KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille"

Transkriptio

1 KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio , Riku Eskelinen/ KServer Software Development Julkaisu

2 KServer Etäohjaus 2 (5) Yleistä KServer Etäohjaus tarjoaa tavan hallita useita Linux -järjestelmiä keskitetysti ja tehokkaasti yksinkertaisen hallintatoteutuksen kanssa. Tarkoituksena on, että KServer Etäohjaus on vain alusta toiminnalle asiakasohjelmien tarjotessa varsinaisen toteutuksen. Tämä spesifikaatio kattaa vain nk. normaalien asiakkaiden toiminnan. Esim. käyttäjien ja tietokoneiden lisääminen ei kuulu palvelimen asiakasrajapintaan, joten sitä ei ole tässä määritelty. Toiminnot Dataa siirretään palvelimelle ja palvelimelta neljällä tapaa: Komentojonon vastaanottaminen palvelimelta (get): Asiakas saa kaikki suorittamattomat komentojononsa palvelimelta suorittamista varten. Lokin siirto palvelimelle (give): Kun asiakas on suorittanut palvelimelta saamansa komentojonon, sen tulisi palauttaa komentojonon palauttama data (sekä syöte- että virhevirrasta) lokitiedostona palvelimelle. Komentojonon siirtäminen palvelimelle (put): Asiakas siirtää järjestelmään haluamansa komentojonon, jonka toinen (tai sama) asiakas voi noutaa palvelimelta. Lokin vastaanottaminen palvelimelta (take): Asiakas vastaanottaa vastaanottamattomat lokit tutkimista varten. Komentojonon vastaanottaminen Asiakas lähettää palvelimelle GET-pyynnön seuraavilla muuttujilla: do=get kertoo palvelimelle, että kyseessä on komentojonon vastaanottamistoimenpide. user=käyttäjänimi, jossa käyttäjänimi on käyttäjänimi jolla on joko superkäyttäjän oikeudet tai käyttöoikeus tietokoneeseen. pass=md5hash, jossa md5hash on käyttäjän salasana muutettuna MD5-tarkistussummaksi. mach=kone, jossa kone on halutun tietokoneen nimi. mapa=salasana, jossa salasana on tietokoneen salasana muutettuna MD5-muotoon. Superkäyttäjät eivät tarvitse tällaista salasanaa. evrytin=1, jos halutaan palvelimen palauttavan myös jo suoritetut komentojonot. On asiakkaan tehtävä valita palautetusta listasta suoritettavat komentojonot. Palvelin palauttaa tämän jälkeen joko virheen tai komentojonot seuraavalla muotoilulla: # # ** KServer Etäohjaus ** # ** Puran alle komentojonoa numero 1: ** komentojono 1 tulee tähän # ** Purettiin ylle komentojono numero 1, siirryn seuraavaan... ** # # ** KServer Etäohjaus ** # ** Puran alle komentojonoa numero 2: ** komentojono 2 tulee tähän # ** Purettiin ylle komentojono numero 2, siirryn seuraavaan... ** Jne... # Kaikki komentojonot purettu, valmis. Kiitos, että käytit KServer Etäohjausta! Asiakkaan tulee tallentaa komentojono ja suorittaa se heti tai myöhemmin. Asiakas voi tehdä haluamaansa

3 KServer Etäohjaus 3 (5) erottelua tiedostoista haluamallaan tavalla, mutta se ei saa luottaa palvelimen merkintöihin, sillä komentojonon lähettäneen asiakkaan tiedostoon ei tehdä mitään tarkistuksia. Lokitiedoston palautus Suoritettuaan komentojonon, asiakas palauttaa jonon tuottamat syötteet palvelimelle POST-pyynnöllä seuraavilla muuttujilla: do=give kertoo palvelimelle, että kyseessä on lokitiedoston lähettämistoimenpide. user=käyttäjänimi, jossa käyttäjänimi on käyttäjänimi jolla on joko superkäyttäjän oikeudet tai käyttöoikeus tietokoneeseen. pass=md5hash, jossa md5hash on käyttäjän salasana muutettuna MD5-tarkistussummaksi. mach=kone, jossa kone on halutun tietokoneen nimi. mapa=salasana, jossa salasana on tietokoneen salasana muutettuna MD5-muotoon. Superkäyttäjät eivät tarvitse tällaista salasanaa. on syötteeseen lisätty tiedosto. Palvelin ei käsittele tiedoston MIMEtyyppiä tai tiedostonimeä, ja se nimetään automaattisesti yhteentörmäysten välttämiseksi. Palvelin palauttaa joko tyhjän vastauksen onnistuneesta siirrosta tai virheen epäonnistuessaan. Komentojonon siirto palvelimelle Kuten lokitiedoston palautuksessa, mutta do-muuttujan arvoksi on annettava put. Lokitiedoston vastaanottaminen Kuten komentojonon vastaanottamisessa, mutta do-muuttujan arvoksi on annettava take. Palvelin palauttaa joko virheen tai lokitiedostot seuraavalla muotoilulla: SS: ** KServer Etäohjaus ** SS: ** Puran alle lokia numero 1, tallennettu :03:17: ** lokitiedoston 1 sisältö SS: ** Purettiin ylle loki numero 1, siirryn seuraavaan... ** SS: ** KServer Etäohjaus ** SS: ** Puran alle lokia numero 2, tallennettu :57:35: ** lokitiedoston 2 sisältö SS: ** Purettiin ylle loki numero 2, siirryn seuraavaan... ** SS: Kaikki lokit purettu, valmis. Kiitos, että käytit KServer Etäohjausta! Asiakas voi tehdä haluamaansa erottelua tiedostoista haluamallaan tavalla, mutta se ei saa luottaa palvelimen merkintöihin, sillä lokin lähettäneen asiakkaan tiedostoon ei tehdä mitään tarkistuksia. Virheet Palvelin palauttaa virheet aina viimeisenä rivinä ilman lopettavaa rivinvaihtoa (\n). Asiakkaan tulee huolehtia virheen näyttämisestä käyttäjälle. Asiakas voi olettaa, että kaikki viimeiset rivinvaihdottomat rivit, jotka ovat viisi merkkiä (tavua) pitkiä, ovat virhekoodeja. Virhekoodit ovat muodossa Exxxx, jossa xxxx on virheen numero. Alla luettelo virhekoodeista palvelintoteutuksen tässä vaiheessa. Jos asiakas ei tunnista virhettä, sen tulee kohdella sitä samoin kuin virhettä E9999. Virhekoodi Selitys Virhealue

4 KServer Etäohjaus 4 (5) E0001 E0002 E0003 E0004 E0005 E0006 E0007 E0008 E0009 E0010 E0011 E0012 Asiakas ei lähettänyt mitään pyyntöä do-muuttujassa. Asiakkaan tulee liittää jokin spesifikaation mukainen pyyntö jokaiseen palvelimelle lähettämässään kyselyssä Virheellinen pyyntö. Asiakkaan pitää lähettää jokin kelvollinen pyyntö do-muuttujassa. Palvelin ei voinut yhdistää tietokantapalvelimeen. Asiakas voi esim. yrittää kolmesti uudelleen 30 sekunnin välein, ja sitten keskeyttää. Palvelin ei voinut valita tietokantaa. Toiminta sama kuin yllä, vaikkakin tämä on todennäköisemmin palvelimen asetusongelma. Käyttäjän yrittää tunnistautua väärällä käyttäjällä tai salasanalla. Asiakkaan tulee välittää salasana jo valmiiksi MD5-muodossa, ja huomauttaa käyttäjälle, että myös käyttäjänimessä isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa (sekä tietenkin itse huolehtia että kaikki merkit ovat käytettävissä). Asiakas on määritellyt tietokoneen, jota ei löydy tietokannasta. Asiakkaan tulee huomauttaa käyttäjälle, että myös järjestelmien nimissä isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa. Asiakas on palauttanut väärän salasanan tietokoneelle. Kuten aiemminkin, myös tässä isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa. Superkäyttäjät eivät tarvitse tätä salasanaa. Asiakas on palauttanut tietoja, jotka ovat muuten oikein, mutta käyttäjä ei ole superkäyttäjä, eikä kyseisen tietokoneen käyttäjätiedoissa ole mainintaa annetusta käyttäjästä. Yhtään komentojonoa ei tarvinnut palauttaa. Asiakkaan tulee käsitellä asia sopivalla tavalla. Komentojonoa ei ole tai sitä ei voida lukea. Tämä virhe tarkoittaa, että palvelimen talletuskansiosta on kadonnut tai poistettu tiedostoja, tai niiden oikeudet ovat väärät. Jos mahdollista, tällöin asiasta pitäisi huomauttaa palvelimen ylläpitäjää. Asiakkaan tulisi ilmoittaa tämä yleisenä palvelinvirheenä. Komentojonoa ei voitu merkitä luetuksi. Tämä on todennäköisimmin ongelma palvelimen tietokantatoteutuksessa (esim. MySQLtoimintahäiriö), ja asiakkaan tulisi yrittää pyyntöä uudelleen. Yhtään lokia ei tarvinnut palauttaa. Sama asiakkaan käytös kuin E0009:ssä. Kyselyt (Asiakas) Kyselyt (Asiakas) Komentojonot Tiedostojärjestelmä Lokit E0013 Sama kuin E0010, nyt vain lokitiedostojen osalta. Tiedostojärjestelmä E0014 Sama kuin E0011, nyt vain lokitiedostojen osalta. E0015 E0016 E0017 Asiakas on jättänyt tiedostonlähettämispyynnöstään tiedoston pois, tai se on väärän nimisellä muuttujalla. Asiakkaan tulisi jo ennen lähetystä tarkistaa, että käyttäjä on todella lähettämässä jotain, jotta tähän virheeseen ei jouduttaisi. Palvelimen vastaanottaessa tiedostoa tapahtui virhe, esim. tiedonsiirto katkesi tai suurin sallittu koko saavutettiin. Asiakkaan tulisi yrittää uudelleen kerran ja sen jälkeen heittää virhettä käyttäjälle. Palvelimelle lähetetty tiedosto oli tyhjä (kooltaan 0 tavua), joten tiedoston tallentaminen keskeytettiin. Asiakkaan tulisi varmistaa Vastaanotto (Asiakas) Vastaanotto (Palvelin/Asiakas) Vastaanotto (Asiakas)

5 KServer Etäohjaus 5 (5) E0018 E0019 E0020 E0021 ennen lähetystä, että tiedostossa on sisältöä. Vastaanotettu tiedosto ei ole vastaanotettu tiedosto. Tämä viittaisi harvinaiseen (joskin mahdolliseen) yhteentörmäykseen tai muuhun ongelmaan palvelimella. Asiakkaan tulisi yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Palvelintoteutuksen sisäiselta nelinumeroistajalta loppuivat numerot kesken. Tämä harvinainen ongelma korjaantuu yleensä seuraavalla sekunnilla, kun uusi numeron pinkka otetaan käyttöön, joten asiakkaan tulisi yrittää uudelleen sekunnin kuluttua. Palvelin ei voinut tallentaa vastaanotettua tiedostoa kansioon, sillä tiedoston siirtämisessä kansiosta toiseen tapahtui virhe. Todennäköisesti virhe ei korjaannu itsellään, joten asiakkaan tulisi keskeyttää pyyntö ja ilmoittaa palvelimella olevan virhetilanne. Komentojonoa ei voitu tallentaa tietokantaan, koska tapahtui virhe. Asiakkaan tulisi yrittää hetken kuluttua uudelleen ainakin kolmesti, ja sitten peruuttaa. Vastaanotto Sisäinen Tiedostojärjestelmä E0022 Sama kuin E0021, mutta tällä kertaa lokitiedostojen osalta. E9999 Tuntematon virhe tai muu ongelma. On asiakkaan määriteltävissä, miten kyseisestä virheestä toivutaan. Muu (Muu) Asiakas voi käyttää omissa virhekoodeissaan virheitä E9000-E9899 (kaikkiaan 900 virhekoodia). Muotoiluohje lokitiedostoille: Asiakkaan olisi hyvä joskaan tätä ei vaadita muotoilla palauttamansa lokitiedostot niin, että jokainen rivi alkaa statuskuvauksella (kts. lista alla), jota seuraa ajetun ohjelman nimi ja sitten tuloste. Rivit tulee lopettaa UNIX-rivinvaihtoon (\n). Malli: XX: yyyyyy: kuvaus Jossa XX on statuskuvaus: SS: palvelimen tuottama ilmoitus, vain palvelimen käyttöön DD: virheenkorjaustietoja NN: tietoja WW: varoitus EE: virhe!!: virhe, johon kaaduttiin yyyyyy on suoritetun prosessin nimi ja kuvaus on prosessin palauttaman tulosteen sisältö. Asiakas voi näyttää vain haluamansa rivit olettaen että muotoiluohjetta on noudatettu. On kuitenkin suositeltavaa, että rivit, jotka eivät sisällä edellä mainittuja statuskuvaustietoja, näytetään aina. Asiakas voi kuitenkin toteuttaa lokin katselun haluamallaan tavalla, mutta se ei saa antaa virheilmoitusta käyttäjälle, jos lokia ei ole muotoiltu ohjeen mukaisesti.

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04 Unifaun ERPConnect Unifaun OnlineConnect Asennus ja käyttö 2013-02-04 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Tilaustiedosto... 3 1.2 Järjestelmävaatimukset... 3 1.3 Toiminta... 4 2 Asennus Windows-pohjaisessa

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Microsoft Outlook. Käyttöönotto

Microsoft Outlook. Käyttöönotto YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Microsoft Outlook Käyttöönotto Tämä on käyttöopas Microsoft Outlook sähköpostiohjelman käyttöönottoon ja tehokkaaseen hallintaan.

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

Ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -ohje... 3 Johdanto... 3 Mikä on F-Secure Online Backup Service for Consumers?... 3 Ohjelman toimintaperiaate...

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 3 1.1 Oma kotisivu... 5 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna

LINUX. Ylläpito ja asennus. LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1. by Juhani Merilinna LINUX Ylläpito ja asennus by Juhani Merilinna LINUX asennus ja ylläpito Juhani Merilinna 1 Sisällysluettelo Linux asennuspaketit...6 Slackware... 6 RedHAT... 6 SuSE... 6 Debian... 7 Mandrake...7 Yleistä

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot