MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTO- JA AUTOMATIIKKAURAKKA SÄHKÖURAKKA

2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Käyttäjät RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Raivaus- ja purkujäte Ongelmajäte ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt

3 Muutostyötarjous ja -hinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Huoltokirja ja muut luovutusasiakirjat Käytön opastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen TARJOUKSESTA JA URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEISTA Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset Tarjouksen muoto Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus PALVELUNTARJOAJAN SOVELTUVUUSVAATIMUKSET SEKÄ VAADITTAVAT TODISTUKSET KELPOISUUDEN OSOITTAMISEKSI Vaadittavat vakuudet ja takuut Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä vaadittava oikeudellinen muoto sekä tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset sekä tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne sekä tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Tekninen suorituskyky sekä tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Lisätiedot

4 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Kirkkonummen kunta Pl Kirkkonummi Pekka Eurasto Jussi Yrjänä Kai Jokiranta Puhelin: Faksi: Sähköposti: 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikka Pl Kirkkonummi Pekka Eurasto Jussi Yrjänä Kai Jokiranta Puhelin: Faksi: Sähköposti: 0.3 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Nimi: Ark. tsto Kuttner Ky Osoite: Hallituskatu7, Pori Yhdyshenkilö: Markku Haaslahti Puhelin: Faksi: Sähköposti: Rakennesuunnittelu: Nimi: Ins tsto Jukka Sallinen Ky Osoite: Menninkäisentie 5A, Espoo Yhdyshenkilö: Jukka Sallinen Puhelin: Faksi: Sähköposti: LVI-suunnittelu: Nimi: Osoite: Yhdyshenkilö: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy Kauppiaskatu 5 B Turku Juhani Lehtonen Panu Ylä-Outinen 4

5 Sähkösuunnittelu: Nimi: Insinööritoimisto Techniplan Oy Osoite: Teollisuustie 10 C Veikkola Yhdyshenkilö: Pekka Saari Puhelin: Faksi: Sähköposti: Pohjatutkimus: Nimi: Insinööritoimisto Pohjatekniikka Osoite: Nuijamiestentie 5 B, Helsinki Yhdyshenkilö: Seppo Rämö Puhelin: Faksi: Sähköposti: Seppo 0.4 Käyttäjät Nimi: Kirkkonummen kunta Sivistystoimi Osoite: Pl 20, Kirkkonummi Yhdyshenkilö: Eeva Viitala Puhelin: , Faksi: Sähköposti: 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohde käsittää Masalan päiväkodin uudisrakennuksen. Rakennuspaikan osoite on;, Vanha Hommaksentie, Masalan keskustan kortteli Tutustuminen rakennuspaikkaan Alue luovutetaan pääurakoitsijalle siinä kunnossa kun se on tarjoushetkellä. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee Pekka Eurasto, Kai Jokiranta ja Jussi Yrjänä. 2 Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsija vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaa palveluista. Putki-, ilmanvaihto- ja automatiikka-, ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. 2.2 Maksuperuste Rakennustekniset työt, putkityöt, ilmanvaihto- ja automatiikkatyöt ja sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakoina. 2.3 Urakkasuhteet Kohdassa 3.2 mainitut sivu-urakat alistetaan pääurakkaan RT80271 Sivu-urakan alistamissopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden 5

6 urakkasopimuksiin mahdollista liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. Aliurakoitsijoiden käyttämisessä tulee lisäksi huomioida: Aliurakoitsijaa käytettäessä tällä on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista ilman rakennuttajan hyväksymää, erityistä syytä. Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla YSE 7 :n mukaisesti. Sivu-urakassa urakka voidaan antaa edelleen aliurakkana. Aliurakoitsijalla ei ole ilman rakennuttajan hyväksymää, erityistä syytä mahdollista antaa sitä edelleen aliurakkana. Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla YSE 7 :n mukaisesti. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 sivu-urakoita. YSE 3 :n mukaisia työmaapalveluja on täsmennetty urakkarajaliitteessä. Sivuvelvollisuuksien osalta on muissa asiakirjoissa mainittujen velvollisuuksien lisäksi huomattava että pääurakoitsija toimii työn päätoteuttajana ja vastaa työmaan työturvallisuudesta valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti. Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä. 3.2 Sivu-urakat Putkiurakkaan kuuluvat rakennuskohteen putkityöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat rakennuskohteen ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. Sähköurakkaan kuuluvat rakennuskohteen sähkötyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttajan hankintoja ei ole. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työn toteutusta ja yhteistoimintaa täydentävät ohjeet on esitetty urakkarajaliitteessä. Mikäli kunnan tai valtion jokin laitos esim. katujen katkaisemisella tai muutoin aiheuttaa haittaa työmaalle, rakennuttaja ei ole tästä korvausvelvollinen 4.2 Työaikataulu Kunkin urakoitsijan on laadittava aikatauluehdotus pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja 6

7 rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen lopullinen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Työaikatauluun on merkittävä sivu- ja aliurakoitsijoiden työt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat pitävät keskenään työnsuunnittelu- ja aikataulukokouksia. LVIS-laitteiden vastaanottoon liittyvät toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä muut tarkastukset tulee ottaa huomioon työaikataulua laadittaessa.pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden työt tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä siten että urakoitsijoiden keskinäiset riippuvuussuhteet on todettavissa. Lisäksi urakoitsijan tulee laatia erillinen yksityiskohtainen valmistumisvaiheen aikataulu. 4.3 Työmaajärjestelyt Rakennuskohteen huonetilojen käytöstä tulee sopia rakennuttajan kanssa. 4.4 Suunnitelmakatselmus ja sopimuskatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on esitetty urakkarajaliitteessä. Ensimmäisen suunnitelmakatselmuksen kutsuu koolle rakennuttaja. Ennen sisä- ja ulkopuolisten vesieristystöiden, julkisivujen pinnoitustöiden, julkisivujen elastisten saumausten ja vesikatto- ja vesikattorakenteiden tekemistä pidetään suunnitelmakatselmus, missä todetaan suunnitelmien valmius, työolosuhteet ja muut työsuorituksen edellytykset. Sopimuskatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä. Katselmuksessa varmistetaan että urakan sisältö ja ehdot ymmärretään samalla tavalla sekä urakoitsija osoittaa omaavansa pätevät ja riittävät resurssit urakan suoritukseen. Sopimuskatselmus korvaa YSE :n mukaisen urakkaneuvottelun. Sopimuskatselmuksen kutsuu koolle rakennuttaja. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 Luvat Rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Muut viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset ja mittaukset hankkii kukin urakoitsija kustannuksellaan. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Urakkasopimussarjan lisäksi rakennuttaja toimittaa urakkarajaliitteen mukaisesti urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme sarjaa kopioita laadituttamistaan urakkarajaliitteessä mainituista teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi urakoitsija tilata kustannuksellaan suunnittelijoilta. Urakoitsijan kustannuksellaan laadittavaksi osoitettuja suunnitelmia ovat mm. elementtisuunnittelmat (pääurakka), kaikki konepajasuunnitelmat (pääurakka) ja elementtien sähköistyssuunnittelu (pääurakka). Muut urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu urakkarajaliitteessä ja työselostuksissa. 7

8 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma tarkastusasiakirjoineen, jota ylläpidetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma tarkastusasiakirjoineen. Pääurakoitsija kokoaa ja koordinoi laatusuunnitelmaa. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. Laatusuunnitelma luovutetaan tilaajalle hankkeen luovutusasiakirjojen yhteydessä täydellisenä. Urakoitsijan on toteutettava 2 kpl mallihuoneita, jotka aikataulutetaan yleisaikatauluun Rakennuksen ilmanvuotoluvun n 50 (Suomen Rakentamismääräyskokoelma 2010) tulee olla pienempi kuin 1,0 1/h. Päätoteuttaja vastaa ja kustantaa tiiveyskokeen toteuttamisen ulkopuolisella riippumattomalla taholla. Kukin urakoitsija vastaa ja kustantaa kokeen suorittamiseen tarvittavat omat toimenpiteensä ja työsuorituksensa. Rakennuksen puhtausluokka on rakennusteknisten töiden osalta P2 sekä ilmanvaihtotöiden osalta P1 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota vesieristysten ja höyrysulun ja riskialttiiden töiden osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan tarvittavat kokeet ja mallit vastaavuuden osoittamiseksi. Vastaavuuden hyväksyttäminen ei poista urakoitsijan vastuuta. 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi Työmaan ympäristösuunnitelma Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm. - materiaali- ja energiatalouden hallinta - työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin - työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorittaminen - materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pakkaus, varastointi ja käsittely 8

9 - rakennusjätteiden poisto- ja uusiokäyttö - pölyn ja melun torjunta - vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely - yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja työturvallisuuden varmistamiseen 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen aines kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija huolehtii ja kustantaa raivaus ja puu-ja purkujätteen kuljetuksesta pois tontilta asetusten ja määräysten mukaisesti Raivaus- ja purkujäte ja vastuu purkutöistä Urakoitsija huolehtii ja kustantaa raivaus ja puu-ja purkujätteen kuljetuksesta pois tontilta asetusten ja määräysten mukaisesti 6.3 Ongelmajäte Ei esiinny 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan suunnittelijoilta. Pääurakoitsijan tarjouspyyntökirjeessä esitetyissä asiakirjoissa muuta kuin varsinaista rakennusurakkaa koskevat piirustukset on tarkoitettu ohjeluonteisiksi helpottamaan pääurakoitsijan aputöiden arviointia. Jos näihin töihin tehdään muutoksia, on pääurakoitsija oikeutettu lisäkorvauksiin näistä muutoksista vain, jos hän voi osoittaa muutosten aiheuttaneen lisätöitä hänen urakkatyövelvollisuuksiinsa. Näiden muutostöiden kustannukset käsitellään samojen periaatteiden mukaisesti kuin muutkin rakennusteknisten töiden muutokset. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden sekä erillisurakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Alistamissopimukset tehdään lomakkeelle RT Sivuurakan alistamissopimus. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakkasopimukseen liitetään suunnitelmakatselmus- ja sopimuskatselmuspöytäkirjat, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt selvitykset tämä urakkaohjelma liitteineen, urakkarajaliite, YSE 1998, tarjous sekä tekniset asiakirjat. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia. Rakennusurakkaan sisältyvällä erityistyön selostuksella on rakennusselostukseen nähden parempi pätevyys. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seuraava: A: Kaupalliset asiakirjat 9

10 a) urakkasopimus b) sivu-urakan alistamissopimus c) sopimuskatselmuspöytäkirja d) suunnitelmakatselmuspöytäkirja e) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset f) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot liitteineen g) urakkarajaliite (sisältäen työturvallisuusliitteen) h) rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) i) tarjous j) maksuerätaulukko k) määrä- ja mittaluettelot l) muutostöiden yksikköhintaluettelo B: Tekniset asiakirjat a) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset b) sopimuspiirustukset c) yleiset laatuvaatimukset ja selostukset 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 8 Urakka-aika 8.1 Töiden aloitus Rakennustyöt saadaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja on antanut työlle aloitusluvan. 8.2 Rakennusaika Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on noin 10/2012 ja rakennusaika on noin 8,5 työkuukautta. Työntekijöiden lomakuukausi luetaan teholliseen rakennusaikaan. Urakan tulee olla täysin valmis Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt. Urakkasopimukseen merkitään näin laskettu urakka-aika. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Välitavoitteet -Vesikatto tehty ja lämpö kytketty tai kytkettävissä. -Toimintakoevalmius tulee olla 4 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. -Ennakkotarkastus pidetään viimeistään 2 viikkoa ennen vastaanottoa. Kukin välitavoite on sakollinen. Urakoitsijan on laadittava yleisaikataulu sopimuskatselmukseen, jolloin määritellään välitavoitepäivämäärät, mikäli toimintakoevalmius siirtyy, siirtyy vastaanotto urakoitsijoista johtuvista syistä samalla aikamäärällä. 8.4 Työaika Rakennuttaja edellyttää että työmaalla pääsääntöisesti noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on yhteisesti sovittava työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 10

11 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna seuraava: - pääurakassa 0,05 % - putkiurakassa 0,1 % - ilmanvaihtourakassa 0,1 % - sähköurakassa 0,1 % Kohdassa 8.3 mainitun välitavoitteen osalta on viivästyssakko työpäivältä seuraava - pääurakassa 0,03 % - putkiurakassa 0,07 % - ilmanvaihtourakassa 0,07 % - sähköurakassa 0,07 % Välitavoitteen viivästyssakko peritään enintään 25 työpäivältä. Välitavoitteen osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja. 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien seuraava: - rakennusurakassa 24 kuukautta - putkiurakassa 24 kuukautta - ilmanvaihtourakassa 24 kuukautta - sähköurakassa 24 kuukautta Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Urakoitsija vastaa takuuajan velvoitteistaan rakennusurakan ylisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisesti alla luetuin täsmennyksin. Vesikaton vedeneristystöille ja -materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja nimiin asetettu kymmenen vuoden (Kattoliiton takuuehtojen mukainen) nimitakuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Kodinkoneet kaksi vuotta Vihertöiden osalta takuu ja hoitoaika on kaksi vuotta 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 10% - putkiurakoitsija 10% - ilmanvaihtourakoitsija 10 % - sähköurakoitsija 10 % b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta - pääurakoitsija 2 % - putkiurakoitsija 2 % - ilmanvaihtourakoitsija 2 % - sähköurakoitsija 2 % Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta vakuutta koskevassa sitoumuksessa. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu sekä antajayhteisön kirjallinen vakuutus vakuuden myöntämisestä. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään 11

12 vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Rakennusaikainen vakuus tulee olla voimassa koko toteuttamisen ajan, ulkopuolisten töiden luovutukseen saakka vaikka kohteelle olisi sovittu eri valmistumisajat sisä- ja ulkopuolisille töille. Urakoitsijan on esitettävä vaateensa toisten urakoitsijoiden vakuutta kohtaan kirjallisesti viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta siten, että vakuutus kattaa myös takuutöiden aikana mahdollisesti tapahtuvat vahingot. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat, joiden arvioitu arvo on yhteensä Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Louhintavastuuvakuutus vaaditaan, jos kohteessa on louhintaa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista sekä ensitilassa jäljennös vakuutuskirjasta. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerät laaditaan taulukon muotoon ja maksuerien tulee olla oikeassa suhteessa koko urakkahintaan, että kulloinkin kysymyksessä olevaan rakennustyön vaiheeseen. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Yksittäisen maksuerän suuruuden tulee olla urakkahinnasta vähintään 1 % pääurakassa, 3 % LVurakassa sekä 5 % IV- ja sähköurakassa Erityiset maksuerät Ns. vesikatevaiheen (kun lämpö on kytketty tai kytkettävissä ja vesikate asennettu) maksuerien enimmäiskertymä saa olla enintään pääurakassa 50 %, LV-urakassa 40 % sekä IV- ja sähköurakassa 30 %. Toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lukuun ottamatta rakennusurakkaa, jossa erän suuruus on normaalin maksuerän suuruinen. Rakennusurakan maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa. Putki-, ilmanvaihto-, ja sähkötöiden maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu. 12

13 Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 20 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu vastaanottotarkastuksessa ja havaitut virheet ja puutteet korjattu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle Sivu-urakoiden maksut Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksuerän suorittamiseen on saatava pääurakoitsijan ja valvojan hyväksyminen Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä kun rakennuttajan valvojan hyväksymä lasku on toimitettu kunnan laskujen käsittelyyn. Laskujen maksamisaika on 21 vrk. ja se lasketaan alkamaan siitä kun lasku on valvojan hyväksymä ja saapunut tilaajan talousyksikköön. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen tai lisäyksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma ennen työhön ryhtymistä. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. Mikäli muutostöiden tekemisestä sovitaan YSE 47 :n mukaisesti omakustannushintaan, niin yleiskustannuslisänä rakennustöissä on 12% lukuun ottamatta YSE 47 :n 1 momentin c kohdan aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 6%. 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. 13

14 Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, geovalvojan,lvi-töiden valvojan ja sähkötöiden valvojan. Rakennustöiden valvojalle tulee päätoteuttajan varata 12 m2 kalustettua työskentelytila varustettuna data- ja puhelinliittymällä Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus urakkakohteen töissä. Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain Kulkuluvat Pääurakoitsija vastaa kustannuksellaan siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä työntekijöillä on valokuvalliset henkilötunnisteet, johon on merkitty henkilön nimi, ammatti ja ao. henkilön työnantaja sekä verotunnus. Lisäksi työmaalla tulee pitää pääurakoitsijan toimesta ajan tasalla olevaa luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin 3 viikon välein. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren erillisen oman (>12 m2) tilan kokousten pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 14

15 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan sopimusasiakirjojen ja voimassa olevan YSE:n mukaisesti Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - enemmät jälkitarkastukset 800 /tarkastus Toimintakokeet Putki-, ilmanvaihto, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden osalta toimintakokeet on suoritettava 4 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että toimintakokeiden edellytykset täyttyvät omien sekä sivu-urakoitsijoiden töiden osalta Huoltokirja ja muut luovutusasiakirjat Pääurakoitsija vastaa ja koordinoi huoltokirjan laadinnan. Sivu-urakoitsijan on laadittava omalta osaltaan huoltokirja asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huoltoohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Suunnittelijoiden on laadittava omalta osaltaan huoltokirja asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan tiedot viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Pääurakoitsija luovuttaa huoltokirjan kolmena kappaleena vastaanottotarkastuksessa tilaajalle. Lisäksi pääurakoitsijan tulee luovuttaa huoltokirja tiedostomuodossa. Kukin urakoitsija luovuttaa omalta osaltaan huoltokirjan mm koneiden, laitteiden ja rakennusmateriaalien yms. käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeita 3 kpl tilaajalle sekä sähköisesti. Ohjeet kootaan kansioihin joiden kokoamisesta vastaa pääurakoitsija. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Asiakirjojen luovutus tapahtuu erilliskokouksessa jonka kutsuu koolle pääurakoitsija Luovutusasiakirjat tulee toimittaa tilaajan nimeämälle henkilölle osoitteeseen Ervastintie 2, Kirkkonummi Käytön opastus Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle. Käytön opastus on tarkemmin selostettu urakkarajaliitteessä. 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Raaseporin käräjäoikeudessa tai osapuolten niin sopiessa välimiesoikeudessa. 15

16 15. Tarjouksesta ja urakoitsijan valintaperusteista Katso myös hankintailmoitus sekä tarjouspyyntö Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa. Myöhästyneet tarjoukset hylätään Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Mikäli tehdyt tarjoukset ylittävät käytettävissä olevan määrärahan, varaa tilaaja oikeuden neuvotella tarjousten sisällön rajaamisesta ja/tai urakka-ajan muuttamisesta. Tilaaja ei korvaa tarjousmenettelyistä mahdollisesti eri osapuolille aiheutuvia kustannuksia Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehto- rinnakkais tai yhdistelmätarjouksia tai muita tarjouspyynnöstä poikkeavia tarjouksia ei sallita 15.5 Tarjouksen muoto Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Mikäli sivu-urakoitsija tarjoaa hanketta käyttäen pääosin aliurakoitsijoita tulee kyseiset aliurakoitsijat nimetä tarjouksessa. Tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset, erittelyt ja todistukset, muuten tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Katso myös hankintailmoitus sekä tarjouspyyntö Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus/allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin vähintään kolmen kuukauden tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille valintapäätöksestä Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä Urakkatarjous kohteen nimi sekä tieto joko rakennusurakasta, putkiurakasta, ilmanvaihto- ja automaatiourakasta, tai sähköurakasta sen mukaan, mitä töitä tarjous koskee Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivämäärää seuraavina arkipäivinä. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. 16. Palveluntarjoajan soveltuvuusvaatimukset sekä vaadittavat todistukset kelpoisuuden osoittamiseksi Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot sekä soveltuvuusehdot. Katso myös hankintailmoitus sekä tarjouspyyntö. Tarjoukseen liitettävät selvitykset tulee olla merkittynä alla mainituilla kirjain/ numero-koodeilla: A.Oikeudelliset, taloudelliset ja rahoitukselliset soveltuvuusvaatimukset ja todistukset, joilla ne osoitetaan Tarjoukseen liitettävät selvitykset tulee olla merkittynä alla mainituilla numero-koodeilla 1, 2, 3, 4 ja 5. 16

17 1. Vaatimus; Työaikainen vakuusselvitys, Katso myös urakkaohjelma kohta 9 1. Vaadittava selvitys; Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu sekä antajayhteisön kirjallinen vakuutus vakuuden myöntämisestä. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Katso myös urakkaohjelma kohta 9 2. Vaatimus Palveluntuottajan yhtiömuodon tule olla osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai valtion tai kunnan liikelaitos tai mainittujen yhteisöjen muodostama työyhteenliittymä. 2. Vaadittava selvitys Kaupparekisteriote. Ulkomaalaisten yritysten on toimitettava vastaavat tiedot ja selvitykset sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä. Ulkomaisen yrityksen, jolla on sivuliike Suomessa, tulee toimittaa kaupparekisteriote ja kaikki lainsäädännön mukaisten verojen ja lakisääteisten sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamista koskevat todistukset sekä yrityksen kotimaasta että Suomesta. 3. Vaatimus Yritys ja yrityksen esittämät alihankkijat on merkitty sijoittautumismaassaan:kaupparekisteriin, ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja, työnantajarekisteriin sekä, arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sekä yrityksellä on työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus 3. Vaadittava selvitys Selvitys ja todistukset josta käy ilmi että yritys ja yrityksen esittämät alihankkijat on merkitty sijoittautumismaassaan: kaupparekisteriin,ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja,työnantajarekisteriin sekä,arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Vakuutusyhtiön todistukset lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Ulkomaalaisten yritysten on toimitettava vastaavat tiedot ja selvitykset sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä. Ulkomaisen yrityksen, jolla on sivuliike Suomessa, tulee toimittaa kaupparekisteriote ja kaikki lainsäädännön mukaisten verojen ja lakisääteisten sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamista koskevat todistukset sekä yrityksen kotimaasta että Suomesta. 4. Vaatimus Yrityksen ja yrityksen esittämien alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. (mikäli em. maksuvelvoitteisiin liittyy maksujärjestelyjä, niistä tulee antaa selvitys ). 4. Vaadittava selvitys Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että yritys ja esitetyt alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset; verot, sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy todistukseen verojen maksamisesta), lakisääteiset eläkemaksut (Suomessa TYEL-todistus); 17

18 Jos ehdokkaalla tai esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tulee em. kohtien sijasta toimittaa verovelkatodistus, sopimus verojen/maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos ehdokkaalla tai esitetyllä alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee toimittaa todistus eläkemaksuveloista, maksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta: Kohdissa 4 mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet- tai tilaajavastuu.fi -sivustolta tulostetulla, voimassa olevalla yritystä koskevalla Tilaajavastuulain tiedot -raportilla tai Yritysraportilla. Yllämainitut selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta (2 kk) vanhempia. 5. Vaatimus Yrityksen on oltava luottokelpoinen, luottoluokituksen tulee olla vähintään tyydyttävä 5. Vaadittava selvitys Pankin tai muun luottolaitoksen antama todistus yrityksen luottokelpoisuudesta tai Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava raportti, joka sisältää tarjoajan riskiluokituksen. Ulkomaalaiset yritykset ulkomaalaisten yritysten on toimitettava vastaavat tiedot ja selvitykset sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä. Ulkomaisen yrityksen, jolla on sivuliike Suomessa, tulee toimittaa kaupparekisteriote ja kaikki lainsäädännön mukaisten verojen ja lakisääteisten sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamista koskevat todistukset sekä yrityksen kotimaasta että Suomesta. B. Tekninen suorituskyky sekä tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Tekninen suorituskyky, vähimmäisvaatimukset ja niihin liittyvät selvitykset on merkittävänumerokoodeilla 7, 8 ja Vaatimus Yrityksellä on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta hanketta vastaavista urakoista. Riittävänä näyttönä pidetään, että yritys on viimeisen viiden (5) vuoden aikana toteuttanut samassa toimenkuvassa vähintään kolme (3) yli 1000 k-m2 uudisrakennuskohdetta tai laajaa/täydellistä peruskorjauskohdetta. Kohteet voivat olla mm. päiväkoti- koulu- sairaala-, kauppa-, liike-, toimisto, hallinto-kulttuurirakennuksia tai vastaavan tasoisia kohteita. 7. Vaadittava selvitys Asiakirja jolla vaatimus osoitetaan: Tarjoajan laatima referenssiluettelo tätä hankintaa vastaavista kolmesta (3) toteutetusta kohteesta (yli 1000 krsm2 yllämainittuja uudisrakennuskohdetta tai laajaa/täydellistä peruskorjauskohdetta) viimeisen 5 vuoden ajalta, eriteltyinä seuraavasti. -Kohteen nimi, -pääkäyttötarkoitus -yrityksen toimenkuva hankkeessa -tilaajan nimi ja yhteystiedot, 18

19 -toteutetun hankkeen laajuustiedot -toteuttamisaika Kohdissa 7 mainitut todistukset voi korvata asianomaisella toimialalla esim Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys todistuksella 8. Vaatimus Yrityksellä tulee tätä hankintaa varten olla riittävät toteutusresurssit. Vastaavalta työnjohtajalta, kvv töistä vastaavalta työnjohtajalta, IV töistä vastaavalta työnjohtajalta sekä sähkötöitä johtavalta henkilöltä edellytetään alan koulutusta sekä kokemusta vastaavasta tehtävästä vähintään 7 vuoden ajalta. Vastuullisilla työnjohtajilla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen lain, rakentamismääräykset sekä viranomaisvaatimukset siinä määrin kuin hänen toimenkuvansa edellyttää. Yllämainituilla henkilöillä tulee olla hyvä suomen kielen taito. Yllämainittujen henkilöiden tulee olla suorassa työsuhteessa palveluntarjoajaan. Työ tai projektipäälliköillä tulee olla alan koulutus sekä sekä kokemusta vastaavasta tehtävästä vähintään 5 vuoden ajalta. Heillä tulee olla näyttöä siitä, että he tuntevat Suomen lain, rakentamismääräykset sekä viranomaisvaatimukset siinä määrin kuin heidän toimenkuvansa edellyttää. Yllämainittujen henkilöiden tulee olla suorassa työsuhteessa palveluntarjoajaan. Kohteet joilla soveltuvuus esitetään tulee olla yli 1000k-m2 uudisrakennuskohteita tai laajoja/täydellisiä peruskorjauskohteita. Kohteet voivat olla mm. päiväkoti- koulu- sairaala-, kauppa-, liike-, toimisto, hallinto-kulttuurirakennus tason kohteita. 8. Vaadittava selvitys Vaadittava selvitys) Organisaatiokaavio tämän tehtävän suorittamiseen käytettävistä toteutusorganisaatiosta tehtäväkuvauksineen ja henkilötietoineen. Erikseen henkilöreferenssit oman alansa työstä vastaavista henkilöistä; työ/projektipäällikkö, vastaava työnjohtaja, kvv töistä vastaava työnjohtaja, IV töistä vastaava työnjohtaja sekä sähkötöitä johtavalta henkilöltä kokemusvuosineen seuraavat tiedot eriteltyinä: -kohteen nimi, -pääkäyttötarkoitus -henkilön toimenkuva kohteessa -tilaajan nimi ja yhteystiedot, -toteutetun hankkeen laajuustiedot -toteuttamisaika -henkilön koulutus -kokemus valmistumisen jälkeen -todistus suomen kielen taidosta, mikäli henkilöt eivät ole suomen kansalaisia -mikäli selvityksessä mainitut kohteet ovat ulkomailla toteutettuja henkilön tulee osoittaa kirjallisesti hallitsevansa Suomen lain, rakentamismääräykset sekä viranomaisvaatimukset siinä määrin kuin hänen toimenkuvansa edellyttää. 9. Vaatimus 19

20 Yrityksellä tulee olla laadunhallintajärjestelmä: 9. Vaadittava selvitys Selvitys yrityksen laadunhallintajärjestelmästä Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 14 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Katso myös hankintailmoitus sekä tarjouspyyntö Kirkkonummi Päiväys Pekka Eurasto Allekirjoitus 20

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot