Oppijan palvelukokonaisuus. Prosessimallinnuskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppijan palvelukokonaisuus. Prosessimallinnuskoulutus 28.9.2011"

Transkriptio

1 Oppijan palvelukokonaisuus Prosessimallinnuskoulutus

2 Agenda Yleistä Tässä hankkeessa sovitut kuvauskäytännöt Prosessimallinnuksen perusteet Allas, alku- ja lopputapahtuma, tehtävä, virta ja tietovirta Aliprosessi, portti ja tapahtumatyypit Muut kuvaamisessa käytettävät symbolit

3 Mikä on prosessi ja prosessimalli? Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia tehtäviä ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotoksiksi. (mukautettu: Laamanen, Prosessijohtamisen käsitteet, JHS 152). Prosessi on johtamisen apuväline, keino saada aikaan haluttu tulos. Prosesseja jatkuvasti kehittämällä pyritään tehostamaan toimintaa ja nopeuttamaan läpimenoaikoja sekä parantamaan laatua, palvelutasoa, kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta (ValtIT). Prosessimalli on graafinen esitys prosessin tehtävistä: Tehtävien järjestys Tehtävien kulku ja niiden keskinäiset riippuvuudet (siirtymien ehdot ja logiikka)

4 Prosessin kuvaaminen Prosessi koostuu prosessiaskelista, jotka voivat olla: Aliprosesseja Tapahtumia Toimenpiteitä Jokainen prosessiaskel nimetään työvaiheessa suoritettavien asioiden mukaisesti Prosessiaskeleet liittyvät toisiinsa virroilla, jotka kuvaavat prosessin etenemistä askeleesta toiseen

5 Mihin tulee kiinnittää huomiota prosessia mallintaessa? Keskipisteenä tulee olla prosessin mallintaminen, ei esim. käyttöliittymän toiminnallisuuden kuvaaminen Käyttöliittymän toiminnallisuudet kuvataan käyttötapausten muodossa Minimalismi vältetään tarpeettoman ja prosessin kannalta merkityksettömän tiedon tuomista prosessimalliin

6 Agenda Yleistä Tässä hankkeessa sovitut kuvauskäytännöt Prosessimallinnuksen perusteet Allas, alku- ja lopputapahtuma, tehtävä, virta ja tietovirta Aliprosessi, portti ja tapahtumatyypit Muut kuvaamisessa käytettävät symbolit

7 Prosessin kuvaaminen Prosessimallinnuksessa käytetään JHS-152 suosituksen mukaisen BPMN-mallinnuskielen versiota 2.0 Prosessi kuvataan horisontaalisesti vasemmalta oikealle

8 Nimeämiskäytännöt Termi Aliprosessi Prosessi Tapahtuma Nimeämiskäytäntö Substantiivi Hakulomakkeen toimittaminen Substantiivi Koulutukseen hakeutuminen Tapahtuman nimen tulisi olla muotoa: substantiivi (yleensä käsiteltävän tieto-objektin nimi) + verbi Hakemus vastaanotettu Toimenpide Toimenpiteen nimen tulisi olla muotoa: verbi + substantiivi (yleensä käsiteltävän tieto-objektin nimi). Peruuta hakemus Huom. verbi voi olla nominaalisessa muodossa, esim. aktiivin tai passiivin partisiippi (esim. Hakemus vastaanotettu) Nimeämisen yhdenmukaisuus on tärkeämpää kuin kaavan noudattaminen

9 Prosessiohjausnäkökulma Prosessi tulee kuvata keskitetyn prosessiohjauksen näkökulmasta Tämä kuvaustapaa tukee parhaiten prosessien kehittämistä Toimijakohtainen mallinnus sisältää helposti tietoa, joka on tarpeetonta prosessikehityksen kannalta Sitä millä tavalla prosessiohjauksen näkökulma käytännössä heijastuu prosessimalleihin, käsitellään myöhemmin

10 Agenda Yleistä Tässä hankkeessa sovitut kuvauskäytännöt Prosessimallinnuksen perusteet Allas, alku- ja lopputapahtuma, tehtävä, virta ja tietovirta Aliprosessi, portti ja tapahtumatyypit Muut kuvaamisessa käytettävät symbolit

11 Agenda Yleistä Tässä hankkeessa sovitut kuvauskäytännöt Prosessimallinnuksen perusteet Allas, alku- ja lopputapahtuma, tehtävä, virta ja tietovirta Aliprosessi, portti ja tapahtumatyypit Muut kuvaamisessa käytettävät symbolit

12 Toimija (allas) Eri toimijat kuvataan omina altainaan Keskitettyä prosessiohjausnäkökulmaa käytettäessä toimijakohtaisissa altaissa mallinnetaan ainoastaan toimijoiden sisäistä toimintaa Useimmiten toimijakohtaat altaat voidaan jättää tyhjiksi, sillä toimijoiden sisäisellä toiminnalla ei ole merkitystä prosessiohjauksen näkökulmasta katsottuna Toimijoiden välinen vuorovaikutus kulkee prosessiohjausaltaan kautta.

13 Tapahtumat: Prosessin tai aliprosessin alku Prosessin alku Määrittelee prosessin tai aliprosessin aloituskohdan Prosessin alku viesti Käytetään kun halutaan näyttää, että prosessin aloittaa viestin saapuminen toiselta toimijalta

14 Tapahtumat: Prosessin tai aliprosessin loppu Prosessin lopputapahtuma Määrittelee yleisesti prosessin tai aliprosessin lopetuskohdan

15 Toiminto Toiminto on prosessiaskel, joka voi olla joko atominen toimenpide tai koosteinen aliprosessi Toiminnot kuvataan suorakaiteina Toimenpidesymbolia käytetään silloin, kun tehtävää ei ole tarkoituksenmukaista kuvata yksityiskohtaisemmalla tasolla

16 Toiminto Aliprosessi Toimenpide Viestin vastaanottaminen Toimenpide Viestin lähettäminen

17 Virta Virta-symbolilla kuvataan toimintojen suoritusjärjestystä prosessissa Virtoja ei saa luoda altaiden välille, virrat pelkästään saman toimijan sisällä Virta voi lähteä tai päättyä seuraavista aktiviteeteista: Tapahtuma Toiminto (toimenpide tai aliprosessi) Portti

18 Tietovirta Tietovirralla kuvataan jonkun tiedon tai dokumentin siirtämistä toimijan altaan ja prosessiohjausaltaan tai tietovaraston välillä Tietovirrat liikkuvat aina eri toimijoiden välillä Tietovirran saa luoda pelkästään seuraavien kohteiden välille Allas Toiminto (toiminnot eivät saa olla samassa altaassa) Viestitapahtuma (muut tapahtumat eivät ole sallittuja, tapahtumat eivät saa olla samassa altaassa)

19 Harjoitustehtävä: Junalipun ostaminen Asiakas siirtyy junayhtiön verkkokauppaan ostaakseen junalipun Piirrä prosessi, jossa on altaina asiakas ja junalipun myymisen prosessiallas Prosessi käynnistyy, kun asiakkaalta tulee tietovirta, joka aiheuttaa Junalippupyyntö vastaanotettu tapahtuman Prosessissa on yksi toiminto - aliprosessi: Junalipun myynti verkkokaupasta Prosessi päätty Junalippu ostettu -tapahtumaan

20 Agenda Yleistä Tässä hankkeessa sovitut kuvauskäytännöt Prosessimallinnuksen perusteet Allas, alku- ja lopputapahtuma, tehtävä, virta ja tietovirta Aliprosessi, portti ja tapahtumatyypit Muut kuvaamisessa käytettävät symbolit

21 Aliprosessi ja tapahtuma-aliprosessi Aliprosessit voidaan kuvata prosessimallissa toimintoina Aliprosessi voidaan myös esittää avattuna samassa kuvassa kuin pääprosessi Aliprosessin aloittaminen keskeyttää pääprosessin etenemisen aliprosessin ajaksi Tapahtuma-aliprosessi (Event Sub-Process) jatkuu rinnakkain pääprosessin kanssa Tapahtuma-aliprosessi kuvataan katkoviivalla Tallenna hakemuksen liite Hakemuksen liite vastaanotettu Liite tallennettu

22 Valinta (portti) Valintasymbolilla kuvataan valintatilanteita, joissa virta haarautuu tai yhdistyy Valintaa käytetään esim. silloin kun prosessissa tehdään päätös jostain asiasta

23 Portit (Gateway) Kuvaavat kuinka virrat kontrolloidusti jakautuvat ja yhdistyvät prosessissa Porttiin voi liittää vain virtoja (sequence flow), ei viestivirtoja Portilla pitää olla vähintään kaksi sisääntulevaa tai ulosmenevää virtaa Porttityypit:

24 Tapahtumien päätyypit Alku Prosessi Aliprosessi Tapahtumaaliprosessi (keskeyttävä) Tapahtumaaliprosessi (keskeyttämätön) Väli Vastaanotto/ sieppaus (catching) Lähetys/ aiheuttaminen (Throwing) Reuna (keskeyttävä) Reuna (keskeyttämätön) Loppu

25 Esimerkki tapahtumatyypeistä ja symboleista

26 Tapahtumat: Prosessin tai aliprosessin alku Aliprosessi voi alkaa pelkästään tyhjällä prosessin alku -symbolilla Tapahtuma-aliprosessi muillakin Alkutapahtumia voi olla useita. Jokainen alkutapahtuma aloittaa uuden prosessi-instanssin. Alkutapahtumaan ei voi tulla virtoja (sequence flow) Prosessien (pl. tapahtuma-aliprosessi) alku- ja lopputapahtumat ovat valinnaisia. Vähintään yksi lopputapahtuma pitää kuitenkin olla, jos prosessilla on alkutapahtuma. Samoin vähintään yksi alkutapahtuma, jos lopputapahtuma.

27 Tapahtumat: Lähettävät välitapahtumat (throwing) Lähettävät välitapahtumat tuottavat tapahtumia, jotka tyypillisesti vastaanotetaan vastaanottavissa (catching) tapahtumissa Virheiden lähetys lopettaa aina prosessin/aliprosessin eli ne eivät ole välitapahtumia Viesti Prosessissa lähetetään viesti Signaali Signaalin lähetys kuuntelijoille

28 Tapahtumat: Vastaanottavat välitapahtumat (catching) Kuvastavat tilannetta, jossa prosessin eteneminen riippuu jostakin tapahtumasta Prosessi esim. jää odottamaan jotakin tapahtumaa tai etenemistapa riippuu siitä tapahtuuko jokin mahdollinen tapahtuma Viesti Prosessi jatkuu jonkun viestin saavuttua Ajastus Prosessi jatkuu tietyn ajan kuluttua Signaali Prosessi jatkuu jonkun signaalin saavuttua Virhetilanne Prosessissa on tapahtunut virhe. Virheen jälkeen prosessin etenemistä jatketaan virhetilanne-tapahtuman kohdalta

29 Toiminnon reunaan kytketyt tapahtumat Tapahtuman kytkeminen toiminnon reunaan muuttaa tapahtuman merkitystä Reunatapahtumat voivat olla yleensä joko keskeyttäviä tai keskeyttämättömiä (eivät kuitenkaan kaikki, kuten virhekäsittelyt)!=

30 Tapahtumat: Prosessin tai aliprosessin loppu Prosessin lopputapahtuma signaali Prosessi tai aliprosessi päättyy signaalin lähettämiseen Prosessin loppuminen virhetilanteeseen Prosessin päättäminen (terminate) Prosessin päättäminen terminate-tapahtumalla lopettaa kyseisen prosessin kaikki prosessi-instanssit Ei vaikuta ylemmille prosessitasoille

31 Harjoitustehtävä: Junalipun ostaminen Verkkokaupan toiminnassa on ongelmia Avaa samaan prosessikuvaan aiemmin piirretyn prosessin aliprosessi Junalipun myynti verkkokaupasta Aliprosessi sisältää portin: Verkkokauppa toiminnassa (kyllä/ei) Jos verkkokauppa ei ole toiminnassa, aliprosessi päättyy virhetilanteeseen Jos verkkokauppa on toiminnassa, suoritetaan toiminto Lipun myynti Jos junalipun ostaminen verkkokaupasta päättyi virhetilanteeseen, suoritetaan toiminto Myy lippu rautatieasemalla

32 Agenda Yleistä Tässä hankkeessa sovitut kuvauskäytännöt Prosessimallinnuksen perusteet Allas, alku- ja lopputapahtuma, tehtävä, virta ja tietovirta Aliprosessi, portti ja tapahtumatyypit Muut kuvaamisessa käytettävät symbolit

33 Toimenpidetyypit Toimenpiteet (taskit) voidaan tarkentaa: Palvelutoimenpide (service task), palveluita (esim. Web Service) käyttävä tehtävä. Kutsu voi olla kaksisuuntainen. Lähetystoimenpide (send task) on tarkoitettu viestin lähettämiseen ulkoiselle toimijalle. Kutsu on yksisuuntainen. Vastaanottotoimenpide (receive task) odottaa viestin saapumista ulkoiselta toimijalta. Kutsu on yksisuuntainen. Käyttäjätoimenpide (user task), ihmisen tietojärjestelmää hyödyntäen suorittama tehtävä Manuaalitoimenpide (manual task), tehtävä, joka tarkoitettu suoritettavaksi ilman tietojärjestelmää. Business rule task, sääntömoottorilla suoritettu tehtävä

34 Tapahtumatyypit ja niiden symbolit

35 Tapahtumapohjainen valinta Tapahtumapohjainen valinta Eteneminen riippuu valintaa seuraavista tapahtumista Portissa pitää käyttää joko välitapahtumia tai vastaanottotoimenpiteitä (receive task). Vastaanottotoimenpide on vaihtoehtoinen viestitapahtumille Error, Cancel, compensation and link tapahtumat eivät ole sallituja Tapahtumapohjainen portti voi myös aloittaa prosessin. Tämä on ainoa skenaario, missä gateway voi olla ilman sisääntulevaa virtaa. Huomaa symboli

36 Parallel Gateway (AND-portti) Parallel Gateway jakaa virrat useampiin yhtäaikaisesti eteneviin virtoihin tai se yhdistää useamman virran yhdeksi Virtoja jaettaessa prosessi jakautuu jokaiseen lähtevään virtaan, ts. jokainen lähtevä virta saa syötteen. Virtoja yhdistettäesä Parallel Gateway toimii virtojen synkronoijana eli eteneminen jatkuu vasta kun jokaiseen tulevaan virtaan on tullut syöte

37 Inclusive Gateway (OR-portti) Inclusive Gateway (inklusiivinen valinta) jakaa virran yhteen tai useampaan rinnakkaiseen virtaan tai yhdistää nämä virrat yhdeksi Jakavasta portista pitää lähteä vähintään kaksi ulostulovirtaa, joista vähintään yhteen edetään virtoihin liitettyjen ehtojen mukaisesti Yhdistämisessä ei jäädä odottamaan kaikkia sisääntulevia virtoja, vaan pelkästään niitä joihin on aikaisemmin lähetetty syöte

38 Ehdollinen virta Ehdollisen virran ehto määrittelee käytetäänkö virtaa. Voidaan liittää vinoneliöllä suoraan aktiviteettiin.

39 Oletusvirta

40 Tapahtuma-aliprosessit Tapahtuma-aliprosessi (event sub-process) sallii tapahtumien käsittelyn prosessissa tai aliprosessissa. Tapahtuma-aliprosessin pitää alkaa yhdellä alkutapahtumalla, joka käynnistää prosessin. Tapahtuma-aliprosessit ovat itsenäisiä eikä niissä saa olla virtoja (sequence flow) sen sisältävään prosessiin (tai aliprosessiin). Tapahtuma aliprosessi voi olla joko keskeyttävä tai keskeyttämätön. Keskeyttävä keskeyttää prosessin/aliprosessin, johon tapahtuma-aliprosessi on sisällytetty. Keskeyttämätön tapahtuma-aliprosessi voi tapahtua monta kertaa - aina kun alkutapahtuman ehto täyttyy. Näitä tapahtuma-aliprosessi-instansseja voi olla suorituksessa useita samanaikaisesti

41 Tapahtuma-aliprosessi esimerkki Muutos tai liite hakemukseen vastaanotettu Tallenna hakemuksen muutokset Hakemusta muokattu

42 Prosessikuvauksien yksinkertaistaminen: vaihtoehtoiset kuvaustavat (1)

43 Prosessikuvauksien yksinkertaistaminen: vaihtoehtoiset kuvaustavat (2)

44 Prosessikuvauksien yksinkertaistaminen: vaihtoehtoiset kuvaustavat (3)

45 OR- ja AND-portti esimerkki

46 Kiitos mielenkiinnosta!

PROSESSIMALLINNUS. Ari Wahlstedt, KTT

PROSESSIMALLINNUS. Ari Wahlstedt, KTT PROSESSIMALLINNUS Ari Wahlstedt, KTT Prosessimalli Graafinen esitys prosessin tehtävistä: Tehtävien järjestys, kulku ja niiden keskinäiset riippuvuudet (siirtymien ehdot ja logiikka) Prosessi Joukko toisiinsa

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET

PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET PERINTÄPROSESSI JA SEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET Case: KONE Hissit Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö AMK Kevät 2009 Kaisu Leinonen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran hallinnon ostolaskuprosessin. Satu Aaltonen

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran hallinnon ostolaskuprosessin. Satu Aaltonen Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran hallinnon ostolaskuprosessin kehittäminen Satu Aaltonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.4.2013

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Pääkäyttäjän opas Sonera Viestintäpalvelu VIP Pääkäyttäjän opas 27 joulukuu 2011 2 1. Pääkäyttäjän näkymä (Admin view)... 4 1.1 Asetusten tasot... 4 1.2 Asetusten periytyminen...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04 Unifaun ERPConnect Unifaun OnlineConnect Asennus ja käyttö 2013-02-04 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Tilaustiedosto... 3 1.2 Järjestelmävaatimukset... 3 1.3 Toiminta... 4 2 Asennus Windows-pohjaisessa

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 13.9.2007

KUVAILULEHTI 13.9.2007 KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.9.2007 Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 22 Tekijät Teija Taskinen Nimeke Ammattikeittiöiden ruokatuotantoprosessit Tiivistelmä Suomen noin 22 000 ammattikeittiössä

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot