osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015"

Transkriptio

1 osavuosikatsaus Q2

2 Selkeä sijoitus Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa vakavaraisista pörssiyhtiöistä aina kiinnostaviin kasvuyrityksiin saakka. Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto. Pelkistetyn liiketoimintamallin ansiosta sijoittaja voi olla varma siitä, että Norvestian etu on aina yhtenevä sijoittajan omaisuuden kasvattamisen kanssa. OSAVUOSIKATSAUS Substanssi (osinko-oikaistu) nousi kauden aikana 8,0 % (4,0 %). Oikaistu substanssi (osinko-oikaistu) nousi kauden aikana 7,7 % (3,9 %). Substanssi per osake oli kauden lopussa 10,06 euroa (9,59). Oikaistu substanssi per osake oli kauden lopussa 10,18 euroa (9,69). Katsauskauden tulos oli 10,9 miljoonaa euroa (5,8). Vuodelta 2014 osinkoa jaettiin 0,30 euroa per osake (0,35). osavuosikatsaus norvestia oyj 2

3 CAPMANISTA NORVESTIAN SUURIN OMISTAJA Suomalainen pääomasijoituskonserni CapMan osti ,7 prosenttia Norvestia Oyj:n osakkeista Kaupthing hf:ltä. Norvestiasta tuli kaupan myötä osakkuusyritys CapMankonsernissa, jonka emoyhtiö CapMan Oyj listataan Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa CapMan-konsernista löytyy osoitteesta CapMan ja Kaupthing ovat lisäksi sopineet, että kaupan toisessa vaiheessa, arviolta lokakuussa 2015, CapManilla on oikeus ja Kaupthingin vaatimuksesta velvollisuus ostaa Kaupthingilta 7,0 prosenttia Norvestian osakkeista ennalta määriteltyyn hintaan. Kaupan toisen vaiheen jälkeen sekä osakesarjojen yhdistämisen seurauksena CapMan tulee omistamaan 28,7 prosenttia ja Kaupthing 4,0 prosenttia Norvestian osakkeista ja äänistä. CapMan ja Kaupthing pyysivät Norvestiaa kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään osakesarjojen yhdistämistä sekä hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Norvestia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien CapMan Oyj:n ja Kaupthing hf:n ehdotuksen yhtiön osakelajien yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla siten, että yhtiöjärjestyksestä poistettiin määräykset A- ja B-osakelajeista. Osakelajien yhdistyttyä Norvestia Oyj:llä on yksi osakelaji ja yhteensä osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa ja kaikilta osin yhtäläiset oikeudet. Kaupankäynti uudella osakkeella alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella NORVE. Hallitukseen valittiin: Heikki Westerlund, puheenjohtaja Hannu Syrjänen, varapuheenjohtaja Georg Ehrnrooth, jäsen Niko Haavisto, jäsen Arja Talma, jäsen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Arja Talma valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi, Georg Ehrnrooth jatkaa valiokunnan jäsenenä. Hallitus on aloittanut strategiatyön, jonka yksi keskeisistä osa-alueista on Norvestian teollisuussijoitustoiminnan kehittäminen. PÄÄOMAMARKKINAT Vuoden toinen neljännes oli Euroopan pääomamarkkinoilla vaikea. Riskitaso osakemarkkinoilla kasvoi selvästi ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja osakkeiden hinnat laskivat yleisesti. OMX Helsinki CAP -tuottoindeksin arvo laski neljänneksen aikana 5,5 prosenttia. Edellisen kerran indeksin arvo laski yhtä paljon yhden neljänneksen aikana kesällä Näin tarkasteltuna osakemarkkinoiden toisen neljänneksen kehitys oli selvä poikkeama viime vuosien nousutrendistä. Osakemarkkinoiden turbulenssin taustalla olivat tapahtumat Kreikassa. Kreikan kansantalouden koko suhteutettuna koko Euroopan talouteen on ainoastaan pari prosenttia. Siitä huolimatta Kreikan ongelmat ovat heilutelleet laajasti pörssikursseja viime vuosina. Kreikan taloudellinen tilanne ja velkaneuvottelut kärjistyivät vuoden toisen neljänneksen aikana. Kreikka on nyt ajautunut tilanteeseen, jossa sen velkataakka on yksinkertaisesti liian suuri sen talouden kokoon suhteutettuna. Kreikka ei selviä enää omilla säästötoimillaan ulos ahdingostaan. Se joutuu turvautumaan voimakkaasti ulkopuoliseen rahoitukseen, jota sen on nykytilanteessa vaikea saada. Euroopan kannalta asian tekee vaikeaksi se, että Kreikka kuuluu euroalueeseen. Poliittisesti on hyvin vaikea hyväksyä sitä, että jokin euroalueen maa jättäisi kokonaan velkansa maksamatta. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on esitetty Kreikan eroa eurosta ja siirtymistä omaan valuuttaan. Tosiasiallisesti tämäkään ei ratkaisisi ongelmaa, vaan ainoastaan moninkertaistaisi Kreikan velat heikentyvän valuutan myötä. Kreikan kysymykseen ei ole olemassa helppoa ratkaisua ja edes tyydyttävän kompromissin löytäminen on hyvin vaikeaa. Kreikan tilanne on jättänyt muut talousuutiset taka-alalle. Euroalueen vähäriskisten valtioiden korkotaso on edelleen ennätysmäisen matala, vaikka korkotaso on pitkissä maturiteeteissa hieman noussut. Euroopan keskuspankki (EKP) on jatkanut massiivisia tukiostojaan markkinoilta suunnitelmansa mukaisesti. Tukitoimien tarkoituksena on saada euroalueen talous kasvuun. Pieniä viitteitä tukitoimien onnistumisesta saattaa olla havaittavissa. Euroalueen teollisuus- ja palvelualat kasvoivat kesäkuussa nopeammin kuin kertaakaan neljään vuoteen. Varsinkin Saksassa ja Ranskassa talous näyttäisi piristyvän. Jos positiivinen vire näissä Euroopan talousmahdeissa jatkuu loppuvuonna, on sillä suuri merkitys koko euroalueen tulevan kehityksen kannalta. Seuraavassa taulukossa esitetään indeksituotot eri pörsseissä vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana: Suomi / OMX Helsinki -indeksi 6,8 % Suomi / OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 11,9 % Ruotsi / OMX Stockholm -indeksi 6,5 % Norja / OBX-indeksi 8,5 % Tanska / OMX Copenhagen -indeksi 21,3 % USA / Nasdaq Composite -indeksi 5,3 % USA / S&P 500 -indeksi 0,2 % Bloomberg European 500 -indeksi 10,0 % MSCI World -indeksi 1,5 % Japani / Nikkei 225 -indeksi 16,0 % Norvestian osakekurssi (osinko-oikaistu) 9,1 % Norvestian substanssi (osinko-oikaistu) 8,0 % Norvestian oikaistu substanssi (osinko-oikaistu) 7,7 % SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Norvestian substanssiarvo oli 154,0 miljoonaa euroa tai 10,06 euroa per osake (146,9 miljoonaa euroa tai 9,59 euroa per osake vuotta aikaisemmin) ja vuoden 2014 lopussa 9,59 euroa per osake. Kun huhtikuussa 2015 jaettu 0,30 euron osinko otetaan huomioon, nousi yhtiön osakekohtainen substanssiarvo katsauskaudella 0,77 euroa (0,37), mikä vastaa 8,0 %:n (4,0 %) nousua vuoden alusta. Toisella neljänneksellä substanssi per osake laski -0,05 euroa (+0,27). Tilinpäätöksen 2014 tueksi ja teollisuussijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset ovat johtaneet arvonnousuun yhdessä osakkuusyrityksessä, osavuosikatsaus norvestia oyj 3

4 Coronaria Hoitoketju Oy:ssä. Nämä tehdyt arvonmääritykset huomioiden oikaistu substanssiarvo oli 155,9 miljoonaa euroa (148,4), mikä vastaa 7,7 %:n osinko-oikaistua nousua (3,9 %) vuoden alusta. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyritykset käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Norvestian osakkeen päätöskurssi oli 7,77 euroa per osake (7,30), mikä vastasi 23 %:n substanssialennusta (24 %). Osakkeiden pörssiarvo oli 119,0 miljoonaa euroa (111,8). Vuodenvaihteessa osakkeen kurssi oli 7,40 euroa osakkeelta. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä Norvestian osakkeiden vaihto pörssissä oli yhteensä 38,0 miljoonaa euroa (3,1). Keskimääräinen päivävaihto oli euroa (50 937). Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli ( ), mikä vastaa 25,4 % (2,8 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Norvestia Oyj:n osakepääoma koostuu osakkeesta. KONSERNIN TULOS Konsernin tulos oli vuoden 2015 tammi kesäkuussa 10,9 miljoonaa euroa (5,8) ja liiketoiminnan kulut olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,0). Oman pääoman tuotto oli 7,3 % (3,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,1 % (4,1 %). Vuoden toisen neljänneksen tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (+4,2). Konsernitilinpäätöksestä 2014 lähtien laskennalliset verosaamiset ja -velat on netotettu. Tunnuslukujen vertailutiedot on oikaistu viime vuodelta vastaamaan muutosta. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä Tunnuslukujen laskennassa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa Laimennettua tulosta per osake ei ole esitetty erikseen, koska yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen instrumentteja, joilla olisi laimentava vaikutus. NORVESTIAN SIJOITUKSET Norvestian sijoitukset, lukuun ottamatta rahavaroja ja muita likvidejä varoja, olivat kesäkuun lopussa 83 % (91 %) kokonaisvaroista. Sijoitukset jakaantuivat markkina-arvon perusteella seuraavasti: milj. % milj. % Pörssinoteeratut osakkeet ja osakerahastot* 80,4 51,2 76,3 51,9 Teollisuussijoitukset 15,4 9,8 13,3 9,0 Hedgerahastot 18,7 11,9 23,3 15,8 Joukkovelkakirjalainat ja -rahastot 16,0 10,2 21,0 14,3 Rahavarat ja muut likvidit varat 26,5 16,9 13,3 9,0 Yhteensä 157,0 100,0 147,2 100,0 * joista osakerahastot 14,7 miljoonaa euroa (14,5). Konsernin varoista 79 % oli euromääräisiä, 14 % Ruotsin kruunuissa, 6 % Yhdysvaltain dollareissa ja 1 % muussa valuutassa. Vuoden toinen neljännes oli sijoitusympäristönä vaikea. Pörssinoteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen arvot laskivat markkinan mukana. Myös joukkovelkakirjalainojen arvot laskivat hieman korkotasojen noustessa. Teollisuussijoitukset tuottivat positiivisesti lähinnä pääomarahaston arvonnoususta johtuen. Hedgerahastojen arvot nousivat hieman. Toisella neljänneksellä saatujen osinkojen määrä oli noin 2,9 miljoonaa euroa. Norvestian substanssituotto eri kuukausien välillä vaihteli yleistä osakemarkkinakehitystä vähemmän. Salkkua suojattiin toisella neljänneksellä myymällä Euro Stoxx indeksitermiinejä ja lisäämällä käteisen määrää. Suojaus toimi hyvin, sillä Norvestian salkun arvo laski selvästi yleistä markkinakehitystä vähemmän. Noin puolet avoimesta Ruotsin kruunun valuuttariskistä suljettiin valuuttatermiinillä. Substanssi-, kurssi- ja indeksikehitys Norvestian osakekurssi, osinko- ja antioikaistu Norvestian oikaistu substanssi, osinko- ja antioikaistu OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi Bloomberg/EFFAS -obligaatioindeksi, Suomi osavuosikatsaus norvestia oyj 4

5 TEOLLISUUSSIJOITUKSET Hallitus tarkastelee osana strategiaprosessia teollisuussijoitusten osuutta allokaatiosta sekä muita toimenpiteitä teollisuussijoitusten lisäämiseksi. Norvestian teollisuussijoitustoiminnassa ei vuoden toisella neljänneksellä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sijoitukset listaamattomiin yrityksiin kuuluvat Norvestian teollisuussijoitussalkkuun, jota hallinnoi Norvestian tytäryhtiö Norvestia Industries Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on löytää mielenkiintoisia, hyvän kasvupotentiaalin yrityksiä, joiden pitkäjänteisellä ja aktiivisella kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittävää arvonnousua ja siten tuottoa Norvestian osakkeenomistajille. Sijoitusstrategiansa mukaisesti Norvestia pyrkii löytämään kohteiksi yrityksiä, jotka toimivat riittävän suurilla markkinoilla, ja joilla on mahdollisuus hyödyntää palvelu- ja ratkaisuinnovaatioitaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Norvestia sijoittaa vähemmistöosuuksiin tai voi olla enemmistössä yhdessä toisen sijoittajan kanssa. Kesäkuun 2015 lopussa teollisten sijoitusten salkku koostui neljästä noteeraamattomasta yrityksestä, jotka ovat mediatuotantoa ja -konsultointia tarjoava Aste Holding, terveydenhoito- ja hoivapalveluja tarjoava Coronaria Hoitoketju (johon kuuluu myös nopeasti kasvava varhaiskasvatuspalveluja tarjoava Touhula-konserni), käyttökokemusten suunnittelupalveluja tarjoava Idean Enterprises sekä teleliikenteen liiketoimintatiedon ohjelmistoratkaisuja kehittävä Polystar Instruments. Näiden omistusten tasearvo oli yhteensä 10,2 miljoonaa euroa. Myös sijoitukset pääomarahastoihin sisältyvät teollisuussijoituksiin. Norvestia on sitoutunut sijoittamaan Lifeline Ventures Fund I -pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on nyt sijoitettu 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Norvestia on sitoutunut sijoittamaan Amanda V East -pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on nyt sijoitettu 0,9 miljoonaa euroa. Norvestia on myös sijoittanut 0,1 miljoonaa euroa Lifeline Ventures Fund III -pääomarahastoon. Tämänhetkisen sijoitusstrategian mukaan teollisuussijoituksiin on käytettävissä noin % sijoitusvarallisuudesta. Sijoituksia toteutetaan ilman ennalta määrättyä aikarajaa sopivien tilaisuuksien tullen. NORVESTIA-KONSERNI Norvestia Oyj on Norvestia Industries Oy:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Norvestia on osakkuusyritys CapMan-konsernissa. Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin. Norvestia Oyj:n osake listataan Nasdaq Helsingissä. HENKILÖSTÖ Vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Norvestia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 (6) henkeä. OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli (5 733) osakkeenomistajaa kesäkuun 2015 lopussa. Osakkeista 12,6 % oli ulkomaisessa omistuksessa (34,4 %). Norvestian suurin osakkeenomistaja on CapMan Oyj, joka omisti 21,7 % (-) osakkeista ja äänistä. Toiseksi suurin omistaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, omisti 11,7 % (11,7 %) osakkeista ja 11,7 % (7,6 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla oli hallussaan yhteensä 58,5 % (56,9 %) osakkeista ja 58,5 % (71,8 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT Yksi Norvestian sijoitustoiminnan pääperiaatteista on hajauttaa sijoitukset ja siten rajoittaa kokonaisriskitasoa, sekä samalla tavoitella tasaista omaisuuden kasvua. Merkittävä osa sijoituksista voidaan ajoittain kuitenkin keskittää tiettyihin sijoitustyyppeihin ja arvopapereihin, joiden mahdollinen epäedullinen kehitys voi heikentää merkittävästi Norvestian tulosta. Norvestia pyrkii ajoittain suojaamaan sijoituksiaan optioilla ja futuureilla. Saattaa kuitenkin syntyä tilanteita, joissa suojaus ei ole tehokas. Norvestian viisi suurinta sijoitusta olivat Didner & Gerge Aktiefond ja Nektar -rahastot, Fortumin ja Sammon osakkeet sekä pörssinoteerattu rahasto SPDR S&P 500 ETF. Taloudellinen kehitys sekä pörssikurssien muutokset koti- ja ulkomailla vaikuttavat olennaisesti Norvestian tulokseen. Tämän lisäksi myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat yhtiön tulok- Tunnusluvut Tulos/osake, 0,71 0,38 0, Omavaraisuusaste, % 97,4 98,7 99,0 Oma pääoma/osake, 10,06 9,59 9,59 Substanssi/osake, 10,06 9,59 9,59 Oikaistu substanssi/osake, 10,18 9,69 9,73 Substanssi, milj. 154,0 146,9 146,9 Oikaistu substanssi, milj. 155,9 148,4 149,0 Osakkeen pörssikurssi, 7,77 7,30 7,40 Osakkeiden lukumäärä osavuosikatsaus norvestia oyj 5

6 seen. Yleinen epävarmuus pääomamarkkinoilla lisää Norvestian sijoitusten volatiliteettia ja kasvattaa siten myös niiden riskejä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Ennätyksellisen matala korkotaso ja EKP:n tukitoimet tulevat jatkumaan, mikä tukee edelleen osakemarkkinoita. Tällä hetkellä sijoittajille on osakkeiden lisäksi tarjolla vähän muita sijoitusvaihtoehtoja, joiden tuotto-odotus olisi positiivinen. Näyttäisi siltä, että Kreikan tilanne tulee jatkumaan hyvin sekavana. On epätodennäköistä, että Kreikan ongelmiin löytyy mitään pysyvää ja toimivaa ratkaisua, vaan ongelman ratkaisua siirretään erilaisilla kompromisseilla jatkuvasti eteenpäin. Perimmiltäänhän Kreikan tilanne on sidoksissa koko eurojärjestelmän toimivuuteen. Tähän joudutaan todennäköisesti vielä jossain vaiheessa ottamaan kantaa koko Euroopan tasolla. Kreikan ongelmat ovat jättäneet varjoonsa sen tosiasian, että Euroopan taloudessa on nähtävissä myös positiivisia signaaleja. Euroopan viidensadan suurimman yhtiön tulokset vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä olivat hieman ennakoituja paremmat. Jos Kreikan tilanne ratkeaa lähiaikoina tyydyttävällä tavalla, ja mikäli yritysten toisen neljänneksen tulokset ovat ennakoitua parempia, voivat ne jättää nousuvaraa osakemarkkinoille. Tässä herkässä markkinatilanteessa Norvestia pyrkii parhaansa mukaan ottamaan toiminnassaan huomioon erilaiset talouden ja osakemarkkinoiden kehitysvaihtoehdot viimeisimpään taloudelliseen informaatioon perustuen. Sijoitusaste osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välillä arvioidaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Helsingissä, Hallitus osavuosikatsaus norvestia oyj 6

7 Konsernin laaja tuloslaskelma Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Osuus osakkuusyritysten tuloksista Realisoituneet tuotot osuuksista osakkuusyrityksissä Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot* TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Erät, joita saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos TILIKAUDEN LAAJA TULOS * Perustuu katsauskauden tulokseen Tulos/osake, -0,10 0,27 0,71 0,38 0,35 Osakkeiden lukumäärä osavuosikatsaus norvestia oyj 7

8 Konsernin tase Varat PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Myytävissä olevat rahoitusvarat LYHYTAIKAISET VARAT Kaupankäyntisalkku Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Saamiset Rahavarat Oma pääoma ja velat OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos LASKENNALLISET NETTOVEROVELAT LYHYTAIKAISET VELAT osavuosikatsaus norvestia oyj 8

9 Konsernin rahavirtalaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tulos ennen veroja Oikaisut: Realisoitumattomat arvonnousut Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkotuotot Osinkotuotot Käyttöpääoman muutokset Kaupankäyntisalkun ja muiden sijoitusten muutos Saamisten muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Saadut osingot Saadut korot Saadut ja maksetut verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Osakkuusyritysten hankinta Osakkuusyritysten myynti Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa osavuosikatsaus norvestia oyj 9

10 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Oma pääoma Siirrot Muut laajan tuloksen erät Osingonjako Tilikauden tulos Oma pääoma Oma pääoma Siirrot Muut laajan tuloksen erät Osingonjako Tilikauden tulos Oma pääoma osavuosikatsaus norvestia oyj 10

11 Konsernin substanssiarvo milj Varat Pitkäaikaiset varat Osuudet osakkuusyrityksissä 7,7 6,5 7,3 Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,9 2,9 1,9 Muut sijoitukset 5,8 3,8 4,6 Laskennalliset verosaamiset 3,3 5,2 3,7 Lyhytaikaiset varat Kaupankäyntisalkku 65,8 62,0 65,4 Muut rahoitusvarat käypään arvoon 50,4 58,8 52,0 Rahavarat ja saamiset 26,6 14,8 17,1 Varat yhteensä 161,5 154,0 152,0 Lyhytaikaiset velat -1,4-0,8-0,4 Laskennalliset verovelat -6,1-6,3-4,7 SUBSTANSSIARVO 154,0 146,9 146,9 OIKAISTU SUBSTANSSI* 155,9 148,4 149,0 Substanssiarvo/osake, 10,06 9,59 9,59 Oikaistu substanssi/osake, * 10,18 9,69 9,73 Substanssimuutos, osinko-oikaistu Muutos, milj. -0,7 4,1 11,8 5,7 5,7 Osakekohtainen muutos, -0,05 0,27 0,77 0,37 0,37 * Tilinpäätöksen 2014 tueksi ja teollisuussijoitusten käypien arvojen varmistamiseksi teetetyt ulkopuoliset arvonmääritykset ovat johtaneet arvonnousuun yhdessä osakkuusyrityksessä, Coronaria Hoitoketju Oy:ssä. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyhtiöt käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Arvostusperiaatteet Substanssiarvon laskennassa käytetyt periaatteet ovat yhteneväiset konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kanssa. Lisätietoja rahoitusvarojen arvostusperiaatteista löytyy sivulta 13. Osakekurssi ja oikaistu substanssi per osake 12 Osakekurssi Oikaistu substanssi osavuosikatsaus norvestia oyj 11

12 Osavuosikatsauksen liitetiedot Laatimisperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä Tunnuslukujen laskennassa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos, Summa ennen veroja Verokulu/-hyöty Summa verojen jälkeen Vastuusitoumukset Johdannaiskaupan vakuudeksi annetut arvopaperit, Pantattujen arvopapereiden kirjanpitoarvo Rahastositoumukset, Sitoumus sijoittaa Lifeline Ventures Fund I Ky:hyn Sitoumus sijoittaa Amanda V East Ky:hyn Osakelaina Konserni on lainannut kappaletta Outotec Oyj:n osakkeita konsernin ulkopuolelle. Osakelainasta on saatu 105 %:n käteisvakuus, joka on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin. Johdannaissopimukset Norvestia on käyttänyt standardoituja johdannaissopimuksia tehostaakseen arvopaperisalkun hallintaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty johdannaissopimusten hankinta-arvot, käyvät arvot sekä kohde-etuuksien arvot. Käyvät arvot on oikaistu osakkeiden vastaavilla osinkotuotoilla. Johdannaissopimukset kirjataan käypään arvoon kaupantekopäivänä ja arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Futuurien käyvät arvot vastaavat futuurin voittoa tai tappiota. Suojauslaskentaa ei ole sovellettu. Osakejohdannaiset, Asetetut myyntioptiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Hankinta-arvo Käypä arvo Indeksijohdannaiset, Ostetut osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Hankinta-arvo Käypä arvo Asetetut futuurit, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Käypä arvo Valuuttajohdannaiset, Asetetut futuurit, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo Käypä arvo osavuosikatsaus norvestia oyj 12

13 Rahoitusvarojen käyvät arvot Kaupankäyntisalkku sisältää pääosin noteerattuja osakkeita ja johdannaisia, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat pääasiassa rahasto-osuuksia, joiden käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Ryhmään kuuluvat myös joukkovelkakirjalainat, jotka arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvat noteeraamattomat osakkeet ja pääomarahastosijoitukset, jotka arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka useimmiten pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin. Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston hallintayhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo. Arvo on laskettu International Private Equity and Venture Capital Guidelinesin (IPEV) mukaisesti. Taulukossa on esitetty kunkin rahoitusvarojen erän käyvät arvot ja kirjanpitoarvot, jotka vastaavat konsernitaseen arvoja. Konsernilla ei ole rahoitusvelkoja. Voimassa ei ole toimeenpantavia yleisiä nettoutussopimuksia Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kaupankäyntisalkku Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Saamiset Yhteensä Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista Käyvät arvot kauden lopussa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Kaupankäyntisalkku Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Yhteensä Päättyneen kauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen 1 ja 2 välillä. Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat omaisuuserien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla. Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle ovat todettavissa joko suoraan hintana tai epäsuorasti hinnoista johdettuna. Tason 3 osakkeiden käyvät arvot määritetään käyttäen kassavirtapohjaista arvonmääritysmenetelmää. Arvonmäärityksen tekee ulkopuolinen konsultti vuosittain. Pääomarahastosijoitusten käyvät arvot pohjautuvat pääomarahastojen hallintayhtiöiden raportteihin. Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista Muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat myytävissä olevat rahoitusvarat Kauden alussa Lisäykset 265 Laajassa tuloslaskelmassa: Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos Kauden lopussa Kauden aikana rahoitusvarojen käyvän arvon luokissa ei tapahtunut siirtoja käyvän arvon hierarkian tasolle 3 tai sieltä pois. Johdon arvion mukaan tasolle 3 arvostettujen rahoitusinstrumenttien osalta yhden tai useamman käyvän arvon määrittämisessä käytetyn syöttötiedon vaihtaminen mahdolliseen vaihtoehtoiseen oletukseen ei muuttaisi tasolla 3 olevien käypään arvoon arvostettujen erien arvoa merkittävästi, ottaen huomioon kyseisten varojen suhteellisen pienen kokonaismäärän suhteessa omaan pääomaan sekä konsernin varojen kokonaismäärään. Lähipiiritapahtumat Norvestialla oli lähipiiritapahtumia Coronaria Hoitoketjun ja Aste Holdingin kanssa. Lähipiirisuhde Miltton-konsernin kanssa päättyi , kun Norvestian osuus konsernista myytiin. Alla olevan taulukon luvut on esitetty koko Norvestia-konsernin osalta. Norvestiasta tuli CapMan-konsernin osakkuusyritys , mistä lähtien Norvestialla on ollut lähipiirisuhde konsernin kanssa. Ajanjaksolla Norvestialla ei ollut lähipiiritapahtumia CapMan-konsernin kanssa. Lähipiiri, Aste Holding Oy Korkotuotot Coronaria Hoitoketju Oy Korkotuotot Miltton-konserni Korkotuotot Hankinnat Hankinnat lähipiiriltä tehtiin tavanomaiseen markkinahintaan. Konserni on myöntänyt Aste Holding Oy:lle lainan, joka vastaa (1 075) ja Coronaria Hoitoketju Oy:lle lainan, joka vastaa 800 (800). osavuosikatsaus norvestia oyj 13

14 Sijoitukset Lukumäärä osakkeita/osuuksia Hankinta-arvo Käypä arvo Osuus sijoituksista NORVESTIA OYJ PÖRSSINOTEERATUT OSAKKEET Ahlstrom Oyj ,3 % Amer Sports Oyj ,0 % Apetit Oyj ,8 % Atria Oyj ,9 % Caverion Oyj ,6 % Elisa Oyj ,6 % Finnair Oyj ,9 % Fortum Oyj ,0 % HKScan Oyj sarja A ,3 % Honkarakenne Oyj ,6 % Huhtamäki Oyj ,8 % Kemira Oyj ,0 % Kesko Oyj sarja B ,0 % Konecranes Oyj ,8 % Metso Oyj ,9 % Metsä Board Oyj sarja B ,2 % Neste Oyj ,9 % Nokia Oyj ,1 % Nokian Renkaat Oyj ,0 % Oriola-KD Oyj sarja B ,3 % Orion Oyj sarja B ,0 % Outokumpu Oyj ,1 % Outotec Oyj ,7 % Raisio Oyj sarja V ,5 % Ramirent Oyj ,4 % Rapala VMC Oyj ,5 % Sampo Oyj sarja A ,1 % Sanoma Oyj ,3 % Sponda Oyj ,6 % Stockmann Oyj sarja B ,3 % Stora Enso Oyj sarja R ,3 % Tikkurila Oyj ,1 % UPM-Kymmene Oyj ,9 % Uponor Oyj ,5 % Valmet Oyj ,4 % Wärtsilä Oyj ,5 % YIT Oyj ,5 % Nomura Nikkei 225 ETF ,8 % Nordea Bank AB FDR ,9 % Powershares QQQ ,5 % SPDR S&P 500 ETF Trust ,8 % Tele2 AB ,1 % TeliaSonera AB ,2 % ,0 % RAHASTOT Brummer & Partners Multi-Strategy Euro ,0 % Brummer & Partners Nektar ,2 % Brummer & Partners Zenit ,3 % Didner & Gerge Aktiefond ,1 % eq Euro Investment Grade 1 K ,4 % eq High Yield Bond 1 K ,7 % Evli Emerging Frontier B ,4 % Evli Eurooppa B ,9 % Fondita European Top Picks B ,8 % Fourton Hannibal A ,5 % OP-Suomi Arvo A ,0 % RAM ONE ,0 % Russian Prosperity Fund Euro A ,4 % Taaleritehdas Arvo Markka ,0 % VISIO Allocator ,9 % ,6 % osavuosikatsaus norvestia oyj 14

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto ilman,

Lisätiedot

vuosikertomus 2014 vuotta

vuosikertomus 2014 vuotta vuosikertomus 2014 Juhlan 30 kunniaksi vuotta Sisältö Vuosi 2014... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8).

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). Substanssi per osake oli 9,97 (11,08 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 Julkaistu: 2011-02-07 13:01:34 CET Norvestia Tilinpäätöstiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 Helsinki, Suomi, 2011-02-07 13:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj Tilinpäätöstiedote 7.2.2011

Lisätiedot

1.1. 31.3.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3).

1.1. 31.3.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 0,7 % (+3,9 %). Tilikauden tulos oli -1,0 milj. euroa (6,3). Substanssi per osake oli 10,17 (10,53 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

2009 V U O S I K E RT O M U S

2009 V U O S I K E RT O M U S 2009 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31. joulukuuta 2009 10

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003 Julkaistu: 2004-02-11 08:01:41 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi kauden aikana 0,6 % (vastaavana kautena edellisvuonna 1,8 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 0,7 milj.

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 Substanssi (osinko-oikaistu) laski kauden aikana 2,5 milj. euroa, joka vastaa -2,1 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 0,5 milj. euroa (0,4

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 1 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE... 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014... 2 VOITONJAKOEHDOTUS... 2 SIEVI CAPITAL

Lisätiedot

8.5.2013, klo 12:00. eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013. Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti

8.5.2013, klo 12:00. eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013. Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti eq OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.5.2013, klo 12:00 eq OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti Konsernin nettoliikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 5,7 miljoonaa euroa (3,4

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 1 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE... 3 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015... 3 VOITONJAKOEHDOTUS... 3 SIEVI CAPITAL

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 SCANFIL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 8.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Tammi - syyskuu - Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2), kasvua 5,3 % - Liikevoitto 11,2 (13,4), 7,1 (9,0)

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2014. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2014. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. SIEVI CAPITAL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2014 KLO 14.00 SIEVI CAPITAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2013 Tammi-joulukuu - Tulos katsauskaudella oli -0,02 (4,7). - Tulos / osake oli

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE eq OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015, klo 12:00 eq OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE eq KAKSINKERTAISTI TULOKSENSA, OSAKKEENOMISTAJILLE EHDOTETAAN JAETTAVAKSI 0,50 EUROA OSAKKEELTA Tammi-joulukuu lyhyesti

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Vuosikertomus 2008 Sisältö Konserni 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08 1987-88 - 89-9 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99 - - 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 VUOSIKERTOMUS 28 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 28 Yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot