 SATO 97,9 96,8 98,0 95,9 32,7 33,0 41,7 44,0 YH-YHTYMÄ 93,0 93,2 96,9 97,3 44,0 39,0 31,0 33,0 TA-YHTYMÄ 75,0 100,0 50,0 TAMPERE WO 98,1 98,4 98,2 98,9 19,8 19,7 21,6 24,3 SATO 95,0 97,2 97,3 98,5 32,1 31,7 44,0 40,5 YH-YHTYMÄ 97,5 97,1 96,0 95,3 34,0 31,0 32,0 33,0 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 32,5 40,0 TURKU WO 98,4 98,6 98,8 98,5 27,2 23,5 43,1 41,2 SATO 90,0 93,6 99,8 24,0 38,7 32,2 YH-YHTYMÄ 91,9 92,3 91,4 91,7 41,0 42,0 45,0 49,0 LAHTI WO 99,7 99,0 99,7 99,8 14,2 15,0 18,9 23,8 SATO 94,1 98,3 42,9 36,7 YH-YHTYMÄ 99,6 99,6 99,7 99,7 38,0 35,0 29,0 30,0 TA-YHTYMÄ 90,8 98,7 35,0 30,0 1(2) Liite 2

8 ARA-vuokra-asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % arava korkotuki arava korkotuki LAPPEENRANTA WO 91,9 99,6 99,9 99,7 26,0 26,0 23,2 19,5 SATO 95,4 94,6 34,4 34,0 YH-YHTYMÄ 93,1 93,2 98,5 98,9 30,0 27,0 37,0 35,0 TA-YHTYMÄ 99,5 99,6 37,4 37,5 KUOPIO WO 99,5 99,8 98,2 99,8 29,5 26,3 23,8 18,2 SATO 99,8 99,5 98,8 99,3 25,2 27,7 42,9 51,4 YH-YHTYMÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 39,0 26,0 23,0 22,0 JOENSUU WO 99,9 100,0 22,6 31,3 SATO 96,7 98,0 99,7 98,5 37,4 35,1 14,8 31,1 YH-YHTYMÄ 100,0 100,0 99,9 99,9 27,0 26,0 24,0 24,0 JYVÄSKYLÄ WO 97,8 98,2 99,1 99,0 23,1 22,7 37,9 28,4 SATO 93,6 98,5 98,0 99,2 31,6 36,6 37,2 42,1 YH-YHTYMÄ 98,4 98,6 95,3 95,3 25,0 21,0 43,0 42,0 SEINÄJOKI WO 97 89,9 22,3 28,1 YH-YHTYMÄ 94,3 99,5 99,6 30,0 17,0 17,0 VAASA WO 90,5 93,8 21,2 23,4 SATO 91,4 95,1 98,2 97,8 52,1 49,2 58,5 58,5 YH-YHTYMÄ 97,5 97,9 31,0 43,0 OULU WO 99,6 99,3 99,3 99,8 30,9 31,7 28,8 35,1 SATO 98,4 97,9 98,5 98,8 48,7 55,1 47,5 64,1 YH-YHTYMÄ 95,1 95,0 95,9 95,9 42,0 34,0 41,0 47,0 ROVANIEMI WO 94,0 98,0 26,0 27,0 SATO 97,2 98,9 60,6 49,8 YH-YHTYMÄ 99,5 99,5 99,4 99,4 51,0 35,0 55,0 49,0 2(2) Liite 2

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 2/2008 Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 29.4.2008 Vuokra asuntotilanne

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 3.5.2013 ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 23.5.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2006 Marja-Leena Ikonen Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 23.3.2006 ARA-vuokra-asuntomarkkinat 2005 70 60 Asuntokunnan rakenne ARA-vuokra-asuntoa

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, p. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 17.3.2016 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ARA-vuokrat uudet vapaarah. vapaarah.vuokrat 20 18

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne

Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne - Kotouttaminen on kumppanuutta tilaisuus Peter Fredriksson, Erityisasiantuntija Ympäristöministeriö RATKAISUJA? Vapaat asunnot käyttöön. ARA- ja muiden tyhjien vuokrahuoneistojen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 13 Vapaarah.vuokra-as.keskivuokrat, /m 9,-1, 1,1-11, 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 5 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot, %, kaikki

Lisätiedot

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013 VVO:n vuokra-asuntobarometri Kesäkuu 13 18.6.13 1 Miten arvioit vuokra-asuntotarjonnan muuttuvan seuraavan 12 kuukauden aikana? 7 6 4 % Markkina % 3 Omakustannus % Lisääntyy Lisääntyy jonkin verran Pysyy

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 10/2006 Marja-Leena Ikonen Olavi Lehtinen 19.5.2006 Arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen vuokrat vuonna 2005 asuntomarkkinakyselyn

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2007 Marja-Leena Ikonen Pekka Pelvas 9.5.2007 ARA-vuokra-asuntomarkkinat 2006 Asukasvaihtuvuus (%) ARA-vuokra-asunnoissa kasvukeskusseuduilla

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Maija-Liisa Kolehmainen 9/2005 Ari Laine 1.7.2005 Kunnallistekniikan rakentamisavustukset vuosille 2002-2005 ja 2005-2009 Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 11/2005 Marja-Leena Ikonen Pekka Pelvas 10.8.2005 Asumisoikeusasunnot 2004 Tietoja asumisoikeusasuntokannasta ja asuntojen markkinatilanteesta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista 2/2016 28.4.2016 Sisältö Moni asuu vuokralla kerrostalossa 2 Vuokrataso nousee tasaista tahtia 3 Kuluttajaliiton vertailu

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2017

Asuntomarkkinakatsaus 2/2017 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, p. 020 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 2/2017 Asumisoikeusasunnot 15.11.2017 (päivitetty 17.11.2017) ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Mistä asunnot maahanmuuttajille?

Mistä asunnot maahanmuuttajille? Mistä asunnot maahanmuuttajille? 19.11.2015 HELENA SÄTERI Ylijohtaja Ympäristöministeriö Turvapaikanhakijat Euroopan maissa 2003 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Itävalta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN -8 Jukka Alanne / Ari Laine.. Arava- ja korkotukilainoitettujen kerros- ja rivitalojen tonttikustannukset vuonna Tässä tilastoselvityksessä esitetään tietoja arava-

Lisätiedot

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi Hannu Ahola 3.10.2012 12.10.2007 Tekijän nimi Historia ja tarkoitus Asuntomarkkinakyselyjä on tehty kunnille 1980-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Vuokralaisilta 31.10.2017 Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien ja asunnonomistajien etujärjestö,

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1 ASUNTOHAKEMUS Hakemus on voimassa 4kk jättöpäivästä Hakijoilta tarkistetaan luottotiedot luottotietorekisteristä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Nykyinen osoite Postinumero Toimipaikka Arvo tai ammatti Työnantaja

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 5/2003 Sirpa Alen 17.4.2003 Arava- ja korkotukikohteiden rakennuskustannukset vuonna 2002 Arava- ja korkotukihankkeiden rakennuskustannusten kehitys

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

ARAn Asuntomarkkinakatsaus

ARAn Asuntomarkkinakatsaus ARAn Asuntomarkkinakatsaus Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät (FCG) 17.-18.9.2015 Ruka Hannu Ahola 12.10.2007 Tekijän nimi SISÄLTÖ johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Asumismenot 2012 Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Tutkimuskysymys Mitä asuminen maksaa eri kotitalouksille, eri asumismuodoissa ja eri kaupungeissa nyt ja viiden vuoden päästä? Yhteenveto Keskimääräinen asumismenojen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Vuokralaiset VKL ry:n Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.-24.9.2017, m/s Mariella Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tulorajat poistuivat muuttuiko mikään?

Tulorajat poistuivat muuttuiko mikään? SUOMEN YMPÄRISTÖ 13 2010 Tulorajat poistuivat muuttuiko mikään? ASUMINEN Tilastoselvitys ARA-vuokra-asuntojen hakijoista ja asukasvalinnoista Jukka Hirvonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 13 2010

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 TIETOKESKUS tilastoja 11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 9 Asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet vuonna 9 edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 %; vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot