osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012"

Transkriptio

1 osavuosikatsaus Q3

2 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto ilman, että sijoituksille täytyy uhrata aikaa tai ajatuksia. Norvestian pelkistetyn liiketoimintamallin ansiosta sijoittaja voi olla varma siitä, että Norvestian etu on aina yhtenevä sijoittajan omaisuuden kasvattamisen kanssa. NORVESTIA LYHYESTI Norvestia Oyj on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto. OSAVUOSIKATSAUS Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 1,7 % (-8,2). Tilikauden tulos oli 2,5 miljoonaa euroa (-12,1). Substanssi per osake oli 8,76 euroa (8,84). Maaliskuussa 2012 osinkoa jaettiin 0,30 euroa per osake (0,50).

3 PÄÄOMAMARKKINAT Osakekurssit nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä, vaikka neljännes käynnistyikin hyvin epävarmoissa tunnelmissa. Kurssit laskivat voimakkaasti vielä heinäkuun alkupuoliskolla, mutta kääntyivät selvään nousuun sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti heinäkuun 25. päivä tekevänsä kaikkensa eurojärjestelmän pystyssä pitämiseksi. Ilmoitus oli merkittävä ja rauhoitti markkinoita. Euro Stoxx 50 -osakeindeksin arvo nousi muutamassa päivässä yli 8 %, mikä on hyvin poikkeuksellista. Alkukesästä pelättiin yleisesti, että eurojärjestelmä saattaisi ajautua ylipääsemättömiin vaikeuksiin vielä ennen vuodenvaihdetta. EKP:n heinäkuun ilmoituksen jälkeen tämä uhka pieneni, koska EKP:tä pidetään ainoana tahona, jolla on riittävät voimavarat puolustaa eurojärjestelmää uskottavasti. EKP tarkensi lausuntoaan vielä syyskuun alussa ja ilmoitti olevansa valmis ostamaan rajattomasti eurooppalaisten kriisimaiden velkapapereita, jos kriisissä oleva maa tätä pyytää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kriisimaiden valtiontalouden vajetta voidaan rahoittaa suoraan Euroopan keskuspankin taseesta. Kyse on siis setelirahoituksesta. Aikaisemman tulkinnan mukaan tällainen toiminta oli EKP:ltä kielletty, mutta muita keinoja eurokriisin rauhoittamiseksi ei juuri enää ollut jäljellä. Keskuspankkirahoitus ei kuitenkaan poista kriisin perusongelmaa, eli joidenkin eurooppalaisten valtioiden vakavaa ylivelkaantumista, mutta antaa lisäaikaa ongelmien ratkaisuun. EKP:n ilmoituksen jälkeen kriisimaiden velkakirjojen korkotasot kääntyivät laskuun. Esimerkiksi Espanjan kaksivuotisen velkakirjan korkotaso laski 6,5 %:sta runsaaseen 3 %:iin. Se on kuitenkin edelleen korkealla tasolla verrattuna vastaavaan, turvasatamana pidettyyn Saksan valtion velkakirjaan, jonka korko on lähellä nollaa. Korkoeroista voidaan päätellä, että sijoittajat eivät ole edelleenkään täysin vakuuttuneita eurojärjestelmän tulevaisuudesta ja että eurokriisi jatkuu edelleen, joskin tilanne näyttää vakaammalta kuin alkukesästä. Seuraavassa taulukossa esitetään indeksituotot eri pörsseissä vuoden 2012 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana: Suomi / OMX Helsinki -indeksi 2,1 % Suomi / OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 8,3 % Ruotsi / OMX Stockholm -indeksi 8,0 % Norja / OBX-indeksi 16,2 % Tanska / OMX Copenhagen -indeksi 23,6 % USA / Nasdaq Composite -indeksi 19,6 % USA / S&P 500 -indeksi 14,6 % Bloomberg European 500 -indeksi 8,9 % MSCI World -indeksi 10,9 % Japani / Nikkei 225 -indeksi 4,9 % Norvestian osinko-oikaistu pörssikurssi 1,8 % Norvestian osinko-oikaistu substanssi 1,7 % SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Norvestian substanssiarvo oli 134,2 miljoonaa euroa tai 8,76 euroa per osake (8,84 euroa per osake vuotta aikaisemmin) ja vuoden 2011 lopussa 8,90 euroa. Kun maaliskuussa 2012 jaettu 0,30 euron osinko otetaan huomioon, nousi yhtiön osakekohtainen substans siarvo katsauskaudella 0,16 euroa (-0,79), mikä vastaa 1,7 %:n nousua (-8,2 %). Kolmannella neljänneksellä substanssi per osake nousi 0,12 euroa (-0,55). Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana teollisuussijoituksen uudelleenarvostaminen osakkuusyhtiössä on johtanut 0,9 miljoonan euron arvonnousuun. Jos tämä olisi otettu huomioon, oikaistu substanssiarvo olisi ollut 135,1 miljoonaa euroa 30. syyskuuta IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata. Norvestian noteeratun B-osakkeen päätöskurssi oli 6,40 euroa per osake (6,35), mikä vastasi 27 %:n substanssialennusta (28 %). Norvestian B-osakkeiden pörssiarvo oli 92,3 miljoonaa euroa (91,5). Vuodenvaihteessa B-osakkeen kurssi oli 6,58 euroa osakkeelta. Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä B-osakkeiden vaihto pörssissä oli yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (0,9). Keskimääräinen päivävaihto oli euroa (13 595). Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli ( ), mikä vastaa 0,7 % (0,9 %) B-osakkeiden määrästä ja 0,7 % (0,9 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Norvestia Oyj:n osakepääoma jakautuu A-osakkeeseen ja B-osakkeeseen, yhteensä osakkeeseen. A-osakkeet ovat noteeraamattomia. KONSERNIN TULOS Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä Tunnuslukujen laskennassa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa Laimennettua tulosta per osake ei ole esitetty erikseen, koska yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen instrumentteja, joilla olisi laimentava vaikutus. Konsernin tulos oli vuoden 2012 tammi-syyskuussa 2,5 miljoonaa euroa (-12,1) ja liiketoiminnan kulut olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,3). Oman pääoman tuotto oli 1,8 % (-8,3 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,6 % (-11,8 %). Vuoden kolmannen neljänneksen tulos oli 1,9 miljoonaa euroa (-8,5). NORVESTIAN SIJOITUKSET Norvestian sijoitukset, lukuun ottamatta korkopapereita ja kassavaroja, olivat syyskuun lopussa 65 % (61 %) kokonaisvaroista. Sijoitukset jakaantuivat markkina-arvon perusteella seuraavasti: milj. % milj. % Pörssinoteeratut yhtiöt 42,8 32,4 40,9 31,0 Noteeraamattomat yhtiöt 9,3 7,1 9,3 7,1 Hedgerahastot 25,8 19,6 23,4 17,8 Osakerahastot 8,3 6,3 5,8 4,4 Korkorahastot 9,8 7,4 11,5 8,7 Joukkovelkakirjalainat 9,6 7,3 10,2 7,7 Rahavarat 26,2 19,9 30,6 23,3 Yhteensä 131,8 100,0 131,7 100,0 osavuosikatsaus Norvestia Oyj 3

4 Konsernin varoista 76 % oli euromääräisiä, 19 % Ruotsin kruunuissa, 4 % Yhdysvaltain dollareissa ja 1 % muussa valuutassa. Norvestian sijoitussalkun arvo nousi vuoden kolmannella neljänneksellä. Sekä osakkeet, rahastot että korkosijoitukset tuottivat positiivisesti. Yksittäisistä osakesijoituksista tuotti parhaiten Nokian osake, joka nousi noin 30 %. Valuuttakurssien liikkeet aiheuttivat tappioita vuoden kolmannella neljänneksellä. Koko vuoden osalta valuuttatuotto on positiivinen. Norvestia pyrki myös kolmannella neljänneksellä suojautumaan yleistä osakemarkkinariskiä vastaan myymällä Euro Stoxx -indeksifutuurisopimuksia. Suojaus toimi kuitenkin heikosti. Tämä johtui siitä, että Helsingin pörssin ja Euro Stoxxin tuottojen korrelaatio oli matala. TEOLLISUUSSIJOITUKSET Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana teollisuussijoituksen uudelleenarvostaminen osakkuusyhtiössä on johtanut 0,9 miljoonan euron arvonnousuun. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei kuitenkaan voida kirjata. Sijoitukset listaamattomiin yrityksiin kuuluvat Norvestian teollisuussijoitussalkkuun, jota hallinnoi Norvestian tytäryhtiö Norvestia Industries Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on löytää mielenkiintoisia, hyvän kasvupotentiaalin yrityksiä, joiden pitkäjänteisellä ja aktiivisella kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittävää arvonnousua ja siten tuottoa Norvestian osakkeenomistajille. Sijoitusstrategian mukaan Norvestia pyrkii löytämään kohteiksi yrityksiä, jotka toimivat riittävän suurilla markkinoilla ja joilla on mahdollisuus hyödyntää palvelu- ja ratkaisuinnovaatioitaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Norvestia sijoittaa vähemmistöosuuksiin tai voi olla enemmistössä yhdessä toisen sijoittajan kanssa. Syyskuun 2012 lopussa teollisten sijoitusten salkku koostui neljästä noteeraamattomasta yrityksestä, jotka ovat terveydenhoitopalveluja tarjoava Coronaria Hoitoketju Oy, innovatiivisia viestintäpalveluja tarjoava Miltton Oy, rakennuttamiskonsultointia tarjoava GSP Group Oy sekä liiketoimintatiedon ohjelmistoratkaisuja kehittävä Polystar Instruments AB. Näiden omistusten arvo oli yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Norvestia on myös sitoutunut sijoittamaan Lifeline Ventures Fund I Ky -rahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on sijoitettu nyt 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Norvestia omisti syyskuun 2012 lopussa 8,9 % Honkarakenne Oyj:stä vastaten 1,0 mil joonaa euroa. Tämänhetkisen sijoitusstrategian mukaan teollisuussijoituksiin on käytettävissä noin % sijoitusvarallisuudesta. Sijoituksia toteutetaan ilman ennalta määrättyä aikarajaa sopivien tilaisuuksien tullen. NORVESTIA-KONSERNI Norvestia Oyj on Norvestia Industries Oy:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Koko konsernin emoyhtiö on Kaupthing hf., jonka kotipaikka on Reykjavik, Islanti. Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin. Norvestia Oyj:n B-osake on noteerattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. HENKILÖSTÖ Vuoden 2012 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Norvestia -konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 henkeä (6). OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli osakkeenomistajaa syyskuun 2012 lopussa (5 949). Osakkeista 34,3 % oli ulkomaisessa omistuksessa (34,3 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing hf., joka omisti 32,7 % (32,7 %) osakkeista vastaten 56,0 % (56,0 %) äänistä. Norvestian toiseksi suurin omistaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, omisti 11,7 % (11,9 %) osakkeista ja 7,6 % (7,8 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla oli hallussaan yhteensä 54,3 % (54,6 %) osakkeista ja 70,1 % (70,3 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT Yksi Norvestian sijoitustoiminnan pääperiaatteista on hajauttaa sijoitukset ja siten rajoittaa kokonaisriskitasoa sekä samalla tavoitella tasaista omaisuuden kasvua. Merkittävä osa sijoituksista voidaan ajoittain kuitenkin keskittää tiettyihin sijoitustyyppeihin ja arvopapereihin, joiden mahdollinen epäedullinen kehitys voi heikentää merkittävästi Norvestian tulosta. Norvestia pyrkii ajoittain suojaamaan sijoituksiaan optioilla ja termiineillä. Saattaa kuitenkin syntyä tilanteita, joissa suojaus ei ole tehokas. Norvestian viisi suurinta sijoitusta olivat rahastot Didner & Gerge, Futuris, Nektar ja Zenit sekä Pohjolan joukkovelkakirjalaina. Taloudellinen kehitys sekä pörssikurssien muutokset koti- ja ulkomailla vaikuttavat olennaisesti Norvestian tulokseen. Tämän lisäksi myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat yhtiön tulokseen. Yleinen epävarmuus pääomamarkkinoilla ja etenkin eurojärjestelmän vaikeudet lisäävät Norvestian sijoitusten volatiliteettia ja kasvattavat siten myös riskiä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tilanne pääomamarkkinoilla jatkuu epävarmana ja hyvien sijoitustuottojen saaminen vaikeana. Välitön riski eurojärjestelmän hajoamisesta näyttää nyt pienemmältä kuin vielä alkukesästä. Kriisin taustalla olevia kansallisten talouksien ja pankkisektorin ongelmia ei kuitenkaan ole onnistuttu kokonaisuudessaan ratkaisemaan ja kuohunta eurojärjestelmän ympärillä jatkuu. Markkinakehitystä ohjaavat tällä hetkellä ennemmin poliittiset prosessit kuin taloudelliset muuttujat. Tämä tekee sijoittajien arjen hankalaksi, koska poliittisia päätöksiä ja niiden sisältöä on hyvin vaikea ennakoida. Keskuspankkipolitiikan seurauksena riskittöminä pidettyjen sijoitusvaihtoehtojen tuotot ovat ennätysmäisen alhaiset. Esimerkiksi Suomen valtionlainojen korkotaso ei ole koskaan ollut näin matala. Vuoden sijoitus Suomen valtionlainaan tuottaa nolla prosenttia, ja vastaavan Saksan valtion lainan tuotto on negatiivinen. Tilastojen mukaan euroalueen inflaatio on tällä hetkellä 2,6 %, joten inflaatiokorjattu riskitön korkotuotto on nyt selvästi negatiivinen. osavuosikatsaus Norvestia Oyj 4

5 Euromyllerryksen keskellä muut talousuutiset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Maailmantalouden kasvulukuja on viimeaikoina korjattu alaspäin. Viimeisimmät ennusteet maailmantalouden kasvuksi ensi vuodelle ovat 3,6 %, kun taas Euroopan talouden ennustetaan supistuvan. Osakemarkkinoiden kehitystä on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikea ennakoida. Yhtäältä matala riskitön korkotaso, suuri likviditeetti sekä inflaation pelko ohjaavat varallisuutta osakesijoituksiin. Toisaalta maailmantalouden heikentyneet näkymät ja yrityskohtaisten tulosnäkymien huonontuminen vähentävät osakkeiden kiinnostavuutta. On todennäköistä, että tässä sijoitusympäristössä tapahtuu osakehintojen ylilyöntejä molempiin suuntiin. Tämä voi avata hyviä mahdollisuuksia Norvestian kaltaiselle pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka voi reagoida nopeasti markkinaliikkeisiin. Tässä haastavassa sijoitusympäristössä Norvestia pyrkii parhaansa mukaan ottamaan toiminnassaan huomioon erilaiset talouden ja osakemarkkinoiden kehitysvaihtoehdot viimeisimpään saatavilla olevaan taloudelliseen informaatioon perustuen. Sijoitusaste osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välillä arvioidaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Helsingissä, 24. lokakuuta 2012 Hallitus Tunnusluvut Tulos/osake, 0,16-0,79-0, Omavaraisuusaste 95,1 % 96,3 % 95,8 % Oma pääoma/osake, 8,76 8,84 8,90 Substanssi/osake, 8,76 8,84 8,90 Substanssi, milj. 134,2 135,4 136,3 B-osakkeen pörssikurssi, 6,40 6,35 6,58 Osakkeiden lukumäärä Substanssi, kurssi- ja indeksikehitys Norvestian osakekurssi, osinko- ja antioikaistu Norvestian substanssi, osinko- ja antioikaistu OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi Bloomberg/EFFAS -obligaatioindeksi, Suomi osavuosikatsaus Norvestia Oyj 5

6 Konsernin laaja tuloslaskelma Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Osuus osakkuusyritysten tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot* TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos TILIKAUDEN LAAJA TULOS * Perustuu tilikauden tulokseen Tulos/osake, 0,12-0,55 0,16-0,79-0,73 Osakkeiden lukumäärä, antioikaistu osavuosikatsaus Norvestia Oyj 6

7 Konsernin tase Varat PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Osuudet osakkuusyrityksissä Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Myytävissä olevat rahoitusvarat LYHYTAIKAISET VARAT Kaupankäyntisalkku Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Saamiset Rahavarat Oma pääoma ja velat OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos LASKENNALLISET VEROVELAT LYHYTAIKAISET VELAT osavuosikatsaus Norvestia Oyj 7

8 Konsernin rahavirtalaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tulos ennen veroja Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkotuotot Osinkotuotot Käyttöpääoman muutokset Kaupankäyntisalkun ja muiden sijoitusten muutos Saamisten muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Saadut osingot Saadut korot Saadut ja maksetut verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Osakkuusyritysten hankinta Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa osavuosikatsaus Norvestia Oyj 8

9 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Oma pääoma Siirrot Osingonjako Tilikauden tulos Oma pääoma Oma pääoma Siirrot Osingonjako Tilikauden tulos Oma pääoma osavuosikatsaus Norvestia Oyj 9

10 Konsernin substanssiarvo milj Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,1 0,1 Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset verosaamiset 8,6 7,9 7,4 Osuudet osakkuusyrityksissä 4,7 4,9 4,7 Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 2,2 2,4 2,4 Muut sijoitukset 2,4 2,0 2,0 Lyhytaikaiset varat Kaupankäyntisalkku 42,8 40,9 48,4 Muut rahoitusvarat käypään arvoon 53,6 50,8 50,8 Rahavarat ja saamiset 26,8 31,6 26,5 Varat yhteensä 141,1 140,6 142,3 Lyhytaikaiset velat -1,4-0,7-1,4 Laskennalliset verovelat -5,5-4,5-4,6 Substanssi 134,2 135,4 136,3 Substanssiarvo/osake, 8,76 8,84 8,90 Substanssimuutos, osinko-oikaistu Muutos, milj. 1,9-8,5 2,5-12,1-11,3 Osakekohtainen muutos, 0,12-0,55 0,16-0,79-0,73 Laskentaperiaatteet Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaissopimukset on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Jos kaupantekokurssia ei ole ollut saatavilla, on käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu käypään arvoon käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana teollisuussijoituksen uudelleenarvostaminen osakkuusyhtiössä on johtanut 0,9 miljoonan euron arvonnousuun. Jos tämä olisi otettu huomioon, oikaistu substanssiarvo olisi ollut 135,1 miljoonaa euroa 30. syyskuuta IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata. Osakekurssi ja substanssi 12 B-osakkeen kurssi /osake Substanssiarvo osavuosikatsaus Norvestia Oyj 10

11 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos, Summa ennen veroja Verohyöty Summa verojen jälkeen Vastuusitoumukset Johdannaiskaupan vakuudeksi annetut arvopaperit, Pantattujen arvopapereiden kirjanpitoarvo Rahastositoumus, Sitoumus sijoittaa Lifeline Ventures Fund I Ky:hyn Osakelaina Konserni on lainannut kappaletta Sanoma Oyj:n osakkeita konsernin ulkopuolelle. Osakelainasta on saatu 105 %:n käteisvakuus, joka on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin. Johdannaissopimukset Norvestia on käyttänyt standardoituja johdannaissopimuksia tehostaakseen arvopaperisalkun hallintaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty johdannaissopimusten hankinta-arvot, käyvät arvot sekä kohde-etuuksien arvot. Käypiä arvoja on oikaistu osakkeiden vastaavilla osinkotuotoilla. Johdannaissopimukset kirjataan käypään arvoon kaupantekopäivänä ja arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Futuurien käyvät arvot vastaavat futuurin voittoa tai tappiota. Suojauslaskentaa ei ole sovellettu. Osakejohdannaiset, Myydyt osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Hankinta-arvo Käypä arvo Myydyt myyntioptiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Hankinta-arvo Käypä arvo Indeksijohdannaiset, Ostetut osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Hankinta-arvo Käypä arvo Ostetut myyntioptiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Hankinta-arvo Käypä arvo Myydyt myyntioptiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Hankinta-arvo Käypä arvo Myydyt futuurit, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Käypä arvo Valuuttajohdannaiset, Myydyt futuurit, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Käypä arvo osavuosikatsaus Norvestia Oyj 11

12 Lähipiiritapahtumat Norvestialla oli lähipiiritapahtumia Kaisaniemenkatu Public Relations -konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Alla olevan taulukon luvut on esitetty koko konsernin osalta. Lähipiiri, Kaisaniemenkatu Public Relations Oy (Miltton Oy) Korkotuotot Hankinnat Hankinnat lähipiiriltä tehtiin tavanomaiseen markkinahintaan. Konserni on myöntänyt Kaisaniemenkatu Public Relations Oy:lle lainan, joka vastaa (2 421). osavuosikatsaus Norvestia Oyj 12

13 Sijoitukset 30. syyskuuta 2012 Lukumäärä osakkeita/osuuksia Hankinta-arvo Käypä arvo Osuus sijoituksista NORVESTIA OYJ PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT Ahlstrom Oyj ,7 % Amer Sports Oyj ,6 % Atria Oyj ,8 % Elisa Oyj ,3 % Finnair Oyj ,8 % Fortum Oyj ,4 % HKScan Oyj sarja A ,3 % Honkarakenne Oyj ,0 % Huhtamäki Oyj ,1 % Kemira Oyj ,1 % Kesko Oyj sarja B ,5 % Konecranes Oyj ,9 % Lännen Tehtaat Oyj ,0 % Metso Oyj ,1 % M-Real Oyj sarja B ,6 % Neste Oil Oyj ,0 % Nokia Oyj ,2 % Nokian Renkaat Oyj ,6 % Oriola-KD Oyj sarja B ,2 % Orion Oyj sarja B ,8 % Outokumpu Oyj ,1 % Pohjola Pankki Oyj sarja A ,3 % Raisio Oyj sarja V ,7 % Ramirent Oyj ,4 % Rapala VMC Oyj ,5 % Rautaruukki Oyj sarja K ,4 % Sampo Oyj sarja A ,2 % Sanoma Oyj ,8 % Sponda Oyj ,0 % Stockmann Oyj sarja B ,3 % Stora Enso Oyj sarja R ,5 % Tikkurila Oyj ,2 % UPM-Kymmene Oyj ,3 % Uponor Oyj ,4 % YIT Oyj ,3 % ETFS Crude Oil ,6 % Nordea Bank AB FDR ,3 % Powershares QQQ ,5 % SPDR S&P 500 ETF Trust ,4 % StatoilHydro ASA ,2 % TeliaSonera AB ,0 % ,4 % JOHDANNAISSOPIMUKSET Nokia myyntioptioita (asetettu) ,0 % Nokia osto-optioita (asetettu) ,0 % ,0 % osavuosikatsaus Norvestia Oyj 13

14 Lukumäärä osakkeita/osuuksia Hankinta-arvo Käypä arvo Osuus sijoituksista RAHASTOT Brummer & Partners Nektar ,6 % Brummer & Partners Zenit ,4 % Didner & Gerge Aktiefond ,9 % eq Active Hedge 2 K ,9 % eq Eurobond 2 K ,8 % eq High Yield Bond 2 K ,8 % Fourton Hannibal A ,0 % Futuris ,6 % OP-Suomi Arvo A ,4 % RAM One ,5 % Russian Prosperity Fund Euro A ,0 % Seligson & Co. Rahamarkkinarahasto AAA ,9 % Taaleritehdas Arvo Markka ,8 % ,6 % JOUKKOVELKAKIRJALAINAT nimellisarvo Nordea Bank AB, erääntyy ,8 % Pohjola, erääntyy ,8 % Sponda, erääntyy ,5 % ,1 % NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ ,1 % NORVESTIA INDUSTRIES OY NOTEERAAMATTOMAT OSAKKUUSYHTIÖT* Coronaria Hoitoketju Oy ,7 % GSP Group Oy ,4 % Miltton Oy ,5 % ,6 % PÄÄOMASIJOITUSRAHASTO Lifeline Ventures Fund I Ky ,4 % NORVESTIA INDUSTRIES OY YHTEENSÄ ,0 % NORVENTURES OY NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT Polystar Instruments AB ,9 % NORVENTURES OY YHTEENSÄ ,9 % NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ ,0 % Taulukossa ei ole mukana konsernin rahavaroja. * Osakkuusyhtiöiden käypänä arvona esitetään konsernin tasearvo. Norvestia-konsernin sijoitusten maantieteellinen jakauma Norvestia-konsernin sijoitukset Suomi 55 % Muut Pohjoismaat 19 % Muu Eurooppa 15 % Euroopan ulkopuoliset maat 11 % Pörssinoteeratut yhtiöt 41 % Hedgerahastot 25 % Korkorahastot 10 % Joukkovelkakirjalainat 9 % Osakerahastot 8 % Noteeraamattomat yhtiöt 7 % osavuosikatsaus Norvestia Oyj 14

15 Kertomus Norvestia Oyj:n osavuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSELLE JOHDANTO Olen tarkastanut yleisluonteisesti Norvestia Oyj -konsernin taseen , laajan tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja rahavirtalaskelman kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sekä merkittäviä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevan yhteenvedon ja muut selostavat liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Suorittamani yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annan lausunnon osavuosikatsauksesta. YLEISLUONTEISEN TARKASTUKSEN LAAJUUS Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin 2410 Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja -suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi en pysty sen perusteella varmistumaan siitä, että saan tietooni kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen en anna tilintarkastuskertomusta. LAUSUNTO Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietooni ei ole tullut mitään, mikä antaisi minulle syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta asemasta ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Helsingissä, 24. lokakuuta 2012 Rabbe Nevalainen KHT osavuosikatsaus Norvestia Oyj 15

16 Norvestia Oyj Pohjoisesplanadi 35 E, Helsinki, Finland Puh , Faksi , Y-tunnus: osavuosikatsaus Norvestia Oyj 16

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3).

1.1. 31.3.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3). Substanssi per osake oli 10,17 (10,53 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

vuosikertomus 2014 vuotta

vuosikertomus 2014 vuotta vuosikertomus 2014 Juhlan 30 kunniaksi vuotta Sisältö Vuosi 2014... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

2009 V U O S I K E RT O M U S

2009 V U O S I K E RT O M U S 2009 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31. joulukuuta 2009 10

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003 Julkaistu: 2004-02-11 08:01:41 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi kauden aikana 0,6 % (vastaavana kautena edellisvuonna 1,8 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 0,7 milj.

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 Substanssi (osinko-oikaistu) laski kauden aikana 2,5 milj. euroa, joka vastaa -2,1 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 0,5 milj. euroa (0,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2001 KEHITYS OSAKEMARKKINOILLA Pörssikurssien alamäki jatkui voimakkaana myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Pörssien tilannetta kuvaa hyvin se, että FTSE Eurotop 100

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 1 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE... 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014... 2 VOITONJAKOEHDOTUS... 2 SIEVI CAPITAL

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi katsauskauden aikana 7,1 % (edellisvuonna 4,7 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 8,2 milj. (4,3 milj. ) Substanssi per

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2011 KLO 10.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Tammi maaliskuu - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja voitto olivat merkittävästi viime vuoden vastaavaa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 1 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE... 3 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015... 3 VOITONJAKOEHDOTUS... 3 SIEVI CAPITAL

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015

METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN PUOLISKON LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 90,2 MILJOONAA EUROA TULOS VUODEN 2015 ENSIMMÄISELTÄ

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot