Terveydenhuoltolaki. Vaasa, Martti Kekomäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuoltolaki. Vaasa, 22.9.2011 Martti Kekomäki"

Transkriptio

1 Terveydenhuoltolaki Vaasa, Martti Kekomäki

2 Sisältö 1) 1326/2010: tavoitteet muutosvoimia 2) järjestäminen: tarjotut vaihtoehdot 3) rahoituksen ongelma ja sen ratkaisun ongelma tiivistelmä

3 1) 1326/2010: tavoitteet asiakaskeskeisyys laatu ja potilasturvallisuus perusterveydenhuollon vahvistaminen terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen kustannusten kasvun hillitseminen

4 Asiakaskeskeisyys ennen muuta valinnan vapauden lisääntyminen asiakkaan kokema laatu koskee vainkohtelua ja odotusaikoja asiakaslaatuun eivät kuulu vaikuttavuus, tehokkuus, eikä aina edes turvallisuus palveluvaaka välttämätön opastin silti: ellei parhaalla sydänkirurgilla ole suurimmat kuolleisuusluvut, systeemi on jotenkin vialla myös: monopolistinen tuotanto muistettava: Intensium

5 Asiakaskeskeisyys ja potilasohjaus: pulmia alikysyntä säädellään sopeuttamalla, miten säädellään ylikysyntää? mistä maksetaan, miten paljon? saranoiden kulumisesta, kättelyistä, tempuista, terveyslisästä, vai terveysriskin hallinnasta (miten se aiotaan mitata)? nämä johtavat täysin erilaiseen toimintaan onko potilastiedon horisontaalinen siirto esteetöntä tässä valtakunnassa jo 2014?

6 Laatu ja potilasturvallisuus laadusta puhuminen on muotia, edellyttäisi silti laadun ulotteiden määrittelemistä: laatu ei ole potilastyytyväisyyden synonyymi tarjoan malliksi IOM:nCrossingthe QualityChasm(2001) kirjan kuusiulotteista määritelmää kaksoisasiakkuudessa maksajan laatu ei ole aina sama kuin palvelun saajan laatu esimerkkinä päivystyksen keskittäminen

7 Perusterveydenhuollon vahvistaminen mahdollista? Kyllä vain, jo Pohjoismaiden mallit todistavat sen! uuden lain jo tarjoamia keinoja: koordinointivastuu, tutkimus-ja kehittämistoiminta, kevyet paikalliset/sähköiset konsultaatiot, alueellisen yhdenvertaisuuden korostaminen uusi laki ei kuitenkaan tarjoa: oman työn parempaa hallintaa, työmäärän vähentämistä, puoluepoliittisen ohjauksen keventämistä, keskittymistä terveysongelmiin (sosiaalipulmien asemesta), väestön segmentoinnin estämistä (ks. jäljempänä rahoitus )

8 Terveyden edistäminen, terveyserojen kaventaminen edistäminen: erittäin kannatettava ajatus jo nyt 70 % voimavaroista kuluu kroonisten sairauksien hoitoon, joka ei siis oikeasti paranna ketään vaan estää komplikaatioita primaari-ja sekundaariprevention keinoja on, mutta enimmäkseen vajaakäytössä tavoiteasetanta (terveyden määritelmä), ryhmätuki, Chronic Care Models(Medical Homes), IT:n tukema omahoito erojen kaventaminen: tuskin nykyrakenteilla! ks.jäljempänä rahoitus

9 Kustannusten kasvun hillitseminen edellisissä on kasvua hillitseviä elementtejä huomio on kiinnitettävä kahteen seikkaan: hoitomenetelmien valintaan perusteena ei vain pelkkä vaikuttavuus (kuten EOA, 921/2004) vaan marginaalinen kustannusvaikuttavuus; päätöksellä perusteluineen on valitettavia jälkiseurauksia potilaiden valintaan ei vain näyttöön perustuva menetelmävalinta vaan yksittäisen potilaan a prioriarvioitu kyky hyötyä tarjotusta hoidosta: terveydenhuollon kallein instrumentti on edelleenkin yksittäisen lääkärin kynä

10 Järkiperäisen priorisoinnin perusajatus: tasoita hyödyn ja kustannusten raja-arvo! hyötyarvo Ohjelma 1 du(1) du(n) = d (x1) d (xn) hyötyarvo volyymi Ohjelma n volyymi

11 Priorisoinnin todellinen ponnin tulee terveyssektorin ulkopuolelta suurin osa mitattavasta terveydestä tuotetaan sektorin ulkopuolella myös kehittyneissä yhteiskunnissa osa tästä tuotannosta käyttää yhteisiä voimavaroja kuten terveydenhuoltokin sen vuoksi terveyssektorin paisuttaminen heikentää väestön terveyttä (yhä useammin kuultu väite USAssa) tämä voi synnyttää eettisen ristiriidan

12 Hyödyn ja kustannuksen suhteen määräävät itsenäisesti sekä osoittaja että nimittäjä hyöty/kustannus hoidettava alue A B terveysongelman koko

13 Aikamme muutosvoimia ikääntyminen koskee ensisijaisesti pitkäaikaishoidon volyymejä teknologia ei-lääkkeellinen teknologia jotakuinkin hallinnassa (Finohta, HALO, Käypä Hoito, EUnetHTA) lääkkeellisessä teknologiassa 4-5 ongelma-aluetta (syöpä, orphan drugs, viitearvorajat, me-too drugs ja geneettiset riskiryhmät) EU-paineet subsidiariteettiperiaate on murentunut palveluliikkuvuuden alle yliampuva markkinausko tuottavuus ja vaikuttavuus ovat ihan samalla tavalla eri asioita kuin metri ja litra

14 2. Järjestäminen: tarjottuja vaihtoehtoja KELAnKansallinen, kaikki tuottajat yhdistävä rahastomalli SITRAn kilpailuttava terveyshyötymalli SoTe piirit kuntakohtainen vakuuttautuminen ERVAalueittain terveyden edistämisestä bonuksia vakuutusmaksuun

15 KELA-mallinpulmat kokeiltu jo Englannissa (NHS), paikallinen ohjaus edelleen hakusessa ei vertailu- ei hienosäätömahdollisuutta? maksaja kaukana, siis kustannukset katossa? sote-integrointi? terveyden edistämisen integrointi? poliittisen vallankäytön väline?

16 SITRA-mallinongelmat taustalla Michael Porter, (Harvard, MA) taloustieteilijä, ei terveysekonomian asiantuntija Redefining Competition in Health Care luottaa markkinoihin, markkinoita ohjaavan tiedon saatavuuteen ja oikeellisuuteen, skaalalaatuun ja yhden diagnoosin sairastamiseen kerrallaan maksetaan hyödystä, joka ei ole kuitenkaan mitattavissa muistuttaa tarinaa kissasta, hiiristä ja kaulaan asetettavasta varoituskellosta

17 Vauhtia SoTe mallille? järkeäkin: sosiaali-ja terveyspalveluilla on yhä selvemmin yhteinen tuote, pärjääminen, yhteinen rahoittaja, kunta, siis toistensa vaihtoehtokustannuksia miksei siis yhteinen tuotantorakennekin? pulmia: piirejä liikaa, niiden palveluprofiili pakostakin erilainen => piirien keskinäistä eriarvoisuutta, kyykytystä? kulttuurisia eroja, ennakkoluuloja, johtajuuskiistoja?

18 Kv. malleja Ruotsi saatavuus parantunut, ei kustannustietoja ei kaksoisrooleja, yksikanavainen rahoitus Hollanti (ja Etelä-Korea) salaisuutena tiukka perusterveydenhuollon portinvartijuus Kaiser-Permanente(USA) erittäin vahvasti rajoitettu tuottajavalinta vahvuutena täysi integraatio (Feachem ym.bmj 2000) Vermont(USA) 2012: yksikanavaiseen rahoitukseen!

19 3. Siirrymme siis käsittelemään rahoitusta hyvän rahoitusjärjestelmän piirteet onko Suomessa ongelma? mikä on ongelman ratkaisun ongelma?

20 Hyvä järjestelmä on tehokas, tuottaa hyötyä järkevin kustannuksin suhteessa voimavarojen vaihtoehtoisiin käyttötapoihin oikeudenmukainen oikeudenmukainen tavoitellen hoidon jakautumista sen tarpeen mukaan (equality) rasittamalla eri tuloluokkia niiden suhteellisen maksukyvynmukaan (equity)

21 Hyvärahoitusjärjestelmä ei estä järkevimmän hoidon valitsemista ei katko hoitoketjuja ei kannusta kikkailuun kuten osaoptimointiin, nimikylttien vaihtoon, kustannusten siirtelyyn ei lisää kansalaisten eriarvoisuutta ja eikä aktiivisesti kasvata väestön terveyseroja jakautuu neutraalisti kansalaisten kannettavaksi pitää kokonaiskustannukset järkevinä edistää terveyssektorin työvoiman kohdentumista helpottaa koko systeemin ohjaustoimea

22 Hyvä on pitää mielessä, että WHO arvioi maamme palvelujärjestelmän mutasarjaan v (sijaluku 31.) tutkimuksessa oli virheitä, o.k.; väestöryhmien palvelu-ja terveyserot olivat silti tämän surkean tuloksen suurin erillinen selittäjä OECD:n maaraportit (mm. JeremyHurst) ovat toistuvasti kiinnittäneet huomiota oman maamme terveydenhuollon tuntuvaan ja kasvavaan eriarvoisuuteen kuuroille korville, tietty: Suomihan on aina ollut terveydenhuollon mallimaa Newsweekarvioi 2010 Suomen maailman parhaaksi maaksi mutta sen terveydenhuollon sijaluvulle 17; selitykset kuin ed.

23 Pahentaa palveluiden ja terveyden jakautumiseroja yhteiskunnassa Suomi on careparadoxin mallimaa kolmine rahoitus-ja hoitoränneineen: mitä parempiosaiseen joukkoon kuulut, sitä terveempi olet, sen vähemmän tarvitset palveluita, sitä enemmän on saatavillasi terveyspalveluita, sitä enemmän niitä käytät ja sitä vähemmän niistä suhteellisesti maksat

24 Distribution of physicians encounters according to income classes in OECD countries OECD

25 The indices horizontal equity of physicians visits (and 95 per cent confidence intervals) in different sectors around the year 2000 in Finland All visits Health centers Occupational health care Hospital clinics Private sector Häkkinen ja Alha

26 Income bracket, revascularization procedures (PTCA or CABG) and mortality in ICD in Finland in the year 2003 by men and women aged 25 to 84 years Men Women / Revasc Mortality Revasc Mortality Highest Lowest Julkaisemattomia tietoja HILMOsta 26

27 Age-standardized mortality avoidable through improved treatment and medical care for men aged per 100,000 population by quintiles of disposable family income in Myös ylin käyrä kuvaa yli miljoonaa suomalaista, niitä köyhimpiä

28 Death rates preventable by primary health care measures Change (%) according to income quintiles women Missä on John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria? men lowest highest Source: Arffman et al October 2008 Juha Teperi

29 Risk of catastrophic health care costs in Finnish households percent of households > 40 % of disposable income % of disposable income income deciles

30 Ei edistä työvoiman parasta saatavuutta monikanavainen rahoitusjärjestelmä on tukenut osaltaan koulutetun työvoiman joukkopakoa yksityissektorille ja työterveyshuoltoon: miksi tehdä raskasta työtä, jos kevyempi työ on subventoitu rahakkaammaksi? vika ei ole lääkärien, sillä he eivät säädä Suomen lakeja

31 Työssä olevat lääkärit päätoimen mukaan muutos % Sairaalat Terveyskeskukset Työterveyshuolto Yksityisvastaanotot Avohoitotstot ym Lähde: Suomen Lääkäriliitto, 2009

32 Ei edistä ohjattavuutta monikanavainen rahoitus syöttää potilaita heikosti hallitulla tavalla sairaaloihin hoitoindikaatiot saattavat vielä olla keskimäärin kohdallaan; se ei vielä yksin takaa sitä, että eri kanavien syöttämille potilaille tuotettu rajahyöty olisi jotenkin tasainen Valtiontalouden Tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota asiaan: tietenkin ihan turhaan

33 Ongelman ratkaisun ongelma: demokraattinen järjestelmäkin on kyvytön oikaisemaan epäoikeudenmukaisuutta silloin, kun oikaisu olisi väestön valtaosan etujen vastaista vertaa maailman suurimman demokratian, Intian, kastittomien ongelmaa: tilanne ei korjaudu äänestämällä, koska kysymys on pienehköstä vähemmistöstä demokratialle ei silti ole vaihtoehtoja

34 Tiivistelmä: pulma suppein kuvaus: suomalainen monen kanavan sosiaaliturva kasvattaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja terveyseroja, kun sosiaaliturvan tulisi pienentää terveyseroja kaikissa tilanteissa odotamme uuden hallituksen palauttavan Suomen pohjoismaiseen perheeseen, - todennäköisesti turhaan

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

suomen sote uudistuu

suomen sote uudistuu suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita tapahtumaan aatos HalliPelto ilmo ParviNeN markku PyykkÖlä ari vesikkala suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita

Lisätiedot

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi artikkeli pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi Kuvat maarit kytöharju Sosiaali- ja terveydenhuollon UUDISTUKSEN pitkä tie Suomessa kunnat ovat hyvin

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Juha Mikkonen Demos Helsinki associate Briefing Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen, vaan tehdä se mahdolliseksi. - Antoine de Saint-Exupéry Esipuhe 3 Kirjoittaja 5 Johdanto

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko ja Martti Virtanen Terveydenhuollon rahoitukn optimaalinen väestön koko Acta nro 225 Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeudenmukaisuudesta Anu Muuri Kristiina Manderbacka Lauri Vuorenkoski Ilmo Keskimäki Johdanto 1. Käytämme artikkelissa käsitettä haavoittuvat ryhmät siinä

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä eivätkä minkään yhteisön edustajina. 30 TALOUS & YHTEISKUNTA 3 2010

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Miksi muutosta tarvitaan? 9.9.2013 Johtava ylilääkäri Juha Tuominen

Miksi muutosta tarvitaan? 9.9.2013 Johtava ylilääkäri Juha Tuominen Miksi muutosta tarvitaan? 9.9.2013 Johtava ylilääkäri Juha Tuominen Mitä sekä yhteiskunta että terveydenhuolto tarvitsee? Laadukkaita terveyspalveluja: Lääketieteellisten ja asiakaslähtöisten, valtakunnallisten

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa

Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa Sitran selvityksiä 16 Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Saksa ja Iso-Britannia Timo Aronkytö Päiväys 08.02.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa i Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa Pro gradu -tutkielma Sirpa Kotisaari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Kesäkuu 2010 ii

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

1. MITÄ ON CASE MANAGEMENT JA MITEN KÄÄNTÄISIMME SEN SUOMEKSI?

1. MITÄ ON CASE MANAGEMENT JA MITEN KÄÄNTÄISIMME SEN SUOMEKSI? YKSILÖKOHTAINEN PALVELUOHJAUS ( CASE MANAGEMENT ) UUSI RATKAISU PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISEN IKUISIIN ONGELMIIN Merja Ala Nikkola & Jorma Sipilä Yksilökohtainen palveluohjaus (case management) on tapa

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot