Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät , Helsinki Rauno Ihalainen FT, Sairaanhoitopiirin johtaja

2 2

3 Miksi tarvitaan palvelurakenneuudistusta Väestön ikääntyminen ja elatussuhteen muutos Hyvinvointi- ja terveyserojen lisääntyminen Hoivan tarpeen voimakas kasvu Potilaan vapaa hoitopaikan valinta liikkuvuus myös EU:n alueella Kansalaisten kasvavat vaatimukset Henkilöstön saatavuus ja osaaminen - toiminnan haavoittuvuus Perusterveydenhuollon huolestuttava tila, palvelurakenteen himmelit Teknologinen kehitys ja uusien hoitomenetelmien hallittu käyttöönotto Tietoteknologia potilastietojärjestelmät, sähköiset palvelut Julkisen rahoituksen rajallisuus ja rahoituksen monikanavaisuus 3

4 Mihin suuntaan pitäisi mennä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän väliraportti ( ) Järjestämisvastuun selkeyttäminen Alueellisen ja väestöryhmien välisen yhdenvertaisuuden turvaaminen Asiakaskeskeisyyden parantaminen Väestömuutoksen haasteeseen vastaaminen Kantokyvyn varmistaminen Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen varmistaminen Palvelujärjestelmän heikkouksien korjaaminen ja vahvuuksien kehittäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen Tieto- ja viestintäteknologian parempi hyödyntäminen Demokraattisen päätöksenteon ja kansallisen ohjauksen vahvistaminen 4

5 5

6 Millainen on hyvä palvelujärjestelmä Demokraattinen kontrolli Toimiva yhteys palvelutuotannon ja ongelmien ehkäisyyn tähtäävän toiminnan (kunta) välillä Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio * Yksitasoinen palvelutuotanto aina, kun se on mahdollista * Riittävän suuret väestöpohjat (riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit) * Palvelutuottajien yhteistyö ja työnjako Erilaiset tuotantotavat mahdollistava toimintatapa Yksikanavainen rahoitusjärjestelmä * * Nykyjärjestelmässä on tällä hetkellä ongelmia Jussi Huttunen

7 Sote-integraation ulottuvuudet erikois kunnan muu toiminta sosiaalihuolto terveydenhuolto perus Jaakko Pihlajamäki

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen lähtökohdat * Palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla Tavoitteena kaksiportainen järjestelmä Uusi laaja perustaso, jota tukee erityisvastuutaso * Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä

9 Palvelutavoite * Parannetaan väestön yhdenvertaista pääsyä oikea-aikaisiin ja tarpeenmukaisiin palveluihin Vähennetään tarpeetonta päällekkäisyyttä sekä puretaan hallinnonalojen välisiä raja-aitoja Tavoitteena on, että kunnat tai sote-alueet pystyisivät laajasti ja pääosin itse vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta sekä kehittämistyöstä Kunta voi tuottaa palvelut itse, yhdessä toisten kuntien kanssa tai ostaa ne toiselta kunnalta tai yksityisiltä palvelutuottajilta Kuntalaisten oikeus lähipalveluihin turvataan Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation lisäksi uudistuksella vahvistetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota. Samoin integraatio muuhun kunnalliseen päätöksentekoon on tärkeätä * Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä

10 Väestöpohja * Vähintään noin asukkaan väestöpohja mahdollistaa oman palvelutuotannon, matalan kynnyksen palvelut sekä lähipalvelut Vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tämä integraatio turvataan yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai sote-alueella Tässä vaiheessa ei vielä linjata yksiselitteisesti, miten suuri väestöpohja vaaditaan perustason ja erikoistason palveluiden integrointiin Huomioitava alueelliset erot, alueen kantokyky, kielelliset olosuhteet jne. Lähtökohtana kuitenkin riittävä väestöpohja, jolla voidaan tasapainottaa palvelutarpeen vaihteluita * Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä

11 Erityisvastuualueet * Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueita on viisi Erityisvastuualueen rooli ja tehtävät tarkennetaan jatkotyössä niin, että kuntien asema palvelujen järjestäjänä vahvistuu * Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä

12 Uusi perustaso * 12 Järjestämisvastuu edellyttää riittävää kantokykyä, jota määrittävät väestömäärän lisäksi seuraavat tekijät: talouden kestävyys ja vakaus, riittävä osaaminen, henkilöstön riittävyys ja saatavuus sekä tarvittava infrastruktuuri Järjestämiseen riittävän väestöpohjan tulisi olla kantokykytekijöistä riippuen vähintään , mikä mahdollistaa ympärivuorokautisen ja perustason päivystyksen ja tavanomaisen usein tarvittavan erikoissairaanhoidon asukkaan väestöpohja ei mahdollista väestön tarpeet huomioon ottavan integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamista Vaativampien palvelujen järjestämisessä tarvitaan perustason toimijoiden sopimusyhteistyötä ja erva-yhteistyötä Kantokykytekijöiden lisäksi palvelurakenteelta on edellytettävä alueellista eheyttä, jotta ei synny palvelukatveita tai merkittäviä palvelutarjonnan päällekkäisyyksiä (kilpavarustelua) Kunnille tulisi säätää lakisääteinen velvoite kuulua sote-alueeseen, jollei kunta täytä yksinään edellä todettuja kriteereitä * Palvelurakennetyöryhmän alustavia linjauksia

13 Erityisvastuualuetaso * Uudessa palvelurakenteessa olisi viisi erityisvastuualuetta (erva) Erva tulee määritellä järjestämislaissa oikeushenkilöksi, joka olisi kuntayhtymä (jäseninä kunta ja sote-alue) Ervojen tehtäviä olisivat erityisesti Vaativat, keskitettävät terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut Tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyvät tehtävät ja niiden koordinaatio alueellaan Kuntien ja sote-alueiden päivystyksiä täydentävä erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen (24/7) päivystys ja vastaava sosiaalihuollon päivystys eräät viranomaistehtävät 13 * Palvelurakennetyöryhmän alustavia linjauksia

14 Sote-selvityshenkilöiden toimeksianto Selvityshenkilöiden tulee selvittää Miten voidaan saavuttaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky, jotta ministerityöryhmän linjaama palvelurakenne ja kokonaisuus voidaan toteuttaa Mitä erityispiirteitä (esim. kielelliset oikeudet toteutumisen turvaamiseksi) alueella tulee tulevassa lainsäädäntötyössä ottaa huomioon Millaiset valmiudet kunnilla arvioidaan olevan muodostaa selvityksen mukainen palvelurakenne Järjestämisvastuun perusteena tulee olla kuntien tai sote-alueen kantokyky Talouden kestävyydestä Palveluiden järjestämistasosta ja omaa palvelutuotantoa koskevan osaamisen varmistamisesta Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä Kyvystä huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon edellyttämästä infrastruktuurista sekä riittävästä väestöpohjasta Alueellisista piirteistä, kuten harvasta asutuksesta tai kielellisistä olosuhteista Selvityshenkilöiden toimikausi on

15 Palvelurakennetyön jatkoaikataulu 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän loppuraportti valmistuu vuoden lopussa Tarkempia alueellisia selvityksiä varten selvityshenkilötyöryhmä 2013 Selvityshenkilöiden raportti valmistuu mennessä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelu aloitetaan Puitelain voimassaolo loppuu Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä eduskunnan käsittelyyn 2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä astuu voimaan 15

16 Kiitos mielenkiinnosta! 16

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm, sosiaali- ja terveyspalveluosasto Terveyskeskusten johdon

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013. Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sote -uudistus ja vaikutukset kuntoutukseen 13.11.2013 Kirsi Varhila Osastopäällikkö, ylijohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen, kaupunginjohtaja, tomi.timonen@pudasjarvi.fi, 050 454 8230 1(13) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Pudasjärven kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Pekka Timonen-Nissi, Mirja Moilanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Tomi Timonen,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Nina Hahtela 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Limingan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Irma Toivanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

OYS-erva aluekokeiluhanke

OYS-erva aluekokeiluhanke OYS-erva aluekokeiluhanke LOPPURAPORTTI luonnos 10.10.2012 Selvitysmiehet: Lauri Nuutinen Tuomo Pääkkönen Lauri Nuutinen, Tuomo Pääkkönen ja Sari Nevakivi (toim.) 10.10.2012 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 PERUSTURVAJOHTAJAN SELVITYS 10.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS / JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTI 1. KEURUUN SOSIAALI-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Rahoitus ja toiminnanohjaus Erot rahoituspohjassa alueiden välillä merkittäviä Haitallista kilpailua alueiden

Lisätiedot

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FT Anna-Kaisa Pusa, johtaja

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FT Anna-Kaisa Pusa, johtaja 1(9) TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FT Anna-Kaisa Pusa, johtaja 4. Lausuntopyynnön

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot