Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 13 Vapaarah.vuokra-as.keskivuokrat, /m 9,-1, 1,1-11, 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 5 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot, %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot,3 % ja vapaarahoitteisten asuntojen uudet vuokrasuhteet 3, % Keskivuokrat, /m /kk : vuokra-asunnot 11,, vapaarahoitteisten asuntojen uudet vuokrasuhteet 13,33 ja arava-asunnot,3 Keskivuokra huoneistotyypin mukaan, /m /kk: Yksiöt 1,1, kaksiot 1,57 ja tätä suuremmat asunnot 9, Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokrat, /m /kk Kuvio 1. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokrat pääkaupunkiseudun kalleusalueilla 5, /m /kk Kaikki Uudet vuokrasuhteet 1,5 15,5 Helsinki 1,9 13,55 1,3 11,91 Helsinki 9,99 1,3 Verkkojulkaisu Maija Vihavainen Virva Kuparinen ISSN Puh. (9) Puh. (9) ISBN

2 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Asuntojen vuokrat nousivat Helsingissä, prosenttia vuonna 5 Asuntojen vuokrat nousivat Helsingissä vuonna 5 edelliseen vuoteen verrattuna, prosenttia. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat,3 prosenttia ja arava-asuntojen, prosenttia. Vuokrat ovat nousseet Helsingissä muutamana viime vuonna hieman maltillisemmin kuin -luvun alussa ja 199-luvun lopulla, jolloin vuokrien vuosinousu vaihteli prosentista prosenttiin. Pääkaupunkiseudun muissa kunnissa - Espoossa ja Vantaalla - kaikkien asuntojen vuokrat nousivat, prosenttia. nousivat Espoossa kuitenkin vähän enemmän eli 3, prosenttia, Vantaalla, Helsinki, kaikki vuokrat, /m/kk Muutos % Kaikki Arava Vapaarah.yht. Uudet vuokrasuhteet muutos% 1 - Taulukko 1. Keskivuokrien vuosimuutos (%) Helsingissä vuosina Kaikki Arava Vapaarahoitteinen Kaikki Uudet vuokrasuhteet 199, 9,3 7, ,5 13,3 1, ,3 9,5, 1993,5,9, 199,3,7,1 1995, 3,, 199,7 3,3 5,7 1997, 1,7 9,9, ,, 7,9 11,7 1999,9,7, 7,7,,, 5,3 1,, 5,3 5,1 5,1, 5,7 1, 3 3,5 3, 3,, 1,9,9 1, -, 5,,,3 3, Huom. Vapaarahoitteisten asuntojen uudet vuokrasuhteet tilastoon mukaan 1997 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu 199 ja Vuotta edeltävät vuokrat muutettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu 199 ja Kuvio. Asuntojen vuokrien muutos ja keskivuokrat Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 1

3 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Helsingissä aravavuokra-asunnot keskimäärin edullisempia kuin Espoossa ja Vantaalla Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokra Helsingissä oli viime vuonna 11, euroa ja arava-asuntojen,3 euroa neliöltä. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat Helsingissä keskimäärin kalliimpia kuin pääkaupunkiseudun muissa kunnissa. Espoossa vapaarahoitteisten asuntojen keskineliövuokra oli viime vuonna 1,1 euroa ja Vantaalla 1,1 euroa neliöltä eli Helsingin keskivuokra oli 13 prosenttia Espoon ja 1 prosenttia Vantaan keskivuokraa korkeampi. Omakustannusperiaatteella säänneltyjen arava-asuntojen vuokrien osalta tilanne on päinvastainen; Helsingin aravavuokra-asunnot ovat keskimäärin hieman halvempia. Helsingissä arava-asuntojen keskivuoka oli,3 euroa neliöltä, Espoossa, ja Vantaalla,5 euroa. Helsingin aravavuokra-asuntokannasta iäkkäämpien asuntojen osuus on suurempi ja näiden vuokrataso ovat keskimäärin matalampi kuin viime vuosikymmeninä rakennettujen arava-asuntojen. Taulukko. Keskimääräiset kuukausivuokrat Helsingissä ja vertailualueilla 5 Kaikki Vapaa- Aravat rahoitteiset /m /kk,37 11,,3 Espoo 9, 1,1, Vantaa 9,3 1,1,5 Porvoo,9, 7, Hämeenlinna,3, 7, Lahti,11, 7,3 Tampere,5 9, 7,7 Turku,9,97 7, Jyväskylä, 9,3 7,7 Oulu,5 9, 7,57 Pääkaupunkiseutu 1,7 11,3, Kehyskunnat,55,1,5 Koko maa - pks 7, 7,9 7, Koko maa,7,1 7,5 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Jyväskylä Oulu Turku Lahti Porvoo Hämeenlinna Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Koko maa - pks Aravat Helsinki Espoo Vantaa Tampere Jyväskylä Oulu Turku Lahti Porvoo Hämeenlinna Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Koko maa - pks /m²/kk Kuvio 3. Vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen vuokrat Helsingissä ja vertailualueilla vuonna 5 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13

4 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Verrattuna muuhun maahan on koko pääkaupunkisedun vuokrataso selvästi korkeampi. Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra oli koko pääkaupunkiseudulla viime vuonna 11,3 euroa neliöltä muualla maassa se oli yli 3 euroa edullisempi eli 7,9 euroa neliöltä. Aravavuokra-asuntojenkin keskivuokrat ovat muualla maassa (7, /m) pääkaupunkiseutua (, /m) edullisempia. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet viimeksi kuluneiden viidentoista vuoden aikana aravavuokra-asuntojen vuokria nopeammin. Vuonna 199 aravavuokra-asuntojen keskineliövuokra oli, euroa kuukaudessa ja vapaarahoitteisten asuntojen 5, euroa eli aravavuokra-asuntojen keskivuokra oli tuolloin prosenttia vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokraa pienempi. Laman aikana vuokraero väheni, kun vapaarahoitteisten asuntojen vuokrataso kohosi selvästi arava-asuntojen vuokria hitaammin. Alimmillaan ero vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen keskivuokrien välillä oli vuonna 1995, jolloin arava-asuntojen keskineliövuokrat olivat vain 1 prosenttia vapaarahoitteisia asuntoja matalampia. Tämän jälkeen vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet aravavuokria nopeammin ja keskivuokrien ero on kasvanut. Suurimmillaan ero oli vuonna, jolloin se oli kasvanut jo 3 prosentiksi. Viime vuosina vapaarahoitteisten asuntojen vuokratason nousu on ollut hieman maltillisempaa ja ero on hieman vähentynyt. Viime vuonna vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen keskivuokrien ero Helsingissä oli 9 prosenttia 3, euroa neliöltä. /m²/kk Kaikki Vapaarahoitteinen Aravat Vapaarahoitteinen, uudet Vuotta edeltävät vuokrat muutettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu 199 ja Helsinki Kaikki Helsinki Espoo Uudet vuokrasuht. Kaikki Vantaa Kaikki Kuvio. Asuntojen vuokrat rahoitusmuodon mukaan Helsingissä vuosina Vuokrien laskentamenetelmä muuttui 199 ja Kuvio 5. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingissä ja vertailualueilla vuosina HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 3

5 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Alueittaiset vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokrien erot Helsingin alueittaiset vuokraerot ovat varsin suuret. Korkeimmat vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat Helsingin keskustan 1 kalleusalueella, jossa keskivuokra oli, euroa korkeampi kuin lähinnä itäisistä ja pohjoisista alueista muodostetun Helsingin edullisimman kalleusalue :n keskivuokra. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokra oli Helsingin 1 kalleusalueella 1,5 euroa ja Helsinki kalleusalueella lähes yhtä korkea eli 1,9 euroa neliöltä. Helsinki :n alueella keskineliövuokra oli viime vuonna 9,99 euroa ja alueella 1,3 euroa. -luvulla on vapaarahoitteisten asuntojen vuokratason ero Helsingin kalleimman 1 alueen ja edullisimman Helsingin alueen välillä kaventunut. Vuonna Helsinki alueella vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra oli 7 prosenttia pienempi kuin :llä, mutta viime vuonna ero oli 1 prosenttia. Helsinki alueella vuokrataso on puolestaan lähentynyt kalleimman alue 1:n tasoa eroa viime vuonna oli enää prosentin verran. Pääkaupunkiseudun kuntien kalleusalueiden vapaarahoitteisten asuntojen vuokria verrattaessa asettuu Helsingin kalleusalue 3:n vuokrataso suunnilleen samalle tasolle kuin Espoon ja Vantaan kalleusalueiden 1 keskivuokra eli noin 1, euroa neliöltä. Helsinki :n vuokrataso puolestaan on samalla tasolla Espoon ja Vantaan kalleusalueiden kanssa. Vapaarah.vuokra-as, uudet vuokrasuhteet, vuokra /m Kuvio. 1,-11, 11,1-1, 13,-1, 15,-1, Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat uusissa vuokrasuhteissa pääkaupunkiseudun kalleusalueilla vuonna 5, /m /kk HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13

6 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Taulukko 3. Keskimääräiset kuukausivuokrat Helsingin kalleusalueilla huoneluvun mukaan vuonna 5 Yhteensä Muutos ed. Huoneluku vuodesta 1 3+ /m /kk % /m /kk Kaikki 1, 1,7 1,7 13,17 1,5 Aravat 9,9, Keskivuokra 1,5 1, 1,9 13,39 1,55 Uusi vuokrasuhde 15,5, 19,59 1,1 1, Helsinki Kaikki 11,7, 13, 11,53 1,7 Aravat,9,3,7 9,17,75 Keskivuokra 1,9, 1,3 1, 11, Uusi vuokrasuhde 13,55 5, 15,37 13, 11,51 Kaikki 9,5 1, 1, 9,51,5 Aravat,1 1,,9,3 7,95 Keskivuokra 1,3 1, 1,7 1,99 9,91 Uusi vuokrasuhde 11,91 5, 13,5 11,97 1,9 Helsinki Kaikki,, 1,5 9,1,5 Aravat,3,,,3,11 Keskivuokra 9,99 3, 11,5 1, 9,31 Uusi vuokrasuhde 1,3 -, 1,93 1,5 1,3 Postinumero 1-1 Helsinki, 1, -35, 3,,, 5-53, 55, 57, 1, -, 3, 5 3, 37, 39, 1-3, 5,, -5, 7, 7, 7-1,, 7 Helsinki 19, 5, 9, 71, 73-77,,,, Yksiöt Helsinki Helsinki Kaksiot Helsinki Helsinki Kolmiot Helsinki Helsinki /m²/kk Vapaarah. yhteensä Uudet vuokrasuhteet Kuvio 7. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingin kalleusalueilla vuonna 5 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 5

7 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Arava-asuntojen keskineliövuokrat samalla tasolla huoneistotyypistä riippumatta Asuntojen keskivuokrat poikkeavat toisistaan sekä alueittain että rahoitusmuodon ja asunnon koon mukaan. Vapaarahoitteisten yksiöiden keskivuokra oli Helsingissä 13,93 euroa, kaksioiden 11,7 ja suurempien asuntojen 1,3 euroa neliöltä - eroa yksiöiden ja kaksiota suurempien asuntojen välillä oli 3,1 /m. Vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista poiketen aravavuokra-asuntojen huoneistotyypeittäiset keskivuokrat Helsingissä eivät juuri eroa toisistaan yksiöiden ja kaksioiden keskineliövuokrien ero oli 5 senttiä ja yksiöiden ja kaksioita suurempien asuntojen ero oli senttiä. Aravayksiöiden keskivuokra oli, euroa, kaksioiden,55 ja kolmioiden ja niitä suurempien asuntojen, euroa neliöltä. Helsingin tilanne poikkeaa muista pääkaupunkiseudun kunnista esimerkiksi aravayksiöiden ja kolmioiden keskivuokrien ero Espoossa ja Vantaalla oli 1, euroa. Helsingin aravavuokra-asuntojen keskineliövuokrien huoneistokoon mukaiset vähäiset erot voivat johtua toisaalta asuntokannan erilaisuudesta tai siitä, että Helsingissä on aravavuokra-asuntojen huoneistokohtaiset vuokrat jyvitetty koon mukaan käyttäen pääkaupunkiseudun muita kuntia loivempaa porrastusta. Vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden keskivuokra 13,33 Vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden vuokrat nousivat Helsingissä 3, prosenttia edellisenä vuonna ne poikkeuksellisesti laskivat, prosenttia. Vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden keskivuokra Helsingissä oli viime vuonna 13,33 euroa neliöltä. Uusien vuokrasuhteiden vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokrat eroavat huoneistokoosta ja alueesta riippuen enemmän Aravat Kaikki 1 huone huonetta 3/3+ huonetta + huonetta Kaikki 1 huone huonetta 3/3+ huonetta + huonetta Huom. Vuodesta huoneluku lasketaan ilman keittiötä Vuotta edeltävät vuokrat muutettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu 199 ja Kuvio. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat huoneluvun mukaan Helsingissä vuosina Huom. Vuodesta huoneluku lasketaan ilman keittiötä Vuotta edeltävät vuokrat muutettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu 199 ja Kuvio 9. Arava-asuntojen vuokrat huoneluvun mukaan Helsingissä vuosina HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13

8 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 kuin koko vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan vastaavat vuokrat. Viime vuonna oli uusien vuokrasuhteiden yksiöiden keskivuokra 15,9 euroa, kaksioiden 13, ja suurempien asuntojen 1,9 euroa neliöltä. Eroa yksiöiden ja kaksioiden keskivuokrien välillä oli siten lähes kolme euroa ja yksiöiden ja suurempien asuntojen vuokrien välillä noin viisi euroa. Erot ovat myös pääkaupunkiseudun sisällä suuret, sillä Espoon uusien vuokrasuhteiden asuntojen keskineliöhinta oli 1,9 ja Vantaan 1,5 euroa neliöltä. Keskikokoisen yksiön (3 m ) mukaan laskien olisi vapaarahoitteisten yksiöiden uusien vuokrasuhteiden keskimääräinen kuukausivuokra Helsingissä 7 euroa. Vapaarahoitteisesta keskikokoisesta kaksiosta (55 m ) joutuisi puolestaan maksamaan vuokraa 71 euroa kuukaudessa, mikäli vuokrasuhde oli solmittu viime vuoden aikana. Vertailun vuoksi voidaan laskea, että mikäli vastaavankokoiset asunnot olisi vuokrattu Espoosta, niin yksiön keskimääräinen kuukausivuokra olisi 33 euroa ja kaksion 3 euroa eli kumpikin olisi lähes 1 euroa Helsingin vuokraa edullisempi. Myös kalleusalueittaiset erot ovat suuria. Vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden keskivuokra oli viime vuonna Helsingin 1 kalleusalueella 15,5 euroa ja Helsinki alueella 13,55 euroa neliöltä. Helsingin keskustan keskimääräinen vuokrataso oli siten yli euroa neliöltä korkeampi kuin seuraavaksi kalleimman alueen. Keskimäärin edullisimmat uudet vuokrasuhteet on solmittu Helsinki kalleusalueella, jolla keskivuokra oli 1,3 euroa eli 5 euroa neliöltä edullisempi kuin Helsingin kalleimmalla alueella. Erityisesti uusien vuokrasuhteiden yksiöt ovat alueella kalliita - keskivuokra oli 19,59 euroa neliöltä kuukaudessa. alueen uusien vuokrasuhteiden vapaarahoitteisten yksiöiden vuokratason korkeus vielä korostuu, jos verrataan sitä muiden pääkaupunkisedun kalleusalueiden vastaavaan vuokratasoon. Esimerkiksi Helsinki :llä vapaarahoitteisten yksiöiden uusien vuokrasuhteiden keskineliövuokra oli, euroa ja Espoo 1 alueella 7,19 euroa edullisempi kuin Helsingin kalleimmalla 1 alueella. Taulukko. Keskimääräiset kuukausivuokrat Helsingissä ja vertailualueilla huoneluvun mukaan vuonna 5 Yhteensä Muutos ed. Huoneluku vuodesta 1 3+ /m /kk % /m /kk Kaikki,37, 1,1 1,57 9, Espoo 9,, 11,5 1,3 9,15 Vantaa 9,3, 11,1 9,5, Pääkaupunkiseutu 1,7, 1, 1,31 9,1 Kehyskunnat,55 3, 9,91,5,9 Koko maa-pks 7,,1,79 7,7 7, Koko maa,7,1 9,7,1 7,, yhteensä 1,,3 13,93 11,7 1,3 Espoo 1,1 3, 1,1 11,7 9, Vantaa 1,1, 1, 1,7 9,3 Pääkaupunkiseutu 11,3, 13,5 11,51 1,5 Kehyskunnat,1 3, 1,1,9,15 Koko maa-pks 7,9,1 9,5,7 7,9 Koko maa,1, 1,77,97 7,, uudet vuokrasuhteet 3,33 3, 15,9 13, 1,9 Espoo 1,9 -, 1,75 11,3 1, Vantaa 1,5, 1,7 1,3 1, Pääkaupunkiseutu 1,,7 15,9 1,33 1,51 Kehyskunnat 9,9, 11,7 9,31,5 Koko maa-pks,59 1, 1,7,59 7,53 Koko maa 9,5,1 11, 9,7,19 Aravat Helsinki,3,,,55, Espoo,,5 9,,77, Vantaa,5,1 9,,7, Pääkaupunkiseutu, 1,,7,3,5 Kehyskunnat,5,,3,37,3 Koko maa-pks 7,, 7,57 7,3,9 Koko maa 7,5,1 7,1 7, 7,3 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 7

9 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Taulukko 5. Vuokrat huoneluvun mukaan Helsingissä vuosina Taulukko 5 jatkuu Yhteensä /m /kk Huoneluku Yhteensä /m /kk Huoneluku Kaikki 199,75 5,5 5,,5, ,37,1 5,75 5,9, ,9,9,5 5,9 5, 1993,37 7,3,9, 5,75 199,7 7,5,, 5,9 1995,3 7,7 7,,5 5,93 199,93,11 7,,1, 1997, 1,,75 7,97 7,1 199,7 1,9,9 7,7 7,3 1999, 11,59 9,, 7,, 1,13 9,, 7,9 1 9,37 13, 1,1,9,7 9,1 1,9 9,73,53 3 1,5 13,7 1,1 9, 1,15 1,7 1, 9, 5 1,37 1,1 1,57 9, 199 5,,9 5,5,95, , 7,,9 5,51 5,7 199, 7,9,73,1 5,1 1993,9,7 7,9,53, ,3,59 7,9,7, ,17,7 7,3,7, ,5 9,55 7,9 7,, ,5 1,7,9, 7, ,5 11, 9,7,5 7, , 1, 1,11 9,15,1 1, 13,3 11,7 9,77,5 1 1,75 1,5 11, 1,1 9, 11,3 1,5 11,17 9, 3 11,1 1, 11,59 1,15 11,5 13, 11, 1, , 13,93 11,7 1,3 Aravat 199,,3,1 3,93, 1991,,9,9,, ,15 5,51 5,5 5,9, ,7,, 5,57 5, ,3,3,3 5,77 5,5 1995,,5,1,1 5,9 199,9,9,1,3, 1997,9 7,9 7,7 7,3, 199,95 7,33 7,57,9, , 7,35 7, 7,,9 7, 7,5 7,75 7,3 7,3 1 7,5 7, 7,9 7,53 7,5 7,73,1 7,95 7,7 3,1 9,1, 7,1,1,5,, 5,3,,55, Huom. Vuotta edeltävät vuokrat on muunnettu eurokertoimella 5,9573 Huiom. Vuodesta huoneluku lasketaan ilman keittiötä Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu 199 ja Taulukko. Asuntojen neliövuokrat rakentamisvuoden mukaan Helsingissä vuonna 5 Rakennusvuosi Yhteensä /m /kk Kaikki 1,37 1,55 1,75 9,71 9,1 9, 9, 1, 1,5 1,39 11,3 11,19 1,7 1,57 Aravat,3,33 7,97 7,5,15,,7 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13

10 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Taulukko 7. Neliövuokrien ( /m /kk) hajontalukuja huoneluvun mukaan Helsingin kalleusalueilla vuosina ja 5 Kaikki vapaarahoitteiset 1 huone huonetta 3 huonetta + huonetta Q1 mediaani Q3 Q1 mediaani Q3 Q1 mediaani Q3 Q1 mediaani Q3 Helsinki yhteensä 11, 13,51 1,1,93 11,5 1,75, 9,55 11,5 7,55,1 9,9 1, 15, 17, 9,9 11,9 13,77,9 1, 11,9 5 11,77 15, 17,5 1, 1, 1,7 9,1 1,1 11,91 1,1 15,1 17,79 1, 1,3 1,5 9,55 11,13 13,7,1 9,1 11,1 1,73 1,5 1,5 11,7 13, 15,71 9,1 1,7 1,3 5 13,17 15,71 1,75 11,75 1,5 1, 9,5 1,11 1,1 Helsinki 11,77 1,1 1,5 9,9 11, 1,, 1,3 11, 7,7,73 1,9 1,7 15,5 17, 1, 1, 13,95 9,3 1,91 1,3 5 1,1 15,5 17,7 1,73 1,3 1,33 9,95 11,1 1,57 11,7 13,3 15,37,73 1, 1,,1 9,3 1, 7,5,31 9,1 13, 1,51 15,5 9,9 1,7 1,3,71 9, 1,59 5 1,3 13,55 15,1 9, 1, 1,3, 9,77 11, Helsinki 7,,53 11, 7,,7 1,5 7,,5 9,5,73 7,7, 9, 1, 13,7,7 9,1 11,5,39 9,1 1,13 5 9,7 1, 13,1 9,1 1,9 11,71, 9,7 1, Huom. Vuotta edeltävät vuokrat on muunnettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Keittiötä ei lasketa huoneeksi vuodesta 3 alkaen Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 9

11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Taulukko. Neliövuokrien ( /m /kk) hajontalukuja huoneluvun mukaan Helsingin kalleusalueilla vuosina ja 5, uudet vuokrasuhteet 1 huone huonetta 3 huonetta + huonetta Q1 mediaani Q3 Q1 mediaani Q3 Q1 mediaani Q3 Q1 mediaani Q3 Helsinki yhteensä 13, 15, 17,79 1,5 1,3 1,31 9,7 1,51 1,,3 9,9 11, 11,7 1,7 19,3 11,91 1,93 1,7 9,59 1,9 1, 5 1,15 1,71 1,3 11,11 13,31 1,9 1,13 11,79 1,75 15,57 17,3,1 1,19 1, 15,9 1, 1, 13,7 9,9 11,7 13, 11,11 17,75, 1,17 15,3 1,3 9,3 11,3 1, 5 1,3, 1,7 1, 1, 1, Helsinki 1,5 1,1 17,1 11, 1,51 1, 9, 11, 1,55, 1,3 11, 1,1 1,1, 11,91 13,1 1, 9,9 11,5 1,9 5 1,9 1,71 1,3 11,1 13, 1,9 1, 11,9 1,7 13, 15,9 17, 1,19 1, 1,1 9, 1,33 11,5,, 1,3 11,31 15,1 1,3 1, 11,9 1,39 9,33 9, 1,9 5 1,3 15,9 1,5 11,11 1,7 13,3 9,5 11,5 13,75 Helsinki 1,51 13,17 15,,31 9,5 11,7, 9,5 1,9 7,59, 9,1 9, 1, 13,51 1,57 11,37 1,9 9,3 9,97 11, 5 1, 13,3 15,7 1, 1,3 11, 9, 1,9 11, Huom. Vuotta edeltävät vuokrat on muunnettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Keittiötä ei lasketa huoneeksi vuodesta 3 alkaen Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 1

12 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Aineisto, käsitteet ja määritelmät Julkaisun aineistona on käytetty Tilastokeskuksen vuokratilaston tietoja sekä vuodelta 5 että aikaisemmilta vuosilta. Vuoden 5 vuokratilasto kuvaa koko vuoden 5 tilannetta. Ennen vuotta julkaistut vuokratilastot kuvasivat tarkasteluvuoden huhtikuun mukaista tilannetta. Vuoden 5 vuokrien vuositilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuukausittain työvoimatutkimuksen yhteydessä keräämien haastatteluaineistojen vuokratietoihin. Haastatteluaineistojen lisäksi vuokrien vuositilaston tietolähteenä käytetään Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisteriä. Tilastokeskus on käyttänyt vuokratilastojen laadinnassa edellä mainitulla tavalla muodostuvaa tietoaineistoa vuodesta lähtien. Ennen vuotta vuokratilasto on tehty kerran vuodessa suoritettuna kyselytutkimuksena, joka on kuvannut tarkasteluvuoden huhtikuun tilannetta. Tilastossa vuokra-asuntoaineistoon on otettu mukaan vain sellaiset vuokrasuhteet, joissa koko asunto on vuokralaisen hallinnassa. Tilastossa eivät ole mukana opiskelija-asuntolat, palvelutalot ja vanhustentalot eikä myöskään sellaiset vuokra-asunnot, joiden vuokrat ovat jostain syystä esim. sukulaisuussuhteen takia selvästi markkinatasoa halvempia. Vuokra sisältää erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset, mutta ei erillisiä käyttökorvauksia. Tilastossa on käytetty Helsingin kalleusalueluokittelua, joka pohjautuu postinumeroalueisiin. Aluejako on muuttunut vuoden vuokratilastossa. Tilastossa käytettyihin kalleusalueluokkiin kuuluvat seuraavat postinumeroalueet. 1-1 Helsinki -1, 35, 3,,, 5 53, 55, 57, 1,, 3,5 3, 37, 39, 1 3, 5,,, 3 5, 7, 7, 7 1,, 7 Helsinki 19, 5, 9, 71, 73 77,,,, 9 99 Vuokratilastossa esitetään sekä vuokrataso (keskineliövuokrat) että vuokramuutokset (vuokraindeksi). Tilaston vuoden ja 5 keskineliövuokrat ovat painotettuja geometrisia keskineliövuokria. Aikaisempien vuosien keskineliövuokrat olivat aritmeettisia keskiarvoja. Tilastokeskuksen suorittamien testilaskelmien perusteella geometrinen keskiarvo tuottaa vuokratilastossa alueesta/luokasta riippuen noin -5 % aritmeettista keskiarvoa alhaisempia keskineliövuokria. Vuokrien vuosimuutosprosentit lasketaan aravien ja asumistukea saavien osalta samoista asunnoista. Ei-asumistukea saavien vapaarahoitteisten asuntojen muutosprosentti lasketaan regressiomallilla, jolla pyritään eliminoimaan eri vuosien tilastossa olevien asuntojen erot sijainnin, koon ja iän suhteen. Tilastossa ei lasketa keittiötä asuinhuoneeksi. Tilaston uudella vuokra-suhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut tilastovuoden aikana eli vuoden 5 aikana. Vastaavalla tavalla on määritelty uusi vuokrasuhde myös vuoden vuokratilastossa. Aikaisempien vuosien vuokratilastossa uudella vuokrasuhteella tarkoitettiin vuokrasuhteita, jotka oli solmittu korkeintaan vuosi ennen tarkasteluvuoden huhtikuuta. Tilaston tarkempi kuvaus - käytetty aineisto, keskivuokrien ja vuokraindeksin laskentamenetelmä, tilaston luotettavuusarvio sekä arvio tilaston vertailtavuudesta muihin aineistoihin - on löydettävissä Tilastokeskuksen Vuokratilasto 5, Asuminen julkaisusta. HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 11

13 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 5 Helsinki Helsinki Kuvio 1. Helsingin kalleusalueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA :13 1

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 /m/kk 1, - 11, 11,7-1,1 13, - 1, 1, - 1,5 Lakisto Seutula Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, kalleusalueet pääkaupunkiseudun kunnissa, Korso Asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010 1 11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 1 Vuoden 6 jälkeen alkanut vuokrien nopeampi nousu hidastui vuonna 1. Neliövuokrat nousivat ainoastaan,6 prosenttia vuonna 1, kun muutos vuonna 9 oli 4,7 prosenttia ja

Lisätiedot

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 TIETOKESKUS tilastoja 11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 9 Asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet vuonna 9 edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 %; vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 27 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 747 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 787 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 32 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 3 041 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 098 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 38 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 756 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 809 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 007 u Keskivuokra 10,96 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,88 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 721 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 848 ja rivitaloasunnoissa 3 273 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 19 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Asuntojen keskihinta 2 597 /m 2 Keskihinta

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 5 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 592 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 2/2008 Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 29.4.2008 Vuokra asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos Asuminen Asuntojen vuokrat, 2 vuosineljännes, 2, korjattu painos Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa Asuntojen vuokrat -tilaston 38 julkistetut, vuoden toista neljännestä koskevat virheelliset tiedot

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2008

Asuntojen vuokrat 2008 Asuminen 2009 Asuntojen vuokrat 2008 Vuokrat nousivat vuodessa 3,4 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2008 keskimäärin 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Myös vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 34 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 583 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes Asuminen 2010 Asuntojen vuokrat, 4 neljännes t nousivat prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 5 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 682 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 806 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 248

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 6 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 298 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 368 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 38 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 684 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 787 ja rivitaloasunnoissa 3 326 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2013

Asuntojen vuokrat 2013 Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013 Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2013 keskimäärin 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2014

Asuntojen vuokrat 2014 Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014 Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2016

Asuntojen vuokrat 2016 Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016 Vuokrat nousivat vuodessa 2,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2016 keskimäärin 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2012

Asuntojen vuokrat 2012 Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2012 Vuokrat nousivat vuodessa 3,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2012 keskimäärin 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes Asuminen 2019 Asuntojen vuokrat 2018, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2017

Asuntojen vuokrat 2017 Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017 Vuokrat nousivat vuodessa 1,5 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2017 keskimäärin 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes Asuminen 03 Asuntojen vuokrat 03, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 03 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Vuokralaisilta 31.10.2017 Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien ja asunnonomistajien etujärjestö,

Lisätiedot

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa Asuminen 2019 Asuntojen vuokrat 2019, 1. vuosineljännes Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuodessa suurista kaupungeista eniten Turussa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot